OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) SPS-SERV-ILH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om individbaserte tjenester TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger Båstad skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Båstad skole til Skjønhaug skole TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/927-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato Dokumenttittel

2 Side 2 Avsender Oversendelse av revisors uttalelse - refusjon barnevernsutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/927-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Mottaker Individuell oppgave over barnevernutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Forespørsel om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Integreringstilskudd - Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Brevdato Dokumenttittel Avsender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2015 Anne Teig; Nina Teig TRO-NAV-WEH

3 Side 3 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Trøgstad barneverntjeneste TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Vedrørende klage på barneverntjenesten (kopi) TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender IUA Østfold Møtereferat representantskapet TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Oppsigelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstadheimen bo- og serviceseneter - anmeldelse Brevdato Dokumenttittel

4 Side 4 Avsender Follo politidistrikt Tyveri fra Trøgstadheimen bo- og serviceseneter anmeldelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp 2016 Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-RÅD-BEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding til Averøy ungdomsskole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Skjønhaug skole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tom-Erik Aardal Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

5 Side 5 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Harald Kensland Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Martin Krugerud Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Daniel Olsen Romero Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ole Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp

6 Side 6 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Erik Baumgartner Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Rafael Treviño Jara Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Angående din søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ken Tran Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

7 Side 7 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Aleksandar Mitic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/124-6 Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret

8 Side 8 TRO-SPS-RUN - Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/584-8 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - minoritetsspråklige barn - språkforståelse barn førskolealder Brevdato Dokumenttittel Avsender Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev høst 2015 TRO-SPS-RUN

9 Side 9 Dokumentnr. 15/592-3 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tilsagn på SLT-midler 2015 SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr - 60/2 - Askimveien 93 -Søknad om tillatelse til tiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker Henning Dahl Gbnr 60/2 - Askimveien 93 - Tillatelse til tiltak - Riving av del bolig og oppføring tilbygg med garasje Dokumentnr. 15/601-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Griff Arkitektur AS; Geir Hermansen Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga - Rammetillatelse - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: GBNR 61/4 - Bruer - Søknad om spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker To Gode Naboer ANS Gbnr. 61/4 -Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - Forurensningstiltak TRO-TEKNÆ-JME

10 Side 10 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 138/103 - Eikebergåsen 67 - Oppføring av fritidsbolig Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 138/103 - Melding om saksbehandlingstid - klage i byggesak (kopi) Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning - vedtak om samtykke og gebyr - kopi brev Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bygge-, dele- og plansaksbehandling Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak - utbetaling TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel

11 Side 11 Journaldato: Gbnr 98/1 - Aamodt - Produksjonstilskudd i jordbruket 2014 Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Varsel om mulig ileggelse av standarisert erstatning etter brudd på husdyrkonsesjonsloven for årene 2013 og kopi TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/647-9 Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Stakkevollan skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Nordseter skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Kvernhuset ungdomsskole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Tverrfaglig møte TRO-TRUS-ELB

12 Side 12 Dokumentnr. 15/592-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler SLT - Samordning av Lokale rus - og kriminalitetsforebyggende tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/389-4 Sakstittel Journaldato: Norsk kulturskoleråd - region øst Brevdato Dokumenttittel Avsender Rut Jorunn Rønning Norsk kulturskoleråd region øst, referat styremøte SPS-KULSK-KJK Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Statstilskudd ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Brevdato Dokumenttittel Avsender Helsedirektoratet Utbetaling - ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - foreldrestøttende tiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Barne-, ungdoms- og Avslag - Foreldrestøttende tiltak 2015 familedirektoratet TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting av flyktninger

13 Side 13 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige Barne- og likestillingsdepartement; Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/859-5 Sakstittel Journaldato: Tilsyn - tvungen helsehjelp - Trøgstadheimen boog servicesenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Tilsyn med tvungen helsehjelp ved Trøgstadheimen Plan for retting av avvik TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Ella Mari Aarstad Bekreftelse av ansettelsestilbud TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage TRO-PO-SRY Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Samarbeid mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Brevdato Dokumenttittel Avsender Administrativt samarbeidsutvalg i Referat administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Ødstfold TRO-RÅD-TAO

14 Side 14 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Branntilsyn - Skjønnhaug barnehage - rapport Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Svar rapport etter branntilsyn 2015 TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/898-2 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Bekreftelse av ansettelsestilbud - takker ja til stillingen PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/183-3 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer Dokumentnr. 15/188-6 Sakstittel Journaldato: Friluftsområder i Østfold - kartlegging og verdisetting Brevdato Dokumenttittel Mottaker Østfold fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Trøgstad TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe

15 Side 15 Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven 13 - for barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på ansiennitet HEBA-AS2-HAM Dokumentnr. 15/829-2 Sakstittel Journaldato: Høring - finansiering av private barenhager Mottaker Utdanningsdirektoratet Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykepleier - 73% nattpratruljen fast stilling Mottaker Nida Arstikiene Avslag på stilling som sykepleier - fast stilling Dokumentnr. 15/837-4 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Elena Kalitina Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd

16 Side 16 Dokumentnr. 15/837-5 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Elena Kalitina Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-6 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Marko Knezevic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-7 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Marko Knezevic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-8 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Erikas Kiguolis Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-9 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Erikas Kiguolis Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg

17 Side 17 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Lamija Spahic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Lamija Spahic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/836-4 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Avsender Mads Ragnar Johansen Søknad på stilling som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/836-5 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Mottaker Mads Ragnar Johansen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som slagverkslærer ved Kultur Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Saksbehandler - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som saksbehandler i Pleie og omsorg

18 Side 18 Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/755-3 Sakstittel Journaldato: Timer registrert i SITS - Voksenopplæringen Oslo 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Heidi Marie Osuldsen Norsktimer for elev TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer TRO-BODAF-ELO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Mottaker Nazhad Chawshin Bekreftelse på mottatt søknad Dokumentnr. 15/571-3 Sakstittel Journaldato: Kompetansemidler - barnehager 2015 Avsender Sissel Marthinsen Opplysninger til søknad om midler til å styrke barnehagefaglig grunnkompetanse for vikarer og assistenter TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel

19 Side 19 Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skoleskyss - Mørkfossveien 145 Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Vedtak om skoleskyss 2015/16 - Christiane Strønes TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Universell utforming - fylkes- og kommunerettet arbeid Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Søknad om midler til tiltak for oppfølging av kartlegging av universell utforming i Skjønhaug sentrum. K2 - Prosjektmidler Statsbudsjettet 2015 kap

20 Side 20 TRO-SPS-EBB Dokumentnr. 15/592-2 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Søknad på tilskudd SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/592-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler: SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning av lærere - søknadsprosess Avsender Fylkesmannen i Østfold Tilsagn om statlig virkemidler til videreutdanning av lærere våren 2015 TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/99-2 Sakstittel Journaldato: Sykefravær i Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Statistisk sentralbyrå Egenmeldt sykefravær - 2 kvartal 2015 RA-0182

21 Side 21 Dokumentnr. 15/118-4 Sakstittel Journaldato: Regional planstrategi Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Saksfremlegg FU og FT prioriterte utfordringer regional planstrategi TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/974-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 174/19 og 22 - Sandsveien Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Avsender MARTHINSEN UNNI Opplysninger om eiendommen BAASERUD Dokumentnr. 15/601-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Kvittering for nabovarsel Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Per Øyvind Iversen Tilbud storformatskriver fra Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/601-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter

22 Side 22 Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Merknader til nabovarsel Dokumentnr. 15/601-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Svar til nabo Dokumentnr. 15/601-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Fullmakt otiumpluss - Rammesøknad Dokumentnr. 15/819-5 Sakstittel Journaldato: Felles brannvesen Indre Østfold Brevdato Dokumenttittel Mottaker Marker kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Ny behandling: Felles brannvesen i Indre Østfold - Indre Østfold brann og redning IKS - Trøgstad kommunes vedtak Spydeberg kommune; Skiptvet kommune; Hobøl kommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/767-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ettersendte dokumenter

23 Side 23 Dokumentnr. 15/743-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 85/2 - Pekstadveien - Bygging av landbruksveg Mottaker Inger Nina og Christian Foss Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Pekstadveien - gbnr 85/2 TRO-TEKNÆ-ESC Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/8 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kjell Vidar Ihlebakke Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/7 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker André Halvorsen Orderud Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/2 og 85/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Inger H. J. og Kjell Aksel Varsel om pålegg Skjæringrud Dokumentnr. 15/ Sakstittel

24 Side 24 Journaldato: Gbnr 92/3 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Magnus Evenrød Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kari Thømt og Glenn Robert Varsel om pålegg Henriksen Dokumentnr. 15/946-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 55/12 - Gutuveien 22 - Pilotprosjekt trykkavløp Avsender KROGSTAD ANNE GRETE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 15/987-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 52/2 - Totorpveien Pilotprosjekt trykkavløp Avsender ORDERUD BJØRN TRYGVE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Skjønhaug sentrum - ny barneskole - Trøgstad ungdomsskole og idrettsanlegg

25 Side 25 Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Statens vegvesen Region øst; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune; Norges vassdrags- og energidirektorat; Samarbeidsutvalget Trøgstad ungdomsskole; Barnerepresentant Trøgstad kommune; Trøgstad skiklubb; Utadanningsforbundet Trøgstad ungdomsskole; Trøgstad bibliotek TRO-TEKNÆ-HGR Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole og barnehage - melding om vedtak i Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker Vidar Minge Gbnr 95/6 - Kroksundveien Foreløpig svar - søknad om oppføring av utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Gbnr 95/6 - Kroksundveien Oversendelse ØST søknad om dispensasjon til uttalelse - utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/23 - Båstadveien garasje Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Oversender søknad om dispensajson til uttalelse ØST Dokumentnr. 15/ Sakstittel

26 Side 26 Journaldato: Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - tibygg til uthus Mottaker Ole Mellegaard Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tibygg til uthus Dokumentnr. 15/754-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 28/82 - Melding til tinglysing - Opprettelse av grunneiendom. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr. 150/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring Mottaker Hilde og Øyvind Riddervold Enger Ny behandling: Gbnr. 150/1 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring til gbnr. 150/11, 150/12 og 150/13 TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Inventum; Svar på pristilbud på storformatskriver Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 14/968-7 Sakstittel Journaldato: Indre Østfold Utvikling IKS

27 Side 27 Mottaker Hobøl kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Skiptvet kommune; Spydeberg kommune; Marker kommune; Rømskog kommune TRO-TEKNÆ-HGR Indre Østfold Utvikling IKS - endret selskapsavtale - melding om vedtak fra Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/767-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ansvarsretter Dokumentnr. 15/767-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Bjørn Slåttbråten Ansvarsrett Nim Stålbygg AS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/754-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bjørn Larsen Gbnr 28/82 - Bjørn Larsen - Kjøpekontrakt signert til utsendelse.

28 Side 28 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/254-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/59 - Hølandsveien 24 - tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Brevdato Dokumenttittel Avsender Henning Wiig Henvendelse ang. varsel om pålegg på Gbnr 63/59 Dokumentnr. 15/767-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Erik Korsnes Ansvarsrett - Arctic Kulde AS Dokumentnr. 15/440-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 128/56 - Eiendomsskatt Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Gran Werner Klage på skattevedtaket på eiendomsskatt TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/730-2 Sakstittel Journaldato: Asfaltering av Stiklaveien - Båstad Brevdato Dokumenttittel Mottaker Freddy Rune Lund Asfalt på Stiklaveien 71 - Båstad TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/767-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel

29 Side 29 Mottaker Nim Stålbygg AS; Bjørn Slåttbråten; Bjørn Erik Korsnes; Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - Tillatelse til tiltak - tilbygg til driftsbygning Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Slåttbråten Oppdatert gjennomføringsplan Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 168/8 - Veibyveien tilbygg bolig Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ing. Geir Maastad Gbnr 168/8 - Veibyveien Foreløpig svar med mangler - tilbygg bolig Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Båstad IL Ski; Fylkesmannen i Østfold; Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn Melding om vedtak i Trøgstad kommune NVE; Statens vegvesen; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/42 - Båstadveien Båstad Service Senter - Reseksjonering Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 158/42 - Melding til tinglysing - Reseksjonering - 2. gang innsendelse.

30 Side 30 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Eiendomsforvaltning - Trøgstadheimen bo- og behandlingssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Rapport etter tilsyn Trøgstadheimen bo og behandlingssenter TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/282-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 145/5 - Båstadveien Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Solfrid Bakke Martinsen Gbnr 145/36 mfl - Sammenslåing tinglyst - Utsendelse av dokumenter. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/635-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 - Festningsåsen 16 B - Tilbygg av veranda Brevdato Dokumenttittel Avsender Oddbjørg Taraldsen Ferdigattest - Søknad om ferdigattest Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer