Nr 3/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3/2013 Årgang 22. i Privat Praksis"

Transkript

1 Nr 3/2013 Årgang 22 i Privat Praksis

2 PFF-styret 2013/2014 Her får du en presentasjon av det nye styret i PFF. Vi ønsker nye og gamle styremedlemmer velkommen og lykke til med styrearbeidet det neste året. Leder: Kjetil Nord-Varhaug Generalsekretær: Henning Jensen Linda Linge Ferry Wagenvoort Svein Erik Bertil Sandlien Thomas Selseth Tor-Aage Berg Trude Andersen 2 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

3 Innhold Leder PFF-styret 2013/ Politisk debatt på PFF kongressen...4 Forskning i alle retninger...5 PFF-kongressen 2013 vel blåst!...6 Takstforhandlingsrolle for PFF...9 Økende forskjeller i det norske samfunn hvilke sosiale klasser oppsøker hjelp i primærhelsetjenesten? Prevalens av psykiske plager i Norge konsekvenser for vår tilnærming til pasientene Senkningsreaksjon og C-reaktivt protein hva analysene forteller Er dermatomene der du tror? beskrivelse av smerteutbredelse ved skiveprolaps Forfotløping reduserer smerte og funksjonstap knyttet til kronisk compartment syndrom Guyon Canal Syndrome Multifidatrofi ved kroniske unilateral korsryggsmerter Kvalitativ vs. kvantitativ Behandling med akupunktur kan gi mer regelmessig menstruasjon hos kvinner med PCOS I denne utgaven av Fysioterapi i privat praksis presenterer vi PFFs nye styre. Styret ble valgt under årsmøtet på PFF-kongressen i mars, og gjengen som ble gjenvalgt og nyvervet, er et ungt team med store ambisjoner på vegne av forbundet. Forbundet ønsker å henge med i tiden, og være nytenkende og kreative når det gjelder å skaffe flere medlemmer for større slagkraft i den fysioterapeutiske fagpolitikken. Da er det godt å Redaktør Hilde Stette ha unge og uredde hoder i flokken. Heldigvis er fortsatt vår rutinerte generalsekretær Henning Jensen med oss. Han har vært ute en vinterdag før, og har en helt nødvendig innsikt i forbundet og den politikken vi sliter med å forandre. For forbundet er han uvurderlig. Det gjelder selvfølgelig også vår dyktige og energiske leder som fortsetter i sin lederposisjon for å bedre forholdene for dagens og fremtidens fysioterapeuter. Vi i redaksjonen ønsker det nye styret lykke til med arbeidet det neste året. Måtte dere bli både sett og hørt! Det er som alle vet valgår i år, og som privat fysioterapeut (som ønsker endring), bør man kjenne sin besøkelsestid i forhold til å stemme. Ikke bare bør vi karre oss frem til urnen, men vi bør også putte den riktige konvolutten i boksen. Vi kommer ikke bort fra at det er de borgerlige partiene som tenker som oss, og som takker ja til å få en mer effektiv og kvalitetsbevisst fysioterapitjeneste. Dette kom også tydelig frem under partidebatten på PFF-kongressen. Noen av politikerne ble regelrett tatt på senga av konstruktive og bestemte tilbakespill fra salen om hva som ikke fungerer i det private fysioterapisystemet i dag. Ikke bare fikk dagens fysioterapiordning kritikk, flere tilhørere hadde også gode og fornuftige forslag til hvordan systemet kan endres til det bedre. Forhåpentligvis gikk politikerne hjem litt klokere, og viktigst av alt er at de videreformidler tanker og ideer innad i partiet slik at vi en gang i fremtiden kan få til noe mer enn bare prat. Vi har kastet terning på de ulike partienes bidrag til debatten, og som du vil se: ikke alle imponerte oss. Vel, kos deg med bladet vårt og nyt den deilige våren som er i emming! Kurs Hilde Stette Redaktør Fysioterapi i Privat Praksis Nr

4 Politisk debatt på PFF kongressen Det var knyttet stor spenning til den politiske paneldebatten på årets kongress på Thon Oslo Airport Hotel. Alle de politiske partiene var invitert, men hverken Senterpartiet eller Arbeidepartiet klarte å stille med representanter til debatten. Høyre med Tone W. Trøen, Venstre med Siri Engesæth, Frp med Jæger Gåsvatn og SV med Lena Reitan var sendt av sine respektive partier for å fortelle kongressdeltakerne hvordan de forholdt seg til PFF sitt forslag til alternativ finansiering av fysioterapitjenesten. Mediarådgiver Tom Haavardstun fra Madigan AS tok oppdraget som ordstyrer, og leder for PFF satt også i panelet og debatterte ivrig for PFF sitt forslag. Venstre: Venstres representant i panelet virket usikker og uforberedt. Hun var mest opptatt av å forklare hvordan Venstre ønsker å arbeide for selvstendig næringsdrivende og hadde ikke satt seg inn i hvordan fysioterapi i privat praksis driftes i Norge i dag. Tross hint fra PFFleder om Venstre sine tidligere uttalelser om at de kunne støtte utredningen av et forslag slik PFF har foreslått, så ikke ut til å redde henne inn igjen i debatten. Terningkast 2 Høyre: Høyre stilte med en kandidat som håpet på å bli valgt inn på Stortinget for partiet til høsten. Hun hadde forberedt seg på saken som ble debattert og sa klart ifra at Høyre ville gå inn for en konsekvensutredning av forslaget som PFF har fremmet. Hun la til at hun mente det kunne være politisk mulig å få igjennom en løsning som ikke fjernet driftstilskuddsordningen i sin helhet, men hvor man så på løsninger som kunne utnytte private og kommunale krefter sammen for å løse utfordringene i helsevesenet. Terningkast: 4 SV: Representanten fra SV hadde forberedt seg godt på partiets sentrale meninger om privat vs offentlige ordninger, men virket lite kunnskapsrik når det kom til området hun nå var satt til å kommentere. Hun trakk flere ganger frem hvordan SV som en del av regjeringen hadde bevilget mer penger til denne sektoren enn Høyre gjorde da de satt i regjering sist. Men hun maktet ikke å formidle annet enn kjent politikk hvor SV er skeptiske til privatisering. Hun avsluttet med å si at om SV fikk kongressdeltakernes stemmer, ville de gå inn for å øke bevilgningene til sektorene slik at kommunene kunne ansette flere fysioterapeuter. Det virket ikke som hun hadde forstått at ingen i salen kunne tenke seg å bli kommunalt ansatte. Terningkast 3 Frp: Frp stilte med den desidert mest erfarne politikeren til årets debatt, og hadde tydeligvis lyst til å formidle partiets meninger på en presis og kunnskapsrik måte. Med lang erfaring fra helsepolitikk og Stortinget kunne deres representant trekke frem historiske tilbakeblikk og hadde god kontroll på motstanderne i panelet. Frp fremhevet at de ikke bare ønsket å gå inn for forslaget til PFF, men at de fortsatt ønsket å fjerne hele DT ordningen til stor glede for de fremmøtte kongressdeltakerne. Frp innrømmet imidlertid at det kunne bli vanskelig å få bred politisk støtte for en slik dramatisk endring i første omgang, og lovet derfor at PFF sitt forslag var en løsning de kunne jobbe videre med. Terningkast 5 Oppsummering: Både Frp og Høyre kom veldig godt ut av årets politiske debatt på kongressen. Det var knyttet en del spenning til hvordan Venstre kom til å følge opp tidligere leserinnlegg i Fysioterapi i Privat Praksis der de trakk frem PFF sitt forslag som en god løsning for fremtiden. Deres representant i denne debatten var desverre ikke godt nok forberedt på saken, noe hun selv trakk frem ved et par anledninger. Alle de 3 partiene fra borgerlig side trakk frem dagens kapasitetsmangel som en årsak til økningen i helseforsikringer, og alle var negative til utviklingen vi nå ser i helsevesenet. De var også enige om at eneste gode løsningen for å regulere dette, var å sørge for bedre offentlige finansierte løsninger. SV var dessverre mest opptatt av å trekke frem tall fra deres egne bevilgninger samt forsvare egen politikk, og så derfor ikke ut til å være villige til å se på andre måter å løse utfordringene på. Det kan fortsatt virke som om Frp er det partiet som brenner mest for en endring av dagens finansiering. De har som eneste parti gått inn for en komplett fjerning av driftstilskuddet, men innrømmet samtidig at det kan bli vanskelig å få gjennomslag for dette i et evt. regjeringssamarbeid. Siden både Høyre og Frp gikk inn for at de ønsket å utrede forslaget til PFF videre om de kom i posisjon ved høstens valg, gjenstår det bare for alle PFFmedlemmer og andre som støtter våre synspunkter å gå til valg med denne kunnskapen i bakhodet. Godt valg. Kjetil Nord-Varhaug 4 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

5 Forskning i alle retninger når skal man være kritisk til medias hype av «ny og viktig forskning»? Av Manuellterapeut MSc Audun Smeby Lorentsen Forskning og statistikk kan både brukes og misbrukes, og ikke minst i en klinisk hverdag der det blir stadig mer fokus på evidensbasert praksis, må man være kritisk til hva man svelger av konklusjoner som serveres på løpende bånd i alle publikasjoner og nettressurser vi har til rådighet. Bakgrunn En ny studie fra Maccabi Healthcare Services in Lod ved Universitetet i Tel- Aviv viser at et aerobt gå-program fungerer like godt som et treningsprogram for økt muskelstyrke ved langvarige korsryggsplager. Studien er i utgangspunktet god med tanke på at det er et randomisert kontrollert forsøk. Målsetningen med studien var å se på effekten av et 6-ukers gåprogram sammenlignet med aktiv trening og herunder styrketrening av core-muskler hos pasienter med kroniske korsryggsplager. Design og setting Studien er designet som en RCT I en poliklinisk setting der de som evaluerte pasientene i de ulike gruppene var blindet. 52 pasienter mellom år som var sedate (i hovedprotokollen står det referert til at de ikke var aktive i det hele tatt) som hadde kroniske korsryggsplager, ble inkludert i studien. De med spesifikke plager ble ekskludert fra studien. Intervensjon og kontroll Intervensjonsgruppen fikk gå på moderat intensitet på tredemølle to ganger i uken i seks uker. Kontrollgruppen fikk spesifikke korsryggsøvelser to ganger i uken i seks uker hos fysioterapeut. Målemetodene innbefattet Six-minute walking test, Fear-Avoidance Belief Questionnaire, tester for utholdenhet i mage- og ryggmuskler Oswestry Disability Index og Low back pain Functional Scale. Alle disse utfallsmålene og målemetodene er gjennomtestede og viser god reliabilitet og validitet. Resultater Signifikante økninger ble rapportert på samtlige utfallsmål i begge gruppene, men uten noen stor forskjell mellom gruppene. I alle fall ikke statistisk signifikante forskjeller. Forskerne fremhever at ved Six minute walking test økte gågruppen med 70,7 meter i snitt mot kontrollgruppens 43,8 meter i snitt. Uten at de diskuterer nettopp det faktum at intervensjonsgruppen har gått som sin behandling, som er direkte overførbart til gangtesten i seg selv. Videre ser man at testing av magemusklenes utholdenhet i fleksjon økte signifikant i begge gruppene, med 1,1 poeng i treningsgruppen og 0,6 poeng i gågruppen uten at de diskuterer videre at dette er overførbart til den aktiviteten som treningsgruppen fikk i de seks ukene intervensjonen varte. Konklusjon Studien konkluderer med at et «seks ukers gåprogram var like effektivt som seks uker med styrkeøvelser hos fysioterapeut for kroniske korsryggssmerter». Kommentarer til studien Denne konklusjonen får meg personlig til å ville reflektere litt, spesielt med tanke på overskriften som da kommer i media: «du kan like gjerne gå deg til god rygg som å bruke penger hos kvalifisert helsepersonell». Og tanken er god, men det oppstår noen metodiske problemer som vi skal ta for oss i det følgende. Forskning finnes ikke for forskningens del: den skal kunne implementeres i det virkelige kliniske liv. 1. Utvalget av pasienter er delt i to. Alle, uansett hvor heterogene gruppene er, skal enten trene styrkeøvelser eller gå på tredemølle. Ved en spesifikk undersøkelse vet vi at det ikke er så svart-hvitt i en klinisk hverdag. Enkelte pasienter trenger eksempelvis fleksibilitetsøvelser, andre stabilitetsøvelser, enkelte trenger medikasjon og atter andre mobilisering og manipulasjon. Gjerne sammen med generell trening. 2. Pasientutvalget i denne studien er kun sedate personer som har høy BMI og som i protokollen er beskrevet som at de ikke er aktive i det hele tatt. Skulle det da vært noen verdi i denne forskningen, burde man hatt flere grupper der noen kunne drevet med yoga, andre med svømming og atter andre med ingen aktivitet i det hele tatt. SÅ kunne man konkludert som forfatterne av denne studien gjør, om resultatene da var like gode for gågruppen. Min hypotese er at samtlige av disse intervensjonene ville gitt omtrentlig samme resultater på kort sikt. Hvorfor? Jo, fordi man blant annet har en Hawthorne-effekt som sier at uansett hva slags tiltak man iverksetter på kort sikt, så vil det fungere i en eller annen grad fordi det er noe nytt i individets liv. På treningsfronten har man gjentatte ganger sett at for sedate personer er det ikke så nøye hva man gjør i en startfase, alt av trening eller intervensjon vil ha effekt uansett. 3. Det er en positiv korrelasjon mellom sedat livsstil og overvekt på den ene siden og korsryggsplager med økt forekomst på den andre siden. Burde man ikke da vurdert andel fettfri masse og lipidprofil som mål på bedring, og ikke nødvendigvis alle andre utfallsmål? Forskningen her er likevel ikke helt unyttig for oss som klinikere, selv om konklusjonen er så bastant og trukket på såpass tynt grunnlag at man kan få gåsehud av det. Kanskje skal vi stille strengere krav til pasientene våre med langvarige korsryggsplager om at de aller først skal gå seg i form eller trene seg i gang før vi starter opp med en intervensjon? Hva med om vi tar inn pasientene i denne gruppen til en vurdering, gir et generelt treningsprogram og deretter iverksetter behandling etter at de har trent generelt i 6-8 uker? Og deretter kunne man evaluert effekten etter enda 6 uker med enten intervensjon hos manuellterapeut eller fysioterapeut på den ene siden og en gruppe som fikk fortsette med generell trening. Det ville vært klinisk interessant forskning! Fysioterapi i Privat Praksis Nr

6 PFF-kongressen 2013 PFF-kongressen 2013 vel blåst! Årets kongress er nå historie, og vi er alle enige i at det ble en trivelig og nyttig kongresshelg. Det ble holdt årsmøte, nytt styre ble valgt, fagpolitikk ble diskutert med politikere, gode foredrag ble holdt og rammen rundt kongressen var preget av god mat og hyggelig selskap. Det ble med andre ord svært konstruktive dager, der de som var med fikk muligheten til å være med på å stake ut kursen videre for et forbund som stadig er i bevegelse. Vi som var med, er med andre ord veldig fornøyde med årets kongress, og ønsker dere alle velkommen til neste års store happening. Her er en liten bildemontasje som vil gi deg som leser et innblikk i helgens arrangement. Kanskje blir dere fristet til å kaste dere med til neste år? 6 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

7 PFF-kongressen 2013 SATS holdt årets treningstime, et helt nytt konsept som kalles SOMA. Physica online loddet ut en Ipad som Ferry var så heldig å vinne Fysioterapi i Privat Praksis Nr

8 PFF-kongressen Fysioterapi i Privat Praksis Nr

9 Takstforhandlingsrolle for PFF sivilombudsmannen drøyer med tilsvar Som kjent har PFF de siste årene jobbet systematisk for å få lik rolle som NFF har når det kommer til utarbeidelse av forskrift som regulerer takstene privatpraktiserende med DT jobber med. Denne takstforhandlingsrollen har NFF hatt alene i alle år på tross av etableringen av PFF (Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund) og NMF (Norsk Manuellterapeutforening). Av Kjetil Nord-Varhaug Leder PFF Brudd på forvaltningsloven PFF har avdekket at myndighetene har brutt forvaltningsloven de siste 30 årene ved å nekte våre medlemmer et talerør opp mot den årlige forskriftsendringen som utarbeides i løpet av takstforhandlingene. Det er ikke nok å hevde at våre medlemmer kan sende inn innspill alene eller via PFF til forhandlingene, når disse innspillene aldri blir tatt med i forhandlingene. Det er også usannsynlig at eksterne innspill vil få noen som helst rolle i forhandlingene når NFF på forhånd har utarbeidet et eget sett med innspill basert på arbeid fra egne interne utvalg. Eksterne innspill blir systematisk oversett, og man kan derfor konkludere med at kun 1 av 3 parter blir hørt når forskriftsendringen sendes ut på høring. Avslag hos KS og HOD på vår klage I forbindelse med denne prosessen har PFF klaget på tolkningen av forvaltningsloven både til KS og HOD, men begge instanser har avfeid våre innsigelser uten noen juridisk forklaring. De har kun skrevet at de mener forvaltningsloven er fulgt. Manglende svar fra Sivilombudsmannen Klagen til Sivilombudsmannen ble sendt inn før sommeren Siden den gang har SO bedt om utsettelse flere ganger uten å begrunne eller forklare hvordan de ligger an i saken. På Sivilombudsmannens egen hjemmeside lister han opp en rekke frister som skal holdes i forbindelse med innsendte klager. I løpet av 2 uker skal klager (PFF i denne saken) få et foreløpig svar fra Sivilombudsmannen (SO). Etter senest 10 uker skal SO ha grundig vurdert om det er grunnlag for en klage og samtidig sendt et brev til forvaltningen. Et brev om status i klagesaken skal da sendes til klager (PFF). Sivilombudsmannen Forvaltningen har nå 4 uker på seg til å komme med et tilsvar til SO, og dette svaret danner grunnlag for videre utredning av klagesaken. Denne prosessen kan SO bruke 4-12 mnd. på, alt etter omfanget av klagen. PFF ved advokat Øyvind Kraft har ved flere anledninger selv måttet purre på svar fra Sivilombudsmannen i denne saken. De obligatoriske skriftlige svar har uteblitt helt siden saken ble sendt inn til SO før sommeren Siste frist er også brutt SO har også klart å bryte sitt siste løfte om et tilsvar før kongressen i mars Seneste kontakt Kraft hadde med saksbehandler var at de slet med å bli ferdige men skulle ha klart et svar innen starten av mars. Dette er ikke overholdt, og status er derfor at vi fortsatt ikke vet hvordan saken ender. I skrivende stund vet vi fortsatt ikke hvilket svar SO kommer til å presentere for oss. Vi har aldri mottatt noe tilsvar fra forvaltningen i denne saken, noe vi skulle ha fått kun 4-6 uker etter at klagen ble sendt. Vi vet derfor ingenting om hvordan saken vil behandles hos SO. Fysioterapi i Privat Praksis Nr

10 Økende forskjeller i det norske samfunn hvilke sosiale klasser oppsøker hjelp i primærhelsetjenesten? De siste 20 årene har det vokst frem et tydeligere skille mellom de ulike sosiale klassene i Norge. Samfunnet er ikke lenger like egalitært som tidligere, og man ser nå et stadig større gap mellom de som er fattige, og de som er rike. De norske fattige har det fortsatt bra sammenlignet med andre deler av verden, men i et samfunn som stiller stadig strengere krav til utdanning, sosiale aktiviteter og materielle verdier, vil de med sosioøkonomisk lav status kunne falle mer utenfor samfunnet enn for noen år tilbake. Av Manuellterapeut MSc Audun Smeby Lorentsen I en større studie har en medisinsk forskergruppe sett på hvilke pasienter som oppsøker fastlege og for hvilke plager (Klüwer, Trotter og Lian for Tidsskriftet for den Norske Lægeforening). For de som får pasienter på henvisning blir denne problemstillingen tydeliggjort videre i artikkelen. Bakgrunn I sin studie «Holdninger til legesøkning variasjoner etter sosial tilhørighet?» stiller forskningsgruppen spørsmål ved om de økende sosioøkonomiske forskjellene i Norge og internasjonalt gjør seg gjeldende i hvem som oppsøker fastlegen mest, og hva slags problemer de søker hjelp for. Spørsmålet er om tilsvarende gjelder for manuellterapeuter og fysioterapeuter. For de som mottar pasienter på henvisning fra fastlege, vil nok materialet i stor grad være gjeldende for deres praksis. Materialet er hentet fra den norske delen av «European Social Survey» som ble utført i med påfølgende analyser i 2006 og publikasjon i Analysene er hentet fra intervjuer av nærmere 1400 personer i alderen år. Forskerne har ønsket å finne ut av samvariasjonen mellom hva slags utdanningsnivå pasientene har og holdningene deres til å oppsøke profesjonell hjelp for sine problemer. Det skal bemerkes at spørsmålene som ble stilt var hypotetiske altså fikk pasientene presentert fire problemstillinger der de skulle avgjøre i hvert enkelt spørsmål om de ville oppsøkt lege for disse problemene. Hovedresultater Selv om spørsmålene var rent hypotetiske, ble det ved logistisk regresjonsanalyse funnet at andelen som ville oppsøke legehjelp for de hypotetiske problemene, sank drastisk med økt utdanning. Altså hadde de med høyest utdanning også den høyeste terskelen for å oppsøke hjelp hos lege. Den signifikante forskjellen ble aller tydeligst hos de med den høyeste og den laveste utdanningen. Det interessante er at forskjellene var statistisk signifikante for samtlige av de fire problemstillingene, og signifikansen gjaldt begge kjønn. Man kan se at hvordan mennesker tenker og handler (eller bør tenke og bør handle) varierer systematisk med utdanningsnivå. Spørsmålet man må stille seg er hvorvidt dette har med hva som anses sosialt akseptabelt i de ulike sosioøkonomiske gruppene, eller om det også er et atferdsmessig tillært handlingsmønster som kommer til uttrykk. Hvorfor er dette interessant for oss? Skal man lykkes i å hjelpe pasienten på best mulig måte med informasjon, tiltak og oppfølging, kan det være av vesentlig betydning at man som kliniker klarer å presentere sine funn på en forståelig og riktig tilpasset måte. Litt om European Social Survey (ESS) og studiens metodikk ESS er en tverrsnittsundersøkelse som foretas i nærmere 30 land i Europa, annethvert år. Undersøkelsen baserer seg på tilfeldige utvalg og i Norge utføres studien av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Indikatoren i det norske materialet for sosioøkonomisk posisjon var utdanningsnivået. Dette ble ifølge forskergruppen gjort siden utdanning anses i Norge som en av de viktigste differensieringsmekanismene vi har. Dessuten følger utdanningen individet hele livet og gjør den lett å måle. Inntektsmessig vet man at det ikke er fullstendig korrelasjon mellom utdanningsnivå og inntektsmessige forhold, slik at samvariasjonen behøver ikke å være helt korrekt. Forskerne fikk også informasjon om alder, kjønn og selvrapportert helse. Meget god eller meget dårlig helse kan jo i seg selv være bestemmende for holdninger til det å oppsøke helsetjenester. Respondentene i studien ble stilt følgende spørsmål: «Hvis du hadde 1 Sår hals, 2 kraftig hodepine, 3 alvorlige søvnproblemer eller 4 sterke ryggsmerter, hvem ville du gå til først for råd eller behandling?». Svaralternativene var som følger: Ingen Venner eller familie Apotek eller medisinutsalg Lege Sykepleier Internett Medisinsk opplysningstelefon Alternative behandlere Andelen som ga uttrykk for at de ville oppsøke legehjelp, var høyest blant de med lavest utdanning for alle hypotetiske helseproblemer. Forskjellene var aller størst for kvinner, men også signifikant for menn. Hos de som oppga en dårlig helsetilstand var det en større tendens til at de ville velge lege for samtlige problemer, og her var forskjellene hos menn aller størst. 10 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

11 Kliniske implikasjoner for oss som terapeuter Man bør merke seg at «alternative behandlere» ikke er spesifisert, og dersom det hadde vært manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor eller osteopat som ble angitt, ville nok resultatene blitt annerledes. Likevel er det interessant at de med lav sosioøkonomisk status ville oppsøkt lege for «mindre» problemer enn de med høyere sosioøkonomisk status. Hva man aksepterer av plager, hvor man tror man kan få hjelp og hva vi mener vi bør gjøre, bygger på en lang og komplisert beslutningsprosess som sannsynligvis omfatter både tillært atferd, bosted, hvor langt det er til helsetjenester, egen mestringsevne og grunnleggende kunnskaper. Det er derfor ikke helt enkelt å trekke slutninger ut fra dette materialet. En hypotese ut fra materialet er at de ulike respondentene fra forskjellige sosioøkonomiske klasser er meningsbærere og kulturbærere for sine respektive grupper. Kanskje er det slik at det er sosialt akseptabelt å oppsøke legehjelp eller annen hjelp for noen i en sosioøkonomisk gruppe mens det er mer akseptert å klare seg selv i andre grupper? Konklusjon Holdningene til hva man bør søke profesjonell hjelp for endrer seg med utdanningsnivået man har. Siden dette er gjennomgående i de ulike sosioøkonomiske gruppene, er det sannsynligvis et uttrykk for sosialt strukturerte holdninger, og ikke individuelle synspunkter. Egentlig sier disse resultatene noe om hvordan ulike sosiale lag bør tenke og handle. Så hva har dette å bety for oss som klinikere? Først og fremst kan det være en oppfordring til at vi må tilpasse detaljnivået og forklaringsmodellene våre til pasienten ikke motsatt i beste kierkegaardske ånd. For det andre kan det bety at vi må sette opp realistiske mål for pasientene og forklare grundig hva som er å forvente av plager og smerter i forhold til forekomst generelt i befolkningen, slik at pasienten kanskje kan endre holdninger til hva han eller hun egentlig trenger hjelp til. Fysioterapi i Privat Praksis Nr

12 Prevalens av psykiske plager i Norge konsekvenser for vår tilnærming til pasientene Det er en kjent sak at en større prosentandel av befolkningen i Norge og alle andre land har psykiske plager. På samme måte som de fysiske skavanker er de psykiske lidelsene spredt over et vidt spekter; fra de milde nærmest umerkelige personlighetstrekk som avviker fra «normen» til de uttalte lidelsene som krever akutt behandling og gjerne også behandling under tvang. Gitt den store forekomsten av psykiske plager er det ingen muskel- og skjelettbehandlere som kommer unna møter med pasienter der psyken er en større utfordring enn soma. Av Manuellterapeut MSc Audun Smeby Lorentsen Denne artikkelen tar for seg vanlige pasientgrupper som vi som manuellterapeuter og fysioterapeuter kanskje bør screene mer utdypende samt gir en oppsummering på en del studier som viser klar sammenheng mellom fysisk og psykisk funksjon og helse. Bakgrunn En rekke studier har undersøkt prevalens og insidens av ulike psykiske plager i en normalpopulasjon. En større studie så på endringer i den mentale helsen i Norge fra , og konklusjonen derfra er at det ikke har skjedd noen endringer som er signifikante (Johansen et al., 2012). Den totale psykiske belastningen og ditto utfordringer for samfunnsøkonomien, helsetjenestene og enkeltpersonene anses altså å være relativt konstant. De endringene som har vært funnet i tilsvarende studier, har ofte hatt sammenheng med utvalg (selection BIAS), hvor mange som har svart (responder BIAS) og hvilket samfunnslag som har blitt rekruttert (Johansen et al., 2012). En annen stor studie har forsket på sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og bruk av antidepressiva i Norge og Norden (von et al., 2012). Her ble det 12 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

13 funnet at lav sosioøkonomisk status har en klar korrelasjon med økning i depresjon, høyere angstnivåer, større forbruk av psykologiske helsetjenester og mer bruk av antidepressiva. Når vi ser på hvilke pasienter som oppsøker fastleger i størst grad (se artikkelen «sosiale klasser og kontakt med helsevesenet» i dette bladet) kan man lure på om vi i større grad burde samarbeide med psykologer og psykomotorikere. Det er nemlig ikke gitt at de ganger man ikke kommer i mål med behandlingen av en pasient er det fysiske plager som begrenser resultatet det er større sjanse for at det er psykiske plager som bremser resultatene. Deler av populasjonen som er ekstra utsatt for psykiske plager En tverrnasjonal studie fra Sverige og Finland som har blitt ekstrapolert til at man antar at samme resultater gjelder for Norge og andre vestlige land sier at eldre som er single (enker eller enkemenn, skilt etc.), som har liten omgangskrets samt liten sosial og strukturell «kapital» er utsatt for depresjon og angst (Forsman et al., 2012). En annen risikofaktor men som ikke er korrelert eller kontrollert i forhold til sivil status i seg selv er høy alder. Flere andre studier har vist at jo eldre man blir, desto større er risikoen for alvorlige psykiske plager, og i særdeleshet angst og depresjon. Man vet fra fysiologiske studier at både angst og depresjon setter i sving en katabolsk prosess og økt tendens til både inflammasjon og smerter, og overser man slike psykiske plager er det ikke rart at bedring uteblir. I Norge har man blant annet gjennom Hordaland-studien (med mer enn respondenter undersøkt) identifisert at problemer som Utbredt smertesyndrom (WSP) har en klar korrelasjon til både sosioøkonomisk status og er en prediktor for tidlig uførepensjon på alle områder ikke bare for muskel-skjelettlidelser (Overland et al., 2012). Fra den store HUNT-studien i Norge har man også identifisert at for nakkeslengskader foreligger det en korrelasjon mellom følgende: jo dårligere fysisk og mental helse en pasient har forut for et traume, desto større sjanse er det for at ulykker eller traumer mot nakkeregionen resulterer i nakkeslengskade (whiplash) (Wenzel et al., 2012). Spørsmålet er om dette er et utslag av at de med dårlig fysisk helse tåler selve traumet dårligere fysisk sett, eller om den reduserte mentale helsen gjør at de tåler ulykken eller traumet i seg selv dårligere rent mentalt. Dette sier studien ingenting om. Siden pasienter med nakkeslengskader etter hvert utgjør en ganske stor andel av pasientene som oppsøker manuellterapeut og fysioterapeut, er det verdt en tanke. Den onde sirkelen Det viser seg i en rekke studier at lav inntekt, arbeidsledighet og lav sosial kapital (omgangskrets og familie) er korrelert med depresjonssymptomer og lavere grad av mental helse (Aaro et al., 2011). Spørsmålet er om vi fanger dette opp på en god nok måte? Screener vi godt nok for mental bagasje hos pasientene vi har som presenterer med langvarige plager? Studien til Aaro et al (2011) påpeker at det er negativ korrelasjon mellom depresjon og høy inntekt samt det å være selvstendig næringsdrivende. Disse to faktorene er ikke justert i forhold til å være confoundere hos hverandre det er jo en kjensgjerning at de som er selvstendig næringsdrivende også gjerne har en høyere inntekt. En interessant kuriositet på området er SliCa-studien fra Alaska, Grønland, Sverige og Norge som viste at det er en korrelasjon mellom lav utdanning og selvmordstanker justert for alle andre faktorer (Broderstad et al., 2011). Det er en klar sammenheng mellom dårlig psykisk og fysisk helse. Det eksisterer ingen direkte korrelasjon mellom enkelte psykiske lidelser og karaktertrekk og spesifikke fysiske plager, men det er i enkelte studier redegjort for en gjensidig disponerende faktor. Eksempelvis har psykosepasienter og schizofrene pasienter 2-4 ganger større risiko for livsstilssykdommer som diabetes og hjerte-karproblemer. Korrelasjonen er nok der på grunn av at disse lidelsene har fysisk inaktivitet og passivitet som sekundæreffekt, samt at både kosthold og medisinering med blant annet lithiumpreparater spiller en rolle. Depressive pasienter har tilsvarende 2-4 ganger så stor risiko for hjerte-karsykdommer som en normalpopulasjon. Så er det interessant å se at på den andre siden disponerer hjerneinfarkt, hjerteinfarkt, immobilisering av ulike årsaker, amputasjoner og overvekt for psykiske plager som depresjon og angst med mer. Kosthold har klar sammenheng med fysisk funksjon og psykisk helse Hordalandstudien har gitt opphav til en rekke studier basert på den store mengden informasjon som ble hentet inn til studien. Blant mange andre faktorer så en forskergruppe på 5731 menn og kvinner og vurderte psykisk helse opp mot hva slags diett disse menneskene fulgte (Jacka et al., 2011). Blant de som fulgte et usunt kosthold med stor grad av hurtigmat og mye sukker- og fettholdig kost, var det en signifikant større andel som hadde depresjoner og angst. Denne studien reduserte confoundere ved å justere for alder, kjønn, inntekt, arbeid, utdanningsnivå, røyking, alkoholinntak og andre faktorer. Det er dog ikke diskutert hvordan kosthold og psykisk helse gjensidig betinger hverandre (som kjent fra en del lærebøker innen psykiatri), slik at usunt kosthold kan like gjerne være resultatet som årsaken. Psykiske plager hos pasienter som har overlevd alvorlig sykdom HUNT-studien har i likhet med Hordalandstudien blitt gjenstand for mye forskning. En forskergruppe har analysert hvordan overlevende etter cancerbehandling og canceroperasjoner fungerer psykisk og fysisk sammenlignet med kontrollgrupper som ikke har opplevd alvorlig sykdom (Grov et al., 2011). Forskergruppen har justert for alle andre variabler som alder, kjønn, yrke, inntekt etc., og kommet frem til at de som har overlevd alvorlig sykdom som cancer, har større sjanse for å være deprimerte, bli pensjonister eller uføretrygdet tidligere enn en normalpopulasjon, og at de både rapporterer om dårligere livskvalitet og større grad av ikke-tilfredshet. Alle terapeuter kommer stort sett borti pasienter som har overlevd sykdom som cancer, og da må man kanskje være ekstra oppmerksom i forhold til psykiske symptomer. Tilsvarende er det i andre større studier funnet at blant pasienter med multippel sklerose, cerebral parese og Parkinsons sykdom er det større forekomst av depresjoner og angst enn i en normalpopulasjon. Hos slagpasienter er det opptil 56 % av pasientene som 13 måneder etter slaget fortsatt er svært deprimerte uavhengig av hvor bra de er rehabilitert eller hvor velfungerende de har blitt etter opptrening (Farner et al., 2010). Sannsynligvis kan man ekstrapolere resultatene til alle andre grupper Fysioterapi i Privat Praksis Nr

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 5/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Vær velkommen å besøke vår nye hjemmeside på www.fysioterapi.org 2 Fysioterapi i Privat Praksis Nr 5 2013 Innhold

Detaljer

Nr 6/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 6/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 6/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Wireless (R)evolution for terapeuter Vi presenterer vår nyeste innovasjon, Chattanooga Wireless Professional

Detaljer

Nr 5/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 5/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 5/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Hvor trener dine pasienter etter endt behandling? «Fra pasient til medlem» er et konsept hvor vi hjelper deg

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

muskel skjelett Ultralydmuren er mulig å bryte Side 19-22 Møter, kurs og seminarer se side 3 Sentrale blodverdier og blodprøver, del 3 Se side 10-14

muskel skjelett Ultralydmuren er mulig å bryte Side 19-22 Møter, kurs og seminarer se side 3 Sentrale blodverdier og blodprøver, del 3 Se side 10-14 muskel skjelett Nummer 3/2014 29. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Javel, herr statsråd... Autorisasjonssaken ruller videre Side 6-9 Historiske forhandlinger

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Nr 5/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 5/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 5/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi NYHET Gymna Physio Care Den nye serien med massasjekremer fra Gymna er utviklet med tanke på huden til både

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Trening ved funksjonsnedsettelser Nytt doktorgradsstudium Hvem bør bli regionledere? Veileder psykiatriske pasienter NFFs studentpris 2013 Vi er eneforhandler i Norden

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

Reduserte fravær blant gravide med 85 %

Reduserte fravær blant gravide med 85 % 8.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Reduserte fravær blant gravide med 85 % Ny HELFOkontroll i vente Overvekt som livserfaring Ikke bekymret for framtida Faglig samling i Amsterdam MEDICAL Neurac kursplan

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Nr 1/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 1/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 1/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi MEDICAL Neurac Kursplan Vinter / Vår 2012 Neurac - kurs for behandlere Hva er nytt? Nye testprotokoller. Mer

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer