Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke Informasjon. Nr 3/ årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg."

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/ årg. Storhamar kirke Informasjon

2 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til advent for pinsetiden eller treenighets - tiden. Ett av min gode minner om pinse er fra da Det Norske Misjonsselskap feiret sitt 150 års jubileum i Stavanger i 1992.Til søndagens gudstjeneste med mange tusen til stede i idrettshallen, var det også en rekke utenlandske gjester. De var invitert fra samarbeidende kirker i land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Da prekenteksten ble lest var mange av gjestene samlet på scenen. Samtidig med at teksten ble lest høyt gjennom høyttaleranlegget, leste de mange gjestene den samme teksten på sitt eget morsmål. Vi hørte lyden av de mange språk som en stille susen. Jeg opplevde det som et bilde på hva som skjedde på pinsedag i Jerusalem for ca år siden. Fra den dagen forteller Bibelen om et språkunder eller et høreunder. Alle forsto. Disiplenes tale ble forstått. Hvordan det skjedde, eller hva som egentlig skjedde, kan vi bare undre oss over. Men målet er klart: Alle skulle forstå det store budskapet, og budskapet skulle skape enhet. Enhet på et nytt grunnlag. Et grunnlag som Gud hadde lagt gjennom Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Enhet i Jesus Kristus. Et nytt fellesskap ble skapt den dagen: KIRKEN. Pinsedag er «kirkens fødselsdag». Pinsedag fra forvirring til samling Disiplene hadde vært i en kaotisk situasjon. Hva skulle bli det neste? Hvem skulle de nå knytte seg til? Jesus var der ikke. Selv om de hadde opplevd oppstandelsens under, var de i villrede. Så kom pinsedag. Mye ble forandret. De fikk et mot og en indre kraft til å stå fram med fortellingen om Jesus. Frykten var borte. Guds Ånd hadde grepet dem. De talte og fortalte, mennesker fra forskjellige språkgrupper, forstod budskapet og tok det til seg. Vedvarende pinse Det er pinsetid. Pinseundret slik vi hører om det i Apostlenes Gjerninger kap. 2 var vel en engangsforeteelse: «Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne». Men pinseunderet fortsatte å skje. Underet er jo egentlig at mennesker kommer til tro på Jesus, og underet skjer hver gang det er dåp. Det skjer hver dag. Derfor kan vi si at hver dag er en pinsedag. Med ønske om en god pinse-/ treenighetstid! Kåre Skagestad

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: er tallet som vi har hørt og lest de siste ukene syriske flyktninger til Norge i løpet av dette og neste år. Det burde være mulig. Samtidig er det uhyre viktig å støtte opp om flyktningsituasjonen i nærområdene, ikke minst fordi mange av de som har flyktet sikkert har et ønske om å være med å bygge det ødelagte hjemlandet opp igjen. Den viktigste innsatsen som kan gjøres er å få slutt på borgerkrigen i Syria og Irak. Da vil strømmen av flyktninger derfra reduseres. Katastrofene i Middelhavet kan bli færre. Men dit kommer det også mange som flykter fra umenneskelige forhold enkelte steder i Afrika i tillegg til de 5000 som allerede sitter i mottak og venter på å flytte til en kommune for å starte livet på nytt, få et nytt hjem, nytt arbeid, nye venner. I det hele tatt etablere seg på nytt. Hvor mange blir det på kommunene? Et enkelt regnestykke tilsier at det blir vel 3 nye innbyggere pr Hamar kommune har ca innbyggere, altså bør vår kommune ta imot ca. 100 nye innbyggere. (Fordelingen fra staten er høyere). Det er utfordringen som ordføreren som skal velges til høsten får i fanget. Hva sier dere til det, Morten Aspeli, Knut Fangberget, Einar Busterud og eventuelle andre ordførerkandidater? Satser dere? Er det ikke slik at kommunen ønsker flere innbyggere? Dessuten forteller HA om lavere fødselstall enn for noen år tilbake. Begynn og forbered boliger, språkkurs osv. Våre kommuners, ja, hele Norges, «hjerterom» settes på prøve. Menneskers lidelser berører oss. Tar vi som samfunn konsekvenser av lidelsen vi ser daglig på TV og i aviser? er mulig - derav 1% til Hamar. K.S. TELEfONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Kirkekontoret: Sokneprest Irmelin Grimstad Bonden / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf eller Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.: 10. august

4 4 KIRKEVALGET Kirkevalget i Hamar bispedømme Åpen folkekirke stiller liste til årets kirkevalg i Hamar bispedømme. Dermed skjer det historiske at velgerne får to lister å forholde seg til. Programformuleringen for lista for Åpen folkekirke er slik: «Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folke - kirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.» Her er kandidatene på listen fra Åpen folkekirke, prioritert, og med opplysning om alder og hvilken menighet/prosti de representerer: Prioritet Navn Menighet Prosti Alder 1) 1 Gunhild Tomter Alstad Vang Hamar domprosti 40 2 Marianne Kjøllesdal Dyrud Kapp Toten 42 3 Finn Ragnvald Huseby Elverum Sør-Østerdal 66 4 John J. W. Delourme Furnes Ringsaker 25 5 Anne-Lise Marstein Lom Nord-Gudbrandsdal 53 6 Trond Egil Gellein Løkken Vingelen Nord-Østerdal 41 7 Henning Andersen Aurdal Valdres 38 8 Solbjørg Buknotten Skruklien Øyer Sør-Gudbrandsdal 54 9 Roald Braathen Brandbu Hadeland og Land Grethe Lingum Gjertsen Vinger Solør, Vinger og Odal Sidsel Lied Ottestad Hamar domprosti Jon Magne Pedersen Tangen Løten Domprostiet Ole Gustav Narud Åmot Sør-Østerdal Liv Melbye Wechsler Hoff Toten Ole Midthun Elverum Sør-Østerdal Steinar Barstad Søndre Land Hadeland og Land Ingvild Kessel Fåberg Sør-Gudbrandsdal Lasse Gran Kapp Toten 68 1) Alder på valgdagen Listen fra Nominasjonskomiteen til Bispedømmerådet er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og forslag fra medlemmene i nominasjonskomiteen. Det er god geografisk spredning, og kandidatene representerer ulike syn i kirkeaktuelle spørsmål.

5 KIRKEVALGET 5 Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet Prioritet Navn Menighet Prosti Alder 1) 1 Dag Landmark Gjøvik Toten 67 2 Torunn Elise Kvisberg Nordre Ål Sør-Gudbrandsdal 48 3 Reidar Åsgård Engerdal Sør-Østerdal 72 4 Anne-Lise Brenna Ording Vinger Solør, Vinger og Odal 28 5 Inger Johanne Reiestad Hansen Hamar Hamar domprosti 62 6 Torstein Lerhol Vang Valdres 29 7 Gunnar Gjevre Arneberg Solør, Vinger og Odal 59 8 Berit Elisabeth Meiningen Lesja Nord-Gudbrandsdal 64 9 Øyvind Sogn Jevnaker Hadeland og Land Lise Holland Ringsaker Ringsaker Bjørg Antonsen Hunn Toten Lars Lien Hamar Hamar domprosti Arnfinn Bjørgen Stange Hamar domprosti Solveig Vatn Weisser Vang Valdres Arnfinn Uthus Elverum Sør-Østerdal Elin Gravdal Øvrebotten Moen/Ål Hadeland og Land Ragnar Løsnesløkken Fåvang Sør-Gudbrandsdal 41 1) Alder på valgdagen Slik stemmer du ved Kirkevalget 14. september er det valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerett har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og fyller minst 15 år i løpet av dette året. Valgene skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget (Prester og andre som er tilsatt i en kirkelig stilling stemmer på henholdsvis geistlig og lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmeråd og disse valgene gjennomføres på særskilt måte i perioden frem til 14. september). Konfirmantene fra våren 2015 har altså stemmerett. Alle stemmeberettigede får tilsendt et valgkort i posten, og er du i tvil om du står i mann tallet, bør dette sjekkes med Kirke - kontoret der du bor i god tid før valgdagen.

6 6 KIRKEVALGET Historisk kirkevalg Bispedømmeråd Ved høstens kirkevalg skal kirkemedlemmene velge 7 leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet. Valg av nytt bispedømmeråd er historisk fordi det i år er første gang med to kandidatlister Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. På stemmesedlene er kandidatene prioritert, og de kan leveres uendret. Du kan endre stemmeseddelen både ved å: - gi en tilleggsstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer. De øvrige kandidatene på listen får én stemme hver. - føre opp inntil tre navn fra den andre valglisten. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet. Det betyr at velgerne har store muligheter for å påvirke valget. På ligger det opplysninger om alle kandidatene på begge lister, og hva de mener om kirkeaktuelle spørsmål. Kontaktpersoner: Valgrådets leder Hans Olav Høivik, telefon Kirkefagsjef Freddy Knutsen, telefon Menighetsråd På stemmeseddelen til nytt menighetsråd er kandidatene prioritert, og den kan leveres uendret. Men du kan også endre stemmeseddelen både ved å: - gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer - tilføye opptil tre nye navn. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet Les mer om kirkevalget på og på Kandidater ved valg til Vang og Hamar Menighetsråd Vang: 1. Inger Marie Steinsland Fæster 2. Arild Berg 3. Berit Hansen 4. Karin Kristine Richardsen 5. Arve Aasbak 6. Heidi Granlund 7. Ole Vang Bråten 8. Solfrid Johansen 9. Tone Nyjordet 10. Ragnhild Solås Velle 11. Mette Engebretsen Nordli 12. Stein Busterud Westgaard For nominasjonskomiteen Ole Jacob Tomter

7 KIRKEVALGET / KIRKENS SOS 7 Hamar: 1. Solveig Seem 2. Knut Fangberget 3. Elisabeth Strøm 4. Wilhelm R. Lundquist 5. Tone Coucheron 6. Per Olav Sanner 7. Ragnfrid Granerud 8. Stein Frøysang 9. Gro Elisabeth Bråthen 10. Elin Gullhav 11. Åse Ragnhild Rasmussen 12. Helga Guldvog 13. Berit G Nyberg 14. Jan Einar Holsen I neste nummer av bladet blir det mer om valg. Kandidatene til menighetsrådene blir presentert litt mer. Kandidater til Bispedømmerådet/Kirkemøtet som er bosatt i Hamar, vil vi også presentere. Ordførerkandidatene Vi har også spurt Hamars ordførerkandidater om hvilke verdier de bygger sin politikk på og litt om kirkens plass i samfunnet / kommunen. Kirken SOS Kirkens SOS har fått nytt telefon-nr. Det gjør det billiger å ringe. En prat for livet skal koste lite. Ved å benytte dette nr. blir utgiftene små. Fra årsmeldingen til Kirkens SOS i Hedmark og Oppland har vi tatt ut litt som vi gjerne vil dele med våre lesere: Ole-Lars Schjerpen, (tidligere diakon i Hamar), er daglig leder fra august, 100% stilling. På kontoret i Hamar er Roar Paulsrud, rådgiver, knyttet til vaktrommet på Hamar, 20% stilling. Statistikken for 2014 forteller at Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser. Kirkens SOS er et selvmordsfore - byggende tiltak. Kirkens SOS Norge besvarte henvendelser på telefon, mail og chat. Det er flere enn året før. Kirkens SOS Norge hadde en svarprosent på 67. I Hedmark og Oppland pr var det 88 aktive frivillige medarbeidere som telefonvakt bl.a. på vaktrommet i Storhamar kirke. Av disse var 29 nye i Totalt ble henvendelser besvart, en økning på vel 1000 fra året før. Kirkens SOS i Hedmark og Oppland støttes av det offentlige samt private institusjoner og organisasjoner. Dessuten er mange av bispedømmes menigheter støttespillere.

8 8 KULTURARBEIDER Kulturarbeider søppelplukker Vårt redaksjonsmedlem, Terje Gloppen, er en allsidig person. Mandag 27. april startet du dagen som "Kultur - husdirektør" i Hamar og endte som søppel - plukker i Romedal. * Litt av et spenn - eller? Spenn er som med spenning det er sunt for en menneskekropp. Et rollebytte mellom en arbeidsdag fylt av utfordringer innen ymse kulturelle disipliner i Hamars flotte storstue, og til grøftekantene langs en gjennomsnitts norsk riksveg som ikke akkurat preges sterkt av kultur og dannelse kan jo fort og med rette - betraktes som to ytterpunkt. kan til tider være ganske interessant - og avslørende - for de som benytter seg av veggrøftene som oppbevaringssted for snusbokser, godt brukte gummiartikler av ymse slag og utgåtte sandaler. Vi gjør mange spesielle og underholdende funn som forteller en god del om de som kjører langs veiene, og som syns vegkanten er et ypperlig sted å kvitte seg med søppel - overskuddet sitt. * Hva likte du best? Selv om det er ganske høyt under taket i Kulturhuset, er det enda høyere under himlingen ute i friluft. Jeg har sansen for god takhøyde, så jeg syns begge aktivitetene egner seg godt og gir dagen en artig spennvidde med meningsfulle oppgaver både inne og ute. * Hvorfor søppelplukker? Opplysninger fra Vegvesnet går ut på at de kunne ha asfaltert 60 km veg for de kostnadene det medfører å rydde søppel langs norske veger. Jeg skulle heller ha ønsket meg noe mer ny asfalt i stedet for alt det søppelet vi finner. Søppelplukking Sluttkommentar: I Hamar Y's Mens Klubb gleder vi oss over medlemmenes allsidighet! Dessuten gleder guttene i Y Mens Klubben seg over at søppelplukking gir penger bl.a. til arbeidet i Ynglingen, men også annet kristent arbeid støttes. Fem glade dugnadskarer fra Hamar Y s Mens Klubb med noe av fangsten etter søppelryddingen langs vegene i Romedal. (Arkivbilde. Foto: Terje Gloppen)

9 BAKSPILLEREN 9 Bakspilleren I mange sammenhenger er bakspillere viktige. De legger til rette og sørger for trygghet i laget, men får ikke den samme oppmerksomhet som f.eks. målscorere. Dette ser vi på fotballbanen. Også i kirken har vi bakspillere. De legger til rette og bidrar med innsats, slik at arbeidet kan gå som ønskelig. Einar Lundby, legen fra Brumunddal, som hjalp mange og hadde mange gode betraktninger, sa en gang, fritt gjengitt: «Det er like viktig å koke kaffe som å holde andakt». Vi ønsker i Kirkebladet å løfte frem noen av disse bakspillerne i denne nye spalten Bakspilleren. Gerd Strøm kjøkkeninnsats i snart en menneskealder Går du i Storhamar kirke en torsdag finner du stor aktivitet av mennesker med en relativt høy gjennomsnittsalder. Det er trim i kirkerommet. Ikke alle trimmer. På kjøkkenet står som vanlig Gerd Strøm og forbereder kaffekosen etterpå. Arbeidet gjøres med stor rutine. Gerd Strøm er 77 år ung og står på for andre i Hamar menighet! Gerd er 77 år og har brukt mye av sin fritid de siste om lag 25 årene som frivillig i Storhamar kirke. I tillegg til formiddagstreffet på torsdager stiller hun gjerne opp når det er behov enten det er musikk-kafé på en lørdag eller de månedlige hyggetreffene. Sist traff vi henne på Velferden hvor hun stelte i stand til kirkekaffe etter guds - tjenesten 10. mai. Takk Gerd, for alle som du gleder med din innsats! Geir Bjørnar OM GUD OG GUDLØSHET Den religiøse lengselen er større enn det sekulariserte Norge lurer oss til å tro. Skuespiller Svein Tinberg (til Dagsavisen)

10 10 KLIMAPILGRIM Klimapilegrim 2015 er en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale. Søndag 7. juni starter vandringen på Svalbard, Nordkapp og Selje, og sammen med kirker over hele verden går vandringen mot klimatoppmøtet i Paris. Målet er en rettferdig klimaavtale. Vi går fordi klimaendringene truer oss alle, og fordi de rammer de fattige i verden hardest. Under Klimapilegrim 2015 vil vi derfor samle inn underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i fattige land. Klimapilegrim 2015 er en form for stafett, der en vannflaske bringes fra sted til sted og utgjør stafettpinnen. Vandringen går gjennom Hamar bispedømme august. Stafettpinnen overtas på Hjerkinn, og deretter går stafetten gjennom våre bygder og byer før stafettpinnen overbringes Borg bispedømme på Minnesund. På ser du hvordan du kan delta i vandringen for klimarettferdighet. Det er anledning til å delta på hele eller deler av vandringen gjennom bispe - dømmet. Noen av etappene er lagt opp til sykkel eller andre fremkomstmidler. Det blir punktmarkeringer basert på lokale initiativ underveis. Vandringen består av følgende etapper gjennom Hamar bispedømme: Søndag 2. august: Hjerkinn Otta Mandag 3. august: Otta Kvam/Vinstra Onsdag 5. august: Kvam/Vinstra Sør Fron Ringebu/Øyer Torsdag 6. august: Ringebu/Øyer Lillehammer Fredag 7. august: Lillehammer Ringsaker Lørdag 8. august: Ringsaker Hamar Søndag 9. august: Hamar Eidsvoll Det blir også en vandring langs leden Toten Hadeland lørdag 8. august og søndag 9. august. For mer informasjon om vandringen gjennom Hamar bispedømme kan du kontakte: Anne-Lise Brenna Ording, Hamar bispe - dømmeråd: Kristin Tepstad Eide, Kirkens Nødhjelp: Bli med å gå for klimarettferdighet mot klimatoppmøtet i Paris! friluftsgudstjeneste Vang menighet inviterer til friluftsgudstjeneste ved Lageråkvisla søndag 2. august kl Fra Gåsbu er det ca. 3 km langs sti gjennom skogen, eller langs grusveg, hvor man kan bruke sykkel, gå med barnevogn eller kjøre bil. (For de som ikke er i stand til å gå. Bomavgift.) Ta med mat, drikke og noe å sitte på. Hytta på Lageråkvisla er ikke åpen. Bli med på markering av Olsok og Friluftlivets år med en fin tur og gudstjeneste ute i Guds frie natur!

11 Avskjed med kantor Johan Martin Røsand Johan Martin Røsand har sluttet som kantor i Vang menighet. Han har flyttet til sitt hjemsted, Averøya på Nordmøre og fått ny jobb som kantor i Kirkelandet kirke i Kristiansund. Omtrent 1400 gudstjenester, 2000 begravelser, 600 vielser og 500 konserter. Dette er tallenes tale ved oppsummeringen av over 27 år som kantor i Vang. Gudstjenesten i Vang kirke den 26. april 2015 ble den siste i denne lange rekken. Avskjeds-gudstjenesten var preget av mye sang og musikk, først og fremst av norske tekstforfattere og komponister. Øvre Vang sangkor fremførte bl a Vårsøg av Henning Sommero, og Toneheim kammerkor hadde flere innslag med bl a brudemarsj og Kyrie eleison. Johan Martin hadde som så ofte før, tonefølge av Vibeke Breian på saxofon. Postludiet, «Når jeg blant englers kor en gang», ble en mektig og flott avslutning på en fin gudstjeneste og en vel 27 år lang fartstid som kantor i Vang. Sokneprest Irmelin G. Bonden minnet i sin preken bl.a. om betydningen av å ha en forankring i det evige, i det som alltid er AVSKJED MED JOHAN MARTIN 11 der. Denne forankringen har preget Johan Martins orgelspill, og understreket kirkens budskap slik at mange er blitt berørt og har gått beriket ut av kirka. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Toneheim folkehøgskole, hvor Johan Martin var elev på slutten av 70-tallet. Nåværende og tidligere kollegaer holdt taler og overrakte gaver. Leder i Vang menighetsråd overrakte menighetsrådets gave, et maleri med motiv av orgelet i Vang kirke, malt av Stein Busterud Westgaard. Takk, Johan Martin, for utallige musikkopplevelser i sorg og glede og i ulike livsfaser gjennom den tiden du har vært i Vang! Lykke til i din nye jobb som kantor i Kirkelandet kirke, Kristiansund! Takk, Johan Martin! I neste nummer av Kirkebladet skal vi presentere den nye organisten i Vang, Nils Tore Enget. Solveig B. Flenvold

12 12 VINDU MOT VERDEN: Der kristne forfølges... Av Arne Borg, Ridabu Religiøs forfølgelse, dvs at enkeltpersoner og grupper av mennesker forfølges for sin tro, er et økende problem over hele verden. Dette rammer også kristne. I Midt-Østen og Nord-Afrika forfølges kristne utelukkende fordi de er kristne, og forfølgelsene er så brutale at det tynnes kraftig ut i rekkene i de kristne samfunn i land som Egypt, Irak og Syria. Krig, sosial uro og regelrett sammenbrudd av sivilsamfunnet gir alltid ekstreme grupper muligheter til å utøve sin «tro» og undertrykke andre. Det er derfor ikke uten grunn at de kristne er mest utsatt nettopp i de tre nevnte landene. Andre land som også strammer til livsmulighetene for kristne er Eritrea, Nord-Korea, Somalia, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan og Nigeria. I de fleste av disse landene er det stor fattigdom, uro og krig, og behovet for syndebukker er alltid til stede. Minoriteter som de kristne blir derfor lett ofre for demagoger som med religiøs retorikk kan gi de kristne skylda for alt fra uår til fattigdom. Forfølgelse av kristne er et menneske - rettighetsproblem. Verdenserklæring om Menneskerettigheten av 1948 sier bl.a. i de første tre artiklene det grunn - leggende: Artikkel 1 Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 2 Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Annonsepriser pr. år: 1/16 side: kr ,- 1/8 side: kr ,- 1/4 side: kr ,- Flagstad Begravelsesbyrå Verdighet, Omsorg, Fagkunnskap Telefon Ditt lokale begravelsesbyrå. Advokat Per Anders Løvsletten, M.N.A. Mobil: Bistår i saker vedrørende skifte, testament, erstatning og fast eiendom. Midtstranda 57, 2321 Hamar. Tlf Furnesveien 77, 2318 Hamar. Stormyrvn. 9, 2315 Hamar. Tlf

13 VINDU MOT VERDEN 13 farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, retts lige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikkeselvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet. Artikkel 3 Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. En av mange nettsider som tar opp for - følgelse av kristne er Open Doors, åpne dører. De mener at 75 % av verdens befolkning lever under ulike former for religiøse restriksjoner. Verden over ut - settes kristne for forfølgelse og overgrep. Det kan være alt fra restriksjoner som at det er forbudt for kristne å misjonere og/eller bygge nye kirker, til fysisk vold, overfall, drap og nedbrenning av kirker og andre gudshus. Isolasjon og diskriminering i samfunnet er noe mange kristne opplever daglig. Open Doors mener at det hver måned er snakk om at 322 kristne blir drept, 214 kirker eller kristne eiedommer ødelegges og 722 tilfeller av ulike former for vold utøves mot kristne. Dette høres ut som statistikk; noe som er både fjernt og vanskelig å ta inn over seg. De verste overgrepene finner sted i om - råder kontrollert av ekstreme islamister. Dagliglivet for mange kristne har endret seg i mange land de siste 20 årene. Tidligere levde kristne innbyggere relativt fredelig side om side med sine naboer. Eksemplene på overgrep er skremmende. Som da vi 16. april i år kunne lese at italiensk politi hadde arrestert 15 båtflyktninger som hadde kastet12 kristne fra Nigeria og Ghana over bord etter en religiøs krangel på en overfylt gummibåt. Eller da de ekstreme islamistene i IS i april halshugget og skjøt 30 etiopiske og eritreiske kristne på en strand i Libya. Denne formen for forfølgelse av kristne er den ekstreme formen av hva vi mener med forfølgelse. I videre artikler skal vi se litt på hvordan hverdagen kan være for kristne i noen av de land vi har nevnt. Arne Borg er driftskonsulent i Amnesty Internasjonal Norge i Oslo. Han er f.t. varamedlem til Menighetsrådet i Vang. KONDOLANSEKORT Vang menighetsråd selger hvite kort med tegning av Vang kirke eller Øvre Vang kirke. Kortene selges på Spar i Øvre Vang og på kirkekontoret i Vang. Kr. 20,- pr stk. med konvolutt. Carl Einar Sjøgren har tegnet kirkene.

14 14 STORHAMAR KIRKE 40 ÅR Storhamar kirke 40 år både i sorg og i glede gjennom hele vår livsfase. Vi vil derfor i to nummer fremover gi et tilbakeblikk over hva som skjedde for å få denne arbeidskirken på plass. Saken er skrevet med støtte i Historisk særoppgave i 1977 av Anders Aschim, Hamar Katedralskole. Skribenten av dette titulerer seg som «menighetspotet» og multibruker av kirka. I 40 år har denne kirken vært en viktig del av miljøet på Hamar vest. Tusenvis av mennesker har i sorg og i glede gått ut og inn her i løpet av disse 40 årene. Kirken har betydd mye for mange i denne bydelen spesielt, men egentlig for hele Hamar menighet. I oppstarten møtte det mer enn 100 barn til søndagsskole hver søndag fordelt på mange aldersgrupper. I vel 35 år - inntil nylig - har barnekoret Levende Lys, hver mandag, med Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye som trofaste ledere, øvd eller opptrådt i kirken. Dette betyr så mye for en levende menighet og for barna - ikke minst! Aktivitetene er fortsatt mange. Det er noe som kan passe for de fleste av oss: f.eks. en.enkel trim, vaffelkafe, hyggetreff, babysang, barnekor, ungdomsgrupper, konfirmantundervisning, bibelgrupper, misjonsgruppe, åpne møter 1 gang pr måned i Sjømannsmisjonens (Den norske kirke i utlandet) Ulabrand, sorggrupper, Kirkens SOS m.v. Og selvfølgelig alt som skjer i selve kirkerommet. Du inviteres hver søndag til gudstjeneste og barna til søndagsskole. Kirken er et viktig møtested Mange år fra idé til bygging Første gang kirkesaken kom opp i Hamar var ved byutvidelsene i 1946 mot Vang og i 1947 mot Furnes. Allerede før disse utvidelsene hadde saken vært oppe i flere menighetsmøter. I 1947 gikk bystyret inn for saken og forberedelser ble satt i gang. Stiftskapellan Per Juvkam foreslo oppstart av kirkeringer som skulle arbeide praktisk og økonomisk for å få reist kirken. I løpet av 2 uker var de første 2 foreningene stiftet. Den ene ved fru Hiorth, den andre ved fru Sannerud. Å opparbeide menighetsbevissthet blant beboerne på Hamar Vest var viktig, så i 1969 oppnevnte bystyret i Hamar en komite bestående av Arnlaug Aukrust, Lilly Ellefsen, Synnøve Granerud og Bjarne Jenssen med menighetsbygging som mål. Kirkeringarbeidet vokste. I 1975 var det 11 kirkeringer med over 100 medlemmer til sammen. Viktige personer i dette arbeidet var Arnlaug Aukrust, Lilly Ellefsen, Hilma Eliassen, Oddrun Kårstad m.fl. Otto Eilifsen var kirkeringenes kasserer. Det ble

15 STORHAMAR KIRKE 40 ÅR 15 oppnevnt en komite som skulle utrede tomtespørsmålet.. Gullsmed Michalsen, Marie Berg og blikkenslager Eriksen var sentrale her. Da tomtespørsmålet kom opp var det flere alternativer. Først da Inge Bergan, som formann i komiteen for bedehuset Solly i 1971 kom med tilbud om å disponere deres tomt, ble det fart i kirkebyggings - saken, selv om kommunen ikke hadde satt av penger på tidligere budsjetter. Moelven Bruk hadde utviklet en arbeidskirke med assistanse av res.kap Sigurd Osberg. Prosjektleder var arkitekt Willy Sveen. Saken ble tatt opp i menighetsrådet i Hamar og kommunestyret, og på bud - sjettet for Hamar kommune i 1974 ble det for første gang avsatt midler til nytt kirkebygg på Hamar vest. Solly bedehus hadde vært brukt til guds - tjenester i flere år, og spesielt under domkirkens restaurering på 1950-tallet. I 1958 ble det vigslet til interimskirke. Dåpsfatet her var gitt til Solly av søndagsskolebarna. I byggekomiteen for den nye kirken satt C.J. Alpers, Chr. M. Myhre Nielsen (prest), Gudrun Kregnes, Trygve Larsen og Gunnar Gregersen. Firmaet Th Johansen og Sønner, Hamar fikk entreprisen. Byggingen startet 16. oktober 1974 med murmester Odd Johansen og byggeleder Steinar Hagen som ansvarlige. Grunnsteinen ble lagt ned av kirkerings - pioner fru Maria Hiorth og byggetiden var 375 dager. Resten av historien følger i neste nummer av Kirkebladet. Randi og Hans Anders Aschim og Geir Bjørnar Smebye

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Nå er vi inne i en fin årstid! Vi kan plante og så, og glede oss over det som kommer opp av jorden etter en lang vinter der alt så ut som om det var dødt. Nå kommer blomster og planter, busker og gress fram igjen, er det ikke fantastisk? Frøet er et symbol i noen av bibelfortellingene våre. Både i Matteus 13, Markus 4 og Lukas 8 kan vi lese om frøet som faller i god jord. Her er en av fortellingene (lignelsene) Jesus brukte for å forklare hvordan Guds rike er: «Det var en gang en mann som gikk ut for å så. Og da han sådde, var det noen frø som falt på stien. Da fløy fuglene ned for å spise dem. Noe falt på steingrunn. Det spirte fort, men det var for lite jord til at frøene kunne slå ordentlig rot. Så da sola steg, tørket de små plantene og visnet. Noen frø falt blant ugress, som vokste opp og kvalte dem. Og noe falt i god jord og ble til sterke planter som bar mye korn.» Etterpå forklarte Jesus lignelsen slik: «Når noen hører Guds ord, men ikke forstår det, er det som frøene som faller på stien, de tar ikke imot det. Frøene som faller på steingrunn, er som hos dem som tar imot ordet med glede, men straks det blir vanskelig, gir de opp. Frøene som faller blant ugress, er et bilde på dem som hører ordet, men som lar bekymringer og lysten på penger kvele budskapet. Frøene som faller i god jord, er som mennesker som hører det Gud sier og tar imot det. Måten de lever på, viser at de har forstått det.» Kjære Gud, åpne hjertene våre slik at vi kan høre hva du vil si til oss og forstå hva du mener. Amen. Ordpussel: M E N N E S K E R R A S D J G S T I E N V G F O E Å O R D N B U G R E S S L G R N D F D Ø L U H A O F U G L E N E S D K S T E I N G R U N N S P I R T E Ø R O T Her kan du finne 14 ord fra Jesu fortelling og fra den lille bønnen til slutt. Finner du ikke alle, kan du se dem på side 23. Vitser: En fluemor går over toppen på et skallet hode med sin sønn: «Du verden som tiden går. Da jeg var på din alder, var det bare en smal sti her!» Lille Per gikk inn i en lekebutikk. Der sto en stor, blå lekebil, og han tok den ned og gikk til kassa. Da sa damen: «Det blir 150 kroner», og Per ga henne lekepenger. «Har du ikke ekte penger, lille venn?» Per: «Nei, men er ikke dette en lekebutikk, da?»

17 BARNESIDE/TROSOPPLÆRING 17 Gåter: (Svar på side 23) 1) Hva er på slutten av regnbuen? 2) Hva er det lengste ordet i ordboka? 3) En gang jeg var på vei til Oslo, møtte jeg en mann og tre jenter. Hver jente hadde hver sin sekk. I hver sekk var det sju katter. Hver katt hadde sju kattunger. Hvor mange var det som var på vei til Oslo? Bokomtale Hva ville Jesus ha gjort? Forfatter: Arnevåg, Merete Føyen Kr. 99,- Forlagets omtale: Rebekka, Kristian, Jostein og de andre barna på søndags - skolen får hvert sitt armbånd med fire merkelige bokstaver på: WWJD. De finner snart ut at bokstavene betyr WHAT WOULD JESUS DO? Og de finner ut noe mer også: De fire bokstavene forandrer hverdagen og gjør at nye og spennende ting skjer! Dette er en bok om hvordan Jesus kan hjelpe barna i de daglige valgene og om de uventede tingene som det kan føre til. Boka har en fargerik og livfull strek. TROSOPPLÆRING: Kjære førsteklassing! Søndag 23.august blir førsteklassinger i menighetene invitert til skolestartsgudstjeneste i Vang, Øvre Vang og Hamar Domkirke. Kirken vil på denne måten være med å markere denne viktige fasen i barnets liv. I gudstjenesten vil vi gi alle 6- åringene som kommer til kirken, en bok: "MIN KIRKEBOK 6" i gave. Boka formidler med humor og farger den kristne troen, gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og bilder. Tårnagenter 21 tårnagenter var på symboljakt i Hamar Domkirke 28. mars og lærte om påskens mysterier. Tiltaket var for 9-åringer og ble avsluttet med utdeling av diplom i Storhamar kirke på palmesøndag. Utdeling av 4-års bok i Vang og Øvre Vang kirker Helga april ble alle døpte fireåringer (født første halvår 2011), invitert til samling og utdeling av 4-års bok. Barna hørte fortellingen om Sakkeus og lærte om tilgivelse. Under gudstjenesten på søndag sang stolte 4-åringer foran menigheten og mottok sin egen kirkebok.

18 18 DIVERSE filmkveld og rotteteater 4. mai var 80 barn og voksne samlet i Storhamar kirke til teaterforestilling med kirkerottene. Tilsammen 40 barn hadde i forkant av forestillingen, vært med på filmkveld i sin egen kirke og blitt kjent med Vesle, Fredo og Kattunge! Vi fikk høre historien om den barmhjertige samaritan og lærte at kirka er Guds hus! Mesnali Leirsted St. Hans feiring 23. juni Kl : Loppemarked, auksjon div aktiviteter, matsalg, bål, allsang og konsert Agentleir, juni for klasse. Natur, kultur og fornyelse, juli, leir for voksne. Knøtteleir september for barn fra 0-9 år. En voksen må følge sitt (sine) barn. flerkulturell familieleir juli. Fjell, fellesskap og ferie. Det var menighetenes 5-åringer som var spesielt inviterte til dette tiltaket. Kirkekontoret i Vang Menighetsforvalter Solveig Byberg Flenvold har nå fast plass på Vang kirke kontor i Klokkergården ved Vang kirke. Hun er stort sett å treffe i kontorets åpningstid, kl Tlf , epost: Velkommen innom! En leir for mennesker med svært forskjellig bakgrunn. En leir for godt fellesskap. Nærmere opplysninger ved henvendelse til Arnfinn Bjørgen, tlf: eller på mail: Se eller Der finner du mer informasjon.

19 ANNONSER 19 Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Bjørgedalen og Brynsåsen , , e-post: Strandgt. 33, 2317 Hamar Mob Tlf Birkebeinervegen, Hamar Tlf Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING Todderudvegen 46, 2322 Ridabu.Tlf.: Hamar Begravelsesbyrå A/S (Jacobsen) Parkgt Hamar KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Tlf SPAR SANNERUD Ferskvarebutikken i Furnesveien

20 20 DAGLIG LEDER YNGLINGEN / IVRIG-BASAR Ny daglig leder på Ynglingen 15. april startet Thomas Svarre i en nyopprettet halv stilling som daglig leder på Ynglingen. Dette er en prosjektstilling frem til sommeren Tidligere har man hatt ansatt ungdomsarbeider i varierende stillingsstørrelse, men nå er stillingen oppgradert til å være daglig leder. Det betyr at flere oppgaver delegeres fra styret til den ansatte, i tråd med hvordan Norges KFUK- KFUM tenker om ansattes arbeidssituasjon. Menighetsrådene i Hamar og Vang bidrar økonomisk slik at styret kan finansiere denne stillingen. Thomas Svarre vil hovedsakelig jobbe med ungdom, ledertrening, konfirmantopplegg i samarbeid med menighetene, fellesarrangementer på tvers av generasjonene, informasjon samt bistå styret med oppfølging av de saker som behandles. Hovedstyret for Hamar KFUK-KFUM består av Geir Bjørnar Smebye (leder), Halvard Bjørkås (nestleder), Stine Lysbakken Olastuen, Kristin Tovseth, Roy Bakland og Tore Swensen. Thomas Svarre er Vara med lemmer er den nye daglige Trond Glimsdal og lederen på Ola Jensen. I tillegg er Ynglingen. Mari Stende Zani sokneprestens representant. Thomas Svarre er også ansatt i halv stilling som daglig leder i Hedmark og Oppland KFUK-KFUM, og han vil bruke kontoret på toppen på Ynglingen også til denne stillingen. IVRIG-BASAR Barnelaget Ivrig hadde sin årlige basar i Kirkestua ved Vang kirke i april. Barna solgte lodd både på forhånd og på basaren. Den flotte innsatsen gjorde at vi kunne sende kr 4640,- til Barnas Misjonsprosjekt i Misjonssambandet. Dette året går 1,2 mill. kr som er samlet inn på landsbasis, til ulike prosjekter innen helseopplysning, skole og menighets - arbeid, i Etiopia. Ivrig-barna fremførte et dramastykke om Peter i fengsel, og hadde også lært en etiopisk sang for anledningen. Solfrid Marthinsen, som har vært i Etiopia som misjonær, fortalte fra landet og hadde med spennende gjenstander og etiopiske antrekk. Barn og voksne ble forvandlet til etiopiere (nesten!) gjennom de eksotiske klærne! Kvelden ble avsluttet med trek - ning, slik at egenproduserte og andre gevinster ble delt ut til heldige vinnere. Solveig Flenvold

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Men hva med vi som er voksne? Har jeg en god venn? Har jeg venner i menigheten?

Men hva med vi som er voksne? Har jeg en god venn? Har jeg venner i menigheten? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 28.01.2007 Prekentekst: Johannes 15, 12-17 Antall ord: 2108 Menigheten - et sted med et annerledes vennskap 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Dag Landmark Ole Kristian Bonden Reidar Åsgård Roald Braathen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer