(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 7/4 (06.01) A61K 38/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, P (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR Utpekte samarbeidende stater AL BA RS (73) Innehaver Novacta Biosystems Limited, BioPark Hertfordshire Broadwater Road, Welwyn Garden CityHertfordshire AL7 3AX, GB-Storbritannia (72) Oppfinner WADMAN, Sjoerd Nicolaas, Novacta Biosystems LimitedBioPark HertfordshireBroadwater Road, Welwyn Garden CityHerts AL7 3AX, GB- Storbritannia (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse DEOKSYAKTAGARDINDERIVATER (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A2-07/ MALABARBA A ET AL: "SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME AMIDE DERIVATIVES OF THE LANTIBIOTIC ACTAGARDINE" JOURNAL OF ANTIBIOTICS, JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION, TOKYO, JP, vol. 43, no. 9, 1 September 1990 ( ), pages 89-97, XP ISSN: ZIMMERMANN N ET AL: "THE TETRACYCLIC LANTIBIOTIC ACTAGARDINE H-NMR AND C- NMR ASSIGNMENTS AND REVISED PRIMARY STRUCTURE" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, BLACKWELL PUBLISHING, BERLIN, DE LNKD- DOI:.1111/J TB324.X, vol. 228, no. 3, 1 March 199 ( ), pages , XP ISSN: BOAKES STEVEN ET AL: "Organization of the genes encoding the biosynthesis of actagardine and engineering of a variant generation system" MOLECULAR MICROBIOLOGY, vol. 72, no., June 09 (09-06), pages , XP ISSN: X

2 1 DEOKSYAKTAGARDINDERIVATER Den foreliggende oppfinnelsen vedrører visse hittil ukjente forbindelser, farmasøytiske sammensetninger omfattende disse og anvendelse av forbindelsene og sammensetningene for behandling av mikrobielle infeksjoner, særlig C. difficile-infeksjon, spesielt i tykktarmen og/eller den nedre delen av tarmene. Mange antibiotiske forbindelser er identifisert fra naturlige kilder, inkludert mikroorganismer. De antibiotiske forbindelsene har ofte en komplisert kjemisk struktur og særlig en komplisert stereokjemisk struktur. 1 En ny kjemisk serie av antibiotika ble nylig identifisert, i WO 07/083112, basert på deoksyaktagardin B. Deoksyaktagardin B er syntetisert av en bakterie, Actinoplanes liguriae, og den og et antall av dens derivater viser lovende antibakterielle egenskaper. Hittil ukjente forbindelser av deoksyaktagardin A og B er nå identifisert med optimaliserte egenskaper, hvilket gjør dem særlig egnet til anvendelse i behandlingen av mikrobielle infeksjoner, f.eks. Clostridium-infeksjon, slik som C. perfringens, C. difficile, C.tetani og/eller C. botulinum, særlig C. difficile, spesielt infeksjon i tykktarmen og/eller den nedre delen av tarmene og diaré assosiert med den mikrobielle infeksjonen. 2 I ett aspekt tilveiebringes det deoksyaktagardin B (7-amino-1- heptylamidmonokarboksamid, og farmasøytisk akseptable salter, solvater og hydrater derav Forbindelsene ifølge beskrivelsen er fordelaktige, idet de har en svært høy antibakteriell aktivitet mot én eller flere stammer av C. difficile, f.eks. når aktivitet måles ved en standardtest slik som minste inhiberende konsentrasjoner (MIC-er), har forbindelsene ifølge beskrivelsen generelt en MIC på 2 µg/ml eller lavere mot én eller flere C. difficile-stammer. Forbindelsen ifølge beskrivelsen har videre en svært høy aktivitet mot et antall vanlig stammer av C. difficile. Forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen er i tillegg særlig egnet til administrering til mennesker og dyr, idet de har lav antibakteriell aktivitet mot

3 2 1 den naturlig forekommende friske tarmfloraen funnet i kroppen. I tilfelle behandling av diaré indusert av en mikrobiell infeksjon slik som C. difficile forventes det at en redusert rekurrens av symptomer vil bli observert etter behandling med de foreliggende forbindelsene sammenlignet med behandling med kjente antibiotika på grunn av den naturlige floraens evne til å overleve behandlingen med de foreliggende forbindelsene. Forbindelsene ifølge beskrivelsen viser særlig svært lav aktivitet mot Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus og moderat lav aktivitet mot Peptostreptococcus anaerobius og Bifidobacterium adolescentis. Når forbindelsene ifølge beskrivelsen administreres oralt, absorberes de videre ikke systemisk, hvilket gjør det mulig å administrere en relativt høy konsentrasjon av det aktive middelet til målet i tykktarmen/tarmene. Idet det er ingen systemisk administrering av forbindelsene når de administreres oralt, kan dette således begrense eventuell potensiell eksponering for bivirkninger for pasienter. C. difficile-infeksjon og/eller overvekst er et vanlig problem for pasienter under sykehusinnleggelsen. Det utgjør en stor byrde for helsevesenet og kan være livstruende for sårbare pasienter slik som eldre pasienter. 2 For øyeblikket er vankomycin standardbehandlingen for alvorlige tilfeller av C. difficile-infeksjon. Mens alternative forbindelser for anvendelse i behandlingen av C. difficile ville være nyttige, er det derfor nødvendig at slike forbindelser har en aktivitet som er omtrent lik eller bedre enn den for vankomycin Visse forbindelser studeres for behandling av C. difficile og/eller vankomycinresistente enterococci, men den aktive ingrediensen brytes ofte ned av syren og/eller enzymene i magen eller tarmene. Slike forbindelser krever parenteral administrering eller spesielle formuleringer slik som enteriske overtrekkings- eller kapselformuleringer for å sikre at den aktive ingrediensen administreres til tykktarmen i en ikke-nedbrutt form. De foreliggende forbindelsene, selv om de omfatter peptidkomponenter, brytes overraskende ikke ned i noen som helst vesentlig grad av magesyre eller enzymer. Forbindelsene ifølge beskrivelsen er således særlig egnet til oral administrering. Dette kan være fordelaktig ved at det tillater fleksibilitet for å formulere

4 3 forbindelsene i en enkel og effektiv formulering som muliggjør administrering av et ikke-nedbrutt aktivt middel lokalt til tykktarmen. Forbindelsen ifølge den foreliggende beskrivelsen kan fremstilles ved å syntetisere deoksyaktagardin B som et mellomprodukt i A. liguriae. Utbyttet av deoksyaktagardin B er det dobbelte eller mer av utbyttet av mellomprodukter av aktagardin A-typen fremstilt med Actinoplanes garbadinensis. Dette kan være viktig fra et kommersielt perspektiv / prosesseringsperspektiv. De fysiske egenskapene ved forbindelsene ifølge beskrivelsen slik som løselighet, stabilitet og lignende er tilstrekkelige for den tiltenkte terapeutiske anvendelsen. Kort beskrivelse av tegningene 1 2 Figur 1 viser mottageligheten overfor enzymisk fordøyelse av nisin og et deoksyaktagardin B-derivat. Figur 2 viser resultatene av en in vivo-modell for C. difficile. Figur 3 viser mengden av forbindelser gjenvunnet etter oral administrering. Figur 4 viser en HPLC-analyse av utgangsmaterialene for eksempel 1. Figur viser en HPLC-analyse etter at reaksjonen for eksempel 1 er fullført. Figur 6 viser en HPLC-analyse etter C18 Bond Elut-konsentrasjon av forbindelsen ifølge eksempel 1. Figur 7 viser en HPLC-analyse av forbindelsen ifølge eksempel 1 etter flashkromatografi. Detaljert beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer deoksyaktagardin B (7-amino-1- heptylamidmonokarboksamid, som kan være representert ved formelen (II):

5 4 eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat eller solvat derav. Forbindelsen ifølge beskrivelsen har en MIC mot minst én stamme av C. difficile på 1 µg/ml eller mindre og generelt en aktivitet mot andre vanlig stammer av C. difficile på 2 µg/ml eller mindre. Forbindelsen ifølge oppfinnelsen har en aktivitet på 1 µg/ml eller mindre mot mange vanlige stammer av C. difficile. Fremgangsmåter for å fremstille forbindelser lignende forbindelser ifølge den foreliggende beskrivelsen er beskrevet i WO 07/ Forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen kan være i form av og/eller kan administreres som et farmasøytisk akseptabelt salt. En oversikt over egnede salter finnes i Berge et al., J. Pharm. Sci, 1977, 66, Et farmasøytisk akseptabelt salt kan videre uten videre eventuelt fremstilles ved anvendelse av en ønsket syre eller base. Saltet kan utfelles fra løsning og samles ved filtrering eller kan gjenvinnes ved fordamping av løsemiddelet, f.eks. kan forbindelsen ifølge oppfinnelsen løses opp i et egnet løsemiddel, f.eks. et alkohol slik som metanol, og syren kan tilsettes i samme løsemiddel eller et annet egnet løsemiddel. Det resulterende syreaddisjonssaltet kan deretter utfelles direkte, eller ved tilsetning av et mindre polart løsemiddel slik som diisopropyleter eller heksan, og isoleres ved filtrering.

6 Fagmannen vil forstå at hvis forbindelsen ifølge oppfinnelsen inneholder mer enn én basisk gruppe, kan bis-salter eller tris-salter også bli dannet og er salter ifølge den foreliggende beskrivelsen. Egnede addisjonssalter dannes fra uorganiske eller organiske syrer, hvilke danner ikke-toksiske salter, og eksempel er laktobionat, mandelat (inkludert (S)- (+)-mandelat, (R)-(-)-mandelat og (R,S)-mandelat), hydroklorid, hydrobromid, hydrojodid, sulfat, bisulfat, nitrat, fosfat, hydrogenfosfat, glutamat, acetat, trifluoracetat, maleat, malat, fumarat, laktat, tartrat, citrat, format, glukonat, suksinat, etylsuksinat (4-etoksy-4-okso-butanoat), pyruvat, oksalat, oksaloacetat, sakkarat, benzoat, glukolat, glukurinat, alkyl eller arylsulfonater (f.eks. metansulfonat, etansulfonat, benzensulfonat eller p-toluensulfonat) og isetionat. Et ytterligere eller alternativt eksempel er mesylat. 1 Farmasøytisk akseptable basesalter inkluderer ammoniumsalter, alkalimetallsalter slik som dem av natrium og kalium, jordalkalimetallsalter slik som dem av kalsium og magnesium og salter med organiske baser, inkludert salter av primær-, sekundær- og tertiæraminer, slik som isopropylamin, dietylamin, etanolamin, trimetylamin, disykloheksylamin og N-metyl-Dglukamin. 2 Fagmannen i organisk kjemi vil forstå at mange organiske forbindelser kan danne komplekser med løsemiddel i hvilke de reageres, eller fra hvilke de utfelles eller krystalliseres. Disse kompleksene er kjent som "solvater". Et kompleks med vann er for eksempel kjent som et "hydrat". Solvater av forbindelsen ifølge oppfinnelsen er innenfor beskrivelsens omfang. Saltene av forbindelsen ifølge oppfinnelsen kan danne solvater (f.eks. hydrater), og beskrivelsen inkluderer også alle slike solvater Betegnelsen "prolegemiddel" som anvendt heri betyr en forbindelse som konverteres i kroppen, f.eks. ved hydrolyse i blodet, til sin aktive form som har medisinske effekter. Farmasøytisk akseptable prolegemiddel er beskrevet i T. Higuchi and V. Stella, "Prodrugs as Novel Delivery Systems", bd. 14 fra A.C.S. Symposium Series; Edward B. Roche, ed., "Bioreversible Carriers in Drug Design", American Pharmaceutical Association and Pergamon Press, 1987; og i D. Fleisher, S. Ramon and H. Barbra "Improved oral drug delivery: solubility limitations overcome by the use of prodrugs", Advanced Drug Delivery Reviews

7 6 (1996) 19(2) , hvortil det henvises, og som i sin helhet skal anses som opptatt heri. 1 Prolegemiddel er hvilke som helst kovalent bundne bærere som frisetter en forbindelse ifølge oppfinnelsen in vivo når slike prolegemiddel administreres til en pasient. Prolegemiddel fremstilles generelt ved å modifisere funksjonelle grupper på en slik måte at modifiseringen spaltes, enten ved rutinemessig manipulering eller in vivo, hvilket gir morforbindelsen. Prolegemiddel inkluderer for eksempel forbindelser ifølge denne beskrivelsen hvori hydroksy-, amin- eller sulfhydrylgrupper er bundet til hvilken som helst gruppe som, når det administreres til en pasient, spaltes for å danne hydroksy-, amin- eller sulfhydrylgruppene. Representative eksempel på prolegemiddel inkluderer således (men er ikke begrenset til) acetat-, format- og benzoatderivater av alkohol-, sulfhydryl- og aminfunksjonelle grupper av forbindelsen. I tilfelle en karboksylsyre (-COOH) kan det videre benyttes estere, slik som metylestere, etylestere og lignende. Estere kan selv være aktive og/eller hydrolyserbare under in vivo-betingelser i menneskekroppen. Egnede farmasøytisk akseptable in vivo-hydrolyserbare estergrupper inkluderer dem som brytes ned uten videre i menneskekroppen for å forlate morsyren eller dens salt. Henvisninger heri nedenfor til en forbindelse ifølge beskrivelsen inkluderer farmasøytisk akseptable salter og derivater. 2 Med hensyn til stereoisomerer har forbindelsene med formelen (II) mer enn ett asymmetrisk karbonatom. I formelen (II) som angitt indikerer den faste kileformede bindingen at bindingen er ovenfor papirplanet. Den brutte bindingen indikerer at bindingen er nedenfor papirplanet. 30 Det skal forstås at substituentene i forbindelser med formelen (II) også kan ha ett eller flere asymmetriske karbonatomer. 3 Forbindelsene med struktur (II) kan forekomme som individuelle enatiomerer eller diastereomerer. Alle slike isomere former er inkludert i den foreliggende oppfinnelsen, inkludert blandinger derav. Separering av diastereoisomerer eller cis- og trans-isomerer kan oppnås ved konvensjonelle teknikker, f.eks. ved fraksjonell krystallisering, kromatografi eller

8 7 HPLC. En stereoisomer blanding av middelet kan også fremstilles fra et tilsvarende optisk rent mellomprodukt eller ved oppløsning, slik som ved HPLC, av den tilsvarende blandingen ved anvendelse av et egnet kiralt underlag eller ved fraksjonell krystallisering av de diastereoisomere saltene dannet ved reaksjon av den tilsvarende blandingen med en eventuelt egnet optisk aktiv syre eller base. Forbindelser som beskrevet heri gjelder også for tautomere former derav, f.eks. keto/enol-tautomerer. Forbindelsen ifølge oppfinnelsen kan være i krystallinsk eller amorf form. Noen av de krystallinske formene av forbindelsen ifølge oppfinnelsen kan videre finnes som polymorfer, hvorav alle former er inkludert i den foreliggende beskrivelsen. 1 I et annet aspekt tilveiebringer oppfinnelsen en farmasøytisk sammensetning omfattende, som aktiv ingrediens, en forbindelse ifølge oppfinnelsen eller et farmasøytisk akseptabelt derivat derav i forbindelse med en farmasøytisk akseptabel eksipient, fortynner og/eller bærer for anvendelse i terapi, og særlig i behandlingen av mennesker eller dyr med en tilstand som kan forbedres med en antimikrobiell forbindelse. I et annet aspekt tilveiebringer oppfinnelsen en farmasøytisk sammensetning omfattende en terapeutisk virkningsfull mengde av forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen og en farmasøytisk akseptabel eksipient, fortynner og/eller bærer (inkludert kombinasjoner derav) Det tilveiebringes ytterligere ved den foreliggende beskrivelsen en fremgangsmåte for å fremstille en farmasøytisk sammensetning, hvilken fremgangsmåte omfatter blanding av forbindelsen ifølge oppfinnelsen eller et farmasøytisk akseptabelt derivat derav, med en farmasøytisk akseptabel eksipient, fortynner og/eller bærer. Forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan formuleres for administrering på hvilken som helst praktisk måte for anvendelse i human eller veterinær medisin, og beskrivelsen inkluderer derfor innenfor sitt omfang farmasøytiske sammensetninger omfattende forbindelsen ifølge oppfinnelsen tilpasset for anvendelse i human eller veterinær medisin. Slike sammensetninger kan presenteres for anvendelse på en konvensjonell måte ved hjelp av én eller flere egnede eksipienter, fortynnere og/eller bærere. Akseptable eksipienter,

9 8 fortynnere og bærere for terapeutisk anvendelse er velkjent i den farmasøytiske teknikken og beskrives for eksempel i Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co. (A. R. Gennaro edit. 198). Valget av farmasøytisk eksipient, fortynner og/eller bærer kan foretas med hensyn til den tiltenkte administreringsveien og farmasøytisk standardpraksis. De farmasøytiske sammensetningene kan omfatte som eller i tillegg til eksipient, fortynner og/eller bærer hvilke som helst egnede bindemiddel, smøremiddel, suspensjonsmiddel, overtrekkingsmiddel, solubiliseringsmiddel. 1 2 Konserveringsmiddel, stabiliseringsmiddel, fargemiddel og også smakstilsetningsmiddel kan tilveiebringes i den farmasøytiske sammensetningen. Eksempel på konserveringsmiddel inkluderer natriumbenzoat, sorbinsyre og estere av p-hydroksybenzosyre. Antioksidanter og suspensjonsmiddel kan også anvendes. For noen utførelsesformer kan midlene ifølge den foreliggende beskrivelsen også anvendes i kombinasjon med et syklodekstrin. Syklodekstriner er kjent for å danne inkluderings- og ikke-inkluderingskomplekser med legemiddelmolekyler. Dannelse av et legemiddel-syklodekstrin-kompleks kan modifisere et legemiddelmolekyls løselighet, oppløsningsrate, biotilgjengelighet og/eller stabilitetsegenskap. Legemiddel-syklodekstrin-komplekser er generelt nyttige for de fleste doseringsformer og administreringsveier. Som et alternativ til direkte kompleksering med legemiddelet kan syklodekstrinet anvendes som et hjelpeadditiv, f.eks. som bærer, fortynner eller solubiliseringsmiddel. Alfa-, betaog gamma-syklodekstriner anvendes oftest, og egnede eksempel er beskrevet i WO 91/11172, WO 94/0218 og WO 98/ Forbindelsene ifølge beskrivelsen kan males ved anvendelse av kjente maleprosedyrer slik som våtmaling for å oppnå en partikkelstørrelse som er egnet for tablettdannelse og for andre formuleringstyper. Findelte (nanopartikkel) fremstillinger av forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan fremstilles ved fremgangsmåter som er kjent i teknikken, se for eksempel internasjonal patentsøknadsnr. WO 02/00196 (SmithKline Beecham). 3 Administreringsveier (tilførselsveier) inkluderer, men er ikke begrenset til, én eller flere av: oral (f.eks. som en tørr pulver- / frittflytende partikkelformulering, tablett, kapsel eller som en svelgbar løsning eller suspensjon) rektal, bukkal og

10 9 sublingval. Forbindelsene ifølge beskrivelsen er særlig nyttige for oral administrering. I noen tilfeller kan det være mulig å administrere forbindelsene ifølge beskrivelsen ved en topisk, mukosal (f.eks. som nesespray eller aerosol for inhalering), nasal, parenteral (f.eks. ved en injiserbar form), gastrointestinal, intraspinal, intraperitoneal, intramuskulær, intravenøs, intrauterin, intraokulær, intradermal, intrakraniell, intratrakeal, intravaginal, intracerebroventrikulær, intracerebral, subkutan, oftalmisk (inkludert intravitreal eller intrakameral) eller transdermal vei Det kan være forskjellige sammensetnings-/formuleringskrav avhengig av de forskjellige administreringssystemene. Den farmasøytiske sammensetningen ifølge den foreliggende beskrivelsen kan for eksempel formuleres for å administreres ved anvendelse av en minipumpe eller ved en mukosal vei, f.eks. som nesespray eller aerosol for inhalering eller svelgbar løsning, eller parenteralt i hvilken sammensetningen formuleres ved en injiserbar form, for administrering ved for eksempel en intravenøs, intramuskulær eller subkutan vei. Formuleringen kan alternativt utformes for å administreres ved begge veier. De farmasøytiske sammensetningene kan eventuelt administreres ved inhalering, i form av stikkpille eller pessoar, topisk i form av lotion, løsning, krem, salve eller forstøvingspulver, ved anvendelse av hudplaster, oralt i form av tabletter inneholdende eksipienter slik som stivelse eller laktose, eller i kapsler eller ovuler enten alene eller i blanding med eksipienter, eller i form av eliksirer, løsninger eller suspensjoner inneholdende smakstilsetning eller fargemiddel, eller de kan injiseres parenteralt, f.eks. intravenøst, intramuskulært eller subkutant. For parenteral administrering kan sammensetningene best anvendes i form av en steril vandig løsning som kan inneholde andre stoffer, f.eks. tilstrekkelige salter eller monosakkarider til å fremstille løsningen isotonisk med blod. For bukkal eller sublingval administrering kan sammensetningene administreres i form av tabletter eller sugetabletter som kan formuleres på en konvensjonell måte. Det skal forstås at ikke alle forbindelsene må administreres ved samme vei. Hvis sammensetningen omfatter mer enn én aktiv komponent, kan de komponentene likeledes administreres ved forskjellige veier.

11 Sammensetningene ifølge beskrivelsen inkluderer dem i en form som er spesielt formulert for parenteral, oral, bukkal, rektal, topisk, implantatbasert, oftalmisk, nasal eller genital-urinær anvendelse. I ett aspekt ved oppfinnelsen administreres midlene oralt; middelet er således i en form som er egnet til oral administrering. Hvis en forbindelse ifølge den foreliggende beskrivelsen administreres parenteralt, inkluderer eksempel på slik administrering én eller flere av administrering av middelet intravenøst, intraarterielt, intraperitonealt, intratekalt, intraventrikulært, intrauretralt, intrasternalt, intrakranialt, intramuskulært eller subkutant, og/eller ved anvendelse av infusjonsteknikker. 1 Forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan administreres (f.eks. oralt eller topisk) i form av tabletter, kapsler, ovuler, eliksirer, løsninger eller suspensjoner, hvilke kan inneholde smakstilsetnings- eller fargemiddel, for administrering med umiddelbar, forsinket, modifisert, vedvarende, pulset eller kontrollert frisetting. 2 Forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan også presenteres for human eller veterinær anvendelse i en form som er egnet til oral eller bukkal administrering, f.eks. i form av løsninger, geler, siruper, munnskyllevæsker eller suspensjoner, eller et tørt pulver for konstituering med vann eller annen egnet vehikkel før anvendelse, eventuelt med smakstilsetnings- og fargemiddel. Faste sammensetninger slik som tabletter, kapsler, sugetabletter, pastiller, piller, boluser, pulvere, pastaer, granulater, kuler eller forhåndsblandede fremstillinger kan også anvendes. Faste og flytende sammensetninger for oral anvendelse kan fremstilles ifølge fremgangsmåter som er velkjent i teknikken. Slike sammensetninger kan også inneholde én eller flere farmasøytisk akseptable bærere og eksipienter som kan være i fast eller flytende form Tablettene kan inneholde eksipienter slik som mikrokrystallinsk cellulose, laktose, natriumsitrat, kalsiumkarbonat, kalsiumsulfat, dibasisk kalsiumfosfat og glysin; mannitol, pregelatinisert stivelse, maisstivelse, potetstivelse, desintegreringsmiddel slik som natriumstivelsesglykollat, krysskarmellosenatrium og visse komplekssilikater, og granuleringsbindemiddel slik som polyvinylpyrrolidon, hydroksypropylmetylcellulose (HPMC), hydroksypropylcellulose (HPC), sukrose, gelatin og akasiagummi.

12 11 Smøremiddel slik som magnesiumstearat, stearinsyre, glyserylbehenat og talkum kan i tillegg være inkludert. Faste sammensetninger av en lignende type kan også benyttes som fyllmiddel i gelatin eller HPMC (hydroksypropylmetylcellulose)-kapsler. Foretrukne eksipienter i denne forbindelsen inkluderer mikrokrystallinsk cellulose, laktose, kalsiumkarbonat, kalsiumsulfat, dibasisk kalsiumfosfat og, mannitol, pregelatinisert stivelse, maisstivelse, potetstivelse eller polyetylenglykoler med høy molekylvekt. For vandige suspensjoner og/eller eliksirer kan middelet kombineres med forskjellige søtnings-, smakstilsetnings- eller fargemiddel, med emulgerings- og/eller suspensjonsmiddel og med fortynnere slik som vann, etanol, propylenglykol og glyserin, og kombinasjoner derav. 1 Kapsler kan være fylt med et pulver (av medikament alene eller som blanding med valgte fyllmiddel) eller alternativt en væske, idet hver omfatter forbindelsen ifølge oppfinnelsen og en bærer. Hvis kapselen fylles med et pulver, kan forbindelsen ifølge oppfinnelsen og/eller bæreren males eller mikroniseres for å tilveiebringe materiale med en egnet partikkelstørrelse. 2 Forbindelsen ifølge beskrivelsen kan overtrekkes for eksempel med et enterisk overtrekk når den administreres oralt som en tablett eller kapsel. Tabletten eller eventuelt kapselen kan for eksempel være overtrukket med en tynn film slik som en EUDRAGIT -film som er tilgjengelig fra Rohm Pharma Polymers, hvilket tillater kontrollert oppløsning i mage-tarm-kanalen. Filmene er tilgjengelige som kationiske polymerer slik som EUDRAGIT E 0 (aminoalkyl-metacylatkopolymerer) eller som anioniske akryliske polymerer slik som EUDRAGIT L (metakrylsyre-kopolymerer) og EUDRAGIT S. 30 Permeable akryliske polymerer slik som EUDRAGIT RL (aminometakrylatkopolymer) og EUDRAGIT RS er også tilgjengelige. 3 Disse overtrekkingsformuleringene kan fremstilles som en vandig dispersjon inkludert eventuelle ingredienser slik som talkum, silikonantiskumemulsjon, polyetylenglykol. Overtrekkingsformuleringen kan alternativt fremstilles som en organisk polymerløsning.

13 12 Tabletter kan alternativt overtrekkes ved anvendelse av OPADRY (Surelease )-overtrekkingssystemer som er tilgjengelige fra Colorcon. Vandige systemer omfatter generelt opp til 1 % vekt/vekt av OPADRY. Organiske løsemiddelsystemer omfatter generelt opp til % vekt/vekt av OPADRY. Overtrekkene kan fremstilles ved kjente teknikker, f.eks. ved å 1. veie den nødvendige mengden av OPADRY filmovertrekkingssystem, 2. veie den nødvendige mengden av vann eller andre løsemiddel i en blandingsbeholder, 3. med en blandepropell i midten av beholderen og så nær bunnen av beholderen som mulig, omrøre løsemidlene for å danne en vorteks uten å trekke luft inn i væsken, 4. jevnt og raskt tilsette OPADRY -pulveret til vorteksen og unngå pulverflotasjon på væskeoverflaten,. øke røreverkshastighet for å opprettholde vorteksen, om nødvendig, og 1 6. etter at alle pulveringrediensene er tilsatt, redusere blanderhastigheten og fortsette blanding i ca. 4 minutter Overtrekk kan påføres ved kjente teknikker, ved anvendelse av tablettovertrekkingsmaskiner. Det påførte overtrekkets tykkelse er generelt i området til 3 mikron, slik som til 30 mikron, nærmere bestemt eller mikron, avhengig av den nødvendige effekten. Tabletten eller eventuelt en kapsel kan alternativt fylles i en annen kapsel (foretrukket en HPMC kapsel slik som Capsugel ) for å tilveiebringe enten en tablett i kapsel- eller kapsel-i-kapsel-konfigurasjon, hvilken når den administreres til en pasient, gir kontrollert oppløsning i magetarm-kanalen, hvilket derved tilveiebringer en lignende effekt som et enterisk overtrekk. I ett aspekt tilveiebringer beskrivelsen således en fast doseformulering av en forbindelse ifølge oppfinnelsen for eksempel hvor formuleringen har et enterisk overtrekk. 3 I et annet aspekt tilveiebringer beskrivelsen en fast doseringsformulering omfattende en beskyttende kapsel som ytre sjikt, f.eks. som en tablett i en kapsel eller en kapsel i en kapsel. Det enteriske overtrekket kan tilveiebringe en forbedret stabilitetsprofil fremfor formuleringer uten overtrekk.

14 13 1 Forbindelsene ifølge beskrivelsen kan også administreres oralt i veterinær medisin i form av en flytende drench slik som en løsning, suspensjon eller dispersjon av den aktive ingrediensen sammen med en farmasøytisk akseptabel bærer eller eksipient. Forbindelsene ifølge oppfinnelsen kan også for eksempel formuleres som stikkpiller for eksempel inneholdende konvensjonelle stikkpillebaser for anvendelse i human eller veterinær medisin eller som pessoarer for eksempel inneholdende konvensjonelle pessoarbaser. Forbindelsene ifølge beskrivelsen kan også anvendes i kombinasjon med andre terapeutiske middel. Beskrivelsen tilveiebringer således i et ytterligere aspekt en kombinasjon omfattende en forbindelse ifølge oppfinnelsen eller et farmasøytisk akseptabelt derivat derav sammen med et ytterligere terapeutisk middel. Kombinasjonen kan for eksempel være en kombinasjon av en forbindelse ifølge oppfinnelsen og et antibiotikum slik som vankomycin. Kombinasjonen kan tilveiebringes som en ko-formulering eller simpelthen pakkes sammen som separate formuleringer, for samtidig eller suksessiv administrering Når en forbindelse ifølge beskrivelsen eller et farmasøytisk akseptabelt derivat derav anvendes i kombinasjon med et andre terapeutisk middel som er aktivt mot samme sykdomstilstand, kan dosen av hver forbindelse være annerledes enn når forbindelsen anvendes alene. Egnede doser vil enkelt være underforstått for fagmannen. Det skal forstås at mengden av en forbindelse ifølge beskrivelsen som kreves for anvendelse i behandling, vil variere med arten av tilstanden som behandles, og pasientens alder og tilstand, og til slutt vil være etter behandlende leges eller veterinærs skjønn. Forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen kan for eksempel eventuelt anvendes for administrering med andre aktive ingredienser slik som kortikosteroider. Kombinasjonene nevnt ovenfor kan fordelaktig presenteres for anvendelse i form av en farmasøytisk formulering, og farmasøytiske formuleringer omfattende en kombinasjon som definert ovenfor sammen med en farmasøytisk akseptabel bærer eller eksipient omfatter således et ytterligere aspekt ved beskrivelsen. De individuelle komponentene av slike kombinasjoner kan administreres enten suksessivt eller samtidig i separate eller kombinerte farmasøytiske formuleringer ved hvilken som helst praktisk vei.

15 14 Når administreringen er suksessiv, kan enten forbindelsen ifølge beskrivelsen eller det andre terapeutiske middelet administreres først. Når administreringen er samtidig, kan kombinasjonen administreres enten i den samme eller en annen farmasøytisk sammensetning. Når de to forbindelsene kombineres i samme formulering, skal det forstås at de må være stabile og kompatible med hverandre og de andre komponentene i formuleringen. Når de formuleres separat, kan de tilveiebringes i hvilken som helst praktisk formulering, fordelaktig på en slik måte som er kjent for slike forbindelser i teknikken. 1 Sammensetningene kan inneholde 0,01 99 % av det aktive materialet. For topisk administrering vil sammensetningen for eksempel generelt inneholde 0,01 %, mer foretrukket 0,01 1 % av det aktive materialet En lege vil typisk bestemme den faktiske doseringen som vil være mest egnet for et individuelt individ. Det spesifikke dosenivået og den spesifikke doseringsfrekvensen for hvilket som helst særlig individ kan varieres og vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert aktiviteten av den spesifikke benyttede forbindelsen, denne forbindelsens metabolske stabilitet og virkningslengde, alder, kroppsvekt, allmennhelse, kjønn, kosthold, administreringsmåte og - tidspunkt, utskillelsesrate, legemiddelkombinasjon, den særlige tilstandens alvorlighetsgrad, og individet som gjennomgår terapi. For oral og parenteral administrering til mennesker kan middelets daglige doseringsnivå være i enkelte eller delte doser. For systemisk administrering vil den daglige dosen som benyttet for behandling av voksne mennesker være 2 0 mg/kg kroppsvekt, foretrukket 60 mg/kg kroppsvekt, hvilken kan administreres i 1 til 4 daglige doser, f.eks. avhengig av administreringsveien og pasientens tilstand. Når sammensetningen omfatter doseringsenheter, vil hver enhet foretrukket inneholde 0 mg til 1 g aktiv ingrediens. Behandlingsvarigheten vil bli bestemt av responsraten snarere enn et vilkårlig antall dager. I én utførelsesform fortsettes behandlingsregimet i 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9,, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19,, 21 eller flere dager.

16 1 I ett aspekt tilveiebringer beskrivelsen anvendelse av en forbindelse med formelen (I) eller (II) i terapi, f.eks. for behandling av mikrobielle infeksjoner slik som C. difficile-infeksjon, særlig diaré assosiert dermed, eller én eller flere mikrobielle infeksjoner beskrevet heri, særlig ved oral administrering av en forbindelse. I ett aspekt tilveiebringes det anvendelse av en forbindelse for behandling av tyflitt (hos et dyr). I ett aspekt ble forbindelsen ifølge oppfinnelsen benyttet for å regulere bakteriell overvekstsyndrom. Overvekstsyndrom (BOS) forekommer når den normalt lave bakterielle koloniseringen i den øvre mage-tarm-kanalen og/eller den nedre delen av tarmene øker vesentlig. 1 2 I ett aspekt tilveiebringes det anvendelse av en forbindelse ifølge oppfinnelsen for profylakse, behandling eller opprettholdelse av IBS (irritabel tarm-syndrom). Et eksempel på anvendelse av antibiotika i behandlingen av IBS finnes i Rifaximin Treatment for Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Andrea L. Fumi and Katherine Trexler, The Annals of Pharmacotherap, 08, 4, 408. I én utførelsesform er en forbindelse ifølge oppfinnelsen nyttig i behandlingen av ulcerøs kolitt, inkludert profylaktisk behandling for å forebygge rekurrens derav. Forbindelsene kan være særlig egnet til behandling av steroid refraktær ulcerøs kolitt. Se for eksempel Steroid-refractory ulcerative colitis treated with corticosteroids, metronidazole and vancomycin: a case report J. Miner, M. M Gillan, P. Alex, M Centola, BMC Gastroenterology 0, :3. 30 Forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen kan være særlig nyttige for langtidsbehandling. Som beskrevet ovenfor kan forbindelsene ifølge den foreliggende beskrivelsen benyttes i behandlingen av mennesker og/eller dyr. 3 I ett aspekt tilveiebringes det en forbindelse ifølge oppfinnelsen for produksjon av et medikament for behandling av mikrobielle infeksjoner slik som C. difficile- infeksjon, særlig diaré assosiert dermed.

17 16 I ett aspekt tilveiebringes det en fremgangsmåte for behandling omfattende trinnet med å administrere en terapeutisk virkningsfull mengde av en forbindelse ifølge oppfinnelsen eller en farmasøytisk sammensetning inneholdende denne til en pasient (menneske eller dyr) med behov for det, f.eks. for behandling av en infeksjon/sykdom eller sykdom som beskrevet heri. I sammenheng med denne beskrivelsen er "omfattende" ment å tolkes som "inkludert". Aspekter ved oppfinnelsen omfattende visse elementer er også ment å gjelde for alternative utførelsesformer "bestående" eller "bestående i det vesentlige" av de relevante elementene. EKSEMPEL 1 Eksempel 1 Deoksyaktagardin B (7-amino-1-heptylamidmonokarboksamid) 2 Deoksyaktagardin B (2, g), 1,7-diaminoheptan (0,2 g) og diisopropyletylamin (0,44 ml) ble løst opp i tørt dimetylformamid ( ml). En løsning av benzotriazol-1-yl-oksy-tris-pyrrolidino-fosfonium-heksafluorfosfat (PyBOP) (1,04 g) i tørt dimetylformamid ( ml) ble tilsatt porsjonsvis over 2 h. Reaksjonen ble etterfulgt av analytisk HPLC (se tabell 1), og PyBOP ble tilsatt inntil utgangsmaterialet var blitt brukt opp (figurene 4 og ). Tabell 1: Analytiske HPLC-betingelser for separering av lantibiotika (f.eks. aktagardin, aktagardin B eller deoksy-aktagardin B) og diaminoalkanderivatiserte produkter. Kolonne: Zorbax µ C18(2) x 4,6 mm Mobil fase A: 30 % acetonitril i mm kaliumfosfatbuffer ph 7,0 Mobil fase B: 6 % acetonitril i mm kaliumfosfatbuffer ph 7,0 Strømningsrate: 1 ml/min Gradient: Tid 0 min 0% A 0% B

18 17 Tid min 0% A 0% B Tid 11 min 0% A 0% B Tid 11,2 min 0% A 0% B Syklustid 1 min Injeksjonsvolum: µl Detektering: 2 nm Den rå reaksjonsblandingen ble helt i 30 % vandig metanol, og den resulterende løsningen ble lastet på en Varian Bond Elut C18-kolonne (30 g). Kolonnen ble deretter vasket suksessivt med 0 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % vandig metanol, idet mesteparten av det ønskede materialet eluerte i 70 %-fraksjonen (figur 6). Kolonnekromatografi på silikagel (elueringsmiddel diklormetan : etanol : ammoniakk : 8 : 1) ga materiale med > 90 % renhet ved U.V. ved 2 nm (figur 7). Utbytte 1,4 g. Masseberegn. (M+2H) , funnet 992,91. Produktet ble analysert ved 13 C NMR-spektroskopi ved 00 MHz (løsemiddel D 3 acetonitril : vann i et forhold på 7 : 3). En toppliste er tilveiebrakt i tabell 2. Tabell 2. Karbon 13-toppliste for eksempel 1. TOPP [ppm] TOPP [ppm] 1 181, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0111

19 18 TOPP [ppm] TOPP [ppm] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,049 77, ,289 78, , , , , , , , , , ,311

20 19 TOPP [ppm] TOPP [ppm] 38, , , , , , , , , ,7 43 2, , , , , , , ,8934 Eksempel 2. Fremstilling av metansulfonatsaltet av forbindelsen ifølge eksempel 1. For å oppnå løsninger som er egnet til oral eller intravenøs dosering, ble metansulfonatsaltet av forbindelsen ifølge eksempel 1 funnet å være egnet. 1 Forbindelsen ifølge eksempel 1 ble suspendert i vann, og et overskudd av metansulfonsyre ble tilsatt for å gi en klar løsning. Overskytende metansulfonsyre ble fjernet ved å laste løsningen på en Bond Elut C18-kolonne som var blitt kondisjonert ifølge produsentens bruksanvisning, idet kolonnen ble omhyggelig vasket med vann og metansulfonatsaltet ble eluert med metanol. Løsemiddelet ble fjernet ved fordamping, hvilket etterlot metansulfonatsaltet som et hvitt pulver. Metansulfonatsaltet av forbindelsen ifølge eksempel 1 var løselig ved ca. mg/ml i vann. Eksempel 3 (alternativ vei for fremstilling av forbindelse ifølge eksempel 1)

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 203638 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/382 (2006.01) A61K 31/498 (2006.01) A61K 31/3 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2121868 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C09K 8/03 (2006.01) C09K 8/ (2006.01) C09K 8/42 (2006.01) C09K 8/88 (2006.01) C09K 8/60 (2006.01) C09K 8/68 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170297 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/36 (06.01) A61K 9/62 (06.01) A61K 31/381 (06.01) A61P 2/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2277856 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 231/24 (2006.01) C07C 237/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.06.04 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2438237 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. D21H 19/36 (06.01) D21H 17/46 (06.01) D21H 17/2 (06.01) D21H 17/6 (06.01) D21H 19/40 (06.01) D21H 19/62

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2522668 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 471/08 (2006.01) A61K 31/439 (2006.01) A61P 11/14 (2006.01) C07B 59/00 (2006.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 390 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C04B 28/02 (06.01) C04B 24/12 (06.01) C04B 24/26 (06.01) C04B 28/12 (06.01) C04B 40/00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2437272 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01B 7/28 (06.01) H01B 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2373400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/ (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2403 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C12P 7/06 (06.01) C12N 1/ (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published.12.21 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2229212 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61N 1/36 (2006.01) H01L 27/144 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2376879 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01J 1/0 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.09.07 (80) Date

Detaljer