Inflammatorisk tarmsykdom. Petr Ricanek og Trond Espen Detlie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inflammatorisk tarmsykdom. Petr Ricanek og Trond Espen Detlie 19.03.2013"

Transkript

1 Inflammatorisk tarmsykdom Petr Ricanek og Trond Espen Detlie

2 Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) Crohns sykdom (CD) og ulcerøs colitt (UC) Crohns sykdom Ulcerøs colitt Kronisk, tilbakevendende sykdom i mage-/tarmkanalen Abdominalsmerter og -kramper, diaré, rektalblødning, anemi og vekttap The bowel disease foundation 2007 Introduction Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4

3 Endoskopiske funn Normal colonmukosa Crohns sykdom Ulcerøs colitt Introduction Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4

4 Årlig global insidens av IBD CD UC Figure 1 Global map of Crohn s disease incidence. Figure 2 Global map of ulcerative colitis incidence. Ng SC. Gut.2013 Januar 18. [Epub ahead of print] Introduction Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4

5 Sartor RB. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2006;3:

6 Risikofaktorer Genetisk predisposisjon og alder Miljøfaktorer Sosioøkonomiske faktorer Geografi Livsstil Mikrober Miljøog genetiske faktorer interagerer og modifiserer hverandre i oppstarten av IBD Scharl M. Curr Opin Gastroenterol. 2012;28:

7 Genetic markører assosiert med IBD Genome-wide association studies (GWAS) Lees CW. Gut. 2011;60:

8 IBD er assosiert med andre sykdommer Genome-wide association studies (GWAS) Lees CW. Gut. 2011;60:

9 Miljøfaktorer bidrag til sykdomsutvikling Risikofaktorer Crohns sykdom Ulcerøs colitt Appendektomi + - Røyking + - Amming - - Vestlig diett + + Vitamin D-mangel + + Jern + + Antibiotika + + NSAIDs + + P-pille + + Forurensning + + Nano- og mikropartikler + +

10 Mikroorganismer Hygienehypotesen Dirty pigs are healthy pigs Cold chain theory Tarmbakterier Virus Gjærsopp nature.com

11 Hygienehypotesen eller old friend hypothesis Coronado Biosciences

12 Tarmens mikrobiota 1 x mikrobielle celler > 99% er bakterier Omtrent 1-2 kg > 1000 spesier > 80 % er ikke dyrkbare med vanlige metoder Sartor RB. Gastroenterology. 2008;134:

13 Tarmbakterier Kommensaler og patogener Kommensalisme: Én organisme profitterer uten å påvirke den andre Patogen: Infeksiøst agens som forårsaker sykdom hos verten Symbiose: Intim og ofte langvarig interaksjon mellom to organismer Dysbiose: Mikrobiell ubalanse

14 Hvordan kan mikrobiota utløse IBD? Persisterende spesifikk infeksjon Dysbiose (abnormal ratio mellom velgjørende og skadelige kommensale mikrober) Defekt mukosal barrierefunksjon Defekt mikrobiell clearance Aberrant immunregulasjon

15 Kasuistikk 1 Kvinne, født i -92 Ingen opphopning av spesielle sykdommer i familien Reflukssymptomer Over lengre tid diffuse abdominalsmerter ledsaget av tendens til løs avføring Vekttap 3 kg

16 Øm i epigastriet og over nedre del av abdomen Normale blodprøver FeCal-test neg. Ultralydus. abdomen u.a. Gastroskopi Ski sykehus Åpenstående cardia/øsofagitt grad B Tynntarmsbiopsier u.a. Nexium 20 mg x 1

17 Akutte periumbilicale smerter Blodprøver Hb 12,9, hvite 10,4, CRP 140, ellers u.a. Abdomen Bløt, palpasjonsøm periumbilikalt, mest over McBurneys punkt Laparoskopisk appendektomi Appendix blek med antydet fekalitt distalt, flere forstørrete lymfeknuter i mesenteriet

18 Ingen bedring CRP stiger til 300 CT abdomen Terminal ileitt, stenotisk lumen og lett prestenotisk dilatert tynntarm

19 Når skal vi tenke IBD?

20 Kardinalsymptomer Endret avføringsmønster: Hyppig og løs Blodig og slimete Urgency Obstipasjon Magesmerter

21 Andre viktige symptomer Slapphet Feber Vekttap Mangeltilstander Ekstraintestinale symptomer Uveitt Muskel- og leddsmerter Utslett (erythema nodosum, pyoderma gangrenosum)

22 Anamnese Forskjell påuc og CD Fra akutt til sakte progresjon CD kan ha mer subtile symptomer til åbegynne med. Både fatigue og mangeltilstand med mer irritabel tarmsymptomer kan ofte være debut. Opphopning i familien Røykeanamnese Medisiner Reise Detaljert anamnese rundt defekasjon (antall per dag, nattlige tømminger, blod/slim, urgency, inkontinens, smerte ved defekasjon)

23 Undersøkelse Fysisk undersøkelse ofte normal hvis det ikke foreligger langvarig sykdomsforløp med utvikling av mangeltilstander og ekstraintestinale manifestasjoner Munnsår Smerter ved palp. av abdomen. Lokalisasjon. Rektaleksaminasjon Fistler Ekstraintestinale manifestasjoner

24

25 Utredning Varighet av symptomer Blodprøver ( Hb, leukocytter, CRP, elektrolytter, kreatinin, jern, ferritin, vit. B12) Immunologiske prøver Cøliakiimmunologi Hemofec FeCal-test (calprotectin i fæces) (CT abdomen/rtg. oversikt abdomen)

26 Når henvise? Når varighet sannsynliggjør kronisk tilstand (utelukke gastroenteritt, hemorroider e.t.c.) Ved akutt debut med alvorlige symptomer

27 Kasustikk 2 Ung mann født -83. Tidligere frisk, ingen faste medisiner. Ikke røyer, lite alkohol inntak. Ingen opphopning av IBD i familien. Ingen utlandsreise i de siste 6 mnd.

28 Startet behandling med Dalacin ultimo januar -13 i forbindelse med tanntrekking. Ca. 5 uker i etterkant raskt progredierende symptomer med hyppig og løs avføring med maks 30 defekasjoner i døgnet. Lys grønn farge og illeluktende. Fra 3/3-13 ferskt blod i avføringen og begynnende magesmerter.

29 Intermitterende frysninger og febrilitet. Økende magekramper i forbindelse med defekasjon. Innlagt 5/3-13 påinfeksjonsmedisinsk avdeling påmistanke infeksjon Clostridium difficile.

30 Blodprøver: Leukocytter 10,8. CRP 350 Rtg oversikt abdomen: Colitt forandringer Startet med Flagyl, men negativ C. Diff. Utreise etter 3 døgn der epikrise spekulerer i inf. utløst colitt, men at IBD ikke kan utelukkes. Lagt opp til poliklinisk oppfølgning 12/3.

31 Pas. reinnlegges kveld 11/3 da han har økende symptomer i form av hyppig, løs og blodig avføring og stadig økende magesmerter. Kastet opp x 1. Blodprøver: Leukocytter 14,7. CRP 230. Na 132. K 2,9. Albumin 26. Rtg oversikt abdomen: Funn forenlig med peritoneal irritasjon.

32 BT 98/65, Puls 110, Resp. Frekvens 26 Oppfattet som betydelig redusert AT samt dehydret. Reinnlegges påinf. avd. for væskestøtte og Vancomycin tillegges. Kontaktet gastromedisin og pas. coloskoperes 13/3.

33 Colonoskopi: Alvorlig ulcerøs pankolitt!! Histologi bekrefter diagnose. Startes opp med intensiv behandling med høydose steroider, 5-ASA systemisk og lokalt og lokal corticosteroide væske. Ved ingen respons etter 4 dager forsøkes tarm rescue med Remicade.

34 Behandling Diett og evt. substitusjonsbehandling Medikamenter 5-ASA og salazosulfapyridin Systemiske og lokale kortikosteroider Immunsuppresiva Azathioprin Methotrexate TNF-alfa-antistoffer Infliximab Adalimumab Pre-, pro- og antibiotika Endoskopi Ballongdilatasjon Kirurgi

35 CD Pariente B. Inflamm Bowel Dis. 2011;17:

36 Baumgart DC. Lancet.2012;380:

37 Baumgart DC. Lancet.2012;380:

38 Kortikosteroider Budenosid Entocort 9 mg 6 mg -3 mg x 1 Glukokortikoider Prednisolon 20 mg x 2 Immunhemmende medikamenter Azathioprin Imurel 50 mg x 1 Methotrexate Methotrexate 15 mg ukentlig Biologisk behandling TNF-α-hemmere Remicade 5 mg/kg; uker, deretter hver 8. uke Humira 160 mg 80 mg, deretter 40 mg annenhver uke Pre-, pro- og antibiotika

39 UC Proctitt lokalbehandling ± oral behandling Venstresidig colitt lokalbehandling ± oral behandling Totalcolitt oral behandling ± lokal behandling Ordás I. Lancet. 2012;380:

40 Aminosalicylater (5-ASA) Type Oral behandling Lokal behandling Mesalazine Asacol Asacol Pentasa Pentasa Mezavant Salofalk Salofalk Olsalazine Dipentum Balsalazide Colazid Sulfasalazine Salazopyrin

41 Ordás I. Lancet. 2012;380:

42 Kasuistikk 3 Morbus Crohn påvist i november -09 Coloskopi Affeksjon av det terminale ileum samt colon transversum og descendens MR tynntarm Betennelse i kort stykke av terminale ileum og ileocoecalovergangen Flagyl 400 mg x 3 og Prednisolon 20 mg x 2 Oppstart Imurel januar -10

43 Innlagt med akutt abdomen februar -10 Direkte palpasjonsøm under hø. costalbue Blodprøver Hb 13,4, hvite 29,6, CRP 8-180, pankreasamylase 1280 Ultralydundersøkelse av abdomen Generelt ødematøs pancreas, spesielt hodet Imurel seponert

44 Telefonkonsultasjon mars -10 Økt diarétendens Øker Prednisolondosen til 15 mg x 2 Oppstart Humira april -10

45 Kontroll november -10 Ingen abdominalsmerter eller diarétendens, men palmoplantar pustulose Hudavdelingen RH Psoriasis? Seponere Humira? Ileocoloskopi desember -10 Bedring sammenlignet med tidligere, lettgradig rubor påileocoecalklaffen og i rectum med noe pseudopolypose i transversum Seponere Humira

46 Kontroll januar -11 Bedring av palmoplantar pustulose Ingen gastrointestinale symptomer Blodprøver u.a. Telefonkonsultasjon mars -11 Epigastriesmerter, diaré, feber Hvite 14,7, CRP 190 Gastroenteritt? Crohnforverring? Flagylkur

47 Innlagt april -11 Forhøyete leververdier og pankreasamylase MRCP: Lettgradig pankreatitt Gastroskopi: Gastritt, totteatrofi Ciproxin, Creon, Prednisolon

48 Gastroskopi januar -12 Subtotal villøs totteatrofi forenlig med cøliaki Marsh 3a Oppstart glutenfri kost Kontroll februar -12 Ingen gastrointestinale symptomer Lettgradig palmoplantar putulose

49 Oppfølging

50 Viktig for åavdekke dynamikk i tilstand Avdekke mangeltilstander Oppfølgning av igangsatt behandling mtp bivirkninger, compliance og evt spesifikke tiltak relatert til behandlingen Kronisk sykdom der det er viktig at pas. føler at får forståelse av behandlere for sin tilstand og bistand når nødvendig

51 UC Jernmangel (blødning) Compliance av behandling tross mangel på symptomer Varsle ved økende symptomer, magesmerter etc.

52 CD Generell mangeltilstand mer hyppig (Vit. B12, Vit. D, jernmangel) Tilskudd skal iverksettes helst før symptomer inntreffer. Ved jernmangel skal sykehuset varsles slik at IV jern kan tilbys. Crohn s pas. skal IKKE ha per oralt jerntilskudd. Oppdage utvikling i sykdomsbilde (økende smerter, obstipasjon, hyppigere avf., ekstraintestinale symptomer, fistler, etc)

53 5-ASA Benmargssuppresjon Utslett Kvalme/oppkast Pleuritt Muskelkramper Hodepine Tretthet

54 Imurel Ved Imurel beh. er det viktig ved oppstart at fastlege kontrollerer blodprøver ukentlig de første 2-3 mnd. (Hb, Leukocytter, CRP, Trombocytter, INR, elektrolytter, leverprøver og amylase) Deretter kvartalsvise prøver

55 Imurel: Benmargsdepresjon Opportunistisk infeksjon Trombocytopeni Pankreatitt Hypersensitivitetsreaksjoner Utslag leverprøver Anemi

56 Biologisk behandling (Humira/Remicade) Ved infeksjonstilstander raskt avdekke om bakteriell inf. Hvis mistanke starte antibiotika. Tilby årlig influensa vaksine Tilby pneumokokkvaksine hvert 5. år IKKE gi levende vaksiner

57 Kasustikk 4 Mann, født -71. Selvstendig næringsdrivende, ugift og ingen barn. Ikke røyker, moderat alkohol forbruk. Mange reisedøgn i året i forbindelse med jobb, fortrinnsvis i Europa. Ingen opphopning av IBD i familien

58 Diagnostisert ulcerøs colitt med lette betennelsesforandringer ved Volvat med. Senter oktober -11. Foreskrevet 5-ASA per oralt samt Corticoidosteroid klyster kveld, men pas. har ikke brukt medisiner regelmessig.

59 Innlegges Ahus mars -12 grunnet manglende mat-og væskeinntak siste uken. Redusert AT og feberutvikling. Kaster opp ved mat-og væskeinntak. Benekter magesmerter. Angir hyppig, blodig og slimete avføring. Coloskopi avdekker alvorlig ulcerøs ve. sidig colitt.

60 I etterkant rask stigende behandlingsnivåog startet biologisk behandling. Av samtlige behandlingsforsøk oppnås ingen klinisk eller dyp remisjon der pas. har stadig alvorlige symptomer. Klinisk effekt av Remicade, men behandling måavsluttes grunnet alvorlige bivirkninger med pancytopeni og febrilitet.

61 Fremkommer at pas. til enhvertid under behandling gjør sin egen greie der han kombinerer forskjellige preparater, tidvis avslutter behandling og jobber 100% selv om alvorlig syk. Forsøkt tett poliklinisk oppfølgning, men pas. har likevel egen agenda som han velger å følge uansett da han fornekter sykdommen.

62 Pas. reiser til Frankrike for second opinion, men mottar samme informasjon. Blir henvist kir. avd. for vurdering colectomi da pas. har behandlingsresistent sykdom, men pas. unnlater åmøte til time. Pas. drar til Snåsamann i Frankrike og føler at han er mye bedre, men FeCal test over 4000 mg/kg.

63 Han har nåplaner om ådra til Algerie for alternativ behandling med sopp (fungus tibetanum).

64 Konklusjoner IBD er komplekse polygene sykdommer med multifaktorielle årsaker, som fører til en kronisk immunologisk prosess Skreddersydd behandling til den enkelte pasient Tett samarbeid mellom allmennlege og gastroenterolog

65 IBD-CHARACTER Multisenterstudie Pasientinklusjon i 2013 og 2014 Mistenkt IBD Kontakt:Petr Ricanek Trond Espen Detlie

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen.

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen. Årgang 18 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2011 God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere ECCO-kongress i Dublin s. 18 Vintermøtet 2011 s. 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Årgang 21 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2014 Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Retningslinjer for håndtering av akutt leversvikt, s. 24 Digestive Disease Week 2014 Chicago,

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

Tema: Kvalitet i gastro. Norge Rundt: Sykehuset Telemark Skien, s. 24 «Lekk tarm»: Fleip eller fakta?, s. 32 Vintermøtet 2014, s. 44. norskgastro.

Tema: Kvalitet i gastro. Norge Rundt: Sykehuset Telemark Skien, s. 24 «Lekk tarm»: Fleip eller fakta?, s. 32 Vintermøtet 2014, s. 44. norskgastro. Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2013 Tema: Kvalitet i gastro Norge Rundt: Sykehuset Telemark Skien, s. 24 «Lekk tarm»: Fleip eller fakta?, s. 32 Vintermøtet

Detaljer

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 NSF/FSG INNHOLD Innhold 2 Styret i NSF/FSG 3 Redaktørenes hjørne 4 Lederens

Detaljer

Cøliaki. Tema: Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14. Portrettet: Arne Rosseland s. 30. Norge Rundt: Vestfold s. 36. www.norskgastro.

Cøliaki. Tema: Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14. Portrettet: Arne Rosseland s. 30. Norge Rundt: Vestfold s. 36. www.norskgastro. Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2012 Tema: Cøliaki Immunologiske mekansimer ved cøliaki s. 14 Portrettet: Arne Rosseland s. 30 Norge Rundt: Vestfold s. 36 www.norskgastro.no

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus GI- BLØDNING Klassifikasjon og utredning Christian Lexow Gastromedisin Ahus Forekomst 20 % av befolkningen observerer blod i avføringen i løpet av et år. Bare 4 % oppsøker lege. Over halvparten av disse

Detaljer

Tema: Clostridium difficile

Tema: Clostridium difficile Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - mars 2013 Tema: Clostridium difficile Clostridium difficile, s. 7 Norge Rundt Kristiansund, s. 18 Portrett: Ivar Blix, s. 20 Swasi-Norwegian

Detaljer

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro Årgang 17 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2010 Vintermøtet 2010 side 24 Tema: Proktologi side 7 ECCO-møtet 2010 side 13 Prisvinnere side 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Tema: Lavdosert naltrekson

Tema: Lavdosert naltrekson Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2013 Tema: Lavdosert naltrekson Norge Rundt fra Harstad, s. 16 Portrettet: Zbigniew Konopski, s. 18 FODMAP, s. 21 EASL 2013, Amsterdam,

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med nasjonalt artrittregister!

Norsk Rheumabulletin. Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med nasjonalt artrittregister! Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2013 Vårkurset i Førde Søknad om behandlingsreiser Seminar om det faglige arbeidet i NRF Gratulerer med

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

IBS og funksjonell dyspepsi

IBS og funksjonell dyspepsi IBS og funksjonell dyspepsi = funksjonelle gastrointestinale plager Svein Størset gastromed. seksjon SUS Funksjonelle gastrointestinale lidelser = FGID (functional GI disorders) Heterogen gruppe plager

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

Magesmerter hos barn. Ketil Størdal. Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet

Magesmerter hos barn. Ketil Størdal. Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet Magesmerter hos barn Ketil Størdal Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet Definisjoner og forekomst Organiske årsaker Røde flagg Funksjonelle magesmerter Praktisk utredning Nyttige og unyttige tester

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer