OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) SPS-SERV-ILH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om individbaserte tjenester TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger Båstad skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Båstad skole til Skjønhaug skole TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning TRO-BÅSS-RAB Dokumentnr. 14/927-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato Dokumenttittel

2 Side 2 Avsender Oversendelse av revisors uttalelse - refusjon barnevernsutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/927-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Mottaker Individuell oppgave over barnevernutgifter TRO-HEBA-BOL Offl ledd Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Forespørsel om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting - Fellesmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Søknad om bosetting TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Integreringstilskudd - Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Brevdato Dokumenttittel Avsender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2015 Anne Teig; Nina Teig TRO-NAV-WEH

3 Side 3 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Trøgstad barneverntjeneste TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Vedrørende klage på barneverntjenesten (kopi) TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender IUA Østfold Møtereferat representantskapet TRO-ORD-OAM Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Oppsigelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstadheimen bo- og serviceseneter - anmeldelse Brevdato Dokumenttittel

4 Side 4 Avsender Follo politidistrikt Tyveri fra Trøgstadheimen bo- og serviceseneter anmeldelse TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp 2016 Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-RÅD-BEH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding til Averøy ungdomsskole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Skjønhaug skole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Flyttemelding fra Skjønhaug skole TRO-SKJS-RER Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tom-Erik Aardal Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

5 Side 5 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Harald Kensland Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Martin Krugerud Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Daniel Olsen Romero Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ole Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp

6 Side 6 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Erik Baumgartner Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Rafael Treviño Jara Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Truls Andersen Angående din søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ken Tran Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring

7 Side 7 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Brevdato Dokumenttittel Mottaker Aleksandar Mitic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som prosjektleder vann og avløp ved Teknikk og næring Dokumentnr. 15/124-6 Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret

8 Side 8 TRO-SPS-RUN - Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 13 - barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/584-8 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - minoritetsspråklige barn - språkforståelse barn førskolealder Brevdato Dokumenttittel Avsender Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev høst 2015 TRO-SPS-RUN

9 Side 9 Dokumentnr. 15/592-3 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tilsagn på SLT-midler 2015 SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr - 60/2 - Askimveien 93 -Søknad om tillatelse til tiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker Henning Dahl Gbnr 60/2 - Askimveien 93 - Tillatelse til tiltak - Riving av del bolig og oppføring tilbygg med garasje Dokumentnr. 15/601-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Griff Arkitektur AS; Geir Hermansen Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga - Rammetillatelse - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: GBNR 61/4 - Bruer - Søknad om spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Mottaker To Gode Naboer ANS Gbnr. 61/4 -Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak - Forurensningstiltak TRO-TEKNÆ-JME

10 Side 10 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 138/103 - Eikebergåsen 67 - Oppføring av fritidsbolig Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 138/103 - Melding om saksbehandlingstid - klage i byggesak (kopi) Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning - vedtak om samtykke og gebyr - kopi brev Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Bygge-, dele- og plansaksbehandling Brevdato Dokumenttittel Avsender Indre Østfold Kommunerevisjon Oppnevning av kontaktperson TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Gbnr 60/1 - Kirkeveien 7 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak - utbetaling TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/ Sakstittel

11 Side 11 Journaldato: Gbnr 98/1 - Aamodt - Produksjonstilskudd i jordbruket 2014 Brevdato Dokumenttittel Avsender Fylkesmannen i Østfold Varsel om mulig ileggelse av standarisert erstatning etter brudd på husdyrkonsesjonsloven for årene 2013 og kopi TRO-TEKNÆ-JME Dokumentnr. 15/647-9 Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Stakkevollan skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Mottaker Nordseter skole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Flyttemeldinger - Trøgstad ungdomsskole Brevdato Dokumenttittel Avsender Kvernhuset ungdomsskole Flyttemelding TRO-TRUS-TOW Offl ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Elevmappe oppstartsår årstrinn Brevdato Dokumenttittel Avsender Tverrfaglig møte TRO-TRUS-ELB

12 Side 12 Dokumentnr. 15/592-5 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Avsender Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler SLT - Samordning av Lokale rus - og kriminalitetsforebyggende tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/389-4 Sakstittel Journaldato: Norsk kulturskoleråd - region øst Brevdato Dokumenttittel Avsender Rut Jorunn Rønning Norsk kulturskoleråd region øst, referat styremøte SPS-KULSK-KJK Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Statstilskudd ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Brevdato Dokumenttittel Avsender Helsedirektoratet Utbetaling - ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 TRO-BODAF-BAE Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Tilskudd - foreldrestøttende tiltak Brevdato Dokumenttittel Avsender Barne-, ungdoms- og Avslag - Foreldrestøttende tiltak 2015 familedirektoratet TRO-HEBA-BOL Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Bosetting av flyktninger

13 Side 13 Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige Barne- og likestillingsdepartement; Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRO-NAV-WEH Dokumentnr. 14/859-5 Sakstittel Journaldato: Tilsyn - tvungen helsehjelp - Trøgstadheimen boog servicesenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Tilsyn med tvungen helsehjelp ved Trøgstadheimen Plan for retting av avvik TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Ella Mari Aarstad Bekreftelse av ansettelsestilbud TRO-PO-SRY Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Trøgstad Bo- og sevicesenter - dobbeltrom - klage TRO-PO-SRY Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Samarbeid mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Brevdato Dokumenttittel Avsender Administrativt samarbeidsutvalg i Referat administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Ødstfold TRO-RÅD-TAO

14 Side 14 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Branntilsyn - Skjønnhaug barnehage - rapport Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Svar rapport etter branntilsyn 2015 TRO-SKJB-HSH Dokumentnr. 15/898-2 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Avsender Bekreftelse av ansettelsestilbud - takker ja til stillingen PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/183-3 Sakstittel Journaldato: Personalmappe Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer Dokumentnr. 15/188-6 Sakstittel Journaldato: Friluftsområder i Østfold - kartlegging og verdisetting Brevdato Dokumenttittel Mottaker Østfold fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Trøgstad TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Barnemappe

15 Side 15 Mottaker Svar - Søknad om ressurser til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven 13 - for barnehageåret TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på ansiennitet HEBA-AS2-HAM Dokumentnr. 15/829-2 Sakstittel Journaldato: Høring - finansiering av private barenhager Mottaker Utdanningsdirektoratet Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykepleier - 73% nattpratruljen fast stilling Mottaker Nida Arstikiene Avslag på stilling som sykepleier - fast stilling Dokumentnr. 15/837-4 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Elena Kalitina Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd

16 Side 16 Dokumentnr. 15/837-5 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Elena Kalitina Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-6 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Marko Knezevic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-7 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Marko Knezevic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/837-8 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Erikas Kiguolis Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/837-9 Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Erikas Kiguolis Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg

17 Side 17 Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Avsender Lamija Spahic Søknad - sykehjemslege - Pleie og omsorg Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Sykehjemslege - Pleie og omsorg Mottaker Lamija Spahic Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som sykehjemslege ved Pleie og omsorg Dokumentnr. 15/836-4 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Avsender Mads Ragnar Johansen Søknad på stilling som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/836-5 Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Mottaker Mads Ragnar Johansen Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som slagverkslærer ved Kultur Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Saksbehandler - Pleie og omsorg Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som saksbehandler i Pleie og omsorg

18 Side 18 Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/755-3 Sakstittel Journaldato: Timer registrert i SITS - Voksenopplæringen Oslo 2015 Brevdato Dokumenttittel Avsender Heidi Marie Osuldsen Norsktimer for elev TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Personalmappe Mottaker Bekreftelse på arbeidede timer TRO-BODAF-ELO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Prosjektleder vann og avløp Mottaker Nazhad Chawshin Bekreftelse på mottatt søknad Dokumentnr. 15/571-3 Sakstittel Journaldato: Kompetansemidler - barnehager 2015 Avsender Sissel Marthinsen Opplysninger til søknad om midler til å styrke barnehagefaglig grunnkompetanse for vikarer og assistenter TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/ Sakstittel

19 Side 19 Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Fagarbeider/assistent i Skjønhaug barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som fagarbeider i Skjønhaug barnehage Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Slagverkslærer Brevdato Dokumenttittel Mottaker Tilbud om ansettelse som slagverkslærer Offl. 25 andre ledd Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Skoleskyss - Mørkfossveien 145 Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Vedtak om skoleskyss 2015/16 - Christiane Strønes TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Universell utforming - fylkes- og kommunerettet arbeid Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Søknad om midler til tiltak for oppfølging av kartlegging av universell utforming i Skjønhaug sentrum. K2 - Prosjektmidler Statsbudsjettet 2015 kap

20 Side 20 TRO-SPS-EBB Dokumentnr. 15/592-2 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Søknad på tilskudd SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/592-4 Sakstittel Journaldato: Tilskudd - samarbeid - rus-,kriminalitet- og voldsforebygging SLT Brevdato Dokumenttittel Mottaker Det kriminalitetsforebyggende råd Tildeling av tilskuddsmidler: SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak SPS-FRIT-KAO Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning av lærere - søknadsprosess Avsender Fylkesmannen i Østfold Tilsagn om statlig virkemidler til videreutdanning av lærere våren 2015 TRO-SPS-RUN Dokumentnr. 15/99-2 Sakstittel Journaldato: Sykefravær i Trøgstad kommune Brevdato Dokumenttittel Avsender Statistisk sentralbyrå Egenmeldt sykefravær - 2 kvartal 2015 RA-0182

21 Side 21 Dokumentnr. 15/118-4 Sakstittel Journaldato: Regional planstrategi Brevdato Dokumenttittel Avsender Østfold fylkeskommune Saksfremlegg FU og FT prioriterte utfordringer regional planstrategi TRO-SPS-MLH Dokumentnr. 15/974-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 174/19 og 22 - Sandsveien Pilotprosjekt trykkavløp Brevdato Dokumenttittel Avsender MARTHINSEN UNNI Opplysninger om eiendommen BAASERUD Dokumentnr. 15/601-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Kvittering for nabovarsel Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Per Øyvind Iversen Tilbud storformatskriver fra Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/601-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter

22 Side 22 Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Merknader til nabovarsel Dokumentnr. 15/601-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Svar til nabo Dokumentnr. 15/601-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 62/189 - Skjønhaugenga 8 - oppføring av omsorgsboliger, base for hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetssenter Brevdato Dokumenttittel Avsender Geir Hermansen Fullmakt otiumpluss - Rammesøknad Dokumentnr. 15/819-5 Sakstittel Journaldato: Felles brannvesen Indre Østfold Brevdato Dokumenttittel Mottaker Marker kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Ny behandling: Felles brannvesen i Indre Østfold - Indre Østfold brann og redning IKS - Trøgstad kommunes vedtak Spydeberg kommune; Skiptvet kommune; Hobøl kommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/767-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ettersendte dokumenter

23 Side 23 Dokumentnr. 15/743-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 85/2 - Pekstadveien - Bygging av landbruksveg Mottaker Inger Nina og Christian Foss Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Pekstadveien - gbnr 85/2 TRO-TEKNÆ-ESC Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/8 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kjell Vidar Ihlebakke Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/7 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker André Halvorsen Orderud Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/2 og 85/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Inger H. J. og Kjell Aksel Varsel om pålegg Skjæringrud Dokumentnr. 15/ Sakstittel

24 Side 24 Journaldato: Gbnr 92/3 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Magnus Evenrød Varsel om pålegg Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 92/5 - Kroksundveien tilknytning kommunalt avløpsnett Mottaker Kari Thømt og Glenn Robert Varsel om pålegg Henriksen Dokumentnr. 15/946-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 55/12 - Gutuveien 22 - Pilotprosjekt trykkavløp Avsender KROGSTAD ANNE GRETE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 15/987-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 52/2 - Totorpveien Pilotprosjekt trykkavløp Avsender ORDERUD BJØRN TRYGVE Opplysninger om eiendommen Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Skjønhaug sentrum - ny barneskole - Trøgstad ungdomsskole og idrettsanlegg

25 Side 25 Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Statens vegvesen Region øst; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune; Norges vassdrags- og energidirektorat; Samarbeidsutvalget Trøgstad ungdomsskole; Barnerepresentant Trøgstad kommune; Trøgstad skiklubb; Utadanningsforbundet Trøgstad ungdomsskole; Trøgstad bibliotek TRO-TEKNÆ-HGR Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole og barnehage - melding om vedtak i Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker Vidar Minge Gbnr 95/6 - Kroksundveien Foreløpig svar - søknad om oppføring av utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 95/6 - Kroksundveien utestue Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Gbnr 95/6 - Kroksundveien Oversendelse ØST søknad om dispensasjon til uttalelse - utestue Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 148/23 - Båstadveien garasje Mottaker STATENS VEGVESEN REGION Oversender søknad om dispensajson til uttalelse ØST Dokumentnr. 15/ Sakstittel

26 Side 26 Journaldato: Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - tibygg til uthus Mottaker Ole Mellegaard Gbnr 3/10 - Riiserveien 29 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tibygg til uthus Dokumentnr. 15/754-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 28/82 - Melding til tinglysing - Opprettelse av grunneiendom. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Gbnr. 150/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring Mottaker Hilde og Øyvind Riddervold Enger Ny behandling: Gbnr. 150/1 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealoverføring til gbnr. 150/11, 150/12 og 150/13 TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Inventum; Svar på pristilbud på storformatskriver Infografikk TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 14/968-7 Sakstittel Journaldato: Indre Østfold Utvikling IKS

27 Side 27 Mottaker Hobøl kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Skiptvet kommune; Spydeberg kommune; Marker kommune; Rømskog kommune TRO-TEKNÆ-HGR Indre Østfold Utvikling IKS - endret selskapsavtale - melding om vedtak fra Trøgstad kommune Dokumentnr. 15/767-6 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Nim Stålbygg AS Ansvarsretter Dokumentnr. 15/767-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Avsender Bjørn Slåttbråten Ansvarsrett Nim Stålbygg AS Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Avsender Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/754-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 28/38 - Industriområde Grav Gravsåsen I og II - Fradeling Brevdato Dokumenttittel Mottaker Bjørn Larsen Gbnr 28/82 - Bjørn Larsen - Kjøpekontrakt signert til utsendelse.

28 Side 28 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/254-2 Sakstittel Journaldato: Gbnr 63/59 - Hølandsveien 24 - tilknytning kommunal avløpsledning - pålegg Brevdato Dokumenttittel Avsender Henning Wiig Henvendelse ang. varsel om pålegg på Gbnr 63/59 Dokumentnr. 15/767-8 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Erik Korsnes Ansvarsrett - Arctic Kulde AS Dokumentnr. 15/440-5 Sakstittel Journaldato: Gbnr 128/56 - Eiendomsskatt Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Gran Werner Klage på skattevedtaket på eiendomsskatt TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/730-2 Sakstittel Journaldato: Asfaltering av Stiklaveien - Båstad Brevdato Dokumenttittel Mottaker Freddy Rune Lund Asfalt på Stiklaveien 71 - Båstad TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/767-9 Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel

29 Side 29 Mottaker Nim Stålbygg AS; Bjørn Slåttbråten; Bjørn Erik Korsnes; Arbeidstilsynet Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - Tillatelse til tiltak - tilbygg til driftsbygning Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 5/1 - Riiserveien 82 - tilbygg til driftsbygning Brevdato Dokumenttittel Avsender Bjørn Slåttbråten Oppdatert gjennomføringsplan Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 168/8 - Veibyveien tilbygg bolig Brevdato Dokumenttittel Mottaker Ing. Geir Maastad Gbnr 168/8 - Veibyveien Foreløpig svar med mangler - tilbygg bolig Dokumentnr. 14/ Sakstittel Journaldato: Reguleringsplan Båstad skole og barnehage Brevdato Dokumenttittel Mottaker Båstad IL Ski; Fylkesmannen i Østfold; Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn Melding om vedtak i Trøgstad kommune NVE; Statens vegvesen; Trøgstad Elverk AS; Østfold fylkeskommune TRO-TEKNÆ-HGR Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Gbnr 158/42 - Båstadveien Båstad Service Senter - Reseksjonering Brevdato Dokumenttittel Mottaker Kartverket Tinglysing Gbnr 158/42 - Melding til tinglysing - Reseksjonering - 2. gang innsendelse.

30 Side 30 TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Eiendomsforvaltning - Trøgstadheimen bo- og behandlingssenter Brevdato Dokumenttittel Mottaker Per Fjeldstad Rapport etter tilsyn Trøgstadheimen bo og behandlingssenter TRO-TEKNÆ-DAL Dokumentnr. 15/282-7 Sakstittel Journaldato: Gbnr 145/5 - Båstadveien Fradeling av grunneiendom Brevdato Dokumenttittel Mottaker Solfrid Bakke Martinsen Gbnr 145/36 mfl - Sammenslåing tinglyst - Utsendelse av dokumenter. TRO-TEKNÆ-PEV Dokumentnr. 15/635-4 Sakstittel Journaldato: Gbnr 61/188 - Festningsåsen 16 B - Tilbygg av veranda Brevdato Dokumenttittel Avsender Oddbjørg Taraldsen Ferdigattest - Søknad om ferdigattest Dokumentnr. 15/ Sakstittel Journaldato: Pristilbud på storformatskriver Brevdato Dokumenttittel Mottaker Gregersen AS Revidert tilbud - storformatskriver TRO-TEKNÆ-MOL Dokumentnr. 15/ Sakstittel

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/845-2 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015 Personalmappe Brevdato 29.06.2015 Dokumenttittel Avsender Oppsigelse HEBA-BARV-ANP Dokumentnr. 15/600-5 Sakstittel Journaldato: 13.07.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/126-10 Sakstittel Journaldato: 17.08.2015 Personalmappe Brevdato 12.08.2015 Dokumenttittel Avsender Midlertidig uførepensjon fra KLP (kopi) PO-HJETJ-OYH Dokumentnr. 15/1376-1 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/588-7 Sakstittel Journaldato: 11.05.2015 Barneverntjenesten - Trøgstad kommune Brevdato 09.05.2015 Dokumenttittel Avsender Barnevern - terror Trøgstad kommune TRO-ORD-OAM Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/741-3 Sakstittel Journaldato: 26.05.2015 Båstad Landhandleri A/S Trøgstad - salgsbevilling - 2015 Brevdato 25.05.2015 Dokumenttittel Mottaker Thomas Helmersen Salgsbevilling i drift

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/374-6 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015 Personalmappe Brevdato 09.10.2015 Dokumenttittel Mottaker Vedr. din ansinitet PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/62-7 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/817-35 Sakstittel Journaldato: 01.06.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget - 2015 Brevdato 28.05.2015 Dokumenttittel Avsender Østfold Fylkeskommune Offisielle valglister til

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1219-1 Sakstittel Journaldato: 08.12.2014 Beredskap - storulykke Brevdato 01.12.2014 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet Informasjon om virksomheter som pr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/693-2 Sakstittel Journaldato: 18.05.2015 Forlengelse av daglig arbeidstid for hvilende nattevaktstillinger ved virksomhet - BODAF Brevdato 05.05.2015 Dokumenttittel Avsender Arbeidstilsynet

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4749/14 Regdato:01.10.2014 Arkivkode:GBNR 158/28 Saksnr: 14/354-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Walk Kornel Lukasz Wojciechowski Dok.beskr: 158/28 - BÅSTADVEIEN 560 - TILBYGG, FASADEENDRING,

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1071-1 Sakstittel Journaldato: 15.06.2015 Føstehjelpsutstyr - Frivillighetssentralen Brevdato 12.04.2015 Dokumenttittel Avsender Frivillighetssentralen Søknad om førstehjelputstyr

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3248/11 Regdato:29.08.2011 Arkivkode:K54 Saksnr: 08/1273-26 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Styringsgruppa Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA 16. JUNI PROSJEKT - HÆRA

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/590-1 Sakstittel Journaldato: 13.04.2015 Brannberedskap - skogbrann Brevdato 24.03.2015 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB avtale med Helitrans

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4048/13 Regdato:23.07. Arkivkode:NAVN FAGERÅS Saksnr: 12/658-8 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: KOLBJØRN T. FAGERÅS GBNR 31/1 - PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKETTILBAKEBETALING

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3411/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 12/16-9 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN ** Dok.beskr: SVAR VEDR BARNEHAGEPLASS - BÅSTAD BARNEHAGE 2012 Lnr: 3423/12 Regdato:06.08.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4731/12 Regdato:30.10.2012 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/299-36 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TRUS//TW SEN Dok.beskr: REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEOPPLÆRING - TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE Lnr: 4732/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1043-1 Sakstittel Journaldato: 10.11.2014 Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede Avsender *** Søknad om parkeringstillatelse *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5052/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 11/756-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KUL/TS SEN Dok.beskr: 17. MAI KOMITEEN 2013 Lnr: 5252/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:K54 Saksnr: 07/339-28

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/287-2 Sakstittel Journaldato: 08.06.2015 Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Avsender Barne-,likestillings- og Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse inkluderingsministeren

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1116-4 Sakstittel Journaldato: 07.12.2015 Personalmappe Brevdato 03.12.2015 Dokumenttittel Avsender Nav har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte HAVOPP-HABH-SOH

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8405/12 Regdato: 28.12.2012 Arkivkode: 411 F22 Saksnr: 12/3108-1 Dok.type: /U Gradering: Smaalenenes Avis ANNONSE - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT FOR RULLESTOLBRUKER DAME I 30 ÅRA VED ÅPEN OMSORG

Detaljer

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3641/12 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/18-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//KB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: SØKNAD- TILDELING AV ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2189-4 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 Personalmappe Brev.dato 30.03.2015 *** 1--***-***; Oppsigelse vikariat SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/439-3 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-24 Søknad om skjenkebevilling - Econa 08.11.13 Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 02.10.2013 Sakarkiv Inngående

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5127/12 Regdato:10.01.2013 Arkivkode:NAVN Langsæter Saksnr: 09/715-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Leif Gunnar Langsæter Dok.beskr: LANGSÆTER LEIF GUNNAR GBNR 104/1 - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 65/12 Regdato:09.01.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Båstad løypeforening Dok.beskr: SVAR PÅ SPØRSMÅL OM MOTORFERDSELLOVEN I FORBINDELSE MED KJØRING

Detaljer

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013.

Journaldato: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2013 nnhold: Spillemiddelregnskap Furuflaten kunstgressbane til

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: 12.05.2014-18.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: 12.05.2014-18.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 13/13 Regdato:14.05.2014 Arkivkode:GBNR 158/316 Saksnr: 13/4-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Navn: Bjørn Strandkaas Dok.beskr: SØKNAD OM ENEBOLIG, GBNR 158/316, BLÅBÆRSTIEN 6, BJØRN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2258/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 13/1485-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Marianne Skaug Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 2259/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:614

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1981/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:242 Saksnr: 15/115-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Vitensenteret i Trondheim Dok.beskr: Holtefondet Lnr: 2260/15 Regdato:03.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / /

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 01.02.2016 Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Side 2 Dokumentnr. 15/970-4 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015 Personalmappe Avsender Innvilgelse av alderspensjon fra KLP (kopi) PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/565-2 Sakstittel Journaldato: 26.10.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11 Side 1 09/1758-14 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:GB 102/43 S.ansv: TEK.BYG.GEL Til: Trygve Rassmussen Saksb: TEK.BYG.ÅSA Sakstittel: GNR 102 BNR 43 - BERGVEIEN 6 - DELING AV EIENDOM Innhold: GNR 102 BNR

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13 Side 1 13/59-2 U Datert: 06.02.13 Arkivkode:252 S.ansv: BOLIG.BOLIG.HJEHEN 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: 13/1025-2 U Datert: 02.04.13

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

POSTLISTE UKE 41. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 41. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2067/14 Regdato:10.10.2014 Arkivkode:233 *** Saksnr: 13/298-10 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SERVSAMF/SER/AKL SEN Dok.beskr: KONSERT MAI 2014 Lnr: 3416/14 Regdato:10.10.2014 Arkivkode:233

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3327/12 Regdato:31.07.2012 Arkivkode:GBNR 104/2 Saksnr: 12/193-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FF SEN Navn: Malin Berger Hundstorp Dok.beskr: FURUKOLLVEIEN 280 GBNR 104/2 - TILSKUDD TIL

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4326/15 Regdato:16.10.2015 Arkivkode: Saksnr: 15/535-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Til nyvalgte kommunestyrerepresentanter Dok.beskr: Innkalling til konstituerende

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4763/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode:143 Saksnr: 08/1022-79 Dok.type: /I Gradering: Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøsekseksjonen INNSIGELSE Lnr: 4773/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode: Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

POSTLISTE UKE 25. Dokumenter registrert: 16.06.2014-22.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 25. Dokumenter registrert: 16.06.2014-22.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3095/14 Regdato:18.06.2014 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 14/437-1 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN Dok.beskr: TILDELT PLASS PÅ AVDELING I BÅSTAD BARNEHAGE 2014-2015 *******************************************************************************

Detaljer

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3405/13 Regdato:29.07.2013 Arkivkode:GBNR 143/1 Saksnr: 13/109-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Thorbjørn Lybæk Dok.beskr: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK TILSAGN OM TILSKUDD TIL

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03.

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole 2015/407-50 3378/2015 24.04.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Lenangen barne og ungdomsskole Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer