OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2007 MED REGNSKAP FOR 2007 OG BUDSJETT FOR 2008 Nedre Vollgate 9, 0158 OSLO Telefon: , Telefax: e-post: hjemmeside:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. LEDERENS SIDE 3 2. FAKTA OM OOF 4 3. RAMMER FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORVALTNING 7 4. MARKA GRØNTOMRÅDER OG TURVEIER UT I NATUREN PLANLEGGING SAMARBEID KUNNSKAP REGNSKAP OG BUDSJETT 33 Forsiden: Den skal tidlig krøkes Unge fiskere på Langåra. (Foto: Asbjørn Olsen) 2

3 1. Lederens side LOV FOR OSLOMARKA ER I RUTE MED OOF SOM PÅDRIVER! Regjeringen har i løpet av 2007 nedlagt et betydelig arbeid med å sikre Oslomarka for natur- og friluftsliv. Sikring av marka har vært OOFs hovedoppgave siden starten i Et utrettelig arbeid av OOF s tillitsvalgte og administrasjon, gode samarbeidsrelasjoner med medlemsorganisasjonene og kommunene og miljøbevisste politikere, enkeltpersoner og samfunnet forøvrig har ført fram. OOF og andre organisasjoner har deltatt i Miljøverndepartementets arbeidsgruppe. I tillegg har OOF og organisasjonene hatt titalls møter og kontakter. Vi har initiert møter og seminarer med kommuner og fylkeskommuner. Miljøverndepartementet (MD) sendte 26. juni 2007 utkast til lov om naturområder og nærliggende kommuner (Marka) ut på høring. Høringsfristen ble satt til 15. november. For å hindre inngrep og utbygging i Marka mens lovarbeidet pågår, innførte regjeringen 29. juni forskrift om rikspolitiske bestemmelser (RPB) om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka). Med noen viktige forbehold har markaorganisasjonene applaudert lovforslaget og innføringen av RPB. OOF har i sitt høringskast til lovforslaget spesielt tatt opp forholdet til landbruk og skogsdrift som vi mener må omfattes av loven samt forvaltning. OOF er spesielt glad for at det legges opp til at friluftsområder kan gis en vernestatus. Det er også gledelig at høringsrunden denne gangen viser at et stort flertall av kommunene støtter lovforslaget. I tillegg blir loven støttet av Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fylkeskommuner. Regjeringen vil fremlegge et revidert lovforslag til Stortinget våren/sommeren 2008 og vi har grunn til å tro at loven er på plass vinteren 2008/09! Arbeidet med Markaloven har hatt høyeste prioritet i årsmøteperioden. Men vi er og har vært på hugget i en rekke andre saker som angår natur og friluftsliv som en grundig årsberetning viser. Som vil framgå av årets beretning har vi prøvd å etterkomme ønsker fra forrige årsmøte om endringer. Hvert kapittel innledes nå med en henvisning til OOFs langtidsplan. Vi går med ydmykhet og høy motivasjon inn i en ny årsmøteperiode. Hans-Petter Aas 3

4 2. Fakta om OOF Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og paraplyorganisasjon for 38 naturvern- og friluftsorganisasjoner som representerer en medlemsmasse på om lag I tillegg er 19 kommuner og en fylkeskommune medlemmer. OOF ble etablert i 1936 og har arbeidet kontinuerlig med Marka-, friluftsog naturvernspørsmål siden. Organisasjon: Erik Sture Larre er ordfører i rådet og Bjørn Kåre Salvesen er varaordfører OOFs styre har i perioden bestått av: Hans-Petter Aas, leder, Margrethe Geelmuyden, nestleder, Hans B. Skaset, Randi Larsen, Rein Midteng (fram til ) og Marit Lie (fra ), medlemmer. Bernt Bull, Hanne Mæland, Kirsti Pedersen Gurholt og Twinkle O Hara Dawes har vært fast møtende varamedlemmer. I 2007 har det vært avholdt 10 styremøter og styret har behandlet 60 saker. Representantskapet består av 7 medlemskommuner og 7 medlemsorganisasjoner: Representantskapet pr : Kommuner: Asker, Jevnaker, Lier, Lørenskog, Oslo, Ringerike og Skedsmo. Organisasjoner: Bærumsmarkas Venner, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Lillomarkas Venner, Oslo Idrettskrets og Oslospeiderne av Norges Speiderforbund. OOFs medlemmer pr : Fylkeskommuner: Oslo og Akershus. Kommuner: Asker, Bærum, Enebakk, Gjerdrum, Gran, Hole, Jevnaker, Lier, Lørenskog, Lunner, Nannestad, Nittedal, Oppegård, Oslo, Ringerike, Rælingen, Røyken, Skedsmo og Ski. Frilufts- og naturvernorganisasjoner, velforbund, og idrettsorganisasjoner: Akershus Krets av Natur og Ungdom, Arbeidernes Jeger- og Fisker-forening, Bondeungdomslaget, Bygdelagssamskipnaden i Oslo, Bærumsmarkas Venner, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Det Norske Skogselskap, 4H Akershus og Oslo, Framfylkingen i Oslo, Frognerparkens Venner, Lillomarkas Venner, Maridalens Venner, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Naturvernforbundet i Bærum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet på Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Oslo Elveforum, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo Krets av Natur og Ungdom, Oslospeiderne av Norges Speiderforbund, Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Ringerikes Turistforening, Romerike Krets av Norges Speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Østensjøvannets Venner, Østmarkas Venner, Bærum Velforbund, Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, Selskabet for Oslo Byes Vel, Akershus Skikrets, Oslo Bedriftsidrettskrets, Oslo Idrettskrets 4

5 Medlemskap: OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Det Norske Skogselskap (DNS) og Forest Stewardship Council (FSC). OOFs tillitsvalgte og ansatte: Valgkomité: Steinar Saghaug (leder), Sidsel Graff-Iversen og Signe von Streng. Æresmedlemmer: Erik Sture Larre, Bjørn H. Gløersen, Finn Ramsøy, Frithjof Funder og Oddvar Rolstad. Revisorer: Arne Giske og Tron Bamrud. Interne utvalg: Turveiutvalget: Frithjof Funder (leder), Anne Grete Giæver, Tom Ekeli, Gunnar Mæland, Bjørn Smedsrud, Ivar Fremo, Olav K. Momyr, Roar Nygaard, Elin Tyse, Torkel Røstad, Knut A. Edin, Svein Kile, Bente Markussen, Unni Eriksen, Barbro Westreng, Grethe Wiens, Arne Eliesen, Jan Olav Nybo, og Trine Johnsen. Hederstegnutvalg: Frithjof Funder (leder), Guri Vallevik Håbjørg og Finn Ramsøy. Sekretariatet: Asbjørn Olsen, generalsekretær, Hanne K. Hermansen, førstekonsulent (tilbake fra permisjon i mars 07 og ut i ny permisjon februar 08). Live S. Danielsen har vikariert som førstekonsulent fram til mars 07. Jesper Thomsen og Annika Ljungström har vært prosjektledere. Truls Bjerke er prosjektleder for OOFs prosjekter rettet mot funksjonshemmede og minoritetskulturelle og tar seg også av OOFs kontoroppgaver. Steinar Walberg har arbeidet med regnskap og lønninger mm. OOF har også hatt en rekke prosjektmedarbeidere engasjert på timebasis. Deltakelse i eksterne utvalg: Hans-Petter Aas er styremedlem i FL. MDs utvalg for Markalov. Asbjørn Olsen Rådgivende utvalg for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Oddvar Rolstad med Asbjørn Olsen som varamedlem Samarbeidsutvalget for miljøorganisasjonene (skogvern, Levende Skog (LS)- standarder, sertifisering): Oddvar Rolstad "Puttjern-gruppa" (Gardermobanen): Oddvar Rolstad, Asbjørn Olsen, varamedlem 5

6 Bærum LA-21 Turvegselskap: Anna Marie Graff er leder av selskapet. Arbeidsutvalget for kulturlandskapet i Oslo kommunes skoger (Friluftsetaten): Oddvar Rolstad Målsetnings- og flerbruksutvalget for Oslo kommuneskoger (Friluftsetaten): Asbjørn Olsen og Oddvar Rolstad Rulleringsgruppe for regionalt miljøprogram, skog (Landbrukskontoret): Oddvar Rolstad Samarbeidsforum om vassdrag (SAFOVA) (Oslo kommune): Ulrik Fr. Beichmann Prosjektgruppe for Sørli besøksgård (Friluftsetaten): Oddvar Rolstad Årsmøtet 2007 OOFs årsmøte ble avholdt i DNTs lokaler i Oslo Tilstede var 39 stemmeberettigede fra organisasjoner og kommuner samt OOFs styre, og 8 ikke-stemmeberettigede fra OOFs administrasjon og utvalg. Før selve årsmøtet ga politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Morten Wasstøl, en orientering om departementets arbeid med en lov for Oslomarka. Det ble foretatt følgende valg: Ordfører Erik Sture Larre og varaordfører Bjørn Kåre Salvesen ble begge gjenvalgt. Hans-Petter Aas ble valgt til styreleder for to år, Rein Midteng ble valgt til nytt styremedlem fram til , da Marit Lie overtok hans plass i styret. Bernt Bull, Hanne Mæland og Kirsti P. Gurholt ble gjenvalgt varamedlemmer og Twinkle o Hara Dawes ble valgt til nytt varamedlem. Arne Giske og Tron Bamrud ble gjenvalgt som revisorer. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder av valgkomitéen og Sidsel Graff-Iversen ble valgt som nytt medlem. (Signe von Streng ble oppnevnt som nytt medlem av valgkomiteen etter årsmøtet). Foruten vanlige årsmøtesaker, ble en søknad om medlemsskap i OOF fra Bærekraftige Follo behandlet. Det ble vedtatt at Bærekraftige Follo ikke ble opptatt som medlem på det nåværende tidspunkt. OOFs arbeidsprogram for 2007 ble tatt til orientering av årsmøtet. Tilskudd og kontingenter 2007: (2006 i parentes) Statstilskudd: (420000) Akershus fylke: (340000) Kommuner: Asker: 51500(51000) Bærum: (105750) Enebakk: 9500(9500) Gjerdrum: 5000(5000) Gran: (-)(-) Hole: 5000(5000) Jevnaker: 6500(6500) Lier: 22000(22000) Lunner: 8500(4250) Lørenskog: 31365(20000) Nannestad: 4700(3500) Nittedal: 15000(15000) Oppegård: 20000(20500) Oslo: (567000) Ringerike: 14000(14000) Rælingen: 1000(1000) Røyken: 17500(17000) Skedsmo: 43000(42000) Ski: 27000(27000) 6

7 3. Rammer for friluftsliv og naturforvaltning Å sikre store, sammenhengende natur- og friluftsarealer i Marka (Langtidsplanens pkt.1) Slik så det ut ved Skjelbreia i Østmarka i vinter! (Foto: Trine Johnsen) NASJONALT Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag OOF ga i en uttalelse støtte til hovedmålsettingen i lovforslaget, nemlig å tydeliggjøre og legge tilrette for en akseptert samfunnsnyttig motorferdsel i utmark og på vassdrag. Det var imidlertid etter OOFs syn liten tvil om at motorisert ferdsel i natur var til stor sjenanse både for dyreliv og utøvere av enkelt friluftsliv. Dagens praksis med stor kommunal frihet til å gi dispensasjoner fra regelverket hadde etter OOFs syn vært katastrofal sett fra naturens side. OOF understreket at de fleste brukere av naturen søkte naturopplevelse, ro og stillhet og ikke motorstøy og sårskader i terrenget og gikk således inn for forbud for såkalt rekreasjonskjøring. REGIONALT Arbeidet med Lov for Oslomarka OOF og samarbeidende organisasjoner har i hele året arbeidet med lovforslaget. Flere organisasjoner har også deltatt i Miljøverndepartementets referansegruppe. 7

8 Markagrensen Historien om Markgrensen går tilbake til 1938/41. Da som nå var presset mot friluftsområdene i Marka stor. Da tegnet Nils Houge, den første sekretær i OOF, inn den sorte strek eller Markagrensen - en grense som stort sett er bevart til i dag. Unntaket er at Regjeringen Willoch reduserte Marka i 1986 med omlag 6 prosent. Marka er frilufts- og rekreasjonsområde for mer enn en million mennesker. Marka utgjør ca 0,4 prosent av landets areal. Et aktivt friluftsliv i skog er viktig for helse og trivsel. Friluftslivet gir rike og varierte naturopplevelser. Marka er nærmiljø og lekeområde for barn og unge. Det er oppvekstområde som fremmer fysisk aktivitet. Marka benyttes ofte i undervisningen for barnehager og skoler. Samtlige 19 kommuner som grenser til Marka har i kommuneplanen tegnet inn Markagrensen. Markagrensen må ikke forveksles med grensen for virkeområde for de særskilte skogbruksforskriftene for Marka. Det som danner basis for område avgrensning av skogbruksforskriftene er kart fra Landbruksdepartementet av 3 juni Dagens Markagrense er basert på Miljøverndepartementets forslag fra 1986, sist revidert av Markainspektøren i 1996 og gjennom Rikspolitiske Bestemmelser (RPB) november Organisasjonenes forslag til revidert Markagrense For mange av oss er skille mellom Markagrensen etter Plan- og Bygningsloven (PBL), og Skogsgrensen merkelig og uheldig. Det er derfor ønskelig at en stort sett har sammenfallende grenser og et regime som forvalter hele Marka. I forbindelse med endringene i 1986 ble enkelte større områder satt av som reserve for fremtidig boligbygging. Dette gjaldt bl.a. Avtjerna i Bærum og Svartskog i Oppegård. Det er siden da ikke foretatt vesentlig inngrep i disse områdene. Det er naturlig at disse inngår som en del av Marka. I prinsippet bør Markagrensen legges nærmest opp til de grenser som var før mars Enkelte av grensene vil sammenfalle med Landbruksdepartementets kart av 3. juni Vi er klar over at det er foretatt inngrep som ikke er reversible, f. eks veibyggingen ved Harestua. Slike områder er det ikke naturlig å føre tilbake. Det foreligger også planlegging av nye motorveier og jernbane som vil komme i konflikt med Marka. I de siste årene er det skjedd store demografiske endringer i hovedstadsregionen. Flytting av hovedflyplassen til Gardermoen har medført betydelig befolkningsøkning i Romerikeregionen. Mange har fått bedre økonomi og ønsker helårshytte ikke langt fra hjemstedet. Dette har medført en betydelig hyttebygging bl.a. i Myllaområdet. OOF ønsker at nye områder sikres for framtiden. Spesielt tenker vi områdene Vardåsen (allerede sikret av kommunestyret) i Asker, Tanumplatået i Bærum, Follomarka i Follo kommunene, Lysås i Lørenskog, enkelte områder langs Øyeren og ved Krokskogen mot Holsfjorden og Steinsfjorden. På Nedre Romerike er Heksebergåsen/Vardåsen og Asakmarka, som hovedsakelig ligger Skedsmo og Sørum, aktuelle. I tillegg er områdene nord for Mylla, og Øståsen beliggende i Lunner og Nannestad attraktive friområder. Det er i tillegg andre områder som kan bli aktuelle. Det er nødvendig å sikre Markagrensen gjennom en særlov som gir befolkningen adgang til friluftsområder som ivaretar deres behov for friluftsliv og naturopplevelse. Dette arbeidet er i 8

9 full gang. Regjeringen har laget et forslag som har vært ute på høring. Revidert lovforslag fra Regjeringen ventes lagt fram før sommeren OOF og organisasjonene har i flere sammenhenger gitt uttrykk for at skogbruket må omfattes av Markaloven, et synspunkt som også deles av flere kommuner. Kommunenes holdninger til Markaloven Kommuner som støtter Markalov: Oslo, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Rælingen, Ski, Enebakk, Oppegård, Lunner, Jevnaker, Ringerike, Hole, Lier I tillegg: Akershus, Buskerud og Oppland fylkeskommuner Kommuner som ikke ser behovet for en egen Markalov: Asker, Bærum, Røyken, Nittedal og Lørenskog Ønsker justering (les: ta områder ut av Marka) av Markagrensen: Nittedal, Lunner, Lørenskog, Bærum, Hole, Enebakk, Rælingen, Ski, Oslo, Ringerike Ønsker ikke justering av Markagrensen: Gjerdrum, Nannestad, Skedsmo, Oppegård Ønsker restriksjoner ifht skogbruket i Marka: Hole, Røyken (ønsker samsvar mellom Markagrensen og skogforskriftsgrensen) Lier (støtter OOFs uttalelse i sin helhet) Jevnaker, Skedsmo, Ski, Oslo (ønsker skogbruksforvaltningen underlagt Markaloven) Oppegård (vil ha skjerping av skogsdriften i Marka til fordel for friluftslivet) Ønsker liberalisering av landbruket i Marka: Lunner (økt skogsbilveibygging, økt landbruk + tiltak) Lørenskog (landbruk + tiltak) Asker (landbruk + tiltak) Hole (bygging av landbruksveier, landbruk + tiltak) Jevnaker (massetak og landbruksveier, landbruk + tiltak) Enebakk (ønsker primærnæringene løftet opp i formålsparagrafen) Ringerike (negativ til vern, liberal ifht næringsinteresser) Ønsker ingen endring av skogbruket i Marka (vil beholde dagens ordning): Gjerdrum, Nittedal, Bærum, Hole, Enebakk Areal- og transportstrategi for Osloregionen I en uttalelse viste OOF til at man var positiv til prosjektets ambisjoner om bedre samordning av areal- og transportplanlegging i et regionalt perspektiv. Etter OOFs syn var tilrettelegging for et konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster den beste strategien i forhold til bærekraftig utvikling. Slik OOF så det, var det nødvendig å sikre at kollektivtransporten ble mer attraktiv gjennom bedre tilgjengelighet og større konkurransedyktighet med hensyn til pris og produkt. OOF anbefalte at det ble opprettholdt et høyt trykk på sikring av natur- og friluftsområder, landskap og grønne lunger. AKERSHUS OOF har uttalt seg om: Forskrift for utvidet jakttid for elg i Nes, Aurskog-Høland og Nittedal 9

10 OSLO Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger OOF ga i en uttalelse uttrykk for overraskelse over at kommunen støttet forslaget om utbygging av Tårnbakke II til alpinanlegg. Etter OOFs syn, var området rundt Tryvann godt dekket med tilbud for alpinkjørere. OOF var også i mot at utbyggingen av Tryvannskleiva kutter verdens eldste lysløype, et slikt kulturminne var etter OOFs syn verneverdig. OOF støttet forslaget om vern av Strømsdammen og Rødkleivaområdet. OOF poengterte også at tilgangen (stier) videre inn i Nordmarka forbi Rødkleiva måtte opprettholdes og ikke skjemmes av tilrettelegging for idrettsformål. For øvrig ivaretok flerbruksplanen natur- og friluftsinteressene på en utmerket måte et eksempel for andre kommuner! Nordre Puttjern søndag 2. februar 2008 kl nøyaktig 11 år på timen etter at fotografen kom dit og konstaterte at vannstanden hadde sunket ca. en meter under normalen. (Foto: Steinar Saghaug) 10

11 4. Marka OOF skal arbeide for å sikre naturgrunnlag og opplevelseskvaliteter i Marka og i områdene rundt (Langtidsplanens pkt. 2) Slike opplevelser vil vi gjerne gi de kommende generasjoner! (Foto: Oddvar Rolstad) Bevaring av naturen og kulturen i Marka og det enkle naturnære friluftsliv som kilde for befolkningens identitet, helse og trivsel, må stå i sentrum for Markas forvaltning. Skjøtsel og tiltak skal være slik at Markas kvaliteter som kilde til rekreasjon og opplevelse bevares eller forbedres. Alle nøkkelbiotoper, naturskoger, skogområder med stor opplevelsesverdi og levesteder for sjeldne og truete arter må registreres og beskyttes mot inngrep. Skogeierne og offentlige myndigheter må sammen ta ansvar for dette. REGIONALT Sertifisering av skog Levende Skog Revisjon av Levende Skogs standarder ble avsluttet i En betingelse fra miljøsiden var at arbeidet med sertifisering i regi av Forest Stewardship Council (FSC) skulle tas opp igjen. OOF er med i en arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til nasjonal FSC-standard med et minimumskrav om å oppfylle de krav som stilles i FSCs prinsipper og kriterier for øvrig. Arbeidet er godt i gang, og et utkast beregnes oversendt til FSC sentralt i løpet av

12 ASKER Lokalisering av fremtidig skianlegg på Solli De planlagte tiltakene i Solliområdet (langrennstadion, skytebane og parkeringsplass) innebar etter OOFs syn omfattende og uakseptable inngrep i Marka og i naturen rundt Solli. OOF anbefalte at skianlegg av denne omfang måtte sees i regional sammenheng. Både Hole og Bærum har tilsvarende planer, og OOF anmodet kommunen om å etablere og videreføre interkommunalt samarbeide om et eventuelt fremtidig anlegg. OOF viste også til RPB for Oslomarka. I ettertid viste det seg dessuten at Akershus Fylkeskommune hadde registrert omfattende kulturminner i området. BÆRUM Skytterkollen Planene om utbygging av Skytterkollen går tilbake til OOF har gjennom flere uttalelser sammen med DNT Oslo og Omegn, Bærumsmarkas venner og Naturvernforbundet i Bærum gått i mot tiltaket. Etter at kommunestyret i november 2006 vedtok reguleringsplanen, anmodet OOF og organisasjonene Fylkesmannen om å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen stadfestet reguleringsplanen i januar Da brevet fra Fylkesmannens juridiske avdeling etter OOFs syn inneholdt en rekke feil og fortolkninger, anmodet OOF om en oppklaring. Nytt klubbhus Løvenskioldbanen I en uttalelse gikk OOF i mot søknad om dispensasjon for videre drift av eksisterende varmestue på lerduebanen. OOF viste til at det i Lov for Marka som er under utarbeidelse, heter at støyende aktiviteter og anlegg som skytebaner og motorsportsanlegg ikke hører hjemme i Marka. OOF anbefalte kommunen om på sikt å vurdere alternativ lokalisering av anlegget, gjerne i et regionalt perspektiv. OOF har også uttalt seg om: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ENEBAKK Klage på hogst ved Strømmen (Børtervann) Etter å ha mottatt klage på hogst i området, kunne OOF etter befaring konstatere at det forelå en rekke kritikkverdige forhold. Slik OOF så det, var det alvorlige brudd på såvel Markaforskriftene som Levende Skogs standarder. OOF fikk medhold på noen av punktene i klagen og kommunen opplyste at man ville rette en advarsel til eieren av Børter. OOF fant at en slik reaksjon ikke sto i forhold til de grove overgrepene og påklaget forholdet inn for Fylkeslandbruksstyret. Saken ble også innrapportert til Nortømmer, som var sertifiseringsansvarlig. OOF har også uttalt seg om: Skogsvei Kjendalsveien Skogsvei Agnesveien HOLE Reguleringsplan for Høymyr, Sollihøgda Det har vært omsøkt en rekke tiltak på Høymyr: Ny driftsbygning/hestestall (2001), skiløyper (2001), Dispensasjon for fradeling (2002) og skiskytteranlegg (2006) ble innledet med to nye søknader: Utvidelse av ridesenteret på Høymyr og søknad om masseutskifting i området (Franzefoss). OOF gikk i mot begge tiltakene med bakgrunn i RPB for Oslomarka. Fylkesmannen ga OOF medhold og fremmet innsigelse mot ridesenteret og ga avslag på søknaden om masseutskifting. OOF har også uttalt seg om: Opprusting av landbruksveg Dronningveien Opprusting av deler av Kallbråta/Åsveien 12

13 JEVNAKER Landbruksveg Brattvoldvegen- Klokkermarka Etter en befaring i området, poengterte OOF i uttalelsen at veien på grunn av omfattende flatehogst, lå svært utsatt for innsyn. OOF ba om at traseen ble trukket mer inn i det tilstøtende skoglandskap. Dersom dette ikke var mulig, kunne en reduksjon av veistandarden fra landbruksveg til traktorveg være et alternativ. OOF la også vekt på at den blåmerkede stien samt de fine gressbevokste vollene og veifarene i området måtte bevares. LUNNER OOF har uttalt seg om: Opprusting av landbruksveg Vollavegen NITTEDAL Reguleringsplan barnehage Slattum OOF ga i en uttalelse i september 2006 uttrykk for at reguleringsplanen måtte avvises på bakgrunn av at den delvis lå innenfor Markagrensen og i et LNF-område. Kommunen vedtok likevel planen, og OOF klagde dette vedtaket inn for Fylkesmannen med RPB for Marka som hovedgrunnlag for klagen. Fylkesmannen avviste klagen i første omgang. Saken er imidlertid ikke ferdigbehandlet. OOF har også uttalt seg om: Søknad om opparbeidelse av hestevei langs Åroselva Søknad om opparbeidelse av treningsspor for hest ned sulky OSLO Flerbruksplan for Oslo kommuneskoger Flerbruksplanen, som ble tatt til orientering av bystyret , bygde på Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger fra Bystyrets og byrådets visjon var å overlevere kommunens skoger til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn da nåværende generasjon overtok dem. Mål for forvaltningen var at kommuneskogene ble forvaltet i pakt med økologiske prinsipper og at hensynet til friluftsliv og vern fikk foran økonomiske hensyn. Planen ga retningslinjer for hvordan kommunen skulle drive sine dekar landbruks-, natur- og friluftsområder de neste ti år. Områdene ligger i Oslo og i syv nabokommuner og forvaltes av Friluftstetaten. Flerbruksplanen kom til i et nært samarbeid med berørte organisasjoner, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner og var ute til bred høring. OOF var spesielt fornøyd med at forslaget om vern med hjemmel i friluftslivsareal fikk gjennomslag. Huken pukkverk I en felles henvendelse med Lillomarkas Venner, Østmarkas Venner, Alnaelvas Venner, Groruddalen Miljøforum, Grorud Vel, NOA og DNT Oslo og Omegn, ba OOF om at planene om å utvide Huken ble skrinlagt med umiddelbar virkning. På bakgrunn av planprosessens uklare karaktér, ba OOF om innsyn i en rekke dokumenter som var unntatt for offentligheten. Etter flere runder med Fylkesmannen og Sivilombudsmannen ble OOF tilkjent såkalt begrenset innsyn. Den foreløpig siste utvikling i saken ( ) er at Fylkesmannen etter en ny gjennomgang har funnet ut at OOFs spørsmål allerede er besvart gjennom MDs brev av der det het at arbeidet med en reguleringsplan for eventuell utvidelse av Huken pukkverk er i en tidlig fase (!) Oppgradering av Linderudkollen I en fellesuttalelse med Oslo Elveforum og Lillomarkas Venner frarådet OOF at prosjektet ble videreført i den form forslaget hadde. Hovedbegrunnelsen var organisasjonenes betenkeligheter i forhold til vannbehovet for snøproduksjon. Dette var etter organisasjonenes syn ikke utredet i tilstrek- 13

14 kelig grad. Organisasjonene ba om at planen måtte revideres. Det ble poengtert fra organisasjonenes side at en revidert plan måtte inneholde en konsekvensanalyse av et eventuelt vannuttak. Holmenkollen nasjonalanlegg I uttalelsen viste OOF til at omfanget av denne planen krevde en konsekvensutredning. OOF understreket at det grønne draget i barmarksesongen måtte opprettholdes. OOF ga uttrykk for skepsis til en felles snøproduksjon med Tryvann alpinsenter, da det etter OOFs syn ville være uheldig om anleggene i Kollenområdet skulle være avhengig av en privat utbygger og de planene denne måtte ha. Overføring av vann fra Sørkedalselva til Øvreseter- og Skomakertjern I forbindelse med kommunens søknad om konsesjon for dette tiltaket, viste OOF til at det var positivt at det ble satt i verk tiltak som sikret snø for arrangementer som Holmenkollrennene og VM, men ga uttrykk for skepsis til vannforbruk med negative miljøkonsekvenser som uttak til Tryvann Skisenter ville innebære. At skisesongen i Tryvann med uttak av betydelige vannmengder kunne forlenges med omlag 1 måned, kunne ikke sees å være avgjørende for folks bruk av Marka. Utbedring av hovedskiløypa Tårnstien-Tryvannskleiva I uttalelsen påpekte OOF at arbeidene som allerede var utført i området gikk utover det som kunne betegnes som vedlikeholdsarbeid. OOF konstaterte etter en befaring at det var bl.a oppstått dype hjulspor i området. OOF forutsatte at området i forbindelse det videre arbeid ble overflatebehandlet slik at de uheldige inngrepene i størst mulig grad ble tildekket. Oppgradering av 50 km løypa - Holmenkollen OOF viste til at ved en befaring før siste utvidelse for 5 år siden, het det at løypa ville være brukbar i minst 20 år. Den oppgraderingen som nå planlegges, vil innebære betydelige fysiske inngrep i terrenget. Slik OOF så det, ville løypeanlegget få en permanent karaktér. På bakgrunn av befaringen denne gang, stilte OOF spørsmål om publikums sikkerhet og påpekte at ved et tiltak som benyttes til konkurranse en eller to ganger i året burde man unngå å fremme planer som kunne innebære konflikter. OOF ba om å få utarbeidet en oversikt over steder som kunne være konfliktfylte i forhold til publikum. Støydempet skytebane på Myrer Til tross for organisasjonenes motstand, gikk byrådet på nytt inn for skytebane på Myrer. OOF og organisasjonene har gjennom hele prosessen gått i mot Myrer-alternativet. Dersom man landet på Myreralternativet, ville skivene bli liggende bare noen meter fra Markagrensen og med skyteretningen med tilhørende støy sydover, ville denne støyen høres langt innover i Ski kommunes del av Marka. OOF viste også til at det gikk lysløype og turvei like syd for skivene og at dette var en hovedtrasé inn mot Østmarka for Bjørndal og deler av Oppegård. Skytingen ville erfaringsmessig stort sett foregå på sen ettermiddag/- kveldstid og på lørdager, de mest brukte tidspunktene for bruk av løyper og turveier. OOF og organisasjonene gikk på nytt inn for fjellhall ved Åsland, eller subsidiært et maksimalt støydempet anlegg ved Maurtu eller nord for Åsland pukkverk. OOF har også uttalt seg om: Grustak ved Trofors, Sørkedalen Rulleskitrasé Oset til Maridalsveien Parkering Stovnerlia 14

15 Utbedring av hovedskiløypa Ullevålseter til Aurtjern RINGERIKE Nettutbygging Storflåtan I en uttalelse påpekte OOF at hele den påtenkte traseen, både til lands og til vanns, lå i Marka. OOF ba om at saken ble stilt i bero inntil Lov for Marka forelå. Tiltaket ble godkjent da det ble ansett for å være et tiltak i landbrukssammenheng. Det var verdt å merke seg at det i kommunens vedtak het at tillatelsen til å koble seg til strømkabelen kun gjaldt for Storflåtan gård, og at det ikke var tillatt å knytte hytter eller annen bebyggelse til anlegget. Reguleringsplan for Ringkollen OOF var i en uttalelse i 2006 sterkt kritisk til utbyggingsplanene på Ringkollen. Da kommunen fremmet en reguleringsplan for et senter, påpekte OOF at tiltaket var i strid med RPB for Marka og anbefalte således at planen ble avvist. Fylkesmannen fremmet i en uttalelse innsigelse til planen med samme begrunnelse. Etter at kommunen klagde avgjørelsen inn for MD og ba om stadfestelse av planen, poengterte MD i en uttalelse at tiltaket var i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til Markalov tok sikte på å ivareta og tok således Fylkesmannens innsigelse til følge. Arbeidet med å sikre Ringkollstua for friluftslivet pågår fortsatt. Opprusting av deler av Purvollveien ved Damtjern Etter en befaring var OOF i tvil om deler av dette tiltaket. OOF fant at enkelte uttrykk i planen var for lite presise. OOF viste til at området var et populært utfartsområde, slik at inngrepene måtte holdes til et minimum. OOF ba om en presisering av uttrykkene stedvis breddeutvidelse og forsterkning av bæreevne og anmodet om en ny befaring på barmark. RÆLINGEN Reguleringsplan for masseuttak på Grini I en uttalelse påpekte OOF at området rundt fabrikken hadde vært belastet med masseuttak og følgene av dette helt siden Virksomheten hadde også i alle disse årene vært en lite trivelig nabo til Øyeren fuglereservat. Planen inneholdt også etter OOFs syn en rekke uheldige uttrykk i forhold til miljøkonsekvensene av tiltaket. Uttrykk som minst mulig, redusere til et minimum, mindre grunnvannssenkning, støy som blir mest mulig skjermet samt eventuell dispensasjon fra kulturminneloven var for lite stringente. OOF viste til at faren for avrenning og forurensning var overhengende og gikk i mot tiltaket. SKI Reguleringsplan for Bru, Siggerud Planområdet lå i sin helhet innenfor Marka, og OOF viste i uttalelsen til de nylig vedtatte RPB for Oslomarka. Disse satte slik OOF så det en stopper for videre bygging innenfor Langenområdet. OOF har også uttalt seg om: Reguleringsplan for Haugland Golf 15

16 5. Grøntområder og turveier OOF skal arbeide for å sikre nærfriluftsområder og grøntkorridorer i og nær byggesonen for å gi regionens befolkning lett tilgang til å utøve friluftsliv samt god adkomst videre ut til større friluftsområder. Arbeidet med turveinettet i kommunene må prioriteres. Det er vesentlig at dette arbeidet skjer på en måte som ivaretar det økologiske mangfoldet. (Langtidsplanens pkt. 4) Slik ønsker vi at turveiene skal se ut! Dette partiet er fra Ljanselva. (Foto: Trine Johnsen) Grøntområdene er under konstant press fra mange hold i OOFs medlemskommuner. Utbyggere, både private og kommunene selv, finner stadig fram til allmennyttige tiltak som ønskes lokalisert til grøntområdene. I Oslo fremmes utbyggingsplanene ofte med såkalt forenklet saksbehandling, en praksis som etter OOFs syn undergraver planprosessen og dessuten i følge vedtektene ikke kan brukes for tiltak som vedrører omstridte områder. Turveiutvalgets rapport 2007: Turvei D6: Friluftsetaten har nå anlagt og åpnet en svært attraktiv turveistrekning på Groruddalens solside fra Hølaløkka ved nedre Grorud til Veitvet skole, ca 2 km. Likeledes en turveistrekning langs åpnet Hovinbekk fra Refstadveien til Brobekkveien, ca 1 km. Disse strekningene har stått på OOFs prioriterte liste i mange år, en liste som har vært tatt opp med byrådsleder og jevnlig med Friluftsetaten. 16

17 Turvei A1: Oslo og Bærum kommuner arbeider nå alvorlig med prosjektering av tunnelgjennomslag i Jarfyllinga for å føre turveien under Bærumsbanen, Jartrikken og Bærumsveien. Geoteknikere har på oppdrag fra kommunene utredet flere alternativer for trasévalg. Turveiutvalget ved Torkel Røstad, Tom Ekeli og Frithjof Funder har deltatt på en rekke befaringer i terrenget og møter i Friluftsetaten. Man krysser fingrene for en svært nødvendig passasje for å knytte de to delene av turveiene langs Lysakerelva sammen. Turvei D10 Friluftsetaten har nå anlagt og åpnet turveistrekningen langs Fossumbekken fra nedre Grorud til Alnaparken, ca 1 km, og gitt den navnet Pudrettstien etter en tidligere virksomhet i området. Traseen er etter utvalgets mening lagt for langt opp fra bekken og unødvendig nær lagertomtene, noe som viser kryssende interesser mellom naturvern og friluftslivets interesser. Den forseggjorte turveistrekningen langs Fossumbekken og Maria Dehlis vei sperres i dag effektivt av jernbanen ved Haugenstua. Turveien fortsetter på den andre siden videre over Rommensletta. Denne strekningen har også stått på OOFs prioriterte liste i mange år, og fremhevet i aktuelle fora. Jernbaneverket på sin side har vist stor velvillighet med å avsette nødvendig tid i 2008 for stans i trafikken til gjennomslaget i banelegemet er utført. Merking av turveiene i Groruddalen I tillegg til retningsvisende skilting har turveiutvalget hevdet behovet for merking (etter modell av blå- og rødmerking i Marka). Denne merkingen har i alt vesentlig blitt gjennomført i Opplysningsvirksomhet omkring turveiene Friluftsetaten utarbeider fire friluftskart over Oslo med tydelig markering av turveiene. Det er også inngått avtale mellom Friluftsetaten og Gaidaros forlag om utgivelse av en bok om turveiene basert på OOFs rapport av 2004 om tilstanden i turveinettet. Boken skal etter planen utgis i Turveiutvalgets prioriterte liste for Oslo Listen innholder 12 tiltak satt opp fra A1 til E4 uten innbyrdes prioritering. A1 Jarfyllinga undergang som nevnt over. B1 og B9 Majorstuen opparbeide strekningen Sørkedalsveien Slemdalsveien på lokk over sporområdene. B5 Domus Athletica opparbeide turveien fra Vestgrensa til Ring 3 mellom Sogn kolonihager og Domus Athletica, og kryssing av Ring 3. B7 Bergbanen bygging av gangbro over Ring 3 ved nordenden av Ullevål stadion (Bergbanen) over til Nils Bays vei. B9 ( Grønn rute ) Akerselva bygging av Jerusalem bro over Akerselva nedenfor Treschows bro, ledd i etablering av turveiring mellom Majorstuen og Torshovdalen. D6 Nedre Grorud Veitvet anlagt som nevnt over. D10 Hovedbanen opprettelse av undergang langs Fossumbekken som nevnt over. D10 Godsterminalen anlegge turvei og gjenåpne Alna mellom Nedre Kalbakkvei og Alnabru. D10 og E1 Smalvollveien opparbeide trygg passasje langs Smalvollveien og 17

18 gangbro over Smalvollveien ved Bryn 100 meter øst for Tvetenbroen. D11 Ellingsrudåsen anlegg av alternativ turveitrasé i gangbro over motorveien E6. Gjenetablering av gangveiforbindelsen mellom Ellingsrudåsen og Høybråten. D15 Trondheimsveien opparbeide grusvei fra Veitvetveien / Nedre Kalbakkvei og opp til Trondheimsveien, og overgang over Trondheimsveien og t-banen til Rødtvetveien og Sandås. E4 Manglerud opprettelse av undergang under eller overgang over motorveien E6 og t-banen ved Manglerud kirke mellom Manglerud senter og Ryenkrysset. AKERSHUS Planprogram for RV 22 Lillestrøm- Fetsund I uttalelsen viste OOF til at den aktuelle strekningen gikk gjennom et sårbart område, preget av elveslettelandskapet Leira med naturlige elveløp, kroksjøer, kantvegetasjon, skog- og våtmarksområder og kulturlandskapselementer. Det aktuelle planområdet berørte spesialområde for naturvern, samt Merkjaområdet som er vernet etter Ramsarkonvensjonen som omhandler vern av våtmarksområder av internasjonal verdi. OOF ga uttrykk for at det var lite ønskelig å gripe ytterligere inn i disse sårbare og økologisk viktige områdene. BÆRUM Reguleringsplan for Grinilunden barnehage Foreliggende planforslag var slik OOF så det kontroversielt, da en ny barnehage var i strid med reguleringsformålet for området. Dersom kommunen valgte å gå videre med planforslaget, stilte det etter OOFs syn høye krav til planleggerne i forhold til å sikre Grinilundens fortsatte status som en flittig besøkt og nærliggende naturopplevelse for befolkningen i området. Reguleringsplan for Øverland Vestre I en uttalelse poengterte OOF at det måtte utredes om det var nødvendig med ytterligere tiltak for å hindre avrenning fra den tidligere søppelfyllinga til Øverlandselva. En grundig belysning av konsekvensene for Øverlandsvassdraget som følge av anleggsarbeid og utbygging i området var etter OOFs vurdering særlig viktig. OOF har også uttalt seg om: Varsel om utarbeidelse av reguleringsplan Bærum idrettspark Undergang Griniveien ved Hosletoppen Reguleringsplan Lommedalsveien 289 Reguleringsplan for brygge i Lysakerelva Reguleringsplan for barnehage Edelgranveien/Åsterudveien LUNNER Reguleringsplan for Ohren-Snålen I uttalelsen viste OOF til planens kontroversielle karaktér. Planområdet ble avvist underveis i forrige kommuneplanprosess men tatt inn igjen etter at høringsrunden var avsluttet under sluttbehandlingen av gjeldende kommuneplan, noe som i seg selv var sterkt kritikkverdig. Det foreliggende planforslaget la til rette for 8 nye tomter for fritidsbebyggelse med størrelse på 1000m 2. Planområdet lå tett inntil Markagrensen, helt i ytterkant av kommunegrensen mot Jevnaker. En utbygging i dette området bidro etter OOFs syn til en bit-for-bit utbygging av sårbare natur- og friluftsområder. OOF poengterte at det slik natur- og friluftslivsorganisasjonenes så det var uheldig at kommunen lot mer eller mindre tilfeldige utbyggingsforslag fra private grunneiere dominere utviklingen. 18

19 LØRENSKOG Reguleringsplan for Rugdeveien I en uttalelse i 2006 anmodet OOF kommunen om å avvente en omregulering inntil den varslede grøntplanen var ferdigstillet, dette for å få en oversikt over mulige erstatningsarealer. Kommunen tok hensyn til denne uttalelsen og stilte arbeidet med reguleringsplanen i bero. Tiltakshaver påklaget på sin side dette, noe som førte til at planen ble vedtatt. Da planen la til rette for privatisering av et eksisterende friområde, påklaget OOF vedtaket inn for Fylkesmannen som etter nærmere vurdering stadfestet planen. OOF har også uttalt seg om: Langvannet Vest, friområde NITTEDAL Nytt anlegg for ARCUS-gruppen I en uttalelse ga OOF uttrykk for at eksisterende bygningsmasse i området var et grelt eksempel hvordan et industrianlegg av denne type ikke burde se ut. Et nytt anlegg måtte etter OOFs syn planlegges på en slik måte at det bedre gled inn i landskapet med avpassede høyder og mykere form. Det var også viktig at det ble lagt til rette for gode grøntarealer rundt bygget som kunne fungere som avdempende buffere i forhold til omkringliggende kulturmiljø. NANNESTAD Reguleringsendring for golfbane på Lerberg (Åsgreina golfresort) Regulering til golfbane på Lerberg går tilbake til På bakgrunn av at den nye tverrveiforbindelsen mellom Rv 120 og Åsvegen tvang fram en forskyvning nordover av golfanlegget, ble det fremmet forslag om reguleringsendring. OOF viste i uttalelsen til at golfbanen var realisert gjennom en omfattende planprosess og at det derfor var uheldig å legge en ny tverrforbindelse rett gjennom et vedtatt golfareal. Etter OOFs syn skulle en annen veitrasé vært valgt. OOF påpekte også at planen nå bl.a omfattet utbygging av 240 leiligheter i tillegg til parkeringsplass for 300 biler. OOF påklagde reguleringsplanen. Hovedbegrunnelse for klagen var at planen omfattet et område nord for Årstadbekken. Klagen ble imøtekommet på enkelte andre punkter, men ble opprettholdt når det gjaldt området nord for bekken. Reguleringsplan for Åslia skisenter Etter at en reguleringsplan for Åslia ble vedtatt i 2006, ble det på bakgrunn av arkeologiske undersøkelser registrert mange funn i området. For å sikre driften av anlegget, ble det i 2007 fremmet en ny reguleringsplan for bygging av ny helårsvei fram til bunnstasjonen, ny parkering, samt ny nedfart øst for dagens løype. I en uttalelse poengterte OOF at planen måtte ta hensyn til byggeforbudssonen (30 meter) i tilknytning til bekken i området. OOF viste også til at bestemmelser i forhold til vannuttak/damanlegg for snøproduksjon manglet i planen. Ny tverrforbindelse mellom RV120 og Åsvegen I en uttalelse påpekte OOF at det ikke var foretatt en tilfredstillende konsekvensutredning av tiltaket. Alternative traseer kunne heller ikke sees å være utredet, og OOF ba om at dette ble gjort. OSLO FNF-Oslo Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum for alle organisasjoner som er opptatt av natur og friluftsliv. FNF har en fylkesvis struktur og OOF fungerer som sekretariat for FNF i Oslo. FNF og OOF har svært sammenfallende oppgaver og alle uttalelser OOF avgir vedrørende Oslo, er 19

20 således også å betrakte som FNFuttalelser. Friluftsplan for Oslo I motsetning til ved forrige rullering da idrett og friluftsliv ble atskilt i to separate planer, ønsket Oslo kommune nå å utarbeide en felles plan for idrett og friluftsliv for perioden Planen skal deles i en sektor for friluftsliv og en for idrett. I forbindelse med revisjonen, fikk OOF i oppdrag å bistå Friluftsetaten med utarbeidelsen av friluftslivsdelen. Naturvern- og friluftslivsorganisasjonene samt velforeningene har vært viktige bidragsytere i dette arbeidet. OOF har mottatt nær 450 ulike innspill til planen og prioritering av disse er foretatt gjennom Friluftslivets Samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene og Friluftsetaten. Grønne lunger-prosjektet Nedbygging eller reduksjon av grønne lunger i Osloregionen fortsetter. OOF jobber for å motvirke trenden, slik at folk skal ha tilgang på grøntområder der de bor. Gjennom prosjektet Grønne Lunger har OOF bidratt til å sette betydningen av slike områder på den politiske dagsorden. OOF medvirket i april til å arrangere et debattmøte i Samfunnssalen i Oslo, med alle Oslopartiene og ca 400 fremmøtte til stede. Der la man frem resultatene av et pilotprosjekt som har kartlagt grøntstrukturen i byggesonen i Oslo. Kartleggingen som OOF har gjort i samarbeid med Universitet for Miljø og biovitenskap på Ås har gjort, viser at reduksjonen av grøntarealer i byggesonen i Oslo siden 1995 er på 4500 mål. Mye av dette er tapte grøntområder i indre by som kunne ha vært verdifulle rekreasjonsarealer for folk. En opptelling som Nettverk for Vern av Grønne Lunger gjorde i april, viste at 25 friområder har vært forsøkt utbygget i forrige bystyreperiode i Oslo. Over halvparten av sakene ble stanset av naboaksjoner, noe som viser betydningen av å støtte lokale initiativ. Trenden med tap av hundremeterskoger bekreftes i en rapport fra riksrevisjonen som i sommer påpekte at miljøverndepartementet manglet oversikt over arealfortetningen i kommunene og oversikt over hvilke naturverdier som går tapt i kommunene. Grøntstrukturkartleggingen har vært finansiert av Oslo Kommune, Geodatasenterert i Arendal, Romforsk, med dugnadsinnsats og midler fra OOF og Nettverk for vern av grønne lunger. Vi takker Home Invest for økonomiske bidrag til prosjektet. Prosjektet søkes videreført til andre kommuner i regionen og til videre analyse av innsamlede data. OOF er i dialog med MD om en utvidelse av prosjektet. Reguleringsplan Drammensveien 60 B, (Tinker n) I en uttalelse støttet OOF uttalelsene fra Kontaktutvalget for Velforeninger og Naturvernforbundet i Oslo Vest. OOF viste dessuten til at tiltaksområdet omfattet en del av en viktig grønn korridor i følge fjordbyplanen og tiltaket kunne således etter OOFs syn ikke underlegges forenklet saksbehandling. OOF konkluderte med at tiltaket måtte fremmes som en ordinær reguleringssak og sees i sammenheng med øvrig omregulering i området. Kulvert Lysakerelva For å sikre en gjennomgang både for turvei A1 i Oslo og L1 på Bærumssiden, ba OOF i en henvendelse til Byråden for samferdsel og miljø om at det lages en tunnellforbindelse gjennom Jarfyllinga så nær elva som mulig. Det var etter OOFs syn viktig å prioritere dette tiltaket slik at planen kan inkorporeres i øvrige planer for området. 20

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter Oslo kommune Plan - og bygningsetaten Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2009/14085 M-NA 200903185-/JRI Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

Detaljer

1) OOF stiftes : Bakgrunn vekst i befolkning hytte- og boligbygging oa - Medlemmer kommuner og organisasjoner

1) OOF stiftes : Bakgrunn vekst i befolkning hytte- og boligbygging oa - Medlemmer kommuner og organisasjoner BYMARKER- HVA KAN VI LÆRE FRA OSLO? 1) OOF stiftes : 17.04.36 - Bakgrunn vekst i befolkning hytte- og boligbygging oa - Medlemmer kommuner og organisasjoner 2) Nils Houge geograf - Den sorte strek 1938

Detaljer

Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2009/14149 M-FO 201000104-/IA Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa Det vises

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2012/1423 Sekretær Olav Haaverstad Vår dato 13.12.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Detaljer

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.april 15 Oslo Kommune Bymiljøetaten ved Gro Koppen postmottak@bym.oslo.kommune.no Kopi: OOFs medlemsorganisasjoner OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA /LIL

Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA /LIL Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Deres ref Vår ref Dato 2010/9987 M-NA 201003064-2 /LIL 03.11.2010 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang-

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2015/955 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 10.02.2015 Protokoll Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

Ravnkollen tilhører Marka og må fortsatt tilhøre Marka

Ravnkollen tilhører Marka og må fortsatt tilhøre Marka Ravnkollen tilhører Marka og må fortsatt tilhøre Marka Ravnkollen er et av Oslomarkas flotteste og viktigste nærområder for friluftsliv og rekreasjon Omvisning på Ravnkollen april / mai 2014 Arr: Lillomarkas

Detaljer

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Sak 11/14 Godkjenning av møteinnkalling (kl. 12.00-12.05) Møteinnkallingen tas opp til godkjenning. Møteinnkallingen godkjennes. Sak 12/14 Godkjenning av

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka Disse retningslinjene gjelder for kommunenes, fylkesmennenes og Miljøverndepartementets saksbehandling av stier og løyper etter lov av 5.6.2009

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015

Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015 Bærum kommune 1304 SANDVIKA Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015 Stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg i Bærum kommune Viser til oversendelse fra Fylkesmannen i

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

SAK 6 Naturvernforbundets Uttalelser

SAK 6 Naturvernforbundets Uttalelser Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 6 Naturvernforbundets Uttalelser Inneholder: Redaksjonskomiteens innstilling til Uttalelser 1 Sak 6 uttalelser Redaksjonskomiteens forslag. Bare politiske endringer

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201004677-/ESM o9 NOV 2011 Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer

Detaljer

Møte i Markarådet: , kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Møte i Markarådet: , kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref Arkiv: 2012/1423-5 Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato 06.03.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 24.01.2012, kl. 12.15-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

Ifølge liste. Dato /631. Postadresse Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Kontoradresse Teatergata 9

Ifølge liste. Dato /631. Postadresse Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Kontoradresse Teatergata 9 Ifølge liste Deres ref Vår ref 15/631 Dato 07.07.2017 Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 SATSINGSOMRÅDER Bærums grønne lunger : Bærums grønne lunger har vært og er fortsatt utsatt for et stort utbyggingspress. Bit for bit og gjennom flere

Detaljer

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Asker kommune har gjennomgått kommunale planer i henhold til Markalovens 8. Følgende utdrag er å finne i LOV 2009-06-05 nr 35: Lov

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2692-15.12.2015 Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Lillomarka idrettspark - Oslo kommune Vi viser til

Detaljer

Til fots og på hjul- plass til alle Marka?

Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Kort om OOF - Paraplyorganisasjon etablert i 1936 43 medlemsorganisasjoner 17 kommuner - Vern og Bruk av Marka - Markaloven, vedtatt i 2009, regulerer bruken

Detaljer

Forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner

Forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner Fylkesmannen i Oslo/Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Oslo 27. desember 2012 Forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner Fylkesmannen

Detaljer

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref 2012/1423-17 Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato 14.06.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom

Detaljer

Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse?

Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse? Om naturverdier innen byggesonen hva betyr det å ha natur tilgjengelig nært for økologi og opplevelse? Åpent møte om arealplanlegging i Bærum kommune. Vinner eller taper natur og kulturlandskap? Bekkestua

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follomarka Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follo-landskapet er i endring Befolkningsvekst Boligbygging, veier, næringsutvikling Store samferdselsprosjekter Omlegging av

Detaljer

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli

BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA. Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli BEHANDLING AV BYGGESØKNADER I MARKA Plan- og bygningsetaten v/ enhetsleder Lisbeth Nordli Markalovens geografiske virkeområde i Oslo: Sørkedalen Nordmarka Maridalen Lillomarka Foten av Gjelleråsen Østmarka

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2013/942 Sekretær Linda E. Eide Vår dato 27.08.2013 Protokoll Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. Til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2012/ /

Deres ref Vår ref Dato 2012/ / Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2012/6101-20 13/1311-04.10.2016 Stadfesting etter markaloven - Regulering av Tronaas skog - Ski kommune Vi viser til oversendelse

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2010 MED REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 22 17 84 00, Telefax:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Landskonferanse for stedsutvikling 2007

Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver Jorunn Skram Trømborg Miljøvernavdelingen Fylkesmannens roller: Være kongens

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Akershus OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune

forum for natur og friluftsliv Akershus OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune forum for natur og friluftsliv Akershus Dato: 21.11.17 Luftsfartstilsynet postmottak@caa.no Kopi: OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune Høringsuttalelse

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2014/464. Møte i Markarådet: 10. desember 2014, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2014/464. Møte i Markarådet: 10. desember 2014, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2014/464 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 10.12.2014 Protokoll Møte i Markarådet: 10. desember 2014, kl. 12.00-14.30. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2016/275. Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678.

Vår ref Arkiv: 2016/275. Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2016/275 Markasekretariat Tone Mejlgaard Vår dato 27.09.2016 Protokoll Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 3.mai 2017, kl. 16.30 18:30 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Tom Fremstad, (OOF),

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2014/464. Møte i Markarådet: 10. oktober 2014, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2014/464. Møte i Markarådet: 10. oktober 2014, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2014/464 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 10.10.2014 Protokoll Møte i Markarådet: 10. oktober 2014, kl. 14.00-16.10. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.02.2008 Saksnr.: 200610367/6

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat for styremøte i FNF Akershus Tid: onsdag 31. august 2016, kl. 17:00 19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA)

ARBEIDSPROGRAM FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) ARBEIDSPROGRAM FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) 2017 2018 NOAs formål (vedtektenes 1) Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 1.mars 2017, kl. 17.00-19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: I perm.: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), To m Fremstad,

Detaljer

Vedtekter for FNF Akershus Vedtatt 15. mars 2017

Vedtekter for FNF Akershus Vedtatt 15. mars 2017 Vedtekter for FNF Vedtatt 15. mars 2017 1 Navn Navnet på foreningen er Forum for (FNF ). 2 Organisasjonstilhørighet FNF er tilsluttet Forum for (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet i tråd med det

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Møte i Markarådet: 08. mai 2012, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Møte i Markarådet: 08. mai 2012, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref Arkiv: 2012/1423-10 Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato 22.05.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 08. mai 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Detaljer

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 Suksessfaktorer for FNF Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse Organisasjonsstabilitet og gode rutiner

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

MARKARÅDET ÅRSBERETNING 2012

MARKARÅDET ÅRSBERETNING 2012 MARKARÅDET ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Innledning... 3 Markarådets medlemmer i 2012... 3 Møter og saksbehandling... 4 Evaluering av Markarådets arbeid og funksjon... 4 Må brukes som råd... 4 God funksjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2011 MED REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 22 17 84 00, Telefax:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Tjøme kommune Rødsgt. 36 3145 TJØME Deres ref Vår ref Dato 200500079 /MT 09.05.06 Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 30. januar

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen?

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? 1 Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? En god grunn til å ta vare på strandsonen er at det er fin natur og vakkert landskap ved sjøen. Områdene her er ofte attraktive og har kvaliteter som er viktige å

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Oslo og Omland Friluftsråd. Årsberetning. Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd. Årsberetning. Oslo og Omland Friluftsråd Oslo og Omland Friluftsråd Årsberetning 2012 Med regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Oslo og Omland Friluftsråd Forsidebilde: Voksenopplæringsklasse tar en matbit etter skidag på Frognerseteren Friluftssenter

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Møteinnkalling 4/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 23. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Det

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser til utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner.

Oppsummering av høringsuttalelser til utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Oppsummering av høringsuttalelser til utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Det er tre hovedgrupper som uttaler seg negativt til muligheten for å regulere ferdsel på private veier;

Detaljer

Alternativ til Prinsdal skytebane - Østmarkas Venners høringssvar

Alternativ til Prinsdal skytebane - Østmarkas Venners høringssvar Østmarkas Venner Postboks 129 Tveita 0617 Oslo Oslo kommune Kultur- og idrettsetaten Postboks 1443 Vika 0115 Oslo Oslo 8. mars 2005 Alternativ til Prinsdal skytebane - Østmarkas Venners høringssvar INNLEDNING

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2015/955 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 06.10.2015 Protokoll Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer