Nye og videreførte prosjekter 2012 SFU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye og videreførte prosjekter 2012 SFU"

Transkript

1 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx Nye g videreførte prer 2012 SFU prnu mmer SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss Lill-Tve R. Busund Anne Ørb Lill-Tve R. Busund Lise Balteskard Ry M. Bremnes Ganesh Acharya SFP Flerårig frskningspr Berit Bang SFP Pstdktrsti Snja Erikssn Steigen SFP Flerårig Jan Hlt frskningspr SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Pstdktrsti Åshild Odden Miland Pål Øian Ry M. Bremnes Ry M. Bremnes epst lill.tve.bus Prgnstic Mlecular Markers in Sft Tissue Sarcma Gyneklgisk kreft fagmed.uit. n lill.tve.bus Prgnstic Value f Adaptive and Innate Immune System in Sft Tissue Sarcma lise.balteska ry.bremne Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Strålebehandling av analcancer; Behandlingsresultater g sen-effekter i en nasjnal multisenterstudie Angigenic markers in nn-small cell lung cancer: evaluatin f clinical and prgnstic impacts ganesh.ach Cardiac functin and upper bdy bld flw in nrmal and grwth restricted fetuses and nenates: An bservatinal study unn.n snja.steige sh.n ashild.dde nn.n Prteases and prtease-activated receptrs in skin reactins t seafd Orfaryngialt karsinm, kliniske g patbilgiske aspekter Astma blant sklebarn i Nrdland Termgrafi g brystkreft. Mderne infrarød termgrafi (IRT) fr tidlig diagnstikk av brystkreft Sfinkterskader ved fødsel. En analyse av kliniske data g praksis før g etter en intervensjn ry_bremne Prangigenic and antiangigenic markers in nnsmall cell lung cancer: Evaluatin f clinical and prgnstic impacts ry_bremne Radiatin sensitivity and hypxia in islated primary lung cancer cells Nrdlandssykehu set Videreførte prer Diagnstisk Diagnstisk Diagnstisk Nye prer Hjerte- Lunge en Diagnstisk Diagnstisk Siatnavn Andrej Valkv Sveinung Wergeland Sørbye Anne Gry Bentzen Tm Dønnem Nrbert Szunygh Snja Erikssn Steigen Åshild Odden Miland Mna Stedenfeldt Helge Stenvld Ingvild Pettersen kmmentar Siste år fr denne SFP Flerårig Tm Eirik frskningspr Mllnes Nrdlandssykehu set Diagnstisk SFP Pstdktrsti Crinna Lau crinna_lau SFP Flerårig Truls frskningspr Myrmel SFP Dktrgradss Anne-Sfie annesfie.furber Furberg SFP Pstdktrsti Jhannes Nssent Tm.Eirik.M The rle f cmplement in the inflammatry reactin dlandssykeh uset.n CD14 and cmplement in truls.myrme Kntrll g behandling av artadisseksjner hans.nsse Lifestyle, metablic and hrmnal hst susceptibility factrs t Staphylcccus aureus clnisatin Type I infern as determinant f autantibdy prductin in primary Sjgren s syndrme and systemic lupus erythematsus Nrdlandssykehu set Nevr- g Karina rtpediklini Olsen kken A Becker Merk SFP Flerårig Erik Waage frskningspr Nielsen SFP Dktrgradss Elena Kamycheva erik.waage. ail.cm elena.kamy C1-Inhibitr in Human Disease Immunmdulerende g klinisk effekt av vitamin D på remisjn induksjn hs pasienter med mderat g alvrlig ulcerøs klitt under behandling med Infliximab. Nrdlandssykehu set Julia Beilfuss SFU 1 av 11

2 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx prnu mmer epst Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Siatnavn kmmentar Siste år fr denne SFP Dktrgradss Ellisiv Bøgeberg Mathiesen ellisiv.mathi Retinale mikrvaskulære frandringer. Prevalens, risikfaktrer g relasjn til makrvaskulære frandringer g kardivaskulær sykdm Nrdlandssykehu set Therese vn Hann SFP Flerårig Jn frskningspr Flrhlmen SFP Flerårig Kaare frskningspr Harald Bønaa SFP Pstdktrsti Lars Uhlin SFP Dktrgradss SFP Pstdktrsti Lars Uhlin- Tr B. Stuge jn.flrhlm Frm basal mlecular immunpathlgy t new strategies in the bilgical treatment f inflammatry bwel disease kaare.haral nn.n lars.uhlin.ha n lars.uhlin.ha n nn.n Nrwegian Crnary Stent Trial - NrStent Kliniske g patbilgiske aspekter av prtelytiske enzymer i kreft Orfarynealt karsinm, kliniske g patbilgiske aspekter Immunterapeutiske effekter av LTX alene g i kmbinasjn med kreftvaksinen GV1001 Bdil Fadnes Nevr- g Oddveig rtpediklini Rikardsen kken Gerd Berge SFP Pstdktrsti Mette Kjær Killie SFP Flerårig Ole Petter frskningspr Rekvig SFP Flerårig Ug Mens frskningspr SFP Flerårig Anne Ørb frskningspr SFP Pstdktrsti Jhn-Bjarne SFP Flerårig Knut Tre frskningspr Lappegård mette.kjaer. Immunlgi g ved nenatal allimmun trmbcytpeni ed.uit.n uit.n jhn.bjarne. n.n knut.tre.la mail.cm Human lupus nephritis: An acquired errr f chrmatin metablism clinical cnsequence and future therapy A new therapeutic apprach against melanma Diagnstikk g behandling av gyneklgisk kreft Health behaviur and venus thrmbemblism Mangel på kmplementfaktr 5 (C5) Nrdlandssykehu set Diagnstisk Nevr- g rtpediklini kken Diagnstisk Mette Kjær Killie Sigrid Kufaas Brækkan SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss SFP Pstdktrsti Tve Aminda Hanssen Trnd Flægstad Ingrid Tft Ry M. Bremnes Christine Hanssen Rinald Inger Marie Skeibrk Dahl tve.aminda Patient reprted utcmes after interventins nn.n trnd.flaegs Mlekylære mekanismer ved neurblastm unn.n ry.bremne Uric Acid in Heart and Kidney Disease Mlecular prfiling f resected prstate cancer: prgnstic impact f immune cells in the tumr micrenvirnment christine.rin A well knwn antimalaria drug may imprve treatment f severe diseases caused by plymavirus BK and JC in an increasing number Inger.Marie. n f immuncmprmised patients Bne marrw hmestasis, hming and cancer: the rle f stabilin scavenging receptrs Hjerte- Tve Lunge Aminda en Hanssen Barne- g Bjørn Helge ungdmskli Haug nikken Diagnstisk Hilde Merete Strhaug Elin Richardsen Biswa Nath Sharma Ana Oteiza SFP Flerårig Åshild frskningspr Bjørnerem SFP Flerårig Eiliv Lund frskningspr ashild.bjrn Pathgenesis f Bne Fragility - Crtical Prsity Target fr Fracture Preventin it.n Early diagnstics f upcming breast cancer in the Nrwegian Wmen and Cancer pstgenme chrt SFU 2 av 11

3 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx prnu mmer epst SFP Flerårig Ole-Lars Ole.Lars.Bre Betydningen av prøvetakingsbetingelser fr frskningspr Brekke ptensielle nye sepsis-markører (cytkiner) hs mennesker SFP Pstdktrsti Claus claus.klinge Stafylkkk infeksjner vert-mikrbe Klingenberg interaksjn g nye behandlingsstrategier n SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss Baldur Sveinbjørns sn Jn Øyvind Odland SFP Dktrgradss Eiliv Lund SFP Flerårig Rlf Jrde frskningspr baldur.svein uit.n jn.yvind. it.n unn.n Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Neurblastma treatment targeting the eicsanid signaling pathway Miljøgifter i svangerskap g ammeperiden. Oppfølging av nye miljøgifter. Risk factrs and gene expressin in endmetrial cancer Preventin f type 2 diabetes with vitamin D supplementatin in subjects with reduced glucse tlerance detected in the study Nrdlandssykehu set Barne- g ungdmskli nikken Siatnavn Elizabeth GA Fredheim Jill-Tve Indrevik Therese Nøst Oxana Gavrilyuk kmmentar Siste år fr denne SFP Pstdktrsti SFP Pstdktrsti SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss Bjørn Straume Ole Petter Rekvig Lill-Tve Busund Lars Uhlin- bjrn.strau ed.uit.n Barneleddgikt i Nrden- en khrtstudie med fkus på regnbuehinnebetennelse, livskvalitet g prgnse Human lupus nephritis in transplanted kidneys n lupus backgrund the same pathgenic prcess as in autlgus kidneys? lill.tve.bus Epigenetic and genetic alteratins in nn-small cell lung cancer lars.uhlin.ha Identifisering g kartlegging av nye, spesifikke prteasehemmere fr bruk i kreftbehandling n SFP Flerårig Claus claus.klinge Bifilmasssierte infeksjner; Vert-mikrbe frskningspr Klingenberg interaksjner g nye behandlingsstrategier n SFP Dktrgradss Rasmus Gll rasmus.gll Triggers f Immunpathlgy in Bwel Disease SFP Flerårig Trnd frskningspr Flægstad SFP Dktrgradss Jhn-Bjarne SFP Dktrgradss SFP Krttidsstipe nd fr fullføring av dr. grad SFP Pstdktrsti SFP Krttidsstipe nd fr fullføring av dr. grad Christine Hanssen Rinald Lars Marius Ytrebø Lars Uhlin- Anne Ørb trnd.flaegs MikrRNA g kjemresistens ved neurblastm jhn.bjarne. n.n Overt cancer and risk f venus thrmbsis in the general ppulatin christine.rin Lipid cnjugated derivatives f cidfvir and specific sirna may imprve treatment f severe diseases caused by plymavirus BK and JC in immuncmprmised patients lars.marius. Alternative pathway therapy in acute liver failure lars.uhlin.ha Prtelytiske enzymer g utvikling av munnhulekreft n uit.n Cancer cervicis uteri - prgnstiske faktrer. En studie av mrflgiske g mlekylære markører. helsefaglig Barne- g ungdmskli nikken Mlekylær Patlgisk Frskningsg ruppe, Inst Med Bilgi, UiT Translasjn ell Kreftfrskni ng IMB/Helsefa k Det helsevitensk apelige fakultet Barne- g ungdmskli nikken Institutt fr Klinisk Medisin Ellen Nrdal Natalya Seredkina Samer Al- Saad Ann Iren Sllid Richard Antnsen IKM Hilde Jensvll Garth Daryl Tylden OPIN- Rune Gangsøy Kristiansen Det Liv Tne helsevitensk Eliassen apelige fakultet Diagnstisk Trmd Eggen SFU 3 av 11

4 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx prnu mmer SFP Flerårig Tm frskningspr Dønnem SFP Krttidsstipe Luis de nd fr Weerd fullføring av dr. grad SFP Dktrgradss SFP Krttidsstipe nd fr fullføring av dr. grad SFP Krttidsprsj ekt (inkludert små driftsmidler) epst Tm.dnne luis.dewee Øivind Irtun Eyvind Jakb Paulssen eyvind.paul n Sameline sameline.gri Grimsgaard nn.n Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Mlecular Mechanisms in nn-small cell lung cancer Imaging in plastic surgery. An interdisciplinary clinical and experimental study. Prductin f reactive xygen species a pssible cause f pstperative insulin resistance Indikasjner fr gastrskpi-en studie av bruk av serlgisk test fr Helicbakter pylri i kmbinasjn med kliniske parametre i indikasjnsstillingen fr undersøkelsen Kvinnehelse: Fysisk aktivitet mt hetetkter i kvinners vergangsalder Siatnavn kmmentar Siste år fr denne IKM Diagnstisk Fag g frskningss enteret Sven Weum Martin Hagve Per Christian Valle SFP Pstdktrsti Tr Brynjar Stuge Twards detectin and treatment f Nenatal nn.n Allimmune Thrmbcytpenia: Develpment f advanced reagents fr diagnsis and prphylaxis. Diagnstisk Maria Therese Ahlen SFP Krttidsstipe nd fr fullføring av dr. grad Petter Eldevik SFP Flerårig Stig frskningspr Nrderval SFP Pstdktrsti Elin Synnøve SFP Dktrgradss Mrtensen Ørjan Samuelsen SFP Flerårig Ole-Lars frskningspr Brekke SFP Dktrgradss petter.eldev stig.nrderv elin.mrten rjan.samu n Develpment f nrmative MRI-standards fr the paediatric skeletn t better understand pathlgy- with fcus n Juvenile Idipathic Arthritis Dbbelkmpetanseløp. Kirurgisk behandling av anal inkntinens Mlecular mechanisms related t necrsis and inflammatin in breast cancer Investigatin f treatment ptins fr infectins caused by multidrug-resistant ß-lactamaseprducingenterbacteriaceae le.lars.brek Tannhelse, ksthld, inflammasjn g bimarkører ved akutt intermitterende prfyri Nina Emaus Adlescents lifestyle and bne health. The Study, Fit Futures. helsefaglig Nrdlandssykehu set Diagnstisk Lil-Sfie Ording Muller Diagnstisk Diagnstisk Institutt fr Anne helse g Winther msrgsfag Silje Fismen SFP Pstdktrsti SFP Dktrgradss 6884 Pstdktrsti 7496 Dktrgradss Lill-Tve Busund Ingunn Th Assami Rösner Kirsti Ytrehus lill.tve.bus The significance f PAX6 in lung cancer and sarcma assami.rsn kirsti.ytrehu Blandbarhet av ttal parenteral ernæring (TPN) g legemidler sm y-infusjn til barn Strain and strain rate imaging: clinical implementatins f glbal and reginal mycardial functin Uric acid and Xanthine Oxidase in Heart Disease Sykehusaptek Nrd Translasjn ell Kreftfrskni g IMB Yury Kiselev Sykehusap Vigdis teket i Staven Institutt fr klinisk medisin Assami Rösner Stina Therese Sllid SFU 4 av 11

5 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx prnu mmer epst Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Siatnavn kmmentar Siste år fr denne Aldersfrskning SFP Dktrgradss Inger Njølstad SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss SFP Dktrgradss Inger Njølstad Trgeir Engstad Ellisiv Bøgeberg Mathiesen inger.njlsta Aldersrelatert makuladegenerasjn - En delstudie Aldersfrskning innenfr undersøkelsen2 inger.njlsta Aldersrelatert makuladegenerasjn -En delstudie Aldersfrskning innenfr undersøkelsen1 trgeir.a.en Hjerneslag, risikfaktrer g prgnse Helse-Nrd Aldersfrskning g Helse-Midt n ellisiv.mathi Tidstrender i insidens g letalitet av hjerneslag g betydningen av nye bimarkører g subklinisk atersklerse i risikprediksjn av hjerneinfarkt Aldersfrskning Nevr- g rtpediklini kken Nevr- g rtpediklini kken Institutt fr klinisk medisin Anette C. Lade Maja Gran Erke Hanne Frøyshv Anne Merete Vangen Rehabilitering SFP Pstdktrsti Audny Anke audny.anke Pårørende ved alvrlig traumatisk En nasjnal multisenterstudie. SFP Flerårig Richard frskningspr Wttn SFP Flerårig frskningspr pbx.cm Audny Anke Rehabilitering Cntinuus e-rehab Rehabilitering Pårørende ved alvrlig traumatisk hjerneskade. En nasjnal multisenterstudie. Rehabilitering Rehabiliteri ngsen Nasjnalt senter fr samhandlin g g Rehabiliteri ngsen Sykehusaptek Nrd Nrdlandssykehuset Ttalt SFU 5 av 11

6 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx Nye g videreførte prer 2012 PRU PFP Pst.dc Svein Bergvik -navn Prtittel Klassifisering Institusjn Betydning av depresjn g unnvikende mestring hs kvinner g menn med krnar hjertesykdm - kartlegging g intervensjn. PFP Flerårig Trnd Bratlid Sleep-Wake rythms and health risks in a sub-arctic ppulatin Videreførte prer Nye prer prnummer Siatnavn kmmentar S. Bergvik huset Nrd- Allmennpsykiatrisk Siste år fr denne PFP Pstdc Magne Arve Flaten PFP Dktrgrads Jan s Rsenvinge PFP Dktrgrads Trnd s Flægstad Cgnitive and emtinal prcessing f scial stimuli in children and yuth with autism spectrum disrder Oppmerksmhetsstrening fr å mestre stress g bedre hjelperevner: en randmisert t-senter studie fr psyklgi-g medisinstudenter Irritable bwel syndrme and chrnic wide-spread pain in adlescents: relatinship t negative affect, pain sensitivity and lifestyle Ole Åsli Ida Slhaug huset Nrd- Barne- g ungdmsen Niklas Stabell PFP Dktrgrads Knut W. s Sørgaard Duratin f untreated psychsis (DUP) and pathways t care in patients with first- and multiple episdes f pshchsis in Nrdland - a study f the cmpnents f DUP in a rural mental health system Nrdlandssykehuset Erling Inge Kvig PFP Dktrgrads Tre Sørlie s PFP Dktrgrads Jan s Rsenvinge Humrens betydning fr mestring, livskvalitet g helse etter kreftsykdm. En studie blant vksne kreftpasienter g deres pårørende. Førstefase traumebehandling - stabiliseringsgruppe fr kvinner utsett fr menneskepåførte traumer huset Nrd- Helse Finnmark Bente-Liss Raldsen Signe Hjelen Stige PFP Dktrgrads Tre Sørlie Psykisk helse ved svangerskap g fødsel huset s Nrd- Ltta Halvrsen PFP Dktrgrads Tre Sørlie Psykisk helse ved svangerskap g fødsel huset Hilde Nerum s Nrd- PFP Flerårig Rlf Wynn Undersøkelse av nivå av vitamin B/D, sink g cytkiner hs eldre ved psykiatrisk avdeling huset Nrd PFP Dktrgrads Gerg Høyer Tvungent psykisk helsevern uten døknpphld s huset Nrd- Allmennpsykiatrisk Henriette Riley PFP Dktrgrads Anne-Kristin s Slbakk Nevrkgnitive g nevrfysilgiske karakteristika ved ADHD hs vksne. Helgelandssykehuset Venke Arntsberg Grane PFP Nytt flerårig Jhn A. frskningspr Rønning Children with birthweight <2000 gram. Will sensitizing parents t infant's cues during early infancy benefit child's develpment t age 12? huset Nrd- Barne- g ungdmsen PFP Dktrgrads Anne Cecilie s Jav PFP Dktrgrads Deede s Gammn Depressin and culture; a qualitative study f illness narratives amng Sami and Nrwegian depressed patients Online cllabratin tls fr user invlvement and cntinuity f care: Implementatin research in cmmunity mental health samisk samhandling Nrdlandssykehuset huset Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g Hilde Thørnquist PFP Dktrgrads Anne Cecilie s Jáv Gender Based Vilence, Ethnicity and Mental Health. A sub-prject in SAMINOR II samisk Helse Finnmark Astrid Margrethe Anette Eriksen PFP Pstdktrst Marit i Waaseth Antidepressiva (SSRI) g kreftrisik Tmas Lg PRU 6 av 11

7 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx -navn Prtittel Klassifisering Institusjn prnummer Siatnavn kmmentar Siste år fr denne Rusfeltet RUS983-10* 3925 Dktrgrads s Martin Eisemann RUS Flerårig Terje frskningspr Øiesvld Rus g ADHD: En studie av behandlingsfrløp g grad av målppnåelse i frhld til målsetting fr pasienter med g uten ADHD-diagnse, innlagt ved seksjn ReStart Outpatient clinics treating substance use disrders in Archangelsk and Nrthern Nrway: Characteristics, psychiatric cmrbidity and screening fr it huset Nrd- Nrdlandssykehuset Rus- g spesialpsykiatrisk Lizbett Flres- Garcia Helene M. Dahl Krrigering ikke tatt med i sum: 2012: : RUS Pstdktrst Ellen i Hxmark ROP - Nrd. En studie av bedring g pasienttilfredshet blant innlagte til rusbehandling. huset Nrd- Allmennpsykiatrisk RUS Dktrgrads Trnd s Nergaard Bjerke Pasienter henvist til rusbehandling i Nrge: En registerbasert prspektiv khrtstudie huset Nrd- Fag- g frskningssenteret Anne-Karine Markeng Melsm * Sykehusaptek Nrd Nrdlandssykehuset Helse Finnmark Helgelandssykehuset Ttalt PRU 7 av 11

8 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx Nye g videreførte prer 2012 HST Videreførte prer Nye prer HST Dktrgrad ss prnummer Gunnar Skv Simnsen PrTittel Klassifisering Institusjn Klinikk Seksualitet g klamydia blant elever i videregående skle i Finnmark Flkehelse hus et Nrd- Siat navn Kirsten Gravningen Kmmentar Siste år fr denne HST Dktrgrad ss Silje erehab Telemedisin hus Camilla et Nrd- Wangberg Nasjnalt senter fr samhandling g Knstantins Antypas HST Dktrgrad ss HST Dktrgrad ss HST Flerårig frskningsp r HST Flerårig frskningsp r Tm Desentralisering av rtpediske Wilsgaard knsultasjner ved bruk av ske løsninger Kjell Arne Røvik Jahn Gustav Bellika Svein Ivar Bekkelund HST Flerårig Rlv-Ole frskningsp Lindsetm r Fra Tyta til UNN: en studie av implementering g effekter av LEANbaserte pasientfrløp ved Nrge Telemedisin/Hels hus Nevr- g etjenestefrsning et Nrd- rtpedien Helsetjenestefrs kning hus et Nrd- Snw Disease Surveillance System Telemedisin hus et Nrd- Telemedisinsk knsultasjn fr hdepine. En randmisert studie blant hdepinepasienter henvist fra fastlege til nevrlg Videknferanse ved Stmi- g sårpli. En randmisert, kntrllert studie Telemedisin Telemedisin/Sam handling hus et Nrd- hus et Nrd- Administrasjn UNN Nasjnalt senter fr samhandling g Nevr- g rtpedien Buvik, Astrid Synnøve Hege Andersen HST Flerårig Rlf frskningsp Salvesen r Telestrke in Nrdlandssykehuset: Imprved treatment f strke patients in small hsiptals hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g HST Dktrgrad ss Anne Silviken Etterlatte ved brå død i Nrd-Nrge. Erfaringer med hjelpeapparatet g mestring i et kulturelt perspektiv Helsetjenestefrs kning Lena Slettli Gundersen HST HST Flerårig frskningsp r Flerårig frskningsp r Artur Serran Artur Serran Telecare CBT fr Mrbid Obesity C Hme Telemnitring : A hme telemnitring service fr chrnic heart failure patients n trial Samhandling hus et Nrd- hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g Nasjnalt senter fr samhandling g HST Pstdktr s Line Lundvll Nilsen Distributed knwledge in cllabrative medical diagnsis:the use f telemedicine t share knwledge acrss wrk settings hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g HST HST Dktrgrad ss Dktrgrad ss Olav Helge Førde Ann Ragnhild Brdersta d The Eclgy f Medical Care in a Nrwegian Cntext Practical Health C-peratin - a randmised cntrlled interventin study Helsetjenestefrs kning Helsetjenestefrs kning hus et Nrd- hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g Klinikk Anne Helen Henrik Wåhlberg HST 8 av 11

9 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx HST prnummer Flerårig Artur frskningsp Serran r PrTittel Klassifisering Institusjn Klinikk Virtual Clinic fr Sexually Transmitted Diseases: Use f Avatars and Scial Netwrks in Public Health Interventins hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g Siat navn Kmmentar Siste år fr denne HST HST HST Flerårig frskningsp r Flerårig frskningsp r Dktrgrad ss Gr Berntsen Richard Wttn Gunnar Hartvigse n Patient pathways in cancer care Samhandling Feasibility f a reginal COPD service -- a hlistic apprach t hme management Impact f Experience Sharing n Type 2 Diabetes Self-Management Samhandling hus et Nrd- hus et Nrd- Nasjnalt senter fr samhandling g Nasjnalt senter fr samhandling g Taridz Chmutare HST HST HST HST HST Dktrgrad ss Nytt flerårig frskningsp r Dktrgrad ss Nytt flerårig frskningsp r Pstdktr s Jhan Gustav Bellika Aksel Tjra Knut W Sørgaard Stein Olav Skrøvseth Ketil Lenert M3 - Mbile Medical Mentr hus et Nrd- VEOCARE: Decentralized Telemedisin/Sam hus Psychiatric Emergency Care Thrugh handling et Nrd- Videcnferencing Barn sm pårørende til freldre med psykisk sykdm, rusmisbruk g alvrlig smatisk sykdm: En studie av helsefretakenes implementering av lvendringen. Helsetjenestefrs kning Nrdlandssykehuset Mdel driven diabetes care Telemedisin hus et Nrd- Etnisk diskriminering i relasjn til fysisk g mental helse i samiske bsetningsmråder Helsetjenestefrs kning/samisk Nasjnalt senter fr samhandling g Nasjnalt senter fr samhandling g Fagavdeling Nasjnalt Senter fr Samhandling g Telemedisin Senter fr samisk helsefrskning, Institutt fr Samfunnsmedisin Bjørg Eva Skgøy Ketil Lenert Sykehusaptek Nrd Nrdlandssykehuset Helse Finnmark Helgelandssykehuset Ttalt HST 9 av 11

10 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx Nye g videreførte dbbeltkmpetanseløp 2012* prnummer Prtittel Klassifisering Institusjn Klinikk Siat navn kmmentar Siste år fr denne Frist ny søknad PFP Dbbeltkmp Siv Kvernm etanseløp SFP Dbbeltkmp Jhn-Bjarne etanseløp SFP SFP SFP Dbbeltkmp Jhn-Bjarne etanseløp Dbbeltkmp Stig Nrderval etanseløp Dbbeltkmp Ole-Lars etanseløp Brekke Er det en sammenheng mellm eksgene peptider g ADHD? Kardivaskulær sykdm g venøs trmbemblisme Obesity and risk f venus thrmbemblism Kirurgisk behandling av anal inkntinens Tannhelse, ksthld, inflammasjn g bimarkører ved akutt intermitterende prfyri h uset Nrd-Nrge h uset Nrd-Nrge h uset Nrd-Nrge h uset Nrd-Nrge Nrdlandssykehus et Barne- g ungdmskli nikken Klnikk Diagnstisk, Avd. fr Labratrie medisin Erin Mathiesen Hald Cecilie Nyegaard Mna Rydningen 0** Høst Høst Høst Høst 2014 Elin Strjrd Høst 2014 * Tildelinger til dbbeltkmpetanseløp gis fr inntil seks år, med ny søknad etter de tre første. **Benytter verførte midler i Nrdlandssykehuset Ttalt Dbbeltkmpetanse av 11

11 Tildelingslister HST - SFU - PRU - dbbeltkmpetanse - starts xlsx epst Kandidat Type pr PrTittel Klassifisering Institusjn Starts 2012 Anne Elise Eggen Odd Petter Eldevik epst anne.elise.e petter.eldev Kandidat Per-Jstein Samuelsen Thrsten Köhler Type pr PhD PhD PrTittel Klassifisering Institusjn Hva påvirker bruk av smertestillende legemidler i beflkningen sykelighet, ssidemgrafi, smertefølsmhet? Røntgen Defekgrafi g dynamisk MR av bekkenbunn Helsevitenskap Radilgi g bildediagnstikk huset Nrd- huset Nrd Svein Bergvik Trnd Nergaard Bjerke svein.bergvi m Lena Danielssn trnd.nerga Kari-Ann Kristiansen unn.n Fatigue g fysilgisk stressrespns hs pasienter med krniske smerter Helsevitenskap huset Nrd- PhD Nettbasert Rusbehandling Rus huset Nrd Starts av 11

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP

Nye og videreførte prosjekter 2013-18 SFP Nye o videreførte er -18 SFP HN num mer SFP873-09* 1646 Ph.d.- SFP887-09 2103 Postdoktor SFP892-09 2187 Fleråri forsknins SFP896-09 2206 Postdoktor SFP920-10 3507 Ph.d.- SFP916-10 3547 Postdoktor Ganesh

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep

Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep Mttak av pasienter etter seksuelle vergrep Cecilie Hagemann g Berit Schei, Kvinneklinikken, St. Olavs Hspital HF, Trndheim Helle Nesvld g Henriette Myhre Waitz, Legevakten i Osl Anbefalinger Undersøkelse

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN

HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN HELSE NORD EVALUERING AV FORSKNINGSSATSNINGEN Vedlegg 1: Kvantitativ analyse, spørreundersøkelser og intervjuer med nøkkelpersoner Dette material er utviklet av Sirona AB (org. nr. 556804-5487). Materialet

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index 2003. www.tidsskriftet.

Tidsskrift for Den norske lægeforening. The Journal of the Norwegian Medical Association. Årsregister Index 2003. www.tidsskriftet. Tidsskrift for Den norske lægeforening The Journal of the Norwegian Medical Association Årsregister Index 2003 www.tidsskriftet.no 2 Tidsskr Nor Lægeforen, register 2003 Tidsskr Nor Lægeforen, register

Detaljer

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007 Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester Faglig rapportering 2007 Revidert utgave 2008 Side Forord... 2 DEL 1 Infrastruktur 1.1 Infrastruktur for forskning 1.1.1 Klinisk forskningssenter (KFS)...

Detaljer

Vedtak NPE 7.11.2005: Erstatning tilkjennes for feilmedisinering i eget hjem.

Vedtak NPE 7.11.2005: Erstatning tilkjennes for feilmedisinering i eget hjem. Samhandling g telemedisin i helsevesenet knsekvenser fr pasientsikkerheten sture.pettersen@telemed.n Nasjnalt Senter fr Telemedisin Kmpetansesenter fr telemedisin i spesialisthelsetjenetsen Frskning, rådgivning

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 ENHET FOR KLINISK KARDIOVASKULÆR FORSKNING (EKKF) Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Hovedområder for forskning

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer

Navn Stønadstype Hovedtilknytning Prosjekttittel. Anne Haugstvedt Forskerutdanning - dr.grad Høgskolen i Bergen Diabetes og psykososial helse

Navn Stønadstype Hovedtilknytning Prosjekttittel. Anne Haugstvedt Forskerutdanning - dr.grad Høgskolen i Bergen Diabetes og psykososial helse Anne Haugstvedt Høgskolen i Bergen Diabetes og psykososial helse Bergithe Oftedal Universitetet i Bergen Identification of novel autoantigens in patients with autoimmune polyendocrine syndrome type I (APS

Detaljer

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2005 Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Forord Rapporten er som tidligere år basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner,

Detaljer

UNIKARD en nasjonal satsing på hjerte og karforskning

UNIKARD en nasjonal satsing på hjerte og karforskning Samarbeidsorganet 30.11.07 Sak 35 - vedlegg 2 Statusrapport pr. november 2007 UNIKARD en nasjonal satsing på hjerte og karforskning BAKGRUNN Initiativet til en nasjonal satsing på hjerte karforskning ble

Detaljer

Retningslinje for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten Kronisk obstipasjon, irritabel tarmsyndrom og enkoprese hos barn og ungdom

Retningslinje for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten Kronisk obstipasjon, irritabel tarmsyndrom og enkoprese hos barn og ungdom Retningslinje fr utredning g behandling i spesialisthelsetjenesten Krnisk bstipasjn, irritabel tarmsyndrm g enkprese hs barn g ungdm Av verlege Anders Lindgren Barne g ungdmsklinikken, St. Olavs Hspital

Detaljer

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER 2010 TITTEL TITTEL Yggdrasil er navnet på verdenstreet i norrøn mytologi, en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Den ene roten

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Avdeling for kvinne- og barnehelse

Avdeling for kvinne- og barnehelse Årsrapport 2013 Avdeling for kvinne- og barnehelse Innledning I 2012 ble Pediatrisk forskningsinstitutt og Kompetansesenteret for kvinnehelse slått sammen til en avdeling i Kvinne- Barn klinikken OUS,

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

#- Akershus f universitetssykehus

#- Akershus f universitetssykehus #- Akershus f universitetssykehus Sam handl i ngsnettverk FDPS Fastleger, avtalespesialister innen psykisk helsevern, DPS Opptaksmråde Fll DPS v.43.2013 Utarbeidet av lnger Ohren, Avd. DPS, Akershus universitetssykehus,

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for

Detaljer