Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet. Lars Inge Terum Senter for profesjonsstudier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet. Lars Inge Terum Senter for profesjonsstudier"

Transkript

1 Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet Lars Inge Terum Senter for profesjonsstudier

2 Disposisjon SPS har ansvar for to prosjekter: «Sosialfaglig kompetanse og forståelsesmåter» «Praksisnærhet og utdanningserfaringer» 1. Utgangspunkt 2. Premisser og problemstillinger 3. Tentativt opplegg

3 1. Utgangspunkt kontekst Meld.St.13: heterotelisk perspektiv på profesjonsutdanninger formålet ligg utenfor utdanningen selv utdanning profesjonsutøvelse Hva er så utfordringene?

4 1. Utgangspunkt kontekst Er utfordringa mangel på kapasitet og/eller kvalitet? Helseutdanningene: mangel på både kapasitet og kvalitet Sosialutdanningene: ikke mangel kapasitet 2035: Forventet overskudd barnevernspedagoger sosionomer -???? vernepleiere

5 1. Utgangspunkt kontekst Kvalitet? Utdanning Kompetanse profesjonsutøvelse oppgaver Hvor jobber sosialarbeiderne?

6 1. Utgangspunkt kontekst Meld.St.13 Hvor mange og hvor jobber de? Personer Årsverk Utenfor h & sostjen Sosionomer: % Barnevernsp: % Vernepleiere: % Vernepleiere har : - høyest yrkesaktivitet - arbeider i størst grad innen helse- og sosialtjenestene

7 1. Utgangspunkt kontekst Meld.St.13 Sosialarbeidere fordelt etter tjeneste, Årsverk, Prosent Psykisk Pleie & Barne- Sosial- Rus- Annet Totalt helsev omsorg vern tjeneste omsorg Sosionomer: Barnevernsp: Vernepleiere: Mer enn halvparten av: - Sosionomene jobber i barnevernet og sosialtjenesten - Barnevernspedagogene jobber i barnevernet - Vernepleierne jobber i pleie og omsorg

8 1. Utgangspunkt kontekst Meld.St.13 Sosialarbeideres andel årsverk av tjenesten. Prosent Psykisk helsev Pleie & Barne- Sosialbarn voksne omsorg vern tjeneste Sosionomer: Barnevernsp: Vernepleiere: Totalt Med unntak av barnevernet er det en forholdsvis liten del av årsverkene i tjenestene som utføres av sosionomer, barnevernspedagoger og sosionomer

9 1. Utgangspunkt kontekst Sentrale aktivitetsområder - Barnevernet - NAV - Samhandlingsreformen Nye kompetansebehov? - Meldingen lite utdypende hva er nytt vs mer av det samme - «Tverrprofesjonelt samarbeid» «Samarbeid på tvers» - «Helhetlig forståelse» «helhetstenkning» -

10 2. Premisser problemstillinger Tre kriterier på en vellykket/kraftfull profesjonsutdanning Felles visjon Sammenheng (coherence) Praksisrelatering Kilde: Hammerness, K Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

11 2. Premisser - problemstillinger Regjeringen vil: Brede grunnutdanninger Spesialisering på videregående-/masternivå God balanse mellom felles velferdsfaglig kompetanseplattform og fag- og profesjonsspesifikk kompetanse Øke kvalitet og relevans i praksisstudiene Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

12 2. Premisser - problemstillinger Mer konkret : + å styrke «den sosialfaglige kompetansen», å sikre større grad av «praksisnærhet» i utdanningene. Hva menes med «sosialfaglig kompetanse»? Hvordan sikres «praksisnærhet» i utdanningene? I hvilken grad er målene forenelige? Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

13 2. Premisser og problemstillinger «Sosialfaglig kompetanse» - Hva skiller det fra barnevernfaglig kompetanse? - Konstitueres slik kompetanse i utdanningen eller i utøvelsen? «Praksisnærhet» To tolkinger: - Kontekstspesifikk kunnskap og ferdigheter - Teoriundervisning med relevans for profesjonsutøvelsen Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

14 3. Tentativt opplegg «Sosialfaglig kompetanse» - Studere kva begrepet viser til i lys av begrepene «sosialt arbeid» og «sosialpedagogikk» - Studere relevante fag- og pensumsbøker - Studere innhold og pensum i fagplanene, med særlig vekt på de profesjonsretta fagene - Studere hvordan dere/utdannerne forstår hva begrepet viser til Poeng: opptatt av å avklare hva begrepet viser til - hva som skal styrkes - og hvilke implikasjoner det kan for utdanningene Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

15 3. Tentativt opplegg «Praksisnærhet» Studere utdannernes og studentenes: syn på «praksisnærhet» spesielt og på utdanningen mer generelt erfaringer med nåværende utdanninger syn på av forholdet mellom samfunnsmessige utfordringer, utdanningsinnhold og organisering syn på egen rolle/engasjement i utdanningen Poeng: - Å få kunnskap om hvordan utdannere og studenter tenker om sosialarbeiderutdanningene Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

16 3. Tentativt opplegg Datakilder: Studier av dokumenter; utdannings- & fagplaner, lærebøker, fagbøker, faglige debatter mv Survey rettet mot alle faglig ansatte ved sosialutdanningene i Norge UHR-rapporter fra sosialutdanningene i Norge. Intervjuer med sentrale aktører Tidligere surveyer som kan belyse praksisopplæringens rolle i utdanningen (faglig ansatte/praksisveiledere/studenter) Survey: juni eller august? Terum: Sosialfaglig kompetanse og praksisnærhet 08.april 2013

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen

Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Utdanningen og profesjonen Barnevernspedagogen Innledning Barnevernspedagogutdanningen er en sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge som er unik i verdenssammenheng. Barnevernspedagogens

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til dekaner/instituttledere med ansvar for BSV-utdanninger Deres referanse: Vår rekranse: Vår dato: 13/59-11 10.05.2013

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Vedtatt av NSOs landsstyre 28. november

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer

Vernepleieren Utdanningen og profesjonen

Vernepleieren Utdanningen og profesjonen Vernepleieren Utdanningen og profesjonen Vernepleieren Innledning Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell. Vernepleieutdanningen skal kvalifisere for å «utføre miljøarbeid,

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Trine B. Haugen Begrepsavklaringer Profesjon I Bokmålsordboka 1 er «profesjon» (fra lat. proffesio; offentlig angivelse av erverv) forklart som «fag, yrke,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 3 1.3. Mandat... 4 1.4. Målgruppa...

Detaljer