skjelett Nye utdanninger side Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5"

Transkript

1 muskel skjelett Nummer 1/ årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Nye utdanninger side Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5

2 tvers foto: Arild de Lange Nilsen Øvelsene kan synes banale, men de virker! Bare prøv! Kjetil André Aamodt Tren smartere! 20 minutter er nok! 20 minutters trening med TerapiMaster Trainer føles like effektivt som en time normal trening! Slyngetrening kan utføres av alle. Belastningen kan du øke gradvis etterhvert som du kommer i form, fra det behagelige til det ekstreme! 2.999,- TerapiMaster Trainer kan kjøpes hos: Nordisk Terapi Tlf.: G-SPORT INTERSPORT SPORT1 Tren smartere hjemme med TerapiMaster Trainer for bare kr. *PAKKEN INNEHOLDER: TerapiMaster Trainer, veiledningshefte, øvelsesplakat, instruksjonsfilm på CD-Rom. verdens smarteste treningsapparat *

3 Et historisk år I år fyller det moderne Norge 100 år som selvstendig nasjon. Dette er en begivenhet som sikkert vil bli feiret, iallfall på denne siden av kjølen. Det er imidlertid flere grunner til at 2005 bør markeres som et historisk år. I januar startet masterstudiet i manuellterapi opp ved Universtitet i Bergen. Dette er det første masterstudiet for manuelle behandlere på muskel- og skjelettområdet. Studiet vil med tiden føre til et sterkt etterlengtet oppsving for forskning på området. I dette nummeret møter vi de 24 studentene som utgjør det første kullet på masterstudiet, se side 20. Om ikke alt for lenge kan det også komme en norsk kiropraktorutdanning. Stortinget vedtok i desember at slik utdanning skal etableres, og nå arbeider både Universitetet i Oslo og det nye Universitetet i Stavanger for å få til et slikt studium (side 21). Den videre skjebnen til Henvisningsprosjektet, som varte fra 2001 til 2003, ser også ut til å bli avgjort i løpet av året. Høyres sosialpolitiker Bent Høie sier det ikke kan være forskjell mellom prøvefylkene og resten av landet i det uendelige (side 4-5). Selv er han positiv til utvidelse. Ap, SV og Sp har allerede gått inn for utvidelse og dermed er det flertall på Stortinget for å gjøre Henvisningsprosjektet. Joda, 2005 kan virkelig bli et historisk år! muskel skjelett Høyres talsmann i Sosialkomiteen positiv til Henvisningsprosjektet Merknad fra Sosialkomiteen om Henvisningsprosjektet Kombinert behandling gir best effekt ved behandling av vonde rygger, ifølge BMJ Spiller erfaring noen rolle? Behandling av tennisalbue Innhold Manchikanti L et al.: Prevalence of facet joint pain in chronic spinal pain of cervical, thoracic, and lumbar regions Margreth Grotle forsvarte avhandling om rygg Nye oppgaver for helsepersonell Program og påmelding for seminaret «Arbeid eller trygd helsetjenestens virkemidler» Masterstudium i manuellterapi i gang Stortinget vil ha kiropraktorutdanning Direktoratet foreslår fireårig utdanning i homeøpati og akupunktur. NFF vil ha femårig fysioterapiutdanning Referat fra kurs i behandling av Low Back Disorder med Stuart McGill Ordet er fritt: Eilin Ekeland, nyvalgt leder av Norsk Fysioterapeutforbund Forskning på spinal manipulasjon Misvisende og feil om forebygging av ryggplager. Europeiske retninglinjer for forebygging Agenda kurs og seminarer på 30 muskel- og skjelettområdet 30 Forsidebilde: Kalfarveien 31 i Bergen hvor masterstudiet i manuellterapi holder til. Foto: Espen Mathisen Muskel&Skjelett Utgiver Faggruppen for manuellterapi Boks 2704 St.Hanshaugen 0131 Oslo Ansvarlig redaktør Espen Mathisen Borger Withsgt Oslo tlf.: Redaksjonskomite Tove Røysted Aker e-post: tlf.: (p) (a) Geir Hellerud e-post: tlf.: (p) (a) Elisabet Juvet e-post: tlf.: (p) Annonser Hedevig Paus, tlf.: (a) e-post: Abonnement Tidsskriftet sendes ut fire ganger i året til medlemmer av Faggruppen for manuellterapi. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening og Norges Naprapat Forbund får bladet gratis tilsendt i Andre kan tegne årsabonnement for 150 kroner. Trykk Hestholms trykkeri ISSN Opplag eksemplarer Neste nummer 18/ Frist for innlegg: 15/4 Internett Les flere saker om muskel og skjelett på

4 Foto: Høyre AKTUELT Manuellterapi ved cervicogen svimmelhet Det er moderat dokumentasjon for at manuellterapi har positiv effekt i behandling av cervicogen svimmelhet, ifølge en systematisk litteraturoversikt av Susan A. Reid og Darren A. Rivett. De fant totalt ni studier. Alle studiene viste at manuellterapi hadde positiv effekt ved cervicogen svimmelhet, men den metodologiske kvaliteten var lav. Kilde: Manual Therapy, doi: /j.math ,, I utgangspunktet er jeg veldig positiv til Henvisningsprosjektet Ekeland ny NFF-leder Eilin Ekeland (45) fra Drammen ble valgt som ny leder av Norsk Fysioterapeutforbund på landsmøtet i desember. Ekeland er spesialist i barnefysioterapi og har videreutdanning i folkehelsevitenskap. Hun har tidligere vært ansatt i fysio- og ergoterapitjenesten i Drammen kommune og i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Eurospine 2005 i Barcelona Hovedstaden i Katalonia er vertskap for årets Eurospine-kongress. Kongressen går av stabelen september og arrangør er Spine Society Europe. I fjor ble Spine Week arrangert i Porto (se com). Mye aktuell ryggforskning ble presentert, og kongressen har markert seg som sentral blant ryggforskere. Frist for abstracts er 15. mars. Påmeldingsfrist er 1. mai. Nærmere info og påmelding: Generalsekretær i Ryggforeningen Ryggforeningen har fra 1. januar ansatt generalsekretær på full tid. Den nye generalsekretæren er Bente R. Tangen. Det melder Tangen kommer fra jobb i Mental Helse Norge, der hun de tre siste årene har vært leder for prosjektet «Telefon for arbeidslivet». Tangen er utdannet pedagog, men har i mange år jobbet som tillitsvalgt i Norsk Lærerlag Telemark på full tid. Sosialpolitikeren Bent Høie fra Høyre (bildet) varsler at han støtter en utvidelse av Henvisningsprosjektet, HVP, slik at det blir varig og landsdekkende. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har tidligere sagt fra at de ønsker utvidelse. Dermed ligger det an til flertall når saken kommer tilbake til Stortinget i løpet av Mange kiropraktorer og manuellterapeuter så med forventning fram til behandlingen av statsbudsjettet for 2005 i Stortinget. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremmet forslag om varig og landsdekkende HVP. Skuffende nok ville ikke regjeringspartiene være med på dette. I stedet fremmet Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti en merknad i Sosialkomiteen der de ber regjeringen legge fram en vurdering av HVP i Positiv Hvorfor ville ikke Høyre vedta innføring av landsdekkende HVP i statsbudsjettet? Vi spør Bent Høie, medlem av Sosialkomiteen og Høyres talsmann i saken. Det har med rollefordelingen mellom posisjon og opposisjon i Stortinget å gjøre. Regjeringen hadde bedt om å få gjennomføre en formell prosess. Hvis regjeringen mener det er nødvendig med en høringsrunde, ville vi ikke motsette oss det. Hvordan vurderer du Henvisningsprosjektet så langt? I utgangspunktet er jeg veldig positiv til prosjektet. Resultatene fra evalueringen teller sterkt i positiv retning. Spesielt er det interessant at det kan ha betydning for sykepengeutbetalingene. I samsvar med Schou-signaler Høie sier at med mindre regjeringens vurdering fører til at det kommer fram helt nye opplysninger, regner han med at Høyre støtter utvidelse av Henvisningsprosjektet. Det er også i samsvar med signa- 4 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

5 - Ballo skiftet syn For seks år siden, da tre Ap-politikere på Stortinget fremmet forslag om at kiropraktorer og manuellterapeuter skulle få lov til å sykmelde, var SVs Olav Gunnar Taus legeforening Da Stortingets sosialkomite arrangerte åpen høring om statsbudsjett 2005, hadde Den norske lægeforeningen ingen kommentarer til avsnittet som handlet om Henvisningsprosjektet. Tidligere har foreningen gjort det klart at de ikke støtter verken forsøket eller at det skal utvides til å gjelde hele landet. ler fra tidligere sosialminister Ingjerd Schou, sier Høie. Vedtak i juni? Når regner du med at saken kan bli lagt fram for Stortinget? Den offentlige mølla arbeider saktere enn det man mange ganger kunne ønske. Men vi kan ikke la det være forskjell mellom prøvefylkene og resten av landet i det uendelige. Så lenge intensjonene i prosjektet er oppnådd og beslutningsgrunnlaget foreligger, vil jeg tro at saken blir lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni eller i statsbudsjettet Ballo skeptisk. Det er han ikke lenger. I 1999 uttalte Ballo, som er lege, at Henvisningsprosjektet «på mange måter bryter med hele intensjonen med fastlegeordningen». Han mente også at det var «lite gjennomtenkt» å gi kiropraktorer og manuellterapeuter sykmeldingsrett. Nå er forsøket gjennomført og evaluert. Ballo konkluderer i dag med at «ordningen ikke oppleves som problematisk av fastlegene» og at «det kommer også fram at ordningen har bidratt til bedre samarbeid og kommunikasjon mellom helsepersonellgruppene.» Han støtter derfor nå forslaget om å gjøre Henvisningsprosjektet varig og landsdekkende. Henvisningsprosjektet dette har skjedd: Juni Stortinget vedtar prøveordning med å la kiropraktorer og manuellterapeuter undersøke/ behandle uten legehenvisning. Pasienten får likevel refusjon. Kiropraktorer og manuellterapeuter får henvise til spesialist og fysioterapi, samt sykmelde. September Forsøket, som kalles Henvisningsprosjektet (HVP) settes i gang i Nordland, Hordaland og Vestfold. Prøveperioden varer til september 2003, men ordningen fortsetter i de tre fylkene i påvente av beslutning om den skal bli varig og landsdekkende. November SINTEF Helse legger fram evaluering av forsøket. Oktober Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett Her gjengis evalueringen i positive ordelag, men det fremmes ingen forslag om å gjøre prosjektet varig og landsdekkende. Desember Forslag fra Ap, SV og Sp om å gjøre HVP varig og landsdekkende stemmes ned av regjeringspartiene. De ber istedet regjeringen «legge frem en vurdering av en fremtidig ordning». Skuffede kiropraktorer og manuellterapeuter Kiropraktorene og manuellterapeutene var skuffet over regjeringspartienes tilbakeholdenhet i saken om Henvisningsprosjektets framtid da den ble behandlet i Stortinget i desember. Hvor lenge skal kiropraktorpasientene vente for å refundert deler av behandlingsutgiftene, spurte kiropraktorleder Øystein Ogre. Manuellterapileder Peter Chr. Lehne påpekte at det dreier seg om en stor helsereform både for pasienter og samfunn som det haster å få vedtatt. Sosialkomiteens merknader til HVP I sosialkomiteen var alle partiene enige i følgende beskrivelse av Henvisningsprosjektet: «Evalueringen konkluderer med at pasientene er fornøyde, bl.a. fordi de kommer raskerer til re behandling, og at de sparer tid og penger. Ordningen oppleves ikke som problematisk av fastlegene, og det er heller ikke kommet fram noe som viser uforsvarlig bruk av re en til å rekvirere radiologiske tjenester. Det kommer også fram at ordningen har bidra til å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom helsepersonellgruppene. Det kan ikke statistisk dokumenteres samfunnsøkonomiske besparelser av ordningen.» Bare legetjenester lovfestes Bare leger skal forbli en lovfestet profesjon i kommunenes helsetjenester, ifølge et forslag fra Berntutvalget som har utredet muligheten for harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Ifølge innstillingen fra lovutvalget skal fysioterapi ikke lenger være en lovpålagt tjeneste i kommunene, men sidestilles med andre behandlere, uavhengig av om de har autorisasjon eller ikke. Bernt-utvalgets innstilling er nå på høring. Høringsfristen er 1. april. muskel&skjelett nr 1, feb

6 AKTUELT Ryggskoler gir moderat positiv effekt En oppdatert oversiktsartikkel fra Cochrane konkluderer med at det er moderat dokumentasjon for at ryggskoler i en arbeidsplasse ing er mer effektivt for pasienter med kronisk LBP enn andre behandlingsformer og placebo. Effektiviteten er målt ut fra smerte, funksjon og retur til arbeid på kort og mellomlang sikt. Kilde: MW Heymans, MW van Tulder, R Esmail, C Bombardier, BW Koes: Back schools for non-specific low-back pain. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004 Issue 4 Spør om muskel og skjelett Ventetider og sykdommer i muskel- og skjele systemet er det som opptar flertallet av pasientene som ringer informasjonskontoret for Fri sykehusvalg personer ringte det grønne nummeret i løpet av 2004, og antallet henvendelser økte med 26 prosent i forhold til året før. I Helseregion Midt-Norge gjelder 80 prosent av henvendelsene ventetid. Innen fagområdene gjelder 41 prosent sykdommer i muskel- og skjele systemet og bindevevet. Flertallet som ringer er pasienter, men også pårørende, primærleger og trygdekontor tar kontakt. 400 nordmenn kan ha dødd av Vioxx Ifølge det medisinske fagtidsskriftet Lancet har inntil pasienter i USA har fått alvorlig hjertesykdom etter bruk av Vioxx. 40 prosent av disse har fått så alvorlig hjertesykdom at de døde. Omregnet til norske forhold betyr dette at rundt norske brukere av Vioxx kan ha utviklet alvorlig hjertesykdom. Så mange som 400 av disse kan være døde. Vioxx er en såkalt cox-2 hemmer som ble brukt mot muskel- og skjele smerter. Medikamentet kom på markedet i 2000, men er nå trukket tilbake fra markedet. 6 muskel&skjelett nr 1, feb 2005 Kombinert behandling Stor britisk undersøkelse viser at kombinasjonen manipulasjon og trening er mer effektivt i behandling av ryggvondt enn behandling hos allmennlege, manipulasjon eller trening/kognitiv terapi alene. Denne kombinasjonen er i samsvar med manuellterapeuters praksis. Studien kan være en forklaring på de gode resultatene i Henvisningsprosjektet, sier Peter Chr. Lehne i Faggruppen for manuellterapi. Av Espen Mathisen Undersøkelsen er gjennomført av det såkalte UK BEAM-teamet. Resultatene er nå publisert i British Medical Journal. Intervensjonene som ble undersøkt 1334 pasienter med vondt i ryggen ble rekruttert fra legepraksiser forskjellige steder i Storbritannia. Inklusjonskriteriene var vondt i ryggen hver dag i fire uker før randomisering, eller 21 ut av 28 dager før randomisering og 21 med vondt ut av 28 dager forut for dette tidspunktet. Pasienter med røde flagg (alvorlig patologi) og tilleggsdiagnoser ble ekskludert. Pasientene ble fordelt til fire grupper: 1) Beste behandling hos allmennlege, dvs. behandling basert på råd om aktivitet og «aktiv behandling» i tråd med britiske retningslinjer på området. 2) Undersøkelse og deltakelse i grupper på 10 som fikk kognitiv behandling og trening åtte ganger a 60 minutter i løpet av fire-åtte uker. «Oppfriskningstime» 12 uker etter randomisering. 3) Undersøkelse og manipulasjon hos kiropraktor, osteopat eller manuellterapeut. Manipulasjonen foregikk både i private og offentlige klinikker. Pasientene fikk hvis nødvendig opp til åtte behandlinger over 12 uker. 4) Undersøkelse og kombinert behandling, manipulasjon og trening. Manipulasjon i opp til åtte sesjoner over seks uker og trening de neste seks ukene, samt en «oppfriskningstime». Resultater Etter tre og 12 måneder rapporterte deltakerne om effekten av behandlingene. Det viste seg da at pasientene i gruppe 2-4 skåret signifikant bedre på Roland Disabilty Questionnaire sammenlignet med de som fikk behandling hos allmennlege (gruppe 1). Roland Disability Questionnaire undersøker grad av funksjonshemming som følge av vondt i ryggen. Aller best bedring hadde deltakerne som fikk kombinert behandling, manipulasjon etterfulgt av trening. Manipulasjon alene hadde nest best effekt, mens trening/kognitiv terapi kom deretter. UK BEAM-teamet har også undersøkt kostnadseffektiviteten ved de ulike behandlingstilnærmingene. Resultatene her viser at manipulasjon alene er den behandlingsformen som gir mest igjen for pengene. Forklarer norsk undersøkelse Peter Chr. Lehne i den norske Faggruppen for manuellterapi er ikke overrasket over resultatene. De kan være en del av forklaringen på de gode resultatene fra Henvisningsprosjektet der manuellterapeuter og kiropraktorer behandler pasienter direkte uten at pasientene har mistet retten til refusjon, sykmelder og henviser til billeddiagnostikk, spesialist og fysioterapi. SINTEF mener at denne ordningen kan Peter Lehne: Effekten av manuellterapi ikke fullt utnyttet i denne studien.

7 AKTUELT gir best effekt ifølge føre til at samfunnet sparer sykepengeutbetalinger i størrelsesorden millioner kroner i året hvis den innføres på landsbasis. Lehne sier at effekten av manuellterapi heller ikke er fullt utnyttet i den britiske studien. Det ser ut til at det er gjort lite for å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Det er mye å vinne på å subgruppere pasientene ytterligere enn det som er gjort her. Kilder UK Beam Trial Team: United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004;329:1377 UK BEAM Trial Team: United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: cost effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004;329:1381 Ryggbrev med kritikk av UK BEAM-studien Forskningsenheten i Nasjonalt Ryggnettverk gir ut «Ryggbrevet». Siste utgave kommenterer studiene,, fra UK BEAM. Bulletinen, som redigeres av Torill Tveito, har følgende innvendinger mot studiene: UK BEAM Trial Team har publisert to artikler med resultater fra en stor studie hvor trening, manipulasjon og kombinasjon av trening og manipulasjon sammenlignes med «beste behandling» i allmennpraksis (UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004; 329(7479): UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: cost effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004; 329(7479): ). Forfatterne fant at manipulasjon kombinert med trening var bedre enn bare manipulasjon som igjen var bedre enn trening, alt statistisk signifikant bedre enn «beste behandling» i allmennpraksis. Det er overraskende at de tre intervensjonene ikke er sammenlignet med hverandre, bare med «beste behandling». Jeg har regnet en enkel t-test med tallene som er oppgitt i effektstudien, og da er det ikke signifikant forskjell på trening og manipulasjon på Roland Morris hverken etter tre måneder eller et år. Klinisk signifikans er et annet problem. Forfatterne skriver selv at en endring på 2.5 i score på Roland disability questionnaire er minste endring av klinisk betydning (Bombardier, C, Hayden, J, and Beaton, DE. Minimal clinically important difference in low back pain outcome measures. J Rheumatol 2001; 28: 431-8). Hverken etter 3 måneder eller 12 måneder var resultatene i nærheten av dette, 1.9 var max etter 3 måneder og 1.3 etter 1 år (begge for kombinasjonen av manipulasjon og trening). I cost-effectiveness-studien beregnes kostnader og gevinst for hver av de tre intervensjonene. Manipulasjon i tillegg til «beste behandling» i allmennpraksis anbefales som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme, til tross for at trening er billigere og like bra. Med så små effekter er det et spørsmål om det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å anbefale noe ekstra, men det burde vel i så fall være trening siden det også har andre positive helsegevinster. En interessant ting til slutt: På SF-36 er score på physical component scale omtrent den samme for trening og manipulasjon (etter 3 måneder: 46.4 og 46.6, etter 1 år: 44.4 og 44.2). På mental component scale scorer de som har fått manipulasjon bedre både etter tre måneder (47.2 og 49.6) og et år (46.8 og 48.1). Disse forskjellene er signifikante. I de europeiske retningslinjene for kroniske ryggplager er dette arbeidet et viktig argument for anbefalingen at spinal manipulasjon/mobilisering kan vurderes i behandling av kroniske ryggplager. Arbeidet holder altså ikke helt hva det synes å love. En del av denne kritikken finnes også under «Rapid responses» på BMJs nettsider og vi vil sende inn en kommentar til denne siden. muskel&skjelett nr 2, feb

8 FORSKNING Klinisk erfaring Spiller erfaring noen rolle? En studie publisert i Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy vurderer effekten av bruk av erfarne eller spesialistutdannede terapeuter med tanke på bedret effekt for pasienter med ryggsmerter, kontra nyutdannede terapeuter. Sammendrag Det er forsket lite på om terapeutens erfaring ved behandling av pasienter med ryggplager har en klinisk effekt. Det er en vanlig oppfatning at terapeuter med mer klinisk erfaring og spesialistutdannelse har bedre resultater, men det finnes ingen vitenskapelige data som underbygger påstanden. Et program som bestod av stabiliserende øvelser eller en standard manipulasjonsprosedyre (High Velocity Thrust) for lumbalregionen ble designet for å vurdere effekten av behandling av erfarne og uerfarne terapeuter. 131 pasienter deltok i denne randomiserte studien, hvor 70 fikk manipulasjonsbehandling og 61 fikk stabiliserende behandling. 33 prosent av pasientene hadde hatt smerter i mindre enn to uker, 40 prosent mellom to og åtte uker mens de resterende 27 prosent hadde hatt smerter over åtte uker. Pasientene fylte ut Oswestrys Disability Questionnaire ved baseline og etter en og fire uker. Terapeutene ble kategorisert etter sin totale erfaring, erfaring med manuellterapi samt spesialistgodkjennelse innenfor manuellterapi. Den gjennomsnittlige erfaringen var seks år, mens snittet for dem som hadde spesialisterfaring med manuellterapi var tre år etter avsluttet spesialistutdanning. Begge behandlingsgruppene fikk fem intervensjoner med to behandlinger første uke, etterfulgt av tre ukentlige oppfølgninger. Manipulasjonsgruppen fikk etter de første to behandlingene som bestod av en uspesifikk manipulasjonsbehandling rettet mot den symptomatiske side, også de samme stabiliseringsøvelser som den andre gruppen. Det ble gitt maksimalt to manipulasjonsforsøk, også mot asymptomatisk side dersom ingen effekt ble oppnådd på affisert side. Stabiliseringsintervensjonen bestod, foruten en 10 minutters aerob aktivitet som sykling eller gange, av seks forskjellige øvelser som ble instruert for hjemmetrening. De tre første øvelsene brukte transversus abdominus-øvelser ad modum Richardson og Jull som basis i blant annet «bridging øvelser». De tre andre øvelserne bestod av øvelser i firfotstående og sideliggende «bridging». I resultatene kunne man ikke se at pasienten hadde noen bedre effekt når de ble manipulert av en mer erfaren terapeut. Det var en trend mot at de mer uerfarne hadde bedre resultat. Heller ikke når det gjaldt gruppen som gjennomførte stabiliserende øvelser kunne mer erfarne terapeutene vise til noen bedre resultater. Kommentarer Ett ankepunkt mot denne undersøkelsen er at man gjennom å bruke en standarisert behandlingsprosedyre har tatt vekk den kliniske vurderingen som den enkelte terapeut vanligvis gjør. Dermed reduseres den enkelte terapeut til en tekniker. Fordi den enkelte terapeut ikke fikk lov til selv å velge intervensjon eller progresjon, er det kun terapeutens evne til å følge ett standarisert intervensjonsprogram man kan måle i dette prosjektet. Tendensen var at de mindre erfarne terapeutene gjorde en bedre jobb enn de spesialistutdannede, både når det gjaldt manipulasjonsbehandling og innlæring av stabiliserende øvelser Det man kan slutte ut fra forsøket er at et standarisert intervensjonsopplegg med manipulasjon og stabiliserende øvelser kan læres av uerfarne terapeuter og gi minst like god effekt som hos mer erfarne og spesialiserte terapeuter med bakgrunn i manuellterapi. Den standardiserte protokollen har tidligere vist god effekt ved tidligere forsøk og har vist seg som en god intervensjon ved ryggsmerter. Tidligere undersøkelser har vist at pasienter behandlet av terapeuter med Manual Therapy program (standardisert fra amerikanske fysioterapiforbundet ) har færre besøk og en lavere kostpris enn pasienter hos andre terapeuter. I dette forsøket ble imidlertid antall behandlinger holdt konstant og man vet derfor ikke noe om erfaring vil virke inn på dette antallet. For fremtidige forsøk bør man se på hvordan kliniske vurderinger fra terapeuter med mer erfaring virker inn på intervensjons seleksjon og pasientens progresjon. Bjørn-Runar Dahl Whitman J.M., Fritz J og Childs J.: The influence of experience and specialty certifications on clinical outcomes for patients with low back pain treated within a standardized physical therapy management program. JOSPT, Volume 34, s , nummer 11, nov muskel&skjelett nr 1, feb 2005

9 Lateral epicondylitt FORSKNING Behandling av tennisalbue Denne studien undersøker effekten av å behandle lateral epicondylitt bare lokalt vs. lokalt i kombinasjon med cervical behandling. Sammendrag Det har blitt postulert at dysfunksjoner i cervicalregionen kan være med å bidra til symptomer assosiert med lateral epicondylitt. Litteraturen som har vurdert effekten av dette, har imidlertid ikke vært entydig konklusiv. Flere forsøk av Vicenzino et al. har vist at behandling av cervicalregionen har gitt en hypoalgesi i tilhørende dermatomer i overekstremitetene, deriblant laterale epicondyl. 112 pasienter deltok i dette forsøket, hvorav 61 ble fordelt til gruppen som fikk lokal behandling mens 51 pasienter fikk både lokal og cervical behandling. Intervensjonen for gruppen som fikk lokal behandling omfattet pulsert ultralyd, iontoforese, dyp massasje av underarmsmusklene, tøyninger og styrke øvelser og manuellterapi teknikker til radiohumeral, ulnohumeral og proksimale og distale radioulnare ledd. Intervensjonene var ikke standardiserte og ble overlatt til den enkelte terapeuts kliniske vurdering. Gruppen som fikk behandling av både cervicalregionen og den laterale epicondyl, hadde minst en behandling rettet imot cervical eller cervicothoracal regionen. Teknikkene bestod av passive assesoriske, fysiologiske mobiliseringer og mobilisering med bevegelse og muskel-energi-teknikker. Heller ikke her var det noe standarisert behandlingsopplegg som ble fulgt. Effekten av behandlingene viste en relativt høy suksess rate for begge grupper, med henholdsvis 75 prosent og 80 prosent suksess for henholdsvis lokal og cervical/lokal behandling. Denne suksessraten ble beregnet etter telefonisk oppfølging hvor pasientene selv vurderte effekten av behandlingen gjennomsnittlig 74 uker etter behandlings avslutning.gruppen som fikk behandling både cervicalt og lokalt hadde signifikant færre besøk (5.6 mot 9.7). Kommentar Selv om begge gruppene hadde høy suksessrate, var det tydelig at gruppen som fikk behandling mot cervical regionen fikk en mer effektiv behandling sett i forhold til antall intervensjoner. Intervensjonen inneholdt ikke noe High Velocity Thrust og heller ikke lateral glide mobiliseringer som beskrevet av Vicenzino et al. Dette er noe underlig siden disse metodene er blitt brukt i tidligere undersøkelser med gode resultater på aktuell problemstilling. Det samme gjelder for mobilisering med bevegelse på laterale epicondyl, hvor man har målt effekt på gripestyrke som en parameter på fremgang hos pasienten. Det er derfor rom for ytterligere undersøkelser for å se om man kan utvikle ett ennå mer effektivt regime for behandling av lateral epicondyl-problematikk. Bjørn-Runar Dahl Cleland J.A., Whitmann J.M., Fritz J.M.: Effectiveness of Manual Physical Therapy to the Cervical Spine in the Management of lateral Epicondylalgia: A Retrospective Analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, s , volume 34, nummer 11 november Har du spørsmål om Driftstilskudd Driftsavtaler Autorisasjon Profesjonsansvar Dokumentasjon Taushetsplikt Pasientskader Personskader eller andre helserettslige problemstillinger. Kontakt: Bjørn Henrik Hellandsjø, jurist og fysioterapeut Telefon: E-post: Nett: muskel&skjelett nr 1, feb

10 FORSKNING Fasettledd Prevalence of facet joint pain in chronic spinal pain of cervical, thoracic, and lumbar regions Laxmaiah Manchikanti* 1, Mark V Boswell 2, Vijay Singh 3, Vidyasagar Pampati 1, Kim S Damron 1 and Carla D Beyer 1 Address: 1 Pain Management Center of Paducah, 2831 Lone Oak Road, Paducah, Kentucky, USA, 2 Case Western Reserve University School of Medicine, Department of Anesthesiology, University Hospitals of Cleveland, Euclid Avenue, Cleveland, Ohio, USA and 3 Pain Diagnostics Associates, 1601 Roosevelt Road, Niagara, Wisconsin, USA Laxmaiah Manchikanti* - Mark V Boswell - Vijay Singh - Vidyasagar Pampati - Kim S Damron - Carla D Beyer - * Corresponding author This article is available from: biomedcentral. com/ /5/ Manchikanti et al; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article: verbatim copying and redistribution of this article are permitted in all media for any purpose, provided this notice is preserved along with the article, s original URL. Abstract Background: Facet joints are a clinically important source of chronic cervical, thoracic, and lumbar spine pain. The purpose of this study was to systematically evaluate the prevalence of facet joint pain by spinal region in patients with chronic spine pain referred to an interventional pain management practice. Methods: Five hundred consecutive patients with chronic, non-specific spine pain were evaluated. The prevalence of facet joint pain was determined using controlled comparative local anesthetic blocks (1% lidocaine or 1% lidocaine followed by 0.25% bupivacaine), in accordance with the criteria established by the International Association for the Study of Pain (IASP). The study was performed in the United States in a nonuniversity based ambulatory interventional pain management setting. Results: The prevalence of facet joint pain in patients with chronic cervical spine pain was 55% (95% CI, 49% 61%), with thoracic spine pain was 42% (95% CI, 30% 53%), and in with lumbar spine pain was 31% (95% CI, 27% 36%). The false-positive rate with single blocks with lidocaine was 63% (95% CI, 54% 72%) in the cervical spine, 55% (95% CI, 39% 78%) in the thoracic spine, and 27% (95% CI, 22% 32%) in the lumbar spine. Conclusion: This study demonstrated that in an interventional pain management setting, facet joints are clinically important spinal pain generators in a significant proportion of patients with chronic spinal pain. Because these patients typically have failed conservative management, including physical therapy, chiropractic treatment and analgesics, they may benefit from specific interventions designed to manage facet joint pain. Background Pain emanating from various structures of the spine is a major cause of chronic pain problems [1,2]. Linton et al [3] estimated the prevalence of spinal pain in the general population as 66%, with 44% of patients reporting pain in the cervical region, 56% in the lumbar region, and 15% in the thoracic region. Manchikanti et al [4] reported similar results. Despite the high prevalence of spinal pain, it has been suggested that a specific etiology of back pain can be diagnosed in only about 15% of patients with certainty based on clinical examination alone [5-9]. Bogduk [9] noted that a reductionist approach to chronic low back pain requires an anatomical diagnosis. Bogduk [10] identified four factors necessary for any structure to be deemed a cause of back pain: a nerve supply to the structure; the ability of the structure to cause pain similar to that seen clinically in normal volunteers; the structure s susceptibility to painful diseases or injuries; and demonstration that the structure can be a source of pain in patients using diagnostic techniques of known reliability and validity. The facet or zygapophysial joints of the spine are well innervated by the medial branches of the dorsal rami [11-5]. Facet joints have been shown capable of causing pain in the neck, upper and mid back, and low back with pain referred to the head or upper extremity, chest wall, and lower extremity in normal volunteers [16-26]. They also have been shown to be a source of pain in patients with chronic spinal pain using diagnostic techniques of known reliability and validity [2,27-44]. Conversely, 10 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

11 Fasettledd FORSKNING the reliability of physical examination in diagnosing the specific cause of back pain has been questioned [45]. Further, it has been shown that medical imaging provides little additional useful in identifying a precise anatomical diagnosis. In the 1990s precision diagnostic blocks were developed, including facet joint blocks, provocative discography, and sacroiliac joint blocks [2]. Facet joints have been implicated as a cause of chronic spinal pain in 15% to 45% of patients with chronic low back pain [32-39], 48% of patients with thoracic pain [43], and 54% to 67% of patients with chronic neck pain [39-42]. These figures were based on responses to controlled diagnostic facet joint blocks performed in accordance with the criteria established by the International Association for the Study of Pain (IASP) [46]. Schwarzer et al [32] determined that the prevalence of facet joint pain in patients with low back pain in the United States following an incident (work related, motor vehicle accident, or other causes) was 15%. The prevalence of lumbar facet joint pain in a rheumatology practice in Australia was noted to be 40% [36]. Barnsley et al [40] and Lord et al [41] evaluated potential causes of chronic neck pain following whiplash injury in Australia and reported that the prevalence of facet joint pain was 54%. Manchikanti et al [33-35,37-39,43] sought to identify the influence of age, sex, weight, occupational injury, smoking, surgery, and whether or not single or multiple regions of the spine were symptomatic. They found a lower prevalence of facet joint pain in younger patients following occupational injury, surgery or when only the low back was involved. In addition, they estimated the prevalence of cervical, thoracic, and lumbar facet pain to be 60% [42], 48% [43], and 22% 45% [33-35,37,38], respectively. However, the prevalence of facet joint pain by spinal region, in the context of the total spine has not been evaluated. Indeed, the relative involvement of the cervical, thoracic, and lumbar spine is not known. This study was undertaken to evaluate the prevalence of facet joint pain by spinal region in patients with chronic spine pain presenting to an interventional pain management practice for diagnosis and treatment. The study protocol determined the presence of facet joint pain using responses to controlled comparative local anesthetic facet joint nerve blocks, performed in accordance with IASP criteria. Methods This study evaluated 500 consecutive patients presenting with chronic neck, thoracic, or low back pain, or a combination thereof. Patients were managed by one physician in a non-university, private practice setting in the United States, offering comprehensive, interventional pain management services. Inclusion criteria were as follows: Patients were 18 to 90 years of age, had pain for at least 6 months, and pain was non-specific rather than radicular in nature. Disc related pain with radicular symptoms was excluded in all patients based on radiologic or neurologic testing, lack of a neurological deficit, and no radicular symptoms or pain that involved predominantly the upper or lower extremity. All patients had failed conservative management, which included physical therapy, chiropractic manipulation, exercises, drug therapy, bedrest, etc. Work-up included a comprehensive history, physical examination, and evaluation of the results of prior procedures and investigations. Examinations and evaluations of patients were performed by one physician (LM). Of 585 potentially eligible patients, 500 patients agreed to participate in the study after the nature of the study and the potential hazards of the procedures were explained. Informed consent was obtained from all patients. The study period lasted from January 2001 to February Facet joint pain was investigated in all patients starting with diagnostic blocks using 1% lidocaine. Patients with lidocaine-positive results were further studied using 0.25% bupivacaine on a separate occasion, usually 3 to 4 weeks after the first injection. The blocks were performed on the ipsilateral side in patients with unilateral pain or bilaterally in patients with bilateral or axial pain. Blocks were performed at a minimum of two levels to block a single joint. Target joints were identified by the pain pattern, local or paramedian tenderness over the area of the facet joints, and reproduction of pain with deep pressure. Blocks were performed with intermittent fluoroscopic visualization using a 22- gauge, 2-inch spinal needle at each of the indicated medial branches in the cervical and thoracic spine, and with a 22-gauge, 3.5-inch spinal needle at each of the indicated medial branches at the L1 L4 levels and the L5 dorsal ramus at the L5 level of the lumbar spine. All blocks were performed by one physician (LM). Target points were identified as described by Bogduk [28]. Intravenous access was established and light sedation with midazolam was offered to all patients. Each facet nerve was infiltrated with 0.5 ml of 1% lidocaine or 0.25% bupivacaine. A positive response was defined as at least 80% reduction of pain with previously painful movements as assessed using a verbal analog type of pain rating scale. Following each block, the patient was examined and asked to perform previously painful movements. To be considered positive, pain relief from a block had to last at least 2 hours when lidocaine was used, and at least 3 hours, or greater than the duration of relief with lidocaine, when bupivacaine was used. Any other response was considered as a negative outcome. All patients were discharged one hour after com- muskel&skjelett nr 1, feb

12 FORSKNING Fasettledd BMC Musculoskeletal Disorders 2004, 5 Table 1: Demographic features One Region (297) Two Regions (182) Three Regions (21) Total (500) Gender Male 44% (131) 36% (66) 33% (7) 41.0% (204) Female 56% (166) 64% (116) 67% (14) 59.0% (296) Age (Yrs) Range Mean ± SEM 50* ± * ± ± ± 0.7 Height (inches) Range Mean ± SEM 67 ± ± ± ± 0.4 Weight (lbs) Range Mean ± SEM 181 ± ± ± 3 * Indicates significant difference compared to the group with involvement of three regions (p <.001) local or paramedian pletion tenderness of the diagnostic over the area blocks. of the They facet were dence asked intervals caine blocks, (CI) 53 were of 72 calculated. patients with Differences thoracic spine joints, and reproduction to note the of time pain of with return deep of pain pressure. on a discharge proportions pain were after lidocaine tested using blocks the and 198 Chi-square of 397 patients test. Blocks were performed instruction with intermittent sheet. All patients fluoroscopic were contacted visualization using a 22-gauge, 2-inch spinal needle at each was less than five. Results were considered statistically sig- Fischer's within 3 to 24 hours following the block by a registered Of the 212 patients in the lidocaine-positive with exact lumbar test was spine used pain whenever after lidocaine the expected blocks. value nurse and responses were recorded. All patients cervical spine group, 140 patients (i.e., 55% of patients with cervical spine pain or 66% of the lido- of the indicated medial branches in the cervical and thoracic spine, and with blocks a 22-gauge, underwent 3.5-inch subsequent spinal bupivacaine needle at blocks. caine-positive group) reported definite responses nificant if the P value was <0.05. judged to have a positive response with lidocaine each of the indicated Patients medial who branches were determined at the L1 L4 not levels to have Results facet to bupivacaine blocks. Thirty patients in the lidocaine-positive consecutive thoracic patients group with (i.e., chronic 42% spine of patients pain and the L5 dorsal joint ramus pain at were the L5 offered level other of the diagnostic lumbar or therapeutic performed interventions, by one including physician discography, (LM). meeting epi- inclusion with thoracic criteria pain were or 57% studied. of the As lidocainepositive shown in Table Five hundred spine. All blocks were dural injections, or sacroiliac joint injections. 1, 59% of group) the patients reported were definite female responses with an average to bupivacaine age of Target points were identified Data were as recorded described on by a Bogduk Microsoft [28]. Access database. was The established SPSS version and 9.0 light Statistical sedation Package single was region 198 lidocaine-positive or two regions were lumbar older than group patients (i.e., 31% withof with midazolam was used offered to generate to all frequency patients. tables. Each The facetprevalence involvement patients of three with regions lumbar (P pain < 0.001). or 63% of lidocaine-posi- ± 0.7 blocks. years. Patients One hundred presenting twenty with four involvement patients of of the a Intravenous access nerve was infiltrated and 95% with confidence 0.5 ml of intervals 1% lidocaine (CI) were or calculated. tive-group) reported definite responses to bupivacaine blocks. Differences in proportions were tested using the 0.25% bupivacaine. A positive response was defined as at Table 2 illustrates salient features based on regional Chi-square test. Fischer s exact test was used whenever the expected value was less than five. Results a prevalence rate of facet joint pain in patients with The double local anesthetic block group provided least 80% reduction of pain with previously painful involvement, including duration, mode of onset, and distribution movements as assessed were using considered a verbal statistically analog type significant of pain if the P chronic of pain; cervical proportion spine of pain patients of 55% with (95% previous CI, 49% rating scale. Following value each was <0.05. block, the patient was examined and asked to perform previously painful movements. the regions and involved, 31% (95% CI, most 27% patients 36%) with had lumbar two or pain. three surgery; and 61%); the 42% number (95% of CI, joints 30% involved. 53%) with Depending thoracic pain; on To be considered positive, Results pain relief from a block had to symptomatic Table facet 4 joints. illustrates the rate of facet joint involvement by specific region of the spine. Overall, fac- last at least 2 hours Five when hundred lidocaine consecutive was used, patients and least with chronic 3 hours, or greater spine than pain the meeting duration inclusion of relief criteria with lidocaine, when bupivacaine As shown was in used. Table 1, Any 59% other of the response patients were ing fe- facet spine joint pain 43%, in in the at cervical, least two thoracic, regions in and 15%, lumbar and in were studied. Table 3 illustrates et joints were the results painful of in diagnostic at least one blocks region evaluat- of the was considered as male a negative with an outcome. average age of 47 ± 0.7 years. Patients spine. Lidocaine all three blocks regions were in 2% performed of patients. in each of these presenting with involvement of a single region 500 or patients In in terms a total of the of 724 overall regions prevalence (i.e., cervical, of facet thoracic, or lumbar). Two hundred twelve of 255 patients joint two regions were older than patients with involvement of three regions (P < 0.001). tients with chronic neck, thoracic, or low back pain, pain, when considering the initial group of 500 pa- All patients were discharged one hour after completion of the diagnostic blocks. They were asked to note the time of with pain in the cervical spine reported a definite response Table 2 illustrates salient features based on regional or a combination thereof, cervical facet joints were return of pain on a discharge involvement, instruction including sheet. duration, All mode to initial of symptomatic lidocaine blocks, in 28%, 53 thoracic of 72 patients facet joints with in thoracic 6%, and patients were contacted onset, and within distribution 3 to 24 hours of pain; following proportion of spine patients registered with nurse previous and surgery; responses and the werenumber with of lumbar For spine purposes pain after of calculating lidocaine blocks. false-positive rates, pain lumbar after lidocaine facet joints blocks in 25% and of patients. 198 of 397 patients the block by a recorded. All patients joints judged involved. to have Depending a positive on the response regions involved, all patients with no response to lidocaine were assumed patients to be in truenegatives, the lidocaine-positive and all patients cervical with spinea blocks. Patients who joints. were determined not to have facet group, 140 positive patients response (i.e., 55% to lidocaine of patients and a with negative cervical re- with lidocaine blocks most underwent patients had subsequent two or three bupivacaine symptomatic Of facet the 212 joint pain were offered Table other 3 illustrates diagnostic the results or therapeutic of diagnostic blocks spine pain sponse or to 66% bupivacaine of the were lidocaine-positive considered to be group) falsepositives. definite responses The resultant to bupivacaine false-positive blocks. rate was Thirty 63% interventions, including evaluating discography, facet joint epidural pain in injections, the cervical, thoracic, and lumbar spine. Lidocaine blocks were patients per- in (95% the CI, lidocaine-positive 54% 72%) for the thoracic cervical group spine, (i.e., 55% 42% (95% reported or sacroiliac joint injections. formed in each of these 500 patients in a total of 724 patients CI, with 39% thoracic 78%) for pain the thoracic or 57% spine, of the and lidocainepositive group) reported definite responses to 27% (95% regions (i.e., cervical, thoracic, or lumbar). Two hundred twelve of 255 Access CI, 22% 32%) for the lumbar spine. Data were recorded on a Microsoft patients 97 database. with pain in the cervical The SPSS version 9.0 Statistical Package was used to generate frequency tables. The prevalence and 95% confi- bupivacaine blocks. One hundred twenty four patients of spine reported a definite response to initial lido- 12 muskel&skjelett nr 1, feb 2005 Page 3 of 7 (page number not for citation purposes)

13 Fasettledd FORSKNING BMC Musculoskeletal Disorders 2004, 5 Table 2: Salient features based on regional involvementof the spine BMC Musculoskeletal Disorders 2004, 5 Cervical (255) Thoracic (72) Lumbar (397) Gender Male 36% (92) 36% (26) 42% (166) Female 64% (163) 64% (46) 58% (231) Age (Yrs) Range Table 2: Salient features based on regional involvementof the spine Mean ± SEM 43 ± ± ± 0.8 Height (inches) Range Cervical 50 ± 78 (255) Thoracic 59 ± 76 (72) Lumbar 56 ± 78 (397) Mean ± SEM 67 ± ± ± 0.21 Weight (lbs) Range 92 ± ± ± 370 Gender Male 36% (92) 36% (26) 42% (166) Mean ± SEM 177 ± ± ± 2.51 Female 64% (163) 64% (46) 58% (231) Duration of Pain (months) Range 6 ± ± ± 612 Age (Yrs) Range Mean SEM ± Mean ± SEM 43 ± ± ± 0.8 Mode of onset of pain Gradual 51% (130) 58% (42) 50% (198) Height (inches) Range 50 ± ± ± 78 Following an incident 49% (122) 42% (30) 50% (199) Mean ± SEM 67 ± ± ± 0.21 Distribution of pain Left 15% (39) 18%(13) 14%(54) Weight (lbs) Range 92 ± ± ± 370 Right 16% (40) 18%(13) 14% (57) Mean ± SEM 177 ± ± ± 2.51 Bilateral 69% (176) 64%(46) 72% (286) Duration of Pain (months) Range 6 ± ± ± 612 Previous surgery 18% (44) 6% (4) 32% (127) Mean ± SEM 96 ± ± ± 5.79 Number of joints involved Two 26% (66) 6% (4) 79% (313) Mode of onset of pain Gradual 51% (130) 58% (42) 50% (198) Three 70% (179) 69% (50) 20% (80) Following an incident 49% (122) 42% (30) 50% (199) More than three 4% (10) 25% (18) 1% (4) Distribution of pain Left 15% (39) 18%(13) 14%(54) Right 16% (40) 18%(13) 14% (57) Bilateral 69% (176) 64%(46) 72% (286) Previous surgery 18% (44) 6% (4) 32% (127) Number of joints involved Two 26% (66) 6% (4) 79% (313) Table 3: Results of single and Three double facet joint nerve blocks (Single 70% (179) blocks with lidocaine 69% and double (50) blocks with lidocaine 20% (80) and bupivacaine) More than three 4% (10) 25% (18) 1% (4) Cervical (255) Thoracic (72) Lumbar (397) Double Blocks + Double Blocks Double Blocks Table 3: Results of single and double facet joint nerve blocks (Single blocks with lidocaine and double blocks with lidocaine and Single Blocks* Positive Negative Positive Negative Positive Negative bupivacaine) Positive Negative Cervical (255) 43 Thoracic (72) 19 Lumbar (397) 199 Prevalence 55% (95% CI 49% 61%) 42% (95% CI 30% 53%) 31% (95% CI 27% 36%) False positive rate 63% Double (95% CI Blocks 54% + 72%) 55% (95% Double CI Blocks 39% 78%) 27% (95% Double CI Blocks 22% 32%) Single Note: Blocks* * With single blocks Positive in the cervical spine, Negative 212 patients (ie, 140 Positive + 72) had positive responses Negative with lidocaine Positive blocks; 53 patients with Negative thoracic pain had positive responses; and 198 patients with lumbar pain had positive responses. + With double blocks, 140 patients with neck pain, 30 with Positive thoracic pain and 124 with lumbar pain had positive responses. Negative Prevalence 55% (95% CI 49% 61%) 42% (95% CI 30% 53%) 31% (95% CI 27% 36%) False positive rate 63% (95% CI 54% 72%) 55% (95% CI 39% 78%) 27% (95% CI 22% 32%) Discussion the Note: 198 * With lidocaine-positive single blocks in the cervical lumbar spine, group 212 patients (i.e., (ie, 31% 140 of + 72) had Table positive 4: Facet responses joint involvement with lidocaine by blocks; region 53 on patients the basis with thoracic of double This patients pain had prospective positive with lumbar responses; study pain and of 198 patients or patients 63% of with lidocaine-positive lumbar chronic pain had positive responses. nerve blocks + With double blocks, 140 patients with neck pain, 30 with non-specific group) thoracic reported pain and 124 spinal definite with lumbar pain involving responses pain had the to positive cervical, bupivacaine responses. thoracic and lumbar regions, alone or in combination, blocks. Double blocks Number % of positive demonstrated The double local by spinal anesthetic region block that group the prevalence provided a prevalence cervical rate facet of facet (zygapophysial) joint pain in patients joint pain with in chronic pa- cer- At least Two regions positive % (73) At least One region positive % (216) of the tients vical 198 spine with lidocaine-positive pain neck of pain 55% was (95% 55%, lumbar CI, thoracic 49% group facet 61%); (i.e., joint 42% 31% (95% of Table All three 4: Facet regions joint positive involvement by region 21 on the basis 2% of (9) double patients pain CI, 30% in patients with 53%) lumbar with with mid pain thoracic back or 63% pain; upper of and lidocaine-positive back 31% pain nerve blocks (95% CI, group) was 42% and lumbar facet joint pain in patients 27% 36%) reported with definite lumbar responses pain. to bupivacaine blocks. Double blocks Number % of positive with low back pain was 31%. The false positive rates The were quite high with single blocks: 63% for the cervical Table double spine, 4 illustrates local anesthetic 53% for the rate thoracic of facet group spine joint provided and involvement a prevalence 27% for by At least One region positive % (216) the specific rate lumbar region of facet spine. of the joint Out spine. pain of 500 Overall, in patients patients facet with participating joints chronic were painful the in spine cervical In At terms least Two of the regions overall positive prevalence of 203 facet joint 15% pain, (73) when in study, at least pain cervical one of 55% region (95% facet joint of the CI, pain spine 49% was seen in 61%); 43%, 42% in 140 in at (95% All three regions positive 21 2% (9) least considering the initial group of 500 patients with chronic CI, two 30% regions 53%) in 15%, with and thoracic in all pain; three and regions 31% (95% in 2% CI, of neck, thoracic, or low back pain, or a combination 27% patients. 36%) with lumbar pain. muskel&skjelett nr 1, feb Table 4 illustrates the rate of facet joint involvement by Page 4 of 7 specific region of the spine. Overall, facet joints were painful in at least one region of the spine in 43%, in at least considering the initial group of 500 patients with In terms of the overall prevalence of facet joint pain, when (page number not for citation purposes) chronic

14 FORSKNING Fasettledd patients or 28%, thoracic facet joint pain was seen in 30 patients or 6%, and lumbar facet joint pain was seen in 124 patients or 25%. Facet joint pain occurred in at least one region of the spine in 43% of patients, in two regions in 15%, and in all three regions in 2% of patients. This study also demonstrated bilateral involvement in 69% of patients in the cervical spine, 64% in the thoracic spine, and 72% in the lumbar spine. The majority of patients with cervical and thoracic spine had involvement of three joints, compared to the lumbar spine with involvement of two joints. A small proportion of patients had involvement of more than three joints. Mode of onset and duration of pain were similar in all regions. Facet joints have been shown to be a source of chronic spinal pain by means of diagnostic techniques of known reliability and validity. Blocks of facet joints can be performed to test the hypothesis that the target joint is a source of the patient s pain [27]. Facet joints can be anesthetized with intraarticular injections of local anesthetic or by anesthetizing the medial branches of the dorsal rami that innervate the target joint. If pain is not relieved, the joint can not be considered the source of pain. The true source may be another facet joint or some other structure. True-positive responses are determined by performing controlled blocks, either in the form of placebo injections of normal saline or comparative local anesthetic blocks on two separate occasions, when the same joint is anesthetized using local anesthetics with different durations of action. The value and validity of medial branch blocks and comparative local anesthetic blocks in the diagnosis of facet joint pain has been demonstrated [27-44,50-60]. Further, controlled blocks are the only reliable tool in diagnosing chronic spinal pain, because there are no clinical features or diagnostic imaging studies that can determine whether a facet joint is painful or not [5,7-9,11,27,29,32,34,44,52-55,61-67]. This study may be criticized for not using placebocontrolled diagnostic blocks or intraarticular injections, and for not evaluating other potential sources of pain. First, we utilized comparative controlled diagnostic blocks based on ethical considerations, ease of enrollment, and clinical practice in the United States. Reliability of controlled comparative local anesthetic blocks has been proven by numerous controlled trials. Second, medial branch blocks are considered accurate, easily performed, and reliable. We felt it essential to evaluate the entire spine, rather than separate, isolated regions of the spine. Finally, the study was limited to evaluation of pain of facet joint origin. Evaluating other potential sources of pain in each individual patient with discography and sacroiliac joint injections is difficult and beyond the scope of the present study. Moreover, the reliability of selective nerve root blocks and trigger point injections for diagnostic purposes is not proven. Conclusion This study evaluated patients with chronic, nonspecific spinal pain involving all three regions of the spine: cervical, thoracic and lumbar spine. Painful cervical facets were identified in 55% of patients with neck pain, 42% of patients with thoracic pain, and 31% of patients with low back pain. False-positive rates after single injections were 63%, 55%, and 27% for cervical, thoracic, and lumbar facet joint blocks, respectively. Overall, of the 500 patients with chronic spinal pain evaluated in this study, 28% had painful cervical facets, 6% painful thoracic facets, and 25% painful lumbar facets. At least one region was involved in 43% of patients; at least two regions in 15% of patients and 2% of patients had painful facets in all three regions of the spine. Depending on the regions involved, most patients had two or three symptomatic facet joints. Although single diagnostic blocks appear unreliable, with a relatively high false-positive rate, true-positive results obtained by performing two sets of diagnostic blocks on separate occasions indicate that facet joints are a cause of chronic spinal pain in nearly half of all patients with chronic spinal pain presenting to an interventional pain management practice. Because these patients typically have failed conservative management, including physical therapy, chiropractic treatment and analgesics, patients with chronic spinal pain may benefit from specific interventions designed to identify and eliminate facet joint pain. Competing Interests None declared. Authors Contributions LM, MVB, and VS originally discussed the importance of this topic and agreed that it needed to be studied in a systematic fashion. LM, MVB, and VS designed the protocol. KSD and CDB participated in the study by assisting in patient recruitment and data collection. VP assisted with the protocol formation, designed data collection, and analyzed the statistics. LM drafted the manuscript, which all authors read, discussed, revised, and finally agreed upon. Acknowledgments The authors wish to thank transcriptionist Tonie Hatton, clinical coordinators Kim Cash, RT, Doris Brandon, CST, Sue Wilson, ORT, and Victoria Hicks, CST, and medical records coordinators Marla K. Neihoff and Lorie A. Caldwell for their assistance in the preparation of this manuscript. 14 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

15 Fasettledd FORSKNING References 1. Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC: Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States. Arthritis Rheum 1998, 41: Manchikanti L, Staats PS, Singh V, Schultz DM, Vilims BD, Jasper JF, Kloth DS, Trescot AM, Hansen HC, Falasca TD, Racz GB, Deer T, Burton AW, Helm S, Lou L, Bakhit CE, Dunbar EE, Atluri SL, Calodney AK, Hassenbusch S, Feler CA: Evidencebased practice guidelines for interventional techniques in the management of chronic spinal pain. Pain Physician 2003, 6:3-80 [http://www.asipp.org/documents/guidelines% pdf]. 3. Linton SJ, Hellsing AL, Hallden K: A population based study of spinal pain among year old individuals. Spine 1998, 23: Manchikanti L, Pampati V: Research designs in interventional pain management: Is randomization superior, desirable or essential? Pain Physician 2002, 5: [http://www.asipp.org/ Journal/JULY-2002/Vol-5-3-page275.htm]. 5. Deyo RA, Weinstein JN: Low back pain. N Engl J Med 2001,344: Kirwan EO: Back pain. In Text Book of Pain 2nd edition. Edited by: Wall PD, Melzack R. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1989: Deyo RA, Rainville J, Kent DL: What can the history and physical examination tell us about low back pain? JAMA 1992, 268: Bogduk N, McGuirk B: Causes and sources of chronic low back pain. In Medical Management of Acute and Chronic Low Back pain. An Evidence-Based Approach: Pain Research and Clinical Management Volume 13. Edited by: Bogduk N, McGuirk B. Amsterdam: Elsevier Science BV; 2002: Bogduk N, McGuirk B: An algorithm for precision diagnosis. In Medical Management of Acute and Chronic Low Back pain. An Evidence-Based Approach: Pain Research and Clinical Management Volume 13. Edited by: Bogduk N, McGuirk B. Amsterdam: Elsevier Science BV;2002: Bogduk N: Low back pain. In Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum 3rd edition. Edited by: Bogduk N. New York: Churchill Livingstone; 1997: Bogduk N: The clinical anatomy of the cervical dorsal rami. Spine 1982, 7: Chua WH, Bogduk N: The surgical anatomy of thoracic facet denervation. Acta Neurochir (Wien) 1995, 136: Bogduk N, Wilson AS, Tynan W: The human lumbar dorsal rami. J Anat 1982, 134: entrez/query.fcgi?cmd=retrieve&db=pubmed&dopt=abstract&li st_uids= ]. 14. Stilwell DL: The nerve supply of the vertebral column and its associated structures in the monkey. Anat Rec 1956, 125: Cavanaugh JM, Ozaktay AC, Yamashita HT, King AI: Lumbar facet pain: Biomechanics, neuroanatomy, and neurophysiology. J Biomech 1996, 29: Fukui S, Ohseto K, Shiotani M, Ohno K, Karasawa H, Naganuma Y, Yuda Y: Referred pain distribution of the cervical zygapophyseal joints and cervical dorsal rami. Pain 1996, 68: Dwyer A, Aprill C, Bogduk N: Cervical zygapophyseal joint pain patterns. I: A study in normal volunteers. Spine 1990, 6: Aprill C, Dwyer A, Bogduk N: The prevalence of cervical zygapophyseal joint pain patterns. II: A clinical evaluation. Spine 1990, 6: Pawl RP: Headache, cervical spondylosis, and anterior cervical fusion. Surg Ann 1977, 9: Dreyfuss P, Tibiletti C, Dreyer SJ: Thoracic zygapophyseal joint pain patterns: A study in normal volunteers. Spine 1994,19: Mooney V, Robertson J: The facet syndrome. Clin Orthop 1976, 115: McCall IW, Park WM, O Brien JP: Induced pain referral from posterior elements in normal subjects. Spine 1979, 4: Marks R: Distribution of pain provoked from lumbar facet joints and related structures during diagnostic spinal infiltration. Pain 1989, 39: Fukui S, Ohseto K, Shiotani M, Ohno K, Karasawa H, Naganuma Y: Distribution of referral pain from the lumbar zygapophyseal joints and dorsal rami. Clin J Pain 1997, 13: Hirsch C, Ingelmark BE, Miller M: The anatomical basis for low back pain. Acta Orthop Scand 1963, 33: Windsor RE, King FJ, Roman SJ, Tata NS, Cone-Sullivan LA, Thampi S, Acebey M, Gilhool JJ, Rao R, Sugar R: Electrical stimulation induced lumbar medial branch referral patterns. Pain Physician 2002, 5: /Vol-5-4-page htm]. 27. Bogduk N: International Spinal Injection Society guidelines for the performance of spinal injection procedures. Part 1: Zygapophyseal joint blocks. Clin J Pain 1997, 13: Boswell MV, Singh V, Staats PS, Hirsch JA: Accuracy of precision diagnostic blocks in the diagnosis of chronic spinal pain of facet or zygapophysial joint origin. Pain Physician 2003, 6: [http://www.asipp.org/journal/october-2003/vol-6-4- page htm]. 29. Bogduk N, Lord S: Cervical zygapophysial joint pain. Neurosurgery 1998, 8: Barnsley L, Lord S, Bogduk N: Comparative local anesthetic blocks in the diagnosis of cervical zygapophysial joints pain. Pain 1993, 55: Lord SM, Barnsley L, Bogduk N: The utility of comparative local anesthetic blocks versus placebo-controlled blocks for the diagnosis of cervical zygapophysial joint pain. Clin J Pain 1995, 11: Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, Fortin J, Kine G, Bogduk N: Clinical features of patients with pain stemming from the lumbar zygapophysial joints. Is the lumbar facet syndrome a clinical entity? Spine 1994, 19: Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Pakanati RR: Prevalence of lumbar facet joint pain in chronic low back pain. Pain Physician 1999, 2:59-64 [http://www.asipp.org/journal/vol23p59.htm]. 34. Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Baha A: The inability of the clinical picture to characterize pain from facet joints. Pain Physician 2000, 3: [http://www.asipp.org/journal/ vol32p158.htm]. 35. Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Bakhit C: The diagnostic validity and therapeutic value of medial branch blocks with or without adjuvants. Curr Rev Pain 2000, 4: Schwarzer AC, Wang SC, Bogduk N, McNaught PJ, Laurent R: Prevalence and clinical features of lumbar zygapophysial joint pain: A study in an Australian population with chronic low back pain. Ann Rheum Dis 1995, 54: Manchikanti L, Singh V, Pampati V, Damron K, Barnhill R, Beyer C, Cash K: Evaluation of the relative contributions of various structures in chronic low back pain. Pain Physician 2001, 4: [http://www.asipp.org/journal/vol44p308.htm]. 38. Manchikanti L, Hirsch JA, Pampati V: Chronic low back pain of facet (zygapophysial) joint origin: Is there a difference based on involvement of single or multiple spinal regions? Pain Physician 2003, 6: [http://www.asipp.org/journal/october-2003/ Vol-6-4-page htm]. 39. Manchikanti L, Singh V, Pampati V, Damron K, Beyer C, Barnhill R: Is there correlation of facet joint pain in lumbar and cervical spine? Pain Physician 2002, 5: [http://www.asipp. org/journal/oct-2002/vol-5-4-page htm]. 40. Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ, Bogduk N: The prevalence of chronic cervical zygapophyseal joint pain after whiplash. Spine 1995, 20: muskel&skjelett nr 1, feb

16 FORSKNING Fasettledd Pre-publication history The pre-publication history for this paper can be accessed here: central.com/ /5/15/prepub 41. Lord SM, Barnsley L, Wallis BJ, Bogduk N: Chronic cervical zygapophysial joint pain with whiplash: A placebo-controlled prevalence study. Spine 1996, 21: Manchikanti L, Singh V, Rivera J, Pampati V: Prevalence of cervical facet joint pain in chronic neck pain. Pain Physician 2002, 5: [http://www.asipp.org/journal/july-2002/vol-5-3- page243.htm]. 43. Manchikanti L, Singh V, Pampati V, Beyer C, Damron K: Evaluation of the prevalence of facet joint pain in chronic thoracic pain. Pain Physician 2002, 5: [http://www.asipp.org/ Journal/Oct-2002/Vol-5-4-page htm]. 44. Bogduk N, McGuirk B: Precision diagnosis. In Medical Management of Acute and Chronic Low Back pain. An Evidence- Based Approach: Pain Research and Clinical Management Volume 13. Edited by: Bogduk N, McGuirk B. Amsterdam: Elsevier Science BV; 2002: Bogduk N, McGuirk B: Assessment. In Medical Management of Acute and Chronic Low Back pain. An Evidence-Based Approach : Pain Research and Clinical Management Volume 13. Edited by: Bogduk N, McGuirk B. Amsterdam: Elsevier Science BV; 2002: Merskey H, Bogduk N: Classification of chronic pain. In Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definition of Pain Terms 2nd edition. Edited by: Merskey H, Bogduk N. Seattle: IASP Press; 1994: Manchikanti L, Singh V, Fellows B, Pampati V: Evaluation of influence of gender, occupational injury, and smoking on chronic low back pain of facet joint origin: A subgroup analysis. Pain Physician 2002, 5: page30.htm]. 48. Manchikanti L, Pampati V, Rivera J, Fellows B, Beyer C, Damron K: Role of facet joints in chronic low back pain in the elderly: A controlled comparative prevalence study. Pain Practice 2001, 1: Manchikanti L, Pampati V, Baha A, Fellows B, Damron KS, Barnhill RC: Contribution of facet joints to chronic low back pain in postlumbar laminectomy syndrome: A controlled comparative prevalence evaluation. Pain Physician 2001, 4: [http:// 50. Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, Fortin J, Kine G, Bogduk N: The false-positive rate of uncontrolled diagnostic blocks of the lumbar zygapophysial joints. Pain 1994, 58: Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, Fortin J, Kine G, Bogduk N: The relative contributions of the disc and zygapophyseal joint in chronic low back pain. Spine 1994, 19: Schwarzer AC, Derby R, Aprill CN, Fortin J, Kine G, Bogduk N: The value of the provocation response in lumbar zygapophysial joint injections. Clin J Pain 1994, 10: Dreyfuss PH, Dreyer SJ, Herring SA: Contemporary concepts in spine care: Lumbar zygapophysial (facet) joint injections. Spine 1995, 20: Dreyfuss PH, Dreyer SJ: Lumbar zygapophysial (facet) joint injections. Spine J 2003, 3:50S-59S. 55. Saal JS: General principles of diagnostic testing as related to painful lumbar spine disorders. Spine 2002, 27: Barnsley L, Lord S, Wallis B, Bogduk N: False-positive rates of cervical zygapophysial joint blocks. Clin J Pain 1993, 9: Dreyfuss P, Schwarzer AC, Lau P, Bogduk N: Specificity of lumbar medial branch and L5 dorsal ramus blocks. Spine 1997, 22: Barnsley L, Bogduk N: Medial branch blocks are specific for the diagnosis of cervical zygapophyseal joint pain. Reg Anesth 1993, 18: Kaplan M, Dreyfuss P, Halbrook B, Bogduk N: The ability of lumbar medial branch blocks to anesthetize the zygapophysial joint. Spine 1998, 23: Manchikanti L, Singh V, Pampati S: Are diagnostic lumbar medial branch blocks valid? Results of 2-year follow-up. Pain Physician 2003, 5: [http://www.asipp.org/journal/april_ 2003/Vol-6-2-page htm]. 61. Revel ME, Listrat VM, Chevalier XJ, Dougados M, N guyen MP, Vallee C, Wybier M, Gires F, Amor B: Facet joint block for low back pain: Identifying predictors of a good response. Arch Phys Med Rehabil 1992, 73: Revel M, Poiraudeau S, Auleley GR, Payan C, Denke A, Nguyen M, Chevrot A, Fermanian J: Capacity of the clinical picture to characterize low back pain relieved by facet joint anesthesia. Proposed criteria to identify patients with painful facet joints. Spine 1998, 23: Schwarzer AC, Scott AM, Wang SC, Hoschl R, Wiseman JC, Copper RA: The role of bone scintigraphy in chronic low back pain: A comparison of SPECT and planar images and zygapophysial joint injection. Aust NZJ Med 1992, 22: Schwarzer AC, Derby R, Aprill CN, Fortin J, Kine G, Bogduk N: Pain from the lumbar zygapophysial joints A test of two models. J Spinal Disord 1994, 7: Schwarzer AC, Wang SC, O Driscoll D, Harrington T, Bogduk N, Laurent R: The ability of computed tomography to identify a painful zygapophysial joint in patients with chronic low back pain. Spine 1995, 20: Taylor JR, Twomey LT: Acute injuries to cervical joints: An autopsy study of neck sprain. Spine 1993, 18: Woodring JH, Goldstein SJ: Fractures of the articular processes of the cervical spine. AJR Am J Roentgenol 1982, 139: Grotle forsvarte doktoravhandling om rygg Fysioterapeut Margreth Grotle (bildet) forsvarte doktorgradsavhandling «Clinical course and prognostic factors in low back pain and disability» i januar. Studiene avhandlingen bygger på, viser at de fleste med akutte korsryggsmerter (76 prosent) var bra igjen ved fire ukers og tre måneders oppfølgningen. Sykefraværet var lavt både etter fire uker og tre måneder (respektive åtte og seks prosent). Den viktigste prognostiske faktoren for ikke å bli bra igjen ved tre måneders-oppfølgningen, var alder 45+, to eller flere nevrologiske funn, en skåre på 90 eller mer på et psykososialt screening-skjema og høyt engstelsesnivå. Tidligere ryggepisoder, jobb-tilfredshet og «fear-avoidance beliefs» var ikke assosiert med ikke-bedring. 16 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

17 FAG Nye oppgaver for helsepersonell Myndighetene mobiliserer nå helsepersonell i kampen mot sykefravær og uførepensjonering. Leger, manuellterapeuter, kiropraktorer og andre får nye oppgaver. Av Espen Mathisen Sykefraværet i Norge er om lag dobbelt så høyt som gjennomsnittet i EU-landene. I 2003 ble det utbetalt 29,1 milliarder kroner i sykepenger fra trygden. Samme år var det drøye uføretrygdede, og utgiftene til uførepensjoner var på 39,4 milliarder kroner (1). Stortinget mener at sykefraværet er for høyt og antallet uførepensjonister for stort. De store sykepengeutbetalingene går på bekostning av andre viktige tiltak, og forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister bekymrer. Bred satsing De siste årene har det vært et hovedmål for regjeringen å «fremme et inkluderende arbeidsliv og forebygge utstøting av arbeidslivet». Mange tiltak er blitt satt i verk på flere fronter. På øverste forvaltningsnivå er Arbeidsdepartementet og Sosialdepartement slått sammen til et nytt departement. Arbeid er også satt i gang for å samordne Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten (2). Arbeidslivet er involvert gjennom avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) som ble inngått i Avtalen varer ut Alle de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har sluttet seg til IAavtalen. Endring for helsepersonell Når det gjelder helsevesenet skjedde det en avgjørende endring 1. juli i fjor. Da kom nye regler for sykmelding. Den gamle sykmeldingsattesten, som leger og manuellterapeuter/kiropraktorer i Henvisningsprosjektet brukte, ble erstattet med en ny: «Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom». Hensikten med dette var å få helsepersonell til å fokusere på mer på aktivitet og utnytting av restarbeidsevne. Denne nyordningen kom i tillegg til ordningen med funksjonsvurdering på arbeidsplassen som ble innført i forbindelse med inngåelsen av IA-avtalen. Mange fysioterapeuter brukes til slike funksjonsvurderinger. Ny legerolle I løpet av 2004 har alle landets allmennleger fått invitasjon til lokale, regionale og sentrale samlinger. Hensikten med samlingene, som har vært et samarbeid mellom Trygdeetaten og Legeforeningen, har vært å sørge for at legene bidrar i arbeidet med å nå IA-avtalens mål om lavere sykefravær. Ifølge Kjartan Olafsson, «oppfinneren» av aktiv sykemelding på begynnelsen av 90-tallet, er dette en mulighet til å delta i utviklingen av en ny legerolle. Ikke bare i forhold til pasientene, men også i forhold til arbeidsplassene, Trygdeetaten og bedriftshelsetjenesten. Olafsson gjorde i 1994 en studie som viste at legene så en betydelig funksjonsevne hos pasientene i 42 prosent av sykmeldingssakene. Likevel lyktes det bare å skrive en gradert sykemelding i sju prosent av tilfellene. Legene fortalte at det var arbeidsplassfaktorer som var årsaken, og at de hadde forstått dette gjennom pasienten som mente at det ikke var mulig å jobbe noe annet enn fullt på deres arbeidsplass (3). Kiropraktorer og manuellterapeuter Kiropraktorer og manuellterapeuter har også fått og vil få merke endringene. Retten til å sykmelde følger med Henvisningsprosjektet (HVP). De om lag 50 kiropraktorene/manuellterapeutene i prøvefylkene fikk den nye sykmeldingsblanketten på samme måte som legene 1. juli. Hvis intet uforutsett skjer, vedtar Stortinget å gjøre Henvisningsprosjektet varig og landsdekkende (se side 4-5). Om ikke lenge, kanskje allerede på slutten av året, kan cirka 550 nye kiropraktorer og manuellterapeuter få sykmeldingsrett. Ny rolle for kiropraktorer og manuellterapeuter Rikstrygdeverket har ikke gjennomført samme skoleringsopplegg for kiropraktorer og manuellteraputer som for legene. Selv om disse gruppene har større tradisjon for å legge vekt på aktivitet i behandlingen, betyr det ikke at den tradisjonelle kiropraktor- og manuellterapeutrollen blir utfordret. Nå er det ikke lenger bare det som skjer på benken som er viktig, men også hvordan man forholder seg til pasientens arbeidsgiver og saksbehandler på trygdekontoret. Den nye rollen reiser mange spørsmål: Hvordan diskutere gradert eller aktiv sykmelding med arbeidstakeren? Hvordan sikre at arbeidsgiveren ikke får taushetsbelagte opplysninger om pasienten? Årets tverrfaglige årsmøteseminar i Molde handler om slike spørsmål. For program og påmelding, se de neste sidene. Referanser 1 Trygdestatistisk årbok 2004, s. 78 og Arbeids og sosialdepartementets budsjett Rehabiliteringsmagasinet BRIS 2/2004, s. 25 muskel&skjelett nr 1, feb

18 Arbeid eller trygd helsetjenestens virkemidler Tverrfaglig seminar for alle som sykmelder, utfører funksjonsvurderinger, er interessert i arbeids- og trygdemedisin og sammenhenger mellom arbeid og helse. Tid mars 2005 (NB. Veiledningsseminar og årsmøte for Faggruppen torsdag 10. mars) Sted. Rica Seilet Hotel, Molde Påmelding. klikk «kurs og seminarer» og «Arbeid eller trygd, mars 2005» i venstremenyen. Du kan også få påmeldingsskjema ved å ta kontakt med Thue&Selvåg Forum, tlf.: , faks: eller Påmeldingsavgift kr for medlemmer av NFF, Dnlf og NKF kr for ikke-medlemmer kr for studenter Forsinket påmelding (etter 10. januar 2005): 500 kr i tillegg. Veiledningsseminar torsdag 10. mars: 500 kr. Arrangør. NFFs faggruppe for manuellterapi i samarbeid med Seksjon for arbeids- og trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, Nasjonalt ryggnettverk, Formidlingsenheten Muskel Skjelett Tiåret Fredag 11. mars Offisiell åpning Velkommen Professor dr. med. Even Lærum, Nasjonalt ryggnettverk Muskel Skjelett Tiåret Professor dr. med. Gordon Waddell, Modern rehabilitation rådgiver for UK Dept. for Work and Pensions Bent Knudsen, rådgiver i Inkluderende arbeidsliv Trygdeetaten Kaffe Bent Knudsen Trygdens virkemidler ved sykemelding og attføring Randi Kvammen, rådgiver i Trygdeetaten Arbeidslivstjenesten: Hvem er vi? Hva kan vi brukes til? Representant for arbeidsgiverne Funksjonsvurderinger: Verktøy for arbeidsgiver og arbeidstager Lunsj Margreth Grotle, fysioterapeut/ ICF En tverrfaglig modell av funksjonsforståelse doktorgradsstipendiat Peter Hjort, rådgiver Fra diagnose til funksjon fra problem til mulighet Peter Hjort Tverrfaglig team verdier, ledelse og samhandling Kaffe Gordon Waddell Working backs Scotland Bidrag til Muskel&Skjelett-prisen Lørdag 12. mars Olav Aure, manuellterapeut Manuellterapeutens funksjonsvurdering Søren Brage, forsker, dr.med., En metodikk for funksjonsrapport Universitetet i Oslo, Seksjon for arbeids- og trygdemedisin Hein Dag Torgersen, fysioterapeut Bedriftshelsetjenestens rolle spes. i helse- og miljøarbeid Kaffe Morten Gåskjønnli, manuellterapeut Case og Hein Dag Torgersen, fysioterapeut spes. i helse- og miljøarbeid Lars Lennart Nielsen, leder av Utdeling av Muskel&Skjelett-prisen priskomiteen Lunsj M. Gåskjønnli og HD. Torgersen Case Stein Knardahl, professor dr. med. Psykososiale forhold på arbeidsplassen Kaffe Paneldebatt Festmiddag Søndag 13. mars Kariann Krohne, forsker, cand. Fire fagmiljøers forståelse av funksjon polit. Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Universitetet i Oslo Stein Knardahl Nye trender i arbeidslivet Kaffe/utsjekking Sven Fredriksen, manuellterapeut Anvendelse av retningslinjen for sykmelding Conny Øyeflaten, attføringssjef, Tverrfaglig rehabilitering med godt resultat Attføringssenteret i Rauland Peter Chr. Lehne, leder av Faggruppen for manuellterapi Avslutning

19 PÅMELDINGSSKJEMA Arbeid eller trygd helsetjenestens virkemidler mars 2005, Rica Seilet Hotel, Molde Arrangør: NFFs faggruppe for manuellterapi i samarbeid med Universitetet i Oslo, seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Nasjonalt ryggnettverk og Muskel Skjelett Tiåret. Etternavn: Fornavn: Arbeidssted: Adresse arbeidssted: Postnr./sted: Telefon: Faks: E-post: Fysioterapeut Kiropraktor Lege Manuellterapeut Student Invitert gjest Annet: Avgifter Pris pr person før 10. januar 2005 Pris pr person etter 10. januar 2005 Registreringsavgift Medlem av NFF, DNLF eller Norsk Kiropraktorforening Registreringsavgift Student Registreringsavgift Ikke medlem Veiledningsseminar, 10. mars 2005, kl Inkl. lunsj og kaffepauser. Gjelder kun for manuellterapeuter Festmiddag, lørdag 12. mars 2005 Inkl. drikke Middag og vinsmaking, Hotel Aleksandra Lunsj, 11. mars Lunsj, 12. mars Lunsj, 13. mars Totalt (vil bli fakturert) Sum Overnatting (Oppholdet betales direkte til hotellet) Enkeltrom Dobbeltrom pr natt pr natt Rica Seilet Hotel Rainbow Hotel Moldefjord Prioritet Ankomst dato Avreise dato Antall netter Hvis dobbeltrom, ønsker å dele rom med: Røykerom Vegetarianer Glutenfri Handikap/rullestol Annet: Påmeldingsskjemaet sendes til: Thue & Selvaag Forum AS, Postboks 14, 2601 LILLEHAMMER Telefon: Faks nr: E-post: Påmelding kan også gjøres via internett: Første frist for påmelding var 10. januar 2005 men det er fortsatt ledige plasser!

20 AKTUELT Studier på muskel-/skjelettområdet Masterstudium i manuellterapi igang De 24 studentene på MMT : - Asta-May Flekke - Paal Sneve - Nemat Arabibaf - Siv Byberg - Tone Haukalid - Dag Myklestad - Åshild Mønsås - Ale Poorkand - Kjetil Berthelsen - Inger Mona Kampenhaug - Anne-Marit Haugen - Gisle Morken - Jose H. Haghighi - Robert Langli - Carl Are Simensen - Serrianne Homme Fjellheim - Stig Almås - Øyvind Grubstad - Koen Smeding - Åge Rise - Hans Atle Svenheim - Olav Søreide - Odd Georg Beldo - Einar Jørgen Kulvik 20 muskel&skjelett nr 1, feb 2005 Først ut. Det første kullet på masterstudiet for manuellterapi (MMT) ved Universitetet i Bergen. Foto: Espen Mathisen Studentene på det første kullet i klinisk mastergrad i manuellterapi har store forventninger. Av Espen Mathisen I januar startet klinisk mastergradsstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen. Siv Byberg (32) og Hans Atle Svenheim (46) er to av i alt 24 studenter på studiet. Vi møter dem like etter semesterstart. Livet på skolebenken er uvant etter mange år i praksis. Likevel har de forventninger til studiet. Etter en uke synes jeg manuellterapi virker både spennende og morsomt, sier Siv Byberg. Valgets kval Hvorfor valgte du akkurat manuellterapi? Som fysioterapeut kunne du for eksempel ha valgt osteopati- eller OMI-utdannelse? Mange jeg kjenner sier at osteopati er bra. Osteopater skal visstnok være særlig flinke på mobilisering. Men jeg er usikker på og vet for lite om kranio-sakralterapi, som er en stor del av utdanningen. Mitt inntrykk av OMI, eller Cyriax-teknikker, er at de virker «brutale». Så derfor ble det manuellterapi for min del, sier hun. Byberg er opprinnelig fra Tønsberg, men har de tre siste årene arbeidet som fysioterapeut på et privat institutt i Bodø. Vil undervise eller forske Hans Atle Svenheim sier at den akademiske tilknytningen manuellterapi-studiet har, er viktig. Jeg håper å kunne bruke denne utdannelsen til å gå videre med undervisning eller forskning. Svenheim, som også har hovedfag i motorisk læring fra England, sier at han like gjerne kunne ha tatt kiropraktorutdannelse som manuellterapi. Kiropraktorstudiet ved Syddansk Universitet i Odense ser veldig bra ut. Hadde jeg vært ung hadde jeg nok valgt kiropraktikk. Svenheim som er fra Nordhordland, forteller at hans interesse for faget ble styrket da han et par års tid arbeidet sammen med manuellterapeut Jan Erik Endresen i Bergen. Han drev en imponerende systematisk og god praksis. Denne arbeidserfaringen har vært med på

21 Studier på muskel-/skjelettområdet AKTUELT Stortinget vil ha kiropraktorutdanning En gledens dag for kiropraktikken, sier Øystein Ogre om stortingsvedtaket om å etablere kiropraktorutdanning i Norge. Lederen av Norsk Kiropraktorforening er overbevist om at vedtaket vil sikre et bedre og styrket nasjonalt utdannnings- og behandlingstilbud på muskel-skjelettområdet. Det var 13. desember at Stortinget besluttet å be «Regjeringen legge tilrette for et kiropraktorstudium i Norge». Forslaget var satt fram av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og fikk støtte av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 200 i utlandet Om lag 200 nordmenn studerer i dag kiropraktikk i utlandet. Flertallet i Stortingets sosialkomite mener at helsepersonellgrupper som arbeider innenfor dette fagfeltet bør utdannes i Norge, både for å sikre tilstrekkelig antall, nødvendig kompetanse og for å legge til rette for forskning og fagutvikling innen fagområdet. Etter deres oppfatning er det derfor behov for å etablere kiropraktorutdanning ved et norsk universitet. Norsk Kiropraktorforbund utredet behovet for kiropraktorutdanning i Både Universitetet Glad. Øystein Ogre er svært fornøyd med vedtaket om å etablere kiropraktorutdanning. i Oslo og det nye Universitetet i Stavanger har vurdert saken. Begge institusjoner har vedtatt å fortsette arbeidet med etablering av kiropraktorutdanning. UiO Forberedt Dekan Stein Evensen ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo sier at han regner med at Helsedepartementet vil ta kontakt med sikte på å gjennomføre Stortingets vedtak. Vi er forberedt på bidra med en bred utredning av saken, sier Evensen. å legge grunnlaget for at jeg valgte manuellterapistudier. Primærkontakt Manuellterapeuter og kiropraktorer ser ut til å få rett til å behandle uten legehenvisning, sykmelde og henvise til billeddiagnostikk og fysioterapi. Har rollen som primærkontakt hatt noen betydning for at dere valgte å studere manuellterapi? Byberg sier hun overhodet ikke tenkte på primærkontaktrollen da hun søkte. Det virker litt skremmende, men samtidig er det en kjempeutfordring. Svenheim tror at ordningen med manuellterapeuter og kiropraktorer som primærkontakter på muskel-/skjelettområdet forenkler samarbeidet mellom profesjonene. Dette var avgjort en faktor som talte for at jeg søkte studiet, sier han. Naprapathögskolan til Oslo? Naprapathögskolan i Stockholm ønsker å starte skole i Oslo. De e blir i tilfelle den erde naprapatutdanningen i verden. I tillegg til Naprapathögskolan i Stockholm fins det utdanninger i Chicago i USA og Kotka i Finland. Naprapathögskolan skriver på sin hjemmeside at det vil bli søkt om akkreditering i Oslo. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, vil eventuelt behandle søknaden. De e organet ble oppre et av Stortinget i 2002 og har blant annet som oppgave å godkjenne utdanningsinstitusjoner og studietilbud. Naprapathögskolan er en privat fireårig skole. Det svenske høyskoleverket har vurdert utdanningen med tanke på offentlig godkjenning, men kommet fram til at den ikke ligger på høyskolenivå. muskel&skjelett nr 2, feb

22 AKTUELT Studier på muskel-/skjelettområdet Direktoratet foreslår utdanning for udokumenterte behandlingsformer Nasjonalt kunnskapssenter mener den vitenskapelige dokumentasjonen for akupunktur er svak, og at effekten av homøopati er «udokumentert». Likevel foreslår Sosial- og helsedirektoratet at det etableres fireårige utdanninger i homøopati og akupunktur. Sosial- og helsedirektoratet foreslo i november at det etableres fireårige heltidsstudier, organisert som treårig bachelor med ett års påbygging. Studiene skal gi en uttelling på 240 studiepoeng. Det er mange brukere innen alternativ behandling og det er viktig at pasientsikkerheten ivaretas. For Sosial- og helsedirektoratet har det vært særlig viktig at utdanningene i alternative behandlingsformer som akupunktur og homøopati inneholder tilstrekkelig opplæring i medisinske basalfag, samt veiledet praksis, sier avdelingsdirektør Harald E. Hauge. Ba om rapport Direktoratets forslag er interessant, særlig fordi en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer med at det samlet sett finnes få studier om effekt av de to behandlingsformene. Mange studier omfatter for få pasienter til å kunne trekke sikre konklusjoner om effekt. Den metodiske kvaliteten på studiene er heller ikke tilfredsstillende. Faren for å ta feil når man søker å bedømme effekter av akupunktur og homøopati er følgelig stor. Det foreligger med andre ord ikke et robust kunnskapsgrunnlag for verken akupunktur eller homøopati, mener kunnskapssenteret. Det var direktoratet selv som ba om rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter. Homøopati udokumentert Rapporten viser til at det foreligger mer primærforskning om effekt av akupunktur enn om effekt av homøopati. I seg selv er det viktig og viser at det foregår en sterkere kunnskapsutvikling på feltet akupunktur enn homøopati. Det er imidlertid kun på noen få områder at funnene antyder at akupunktur kan sies å ha en dokumentert positiv effekt slik kunnskapsgrunnlaget nå er. På de fleste områdene er studiene inkonklusive. Bivirkninger av akupunktur er utilfredsstillende dokumentert. Effekten av homøopati må sies å være tilnærmet helt udokumentert. Det gjelder også bivirkningsbildet. NFF vil ha femårig fysioterapiutdanning Norsk Fysioterapeutforbund skal arbeide for at grunnutdanningen i fysioterapi blir et femårig masterstudium. Det vedtok landsmøtet til Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, i desember. Landsmøtet vedtok også å etablere en e erutdanning som kvalifiserer alle fysioterapeuter til å bli primærkontakter, og å utarbeide retningslinjer som sikrer at fysioterapeuter kan utøve rollen som primærkontakter på en forsvarlig måte. Manuellterapeuter har allerede slik e erutdanning. I tre fylker (Henvisningsfylkene) kan de i tillegg undersøke og behandle direkte uten at pasienten mister re en til trygderefusjon. Det var Faggruppen for idre sfysioterapi og Faggruppen for manuellterapi som først fremmet forslaget om en femårig masterutdanning. I begrunnelsen viste de to gruppene til at over halvparten av fysioterapiutdanningene i USA er på masternivå. Mange steder kreves bachelorgrad før man starter utdanningen. Flere utdanningsinstitusjoner har også gå over til det som kalles en Doctor of Physical Therapy-grad. De e er en utdanning på såkalt «doctoral level». Faggruppene mener at fysioterapeuter bør kvalifisere seg til å utføre nye arbeidsoppgaver. Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven tilsier da at grunnutdanningen må utvides. Spesielt gjelder de e differensialdiagnostikk, og kunnskaper om tilgrensende fagområder som bildediagnostikk og laboratorieprøver. Sentralstyret i NFF stø et framlegget fra de to faggruppene, og fremmet et eget vedtaksforslag om utvidet grunnutdanning som fikk flertall på landsmøtet. 22 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

23 Referat fra ryggkurs AKTUELT Low Back Disorders: The foundation for evidence-based clinical decision making Referat fra kurs med Stuart McGill, PhD, Hamar oktober. Kurset var spennende og hadde en fin blanding av teori og praksis som ble fremlagt på en humoristisk og inkluderende måte. Trening Stuart McGill la vekt på at treningsprogrammer skulle tilpasses den individuelle pasient, hvor alder, individuelle krav og plager blir tatt i betraktning. Dette blir ofte glemt og resultatene blir deretter, i verste fall forverring og opprettholdelse av ryggplager. Belastning og øvelsesutvalg bør stimulere vevsopbygging og vil endres under behandlingsforløpet. Balansen mellom oppbygging og skade kan være hårfin. McGill satte opp fem stadier for å bygge opp den optimale rygg: 1. Bane for riktige bevegelsesmønstre/basisbevegelser. 2. Stabilitet. 3. Øke utholdenhet/aktivitetsspesifikk utholdenhet. Basis utholdenhet som grunnlag for styrketrening. 4. Styrketrening. Maksimal nevromuskulær kontroll. 5. Øke styrke og smidighet. McGill la vekt på at vi skulle trene bevegelser og ikke enkeltmuskler. Typiske helsestudioapparater, som benytter seg av bodybuildingsprinsippet, er ikke særlig hensiktsmessige. Sittende utgangsposisjoner medfører store belastninger på lumbalcolumna. Apparatene reduserer kravet til stabilitet, balanse og koordinasjon. Funksjonell trening involverer: - intramuskulær korrdinering av muskelfibre - intramuskulær koordinering mellom muskelgrupper - fasilitering og hemming av refleksbaner Rehabilitering av «normalbefolkning» med ryggplager Tøyning av korsryggen kan føles godt av mange, men få med dårlig rygg profiterer på dette. Dette fører til irritasjon av spinalvevet (overbelastning av anulus) som igjen kan være med på å vedlikeholde pasientens plager. McGill var opptatt av at alle muskler er viktige i forhold til stabilitetstrening. Det er galt å fokusere på en enkelt muskel. Pasienter klarer ikke isolert å aktivere TrA eller multifidus. Han legger likevel stor vekt på glutealmuskulaturen som ofte blir glemt av pasienter med rygghistorie. Daglige øvelser viser seg å ha positiv effekt på pasienter med ryggplager (Mayer et al.; 1986). Nærmere om øvelsene: - Øvelser skal være innenfor smertegrensen. - Rask gange med armsving minsker ryggbelastning og kan være god terapi og forebygging. - Øvelsesutvalg med tanke på å fremme utholdenhet, flere repetisjoner og ikke for krevende øvelser. - Unngå å bøye columna i ytterstilling rett etter å ha stått opp om morgenen. - Vis tålmodighet, hold deg til programmet. Øket funksjon og smertelette kan utebli til det er gått tre måneder (Manniche et al. 1988). Forebygging Ved løft er det viktig å ha en mobil hofte. Ryggen holdes i nøytral stilling, kraften kommer fra hoftene. Arbeidere som løfter ved hjelp av ryggmuskulatur og hamstrings, tenderer til å få ryggplager. Ifølge McGill fins det ingen ideell sittestilling, variasjon er det ideelle! (Callaghan og McGill, 2001b). McGill anga noen strategier for å minske sjansene for skade: Unngå fall, fare for kollagen skade. Typisk eksempel er fall på glatt føre som kan føre til ruptur av interspinous complex. Reduser toppunktet. Vektbelastning gir fare for endeplatefraktur. Reduksjon av full fleksjon/ekstensjonsøvelser. Minsker faren for pars frakturer. Toleranse for trening sittende/vibrasjon. Diskdegenerasjon. Gjentatt fleksjon av columna kan medføre diskproblematikk selv med lav belastning. Stabilitet og stabilitetstrening Leddinstabilitet kan forårsake og være et resultat av vevsskade. Det fins ikke en enkelt muskel som er den best egnede stabilisatoren for ryggen (Kavcic et al., 2004b). Dette varierer etter type krav som stilles. For å demonstrere stabilitet av columna sammenlignet McGill ryggen med en fiskestang. Denne holdes loddrett med skaftet ned. Belastes toppen vil stangen tåle lite før den buer seg. Ved å trekke vaiere i forskjellige nivåer og retninger med samme Dr. med., ph.d. Stuart McGill muskel&skjelett nr 2, feb

24 AKTUELT Referat fra ryggkurs tensjon, vil stangen bli stabil og tåle belastning. Muskelbalansen er dermed viktig for stabiliteten. Stabilitet av columna avhenger av: - Balanse i muskel «stiffness» - Summen av kokontraksjon - Geometri av musklenes vaiere Mengden av tilstrekkelig muskelaktivitet for å stabilisere, avhenger av aktiviteten/øvelsen. Generelt for dagligdagse aktiviteter kreves et moderat nivå av abdominal kokontraksjon (ca. 10 prosent MVC). Kokontraksjon med ekstensorene inklusive quadratus sikrer stabilitet. Hvis et ledd har mistet noe av sin opprinnelige stabilitet krever det mer kokontraksjon. Begrepene «abdominal hollowing» og «bracing» ble demonstrert. Abdominal bracing, der magen trekkes lett inn, er den korrekte utførelse for å aktivisere ext. oblique, inter.oblique og transversus abd. Velg øvelser med liten belastning når stabilitetsøvelser ved ryggplager skal gis. Situps gir stor belastning. Klassiske ekstensjonsøvelser som Roman chair, stor kompresjonsbelastning 4000N. Supermann, maveliggende med ekstenderte ben og armer strukket 6000N. Birddog er å foretrekke, firfotstående 3000N. Flere praktiske stabilitetsøvelser ble instruert og trent på underveis i kurset. Kort om noen av disse: - Knebøy med abonminal bracing. - Birddog, stående og på matte. - Bridging, lære å aktivisere glutalmuskulaturen (hemme hamstrings ved forsiktig å aktivere quadriceps). - Sidebridge. - Softhands. Hvor treneren bringer pasienten i forskjellige utgangsstillinger for å utfordre ryggstabilitet. Ann-Kathrin Haakonsen, referent 24 muskel&skjelett nr 1, feb 2005

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese

Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese 1 Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese Konsensus fra en tverrfaglig internasjonal studie basert på gjennomgang av 744 fiktive pasientkasuistikker Jens

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS Lars Bø Sustained disease remission in multiple sclerosis after autologous haematopoietic stem cell transplantation. The Italian experience

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD.

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD. Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen, PhD. Handbook of work disability. Eds: Loisel and Anema. 2013 Arbeidsrettet rehabilitering CARF "Occupational Rehabilitation Program - Comprehensive Services

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Osteoporotiske brudd i ryggsøylen. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling

Osteoporotiske brudd i ryggsøylen. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling Osteoporotiske brudd i ryggsøylen Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling Osteoporose Fra ca 30 års alder reduseres beintettheten Reduksjon av antall, tykkelse og sammenbinding mellom trabeklene Bone density

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials Børge Strømgren, 2017 Consolidated Standards of Reporting Trials Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT: Randomised Controlled Trials) er gullstandarden

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie

Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie Psykososiale faktorer og livsstil som risikofaktorer for kronisk generalisert smerte: En HUNT studie PhD student Ingunn Mundal Allmennmedisinsk forskningsenhet /ISM Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

Detaljer

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus Pediatrisk Crohns Sykdom & Neglepsoriasis Tobias Heatta-Speicher, PhD Medical Affairs Manager LIS anbudsseminar 26. januar 2016 1 HUMIRA (adalimumab) rekombinant fullhumant

Detaljer

Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD

Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD Interventions in the Cerebral palsy follow-up program: Reidun Jahnsen, PT PhD Subgroups of CP CPOP 214 n=188 Gross Motor Function Classification System Palisano 1997, CPOP 214 171 CPOP 213 n=856 Manual

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Melanie Fabek www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Tidligere toppidrettsutøver Fysioterapeut Kiropraktor Moderne klinikk Digitalt røntgen Balansemåler Statisk og dynamisk EMG Termografi

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Kan fastlegen ta oppfølgingskontrollene etter operasjon med dren i trommehinnen? En retrospektiv studie fra Midt-Norge

Kan fastlegen ta oppfølgingskontrollene etter operasjon med dren i trommehinnen? En retrospektiv studie fra Midt-Norge 1 Kan fastlegen ta oppfølgingskontrollene etter operasjon med dren i trommehinnen? En retrospektiv studie fra Midt-Norge spesialist i allmennmedisin, Sjøsiden Legesenter i Trondheim, stipendiat NTNU 2

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews)

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Samarbeid for forskning 23. mars 2009 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Plan for presentasjonen Hva er en systematisk

Detaljer

CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve)

CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve) CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, Navn : Sigurd Lorås Bjørgvik Stilling : Manuellterapeut, Fysioterapeut Utdannelse: 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve) 2006

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Når brukes spørreskjema? Klinisk forskning De fleste skjema er utviklet for dette bruk Daglig klinisk

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012)

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet førsteamanuensis, PhD, HiOA I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 1 Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Gunn Hege Marchand Stipendiat institutt for nevromedisin, NTNU Lege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Selektiv Dorsal Rhizotomi (SDR) Norsk Barnenevrologisk Forening Vintermøte Lillehammer mars 2015

Selektiv Dorsal Rhizotomi (SDR) Norsk Barnenevrologisk Forening Vintermøte Lillehammer mars 2015 Selektiv Dorsal Rhizotomi (SDR) Norsk Barnenevrologisk Forening Vintermøte Lillehammer 15-17. mars 2015 Kjersti Ramstad, overlege PhD Barneavdeling for nevrofag Oslo universitetssykehus En het potet nasjonalt

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Vandvik Holmsbu Mai 2016 Innføring i GRADE på norsk med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Per Olav Vandvik lege SIHF-Gjøvik og forsker ved Kunnskapssenteret Læringsmål:

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Albueleddsdysplasi - AD

Albueleddsdysplasi - AD Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer: Albueleddsdysplasi - AD Rasegruppe i Norsk Terrier Klub Informasjonsheftet er laget for å samle publisert informasjon om emnet og representerer på

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICOskjema: Hvordan kan ergoterapeuter kartlegge apraksi hos voksne med hjerneslag i venstre hemisfære PubMed, via UiB Dato for søk: 24. november

Detaljer

Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK

Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK Prosjekt 29 Ny organisering i oppfølging av pasienter med Bekhterevs sykdom ved revmatologisk avdeling SSK Prosjektleder: Prosjektgruppen: Glenn Haugeberg Glenn Haugeberg, Hanne Vestaby, Eli Jensen I dette

Detaljer

Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO

Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO Hva er helse? Uhelse Syk Helse Frisk Antonovsky, 1986 Hva

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Å leve med langvarig smerte ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Definisjonen av smerte IASP: En ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade,

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 19.05.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC)

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC) The Subjective Health Complaint Lister opp 9 plager, somatiske og psykologiske grad av plage skal angis på en -punkts skala varighet (antall dager med plage siste 3 dager) The Subjective Health Complaint

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag om nasjonal metodevurdering Forslag om nasjonal metodevurdering Viktig informasjon se på dette først! Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I 25. mai kl. 09:00 (3 timer) Vår / Spring 2016 Skoleeksamen / Skoleeksamen / Written School Exam Det er tillatt å bruke kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Indremedisinsk høstmøte 2012 Ole Christian Mjølstad Overlege Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital Phd student MI-lab-ISB/NTNU 1 Bør indremedisinere beherske

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer