AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AB-NYTT. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!"

Transkript

1 AB-NYTT Systematisk arbeid gir resultater For oss som er bønder er det to viktige begivenheter i året som påvirker vår økonomi. Det første er jordbruksforhandlingene i mai der det forhandles om inntektsmuligheter og tilskudd, det Fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs andre er statsbudsjettet som behandles på høsten i Stortinget. På en rekke produkter har tollvernet vært syltynt, og de foreslåtte endringene gir bedre muligheter til prisuttak på melk og rødt kjøtt i markedet. Det er en bred felles front med aktører i hele verdikjeden med unntak av handelen som har bidratt til forslaget som ble lagt fram i begynnelsen av oktober i Stortinget. Næringsmiddelindustrien er i et skjebnefellesskap med oss som leverer råvarer til dem, det forstår også NNN som helhjertet støtter opp om de foreslåtte endringene. Med et høyt kostnadsnivå er det nokså usannsynelig at industrien vil overleve uten å kunne skilte med norske råvarer. Landbruket er og blir ei politisk næring i Norge, og endringene i tollvernet er et resultat av nitid og solid jobbing fra en hel næring. Felles virkelighetsoppfatning og mål i hele landbruksnæringa gjør det mulig å oppnå gjennomslag. Det nytter altså, og med dette på plass skapes det et handlingsrom for også å løfte prisene i jordbruksoppgjøret til våren. De reelle kostnadene med å produsere mat med norsk kvalitet må i større grad betales av forbrukerne enn i dagens situasjon, som i gjennomsnitt bare bruker rundt 11 % av inntektene på mat og alkoholfri drikke. Mens kostnadene på alle andre områder stiger, står kjøttprisene mer eller mindre stille. Fra 1998 til 2011 steg kjøttprisene med 4,1 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I samme periode steg matprisene generelt med om lag 17 prosent, mens konsumprisindeksen steg 30,4 prosent. Utviklingen under den rødgrønne regjeringa fra 2005 og til i dag har gitt oss omtrent kronemessig - med kurskatalog! lik utvikling som andre grupper, men det har ikke vært nok til å skape entusiasme og framtidstro i vår næring som sliter med rekruttering og lønnsomhet. Våren 2013 må brukes til å bytte ut festtalene og de store ordene i landbruks- og matmeldinga med konkret handling og økte inntektsmuligheter. Bare da vil trenden snu og flere velge å satse på verdiskaping i landets og verdens viktigste yrke å skaffe tilveie nok og god mat fra små og store gårdsbruk over hele landet, og opprettholde en levedyktig verdikjede for mat i Norge. Mitt håp er at landbruket står like samlet i forkant av og under jordbruksforhandlingene til våren, bare da kan vi mobilisere trøkk nok til å få en god avtale. Det er en fordel for oss at det er valgår, det er umulig for dagens regjering å bli gjenvalgt om den ikke evner å skape en større entusiasme blant sine kjernevelgere oss bønder og de fagorganiserte. Vi som er bønder i Akershus og bynære strøk er de viktigste ambassadørene for norsk matproduksjon. Det at vi engasjerer oss og åpner gården og næringa for samfunnet rundt oss er helt avgjørende for at vi skal beholde den brede støtten vi har i befolkningen. Det å opprettholde støtte i de oppvoksende generasjoner som ikke lenger har besteforeldre, slekt eller familie som bor på gård blir viktig for landbruket som næring i hele landet. Da trengs det kunnskap, og det er vårt ansvar å bringe til torgs. Gjennom denne kurskatalogen gir vi et bredt tilbud for å videreutvikle eller skaffe seg ny kunnskap og innsikt, og bygge nettverk med andre bønder. Ikke minst gir landbrukshelga en unik sosial treffplass i Oslo og Akershus. Min utfordring til dere yrkessøstre og brødre er å fortelle om den viktige jobben dere gjør til venner og kjente med stolthet og engasjer dere for å beholde nettverk og kollegaer i lokalsamfunn i hele Oslo og Akershus. Til deg som ennå ikke er medlem i Bondelaget vil jeg si vi har plass til deg og at vi står sterkere sammen!

2 Nytt Regionalt Miljøprogram (RMP) Vi jobber nå med å få til et nytt regionalt miljøprogram for perioden Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget et forslag til ny RMP for neste periode. Styremedlem Sigurd Enger skal være med på den jobben. Den har nå vært ute på høring og arbeidet med å gå gjennom høringssvarene og lage et endelig program er startet. Vi I vårt høringssvar la vi vekt på at det er viktig å treffe godt med tiltakene vi setter inn. Pengepotten er begrenset så det betyr at det er ekstra viktig at de tiltakene vi setter inn gir god miljøgevinst. Samtidig har vi også med oss at landbruksmeldinga som kom i vår sier at vi skal øke produksjonen med 1% pr år de neste 20 åra. Fylkesmannen la i sitt forslag vekt på at det skulle være minst mulig forandringer i det nye programmet. Samtidig la de opp til at langt flere vannområder skal være med. Konsekvensene blir da at det blir store forandringer for mange som ikke har vært inn under ordningene tidligere. For eksempel blir innføring av pløyeforbud i erosjonsklasse 3 og 4 i vannområde Leira dramatisk for mange. Over 50 % av jorda i dette vannområde er i kl 3 og 4. Videre har vi tatt med oss at det er stor frustrasjon blant våre medlemmer når det gjelder begrensningene på høstpløying i erosjonsklasse 1 og 2. Vi tror at det beste vi kan gjøre nå er å lage egne planer for hvert bruk. Kall det gjerne en utvidet miljøplan. Det vil gjøre at vi kan se litt bort fra dette med erosjonsklasser. Vi kan heller se på hele skifte under ett. Er det flatt og ikke noe fare for at jorda renner ut i noe vassdrag så mener vi at da kan bonden gjøre som han/hun vil. Det skal heller ikke være noe kompensasjon for ikke å jordarbeide om høsten på disse arealene. Er det derimot erosjonsfare på skifte så må tiltak settes inn, og kompensasjonen for det må stå i stil til ulempene. Dette betyr at det vil bli forskjell på hva vi kan gjøre og hva vi får i erstatning på de forskjellige skifter. Vi er klar over at dette blir en stor jobb i starten å lage disse planene, men vi tror vi og landbrukskontorene kan spare tid etter hvert. Nytt fagskoletilbud Driftsledelse og planteproduksjon Akershus Bondelag har sammen med Agroutvikling, Hvam videregående skole, fylkesmannen og fagskolen Innlandet vært en av pådriverne til å etablere en styremedlem Jens-Kristian Waaler fagskole. Fagskolen inneholder driftsledelse, planteproduksjon og økonomi. Planleggingsfasen har pågått et år og arbeidet har bestått av gjennomgang av læreplaner, utvalg av lærebøker og generell planlegging av studiet. Dette har vært en krevende og lærerik prosess. Vi har også fylt ut søknad til Nokut for godkjenning av innholdet i fagskolen. Hvis Nokut godkjenner denne søknaden, vil det bli oppstart i oktober Studiet er ettårig og er planlagt å gjennomføre på deltid over to år. Skoletilbudet vil bli gitt på Hvam videregående skole, og vil bli basert på helgesamlinger. Fagskolen ligger et nivå høyere enn videregående skole, men samtidig lavere enn høyskolenivå. Studentene vil ved bestått eksamen oppnå fagskolepoeng for utdannelsen. I løpet av studiet vil eleven lære om blant annet produksjon av korn og planter, beregning av dekningsbidragskalkyler, mekaniseringsøkonomi, tidspunkt for innkjøp av såkorn og gjødsel, og salg av korn. Kort sagt: Hvordan man skal drifte en egen gård. Målgruppen for studiet er kommende bønder som skal overta gårder, som har vært ute i annen jobb i noen år, før de kommer hjem for å overta egen eiendom. Skolen er også til for folk som jobber i veiledningstjenesten tilknyttet landbruket, for eksempel medarbeidere på landbrukskontorer, landbruksrådgivingen og private bedrifter med tilknytting til landbruk. Ved bestått eksamen oppnår eleven tittelen agroingeniør. Utfyllende informasjon om studiet kan fås ved henvendelse til Akershus bondelag eller Agroutvikling. Opptakskravene til studiet er fullført videregående utdanning og/eller bestått realkompetansevurdering. Hele vårt høringssvar og alle andre høringssvar kan dere finne på fylkesmannens hjemmeside. 2

3 Norges farligste yrke styremedlem Ann-Kristin Knudsen Bondeyrket er Norges, i særdeleshet, farligste yrke. Arbeidstilsynets tall viser at om lag hvert femte dødsfall i arbeidslivet skjer nettopp i landbruket. Landbruket er sterkt overrepresentert da sysselsettinga i landbruket utgjør under tre prosent av den samla sysselsettinga. Dette må vi gjøre noe med! Vi har ingen å miste! HMS-kampanjen søker å bevisstgjøre den enkelte på hvilke farer som omgir oss, og som ofte kan reduseres med enkle midler. Bevisstgjøring er et viktig stikkord. En travel hverdag med stressfaktorer som vær og skrantende økonomi, gjør at det ofte blir tatt snarveier. En ubetenksom snarvei, kan være skjebnesvanger For å følge opp dette, vil det i november være en rekke aktiviteter rundt i fylket. Disse vil ha forskjellige fokusområder. Ta del i dette! Dette kan være livsviktig læring! Som medlem i LHMS får du: Helse Vi er din bedriftshelsetjeneste og gir jevnlig helseoppfølging gjennom din lokale bedriftshelsetjeneste. Miljø Viktige råd og oppdateringer innen HMS gjennom fagmøter og månedlige nyhetsbrev. Du har tilbud om skreddersydde HMS-kurs til medlemspriser. Sikkerhet Din lokale rådgiver hjelper deg med å kartlegge HMS på din gård og finne nye løsninger på dine utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS system på gården, slik at du oppfyller de lovpålagte krav. Et medlemskap hos oss vil kvalifisere til en betydelig rabatt på landbruksforsikringen hos de største aktørene. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Oppfyller du kravene til arbeidstilsynet om HMS opplæring? Vi tilbyr kurs se egent oppslag i kurskatalogen! Vil du vite mer om LHMS? Se vår nye hjemmeside: LHMS er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket, vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt mål er færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. HMS er ikke bare paragrafer i et lovverk, det er gode løsninger som skal sørge for at de som har gården som arbeidsplass har en jobb de kan bli gammel i. Sikkerheten til alle på gården blir ivaretatt gjennom god HMS i den daglige driften. Et forebyggende HMS arbeid er en investering for deg og din familie. Det er med på å sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet for deg. Ønsker du å bli medlem i Bondelaget eller gjøre endringer i medlemskapet? Les mer om medlemsfordelene på eller ta kontakt med Akershus Bondelag. Endringer i medlemskapet må meldes til fylkeskontoret innen 31. desember! 3

4 Kurskatalog - for Oslo/Akershus, høst og vinter 2012/13 KURS FRA INN PÅ TUNET AKERSHUS FØRSTEHJELPSKURS Kurset vil kunne gjøre IPT-tilbydere i stand til å håndtere ulykker på gården før profesjonell hjelp er på plass. Grunnleggende førstehjelp som blødninger, bruddskader, bevisstløshet, pusteproblemer, forfrysninger, forbrenninger m.m. Arrangør: Inn på Tunet Akershus SA Tid: November 2012 Sted: ta kontakt med arrangør Kursavgift: kr. 200,-/400,- For spørsmål eller påmelding til kurset kontakt: Tonje E. Dahlstrøm, tlf e-post: KURS FRA RESSURSSENTERET FOR ELDRE LANDBRUKSBYGNINGER KURS I MATERIALVALG Kurset gir en innføring i hva slags kvalitet bygningsvernsmarkedet vil ha, og hvilke kvalitet som passer best til å restaurere egne, gamle hus. Ser på et restaureringsprosjekt, og er med på utvelgelse av riktig materiale fra egen og, via sag og til trevirke. Arrangør: Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger Tid: November 2012 (uke 45) Sted: ta kontakt med arrangør Kursavgift: ta kontakt med arrangør For spørsmål eller påmelding til kurset kontakt: Tove Elise Ihler, tlf e-post: KURS FRA HVAM VGS Kurs med oppstart før jul MOTORSAGKURS, HMS I SKOGEN Målet med kurset er å lære de som deltar sikker og effektiv bruk av motorsag. Det vil bli gitt opplæring i stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet og praktisk bruk. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tirsdag , torsdag kl Lørdag kl (totalt 12 timer) Kursavgift: kr. 1500,- Kurs med oppstart etter jul AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FORNYINGSKURS Integrert plantevern 2,5 timer, regelverket og etiketten, helse og miljø. Kursleder fra Romerike Landbruksrådgiving og Hvam vgs. Tid: April 2013 (7 timer) Kursavgift: Kr. 1200,- + bøker AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FØRSTEGANGSKURS Kurset har en teoretisk del (12 timer) og en praktisk del (7 timer). I tillegg er det eksamen. Kursleder fra Romerike Landbruksrådgiving Tid: mars 2013 Kursavgift: Kr. 2200,- + bøker 4

5 SMIKURS Målet med kurset er å gi grunnleggende øvelser i smiing. Kursleder Eivind Jørgensen Tid: Oppstart i februar 2013 (20 timer) Kursavgift: Kr. 2500,- MOTORSAGKURS, HMS I SKOGEN Målet med kurset er å lære de som deltar sikker og effektiv bruk av motorsaga. Det vil bli gitt opplæring i stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet og praktisk bruk. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tidsrommet jan mai 2013 (12 timer) Kursavgift: Kr. 1500,- BRUK AV RYDNINGSSAG Målet med kurset er at deltakerne skal lære om saga, praktisk bruk og sikkerhet. Kursleder Steinar Damhaug Tid: Tidsrommet mars 2013 mai 2013 (8 timer) Kursavgift: Kr. 800,- MASSEFORFLYTNINGSMASKINER Sertifisert opplæring som inneholder forskrifter, bruksområder, konstruksjon og virkemåte, sikkerhet og dokumentasjon. Sertifisert instruktør som godkjenner 40 timers praksis i bedrift med fadder. Ordningen dokumenteres med kontrakt. Målgruppa for kurset er bønder og andre med behov for bruk av denne type maskiner. Kursleder Thore Vestrum Tid: Start februar 2013 (totalt 32 timer) Kursavgift: Kr. 2000,- + bøker TRAKTORKURS FOR KVINNER Kurset inneholder forskjellige øvelser i bruk av traktor. Redskapskobling, daglig vedlikehold og sikkerhet. Målgruppa er kvinner som er i landbruket eller skal overta bruk. Kursleder Andreas Bjørnås Tid: Start i mars/april 2013 (totalt 20 timer). Kursavgift: Kr. 1500,- LANDBRUKSKURS FOR VOKSNE Hvam videregående skole har utviklet et Landbrukskurs for voksne. Timetallet for hele kurset er på 200 timer. Målgruppen er først og fremst yngre bønder og andre som ønsker utdannelse innen landbruket. Kurset vil dekke de mest aktuelle fagområdene for kursdeltakere fra Akershus, og det vil være modulbasert. Fagområdene som vil bli tilbudt er økonomi, planteproduksjon, teknikk og skogbruk. Fagene vil i hovedsak dekke læreplanen for felles programfag på VG2 og VG3 naturbruk i den videregående skolen. Lærere fra Hvam vgs. og Romerike Landbruksrådgivning Tid: Oppstart 9.januar 2013 Kursavgift: Kr ,- (totalt for alle modulene) Påmelding innen: 10. desember 2012 Alle kursene foregår på Hvam vgs. Spørsmål og påmelding til kursene på Hvam vgs rettes til: Hvam Agroutvikling tlf eller e-post: KURS FRA STUDIEFORBUNDET NÆRING OG SAMFUNN FOLLO AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FORNYINGSKURS Integrert plantevern, regelverket og etiketten, helse og miljø (ca. 10.timer). Arrangør: BSF- Follo Tid: 6. Mars 2013 Sted: UMB, Ås Pris: kr ,- inkl. bøker, bespisning, forelesning og eksamensavgift 5

6 AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER - FØRSTEGANGSKURS Kurset har en teoretisk del (12 timer) og en praktisk del (7 timer). Arrangør: BSF- Follo Tid: 6. Mars 2013 Sted: UMB, Ås Pris: kr ,- inkl. bøker, bespisning, forelesning og eksamensavgift For spørsmål eller påmelding til begge disse kursene kontakt: BSF- Follo, tlf eller e-post: PRAKTISK HMS ARBEID PÅ GÅRDEN 12 timers grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven til opplæring av ledere. Kurset kombinerer studiering med lærer og e- læring på internett. Det vil bli startet flere kurs i Akershus i løpet av høsten 2011/våren Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende systemforståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke sin forståelse i praktisk HMS-arbeid til egen nytte. Deltakerne skal også ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid. For spørsmål eller påmelding kontakt: Kari-Anne Svennebye Aanerud tlf , eller e-post: eller Anlaug Wennevold tlf , eller e-post (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Nesodden) KURS I AKTIVT SKOGBRUK SERIEN Kursserien består av de fleste temaer innen skogbruk og har i dag ca. 25 kursvarianter. Kursvarigheten varierer fra 4 til 52 timer. Det må være minst 5 deltakere på et kurs. Mest aktuelle kurs er: Din skog dine muligheter Et kurs som gir en innføring om skogbruk, og er spesielt tilrettelagt for nye skogeiere og skogeiere som ikke har vært aktiv i sin forvalterrolle. Kurset inneholder grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. Det gjennomgås ord og uttrykk, aktører innen skogbruk og en praktisk gjennomgang av skogens utviklingsfaser. Kursinnholdet tilpasses varigheten, og kan være 4 7,5 timer eller 10 timer med en befaring ut i skogen. Skatt og skogfond Et kurs som gir kunnskap om de store økonomiske fordelene for skogeieren ved bruk av skogfondets midler. På kurset gjennomgås bruksområder, beregning av skogfondsats, skattemessig virkning på inntekt og skatt, eget arbeid med mer. Kursvarighet 4 timer. Bruk av motorsag Alle som driver et gårdsbruk i dag må ha dokumentert opplæring i bruk av en rekke verktøy, dette gjelder også motorsag. Kurset i Aktivt Skogbruk over 2 dager holder for å oppfylle dette kravet som er nevnt i Arbeidstilsynets forskrift nr Ungskogpleie forvaltertilpasset Et kurs med teoretisk ungskogpleie om hva, hvorfor og hvordan over 7,5 timer med en inne- og en utedel. Utvides kurset med en dag, får en med seg bruk av ryddesag for de som ønsker å oppfylle kravet om dokumentert opplæring for denne redskapen, jf. Arbeidstilsynets forskrift nr Se ellers nettstedet til Skogbrukets Kursinstitutt (skogkurs.no) og videre inn på fana til Aktivt Skogbruk der du finner alle opplysninger om kurstyper, priser og eventuelle planlagte kurs. For spørsmål eller eventuell påmelding kontakt: Håvard Midtskogen tlf , eller e-post: 6

7 Landbrukshelga Møteplass for bygdefolk! Hurdalssjøen hotell, januar 2013 Landbrukshelga i Akershus har blitt en suksess med stor deltakelse fra hele fylket. Vi inviterer deg derfor til ny Landbrukshelg i Landbrukshelga er sammensatt av flere kurs. Om lørdagskvelden er det festmiddag og rom for gode samtaler. Det blir en noe komprimert helg. Vi starter senere på lørdag og avslutter til lunsj på søndag. Kursmenyen består av hele 10 kurs over et vidt spekter. Vi krever imidlertid minimum 10 deltakere for gjennomføring av enkeltkurs. Du melder deg på et av kursene som blir tilbudt nedenfor. Kursene er fradragsberettiget. Ta gjerne med familie og venner. For mer informasjon: Hvam Agroutvikling tlf eller e-post: Fullstendig kursprogram legges ut på i løpet av uke 44 Påmelding innen 07.januar 2013 til eventuelt pr. tlf Kurspris: kr pr. pers. (prisen inkluderer, materiell, servering, festmiddag og overnatting). Kurspris uten overnatting: kr pr. pers. Eierskifte Målgruppe: De som skal overdra gården til neste generasjon, og de som skal overta gården. Formål: Kurset skal gi begge generasjoner kunnskap om økonomisk, juridisk og skattemessige disponeringer ved eierskifte. Innhold: Eierskifte, økonomistyring, livet etter overdragelsen, rådgiving i landbruket, politikk m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Unge bønder Målgruppe: Unge bønder som skal overta eller allerede har overtatt gården.. Formål: Gi den unge bonden utvidet fagkunnskap, nettverk og motivasjon. Innhold: Grunneiers rettigheter, tilskuddsordninger, nytenking og næringsutvikling, HMS, økonomistyring, ung bonde, landbrukssamvirke m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Landbrukspolitikk Målgruppe: Styremedlemmer i bondelag og landbrukssamvirke, politikere, andre interesserte. Formål: Gi deltakerne et innblikk og grunnleggende forståelse av norsk landbrukspolitikk. Innhold: Norsk landbrukspolitikk, den norske modellen, jordbruksforhandlingene, WTO, målpris og markedsregulering, tilskudd i landbruket m.m. Arrangør: Akershus Bondelag Sauehold Målgruppe: Kurset er åpent for alle som er interessert i å lære mer om sau. Formål: Gi praktisk kunnskap du kan ta med deg hjem og benytte for å forbedre egen besetning eller bruke som en innføring hvis du vurderer å begynne med sau. Innhold: Foring, avl og helse. I tillegg vil temaet økonomi gå som en rød tråd gjennom hele kurset. Arrangør: Akershus sau og geit Lønnsomhet Ønsker du å i mjølke- bli medlem og kjøttproduksjon i Bondelaget Målgruppe: Mjølke- og kjøttprodusenter og eventuelle nyetablerere Formål: eller Styrke gjøre lønnsomheten endringer i mjølkemedlemskapet? og kjøttproduksjon Innhold: Hva lønner seg, eksisterende husdyrrom eller nybygg? Økonomi i mjølke- og ammekuproduksjon, Sånn gjør jeg det ved beiting, Sånn gjør jeg det ved grovforproduksjon, Prisdannelse storfekjøtt. Arrangør: Les mer Nortura om medlemsfordelene og Tine på eller ta kontakt med Akershus Lavenergi og klimaregnskap i landbruket Målgruppe: Bønder og andre som er interessert i å lære om energisparing og klimatilpasset landbruk. Formål: Deltakerne på kurset skal lære om effektiv energibruk og klimatiltak i landbruket. Innhold: Energibruk i landbruket, alternative energiformer, hvordan drive energieffektivt, klimatiltak, driftsmetoder for tilpasning til et endret klima. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling v/lavenergiprosjektet Bonden som bedriftsleder Målgruppe: Kurset passer for alle bønder som ønsker å bli en bedre bedriftsleder og få et bedre resultat på gårdsdrifta. Formål: Få fokus på bedriftslederoppgavene som bonde. Innhold: Bedriftslederen, skatteregnskap og min økonomiske situasjon, økonomistyring. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving Autorisasjonskurs Plantevern - Fornyingskurs Målgruppe: Spesielt beregnet for de som driver planteproduksjon i landbruket og som har tatt autorisasjonskurs tidligere. Formål: Fornye sertifikatet for kjøp og bruk av plantevernmidler. Innhold: Integrert plantevern, regelverk og etikette, helse og miljø. Arrangør: Romerike Landbruksrådgiving Eldre bygninger i landbruket søknad om tilskudd Målgruppe: Eiere av eldre landbruksbygninger og andre interesserte. Formål: Skape interesse og motivere eiere til å ta vare på og utnytte eldre bygninger rundt om på gårdene. Innhold: Søknadsworkshop! Har du en eldre landbruksbygning (eks. låve, hovedhus, seter) du vil sette i stand? Hvilke tilskuddsmuligheter finnes, hvordan søker du dit og hva vektlegges? Ta med bilder og søknadspapirer og kom! Kurset omhandler også riktig restaurering av eldre bygninger og ny bruk av eldre hus. Arrangør: Hvam Agroutvikling Økt lønnsomhet i egen virksomhet Målgruppe: De som gjennom noen år har levert produkter innenfor nye næringer i landbruket, som Inn på tunet, reiseliv og opplevelser, og som nå ønsker å sette fokus på økt lønnsomhet. Formål: Kunne analysere egne regnskapsresultater og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn for å oppnå økt lønnsomhet. Innhold: Regnskaps- og budsjettforståelse, praktisk bruk av økonomiske styringsverktøy for egen bedrift. Tilbud om 3 timer oppfølgende samtale i etterkant av kurset. Arrangør: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hvam Agroutvikling 7

8 Mottaker: Pb Grønland 0135 Oslo Tlf

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Høst og vinter 2008 2009

Høst og vinter 2008 2009 AB-NYTT - med kurskatalog! Høst og vinter 2008 2009 Hilsen fra lederen Det er lov å bli bare bonde Etter en høst med vanskelige innhøstningsforhold er det igjen på tide å delta i organisasjonsarbeid og

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll!

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! - Hvor: Rømskog SPA og Resort - Når: 28.-29. 01.2012 - Hva: Landbrukshelg er et flerkurskonsept, der det arrangeres

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2012 2014

Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side.

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side. Invitasjon Hedmark Bondelag og SpareBank 1 Østlandet inviterer til to forskjellige kurs: Kurs for unge bønder 26.-27. januar 2018 Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, eller som har

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Strategiseminar mars 2013

Strategiseminar mars 2013 Strategiseminar 20. 21. mars 2013 Landbruksbasert næringsutvikling Regionalt næringsprogram 2014-2016 Akershuslandbruket Oppsummering grunnlag for videre prosess Arrangører: Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

Lavenergi og klimatiltak i landbruket

Lavenergi og klimatiltak i landbruket Lavenergi og klimatiltak i landbruket Hovedmål: Et energieffektivt landbruk med lav bruk av fossil energi, tilpasset nye klimautfordringer. Hovedstrategi: Formidle kunnskap og kompetanse ved å skape nettverk

Detaljer

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter Slik blir jeg bedre Om å sette seg konkrete mål og oppnå dem - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter flere hoder tenker

Detaljer

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen. 1 ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL TELEFON: 37 01 75 91 TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.no 06.01.2015 INFORMASJON 2015. 1.

Detaljer

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet Kommunenes oppgaver på landbruksområdet v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef Felles landbrukskontor for 6 Follokommuner «området Oslo Moss» Gjennomføring av landbrukspolitikken i Norge Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS Norsk Landbruksrådgiving Nordland Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS NLR Nordland Uavhengig Dekker hele Nordland fylke og fire kommuner i Troms Ca 1800 medlemmer

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

+ : Generasjonsskifte. Konferanse om bygdemobilisering. Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014

+ : Generasjonsskifte. Konferanse om bygdemobilisering. Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014 Kjerringøy, 18. - 19. februar 2014 Konferanse om bygdemobilisering Dette er en utskrift av de viktigste lysarkene fra en presentasjon som ble holdt av Ole Christen Hallesby 18. februar 2014. Generasjonsskifte

Detaljer

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Befolkning (antall) Driftsenheter (antall) Verpehøner (antall) Slaktekyllinger (antall) Gris (antall) Sau (antall) Øvrige

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jo mere vi er sammen - Partner si involvering i gardsdrift Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 Elli gård 5 Pilotprosjekt 2010-13 Prosjektet skal: Utvikle rutiner og metoder

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

PROSJEKT OM "BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE" - LØTEN BONDELAG

PROSJEKT OM BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE - LØTEN BONDELAG Saknr. 204/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Bonden og god driftsledelse

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Mislighold og konflikthåndtering

Mislighold og konflikthåndtering Mislighold og konflikthåndtering MISLIGHOLD Borettslagsloven har bestemmelser som omhandler andelseiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Juli 2017 Innhold Om skolen... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 4 Innhold... 4 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse...

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt 150 tilskuddsordningene

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag RESTAURANT OG MATFAG OG NATURBRUK FYR-skolering 3 * Oslo høsten 2014 02.12.14 lesesenteret.no 2 Tendens over mange år situasjonen i dag 3 Utfordringer

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11

STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11 STUDIE- OG ÅRSPLAN Pr 1.5.11 VOKSENAGRONOM I OPPLAND 2011-2013 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Vil du arbeide med SKOGEN?

Vil du arbeide med SKOGEN? Vil du arbeide med SKOGEN? D i n f r a m t i d i s ko g e n Dette er en brosjyre om å arbeide med skog og natur. Den vil fortelle deg noe om hva du kan bli og hvordan du kan bli det. Den forteller deg

Detaljer

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland 2016.10.19 Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland Presentasjon av Tron Ola Lundby og Syver Aasberg, Innovasjon Norge Rekruttering, utvikling og

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 www.kun.nl.no Elli gård 6 7 Menneskene i landbruket: Brukere

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding

Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding Fylkesmannen i Hedmark Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Bondelagets årsmøte, Elverum, 14. mars 2012 1 Større strategier landbruk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer