Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46"

Transkript

1 Forslag til paragraf 53e i Ot.Prp. nr. 46 Sendt saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) og kulturkomiteen på Stortinget 13. april 2003 Fra Skolelinux (stiftelsen SLX Debian Labs) På spørsmål kommer innspill til paragraf 53e i forslag til ny Åndsverklov (Ot.prp nr. 46). Dette er skrevet med juristspråk. Vi håper saksordfører og komiteen tar høyde for at Skolelinux kun har hatt to personer i all våken tid på saken, fra torsdag den 7. til natt til torsdag 13. april. Derfor kan teksten virke «røff». Vi har også sett på paragraf 12 og 53a som helt klart handler om forbrukerrettigheter. Her kan man åpne mer for privat bruk i tråd med EU-direktivet hvor regjeringa ikke holder seg fullt ut til direktivet. Dokumentet inneholder en pen og pyntelig bakgrunn med problemstilling, og forslag til løsning. Dermed kommer vedlegg 1 med forslag til selve paragraf 53e. Vedlegg 2 inneholder forslag til merknad fra komiteen som skal sikre konkurranse. Aller først kommer en oversikt over tilbakemeldinger Skolelinux har fått, blant annet fra Microsoft, som bekrefter at selskapet ikke tilbyr sin DRM på Linux eller andre PC-plattformer. Innholdsliste Hvordan virker MP3-loven konkurransehemmende...1 Oppsummering Bakgrunn Problemstilling Løsning...4 Vedlegg 1. Forslaget til 53e...5 Vedlegg 2. Forslag til merknad...5 Hvordan virker MP3 loven konkurransehemmende Siden stortingshøringen onsdag 6. april har mottatt en rekke tips om hvordan Microsoft stenger for andre som kan levere mediespillere, og hvordan lovforslaget fra regjeringen stopper Skolelinux. Det må være helt på det rene at Skolelinux støtter tiltak som utvider markedet for artister, kunstnere og forfattere. Vi ønsker også å tilby effektive tekniske beskyttelsessystemer (DRM) som hindrer ulovlig kopiering. Skolelinux mener folk fritt skal kunne velge spillere med kopisperre (DRM) etter eget ønske, uten at f.eks. Microsoft tvinger seg med på kjøpet ved hjelp av loven. Vi har brukt Filmarkivet som eksempel på hvordan Skolelinux og Opera stenges ute, og at folk må skaffe Microsoft Windows for å se film på Internett som dette skjermbildet viser: Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 1 av 5

2 Vi la også fram opplysninger på høringen at Filmarkivet kan utvikle og tilby 1 løsninger på Linux, Opera og andre systemer. Vi hadde møte om dette i desember 2004 hvor det er helt på det rene at Filmarkivet kan ivareta filmskapernes rettigheter på Linux. Filmarkivet bruker også Linux i sine interne systemer. Men Filmarkivet har allerede brukt statlig støtte på å lage en løsning som forutsetter Microsoft-produkter. De må de be om ytterligere støtte for å tilby film på f.eks. Linux, Opera og Apple. Det enkleste og minst kostbare for Filmarkivet ville vært at Skolelinux laget en løsning som benytter Microsoft-eid DRM. Det betyr at brukere av Skolelinux, Opera og alle andre må kjøpe DRM av Microsoft for å leie norsk film. Jussprofessor Jon Bing hevder at kjøp er mulig, og sier i Dagsavisen: «Ønsker Skolelinux å bruke programvare må de kjøpe den». På spørsmål om å kjøpe DRM fra Microsoft svarer Sturle Strauss Liset: «Vi lisensierer IKKE ut DRM til PC-plattformer basert på Linux eller andre operativystemer». I brev til EU-kommisjonen skriver selskapet: «Det åpne kildekodeprinsippet ikke kan forenes med Microsofts lisensieringskrav». Jan Fredrik Gørrisen, Direktør for Microsoft Norge, bekrefter fri programvare er uforentlig er selskapets politikk i en kommentar på et kommunalt innkjøpsforum (KOMIT) 26. oktober Interessen fra den internasjonale platebransjen er også laber. IFPI-direktør Fiskvik sier i Dagsavisen: «Om en skole får problemer med å spille av musikk på grunn av DRM-beskyttelse får de heller kjøpe CD-er. De er det ikke DRM på». Skulle man tilby norsk film uten DRM må man alså kjøpe DVD. Problemet er bare at Filmarkivet ikke har planer om å selge film på DVD. Den eneste salgskanalen er leie over Internett. Da må bruker kjøpe Microsoft Windows. Følgende nettsteder, derav flere med statlige støtteordninger, forutsetter bruk av DRM fra Microsoft: Microsoft Network Music Store tv2.no nrk.no bradpark.no icanal.no Merkelig nok gir ikke Windows Media Player med DRM den beskyttelsen film og plateindustiren ønsker. Med få tastetrykk kan brukeren fjerne rettighetsinformasjon fra musikkfilene etter de er lastet ned fra musikkbutikken til Microsoft på nettet. Da kan en bruker fritt kopiere musikken, og legge ut musikken ulovlig ut på Internett. Filmarkivet vil ikke tillate denne funksjonaliteten på Linux hvor avtalene med filmskaperne kun tillater utleie. Microsoft tar seg heller ikke betalt for Windows Media Player med DRM. Sluttbruker kan med få museklikk laste ned og installere programmet på hjemme-pc-en. Systemet følger også obligatorisk med bedriftsutgaven av Windows, og nyere utgaver av systemet beregnet på privatmarkedet. Prisen på DRM avgjøres av den som leder prisene i markedet. Microsoft har satt denne prisen til kroner null (NOK 0.-). Som et hypotetisk tankeeksperiment kunne det hende at Microsoft la ut sin DRM for salg til f.eks. Skolelinux. Da må Skolelinux betale for teknologi som Microsoft gir bort gratis. Skolelinux har ikke finansielle muskler til en slik øvelse. Skolelinux kontaktet Konkurransetilsynet sommeren 2004 om en lignende 2 sak. Vi spurt hvorfor Utdanningsdirektoratet gratis delte ut kjøpeprogrammet Microsoft Windows i skolemarkedet. Her følger DRM gratis med. Hittil har Konkurransetilsynet brukt over 9 måneder på forundersøkelser i saken. Alt holdes hemmelig. Der ligger fram i tid om tilsynet vi gjøre inngrep i saken, eller la alt 1 Godkjent DRM-design til Filmarkivet fra Høgskolen i Østfold, Skolelinux, og Opera 2 Brev fra Skoleinux til Konkurransetilsynet: Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 2 av 5

3 fortsette som nå. Skolelinux mener det er svært lite effektiv å forhandle med Konkurransetilsynet hver gang vi blir utestengt fra markedet. Dette er stikk motsatt retning av de Skolelinux ønsker å hjelpe, som er å gi rimelige IKT-verktøy og lave driftskostnader som tilbud til hele skolenorge. Sammendrag om konkurransesituasjonen Det gis i dag ingen markedsadgang til å spille musikk og film med DRM på norsk programvare som Skolelinux med Opera. At Jon Bing hevder man kan kjøpe nødvendig programvare står ikke til troende i følge Microsoft selv. I tillegg tilbyr Microsoft gratis nedlasting av Windows Media Player med DRM, noe som gjør det umulig å tjene penger på salg av programvare med DRM i skolemarkedet. Om Microsoft rent hypotetisk, noe Microsoft benekter, skulle tilby sin DRM i PCmarkedet, er dette med avtalevilkår som tvinger skoler å betale Microsoft for å bruke Skolelinux. Filmarkivets vil heller tilby filmdirekte på Skolelinux uten Mirosoft skriver de til oss. Lovforslaget skiller ikke mellom å lovbeskytte digitalt innhold, og effektive kopisperrer. Det skjer en overføring av myndighet fra staten til private enkeltaktører. Microsoft lisensierer ikke DRMteknologi på andre systemer. Kort sagt får f.eks. Microsoft en lovfestet rett til å bestemme at parkeringsplassene utenfor kommunehuset kun er tilgjengelig for et bestemt bilmerke. Om konkurransemyndighetene skulle åpne for at brukere av Skolelinux kan betale Microsoft for DRM, så deler Microsoft ut sine kjøpeprogram gratis i skolemarkedet, med avtalevilkår som er som å tvinge Coca Cola til og legge ved 2 bokser Pepsi i hver sekspakning med Cola. Loven vil beskytte at Skolelinux må betale for det Microsoft gir bort gratis, hvor vi understreker at Microsoft forbyr bruk av sine produkter med Linux i dag, som selskapet dokumenterer ved direkte kontakt. 1. Bakgrunn Opphavsmannen (eller den som har ervervet rettighetene fra denne) er i stor grad den som er gitt retten til å bestemme over utnyttelsen av et verk i dettes vernetid. Slike eneretter er svært praktiske i en digital tidsalder, fordi kombinasjonen av kostnadseffektiv digital spredning og tekniske beskyttelsessystemer i teorien muliggjør spredning av samme verk på forskjellige vilkår til forskjellig pris i mange forskjellige markeder. For en rettighetshavernes vil dette kunne medføre økt omsetning og dermed økte inntekter. I denne sammenheng er DRI (Digital RettighetsInformasjon) en beskrivelse av vilkårene en sluttbruker får utnytte verket. Det kan f.eks. være at man får lytte til en lydfil, men ikke kopiere den, at man får lese et dokument, men ikke skrive det ut, eller at man kan gjøre hva man vil med et eksemplar, men kun i 72 timer fra det tidspunktet hvor det først ble åpnet. DRM (Digital Right Management) på sin side er et teknisk beskyttelsessystem som håndhever de gitte vilkårene (DRI). Man kan forestille seg dette som en liten Securitasvakt som følger med åndsverket, og passer på at ingen noensinne får anvende det i strid med vilkårene satt av rettighetshaver. Prøver du deg på på ulovlig kopiering stopper vakten dette. Hva som er lov å kopiere bestemmer vakten ut fra en liste av filer. Listen holdes hele tiden oppdatert over Internett. Det er svært få teknologier som eksisterer praksis. For audiovisuelle verk er dett i praksis bar to med utstrekning, systemet fra Microsoft og systemet fra Apple. For å spille et verk tilgjengeliggjort med Microsofts teknologi, må man gjerne benytte en avspiller fra Microsoft, og tilsvarende er det med Apple. På denne måten oppstår det en binding mellom teknologivalget rettighetshavernes anvender, og det utstyret og/eller programvaren sluttbrukerne kan anvende for å utnytte verket. 2. Problemstilling Lovendringen gir DRM en lovbeskyttelse som medfører at forsøk på å tukle med den blir straffbart. Dette er ment å styrke rettighetshavernes stilling, og det motivet er isolert sett aktverdig. Imidlertid har lovendringen en utilsiktet konsekvens, nemlig faren for at beskyttelsen skal ha negative konkurranse- og forbrukerretslige virkning. Grunnen til at dette er tilfelle er at forbudt i Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 3 av 5

4 53a for alle praktiske formål vil gjøre det straffbart for noen å selv utvikle f.eks. avspillerutstyr som skal kunne spille av verk vernet med Microsofts DRM, uten at Microsoft tilgjengeliggjør teknisk informasjon om hvordan en avspiller skal få fatt i og tolke rettighetsinformasjonen (DRI) som er heftet ved verket, og hvordan den skal få tilgang til selve verket. Tidligere kunne utviklere av slike applikasjoner forsøke å komme frem til dette på egen hånd, ved å prøve seg frem. 53a vil nå kunne gjøre slik opptreden straffbar, og man er derfor avhengig av velviljen til et fåtall dominerende markedsaktører for å få lov til å utvikle produkter som i praksis konkurrerer med de samme leverandørenes egne produkter. Uten å få tilgang til rettighetsinformasjonen (DRI) vil en avspiller opptre «i blinde» ift hva som er rettmessig utnyttelse av verket. Den vil ikke få vite hvilke begrensninger rettighetshaveren har lagt på utnyttelse av verket, og vil derfor ikke kunne ivareta dennes eneretter. Videre er det ofte vanskelig for f.eks. en avspiller å få tilgang til et verk i det hele tatt. Programvaren som kontrollerer tilgangen til selve filen levere informasjon (f.eks. programvaren som leverer film fra filmarkivets nettsider, se skjermbilde), fordi avspillerutstyret og nettleseren krever bruk av programvare fra en bestemt leverandør som regulerer tilganten. Dette er i seg selv konkurransevridende fordi det tvinger alle til å anvende et spesielt produkt. Hva angår operativsystemet Linux er det i tillegg slik at dette produktet rent faktisk ikke leveres for Linux. Dermed må man, for å kunne se på film fra Filmarkivet, bruke et annet operativsystem enn Linux, og på toppen av dette bruke en nettleser og en medieavspiller fra Microsoft. 3. Løsning En løsning må foruten å hindre konkurransevridende adferd også ivareta rettighetshavernes rettigheter og forpliktelsene etter direktivet. Den nærliggende løsningen er å legge til rette for at avspillerutstyr, nettlesere og annet programvare kan produseres uavhengig av teknisk plattform på et vis som muliggjør at de kan respektere rettighetsinformasjon (DRI) og dermed ivaretas rettighetshavernes interesser. Måten å muliggjøre dette på er simpelthen å påby at rettighetsinformasjon (DRI) skal eksistere på et tilgjengelig (og dermed åpent) format, slik at alle som vil lage applikasjoner som respekterer begrensningene kan gjøre det. I tillegg må protokollspesifikasjoner, digitale nøkler ol. som er nødvendige for å gjennomføre dette i praksis gjøres tilgjengelige, samt at programvare ikke må kreve at sluttbrukerutstyr skal være fra en bestemt produsent, men snarere kun at det respekterer rettighetsinformasjon (DRI). Det kan argumenteres for at alminnelige konkurranse- og forbrukerrettslige prinsipper allerede vil kunne lede til et slikt resultat, i særdeleshet hvor åndsverk tilbys allmennheten og/eller fra eller bekostet av det offentlige. Nå er det imidlertid slik at grunnet den spesielle karakteren åndsverk har sammenliknet med andre varer og tjenester er det ikke unaturlig å regulere dette spørsmålet direkte i åndsverkloven. Det er videre ikke en regulering som griper inn i områdene konkurranserett og/eller forbrukerrett all den tid reguleringen bare er ment å understreke og presisere en allerede eksisterende rettstilstand av hensyn til klarhet og for å motvirke forsøk på trenering fra dominerende markedsaktører. Skolelinux forslag er å sikre dette gjennom en ny 53e, som kort kommer med slike påbud, samt at man i merknader kort drøfter departementets behandling av spørsmålene og understreker hvorfor man i motsetning til departementet ser at det er naturlig å behandle et slikt spørsmål direkte i åndsverkloven. I vedlegg 2 finnes et slikt forslag. Vedlegg 1. Forslaget til 53e Digital rettighetsinformasjon skal være tilgjengelig i åpne formater i tilknytning til alle åndsverk som anvender tekniske beskyttelsessystemer vernet etter denne loven. Tekniske beskyttelsessystemer må ikke hindre avspilling eller annen rettmessig utnyttelse av verk fra sluttbrukerutstyr eller programvare som respekterer relevant digital rettighetsinformasjon. Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 4 av 5

5 Digital rettighetsinformasjon skal inneholde informasjon om et verks vernetid. Når et verk faller i det fri skal tekniske beskyttelsessystemer ikke lengre hindre fri utnyttelse av verket. Vedlegg 2. Forslag til merknad Komitéen er enig med departementet i at såvel bruk av tekniske beskyttelsessystemer som digital rettighetsinformasjon og vernet av disse kan reise problemstillinger av konkurranserettslig og forbrukerrettslig karakter. Komitéen er imidlertid av den oppfatning at disse problemstillingene i relasjon til åndsverk er av en såpass spesiell karakter at en regulering av dette i åndsverksloven allikevel er hensiktsmessig. Komitéen understreker at formålet med bestemmelsene om tekniske beskyttelsessystemer og digital rettighetsinformasjon er å verne om opphavsmennenes eneretter ved å forby omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer som beskytter disse. Imidlertid vil et slikt vern i praksis også kunne medføre en utilsiktet konkurransehemmende effekt for tilbydere av programvare som muliggjør utnyttelse av åndsverk, f.eks. medieavspillere og nettlesere. Slike applikasjoner er avhengige av tilgang til den digitale rettighetsinformasjonen både for at brukerne av dem skal kunne utnytte åndsverk på en lovlig måte og for at opphavsmennenes eneretter dermed kan respekteres og opphavsmennene kan nyte godt av det vernet loven legger opp til uavhengig av teknisk plattform og/eller sluttbrukerutstyr. Komitéen legger til grunn at tekniske beskyttelsessystemer av denne grunn må være basert på åpne standarder som sikrer at elektronisk rettighetsinformasjon er fritt tilgjengelig for alle produsenter av applikasjoner og utstyr. Dette for å sikre utnyttelse av opphavsrettslig vernede verk på en slik måte at disse kan utnytte verkene på en måte som respekterer eventuelle restriksjoner påbudt i den digitale rettighetsinformasjonen, som de tekniske beskyttelsessystemene er ment å implementere, uten at dette går ut over funksjonalitet eller brukervennlighet. Dette medfører også at eventuell protokoller, digitale nøkler eller liknende skal være fritt tilgjengelig for tilbydere som ønsker å produsere applikasjoner som skal utnytte åndsverk hvor tekniske beskyttelsessystemer vernet etter denne loven er tatt i bruk. Digital rettighetsinformasjon bør videre inneholde en angivelse av hvilket tidsrom verket er vernet. De tekniske beskyttelsessystemene må inneha en funksjonalitet som tar i bruk slik datoinformasjon og som låser opp eksemplaret når en enerett opphører og verket faller i det fri. Av Knut Yrvin som innspill til Oslo Arbeiderparti 5 av 5

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD)

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD) Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 24. juni 2003 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING R APPORT FRA UTVALG NEDSATT AV NFFS STYRE 2005-11-02 Gunnar Liestøl Hans Marius Graasvold Gisle Hannemyr Mads Liland Håkon Wium Lie 12. juni 2006 RAPPORT FRA NFFS DIGITALE

Detaljer

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram. Kabeltvistnemnda

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram. Kabeltvistnemnda Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Kabeltvistnemnda ***** År 2006, den 6. april, behandlet nemnda sak innbrakt i medhold av 4-6 i forskrift til åndsverkloven

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003

Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003 Programvarepolitikk - en demokratiutfordring Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003 Innholdsliste Innledning...2 Sikkerhet...4 Når noe går galt...4 Hvem betaler for feilen?...4 Hvem utbedrer

Detaljer

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013)

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013) Innst. 465 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 144 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om omsetning av bøker (bokloven) Til Stortinget

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT LA-----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.02.2010 Saksnr.: 10-006542ASK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen Dag A. Minsaas Sveinung Koslung Ankende part

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Complex nr. 2/2007 ZEBLEX H06 TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Detaljer

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 256 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 69 L (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven Til Stortinget

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett.

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. Mastergradsoppgave Studnr.: 165620. Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. En vurdering av den norske rettstilstanden de lege lata og de lege ferenda i lys

Detaljer

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003

Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere. Oktober 2003 Åpen programvare i Norge Status, effekter, hindringer og drivere Oktober 2003 Tittel: Åpen programvare i Norge: Status, effekter, hindringer og drivere Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristian Normand, internasjonal kontakt Ida Karina Kann, talsperson Tale Bakken Ulfsby, AU- medlem 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 040 Ikke- kommersiell

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER 23.oktober 2009 Norsk kulturråd E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER Morten Harry Olsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 Mandatet og arbeidet... 6 Kilder... 7 Vedlegg... 7 2.

Detaljer