Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61"

Transkript

1 Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork

2 Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene langs vår del av Oslofjorden eller ferskvannet i Vansjø med sine rolige viker. Bildet på forsiden av bladet denne gang er fra Vansjø, denne naturperlen som flere gjerne burde benytte. Og det skrives Vansjø, med én n. Navnet er gammelt og kommer trolig fra norrønt varna som betyr vern. Det var kanten av isbreen som la igjen ra-ryggen som fortsatt demmer opp denne sjøen. En innsjø ble det først når landhevningen hindret sjøvannet i å komme opp i sjøen. I dag ligger Vansjø 25 meter over havets nivå. Menneskenes historie i området har vært tett knyttet til denne perlen av en innsjø. Arkeologiske funn viser at allerede i yngre steinalder etablerte mennesker seg her. Området var godt egnet for både jakt og fiske. Fra bronsealderen finner vi både gravplasser og bronsegjenstander. Fra jernalderen finner vi bygdeborger, og i middelalderen, da jordbruket ble viktig, bodde folk i mange av de vikene og krokene som nå ligger øde og stille. I Vansjø finnes våtmarksområder hvor både planter, dyr og fugler lever sine liv. På mudderbunnen finnes sjeldne planter som f.eks. evjeblom, firling og trådbregne. Her er ulike måkearter, her tripper strandsnipe, her finnes både toppdykker, sivhøne og fiskeørn. I takrørskogene holder både rørsanger, myrsanger og sivsanger til. Til og med den sjeldne sivhauken får årlig ut unger godt gjemt i takrørskogen. Av pattedyr har beveren de siste årene etablert seg igjen. Det er imponerende hva denne gnageren får til av herjinger i skogen nær vannkanten. Det finnes to naturreservater i Vansjø. Her kan ikke folk ferdes mellom 15. april og 15. juli verken med båt eller til fots. Fuglelivet er for sårbart til det. En fiskerik sjø er Vansjø også. Det er registrert hele15 fiskearter i sjøen, de fleste ulike karpefisker, men også laksefisken krøkle, lake og abborfiskene abbor, gjørs og hork. Mange av disse er gode matfisker, men lite brukt av Rådefolk. Riktignok har store deler av Vansjø de siste årtiene vært hjemsøkt av forurensning fra jordbruk og avløp, men myndighetenes tiltak begynner så smått å få effekt. Og Moss Vannverk gjør at Vansjø fortsatt er drikkevannskilden til befolkningen i hele Mosseregionen. I Salmenes bok, i det Gamle Testamentet, kan vi lese disse versene: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. (Salme 23). Når vi leser slike ord, er det lett å se for seg en lun sommerkveld i en stille vik i Vansjø. Måtte det bli mange slike kvelder i sommer. TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirs-, tors- og fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: FERIE? Nåtidens menneske elsker å dra på ferie. Jeg liker det godt selv. Noe av det jeg liker, er å se hvor liten koffert eller trillebag jeg kan pakke, og likevel klare meg svært bra. Min mor sa på slutten av livet: «En fri kvinne er hun som klarer seg med det hun får plass til i én kommode.» Jeg er vel selv ikke helt der ennå, men jeg begynner å forstå hva hun mente. Som turist med lite bagasje kan du være mer impulsiv og leve enkelt, fritt og overraskende nok mer bekymringsløst. Nylig kom jeg over noe som ble kalt Pilegrimens sju nøkkelord. Jeg synes de på en god måte oppsummerer livsvisdom for feriereiser og andre reiser: langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, fred, fellesskap og åndelighet. Man kan reise på pilegrimsturer til kjente pilegrimsmål, og stadig flere gjør det. Før i tiden var nok pilegrimsvandringene først og fremst et middel til å nå målet, ikke et mål i seg selv. Syke søkte helbredelse ved en helgengrav. Urolige mennesker søkte visshet om tilgivelse for syndene sine. De søkte fred. Og det er et godt perspektiv på så mange slags reiser. Nå er det ingen selvfølge at mer reising gir mer fred, ofte kan det vel være motsatt. Litt ironisk har sosiologen Zygmunt Bauman sagt: Det som holder den postmoderne turisten i farten, er skuffelsen over det forrige sted. Men hvis man legger seg Pilegrimens sju nøkkelord på sinne, kan enhver reise få en dypere betydning. Hans Børli sa en gang at man kan foreta store reiser hjemme på tunet. Jeg møter til og med eldre mennesker som kan foreta interessante reiser selv om de ikke kommer ut av rommet sitt. De reiser på en måte i tankene sine. De lever på gode minner og gleder seg til forventede besøk. Og det bør vi kanskje tenke litt på i ferietiden. God ferie alle sammen! Hilsen Gyda prest Månedens bibelord: Joh 14, 27 - Jesus sier: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Reise til Sveriges fødested 2. og 3. juni arrangerte menighetens Kirketorgs-gruppe tur i «Arns rike». Områdene i Västergötland sør og øst for Vänern har fått et løft som turistområde etter Jan Guillous utgivelse av trilogien om tempelridderen Arn Magnusson. Romanen er godt forankret i den fortsatt synlige middelalderkulturen og faktiske historie fra dette landskapet i hjertet av Sverige. Mange av de gamle kirkebyggene står der som fysiske bevis på en rik og mangfoldig tid. Kinnekulle Grunnlaget for den livskraftige middelalderkulturen i området kan spores i flere forhold. Et av dem er naturgrunnlaget og de rike forekomstene av viktige byggematerialer i berggrunnen med leirskifer, sandog kalksteinstein i platåberg som Kinnekulle. Turen gikk derfor først til toppen av dette fjellet, som med sine beskjedne vel 300 m over havet gir en fantastisk utsikt over Vänern mot nord og det ellers flate kulturlandskapet omkring. På toppen «hoppet» vi en stund av naturopplevelser og middelaldertid ved å minnes de 11 alt for unge nordmennene som 28. august 1944 omkom ved fjellets topp. Flyet som skulle frakte dem til allierte land, styrtet inn i fjellsiden på Kinnekulle. En tragisk ulykke som nok ikke ble omtalt hjemme i okkuperte Norge, og som forsvant etter krigen i en ellers dramatisk krigshistorie. Det finnes et beskjedent minnesmerke like nord for utkikkstårnet hvor vi la ned vår lille blomsterhilsen. Husaby og Forshem Kirkene ligger utrolig tett i dette området. Vårt kirkerally startet med Husabykirken etter å ha tatt om bord en guide med meget god innsikt i den lokale historien. Husabykirken regnes i tradisjonell svensk historie som kristningsstedet for Sverige i og med at Olof Skjøtkonung tok dåpen ved en kilde her i Kirkene på Østerplana, Vesterplana og Medelplana ble passert i en av Juul Johansens komfortable turbusser. Derimot tok vi en stopp ved Forshem kirke. Her fikk vi 4 se relieffer innfelt i ytterveggene. Spor som kan tolkes som at en eller flere personer av høy rang og med kunnskap og kultur fra andre land, bygde kirken. I de nevnte romanene er det Arn som gjøres til kirkens byggherre. Som en ekstra bonus stoppet vi også ved den lille Kinne Vedum kirke. Flere av kirkene i dette området kan minne om middelalderkirker i vårt eget Østfold, men en viktig forskjell er at tårnene på disse kirkene er store og dominerende og er ofte den eldste delen av kirken. Man regner med at tårnet var et forsvarsverk, og at kirkeskipet etter hvert ble bygget til. Skara domkirke Dagen etter hadde vi to høydepunkter på programmet. Først var det gudstjeneste i Skarakirken med påfølgende omvisning. Svensk gudstjenesteliturgi og rekruttgruppen fra Jeløy kirkes barnekor gjorde dette til en fin opplevelse. Denne kirken har også lange tradisjoner som er vevd godt sammen med den lokale historien og er Sveriges eldste domkirke. Cistercienserne i Varnhem Varnhem klosterkirke var kanskje det besøket med de sterkeste vitner om middelalder og katolsk tid. Klosteret er borte, men cisterciensermunkenes kirke med sin spesielle arkitektur og egenart tilpasset deres klosterliv er langt på vei bevart, takket være at eieren av Läckö slott, Magnus Gabriel De la Gardie, fikk satt den sterkt forfalne kirken i stand på 1600-tallet. De la Gardie er kjent for å være den som innførte «lycksen» (luksusen) til Sverige. Den som imidlertid er viktigere for kirkens besøksinntekter i dag, er jarl og kongefar, Birger Magnusson, som ligger gravlagt her. Jan Guillous bok Arven etter Arn gir i romans form en skildring av Birgers historiske liv og etableringen av staten Sverige. Takk til turplanleggerne og lederne som var Anne Brundtland, Eilert Henriksen, Sverre Rædergård og Kari Mette Sundby. Også takk til Oskar Skarsaune som på lørdag kveld foredro om korstogene. Tekst og foto: Jan-Erik Sundby

5 Guiding utenfor Husaby kirke. Fra Skara domkirke. Fra Varnhem klosterkirke. 5

6 Her er et foreløpig program: Søndag 14. okt.: Oppstart med familiegudstjeneste Mandag 15. okt.: Litteraturkveld i samarbeid med Bibliotekets venner. Tema: Den nye bibeloversettelsen. Onsdag 17. okt.: Prest og foredragsholder Per Anders Nordengen Furulydagene 2012 Kirke og kultur i nærmiljøet okt. (uke 42) er det på nytt Furulydager. Sett av dagene i kalenderen! Torsdag 18. okt.: Quiz-kveld Fredag 19. okt.: «Formiddagstreff». Ungdomsarrangement på kvelden Lørdag 20. okt.: Markedsdag med bl.a. auksjon og basar P.S. Kanskje du på en utenlandsreise i sommer har anledning til å kjøpe med en gevinst som kan gis til Furulybasaren?! Kjøp lodd og støtt Furuly! Furuly menighetssenter et samlingspunkt for de aller yngste til de aller eldste i bygda har behov for økonomisk støtte. Et av tiltakene som er satt i gang, er «Furuly-lotteriet 2012». Med god hjelp av sponsorer loddes det i år ut en liten båt med tilhenger, samt gavekort på reise. Loddsalget startet opp under markedsdagen på Karlshus i juni, og allerede første dag ble mange loddbøker solgt. I august og videre fram mot Furulydagene i oktober fortsetter loddsalget. Trekningen skjer på avslutningsdagen for Furulydagene, lørdag 20. oktober, hvor det for øvrig er mange andre spennende programposter. Ta godt i mot våre loddselgere! Vi takker alle som bidrar med støtte til Furuly! 6 To av loddselgerne under markedsdagen på Karlshus i juni. Rolf Listrøm (til v.) og Asbjørn Trandem.

7 Du kan bety en forskjell for noen! Kan du gi litt av din tid? Sett av datoene og bli med på inspirasjonskvelder på Furuly med besøkstjeneste i fokus! Onsdag 17. oktober kl : (Furulydagene) Per Anders Nordengen, forfatter, prest og inspirator. Tema: Alle kan bety en forskjell for noen! Mandag 29. oktober kl : Johan Arnt Wenaas. Tidl. gen.sekr. i Kirkens Sosialtjeneste, tidl. direktør ved Lovisenberg. Tema: Du er god nok om å være et lyspunkt for noen i hverdagen. Besøkstjeneste mål og form. Mandag 12. november kl : Berit Trandem, diakon, Grethe Heen Husebye, leder av diakoniutvalget /sykepleier. Tema: Om den gode samtalen, nærhet og avstand, taushetsplikten, praktisk tilrettelegging av besøkstjeneste. Vi håper dette er noe for deg som allerede besøker noen, eller for deg som ønsker å gå på besøk. Arr.: Diakoniutvalget i Råde menighet SAMTALER OM SORG Sorg og Omsorg i Mosseregionen inviterer til åpne samtalekvelder om sorg på Velferdssentralen(Det gule huset ved kanalen, adresse Sykehusgata 10, Moss) følgende datoer kl : Tirsdag 19. juni Tirsdag 28. august Tirsdag 25. september Tirsdag 23. oktober Tirsdag 20. november Mange sørgende har erfart at det er godt og nyttig å komme sammen med andre som har mistet noen av sine nære for å bearbeide tapet og arbeide videre med sorgen. Disse kveldene er åpne gruppesamtaler. Man kan komme én gang eller flere. Sorg og Omsorg arrangerer også temakvelder om sorg og driver sorggrupper. For mer info: kontakt Frivilligsentralen, tlf og Misjonsfest på Furuly søndag 2. sept. kl Tale av Unni Holm Olsen, Sang av Knut Lande. Bevertning. Gave til misjonen. Alle hjertelig velkommen! 7

8 Ny gudstjenesteordning nærmer seg ½ år igjen! Som kjent foregår det et gudstjenestereformarbeid i hele vår kirke, og 1. søndag i advent, 2. desember 2012, skal vi ta i bruk de nye liturgier her i Råde. Da vil vi også ta i bruk en ny utgave av Herrens bønn (det foreslår i alle fall gudstjenesteutvalget), og i den forbindelse vil vi i dette nummer av menighetsbladet sette opp de tre varianter som er brukt/skal brukes i vår generasjon. Så kan dere sammenligne de tre og trene på den nye. Lykke til! Herrens bønn etter bibeloversettelsen av 1930: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen. Herrens bønn etter bibeloversettelsen av 2005/2011: (Som vi skal ta i bruk 1. søndag i advent i år!) Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Herrens bønn etter bibeloversettelsen av 1978/1985: (Som vi har brukt i gudstjenestene siden ca 1980) Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 8

9 Noen viktige datoer for alle som er interessert i gudstjenestearbeidet: *Mandag 20. august kl. 19 i Råde kirke: Fokus på ny liturgisk musikk. Kantor Børge Sandal inviterer til en kveldsstund hvor han vil ta oss inn i noen av de nye musikkforslagene til gudstjenesteleddene. *Søndag 2. september kl. 11 i Råde kirke: Gudstjeneste med nattverd. Her vil ny nattverdliturgi bli prøvd ut. Her vil gudstjenesteutvalget/menighetsrådet legge frem forslag til ny lokal gudstjenesteordning, og menighetsmøtet er høringsinstans. Her er alle invitert til å si sin mening. Deretter vil menighetsrådet fatte sitt vedtak, og forslag til ny lokal grunnordning oversendes til prost/ biskop for godkjenning. Så tar vi den i bruk 1. søndag i advent. *Onsdag 5. september kl på Furuly: Menighetsmøte. Hilsen gudstjenesteutvalget. Ungt uttrykk Bildet er tatt av konfirmant Nora Marina Åsebø og er et resultat av årets fotogruppe. En nydelig collage som vi ser omhandler kjærlighet. Og hva er vel bedre enn en skikkelig «teenage crush»? Kristine 9

10 Tiltak for barn 0-6 år høsten 2012 Familiemiddag og knøttetreff Knøttetreff starter opp 5. september kl på Furuly. Dette er et tilbud for alle som er hjemme med små barn. Det er sosialt samvær med mulighet for å kjøpe noe å bite i. Et hyggelig tilbud annenhver onsdag! Ingen påmelding. Familiemiddag starter opp med sin første middag i slutten av august. Vi legger til rette for en skikkelig storfamiliemiddag med fokus på barnelek og litt påfyll for de voksne. Ved spørsmål/ påmelding, ring Kristine på , eller mail Datoer for familiemiddager i høst: 30. august kl oktober kl oktober kl november kl desember kl Påmelding senest kl 0900 samme dag. Nå starter vi opp igjen med sangtilbudene! Babysang fra 0-1 år oppstart 29. aug kl Ha med matpakke, så står vi for drikken. Småbarnsang 1-3 år oppstart 29. aug. kl 17.00, kveldsmat på noen av samlingene. Juniorsang 3-6 år oppstart 5. sept kl 17.00, kveldsmat på noen av samlingene. Disse tilbudene ledes av sangpedagog Helene Haarr, og hun kan kontaktes på tlf ved spørsmål. Meld på til eller tlf Kom innom første gangen og se, blir du med videre er det kursavgift på 500 kr. Det er 8 samlinger, annenhver onsdag fra oppstart. Mvh Helene og Kristine 10

11 Løsere bånd mellom kirke og stat 21. mai vedtok stortinget omfattende grunnlovsendringer på kirkeområdet. Kirkestatsråd er nå avviklet, og det er dermed ikke krav om kirkemedlemskap for statsråder lenger. I de nye formuleringene i grunnloven beholder staten fortsatt en forankring i kristen og humanistisk arv ( 2), og kirken gis fortsatt en særstilling i 16 hvor det nå står blant annet følgende: Den norske Kirke, en evangeliskluthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. De umiddelbare endringene etter grunnlovsbehandlingen 21. mai er at utnevning av proster og biskoper overføres til kirkens egne organer. Proster skal nå utnevnes av bispedømmerådet der det aktuelle prostiet er lokalisert. Berørte menighetsråd vil bli involvert som tidligere. Biskoper vil bli utnevnt av kirkerådet. Kirkerådet er et organ med 14 medlemmer som er valgt av og blant kirkemøtets medlemmer pluss ledende biskop. Fortsatt er det slik at kirken i stor grad reguleres av kirkeloven med tilhørende lovverk. Stortinget kan vedta endringer i denne loven. Blant annet er det fra sentrale politikere uttrykt ønske om å detaljere bestemmelsene i kirkeloven vedrørende valg. Fortsatt er prester ansatt i staten, og fortsatt er kirken ikke et eget rettssubjekt. Vi har nå en situasjon hvor en sekulær stat styrer mye av det indre livet i et kirkesamfunn. Dette oppfattes av mange som uholdbart i det lange løp, og det er klare meninger om at mange av de ordningene som i dag fortsatt gjelder, må endres slik at kirken fullt ut gjøres selvstendig. Grunnlaget for at Stortinget har endret grunnloven, er at kirken har gjennomført demokratireformen. I praksis er dette gjort ved å forbedre valgordningene og valgoppslutningen. Det er fortsatt viktig å utvikle disse ordningene videre, slik at kirkens demokratisk valgte organ blir mest mulig representative for kirkens medlemmer. Gjennom å overføre myndighet fra Storting og Regjering til kirkens egne organer vil kirken få muligheten til å styre i eget hus. Det er opp til Stortingets politikere etter neste valg å legge til rette for dette. Jan-Erik Sundby Og vil vi merke noen forskjell her i Råde? På kort sikt? Antagelig ikke. Her i Råde vil menighetens liv og menighetsrådets virksomhet fortsette som før. Gudstjenester, vielser og gravferder fortsetter, trosopplæring for barn og unge holder frem i kjent stil, ulike arbeidslag i menigheten setter sitt preg på bygda vår og lokalmiljøet. Selvfølgelig med den utvikling som tiden krever. På litt lengrew sikt er kirkens organisering et punkt som blir spennende å se hvilken vei går. Vil de ansatte i Råde menighet fremdeles være ansatt av Råde menighetsråd, eller vil vi få større enheter med flere ansatte? Hvor kommer prestene til å være ansatt? Hvordan skal økonomien organiseres? Disse og flere store spørsmål vil bli drøftet i årene som kommer. Så får vi etter hvert se hvordan fremtidens kirke blir, også her i Råde. Per Willy Wilhelmsen 11

12 50-årskonfirmanter i R Søndag 3. juni 2012 var 50-årskonfirmantene samlet til gudstjeneste i Råde kirke. Jubileumsdagen fortsatte med hyggesamvær på Furuly menighetssenter med god bevertning og morsomme hendelser fra konfirmasjonstiden. Disse 26 deltagerne hadde satt av denne sommerdagen til jubileumstreffet: Første rekke fra v.: Brith Strømnes (Alexandersen), Inger Johanne Lundblad (Kjellerød), Eldbjørg Tofteberg Kristiansen (Kristiansen), Eva Elvestad Tischbein (Elvestad), Kari Horntvedt, Astrid Aker Kubberød 12

13 åde kirke 3. juni 2012 (Aker), Elisabeth Rosnes, Åse Marie Kristoffersen (Henriksen). Andre rekke fra v.: Per Willy Wilhelmsen (kapellan), Tore Harstad, Øystein Weel, Tor Johannessen, May Melby (Olsen), Inger Marie Cold Hansen (Olsen), Per Fredriksen, Bjørn Sandtrø, Øivind Nygård, Hans Selenius. Tredje rekke fra v.: Tor Arne Løkke, Trond Lundeby, Tore Olav Olsen, Dagfinn Olsen, Arild Sørlie, Stein O. Pedersen, Oddvar E. Torp, Einar Kirkerød og Birger Bjørnebekk. Foto: Johannes Haugan. 13

14 Oven leir og konferansesenter Leirstedet på Oven er nå gjenåpnet etter brannen i Stedet ble kjøpt i 1943, og året etter ble den første leiren arrangert. Leirstedet er blitt bygd ut trinnvis fram til 1950-tallet. I nov brant det helt ned, og etter det er det bygd opp igjen på dugnad. Det er blitt et flott sted med 70 overnattingssenger. Servicebygget har et bruksareal på 2200 kvadratmeter. På uteområdet er det muligheter for camping. Alt i alt kan stedet ta i mot 350 mennesker på dagsarrangementer. Det eies av 13 menigheter rundt Oslofjorden tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger. Når det ikke arrangeres leir, er det mulighet for å leie det til konferanser, seminarer, store selskaper etc. Råde menighet gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse over virksomheten. 14 Råde bibliotek informerer Sommeren 2012 Biblioteket har vanlige åpningstider til og med 6. juli! Fra 7. juli til og med 6. august blir det feriestengt. Biblioteket åpner igjen tirsdag 7. august kl ! Bok-loppemarked 8. september Lørdag 8. september, samtidig med markedsdagen i Karlshus, blir det bok-loppemarked i Råde bibliotek fra kl Variert utvalg av barnebøker, tidsskrifter og bøker for voksne! Kom og gjør et kupp! Arrangør: Råde biblioteks venner og Råde bibliotek Les mer om Råde bibliotek : Følg biblioteket på Facebook :

15 SommerOase2012 TID: juli STED: Fredrikstad Elin Fagerbakke Leif Hetland Martin Cave Egil Svartdahl Mette Boye Che Ahn Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Program, informasjon og påmelding: eller: Sommerens friluftsgudstjeneste Det er lang tradisjon for å feire en gudstjeneste utendørs om sommeren. I mange år var den fast på Rørfjell, men de siste årene har vi vært på forskjellige steder. I år har vi valgt å legge gudstjenesten til Hallingsås, en gammel husmannsplass som ligger på Tomb jordbruksskole, en kort spasertur gjennom skogen fra rosehagen. For dem som trenger skyss helt frem, så går det an å kjøre mot Jerndalen. Da vil du få en vei inn til venstre, og her ligger Hallingsås. Som vanlig vil Musikkorpset være med, og speiderne vil selge kaffe/vafler/kaker etter gudstjenesten. Ta ellers med det dere trenger, gjerne campingstol. Og tidspunktet: Søndag 26. august kl. 12. Velkommen! Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre Vi minner om at konfirmantåret 2012/2013 starter opp med et felles informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre. Dette møtet blir på Furuly, tirsdag 28. august kl Hvis du ikke har fått levert innmeldingsskjema ennå, så er det bare å levere på kirkekontoret på Furuly. Mangler du skjema, så får du det også på kirkekontoret. Velkommen til alle nye konfirmanter! 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 13. august kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Råde Y s Men s Club 21. august: Vi starter opp etter ferien. Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: JULI * Alle fredager åpent kl Vi selger også lodder på fredager. AUGUST * Onsdag 15. august åpner vi igjen etter sommerferien. * Fredag 31. august: Trekning av ukelotteri. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Sommer tid for kjærlighet og bryllup Vi ønsker til lykke til alle dere som skal inngå ekteskap i løpet av sommeren. Håper dere alle får en fin og minnerik dag! Og til alle som ennå håper å finne en å dele livet og kjærligheten med, satser vi på at sommeren kan by på gode møtesteder og varme følelser. Til alle forelskede der ute byr vi på følgende linjer fra Salmer 1997, nr. 98: Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær. Den kveld da mann og kvinne først kom hverandre nær. De så Guds skaperglede dypt i den annens blikk, og blomster dannet kjede, og alt ble til musikk. Sommerromantisk hilsen fra Pelle 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! 18 Man - Ons Tors Fre Lør Lør VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! På jakt etter ny bil? Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. To bilder innenfor samme ramme MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 2 24. årgang juni 2010 To bilder innenfor samme ramme AV REIDAR FINSÅDAL SOGNEPREST IDD KIRKE Det finnes bilder som forandrer

Detaljer

Jeløy menighetsblad. Nr. 3 2015 årgang 51. JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene

Jeløy menighetsblad. Nr. 3 2015 årgang 51. JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene Jeløy menighetsblad Nr. 3 2015 årgang 51 JELØYKIRKENS DAGER Program på midtsidene VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE AUGUST: 30. aug. kl. 11 PRESENTASJONSGUDSTJENESTE med nye konfirmanter. BTP og JF. Jeløy Kirkes

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14 Årgang 71 juli/august 2011 Våler kommune Kirkevalget 2011 side 6 Årets konfirmanter side 10 Svinndal skolekoprs på tur side 14 Grillhytte ved Askerødtjernet! side 20 En sorgens dag! Menighetsbladets redaksjon

Detaljer