file:///z:/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml"

Transkript

1 Page 1 of 42 Offentlig journal / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri bruker av udenaturert teknisk Etanol Dok: Søknad om registrering som avgiftsfri bruker av udenaturert teknisk Etanol Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO U Til: Mattilsynet Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Svar på vurdering - autorisasjon som veterinær - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO U Til: Mattilsynet Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Svar på vurdering - søknad om autorisasjon som veterinær eller dyrepleier - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Olsen, Line - BasAM, Seksjon for anatomi og patologi Dok: Utmeldingsskjema Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Norsk institutt for naturforskning Sak: Prosjekt NINA Partikkelutslipp til Drivavassdraget Dok: Kontrakt Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Irene Beatrice Ytterdal Sak: Personalmappe offentlig - Ytterdal, Irene Beatrice - seksjon for anatomi og patalogi Dok: Arbeidsavtale BasAm Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Søknad om tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeattest 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO U Til: Avskjermet

2 Page 2 of 42 Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Tilrettelegging ved eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO U Til: Avskjermet Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Innkalling til styremøte Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Styrets arbeid og fullmakter Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Forslag til medlemmer av utvalg/råd Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Regnskap for 2013 Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Budsjett for 2014 Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Styremøte , BasAM Dok: Sak Møteplan BasAM-styre Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 090 Grad: U Sak: Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner IHA Dok: Høstmark et al (Anna Haug) - Percentages of oleic acid and arachidonic acid are inversely... 14/

3 Page 3 of 42 N Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Til: Sak: Utlysing av stilling som spesialbibliotekar ved NMBU Universitetsbiblioteket Dok: Utlysingstekst spesialbibliotekar 14/02432 Saksansv: BIB Saksbeh: BIB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO U Til: Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) -- Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO I Fra: Mattilsynet regionkontoret Rogaland og Agder Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Klage avslag - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO U Til: Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: P-mappe; - Avskjermet Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Fra: Bente Mogård Jorun Øyaas Johanne Brendehaug Sak: NFR /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk Dok: HASTER - for signatur Prosjektavtale IPN Betydning av genetiske varianter 14/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: 'Bente Mogård' Jorun Øyaas Johanne Brendehaug Sak: NFR /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk Dok: RE: HASTER - for signatur Prosjektavtale IPN Betydning av genetiske varianter

4 Page 4 of 42 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: 'Bente Mogård' Jorun Øyaas Johanne Brendehaug Sak: NFR /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk Dok: SV: HASTER - for signatur Prosjektavtale IPN Betydning av genetiske varianter 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO U Til: Dok: Vedrørende søknad om forlengelse av ph.d.-periode Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 412 Grad: UO U Til: Avskjermet Dok: Søknad om endring av veiledergruppe 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: UO I Fra: EPLEFPA Bordeaux Gironde Sak: Utvekslingsavtale sommer BasAM Dok: Utvekslingsavtale Erasmus - Avskjermet Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO U Til: Nav Skanning Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Oppfølgingsplan - Avskjermet Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO N Til: Sak: Doktorgradsmappe - INA - Avskjermet Dok: - Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 412 Grad: UO U Til: Professor Kenneth J. Stalder Dok: Assessment of PhD Thesis - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Sak: Arbeidstilsynet - Heis TF Dok: Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- og anleggsarbeid Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Avskjermet Avskjermet

5 Page 5 of 42 Dok: Admission to the PhD programme at Noragric - Avskjermet Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Fra: Avskjermet Avskjermet Dok: Admission to the PhD programme at Noragric Accepted Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO U Til: Avskjermet Dok: Practical information PhD studies at Noragric Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO N Til: Dok: Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - Avskjermet 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Dr. Anne-Mette Hjalager Peter Bjørk Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 412 Grad: UO Dok: Endringer i avtaleperioden 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO U Til: Mattilsynet Hovedkontoret Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Svar på vurdering - Autorisasjon som dyrepleier 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO U Til: Mattilsynet regionkontoret Rogaland og Agder Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Svar på vurdering - autorisasjon som dyrepleier

6 Page 6 of 42 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksansv: HH Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Sjur Baardsen Sak: Personalmappe offentlig - Baardsen, Sjur - INA Dok: Arbeidsavtale - åremålskontrakt - instituttleder ved INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Ibrahim Mehmeti Sak: Utleie av Hønsestigen 1 øst Dok: Hønsestigen 3 øst Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO U Til: Avskjermet Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Brev fra studieavdelingen angående eksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: 14/ Søknad om forlengelse av permisjon til Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Dok: Vitnemål fra Technische Universität, Wien 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Marco Vindas Alvarado Sak: Personalmappe offentlig - Alvarado, Marco Vindas - ProdMed Dok: Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U Til: 'Ane Strand Nilssen' Postmottak

7 Page 7 of 42 Tone Tangevald-Jensen Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: RE: Varselbrev vedrørende brudd på åndsverklov og markedsføringslov - vår ref.: T NO00M Saksansv: VETBIO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U I Fra: Ane Strand Nilssen Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: Automatisk svar: Varselbrev vedrørende brudd på åndsverklov og markedsføringslov - vår ref.: T NO00M Saksansv: VETBIO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U N Til: Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: VS: Varselbrev vedrørende brudd på åndsverklov og markedsføringslov - vår ref.: T NO00M Saksansv: VETBIO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U N Til: Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: Brudd på åndsverklov - må gjøres rede for - frist torsdag denne uken Saksansv: VETBIO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Anastasija Popova Sak: Personalmappe offentlig - Popova, Anastasija - ProdMed Dok: Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Thea B. Klem Sak: Personalmappe offentlig - Klem, Thea - ProdMed Dok: Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Ingrid Holmøy Sak: Personalmappe offentlig - Holmøy, Ingrid - ProdMed Dok: Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Tommy Johansen Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Driftsleder VVS - fast - Teknisk avdeling VVS Dok: Tilsettingsbrev - tilbud om stilling Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Silje Katrine Nes Sak: Personalmappe offentlig - Nes, Silje Katrine - ProdMed Dok: Arbeidsavtale timer - ProdMed Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA

8 Page 8 of 42 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 451 Grad: U U Til: Miljødirektoratet Sak: Prosjekt Large carnivores near settlements and human fear Dok: Retur av kontrakt - prosjekt Large carnivores near settlements and human fear 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Ola Skiaker Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting Tømrervikar TA/Byggenheten Dok: Tilsettingsbrev - tilbud om stilling Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U Fra: Zacco Norway AS - Ane Strand Nilssen Zacco Norway AS - Tone Tangevald-Jensen Oslo Business Memo AS - Magne Otterdal Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: RE: Brudd på åndsverklov og markedsføringslov Saksansv: VETBIO 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U Til: Zacco Norway AS - Ane Strand Nilssen Oslo Business Memo AS - Magne Otterdal Sak: Brudd på åndsverklov markedsføringslov Dok: 14/ RE: Brudd på åndsverklov og markedsføringslov Saksansv: VETBIO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO N Til: Dok: Bedømmelseskomite for ph.d.-graden - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Ibrahim Mehmeti Sak: Utleie av Hønsestigen 1 øst Dok: Hønsestigen 1, øst Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U Til: 'Bente Mogård' Jorun Øyaas Sak: NFR /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk Dok: Prosjektavtale på NFR-prosjekt /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpekoagulering av melk 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Tine SA - Jorun Øyaas Sak: NFR /E50 - Betydningen av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk Dok: Samarbeidsavtale til NFR /E50 via TINE 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U

9 Page 9 of 42 N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førsteamanuensis II - midlertidig - IHA Dok: II-stilling ved IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Katrine Sømliøy Eikanger Sak: Personalmappe offentlig - Eikanger, Katrine Sømliøy - SHF Dok: Arbeidsavtale timer - SHF Saksansv: SHF 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Til: Faveo Prosjektledelse AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester innen prosjektledelse / koordinering inkl. prosjekteringsledelse mellom NMBU og Faveo Prosjektledelse AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Aud Ingeborg Stuestøl Dok: Effekt av lagringstemperatur på kvalitet hos eplesorten 'Discovery'? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Asplan Viak AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester innen brann mellom NMBU og Asplan Viak AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Paul Henrik Johnsen; Kristoffer Sorkness Dok: A socio-economic and technical study of an irrigation scheme in the Kurunegala District, Sri Lanka? 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Konsulenttjenester Elektro AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester innen elektro internkontroll mellom NMBU og Konsulenttjenester Elektro AS (tidl. Jørn Erik Andersen) Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Fasil Ejigu Eregno Sak: Personalmappe offentlig - Eregno, Fasil Ejigu - IMT Dok: Arbeidsavtale % - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Høyer Finseth AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester innen brann mellom NMBU og Høyer-Finseth AS Saksansv: TA Saksbeh: TA

10 Page 10 of 42 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Høyer Finseth AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester mellom NMBU og Høyer-Finseth AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Faveo Prosjektledelse AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av tjenester innen byggledelse mellom NMBU og Faveo Prosjektledelse AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Malnes og Endresen AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjenester innen elektro mellom NMBU og Malnes og Endresen AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 39 Grad: U I Fra: Statkraft AS Sak: Undervisning FYS377 - IMT Dok: Kontrakt om støtte til undervisning Saksbeh: IMT 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Fra: Folkehelseinstituttet Sak: Overføring av ansvar for forskningsprosjekt Dok: Overføring av ansvar for forskningsprosjekt - Hvordan kan vi benytte helseregistre for å undersøke uvanlige utvikling av sykdom i små områder i Norge. Bruk av metoden BaySTDetect Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO I Fra: Statens pensjonskasse Sak: Forespørsel - Avskjermet Dok: Forespørsel - Avskjermet Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Janice Clark Rudshaug Sak: Personalmappe offentlig - Rudshaug, Janice Clark - BasAM Dok: Arbeidsavtale pensjonistvilkår - BasAM Saksansv: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Storaas, Torborg - POA Dok: Brukerfullmakt PAGAWEB Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Kyrre Rickertsen Sak: Personalmappe offentlig - Rickertsen, Kyrre - HH

11 Page 11 of 42 Dok: Plan for forskningstermin Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Vermaat, Jan - IMV Dok: Brukerfullmakt PAGAWEB Saksansv: MILJØTEK Saksbeh: MILJØTEK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Wik, Mette - HH Dok: Endring i lønn - endret rammealternativ Saksansv: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Maria Sibbern Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale - dato mangler Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Duo Zhang Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Ida Lieungh Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale BasAM Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Xiaodong Wang Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Erin McFadden Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale BasAM Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Anne Kristine Grostøl Hansen Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale - august august BasAM Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO

12 Page 12 of 42 I Fra: Avskjermet Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Søknad om studiepermisjon Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale Noragric Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeattest - Avskjermet Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeattest - Avskjermet Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO I Fra: Dok: Søknad om endring av utdanningsplan 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Høgskolen i Oslo og Akershus Sak: Avtale mellom HiOA og NMBU om Master i folkehelsevitenskap Dok: Signert avtale - Master i folkehelsevitenskap - Samarbeidsavtale mellom NMBU og HIOA Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 412 Grad: UO Dok: Søknad om endring av utdanningsplan 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 412 Grad: UO Dok: Søknad om endring av utdanningsplan 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: NOR Saksbeh: NOR

13 Page 13 of 42 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 377 Grad: UO I Fra: Mattilsynet regionkontoret Rogaland og Agder Sak: Autorisasjon som veterinær - dyrepleier - Lisens - vurdering Dok: Vurdering - autorisasjon som veterinær - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U I Fra: Helsedirektoratet Sak: Prosjekt ANTHOPLUS - genmodifiserte planter - Prosjektnr Dok: Vedr. søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer og planter Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Yri, Cecilie - SHF Dok: Stansing av lønn - siste dag med lønn Saksansv: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Michelle Andersson Dok: Hvordan har festegrunn innvirkning på grunnervervsetaters fremgangsmåte i forhandling og verdsetting ved grunnerverv?? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 090 Grad: U I Fra: Høgskolen i Oslo og Akershus Sak: Universitetsalliansen Oslo - Forskningstorget og Forsker grand prix Dok: Avtale signert av alle parter - Samarbeidsavtale Forskningstorget og Forsker grand prix Saksansv: ØKEI Saksbeh: ØKEI 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U Fra: Camilla Klungland Ousdal Dok: The American paradox in the Israeli-Palestinian conflict; the roles as the "honest broker" and the "best friend of Israel". A discourse analysis of US official statements from ? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 10 Grad: UO I Fra: Skatteetaten Sak: Attest om restanse på skatt/avgift mv. Dok: Attest om restanse på skatt/avgift mv. Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U Fra: Benjamin C. Hunsdorfer Dok: Purposeful emergence and knowledge networking in the large cardamom (Amomum subulatum) agroecosystems of Sikkim and beyond? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 090 Grad: U Sak: Lagring av primærdata - Egenerklæring for publikasjoner IHA

14 Page 14 of 42 Dok: Trung et al (Kjos) - Influence of varying levels of supplemental cassava... 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U Fra: Jon-Henning Aasum Dok: Effekter av vaskemiddel (TK601) på mobilitet av metaller ved sedimentering av tunnelvaskevann fra Nordbytunnelen (E6), Ås kommune, Akershus : et laboratorieforsøk? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Asplan Viak AS Sak: Anbud rådgivende ingeniører Dok: Signert avtale om kjøp av byggrelaterte rådgivningstjester innen VA mellom NMBU og Asplan Viak AS Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Mari Friestad Dok: En sammenligning av den konvensjonelle fødebingen til gris og UMB-bingen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Anette Nodeland Dok: Male prey delivery and female aggression in the Eurasian kestrel (Falco tinnunculus )? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Karoline Rokvam Dok: Synteser og studier av propargylterminerte resiner? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Cecilie Margrethe Jonassen Dok: Increase in wind power towards 2020 : an analysis of how the increase in wind power will affect the hydro power market? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Kjerstin Skaar Dok: Kartlegging av renhet på ulike gulvtyper i trafikkarealet i løsdriftsfjøs for melkekyr i Norge 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Zuzanna Martinsen Dok: Valutarisiko for en norsk internasjonal investor 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U

15 Page 15 of 42 I Fra: Silje Helen Hansen Dok: Helhetlig vannforvaltning fra Dragsjøhanken til Iddefjorden : et kvalitativt studie av vannområde Haldenvassdraget? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Barbro Dahlberg Sak: Personalmappe offentlig - Dahlberg, Barbro - INA Dok: Arbeidsavtale timer - INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Michal Sprlak Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Javier Tegedor Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeerklæring - Avskjermet Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U I Fra: Osnabrück University Sak: Erasmus + Program Dok: Erasmus+ Programme Inter-Institutional agreement 2014/ / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U U Til: Technological Institute of Ionian Islands (1) Sak: Erasmus + Program Dok: Inter-Institutional agreement 2014/ Between NMBU and Technological Institute of Ionian Islands 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Eirill Catrine Ager-Wick Sak: Personalmappe offentlig - Ager-Wick, Eirill - BasAm Dok: Arbeidsavtale timer - BasAm Saksansv: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Daniel Stout Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale SIT Saksansv: ØKOLØNN

16 Page 16 of 42 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Mari Katharina Aas Ådland Sak: Personalmappe offentlig - Ådland, Mari Katharina Aas - BasAm Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - BasAm Saksansv: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Stafseth, Guro Norderval - STUD Dok: Endring av faste lønns- og personopplysninger / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Kristin Hagen Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale POA Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 005 Grad: U I Fra: Mattilsynet Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold Sak: Innførsel av dyr og smitteførande materiale Dok: Svar på søknad om dispensasjon - Import av biologisk materiale til forskning 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Mary Gorret Nantongo Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale NOR Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Sjur Baardsen Sak: Personalmappe offentlig - Baardsen, Sjur - INA Dok: Arbeidsavtale % - INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Marta Perez de Nanclares Fernandez Sak: Personalmappe Dok: Arbeidsavtale % - IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeerklæring 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U I Fra: Tine SA Sak: Prosjekt - Analyser av ingredienser - TINE Dok: Ingredienser hovedprosjekt

17 Page 17 of 42 Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: AH Diagnostics Sak: Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Dok: Avtale om kjøp av avansert Geldokumentasjonssystem NMBU - AH Diagnostics Saksansv: ØKO Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Are Turmo Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Helene Tømmerbakke Sak: Personalmappe - IMT Dok: Avtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Helene Berg Pedersen Sak: Personalmappe - IMT Dok: Avtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Astrid Ståledotter Landstad Sak: Personalmappe offentlig - Landstad, Astrid Ståledotter - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U I Fra: Sak: Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Dok: Søknad om bonus for publisering av masteroppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U U Til: Sak: Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Dok: Bonus for publisering av masteroppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Lars Grimstad Sak: Personalmappe offentlig - Grimstad, Lars - IMT Dok: Arbeidsavtale %- IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO I Fra: Getachew Sime Feyissa

18 Page 18 of 42 Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale NOR Saksansv: ØKOLØNN 14/ I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Søknad om bonus for publisering av bacheloroppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U I Fra: Follo Bedriftshelsetjeneste Sak: Anskaffelse Bedriftshelsetjenester Campus Ås Dok: Avtale om kjøp av tjenester mellom NMBU og Follo Bedriftshelsetjeneste Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ U Til: Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Bonus for publisering av bacheloroppgave 14/ I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Søknad om bonus for publisering av cand.scient.-oppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U U Til: Olav Hjeljord Sak: Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave Dok: Søknad om bonus for publisering av cand.scient.-oppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Dieu, Bui Tien - IMT Dok: Stansing av lønn - siste dag med lønn / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Langdalen, John Petter - IMT Dok: Endringsskjema - endring av lønn fra / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - IPV - Avskjermet Dok: Søknad om studiepermisjon Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/

19 Page 19 of 42 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 348 Grad: U I Fra: Hamburg University of applied sciences Sak: Erasmus + Program Dok: Signert avtale om Erasmus+ 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO I Fra: Nav Ås Sak: Personalmappe med dokumenter unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Dialogmøte 3 Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - From, Pål Johan - IMT Dok: Endringsskjema - endring av lønn fra / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Dok: Søknad om opptak til phd-studiet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 525 Grad: UO I Fra: DronningMaudsMinne Sak: Relegasjon Utestenging Dok: Vedtak om utestenging etter fuskesaker 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Susan Petterson Sak: Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Dok: Avtale IMT Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Søknad om studiepermisjon Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Ibrahim Mehmeti Sak: Utleie av Hønsestigen 1 øst Dok: Leiekontrakt - Hønsestigen 3, øst Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Legeerklæring - Utsettelse på masteroppgave Saksansv: HH Saksbeh: HH

20 Page 20 of 42 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Sak: Studentmappe - Avskjermet Dok: Appeal for resuming study right Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Cecilie Sogn Arvidsen,; Vegard Svendsby Dok: Modellering og driftsoptimalisering av Vestfold Interkommunale Vannverks transportsystem 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Therese Hagland Dok: Effekten av gyvel (Cytisus scoparius) på vegetasjonen? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Pragatima Pun Dok: Empowerment of women through education to reduce domestic violence : a case study from Itahara village, Nepal? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Sagar Paudel Dok: Two different oils in feeds for poultry : effects on feed digestion 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Maren Johannessen Kirkebøen Dok: Nasjonalparkstyret i Rondane - mulighet for vern og bærekraftig bruk? : forvaltning av Rondane nasjonalpark? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Camilla Sæbjørnsen Dok: Cultivating a food conscience : a case study of the Oslo Eggshed 14/ I Fra: Anne Brogi Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U Dok: Fostering adaptation of livestock systems to climate change : implementation of Forage Rummy and implementation analysis in southeastern France.? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO U Til: Avskjermet

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer