Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst."

Transkript

1 STIKKORDREGISTER Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst. A abendmusik 101 absurd teater 438 absurd/absurdisme 385, 438, 439, 441, 443, 444, 503, 504, 525, 530, 535, 536, 582, 607, 678, actio 108, 109 ad fontes 89 adalhending 43 adolescentia 94 aetas seniores 94 Aftenbladet 231, 260 Aftenposten , 494 Aker brygge 564 AKP 459, 476, , 510, 516, 522, 523, 567, 568, 590 aksentprinsipp 106 aleksandriner 107 alfabetisering 203, 204 allegori/allegorisering 53 54, 440, 472, 473, 497, 498, 506, 509, 571, 573, 574, 592, 608, 668, 696 allitterasjon 34, 35, 49, 68, 415 allmueskole/allmueskolelov 125, 130 allusjon 444, 473, 674, 691, 695, 708 allvitende forteller 218 alvekvinne 78 A-Magasinet 510b amalgamismen 232 anafor 486, 534, 538, 630, 642, 696, 697, 698, 700 anagogi 54 anarkisme 282, 322 annen front, den 402 antikken 151, 598 antitese 103, 110, 120 antropomorfiserende 448 antroposentrisk 89 antroposofi/antroposof 76, 372, 373, 374, 376, 377, 415, 458, 467 Antroposofisk selskap 374, 467 apokatastalære 83 apostrofe 419 aptum 109 Arbeiderbladet 452, 687 Arbeidermagasinet (se Magasinet for alle) arbeidssang 83 argumentatio 108, 110, 131 ars moriendi 114, 485, 486, 486r assonans 79, 415 attityderelativisme 404, 476 automatisme 385, 638 avis 201, 202, 323, 324 B ballade 32, 69, 73, 74, 75 83, 306 barnemord-debatten 290 barneregle 83 Barnetimen for de minste 452 barokk 52, 101, 102, 103, 104, 110, 115, 118, 120, 135, 149, 175, 210, 553, 647 barokkmusikk 101, 102, 103 be-bop 559 beatpoesi/beatpoet 536, 541, 602, 687 belle époque 327, 328 Bergens-humanistene Bergens Tidende 611 Bergensposten 231 bergtakingsvise 78 Berlin-muren 438, 519, 560, 590 Berlingske Tidende 385 besjeling 177, 418, 634 bevissthetsstrøm 385, 599, 600 billigutgave 482 blot 22, 63 bohem 268, 274, 275, 317, 320, 321, 323, 370, 378 Bokklubben Nye Bøker 621 bokklubber 482, 621, 702 bokmål 384, 453, 609, 611, 691 bokprosa 21 bokstavrim 34 bondefortelling 171, 205, 246 borgerlig offentlighet 126, 146, 201 botskristendom 105, 111, 113, 128 botssalme 109, 110, 113 brev 73 bruitistisk 336 brøkfølelse 285, 286, 293, 336, 339 bønn 23, 97, 459 C chansons d histoire 77 Club 7 492, 500 conclusio 108, 110, 131 corpus 108 credo 459 Cuba-krisen 438 D dadaisme 385, 594 Dagbladet 11, , 208, 232, 256b, 261, 307, 309, 323, 325, 400, , 408, 409, 558, 687 dannelsesroman/dannelsesfortelling 228, 229, 263, 264, 267, 292, 336, 345, 464, 709 danoman 173 dansevise 75, 76 danske Litteraturselskab, Det 151, 154 darwinisme , 228, 231, 281 Davids-salmer 106 decim 178, 179 decorum 103 De Derre 623 dekadanse/dekadent/dekadanseroman/dekadanselitteratur 200, 262, 264, 265, 266, 268, 272, 277, 283, 287, 303, 311, 320, 325, 332, 336, 346 dekonstruksjon 649 desillusjon/desillusjonisme/desillusjonsroman 277, 336, 476, 479, 505, 506 detektivroman 170 deterministisk 209, 213 deus ex machina 104 dianoia 141 diaton skala 335

2 732 Stikkordregister dikterbiografi 522, 568 diplom 73 dirty realism 645, 668 discjockey 75 dispocitio 108 distinksjon 140 dodekafoni 335, 572 dokumentarisme/dokumentarroman 367, 445, 468 Doors, The 499 dramateori 141 Drammens Blad 231 Drammens Tidende 222, 223, 225r drottkvætt 43, 44, 45, 46 dråpa 12, 13, 29, 43, 45, 46 Duran Duran 673 dybdepsykologi 245, 250, 332, 393, 412 dyreeventyr 194 E ECM 515 écriture feminine 594, 595 eddadikt/eddadiktning 16, 17, 20, 26, 27 37, 43, 78, 306, 399, 548 EEC 481, 501, 504 EF 481 egentlige eventyr 194 ekfrase 39, 187, 541 eksempla 240 eksistensfilosofi 332, 487 eksistensialisme 269, 332, 333, 404, 406, 438, 470, 476, 478, 503 ekspresjonisme/ekspresjonistisk 272, 273, 274, 305, 306, 333, 336, 340, 358, 359, 360, 361, 368, 375, 383, 385, 398, 400, 403, 404, 408, 409, 411, 430, 441, 475 ekspressivitetsteori 166 ekstern fokusering 61 ekstern forteller 61 ekstern synsvinkel 61 ellipse 230 elocutio 108, 109 embetsmannsregime/embetsmannsstat 172, 201, 226 emblem 150 emigrantlitteratur 367 empirismen 133 emplotment 55 enderim 41, 79, 83, 447 enevelde 102, 105, 123, 126, 144, 145, 307 enigma 123 énstrenget fortelling 21 entymem 108 epideiktisk tale 107 epigrammer 138 epilog 62, 620 episode 80, 575, 574, 575, 685, 697, 698 epos 18, 39, 140 eposparodi 138 erotiske eventyr 194 ethos 141, 143, 530 etnosentrisme 20 etterbohem 325 ettersleng 79 etterstev 79 etterstilt fortelling 61 EU 481, 501, 513, 564, 642 eufemisme 419 eventyr 56, 74, 81, 85, 160, 167, 193, 194, 195, 242, 247, 250, 251, 363, 528, 138 excusatio propter infirmitatem 108 exemplum 16, 52 54, 55, 108, 131 exemplum a contrario 52 54, 108, 110, 263 exordium 108 F fabelprosa 146, fantastikk/fantastisk diktning 81, 146, 171, 251, 510, 527 farse 182 fasade 102 Fedraheimen 203, 260, 322 fascisme 330, 382, 384, 403, 424, 432, 438 felleslitteratur 16, 17, 73 feministisk 220, 243, 458, 474, 513, 520, 595, 596 fenomenologi 487, 619 figura 52, 56 fin de siècle 265, 303, 591 fjernsynet 479 flaggsaken 201 fleip 79 flerkulturell 563, 686 flokk 43 flowerpower 500, 501 fokusering 61 folkebibliotek 481 folkediktning 74, 81, 85, 92, 191, 192, 195, 381, 487 folkeeventyr 76, 160, 191, , 243 folkekarakter 14, 76, 95, 167, 205, 230, 309, 414 folkelige gjennombrudd, det 339 folkelynne 14 folkemusikk 76, 191 folkeopplysningstanken 203 folkesagn 191 folkesjel 190 folkesprog 195 folkevise 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 116, 167, 191 folkeånd 76, 190 fontene 102 Forfatterforeningen/Den norske forfatterforening 383, 400, 403, 420, 474, 495, 590, 620, 661 forfatterkommentar 61, 230 forfatterstreik 433 forfatterutdanning 541, 702 formler 80 fornaldersaga 60, 78 fornyrðislag 36, 43 forsanger 75, 76 forskjellsfeminisme/forskjellsfeminist 218, 318 Frankfurt Book Fair Peace Prize 714 fransk nyroman 476, 524, 660 fredsbevegelsen 364 fremskritt/fremskrittsoptimisme/fremskrittstanken/fremskrittstro 134, 144, 145, 147, 154, 231, 327, 329, 417, 418 frie vers 416, 426, 459 frikativ 180 friprosa 21 frødestev 83 fuge 102, 618 fullrim 79 funksjonell harmonikk 335 futurisme 330, 333, 336, 346, 347, 385, 416, 417 fylgje 22 fyrstedikt 39, 40, 42, 45, 57 fyrtiotalism 443 føljetong 516, 677 føydalsystem 90 G gammelstev 83, 84 garpene 93, 94 geni 90, 136 genus grande 67 genus medium 67 genus submissum 67 geosentrisk 88 globalisering 560, 562, 563, 623, 642, 646, 665, 690, 694, 695, 713 gode 22 Golfkrigen 560 gotisk roman/gotisk fortelling 167, 171, 362, 363 grammatikk 89 grammofon 452 granatsjokk 329 gravskrift 116 Greatful Dead 499 grevefeiden 91 grovis 74, 79 grundtvigianisme/grundtvigianer 221, 279 Grunnloven 160 grupperoman 367 gudedikt 28, 31, 78 gule serie, Den 400, 402 H haikudiktning 533, 541, 544 halvlinje 37 halvrim 43 halvstrofe 36, 37 hanseatene 93, 94

3 Stikkordregister 733 Haymarket-affæren 322 hegelianisme/hegelianer 208, 279 Heimatkunst 284, 312 heimstaddiktning/heimstaddikter 284, 313, 316, 356, 358, 366, 414, 509 heiti 44 heksameter 107 helgenlegende 26, 54 helgenvita 16, 51, 52 heliosentrisk 88 helstrofe 36, 37 heltedikt 28, 32 33, 65 helteepos 140 heltesaga 60 hending 43 hippie 439, 498, 499, 500 historiefremstilling 48, historieteori 94, 144, 145, 147 historisk drama 197, 237 historisk roman 343, 345, 355, 356, 367, 415, 468, 470, 513, 520, 558, 582, 589, 590, 591, 592 historisk vise 78, 79, 237 hjemstavnsdiktning 284, 286, 493, 523, 559, 566, 587, 602 hoffpoesi 38 homilie 16, homo decorans 566 hov 22 hrynhent 46 humanisme/humanistisk 87, 88 93, 148, 549, 558 humanitær intervensjon 508, 560, 563 hyllingskvad 12 hymner 23 hyperbol 101, 118, 120, 121, 263, 712 hyperrealistisk 587, 611 hyrdedikt/hyrdediktning 98, 109, 149 høvisk litteratur 48, 63 66, 67, 69, 74, 77, 81, 85 høvisk versefortelling 65 høybarokk 120 I idealisme 163, 174, 179, 208, 238, 242, 243, 245, 254, 260, 277, 278, 280, 293, 332, 447 idédrama 240 ikke-manifest forteller 61 illusjonisme 103, 104, 113 Illustreret Folkeblad 231 Illustreret Nyhedsblad 222, 281, 281r imagisme 385, 448 imitatio Christie 51 imperfektibilitet 111 impresjonisme , 246, 247, 249, 250, 385 improvisere/improvisasjon/improvisatorisk 27, 75, 76, 84, 102, 538, 630, 663 in medias res 259 individualitet/individ 90, 91, 207 industrialisering 126, 327, 330, 337, 414, 437, 510, 511 infantia 94 innkjøpsordningen 482, 702 innrim 43 Intelligenspartiet/Intelligentsen 173, 215 interjeksjoner 419 internasjonale kvinneliga for fred og frihet, Den 364 intertekstualitet/intertekst 40, 444, 473, 478, 486, 514, 523, 540, 543, 548, 549, 569, 570, 593, 598, 630, 641, 649, 651, 699, 707, 709, 710 intimitetstyrrani 526 inventio 108 invetus 94 islendingesaga/islandsk saga 21, 26, 48, 58 63, 65, 67 iterativ beretning 387 J Janteloven 390, 392, 454 jappetid 511, 564, 686, 713 jazz 330, 499, 502, 515, 526, 538, 556, 559 jazz & poetry 492, 502, 536b, 538 jeg-fortelling 249, 590, 675 jeg-roman 266, 365, 392, 473, 568, 664, 667 jernteppet 438 jobbetiden 424 jotner 23, 30 julesang 131, 381 Julirevolusjonen 185 Jyllandsposten 630, 631r jyske bevægelse, den 284 jødesaken/jødeparagrafen 185 K kalde krigen, den 437, 560, 563, 573 kansellispråk 92 kapitalisme 355, 562, 713 karakterkomedie 143 karnevalesk/karnevalistisk 195, 204, 225, 266, kenning 44, 45, 46 Kiel-freden 162 kirketugt 105 kjempevise 78, 79 klagesang 97, 116, 440, 441, 442, 459, 535, 554 Klassekampen 516, 700 klassesamfunn 201, 550, 562 klassisisme/klassisist 107, , 147, 151, 156, 157, 174, 177, 179, 210 knittelvers 77 kollektivroman 350, 401, 611, 676 kolonialisme 508, 596 komedie 31, 68 kommunisme/kommunist/kommunistisk 382, 383, 385, 400, 423, 428, 431, 438, 463, 470, 497, 503, 522, 560, 563, 567, 603 konfirmasjon 125, 130, 204 Konfirmasjonsloven 130 konfrontasjonsformel 80 kongebjørka 159 kongebrev 92 Kongelige Norske Videnskabers selskab, Det 148 kongesaga 37, 39, 55, 56, 58, 95 konkretisme 481, 503, 632 konsonantisk assonans 80 Konventikkelplakaten 130 kortlinje kosmogoni 29, 30, 183, 184 kosmopolitisme 507, 508, 560, 562, 574, 575, 641, 666 kriminalfortelling 478 kristenkvad 27, Kritisk Journal 152 Kritisk Tilskuer 152 kryssrim 46 Ku Klux Klan 330 kubistisk/kubist 333, 334, 336, 443, 572 Kulterstad-saken 232 kulturradikalisme/kulturradikal 400, 402, 476, 648 kvad 12, 29, 37 kvantitetsprinsipp 105 kvinnelitteratur 59, 220, 458, 514, 718 kvinneoffentlighet 203 Kvinnestemmerettsforeningen 203 L lais 16, 65 landskapsdiktning Landskvinnestemmerettsforeningen 203 landsmål 196, 203, 222, 226, 260, 261, 366, 384 landsmålsbevegelsen 203 langlinje 35, 43 L=A=N=G=U=A=G=E Magazine 707 latindiktning/latinpoeter 93, 97, 98 lausaviser 42 lavkomisk 140 lavstil 212, 600 legende 16, 53, 472, 527 legendeeventyr 194 legendevise 78, 79, 81 leilighetsdikt/leilighetsdiktning /leilighetsvers/ leilighetsdikter 106, 107, 109, 111, 116, 149, 169, 177, 183, 185 lexis 141, 530 liberal teologi 338 liberalisme 174, 201, , 564 likestillingsfeminisme/likhetsfeministisme/likhetsfeministisk 219, 243, 318 liljulag 46 ljodaháttr 36, 37, 43 loci communes 108 lokk 83

4 734 Stikkordregister lover 92, 95 lovtekst 48, 69, 92 lærebøker 170, 203, 280 Lørdagsbarnetimen 452 M magisk realisme 213, 340, 510 Magasinet for alle 413, 452 málaháttr 36, 43 markedsliberalisme 207, 614 Marshall-hjelpen 439 martyrlegende 16, 26, 50 marxisme 400, 498, 500, 510 massekultur 328 massemedier 328 materialisme 208, 209 mccarthyisme 438, 479 mediesamfunn 479, 563 mellomkrigstid 339, 340, 341, 345, 364, 378, 379, 383, 385, 388, 395, 399, 421, 432, 440, 460, 568 mellomnorsk 73 mellomsleng 79 mellomstev 79 mellomstil 212 melos 141 memento mori 113, 553, 606 memoarlitteratur 216 memoria 108, 109 menneskerettigheter 134, 562, 591 metadramatisk 153 metafiksjon 569, 650 metakommentar/metalitterær forfatterkommentar 218, 472 metapoetisk 178, 372, 447, 448, 631, 694 metaroman 472, 569, 601, 612 metatekstuell 649 metonymier 637 middelalderdikt 494 middelalderroman 341, 343, 344, 345 mimesis 141, 209, 252 Minerva 399 mimicry-mockery-strategi minimalisme/minimalist 34, 230, 447, 448, 459, 476, 478, 481, 524, 541, 554, 555, 559, 568 minstrelstrofe 80 miracula 50, 52 mirakelspill 141 moderne 235, 243, 246, 247, 249, 251, 372, 514, 541 moderne gjennombrudd, det 200, , 213 moderne prosjekt, det 126 moderne, de 134, 137, 147 modernisme/modernistisk 13, 34, 134, 136, 200, 262, 266, 283, 286, 287, 291, 293, 297, 301, 305, 306, 312, 333, 335, 336, 338, 340, 346, 358, 359, 361, 363, 368, 369, 377, 379, 380, 384, 385, 392, 394, 395, 398, 404, 405, 408, 412, 415, 416, 420, 421, 426, 432, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 456, 458, 459, 472, 476, 482, 488, 492, 497, 502, 503, 509, 510, 513, 520, 522, , 548, 549, 566, 567, 568, 569, 593, 594, 616, 649, , 691, 712 modernitet/moderniteten , 179, 190, 199, 222, 223, 238, 239, 251, 268, 280, 346, 349, 367, 376, 417, 506, 508, 548, 590, 665, 666 modulere 102 momsfritak 482 monoteisme 24, 25 moralitet 141 Morgenbladet 170, 173, 201, 223, 228, 231, 411, 616, 681 Mot Dag/motdagist 338, 383, 386, 400, 402, 403, 429 motreformasjon 105 mysteriespill 141, 182 mythos 141, 530 N narratio 108, 117 nasjonale prosjekt, det 199 Nasjonalgalleriet 159 nasjonalhistorisk drama 236 nasjonalkarakter 228 nasjonalromantikk/nasjonalromantisk 74, 85, 161, 166, 167, 173, 181, 190, 191, 192, 195, 197, 228, 237, 247, 281, 373 nasjonalsang 169, 231 nasjonalskald 182, 384 nasjonalstat 190, 560, 562, 642, 646, 647, 690 NATO 438, 463, 485, 591 Natt&Dag 687 naturalisme/naturalistisk 90, 103, 164, 199, 200, , 261, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 283, 285, 287, 293, 323, 355, 363, 616 naturmystisk vise 78, 81 naturrett 133, 138 nazisme/nazist 330, 338, 343, 363, 401, 406, 433, 436, 438, 440, 467, 470, 711 negativ teologi 167 nesting New York Times 715 nibelungstrofe 178, 179 nihilisme 282, 566 Nordisk Råds litteraturpris 395, 504, 510, 521, 523, 526, 558, 570, 585, 587 Nordisk råds litteraturpris 510, 521, 523, 526, 558, 570, 585, 586, 620, 678, 687 Norgesparagrafen 91 NORLA 715 norne 22 norsk identitet 76 Norsk kulturfond 481 Norsk kulturråd 677, 702 Norsk kvinnesaksforening 203 Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 281, 281r norske Bokklubben, Den 482 norske opera, Den 472 norske Samlaget, Det 203 Norske Selskab 128, , 169 novelleeventyr 194 NRK 452, 522, 529, 532, 589, 636, 687 Ny Jord (tidsskrift) 297, 299 nye saklighet, den 339 nyenkel 447, 481, 503, 533, 535, 650 nyfeministisk 557, 558, 560 nyhumanisme 339 ny-idealisme 262, 285, 287 nykapitalisme 494 nyliberalisme/nyliberal 565 Nylænde 203, 281, 281r, 304, 318 ny-naivisme 644, 650 nynorsk 73, 92, 226, 269, 414, 446, 453, 611 nynorsk offentlighet 203 nynorskbevegelsen 203 nynorskforfattere 222, 607 nyplatonsk 287 nyrealisme/nyrealistisk/nyrealist 213, 313, 339, 340, 341, 346, 356, 358, 359, 362, 366, 388, 440, 704 nyromantikk 200, 283, 286, 287, 293, 297, 303, 312, 362, 363 nystev 83, 84 Nyt Familieblad 281 Nyt Norsk Tidsskrift 281, 281r Nyt Tidsskrift 281, 281r nøkkelroman 445, 588, 713 nasjonal identitet 14, 21, 159, 161, 191, 195 nasjonsbygging 14, 15, 16, 55, 161, , 228, 237 O observatio tecta 262 offentlighet 126, 203, 224, 226, 621, 677, 678, 711 oktav 178, 179, 375 oljealderen 501 omkved 29, 30, 40, 43, 75, 79 omskapingsvise 78 onomatepoetikon 419 opera 104, 472, 515, 524, 527, 532, , 641 opphavssagn 195 opphøyd stil 212 opplysningsfilosofi/opplysningsfilosof 126, 127, 137, 225, 280 opplysningstid 107, , 144, 146, 154, 190, 191, 327, 329 opsis 141 oratio tecta 262 oratorium 101, 541, 542 ordo artificiales 108 ordo naturalis 108 ordtak 74, 120

5 Stikkordregister 735 orientalisme 287 originalitetstanke 13 ornatus 109 ortodoksi 105 Oslo-humanistene 93, Ossietzky-saken 338 Oxford-bevegelsen 403 P panegyrisk tale 107, 117 pangermanisme 232 paperback-utgave 482 papist 91, 92 parallellstrofe 76 parapsykologi 282 parlamentarisme 172, 201, 232, 288 parrim 64, 84 pars pro toto 249 pasifistisk 364 pasjonslegende 50, 52 pastoraldiktning 294 perikope-salmer 113 peroratio 109 persicuitas 109 personifikasjon 177 persuasio 107 petitkåseri 406 philosophia instrumentalis 143 philosophia naturalis 144 pietisme/pietist/pietistisk 90, 97, 126, 138, 156, , 131, 181, 260, 266, 290, 291, 297, 338, 414, 471 plasspolygami/plasspolygam 507, 560 platonisme/platonsk 183, 287 plosiv 180 poetisk negasjon 421 poetisk realisme 199, 246, 205, 227, 277 poetokrati 203 polis 107 politisk tale 107 polyteisme 22, 23 24, 25 popkunst 481 populærkultur 481, 559, 563, 602, 603, 674, 683 positivisme postkolonialisme/postkolonial 596, 598 postmoderne 511, 514, 566, 568, 511, 568, 569, 581, 642, 649, 655 postmodernisme/postmodernist 385, 404, 472, , 572, 621, 649, 690, 712 postnasjonal/postnasjonalisme 490, 508, 559, 560, 562, 563, 636, 644 poststrukturalistisk 718 prefigurasjon 51, 52, 56 preken 16, 53 54, 97 preludium 102 preromantisk 151, 156 presentasjonsformel 80 Pressefotografenes Klubb 565b probatio 108, 110, 117 problemdikter 247 problemdrama 230 problemlitteratur 200 problemroman 200 Profil/Profil-gruppen 502, 522, 523, 533, 567, 570 program-musikk 210 proletarisering 337 propositio 108, 110, 111, 117, 131, 178 prosodi 106 prosopopeia 178, 419 Provinzialblade 152 psykedelisk 499 psykoanalyse/psykoanalytisk 81, 217, 218, 244, 332, 333, 338, 390, 391, 392, 394, 399, 400, 401, 402, 404, 407, 412, 440 pueritia 94 punk 565, 566, 583, 625, 650 punktroman 451, 542, 543, 543r, 618, 620, 636, 672, 698 puritas 109 Q quadratura 101 R radikale trekløver, det 338, 383, 400, 402 radio 438, 452, 463, 481, 495, 526, 527, 532, 628r, 678, 680r rallarvers 83 rammefortelling 149, 192, 351, 612 ramseeventyr 194 rap 75, 374 raseteori 288 rasisme 330 rasjonalisme/rasjonalistisk 132, 165, 199, 293, 332 Ratatosk 707 ready-mades 542, 712 reaksjonsformel 80 realisme/realistisk 164, 165, 171, 191, 200, 205, 206, 207, 208, , 218, 219, 236, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 262, 266, 270, 273, 274, 276, 278, 283, 285, 287, 293, 297, 305, 312, 340, 354, 359, 363, 440, 460, 472, 509, 510, 511, 514, , 530, 553, 559, 567, , 587, 592, 595, 602, 606, 608, 645, 654, 657, 666, 668, 669b, 671, 684, 704, 706, 713 realismegenerasjon 200 referat 60 reformasjon 87, 91 93, 105 Reformforeningen 232 refutatio 108, 110, 117 reklame 479, 481 relativitetsteorien 327, 332 renessanse 87, 88 91, 103, 105, 335 renessansearkitektur 88 repetitiv frekvens 351, 352, 619 representativ offentlighet 126 restituert tekst/restitusjon 76 rethorices partes 108 retorikk 67, 89, 93, 97, , 117, 118, 177, 178, 204, 245, 262, 263, 288, 333, 380, 381, 484, 485, 487, 495 retorisk spørsmål 118, 120 rettstale 107 ridderdiktning 65, 77, 81 ridderroman 77, 91, 341, 345 riddervise 78, 79 riksmål 228, 380, 384, 456, 458 Riksmålsforbundet 400 riksrettssaken 201 rimbrev 111, 116 risikosamfunn 561, 562, 592 robinsonade 294 rokokko 131, 149, 154 romantikk/romantisk/romantiker 13, 76, 77, 136, 149, 151, 152, 156, 160, , 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 205, 207, 210, 213, 217, 224, 238, 239, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 293, 299, 309, 363, 371, 372, 373, 447, 452, 488, 545, 554, 616, 668 rondo 573, 574 runer 15, 26, 40 S Sabbatsordningen 130 saga 16, 20, 21, 25, 27, 37, 56, 59, 60, 62 sagafortelling 476 sagn 74, 76, 85, 191, , 527 salme/salmediktning 92, 109, 118, 131, 152, 226, 304, 430 Samfundsbladet 231 Samtiden , 281r, 285, 318, 320 samtidsdrama 230, 235 samtidssaga 60 scene 60, 80 scenisk fremstilling 61 science fiction 475, 527, 528, 664, 674 Se og Hør 464b sedelighetsdebatt/sedelighetssak 228, 233, 264, 268, 274 seid generasjonen 498, 644 sekularisering 125, 133, 134, 150, 201, 693 Selskabet for Norges Vel 185 Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 148, 151 selvbiografi/selvbiografisk 121, 122, 138, 157, 169, 170, 189, 200, 215, 216, 219, 222, 268, 269, 289, 302, 322, 323, 343, 358, 363, 392,

6 736 Stikkordregister 412, 436, , 489, 494, 495, 507, 514, 517, 520, 523, 549, 592, 603, , 645, 667, 677, 678, 684, 685, 700, 701, 703, 704 senectus 94 sen-eksistensialisme 404, 476, 503 senmoderne 507, 508, 516, 525, 526, 559, 562, 572, 573, 593, 608, 619, 623, 642, 646, 647, 650, 656, 690, 694, 711, 714 senmodernisme 554, 572 senrenessanse 103, 104 senromantikk 164, 167, 199, 207, 249, 372 sensur 90, 146 sensymbolist 420, 421, 444, 459, 485, 533 sentrallyrikk/sentrallyrisk/sentrallyriker 41, 177, 375, 376, 382, 455, 456 sentralperspektiv 90, 210, 292, 333, 335, 336, 395, 443 signalfeiden 227, 232 simultanperspektiv 336, 422 sjuårskrigen 96 sjømannsvise 83 skaldekvad/skaldediktning 13, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 37 44, 45, 46, 56, 65, 79 skandinavisme 227, 232, 238 skeptiker 103 skillingsvise 83, 452 skinnfasade 103 skjemtedikt 138 skjemteeventyr 194 skjemtevise 78, 79 skjolddikt 38, 39 skjønne, det 151 skoledrama 141 skothending 43 skrekkromantikk/skrekkromantisk 167, 171, 238 sleng 79 smagende Selskab, Det 151 Social-Demokraten (se Arbeiderbladet) sonatesatsform 136 sonett/sonettform 178, 179, 447, 456 sosialisme/sosialistisk 255, 282, 364, 402, 412 sosialmodernisme 510 sosialrealisme/sosialist/sosialistisk 213, 340, 476, 502, 503, 504, 510, 518, 522, 531, 567, 568, 570, 608, 621 speculum 66 69, 91 spiritisme 282, 287 spottevers 83 språklig transcendens 421 spøkelseshistorie 84 Statens lånekasse for utdanning 513 statsrådssaken 201 stavrim 35, 36, 37, 43, 79, 267, 269, 415 Steinerskole 467 stev 29, 43, 74, 79, 83 84, 266 stofflige gjennombrudd, det 339 store hamskiftet, det 415 stream of consciousness 385, 393, 412, 420, 445 Stunde Null 438 sublim 169, 459 sublime, det 151 suite 102 summa 66 surrealisme 385, 411, 412, 549, 552, 554, 555, 590, , 602, 606, 631, 632, 641, 681, 682 suttung 308, 412 svenskevits 74 syllabisk prinsipp 106 syllogisme 108 symbolisme/symbolist 200, 244, 245, 283, 286, 287, 298, 299, 304, 336, 420, 532, 535, 545 symbolteater 244 Syn og Segn 281, 281r synestesi 286, 287 synsvinkel 61, 502, 513, 543, 553, 558, 578, 584, 610, 615, 619, 635, 651, 657, 660, 667, 686, 710 T takmaleri 101 talking cure 392, 401 Tarjei Vesaas debutantpris 594, 636, 654, 663, 672, 673, 696, 699, 704 tegneserier 481, 699 telling by showing 59 teosentrisk 89, 97 terrassedynamikk 102 tersin 178, 179 Tidens Tegn 402 tidlig-barokk 120 tidsskrift/tidsskriftshistorie 201, 280, 285, 467, 500, 502, 522, 526, 575, 591, 607, 645, 648, 681, 698, 700, 715, 717 Tilskueren 284 tingdikt 447, 503 toccatta 102 tolvtonekomponist/tolvtonesystem 335, 336, 443 tonalitet 335 tonika 335 topikk 108 topografisk diktning/topografisk litteratur 116, 121 topos 156 transnasjonalisme 560, 570, 602, 623 travestering/travestere 263, 381 trenodi 440, 441 trettiårskrigen 102, 104 trollvise 78, 79, 81 Trondhiemske Selskab, Det 148 tropologi 54 Troppen 173 trubadur 415, 430, 495 trykkefrihet 127 tungetaledebatt 384, 445, 458, 533 TV 573, 574, 622, 677, 678, 687, 703, 708 TV-teater 529 U uendelig univers 90 Ukens revy 402 undereventyr 194 ungdomsopprøret 439 unio mystica 373 unionsakten 201, 232 universalromantikk , 166, 168 universitetstanken 163 upålitelig forteller 392, 662 Ur dagens krönika 285 utilitarisme 134, 207 utviklingsroman/utviklingsfortelling 55, 263, 336, 387, 395, 464, 469 V valkyrje 22 vandrehistorie 56, 74, 79, 84, 85 vanitas 103, 553 variasjonsformel 76 Verdens Gang (VG) 202, 232, 310, 320, 321, 323, 402 Vestmannalaget 203 vetostriden 201 Vidar 173, 281, 281r, 374 Videnskabs-Akademiet 400 Vietnam-krigen 497, 593 visdomsstev 83 visitasbøker 96, 97 visjonsdiktning/visjonsfortelling 29, 54, 69, 78, 81, 82, 472, 522 vitalegende 50 vits 74, 79 voggevise 83 volve 22, 29, 30 Vårt Land 494 W Warzawa-pakten 438 wienerklassisisme 136 Æ ættesaga 48, 60 Ø ødipusmotiv/ødipal trekant 349, 393, 643, 668 økokritikk 528, 529, 537 ølstev 84 øynordisk 73 Å årlig Storting 201

7 NAVNEREGISTER Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst. A Abel, Niels Henrik 163 Abildgaard, Nicolai 125 Adalråd Jatgeirson 12 Adam av Bremen 21r, 23 Addison, Joseph 151 Adler, Alfred 390 Adorno, Theodor W. 440 Africanus, Leo 638 Aga, Hanne 625, 635, 636 Agatha, St. 50 Aikio, Matti 284, 312 Akselson, Aksel 435 Aldrin, Buzz 708 Alembert, Jean le Rond d 133 Alfvén, Inger 680r Alnæs, Finn 496, 497 Alnæs, Karsten 558, 559, 645 Alver, Berthe Amalie (se Skram, Amalie) Ambjørnsen, Ingvar 500, 556, 559, 570, 583, 584, 706 Amichai, Yehuda 543r Amundsen, Peter 652r Amundsen, Roald 14, 337, 470 Andersdatter, Margrethe 115 Andersen, Anders T. 589 Andersen, Astrid Hjertenæs , 451r Andersen, Hans Christian 166 Andersen, Knut 471b Andersen, Marie (se Hamsun, Marie) Andersen, Merete Morken , 618b Andersen, Tryggve 200, 283, 285, 286, 302, 308, , 310b, 311r, 319, , 324, 363, 552 Andreas-Salomé, Lou 319 Andreassen, Kyrre 645, 648, 666, 669, 670, 671 Angell, Karen 148 Angleterre, Thomas d 64 Anker, Johan 364 Anker, Nini Roll (pseud. Kåre P.; Jo Nein) 338, 363, , 365r, 426, 440 Anker, Peter 364 Antonisen, Ole Arthur (se Omre, Arthur) Apollinaire, Guillaume 333, 336, 537r Arbo, Nicolai 16r Are Frode Torgilsson 60 Aremk, Joachim 696 Aristoteles 107, 108, 135, 141, 165, 209, 615 Arkhilokhos 600 Armstrong, Neil 708 Arnholtz, Arthur 639 Arntzen, Hildur 383 Aron, Raymond 438 Arrebo, Anders Christenssøn 92, , 107r, 122 Asbjørnsen, Peter Christen 74, 76, 85, 160, 191, , 195r, 196, 228, 229, 262 Askildsen, Kjell 460, , 477b, 478r, 503, 522, 524, 568 Astrup, Nikolai 304, 305b Atget, Eugène 389b Audun Illskælda 39, 40 Auerbach, Erich 212 Augier, Emil 206 Augustin 94 Aukrust, Olav 33, 339, 340, 369, , 374r, 376, 377, 380, 381, 415, 447 Aulie, Reidar 368b, 407r Auric, Georges 333 Austlid, Andreas 279b B Baardsen, Gjest , 170b Bach, Johann Sebastian 101, 102, 114, 618 Bach, Richard 714 Backer, Harriet 199b, 210, 386 Baggesen, Jens 171 Baker, Chet 538 Bakhtin, Mikhail 601, 602 Balle, Solvej 715 Balzac, Honoré de 64, 212, 213, 215, 246 Bang, Christen Staffenssøn 121 Bang, Herman 206, 214, 275, 282, 322 Bang, Hermann 592 Bardach, Emilie 618 Bardot, Brigitte 438b Barta, Guillaume de Salluste du 106, 107 Barthelme, Frederick 645 Barthes, Roland 212, 650, 654 Baudelaire, Charles 210, , , 299, 376, 457, 615, 630 Baudrillard, Jean 649 Bauer, Ola (pseud. Jo Wendt) 559, 559r Baugstø, Line 617, 619 Bayle, Pierre 133 Beatles, The 499 Bech, Bergljot (se Hamsun, Bergljot) Beck-Nielsen, Claus 677 Beckett, Samuel 438, 441, 503, 535, 537r, 538 Behn, Ari 687 Bekkevold, Amalie Sofie (se Wergeland, Amalie Sofie) Belsvik, Rune 620, 621 Benjamin, Walter 337, 683 Bentham, Jeremy 207 Berg, Anthon 202 Berg, Claus 33 Berg, Frants 96

8 738 Navneregister Berg, Lars Berg, Magdalena 97 Berg, Øyvind 626, , 631r, 640, 648 Bergersen, Hulda (se Garborg, Hulda) Berggren, Arne 621 Bergsmo, Trym Ivar 557r Bergson, Henri 336, 370, 374 Berner, Hagbard 202 Bernhard fra Clairvaux 132 Bernhard, Thomas 664, 707 Béroul 64 Besigye, Bertrand 688 Beyer, Absalon Pederssøn 87, 88r, 93 94, 96, 99, 144 Bichsel, Peter 503, 538 Bidermann, Jakob 141, 146 Bidoulac, Josephine 176 Big Brother and The Holding Company 499 Bildøen, Brit 685 bin Laden, Osama 541 Bing & Bringsværd (se Bing, Jon; Bringsværd, Tor Åge) Bing, Jon 527, 528, 529 Bjarme, Brynjolf (se Ibsen, Henrik) Bjelke, Jens 106 Bjerke, André (pseud. Bernhard Borge) 376, 384, 433, 445, , 457r, 458, 467 Bjerregaard, Henrik Anker 169, 170 Bjørneboe, Jens 329, 376, 380, 436, 440, 460, , 466b, 469r, 475, 601 Bjørneboe, Lisel 467 Bjørneboe, Tone Tveteraas 466b, 467 Bjørnson, Bjørnstjerne 14, 52 53, 83, 149, 173, , 203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 221, 223, , 227b, 233b, 234r, 236, 246, 253, 254, 260, 264, 273, 277, 278, 281, 281r, 291, 297, 302, 324, 325, 370, 482, 483, 494, 518, 524 Bjørnson, Karoline 221, 227 Bjørnson, Peder 524 Bjørnstad, Ketil , 628r, 707 Bjørnvik, Thorkild 654 Blake, William 414, 446, 635 Blicher, Sten Steensen 346r Blix, Elias 226 Blixen, Karen 532, 571b, 592 Blom, Ådel Gjøstein 79, 82 Bly, Robert 419b, 446 Boccioni, Umberto 333 Bodvar, Sigurd 538 Boileau-Despréaux, Nicolas 135, 136, 140 Bojer, Johan (pseud. J.K. Hansson) 284, 286, 312, 313, 314b, 315, 367, 440 Bones, Lars Eivind 557r Bording, Anders Christensen 107 Borg, Inge (se Hagen, Ingeborg Refling) Borge, Bernhard (se Bjerke, André) Borge, Jorge Luis 684 Borge, Torunn 648 Borgen, Johan (pseud. Jørgen Hattemaker; Mumle Gåsegg; Ola Ullern) 325, 339, 404, , 405b, 407r, 408, 439, 440, 460, 523, 527, 601 Bosquet, Alain 641 Botten-Hansen, Paul 223, 235, 281 Bourget, Paul 282, 285 Bouvier, Nicolas 517 Bowles, Paul 687 Boye, Karin 429 Boyson, Emil 339, 341, 380, 415, , 422r Braarvig, Jens 549 Braaten, Oskar 338, 339, , 367b, 431, 550 Brage Boddason 38, 39, 40r, 44 Brahe, Tycho 88, 96 Bramness, Hanne 635, 636, 640 Brandes, Edvard 253 Brandes, Georg 135, 200, , , 209, , 243, 277, 284, 287, 321, 654, 662 Brantenberg, Gerd 518 Braque, Georges 333 Bratteli, Trygve 581 Brautigan, Richard 537r, 652r Brecht, Bertolt 296, 385, 446, 449r, 469, 484, 486, 630 Bredal, Niels Krog , 154 Breiteig, Bjarte 568 Brekke, Paal 385, 440, , 446r, 449, 459, 460, 474, 532, 625 Brekke, Toril 522 Breton, André 333 Bringsværd, Tor Åge , 527b Brink, André 234 Broby-Johansen, Rudolf 368 Brodin, Elin 584 Brooke, Rupert 425 Brooke, Tom 579b Brorson, Hans Adolph , 132b, 132r, 150, 304 Brown, Dan 714 Browning, Robert 446 Bruheim, Jan-Magnus 433, 456 Brun, Johan Nordahl 149, 152, 163 Brunelleschi, Filippo 210 Bruno, Giordano 88 Bruun, Christopher 278, 279 Bråtveit, Inger 707 Buber, Martin 487 Buford, Bill 645 Bugge, Sophus 76 Bukdahl, Lars 641 Bull, Andreas 149 Bull, Hans 149, 152 Bull, Jacob Breda 284, 312, 369 Bull, Olaf 339, 340, , 369b, 370b, 371r, 374, 377, 380, 381, 423, 432, 487 Bull, Ole 221, 227, 236 Burden, Chris 712 Burke, Edmund 151 Burkey, Ingvild 648 Burroughs, William 498, 687 Butenschøn, Hanna Andresen (pseud. Helen Dickmar) 203, 318 Buxtehode, Dietrich Buzássy, Ján 615 Bye, Anders 496 Bygd, Sjur 414 Byron, George Gordon 206 Bø, Olav 79, 82 Bødtker, Sigurd 324 Bøe, Anne 626, 635, 636 Bøge, Kari 518 Böhme, Jakob 164, 165, 167 Böll, Heinrich 438 Bølstad, Trygve 516 Børli, Hans , 453, 492, 550 Børsum, Lise 439 Baader, Franz von 164 C Cage, John 481, 482b, 483b Calderón de la Barca, Pedro 103 Calvino, Italo 569 Camus, Albert 438, 439, 441, 503 Canetti, Elias 517 Cappelen, Bodil 449r Cappelen, Peder W. 495, 496 Carling, Finn 460, Carlson, Camilla 495 Carter, Jimmy 501 Carver, Raymond 587, 610, 645 Cassuben, Eggert 112 Caterina fra Siena 346r Celan, Paul 446, 449r, 630 Céline 523 Cervantes, Miguel de 91, 140 Chagall, Marc 545 Chandler, Raymond 622 Chéreau, Patrice 579b Chirico, Giorgio de 333 Chrétien de Troyes 16, 65 Christensen, Hjalmar 322 Christensen, Inger 551 Christensen, Lars Saabye 500, 541, , 556b, 557r, 602, 628r, 650, 673 Christensen, Synnøve (se Lindegaard, Mai) Christenssøn, Peder 95 Christian Christian 4. 98, 102, 104, 105, 121, 138 Christian , 128, 129, 130, 141 Christian Frederik 162 Christiansen, Rune 626, 640, 641, 656r, 688 Christiansen, Sigurd 339, 402, 403, 440 Christie, Erling 445, 458, 532

9 Navneregister 739 Christov, Solveig 460, Cicero 107, 108 Cixous, Hélène 594, 595 Claussen, Cathrine Steenbek 130, 131 Cocteau, Jean 333 Coelho, Paulo 714 Colbjørnsen, Jacob Edvard 152 Cole, Thomas 159 Coleridge, Samuel Taylor 615 Collett, Camilla 171, 176, , 203, 205, , 219b, 220r, 230, 243, 246, 250, 307, 324, 617 Collett, Mathea Collett, Peter Jonas 215 Collin, Christen 234r, 277, , 323 Comte, Auguste 209 Connelly, Marc 383 Cooper, Alice 541 Cooper, James 246 Copernicus, Nicolaus 88 Corneille, Pierre 134 Corso, Gregory 498 Courbet, Gustave 210 Crane, Stephen 449r Cranner, Alf 500 Creeley, Robert 537r Crøger, Olea 76 Culler, Jonathan 639 D Daa, Ludvig Kristensen 173 Dagerman, Stig 435 Dahl, Johan Christian Clausen (J.C.) 159, 159b, 161 Dahl, Niels Fredrik 617 Dahl, Tor Edvin 621 Dahl, Willy 718 Dahle, Gro 541, 557r, , 627b, 628r, 631, 650 Dahlerup, Pil 718 Dalby, Gene 625 Dalí, Salvador 439b, 554 Dante Alighieri 22b, 54, 179r, 544, 620, 630, 682, 694 Danto, Arthur 712 Dareios III 598 Darez, Memo 647 Darre, Oluf Mentzen 115b Darwin, Charles 208, 208b, 231, 590, 591 Dass, Petter 33, 103, 105, 111, 113, , 115b, 121r, 122b, 131, , 180r, 226, 284 Daudet, Alphonse 246, 253 Daumier, Honoré 210, 214b de Bourbon-Orléans, Anne-Marie-Louise 594 de Man, Paul 682 Dea (se Hedberg, Andrea) Debussy, Claude 333 Delacroix, Eugène 687 DeLillo, Don 683 Derain, André 333 Derrida, Jacques 168 Descartes, René 103, Deschner, Karlheinz 468 Dickens, Charles 213 Dickinson, Emily 429, 632 Dickmar, Helen (se Butenschøn, Hanna Andresen) Diderot, Denis 133 Dietrichson, Lorentz 279 Diktonius, Elmer 305, 513 Diriks, Emilie 216 Djaghilev, Sergej 333, 335 Dong, He 647 Donne, John 515 Dos Passos, John Roderigo 503 Dostojevskij, Fjodor M. 52, 83, 285, 286, 297, 396, 478, 601, 680 Drachmann, Holger 206 Dreyfus, Alfred 277 Dumas, Alexander d.y. 206 Dunker, Conradine 222 Durand, Asher 159 Duun, Emma 348 Duun, Olav 120, 230, 285, 313, 338, 339, , 348b, 353r, 354, 384r, 440, 510, 667, 719 Dybfest, Arne 272, 274, 285, 286, Dybvig, Per 673 Dylan, Bob 499, 537r, 538 Düzakin, Akin 581r E Edfelt, Johannes 641 Edvardssøn, Edvard 121 Eeg, Harald Rosenløw 648, 715 Egede, Hans 543 Egedius, Halfdan 24b, 25, 304 Egeland, Tom 621 Egge, Peter 284, 312, 313, , 322, 338, 440 Eggen, Arnljot , 503, 522 Eggen, Erik 36 Eggen, Torgrim 564, 647, 686, 687, 713 Egil Skallagrimsson 12b, 17, 40 41, 59 Egner, Thorbjørn 452 Eicher, Mannfred 515 Eide, Sirin 589 Eidem, Odd 457 Eidslott, Arnold 380, Einan, Ellen 626, , 637b, 638r Einar Skulason 45 Einstein, Albert 332 Eirik Blodøks 12, 39, 40 Eirik Magnusson 69 Eitrem, Hans 234r Ekelund, Vilhelm 284 Ekelöf, Gunnar 444 Eliot, Thomas Stearns 336, 385, 443, 444, 445 Ellefsen, Johan 366 Ellis, Bret Easton 683, 711 Elstad, Anne Karin 520 Elster, Kristian d.y. 308, 366 Elster, Kristian Mandrup 274, 274r Elster, Magli 458, 535 Éluard, Paul 533, 537r Emeryk, Wladyslav 320 Engelbretsdatter, Dorothe 105, , 112b, 114r, 116, 121, 122, 128, 150, 226, 532 Engelstad, Irene 519r Enquist, Per Olov 445 Erasmus av Rotterdam 90 Erik Magnusson 69 Erling Skjalgsson 41 Ermanarik 17 Espedal, Tomas , 677, 703 Espeseth, Karo 411 Eufemia 69 Evans, Bill 538 Evensen, Jens 501 Evensmo, Sigurd 440, 460 Ewald, Johannes 151, 152, , 157r, 180r F Fabricius, Sara Cecilia Görvell (se Sandel, Cora) Fafner, Jørgen 639 Faldbakken, Knut 514, 567, 569 Faldbakken, Matias 648, Falk, Erling 338, 383, 400 Falkberget, Johan 338, 339, , 357r, 366, 440, 713 Falkeid, Kolbein 492, 493 Falla, Manuel de 333 Fangen, Ronald 338, 339, 340, , 440, 715 Fasting, Claus 149, 152 Fastvoll, Marianne 681 Faulkner, William 503 Faye, Andreas 192 Fearnley, Thomas 159 Ferdinand Ferlinghetti, Lawrence 498 Ferrero, Guglielmo 282 Feuerbach, Ludwig 206, 209 Fichte, Johann Gottlieb 275 Finne, Gabriel 285, 322, 323 Finzi, Silvia Vegetti 644 Fjell, Kai 468b, 490r Fjørtoft, Olaus 203, 609 Flatabø, Jon 278 Flaubert, Gustave 212, 246, 273 Fleischer, Johan Seckmann 275 Flintoe, Johannes 159, 159b, 161 Fløgstad, Kjartan (pseud. K. Villum; K. Villun) 183, 222, 374, , 510b, 512r, 524, 550,

10 740 Navneregister 559, , 580, 601, 644, 645, 682, 686 Fontenelle, Bernard le Bovier 136 Forbech, L. 261b Ford, Richard Ford 645 Forrest-Thomson, Veronica 632 Fortunatus 42 Foss, Hans Andersen 278 Fosse, Jon 256b, 495, 531, 570, , 576b, 579b, 581r, 584, 607, 625, 648, 699, 700, 715 Fossum, Karin , 623b, 647 Francke, August Hermann 128 Frederik 3. 28, 102, 105, 145 Frederik Frederik Freud, Sigmund 81, 171, 218, 244, 332, 338, 390, 399, 400, 558, 645 Friberg, Roy 581r Friedrich, Caspar David 159, 159b, 160, 162b Friele, Christian 201 Friis, Peder Claussøn 93, 94 96, 95b, 98, 107, 144 Frimann, Claus 149, 152, 176 Frimann, Peter Harboe 149, 151, 152 Frobenius, Nikolaj 589, 591, 592, 604, 645, 648, 677, 683, 703 Fröding, Gustaf 284 Funk, Louise Charlotte (Lisel) (se Bjørneboe, Lisel) Fürst, Hans Backer 411 Førde, Einar 522 G Gaarder, Jostein 452, 520, 584, , 612b, 613b, 661, 715 Gad, Zille Knudsdatter 532 Galilei, Galileo 88, 144 Garbarek, Jan 502, 536b, 538 Garborg, Arne 45, 83, 197, 199, 200, 203, 206, 213, 221, 222, 246, , 261b, 265b, 268r, 270, 273, 274, 275, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 302, 304, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 354, 515, 522, 609, 713 Garborg, Arne Olaus Fjørtoft 261 Garborg, Hulda 200, 261, 316b, 317, 318, , 319r, 522, 532 Garborg, «Tuften» (se Garborg, Arne Olaus Fjørtoft) Garfalk, Martin Dahl 556b Gaudí, Antoni 532 Gauguin, Paul 370 Gauguin, Paul René 428b George, Henry 268 Giacometti, Alberto 616, 700 Gide, André 296 Gill, Claes 11, 34, 339, 341, 380, 385, 415, , 445, 512r, 513, 539, 634 Ginsberg, Allen 498, 687 Glad, Rasmus 96 Glum Geirason 40 Goethe, Johann Wolfgang von 171, 243, 457, 457r Goffman, Erving 672 Goksøyr, Toril 701b Gombrowicz, Witold 503 Goncourt, Edmond L.A. Huot de 246 Goncourt, Jules A. Huot de 246 Gorkij, Maxim 296 Graah, Asta 318 Graff, Finn 474b Gran, Gerhard Grass, Günter 438 Graves, Robert 337 Gravklev, Kari 71b Greenberg, Clement 712 Greenspan, Alan 691 Gregor den store 113 Grieg, Edvard 29, 159, 223, 303, 515 Grieg, Harald 386, 423 Grieg, Nordahl (pseud. Jonathan Jerv s.m. Nils Lie) 289, 339, 407r, 415, , 424b, 425r, 432, 439 Griffenfeld, Peder Schumacher 123 Grimm, Jacob 190, 191, 192 Grimm, Wilhelm 190, 191, 192 Grimsrud, Beate 648, 678, 679b, 680, 680r Gris, Juan 333 Groth, Jan 541 Grundtvig, N.F.S. 279 Grundtvig, Svend 77 Grünewald, Isaac 467 Grytten, Frode 265b, 611, 708 Grøndahl, Cathrine 688, Gudrød Dalekonge 26 Gulbrandsen, Adelheid E. Seyfarth 703 Gulbranssen, Trygve 414 Gulbransson, Olaf 245b Guldager, Kathrine Marie 657 Gulliksen, Geir , 648, 676 Gundelach, Kristen 433 Gundersen, Gunnar Bull 460 Gunnarsson, Hallvard 33, 93, Gunnerus, Johan Ernst 163 Gunnhild, dronning 56, 57 Gunnhild, kongsmor 39 Gunnlaug Ormstunge 12, 58 Gutenberg, Johann 90 Guttorm Sindre 12, 39 Gyda Eiriksdatter 51, 57 Gyllemburg, Thomasine 216 Gørbitz, Johan 219b H Haagensen, Nils-Øivind 686, 699, 700 Haavardsholm, Espen 502, 503, , 567, 568, 704 Habermas, Jürgen 126, 201, 714 Haff, Bergljot Hobæk 460, , 473r, 475 Hagen, Alf van der 648 Hagen, Ingeborg Refling (pseud. Inge Borg) 308, 412, 413b Hagen, Pål Sverre Valheim 709b Hagerup, Henning 584, 648 Hagerup, Inger 380, 415, 423, , 428b, 429r, 432, 438, 458 Hagerup, Klaus 568, 621 Halberg, Jonny 644, 645, 648, , 669b Hall Torarinsson 42 Hall, Justin 703 Halvdan Svarte 12, 55 Halvorsen, Finn 433 Halvorsen, Jens Braage 203, 279 Hambro, Carl 495 Hambro, Carl Joachim 495 Hamsun, Bergljot 291 Hamsun, Knut 182, 200, 226, 262, 265b, 272, 274, 282, 283, 284, 285, 286, , 289b, 290b, 295b, 296r, 306, 312, 313, 314, 318, 319, 324, 332, 339, 340, 342, 346, 347, 363, 392, 395, 400, 423, 433, 440, 495, 510, 511, 514, 523, 569, 592, 620, 680 Hamsun, Marie 290b, 291, 319 Hamsun, Victoria 291 Hansen, Andreas 288 Hansen, Erik Fosnes 567, 570, 589, 592, 593 Hansen, H.C. 282 Hansen, Hans Olaf Hansen, Inger Elisabeth 500, 549, 555, 636 Hansen, Jan-Erik Ebbestad 167 Hansen, Maurits Christopher 164, 167, 169, , 172r Hansson, J.K. (se Bojer, Johan) Hansson, Laura (pseud. Laura Marholm) 282, 318, 319 Hansson, Ola 275, , 286, 293 Hansteen, Aasta 203, 277, 318 Hansteen, Christopher 163 Harald Hårfagre 12, 37, 39, 51, 55, 94 Hardenbech, Ambrosius 111 Harstad, Johan 648, 708, 709b, 710 Hartmann, Eduard von 306 Haslund, Ebba 473, 474, 474b Hass, Robert 543r Hauge, Alfred 218, 433, 460, 471, 472, 474, 715 Hauge, Hans 715 Hauge, Hans Nielsen 129b, 130, 172 Hauge, Kolbjørn 621 Hauge, Olav H. 440, , 447b, 449r, 503, 533, 538, 624 Haugen, Bjørn Erik 708 Haugen, Paal-Helge 451, 500, 502, 532, 533, , 543r, 547r, 548, 620, 628r, 636 Haugland, Tormod 682 Hauptmann, Gerhart 319 Hayd, Joseph 136

11 Navneregister 741 Head, Bessie 596 Hedberg, Andrea 343, 346 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 269, 279 Hegel, Julie 378b Hegge, Per Egil 661 Heggelund, Kjell 516, 533, 534 Heggland, Johannes 433 Heiberg, Gunnar 277, 318, 320, 321, 325 Heidegger, Martin 332, 487, 593, 615 Heidenstam, Verner von 284, 287 Heine, Heinrich 222, 457 Heivoll, Gaute 703, 704 Helland, Amund Theodor 203 Helle, Helle 658 Hellesnes, Jon 222 Hellstenius, Henrik 532 Heltberg, Henrik 173, 223, 227, 235, 246 Hemingway, Ernest 296, 330, 337, 400, 408, 409, 410, 470, 476, 517, 524, 587 Hendrix, Jimi 499, 499b Henriksen, Jan O. 485b Henriksen, Leif 714 Henriksen, Levi 666 Henriksen, Vera 470 Heraklit 630 Herbjørnsrud, Hans 559, 570, 587, 601 Herder, Johann Gottfried Hersleb, Peder 130 Hertervig, Lars 256b, 549, 578 Heske, Marianne 621 Hesse, Hermann 296, 457, 498 Hettner, Hermann 236 Heyerdahl, Thor 14, 644, 652 Heyerdal, Ragna (se Hørbye, Ragna) Hiide, Lisbeth 566 Hildegard von Bingen 532 Hindemith, Paul 333 Hiorthøy, Kim 653 Hitler, Adolf 243 Hjorth, Vigdis 588, 589, 589b, 647, 703 Hobbes, Thomas 165 Hoel, Sigurd 338, 339, 341, 383, 385, 386, , 400b, 401r, 411, 415, 440, 523, 586, 687 Hoem, Edvard 503, , , 704 Hofmo, Gunvor 380, 436, , 441b, 442r, 443, 446, 449, 459, 487, 537, 537r, 538, 625 Hoffmann, E.T.A. 171 Hognestad, Peter 226 Holberg, Christian Nielsen 137 Holberg, Ludvig 68, 109, , 125b, 130, 132, 133, , 138b, 145b, 147r, 163, 176, 183, 325, 532, 533 Holm-Olsen, Ludvig 30, 35, 36 Holm, Gro 414, 414r Holm, Peter R. 380, 459, 502, 533 Holmås, Stig 522 Holt, Anne 621, 647 Holt, Kåre 433, 440, 460, 469, 470 Holth, Åsta 470 Homer 444 Hopper, Edward 611, 708 Horats 135, 137, 169 Houellebecq, Michel 711 Hovden, Anders 226, 304 Hovland, Ragnar 559, , 603b, 607, 621, 682 Howarth, David 440 Hultberg, Peer 657 Hussain, Khalid 647 Husserl, Edmund 487, 607 Huysman, Joris-Karl 285 Huysum, Jan van 187 Hval, Ella 432 Hval, Jenny 707 Hverven, Tom Egil 648 Hägg, Göran 718 Händel, Georg Friedrich 101 Hødnebø, Tone 539, 626, , 633b, 634r, 640, 648, 688 Højholdt, Per 629, 630 Hölderlin, Friedrich 446, 615 Hølmebakk, Sigbjørn , 471b Hørbye, Ragna (pseud. RAH) 318, 319 Håkon 5. Magnusson 49, 69, 73, 77 Håkon , 160b Håkon den gode 40 Håkon Håkonsson 16, 42, 54, 58r, 63, 64, 69, 77, 85, 197, 237, 238, 307 Håkon jarl 40 Hånes, Øivind 687, 707 I Ibsen, Henrik (pseud. Brynjolf Bjarme) 42, 85, 96, 171, 172, 173, 182, 183, , 203, 206, , 219, 221, 223, 227, 231, 232, , 237b, 240b, 245b, 246r, 254, 260, 262, 269, 275, 283, 286, 290, 291, 302, 307, 318, 319, 321, 338, 366, 402, 424, 469, 475, 505, 509, 529, 530, 532, 540, 593, 618, 684, 713 Ibsen, Suzannah 221, 236 Inadomi, Masahiko 541 Indreeide, Erling 635 Ingebjørg Håkonsdatter 69 Ingebrekt, Alf (se Larsen, Alf) Ingemann, Bernhard Severin 171 Ionesco, Eugène 438 Iunker, Finn 648, 653 Iversen, Gunnar 669b J Jabès, Edmond 641 Jackson, Michael 566 Jacobsen, Jens Peter 206, 208, 273 Jacobsen, Rolf 33, 34, 339, 341, , 416b, 419b, 420r, 433, 445, 446, 458, 487, 625 Jacobsen, Roy 557r, 559, 569, 570, , 589 Jacobson, Roman 212 Janson, Kristofer Nagel 260, 278 Jansson, Tove 532 Jarret, Keith 538 Jarvoll, Svein 570, 599, 600 Jaspers, Karl 332 Jefferson Airplane 499 Jensen, Axel , 687 Jensen, Eva 620, 626 Jensen, Gustav 226 Jensen, Johannes V. 284, 377r, 390, 391b Jensen, Peter Andreas 203, 204, 280 Jerv, Jonathan (se Grieg, Nordahl; Lie, Nils) Jessen-Schardebøll, Erich Johan 192 Johannesen, Georg (pseud. Guri Johns) 234, 380, 446, , 485b, 486r, 491, 640 Johannessen, Doris 145b Johansen, Adele 584 Johansen, Hjalmar 671 Johanssen, Terje 549, 554 Johns, Guri (se Johannesen, Georg) Johnsen, Hallvard 472 Johnsen, Sara 648 Jónsson, Finnur 17 Jónsson, Jón Sveinbjørn 500 Jonsson, Tor 65, 433, , 456r Joplin, Janis 499, 541 Jorsalfar, Sigurd 590 Jorunn Skaldemøy 39 Joyce, James 333, 336, 385, 393, 421, 503, 569, 572, 575, 598, 600, 601 Jucker, Rainer 597b Juel, Arthur (se Omre, Arthur) Juel, Dagny (se Przybyszewska, Dagny Juel) Jung, Carl Gustav 81, 390, 558, 645 Jæger, Hans , 277, 302, 323, 325, 704 Jølsen, Ragnhild 338, 340, , 362b Jönsson, Anders 386 Jørgen Hattemaker (se Borgen, Johan) Jørgensen, Johannes 287 K Kafka, Franz 296, 385, 400, 401, 404, 408, 478, 503, 593, 601, 606, 682 Kant, Immanuel 275 Kapstad, Egil 538 Karim, Nasim 647 Karl Karl Karl den store 53, 78 Karl Johan 188b Karl Jónsson 55 Karlbom, Henning 549 Karlsten, Torodd 337

12 742 Navneregister Keats, John 39, 699 Keilhau, Baltazar Mathias 163 Keilhau, Carl Kepler, Johannes 88 Kerouac, Jack 498, 687, 699 Kesey, Ken 498 Keyser, Rudolf 191 Khemiri, Jonas Hassen 647 Kieler, Laura 318 Kielland, Alexander L. 96, 199, 200, 206, 207, 211, 212, 213, 232, 246, , 253b, 256b, 258r, 260, 266, 274, 291, 302, 307, 318, 324, 338, 350, 522, 713 Kielland, Beate 252 Kielland, Kitty 252 Kierkegaard, Søren 205, , 207b, 252, 254, 268, 269, 332, 372, 374, 509, 615 Kifer, Anselm 434b Kinck, Hans Ernst 200, 265b, 274, 284, 288, , 309r, 312, 313, 318, 319, 324, 366, 412 Kinck, Minda 307, Kingo, Thomas , 111r, 113, 120, 121, 122, 131, 150 Kittelsen, Erling 541, 542, 543r, 548, 549, 569 Kittelsen, Theodor 71, 73b, 155b, 193, 193b Kiøsterud, Erlend 559 Kjerulf, Halfdan 176 Kjerulf, Ida 176, 178 Kjær, Nils 288, 324b, 325 Kjærstad, Jan 218, 404, 569, , 571b, 574r, 644, 645, , 657, 686, 690 Kjørup, Frank 639 Klein, Yves 596 Kleiva, Rønnaug 602, 605b, , 703 Klintberg, Bengt af 84r Klopstock, Friedrich Gottlieb 156, 171 Kloster-Lasse (se Nilssøn, Laurits) Knausgård, Karl Ove 676, 677, 678, 703, 715 Knutsen, Knut Hermod 400b Koch, Anton 159 Koefoed, Holger 547r Koenig, Friedrich 202b Koestler, Arthur 438 Kokoschka, Oskar 333, 333b, 361 Kollskegg (se Larsen, Gunnar) Konupek, Michael 647 Kornstad, Jan «Devo» 556b Kraft, Jens 148 Krag, Thomas 302 Krag, Vilhelm 200, 265b, 282, 287, , 312 Kramer-Andreassen, Gisken (se Wildenvey, Gisken) Kramer, Hilde 531r, 618 Krapotkin, Pjotr Aleksejevitsj 322 Kristensen, Miriam 710, 710b, 711 Kristensen, Tom 305, 368 Kristeva, Julia 218 Kristian Kristiansen, Stian 674b Krog, Gina 203, 281, 281r, 304, 317 Krog, Helge 338, 339, 370, 371r, 383, 400, 401r, 402 Krohg, Christian 24b, 28b, 210, 215b, 264, , 276b, 321, 323, 540 Krohg, Oda 540 Krokann, Inge Krøyer, Peter S. 248b Kubota, Shigeko 595 Kulterstad, Arne 232 Kundera, Milan 393, 404 Kupec, Ivan 615 Kureishi, Hanif 647 Kurland, Roger 650 Kvalshaug, Vidar 645 Køltzow, Liv 502, , 519r, 568 L La Fontaine, Jean de 171 Laakso, Päivi 703, 707 Lagerkvist, Pär 305, 358, 360, 368, 375 Lagerlöf, Selma 284, 592 Lampe, Julie 145b Landstad, Magnus Brostrup 76, 226 Langbehn, Julius , 286, 312 Lange-Nielsen, Sissel 470 Lange, Christian 281 Langeland, Henrik H. 564, 683, 713 Langhof, Wolfgang 436 Lanham, Richard 639 Larsen, Alf (pseud. Alf Ingebrekt) 339, 340, 369, , 377r Larsen, Gunnar (pseud. Kollskegg) 325, 339, 341, , 408b, 408r, 421, 538 Larsen, Terje Holtet 684 Larsson, Stieg 623, 700 Laskey, Jack 579b Lawrence, D.H. 385, 615 Leary, Timothy 499 Lem, Karen 137 Lem, Stanislaw 691 LeMay, Curtis 497 Lenin, Vladimir Iljitsj 338 Leonardo da Vinci 90, 211b, 610 Leonora Christine (se Ulfeldt, Leonora Christine) Leschly, Helvig 170 Lessing, Doris 517 Leuch, Morten Levertin, Oscar 287 Levin, J. 155b Lidforss, Bengt 320 Lidman, Sara 445, 704 Lie, Arvid Torgeir 545 Lie, Bernt 284, 312, 316 Lie, Hallvard 639 Lie, Jonas Lauritz Idemil 173, 199, 200, 206, 214, 223, 227, , 248b, 251r, 253, 254, 260, 262, 274, 283, 288r, 291, 317, 324, 354, 713 Lie, Nils (pseud. Jonathan Jerv s.m. Nordahl Grieg) 409, 423 Lie, Sissel Lie, Thomasine (f. Lie) 247 Lieblein, Jens Daniel Carolus 281 Lindegaard, Mai (pseud. Synnøve Christensen) 470 Lindell, Unni 621, 647 Lindeman, Ludvig Mathias 76, 191 Lindgren, Astrid 532 Lindstrøm, Merethe 587, 588, 644 Linnestå, Aasne 656r Lita (se Øberg, Edith) Litleré, Mons 203 Lochmann, E.F. 208, 209 Locke, John 133 Loe, Erlend 591, , , 649b, 652r, 703 Lofthuus, Christian 172 Lomheim, Sylfest 661 Longinos Kassios 151 Loy, Mina 636 Lukács, Georg , 244 Lukian 509 Lund, Thure Erik , 663b, 665r, 687 Lunden, Eldrid 502, 532, 533, , 539b, 540r, 545, 635 Lundkvist, Artur Luther, Martin 90, 110, 117, 128b Lygre, Arne 648 Lygre, Aslaug Låstad 433 Lylloff, Rikke 709b Lyotard, Jean-François 568 Lyschander, Claus 121 Lystrup, Geirr 500 Løding, Steinar 570, Løken, Bård 652r Løland, Rasmus 284, 312, 313, 316 Lønn, Øystein , 525r, 559, 568, 646 Løveid, Cecilie 531, 531r, 532, 567, 648, 695r Løvåsen, Sigmund 666 M Machiavelli, Niccolò 91 Magerøy, Ragnhild 470 Magnus den gode 41 Magnus Lagabøte 11b, 69 Magnússon, Árni 121 Mahrt, Haakon Bugge 412 Maier, Ruth 436, 442, 537 Mallarmé, Stephan 286, 446 Mandelstam, Osip 630 Mann, Thomas 296, 513 Mansbach, Adam 652r Mansour, Joyce 594

13 Navneregister 743 Manzoni, Piero 712 Marcel, Gabriel 332 Margrete, dronning 94 Marhaug, Lasse 708 Marholm, Laura (se Hansson, Laura) Marie de France 65 Marinetti, Filippo Tommaso 333 Márquez, Gabriel García 517 Marryat, Frederick 246 Marstein, Trude 646, , 655b, 656r, 675, 704 Marstrand, Wilhelm 207b Martens, Camilla 701b Martinsson, Harry 691 Marx, Karl 400, 459 Masaccio 210 Matisse, Henri 333, 687 Maurstad, Toralv 684 McCarthy, Joseph Raymond 438, 479 Mehren, Stein 85, 380, 446, 482, , 488b, 490r, 515, 625, 640, 687, 707 Melanchton, Philip 94 Meyer, Ove Gjerløw 152 Michelangelo 87b, 90 Michelet, Jon 503, 506r, 516, 522, 567, 621 Midré, Markus , 697b Milhaud, Darius 333 Miljeteig, Sjur 697, 697b Mill, John Stuart 207, 243, 252, 287 Miller, Henry 296, 498 Miller, Lee 436b Milton, John 523 Mingus, Charles 526 Miró, Joan 333 Mjelve, Sigmund 549, 555, 688 Mjøen, Augusta 518 Moe, Jørgen 74, 76, 85, 160, 191, , 195r, 196, 228, 229, 262 Moe, Karin 570, 595, 595b, 596, 597b, 598, 682 Moe, Moltke 76 Mogens Lauritsen, biskop Mohr, Laura (se Hansson, Laura) Moi, Ingvar 549 Molière 141, 143 Monrad, Cally 433 Monrad, Marcus Jacob 179, 208, Monroe, Marilyn 481b, 481 Montaigne, Michel de 146, 404 Montale, Eugenio 641 Montesquieu, Charles de Secondat 133, More, Thomas 90 91, 146 Moréas, Jean 376 Moren, Halldis (se Vesaas, Halldis Moren) Moren, Sven 284, 312, 427, 427r Morrison, Jim 499 Mortensson-Egnund, Ivar 261, 374, 376 Mozart, Wolfgang Amadeus 136, 618 Muhammed 714 Mumle Gåsegg (se Borgen, Johan) Munch, Andreas 197, 228 Munch, Anna 318 Munch, Edvard 284b, 304, 305, 306, 308b, 320, 384r, 411, 515, 545 Munch, Peter Andreas 173, 191, 281 Munthe, Gerhard 19b, 24b Munthe, Margrethe Musil, Robert 296 Mussolini, Benito 288, 325 Muus, Rudolf 278 Mykle, Agnar 440, 460, , 464r, 479, 677 Myklebust, Agnar (se Mykle, Agnar) Müller, Amalie (se Skram, Amalie) Müller, August 269 Müller, Heinrich 114 Myrdal, Jan 445, 704 Mæhle, Leif 374r Møller, Emma (se Duun, Emma) Møller, Ingeborg 415 Møller, Peder 114 Mørck, Paal (se Rølvaag, Ole Edvart) N Naipaul, V. S. 647 Nansen, Fridtjof 14, , 671 Nansen, Peter 343 Napoleon Bonaparte 162, 258r Nedreaas, Torborg 438, 440, , 461b, 462r, 464 Nein, Jo (se Anker, Nini Roll) Neruda, Pablo 512b, 513 Nesbø, Jo 621, , 624b, 715 Nesse, Åse Marie 549 Nevison, Christopher R.W. 330b Newth, Mette 543r Newton, Isaac 133 Nexø, Martin Andersen 284 Niedecker, Lorine 632 Nielsen, Axel (se Sandemose, Aksel) Nietzsche, Friedrich 264, 268, 282, , 284b, 286, 297, 319, 322, 361 Nikolas Arnessøn 238 Nilsen, Bjørn 522 Nilsen, Ernst (se Orvil, Ernst) Nilsen, Karen 304 Nilsen, Lillebjørn 500 Nilsen, Rudolf , 431b, 432r, 550 Nilsen, Tove 516, 517b, 518 Nilssen, Olaug 647, 653, 680, 681 Nilsson, Mattis 77 Nilssøn, Jens 93, 95, Nilssøn, Laurits 91 Nordheim, Arne 490r, 541 Nordraak, Rikard 231 Norli, Olaf 203 Normann, Regine 310, 319, 363 Novalis 164, 171 Nupen, Kjell 543r Nygaard, William 714 Nygard, Olav 339, 340, 369, , 375r, 377, 380, 447 Nygårdshaug, Gert 529 Nyhus, Svein 626, 627b, 628b Nyquist, Arild 549, 630, 650 Nystrøm, Jenny 304 Nærup, Carl 283, 287, 323, 324, 325 Næss, Arne 487 Næss, Kate 492, 492r, 538 Næss, Kristine 653, 698, 699, 708 O O Hara, Frank 537r, 538 Obrestad, Tor 502, 503, 522, 523, 524, 533, 567, 568 Obstfelder, Sigbjørn 34, 200, 262, 282, 283, 286, 287, , 298b, 301r, 302, 306, 324, 340, 445, 487, 719 Oehlenschläger, Adam , 171, 176, 178, 205, 212, 237 Oftedal, Lars 253b, 290 Olaus Fjørtoft 261 Olaus Magnus 98b Olav b, 479 Olav den hellige 16b, 25, 37, 38, 41, 45, 51 52, 56, 278, 346r Olav Tryggvason 25, 50b, 51 Olsen, Morten Harry 568, 621 Olsen, Pål Gerhard 621 Olve Nuva 39 Omre, Arthur (pseud. Arthur Juel) , 409b, 410r Opitz, Martin 106, 639 Opstad, Steinar 688, 693, 694, 695, 695r Orvil, Ernst , 538 Orwell, George 438 Osmundsen, Mari (pseud.) 518, 522, 647 Ossietzky, Carl von 289, 338, 363 Oterholm, Anne 644, 659, 660, 661, 668 Ousdal, Sverre Anker 347b Ovid 169 Owen, Wilfred 337, 425 P P., Kåre (se Anker, Nini Roll) Paganini, Nicolò 164 Parker, Charlie 526 Parson, Albert 322 Pascal, Blaise 103, 104 Pasternak, Boris 296 Paus, Ole 500, 515 Pave Benedikt XVI 714 Pedersen, Bente 520

14 744 Navneregister Pedersen, Gustav Munch 368 Pedersen, Knud (se Hamsun, Knut) Pedersen, Odd Kvaal 256b Pedersen, Torgeir Rebolledo 641, 642 Pederssøn, Geble 93 Peerson, Cleng 471 Pèguy, Charles 327 Penderecki, Krzysztof 440 Perkins, David 718 Persen, Synnøve 610 Petersen, Anne Marie Steen 424b Petersen, Clemens 230 Petersen, Eilif 24b Petrarca, Francesco 179r, 457 Petterson, Per 570, , 585b, 586r, 715 Piaget, Jean 645 Picasso, Pablo 333, 334b, 335, 336, 383, 422, 526, 569, 572 Pirsig, Robert 498 Plath, Sylvia 635 Platon 151, 287 Plotin 164 Poe, Edgar Allan 170, 414, 592, 615, 624, 645 Pollen, Geir 620, 626, 688 Polo, Marco 651 Pontoppidan, Erik , 146, 203 Pope, Alexander 149 Portaas, Herman (se Wildenvey, Herman) Postman, Neil 511 Poulenc, Francis 333 Pound, Ezra 385, 445, 630 Pozzo, Andrea 101b Pram, Christen 149 Presley, Elvis 481 Prokofjev, Sergej 333 Proudhon, Pierre Joseph 206 Proust, Marcel 336, 385, 503, 520, 598, 601, 713 Prydz, Alvilde 277, 318 Przybyszewska, Dagny Juel 282, 320, 321b, 540 Przybyszewskij, Stanislav 320 Prøysen, Alf 307, 377, 430, 433, , 453b, 456 Pufendorf, Samuel 133 Q Quant, Mary 484b Quine, Willard 639 Quintilian 107 Quisling, Maria 532 Quisling, Vidkun 433, 532 Quist, Ella (se Hval, Ella) R Rabelais, François 91, 509, 511 Rachmaninov, Sergej 164 Racine, Racine 104, 134, 427 Rafael 90 Ragde, Anne B. 570, 589 Ragnvald jarl 42 RAH (se Hørbye, Ragna) Rainer, Maria Rilke 707 Ramm, Fredrik 411 Ramm, Minda (se Kinck, Minda) Ramskeid, Maren Ramsland, Beate (se Kielland, Beate) Ramslie, Lars 653, 671b, , 677 Rangøy, Nina 565b Rasmussen, Anders Juhl 715 Rasmussen, Egil Rasul, Abo (se Matias Faldbakken) Ratkje, Maja 707 Ratzinger, Joseph 714 Reenberg, Tøger 137 Reich, Wilhelm 400, 645 Reimers, Karoline (se Bjørnson, Karoline) Rein, Jonas 164, Reiss-Andersen, Gunnar 415, 432, 433r Reitzer, Christian 138 Rekdal, Anne Marie 593 Relling, Ingmar 501, 502b Remarque, Erich Maria 337 Renberg, Tore 653, 673, 674, 674b, 675 Reusch, Hans Leganger 159, 161 Ribe, Eldbjørg 626 Ribot, Théodule 285, 286 Rifbjerg, Klaus 629, 671 Riley, John Erik 656r, , 708 Rimbaud, Arthur 286, 411, 446, 449r, 537r, 615, 616 Rimbereid, Øyvind 688, 689b, 690, 690r, 691 Ring, Barbra 316, 363, 366 Robbe-Grillet, Alain 503, 524 Robert, broder 63, 64 Roland, ridder 78 Rolfsen, Alf 383 Rolfsen, Nordahl 181, 316 Rottem, Øystein 517, 718 Rousseau, Jean-Jacques 150, 181, 615 Rud, Borghild 455b Rud, Nils Johan , 460 Rushdie, Salman 475, 647, 714 Rygg, Pernille 621, 647 Rygh, Oluf 203 Rykkja, Helge 500, 533 Rypdal, Arild 621 Rytter, Henrik 339 Rølvaag, Ole Edvart (pseud. Paal Mørck) 367 Rørek Dagsson 26 S Sade, Marquis de 591 Sand, George 206, 216 Sandbeck, Vidar 495 Sande, Jakob 339, 415, , 430r Sandel, Cora 339, , 386b, 389b, 389r, 460 Sandemo, Margit 520 Sandemose, Aksel 307, 338, 339, 340, 341, 385, , 391, 394r, 400, 440, 454, 460, 523, 568, 586, 601, 668, 713 Sandemose, Eva 391b Sandemose, Hedda 391b Sars, Ernst 203, 208, 279, 281, 281r, 304 Sartre, Jean-Paul 332 Sassoon, Siegfried 337 Satie, Eric 333, 615 Saxo Grammaticus 58, 78 Scheen, Kjersti 621, 647 Schelling, Friedrich W.J. 163, 164, 171 Schibsted, Christian 201 Schiller, Friedrich 166, 171 Schjelderup, Harald 338 Schjelderup, Kristian 83, 338 Schjerven, Torgeir 620 Schjøtt, Mathilde 203, 318 Schlegel, Friedrich 164 Schleich, Carl 320 Schleiermacher, Friedrich 171 Schneemann, Carolee 595, 596 Schopenhauer, Arthur 297 Schrader, Johann Hermann 130 Schumann, Robert 29 Schwach, Conrad Nicolai 169, 170 Schwartz, Hugo (se Winsnes, Hanna) Schweigaard, Anton Martin , 179, 281 Schönberg, Arnold 333, 335, 336, 440, 569, 572 Schøning, Gerhard Scott, Gabriel 284, 312, 312b, 313, 313b, 315, 316, 440 Scott, Walter 169, 171, 246 Scribe, Eugène 236 Sebald, W. G. 620 Seierstad, Åsne 715 Seland, Hans 316 Serck, Peter 593, 594 Shakespeare, William 91, 156, 179r, 183, 212, 237, 427, 429, 457, 524, 630 Shankar, Ravi 499 Shaw, George Bernard 239 Shelley, Mary 363 Siful Sifadda (se Wergeland, Henrik) Sigrid Storråde 25, 50b, 57 Sigtrygg Silkeskjegg 12 Sigurd jarl 12 Sigurd Jorsalfare 55 Sigurd Lodvesson 12 Sigurd Munn 55 Sigurd, biskop 51 Sigvat Skald (se Sigvat Tordsson) Sigvat Tordsson 41 Sinding, Christian August 303 Singer, Isaac B. 296

15 Navneregister 745 Sirowitz, Hal 652r Sivle, Per , 316, 324, 354, 713 Sjur, Arne Bendik 449r Sjödin, Erik 707 Skagen, Fredrik 621 Skagen, Kaj 376, 500, 567 Skallagrim Kveldulvsson 17 Skard, Sigmund 456 Skavlan, Olaf 281 Skjervheim, Hans 222 Skjæraasen, Einar 415 Skjønsberg, Simen 522 Skram, Amalie 199, 200, 206, 213, 246, , 271b, 273r, 286, 302, 317, 318, 319, 324, 354, 520, 622, 713 Skram, Erik 269, 282, 319 Skrede, Ragnvald 456 Skule jarl 42, 58r, 197, 237, 238 Skårederud, Finn 525r Sletaune, Pål 669b Smed, Hans Hanssøn 121 Smetana, Bedrich 159, 210 Smith, Adam 207 Småge, Kim 621 Sneedorff, Jens Schielderup 148 Snefrid 56, 57 Snyder, Gary 498 Solheim, Vilhelm , 323 Solomons, Leon 638 Solstad, Dag 52 53, 87, 88r, 404, 476, 493, 500, , 504b, 506r, 510, 516, 522, 523, 547r, 567, 568, 569, 580, 601, 604, 644, 677, 686, 703, 707, 715 Sontag, Susan 683 Sorel, Georges 330 Sorley, Charles Hamilton 425 Spegel, Haquin 107 Spener, Philipp Jacob 128 Spengler, Oswald 297, 330 Spielrein, Sabina 558, 645 Spinoza, Baruch de 103 Spook, Per 514 Staalesen, Gunnar 519r, 621, 622 Stabell, Alfred Bredo 173, 210 Staël, Madame de 216 Stalsberg, Tom 557r Stang, Fredrik Stanley, Henry Morton 408r Starheimsæter, Hermann 607, 609, 626, 688 Steen, Thorvald 541, , 628r Steffens, Henrich 164, 165, 184 Stein, Gertrude 638 Steiner, Rudolf 76, 374, 376 Stendhal 212, 213 Stenersen, Rolf 341, Stenerson, Peter Christopher 149 Stephanius, Hans 106 Sterne, Laurence 157, 222, 509 Stevens, Wallace 537r, 538 Stien, Laila 559, 609, 610 Stiernhielm, Georg 106 Stigen, Terje 470 Stjernfelt, Frederik 712 Stockfleth, Thomas 149 Storholmen, Ingrid 707 Storm, Edvard 149, 152 Strauss, David 209 Stravinskij, Igor 333, 712 Strid, Jacob Martin 652r Stridsberg, Sara 706 Strindberg, August 206, 275, 297, 320, 523, 569 Struensee, Johan Friedrich 127 Strunge, Michael 625, 629, 630, 696 Stueland, Espen 648, 700, 701 Sturla Tordsson 60 Sturlason, Snorre 12, 13r, 22, 25 26, 27, 27b, 28b, 29, 37 38, 39, 41, 42, 44, 56 58, 58r, 60, 67, 590, 591 Størsson, Mattis 93 Støylen, Bernt 226 Suhm, Peter Frederik 148 Sunde, Ole Robert 569, 570, 593, 598, 599, 607, 653, 654 Sundt, Eilert 205, 279 Sundt, Karen 278 Sunniva, Sta. 51b Surén, Odd W. 602, 607, 682 Svarstad, Anders 342 Sveen, Åsmund 433 Sveinsson, Brynjólfur 27 Sverdrup, Harald , 450b Sverdrup, Johan 232, 288, 304 Sverre 55 56, 470 Swift, Jonathan 146 Syv, Peder 77, 123 Syvertsen, Håvard 676 Sæterbakken, Stig Söderberg, Hjalmar 400, 707 Södergran, Edith 305, 358, , 368, 398, 444, 513, 515 Sørensen, Johan 203 Sørreime, Oskar 265b T Tafdrup, Pia 625, 715 Taine, Hippolyte 209, 213 Takvam, Marie 458 Tan, Amy 647 Tandberg, Vibeke 561b Tarkovskij, Andrej 691 Tausen, Hans 91 Teigen, Karl Halvor 696 Temte, Rune 671 Tennyson, Alfred Lord 446 Terato-logen, Nikanor 615 Thatcher, Margaret 564, 565b Theodoricus monachus (se Tore munk) Thiis, Jens 287, 302, 303 Thomas a Kempis 132 Thomas, Dylan 615 Thomissøn, Hans 92 Thomsen, Søren Ulrik 625 Thomson, James 149 Thoresen, Anna Magdalene 220, , 222r, 246 Thoresen, Hans Conrad 221 Thoresen, Suzannah (se Ibsen, Suzannah) Thorud, Svein 543 Thrane, Marcus 235 Thrane, Nanna 318 Thrap-Meyer, Johannes 415 Tieck, Ludwig 164, 171 Tikhonov, Vladimir 549 Tiller, Carl Frode 704, 705, 705b, 706 Tjensvold, Trude 685 Tjodolv fra Kvine 39, 40r Tolstoj, Leo 213, 268 Torbjørn Hornklove 39, 40r Tordenskiold, Peter Wessel 127, 470 Tore munk Torfæus, Tormod 121 Torgersen, Fredrik Fasting 467, 648 Torleiv Spake 39 Tormod Kolbrunarskald 37, 38 Torseter, Øyvind 680r Torsheim, Oddvar 546b Torvund, Gunnar 541 Torvund, Helge 549 Trakl, Georg 446 Tranströmer, Tomas 537r Treschow, Niels 163, 167, 171, 184 Tullin, Christian Braunmann Turèll, Dan 715 Turgenjev, Ivan 246 Tusvik, Marit 602, 604, 605 Tuverud, Rune 543 Tvedt, Jens 277, 284, 313 Tveitt, Geirr 430 Tveter, Kåre 490r Tveteraas, Tone (se Bjørneboe, Tone Tveteraas) Tzara, Tristan 594 U Udnæs, Sverre 500, 529, 530, 538 Ueland, Ole Gabriel 172 Ulfeldt, Corfitz 121 Ulfeldt, Leonora Christine Ullern, Ola (se Borgen, Johan) Ullmann, Linn 648, 675, 715 Ullmann, Vilhelmine 203 Ulv Sebbason 40

16 746 Navneregister Ulven, Tor 500, 549, , 553b, 554r, 601, 625, 630, 640, 653, 654, 688 Undset, Sigrid 182, 226, 289, 313, 338, 339, 340, , 342b, 346r, 348, 354, 363, 365, 365r, 366, 440, 470, 589, 715 Uppdal, Kristofer 34, 305, 338, 339, 340, 341, 354, , 359r, 360b, 361r, 366, , 377, 385, 440, 445, 510, 550, 713 Uri, Helene 661, 662, 681, 713 Utrillo, Maurice 333 V Valheim, Pål Sverre 709 Valiente, Marcelino 671 Valkeapää, Nils-Aslak 610, 707 Valmann, Jonfinn 514 Vardund, Ingerid 684 Vasiljevna, Maria (se Quisling, Maria) Vedel, Anders Sørensen 77 Vennberg, Karl 443, 444 Vergil 140 Verlaine, Paul 286 Vesaas, Halldis Moren 395, 396b, 415, , 426b, 427r, 437r, 458, 625 Vesaas, Tarjei 339, 361, 385, 392, , 396b, 399r, 426, 427, 440, 460, 582, 584, 601, 707 Vestly, Anne-Cath. 452 Vibe, Johan 152 Vigeland, Gustav 95b Vigny, Alfred de 640 Vik, Bjørg 514, 520 Vikhagen, Håvard 643b Villum, K. (se Fløgstad, Kjartan) Villun, K. (se Fløgstad, Kjartan) Vincentius av Veauvais Vindtorn, Kjell Erik (Triztan) 549, , 631, 687, 707 Vinje, Aasmund Olavsson 173, , 203, 204, , 224b, 225r, 227, 235, 268, 269, 324, 325, 392, 609, 615 Vogt, Nils Collett 283, 302, 303, 310 Vold, Jan Erik 66, 409, 457, 458, 500, 502, 503, , 536b, 537r, 541, 549, 557, 625, 630, 640 Voltaire 133, 152, 206, 615 Voss, Johanne 145b Vreeswijk, Cornelis 538 Vullum, Margrete 203 Vaa, Aslaug 339, 415 Vaage, Lars Amund 542, 559, , 645 W Wagner, Richard 285 Waldrop, Rosmarie 700 Wallace, David Foster 683 Wardenær, Torild 648, 688, 691, 692, 692r, 693, 693b Warhol, Andy 481b, 482 Wassmo, Herbjørg , 521b, 521r, 567 Weber, Max 128 Wedel Jarlsberg, Gustav Wilhelm 123 Weil, Simone 438 Weininger, Otto 287 Welhaven, Johan Sebastian Cammermeyer 164, 167, 169, , 175b, , 180r, 182, 183, 184b, 185, 190, , 215, 226, 228, 281, 617 Wendt, Jo (se Bauer, Ola) Werenskiold, Erik 193 Wergeland, Amalie Sofie 182 Wergeland, Camilla (se Collett, Camilla) Wergeland, Henrik Arnold (pseud. Siful Sifadda) 160, 162b, 164, 165, 166, 169, , , 180r, 181b, 184b, 188b, 189r, 190, 195, 215, 324, 370, 374, 380, 381, 384, 412, 423, 487, 549, 569, 630 Wergeland, Nicolai 87, 181, 215, 220 Wesenlund, Rolf 142b Wessel-Berg, Nils Joachim 189r Wessel, Johan Herman , 153b, 155b, 156, 183, 378 Westergaard, Kurt 714 Westrheim, Sonja 471b Wetlesen, Wilhelm 24b Wettergreen, Ragna 145b Wexels, Wilhelm Andreas 226 Wexelsen, Inger Marie Lyche 220, 221, 246 Widerberg, Franz 490r Wiese, Jan 564 Wildenvey, Gisken 378 Wildenvey, Herman 339, , , 378b, 379r, 380, 416, 432, 458 Williams, William Carlos 537r, 538 Winsnes, Andreas Hofgaard 283 Winsnes, Hanna (pseud. Hugo Schwartz) , 268 Wittgenstein, Ludvig 532 Wolf, Jens Lauritssøn 121 Wolf, Øystein Wingaard , 642 Wolfe, Tom 683, 713 Woolf, Virginia 336, 385 Wordsworth, William 615 Wyller, Egil A. 180r Wærenskjold, Camilla 581r Wærness, Gunnar 699, 707 Wästberg, Per 704 Y Yeats, William Butler 385, 421, 446, 638 Z Zimmerman, Robert 499 Zinzendorf, Nikolaus 128 Zola, Émile 213, 246, 249, 253, 272b, 273 Zukofsky, Louis 632 Zwilgmeyer, Dikken 200, 316, 318 Ø Øberg, Edith (pseud. Lita) 402, 402r Ødegård, Knut Økland, Einar 222, 500, 502, 506r, 518, , 541, 543r, 546b, , 547r Ørjasæter, Tore 369, , 447 Ørstavik, Hanne 644, 653, , 668, 675, 677, 703, 715 Øverland, Arnulf 328, 338, 339, 369, 377, , 381b, 384r, 400, 402, 416, 423, 428, 432, 439, 445, , 457r, 630 Øybø, Mattias 683 Øyehaug, Gunnhild 681, 682 Øyen, Wenche 449r Øystein Erlendsson 24, 25, 52 Øyvind Finnsson 39 40, 40r, 42 Øyvind Skaldespille (se Øyvind Finnsson) Å Aakjær, Jeppe 284 Aalbu, Ragnar 661 Aall, Jacob 59b Aamodt, Bjørn Aanrud, Hans 284, 312, 313, 316 Aarnes, Asbjørn 180r Aarø, Selma Lønning 647, 685, 686, 703 Aasen, Arne Paasche 415 Aasen, Ivar 167, 191, , 196b, 196r, 197b, 203, 222, 223, 304, 609 Aasprong, Monica 706, 707

17 VERKREGISTER Foruten boktitler inneholder verkregisteret titler på enkelttekster nevnt i Norsk litteraturhistorie, f.eks. dikt, noveller og artikler, i tillegg til titler på øvrige kunstverk, som f.eks. malerier, komposisjoner og filmer. Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst. Titler som begynner med tall, er oppført som om de var skrevet med bokstaver. A A Farewell to Arms 337 À la recherche du temps perdu 385, 520 A Norseman s View of Britain and the British 223, 225r A Sentimental Journey through France and Italy 222 A. Eit monodrama for musikk 543r ABC 449r, 450, 550, 551, 628r Aberfan 547r Abermals krähte der Hahn 469 Abiriels løve 549, 569 Abraxas 496b Adam og Ewa 156, 157r Adam Schrader 251r Adams dagbok 514 Advent 384r Advokat Wagner 366 Aeneiden 140 Aero 700 Afkom 273, 273r Afraid of Getting Enormously Fat 687 Afrika, mitt Afrika 493 Afrodites basseng 529 Aften på Karl Johan 306, 308b Aftenen er stille 445, 446r Aftenrøde 291, 296r Aftensang 622 Aftensang i Alma Ata 516 Aggerhusiske Acter 280 Agilulf den vise 308, 309r Agn og Agnar 277 Agnes min deilige sommerfugl 394r Agnete 273r Agnus dei 495 Ágrip af Nóregs konunga sœgum 55, 56 Ah! 182, 189r Akapulco 710 Akkurat som et ekorn 684 Akrostichis 98 Aksel Vinding. Til musikken 515 Akvariet 407r Alba og Adam 680r Alberte og friheten , 389r Alberte og Jakob 387, 389r Alberte-trilogien 386, , 389r Albertine 264, , 540 Albertine i Politilægens Venteværelse 276, 276b Album 628r Aldrende Orfeus 445, 446r Aldri la dem kle deg forsvarsløst naken 516 Alene med en himmel 490r Alene ut 515 Alexander L. Kielland 522 Alexandrias aske 541, 543r, 557r, 628r Alfa & Romeo 641 Alfabet 551 Alice Atkinson og hennes elskere 394r Alices særegne opplevelse av natt 566 Alkymisten 529 All verdens ulykker 667 Alle dei fine jentene 620 Alle elsker en hodeløs kvinne 514 Alle Evangelia Sangviis forfattet 113, 116, 117, 121r Alle fugler 628r Allegro sentimentale 299 Allers Familiejournal 281 Alleslags vers 379r Alltid fleire dagar 603 Alltid på en søndag 407r Alltid skyer over Askøy 531r Almindeligt norsk Maanedsskrift 281, 281r Almue 314 Alt er vann/om du ser lenge nok 537r Alt for Egil 675 Alt som er 685 Altarelden 360, 361r Amalie Skrams verden 519r Amatør-album 547r Amatøren 556, 557r, 650 Amatørene 667 Ambulanse 710 Amerika-breve 367 Amerikansk lyrikk 445, 446r Amerikanske tilstander 683 Amputasjon 469r Amtmandens Døttre 200, , 219b, 220, 220r, 243, 250, 307 Amusing Ourselves to Death 511 An Essay Concerning Human Understanding 133 Anakreons død 415 Analfabetisk 694, 695r Anarkiets Bibel 275 Anarkisten 281 Anchorage 551 Andedrag 361r Andersens 407r Andhrimmer 223, 235 Andvake 578, 581r Anekdote Anes eventyr 407r Aniara 691 Animasjon 607 Anna på fredag 661 Anne 451, 542, 543, 543r, 636 Annikken Præstgaren 316 Anno , 154r Anrop fra en mørk stjerne 490r Ansiktene og andre fortellinger 593

18 748 Verkregister Antecedentia 617 Antipoder 512r, 513 Antons villfaring 652r Antydninger til et forbedret Psalmeverk for den norske Kirke 226 Apal i haustvind 448 Apens evangelium 627, 628r, 629 Appelsinpiken 613 April/November 519r Arbeidets lys 512r, 513 Arbeidsfolk 253, 258r, 259 Arbeidsstykker og atten tauverk 551 Ariadne 467, 469r Arild Asnes , 500, 503, 504, 506r Arinbjarnarkviða 41 Aristokratisk Radikalisme 284 Ark 489, 490r Arkeologene 525r Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman 506r, 508 Arne 234r Arnljot Gelline 234r Arnulf Øverland vårt sprogs konservator og fornyer 457r Ars longa 370 Ars moriendi eller de syv dødsmåter 485, 486, 486r Ars Poetica 135, 137 Ars Rhetorica 42 Ars vivendi 486, 486r Artikler 296r Artikler r Artikler og Taler 234r Artikler og taler fra krigstiden 346r Artikler om litteratur 506r Arvestålet 401r, 402 Aske 320, 500, 529, 530 Aske i munnen, sand i skoa 585, 586r Aske, vind og jord 469r Askefolket 584 At hænge paa Juletræet 195r Atlakviða 32 Atlamál 36 Atlanterhavet 425r Atom 551 Attentatet 473r Audiens 626, 627 Auga og hjarta 456 Auge i vind 581r August 291, 296r Augusta og Bjørnstjerne 518 Aurora 165 Aurora Det Niende Mørke 488, 490r Aust-Vågøy 428 Austerlitz 620 Austrfararvisúr 41 Av din jord er vi til 444, 446r Av en født forbryters dagbok 406 Av jarleætt 357r Av Læsebog for den norske Ungdom 189r Av måneskinn gror det ingenting 461, 462r Av nåde 692 Av skyggernes slegt 308, 366 Av-skjed 549 Ave Eva 523 Avhymninger 694, 695r Avis 33 Avløsning 553, 554r Avskjeden 199b, 210 Avslutningen 659 Avsønning 694 B Babels tårn 457r Badehuset 531r Bagateller 406 Baghdad 527 Bak lov og slå 522 Bak Mumme bor Moni 626, 628r Bak Munkeruds fasade 365r Bak skapet står øksen 440, 460, 461, 462r Bakenfor alle farger 558 Bakgård 678 Balansedame 531r Balders død 156, 157r Balkonen 277, 320 Ballen i øyet 680r Balstemning 254 Barcelona. Et katalansk fyrverkeri 558 Bare Alberte 386, 388, 389r Bare blåbær 628r Bare eitt spørsmål til 549 Bare et lite sammenbrudd 474 Barkebrødstider 357r Barn er et hardt språk 630, 631r Barn i by 319r Barndom 549 Barndommens verden 407r Barndomsminne 319r Barnearbeid 490 Barnemordersken 183, 189r Barnesinn 406, 407r Barnet 388, 579, 581r Barnets tjenere 363 Barock Friise 531r, 532 Barrabas 425r Barringer 670 Barselstuen 145b, 147r Bas-Ola Storbas og laget hans (se Fjellskjeringa) Bazar 527 Bazarovs barn 567 Beat 687 Beatles 540, 540r, 556, 557r Bebudelse 686 Becketts ring 537r Bedøvelse 584 Befrielse 410 Bekken 376 Bell 605 Bemann barrikadene fienden har sluppet løs sin pyjamas 500, 541, 543r, 547r Bendik og Årolilja 69, 75 76, 77, 78, 79r, 80, 81, 341 Benedicte Stendal 365r Benoni 291, 296r Beowulf 27 Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge 279 Beretninger om beskyttelse 592 Berg ved blått vatn 455, 456r Bergens Kapitelbog Bergens-sangen (se Jeg tog min nystemte) Bergenstoget plyndret i natt 423 Berget det blå 384r Bergsœglisvísur 41 Berlinerpoplene 589 Bernhard Hvals forsnakkelser 557r Berre ein hund 278, 316 Bertolt Brecht. 100 dikt 486r Bertolt Brecht. Til ettertidi 449r Bestialitetens historie 468, 469 Besøk. Vinter. Ettermiddag 581r Besøket 614 Betrachtung Göttlicher Offenbahrung 167 Betragtning over Verdens Daarlighed 128b, 130 Betragtninger over Sielens Udødelighed 148 Betraktninger og anfektelser 405, 407r Bettys Formynder 258r Betzys sommer og andre fortellinger 676 Beundrerens tålmodighet 684 Bibelen 24, 48, 49 52, 54, 56, 88 89, 92, 113, 114, 117, 130, 131, 132, 150, 208, 212, 280, 294, 381, 428, 523, 542, 544, 668, 695 Bien 170, 185 Bikubesong 611 Bil-beistet Bilde av menn 685 Bildet på baksiden 523 Billeder fra den gamle stue 377, 377r Billeder fra Midnatsolens Land 221, 222r Billeder fra Vestkysten af Norge 222r Billedskrift 492, 492r Billenes bryllup 628r Billettene 557r Billigbok 631r Biografi 615 Biopsi Bipersonar 704, 706 Birger 410 Bisettelsen 557r Bispesønnen og andre fortællinger 310, 311r Bitre blomster 622 Bitter té 412 Bivirkninger 584

19 Verkregister 749 Bjanders reise 525, 525r Bjarne 354, 357r Bjørger 291, 296r Bjørne-Skyttern 357r Blaamann, Blaamann, Bukken min 223 Black & Decker og 20 andre historier. Eit utval 547r Blad frå ein austleg hage 543r Blandkorn 223, 225, 225r Blandt Anarkister 322 Bleikeplassen 396, 399r Bli verden 699 blikket 534, 537r Blind gudinne 621 Blind-Anders 350, 353r Blinddøra 559, 587 Blinde nattergaler 442r Blindedikt 631r Blindgjengere 492, 492r Blod. Steinen er 567r Blodets bånd 557r Blomsterhandlersken 628r Blond 616 Blove. 1. bok 598 Bly 557r Bly og vatn 578, 581r Blå roser 547r Blåmann 469r Blår 684 Blåtind 407r Blått sug 549 Bob Dylan: Damer i regn 537r Bobler 402r Bok 8. LIV 535, 537r Bokhandleren i Kabul 715 Bokmålet et avstumpet landsmål? 384r Bonden 304 Bondestundentar 221, 260, 261, , 268r Borgen 366 Borgen om bøker. Fremmed 407r Borgen om bøker. Norsk og nordisk 407r Bortsat 363 Brageseilet 549 Branches 482b Brand 236, 238, , 243, 245, 246r, 532 Brannen 396, 398, 399r Branngater 617 Brekasjer 411 Brendan 559, 559r Brennbart 512r Brent jord 470, 471b Bretland og Britarne (se A Norseman s View of Britain and the British) Brev 615 Brev til lyset 418, 420r Brevet frå Alexandra 458 Briefing 419 Bring Out Your Life Vests 708 Broen. To noveller og en enakter 474 Bronsehesten 547r Bror menneske 495 Bror Sorg 636 Broren min løper 618 Bru-millom 375 Brude-Slaatten 234r Brudulje 390, 394r Bruene 396, 399r Brukshistorier 362, 362r Brurebønn 426 Bryllupet i Genua 309r Bryllupsreisen 514 Brændende hjerter 379r Brændoffer 354, 357r Brød og vin 384r Brød og våpen 504, 506r Brødmannens memoarer 710 Brødre i blodet 584 Brønnen 413 Brønnene 587 Brønnpisserne 470 Brått evig 648 Buch von der deutschen Poeterey 106 Budbringeren 648, 666, 669b Bukken til havresekken 622 Buktale 494 Bulk 559, 559r Bull 408, 408r BusteR brenner 537r Butikk-kvartalet 417 Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? 708, 709, 709b By By i nord 554 Byd lykken haanden, eller da Johannes Mo løste rebusen 357r Byen Byen og verden 657 Byens ansikt 656r, 684 Bygdabøygen 455 Bygmester Solness 246r Bølgeslag 410 Bølgje 426 Bør Børson jr , 357r Børn av Tiden 296, 296r Børnefortællinger 273r Både vinter og vår Båen derute bryter 377 Bålet 472, 473r Båten om dagen 427, 427r Båten om kvelden 399r C Campanula 378, 379r Campbellerne 183, 189r Cand.jur 696 Carl Lange Carmen og Maja 386, 389r Carolus Magnus 350, 353r Caterina av Siena 346r Catilina 199, 235, 237, 246r Charlotte Isabel Hansen 674 Chemin og Verdun 329 Christelige Psalmer 226 Christian IIIs Bibel 92 Christiania Aftenblad 169 Christiania og Stundenterne 232 Christiania-Posten 231 Christianiæ Stads Bescrifuelse 121 Christianus Sextus 356, 357r Christophoros 375 Clara Eugenie 370 Claus Beck-Nielsen ( ). En biografi 677 Codex Regius av Den eldre Edda 27, Columbus ankomst 557r Compromateria 662, 663, 665r Confessio Christiana 91 Constance Ring 269, 270, 273, 273r, 274 Continental Heaven 678, 680r Cornucopia Jubilans, eller Begeistrings overflødighetshorn 600 Corona. Formørkelsen og dens lys 489, 490r Correspondences 286 Cours de philosopie positive 209 Critisk Historie af Danmark 148 D Da er jeg en klingende bjelle 527 Da jeg var syg 156, 157r Dagbog fra en sjøreise 310, 311r Dagbok 615, 616 Dagbok r Dagbok , 449r Dagbøker og Breve 216 Dagen får min uro 638r Dagen viger og gaar bort 113 Dagene er gjennomsiktige 710 Dagens sang 379r Dager på Grini 407r, 439 Daglannet 234r Dalen Portland 510, 511, 512r Damen i dalen 515 Damer i regn 537r Damsleth. Han teikna for Norge 547r Danmark dejligst? 407r Danmarks gamle folkeviser 77 Dannemarks og Norges Beskrivelse 138, 147r Dannemarks Riges Historie 138, 145, 147, 147r Dannet talesprog 457r Dans som en sommerfugl, stikk som en bie 611 Dans, dans, Roselill 394r Dansaren 458

20 750 Verkregister Dansen gjenom skuggeheimen 339, , 359r, 361r, 505 Dantes oske 544 Darlah 710 Das Ich und das Es 332 Das Leben Jesu 209 Das moderne Drama 236 Das Unheimliche 171 Das Wesen des Christentums 209 Das wohltemperierte Klavier 102 Davids bror 475, 478r De andres rom 593, 594 De beste 425 De beste blant oss 662, 713 De beste går først 652r De dødes tjern 457, 457r De gales hus 622 De homofile 474 De hundrede aar 370, 371r De hundrede violiner 384r De hvite kull 414, 414r De klarte det 493 De kloge jomfruer 343, 346r De levende og de døde 583 De mørke kilder 406, 407r De norske Stavkirker 279 De Nygifte 227, 230, 234r De røde dråber 298, 301r De sidste Kloge 189r De siste 51 gule 401r De skadeskudte 302 De som er ute i regnværet 710 De svake 403 De syv nattstegene 638r De tyve landskaper 450, 451r De unge døde 425, 425r De unge søylene 450, 451r De unges Forbund 246r De utydelige 490r, 491 De vaabenløse 365r De varme hendene 462r. 463, De ville traner 451, 451r Dei døde hundane / Sa ka la. To skodespel 581r Dei gamle Fjelli 197 Dei siste beatpoetane i Midthordaland 603 Dei svarte hestane 399r Dei tri vilkåri 79r Dei ukjende mennene 399r Dei ytterste ting 512r Deilig er jorden 384r Dekadente Diktere og Kritikere 320 Delvis til stede 583 Demningen 473 Den akustiske skyggen 557r Den alminnelige 694, 695r Den artiktiske drømmen 557r Den bakvendte boken 457 Den blanke bjølla. Utvalde noveller 547r Den blå ringen 547r Den brændende busk 344, 346r Den burtkomne Faderen 267, 268r, 270 Den Constitutionelle 173, 216 Den Danske Mercurius 107 Den Danske Skue-Plads 147r Den drukner ei som henges skal 516 Den dumme 547r Den døde guden 580 Den døde mand 312 Den Eensomme 197 Den endelige historien 685 Den engelske Lods 185, 189r Den ensomme fest 380, 383, 384r Den europeiske dødebok 584 Den evige jøde 473r Den evige sne 357r Den femte passasjeren 622 Den fjerde nattevakt 356, 357r Den forjættede dag 403 Den Forskudte 172r Den framande byen 608, 645 Den franske selvbiografi 122 Den franske Æsthetik i vore Dage 209 Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland , 251, 251r Den frie søn 403 Den fyrste song 278 Den første Dag 322 Den Gaadefulde 291, 296r Den glemte have 379r Den gode engsøster 626, 636, 638r Den gode gaven 427r Den graa Kappe 166 Den grimme Elling 166 Den grøne hatten 427r Den grøne riddaren 543r Den Grønlandske Chronica 121 Den grå regnbuen 514 Den grådige ungen 626, 628r Den guddommelige tragedie 472, 473r Den gule serie 400, 402, 678 Den haarde fred 384r Den hardenbergske codex 11b Den helt vidunderlige grisen Nøffi 628r Den hemmelege jubel 510, 512r Den hemmelige sommer 457r Den hvite poppelen 402, 402r Den høyre armen 582 Den idealistiske Reaktion 262 Den indiske Cholera 189r Den jordiske vandringsmann 377r Den kongelige kunst 377r Den Konstitutionelle 189r Den korsfestede sier 428 den lange teksten historie 569, 598 Den lille hesten 590 Den lykkelige alder 339, 343, 346r Den misunnelige frisøren 557r, 558 Den nordske Dale-Viise 116, 121r Den norske Huusven 170 Den norske Krønicke 93 Den norske Literatur fra 1814 indtil vore Dage 191 Den norske løve 522 Den nye Bør Børson 357r Den nye Dylan 686 Den nye kalde krigen 459 Den nye maskina og andre noveller 545 Den nye rytmen 379r Den nye Tid 322 Den oldnorske og oldislandske Litteraturs historie 17 Den onde hyrde 467, 469r Den onde viljen 623 Den patriotiske Tilskuer 148 Den politiske Kandestøber 141, 143, 147r Den postmoderne tilstanden 568 Den rettferdige 662 Den riktige vind 531r Den rolege gule hunden med brillene 620 Den rykende tande 384r Den røde front 382, 384r Den røde silkekjolen 410r Den røde tåken 407r Den sidste gjest 309r Den signede dag 367 Den siste Glæde 296, 296r Den siste ildlender 489, 490r Den siste polka 462r Den siste skrivekaren 414 Den siste viking 315 Den sjenerte pornografen 592 Den smukke Familie 187 Den som frykter ulven 623 Den som henger i en tråd 364, 365r Den sorte kappe 473r Den stjålne svigermor og andre moderne vandrehistorier 84r Den store barnedåpen 366 Den store by , 469r Den store faktaboka om språk 661 Den store freden 319r Den store frigjøringen 490r Den store havfrue 407r Den store hunger 315 Den store hvide Flok vi see 131 Den store røde hunden 652r Den store søndagsfrokosten 490r, 492 Den Stundesløse 141, 147r Den stærkere 282, 320 Den stødige tilstundelsen av jubel i virkelig trist musikk 620 Den svarte gryte 516

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

FORSLAG TIL LESELISTE FOR PRIVATISTER TIL MUNTLIG EKSAMEN

FORSLAG TIL LESELISTE FOR PRIVATISTER TIL MUNTLIG EKSAMEN PRIVATISTEKSAMEN FORSLAG TIL LESELISTE FOR PRIVATISTER TIL MUNTLIG EKSAMEN Navn F/P-nummer (11 siffer) Oppmeldingssted Fagkode Fag NOR1213 Norsk muntlig Læreplan Det er læreplan som er lærestoff til eksamen.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Pensumlitteratur 2014-2015

Pensumlitteratur 2014-2015 Studium: Lektorutdanning i språkfag Studiested: Campus Hamar Emne: Litteratur og historie Nivå/kull, semester: Første studieår, vår Emnekode: 2NOL51-4 Sidetall: Eventuelle kommentarer: med forbehold om

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Ole Karlsen (red.) Poesi og bildekunst. En antologi FAGBOKFORLAGET

Ole Karlsen (red.) Poesi og bildekunst. En antologi FAGBOKFORLAGET Ole Karlsen (red.) Poesi og bildekunst En antologi FAGBOKFORLAGET INNHOLD EKFRASEN OLE KARLSEN DIKT OG BILDER Beskuelsen. (Utdrag) HENRIK WERGELAND Obelisken fra Luxor JOHAN SEBASTIAN WELHAVEN Solvirkning.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser.

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser. Litteraturhistorie ( 18.02.2002 ) Karakter: 6 Målform: Bokmål Forfatter: Eirik Bjørklund Den magiske skriften Runer ligner alfabetet til grekerne og romerne skapte -kunnes kun av viktige personer prester

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Litteraturhistorie 2, bind 2

Litteraturhistorie 2, bind 2 1 Brandes, George: "Indledning til Emigrantlitteraturen" 1 Kilde: Udvalgte skrifter. Bind 1 Tiderne Skifter, 1984 ISBN: 8774451693 2 Brandes, Georg: "Det moderne Gjennembruds Mænd (1883)" 8 Kilde: Romantik

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

OPPRØR. RELIGIONSKRITIKK I NORSK LYRIKK En antologi ved Ronnie Johanson. Med fotografier av Sir en B. Lauv dal

OPPRØR. RELIGIONSKRITIKK I NORSK LYRIKK En antologi ved Ronnie Johanson. Med fotografier av Sir en B. Lauv dal OPPRØR RELIGIONSKRITIKK I NORSK LYRIKK En antologi ved Ronnie Johanson Med fotografier av Sir en B. Lauv dal HUMANIST FORLAG OSLO 1999 INNHOLD TROEN Aasmund Olavsson Vinje Den truande mannen 15 Henrik

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Øvelse 1. 50m butterfly, herrer 1p Benjamin Blom 04 Arna SLK 41,03 149 2p Christoffer Greve-Isdal Mohn 04 Delfana 41,25 147 3 Kasper O. Andersen 04

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer