Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/53 PS 2012/54 PS 2012/55 PS 2012/56 RS 2012/37 RS 2012/38 RS 2012/39 RS 2012/40 RS 2012/41 RS 2012/42 RS 2012/43 RS 2012/44 RS 2012/45 RS 2012/46 PS 2012/57 PS 2012/58 PS 2012/59 PS 2012/60 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Redegjørelse vedr opplæringslovens 9a 2012/4628 Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011 Foreldresamarbeid i grunnskolen - Felles mal for utviklingssamtaler Antall elever ved skolene ved skolestart skoleåret Vedtak om ny godkjenning av Trolltangen Naturbarnehage 2011/ / / /3464 Årsrapport fra Østfold Kompetanseoffensiv 2008/1206 Referat fra møte i SU/SMU 4. juni /336 Vedtak vedr. ny godkjenning av Asak Kulturbarnehage Innsending av resultatregnskap, revisjonsberetning, årsberetning for regnskapsåret Legat til beste for studier og opplæring i Halden. Org. nr Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2011 Økonomirapport Undervisning og oppvekst pr. august / / / /984 Barnehage- og skolepolitisk plattform 2009/3702 Makebytte Festningsgata 18 mot ny tomt til barnehage på Høvleriet Oreid barnehage - forhåndsgodkjenning av drifts- og kapitaltilskudd 2010/ /1586 Side nr. Side 2

3 PS 2012/61 Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst i mai og juni måned, samt første halvår /1626 Roar Lund utvalgsleder Side 3

4 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Lund Leder H Mona Johnsen Nestleder V Ronny Nordmark Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Øystein Lillås Medlem KRF Elisabeth Giske Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Mohammed Abdi Dahir Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra KFU møtte: Magne Hagen Fra Utd.forbundet møtte: Marita Wallentin Jacobsen Fra Fagforbundet møtte: Bente Helle Quanfouh Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ulf Ellingsen Rådmannens representant/kommunalsjef Undervisning og oppvekst. Rolf Odberg Fagleder Side 4

5 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Roar Lund Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2012/44 PS 2012/45 PS 2012/46 PS 2012/47 RS 2012/29 RS 2012/30 RS 2012/31 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Bjørklund, Referat fra SU/SMU-møte på Låby skole tirsdag 29. mai 2012 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/ / /2992 RS 2012/32 Referat fra SU-møte /4156 RS 2012/33 Referat fra møte i su /2337 RS 2012/34 RS 2012/35 Referat fra møte i: Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Kravet til pedagogisk bemanning når barna i barnehagen har redusert oppholdstid RS 2012/36 Tertialrapport Undervisning og Oppvekst 1. tertial 2008/ / /984 PS 2012/48 Retningslinjer for fritt skolevalg i Halden 2008/2580 PS 2012/49 PS 2012/50 PS 2012/51 PS 2012/52 FO 2012/6 Opprettelse av nye barnehageplasser fra høsten Søknad om tidligere oppstart av barnehage i Brådland bygget på Festningen Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst i perioden oktober 2011 til april 2012 Forespørsler Elisabeth Giske, Ap, meldte forespørsel vedr. Farlig skolevei langs Jugertangen for elever tilhørende Folkevang skole. 2012/ / /1626 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side 6

7 PS 2012/44 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/45 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Elisabeth Giske, Ap meldte forespørsel. PS 2012/50 «Søknad om tidligere oppstart av barnehage i Braadland-bygget på festningen» ble av utvalgsleder fremmet trukket for behandling. Sakslisten med disse endringene ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/46 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2012/47 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 RS 2012/29 Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Bjørklund, RS 2012/30 Referat fra SU/SMU-møte på Låby skole tirsdag 29. mai 2012 RS 2012/31 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget RS 2012/32 Referat fra SU-møte RS 2012/33 Referat fra møte i su RS 2012/34 Referat fra møte i: Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole RS 2012/35 Kravet til pedagogisk bemanning når barna i barnehagen har redusert oppholdstid RS 2012/36 Tertialrapport Undervisning og Oppvekst 1. tertial PS 2012/48 Retningslinjer for fritt skolevalg i Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saksframlegget med vedlegg sendes ut på høring. 2. Høringsfristen settes til 1. oktober PS 2012/49 Opprettelse av nye barnehageplasser fra høsten Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Else Kathrine Hveding, H fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det opprettes 1 ny småbarnsavdeling med 9 hele plasser på Isebakke barnehage. 2. Det opprettes 3 nye hjemler ved denne barnehage, 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere. Stilling som pedagogisk leder utlyses eksternt, de andre internt. 3. Hovedutvalget ber Formannskapet om kr i investeringsmidler for kjøp av nødvendig utstyr. 4. Stangeløkka barnehage på gjennomgås med hensyn til lokaler inne og ute samt kostnadsrammer. Barnehagen radon måles. Stangeløkka barnehage tas opp som ny skal på neste møte. 5. Administrasjonen legger frem en plan for hvordan resterende 36 plassene kan dekkes snarest mulig. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Side 8

9 Rådmannens innstilling og Hvedings forslag til vedtak ble ved votering stilt opp mot hverandre. Hvedings forslag til vedtak ble vedtatt med 5 stemmer (H, Krf, V). Vedtak: 1. Det opprettes 1 ny småbarnsavdeling med 9 hele plasser på Isebakke barnehage. 2. Det opprettes 3 nye hjemler ved denne barnehage, 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere. Stilling som pedagogisk leder utlyses eksternt, de andre internt. 3. Hovedutvalget ber Formannskapet om kr i investeringsmidler for kjøp av nødvendig utstyr. 4. Stangeløkka barnehage på gjennomgås med hensyn til lokaler inne og ute samt kostnadsrammer. Barnehagen radon måles. Stangeløkka barnehage tas opp som ny skal på neste møte. 5. Administrasjonen legger frem en plan for hvordan resterende 36 plassene kan dekkes snarest mulig. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. PS 2012/50 Søknad om tidligere oppstart av barnehage i Brådland bygget på Festningen Saksprotokoll i - Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: PS 2012/50 «Søknad om tidligere oppstart av barnehage i Braadland-bygget på Festningen» ble av søker trukket fra behandling. Vedtak: Trukket fra behandling. PS 2012/51 Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst i perioden oktober 2011 til april 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet for perioden oktober 2011 til og med april 2012 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst tas til orientering. Side 9

10 PS 2012/52 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Forespørselen fra Elisabeth Giske, Ap, ble av utvalgsleder besvart i møtet. Vedtak: Besvart i møtet. FO 2012/6 Elisabeth Giske, Ap, meldte forespørsel vedr. Farlig skolevei langs Jugertangen for elever tilhørende Folkevang skole. Side 10

11 Side 11

12 PS 2012/53 Godkjenning av innkalling PS 2012/54 Godkjenning av saksliste PS 2012/55 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2012/56 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: A / Ulf Ellingsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Redegjørelse vedr opplæringslovens 9a I forbindelse med oppslag i media hvor det settes lys på praktisering av regler og konsekvens av regelbrudd ved Os skole redegjøres det for saken. Når det gjelder det gjelder felles retningslinjer for Halden-skolen i denne sammenheng vises det til kommunens felles ordensreglement og overordnet planverk for skolene. En bredere presentasjon av gjeldende planer og retningslinjer ifht opplæringslovens 9a elevens arbeidsmiljølov, tas opp som egen sak i HUO i oktober. Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011 Det vises til PS 2012/80 fra Kommunestyrets møte 28.juni 2012 og korrigeringsnotat 2011/ På bakgrunn av saksfremlegg og notat fra Lars Vidar Hennum Hansen dat , ble følgende vedtak fattet: Tilskuddssatser som skal legges til grunn for etterjustering av 2011 års satser etter forskriften 8, tredje ledd er i henhold til notat av Tilskuddssatsene blir således for 2011: Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Familiebarnehager små barn Familiebarnehager store barn Dette innebærer en økning fra utbetalt tilskudd med henholdsvis kr (små barn) og kr (store barn). Etterbetaling av tilskudd vil bli effektuert i løpet av september måned. Barnehagene skal ha utbetalt 91 % av dette beløp. Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Foreldresamarbeid i grunnskolen - Felles mal for utviklingssamtaler Opplæringsloven 1-1 første ledd slår fast at det skal være samarbeid mellom skole og hjem. Kunnskapsdepartementet har fastsatt nærmere bestemmelser om skoleeiers plikt til å sørge for foreldresamarbeid i forskrift til opplæringsloven kapittel Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring. Det vises til forskriftens 20-3 som fastslår at skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom skoleåret, bl.annet gjennom foreldremøter og annen muntlig og skriftlig informasjon. Foreldrenes rett til utviklingssamtaler er hjemlet her: Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen Det pågående arbeidet for mer helhet og sammenheng i opplæringstilbudet, handler også om å få en mer enhetlig form på dokumenter, skjemaer og maler som benyttes i barnehager og skoler. På denne bakgrunn har en gruppe med rektorer og kontaktlærere fra barne- og ungdomsskolene utarbeidet et felles skjema for bruk i utviklingssamtaler. Vedlegg: 1 Skjema for utviklingssamtale Side 16

17 Side 17 Side 2 av 2

18 Halden kommune Halvårsvurdering skole Skjema for utviklingssamtale Navn: Dato: Undervisning/fag/læring ---- Hvordan mener du at du ligger an faglig? Når du målene for uka? Kommenter. (her kan det fylles inn konkrete mål hvis man ønsker). Tilbakemelding fra lærer på prøver og kartlegginger. Norsk? Matematikk? Engelsk? Andre fag? Har du behov for hjelp i noen av disse fagene? Hva er vanskelig? Vet du hva du skal lære i de forskjellige fagene og hva som forventes av deg? Snakker dere i klassen om hvorfor dere skal lære, og nytten av å lære? Får du være med på å bestemme hvordan du skal jobbe for å lære? Hvordan synes du at du samarbeider med andre? Får du den hjelpen du trenger i timene? Er det god nok arbeidsro i klassen? Vet du hva som skal til for at du skal lære bedre? Hva synes du om din egen arbeidsinnsats i timene? Side 18

19 Halden kommune Halvårsvurdering skole Lekser Hvordan synes du leksemengden er? Går det greit når du skal gjøre leksene hjemme? Jobber du godt nok med leksene? Får du tilbakemeldinger på leksene som hjelper deg til å lære mer? Gjør du alle leksene? Orden, oppførsel og trivsel Hvordan trives du på skolen? Hva gjør du for at andre skal trives i klassen? Har du venner i klassen/på trinnet? Hva synes du om din egen oppførsel overfor medelever og lærere? Kommer du tidsnok til timene? Husker du å ha med deg det du trenger til skolearbeidet hver dag? Holder du orden i sakene dine, på plassen din, i hylla og i sekken? Avtale, mål for veien videre. Mål (faglig og sosialt) Ansvarlig (kontaktlærer/elev, elev/foresatte, k.lærer/foresatte) Når skal det gjøres? Underskrift elev Underskrift foresatte Underskrift lærer Side 19

20 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2008/ B00 Rolf E. Odberg, Til: Fra: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Rolf E. Odberg Melding Antall elever ved skolene ved skolestart skoleåret Skole: Antall elever per uke 35/11 Prognose Registrert juni 2012 Antall elever per uke 34/12 Berg (+6) Folkvang (+8) Gimle (-1) Hjortsberg (+5) Iddevang (-1) Låby (+12) Os (+ 2) Prestebakke (-) Tistedal (-2) Øberg (-5) B-skolene (+ 24) Risum (+2) Rødsberg (+8) Strupe (+3) U-skolene (+13) Totalt (+ 37) Tallene i parentes i siste kolonne er endringen i elevtallet fra uke 25/12 til skolestart i uke 34/12. Halden friskole ble nedlagt i juli Skolen hadde ved nedleggingen registrert 15 elever som var bosatt i Halden kommune. Ingen av disse elevene var med i prognosetallet utarbeidet i november 2011 for hver enkelt skole, eller i det antall elever som var registrert ved de kommunale grunnskolene i juni Se RS 2011/58 i møte i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Åtte av elevene fra Halden friskole var i barneskolealder, og de fikk skoleplass ved Folkvang skole (to elever), Hjortsberg skole (en elev), Låby skole (tre elever), og Tistedal skole (to elever). De øvrige syv elevene på ungdomstrinnet fikk skoleplass ved Risum skole (tre elever), Rødsberg skole (to elever), og Strupe skole (to elever). Side 20

21 Skolene har 42 elever færre ved skolestart skoleåret , enn hva de hadde i august Reduksjonen er ved ungdomsskolene som hadde et stort elevkull som avsluttet 10. årstrinn i juni Barneskolenes elevtall er omtrent det samme i år som det var i fjor. Prognosen fra november 2011 viste at det kunne bli elever i de kommunale grunnskolene i Halden dette skoleåret. Ved skolestart er tallet fem elever færre. Det viser seg imidlertid at elevtallet ved barneskolene har blitt 20 færre enn det prognosen sa, mens elevtallet ved ungdomsskolene er 15 elever mer enn prognosen fortalte. Antall elever fordelt på årstrinn ser slik ut ved per august 2012: Ved at et stort elevkull avslutter grunnskolen våren 2013, er det forventet at elevtallet skoleåret vil bli lavere enn det vi har skoleåret Side 2 av 2 Side 21

22 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Tdm Barnehager / Trolltangen Naturbarnehage Blomsterveien HALDEN Melding om delegert vedtak Vedtak nr 2012/82 Delegert vedtak Barnehagesak Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ A10 Kirsten Mellingseter, Vedtak om ny godkjenning av Trolltangen Naturbarnehage Det vises til søknad mottatt 13.juni 2012 om utvidet godkjenning for Trolltangen naturbarnehage. Barnehagen søker om godkjenning for maksimalt 49 barn når samtlige barn er over 3 år. I søknaden oppgis netto lekeareal til 200 kvm, som er tilstrekkelig leke- og oppholdsareal jfr. veiledende norm i vedtektene. Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn 3 år og eldre er 4 kvm. Vedtak: 1. Trolltangen naturbarnehage godkjennes for maksimalt 49 barn når samtlige barn er over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år skal barneantallet reduseres. 2. Eier er forpliktet til å ha pedagogisk bemanning jfr. 1 i forskrift om bemanning. Det skal være minimum 1 pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. 3. Barnehagen gis kommunalt driftstilskudd fra september 2012 basert på nytt barneantall. Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen har kommet fram. Med hilsen Ulf Ellingsen kst. kommunalsjef undervisning og oppvekst Kirsten Mellingseter koordinator barnehage Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 22

23 Side 23 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Mari Johanne Dato: :49:31 Til: Aremark kommune; Askim kommune; Eidsberg kommune; Fredrikstad kommune; postmottak; Hobøl kommune; Hvaler kommune; Marker kommune; Moss kommune; Rakkestad kommune; Rygge kommune; Rømskog kommune; Råde kommune; Sarpsborg kommune; Skiptvet kommune; Spydeberg kommune; Trøgstad kommune; Våler kommune Tittel: Årsrapport fra Østfold Kompetanseoffensiv Vedlagt følger Årsrapport fra Østfold Kompetanseoffensiv for Programmet har som formål å bidra til et robust og bærekraftig næringsliv i alle delregioner i fylket, Gjennom å tilføre kompetent arbeidskraft og legge til rette for nyskapning og innovasjon. Programmet ledes av et styre satt sammen blant det regionale partnerskapet i Østfold. Kommunene er representert gjennom de respektive regionrådene. Styret for Kompetanseoffensiven oppfordrer til at årsrapporten legges frem til orientering i politiske organer i kommunen. Med vennlig hilsen Mari Johanne Refsnes Næringsrådgiver Østfold Fylkeskommune Næringsseksjonen, Postboks 220, 1701 Sarpsborg Tlf

24 Årsrapport Kompetanseoffensiven 2011 Kompetanseoffensiven Kompetanseoffensiven skal bidra til et robust og bærekraftig næringsliv i alle delregioner i fylket, gjennom å tilføre kompetent arbeidskraft og legge til rette for nyskapning og innovasjon. Kompetanseoffensivens mål er at Østfold innen 2015 skal bli ledende i Norge på nyskapning og innovasjon. For å nå dette målet skal man bruke kompetanseutvikling som hovedstrategi og virkemiddel. Det er prioritert tre strategiske innsatsområder: 1. Utvikling av opplærings- og utdanningstilbud i hele utdanningskjeden 2. Nettverk og klynger for utvikling av nyskapning og innovasjon 3. Regional FoU-kompetanse Programmet ledes av en styringsgruppe satt sammen blant det regionale partnerskapet i Østfold. Årsrapporten Årsrapporten gir et bilde av aktiviteten i Kompetanseoffensiven og de prosjektene Kompetanseoffensiven var engasjert i gjennom 2011, og tjener som styrets årsberetning. Styret for Kompetanseoffensiven behandlet rapporten i sitt møte , og vedtok å legge den frem for fylkeskommunens politiske organer. Rapporten oversendes kommunene i Østfold og det regionale partnerskapet gjennom styremedlemmene for fremleggelse for partnernes interne organer. Fakta Styrets virksomhet. Styret har frem til 9.desember 2011 bestått av: Inger-Christin Torp (Østfold Fylkeskommune), leder Aase Botnevik Rennesund (Østfold Fylkeskommune), nestleder Hilde Margrethe Gravnås (Østfold Fylkeskommune) Per Kr. Dahl (Halden kommune) Peter Kuran (Nedre Glomma Regionråd) Signe Øye (Indre Østfold Regionråd) Tage Pettersen (Mosseregionens Regionråd) Hans Blom (Høgskolen i Østfold) Toril Mølmen (Innovasjon Norge) Espen N. Evensen (NHO Østfold) Ulf Lervik (LO Østfold) Dag Løken (Fylkesmannen i Østfold) Bjørn Gimming (Østfold Bondelag) Tom Skyrud (Norges Forskningsråd) Side 24

25 Fra 9. desember 2011 har styret bestått av: Ole Haabeth Elin Tvete Simen Nord Thor Edqvist Peter Kuran Signe Øye Else Margrethe Halvorsen Hans Blom Toril Mølmen Espen N. Evensen Ulf Lervik Dag Løken Bjørn Gimming Tom Skyrud (Østfold Fylkeskommune), leder (Østfold Fylkeskommune), nestleder (Østfold Fylkeskommune) (Halden kommune) (Nedre Glomma Regionråd) (Indre Østfold Regionråd) (Mosseregionens Regionråd) (Høgskolen i Østfold) (Innovasjon Norge) (NHO Østfold) (LO Østfold) (Fylkesmannen i Østfold) (Østfold Bondelag) (Norges Forskningsråd) Styret har hatt 7 møter og behandlet 24 saker. Styret for Kompetanseoffensiven var oppdragsgiver for arbeidet med utvikling av søknad for forskningsprogrammet VRI Østfold (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) fra Arbeidet ble ledet av et programstyre oppnevnt av Kompetanseoffensiven. Dette programstyret fortsatte som styre for VRI Østfold etter at programmet ble godkjent av Forskningsrådet i juni Økonomi: Kompetanseoffensivens aktiviteter finansieres av Østfold Fylkeskommune. Midlene bevilges dels fra statlige regionale utviklingsmidler til Østfold Fylkeskommune ( midlene), og dels fra fylkeskommunens eget regionale utviklingsfond. I 2011 var Kompetanseoffensiven tilført midler slik: Bevilget fra statlige regionale utviklingsmidler: Bevilget fra regionalt utviklingsfond: Sum tilført programmet i Det er et mål at Kompetanseoffensivens støtte skal utløse annen ekstern finansiering. Med få unntak er prosjektene som støttes samfinansiert med andre offentlige eller private bidrag. Det ble bevilget totalt kr til nye prosjekter i 2011, innenfor programmets tre innsatsområder. Nye bevilgninger i Prosjektnavn Prosjekteier/-leder Tilskudd Et kunnskapsbasert Østfold Østfoldforskning AS Langsiktig kompentansebygging i Østfoldforskning Østfoldforskning AS Mentorprogram for kvinner, videreføring Østfold Bedriftsenter AS NCE Smart Women Inkubator Halden AS Masterutdanning Materialer i Energiteknologi Høgskolen i Østfold Side 25

26 Sammen bedre på kompetanseutvikling på arbeidsplassen LO Østfold VRI Oppstartsaktiviteter Østfold Fylkeskommune VRI Forskningsprosjekt Handelshøyskolen BI VRI Samhandlingsprosjekt Østfold Fylkeskomm./ NHO Østfold SUM Prosjektportefølje: Ved utgangen av 2011 er Kompetanseoffensiven engasjert i 16 ulike prosjekter. 5 prosjekter er avsluttet i løpet av året. Det er aktive prosjekter innenfor alle innsatsområdene i programmet. Som vedlegg til rapporten følger et kort sammendrag av aktiviteten i prosjektene i 2011, basert på prosjektledernes rapportering. Prosjektene er sortert på Kompetanseoffensivens tre satsingsområder. Side 26

27 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTER FOR 2011 FRA PROSJEKTER STØTTET AV KOMPETANSEOFFENSIVEN. Innsatsområde 1: UTVIKLING AV OPPLÆRINGS- OG UTDANNINGSTILBUD I HELE UTDANNINGSKJEDEN. Etablererservice Etablererservice tilbyr individuell veiledning, kurs og næringsfaglige vurderinger. I 2011 har i overkant av 500 etablerere og potensielle etablerere benyttet seg av tilbudet. Kvinner utgjør i underkant av 50% av brukerne. Andelen med innvandrerbakgrunn er rundt 10 %. Flest brukere finner vi i aldersgruppen år. I tillegg til registrerte kontakter er det en lang rekke uregistrerte telefonhenvendelser, samt oppslag på web-sidene. Etablererservice har egen Facebook-profil og har nå 184 venner. I 2011 ble det gjennomført 3 etablererkurs med 69 deltakere. Det ble gjennomført 11 gründerkaféer med mellom 6-40 deltakere pr. gang. Gründercaféene har vært gjennomført sammen med Innovasjon Norge og det lokale næringsutviklingselskapet i hver by. Senteret har deltatt på egne samlinger for landbruksnæringen, i Østfold Nyskapingsnettverk og på veiledersamlinger i regi av Innovasjon Norge. Det er gjennomført en ekstern evaluering av tjenesten som viser at 80% av brukerne er fornøyde med aktiviteten de har deltatt på. Prosjektet varer i første omgang frem til juni Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- (bevilget i 2008). Webadresse: Mentorordning for kvinner AVSLUTTET FASE 1, IGANGSATT FASE 2 Mentorordningen for kvinner startet i 2009 og første fase ble avsluttet Prosjektet skulle bidra til at flere kvinner i Østfold etablerer vekstbedrifter. Prosjekteier har vært Østfold Bedriftsenter AS, med Innovasjon Norge, LO, NHO, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Kompetanseoffensiven/Østfold fylkeskommune som samarbeidspartnere. Kvinnelige mentorer som selv har erfaring fra å lede bedrifter gjennom en vekstfase, kobles med kvinnelige gründere (adepter) med en forretningsidé med et særlig potensiale for vekst, og som har klare vekstambisjoner for sin virksomhet. 12 mentorer og 15 adepter deltok i første fase i prosjektet. Antall ansatte i adeptenes virksomheter økte fra 38 til 52,5 ansatte fra programmets start til endt program. Ingen av virksomhetene har færre ansatte ved programmets slutt enn ved programmets start. Omsetningen i selskapene har økt gjennom perioden. Kartleggingen viser også at flere av adeptene jobber på en mer profesjonell måte etter endt program. De kvinnelige gründerne som har deltatt i programmet opplever at en av de største fordelene med å delta i programmet er at de har blitt mer bevisste på å skaffe seg et nettverk og at de har utviklet sitt nettverk. Alle som svarte på undersøkelsen, både mentorer og adepter, ville anbefale tilsvarende program til andre. Fase 1 hadde en varighet på to år. Støtten fra Kompetanseoffensiven var på kr ,- Side 27

28 Fase 2 ble igangsatt 1. august. Alle mentorene fra fase 1 takket ja til å være med i en mentorpool. Det ble gjennomført flere aktiviteter gjennom høsten for å rekruttere adepter, og ved årsskiftet var de første adeptene på vei inn i programmet. Støtten fra Kompetanseoffensiven til fase 2 er kr ,- Web-adresse: Realfagsatsing i regionen Realfagsatsing i Regionen (RiR) er et nettverk for realfagsatsing som overvåker utviklingen og påvirker retning og prioriteringer i tråd med regjeringens strategiplan for styrking av realfagene. Styret representerer grunnskole/kommune, videregående skole/østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold, UMB, Fylkesmannen i Østfold, industrien og Utdanningsforbundet i Østfold. RiR arrangerte realfagskonferanse i oktober 2011 med 110 deltagere. Konferansen ble holdt i Inspiria Science Center. Det er gjennomført et kontaktmøte med Inspiria Science Center for gjensidig informasjon om status og utfordringer. Det er jobbet med å skaffe flere finansieringskilder, men uten positivt resultat foreløpig. En søknad om støtte fra Interregprogrammet er under arbeid. Det er utarbeidet og publisert nye web-sider. Støtten fra Kompetanseoffensiven var på kr ,- for skoleåret 2010/2011. Midlene benyttes ut Web-adresse: Mobilisering av kvinnelige etablerere/kvinnovasjon Østfold og Follo Navet Næringshage i Rakkestad, Inkubator Halden, Borg Innovasjon og Bioparken på Ås har etablert et felles prosjekt for å mobilisere kvinner til entreprenørskap og hjelpe kvinnelige gründere i etableringsprosessen. Prosjektet er tatt opp i SIVA s Kvinnovasjonsprogram og mottar økonomisk støtte derfra. Mens Kompetanseoffensivens støtte skal virke mobiliserende, krever SIVA i større grad fokus på gründere med vekstambisjoner og tettere oppfølging av disse. Dette medfører at det gjennomføres ulike arrangementer rettet mot de to målgruppene. I 2011 er det gjennomført 4 heldagskurs i bruk av sosiale medier med til sammen 75 deltagere. Kvinnovasjon har deltatt med 20 kvinnelige gründere på kompetanseprogram for gründere med vekstambisjoner, i regi av Forskningsparken i Oslo. Det ble arrangert en fagsamling i økonomi med 12 deltagere, og det ble gjennomført en studietur til Buskerud med 15 deltagere. Årets store mobiliseringssamling ble lagt til UMB på Ås, og samlet 101 deltagere. Til sammen har 223 kvinner deltatt på arrangementer i Kvinnovasjon deltok i paneldebatt under Østfoldkonferansen, og holdt foredrag under Nyskapingskonferansen for landbruket og under Follokonferansen. I løpet av 2011 har Kvinnovasjon jobbet tettere inn mot bedrifter med vekstambisjoner. 26 bedrifter har fått slik tett oppfølging. Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- for prosjektperioden frem til Web-adresse: Side 28

29 Global Future Global Future er NHO s lederutviklingsprogram for flerkulturelle med høyere utdanning, men som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet eller har arbeidsoppgaver som de er overkvalifisert for. Det er rekruttert inn 25 kandidater blant totalt 95 søkere. Kandidatene kommer fra 20 land og representerer alle verdensdeler. Hver deltaker har fått en mentor. Disse er ledere/mellomledere fra privat og offentlig virksomhet i Østfold. Det er gjennomført lederutviklingskurs, retorikk-kurs og kurs i styrekompetanse. Prosjektet har hatt mange presseoppslag i lokale papir- og webbaserte medier siden oppstart. Prosjektet til nå bidratt til at en arbeidsledig har fått jobb, en arbeidsledig har kommet med i trainee-program, en er valgt inn i kommunestyre og formannskap, en har fått styreverv, en har fått relevant jobb og to har byttet jobb. Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- for gjennomføring av første kull med 25 deltakere. Prosjektet varer frem til sommeren Web-adresse: Se UT! SE UT! Samarbeid for entreprenørskap i utdanningen ble startet av Ungt Entreprenørskap i 2010 med støtte fra Interreg. Prosjektet har som mål å gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom bruk av entreprenørskap i utdanningen, og å øke innovasjons- og nyskapingskompetansen blant elever/studenter gjennom fokus på entreprenørskap i utdanningen av lærere i yrkesfag. Det første året har lærere i samarbeid med prosjektledere fra de fire involverte regionene jobbet frem alternative årshjul for hvordan ungdomsbedrift kan implementeres på yrkesfag. Disse årshjulene ble satt i gang skoleåret 2011/12. Det er samlet erfaringer på entreprenørskap i lærerutdanningene som ledd i arbeidet med å etablerere en felles modell for dette. Det er gjennomført første del av lederutdanning for 40 daglig ledere i ungdomsbedrifter på yrkesfag. Facebook-sider brukes til å spre informasjon om entreprenørskapsaktiviteter og tips til undervisning. Kompetanseoffensiven støtter prosjektet med kr ,-. Prosjektet varer til Web-adresse: Trainee Nedre Glomma Fredrikstad Utvikling er initiativtaker til et traineeprogram for nedre Glommaregionen rettet mot unge nyutdannede mastergradskandidater. Målet er å få flere unge med høy utdanning til å etablere seg i regionen, gjøre det lettere for bedrifter å rekruttere nye medarbeidere og gi unge med høy utdanning mulighet til å skaffe seg en interessant jobb. Det ble arbeidet med rekruttering i første halvår, ved hjelp av personlig kontakt, presseoppslag, karriereportaler og Finn.no. 30.juni var det mottatt 17 søknader fra kandidater. 3 traineer ble ansatt i oktober, fordelt på 3 ulike arbeidssteder. Ny søkerunde ble gjennomført i november Side 29

30 med resultat 21 søknader mottatt pr Av disse skal 3-4 ansettes. Etter to inntak vil antall traineer være tilstrekkelig til å dekke løpende kostnader og virksomheten vil gå i balanse. Kontakten med aktuelle virksomheter pågår løpende, og 7 virksomheter har så langt sagt ja til å delta. Det har ikke lyktes med å oppnå bindende avtaler med virksomhetene. Selskapet Trainee Nedre Glomma AS ble etablert i august, og er heleiet av Fredrikstad Utvikling. Kompetanseoffensiven støttet prosjektets oppstartsfase med kr ,- Web-adresse: NCE SMART Women NCE Smart Women er starten på et langsiktig arbeid med å tiltrekke, utvikle og beholde personer med nødvendig kompetanse og mangfold i NCE Sart Energy Markets. Prosjektet skal i første omgang bidra til at kvinneandelen i klyngen økes. Der et satt som mål å kvalifisere til styrearbeid, opprette en mentorordning, oppfylle krav til kvinneandel i NCE styret og prosjektorganisasjon, motivere kvinner til å ta høyere utdanning, herunder deltagere på NCE SEM s masterprogram. I 2011 er prosjektet etablert med prosjektledelse, prosjektgruppe og utarbeidelse av konkret handlingsplan. Det er avholdt oppstartsmøter med ressurspersoner fra klyngeaktørene og gjennomført en kartlegging av nåsituasjonen som grunnlag for å utarbeide måltall for prosjektet og det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for prosjektet. Det er igangsatt en serie fagseminarer om styrearbeid. Prosjektet er presentert på HiØs likestillingsseminar. En student skriver masteroppgave med tema mangfold i klynger, og mangfold har vært oppe som tema på IT Advisory Board. Kvinner deltar i styringsgruppen for Fremtidskonferansen 2012 og utgjør ca 20 % av foredragsholderne. Prosjektgruppen deltar på klyngesamlinger i NCE Smart. Kvinneandelen er økt både i NCE Smarts egne styringsgrupper og sekretariat, og i eksterne fora som for eksempel høgskolens IT Advisory Board. Prosjektet startet våren 2011med varighet 2 år. Kompetanseoffensivens tilskudd er kr ,-. Web-adresse: Sammen bedre på kompetanseutvikling på arbeidsplassen LO Østfold har fått støtte til et prosjekt som skal utvikle kompetanse hos de tillitsvalgte, slik at de kan veilede om opplæring og kompetanseutvikling i virksomheten, samtidig som det legges til rette for prosjekter og utprøving på arbeidsplassene. Erfaringer og tilbakemeldinger fra bedriftsprosjekter og opplæringsopplegget vil sammen med partnerskapets erfaringer gi grunnlag for en mer helhetlig regional utvikling for kompetanseutvikling, karriereveiledning og økt læringslyst i arbeidslivet i Østfold. Den første samlingen ble avholdt i oktober Flere av deltakerne er godt i gang med å se på mulige tiltak i egen bedrift. Erfaringen til nå er at bedrifter som fra før har vært gode på kompetansetilbud til ansatte har sett muligheter for å bli enda bedre. Der det har vært lite fokus på dette har prosjektet hatt som målsetting å komme i dialog med ledelsen på temaet, og har oppnådd det. Side 30

31 Prosjektet startet opp høsten 2011 og avsluttes sommeren Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- Innsatsområde 2: NETTVERK OG KLYNGER FOR UTVIKLING AV NYSKAPING OG INNOVASJON Samarbeid Borg PlastNet og Høgskolen i Østfold. Borg PlastNet (BPN) ønsker en tettere kontakt mellom industri og skole, med gjennomføring av kompetansegivende og konkrete utviklingsprosjekter, samt å bygge opp et plastlaboratorium på Værste. Etter en workshop ved oppstart våren 2010 ble det identifisert aktuelle 18 prosjekter. I 2011 ble det gjennomført 4 hovedprosjekter hvor BPN og medlemsbedriftene var direkte involvert. 6 nye prosjektideer ble presentert for studenter høsten 2011, men ingen av disse ble antatt av studentene. BPN er engasjert i flere samarbeidsprosjekter med skolen, blant annet gjennom styreengasjement i forskingsprosjekt på fononiske materialer. Gjennom en intensjonsavtale er BPN også involvert i etableringen av et nytt masterstudium innenfor materialer i energiteknologi. Ressurser fra BPN benyttes også i undervisningssammenheng. Prosjektet hadde opprinnelig en varighet på ett år fra sommeren 2010 men er forlenget foreløpig ut skoleåret 2011/2012. Kompetanseoffensiven støtter prosjektet med kr ,- Forstudie LEAN-forum AVSLUTTET Østfold fylkeskommune tok initiativ til å kartlegge interesse blant bedrifter, interesseorganisasjoner og utdanningsmiljøene for å bygge opp et LEAN-miljø i Østfold. Etter en spørreundersøkelse og et møte som samlet over 100 virksomhetsrepresentanter ble det konkludert med at interessen for Lean er stor og at det er behov for opplæring og en arena der lean-tankegangen kan diskuteres og erfaringer utveksles. Et interimstyre, med representanter fra HiØ, Østfoldforskning, konsulentnæringen og bedrifter som praktiserer kontinuerlig forbedringsarbeid, har videreført bestillingene fra møtet og jobbet frem plan for oppstart av et LeanForum Østfold. Arbeidet har foregått i nær dialog med LeanForum Norge. LeanForumØstfold ble formelt stiftet Gjennom forstudien har LFØ konsentrert innsatsen om tre områder; 1) styrke medlemsbedriftenes deltakelse i tre aktive temagrupper og 2) styrke organisering og samarbeidet med LeanForum Norge og 8 nye lokale fora i landet, 3) utviklingsarbeid i styringsgruppen for å planlegge driften i Side 31

32 LeanForum Østfold teller for tiden ca. 30 aktive deltakere, der representantene i hovedsak kommer fra regionens industri- og teknologiske servicebedrifter. Forumet har også deltakere fra offentlig virksomhet innenfor omsorgssektoren. Kompetanseoffensiven har støttet prosjektet med kr ,-. Forstudien/forprosjektet ble avsluttet i 2011, men aktivitetene videreføres gjennom etablering av Lean Forum Østfold. Søknadsprosess for VRI Østfold AVSLUTTET Gjennom våren 2011 er det jobbet med å utvikle en søknad til Forskningsrådet om støtte til andre programperiode av VRI Østfold. Søknad ble sendt ved fristen i april, og ble godkjent i Forskningsrådet i juni. Kompetanseoffensiven avsatte kr ,- til dette arbeidet. Oppstartsaktiviteter i VRI Østfold AVSLUTTET I påvente av Forskningsrådet behandling av VRI-søknad for besluttet Kompetanseoffensiven å forberede oppstart av innsatsområdet på byggenæringen så tidlig som mulig, for å beholde den store interessen som næringsaktørene hadde vist for initiativet. Styret avsatte midler til å mobilisere flere næringsaktører og til å gjennomføre en miniforesight for aktørene. Sistnevnte skulle skape et felles utfordringsgrunnlag og peke på mulige utviklingsscenarier for det videre arbeidet. Seminaret ble gjennomført i juni med vel 30 håndplukkede deltagere. Det ble benyttet eksterne prosessveiledere i arbeidet. Bevilgningen fra Kompetanseoffensiven var på kr ,- VRI Østfold Samhandling og VRI Østfold Forskningsprosjekt Satsingen tar utgangspunkt i Østfolds FoU-strategi og i erfaringer fra VRI-1. Den er forankret i det regionale partnerskapet og i bedrifter og institusjoner tilknyttet nettverk i innsatsområdene. Strategiene som er valgt er 1) mobilisere til økt forskning i næringslivet, 2) samarbeid og kunnskapsdeling og 3) utvikling av regionens FoU-miljøer gjennom forskningsprosjektet. Strategiene gjennomføres med tre innsatsområder som har potensial for økt verdiskapning gjennom forskningsbasert innovasjon: a) Teknologi og Energi - grønne løsninger i SMARTe byer: skal bygge opp under NCE Smart Energy Markets og styrke bedrifters kommersialiseringsevne med aktiviteter som ikke inngår i NCEprosjektet. b) Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon: skal stimulere til utvikling og økt utnyttelse av ny teknologi og nye løsninger innenfor sektoren, med involvering av brukergrupper i tillegg til triple-helix. Bygging av nytt sykehus for Østfold og Samhandlingsreformen er viktige forutsetninger i gjennomføring av innsatsområdet. c) Energieffektiv rehabilitering av bygg: byggenæringens potensial for å bli mer FoU-intensiv skal utløses gjennom arenaer som legger til rette for konkrete utviklingssamarbeid mellom bedrifter og mellom bedrifter og FoU-miljøer. Det er sterke koblinger mellom de tre innsatsområdene, som skal utvikles til en SMART Citiesvisjon. Det er lagt stor vekt på læring mellom innsatsområdene, og interaksjon mellom samhandlings- og forskningsprosjektet i VRI. Erfaringene fra en moden klynge (NCE SEM) utnyttes i etablering og utvikling av de to nye sektornettverkene. I alle innsatsområdene benyttes Side 32

33 et bredt spekter av virkemidler, i tillegg til at det eksperimenteres med nye varianter av virkemidlene i VRI. Bedriftsfokuset er forsterket, og det er involvert flere og nye bedrifter, næringsmiljøer og FoU-aktører i gjennomføringen av satsingen. Østfold fylkeskommune er prosjektansvarlig og hovedprosjektledelsen ivaretas av NHO Østfold. Forskningsprosjektet skal bidra til VRI sine mål om økt kompetansebygging og innovasjon gjennom (1) å styrke forståelsen for innovasjonsprosesser i nettverk som involverer bedrifter, offentlige aktører og brukere, og (2) å utvikle lokal forskningskompetanse innen innovasjonsområdet på internasjonalt nivå. Prosjektet vil i særlig grad fokusere på de bedriftenes rolle for samhandling og innovasjon i regionen. Det empiriske grunnlaget hentes fra studier av samhandlingsprosjektets aktiviteter, inkludert studier av innovasjonsprosesser på tvers av innsatsområdene. Prosjektansvarlig og prosjektleder for forskningsprosjektet er Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Prosjektet ble godkjent med oppstart 1. september 2011 og løper ut Kompetanseoffensivens støtte er kr ,- til samhandlingsprosjektet og kr ,- til forskningsprosjektet. Innsatsområde 3: REGIONAL FOU KOMPETANSE Verdidrevet Serviceinnovasjon Prosjektet inngår i forskningsprosjektet "Verdidrevet Serviceinnovasjon" på Handelshøyskolen BI hvor Borg Innovasjon er en av to partnerbedrifter. I prosjektet vil man skape innovative servicekonsepter innen helse og omsorg som gir mennesker økt livskvalitet ved å bo lenger hjemme. En stipendiat fra BI jobber med kunnskapsinnhenting på området og gjennomfører en brukerundersøkelse i Sarpsborg kommune. Det er etablert et nettverk som nå består av rundt 30 bedrifter og andre virksomheter. Nettverket har hatt flere arrangementer og samlinger. Støtten fra Kompetanseoffensiven har gitt Borg Innovasjon mulighet til å engasjere seg i flere prosjekter som bygger opp under serviceinnovasjonsprosjektet, og Borg Innovasjon har fått gjennomslag for søknader om Interreg-støtte, støtte fra Oslofjordfondet og fra Forskningsrådet gjennom VRI. Det jobbes for å utvikle et innovasjons- og kompetansesenter på Helse og omsorg i tilknytning til Inspiria og Høgskolen i Østfold. Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- årlig i 4 år (bevilget i 2008). Prosjektets hjemmeside: Side 33

34 Styrking av FoU innen scenekunst AVSLUTTET Akademi for Scenekunst (Høgskolen i Østfold) vil profesjonalisere sitt forsknings- og utviklingsarbeidet både i kvalitet og kvantitet. Dette skal gjøre høgskolen bedre rustet til å styrke samspillet mellom forsknings- og praksisfeltet. Gjennom arbeidet med å definere FoU-plattformen er det utviklet en oversikt over ulike elementer i en strategisk plan frem til 2010, i en modell som synliggjør strategi og vekstpotensial fremover. Ved hjelp av midlene fra Kompetanseoffensiven kunne akademiet engasjere professor II for ett år og gjennom dette få drahjelp i å definere sin forskningsplattform. Etter prosjektet sitter akademiet igjen med et formulert og konkret utgangspunkt for videre utvikling av sitt forskningspotensial. Første halvår 2011 ble det gjennomført to FoU-seminarer med internasjonale innledere og et seminar i samarbeid med St. John University i York. Ansatte ved akademiet har deltatt på stipendiatsamling, og det er gjennomført søkerkurs i tilknytning til opptak til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Kompetanseoffensiven bevilget kr ,-. Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet sommeren Web-adresse: Et kunnskapsbasert Østfold Østfoldforskning i samarbeid med Menon gjennomfører Et kunnskapsbasert Østfold (EKØ), som er en forlengelse av det nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge (EKN). EKØ er basert på en hypotese om at næringsmiljø som har klyngeegenskaper oppnår en selvforsterkende evne til innovasjon. Denne effekten forsterkes ytterligere dersom man makter å koble kunnskapsmiljø og næring. Det kan dermed være innovasjonsdrivende dersom man klarer å identifisere næringer med utviklingspotensial (bærekraftig), og dersom man kan finne aktører i denne næringen og i kunnskapsmiljø som utviklingsaktørene kan påvirke i å danne klynger. Prosjektet har som mål å identifisere årsaker til de store utfordringene i regionen, kartlegge løsningsmuligheter på utfordringene og foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Dette skal gjøres gjennom innsamling av fakta, samle berørte aktører for å forankre felles forståelse av årsaker og løsningsforslag, samt å utnytte resultater fra det nasjonale EKN-prosjektet og andre regionale prosjekter. I 2011 er fase 1 av prosjektet gjennomført, herunder innhentet data og analysert befolkningsutvikling og økonomiske nøkkeltall for næringslivet. Næringslivets prestasjoner i forhold til resten av landet og andre regioner på Østlandet er kartlagt, og analysearbeidet fortsetter inn i Fase 2 i prosjektet er startet opp. Befolkningsveksten er sterk i Østfold, men fylket har underskudd på arbeidsplasser. Bostedsattraktiviteten er stor, til tross for at fylket mangler arbeidsplasser. Det er foretatt en gjennomgang av næringer i Østfold basert på størrelse, agglomerasjon/overrepresentasjon, vekst og verdiskaping pr sysselsatt. Dette, sammen med andre igangsatte satsinger i Østfold og innspill fra prosjektets referansegruppe har gitt prosjektet grunnlag for å plukke ut 8 bransjer som prosjektet vil gå i dybden på i fase 2. Disse er treforedling og emballasje, kjemisk industri, næringsmiddel, helse, IT/KIFT, fornybar energi og miljø, handel og bygg- og anleggssektoren. Side 34

35 Prosjektet skulle etter opprinnelig plan være avsluttet ved årsskiftet 2011/12, men er forsinket. Kompetanseoffensiven har støttet prosjektet med kr ,- Etablering av masterstudium i materialer i energiteknologi. Høgskolen i Østfold har fått tilsagn om støtte fra Kompetanseoffensiven til oppstart av et nytt masterstudium i materialer i energiteknologi ved avdeling for ingeniørfag. Støtten er knyttet til oppstart av studiet, og kommer først til utbetaling når studiet er godkjent og igangsatt. Det er høsten 2011 arbeidet med en akkrediteringssøknad til NOKUT. Tilbakemeldingen derfra er at deler av innholdet i studiet må justeres. Fremdriftsplanen er som følge av dette forskjøvet ett år ut i tid, med planlagt oppstart høsten Støtten fra Kompetanseoffensiven er på kr ,- Langsiktig kompetansebygging i Østfoldforskning Som ledd i finansiering av en langsiktig kompetansebygging i Østfoldforskning er det gitt tilskudd til å sluttføre et påbegynt doktorgradsløp innen livsløpsvurderinger av byggematerialer og bygninger. Østfoldforsking er et ledende miljø på livsløpsvurderinger generelt, og på bygninger og byggematerialer spesielt. Ytterligere kompetansebygging på dette området er strategisk forankret i instituttet, og bidrar til å styrke spisskompetansen på et område hvor de er ledende i Norge. Arbeidet har stor relevans for byggenæringen i Østfold, ikke minst for VRI-prosjektet «Energieffektiv rehabilitering av bygg». Støtten gjelder fra , og status og fremdrift rapporteres første gang pr Kompetanseoffensivens støtte utgjør kr ,-. Side 35

36 Halden kommune Folkvang skole «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: «REF» 2009/ A20 Hege Machulla, Referat fra møte i: Dato: Tid: Sted: Til stede: SU/SMU ved Folkvang skole Folkvang skole Referat fra møte i SU/SMU 4. juni 2012 Møtereferat Ulf Ellingsen, Elisabeth Giske, Sissel Kallar, Fred Voldset, Astrid Taftø, Marius Saxer Ebeltoft, Thor Sørlie, Elevrådet ved Folkvang skole, Marianne Eylertsen, Anne-Marit Skaug Sak 6 6/12 Sak 7 6/12 Sak 8 6/12 Sak 9 6/12 Referatet fra møtet 7.3. godkjennes Rektor informerte om grunnlaget for neste års utviklingsplan og foreløpig utkast til planer. Partene kom med innspill til planen. Ønskelig at planen fortsetter å ligge klar på våren. Positivt med videre satsing på lesing og ny satsing på regning. Stor tro på nytteverdien med leseveileder og intensive lesekurs. I framtiden tror partene at det blir viktig med satsing på de grunnleggende ferdighetene, sosial kompetanse, dannelse og fysisk helse. Lærernettverk skal etableres blant skolene innenfor samme nettverk. Det gjør at det blir et større faglig og pedagogisk miljø for småskolene på Idd. Rektor referer fra resultatene på årets internkontroll skolemiljø og medvirkning. Godt fornøyde brukere (elever, foreldre). Noen områder det må fokuseres ekstra på. Slitte gulv, noe gamle vannrør og behov for møbler i enkelte rom Rutiner for håndhygiene i klasserommene Bedre kildesortering Elevmedvirkning på vernerunder/ internkontroll Tidsbruk til elevenes spisepause alle skal ha minst 15 minutter Kommunisere rutiner ved tilsyn og konflikthåndtering med elevene Valgrutiner til elevrådsrepresentanter i klassene Flere av områdene er allerede under utbedring. Partene kom med forslag om elevrådet på Iddesiden også kom i gang med nettverkssamarbeid for å utveksle gode ideer. Rektor refererte fra det nylig avholdte bussmøtet hvor også elevrådsrepresentant Side 36

37 Theodor Parton var til stede. Svært positivt møte med løsninger på flere av problemene. Avventer nå tilbakemelding fra kommunen angående bussholdeplasser langs ruta der det pr. i dag ikke er plassert ut skilter. Gjelder både på Hov og Sørhalden/ Eskeviken. Uvisst hva som skjer i forhold til Jugern. Elevene som bor på bortsiden denne veistrekka får gratis skolebuss grunnet farlig skolevei. Problemet er at bussen ikke går lenger enn til Stangs plass så elevene må allikevel krysse denne svært farlige veistrekka. Flere foreldre kompenserer ved å kjøre elevene i bil. Dette gir økt trafikk i området og trafikkfaren øker for de elevene som går. Tiltak i forhold til både Hovsveien og Eskeviken foreligger i Trafikksikkerhetsplanen for Halden kommune for inneværende periode, men stoppet av rådende økonomiske forhold. En midlertidig løsning ville være at kommunen betaler det det vil koste ekstra å la bussen ta ruta ut om Eskeviken. Elisabeth Giske vil se nærmere på saken og ta med seg dette til hovedutvalgene. Det ble også drøftet ulike tilnærminger i forhold til trafikken rundt skolen ved levering og henting. Svært mange privatbiler skaper farlige trafikksituasjoner. FAU bør i samarbeid med skolen se på alternative slippsoner (stoppeplasser), holdningskampanjer og trafikkmerking. Andre skoler kan ha gode forslag. Partene slår også fast at arbeidet med å få en parkeringsfri skolegård så langt har vært vellykket. Alle partene får en kopi av referatet fra bussmøtet og tiltaksdelen fra Folkvangs område i trafikksikkerhetsplanen sendt med som vedlegg. Sak 10 6/12 Nytt møte i SU/SMU etter årsmøtet i FAU Forslag om en dag i uke 41, men unngå onsdager. Viktig at den enkelte part sørger for god flyt i tilstrømmingen på nye personer i utvalgene. Marianne tar dette med FAU, rektor med elevrådet og de ansatte. Tema for neste møte blir konstituering av nye utvalg, gjennomgang av vedtektene og trafikk. Partene melder inn ønske om ytterligere saker til rektor. Referent Hege Machulla Vedlegg: 1 Utdrag fra trafikksikkerhetsplanen for Halden kommune Utdrag fra utkast til trafikksikkerhetsplan for Referat fra samarbeidsmøte Kopi til: Ulf Ellingsen Kommunalsjef undervisning og oppvekst Side 2 av 2 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Halden kommune Folkvang skole «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2012/ Q80 Hege Machulla, Referat fra samarbeidsmøte Til stede: Skolen ved rektor Hege Machulla Elevrådet ved Teodor Parton og Ella Sørlie FAU v/ Reidun Hoff-Jenssen Nettbuss AS ved Steinar Sundt og Per Thon Teknisk forvaltning i Halden kommune ved Andreas Brække og Egil Hult Følgende temaer ble berørt under møtet: Bussholdeplasser langs ruta Teknisk forvaltning, nettbuss og Østfold kollektivtrafikk tar avgjørelsen om egnede stoppsteder langs med ruta. Nettbuss tar ansvaret for sammenkalling til en felles befaring. Nødvendig skilting vil også bli vurdert. Skolen vil få beskjed om avgjørelsen. Informasjon til brukere av bussen ang. reglement og forventninger Skolen lager et skriv og legger ut på skolens hjemmesider informasjon rundt bl.a. hvilken side av veien elevene kan forvente at bussen stopper, reglement rundt gyldig busskort og forventninger til elevers atferd og sikkerhet på bussen. Atferd overfor barn på bussen Elever og/ eller foreldre bør melde i fra snarest til skolen dersom sjåføren oppfører seg dårlig overfor elever. Rektor tar igjen snarest kontakt med Nettbuss om forholdet. Det er enighet blant møtedeltakerne at dårlig atferd overfor elever er uakseptabelt og virker negativt inn på tryggheten til elevene på skoleveien. Mulighet for bussen til å kjøre innom Eskeviken på vei fra Hov mot sentrum Det finnes reguleringsplaner i forhold til utbedring av området ved Jugeren, men økonomien setter en stopper for dette. Det er skolesjefens ansvar å vurdere om bussen også skal kjøres innom Eskeviken pga. trafikksikkerheten til elevene. Elevene får i dag gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei, men må gå av før det trafikkfarlige punktet. Rektor skal ta saken videre innen sektor undervisning og oppvekst. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Hovsv E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 40

41 Eventuelt Skolen ber om at elever som skal fra skolen og til Eskeviken etter skoleskyss kan gå på bussen mot Hov. Dette på grunn av trafikksikkerheten til elevene i forbindelse med skoleslutt. Elevene har rutiner med å vente innenfor skolegården. En voksen vakt følger barna ut på trafikkøya utenfor skolen og om bord på bussen. Nettbuss AS ber om at skolen oppfordrer foreldre til å holde busslommene frie for parkering. Med hilsen Hege Machulla rektor og referent Kopi til: Rolf E. Odberg Ulf Ellingsen Kommunalsjef undervisning og oppvekst Kommunalsjef undervisning og oppvekst Side 41 Side 2 av 2

42 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Tdm Barnehager / Asak Kulturbarnehage Heiderødvn TISTEDAL Melding om delegert vedtak Vedtak nr 2012/81 Delegert vedtak Barnehagesak Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ A10 Kirsten Mellingseter, Vedtak vedr. ny godkjenning av Asak Kulturbarnehage Det vises til søknad mottatt 13.juni 2012 om utvidet godkjenning for Asak kulturbarnehage. Barnehagen søker om godkjenning for maksimalt 63 barn når samtlige barn er over 3 år. I søknaden oppgis netto lekeareal til 287 kvm, som er tilstrekkelig leke- og oppholdsareal jfr. veiledende norm i vedtektene. Eierens vedtektsfestede norm for arealutnytting per barn 3 år og eldre er 4 kvm. Vedtak: 1. Asak kulturbarnehage godkjennes for maksimalt 63 barn når samtlige barn er over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år skal barneantallet reduseres. 2. Eier er forpliktet til å ha pedagogisk bemanning jfr. 1 i forskrift om bemanning. Det skal være minimum 1 pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. 3. Barnehagen gis kommunalt driftstilskudd fra september 2012 basert på nytt barneantall. Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen har kommet fram. Med hilsen Ulf Ellingsen kst. kommunalsjef undervisning og oppvekst Kirsten Mellingseter koordinator barnehage Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 42

43 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Brønnøysundregistrene Regnskapsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2011/ Rolf E. Odberg, Innsending av resultatregnskap, revisjonsberetning, årsberetning for regnskapsåret Legat til beste for studier og opplæring i Halden. Org. nr Som vedlegg oversendes herved følgende dokumenter fra «Legat til beste for studier og opplæring i Halden». Organisasjonsnummer: Resultatregnskap for 2011, balanse pr , noter til regnskap 2011, signert Vedlegg til årsregnskap 2011, datert Årsberetning 2011, datert Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet. Datert Med hilsen Rolf E. Odberg Fagleder skole- og barnehagefaglig stab Vedlegg: 1 Signert regnskap "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" 2 Vedlegg til årsregnskap - Legat til beste for studier og opplæring i Halden 3 Signert Årsberetning 2011 for "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" 4 Revisors beretning års regnskap for legatet Kopi til: Elin Cathrine Hagen Økonomi og plan Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 43

44 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN 2 9 N4ks2017 RESULTATREGNSKAP FOR 2011 Noter Renteinntekt av pantobligasjoner 0,00 0,00 Renteinntekt av ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Renteinntekt av bankinnsk , /,00 Renteinntekt av bankinnsk ,00 991,00 Sum driftsinntekt 9.592, ,00 Andre administrasjonskostnader , ,00 Andre kostnader 3 30, ,00 Avgift for stiftelsesregisteret 4 900,00 900,00 Renteutgifter Sum driftskostnader 2.530, ,00 Driftsresultat 7.062, ,00 Stønader , ,00 Ordinært resultat , ,00 Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære inntekter Arsresultat , ,00 Som tillegges/belastes urørlig kapital 10% av renteinntekt. 959,00 822,00 fri kapital: , ,00 Sum: , ,00 Side 44

45 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN BALANSE PR Note Anleggsmidler Pantobligasjoner 0,00 0,00 Andre anleggsmidler: bankinnskudd (urørlig) , ,12 Ihendehaverobl. 0,00 0,00 Fast eiendom Sum anleggsmidler , ,12 Bankinnskudd (fri) , ,30 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER , , , ,42 Gjeld Kortsiktig gjeld (overtrekk konto fri kapital) Egenkapital Urørlig kapital 1.1 "+ tillagt av årets overskudd "=urørlig kapital Fri kapital 1.1 "+/-årets resultat "=fri kapital Sum egenkapital , ,12 959,00 822, , , , , , , , , , ,42 Sum gjeld og egenkapital , ,42 Halden, /2 77 styrets formann Side 45

46 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN NOTER TIL REGNSKAP 2011 Bankinnskudd i Halden Sparebank kr , kr , GODTGJØRELSE kr 1 600,00 kr 1 600,00 Andre kostnader kr 0,00 kr 30,00 kr 30,00 TIL FORRETNINGSFØRER Sum Annonse i Halden Arbeiderblad Bank iro eb r Halden S arebank Sum Avgift for stiftelsesregisteret kr 900,00 Av ift for stiftelsesre isteret kr 900,00 Sum Stønader kr ,00 Stønader utdelt i 2011 kr ,00 Sum Halden Side 46

47 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN RESULTATREGNSKAP FOR 2011 Noter Renteinntekt av pantobligasjoner 0,00 0,00 Renteinntekt av ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Renteinntekt av bankinnsk , ,00 Renteinntekt av bankinnsk ,00 991,00 Sum driftsinntekt 9.592, ,00 Andre administrasjonskostnader , ,00 Andre kostnader 3 30, ,00 Avgift for stiftelsesregisteret 4 900,00 900,00 Renteutgifter Sum driftskostnader 2.530, ,00 Driftsresultat 7.062, ,00 Stønader , ,00 Ordinært resultat , ,00 Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære inntekter Arsresultat , ,00 Som tillegges/belastes urørlig kapital 10% av renteinntekt. 959,00 822,00 fri kapital: , ,00 Sum: , ,00 Side 47

48 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN BALANSE PR Note Anleggsmidler Pantobligasjoner 0,00 0,00 Andre anleggsmidler: bankinnskudd (urørlig) , ,12 Ihendehaverobl. 0,00 0,00 Fast eiendom Sum anleggsmidler , ,12 Bankinnskudd (fri) , ,30 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER , , , ,42 Gjeld Kortsiktig gjeld (overtrekk konto fri kapital) Egenkapital Urørlig kapital 1.1 "+ tillagt av årets overskudd "=urørlig kapital Fri kapital 1.1 "+/-årets resultat "=fri kapital Sum egenkapital , ,12 959,00 822, , , , , , , , , , ,42 Sum gjeld og egenkapital , ,42 Halden, styrets for Side 48

49 LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLÆRING I HALDEN NOTER TIL REGNSKAP 2011 Bankinnskudd i Halden Sparebank kr , kr , GODTGJØRELSE kr 1.600,00 kr 1.600,00 Andre kostnader kr 0,00 kr 30,00 kr 30,00 TIL FORRETNINGSFØRER Sum Annonse i Halden Arbeiderblad Bank iro eb r Halden S arebank Sum Avgift for stiftelsesregisteret kr 900,00 Av ift for stiftelsesre isteret kr 900,00 Sum Stønader kr ,00 Stønader utdelt i 2011 kr ,00 Sum Halden Side 49

50 Brønnøysundregistrene Regnskapsregisteret VEDLEGGTIL ÅRSREGNSKAP 2011 Brønnøysundregistrene Regnskapsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Organisasjonsnr. LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG STI OPPLÆRING I HALDEN Postboks HALDEN Registrerte opplysninger per Eventuette endringer dette regnskapsåret Startdato Avslutningsdato Startdato Avslutningsdato Konsernforhold Morselskap Endret konsernforhold Foreninger som følger regler for frivittig virksomhet, kan NEI Morselskap Ikke ikke være morselskap morsetskap Årsregnskapet er satt opp etter regtene for frivittig virksomhet Avkrysning er kun aktuelt for foreninger (FLII som er registrert i Frivitlighetsregisteret Hvis enheten ikke følger norsk regnskapslov etter friviltighetsregistertoven, kryss av Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven 6-1, kryss av IFRS/ Forenklet IFRS selskap Funksjon selskap IFRS/ Forenklet IFRS konsern Funksjon konsern Følges regnskapsreglene for små foretak? Ja Nei Jeg bekrefter at vedtagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ den Sted/dato, Underskrift av representant for enheten Dato /) C`I. ( Bare tit bruk for Regnskapsregisteret NYVE Admr Kregn Ja Nei Uti kregn Rets Ant.s ov.b årsb res bal e.bal gj.bal rev i-rev k-res k-bat k-n k-rev i-k-rev n atm.n kto d.k ik-fv funk u.off brev BR Side 50

51 Halden kommune Kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksbeh.:Rolf E. Odberg Tlf.: Mobiltlf.: Telefaks: E-post: Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato: 2011/ Årsberetning 2011 for «Legat til beste for studier og opplæring i Halden» Virksomhetens art etc. Legatet administreres av kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst deler en gang i året ut midler dersom søknadene oppfyller legatets statutter. Hovedutvalgets leder er styreleder for legatet. Legatets styremedlemmer er de fast medlemmene av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Legatets formål er å gavne forskning, opplæring og skolevirksomhet. Midler utdeles til søkere fra Halden og fordeles på bakgrunn av ferdige forskningsprosjekter eller oppgavearbeider med spesiell tilknytning til, eller nytte for Halden. Fortsatt drift. Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Det ble delt ut kr i legatmidler i Arbeidsmiljø. Legatet har ingen ansatte. Regnskapsfører er Halden kommune ved avdeling økonomi og plan. Ytre miljø. Legatets forretningsdrift forurenser ikke det ytre miljøet. Årets resultat. Drift av legatets midler i 2011 viser et underskudd på ,00 kr. Legatets urørlige kapital er i henhold til vedtektenes krav tilført 959,00 kr. Legatets frie kapital er redusert med ,00 kr. Ha en, Roar Lund Legatets styreleder Postadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Postgiro: E-post: Organisasjonsnr.: Side 51

52 Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks Drammen Til styret i Legat til beste for studier og opplæring i Halden Tel: Fax: REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Legat til beste for studier og opplæring i Halden, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for legatets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av legatets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Legat til beste for studier og opplæring i Halden per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Limited company, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. org.nr: Side 52

53 side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen og disponering av aktivitetsresultatet Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift, samt forslaget til årets disponering av aktivitetsresultatet, er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistent med årsregnskapet. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av legatets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi legatet er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, legatets formål og vedtektene for øvrig. Drammen, 8. juni 2012 Deloitte AS Kjartan Kvamme statsautorisert revisor Side 53

54 EE Brønnøysundregistrene Organisasjonsnr: LEGAT TIL BESTE FOR STUDIER OG OPPLERING I HALDEN Postboks HALDEN Deres ref. Vår ref. Dato Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2011 Vi har per mottatt og godkjent årsregnskapet. Alle som ber om informasjon om enheten, vil heretter få beskjed om at innsendingsplikten er oppfylt. Denne bekreftelsen kan vi av praktiske grunner sende bare til enheten. Dere må derfor selv kopiere den hvis revisor eller andre har behov for å få skriftlig bekreftelse på at dokumentene er innsendt. Vennligst kontroller at de registrerte data er korrekte: Årsregnskapet for regnskapsåret 2011 omfatter perioden fra til (normalt regnskapsår). Enheten er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern. Hvis disse opplysningene ikke stemmer, ber vi om å bli kontaktet. Det er anledning til å påklage dette vedtaket jf. forvaltningsloven S 28. Klagefristen er tre uker fra den dagen dette brevet kom frem til deg, jf. forvaltningsloven S 29. Klagen skal fremsettes skriftlig for Regnskapsregisteret, og skal være datert og undertegnet av klager, jf. forvaltningsloven S 32. Med hilsen Brønnøysundregistrene - Regnskapsregisteret (sjl, underdirektør Brønnøysundregistrene Postadresse:Regnskapsregisteret, Postboks 900, 8910 Brønnøysund Telefoner:Opplysningstelefonen Administrasjonen Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Side 54

55 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2012/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport Undervisning og oppvekst Enhetsrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport Undervisning og oppvekst pr. august 2012 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport for undervisning og oppvekst pr. august til behandling i utvalget. Rapporten viser et negativt periodeavvik på 10,8 mkr og et negativt prognoseavvik på -2 mkr, en forbedring siden mai mnd på 0,6 mkr. Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksutredning: Økonomirapporten pr. utgangen av august viser en forbedring i sektor undervisning og oppvekst på 0,6 mkr sammenlignet med forrige rapportering. Ved utgangen av mai mnd rapporterte sektoren en negativ prognose på 2,6 mkr, og ved utgangen av august rapporteres et negativt avvik på 2,0 mkr. Forbedringen skyldes i all hovedsak at fakturering for gjesteelever i mai/juni ble noe høyere enn tidligere prognostisert. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er heftet stor usikkerhet til flere av postene i prognosen. Dette gjelder blant annet om den budsjetterte effekten av tiltak med iverksettelse i august vil gi den forventede effekt. Den samlede økonomiske effekt av tiltak i budsjettet med virkningstidspunkt fra august beløper seg totalt til 4,5 mkr. Side 55

56 Videre er det ikke hensyntatt i prognosen forholdet om vedtak om opprettelse av nye avdelinger i Kommunale barnehager. Dette vil påvirke kostnadsnivået i de 2 barnehagene, samt at det kan gi en negativ kostnadsmessig effekt vedrørende tilskuddet til de private barnehagene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side 56

57 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose Enhet Juli Juli Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum Undervisning og oppvekst Side 57

58 Avvik Side 58

59 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: A / Lill Stende Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2012/ Utsendte vedlegg 1 Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden Høringsnotat om skolepolitisk plattform 3 Bjørklund - høring 4 Gimle - høring 5 Tistedal skole - høring 6 Brekkerød - høring 7 Strupe - høring 8 Låby - høring 9 Stangeløkka - høring 10 Isebakke - høring 11 Bergknatten - høring 12 Høring om politisk plattform for barnehager og skoler i Halden kommune 13 Svar på høring om politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 14 Høringsnotat vedr politisk plattform for barnehager og skoler 15 Høring om politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 16 Høring ny pedagogisk plattform 17 Referat fra samarbeidsmøte i Tistedal barnehage Ikke utsendte vedlegg Barnehage- og skolepolitisk plattform Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det vises til saksframlegg i PS 2012/33 i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst : Skolepolitisk plattform for grunnskolen i Halden ble vedtatt i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst På bakgrunn av nasjonale styringsdokumenter og føringer i den lokale plattformen har Halden kommune igangsatt et utviklingsarbeid i barnehager og skoler, med klare fokusområder og mål, og med vekt på helhet og sammenheng i planverk og felles systemer for hele utdanningsløpet fra barnehage til ungdomsskole. Ny barnehage- og skolepolitisk plattform bygger på den foregående, og det er en forutsetning at det pågående utviklingsarbeidet videreføres. Side 59

60 Skolepolitisk plattform for grunnskolen i Halden ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, Kommunalt foreldreutvalg, de ansattes organisasjoner, elevene og administrasjonen. I perioden etter at denne plattformen ble vedtatt er det etablert ledernettverk mellom alle skoler og mellom barnehagene, og det er opprettet en Kommunalsjefens plangruppe bestående av en leder fra hvert av nettverkene. Utkastet til ny plattform er utarbeidet av plangruppa i nært samarbeid med ledernettverkene. Bred forankring av plattformen sikres gjennom at dokumentet sendes på høring til alle impliserte parter med høringsfrist På bakgrunn av høringsuttalelsene vil plattformen bli ferdigstilt og fremmet som sak til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst i september Hovedutvalg for undervisning og oppvekst fattet følgende vedtak: «Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner høringsdokumentet og planen for ferdigstillelse av Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden » Ved fristens utløp hadde det kommet inn 16 høringsuttalelser. (Se vedlegg). Flere uttalelser understreker viktigheten av en felles plattform for arbeidet i Halden-skolen, med klare fokusområder, felles verktøy og metodikk. Eksempel på dette er svaret fra Samarbeidsutvalget ved Berg skole, som i tillegg fremhever nødvendigheten av at plattformen må realiseres i praksis ved den enkelte skole: «vi ser på dette som et nyttig arbeidsdokument som viser tydelig retning for utviklingen av Haldenskolen, men som må omsettes til praksis gjennom konkrete tiltak ved den enkelte skole, og gjøres forpliktende for alle ved den enkelte skole gjennom skolenes årlige utviklingsplaner fram mot 2020.» Rådmannens innstilling: Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden vedtas. Saksutredning: Bakgrunn Stortinget har gitt kommunene ansvaret for den lokale organiseringen og gjennomføringen av grunnskoleopplæringen i Norge. Halden kommune er skoleeier for grunnskolen i Halden og har, i tillegg til å drive opplæring, også ansvar for å synliggjøre mål som samfunnet har for skolen. Kommunen er barnehageeier og er også tilsynsmyndighet overfor private barnehager. Dermed har kommunen et ansvar for det helhetlige utdanningsløpet fra barnehage til ungdomsskole. En politisk plattform for barnehager og skoler i kommunen skal inneholde overordnede mål for opplæringen og vise hvilken utvikling og retning som skal prioriteres. Å beherske grunnleggende ferdigheter er nødvendig for læring og utvikling i barnehage, skole, arbeid og samfunnsliv. De grunnleggende ferdighetene, slik de er definert i Kunnskapsløftet, er å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, og å kunne bruke digitale verktøy. Den politiske plattformen for barnehager og grunnskoler i Halden prioriterer de samme områdene og definerer klare mål og indikatorer for måloppnåelse, samt hvilke måleverktøy som skal benyttes. Samtidig beskrives mål for barnehagenes arbeid innenfor de fagområdene som legger grunnlaget for den videre utviklingen av ferdighetene i skolen. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden innledes med beskrivelse av det barne-, elev- og læringssyn som danner grunnlaget for arbeidet i barnehager og skoler i Halden. Dette er det viktig å synliggjøre fordi det danner basis for de valg som er gjort og skal gjøres i henhold til metodikk og verktøy i opplæringen. Det er også viktig å vise at barnehage og skole skal bidra til at barn og unge utvikles til hele mennesker som evner å ta ansvar for seg selv Side 60

61 og sine medmennesker i et demokratisk samfunn. Utvikling av sosiale ferdigheter er derfor et eget prioritert område i plattformen. Konklusjon Rådmannen mener at Skolepolitisk plattform for grunnskolen i Halden har fungert som et godt styringsdokument for det utviklingsarbeidet som pågår i barnehager og skoler i Halden, og at Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden vil danne grunnlag for videreføring av dette arbeidet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Ulf Ellingsen Side 61

62 Læring og utvikling Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden Side 62

63 1. Innledning Stortinget har gitt kommunene ansvaret for den lokale organiseringen og gjennomføringen av grunnskoleopplæringen i Norge. Halden kommune er skoleeier for grunnskolen i Halden og har, i tillegg til å drive opplæring, også ansvar for å synliggjøre mål som samfunnet har for skolen. Det er bakgrunnen for utarbeidelsen av Skolepolitisk plattform for grunnskolen i Halden Plattformen inneholder konkrete mål for tre fokusområder: lesing, regning og respekt for andres integritet, og den har vært styrende for det utviklingsarbeidet som har pågått i grunnskolen i Halden i denne perioden. Plattformen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra skoleeier (politisk og administrativ), fagforeningene og foresatte. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden er en videreføring av foregående plattform. Dokumentets form og innhold er utarbeidet/revidert av kommunalsjefens plangruppe i samarbeid med ledernettverkene, og det har vært til høring i barnehagenes og skolenes samarbeidsutvalg, i det kommunale foreldrerådet og i de ansattes organisasjoner. Plattformen er politisk vedtatt. Den nye plattformen tar opp i seg kommunens ansvar for det helhetlige tilbudet fra barnehage til ungdomsskole og viktigheten av helhet og sammenheng i dette løpet. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden er fundamentert på anerkjent forskning om hva som bidrar til læring og utvikling i barnehage og skole, og den bygger på de positive erfaringene som er gjort i utviklingsarbeidet i Haldens barnehager og skoler de siste årene. 2. Plattform Barnehagenes og skolenes oppdrag er nedfelt i barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Her gjengis formålsparagrafene i sin helhet: 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 2 Side 63

64 Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Hva betyr dette for arbeidet i barnehager og skoler i Halden kommune? Den enkelte ansatte i barnehage og skole skal se og møte hvert enkelt barn som det individet det er, med alle sine egenskaper, forutsetninger og muligheter. Alle aktiviteter i barnehage og skole skal bidra til en danningsprosess som forbereder barn og unge for et flerkulturelt samfunn, solidaritet, demokrati og globale og miljømessige utfordringer. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring står sentralt. I barnehagen er samhandlingsprosesser i lek og læring og det å ta hensyn til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og å reflektere over det en gjør i samspill med andre. Danning er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. En tydelig hovedlinje i oppfostringen må være å forene økt viten, kyndighet og ferdighet med sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk sans. Opplæringen i barnehage og skole skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden barn og unge lever i. Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode, å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. Følgende sitat fra Galileo Galilei oppsummerer det læringssynet som Halden kommune skal bygge arbeidet i barnehager og skoler på: Du kan ikke lære et menneske noe. Du kan bare hjelpe det til å oppdage det i seg selv. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1) Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 3 Side 64

65 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2) Skolen er opprettet for målrettet og systematisk læring. I skolene blir elevene undervist av et personale som har dette som sin jobb og er utdannet med dette som formål. Men læring og undervisning er ikke det samme. Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisning er noe som blir gjort av en annen. God undervisning setter læring i gang men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer denne prosessen. Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egen evner. En god lærer øker også deres utholdenhet til å orke anstrengelse i motbakker, og ikke straks vike unna om de ikke får det til med en gang. En lærer er derfor både igangsetter, rettleder, samtalepartner og regissør. (Den generelle delen av læreplanen) Læring skapes gjennom aktive elever som gis mulighet til selv å delta i egen læringsprosess ved at ulike læringsstrategier kan tas i bruk. Opplæringen er tilpasset den enkelte elev med utgangspunkt i kartlegging og evaluering. Barnehagebarna og skolebarna kommer til oss som aktive, nysgjerrige og lærelystne. For at de skal beholde motivasjonen for å være aktive, øve og arbeide mot nye mål, må vi legge til rette for gode læringssituasjoner der de opplever mestring. Gode læringssituasjoner skaper vi når vi tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. Våre barnehagebarn og skoleelever lærer best når de - er aktive i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læringssituasjon - er bevisste på hvordan de lærer og bruker ulike læringsstrategier - gis mulighet for undring og utforskning gjennom varierte arbeidsmåter - blir stilt overfor krav, både faglig og sosialt - opplever trygghet, trivsel og mestring 3. Strategi Nesten alle barn i Norge har gått minimum 1-2 år i barnehage før de begynner på skolen. Utdanningsløpet starter i barnehagen, og helhet og sammenheng handler om å ha en rød tråd i den pedagogiske praksisen gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til ungdomsskole. Det forutsetter informasjonsutveksling og samarbeid mellom alle nivåene og gode overganger fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående skole. Kommunens oppgave er å se til at nasjonale føringer blir iverksatt og fullført i barnehagen og skolen, i den enkelte avdeling og klasserom. Det forutsetter at styringsdokumenter og planverk henger sammen i alle ledd. Halden kommunes hovedstrategi er å sørge for helhet og sammenheng i barnehage- og skoleeiers føringer. Det skal være et samlet fokus på noen få prioriterte områder, og det skal benyttes noen felles verktøy i arbeidet. Slik skapes forutsetninger for felles refleksjon, for innsyn i avdelinger og klasserom, og for spredning av god praksis. Det skal stilles krav til ledere og ansatte, og kravene skal følges opp med støtte fra eier og administrasjon gjennom kompetanse- og veiledningstiltak. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 4 Side 65

66 Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (ståstedsanalyser, brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver) er tatt i bruk gjennom lokalt system for kvalitetsvurdering. Barnehagene og skolene i Halden har dyktige og aktive foreldreutvalg som bidrar til utvikling av virksomhetene. De foresatte er barnehagenes og skolenes viktigste samarbeidspartnere, og det må legges til rette for at dette samarbeidet ivaretas og utvikles videre. Andre offentlige og private virksomheter, lokale foreninger og enkeltpersoner skal gis mulighet til å delta aktivt i barnehage- og skolehverdagen. Disse gruppene er viktige bidragsytere i utviklingsarbeidet. 4. Konkretisering av prioriterte utdanningsmål Å beherske grunnleggende ferdigheter er nødvendig for læring og utvikling i barnehage, skole, arbeid og samfunnsliv. De grunnleggende ferdighetene, slik de er definert i Kunnskapsløftet, er å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag på det enkelte fags premisser. De grunnleggende ferdighetene er basis for læring og utvikling i alle fag, ikke bare som ferdigheter på et grunnleggende nivå, men på ulike nivåer på trinnene. (St.meld. 22). Halden kommune har som målsetting at elevenes ferdigheter i lesing, regning og bruk av digitale verktøy styrkes i grunnskolen. Barnehagens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst og Antall, rom og form, samt bruk av IKT i lek og læring legger grunnlaget for skolens videre arbeid, og slik sikres det helhetlige utdanningsløpet. Opplæringen må imidlertid ikke bare rettes mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Opplæringens mål er å utvide barn og unges evner til innlevelse, utfoldelse og deltakelse, og det er viktig å utnytte barnehagen og skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Det må organiseres slik at barnas og elevenes virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av konsekvensene av egne handlinger. Det må gis rik anledning for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen. Barnehage: Område: Mål: Indikator: Måleverktøy: Alle barn skal ha varierte og positive Alle barn deltar på sitt nivå aktivt i samtale, Kommunikasjon, erfaringer med å bruke samlinger m.m. språket som språk og tekst kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Antall, rom og form Alle barn skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. De skal tilegne seg anvendbare matematiske begreper. Alle barn har tilgang på lekemateriell som stimulerer til læring av matematiske begreper Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 5 Side 66

67 Sosiale ferdigheter Digitale ferdigheter Alle barn skal utvikle evnen til å samhandle positivt med andre, vise toleranse og bidra til et inkluderende fellesskap. Mobbing og vold skal ikke forekomme i barnehagen. Alle barn skal erfare hvordan digitale verktøy kan brukes i lek og hverdagsliv Alle barn skal gi uttrykk for trygghet og trivsel i barnehagen, med andre barn og med de voksne. Ingen barn skal oppgi at de har blitt mobbet i barnehagen. Foreldre skal oppleve at barnehagen håndterer mobbing godt. Alle barn skal ha tilgang til PC og kunne benytte den på sitt nivå i lek og læring Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Tilbakemeldinger fra foreldre Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Skole: Område: Mål: Indikator: Måleverktøy: Lesing Alle elever skal ha lært å lese før de går ut av 2.klasse Alle elever kan avkode en tekst når de har gått ut av 2.trinn Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Regning Sosiale ferdigheter Digitale ferdigheter Alle elever skal bli funksjonelle lesere Alle elever skal utvikle gode regneferdigheter Alle elever skal utvikle evnen til å samhandle positivt med andre, vise toleranse og bidra til et inkluderende fellesskap. Mobbing og vold skal ikke forekomme i skolen. Alle elever skal kunne nyttiggjøre seg digitale verktøy i lek og læring 95% av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 på 5.trinn og nivå 3, 4 eller 5 på 8. og 9.trinn 95% av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3 på 5.trinn og nivå 3, 4 eller 5 på 8. og 9.trinn Alle elever skal trives på skolen, med medelever og med lærerne. Ingen elever skal oppgi at de har blitt mobbet på skolen. Foreldre skal oppleve at skolen håndterer mobbing godt. Alle elever skal ha tilgang til PC (3 elever pr.pc) Alle elever skal ha fått opplæring i nettvett (informasjonskompetanse og digital dømmekraft) Nasjonale og lokale kartleggingsprøver Nasjonale prøver Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Nasjonale prøver Pedagogisk dokumentasjon og observasjon Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen GSI Elevundersøkelsen Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 6 Side 67

68 5. Tiltak Fokus på helhet og sammenheng og satsing på felles verktøy og kommunale veiledere har vist seg å være suksessfaktorer som skal videreføres i realiseringen av ny plattform. Det er innført et felles verktøy for leseopplæring, leselos, og det er ansatt en egen kommunal leseveileder for å bistå lærerne og lederne i implementeringen av verktøyet. Barnehagene har fulgt opp ved å intensivere arbeidet med språkstimulering, bl.a. gjennom bruk av verktøyet Snakkepakken. Satsingen på regning er påbegynt ved ansettelse av kommunal regneveileder og kompetansetiltak overfor lærerne. Barnehagene fokuserer på fagområdet antall, rom og form. Et tredje felles verktøy som implementeres i alle skoler, er LOV (læring og vurdering), en metodikk som er utarbeidet av Roald Jensen ved Høgskolen i Østfold. Metodikken bidrar til tilpasset opplæring i klasserommet. Den gir lærere og elever økt bevissthet om læring og læringsmål, styrker elevmedvirkningen i skolen og gir en mest mulig læringsfremmende leksepraksis. LOV er valgt fordi metodikken støtter opp om det læringssynet som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i Halden-skolen. Barnehagenes vektlegging av barns medvirkning er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf, og slik legges et viktig grunnlag for skolenes arbeid etter prinsippene i LOV. Det er ansatt en egen kommunal veileder til å følge opp arbeidet med LOV. I arbeidet med å utvikle barns og elevers sosiale ferdigheter må fokus settes på barnehagenes og skolenes læringsmiljø og på samspillet mellom aktørene (barn, elever, ansatte, foreldre). Et godt foreldresamarbeid er en viktig forutsetning for dette arbeidet. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosiale ferdigheter utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Opplevelser av egenverd og mestring, lek og læring sammen med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehage og skole. Gjennom samhandling skal barn og ungdom utfordres til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Halden kommune har vedtatt Forskrift om felles ordensreglement for skolene i Halden kommune, og det er utarbeidet egne handlingsplaner mot mobbing i samtlige barnehager og skoler. I arbeidet med å utvikle digitale ferdigheter vil det være viktig å samarbeide med kompetansemiljøer i og utenfor barnehagene og skolene (foresatte, IT-avdelingen, næringsliv m.m.) Strategier, tiltak og vedtatte verktøy for realisering av Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden er beskrevet og konkretisert i Plan for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune og i virksomhetenes årlige Utviklingsplan. 6. Vurdering Nasjonalt system for kvalitetsvurdering (Nasjonale prøver, ståstedsanalyser og brukerundersøkelser) og lokalt System for kvalitetsvurdering av barne- og ungdomsskoler i Halden kommune inneholder tiltak og rutiner for å vurdere om utviklingsarbeidet setter Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden 7 Side 68

69 spor i klasserommet og hos den enkelte elev. Ledere og lærere må analysere resultatene etter de nasjonale prøvene og benytte dem til forbedring av læringsarbeidet. Kartleggingsverktøy skal brukes for å avdekke og hjelpe elever som har behov for ekstra innsats til å tilegne seg de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og bruk av digitale verktøy. Opplæringslovens krav om tilpasset opplæring gjelder også de sterkeste elevene, som skal få utfordringer tilpasset sitt nivå. Barnehagene driver ikke systematisk kartlegging av enkeltbarn, men gjennom observasjon og pedagogisk dokumentasjon skal alle barn gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Politisk plattform for barnehager og grunnskoler i Halden Side 69 8

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 03.11.2010 - Formannskapssalen, Kulturhuset Fra kl. 14.00 til kl. 16.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 23.03.2011 kl. 18.00 19.25 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer