AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!"

Transkript

1 AB-NYTT Systematisk arbeid gir resultater For oss som er bønder er det to viktige begivenheter i året som påvirker vår økonomi. Det første er jordbruksforhandlingene i mai der det forhandles om inntektsmuligheter og tilskudd, det Fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs andre er statsbudsjettet som behandles på høsten i Stortinget. På en rekke produkter har tollvernet vært syltynt, og de foreslåtte endringene gir bedre muligheter til prisuttak på melk og rødt kjøtt i markedet. Det er en bred felles front med aktører i hele verdikjeden med unntak av handelen som har bidratt til forslaget som ble lagt fram i begynnelsen av oktober i Stortinget. Næringsmiddelindustrien er i et skjebnefellesskap med oss som leverer råvarer til dem, det forstår også NNN som helhjertet støtter opp om de foreslåtte endringene. Med et høyt kostnadsnivå er det nokså usannsynelig at industrien vil overleve uten å kunne skilte med norske råvarer. Landbruket er og blir ei politisk næring i Norge, og endringene i tollvernet er et resultat av nitid og solid jobbing fra en hel næring. Felles virkelighetsoppfatning og mål i hele landbruksnæringa gjør det mulig å oppnå gjennomslag. Det nytter altså, og med dette på plass skapes det et handlingsrom for også å løfte prisene i jordbruksoppgjøret til våren. De reelle kostnadene med å produsere mat med norsk kvalitet må i større grad betales av forbrukerne enn i dagens situasjon, som i gjennomsnitt bare bruker rundt 11 % av inntektene på mat og alkoholfri drikke. Mens kostnadene på alle andre områder stiger, står kjøttprisene mer eller mindre stille. Fra 1998 til 2011 steg kjøttprisene med 4,1 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I samme periode steg matprisene generelt med om lag 17 prosent, mens konsumprisindeksen steg 30,4 prosent. Utviklingen under den rødgrønne regjeringa fra 2005 og til i dag har gitt oss omtrent kronemessig - med kurskatalog! lik utvikling som andre grupper, men det har ikke vært nok til å skape entusiasme og framtidstro i vår næring som sliter med rekruttering og lønnsomhet. Våren 2013 må brukes til å bytte ut festtalene og de store ordene i landbruks- og matmeldinga med konkret handling og økte inntektsmuligheter. Bare da vil trenden snu og flere velge å satse på verdiskaping i landets og verdens viktigste yrke å skaffe tilveie nok og god mat fra små og store gårdsbruk over hele landet, og opprettholde en levedyktig verdikjede for mat i Norge. Mitt håp er at landbruket står like samlet i forkant av og under jordbruksforhandlingene til våren, bare da kan vi mobilisere trøkk nok til å få en god avtale. Det er en fordel for oss at det er valgår, det er umulig for dagens regjering å bli gjenvalgt om den ikke evner å skape en større entusiasme blant sine kjernevelgere oss bønder og de fagorganiserte. Vi som er bønder i Akershus og bynære strøk er de viktigste ambassadørene for norsk matproduksjon. Det at vi engasjerer oss og åpner gården og næringa for samfunnet rundt oss er helt avgjørende for at vi skal beholde den brede støtten vi har i befolkningen. Det å opprettholde støtte i de oppvoksende generasjoner som ikke lenger har besteforeldre, slekt eller familie som bor på gård blir viktig for landbruket som næring i hele landet. Da trengs det kunnskap, og det er vårt ansvar å bringe til torgs. Gjennom denne kurskatalogen gir vi et bredt tilbud for å videreutvikle eller skaffe seg ny kunnskap og innsikt, og bygge nettverk med andre bønder. Ikke minst gir landbrukshelga en unik sosial treffplass i Oslo og Akershus. Min utfordring til dere yrkessøstre og brødre er å fortelle om den viktige jobben dere gjør til venner og kjente med stolthet og engasjer dere for å beholde nettverk og kollegaer i lokalsamfunn i hele Oslo og Akershus. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!

2 Nytt Regionalt Miljøprogram (RMP) Vi jobber nå med å få til et nytt regionalt miljøprogram for perioden Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget et forslag til ny RMP for neste periode. Styremedlem Sigurd Enger skal være med på den jobben. Den har nå vært ute på høring og arbeidet med å gå gjennom høringssvarene og lage et endelig program er startet. Vi I vårt høringssvar la vi vekt på at det er viktig å treffe godt med tiltakene vi setter inn. Pengepotten er begrenset så det betyr at det er ekstra viktig at de tiltakene vi setter inn gir god miljøgevinst. Samtidig har vi også med oss at landbruksmeldinga som kom i vår sier at vi skal øke produksjonen med 1% pr år de neste 20 åra. Fylkesmannen la i sitt forslag vekt på at det skulle være minst mulig forandringer i det nye programmet. Samtidig la de opp til at langt flere vannområder skal være med. Konsekvensene blir da at det blir store forandringer for mange som ikke har vært inn under ordningene tidligere. For eksempel blir innføring av pløyeforbud i erosjonsklasse 3 og 4 i vannområde Leira dramatisk for mange. Over 50 % av jorda i dette vannområde er i kl 3 og 4. Videre har vi tatt med oss at det er stor frustrasjon blant våre medlemmer når det gjelder begrensningene på høstpløying i erosjonsklasse 1 og 2. Vi tror at det beste vi kan gjøre nå er å lage egne planer for hvert bruk. Kall det gjerne en utvidet miljøplan. Det vil gjøre at vi kan se litt bort fra dette med erosjonsklasser. Vi kan heller se på hele skifte under ett. Er det flatt og ikke noe fare for at jorda renner ut i noe vassdrag så mener vi at da kan bonden gjøre som han/hun vil. Det skal heller ikke være noe kompensasjon for ikke å jordarbeide om høsten på disse arealene. Er det derimot erosjonsfare på skifte så må tiltak settes inn, og kompensasjonen for det må stå i stil til ulempene. Dette betyr at det vil bli forskjell på hva vi kan gjøre og hva vi får i erstatning på de forskjellige skifter. Vi er klar over at dette blir en stor jobb i starten å lage disse planene, men vi tror vi og landbrukskontorene kan spare tid etter hvert. Nytt fagskoletilbud Driftsledelse og planteproduksjon Akershus Bondelag har sammen med Agroutvikling, Hvam videregående skole, fylkesmannen og fagskolen Innlandet vært en av pådriverne til å etablere en styremedlem Jens-Kristian Waaler fagskole. Fagskolen inneholder driftsledelse, planteproduksjon og økonomi. Planleggingsfasen har pågått et år og arbeidet har bestått av gjennomgang av læreplaner, utvalg av lærebøker og generell planlegging av studiet. Dette har vært en krevende og lærerik prosess. Vi har også fylt ut søknad til Nokut for godkjenning av innholdet i fagskolen. Hvis Nokut godkjenner denne søknaden, vil det bli oppstart i oktober Studiet er ettårig og er planlagt å gjennomføre på deltid over to år. Skoletilbudet vil bli gitt på Hvam videregående skole, og vil bli basert på helgesamlinger. Fagskolen ligger et nivå høyere enn videregående skole, men samtidig lavere enn høyskolenivå. Studentene vil ved bestått eksamen oppnå fagskolepoeng for utdannelsen. I løpet av studiet vil eleven lære om blant annet produksjon av korn og planter, beregning av dekningsbidragskalkyler, mekaniseringsøkonomi, tidspunkt for innkjøp av såkorn og gjødsel, og salg av korn. Kort sagt: Hvordan man skal drifte en egen gård. Målgruppen for studiet er kommende bønder som skal overta gårder, som har vært ute i annen jobb i noen år, før de kommer hjem for å overta egen eiendom. Skolen er også til for folk som jobber i veiledningstjenesten tilknyttet landbruket, for eksempel medarbeidere på landbrukskontorer, landbruksrådgivingen og private bedrifter med tilknytting til landbruk. Ved bestått eksamen oppnår eleven tittelen agroingeniør. Utfyllende informasjon om studiet kan fås ved henvendelse til Akershus bondelag eller Agroutvikling. Opptakskravene til studiet er fullført videregående utdanning og/eller bestått realkompetansevurdering. Hele vårt høringssvar og alle andre høringssvar kan dere finne på fylkesmannens hjemmeside. 2

3 Norges farligste yrke styremedlem Ann-Kristin Knudsen Bondeyrket er Norges, i særdeleshet, farligste yrke. Arbeidstilsynets tall viser at om lag hvert femte dødsfall i arbeidslivet skjer nettopp i landbruket. Landbruket er sterkt overrepresentert da sysselsettinga i landbruket utgjør under tre prosent av den samla sysselsettinga. Dette må vi gjøre noe med! Vi har ingen å miste! HMS-kampanjen søker å bevisstgjøre den enkelte på hvilke farer som omgir oss, og som ofte kan reduseres med enkle midler. Bevisstgjøring er et viktig stikkord. En travel hverdag med stressfaktorer som vær og skrantende økonomi, gjør at det ofte blir tatt snarveier. En ubetenksom snarvei, kan være skjebnesvanger For å følge opp dette, vil det i november være en rekke aktiviteter rundt i fylket. Disse vil ha forskjellige fokusområder. Ta del i dette! Dette kan være livsviktig læring! Som medlem i LHMS får du: Helse Vi er din bedriftshelsetjeneste og gir jevnlig helseoppfølging gjennom din lokale bedriftshelsetjeneste. Miljø Viktige råd og oppdateringer innen HMS gjennom fagmøter og månedlige nyhetsbrev. Du har tilbud om skreddersydde HMS-kurs til medlemspriser. Sikkerhet Din lokale rådgiver hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne nye løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS system på gården, slik at du oppfyller de lovpålagte krav. Et medlemskap hos oss vil kvalifisere til en betydelig rabatt på landbruksforsikringen hos de største aktørene. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Oppfyller du kravene til arbeidstilsynet om HMS opplæring? Vi tilbyr kurs se egent oppslag i kurskatalogen! Vil du vite mer om LHMS? Se vår nye hjemmeside: LHMS er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket, vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt mål er færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. HMS er ikke bare paragrafer i et lovverk, det er gode løsninger som skal sørge for at de som har gården som arbeidsplass har en jobb de kan bli gammel i. Sikkerheten til alle på gården blir ivaretatt gjennom god HMS i den daglige driften. Et forebyggende HMS arbeid er en investering for deg og din familie. Det er med på å sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet for deg. Ønsker du å bli medlem i Bondelaget eller gjøre endringer i medlemskapet? Les mer om medlemsfordelene på eller ta kontakt med Akershus Bondelag. Endringer i medlemskapet må meldes til fylkeskontoret innen 31. desember! 3

4 Kurskatalog - for Oslo/Akershus, høst og vinter 2012/13 KURS FRA INN PÅ TUNET AKERSHUS FØRSTEHJELPSKURS Kurset vil kunne gjøre IPT-tilbydere i stand til å håndtere ulykker på gården før profesjonell hjelp er på plass. Grunnleggende førstehjelp som blødninger, bruddskader, bevisstløshet, pusteproblemer, forfrysninger, forbrenninger m.m. Arrangør: Inn på Tunet Akershus SA Tid: November 2012 Sted: ta kontakt med arrangør Kursavgift: kr. 200,-/400,- For spørsmål eller påmelding til kurset kontakt: Tonje E. Dahlstrøm, tlf e-post: KURS FRA RESSURSSENTERET FOR ELDRE LANDBRUKSBYGNINGER KURS I MATERIALVALG Kurset gir en innføring i hva slags kvalitet bygningsvernsmarkedet vil ha, og hvilke kvalitet som passer best til å restaurere egne, gamle hus. Ser på et restaureringsprosjekt, og er med på utvelgelse av riktig materiale fra egen og, via sag og til trevirke. Arrangør: Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger Tid: November 2012 (uke 45) Sted: ta kontakt med arrangør Kursavgift: ta kontakt med arrangør For spørsmål eller påmelding til kurset kontakt: Tove Elise Ihler, tlf e-post: KURS FRA HVAM VGS Kurs med oppstart før jul MOTORSAGKURS, HMS I SKOGEN Målet med kurset er å lære de som deltar sikker og effektiv bruk av motorsag. Det vil bli gitt opplæring i stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet og praktisk bruk. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tirsdag , torsdag kl Lørdag kl (totalt 12 timer) Kursavgift: kr. 1500,- Kurs med oppstart etter jul AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FORNYINGSKURS Integrert plantevern 2,5 timer, regelverket og etiketten, helse og miljø. Kursleder fra Romerike Landbruksrådgiving og Hvam vgs. Tid: April 2013 (7 timer) Kursavgift: Kr. 1200,- + bøker AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FØRSTEGANGSKURS Kurset har en teoretisk del (12 timer) og en praktisk del (7 timer). I tillegg er det eksamen. Kursleder fra Romerike Landbruksrådgiving Tid: mars 2013 Kursavgift: Kr. 2200,- + bøker 4

5 SMIKURS Målet med kurset er å gi grunnleggende øvelser i smiing. Kursleder Eivind Jørgensen Tid: Oppstart i februar 2013 (20 timer) Kursavgift: Kr. 2500,- MOTORSAGKURS, HMS I SKOGEN Målet med kurset er å lære de som deltar sikker og effektiv bruk av motorsaga. Det vil bli gitt opplæring i stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet og praktisk bruk. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tidsrommet jan mai 2013 (12 timer) Kursavgift: Kr. 1500,- BRUK AV RYDNINGSSAG Målet med kurset er at deltakerne skal lære om saga, praktisk bruk og sikkerhet. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tidsrommet mars 2013 mai 2013 (8 timer) Kursavgift: Kr. 800,- MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Sertifisert opplæring som inneholder forskrifter, bruksområder, konstruksjon og virkemåte, sikkerhet og dokumentasjon. Sertifisert instruktør som godkjenner 40 timers praksis i bedrift med fadder. Ordningen dokumenteres med kontrakt. Målgruppa for kurset er bønder og andre med behov for bruk av denne type maskiner. Kursleder Thore Vestrum Tid: Start februar 2013 (totalt 32 timer) Kursavgift: Kr. 2000,- + bøker TRAKTORKURS FOR KVINNER Kurset inneholder forskjellige øvelser i bruk av traktor. Redskapskobling, daglig vedlikehold og sikkerhet. Målgruppa er kvinner som er i landbruket eller skal overta bruk. Kursleder Andreas Bjørnås Tid: Start i mars/april 2013 (totalt 20 timer). Kursavgift: Kr. 1500,- LANDBRUKSKURS FOR VOKSNE Hvam videregående skole har utviklet et Landbrukskurs for voksne. Timetallet for hele kurset er på 200 timer. Målgruppen er først og fremst yngre bønder og andre som ønsker utdannelse innen landbruket. Kurset vil dekke de mest aktuelle fagområdene for kursdeltakere fra Akershus, og det vil være modulbasert. Fagområdene som vil bli tilbudt er økonomi, planteproduksjon, teknikk og skogbruk. Fagene vil i hovedsak dekke læreplanen for felles programfag på VG2 og VG3 naturbruk i den videregående skolen. Lærere fra Hvam vgs. og Romerike Landbruksrådgivning Tid: Oppstart 9.januar 2013 Kursavgift: Kr ,- (totalt for alle modulene) Påmelding innen: 10. desember 2012 Alle kursene foregår på Hvam vgs. Spørsmål og påmelding til kursene på Hvam vgs rettes til: Hvam Agroutvikling tlf eller e-post: KURS FRA STUDIEFORBUNDET NÆRING OG SAMFUNN FOLLO AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FORNYINGSKURS Integrert plantevern, regelverket og etiketten, helse og miljø (ca. 10.timer). Arrangør: BSF- Follo Tid: 6. Mars 2013 Sted: UMB, Ås Pris: kr ,- inkl. bøker, bespisning, forelesning og eksamensavgift 5

6 AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FØRSTEGANGSKURS Kurset har en teoretisk del (12 timer) og en praktisk del (7 timer). Arrangør: BSF- Follo Tid: 6. Mars 2013 Sted: UMB, Ås Pris: kr ,- inkl. bøker, bespisning, forelesning og eksamensavgift For spørsmål eller påmelding til begge disse kursene kontakt: BSF- Follo, tlf eller e-post: PRAKTISK HMS ARBEID PÅ GÅRDEN 12 timers grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven til opplæring av ledere. Kurset kombinerer studiering med lærer og e- læring på internett. Det vil bli startet flere kurs i Akershus i løpet av høsten 2011/våren Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende systemforståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke sin forståelse i praktisk HMS-arbeid til egen nytte. Deltakerne skal også ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid. For spørsmål eller påmelding kontakt: Kari-Anne Svennebye Aanerud tlf , eller e-post: eller Anlaug Wennevold tlf , eller e-post (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Nesodden) KURS I AKTIVT SKOGBRUK SERIEN Kursserien består av de fleste temaer innen skogbruk og har i dag ca. 25 kursvarianter. Kursvarigheten varierer fra 4 til 52 timer. Det må være minst 5 deltakere på et kurs. Mest aktuelle kurs er: Din skog dine muligheter Et kurs som gir en innføring om skogbruk, og er spesielt tilrettelagt for nye skogeiere og skogeiere som ikke har vært aktiv i sin forvalterrolle. Kurset inneholder grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. Det gjennomgås ord og uttrykk, aktører innen skogbruk og en praktisk gjennomgang av skogens utviklingsfaser. Kursinnholdet tilpasses varigheten, og kan være 4 7,5 timer eller 10 timer med en befaring ut i skogen. Skatt og skogfond Et kurs som gir kunnskap om de store økonomiske fordelene for skogeieren ved bruk av skogfondets midler. På kurset gjennomgås bruksområder, beregning av skogfondsats, skattemessig virkning på inntekt og skatt, eget arbeid med mer. Kursvarighet 4 timer. Bruk av motorsag Alle som driver et gårdsbruk i dag må ha dokumentert opplæring i bruk av en rekke verktøy, dette gjelder også motorsag. Kurset i Aktivt Skogbruk over 2 dager holder for å oppfylle dette kravet som er nevnt i Arbeidstilsynets forskrift nr Ungskogpleie forvaltertilpasset Et kurs med teoretisk ungskogpleie om hva, hvorfor og hvordan over 7,5 timer med en inne- og en utedel. Utvides kurset med en dag, får en med seg bruk av ryddesag for de som ønsker å oppfylle kravet om dokumentert opplæring for denne redskapen, jf. Arbeidstilsynets forskrift nr Se ellers nettstedet til Skogbrukets Kursinstitutt (skogkurs.no) og videre inn på fana til Aktivt Skogbruk der du finner alle opplysninger om kurstyper, priser og eventuelle planlagte kurs. For spørsmål eller eventuell påmelding kontakt: Håvard Midtskogen tlf , eller e-post: 6

7 Landbrukshelga Møteplass for bygdefolk! Hurdalssjøen hotell, januar 2013 Landbrukshelga i Akershus har blitt en suksess med stor deltakelse fra hele fylket. Vi inviterer deg derfor til ny Landbrukshelg i Landbrukshelga er sammensatt av flere kurs. Om lørdagskvelden er det festmiddag og rom for gode samtaler. Det blir en noe komprimert helg. Vi starter senere på lørdag og avslutter til lunsj på søndag. Kursmenyen består av hele 10 kurs over et vidt spekter. Vi krever imidlertid minimum 10 deltakere for gjennomføring av enkeltkurs. Du melder deg på et av kursene som blir tilbudt nedenfor. Kursene er fradragsberettiget. Ta gjerne med familie og venner. For mer informasjon: Hvam Agroutvikling tlf eller e-post: Fullstendig kursprogram legges ut på i løpet av uke 44 Påmelding innen 07.januar 2013 til eventuelt pr. tlf Kurspris: kr pr. pers. (prisen inkluderer, materiell, servering, festmiddag og overnatting). Kurspris uten overnatting: kr pr. pers. Eierskifte Målgruppe: De som skal overdra gården til neste generasjon, og de som skal overta gården. Formål: Kurset skal gi begge generasjoner kunnskap om økonomisk, juridisk og skattemessige disponeringer ved eierskifte. Innhold: Eierskifte, økonomistyring, livet etter overdragelsen, rådgiving i landbruket, politikk m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Unge bønder Målgruppe: Unge bønder som skal overta eller allerede har overtatt gården.. Formål: Gi den unge bonden utvidet fagkunnskap, nettverk og motivasjon. Innhold: Grunneiers rettigheter, tilskuddsordninger, nytenking og næringsutvikling, HMS, økonomistyring, ung bonde, landbrukssamvirke m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Landbrukspolitikk Målgruppe: Styremedlemmer i bondelag og landbrukssamvirke, politikere, andre interesserte. Formål: Gi deltakerne et innblikk og grunnleggende forståelse av norsk landbrukspolitikk. Innhold: Norsk landbrukspolitikk, den norske modellen, jordbruksforhandlingene, WTO, målpris og markedsregulering, tilskudd i landbruket m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Sauehold Målgruppe: Kurset er åpent for alle som er interessert i å lære mer om sau. Formål: Gi praktisk kunnskap du kan ta med deg hjem og benytte for å forbedre egen besetning eller bruke som en innføring hvis du vurderer å begynne med sau. Innhold: Foring, avl og helse. I tillegg vil temaet økonomi gå som en rød tråd gjennom hele kurset. Arrangør: Akershus sau og geit Lønnsomhet Ønsker du å i mjølke- bli medlem og kjøttproduksjon i Bondelaget Målgruppe: Mjølke- og kjøttprodusenter og eventuelle nyetablerere Formål: eller Styrke gjøre lønnsomheten endringer i mjølkemedlemskapet? og kjøttproduksjon Innhold: Hva lønner seg, eksisterende husdyrrom eller nybygg? Økonomi i mjølke- og ammekuproduksjon, Sånn gjør jeg det ved beiting, Sånn gjør jeg det ved grovforproduksjon, Prisdannelse storfekjøtt. Arrangør: Les mer Nortura om medlemsfordelene og Tine på eller ta kontakt med Akershus Lavenergi og klimaregnskap i landbruket Målgruppe: Bønder og andre som er interessert i å lære om energisparing og klimatilpasset landbruk. Formål: Deltakerne på kurset skal lære om effektiv energibruk og klimatiltak i landbruket. Innhold: Energibruk i landbruket, alternative energiformer, hvordan drive energieffektivt, klimatiltak, driftsmetoder for tilpasning til et endret klima. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling v/lavenergiprosjektet Bonden som bedriftsleder Målgruppe: Kurset passer for alle bønder som ønsker å bli en bedre bedriftsleder og få et bedre resultat på gårdsdrifta. Formål: Få fokus på bedriftslederoppgavene som bonde. Innhold: Bedriftslederen, skatteregnskap og min økonomiske situasjon, økonomistyring. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving Autorisasjonskurs Plantevern - Fornyingskurs Målgruppe: Spesielt beregnet for de som driver planteproduksjon i landbruket og som har tatt autorisasjonskurs tidligere. Formål: Fornye sertifikatet for kjøp og bruk av plantevernmidler. Innhold: Integrert plantevern, regelverk og etikette, helse og miljø. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving Eldre bygninger i landbruket søknad om tilskudd Målgruppe: Eiere av eldre landbruksbygninger og andre interesserte. Formål: Skape interesse og motivere eiere til å ta vare på og utnytte eldre bygninger rundt om på gårdene. Innhold: Søknadsworkshop! Har du en eldre landbruksbygning (eks. låve, hovedhus, seter) du vil sette i stand? Hvilke tilskuddsmuligheter finnes, hvordan søker du dit og hva vektlegges? Ta med bilder og søknadspapirer og kom! Kurset omhandler også riktig restaurering av eldre bygninger og ny bruk av eldre hus. Arrangør: Hvam Agroutvikling Økt lønnsomhet i egen virksomhet Målgruppe: De som gjennom noen år har levert produkter innenfor nye næringer i landbruket, som Inn på tunet, reiseliv og opplevelser, og som nå ønsker å sette fokus på økt lønnsomhet. Formål: Kunne analysere egne regnskapsresultater og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn for å oppnå økt lønnsomhet. Innhold: Regnskaps- og budsjettforståelse, praktisk bruk av økonomiske styringsverktøy for egen bedrift. Tilbud om 3 timer oppfølgende samtale i etterkant av kurset. Arrangør: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hvam Agroutvikling 7

8 Mottaker: Pb Grønland 0135 Oslo Tlf

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Årsmelding Akershus Bondelag 2013

Årsmelding Akershus Bondelag 2013 Innhold HILSEN FRA LEDER... 2 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2013-2014... 3 STYRET... 3 REPRESENTASJON OG UTVALG 2013-2014.... 5 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013.... 9 AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte Landbrukspolitikk - opplæringshefte Innholdsfortegnelse Forord Studiearbeid side 2 side 3 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Landbrukspolitikk Grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene Jordbruksforhandlingenes

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

BygdefolketsStudieforbund Vestfold

BygdefolketsStudieforbund Vestfold BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 2011112 Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer