NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:"

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 2/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Teologiside, s. 7 ð Arrangementer, s. 9 ð Acta, s ð Haugetun, s. 13 reisebrev fra Ecuador- se side 4 ð Takk og bønn, s. 16 se side 15 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 2 Artikkelserie om sjelesorg ved Sigmund Danielsen Å kjenne seg selv og andre For en tid siden var det en samfunnsdebatt som satte fokus på ordene unnskyld og makt. Jeg tenker på «Valla-saken». Ordene unnskyld og makt har relevans langt ut over denne debatten. Dette bør gi rom for refleksjon, også i kirken, de tusen hjem og for hvert enkelt individ. I debatten har jeg registrert at påfallende mange mennesker ikke har sett forskjellene på utsagn som «Jeg ser at jeg har opptrådt uklokt, og ber derfor om unnskylding», og «Om noen har blitt såret, så ber jeg om unnskylding for det». På én uke registrerte jeg også at ordene «så klart at» ble brukt uendelig mange ganger når man beskrev hverandre som mennesker. Hva sier det? Det kan i alle fall bety at ved den måten å kommunisere på så definerer vi selv vår egen makt. Og hva skal man svare personer som begynner sin argumentasjon med å si «Så klart at»? Det er vel ikke så mye å si, egentlig? ndringen Jo lenger man lever, desto mer ser man at både Gud og mennesket er uutgrunnelig. Ikke minst selve forholdet mellom disse. På tross av sannheten om både han og oss, som det er viktig å leve i, er det riktig å gi rom for undringen. Overfor Gud er det å undres kanskje gitt? Men hva med mennesker? Forfatteren Fjodor Dostojevskij sier følgende: «Mennesket er en hemmelighet. Man må forsøke å finne ut av den. Og når du et langt liv har prøvd dette, så si ikke at du har misbrukt tiden din. Jeg beskjeftiger meg med denne hemmelighet fordi jeg vil være et menneske». Å arbeide med seg selv og andre er utrolig spennende og givende. Mennesket er levende materiale, det er helt unikt. Å vandre i spenningen mellom sannhet og undring skaper vekst og modning, for hele mennesket. Balansen Å finne en god balanse i livet er viktig. Men balansen er enklest å finne når vi er i bevegelse. Det er lettere enn når vi er i stillstand. I arbeidet med oss selv og andre virker det som om kvaliteten øker proporsjonalt med om vi lever i åpenhet med ham som har skapt oss i sitt bilde. Skaden på oss selv og andre kan bli katastrofal om vi ikke lytter på denne kanalen. Å innrømme sin egen begrensning, sine egne grenser, og samtidig arbeide iherdig for å «vinne nytt land», er viktig. Den kjente salmen «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt; o Gud», sier noe om det. En kjærlig hånd Jeg kjøpte en radio til 58 kroner for en tid tilbake. (Du leste riktig, 58 kroner.) Jeg må stadig innstille den for å få gode signaler. Overraskende? Nei. Men jeg innser at om jeg skal høre noe så er det mitt ansvar å stille den på rett bølgelengde. Det er mye støy i og rundt oss i dag. Vi har derfor et ansvar for å stille inn kanalen så vi får inn de gode signalene. «Vi har en stående utfordring til uavlatelig bønn og meditasjon, den lydhørhet som gir undringen og den uopphørlige vandringen sitt kontinuerlige pulsslag,» sier Tor Johan Grevbo. Når Gud fyller livet vårt med en indre ro, er det godt. Men dette er slett ingen selvfølge. Hva når livet farer ufint frem med en? Hva når helse, økonomi, partner og mer til svikter? Hva når troen blir svak og tvilen sterk? Da vet vi om en kjærlig hånd i alle avgrunner og plager. Sigmund Danielsen Han slutter! - og vandrer videre Jens Pedersen har sagt opp sin stilling som regionleder. Han er kalt, og har sagt ja til kallet som barne- og ungdomspastor i Fredrikstad Frikirke. Etter å ha arbeidet i mange år i Indremisjon/Acta/Normisjon slutter han i Normisjon. Han fikk for ikke så veldig mange uker siden en henvendelse fra Frikirken i Fredrikstad, og han har tenkt grundig igjennom dette. Han opplever det som et kall, ikke bare fra Frikirken, men fra Jesus, og da er det rett å svare ja til kallet. Selv om vi synes det er leit at Jens slutter hos oss, er vi glade for tiden vi har hatt sammen i regionen, og er glade for den innsatsen han har gjort. Takken får vente litt, han har en del å gjøre før han slutter. Han vil bli savnet, ikke bare regionalt, men i hele Normisjon. Det er imidlertid nære relasjoner mellom Normisjon og Frikirken, og han skal ikke flytte. Vi ønsker Jens lykke til på ferden videre og vil huske på ham i våre bønner. NorKontakt vil bringe et fyldig intervju med Jens i forbindelse med hans avgang, som vil finne sted 1. september. Foto: BoJo Jan Holone, regionstyreformann

3 Hva er Normisjons varemerke? Jeg har i årenes løp både lest og hørt en del organisasjonsteori, og noe av det «alle» er enige om, er viktigheten av å bygge et tydelig varemerke (brand). Poenget er at mennesker helt intuitivt skal assosiere bedriften med det som er dens varemerke, og resultatet er lojale kunder som velger bedriftens produkt. Er du en av dem som kjører rundt i en Volvo (verdens sikreste bil) så handler det sannsynligvis om at du er opptatt av sikkerhet. Har du en Nokia mobiltelefon, så handler det kanskje om at «alle andre har det». Hvorfor? Jo, fordi Nokia er verdens beste på å «connecting people» (koble mennesker sammen). Hva så med Normisjon? Kristne organisasjoner bygger også merkevarer, bevisst eller ubevisst. Hva er det du forbinder med Frelsesarmeen? Sannsynligvis kristen nestekjærlighet i praksis (suppe, såpe, frelse). Hva forbinder du med Misjonsalliansen? Sannsynligvis mikrokreditt og bistandsarbeid. Men hva forbinder du med Normisjon? Hva er det første du tenker på når du skal beskrive hva som kjennetegner Normisjon? Jeg har spurt en del mennesker om dette og registrert følgende: For det første tar det litt tid før svarene kommer, og når de gjør det, så spriker de i innhold. Noen svarer brønner i Mali, andre nevner sykehuset i Okhaldhunga eller fellesskapsutvikling, mens et godt barne- og ungdomsarbeid og bistand er andre svar som går igjen. Og det er da jeg tenker: Har Normisjons lykkes med å etablere et varemerke, noe som gir identitet og gjenkjennelse, eller fremstår Normisjon som en organisasjon som satser på alt og alle, og på den måten mister noe av sitt særpreg? Skråsikker er jeg ikke, men jeg tror kanskje at Normisjon ennå ikke har fått etablert et skikkelig særpreg, sitt eget varemerke som skaper identitet og gjenkjennelse. Blir Normisjon assosiert med en misjonsorganisasjon eller blir vi oppfattet som en bistandsorganisasjon? Fellesskaps- og disippelbygging «Normisjon har som mål å nå de unådde i Norge og resten av verden med det kristne budskapet og gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. Derfor vil Normisjon bygge fellesskap som tilber Gud, vitner om Jesus, tjener mennesker og vokser åndelig». Sitatet er hentet fra Normisjons egne hjemmesider, og i februar var jeg så heldig å få møte noe av det arbeidet som Normisjon driver i Ecuador, ikke minst gjennom Nehemja-prosjektet. Dette er et fantastisk flott fellesskaps- og disippelbyggende arbeid. nge mennesker får gjennom prosjektet muligheten til å bli utrustet til tjeneste for Jesus, og flere av de vi møtte hadde blitt ledere for cellegrupper i menighetene. ngdommer jeg snakket med fortalte at livet hadde fått et helt nytt fokus og at det viktigste var å leve i Guds plan med sitt liv (les også Ole Martin Rudstadens rapport fra Ecuador i dette nummeret av NorKontakt). I møte med dette arbeidet tenker jeg: Ja, det er dette vi som organisasjon må ha et enda sterkere fokus på. Å gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus! Det er derfor vi planlegger å starte «Nehemja-Østfold», for at mennesker både skal bli utfordret og utrustet til å leve ut det livet som Jesus har kalt oss til. Normisjons fremtid Det finnes selvfølgelig ikke noen vanntette skott mellom bistand, diakoni og misjon, men det handler allikevel om et tyngdepunkt i virksomheten. Hvilket varemerke er det Normisjon bygger rundt sin virksomhet? Det er det mange meninger om. Men jeg håper at Normisjons virksomhet i enda større grad skal kjennetegnes på oppdraget Jesus en gang gav sine disipler: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jens Pedersen, regionleder 3

4 Reisebrev fra Ecuador: Å legge sitt liv i Guds hender Tekst: Ole Martin Rudstaden, foto: Jens Pedersen 4 Tenk deg at du stiger inn i et lite murhus, ute i slummen i en ecuadoriansk by som er åtte ganger større enn Oslo. Huset er uten innlagt vann og kloakk, slik infrastruktur eksisterer ikke i dette nabolaget. Du kommer inn i et åpent rom, med murgulv, murvegger og murtak. «Ikke spesielt hjemmekoselig», er kanskje din andre tanke nest etter; «går det an å bo her». Du setter deg ned sammen med husets herre, hans hustru og deres tre tenåringsbarn. De begynner å fortelle om seg selv. De begynner å fortelle om Jesus. Mannen er pastor i den lokale menigheten. Han forteller om hvordan Gud bruker ham om hvordan mennesker han kommer i kontakt med vender om og tar imot Jesus. Han snakker ustanselig, engasjementet lyser i øynene hans. Han eier rommet, han fengsler deg med stadig nye historier, stadig nye innfallsvinkler på hvem Jesus er og hva Jesus betyr i menneskers liv. Etter en lang stund gir hans eldste datter ham beskjed om å være stille. Andre må også få si noe, mener hun. Han smiler og gir ordet videre. Datteren Pappa og pastor Gonazalo forteller engasjert om menighetens arbeid mens kona Sonia (t.v.) og datteren Kathy følger spent med. I bakgrunnen: Rannveig Ølstøren som utgjør halvparten av det nye misjonærparet i Ecuador. forteller oppildnet om ungdomsarbeidet i menigheten, om cellegruppene som blomstrer opp, om hvordan Gud er til stede i menneskers liv. Du legger plutselig merke til at rommet du sitter i begynner å bli riktig så hjemmekoselig. De kalde murveggene må vike for varmen og nestekjærligheten som strømmer ut fra menneskene i rommet. Det aller meste av denne familiens tid går med til arbeid i menigheten til å fortelle andre om Jesus. Og de lykkes med det de lykkes i møtet med andre mennesker, de lykkes med sine strategier. Der du sitter har du for lengst Gonazalo viser stolt frem menighetens lokaler til Trygve Ølstøren som utgjør den andre halvparten av det nye misjonærparet. forstått at denne familien ikke er som alle andre familier små materialistiske ressurser blir en parentes i møtet med så store menneskelige ressurser. Noen dager senere får du muligheten til å snakke litt nærmere med den eldste datteren i familien. Hun er bare 18 år, men i bevissthet og skarphet ligger hun ikke tilbake for noen. Nettopp derfor begynner du å spørre om hva hun har tenkt å gjøre med livet sitt. Du vil vite, skal hun, med hennes intelligens, bli lege eller advokat? Du får følgende svar: «Det tenker jeg ikke så mye på. Det har ingen betydning. Jeg legger mitt liv i Guds hender. Han kan bruke meg som han vil. Han vet hva som er best for meg». «Jeg legger mitt liv i Guds hender». Samtalen i murhuset var ikke noe spill for galleriet. Dette er mennesker som legger sitt liv i Guds hender. Gud spør ikke etter materialistiske ressurser, ikke etter menneskelige ressurser. Han spør etter villighet. En familie i slummen i Ecuadors største by har forstått dette. Kanskje spør du deg, akkurat som jeg gjorde, har jeg forstått det? Legger jeg mitt liv i Guds hender? Ole Martin Rudstaden Normisjons arbeid i Ecuador består av: Barne- og ungdomsarbeid, indianerarbeid og menighetsbyggende arbeid. Men fremfor alt dreier det seg om ledertrening, gjennom bibelskolen IBLE og prosjekt Nehemja. Prosjektet bygger utadrettede ledere med gode kunnskaper om Bibelen, stor entusiasme og høy bevissthet rundt hvilken plass Gud skal ha i deres liv. Dette arbeidet gir håp for Ecuador og gjennom disse lederemnene kan mange mennesker få møte Jesus. Hele familien samlet på ett brett (f.v): Kathy (18), Andrés (15), Sonia, Gonazalo og Evelyn (16).

5 Vi presenterer: Svinndal Normisjon av Boe Johannes Hermansen Jubileumskomiteen for 100-årsfeiringen, Odd Kjærnsrød (fra venstre), Lars O. Grimsøen og Inger Hovland og styret i Svinndal Normisjon, Arne Olav Rønning (bak fra venstre), Anne Kari Moslått, Arnfinn Hovland, Randi Rønning, Liv Sukkehagen og Synnøve Mingeødegård. Inger Braam var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Boe Johannes Hermansen) En virksomhet som når alle aldersgrupper. Et renovert og praktisk bedehus, som også betyr mye i lokalsamfunnet. Et entusiastisk styre. En sunn økonomi. ten tvil er Svinndal Normisjon en betydelig forening. Et kjent og kjært innslag i virksomheten på Fredheim er Svinndal Musikklag. Her synger de under et av arrangementene i jubileumsuka. (Foto: Lars Otto Hammer) - Siste uka i november i fjor feiret vi 100 årsjubileet for Fredheim, bedehuset vårt, forteller foreningsleder Anne Kari Moslått. - Fredheim innehar en mangfoldig og fargerik historie. Det har vært både ungdoms-, samfunns-/kommunehus, krigsfangeleir, barnehage, bankfilial og forsamlingshus for bygdefolk i sorg og glede, samt bedehus, tilføyer Lars O. Grimsøen, som satt i jubileumskomiteen sammen med Inger Hovland og Odd Kjærnsrød. For øvrig var Fredheim det første ikke-kommunale forsamlingshuset som ble bygget i Våler. Det ble drevet fram av den dugnadsånd som preget svinndølingene også for 100 år siden. Innvielsen Grimsøen forteller at Fredheim ble innviet 29. november Det var en stor dag for bygdas folk, og 300 personer møtte fram. Sokneprest Johan Martin Wisløff, nestformann i Svendal kr. ngdomsforening og senere generalsekretær i Indremisjonsselskapet, foresto innvielsen. Han forteller at Fredheim fikk en sentral plassering midt i Svinndal og ble fra første stund et viktig samlingssted. I 1997 ble Kristelige ngdomsforening nedlagt og Svinndal Normisjon kjøpte lokalet. Mange av de gamle medlemmene i ungdomsforeningen meldte seg inn i Svinndal Normisjon. Det skapte en oppblomstring av aktivitetene på Fredheim. De siste årene har det skjedd store endringer med bedehuset. Det er renovert og påkostet mange hundre tusen kroner og fremstår i dag som et meget tjenelig lokale. Stor virksomhet - I tillegg til ungdomsklubben - som ble tatt opp igjen i fjor - har hovedforeningen i Normisjon sine jevnlige møter på Fredheim, normalt to pr. måned. Bedehuset er også øvingslokale for Svinndal musikklag og barnekoret Godt nytt (30 år i 2008). Ved utgangen av året var vi 36 medlemmer fra 3-13 år i koret, tilføyer Anne Kari Moslått. Hun forteller også gledestålende om søndagsskolen, som i fjor høst begynte å ta i bruk storsalen på grunn av økt oppslutning. - Vi må også nevne syforeningen, som har holdt det gående i 102 år. De har møter både på Fredheim og i hjemmene og betyr mye for virksomheten, påpeker hun. Anne Kari forteller at foreningen de siste årene samarbeider med Våler og Svinndal Misjonssamband om møtevirksomheten, noe som fungerer godt. Middagsservering - Et tiltak vi har startet med de siste årene, er servering av middag noen ganger hvert semester. Da kommer det mange innom. Dette betyr mye for kontakt og fellesskap. - I dag er Fredheim i bruk som aldri før. I fjor var bedehuset i bruk hele 136 Styret i Svinndal Normisjon på Fredheim, med frontveggen i bakgrunnen, første rekke fra venstre: Arnfinn Hovland, Synnøve Mingeødegård, Anne Kari Moslått og Randi Rønning. Andre rekke fra venstre: Lars O. Grimsøen, Liv Sukkehagen og Arne Olav Rønning. (Foto: Boe Johannes Hermansen) ganger. Det sier ikke lite at huset er bortleid til konfirmasjoner helt frem til 2020, forteller Anne Kari Moslått. Åtte familier deler på vaktmesterarbeidet og sparer oss derfor får betydelige midler. Dermed kan vi leie ut den nyoppussede leiligheten i annen etasje og få gode leieinntekter. Basarer og ekstra dugnadsjobber skaffer også gode inntekter til huset og foreningen, avslutter en optimistisk foreningsleder. Se flere bilder på regionens hjemmeside. Fra 100 årsfesten hvor Tore Bjørnstad (til høyre) var hovudtaler. Til venstre Arnfinn Hovland. (Foto: Lars Otto Hammer) 5

6 Kongens medalje til «Mr. Bethel» 6 Reidar Mikalsen fikk intetanende overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv under arrangementet «Fra de skrå bredder til den smale vei». Ordfører Eva Kristin Andersen foresto den høytidelige handlingen. Av Boe Johannes Hermansen (tekst og foto) Reidar Mikalsen (78) har hatt lederoppgaver på Bethel i sammenhengende 60 år. Fredag 6. februar fikk han overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv. - Du har nedlagt en sjelden omfattende og langvarig innsats i frivillig virksomhet, sa ordfører Eva Kristin Av Boe Johannes Hermansen (tekst og foto) Ruth Ryen (88) har vært pianist på Melleby bedehus de siste 77 årene! 28. desember ble hun overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin fantastiske tjeneste. Det var Sarpsborg varaordfører Linda Iren Karlsen som foresto den høytidelige overrekkelsen. - Du får en høy og velfortjent medalje. Du har utvist en usedvanlig langvarig tjeneste som pianist i møtesammenheng - en oppgave du fortsatt har. Og du er et eksempel til etterfølgelse, sa varaordføreren henvendt til Ruth Ryen. Tidlig start Karlsen fortalte at den tjenestevillige kvinnen allerede i sin barndom startet å spille til sanger på Melleby bedehus. - Senere spilte du en periode på Lande bedehus - i den tiden du hadde arbeid i en manufakturforretning i Sarpsborg. I mange år har du igjen vært pianist på Melleby bedehus. - Det er ikke annet enn imponerende at du fortsatt står på, selvsagt uten noe som helst godtgjørelse. Det har du aldri fått Andersen til Reidar Mikalsen, som var totalt uvitende om utdelingen av den høythengende medaljen. - I 1949 ble du leder for gutteforeningen på Bethel. Det var et blomstrende arbeid med opptil 80 gutter. Deretter ble du leder - i tre perioder - i en ikke mindre aktiv ungdomsforening. Hun viste til at Bethel var det første forsamlingshuset i byen som fikk peisestue, i 1955, og dette ble et samlingssted - ikke minst for ungdom. Formannsverv - Senere har du vært formann i Indremisjonens hovedforening i flere perioder, også under den travle tiden med byggingen av det nye Bethel på 80- tallet. - Du har vært leder for musikkforeningen, medlem av Bethelkvartetten og Bethel IF sangkor. I søndagsskolen har du vært lærer, tilføyde hun. Ordføreren viste til at Bethel var det stedet som først startet med for din langvarige tjeneste, fortsatte varaordføreren. Sarpsborgs varaordfører trakk også frem hennes engasjement i verv og oppgaver i området der hun bor. - Du har vært medlem av Solli menighetsråd. I Melleby Normisjon er du fortsatt med i styret for foreningen. Stillferdig Karlsen tilføyde: - Du er en stillferdig kvinne, som gjør sin tjeneste med iver og glede. Bortsett fra årene i manufakturforretningen har arbeidsplassen vært i hjemmet, som en trofast husmor og bondekone. Som den beskjedne kvinne hun er, mente Ruth Ryen at en slik medalje var alt for mye. Flere ganger under den høytidelige seansen måtte lommetørkle frem. Ruth Ryen fortalte til Normisjons utsendte at hun startet å spille som 11- åring på Melleby bedehus. - Marie Ellingsen sang solo og hun ville ikke synge hvis ikke jeg spilte til henne. Slik startet det. Siden har jeg spilt her. Det har vært og er en glede, la hun til. formiddagstreff, for 41 år siden, hvor Mikalsen har vært leder de siste sju årene, en oppgave han fortsatt har. - Du har også talt og sunget på hundrevis av møter i bedehus og hjem, og benyttes fortsatt som fritidsforkynner, kåsør og sanger. - I dag er du og kona di, Eva, med i GrandSing, et kor for besteforeldre og barnebarn, som har sin tilknytning her. Du kan med rette kalles Mr. Bethel, oppsummerte ordføreren. Ansatt i kommunen Hun pekte også på Mikalsens lange og solid tjeneste i Fredrikstad kommune, gjennom 45 år. - I det hele er Reidar Mikalsen en sjelden aktiv, engasjert, ungdommelig og positiv kar, med et stort hjerte for sine medmennesker, oppsummerte ordføreren, før hederspersonen ble kalt frem og overrakt medalje, diplom og blomster under stor applaus fra de 200 fremmøtte. Flere bilder fra den hyggelige seansen finner du på regionens hjemmeside! Kongens fortjenstmedalje til pianist i 77 år Ruth Ryen (89) fikk under julefesten på Melleby bedehus overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av varaordfører Linda Iren Karlsen. Tråorgel Hun fortalte at de første årene var instrumentet et tråorgel. - Jeg husker jeg var helt svett etter all tråkkingen. Men siden, etter pianoet kom, har det blitt enklere, tilføyer den trofaste kvinnen. Mer om høytideligheten finner du på regionenes hjemmeside:

7 Hva er påskens glade budskap? Av prest og skribent Boe Johannes Hermansen «Påskens glade budskap er at du slipper en av køene.» Annonsen som sto på trykk i forkant av påsken, utdypet sitt budskap på følgende måte: «Bilkø. Heiskø. Barkø. Dokø. Telefonkø. Kort sagt: Påske.» Løsningen på køproblemet, i følge annonsen, var å kjøpe en mobiltelefon. Med alle funksjoner. Da slipper du kø! De fleste av oss vet at køer kan være ille nok. Men påskens glade budskap er noe annet, noe langt mer! Forbigang Ordet påske forteller om noe helt annet enn «køproblemer». Påske (hebraisk: pasah) betyr forbigang. Historisk og konkret viser ordet til det som skjedde den gangen Gud sendte sin straffende engel for å slå i hjel alt førstefødt i Egypt (2. Mos.12). I følge Guds befaling måtte Israels barn den gang smøre blodet av et slaktet lam på dørstolpene til sine hus og holde påskefeiring for stengte dører. Når engelen så blodet av det slaktede lammet, gikk han forbi, slik at Guds straffedom ikke rammet Israels barn. Kort sagt: Lammet som ble slaktet i Egypt, og senere gjennom all påskefeiring i den gamle pakt, skal minne oss om Kristus som det endelige og fullkomne offerlam. Spare oss Påsken forteller oss at Gud vil spare oss fra dommen og vreden. Ved at han gav sin Sønn Jesus Kristus som offerlam, som selv tok på seg straffen og skylden for våre synder. Slik at Gud kan gå forbi oss - i nåde. Påsken er med andre ord høytiden som taler om det store forsoningsunderet. Mellom Gud og mennesker. Som kostet Gud sin egen kjære sønn. Vi inviteres med inn i et rystende drama hvor Jesus ble henrettet i Jerusalem, som den værste forbryter. Det som skilte denne henrettelsen fra alle andre på Golgata-høyden var ikke nødvendigvis at mannen var uskyldig. Det kan ha forekommet blant de dødsdømte også tidligere. Det uhørte var at Guds Sønn - den rene og skyldfrie - ble dømt til døden. For vår skyld og i vårt sted. (2. Kor 5,21) Konkret budskap Det er ikke det minste rart om fornuften protesterer. En merkelig religiøs teori, vil mange si. Men budskapet er forunderlig konkret. Det utfoldes som en beretning om noe som faktisk skjedde. Det var Guds Sønn som ble arrestert, dømt, henrettet og begravet. Og på den tredje dag brøt han romernes segl på graven da han sto opp igjen fra de døde. Legemlig og lys levende (Matt 28, 1 ff, Mark 16, 1ff, Luk 24,1 ff og Joh 20 1 ff). Påskedag forteller oss at Gud tok i mot og godkjente dette offeret som Kristus bragte. Forsoningen har skjedd. Og veien til Gud - som var stengt siden syndfallets dag - er igjen åpen, gjennom Kristus! Som en så treffende har sagt: Det var fælt, det som skjedde med Jesus. Men det hadde vært verre for oss hvis det ikke hadde skjedd. Da hadde alt håp vært ute, for alle mennesker. Kjøpt fri Påskens store glede er å høre denne gode nyhet om Kristi død og oppstandelse - godt bevitnet av ulike mennesker - og ta i mot den. At Guds kjærlighet er den sterkeste makt i verden sterkere enn hat og løgn, djevel og død. At Gud tok vår sak på seg, kjempet for oss, led i vårt sted og kjøpte oss fri fra synd og død. Og seiret for oss. I den eldste påskepreken av Meliton fra Sardes (biskop i Lilleasia omkring 170 e.kr) sies det på denne måten: «For han ble ført som et lam og slaktet som en sau, og med det kjøpte han oss fri fra verdens ruin slik som fra Egyptens land. Han fridde oss ut av djevelens slaveri slik som fra Faraos hånd Det er han som har ført oss fra slaveri til frihet, fra mørke til lys, fra undertrykkelse og inn i et evig kongerike.» Påsketroens visshet Er det noe rart at påskegleden alltid har vært tydelig og merkbar, selv under svært forskjellige ytre forhold? En fortelling fra fjerne himmelstrøk kan illustrere påsketroens visshet, knyttet til livets harde virkelighet: På en veranda på en misjonsstasjon i Bangladesh satt en gammel khasi og fortalte temmelig uanfektet at han hadde hatt en sorg og måtte gravlegge en sønn som var død. Misjonæren lyttet og grep etter hvert inn med ord som passet seg ved en slik anledning. Og uttrykte medfølelse og deltagelse i sorgen. Men det var ikke lenge før misjonæren ble avbrudt av en rungende og ekte latter. Og khasien sa: Hvorfor skal vi gråte mer? Guttens tid her på jorden er ute og Herren har tingene under kontroll. Nå hviler gutten til oppstandelsens morgen. Evig glede Den gamle mannen hadde lært at langfredagens og påskemorgens budskap betyr at døden ikke har siste ordet. Kristus har kommet med en ny framtid. Der seieren er endelig og alle dødens krefter overvunnet. I en forsonet og nyskapt verden. Derfor er påsken håpets høytid. Den viser oss vei gjennom døden og inn til det evige liv. Slik Bibelens mest kjente vers oppsummerer budskapet for oss: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3,16). Velsignet påske! 7

8 Smått og stort 8 Sauevikaring i 40 år 5. februar 1969 startet noen unge jenter på Bethel i Fredrikstad en ring for Sauevika. Den har vært en trofast støttegruppe som har samlet inn penger til Normisjons leirsted. Mange som var med ved starten er fortsatt med, 40 år etter. Møtene holdes i hjemmene en gang i måneden. I forbindelse med 10, 15 og 25 årsjubileet har dette blitt markert med en fest. Slik også nå, 4. februar, da 80 «sauer» fra flere Sauevikaringer var med å markere 40 års jubileet. Knut Edvardsen mimret om tiden på Sauevika og Reidar Mikalsen viste lysbilder. Nåværende medlemmer er: Anne Berit Gustavsen, Grethe Pedersen, Gro Monsen, Anne Sønsterud, Sidsel Bodahl- Johansen, Rita Melby, Ingebjørg Berg Olsen, Hilde Skogen, Eva Olsen, Anne Marie Kolstad, Lillian Ottesen, Laila Bjørnli, Grete Kopperud og Britt Bodahl-Johansen (leder). Bildet viser medlemmene samlet til fotografering under 40-årsfesten Tekst: Boe Johannes Hermansen Foto: Privat Felles bønn Indre Østfold Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no. 5. april: Bønnedag for Østlandet på Hauges Minde, kl Se info: Mandag 6. april: kl : Betania, Havnås Mandag 4. mai: kl : Knapstad Misjonshus Mandag 1. juni (pinse): kl : Rakkestad Rådhus Mandag 6. juli: kl : Frelsesarméen, Askim Mandag 3. aug.: kl : Frikirken, Høytorp fort Kontaktpersoner på vegne av alle menighetene: Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt. Send takke- og bønneemner til: Velkommen fra alle menigheter. Spennvidde på Bethel Kvelden med temaet: «Fra de skrå bredder - til den smale vei» traff igjen blink. 200 personer tok i mot Lasse og Wenche Tuman Johnsen og Bjørnar Spydevold, som bidro med sitt sammensatte program. Det ble både humør og alvor på Bethel 6. februar. (Foto: Boe Johannes Hermansen.) Dugnad på Sauevika mars Vi fikk utført: Rengjøring av kjøkken, vask av vinduer - kjøkken/spisesal, alle gardiner kjøkken og spisesal vasket og strøket, strøket sengetøy og flyttet sengetøy til nytt lager i kjeller, malt veggene i gang i begge sovehus, malt aktivitetsrom vegger og gulv, vegger i spisesal malt og all veggpynt hengt opp igjen, utbedret div småskader på murvegger i kjeller, vegger i trappegang ned til kjeller malt, innvendige dører vasket og glassfelt pusset, ryddet utvendig og fjernet div materialrester bak grovkjøkken og båten «Tobias» pusset og nytt bunnstoff påført. Stor takk til dugnadshjelpen for vel utført arbeid! Vi er glad for alle frivillige hender som deltar med arbeidsinnsats. Det er alltid noe å gjøre, slik ar det også kan utføres dugnad utenom de tidene som er berammet. Ta kontakt om du ønsker å komme en dag til Sauevika! Jubilanter: 11.02: Sverre Amundsen, Gressvik 80 år 18.02: Berit Eriksen, Kjølstad 50 år 23.02: Ragnhild Jacobsen, Gressvik 75 år 23.02: Ottar R. Johansen, Kråkerøy 70 år 28.02: Irene M. Gaustad, Gressvik 80 år 01.03: Ragnhild Skonnord, Tomter 60 år 01.03: Elin Lilleaasen, Rødnes 50 år 02.03: Ragnar Aas, Bjørnstad 80 år 09.03: Helene Larsen, Lande 90 år 10.03: Nils Magnar Sture, Spydeberg 60 år 15.03: Signe Bråten, Fredtun, Brandstorp 90 år 18.03: Eva Suther, Mossik 70 år 19.03: Helge Røsæg, Kjærre 85 år 19.03: Guro Thoresen, Rolvsøy/Østre Fredrikstad 40 år 21.03: Solveig Andersen, Fredheim, Klavestad 80 år 26.03: Astrid Strømnes Tveitdal, Saltnes 50 år 27.03: Jørgen Kvarme, Tomb 50 år 03.04: Bjørnar Spydevold, Hannestad/Greåker 50 år 06.04: Reidun Bratlie, Lahellemoen 85 år 26.04: Liv Furuheim, Berg 80 år Gratulerer! Døde i troen på Jesus: Helene Rydstrøm, Skjeberg Hjørdis Michalsen, Lande Thordis Bjerkholt, Sarpsborg Kristian Aasbrenn, Bjørnstad Guds fred med deres minne! NorKontakt tar gjerne i mot melding om flere som fyller år!

9 ARRANGEMENTOVERSIKT april Påskeleir for klasse, Sjøglimt Påskeaction for tenåringer, Sauevika Påskeleir for klasse, Sjøglimt Regionårsmøte for Normisjon, Bjørnstad bedehus Pensjonistenes dag, Sjøglimt mai - juni Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Regionårsmøte Acta, Bethania Familiefestival, Sjøglimt Sauevikastevne, Sauevika Loppemarked, Sjøglimt Låvebasar, Langsbakken, Degernes Tenleir, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt Generalforsamling i Normisjon, Trondheim Leir for klasse, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt juli - september Leir for 2.-4.klasse, Sauevika Minileir for alle (sammen med søndagsskolen), Sauevika Familieleir I, Sauevika Minileir, Sauevika Familieleir II, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt Mannsleir, Sauevika Kvinneleir, Sauevika Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Tenleir, Sjøglimt Leirlederfest, Sauevika oktober - desember Hobbyleir for klasse, Sjøglimt Misjonscup og Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Damens dag, Sjøglimt Mannsfest, Sjøglimt Action på Hvaler/Sauevika for år Besteforeldre- og barnleir (opp til 8 år), Sjøglimt Leir for klasse, Sjøglimt Adventsleir for klasse, Sjøglimt Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke «Fra Händel til Ellington» Søndag 3. mai kl arrangeres det «vårkonsert» i Askim kirke med sangeren Gunstein Draugedalen og sangerparet Tove Omvik og Hans Olav Aune. Gjesteartister er Kjell Haugen (trombone) og Line Aune Braset (sang). Programmet blir meget variert og spenner fra Georg Fr. Händel til Duke Ellington, og selvsagt står kjente og kjære norske og svenske sanger og salmer på menyen. Det er den niende konserten Draugedalen og ekteparet Aune har sammen. Konserten byr på solosang, duetter, klaver, orgelspill og trombone. Velkommen til Askim kirke! Seniorer, se her! Seniorutvalget i Normisjon har mye spennende på programmet. Her er noen av tilbudene: - Vi inviterer også i år til en ny tur til Solgården, Spania, i tidsrommet Vi har 160 plasser, men ikke alle kom med i fjor, forteller Kari T. Johnsen om de populære turene. - Vi er på utkikk etter personer som vil være med i et lesefellesskap og som ønsker tilbud om litteraturkurs. - Årets sommersamling for seniorer går i år til Lofoten. Det er bare å ta kontakt for nærmere opplysninger, sier Kari T. Johnsen i seniorutvalget ved Normisjon hovedkontor (tlf ). Bibelkurs samler mange - Bibelkurset i regi av Haugetun folkehøyskole - som holdes fire onsdagskvelder i Greåker Frikirke - samlet ca. 60 deltagere dette semesteret, melder en gledestrålende kursleder, Kai Ørebech. Sist kurskveld dette semesteret er 29. april (med start kl.18.30). Da er temaet «Brev fra et fangehull. Tanker fra 2. Timoteus brev». Lærer denne onsdagen er Egil Grandhagen, tidligere generalsekretær i NLM, nå førstelektor ved Fjellhaug skoler. - Alle er velkommen, sier Ørebech, som også opplyser at det til høsten starter nytt kurs, med følgende møtedatoer: onsdagene 16. september, 14. oktober, 18. november og 09. desember. Loppemarked Loppemarked på Sjøglimt leirsted lørdag 06. juni fra kl Auksjon kl Lopper og auksjonsgjenstander ønskes. Likeledes dugnadsmedhjelpere til gjennomføringen! Ta kontakt med Sjøglimt tlf / , eller Thomas Vatvedt tlf Vel møtt! Vestre Skjeberg Normisjon 90 år Vestre Skjeberg Normisjon feiret sitt 90 årsjubileum på Fredtun bedehus, Brandstorp 27. januar. Nærmere 70 personer hadde tatt i mot invitasjonen. Åge Hunnestad talte før bevertningen, mens Otto Slettevold var taler etter pausen. Mannsmusikken fra Skjeberg gledet forsamlingen med sang. - Vi er bare tre medlemmer igjen i foreningen. Men vi ber mange. Folk kommer gjerne både fra Rokke og Klavestadhaugen for å delta i samlingene våre, forteller lederen og primus motor i mange år, Cathy Hystad. - Foreningen har to faste møter i måneden, et oppbyggelsesmøte og et møte som vi kaller kaffe-møte, legger hun til. For sin store innsats ble Cathy hedret med SA-kaka i desember. Vi gratulerer både henne og foreningen, og ønsker Guds velsignelse over den trofaste tjenesten! Tekst: Boe Johannes Hermansen 9

10 10 Leirsommeren Vi ønsker alle barn, ungdommer og voksne hjertelig velkommen på leir i sommer, sier Acta-leder Ole Martin Rudstaden. Acta barn og unge i Normisjon, region Østfold arrangerer i alt 11 leirer i løpet av sommeren. Åtte på Sauevika leirsted på Hvaler og tre på Sjøglimt leirsted ved Ørje. Leirtilbudet for sommeren er svært allsidig her finner du noe for enhver smak, og ikke minst, for enhver aldersgruppe. - Vi håper og tror at det er mange østfoldinger som har tenkt seg på leir i sommer. Sauevika på Hvaler er en perle som bare må oppleves. Sjøglimt i Ørje er et lunt leirsted med høy aktivitet, forteller Ole Martin. Acta Østfold hadde over 900 deltakere og frivillige ledere på sine leirer i 2008 og ifølge Acta-lederen skal man komme godt over i løpet av Vi er svært stolte av vårt leirarbeid og får mange hyggelige tilbakemeldinger. De tar vi med oss, samtidig som jobber målbevisst for å gjøre leirene våre enda bedre, forteller Ole Martin. Om du verken har vært på Sauevika eller Sjøglimt tidligere, er du ekstra velkommen denne sommeren. Men pass på på mange av leirene blir det fort fylt opp. - Vi håper at enda flere vil oppdage tilbudet vårt denne sommeren. Vi ønsker å nå ut til enda flere og føler at leirene våre er inkluderende fellesskap, sier Acta-lederen. Dersom du vil melde deg på Acta Østfolds leirer, kan du gjøre dette ved å ringe til regionkontoret på telefon eller ved å gå inn på normisjon.no/ostfold. På hjemmesidene finner du også årets leirbrosjyre. Acta Østfolds leirprogram sommeren 2009: Tidspunkt Leir Aldersgruppe Leirsted juni Tenleir Tenåringer Sauevika juni Sommerleir klasse Sjøglimt juni Sommerleir klasse Sjøglimt juni Sommerleir klasse Sauevika juli Sommerleir klasse Sauevika juli Minileir 1 For alle Sauevika juli Familieleir 1 Familier Sauevika juli Minileir 2 Voksen m/ barn Sauevika juli Familieleir 2 Familier Sauevika 30. juli 2. august Sommer på Hvaler år Sauevika august Sommerleir klasse Sjøglimt Tre påskeleirer Planleggingen av sommerens leirer er i full gang, men først på leirplanen til Acta Østfold står tre påskeleirer. - Palmehelga arrangerer vi både Påskeaction for tenåringer på Sauevika og klasseleir på Sjøglimt. I påskeuka arrangerer vi klasseleir på Sjøglimt. Vi gleder oss, sier Ole Martin Rudstaden. Det er fremdeles ledige plasser på samtlige tre leirer, så det er bare å melde seg på. - To av leirene er nye av året, derfor knytter det seg ekstra stor spenning til disse. Vi har valgt å bygge opp leirtilbudet i påsken, fordi vi ønsker at barn og ungdom skal få oppleve at påsken dreier seg om noe mer enn skikjøring, påskekrim og godteri. Påsken er den beste tiden til å snakke om Jesu død og oppstandelse, mener Acta-lederen.

11 ngdomsleir på Sjøglimt Helgen 27. februar til 1. mars ble Sjøglimt leirsted i Marker fylt opp av deltagere fra Østfold og Oslo. Det var klart for årets ungdomsleir med Knut Tveitereid som seminarholder. Drøye 40 deltakere ankom Sjøglimt leirsted i Ørje fredag kveld. Første post på programmet var kveldsmat før det var klart for bli-kjent-leker og seminar med Knut Tveitereid. Tveitereid jobber som ungdomspastor i ranienborg menighet og har skrevet andaktsboken «En helt overkommelig bibel». Temaet for helgen var «Guds ledelse». - Det er viktig å la seg lede også mellom veikryssene, forkynte Tveitereid. Arnfinn Redse, student ved Høgskolen i Staffeldtsgate ledet lovsangsnatten som avsluttet den første leirdagen. Foto: Martin Østby Samarbeid Lørdag fortsatte Tveitereid sitt seminar om Guds ledelse. Teambuilding var også en viktig del av lørdagen. - Deltakerne ble bedre kjent og samarbeidet godt, sier Lin Katrin Mørken som er barneog ungdomsarbeider i regionen. Holdt taler Foto: Martin Østby På kvelden pyntet gjengen seg til festmiddag. Lederne ønsket å gjøre stas på deltakerne og inviterte til tre-retters middag. De hadde laget bordkort og under tallerkenene fant enkelte en liten lapp med en oppgave som skulle utføres. Noen fortalte en vits, mens to ble tildelt oppgaven om å holde damenes og herrenes tale. To av lederne sørget for allsang og «fleip eller fakta» konkurranse. Lørdagskvelden ble også avsluttet med lovsang. Seansen startet med at deltakerne fikk dele opplevelser i små grupper rundt hvert sitt bål. Etter hvert var det lovsang med bønnevandring og forbønn i møtesalen. Bibeltime Søndag formiddag tok Jens Pedersen turen til Sjøglimt. Pedersen er regionleder i Østfold og synes det var fint å få komme til Sjøglimt. - Jeg har tidligere jobbet med barn og unge, men som regionleder reiser jeg mest rundt til voksne foreninger. Derfor synes jeg det er flott å komme på leir å snakke til unge mennesker, sa Pedersen. Han hadde bibeltime som fortsatte på temaet «Guds ledelse». Det ble en flott og givende helg på Sjøglimt for både deltakere og ledere! Torsdagstreffets 10 årsjubileum Torsdagstreffet i Kjølstad kirke, som samler barn fra 0-6 år sammen med foreldre, feiret 10 årsjubileum 19. februar. - Torsdagstreffet i regi av Normisjon startet på Borgarhall bedehus 28. januar 1999, forteller Jorunn Magnussen, som har vært leder og sekretær de siste sju-åtte årene. - Det første året møtte det opp barn pluss voksne. Senere økte tallet og vi var på det meste oppe i barn pluss foreldre. - Da Borgarhall bedehus ble solgt, flyttet vi over til Kjølstad kirke, hvor vi har vært siden januar De siste årene har vi i gjennomsnitt vært 27 barn og voksne. Rekorden så langt var samlingen i mars 2007 med 36 barn og 24 voksne, tilføyer hun. Jorunn Magnussen opplyser at de har et fast program med lek, samlingsstund med sang og fortelling, samt mat og utlodning. På siste treff før jul er det Lucia-/julefest og i februar er det karneval. Gjennom årene har torsdagstreffet gitt økonomisk støtte til en rekke misjonsprosjekter, både hjemme og ute. Pengene kommer inn fra loddsalget på treffet. - Vi er glad for den oppfølging vi får fra Normisjons regionkontor. Den første tiden deltok Synøve Thoresen og Anita F. Kristiansen. Nå besøker Torill Bredeg oss annenhver gang, sier Magnussen. Treffet har et godt og solid lederteam, med lang erfaring. Ved siden av Jorunn Magnussen og Ranveig Hansen (kasserer) - som har vært med lengst, har også mange av de andre lang fartstid: Johanne Nilsen, Jorunn Oliversen og Inga Pedersen. Tidligere medarbeidere har vært Mona Eriksen og Lise Larsen. Boe Johannes Hermansen, tekst og foto. Foto: Martin Østby 11

12 Actas store dag Lørdag 16. mai blir Actas store dag denne våren. Årsmøte med Mission 15:11 og grillkveld - her blir det noe for en hver. - Vi har gjort en liten vri på årsmøtet vårt og har lagt dette til samme dag som vårens siste Mission 15:11. Vi tror at dette skal bli en flott helhet, sier Acta-leder Ole Martin Rudstaden. Årsmøtedagen begynner med forhandlinger/årsmøte på Bethania i Sarpsborg klokken 15. Her skal det tas opp flere spennende saker knyttet til Acta Østfolds framtid. Deretter blir det en pause før årsmøtedagen fortsetter med Mission 15:11 - Acta lovsangskveld i Sarpsborg Frikirke klokken 18. Etter møtet blir det grillkveld ute i den nye bakgården ved Sarpsborg Frikirke. - Det blir en veldig trivelig dag, med både spennende diskusjoner, lovsang og tid med Gud og sosialt samvær og god mat, sier Ole Martin. Lørdag 21. mars ble det tredje Mission 15:11 arrangert i Sarpsborg Frikirke. Om lag 70 ungdommer og unge voksne var med på lovsangsmøtet. - Jeg synes det ble et veldig bra møte. Medarbeiderstaben gjorde en kjempejobb og det var gledelig at det kom så mange mennesker, sier Ole Martin Rudstaden. 12 Ekko med ny CD - av Boe Johannes Hermansen Her ser vi sangerne som er med i innspillingen av korets nye CD. Leder Iren Kinn (til høyre) og dirigent nni Sverdrupsen. (Foto: Geir Mathisen) I 33 år har det store barnekoret «Ekko» i Saltnes sunget av full hals. Nå gir «Ekko» og «Mini-Ekko» ut sin CD nummer to. - Vi gav ut vår første CD ved 25 årsjubileet. Nå var det tid for en ny utgivelse, sier Iren Kinn, som har vært inspirerende leder i koret siden starten i mars «Ekko» og «Mini-Ekko» samler for tiden ca. 70 barn, fra første til åttende klasse. Mange barn Koret har hele tiden senere hatt mellom 40 og 80 barn, og mange ledere. Torunn Antonsen har vært med nesten siden starten. Karine Borge begynner også å få mange års ledererfaring. Dirigent har de siste årene vært nni Sverdrupsen. Vi har også flere yngre ledere, som både er positive, hjelpsomme og ivrige, tilføyer Iren Kinn, som har holdt i trådene i alle år. - Allerede for 15 år siden fikk vi annen generasjons sangere i «Ekko», og vi har etter hvert fått mange barn av foreldre som har vært med tidligere, forteller Iren Kinn. «Ekko» øver hver onsdag kveld i Effata bedehus, mens «Mini-Ekko» har sine samlinger fredag i SFO-tiden på Spetalen skole. I «Mini-Ekko» bistår også Anne Marie Sødal som leder. Flere produksjoner I løpet av årene har «Ekko» utgitt fire kassetter, den første sammen med Rådes nge Røster i 1980, og 1 CD alene, mens de har deltatt på en CD sammen med flere andre barnekor. - Noen ganger i halvåret har vi hyggekveld i stedet for øvelse. Da tar sangerne med seg familie og venner, opplyser hun. Koret har også flere ganger deltatt på den store Barnegospelfestival i Kragerø. - De fleste sangene på den nye platen er sanger vi har lært på denne festivalen. Vi har øvet godt slik at vi kan sangene utenat, sier Iren Kinn, som spiller piano. I tillegg er korets instrumenter trommer og bass. Produsent Produsent er Leif Bråten i Haugetun Lydservice. Plateslipp blir det på Effata bedehus under familiesamlingen 10. mai. Mer tekst og flere bilder finner du på regionens hjemmeside:

13 Knallstart på elevopptaket - Elevopptaket har hittil gått svært bra, og vi har langt flere opptatte elever enn på samme tid i fjor, forteller inspektør Irene Strand Østli ved Haugetun Folkehøyskole. - Per i dag (24. mars) har vi 77 elever, og i tillegg kommer fem av årets elever som er ansatt som stipendiater neste skoleår. De skal være elever i forskjellige klasser og samtidig sysle med ulike miljøoppgaver. Ni elever søkte på disse stipendiatstillingene, og vi setter stor pris på at så mange kan tenke seg et andreår på skolen vår. Stipendiatene er viktige for oss, understreker inspektør Irene. Opplev Middelhavet og Puls Hele 18 elever er så langt tatt opp på den nye linja «Opplev Middelhavet» som er en videreutvikling av «Opplev Hellas» som skolen har tilbudt i flere år. Disse elevene skal i tillegg til Hellas også beskjeftige seg med og besøke Italia og Spania, og Haugetun-ledelsen synes det er morsomt å oppleve så stor interesse for denne nyskapningen. Det er også god søkning til «Puls» som er skolens nye tilbud til de treningsinteresserte. - Mange unge liker å trene, men ikke alle er like interesserte i ballspill. Nå ønsker vi å nå dem som liker å trene allsidig, og som også er opptatt av livsstil og kosthold, forteller Irene Strand Østli. - Dette er en stadig utfordring for oss. På den ene siden er vi en kristen Mange foredrag for DLA-elever Haugetun folkehøyskole skole som ønsker å løfte frem det vi står for på det området, og på den andre siden skal vi ha et linjetilbud som er attraktivt og gjør at vi får nok elever. Det er stor spennvidde i løpet av et skoleår fra f eks Thomas-messe og besøk av Arild Romarheim fra MF på den ene siden og opplegg som filmmaraton og «bryllup» på den andre. Ikke av seg selv Irene Strand Østli er klar på at den gledelige økningen i elevtallet ikke har kommet rekende på ei fjøl. - Vi har nå helt nye hjemmesider på internett, og dette er uten tvil viktig når det gjelder å nå potensielle søkere. Ved siden av prøver vi å ha så gode rutiner som mulig når det gjelder å følge opp dem som kontakter oss og sender inn søknad. Markedsføring og kommunikasjon er helt vesentlige faktorer for å få folk til å velge Haugetun når de først bestemmer hvilken skole de skal gå på, slutter inspektør Irene Strand Østli. Elevene i «Destinasjon Latin-Amerika» - klassen har ikke ligget på latsiden etter at de kom tilbake fra Guatemala i midten av februar. Tre ukers-turen ga mange opplevelser og inntrykk, og disse har man ønsket å dele med andre. Axel Sveass er en av elevene i klassen, og han forteller at de er delt i to grupper som de siste ukene har vært på farta i Fredrikstad-distriktet. Her har de besøkt barneskoler, ungdomsskoler, institusjoner og bedehus. - Vi kan trygt si at det har vært stor forskjell på de ulike stedene, forteller Axel. - Gruppa mi har vært i første klasse i barneskolen, og vi har vært på aldershjem. Da vi skulle dit, hadde vi med kake, fortalte om innsamlingsaksjonen og om de prosjektene som mottok penger da vi var i Guatemala. Vi fortalte også om noe av det vi opplevde på turen som var full av kontraster. Når det gjelder skolebesøkene, forteller han at de har laget to opplegg, da det er stor forskjell fra de yngste i barneskolen til de eldste i ungdomsskolen. I første klasse vises det mye bilder og vektlegges annen informasjon enn for de øverste klassetrinnene. Elevene har med seg projektor med to powerpoint-presentasjoner. - Jeg synes det er spennende å være med på dette, og vi har fått masse god respons, forteller Axel Sveass. - Lærerne har gitt uttrykk for at de har vært veldige fornøyde, og andre skoler har hørt om oss av dem vi har besøkt. Det er faktisk Axel i hvitt (toga) og Sindre Moe. Bildet er tatt under bryllupsfeiringen som var her forrige helg. Der fikk alle elevene utdelt roller som de skulle leve seg inn i gjennom hele bryllupet. flere som ønsker at vi skal komme til dem, men vi rekker jo ikke alle, slutter en fornøyd DLA-elev. e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf Inspektør Irene Strand Østli er fornøyd med elevopptaket for neste skoleår. 13

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: 14 Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreformann: Jan Holone, Nedre Vestlia 9, 1580 Rygge tlf , e-post: Regionleder: Jens Pedersen Onsøyveien 71, 1614 Fredrikstad tlf e-post: ndervisningsleder: Gunnar Navestad, tlf , mobil e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Acta-leder: Ole Martin Rudstaden tlf (dir), mobil , e-post: Formann for Acta: Hartvig Velund, Haug, 1892 Degernes, mobil e-post: Barne- og ungdomsarbeider: Lin Katrin S. Mørken, tlf (dir), mobil e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf (dir) (priv), mobil e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Bente Elvestad Evensen, tlf (dir) mobil e-post: Det lune hjørnet Gjenkjennelig gåve? SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Husholdsbestyrer: Jane Fosser, tlf , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, mobil , e-post: SAEVIKA og MISJONSSENTERET Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: SAEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Husholdsbestyrer: Trine Møllerop Allum, tlf (Sauevika), mobil Vaktmester: Arnfinn Hagen, mobil MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAGETN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Jens Pedersen Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer med 5 nummer i året og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2300 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming: janh Forsidefoto: Jens Pedersen Trykk: Krona Trykk AS, Moss Innleveringsfrist til neste nr.: Då Lars Lie for nokre tiår siden var prest i Rogaland, kom han eingong inn til handelsmannen Erik Årsland. Presten skulle bare kjøpe ei avis, og som betaling la han fleire og fleire kopparslantar på disken. Då kom det frå Årsland: - Så her kjem pengar frå kollekten. - Jaså, repliserte presten. - Kjenner du att gåva di? Fra «Tid for å le - igjen» av Torbjørn Greipsland, red. og Hans Johan Sagrusten, ill. Lunde forlag Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf ØSTLANDSKALKN KLEKKING AV KALKNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD HAGETN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Sjøglimt Catering Sjøglimt Catering tilbyr god hjemmelaget mat av beste kvalitet Mat til minnesamvær, selskapeligheter etc. Cateringen leverer - i Indre Østfold - alt av kald mat. Ta kontakt med Sjøglimt, tlf , eller husmor tlf / Ett er nødvendig! «Bønn uten arbeid er svermeri, arbeid uten bønn er slaveri, bønn og arbeid er harmoni. Og at bønn er arbeid, vet de som har prøvd.» (Fra forordet i bønneheftet: Ett er nødvendig). Normisjon har gitt ut bønnehefte, som kan fås gratis ved henvendelse til regionkontoret. Det dekker misjonens arbeid både ute og hjemme, og er inndelt slik at du kan be for nye nytt hver dag i måneden. Heftet er en hjelp til konkret forbønn både enkeltvis og i grupper/foreninger.

15 Generalforsamling Trondheim, juni 2009 l isa bør ud sa muel l jungbl a hd a ndr a é c r ouc h ol e bør ud david zac nir ingiye VELKOMMEN TIL MISJONSFEST i Trondheim siste uken i juni. Alle medlemmer i Normisjon er invitert til generalforsamlingen. Vi inviterer også alle andre som er opptatt av misjon til å være sammen med oss disse dagene. Det blir diskusjoner om Normisjons arbeid i Norge og internasjonalt. Det blir sentral og variert forkynnelse. Det blir mange konserter og det blir møter med misjonærer og lokalarbeidere i Norge. Sett av disse dagene og bli med oss på årets misjonsfest! For oppdatert informasjon se våre nettsider: normisjon.no Priser: Påmeldingsavgift kr år gratis Kidz (4-9 år) kr Sauevikastevne 1. juni (2. pinsedag) Kl : Salg av kaffe/kake Kl : Formiddagsmøte Tale: Geir Harald Johannessen Sang: Exalto (sanggruppe fra indre Østfold) nder dette møtet blir det opplegg for barna. Kl : Salg av lapskaus, grillmat, rømmegrøt og kioskvarer. Aktiviteter for barn/ungdom mellom møtene. Kl : Familiemøte Familieandakt: Grethe Bjørnstad Ravneng Sang og musikk: Familiekoret Full Hals (fra Sarpsborg Frikirke) Parkering: Enten: Nedre tgård på anvist plass. Følg sti over fjellet; eller: Spjærøy Kirke (transport herfra m/minibuss i tidsrommet og med retur etter møtene). OBS: Ingen parkering i Kjellvika. Ta gjerne med stol. Arr. Normisjon region Østfold Tweens (10-16 år) kr Påmeldte får halv pris på konsertene Overnatting/transport Fem hoteller i Trondheim er til disposisjon for Normisjon. Det blir også satt opp egne busser fra Sør-Norge til generalforsamlingen. Kontakt Si-reiser på telefon for informasjon og bestilling av overnatting/transport. Påmelding: Du kan melde deg på fra nettsiden eller ved å ringe Normisjon på telefon Påmeldingsfrist 5. mai (Ved påmelding etter fristen kommer et adm. gebyr på kr per påmelding.) Familiefestival Familiefestival på Sjøglimt torsdag 21 mai (Kr. Himmelfartsdag) Velkommen til årets største familieselskap!! Gratis inngang for alle!! Program: 12:00: åpningsseremoni med korpsmusikk, klovnen Malinka og Pål Øyvind på motorsykkel 12:30: aktivitetene åpner 14:30: familiemøte, andakt ved Hartvig Kloster, sang av Askim Soul Children, kollekt Årets aktiviteter er: -radiostyrte biler - selskapsleker - trampoline ringleker - dans - sandkasse - månebiler - klatrevegg 12:30: minikonsert med korpset 13:00: trylleshow med Hartvig Kloster 13:30: minikonsert med Askim Soul Children 14:00: trial oppvisning det blir salg av pølser / potetstappe, brus, kaffe, is og lapskaus. Festivalen avsluttes med kjempestor bursdagskake og gavedryss! Arr. NMS u, Acta og Østfold søndagsskolekrets 15

16 Gitarvennene (fra venstre): Fred Vidar Tveter, Hans Kr. Buer og Svein Baraas. LÅVEBASAR på Langsbakken, Degernes lørdag 20. juni. LODDSALGET begynner kl.17.00, hovedbord, kakebord, barnebord og bøttelotteri MØTE ca. kl med etterfølgende bevertning, andakt av Jul-Lars Kvernhusengen. Sang av Gitarvennene fra Ørje. Ta med stol, salg av brus. Veien til Langsbakken blir merket fra rv 22 og rv 111. Inntekten går til Misjonssenteret i Degernes. Arr.: Misjonssenterets råd Vi minner om regionens årsmøte som blir avholdt på Bjørnstad bedehus, Tune lørdag 25. april. Åpningsmøte kl , hovedtaler Svein Granerud. Forhandlingsmøte kl Møt opp og delta i beslutningsprosessen i vår region. PENSJONISTENES DAG PÅ SJØGLIMT Onsdag 29. april kl Tidligere gen. sekr. Anfin Skaaheim kåserer: «Glimt fra reiselivet» og holder andakt. Sang: Hyttemusikken. Bevertning: Middag og kaffe, pris: kr.150,-, utlodning. Påmelding innen 24. april til regionkontoret. I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. La oss takke og be Takk for påskens budskap, at Jesus virkelig døde for våre synder og oppsto til vår rettferdiggjørelse. Be om at Bibelens budskap må forkynnes klart og rent, til frelse og fornyelse. Be om fornyelse og vekst i arbeidet lokalt, i regionen, resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds ord. Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige kirkelige situasjon. Be for de ansatte i regionen og deres familier. Be om en god etterfølger etter regionleder Jens Pedersen, som går over i tjeneste i Frikirken i Fredrikstad. Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. Be for fastgiverprosjektet Medvandrer, Mission 15:11 og Ledertreningsskolen for unge. Be for årets mange arrangementer, leirer og stevner - inkludert årsmøtene i regionen og Acta. Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. Be for Nepalprosjektet «Øst møter Øst» - for Nepal og dets innbyggere, for kirken og evangeliseringen i landet. Be spesielt for misjonærene Kristin og Erik Bøhler og Alice K. Holmen - og etterfølger for Alice K. Holmen. Be for Kambodsja som nytt samarbeidsland for Normisjon. Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA. Be for de ansatte ved leirstedene og driften av disse stedene. Be for elevkullet ved Haugetun, rekruttering av nytt kull og for de ansatte ved skolen. Be for planene videre for Haugetun når det gjelder bygging/rehabilitering.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Skal det bli noko å hauste, så må det vera nokon som har sådd. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? Sam Tore Bamle 11 vestfold/buskerud 2

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer