P42 Internett og merkevarebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P42 Internett og merkevarebygging"

Transkript

1 P42 Internett og merkevarebygging 1 Introduksjon Vi ble først introdusert for prosjektet via Ståle Møller ved Abry Industrial Design. Gjennom Ståle fikk vi høre om Birger Lund Andersen og Trygve Jæger, som var i ferd med å utvikle et høyttalerkonsept, og trengte industridesign til dette. Etter et møte i september 2000, med Birger og Trygve, der vi fikk presentert prosjektet, bestemte vi oss for å gjennomføre prosjektet som et skoleprosjekt, under veiledning av Ståle Møller. I prosjektet skulle vi også ta for oss merkevarebygging og markedsføring, samt tilrettelegging for salg gjennom internett. Dette passet meget godt inn i P42- Internett og merkevarebygging. Birger Lund Andersen og Trygve Jæger fungerer som oppdragsgivere for oss. Stemningsbilde fra stuen til Birger Lund Andersen. Lyden var utrolig, men formgivningen kanskje ikke helt på plass... September 2000.

2 P42 Internett og merkevarebygging 2 Arbeidsmetode Vi har gjennom hele prosjektet vært bevisst på å arbeide parallelt med formgivningen av produktet, produktprofil og merkevarebygging. Dette har vært et viktig for skape en helhetlig kvalitetsopplevelse av totalproduktet. Før vi begynte med analyser av markedet og andre produsenter, arbeidet vi intuitivt med produkt og webkonsept. Dette for å unngå å bli for påvirket av eksisterende løsninger. For å opparbeide kunnskap om målgruppen, markedet og produktkulturen har vi oppsøkt ledende forhandlere og fagfolk, studert websider, artikler og reklamemateriell og vært på hifibransjens fagmesse Sync i Oslo. Vi har gjennom hele prosessen vekslet mellom bruk av dataverktøy (SolidWorks, Alias Wavefront, Rhinoceros, Catia, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cosmo Works, Flash og Dreamweaver) og håndskisser. Gjennom ukentlige møter med oppdragsgiverne T&B, har disse bidratt med teknisk kompetanse og vurdering løsningsforslag. Markedet Det finnes i dag nok av høyttalere i den såkalte High-End klassen (øverste hylle, både med tanke på kvalitet og pris) som bare er designet med tanke på Hi-Fi entusiasten. Det er svært få stereokomponenter i denne klassen der god design også er en vesentlig del av opplevelsen ved produktet. I de aller fleste tilfellene er det utelukkende lyden som er vektlagt. Dette er med på å snevre inn markedssegmentet til de bare de mest dedikerte entusiastene. Trygve og Birger gjorde det fra første stund at det vi her skulle utvikle, var et par høyttalere som gikk inn i High-End klassen. Vi har i dette prosjektet jobbet ut i fra forskjellige segmenter og ser hvordan vi kan vinkle prosjektet mot disse. For å undersøke potensielle kunders kjøpsmønster og produktkultur besøkte vi en rekke forhandlere av produkter som ligger i den prisklassen vi skal inn i ( nok). Både Hi-Fi utstyr og andre produkter. I et av Oslo s eksklusive møbelgallerier fikk vi blant annet vite at kundemassen deres har forandret seg ganske merkbart de siste 5 årene. Det er en stadig økende interesse for designmøbler, både kontemporære ting og klassiske modeller. Vi fikk også vite at folk har mye mer penger i dag enn de hadde før. I dag kan et par på rundt 20 kjøpe et møbel til rundt ,-, noe som aldri, eller svært sjelden, ville skjedd for 10 år siden. Anders Rossnes, redaktør i Hifibladet Audio og grunder i hifikjeden Hifiklubben, kunne fortelle oss at salg av hifiutstyr over Internett har økt voldsomt de siste årene. For Hifi-klubben har dette blitt en vesentlig del av omsetningen. En annen tendens i markedet, er at folk kjøper færre og dyrere ting. Det er kvaliteten på tingene som er det viktige. Folk er ikke så opptatt av å ha mange ting, men de tingene man har skal være av veldig bra kvalitet.

3 P42 Internett og merkevarebygging 3 Musikk benyttes også som rekreasjonsmetode. På mange arbeidsplasser har man i dag egne rom der de ansatte kan slappe av til litt musikk eller bare koble helt av i 5 minutter. Gjennom et mer tiltalende utseende, enn det tradisjonelle Hi-Fi utseende, vil produktet appellere til flere kunder utenom entusiast segmentet. I dag holder det ikke lenger at stereoanlegget bare låter bra, det må kunne vises frem også. Vi vet at Hi-Fi entusiastene kommer uansett, bare lyden er bra nok, denne gruppen bryr seg lite om hvordan ting ser ut så lenge det låter bra. Vi har derfor søkt å formgi høyttalerne på en måte som gjør at vi kan få kunder som også er opptatt av hvordan ting ser ut. Tanken er å lage en høyttaler som låter kompromissløst og som samtidig er så elegant at man ønsker å ha den stående fremme i stuen. Produktkonsept Gjennom et modulsystem rasjonaliserer vi produksjonen og minsker deleantallet i høyttaleren. I den balanserte versjonen, benytter vi to høyttalerkabinetter av samme type, ved å snu det ene kabinettet og sette det opp på det andre får vi den ønskede balanserte effekten på en enkel og rasjonell måte, uten å måtte lage ekstra støpeformer. Dette gir også mulighet for kunder som har kjøpt en enkel versjon, til å kunne oppgradere til et balansert system fremfor å måtte bytte ut hele systemet. Både gjennom utseende og ikke minst nyvinningene innenfor det tekniske vil Presence høyttaleren vekke oppsikt. Ideen om et balansert system vil uten tvil være en produktfordel som kan brukes i markedsføring med hell. Gjennom ny materialbruk vil vi få muligheter for å gi høyttaleren en form som vil skille den fra eksisterende løsninger. Presence Event

4 P42 Internett og merkevarebygging 4 Estetikk Vi har hentet inspirasjon fra aeorodynamikk. Med en flyvingeform på kabinettet er vi i stand til å tilfredsstille de tekniske kravene satt til en høyttaler av ypperste klasse, samtidig som vi får en spennende form. Vi søker også og vinkle produktet mot nye markedssegmenter og har søkt inspirasjon i produktkulturen til den tiltenkte målgruppe. Gjennom farger og materialbruk i detaljer, kan vi variere temaer på produktet. Kunden skal selv kunne velge farger og detaljering på sine høyttalere, slik at høyttaleren i størst mulig grad blir skreddersydd etter kundens ønsker og spesifikasjoner. Produksjon Høyttaleren vil bli støpt i komposittmateriale i to deler med delelinje på midten. Sokkelen blir også støpt i samme materiale. Kompositt er kjent for å være et helt dødt materiale (resonansfritt) noe som er svært gunstig for et høyttalerkabinett. Høyttalerelementene utvikler ikke vi, de kjøpes inn. Delefilter, ferdig utviklet av Birger Lund-Andersen, settes sammen. Noe finisharbeid er påkrevet i skjøten mellom de to delene kabinettet er satt sammen av. Hele kabinettet sendes til lakkering hos billakkerer for best mulig finish. Hvis man ser bort fra elementer, delefilter og kabler, vil hele høyttaleren bare bestå av kabinett, sokkel og fot, med andre ord svært få deler å sette sammen. Tilkoblinger og ledninger vil være standardkomponenter som kan kjøpes hos nærmeste forhandler. Muligheter Det vil være naturlig å utvide konseptet til å innebefatte produkter rettet mot AV (Surround anlegg, DVD etc.) Med f.eks. sub-bass enhet. Dette vil straks åpne muligheter og erobre nye segmenter i markedet. CD-spiller vil også være en naturlig fortsettelse. Det som vil skille dette produktet fra de andre i sin klasse, er at her har man en faktisk teknisk fordel og nyvinning gjennom vibrasjonsdempingen og det balanserte systemet. Dette er noe som kan utnyttes og brukes også på andre produkter.

5 P42 Internett og merkevarebygging 5 Merkevaren Lydfilosofien som ligger til grunn for utviklingen av høyttaleren er å gjengi virkeligheten på en mest mulig naturtro måte. Mange høyttalerprodusenter har sin egen oppfatning av hva som er god lyd. Musikere derimot er misfornøyd med at høyttalere utelater eller forvrenger noe av lyden i et musikkopptak. Vi mener at lydfilosofien som ligger til grunn for utviklingen av høyttaleren er et godt utgangspunkt for merkevarebyggingen rundt produktet. Merkenavnet Presence henspiller på øyeblikksopplevelsen i et musikkstykke eller en konsertopplevelse. Det gir assosiasjoner til det å være til stede på en konsert, eller at en tar konsertopplevelsen med hjem i stuen. Logoen har utgangspunkt i formspråk hentet fra høyttaleren. Dette fordi vi ønsket at logoen skulle ha tilknytning produktet. Fonten i Presence er streng, enkel og med større tracking enn normalt for å gi en følelse av seriøsitet og eksklusivitet. Det er viktig at alle elementene som bygger opp om metaproduktet kommuniserer de samme verdiene og skaper en helhet. En stor utfordring med å selge høyttalere over Internett er selvfølgelig at kunden ikke kan høre og føle produktet. Introvideon til hjemmesiden er et forslag til hvordan en kan visualisere god lyd.(se web) Valg av musikk og bilde i introen kommuniserer produktets eksklusivitet og klasse. Linker til tester der produktet er med kan også være med på å bygge troverdighet om lydkvaliteten. Hjemmesiden gir derimot en unik mulighet til å bygge opp om myten rundt produktet. Både gjennom layouten, der det er lagt vekt på bruke selve produktet som grafisk virkemiddel, og selve innholdet kommuniserer det samme temaet med kvalitet og eksklusivitet. Fordi alt er basert på produktbilder (her renderinger), er kvaliteten av disse helt avgjørende for inntrykket brukeren sitter igjen med. Den rene grafiske profilen, med fokus på produktet i seg selv underbygger seriøsiteten og troverdigheten til produktet. En produktpresentasjon der brukeren kan gå inn å studere produktet i minste detalj, (Wrml og produktinfo) gir mulighet til å tilfredstille selv den mest nysgjerrige og krevende bruker.

6 P42 Internett og merkevarebygging 6 Fordi høyttaleren vil bli produsert i små serier og være relativt kostbar i utsalg ( nok), har vi lagt vekt på mulighetene dette gir i merkevarebyggingen. Produktet vil bli produsert på bestilling og derfor er relativt stor grad av personlig tilpasning realistisk. Dette kan være farge, material og finishvalg. Muligheten for å levere produkter med stor grad av tilpasning til den enkelte kunde, gir kjøperen en følelse av å være spesiell. Vi har også vurdert muligheten av at hvert par høyttalere leveres med et sertifikat med serienummer. Dette sertifikatet fungerer som garantibevis og må brukes dersom det skal gjøres forandringer på høyttaleren. Det er mulig å bygge om Event modellen til Balance modell dersom delefilteret byttes. Sertifikatet forsterker graden av eksklusivitet. (Den italienske møbelprodusenten Cassina har brukt et lignende konsept ved salg av Corbusiers LC4 stol. De kan på denne måten forsikre kunden om at stolen er ekte vare og bygger opp om eksklusiviteten til produktet). Produktet er kostbart i seg selv og høy vekt gjør transporten krevende. Dette sammen med små serier og kun to modeller gir begrensninger for distribusjon av produktet. Et showroom kan derfor ikke ha ubegrenset åpningstid og antall selgere må være realistisk. Vi mener derfor at personlig oppfølging og veiledning er nøkkelen til vellykket salg. Det kan gjøres avtaler for lyttetid gjennom nettsidene. Dette gir kundene følelse av stor servicevennlighet, men er samtidig gunstig i driftsammenheng. Dersom en kunde bestiller et par høyttalere på nettsiden, vil Presence ta kontakt i løpet av noen dager og bekrefte bestillingen. Leveranse og montering kan skreddersys i hvert enkelt tilfelle. Opplysningene kjøperen fyller ut på nettsiden brukes for å sjekke kredittverdighet og seriøsitet hos kunden. Brukergrensesnitt Nettsiden innledes med en introduksjonsvideo. Denne er viktig for å bygge opp myten rundt produktet. Vi har derfor tenkt denne som obligatorisk første brukeren er inne på siden. Etter videoen har vi tenkt en pålogging med passord, som brukes neste gang en er inne på siden. Da kan introen skippes. Hovedsiden er grafisk enkel, med få elementer og gir tilgang til de forskjellige undermenyene. Undermenyene har ikoner, som sammen med tekst forklarer hva undermenyene består av. Teksten dukker opp når en har musen over dem for å gi taktilitet. Dersom en går inn på en av undermenyene blir teksten st ående for å indikere hvor en er i hierarkiet. Ikonene er tilgjengelig fra alle sidene. Dette gir en flatere oppbygning av siden, med god oversikt og der brukeren til en hver tid kan gå rett til den undermenyen han ønsker. Alle sidene er konsistente i bruk av grafiske virkemidler og manøvrering. Vi har lagt vekt på at brukeren ikke skal ha for mange alternative valg oppe samtidig. Dette for oversiktlighet og enklere manøvrering. Vi har i tillegg lagt inn en shorcut-side ( sitemap ) der en kan gå direkte inn på den siden en måtte ønske, uten bruk av undermenyene. Dette er først og fremst beregnet på brukere som har vært inne på siden flere ganger.

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon Del 1 Introduksjon Problemstilling Mål Avgrensinger Konklusjon side 1 Del 2 Jentenettverk Produkt Markedssegment Strategi merkevarebygging Hjemmeside -Navigering -Estetikk -Trygghet -Troverdighet -Bonus

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL Masteroppgave i produktdesign ved insitutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Nicolai Gulliksen X FYRESDAL TRE Sammendrag Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi?

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Hva er våre styrker og hva er våre svakheter? Har vi konkurrenter

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Markedet Steen & Strøm

Markedet Steen & Strøm Markedet Steen & Strøm Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Vibeke Borgenvik - Kandidatnummer: 10 Hanne Haukanes. - Kandidatnummer: 14 Dette arbeidet

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes 303 - Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer