Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46"

Transkript

1 Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Sendt saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) og kulturkomiteen på Stortinget 13. april 2003 Fra Skolelinux (stiftelsen SLX Debian Labs) På spørsmål kommer innspill til paragraf 53e i forslag til ny Åndsverklov (Ot.prp nr. 46). Dette er skrevet med juristspråk. Vi håper saksordfører og komiteen tar høyde for at Skolelinux kun har hatt to personer i all våken tid på saken, fra torsdag den 7. til natt til torsdag 13. april. Derfor kan teksten virke «røff». Vi har også sett på paragraf 12 og 53a som helt klart handler om forbrukerrettigheter. Her kan man åpne mer for privat bruk i tråd med EU-direktivet hvor regjeringa ikke holder seg fullt ut til direktivet. Dokumentet inneholder en pen og pyntelig bakgrunn med problemstilling, og forslag til løsning. Dermed kommer vedlegg 1 med forslag til selve paragraf 53e. Vedlegg 2 inneholder forslag til merknad fra komiteen som skal sikre konkurranse. Aller først kommer en oversikt over tilbakemeldinger Skolelinux har fått, blant annet fra Microsoft, som bekrefter at selskapet ikke tilbyr sin DRM på Linux eller andre PC-plattformer. Innholdsliste Hvordan virker MP3-loven konkurransehemmende...1 Oppsummering Bakgrunn Problemstilling Løsning...4 Vedlegg 1. Forslaget til 53e...5 Vedlegg 2. Forslag til merknad...5 Hvordan virker MP3 loven konkurransehemmende Siden stortingshøringen onsdag 6. april har mottatt en rekke tips om hvordan Microsoft stenger for andre som kan levere mediespillere, og hvordan lovforslaget fra regjeringen stopper Skolelinux. Det må være helt på det rene at Skolelinux støtter tiltak som utvider markedet for artister, kunstnere og forfattere. Vi ønsker også å tilby effektive tekniske beskyttelsessystemer (DRM) som hindrer ulovlig kopiering. Skolelinux mener folk fritt skal kunne velge spillere med kopisperre (DRM) etter eget ønske, uten at f.eks. Microsoft tvinger seg med på kjøpet ved hjelp av loven. Vi har brukt Filmarkivet som eksempel på hvordan Skolelinux og Opera stenges ute, og at folk må skaffe Microsoft Windows for å se film på Internett som dette skjermbildet viser: Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 1 av 5

2 Vi la også fram opplysninger på høringen at Filmarkivet kan utvikle og tilby 1 løsninger på Linux, Opera og andre systemer. Vi hadde møte om dette i desember 2004 hvor det er helt på det rene at Filmarkivet kan ivareta filmskapernes rettigheter på Linux. Filmarkivet bruker også Linux i sine interne systemer. Men Filmarkivet har allerede brukt statlig støtte på å lage en løsning som forutsetter Microsoft-produkter. De må de be om ytterligere støtte for å tilby film på f.eks. Linux, Opera og Apple. Det enkleste og minst kostbare for Filmarkivet ville vært at Skolelinux laget en løsning som benytter Microsoft-eid DRM. Det betyr at brukere av Skolelinux, Opera og alle andre må kjøpe DRM av Microsoft for å leie norsk film. Jussprofessor Jon Bing hevder at kjøp er mulig, og sier i Dagsavisen: «Ønsker Skolelinux å bruke programvare må de kjøpe den». På spørsmål om å kjøpe DRM fra Microsoft svarer Sturle Strauss Liset: «Vi lisensierer IKKE ut DRM til PC-plattformer basert på Linux eller andre operativystemer». I brev til EU-kommisjonen skriver selskapet: «Det åpne kildekodeprinsippet ikke kan forenes med Microsofts lisensieringskrav». Jan Fredrik Gørrisen, Direktør for Microsoft Norge, bekrefter fri programvare er uforentlig er selskapets politikk i en kommentar på et kommunalt innkjøpsforum (KOMIT) 26. oktober Interessen fra den internasjonale platebransjen er også laber. IFPI-direktør Fiskvik sier i Dagsavisen: «Om en skole får problemer med å spille av musikk på grunn av DRM-beskyttelse får de heller kjøpe CD-er. De er det ikke DRM på». Skulle man tilby norsk film uten DRM må man alså kjøpe DVD. Problemet er bare at Filmarkivet ikke har planer om å selge film på DVD. Den eneste salgskanalen er leie over Internett. Da må bruker kjøpe Microsoft Windows. Følgende nettsteder, derav flere med statlige støtteordninger, forutsetter bruk av DRM fra Microsoft: Microsoft Network Music Store tv2.no nrk.no bradpark.no icanal.no Merkelig nok gir ikke Windows Media Player med DRM den beskyttelsen film og plateindustiren ønsker. Med få tastetrykk kan brukeren fjerne rettighetsinformasjon fra musikkfilene etter de er lastet ned fra musikkbutikken til Microsoft på nettet. Da kan en bruker fritt kopiere musikken, og legge ut musikken ulovlig ut på Internett. Filmarkivet vil ikke tillate denne funksjonaliteten på Linux hvor avtalene med filmskaperne kun tillater utleie. Microsoft tar seg heller ikke betalt for Windows Media Player med DRM. Sluttbruker kan med få museklikk laste ned og installere programmet på hjemme-pc-en. Systemet følger også obligatorisk med bedriftsutgaven av Windows, og nyere utgaver av systemet beregnet på privatmarkedet. Prisen på DRM avgjøres av den som leder prisene i markedet. Microsoft har satt denne prisen til kroner null (NOK 0.-). Som et hypotetisk tankeeksperiment kunne det hende at Microsoft la ut sin DRM for salg til f.eks. Skolelinux. Da må Skolelinux betale for teknologi som Microsoft gir bort gratis. Skolelinux har ikke finansielle muskler til en slik øvelse. Skolelinux kontaktet Konkurransetilsynet sommeren 2004 om en lignende 2 sak. Vi spurt hvorfor Utdanningsdirektoratet gratis delte ut kjøpeprogrammet Microsoft Windows i skolemarkedet. Her følger DRM gratis med. Hittil har Konkurransetilsynet brukt over 9 måneder på forundersøkelser i saken. Alt holdes hemmelig. Der ligger fram i tid om tilsynet vi gjøre inngrep i saken, eller la alt 1 Godkjent DRM-design til Filmarkivet fra Høgskolen i Østfold, Skolelinux, og Opera 2 Brev fra Skoleinux til Konkurransetilsynet: Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 2 av 5

3 fortsette som nå. Skolelinux mener det er svært lite effektiv å forhandle med Konkurransetilsynet hver gang vi blir utestengt fra markedet. Dette er stikk motsatt retning av de Skolelinux ønsker å hjelpe, som er å gi rimelige IKT-verktøy og lave driftskostnader som tilbud til hele skolenorge. Sammendrag om konkurransesituasjonen Det gis i dag ingen markedsadgang til å spille musikk og film med DRM på norsk programvare som Skolelinux med Opera. At Jon Bing hevder man kan kjøpe nødvendig programvare står ikke til troende i følge Microsoft selv. I tillegg tilbyr Microsoft gratis nedlasting av Windows Media Player med DRM, noe som gjør det umulig å tjene penger på salg av programvare med DRM i skolemarkedet. Om Microsoft rent hypotetisk, noe Microsoft benekter, skulle tilby sin DRM i PCmarkedet, er dette med avtalevilkår som tvinger skoler å betale Microsoft for å bruke Skolelinux. Filmarkivets vil heller tilby filmdirekte på Skolelinux uten Mirosoft skriver de til oss. Lovforslaget skiller ikke mellom å lovbeskytte digitalt innhold, og effektive kopisperrer. Det skjer en overføring av myndighet fra staten til private enkeltaktører. Microsoft lisensierer ikke DRMteknologi på andre systemer. Kort sagt får f.eks. Microsoft en lovfestet rett til å bestemme at parkeringsplassene utenfor kommunehuset kun er tilgjengelig for et bestemt bilmerke. Om konkurransemyndighetene skulle åpne for at brukere av Skolelinux kan betale Microsoft for DRM, så deler Microsoft ut sine kjøpeprogram gratis i skolemarkedet, med avtalevilkår som er som å tvinge Coca Cola til og legge ved 2 bokser Pepsi i hver sekspakning med Cola. Loven vil beskytte at Skolelinux må betale for det Microsoft gir bort gratis, hvor vi understreker at Microsoft forbyr bruk av sine produkter med Linux i dag, som selskapet dokumenterer ved direkte kontakt. 1. Bakgrunn Opphavsmannen (eller den som har ervervet rettighetene fra denne) er i stor grad den som er gitt retten til å bestemme over utnyttelsen av et verk i dettes vernetid. Slike eneretter er svært praktiske i en digital tidsalder, fordi kombinasjonen av kostnadseffektiv digital spredning og tekniske beskyttelsessystemer i teorien muliggjør spredning av samme verk på forskjellige vilkår til forskjellig pris i mange forskjellige markeder. For en rettighetshavernes vil dette kunne medføre økt omsetning og dermed økte inntekter. I denne sammenheng er DRI (Digital RettighetsInformasjon) en beskrivelse av vilkårene en sluttbruker får utnytte verket. Det kan f.eks. være at man får lytte til en lydfil, men ikke kopiere den, at man får lese et dokument, men ikke skrive det ut, eller at man kan gjøre hva man vil med et eksemplar, men kun i 72 timer fra det tidspunktet hvor det først ble åpnet. DRM (Digital Right Management) på sin side er et teknisk beskyttelsessystem som håndhever de gitte vilkårene (DRI). Man kan forestille seg dette som en liten Securitasvakt som følger med åndsverket, og passer på at ingen noensinne får anvende det i strid med vilkårene satt av rettighetshaver. Prøver du deg på på ulovlig kopiering stopper vakten dette. Hva som er lov å kopiere bestemmer vakten ut fra en liste av filer. Listen holdes hele tiden oppdatert over Internett. Det er svært få teknologier som eksisterer praksis. For audiovisuelle verk er dett i praksis bar to med utstrekning, systemet fra Microsoft og systemet fra Apple. For å spille et verk tilgjengeliggjort med Microsofts teknologi, må man gjerne benytte en avspiller fra Microsoft, og tilsvarende er det med Apple. På denne måten oppstår det en binding mellom teknologivalget rettighetshavernes anvender, og det utstyret og/eller programvaren sluttbrukerne kan anvende for å utnytte verket. 2. Problemstilling Lovendringen gir DRM en lovbeskyttelse som medfører at forsøk på å tukle med den blir straffbart. Dette er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og det motivet er isolert sett aktverdig. Imidlertid har lovendringen en utilsiktet konsekvens, nemlig faren for at beskyttelsen skal ha negative konkurranse- og forbrukerretslige virkning. Grunnen til at dette er tilfelle er at forbudt i Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 3 av 5

4 53a for alle praktiske formål vil gjøre det straffbart for noen å selv utvikle f.eks. avspillerutstyr som skal kunne spille av verk vernet med Microsofts DRM, uten at Microsoft tilgjengeliggjør teknisk informasjon om hvordan en avspiller skal få fatt i og tolke rettighetsinformasjonen (DRI) som er heftet ved verket, og hvordan den skal få tilgang til selve verket. Tidligere kunne utviklere av slike applikasjoner forsøke å komme frem til dette på egen hånd, ved å prøve seg frem. 53a vil nå kunne gjøre slik opptreden straffbar, og man er derfor avhengig av velviljen til et fåtall dominerende markedsaktører for å få lov til å utvikle produkter som i praksis konkurrerer med de samme leverandørenes egne produkter. Uten å få tilgang til rettighetsinformasjonen (DRI) vil en avspiller opptre «i blinde» ift hva som er rettmessig utnyttelse av verket. Den vil ikke få vite hvilke begrensninger rettighetshaveren har lagt på utnyttelse av verket, og vil derfor ikke kunne ivareta dennes eneretter. Videre er det ofte vanskelig for f.eks. en avspiller å få tilgang til et verk i det hele tatt. Programvaren som kontrollerer tilgangen til selve filen levere informasjon (f.eks. programvaren som leverer film fra filmarkivets nettsider, se skjermbilde), fordi avspillerutstyret og nettleseren krever bruk av programvare fra en bestemt leverandør som regulerer tilganten. Dette er i seg selv konkurransevridende fordi det tvinger alle til å anvende et spesielt produkt. Hva angår operativsystemet Linux er det i tillegg slik at dette produktet rent faktisk ikke leveres for Linux. Dermed må man, for å kunne se på film fra Filmarkivet, bruke et annet operativsystem enn Linux, og på toppen av dette bruke en nettleser og en medieavspiller fra Microsoft. 3. Løsning En løsning må foruten å hindre konkurransevridende adferd også ivareta rettighetshavernes rettigheter og forpliktelsene etter direktivet. Den nærliggende løsningen er å legge til rette for at avspillerutstyr, nettlesere og annet programvare kan produseres uavhengig av teknisk plattform på et vis som muliggjør at de kan respektere rettighetsinformasjon (DRI) og dermed ivaretas rettighetshavernes interesser. Måten å muliggjøre dette på er simpelthen å påby at rettighetsinformasjon (DRI) skal eksistere på et tilgjengelig (og dermed åpent) format, slik at alle som vil lage applikasjoner som respekterer begrensningene kan gjøre det. I tillegg må protokollspesifikasjoner, digitale nøkler ol. som er nødvendige for å gjennomføre dette i praksis gjøres tilgjengelige, samt at programvare ikke må kreve at sluttbrukerutstyr skal være fra en bestemt produsent, men snarere kun at det respekterer rettighetsinformasjon (DRI). Det kan argumenteres for at alminnelige konkurranse- og forbrukerrettslige prinsipper allerede vil kunne lede til et slikt resultat, i særdeleshet hvor åndsverk tilbys allmennheten og/eller fra eller bekostet av det offentlige. Nå er det imidlertid slik at grunnet den spesielle karakteren åndsverk har sammenliknet med andre varer og tjenester er det ikke unaturlig å regulere dette spørsmålet direkte i åndsverkloven. Det er videre ikke en regulering som griper inn i områdene konkurranserett og/eller forbrukerrett all den tid reguleringen bare er ment å understreke og presisere en allerede eksisterende rettstilstand av hensyn til klarhet og for å motvirke forsøk på trenering fra dominerende markedsaktører. Skolelinux forslag er å sikre dette gjennom en ny 53e, som kort kommer med slike påbud, samt at man i merknader kort drøfter departementets behandling av spørsmålene og understreker hvorfor man i motsetning til departementet ser at det er naturlig å behandle et slikt spørsmål direkte i åndsverkloven. I vedlegg 2 finnes et slikt forslag. Vedlegg 1. Forslaget til 53e Digital rettighetsinformasjon skal være tilgjengelig i åpne formater i tilknytning til alle åndsverk som anvender tekniske beskyttelsessystemer vernet etter denne loven. Tekniske beskyttelsessystemer må ikke hindre avspilling eller annen rettmessig utnyttelse av verk fra sluttbrukerutstyr eller programvare som respekterer relevant digital rettighetsinformasjon. Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 4 av 5

5 Digital rettighetsinformasjon skal inneholde informasjon om et verks vernetid. Når et verk faller i det fri skal tekniske beskyttelsessystemer ikke lengre hindre fri utnyttelse av verket. Vedlegg 2. Forslag til merknad Komitéen er enig med departementet i at såvel bruk av tekniske beskyttelsessystemer som digital rettighetsinformasjon og vernet av disse kan reise problemstillinger av konkurranserettslig og forbrukerrettslig karakter. Komitéen er imidlertid av den oppfatning at disse problemstillingene i relasjon til åndsverk er av en såpass spesiell karakter at en regulering av dette i åndsverksloven allikevel er hensiktsmessig. Komitéen understreker at formålet med bestemmelsene om tekniske beskyttelsessystemer og digital rettighetsinformasjon er å verne om opphavsmennenes eneretter ved å forby omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer som beskytter disse. Imidlertid vil et slikt vern i praksis også kunne medføre en utilsiktet konkurransehemmende effekt for tilbydere av programvare som muliggjør utnyttelse av åndsverk, f.eks. medieavspillere og nettlesere. Slike applikasjoner er avhengige av tilgang til den digitale rettighetsinformasjonen både for at brukerne av dem skal kunne utnytte åndsverk på en lovlig måte og for at opphavsmennenes eneretter dermed kan respekteres og opphavsmennene kan nyte godt av det vernet loven legger opp til uavhengig av teknisk plattform og/eller sluttbrukerutstyr. Komitéen legger til grunn at tekniske beskyttelsessystemer av denne grunn må være basert på åpne standarder som sikrer at elektronisk rettighetsinformasjon er fritt tilgjengelig for alle produsenter av applikasjoner og utstyr. Dette for å sikre utnyttelse av opphavsrettslig vernede verk på en slik måte at disse kan utnytte verkene på en måte som respekterer eventuelle restriksjoner påbudt i den digitale rettighetsinformasjonen, som de tekniske beskyttelsessystemene er ment å implementere, uten at dette går ut over funksjonalitet eller brukervennlighet. Dette medfører også at eventuell protokoller, digitale nøkler eller liknende skal være fritt tilgjengelig for tilbydere som ønsker å produsere applikasjoner som skal utnytte åndsverk hvor tekniske beskyttelsessystemer vernet etter denne loven er tatt i bruk. Digital rettighetsinformasjon bør videre inneholde en angivelse av hvilket tidsrom verket er vernet. De tekniske beskyttelsessystemene må inneha en funksjonalitet som tar i bruk slik datoinformasjon og som låser opp eksemplaret når en enerett opphører og verket faller i det fri. Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 5 av 5

Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46

Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Til saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) og kulturkomiteen på Stortinget Fra Skolelinux (stiftelsen SLX Debian Labs) 13.april 2005 På spørsmål kommer innspill til

Detaljer

Skolelinux og forslag til ÅVL

Skolelinux og forslag til ÅVL Skolelinux og forslag til ÅVL Krav til digital kompetanse Hvordan lovforslaget stopper Skolelinux Sterk vekst i mediebruk DRM Digital Restriction Management Dine Rettigheter Minker Våre forslag Digital

Detaljer

Vedr. Ot.prp. nr. 46

Vedr. Ot.prp. nr. 46 Vedr. Ot.prp. nr. 46 Innspill til kulturkomiteen Gisle Hannemyr; Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 15. april 2005 1 Bakgrunn Denne henvendelse til Stortingets kulturkomité skjer etter initiativ

Detaljer

IPTV og beskyttelse av rettigheter

IPTV og beskyttelse av rettigheter IPTV og beskyttelse av rettigheter Telecom Line 19.-21. mai 2010 Advokatfirmaet Selmer DA Hva er IPTV? Digital leveranse av TV-sendinger, Video-on-Demand, spilltjenester, e-posttjenester mv. til en lukket

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kirke- og Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2003 Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt E-post til: asap@kkd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

Prosjektplan: Phonofile i bibliotek Del 2; Videreføring

Prosjektplan: Phonofile i bibliotek Del 2; Videreføring 0. januar 2000 Postadresse: Pb. 5949 Majorstua 0308 Oslo, Norway Besøksadresse: Meltzers gate 9 Tlf: +47 2296 1336 Fax: +47 22961331 e-mail: erik.brataas@phonofile.com Prosjektplan: Phonofile i bibliotek

Detaljer

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt?

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Utdypende svar til Forbrukerrådets gjennomgang. Kulturdepartementet... 2 EFN... 5 Olav Torvund, Universitetet i Oslo... 7 Hans Marius Graasvold,

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M.

HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SENTER FOR MEDIEØKONOMI HANDELSHØYSKOLEN BI Boks 580, 1302 Sandvika. T 67 55 77 50 F 67 55 77 80 E sfm@bi.no W http://www.bi.no/sfm Kultur- og kirkedepartementet Pb. 8030 Dep. 0030 OSLO Sandvika, 12. juni

Detaljer

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Program for 5.11.2007 Teori og forelesning 17.15 19.00 Praktisk bruk av nedlastingsprogram fra 19.15 20.50 Oppsummering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Også sendt elektronisk til asap@kkd.dep.no Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: 25.06.2003 HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne?

EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne? 1 EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne? 2 1 og 0 den digitale esperanto? «Enkelt sagt betyr dette at den industrielle revolusjon,

Detaljer

2 Digital kompetanse, Skolelinux og fri programvare

2 Digital kompetanse, Skolelinux og fri programvare Notat om Ot.prp. nr 46 Åndsverksloven fra Skolelinux Fra Skolelinux 6. april 2005 (6 sider + 1 vedlegg på 1 side) Til Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 1 Hvordan «MP3 loven» stopper Skolelinux

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Klage på itunes Music Store

Klage på itunes Music Store Forbrukerombudet 4597 Nydalen 0404 Oslo Saksbehandler: Lars Grøndal Vår dato: 25.01.06 Vår referanse: 200600043 Deres dato: Deres referanse: Klage på itunes Music Store Forbrukerrådet ønsker med dette

Detaljer

Månedsrapport Januar 2005

Månedsrapport Januar 2005 Månedsrapport Januar 2005 www.norsis.no Senter for informasjonssikring (SIS) ble etablert på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, og sorterer nå under Moderniseringsdepartementet. En av senterets

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Christine Hafskjold Halden IT-forum, 2. februar 2005 Teknologirådet Uavhengig, rådgivende organ i teknologispørsmål Skal stimulere til debatt

Detaljer

Får man det man betaler for?

Får man det man betaler for? Får man det man betaler for? Eller kan man også sette pris på ting man får kastet etter seg? Av Jon Grov, 20. mai 2005 1 av 14 Tema Fri og proprietær programvare. Hvordan kan man vurdere programvarekvalitet?

Detaljer

samtykke fra opphavsmann for å kunne utnytte det gjeldene åndsverk. Men disse gjelder ikke til enhver tid, og i lovens annet kapittel finner man en

samtykke fra opphavsmann for å kunne utnytte det gjeldene åndsverk. Men disse gjelder ikke til enhver tid, og i lovens annet kapittel finner man en Teorien består av, som Monteiro skriver, et sett begrep for å beskrive hvordan aktører i et nettverk, både menneskelige og ikke-menneskelige, påvirker hverandre. Actant: Elementene i et nettverk både menneskelige

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Grethe Vollum,

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Grethe Vollum, Oslo kommune Kultur- og idrettsetaten 21. MAR 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Dato: 16.03.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200700204-3 Grethe Vollum,

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad Digital konsumpsjon Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14 Professor Ole-Andreas Rognstad Konsumpsjonsprinsippet: Bakgrunn Norsk rett: Ragnar Knophs «selvfølgelighetsforklaring» «det er klart

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE FRA EFN OM ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR

Detaljer

Åndsverkloven elementer fra lovens tilblivelse;

Åndsverkloven elementer fra lovens tilblivelse; 1 Åndsverkloven elementer fra lovens tilblivelse; Over i den digitale tid utviklingen 1995 2005 Innledning ved jubileumsmarkeringen 12. mai 2011 Avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen Jeg skal se på perioden

Detaljer

Ordet fonogram er satt sammen av de greske ordene for «lyd» og «skrift».

Ordet fonogram er satt sammen av de greske ordene for «lyd» og «skrift». Oppgave 2 DRM / Digital Rights Management / Digitale rettigheter - Drøft Digitale Rettigheter slik de fremstår teknologisk, i forhold til hvilke rettigheter man som forbruker tradisjonelt har hatt. Dere

Detaljer

Behov for en matlov?

Behov for en matlov? Behov for en matlov? Professor Lars Sørgard Norges Handelshøyskole og BECCLE BECCLE Seminar om matmarkedet Oslo, 5. mai 2015 http://beccle.no post@beccle.uib.no Et bakteppe Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Kirkenes 3. desember 2013 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Motivbeskyttelse - Retten til eget

Detaljer

Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen mellom "FK gruppen" og Microsoft Norge

Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen mellom FK gruppen og Microsoft Norge Ole-Anders Andreassen 1 av 5 IKT-ansvarlig v/sunndal Ungdomsskole Skoleveien 16 6600 Sunndalsøra 15.12.2005 Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen

Detaljer

Det Kongelige Kultur- og kirkedepartement Postboks Oslo. Oslo, Deres ref: 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt

Det Kongelige Kultur- og kirkedepartement Postboks Oslo. Oslo, Deres ref: 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt Det Kongelige Kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 0030 Oslo Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Oslo, 25.06.2003 Deres ref: 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 første ledd, til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 første ledd, til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK) V2000-133 09.11.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 første ledd, til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK) Sammendrag: Konkurransetilsynet har

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov

Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov Kulturdepartementet Deres ref: 16/1857 Vår ref: 207.13/ØBE Dato: 31.08.16 Høringsuttalelse fra Akademikerne forslag til ny åndsverklov Det vises til høringsbrev fra Kulturdepartementet med høringsnotat

Detaljer

Deling av læringsressurser

Deling av læringsressurser Deling av læringsressurser Så lett å forstå. Så vanskelig å få til! Av Cand.scient Knut Yrvin 13. mars 2006 Lysark kun til fri distribusjon Faglige utfordringer Digital kompetanse har blitt like viktig

Detaljer

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009 Etikk i design Espen Nordenhaug 3. november 2009 Innhold 1 Etikk 1 2 Forbrukersamfunnet 1 2.1 Miljø................................ 2 2.2 Kultur............................... 2 2.3 Menneskeverd...........................

Detaljer

I dette høringssvaret ønsker vi å belyse dette standpunktet utfra følgende argumenter:

I dette høringssvaret ønsker vi å belyse dette standpunktet utfra følgende argumenter: Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 25. juni 2003 Att.: Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Høringssvar på Utkast til endringer i åndsverksloven Innledning: Først og fremst er IKT-Norge svært glad

Detaljer

Kontordagen Før vi starter: En overskrift fra gårsdagens avis.

Kontordagen Før vi starter: En overskrift fra gårsdagens avis. Før vi starter: En overskrift fra gårsdagens avis Guri fikk platekontrakt Guri fikk platekontrakt Leseren: Oi, Guri blir rik og berømt! Guri fikk platekontrakt Leseren: Oi, Guri blir rik og berømt! Virkeligheten:

Detaljer

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristian Normand, internasjonal kontakt Ida Karina Kann, talsperson Tale Bakken Ulfsby, AU- medlem 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 040 Ikke- kommersiell

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i åndsverkloven m.m. Digitale kopier og effektiv lagring og overføring av digitale formater

Høringsuttalelse forslag til endringer i åndsverkloven m.m. Digitale kopier og effektiv lagring og overføring av digitale formater Til: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Digme as Org.no.: 933 571 432 Fra: Håkon Styri, Digme AS Dato: 25. juni, 2003 Deres ref: 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt Høringsuttalelse forslag

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

FORBRUKERS RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED KJØP AV MUSIKK MED DRM

FORBRUKERS RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED KJØP AV MUSIKK MED DRM FORBRUKERS RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED KJØP AV MUSIKK MED DRM Med fokus på itunes Music Store Kandidatnummer: 528 Leveringsfrist: 26.11.2007 Til sammen 16400 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software Arnstein Andreassen Windows media series? Familie av digital media software 1 Windows media Format Windows Media Codecs Lyd Wma Wma 9 Professional Video Wmv WmvHD Proprietære codecs... Så følger reklamen..

Detaljer

Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2.

Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2. Selmer advokatfirma Harald Evensen Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/1047 MAB CHIS 528.4 Dato: 7. april 2008 Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer, skreddersøm og opphavsrett Brukererfaringer Økonomi Rapport: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html Skreddersøm Åndsverkloven og opphavsrett Produktovervåking «Den digitale kinobilletten»

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Rettigheter mitt, ditt, deres materiale. Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette

Rettigheter mitt, ditt, deres materiale. Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette Rettigheter mitt, ditt, deres materiale Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette Hva er festivalpromo? Film som skal promotere festival Aftermovie Promo for neste års festival Grense mot nyhetsreportasje/konsertanmeldelse/private

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT TIL ÅNDSVERKLOVEN - HØRINGSUTTALELSE FRA UNIVERSITETET I TROMSØ. II. Kommentarer til departementets forslag til nye forskrifter

ENDRING AV FORSKRIFT TIL ÅNDSVERKLOVEN - HØRINGSUTTALELSE FRA UNIVERSITETET I TROMSØ. II. Kommentarer til departementets forslag til nye forskrifter Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 2'vu7 Deres ref.: vår ref.: 200700218-4/RBJ/ 008 Dato : 14.03.2007 ENDRING AV FORSKRIFT TIL ÅNDSVERKLOVEN - HØRINGSUTTALELSE FRA UNIVERSITETET

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Foreslo endringer i ny åndsverklov

Foreslo endringer i ny åndsverklov Foreslo endringer i ny åndsverklov Foreslo endringer i ny åndsverklov Norsk Redaktørforening foreslo flere endringer i åndsverkloven, med sikte på å forbedre mulighetene for nyhetsformidling og reportasje,

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

1. Generell kommentar

1. Generell kommentar ' Til Finansdepartementet Fra IKT-Norge 24. mars 2011 IKT-Norges høringssvar om endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1. Generell kommentar IKT-Norge er IT- og telekomnæringens interesseorganisasjon i Norge.

Detaljer

0 8. DES. Kuitur. Inns iii til revis'onen av åndsverkloven. Dato: Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

0 8. DES. Kuitur. Inns iii til revis'onen av åndsverkloven. Dato: Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Kuitur. Norsk Oversetterforening The Norwegian Assodation of Literary Translators 0 8. DES. 2008 Kulturdepartementet ved Bengt Hermansen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Dato: 5.12.08 Inns iii til revis'onen

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Dette notatet gir teknisk informasjon om hvordan man kan løse problemer dersom BankID ikke virker som det skal. Informasjonen

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Forum for rettsinformatikk, 8. september 2016 Professor Ole-Andreas Rognstad Temaer 1. Høringsutkastets formål. Forholdet

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Stortinget. Institutt for privatrett DRM OG FORBRUKERVERN FORSLAG TIL LØSNING.

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Stortinget. Institutt for privatrett DRM OG FORBRUKERVERN FORSLAG TIL LØSNING. Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Stortinget Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad Professor dr. juris Olav Kolstad Institutt for privatrett Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr.:

Detaljer

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING Kildekoder og Åndsverkloven Skrevet av Ole J. Schön, Alexander William Johansen og Christian Enghaug Andersen. Halden, 01.10.2010 Innledning Jobber man som IT-ansatt i

Detaljer

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN 1 INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN ved Eva Sevaldson Denne artikkelen er en innføring i de mest grunnleggende begrepene i åndsverkloven. Den gir en kortfattet redegjørelse for de viktigste prinsippene og hvordan

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN 1 REGLENE OM DE FIRE FRIHETER Forbyr alle handelsrestriksjoner Varer: (i) Toll og avgifter med tilsvarende virkning, (ii) tiltak som diskriminerer

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt ES

Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt ES Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt 200302879 ES 03.07.2003 TMØ/CSV/TKE/ Utkast til endringer i åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments-

Detaljer

Innspill til arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi

Innspill til arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi Innspill til arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi TONO viser til brev der vi bes om å bidra med informasjon til kulturdepartementets utredning om kunstnerøkonomien. Slik vi forstår henvendelsen ønsker

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom?? (Kringkasteren) og Gramo vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer