OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) SPS-SERV-ILH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om individbaserte tjenester TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger Båstad skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Båstad skole til Skjønhaug skole TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/927-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato Dokumenttittel

2 Side 2 Avsender Oversendelse av revisors uttalelse - refusjon barnevernsutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/927-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Mottaker Individuell oppgave over barnevernutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Forespørsel om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Integreringstilskudd - Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Brevdato Dokumenttittel Avsender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2015 Anne Teig; Nina Teig TRO-NAV-WEH

3 Side 3 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Trøgstad barneverntjeneste TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Vedrørende klage på barneverntjenesten (kopi) TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender IUA Østfold Møtereferat representantskapet TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Oppsigelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstadheimen bo- og serviceseneter - anmeldelse Brevdato Dokumenttittel

4 Side 4 Avsender Follo politidistrikt Tyveri fra Trøgstadheimen bo- og serviceseneter anmeldelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp 2016 Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-RÅD-BEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding til Averøy ungdomsskole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Skjønhaug skole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tom-Erik Aardal Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

5 Side 5 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Harald Kensland Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Martin Krugerud Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Daniel Olsen Romero Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ole Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp

6 Side 6 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Erik Baumgartner Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Rafael Treviño Jara Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Angående din søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ken Tran Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

7 Side 7 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Aleksandar Mitic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/124-6 Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret

8 Side 8 TRO-SPS-RUN - Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/584-8 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - minoritetsspråklige barn - språkforståelse barn førskolealder Brevdato Dokumenttittel Avsender Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev høst 2015 TRO-SPS-RUN

9 Side 9 Dokumentnr. 15/592-3 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tilsagn på SLT-midler 2015 SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr - 60/2 - Askimveien 93 -Søknad om tillatelse til tiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker Henning Dahl Gbnr 60/2 - Askimveien 93 - Tillatelse til tiltak - Riving av del bolig og oppføring tilbygg med garasje Dokumentnr. 15/601-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Griff Arkitektur AS; Geir Hermansen Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga - Rammetillatelse - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: GBNR 61/4 - Bruer - Søknad om spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker To Gode Naboer ANS Gbnr. 61/4 -Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - Forurensningstiltak TRO-TEKNÆ-JME

10 Side 10 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 138/103 - Eikebergåsen 67 - Oppføring av fritidsbolig Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 138/103 - Melding om saksbehandlingstid - klage i byggesak (kopi) Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning - vedtak om samtykke og gebyr - kopi brev Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bygge-, dele- og plansaksbehandling Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak - utbetaling TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel

11 Side 11 Journaldato: Gbnr 98/1 - Aamodt - Produksjonstilskudd i jordbruket 2014 Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Varsel om mulig ileggelse av standarisert erstatning etter brudd på husdyrkonsesjonsloven for årene 2013 og kopi TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/647-9 Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Stakkevollan skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Nordseter skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Kvernhuset ungdomsskole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Tverrfaglig møte TRO-TRUS-ELB

12 Side 12 Dokumentnr. 15/592-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler SLT - Samordning av Lokale rus - og kriminalitetsforebyggende tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/389-4 Sakstittel Journaldato: Norsk kulturskoleråd - region øst Brevdato Dokumenttittel Avsender Rut Jorunn Rønning Norsk kulturskoleråd region øst, referat styremøte SPS-KULSK-KJK Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Statstilskudd ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Brevdato Dokumenttittel Avsender Helsedirektoratet Utbetaling - ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - foreldrestøttende tiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Barne-, ungdoms- og Avslag - Foreldrestøttende tiltak 2015 familedirektoratet TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting av flyktninger

13 Side 13 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige Barne- og likestillingsdepartement; Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/859-5 Sakstittel Journaldato: Tilsyn - tvungen helsehjelp - Trøgstadheimen boog servicesenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Tilsyn med tvungen helsehjelp ved Trøgstadheimen Plan for retting av avvik TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Ella Mari Aarstad Bekreftelse av ansettelsestilbud TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage TRO-PO-SRY Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Samarbeid mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Brevdato Dokumenttittel Avsender Administrativt samarbeidsutvalg i Referat administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Ødstfold TRO-RÅD-TAO

14 Side 14 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Branntilsyn - Skjønnhaug barnehage - rapport Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Svar rapport etter branntilsyn 2015 TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/898-2 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Bekreftelse av ansettelsestilbud - takker ja til stillingen PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/183-3 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer Dokumentnr. 15/188-6 Sakstittel Journaldato: Friluftsområder i Østfold - kartlegging og verdisetting Brevdato Dokumenttittel Mottaker Østfold fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Trøgstad TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe

15 Side 15 Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven 13 - for barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på ansiennitet HEBA-AS2-HAM Dokumentnr. 15/829-2 Sakstittel Journaldato: Høring - finansiering av private barenhager Mottaker Utdanningsdirektoratet Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykepleier - 73% nattpratruljen fast stilling Mottaker Nida Arstikiene Avslag på stilling som sykepleier - fast stilling Dokumentnr. 15/837-4 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Elena Kalitina Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd

16 Side 16 Dokumentnr. 15/837-5 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Elena Kalitina Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-6 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Marko Knezevic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-7 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Marko Knezevic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-8 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Erikas Kiguolis Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-9 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Erikas Kiguolis Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg

17 Side 17 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Lamija Spahic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Lamija Spahic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/836-4 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Avsender Mads Ragnar Johansen Søknad på stilling som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/836-5 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Mottaker Mads Ragnar Johansen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som slagverkslærer ved Kultur Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Saksbehandler - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som saksbehandler i Pleie og omsorg

18 Side 18 Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/755-3 Sakstittel Journaldato: Timer registrert i SITS - Voksenopplæringen Oslo 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Heidi Marie Osuldsen Norsktimer for elev TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer TRO-BODAF-ELO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Mottaker Nazhad Chawshin Bekreftelse på mottatt søknad Dokumentnr. 15/571-3 Sakstittel Journaldato: Kompetansemidler - barnehager 2015 Avsender Sissel Marthinsen Opplysninger til søknad om midler til å styrke barnehagefaglig grunnkompetanse for vikarer og assistenter TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel

19 Side 19 Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skoleskyss - Mørkfossveien 145 Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Vedtak om skoleskyss 2015/16 - Christiane Strønes TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Universell utforming - fylkes- og kommunerettet arbeid Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Søknad om midler til tiltak for oppfølging av kartlegging av universell utforming i Skjønhaug sentrum. K2 - Prosjektmidler Statsbudsjettet 2015 kap

20 Side 20 TRO-SPS-EBB Dokumentnr. 15/592-2 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Søknad på tilskudd SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/592-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler: SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning av lærere - søknadsprosess Avsender Fylkesmannen i Østfold Tilsagn om statlig virkemidler til videreutdanning av lærere våren 2015 TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/99-2 Sakstittel Journaldato: Sykefravær i Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Statistisk sentralbyrå Egenmeldt sykefravær - 2 kvartal 2015 RA-0182

21 Side 21 Dokumentnr. 15/118-4 Sakstittel Journaldato: Regional planstrategi Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Saksfremlegg FU og FT prioriterte utfordringer regional planstrategi TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/974-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 174/19 og 22 - Sandsveien Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Avsender MARTHINSEN UNNI Opplysninger om eiendommen BAASERUD Dokumentnr. 15/601-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Kvittering for nabovarsel Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Per Øyvind Iversen Tilbud storformatskriver fra Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/601-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter

22 Side 22 Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Merknader til nabovarsel Dokumentnr. 15/601-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Svar til nabo Dokumentnr. 15/601-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Fullmakt otiumpluss - Rammesøknad Dokumentnr. 15/819-5 Sakstittel Journaldato: Felles brannvesen Indre Østfold Brevdato Dokumenttittel Mottaker Marker kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Ny behandling: Felles brannvesen i Indre Østfold - Indre Østfold brann og redning IKS - Trøgstad kommunes vedtak Spydeberg kommune; Skiptvet kommune; Hobøl kommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/767-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ettersendte dokumenter

23 Side 23 Dokumentnr. 15/743-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 85/2 - Pekstadveien - Bygging av landbruksveg Mottaker Inger Nina og Christian Foss Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Pekstadveien - gbnr 85/2 TRO-TEKNÆ-ESC Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/8 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kjell Vidar Ihlebakke Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/7 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker André Halvorsen Orderud Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/2 og 85/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Inger H. J. og Kjell Aksel Varsel om pålegg Skjæringrud Dokumentnr. 15/ Sakstittel

24 Side 24 Journaldato: Gbnr 92/3 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Magnus Evenrød Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kari Thømt og Glenn Robert Varsel om pålegg Henriksen Dokumentnr. 15/946-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 55/12 - Gutuveien 22 - Pilotprosjekt trykkavløp Avsender KROGSTAD ANNE GRETE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 15/987-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 52/2 - Totorpveien Pilotprosjekt trykkavløp Avsender ORDERUD BJØRN TRYGVE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Skjønhaug sentrum - ny barneskole - Trøgstad ungdomsskole og idrettsanlegg

25 Side 25 Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Statens vegvesen Region øst; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune; Norges vassdrags- og energidirektorat; Samarbeidsutvalget Trøgstad ungdomsskole; Barnerepresentant Trøgstad kommune; Trøgstad skiklubb; Utadanningsforbundet Trøgstad ungdomsskole; Trøgstad bibliotek TRO-TEKNÆ-HGR Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole og barnehage - melding om vedtak i Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker Vidar Minge Gbnr 95/6 - Kroksundveien Foreløpig svar - søknad om oppføring av utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Gbnr 95/6 - Kroksundveien Oversendelse ØST søknad om dispensasjon til uttalelse - utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/23 - Båstadveien garasje Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Oversender søknad om dispensajson til uttalelse ØST Dokumentnr. 15/ Sakstittel

26 Side 26 Journaldato: Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - tibygg til uthus Mottaker Ole Mellegaard Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tibygg til uthus Dokumentnr. 15/754-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 28/82 - Melding til tinglysing - Opprettelse av grunneiendom. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr. 150/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring Mottaker Hilde og Øyvind Riddervold Enger Ny behandling: Gbnr. 150/1 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring til gbnr. 150/11, 150/12 og 150/13 TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Inventum; Svar på pristilbud på storformatskriver Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 14/968-7 Sakstittel Journaldato: Indre Østfold Utvikling IKS

27 Side 27 Mottaker Hobøl kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Skiptvet kommune; Spydeberg kommune; Marker kommune; Rømskog kommune TRO-TEKNÆ-HGR Indre Østfold Utvikling IKS - endret selskapsavtale - melding om vedtak fra Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/767-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ansvarsretter Dokumentnr. 15/767-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Bjørn Slåttbråten Ansvarsrett Nim Stålbygg AS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/754-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bjørn Larsen Gbnr 28/82 - Bjørn Larsen - Kjøpekontrakt signert til utsendelse.

28 Side 28 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/254-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/59 - Hølandsveien 24 - tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Brevdato Dokumenttittel Avsender Henning Wiig Henvendelse ang. varsel om pålegg på Gbnr 63/59 Dokumentnr. 15/767-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Erik Korsnes Ansvarsrett - Arctic Kulde AS Dokumentnr. 15/440-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 128/56 - Eiendomsskatt Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Gran Werner Klage på skattevedtaket på eiendomsskatt TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/730-2 Sakstittel Journaldato: Asfaltering av Stiklaveien - Båstad Brevdato Dokumenttittel Mottaker Freddy Rune Lund Asfalt på Stiklaveien 71 - Båstad TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/767-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel

29 Side 29 Mottaker Nim Stålbygg AS; Bjørn Slåttbråten; Bjørn Erik Korsnes; Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - Tillatelse til tiltak - tilbygg til driftsbygning Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Slåttbråten Oppdatert gjennomføringsplan Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 168/8 - Veibyveien tilbygg bolig Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ing. Geir Maastad Gbnr 168/8 - Veibyveien Foreløpig svar med mangler - tilbygg bolig Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Båstad IL Ski; Fylkesmannen i Østfold; Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn Melding om vedtak i Trøgstad kommune NVE; Statens vegvesen; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/42 - Båstadveien Båstad Service Senter - Reseksjonering Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 158/42 - Melding til tinglysing - Reseksjonering - 2. gang innsendelse.

30 Side 30 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Eiendomsforvaltning - Trøgstadheimen bo- og behandlingssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Rapport etter tilsyn Trøgstadheimen bo og behandlingssenter TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/282-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 145/5 - Båstadveien Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Solfrid Bakke Martinsen Gbnr 145/36 mfl - Sammenslåing tinglyst - Utsendelse av dokumenter. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/635-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 - Festningsåsen 16 B - Tilbygg av veranda Brevdato Dokumenttittel Avsender Oddbjørg Taraldsen Ferdigattest - Søknad om ferdigattest Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/845-2 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015 Personalmappe Brevdato 29.06.2015 Dokumenttittel Avsender Oppsigelse HEBA-BARV-ANP Dokumentnr. 15/600-5 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/126-10 Sakstittel Journaldato: 17.08.2015 Personalmappe Brevdato 12.08.2015 Dokumenttittel Avsender Midlertidig uførepensjon fra KLP (kopi) PO-HJETJ-OYH Dokumentnr. 15/1376-1 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/588-7 Sakstittel Journaldato: 11.05.2015 Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato 09.05.2015 Dokumenttittel Avsender Barnevern - terror Trøgstad kommune TRO-ORD-OAM Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/741-3 Sakstittel Journaldato: 26.05.2015 Båstad Landhandleri A/S Trøgstad - salgsbevilling - 2015 Brevdato 25.05.2015 Dokumenttittel Mottaker Thomas Helmersen Salgsbevilling i drift

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/374-6 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015 Personalmappe Brevdato 09.10.2015 Dokumenttittel Mottaker Vedr. din ansinitet PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/62-7 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/817-35 Sakstittel Journaldato: 01.06.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget - 2015 Brevdato 28.05.2015 Dokumenttittel Avsender Østfold Fylkeskommune Offisielle valglister til

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4749/14 Regdato:01.10.2014 Arkivkode:GBNR 158/28 Saksnr: 14/354-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Walk Kornel Lukasz Wojciechowski Dok.beskr: 158/28 - BÅSTADVEIEN 560 - TILBYGG, FASADEENDRING,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1219-1 Sakstittel Journaldato: 08.12.2014 Beredskap - storulykke Brevdato 01.12.2014 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet Informasjon om virksomheter som pr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/693-2 Sakstittel Journaldato: 18.05.2015 Forlengelse av daglig arbeidstid for hvilende nattevaktstillinger ved virksomhet - BODAF Brevdato 05.05.2015 Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1071-1 Sakstittel Journaldato: 15.06.2015 Føstehjelpsutstyr - Frivillighetssentralen Brevdato 12.04.2015 Dokumenttittel Avsender Frivillighetssentralen Søknad om førstehjelputstyr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3248/11 Regdato:29.08.2011 Arkivkode:K54 Saksnr: 08/1273-26 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Styringsgruppa Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA 16. JUNI PROSJEKT - HÆRA

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/590-1 Sakstittel Journaldato: 13.04.2015 Brannberedskap - skogbrann Brevdato 24.03.2015 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB avtale med Helitrans

Detaljer

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4048/13 Regdato:23.07. Arkivkode:NAVN FAGERÅS Saksnr: 12/658-8 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: KOLBJØRN T. FAGERÅS GBNR 31/1 - PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKETTILBAKEBETALING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/962-3 Sakstittel Journaldato: 06.07.2015 Personalmappe Brevdato 28.05.2015 Dokumenttittel Avsender Oppsigelse av stilling PO-BO234-SIS Dokumentnr. 14/817-37 Sakstittel Journaldato:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/240-3 Sakstittel Journaldato: 22.06.2015 Elevmappe oppstartsår 2010 1. årstrinn Brevdato 30.01.2015 Dokumenttittel Avsender Sakkyndig vurdering vedr behov for spesialundervisning

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3411/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 12/16-9 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN ** Dok.beskr: SVAR VEDR BARNEHAGEPLASS - BÅSTAD BARNEHAGE 2012 Lnr: 3423/12 Regdato:06.08.2012

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00044-5 Søknad om kommunal garanti Spillemidler 2013-2014 Breivoll Sportsklubb Ishockey Vei, idrett, park og friluft dato: Sakarkiv 233 29.10.2013, Besvart med utgående

Detaljer

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4731/12 Regdato:30.10.2012 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/299-36 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TRUS//TW SEN Dok.beskr: REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEOPPLÆRING - TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE Lnr: 4732/12

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8405/12 Regdato: 28.12.2012 Arkivkode: 411 F22 Saksnr: 12/3108-1 Dok.type: /U Gradering: Smaalenenes Avis ANNONSE - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT FOR RULLESTOLBRUKER DAME I 30 ÅRA VED ÅPEN OMSORG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1246-3 Sakstittel Journaldato: 26.01.2015 Elevmappe oppstartsår 2013 1. årstrinn Avsender Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/1089-3 Sakstittel

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-24 Søknad om skjenkebevilling - Econa 08.11.13 Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 02.10.2013 Sakarkiv Inngående

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1043-1 Sakstittel Journaldato: 10.11.2014 Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede Avsender *** Søknad om parkeringstillatelse *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5052/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 11/756-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KUL/TS SEN Dok.beskr: 17. MAI KOMITEEN 2013 Lnr: 5252/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:K54 Saksnr: 07/339-28

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/287-2 Sakstittel Journaldato: 08.06.2015 Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Avsender Barne-,likestillings- og Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse inkluderingsministeren

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2189-4 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 Personalmappe Brev.dato 30.03.2015 *** 1--***-***; Oppsigelse vikariat SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/439-3 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2016 Svar på åpen søknad Åpne søknader 2015 2015/1829-3 9668/2016 01.12.2016 Mina Marie Nybruket Vedtak på søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5127/12 Regdato:10.01.2013 Arkivkode:NAVN Langsæter Saksnr: 09/715-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Leif Gunnar Langsæter Dok.beskr: LANGSÆTER LEIF GUNNAR GBNR 104/1 - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1116-4 Sakstittel Journaldato: 07.12.2015 Personalmappe Brevdato 03.12.2015 Dokumenttittel Avsender Nav har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte HAVOPP-HABH-SOH

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013.

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2013 nnhold: Spillemiddelregnskap Furuflaten kunstgressbane til

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 65/12 Regdato:09.01.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Båstad løypeforening Dok.beskr: SVAR PÅ SPØRSMÅL OM MOTORFERDSELLOVEN I FORBINDELSE MED KJØRING

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3641/12 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/18-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//KB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: SØKNAD- TILDELING AV ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1981/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:242 Saksnr: 15/115-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Vitensenteret i Trondheim Dok.beskr: Holtefondet Lnr: 2260/15 Regdato:03.06.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2085-1 Sakstittel J.f.dato: 21.07.2014 Serviceavtale Spydeberg skole og Caverion Norge Serviceavtale Spydeberg skole og Caverion Norge Arkivsak/doknr. 14/2084-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: 12.05.2014-18.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: 12.05.2014-18.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 13/13 Regdato:14.05.2014 Arkivkode:GBNR 158/316 Saksnr: 13/4-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Navn: Bjørn Strandkaas Dok.beskr: SØKNAD OM ENEBOLIG, GBNR 158/316, BLÅBÆRSTIEN 6, BJØRN

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.04.2014 nnhold: Høring - søknad om deling gnr 1942/29/97 Søknad om deling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11 Side 1 09/1758-14 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:GB 102/43 S.ansv: TEK.BYG.GEL Til: Trygve Rassmussen Saksb: TEK.BYG.ÅSA Sakstittel: GNR 102 BNR 43 - BERGVEIEN 6 - DELING AV EIENDOM Innhold: GNR 102 BNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3327/12 Regdato:31.07.2012 Arkivkode:GBNR 104/2 Saksnr: 12/193-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FF SEN Navn: Malin Berger Hundstorp Dok.beskr: FURUKOLLVEIEN 280 GBNR 104/2 - TILSKUDD TIL

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2258/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 13/1485-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Marianne Skaug Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 2259/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:614

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato:

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Søknad av 08.06.2016 fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Fradeling:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / /

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 01.02.2016 Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/242-1 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Brev.dato 13.02.2015 Avsender Skiptvet musikkorps

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Side 2 Dokumentnr. 15/970-4 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015 Personalmappe Avsender Innvilgelse av alderspensjon fra KLP (kopi) PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/565-2 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015

Detaljer

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3405/13 Regdato:29.07.2013 Arkivkode:GBNR 143/1 Saksnr: 13/109-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Thorbjørn Lybæk Dok.beskr: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK TILSAGN OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13 Side 1 13/59-2 U Datert: 06.02.13 Arkivkode:252 S.ansv: BOLIG.BOLIG.HJEHEN 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: 13/1025-2 U Datert: 02.04.13

Detaljer