MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: Tid: Kl Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE Utv. saksnr. Arkivsaksnr. Åpent PS 32/13 13/7074 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Åpent PS 33/13 12/2709 NAVNESAK: MELHUSTUNET Åpent PS 34/13 13/5809 Høring-Regional plan for kulturminner Åpent PS 35/13 13/4241 Søknad om ny bevilling for Orion kafe og restaurant AS Åpent PS 36/13 13/4528 Redegjørelse for hva det vil koste Melhus Kommune å innføre to barnehageopptak i året Åpent PS 37/13 13/4679 Endring i felles legevaktsordning Melhus kommune, Joralf Rindli komiteleder Mari Grongstad-Viken møtesekretær Eventuelt forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Melhus kommune PS Sak 32/13 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Arkivsaksnummer: 13/7074 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 32/13 Rådmannens forslag til vedtak: Saksutredning: Delegerte vedtak tom : DS 45/13 13/4701 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede DS 47/13 13/4456 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE DS 48/13 13/4929 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 49/13 13/4933 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forfllytningshemmede DS 50/13 13/4140 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Behov for tilrettelagt opplæringstilbud DS 51/13 13/5241 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 52/13 13/3852 UTVIKL/UTVIKL/INSJO

3 PS Sak 32/13 ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 53/13 13/5261 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om Parkeringstillatelse DS 54/13 13/5592 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 55/13 13/5598 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 56/13 13/5601 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - PARKERINGSTILLATELSE DS 57/13 13/5602 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 58/13 13/5637 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 59/13 13/5708 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 60/13 13/3642 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Uttalelse om skoletilhørighet DS 61/13 13/4501 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Rosmælen skole DS 62/13 13/6055 SERVICE/SERINFO/BEGR

4 PS Sak 32/13 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstilatelse DS 63/13 13/6150 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 64/13 13/6056 SERVICE/SERINFO/BEGR ****** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 65/13 13/4794 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Parkeringstillatelse DS 66/13 13/5255 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Vedrørende søknad om skolebytte DS 67/13 13/5299 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole DS 68/13 13/6051 UTVIKL/UTVIKL/INSJO *********** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 69/13 12/4300 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Rissa kommune Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Utsatt skolestart for forsterhjemsplassert elev. DS 70/13 12/5323 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ******** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 71/13 13/6571 IKT/IKT/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse DS 72/13 13/6569 IKT/IKT/BEGR

5 PS Sak 32/13 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 73/13 13/6672 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse

6 NAVNESAK: MELHUSTUNET Melhus kommune PS Sak 33/13 Arkivsaksnummer: 12/2709 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 33/13 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for Liv og lære følgende vegnavn jfr. vedlagt kart. Vedlegg: Tilråding fra lokal navnekonsulent Høringsdokument Forespørsel om tilråding fra Språkrådet Tilråding fra språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Forespørsel om tilråding fra lokal navnekonsulent Saksutredning: Kultur og fritid har opprettet navnesak på nytt bolig og næringsområde i Melhus sentrum. (se kartvedlegg 1). Det er innhentet tilråding fra lokal navnekonsulent, og forslag ble sendt på høring. Ingen høringsuttalelser har kommet inn. Forslaget ble deretter sendt til navnekonsulent i Språkrådet, og vi har mottatt tilråding på skrivemåten av navnet.

7 PS Sak 33/13 Vurdering: Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn ble derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: «Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Melhus kommune mottok tilrådning fra Språkrådet, og navnekonsulentene har ingen merknader til skrivemåten Melhustunet. De ønsker imidlertid å påpeke at Melhusnavnet brukes ganske mye i kommunen, og at man bør unngå å bruke dette for mye. En bør også være forsiktig med å bruke dette navneleddet i områder utenfor det gamle sentrumet i Melhus. Språkrådet skriver videre at «i brevet fra kommunen står det at det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan eller Melhusrønningen på området, men at dette navnet er vel langt til at det egner seg som navn på det bolig- og næringsområdet. Navnekonsulentene vil imidlertid be kommunen vurdere det kortere navnet Rønningstunet på området, slik at en kan bevare det gamle navnet på området i det nye navnet» Rådmannens vurdering er at lokal stedsnavnkonsulent har vurdert ulike navn som kan ha tilknytning til stedet. Området det ønskes navn på kommer fra Melhusgården, og det ligger midt i Melhus sentrum. Melhusnavnet er ikke mye brukt før. Bare Melhusvegen har Melhus i seg. Forslaget blir ut fra dette: Melhustunet

8 Høring-Regional plan for kulturminner Melhus kommune PS Sak 34/13 Arkivsaksnummer: 13/5809 Saksbehandler: Jan Erik Landrø Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 34/13 Rådmannens forslag til vedtak: Komité for Liv og lære viser til høringsutkast til Regional plan for Kulturminner, og vedtar Rådmannens saksfremlegg som Melhus kommunes høringsuttalelse. Vedlegg: 1: Invitasjon til å komme med høringsuttalelse 2: Regional plan for Kulturminner, Høringsutkast 3: Regional plan for Kulturminner Handlingsprogram Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Gjennom brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune mottok Melhus kommune en invitasjon til å komme med høringsuttalelse på utkastet til regional kulturminneplan. Melhus kommune har startet et omfattende arbeid knyttet til kulturminner. Herunder jobbes det med tre ulike prosjekt; registrering, forvaltning og formidling. Arbeidet er hovedsakelig fundamentert i Kulturlovens 2 og 4, men er i tillegg en bistand til kommunalt arbeid relatert til Plan og bygningsloven. Gjennom arbeidet med kulturminner avdekkes det både nye ressurser, utfordringer og behov. Den regionale kulturminneplanen vil være et viktig verktøy også for videreutvikling av kommunal kulturminneforvaltning. I denne sammenhengen har Rådmannen valgt ut noen punkter som er viktige for denne utviklingen. Følgende punkt vil bli nærmere kommentert i høringsuttalelsen: 1. Aktører i forvaltningen av kulturminner 2. Immaterielle kulturminner 3. Kulturarven som ressurs i næringslivet 4. Regional og lokal identitet det å se seg selv i en større sammenheng 5. Oversikt over utviklede formidlingsmetoder 6. Samarbeid mellom regionmuseene og lokale samlinger 7. Tiltak som skal sikre kulturminnefaglig kompetanse i kommunene 8. Handlingsprogram

9 PS Sak 34/13 Vurdering: Høringsuttalelse: Planutkastet tar opp en rekke punkter som samsvarer med Melhus kommunes oppfattelse av viktige muligheter og utfordringer innen det overordnede temaet kulturminner. Vi ønsker her å legge til enkelte momenter og å utdype tematikk vi ser som viktige i fremtidig arbeid. 1. Aktører i forvaltningen av kulturminner Innledningsvis i planutkastet (kap 1), vises det til bredden i hva kulturminner kan være. Det er viktig å se denne bredden, og se sammenhengen mellom ulike typer kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. For å tydeliggjøre dette bør det vises til et større bilde av forvaltningens roller og ansvar enn det som er skissert i planutkastet. Innen forvaltningen av materielle, faste kulturminner, er kart og organisasjonslinjer ganske klare. Innen forvaltning av materielle, løse kulturminner, er flere ulike departement involvert, alt etter hvilken type museum som ivaretar gjeldende gjenstandskategori eller hvem som ivaretar hvilken type bygninger. Eksempler er Kulturdepartementet, kunnskapsdepartementet, fornyings-administrasjons og kirkedepartementet. Vi ser også at forvaltning av immaterielle kulturminner ikke har en klar plassering (unntatt UNESCO-arbeid gjennom kunnskapsdepartementet), men er gjeldende innen flere ulike departement og fagområder. En bevissthet rundt at kulturminner er et område flere ulike departement og institusjoner jobber med, vil kunne styrke lokalpolitisk og den lokale forvaltningens erkjennelse av kulturminner som en ressurs i samfunnsutviklingen. 2. Immaterielle kulturminner Immaterielle kulturminner omtales flere, men få steder i planutkastet. Det har fra Riksantikvaren blitt uttalt at immaterielle kulturminner i lang tid har fått for lite fokus sammenlignet med de materielle kulturminnene. Det er jo nettopp gjennom de immaterielle minnene at det materielle får liv og kan fortelle oss noe. I kulturminnepolitisk arbeid bør det være et fokusområde å løfte fokuset på de immaterielle minnene. I internasjonal sammenheng har de immaterielle minnene fått fokus gjennom UNESCOS arbeid, men forvaltningen av de immaterielle minnene bør i større grad implementeres også i regionalt og lokalt kulturminnearbeid. Det finnes i dag en registreringshåndbok for materielle faste kulturminner (utarbeidet av Riksantikvaren), men det bør utarbeides tilsvarende verktøy for materielle løse kulturminner og immaterielle kulturminner. En svært stor del av både nåtidig og fremtidig registrering er avhengig av lokal kunnskap og frivillige lag og foreninger. Disse aktørene må da ha verktøy som gjør det mulig -på enkelt vis, å foreta registreringer som kan hjelpe fagarbeidere med videre og utfyllende arbeid. 3. Kulturarven som ressurs i næringslivet I kapittel 3.1 pekes det på kulturarven som ressurs innen ulike områder av samfunnsutviklingen. Dette er viktig. I forbindelse med utgivelsen av Handlingsplan for næringsutvikling i kulturnæringene, ønsker vi å sette lys på muligheter for samarbeid mellom næringsutvikling og kulturminneforvaltning. De ulike kommunene vil kunne dra nytte av regionale grunnstrukturer innen dette samarbeidsfeltet. Dette kan være gjennom eks. regionale støtteordninger, møteplasser, kompetanseutveksling osv. 4. Regional og lokal identitet det å se seg selv i en større sammenheng

10 PS Sak 34/13 I videre omtale om kulturarven som en ressurs (kap 3.1), ønsker vi å sette lys på arbeidet med å skape identitet. Fylkeskommunalt arbeid med kulturminner har en regional innfallsvinkel. Vi leter etter en regional identitet og regionale særegenheter, man søker både det som skiller oss fra andre fylker i landet og det som binder oss sammen med andre i nasjonal sammenheng. Det samme arbeidet bør gjøres på kommunalt nivå, men dette trenger kommunene i flere tilfeller hjelp til. Det er viktig å oppfordre til å se seg selv i en større sammenheng, og å finne nettopp det som er særegent og det som binder oss sammen. Det vil kunne styrke arbeidet med kulturminner kommunene i mellom. Der ulike kommuner har felles historie kan vi dra nytte av hverandres erfaringer, registreringer og forvaltningsarbeid. Der vi er særegne kan vi opparbeide oss unik kunnskap som også kan komme andre til gode. 5. Oversikt over utviklede formidlingsmetoder Kapittel 3.3 omhandler formidling og tilrettelegging. Som kommune savner vi at man innen strategier utvikler en oversikt over hva som allerede finnes av utviklede hjelpemidler og konsept for å formidle kulturminner. Dette vil kunne spare kommunene for mye tid til å finne opp løsninger som kanskje allerede eksisterer. Dette faller altså delvis inn under planens kapittel 3.3 som omhandler strategier innen formidling, men også delvis under kapittel 3.4 som omhandler kunnskap og kompetanse. 6. Samarbeid mellom regionmuseene og lokale samlinger I kapittel 3.3 påpekes det at det bør utvikles samarbeid med både regionmuseene og lokale samlinger for å styrke formidlingen av fysiske kulturminner utenfor museenes samlinger. Dette er et område vi opplever som en utfordring innen kommunal sektor. Kommunen sitter på en rekke gjenstandssamlinger, men mangler kompetanse på forsvarsmessig oppbevaring, oppdatert faglig og brukervennlige registreringsmetoder, samt formidlingskompetanse. Det finnes også en rekke gjenstander i privat eie, som innbyggere ønsker å registrere selv om de skal fortsette å være i privat eie. Her mangler retningslinjer for gode prosedyrer. Melhus kommune er glad for at fylkeskommunen ønsker å ta tak i denne tematikken, men vi mener planutkastet har behov for klarere strategier til innen feltet. 7. Tiltak som skal sikre kulturminnefaglig kompetanse i alle kommuner I kapittel 3.2, Strategier - bevaring og skjøtsel, vises det til at for å kunne velge ut viktige kulturminner lokalt er det avgjørende at kommunene selv registrerer og kart-fester. Det står videre at fylkeskommunen veileder i dette arbeidet og det er behov for et løft. I kapittel 3.4 Strategier - Kunnskap og kompetanse, står det at man ønsker å satse videre på å bidra til kompetanseheving i kommunene. Melhus kommune er svært fornøyd med kontakten opp mot fylkeskommunen. Vi får stadig gode råd og velvillig veiledning, og det er flott at man ønsker å satse videre på å bidra til kompetanseheving i kommunene. I denne sammenheng ønsker vi å spille inn et ønske om en enda tydeligere presisering av hvilke mulige tiltak og ordninger som kan sikre kulturminnefaglig kompetanse i alle kommuner. - Det bør legges klare retningslinjer for kost-nytte fordeling vedrørende en regionkonservator som fordeles på flere ulike kommuner. - Det er stor mangel på kulturminnefaglig kompetanse i kommunene. Seminarer og incentiver bør derfor få en mer pedagogisk form. Seminar med grunnkunnskap kan gjerne etterfølges

11 PS Sak 34/13 med påbyggende seminar. Kulturminnekunnskap er videre et fagfelt som er komplekst og har stor bredde, kursene kan derfor også gjerne bygges opp etter ulik tematikk; eks; registreringskunnskap, saksbehandling, lovverk, formidlingsmetoder, sammenhengen mellom kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og biologisk mangfold, organisering av forvaltningsområdet, ulike databaser osv. - Grunnpakker med kunnskap kan også gjerne være tilgjengelig på nett. - Innen registreringsarbeid er det behov for en tilsvarende veiledningsbok for registrering av immaterielle og materielle løse kulturminner, som den som er utarbeidet for materielle faste kulturminner. Dette er et innspill til nasjonalt kulturminnearbeid, men vi ønsker å ta innspillet med også i svar på høring for regional kulturminneplan. 8. Handlingsprogram I handlingsprogram er det tydelige mål, strategier og tiltak listet opp. Rådmannen vil peke på 2 strategier som Melhus kommune på sikt ønsker seg konkrete tiltak innenfor: Punkt 1.2: Tilrettelegge for næringsutvikling med grunnlag i kulturarv, kulturminner og kulturmiljø. Punkt 1.3: Utvikle aktiviteter og tilbud for allmenheten med utgangspunkt i kulturarven. Hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres må man komme tilbake til, men det er et stort potensiale for å få til gode prosjekter i Melhus kommune.

12 Melhus kommune PS Sak 35/13 Søknad om ny bevilling for Orion kafe og restaurant AS Arkivsaksnummer: 13/4241 Saksbehandler: Lise Carin Løften Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 35/13 Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til Orion kafe og restaurant AS orgnr.: For utøvelse både innendørs- og utendørsareal i tilknytning til restauranten, for bevillingsperiode fra til Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Som styrer godkjennes Kutlu Kucukyavuz f og som stedfortreder godkjennes Else Maria Handberg f Det kan skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne- og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl Dog slik at all skjenking opphører senest en ½ time før stedet skal stenge. Utendørsareal skal være avgrenset. Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad om skjenkebevilling datert Alkoholloven Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Saksutredning: Orion kafe og restaurant AS har fremmet søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for utøvelse ved Orion kafe og restaurant AS, Ler.. Som styrer for skjenkebevillingen er Kutlu Kucukyavuz oppnevnt og Else Maria Handberg er oppnevnt som stedfortreder. Det er foretatt vandelsvurdering i hht. Alkoholloven 1-7b. Ingen merknader fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus har heller ingen merknader til søknaden.

13 PS Sak 35/13 Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Søknaden gjelder restaurant og konferanselokalene, Samt tilhørende utendørsareal (veranda). Stedets karakter er å betegne som spiserestaurant. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker retningslinjene og alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inneværende bevillingsperiode.

14 Melhus kommune PS Sak 36/13 Redegjørelse for hva det vil koste Melhus Kommune å innføre to barnehageopptak i året Arkivsaksnummer: 13/4528 Saksbehandler: Marte Gimse Schrøder Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 36/13 Behandling i Formannskapet Dato: PSsak: / Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering og stiller saken i bero til det kommer mer fra sentralt hold. Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Lov om barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saksutredning: Bakgrunn for saken Kommunestyresak 107/12 Økonomi og handlingsplan Kommunestyret bestilte følgende i tiltak nr : «Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året». Dagens praksis Melhus kommune har nå ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. Barnehageplasser er ledige fra 1. august. Da har de eldste barna sluttet i barnehagen for å begynne på skolen, noe som gir ledige plasser i barnehagene. Barnehagene har suppleringsopptak gjennom hele året hvis det blir ledige plasser. Det vil si at dersom noen sier opp plassen i løpet av året, får et nytt barn tilbud om plass. Lovfestede kriterier for å har rett på barnehageplass: - Det er søkt innen fristen til hovedopptaket - Barnet blir ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass Eksempel A: Et barn født 6. september har ikke rett på barnehageplass før barnet er 1 år og 11 måneder

15 PS Sak 36/13 Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Opptak foregår i dag fra januar til juni. Barnehagen har samme antall barn i barnehagen høst og vår. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som faktisk går i barnehagen. Forutsetninger for beregning av tilskudd til barnehagene I beregningen av tilskudd til barnehagene er kommunale satser for tilskudd til private barnehager lagt til grunn. Alternativ 1 To hovedopptak der vi beholder opptakskriteriene Dette alternativet gjør ikke at barnet i eksempel A får barnehageplass. Men ved to hovedopptak, vil barn som har flyttet til kommunen eller av andre grunner ikke søkte innen fristen 1. mars få rett på plass. Dette gjaldt ca. 10 barn i fjor. Kostnader: Administrative kostnader To opptak vil utgjøre dobbelt så mye arbeid som ett opptak. Stillingen til ansvarlig for samordnet opptak må dobles fra 20 til 40 %: kr I tillegg blir det mer arbeid for styrerne, uten at dette vil gi en kostnad for kommunen. Det vil imidlertid gi styrerne mindre tid til andre oppgaver. Økt tilskudd til barnehagene For å ha plass i barnehagen til barn som søker ved andre hovedopptak, må barnehagen gå med ledig kapasitet på høsten. Et årskull slutter i barnehagen hver sommer for å begynne på skolen, en slik avgang har vi ikke på vinteren. En kan ikke bemanne opp og ned hver sommer og vinter, når det kommer flere barn i barnehagen på vinteren, må det flere ansatte på plass hele året. Dette innebærer at barnehagene må få ekstra tilskudd for hele året, mens de ekstra barna bare bruker barnehagen halve året. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 10 barnehageplasser, helårsvirkning ca. kr (2013-satser, i beregningen er 5 barn over 3 år og 5 barn under 3 år.) Behov for flere barnehageplasser Flere barn med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har kapasitet i dag til å øke med 10 barnehageplasser, men det er tvilsomt om det blir plass til alle som ønsker plass på Hovin og Lundamo. På Kvål vet vi at vi allerede i dag har for få barnehageplasser. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte

16 PS Sak 36/13 Tilskudd Arbeid rundt første hovedopptak vil foregå fra januar juni som i dag, i tillegg kommer arbeid rundt 2. hovedopptak som vil foregå fra august til februar. Barnehagen har flere barn i barnehagen i vårhalvåret. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som går i barnehagen på våren, altså når det er flest barn i barnehagen. Alternativ 2 To hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene I dette alternativ får nullåringer født i september, oktober, november, desember, januar og februar rett på plass. Dette alternativet gir barnet i eksempel A rett på barnehageplass fra 1. februar. Dette gjaldt ca. 60 barn i fjor. Barnehagene vil da ha to hovedopptak i året med 6 måneders mellomrom. Søknadsfrist ved 1. hovedopptak blir 1. mars og barnehageplassen tilgjengelig fra 1. august. Søknadsfrist ved 2. hovedopptak blir 1. september og barnehageplassen blir tilgjengelig fra 1. februar. Kostnader Administrative kostnader To opptak vil utgjøre dobbelt så mye arbeid som ett opptak. Stillingen til ansvarlig for samordnet opptak må dobles fra 20 til 40 %: kr I tillegg blir det mer arbeid for styrerne, uten at dette vil gi en kostnad for kommunen. Det vil imidlertid gi styreren mindre tid til andre oppgaver. Økt tilskudd til barnehagene For å ha plass i barnehagen til barn som søker ved andre hovedopptak, må barnehagen gå med ledig kapasitet på høsten. Et årskull slutter i barnehagen hver sommer for å begynne på skolen, en slik avgang har vi ikke på vinteren. En kan ikke bemanne opp og ned hver sommer og vinter, når det kommer flere barn i barnehagen på vinteren, må det flere ansatte på plass hele året. Dette innebærer at barnehagene må få ekstra tilskudd for hele året, mens de ekstra barna bare bruker barnehagen halve året. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 60 barnehageplasser kr (2013-satser, i beregningen er 10 barn over 3 år og 50 barn under 3 år) Behov for flere barnehageplasser Flere med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har ikke plass i dagens barnehager til 60 nye barn. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Arbeid rundt første hovedopptak vil foregå fra januar juni som i dag, i tillegg kommer arbeid rundt 2. hovedopptak som vil foregå fra august til februar. Barnehagen har flere barn i barnehagen i vårhalvåret. Det er

17 PS Sak 36/13 samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som går i barnehagen på våren, altså når det er flest barn i barnehagen. Alternativ 3 Ett hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene I dette alternativ får såkalte «nullåringer» født i september, oktober, november, desember rett på plass. Dette alternativet gir barnet i eksempel A rett på barnehageplass fra 1. august. Dette gjaldt ca. 40 barn i fjor. I dette alternativet har kommunen fortsatt ett hovedopptak i året i tillegg til suppleringsopptak gjennom hele året. Vi endrer hvem som har rett på barnehageplass til: - Det er søkt innen fristen til hovedopptaket - Barnet blir ett år innen utgangen av kalenderåret o Eksempel B: Et barn født 6. desember har rett på barnehageplass o Eksempel C: et barn født 6. januar har ikke rett på plass før barnet er 1 år og 7 måneder Kostnader: Administrative kostnader Samme som i dag Økt tilskudd til barnehagene I dette eksemplet går ikke barnehagene med ledig kapasitet på høsten. Barnehagene vil få tilskudd for barn som faktisk går i barnehagen, ikke for barn som begynner i barnehagen midt i barnehageåret. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 40 barnehageplasser, kr (2013-satser, i beregningen er alle barna under 3 år) Behov for flere barnehageplasser Flere med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har kapasitet i dag til å øke med 40 barnehageplasser, men det vil ikke være plass til alle som ønsker plass på Hovin, Lundamo og sannsynligvis ikke på Gåsbakken. På Kvål vet vi at vi allerede i dag har for få barnehageplasser. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Opptak vil foregå fra januar til juni som i dag. Barnehagen har samme antall barn i barnehagen høst og vår i barnehageåret. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter det antall barn som går i barnehagen. Oppsummering

18 PS Sak 36/13 I beregningen har vi tatt utgangspunkt i antallet søknader ved opptaket i I og med at kommunen har befolkningsvekst, vil kostnaden øke for hvert år. Satsene for tilskudd til barnehageplass er 2013-satser. Summene som kommer frem her er ekstrautgiften en endring i barnehageopptaket vil utgjøre. Alternativ 1 To hovedopptak der vi beholder opptakskriteriene Administrative kostnader Økt tilskudd til barnehagene Sum alternativ Alternativ 2 To hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene Administrative kostnader Økt tilskudd til barnehagene Kapitalutgifter til bygging av ny Ikke beregnet i denne saken barnehage Sum alternativ Alternativ 3 Ett hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene Administrative kostnader 0 Økt tilskudd til barnehagene Kapitalutgifter til bygging av ny Ikke beregnet i denne saken barnehage Sum alternativ Vurdering Alle alternativene er mulige, men krever ressurser. I Stortingsmelding 24; Framtidens barnehage står det som et av tiltakene at regjeringen på sikt vil innføre krav om to barnehageopptak i året. Rådmannen anbefaler kommunestyret å stille saken i bero til det kommer mer fra sentralt hold.

19 Melhus kommune PS Sak 37/13 Endring i felles legevaktsordning Arkivsaksnummer: 13/4679 Saksbehandler: Roger Santokhie Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 37/13 Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommune godkjenner ny vertskommuneavtalen om interkommunal legevakt med Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune. 2. Navnet på den interkommunale legevakta endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Vedlegg: 1. Ny vertskommuneavtale Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: 1. Innledning I 2008 inngikk Melhus kommune samarbeid med kommunene Klæbu, Malvik og Trondheim om felles legevakt. Midtre Gauldal kommune søkte om å inngå i det interkommunale legevaktsamarbeid i Saken ble behandlet på nytt i Midtre Gauldal kommunestyre med vedtak om at kommunen inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet. Ved innføring av Samhandlingsreformen per inngår nå Midtre Gauldal kommune bl.a. i det interkommunale samarbeidet om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rådmennene i dagens samarbeidskommuner for den interkommunale legevakta i Trondheim anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal kommune. Rådmannen i Melhus foreslår at Midtre Gauldal inkluderes i dagens legevaktsamarbeid og at kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen der Midtre Gauldal inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet. 2. Fakta I sak 08/ vedtok kommunestyret at Melhus kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Trondheim og Klæbu kommuner om legevaktordning. Fremlagt forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt legevaktsamarbeid med kommunene Klæbu, Malvik og Melhus godkjennes. Kommunestyret i Midtre Gauldal fattet følgende vedtak : Midtre Gauldal kommune søker om å bli med i felles legevaktsamarbeid med kommunene i Trondheimsområdet (Trondheim, Melhus, Klæbu og Malvik). Avtalen gjelder legevakttjeneste i tidsperiodene:

20 PS Sak 37/13 hverdager lørdag, søndag og helligdager hele døgnet julaften og nyttårsaften (hvis utenom helg), og onsdag før påske: Resterende del av døgnet sørger hver kommune for at sin respektive legetjeneste er tilgjengelig for akutt helsehjelp. LVS (telefontjenesten) gjelder hele døgnet. Ordningen skal evalueres 12 mnd etter igangsettelse. 3. Noen sentrale utviklingstrekk for legevaktsordninger Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring. Flere kommuner i Sør-Trøndelag har valgt å samarbeide ut over kommunegrensene. Vansker med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer også i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles økt krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten er hjelpa nærmest sier at ingen legevaktlege skal arbeide aleine, hverken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og annet relevant utstyr, registrert som utrykningskjøretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. 4. Midtre Gauldal kommune I Midtre Gauldal bor det ca 6200 innbyggere fordelt på et areal på 1860 km2, og er i geografisk utstrekning den tredje største kommunen i Sør-Trøndelag. 4.1 Dagens legevaktsituasjon i Midtre Gauldal kommune. Legetjenesten i Midtre Gauldal kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen med legekontor på Støren, Støren legesenter. Kommunen har 6 legehjemler og 1 turnuslege. Det er etablert en egen legevaktsordning lokalisert til Støren legesenter med 6 - delt vaktturnus med en lege på vakt. Vakt på hverdager: kl 15:30-08:00(16,5 timer). Helgevakt: fredag kl 15:30 til mandag kl (64,5 timer). Fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste. Legevaktsentralen ved Orkdal sykehus har også bidratt til at antallet legevaktshenvendelser er redusert, da man siler henvendelsene etter hastegrad og hva som faktisk er øyeblikkelig hjelp. Tidligere var det mange henvendelser på en vanlig hverdagsvakt. I 2010 hadde legevaktsordningen i Midtre Gauldal i gjennomsnitt 5,9 konsultasjoner\ sykebesøk pr. døgn. Dette blir 353 per 1000 innbyggere. Dagens interkommunale legevakt i Trondheimsregionen hadde i konsultasjoner og sykebesøk, som fordelt på ca innb. (inkl studenter) gir 280 per 1000 innbyggere, altså en noe lavere rate. Ambulanse Midt-Norge driver ambulansetjenestene i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Røros. Ambulansen har i gjennomsnitt ca 2 oppdrag i døgnet og kjører en distanse på ca km i året. Rådmannen og legene i Midtre Gauldal kommune anbefaler legevaktsamarbeid med den interkommunale legevakta i Trondheim med følgende begrunnelse:

21 PS Sak 37/ Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/ laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon og journalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 4.3 Trygghet for pasientene I andre større legevaktdistrikt er det ikke registrert noen negative hendelser på grunn av lange avstander. Det gir trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Ambulansetjenesten både utrykningsbilene med base på Støren og Norsk luftambulanse med base på Tiller som brukes ved medisinske nødssituasjoner, har gjennomgått en betydelig medisinsk oppgradering og er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. 4.4 Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4.5 Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. 4.6 Kostnader Kostnadsmessig vil ikke en ny ordning med legevaktsamarbeid bli dyrere enn dagens ordning som er ca. 1 mill. kroner per år. 5. Avtale om interkommunal legevakt Dagens avtale om interkommunale legevakt Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim videreføres med kommunen Midtre Gauldal. Innholdet i avtalen endres på ett punkt; Økonomi, hvor grunnlaget for kommunenes delbetaling er prosentvis andel ut fra innbyggertallet i hver enkelt kommune ved siste årsskifte. Per blir fordelingen slik: Trondheim ( ); 81,43 % Klæbu (5 939); 2,69 % Malvik (13 085); 5,93 % Melhus (15679); 7,11 % Midtre Gauldal(6 266); 2,84 % Dagens avtale om interkommunal legevakt endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. 6. Vurdering I rapporten om morgendagens legevakt vil det være vanskelig for Midtre Gauldal å oppfylle fremtidige krav til en moderne legevakt, slik rådmannen i Midtre Gauldal uttaler seg.

22 PS Sak 37/13 Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Samhandlingsreformen har økt bevisstheten rundt samarbeid over kommunegrensene. Midtre Gauldal har i dag større vaktregioner i alle nabokommuner som dekker store geografiske områder. Rådmannen i Midtre Gauldal mener at dagens legevaktsordning har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men medfører stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legen. Det oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. For Midtre Gauldal vil kommunegruppen for Trondheimsområdet være en naturlig samarbeidspartner også for legevakttjenesten. Midtre Gauldal har allerede en samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet om bl.a. øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 6.1 ROS - analyser Gjennom arbeidet med vurdering av Midtre Gauldals søknad er det gjennomført ROS - analyser i 2 omganger, hhv juni 2012 og januar ROS - analyse juni 2012 En arbeidsgruppe gjennomførte i juni 2012 en analyse av Inkludering av Midtre Gauldal i interkommunal legevaktsordning ut fra to hovedfokus, hhv betydning for eksisterende tilbud og betydning for Midtre Gauldal. Utdrag fra arbeidsgruppens vurdering En eventuell utvidelse av dagens legevaktsdistrikt medfører ingen tydelig gevinst eller fordeler for kommunene som er med i dagens samarbeid. For kommunene i dagens legevakt vil spørsmålet om inkludering av MG først og fremst være knyttet til at kommunene selv ser en rolle med et overordnet ansvar i et regionalt perspektiv. Det er allerede innledet samarbeid mellom MG og de andre kommunene på andre felter og at en også ser på legevaktsamarbeid er derfor naturlig. En forutsetning for utvidet legevaktsområde er at kommunene i dagens samarbeid ikke skal påføres ulemper, medisinskfaglig eller økonomisk. Det som først og fremst kan slå ut negativt medisinskfaglig er en betydelig økt reiseavstand i det nye legevaktsdistriktet. De fleste innbyggerne i MG vil ha en reiseavstand over 45 min fra stasjonær legevakt, og til de som bor lengst unna (Budalen) kan det være snakk om minst 90 min reisetid. Hvis dagens ambulerende legevaktsbil også skal betjene MG vil det pga store avstander innebære en betydelig merbelastning, der bilen kan være vekk fra de tettest befolkede områder i 2-3 timer. Dermed blir de sentrale områdene, der størsteparten av befolkningen bor, mer utsatt. I en ROS -analyse av utvidet samarbeid vil det utvilsomt være dette som i størst grad vil øke risikoen og sårbarheten. Dette kan motvirkes ved at det settes som betingelse for utvidet samarbeid at legene i MG har bakvakt til alle utrykninger og hjemmebesøk. En slik bakvaktsordning er velkjent fra samarbeidsområder andre steder i landet. Erfaringen er at legene svært sjeldent behøver aktiveres. Det arbeides i dag med ulike andre tiltak som kan redusere den store andelen grønne pasienter(ca 70 % av alle konsultasjoner i dag) på legevakten, og som medisinsk sett heller skulle ha vært hos fastlegen. Her inngår også mindre justeringer i vaktoppsettet for å øke kapasiteten de tidspunktene pågangen er størst. I et lengre perspektiv er det forventninger til at helsevaktsentralen (mulig etablering i 2014) via forbedret tilgjengelighet og service på telefon, og forbedrede IT-løsninger, vil bidra til å redusere pågangen av pasienter som egentlig hører hjemme hos fastlegen.

23 PS Sak 37/13 Arbeidsgruppens konklusjon Kommunene i dagens legevaktssamarbeid ser sitt medansvar i en regional sammenheng og tilrår at Midtre Gauldal kommune inkluderes. Forutsetningen er at kommunen etablerer en egen bakvaktsordning for sine leger, der de må rykke ut til nødvendig helsehjelp innen kommunen, når pasienten ikke selv klarer oppsøke den stasjonære legevakten. Midtre Gauldal kommune oversendte saken til Fylkesmannen for vurdering ROS-analyse januar 2013 Det ble nedsatt en utvidet arbeidsgruppe som gjennomført en ny ROS-analyse for alle 5 kommunene i Trondheimsområdet for å kartlegge konsekvenser knyttet til samlet risiko og sårbarhet ved utvidet interkommunalt legevaktsamarbeid. Vurderte utfordringer Konsekvenser for legevaktsdekningen i Trondheimsområdet ved ambulant utrykning i et utvidet legevaktsdistrikt. Konsekvens for legevaktsdriften av at to leger må ut på ambulant oppdrag (pkt.3 i arbeidsdokument). Samtidighetskonflikter. Konsekvenser for beredskap i Midtre Gauldal ved å flytte legevakt til Trondheim. Økt tid før lege kan være tilgjengelig for pasienter i Midtre Gauldal. Konsekvenser for ambulansedekningen i Trondheimsområdet. Beredskapsrisiko for de andre kommunene ved at Midtre Gauldal inngår i legevaktsarbeidet. Arbeidsgruppen som gjennomførte ROS-analysen konkluderer slik: Samlet risiko ved samtidighetskonflikt i et utvidet legevaktdistrikt avhenger ikke av om Midtre Gauldal etablerer lokal bakvaktordning for kommunen. Styrket legebemanning i legevakten i de deler av driftsuken der pågangen er særlig stor, kan være motivert av flere grunner enn utvidelse av vaktdistriktet, og vil samtidig sikre mot risiko ved samtidighetskonflikt i et utvidet legevaktdistrikt. Innlemmelse av Midtre Gauldal i den interkommunale legevakten forutsetter likeverdig prioritering ved behov for utrykning av lege som i legevaktsdistriktet for øvrig. Midtre Gauldal må på eget grunnlag vurdere behovet for lokal bakvakt. Forbruk av ambulansetjenester som følge av innlemmelse av Midtre Gauldal i legevakten må overvåkes og evalueres. Som en ekstra trygghet for kommunens innbyggere etableres utvidet åpningstid/ legevakt på Støren i tidsrommet 08:00 20:00 på hverdager. Rådmennene for dagens interkommunale legevaktsamarbeid i Trondheim anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal. Vertskommuneavtalen med Midtre Gauldal er lik som for de øvrige tre kommunene Malvik, Melhus og Klæbu. Vurdering: Å innlemme Midtre Gauldal i dagens interkommunale legevakt vil ikke føre til redusert kvalitet på tjenesten eller øke risikoen for innbyggerne i deltagende kommuner. Dette underbygges av gjennomførte analyser, Midtre Gauldals vedtatte tiltak samt forventet effekt av planlagte tiltak i legevakten.

24 PS Sak 37/13 Rådmennene for den interkommunale legevakta i Trondheimsområdet anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal kommune. Rådmannen har utarbeidet forslag til vertskommuneavtale etter mal fra avtalen fra 2008 med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu. Det tas sikte på iverksetting fra Rådmannen foreslår at kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen med Midtre Gauldal kommune og at den interkommunale legevakta endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim.

25 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Arkivsaksnummer: 13/7074 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: Delegerte vedtak tom : DS 45/13 13/4701 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede DS 47/13 13/4456 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE DS 48/13 13/4929 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 49/13 13/4933 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forfllytningshemmede DS 50/13 13/4140 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Behov for tilrettelagt opplæringstilbud

26 DS 51/13 13/5241 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 52/13 13/3852 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 53/13 13/5261 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om Parkeringstillatelse DS 54/13 13/5592 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 55/13 13/5598 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 56/13 13/5601 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - PARKERINGSTILLATELSE DS 57/13 13/5602 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 58/13 13/5637 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 59/13 13/5708 SERVICE/SERINFO/BEGR

27 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 60/13 13/3642 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Uttalelse om skoletilhørighet DS 61/13 13/4501 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Rosmælen skole DS 62/13 13/6055 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstilatelse DS 63/13 13/6150 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 64/13 13/6056 SERVICE/SERINFO/BEGR ****** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 65/13 13/4794 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Parkeringstillatelse DS 66/13 13/5255 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Vedrørende søknad om skolebytte DS 67/13 13/5299 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************* Søknad delvis innvilget

28 Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole DS 68/13 13/6051 UTVIKL/UTVIKL/INSJO *********** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 69/13 12/4300 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Rissa kommune Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Utsatt skolestart for forsterhjemsplassert elev. DS 70/13 12/5323 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ******** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 71/13 13/6571 IKT/IKT/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse DS 72/13 13/6569 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 73/13 13/6672 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

29 NAVNESAK: MELHUSTUNET Arkivsaksnummer: 12/2709 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for Liv og lære følgende vegnavn jfr. vedlagt kart. Vedlegg: Tilråding fra lokal navnekonsulent Høringsdokument Forespørsel om tilråding fra Språkrådet Tilråding fra språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Forespørsel om tilråding fra lokal navnekonsulent Saksutredning: Kultur og fritid har opprettet navnesak på nytt bolig og næringsområde i Melhus sentrum. (se kartvedlegg 1). Det er innhentet tilråding fra lokal navnekonsulent, og forslag ble sendt på høring. Ingen høringsuttalelser har kommet inn. Forslaget ble deretter sendt til navnekonsulent i Språkrådet, og vi har mottatt tilråding på skrivemåten av navnet.

30 Vurdering: Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn ble derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: «Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Melhus kommune mottok tilrådning fra Språkrådet, og navnekonsulentene har ingen merknader til skrivemåten Melhustunet. De ønsker imidlertid å påpeke at Melhusnavnet brukes ganske mye i kommunen, og at man bør unngå å bruke dette for mye. En bør også være forsiktig med å bruke dette navneleddet i områder utenfor det gamle sentrumet i Melhus. Språkrådet skriver videre at «i brevet fra kommunen står det at det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan eller Melhusrønningen på området, men at dette navnet er vel langt til at det egner seg som navn på det bolig- og næringsområdet. Navnekonsulentene vil imidlertid be kommunen vurdere det kortere navnet Rønningstunet på området, slik at en kan bevare det gamle navnet på området i det nye navnet» Rådmannens vurdering er at lokal stedsnavnkonsulent har vurdert ulike navn som kan ha tilknytning til stedet. Området det ønskes navn på kommer fra Melhusgården, og det ligger midt i Melhus sentrum. Melhusnavnet er ikke mye brukt før. Bare Melhusvegen har Melhus i seg. Forslaget blir ut fra dette: Melhustunet

31 Fra: Åsmund Snøfugl Til: Jan Erik Landrø Kopi: Sendt: :35:11 Emne: Navn på nytt bolig- og næringsområde Vedlegg: Hei. Her kommer en vurdering og et forslag til navn på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Navn på nytt utbyggingsområde i Melhus sentrum Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Mitt forslag blir: Melhustunet Melhus, 23. mars 2012 Åsmund Snøfugl

32 Kultur og fritid Vår dato Vår referanse Arkivkode Saksbehandler: Line Anni Solbakken / L32 Tlf.: Deres dato: Deres referanse: NAVNESAK: MELHUSTUNET - HØRING Melhus kommune oppretter nå navnesak på grunnlag av at Kart og oppmåling har bedt om navn på nytt bolig og næringsområde (se kartvedlegg 1). Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn er derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Forslaget blir ut fra dette Melhustunet Høringsuttalelser sendes til: Melhus kommune, Rådhusvn Melhus Eller til: Innen 14 dager etter kunngjøring Postadresse Besøksadresse Telefon: Bankkonto: Melhus kommune Melhus Rådhus Telefax : Foretaksnummer: NO MVA Rådhusvn. 2, 7224 Melhus e-post: internett:

33 Kartvedlegg 1 Vår referanse 12/ Side 2/2

34 Kultur og fritid Saksbehandler Line Anni Solbakken Telefon Dato Saksnr. 12/ Arkivkode L32 NTNU, Institutt for nordisk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NAVNESAK: MELHUSTUNET forespørsel om tilråding fra Språkrådet Melhus kommune oppretter nå navnesak på grunnlag av at Kart og oppmåling har bedt om navn på nytt bolig og næringsområde (se kartvedlegg 1). Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn er derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Forslaget blir ut fra dette Melhustunet Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet Leif Anders Stuevold Hpr.id: 2012969 T: 72 85 80 15 M: 906 63464 e-post: leif.anders.stuevold@melhus.kommune.no Oppsummering og anbefalinger fra arbeidsgruppe: Mottatt 6.mars 2013 Risiko og sårbarhetsvurderinger

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.09.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:35 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: HELSESENTERET, MØTEROM 1.ETG. Møtedato: 01.03.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Wenche Teigen, Knut Hårstad,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein Morten, Gullik Myrann og Torunn Andersen Hoff

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein Morten, Gullik Myrann og Torunn Andersen Hoff Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Folk Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 23.11.2010 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00.14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: : 25.09.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer