Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke Informasjon. Nr 3/ årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg."

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/ årg. Storhamar kirke Informasjon

2 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til advent for pinsetiden eller treenighets - tiden. Ett av min gode minner om pinse er fra da Det Norske Misjonsselskap feiret sitt 150 års jubileum i Stavanger i 1992.Til søndagens gudstjeneste med mange tusen til stede i idrettshallen, var det også en rekke utenlandske gjester. De var invitert fra samarbeidende kirker i land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Da prekenteksten ble lest var mange av gjestene samlet på scenen. Samtidig med at teksten ble lest høyt gjennom høyttaleranlegget, leste de mange gjestene den samme teksten på sitt eget morsmål. Vi hørte lyden av de mange språk som en stille susen. Jeg opplevde det som et bilde på hva som skjedde på pinsedag i Jerusalem for ca år siden. Fra den dagen forteller Bibelen om et språkunder eller et høreunder. Alle forsto. Disiplenes tale ble forstått. Hvordan det skjedde, eller hva som egentlig skjedde, kan vi bare undre oss over. Men målet er klart: Alle skulle forstå det store budskapet, og budskapet skulle skape enhet. Enhet på et nytt grunnlag. Et grunnlag som Gud hadde lagt gjennom Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Enhet i Jesus Kristus. Et nytt fellesskap ble skapt den dagen: KIRKEN. Pinsedag er «kirkens fødselsdag». Pinsedag fra forvirring til samling Disiplene hadde vært i en kaotisk situasjon. Hva skulle bli det neste? Hvem skulle de nå knytte seg til? Jesus var der ikke. Selv om de hadde opplevd oppstandelsens under, var de i villrede. Så kom pinsedag. Mye ble forandret. De fikk et mot og en indre kraft til å stå fram med fortellingen om Jesus. Frykten var borte. Guds Ånd hadde grepet dem. De talte og fortalte, mennesker fra forskjellige språkgrupper, forstod budskapet og tok det til seg. Vedvarende pinse Det er pinsetid. Pinseundret slik vi hører om det i Apostlenes Gjerninger kap. 2 var vel en engangsforeteelse: «Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne». Men pinseunderet fortsatte å skje. Underet er jo egentlig at mennesker kommer til tro på Jesus, og underet skjer hver gang det er dåp. Det skjer hver dag. Derfor kan vi si at hver dag er en pinsedag. Med ønske om en god pinse-/ treenighetstid! Kåre Skagestad

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: er tallet som vi har hørt og lest de siste ukene syriske flyktninger til Norge i løpet av dette og neste år. Det burde være mulig. Samtidig er det uhyre viktig å støtte opp om flyktningsituasjonen i nærområdene, ikke minst fordi mange av de som har flyktet sikkert har et ønske om å være med å bygge det ødelagte hjemlandet opp igjen. Den viktigste innsatsen som kan gjøres er å få slutt på borgerkrigen i Syria og Irak. Da vil strømmen av flyktninger derfra reduseres. Katastrofene i Middelhavet kan bli færre. Men dit kommer det også mange som flykter fra umenneskelige forhold enkelte steder i Afrika i tillegg til de 5000 som allerede sitter i mottak og venter på å flytte til en kommune for å starte livet på nytt, få et nytt hjem, nytt arbeid, nye venner. I det hele tatt etablere seg på nytt. Hvor mange blir det på kommunene? Et enkelt regnestykke tilsier at det blir vel 3 nye innbyggere pr Hamar kommune har ca innbyggere, altså bør vår kommune ta imot ca. 100 nye innbyggere. (Fordelingen fra staten er høyere). Det er utfordringen som ordføreren som skal velges til høsten får i fanget. Hva sier dere til det, Morten Aspeli, Knut Fangberget, Einar Busterud og eventuelle andre ordførerkandidater? Satser dere? Er det ikke slik at kommunen ønsker flere innbyggere? Dessuten forteller HA om lavere fødselstall enn for noen år tilbake. Begynn og forbered boliger, språkkurs osv. Våre kommuners, ja, hele Norges, «hjerterom» settes på prøve. Menneskers lidelser berører oss. Tar vi som samfunn konsekvenser av lidelsen vi ser daglig på TV og i aviser? er mulig - derav 1% til Hamar. K.S. TELEfONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Kirkekontoret: Sokneprest Irmelin Grimstad Bonden / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf eller Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.: 10. august

4 4 KIRKEVALGET Kirkevalget i Hamar bispedømme Åpen folkekirke stiller liste til årets kirkevalg i Hamar bispedømme. Dermed skjer det historiske at velgerne får to lister å forholde seg til. Programformuleringen for lista for Åpen folkekirke er slik: «Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folke - kirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.» Her er kandidatene på listen fra Åpen folkekirke, prioritert, og med opplysning om alder og hvilken menighet/prosti de representerer: Prioritet Navn Menighet Prosti Alder 1) 1 Gunhild Tomter Alstad Vang Hamar domprosti 40 2 Marianne Kjøllesdal Dyrud Kapp Toten 42 3 Finn Ragnvald Huseby Elverum Sør-Østerdal 66 4 John J. W. Delourme Furnes Ringsaker 25 5 Anne-Lise Marstein Lom Nord-Gudbrandsdal 53 6 Trond Egil Gellein Løkken Vingelen Nord-Østerdal 41 7 Henning Andersen Aurdal Valdres 38 8 Solbjørg Buknotten Skruklien Øyer Sør-Gudbrandsdal 54 9 Roald Braathen Brandbu Hadeland og Land Grethe Lingum Gjertsen Vinger Solør, Vinger og Odal Sidsel Lied Ottestad Hamar domprosti Jon Magne Pedersen Tangen Løten Domprostiet Ole Gustav Narud Åmot Sør-Østerdal Liv Melbye Wechsler Hoff Toten Ole Midthun Elverum Sør-Østerdal Steinar Barstad Søndre Land Hadeland og Land Ingvild Kessel Fåberg Sør-Gudbrandsdal Lasse Gran Kapp Toten 68 1) Alder på valgdagen Listen fra Nominasjonskomiteen til Bispedømmerådet er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og forslag fra medlemmene i nominasjonskomiteen. Det er god geografisk spredning, og kandidatene representerer ulike syn i kirkeaktuelle spørsmål.

5 KIRKEVALGET 5 Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet Prioritet Navn Menighet Prosti Alder 1) 1 Dag Landmark Gjøvik Toten 67 2 Torunn Elise Kvisberg Nordre Ål Sør-Gudbrandsdal 48 3 Reidar Åsgård Engerdal Sør-Østerdal 72 4 Anne-Lise Brenna Ording Vinger Solør, Vinger og Odal 28 5 Inger Johanne Reiestad Hansen Hamar Hamar domprosti 62 6 Torstein Lerhol Vang Valdres 29 7 Gunnar Gjevre Arneberg Solør, Vinger og Odal 59 8 Berit Elisabeth Meiningen Lesja Nord-Gudbrandsdal 64 9 Øyvind Sogn Jevnaker Hadeland og Land Lise Holland Ringsaker Ringsaker Bjørg Antonsen Hunn Toten Lars Lien Hamar Hamar domprosti Arnfinn Bjørgen Stange Hamar domprosti Solveig Vatn Weisser Vang Valdres Arnfinn Uthus Elverum Sør-Østerdal Elin Gravdal Øvrebotten Moen/Ål Hadeland og Land Ragnar Løsnesløkken Fåvang Sør-Gudbrandsdal 41 1) Alder på valgdagen Slik stemmer du ved Kirkevalget 14. september er det valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerett har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og fyller minst 15 år i løpet av dette året. Valgene skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget (Prester og andre som er tilsatt i en kirkelig stilling stemmer på henholdsvis geistlig og lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmeråd og disse valgene gjennomføres på særskilt måte i perioden frem til 14. september). Konfirmantene fra våren 2015 har altså stemmerett. Alle stemmeberettigede får tilsendt et valgkort i posten, og er du i tvil om du står i mann tallet, bør dette sjekkes med Kirke - kontoret der du bor i god tid før valgdagen.

6 6 KIRKEVALGET Historisk kirkevalg Bispedømmeråd Ved høstens kirkevalg skal kirkemedlemmene velge 7 leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet. Valg av nytt bispedømmeråd er historisk fordi det i år er første gang med to kandidatlister Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. På stemmesedlene er kandidatene prioritert, og de kan leveres uendret. Du kan endre stemmeseddelen både ved å: - gi en tilleggsstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer. De øvrige kandidatene på listen får én stemme hver. - føre opp inntil tre navn fra den andre valglisten. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet. Det betyr at velgerne har store muligheter for å påvirke valget. På ligger det opplysninger om alle kandidatene på begge lister, og hva de mener om kirkeaktuelle spørsmål. Kontaktpersoner: Valgrådets leder Hans Olav Høivik, telefon Kirkefagsjef Freddy Knutsen, telefon Menighetsråd På stemmeseddelen til nytt menighetsråd er kandidatene prioritert, og den kan leveres uendret. Men du kan også endre stemmeseddelen både ved å: - gi en tilleggstemme til inntil tre av kandidatene ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får disse kandidatene to stemmer - tilføye opptil tre nye navn. Disse kan ikke gis tilleggstemme verken ved å sette kryss eller ved å gjenta navnet Les mer om kirkevalget på og på Kandidater ved valg til Vang og Hamar Menighetsråd Vang: 1. Inger Marie Steinsland Fæster 2. Arild Berg 3. Berit Hansen 4. Karin Kristine Richardsen 5. Arve Aasbak 6. Heidi Granlund 7. Ole Vang Bråten 8. Solfrid Johansen 9. Tone Nyjordet 10. Ragnhild Solås Velle 11. Mette Engebretsen Nordli 12. Stein Busterud Westgaard For nominasjonskomiteen Ole Jacob Tomter

7 KIRKEVALGET / KIRKENS SOS 7 Hamar: 1. Solveig Seem 2. Knut Fangberget 3. Elisabeth Strøm 4. Wilhelm R. Lundquist 5. Tone Coucheron 6. Per Olav Sanner 7. Ragnfrid Granerud 8. Stein Frøysang 9. Gro Elisabeth Bråthen 10. Elin Gullhav 11. Åse Ragnhild Rasmussen 12. Helga Guldvog 13. Berit G Nyberg 14. Jan Einar Holsen I neste nummer av bladet blir det mer om valg. Kandidatene til menighetsrådene blir presentert litt mer. Kandidater til Bispedømmerådet/Kirkemøtet som er bosatt i Hamar, vil vi også presentere. Ordførerkandidatene Vi har også spurt Hamars ordførerkandidater om hvilke verdier de bygger sin politikk på og litt om kirkens plass i samfunnet / kommunen. Kirken SOS Kirkens SOS har fått nytt telefon-nr. Det gjør det billiger å ringe. En prat for livet skal koste lite. Ved å benytte dette nr. blir utgiftene små. Fra årsmeldingen til Kirkens SOS i Hedmark og Oppland har vi tatt ut litt som vi gjerne vil dele med våre lesere: Ole-Lars Schjerpen, (tidligere diakon i Hamar), er daglig leder fra august, 100% stilling. På kontoret i Hamar er Roar Paulsrud, rådgiver, knyttet til vaktrommet på Hamar, 20% stilling. Statistikken for 2014 forteller at Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser. Kirkens SOS er et selvmordsfore - byggende tiltak. Kirkens SOS Norge besvarte henvendelser på telefon, mail og chat. Det er flere enn året før. Kirkens SOS Norge hadde en svarprosent på 67. I Hedmark og Oppland pr var det 88 aktive frivillige medarbeidere som telefonvakt bl.a. på vaktrommet i Storhamar kirke. Av disse var 29 nye i Totalt ble henvendelser besvart, en økning på vel 1000 fra året før. Kirkens SOS i Hedmark og Oppland støttes av det offentlige samt private institusjoner og organisasjoner. Dessuten er mange av bispedømmes menigheter støttespillere.

8 8 KULTURARBEIDER Kulturarbeider søppelplukker Vårt redaksjonsmedlem, Terje Gloppen, er en allsidig person. Mandag 27. april startet du dagen som "Kultur - husdirektør" i Hamar og endte som søppel - plukker i Romedal. * Litt av et spenn - eller? Spenn er som med spenning det er sunt for en menneskekropp. Et rollebytte mellom en arbeidsdag fylt av utfordringer innen ymse kulturelle disipliner i Hamars flotte storstue, og til grøftekantene langs en gjennomsnitts norsk riksveg som ikke akkurat preges sterkt av kultur og dannelse kan jo fort og med rette - betraktes som to ytterpunkt. kan til tider være ganske interessant - og avslørende - for de som benytter seg av veggrøftene som oppbevaringssted for snusbokser, godt brukte gummiartikler av ymse slag og utgåtte sandaler. Vi gjør mange spesielle og underholdende funn som forteller en god del om de som kjører langs veiene, og som syns vegkanten er et ypperlig sted å kvitte seg med søppel - overskuddet sitt. * Hva likte du best? Selv om det er ganske høyt under taket i Kulturhuset, er det enda høyere under himlingen ute i friluft. Jeg har sansen for god takhøyde, så jeg syns begge aktivitetene egner seg godt og gir dagen en artig spennvidde med meningsfulle oppgaver både inne og ute. * Hvorfor søppelplukker? Opplysninger fra Vegvesnet går ut på at de kunne ha asfaltert 60 km veg for de kostnadene det medfører å rydde søppel langs norske veger. Jeg skulle heller ha ønsket meg noe mer ny asfalt i stedet for alt det søppelet vi finner. Søppelplukking Sluttkommentar: I Hamar Y's Mens Klubb gleder vi oss over medlemmenes allsidighet! Dessuten gleder guttene i Y Mens Klubben seg over at søppelplukking gir penger bl.a. til arbeidet i Ynglingen, men også annet kristent arbeid støttes. Fem glade dugnadskarer fra Hamar Y s Mens Klubb med noe av fangsten etter søppelryddingen langs vegene i Romedal. (Arkivbilde. Foto: Terje Gloppen)

9 BAKSPILLEREN 9 Bakspilleren I mange sammenhenger er bakspillere viktige. De legger til rette og sørger for trygghet i laget, men får ikke den samme oppmerksomhet som f.eks. målscorere. Dette ser vi på fotballbanen. Også i kirken har vi bakspillere. De legger til rette og bidrar med innsats, slik at arbeidet kan gå som ønskelig. Einar Lundby, legen fra Brumunddal, som hjalp mange og hadde mange gode betraktninger, sa en gang, fritt gjengitt: «Det er like viktig å koke kaffe som å holde andakt». Vi ønsker i Kirkebladet å løfte frem noen av disse bakspillerne i denne nye spalten Bakspilleren. Gerd Strøm kjøkkeninnsats i snart en menneskealder Går du i Storhamar kirke en torsdag finner du stor aktivitet av mennesker med en relativt høy gjennomsnittsalder. Det er trim i kirkerommet. Ikke alle trimmer. På kjøkkenet står som vanlig Gerd Strøm og forbereder kaffekosen etterpå. Arbeidet gjøres med stor rutine. Gerd Strøm er 77 år ung og står på for andre i Hamar menighet! Gerd er 77 år og har brukt mye av sin fritid de siste om lag 25 årene som frivillig i Storhamar kirke. I tillegg til formiddagstreffet på torsdager stiller hun gjerne opp når det er behov enten det er musikk-kafé på en lørdag eller de månedlige hyggetreffene. Sist traff vi henne på Velferden hvor hun stelte i stand til kirkekaffe etter guds - tjenesten 10. mai. Takk Gerd, for alle som du gleder med din innsats! Geir Bjørnar OM GUD OG GUDLØSHET Den religiøse lengselen er større enn det sekulariserte Norge lurer oss til å tro. Skuespiller Svein Tinberg (til Dagsavisen)

10 10 KLIMAPILGRIM Klimapilegrim 2015 er en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale. Søndag 7. juni starter vandringen på Svalbard, Nordkapp og Selje, og sammen med kirker over hele verden går vandringen mot klimatoppmøtet i Paris. Målet er en rettferdig klimaavtale. Vi går fordi klimaendringene truer oss alle, og fordi de rammer de fattige i verden hardest. Under Klimapilegrim 2015 vil vi derfor samle inn underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i fattige land. Klimapilegrim 2015 er en form for stafett, der en vannflaske bringes fra sted til sted og utgjør stafettpinnen. Vandringen går gjennom Hamar bispedømme august. Stafettpinnen overtas på Hjerkinn, og deretter går stafetten gjennom våre bygder og byer før stafettpinnen overbringes Borg bispedømme på Minnesund. På ser du hvordan du kan delta i vandringen for klimarettferdighet. Det er anledning til å delta på hele eller deler av vandringen gjennom bispe - dømmet. Noen av etappene er lagt opp til sykkel eller andre fremkomstmidler. Det blir punktmarkeringer basert på lokale initiativ underveis. Vandringen består av følgende etapper gjennom Hamar bispedømme: Søndag 2. august: Hjerkinn Otta Mandag 3. august: Otta Kvam/Vinstra Onsdag 5. august: Kvam/Vinstra Sør Fron Ringebu/Øyer Torsdag 6. august: Ringebu/Øyer Lillehammer Fredag 7. august: Lillehammer Ringsaker Lørdag 8. august: Ringsaker Hamar Søndag 9. august: Hamar Eidsvoll Det blir også en vandring langs leden Toten Hadeland lørdag 8. august og søndag 9. august. For mer informasjon om vandringen gjennom Hamar bispedømme kan du kontakte: Anne-Lise Brenna Ording, Hamar bispe - dømmeråd: Kristin Tepstad Eide, Kirkens Nødhjelp: Bli med å gå for klimarettferdighet mot klimatoppmøtet i Paris! friluftsgudstjeneste Vang menighet inviterer til friluftsgudstjeneste ved Lageråkvisla søndag 2. august kl Fra Gåsbu er det ca. 3 km langs sti gjennom skogen, eller langs grusveg, hvor man kan bruke sykkel, gå med barnevogn eller kjøre bil. (For de som ikke er i stand til å gå. Bomavgift.) Ta med mat, drikke og noe å sitte på. Hytta på Lageråkvisla er ikke åpen. Bli med på markering av Olsok og Friluftlivets år med en fin tur og gudstjeneste ute i Guds frie natur!

11 Avskjed med kantor Johan Martin Røsand Johan Martin Røsand har sluttet som kantor i Vang menighet. Han har flyttet til sitt hjemsted, Averøya på Nordmøre og fått ny jobb som kantor i Kirkelandet kirke i Kristiansund. Omtrent 1400 gudstjenester, 2000 begravelser, 600 vielser og 500 konserter. Dette er tallenes tale ved oppsummeringen av over 27 år som kantor i Vang. Gudstjenesten i Vang kirke den 26. april 2015 ble den siste i denne lange rekken. Avskjeds-gudstjenesten var preget av mye sang og musikk, først og fremst av norske tekstforfattere og komponister. Øvre Vang sangkor fremførte bl a Vårsøg av Henning Sommero, og Toneheim kammerkor hadde flere innslag med bl a brudemarsj og Kyrie eleison. Johan Martin hadde som så ofte før, tonefølge av Vibeke Breian på saxofon. Postludiet, «Når jeg blant englers kor en gang», ble en mektig og flott avslutning på en fin gudstjeneste og en vel 27 år lang fartstid som kantor i Vang. Sokneprest Irmelin G. Bonden minnet i sin preken bl.a. om betydningen av å ha en forankring i det evige, i det som alltid er AVSKJED MED JOHAN MARTIN 11 der. Denne forankringen har preget Johan Martins orgelspill, og understreket kirkens budskap slik at mange er blitt berørt og har gått beriket ut av kirka. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Toneheim folkehøgskole, hvor Johan Martin var elev på slutten av 70-tallet. Nåværende og tidligere kollegaer holdt taler og overrakte gaver. Leder i Vang menighetsråd overrakte menighetsrådets gave, et maleri med motiv av orgelet i Vang kirke, malt av Stein Busterud Westgaard. Takk, Johan Martin, for utallige musikkopplevelser i sorg og glede og i ulike livsfaser gjennom den tiden du har vært i Vang! Lykke til i din nye jobb som kantor i Kirkelandet kirke, Kristiansund! Takk, Johan Martin! I neste nummer av Kirkebladet skal vi presentere den nye organisten i Vang, Nils Tore Enget. Solveig B. Flenvold

12 12 VINDU MOT VERDEN: Der kristne forfølges... Av Arne Borg, Ridabu Religiøs forfølgelse, dvs at enkeltpersoner og grupper av mennesker forfølges for sin tro, er et økende problem over hele verden. Dette rammer også kristne. I Midt-Østen og Nord-Afrika forfølges kristne utelukkende fordi de er kristne, og forfølgelsene er så brutale at det tynnes kraftig ut i rekkene i de kristne samfunn i land som Egypt, Irak og Syria. Krig, sosial uro og regelrett sammenbrudd av sivilsamfunnet gir alltid ekstreme grupper muligheter til å utøve sin «tro» og undertrykke andre. Det er derfor ikke uten grunn at de kristne er mest utsatt nettopp i de tre nevnte landene. Andre land som også strammer til livsmulighetene for kristne er Eritrea, Nord-Korea, Somalia, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan og Nigeria. I de fleste av disse landene er det stor fattigdom, uro og krig, og behovet for syndebukker er alltid til stede. Minoriteter som de kristne blir derfor lett ofre for demagoger som med religiøs retorikk kan gi de kristne skylda for alt fra uår til fattigdom. Forfølgelse av kristne er et menneske - rettighetsproblem. Verdenserklæring om Menneskerettigheten av 1948 sier bl.a. i de første tre artiklene det grunn - leggende: Artikkel 1 Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 2 Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Annonsepriser pr. år: 1/16 side: kr ,- 1/8 side: kr ,- 1/4 side: kr ,- Flagstad Begravelsesbyrå Verdighet, Omsorg, Fagkunnskap Telefon Ditt lokale begravelsesbyrå. Advokat Per Anders Løvsletten, M.N.A. Mobil: Bistår i saker vedrørende skifte, testament, erstatning og fast eiendom. Midtstranda 57, 2321 Hamar. Tlf Furnesveien 77, 2318 Hamar. Stormyrvn. 9, 2315 Hamar. Tlf

13 VINDU MOT VERDEN 13 farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, retts lige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikkeselvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet. Artikkel 3 Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. En av mange nettsider som tar opp for - følgelse av kristne er Open Doors, åpne dører. De mener at 75 % av verdens befolkning lever under ulike former for religiøse restriksjoner. Verden over ut - settes kristne for forfølgelse og overgrep. Det kan være alt fra restriksjoner som at det er forbudt for kristne å misjonere og/eller bygge nye kirker, til fysisk vold, overfall, drap og nedbrenning av kirker og andre gudshus. Isolasjon og diskriminering i samfunnet er noe mange kristne opplever daglig. Open Doors mener at det hver måned er snakk om at 322 kristne blir drept, 214 kirker eller kristne eiedommer ødelegges og 722 tilfeller av ulike former for vold utøves mot kristne. Dette høres ut som statistikk; noe som er både fjernt og vanskelig å ta inn over seg. De verste overgrepene finner sted i om - råder kontrollert av ekstreme islamister. Dagliglivet for mange kristne har endret seg i mange land de siste 20 årene. Tidligere levde kristne innbyggere relativt fredelig side om side med sine naboer. Eksemplene på overgrep er skremmende. Som da vi 16. april i år kunne lese at italiensk politi hadde arrestert 15 båtflyktninger som hadde kastet12 kristne fra Nigeria og Ghana over bord etter en religiøs krangel på en overfylt gummibåt. Eller da de ekstreme islamistene i IS i april halshugget og skjøt 30 etiopiske og eritreiske kristne på en strand i Libya. Denne formen for forfølgelse av kristne er den ekstreme formen av hva vi mener med forfølgelse. I videre artikler skal vi se litt på hvordan hverdagen kan være for kristne i noen av de land vi har nevnt. Arne Borg er driftskonsulent i Amnesty Internasjonal Norge i Oslo. Han er f.t. varamedlem til Menighetsrådet i Vang. KONDOLANSEKORT Vang menighetsråd selger hvite kort med tegning av Vang kirke eller Øvre Vang kirke. Kortene selges på Spar i Øvre Vang og på kirkekontoret i Vang. Kr. 20,- pr stk. med konvolutt. Carl Einar Sjøgren har tegnet kirkene.

14 14 STORHAMAR KIRKE 40 ÅR Storhamar kirke 40 år både i sorg og i glede gjennom hele vår livsfase. Vi vil derfor i to nummer fremover gi et tilbakeblikk over hva som skjedde for å få denne arbeidskirken på plass. Saken er skrevet med støtte i Historisk særoppgave i 1977 av Anders Aschim, Hamar Katedralskole. Skribenten av dette titulerer seg som «menighetspotet» og multibruker av kirka. I 40 år har denne kirken vært en viktig del av miljøet på Hamar vest. Tusenvis av mennesker har i sorg og i glede gått ut og inn her i løpet av disse 40 årene. Kirken har betydd mye for mange i denne bydelen spesielt, men egentlig for hele Hamar menighet. I oppstarten møtte det mer enn 100 barn til søndagsskole hver søndag fordelt på mange aldersgrupper. I vel 35 år - inntil nylig - har barnekoret Levende Lys, hver mandag, med Eli Kristine og Geir Bjørnar Smebye som trofaste ledere, øvd eller opptrådt i kirken. Dette betyr så mye for en levende menighet og for barna - ikke minst! Aktivitetene er fortsatt mange. Det er noe som kan passe for de fleste av oss: f.eks. en.enkel trim, vaffelkafe, hyggetreff, babysang, barnekor, ungdomsgrupper, konfirmantundervisning, bibelgrupper, misjonsgruppe, åpne møter 1 gang pr måned i Sjømannsmisjonens (Den norske kirke i utlandet) Ulabrand, sorggrupper, Kirkens SOS m.v. Og selvfølgelig alt som skjer i selve kirkerommet. Du inviteres hver søndag til gudstjeneste og barna til søndagsskole. Kirken er et viktig møtested Mange år fra idé til bygging Første gang kirkesaken kom opp i Hamar var ved byutvidelsene i 1946 mot Vang og i 1947 mot Furnes. Allerede før disse utvidelsene hadde saken vært oppe i flere menighetsmøter. I 1947 gikk bystyret inn for saken og forberedelser ble satt i gang. Stiftskapellan Per Juvkam foreslo oppstart av kirkeringer som skulle arbeide praktisk og økonomisk for å få reist kirken. I løpet av 2 uker var de første 2 foreningene stiftet. Den ene ved fru Hiorth, den andre ved fru Sannerud. Å opparbeide menighetsbevissthet blant beboerne på Hamar Vest var viktig, så i 1969 oppnevnte bystyret i Hamar en komite bestående av Arnlaug Aukrust, Lilly Ellefsen, Synnøve Granerud og Bjarne Jenssen med menighetsbygging som mål. Kirkeringarbeidet vokste. I 1975 var det 11 kirkeringer med over 100 medlemmer til sammen. Viktige personer i dette arbeidet var Arnlaug Aukrust, Lilly Ellefsen, Hilma Eliassen, Oddrun Kårstad m.fl. Otto Eilifsen var kirkeringenes kasserer. Det ble

15 STORHAMAR KIRKE 40 ÅR 15 oppnevnt en komite som skulle utrede tomtespørsmålet.. Gullsmed Michalsen, Marie Berg og blikkenslager Eriksen var sentrale her. Da tomtespørsmålet kom opp var det flere alternativer. Først da Inge Bergan, som formann i komiteen for bedehuset Solly i 1971 kom med tilbud om å disponere deres tomt, ble det fart i kirkebyggings - saken, selv om kommunen ikke hadde satt av penger på tidligere budsjetter. Moelven Bruk hadde utviklet en arbeidskirke med assistanse av res.kap Sigurd Osberg. Prosjektleder var arkitekt Willy Sveen. Saken ble tatt opp i menighetsrådet i Hamar og kommunestyret, og på bud - sjettet for Hamar kommune i 1974 ble det for første gang avsatt midler til nytt kirkebygg på Hamar vest. Solly bedehus hadde vært brukt til guds - tjenester i flere år, og spesielt under domkirkens restaurering på 1950-tallet. I 1958 ble det vigslet til interimskirke. Dåpsfatet her var gitt til Solly av søndagsskolebarna. I byggekomiteen for den nye kirken satt C.J. Alpers, Chr. M. Myhre Nielsen (prest), Gudrun Kregnes, Trygve Larsen og Gunnar Gregersen. Firmaet Th Johansen og Sønner, Hamar fikk entreprisen. Byggingen startet 16. oktober 1974 med murmester Odd Johansen og byggeleder Steinar Hagen som ansvarlige. Grunnsteinen ble lagt ned av kirkerings - pioner fru Maria Hiorth og byggetiden var 375 dager. Resten av historien følger i neste nummer av Kirkebladet. Randi og Hans Anders Aschim og Geir Bjørnar Smebye

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Nå er vi inne i en fin årstid! Vi kan plante og så, og glede oss over det som kommer opp av jorden etter en lang vinter der alt så ut som om det var dødt. Nå kommer blomster og planter, busker og gress fram igjen, er det ikke fantastisk? Frøet er et symbol i noen av bibelfortellingene våre. Både i Matteus 13, Markus 4 og Lukas 8 kan vi lese om frøet som faller i god jord. Her er en av fortellingene (lignelsene) Jesus brukte for å forklare hvordan Guds rike er: «Det var en gang en mann som gikk ut for å så. Og da han sådde, var det noen frø som falt på stien. Da fløy fuglene ned for å spise dem. Noe falt på steingrunn. Det spirte fort, men det var for lite jord til at frøene kunne slå ordentlig rot. Så da sola steg, tørket de små plantene og visnet. Noen frø falt blant ugress, som vokste opp og kvalte dem. Og noe falt i god jord og ble til sterke planter som bar mye korn.» Etterpå forklarte Jesus lignelsen slik: «Når noen hører Guds ord, men ikke forstår det, er det som frøene som faller på stien, de tar ikke imot det. Frøene som faller på steingrunn, er som hos dem som tar imot ordet med glede, men straks det blir vanskelig, gir de opp. Frøene som faller blant ugress, er et bilde på dem som hører ordet, men som lar bekymringer og lysten på penger kvele budskapet. Frøene som faller i god jord, er som mennesker som hører det Gud sier og tar imot det. Måten de lever på, viser at de har forstått det.» Kjære Gud, åpne hjertene våre slik at vi kan høre hva du vil si til oss og forstå hva du mener. Amen. Ordpussel: M E N N E S K E R R A S D J G S T I E N V G F O E Å O R D N B U G R E S S L G R N D F D Ø L U H A O F U G L E N E S D K S T E I N G R U N N S P I R T E Ø R O T Her kan du finne 14 ord fra Jesu fortelling og fra den lille bønnen til slutt. Finner du ikke alle, kan du se dem på side 23. Vitser: En fluemor går over toppen på et skallet hode med sin sønn: «Du verden som tiden går. Da jeg var på din alder, var det bare en smal sti her!» Lille Per gikk inn i en lekebutikk. Der sto en stor, blå lekebil, og han tok den ned og gikk til kassa. Da sa damen: «Det blir 150 kroner», og Per ga henne lekepenger. «Har du ikke ekte penger, lille venn?» Per: «Nei, men er ikke dette en lekebutikk, da?»

17 BARNESIDE/TROSOPPLÆRING 17 Gåter: (Svar på side 23) 1) Hva er på slutten av regnbuen? 2) Hva er det lengste ordet i ordboka? 3) En gang jeg var på vei til Oslo, møtte jeg en mann og tre jenter. Hver jente hadde hver sin sekk. I hver sekk var det sju katter. Hver katt hadde sju kattunger. Hvor mange var det som var på vei til Oslo? Bokomtale Hva ville Jesus ha gjort? Forfatter: Arnevåg, Merete Føyen Kr. 99,- Forlagets omtale: Rebekka, Kristian, Jostein og de andre barna på søndags - skolen får hvert sitt armbånd med fire merkelige bokstaver på: WWJD. De finner snart ut at bokstavene betyr WHAT WOULD JESUS DO? Og de finner ut noe mer også: De fire bokstavene forandrer hverdagen og gjør at nye og spennende ting skjer! Dette er en bok om hvordan Jesus kan hjelpe barna i de daglige valgene og om de uventede tingene som det kan føre til. Boka har en fargerik og livfull strek. TROSOPPLÆRING: Kjære førsteklassing! Søndag 23.august blir førsteklassinger i menighetene invitert til skolestartsgudstjeneste i Vang, Øvre Vang og Hamar Domkirke. Kirken vil på denne måten være med å markere denne viktige fasen i barnets liv. I gudstjenesten vil vi gi alle 6- åringene som kommer til kirken, en bok: "MIN KIRKEBOK 6" i gave. Boka formidler med humor og farger den kristne troen, gjennom kjente hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og bilder. Tårnagenter 21 tårnagenter var på symboljakt i Hamar Domkirke 28. mars og lærte om påskens mysterier. Tiltaket var for 9-åringer og ble avsluttet med utdeling av diplom i Storhamar kirke på palmesøndag. Utdeling av 4-års bok i Vang og Øvre Vang kirker Helga april ble alle døpte fireåringer (født første halvår 2011), invitert til samling og utdeling av 4-års bok. Barna hørte fortellingen om Sakkeus og lærte om tilgivelse. Under gudstjenesten på søndag sang stolte 4-åringer foran menigheten og mottok sin egen kirkebok.

18 18 DIVERSE filmkveld og rotteteater 4. mai var 80 barn og voksne samlet i Storhamar kirke til teaterforestilling med kirkerottene. Tilsammen 40 barn hadde i forkant av forestillingen, vært med på filmkveld i sin egen kirke og blitt kjent med Vesle, Fredo og Kattunge! Vi fikk høre historien om den barmhjertige samaritan og lærte at kirka er Guds hus! Mesnali Leirsted St. Hans feiring 23. juni Kl : Loppemarked, auksjon div aktiviteter, matsalg, bål, allsang og konsert Agentleir, juni for klasse. Natur, kultur og fornyelse, juli, leir for voksne. Knøtteleir september for barn fra 0-9 år. En voksen må følge sitt (sine) barn. flerkulturell familieleir juli. Fjell, fellesskap og ferie. Det var menighetenes 5-åringer som var spesielt inviterte til dette tiltaket. Kirkekontoret i Vang Menighetsforvalter Solveig Byberg Flenvold har nå fast plass på Vang kirke kontor i Klokkergården ved Vang kirke. Hun er stort sett å treffe i kontorets åpningstid, kl Tlf , epost: Velkommen innom! En leir for mennesker med svært forskjellig bakgrunn. En leir for godt fellesskap. Nærmere opplysninger ved henvendelse til Arnfinn Bjørgen, tlf: eller på mail: Se eller Der finner du mer informasjon.

19 ANNONSER 19 Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Bjørgedalen og Brynsåsen , , e-post: Strandgt. 33, 2317 Hamar Mob Tlf Birkebeinervegen, Hamar Tlf Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING Todderudvegen 46, 2322 Ridabu.Tlf.: Hamar Begravelsesbyrå A/S (Jacobsen) Parkgt Hamar KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Tlf SPAR SANNERUD Ferskvarebutikken i Furnesveien

20 20 DAGLIG LEDER YNGLINGEN / IVRIG-BASAR Ny daglig leder på Ynglingen 15. april startet Thomas Svarre i en nyopprettet halv stilling som daglig leder på Ynglingen. Dette er en prosjektstilling frem til sommeren Tidligere har man hatt ansatt ungdomsarbeider i varierende stillingsstørrelse, men nå er stillingen oppgradert til å være daglig leder. Det betyr at flere oppgaver delegeres fra styret til den ansatte, i tråd med hvordan Norges KFUK- KFUM tenker om ansattes arbeidssituasjon. Menighetsrådene i Hamar og Vang bidrar økonomisk slik at styret kan finansiere denne stillingen. Thomas Svarre vil hovedsakelig jobbe med ungdom, ledertrening, konfirmantopplegg i samarbeid med menighetene, fellesarrangementer på tvers av generasjonene, informasjon samt bistå styret med oppfølging av de saker som behandles. Hovedstyret for Hamar KFUK-KFUM består av Geir Bjørnar Smebye (leder), Halvard Bjørkås (nestleder), Stine Lysbakken Olastuen, Kristin Tovseth, Roy Bakland og Tore Swensen. Thomas Svarre er Vara med lemmer er den nye daglige Trond Glimsdal og lederen på Ola Jensen. I tillegg er Ynglingen. Mari Stende Zani sokneprestens representant. Thomas Svarre er også ansatt i halv stilling som daglig leder i Hedmark og Oppland KFUK-KFUM, og han vil bruke kontoret på toppen på Ynglingen også til denne stillingen. IVRIG-BASAR Barnelaget Ivrig hadde sin årlige basar i Kirkestua ved Vang kirke i april. Barna solgte lodd både på forhånd og på basaren. Den flotte innsatsen gjorde at vi kunne sende kr 4640,- til Barnas Misjonsprosjekt i Misjonssambandet. Dette året går 1,2 mill. kr som er samlet inn på landsbasis, til ulike prosjekter innen helseopplysning, skole og menighets - arbeid, i Etiopia. Ivrig-barna fremførte et dramastykke om Peter i fengsel, og hadde også lært en etiopisk sang for anledningen. Solfrid Marthinsen, som har vært i Etiopia som misjonær, fortalte fra landet og hadde med spennende gjenstander og etiopiske antrekk. Barn og voksne ble forvandlet til etiopiere (nesten!) gjennom de eksotiske klærne! Kvelden ble avsluttet med trek - ning, slik at egenproduserte og andre gevinster ble delt ut til heldige vinnere. Solveig Flenvold

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 2 24. årgang juni 2010 To bilder innenfor samme ramme AV REIDAR FINSÅDAL SOGNEPREST IDD KIRKE Det finnes bilder som forandrer

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer