MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: Tid: Kl Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE Utv. saksnr. Arkivsaksnr. Åpent PS 32/13 13/7074 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Åpent PS 33/13 12/2709 NAVNESAK: MELHUSTUNET Åpent PS 34/13 13/5809 Høring-Regional plan for kulturminner Åpent PS 35/13 13/4241 Søknad om ny bevilling for Orion kafe og restaurant AS Åpent PS 36/13 13/4528 Redegjørelse for hva det vil koste Melhus Kommune å innføre to barnehageopptak i året Åpent PS 37/13 13/4679 Endring i felles legevaktsordning Melhus kommune, Joralf Rindli komiteleder Mari Grongstad-Viken møtesekretær Eventuelt forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

2 Melhus kommune PS Sak 32/13 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Arkivsaksnummer: 13/7074 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 32/13 Rådmannens forslag til vedtak: Saksutredning: Delegerte vedtak tom : DS 45/13 13/4701 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede DS 47/13 13/4456 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE DS 48/13 13/4929 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 49/13 13/4933 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forfllytningshemmede DS 50/13 13/4140 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Behov for tilrettelagt opplæringstilbud DS 51/13 13/5241 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 52/13 13/3852 UTVIKL/UTVIKL/INSJO

3 PS Sak 32/13 ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 53/13 13/5261 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om Parkeringstillatelse DS 54/13 13/5592 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 55/13 13/5598 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 56/13 13/5601 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - PARKERINGSTILLATELSE DS 57/13 13/5602 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 58/13 13/5637 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 59/13 13/5708 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 60/13 13/3642 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Uttalelse om skoletilhørighet DS 61/13 13/4501 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Rosmælen skole DS 62/13 13/6055 SERVICE/SERINFO/BEGR

4 PS Sak 32/13 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstilatelse DS 63/13 13/6150 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 64/13 13/6056 SERVICE/SERINFO/BEGR ****** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 65/13 13/4794 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Parkeringstillatelse DS 66/13 13/5255 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Vedrørende søknad om skolebytte DS 67/13 13/5299 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole DS 68/13 13/6051 UTVIKL/UTVIKL/INSJO *********** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 69/13 12/4300 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Rissa kommune Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Utsatt skolestart for forsterhjemsplassert elev. DS 70/13 12/5323 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ******** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 71/13 13/6571 IKT/IKT/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse DS 72/13 13/6569 IKT/IKT/BEGR

5 PS Sak 32/13 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 73/13 13/6672 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse

6 NAVNESAK: MELHUSTUNET Melhus kommune PS Sak 33/13 Arkivsaksnummer: 12/2709 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 33/13 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for Liv og lære følgende vegnavn jfr. vedlagt kart. Vedlegg: Tilråding fra lokal navnekonsulent Høringsdokument Forespørsel om tilråding fra Språkrådet Tilråding fra språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Forespørsel om tilråding fra lokal navnekonsulent Saksutredning: Kultur og fritid har opprettet navnesak på nytt bolig og næringsområde i Melhus sentrum. (se kartvedlegg 1). Det er innhentet tilråding fra lokal navnekonsulent, og forslag ble sendt på høring. Ingen høringsuttalelser har kommet inn. Forslaget ble deretter sendt til navnekonsulent i Språkrådet, og vi har mottatt tilråding på skrivemåten av navnet.

7 PS Sak 33/13 Vurdering: Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn ble derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: «Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Melhus kommune mottok tilrådning fra Språkrådet, og navnekonsulentene har ingen merknader til skrivemåten Melhustunet. De ønsker imidlertid å påpeke at Melhusnavnet brukes ganske mye i kommunen, og at man bør unngå å bruke dette for mye. En bør også være forsiktig med å bruke dette navneleddet i områder utenfor det gamle sentrumet i Melhus. Språkrådet skriver videre at «i brevet fra kommunen står det at det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan eller Melhusrønningen på området, men at dette navnet er vel langt til at det egner seg som navn på det bolig- og næringsområdet. Navnekonsulentene vil imidlertid be kommunen vurdere det kortere navnet Rønningstunet på området, slik at en kan bevare det gamle navnet på området i det nye navnet» Rådmannens vurdering er at lokal stedsnavnkonsulent har vurdert ulike navn som kan ha tilknytning til stedet. Området det ønskes navn på kommer fra Melhusgården, og det ligger midt i Melhus sentrum. Melhusnavnet er ikke mye brukt før. Bare Melhusvegen har Melhus i seg. Forslaget blir ut fra dette: Melhustunet

8 Høring-Regional plan for kulturminner Melhus kommune PS Sak 34/13 Arkivsaksnummer: 13/5809 Saksbehandler: Jan Erik Landrø Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 34/13 Rådmannens forslag til vedtak: Komité for Liv og lære viser til høringsutkast til Regional plan for Kulturminner, og vedtar Rådmannens saksfremlegg som Melhus kommunes høringsuttalelse. Vedlegg: 1: Invitasjon til å komme med høringsuttalelse 2: Regional plan for Kulturminner, Høringsutkast 3: Regional plan for Kulturminner Handlingsprogram Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Gjennom brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune mottok Melhus kommune en invitasjon til å komme med høringsuttalelse på utkastet til regional kulturminneplan. Melhus kommune har startet et omfattende arbeid knyttet til kulturminner. Herunder jobbes det med tre ulike prosjekt; registrering, forvaltning og formidling. Arbeidet er hovedsakelig fundamentert i Kulturlovens 2 og 4, men er i tillegg en bistand til kommunalt arbeid relatert til Plan og bygningsloven. Gjennom arbeidet med kulturminner avdekkes det både nye ressurser, utfordringer og behov. Den regionale kulturminneplanen vil være et viktig verktøy også for videreutvikling av kommunal kulturminneforvaltning. I denne sammenhengen har Rådmannen valgt ut noen punkter som er viktige for denne utviklingen. Følgende punkt vil bli nærmere kommentert i høringsuttalelsen: 1. Aktører i forvaltningen av kulturminner 2. Immaterielle kulturminner 3. Kulturarven som ressurs i næringslivet 4. Regional og lokal identitet det å se seg selv i en større sammenheng 5. Oversikt over utviklede formidlingsmetoder 6. Samarbeid mellom regionmuseene og lokale samlinger 7. Tiltak som skal sikre kulturminnefaglig kompetanse i kommunene 8. Handlingsprogram

9 PS Sak 34/13 Vurdering: Høringsuttalelse: Planutkastet tar opp en rekke punkter som samsvarer med Melhus kommunes oppfattelse av viktige muligheter og utfordringer innen det overordnede temaet kulturminner. Vi ønsker her å legge til enkelte momenter og å utdype tematikk vi ser som viktige i fremtidig arbeid. 1. Aktører i forvaltningen av kulturminner Innledningsvis i planutkastet (kap 1), vises det til bredden i hva kulturminner kan være. Det er viktig å se denne bredden, og se sammenhengen mellom ulike typer kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. For å tydeliggjøre dette bør det vises til et større bilde av forvaltningens roller og ansvar enn det som er skissert i planutkastet. Innen forvaltningen av materielle, faste kulturminner, er kart og organisasjonslinjer ganske klare. Innen forvaltning av materielle, løse kulturminner, er flere ulike departement involvert, alt etter hvilken type museum som ivaretar gjeldende gjenstandskategori eller hvem som ivaretar hvilken type bygninger. Eksempler er Kulturdepartementet, kunnskapsdepartementet, fornyings-administrasjons og kirkedepartementet. Vi ser også at forvaltning av immaterielle kulturminner ikke har en klar plassering (unntatt UNESCO-arbeid gjennom kunnskapsdepartementet), men er gjeldende innen flere ulike departement og fagområder. En bevissthet rundt at kulturminner er et område flere ulike departement og institusjoner jobber med, vil kunne styrke lokalpolitisk og den lokale forvaltningens erkjennelse av kulturminner som en ressurs i samfunnsutviklingen. 2. Immaterielle kulturminner Immaterielle kulturminner omtales flere, men få steder i planutkastet. Det har fra Riksantikvaren blitt uttalt at immaterielle kulturminner i lang tid har fått for lite fokus sammenlignet med de materielle kulturminnene. Det er jo nettopp gjennom de immaterielle minnene at det materielle får liv og kan fortelle oss noe. I kulturminnepolitisk arbeid bør det være et fokusområde å løfte fokuset på de immaterielle minnene. I internasjonal sammenheng har de immaterielle minnene fått fokus gjennom UNESCOS arbeid, men forvaltningen av de immaterielle minnene bør i større grad implementeres også i regionalt og lokalt kulturminnearbeid. Det finnes i dag en registreringshåndbok for materielle faste kulturminner (utarbeidet av Riksantikvaren), men det bør utarbeides tilsvarende verktøy for materielle løse kulturminner og immaterielle kulturminner. En svært stor del av både nåtidig og fremtidig registrering er avhengig av lokal kunnskap og frivillige lag og foreninger. Disse aktørene må da ha verktøy som gjør det mulig -på enkelt vis, å foreta registreringer som kan hjelpe fagarbeidere med videre og utfyllende arbeid. 3. Kulturarven som ressurs i næringslivet I kapittel 3.1 pekes det på kulturarven som ressurs innen ulike områder av samfunnsutviklingen. Dette er viktig. I forbindelse med utgivelsen av Handlingsplan for næringsutvikling i kulturnæringene, ønsker vi å sette lys på muligheter for samarbeid mellom næringsutvikling og kulturminneforvaltning. De ulike kommunene vil kunne dra nytte av regionale grunnstrukturer innen dette samarbeidsfeltet. Dette kan være gjennom eks. regionale støtteordninger, møteplasser, kompetanseutveksling osv. 4. Regional og lokal identitet det å se seg selv i en større sammenheng

10 PS Sak 34/13 I videre omtale om kulturarven som en ressurs (kap 3.1), ønsker vi å sette lys på arbeidet med å skape identitet. Fylkeskommunalt arbeid med kulturminner har en regional innfallsvinkel. Vi leter etter en regional identitet og regionale særegenheter, man søker både det som skiller oss fra andre fylker i landet og det som binder oss sammen med andre i nasjonal sammenheng. Det samme arbeidet bør gjøres på kommunalt nivå, men dette trenger kommunene i flere tilfeller hjelp til. Det er viktig å oppfordre til å se seg selv i en større sammenheng, og å finne nettopp det som er særegent og det som binder oss sammen. Det vil kunne styrke arbeidet med kulturminner kommunene i mellom. Der ulike kommuner har felles historie kan vi dra nytte av hverandres erfaringer, registreringer og forvaltningsarbeid. Der vi er særegne kan vi opparbeide oss unik kunnskap som også kan komme andre til gode. 5. Oversikt over utviklede formidlingsmetoder Kapittel 3.3 omhandler formidling og tilrettelegging. Som kommune savner vi at man innen strategier utvikler en oversikt over hva som allerede finnes av utviklede hjelpemidler og konsept for å formidle kulturminner. Dette vil kunne spare kommunene for mye tid til å finne opp løsninger som kanskje allerede eksisterer. Dette faller altså delvis inn under planens kapittel 3.3 som omhandler strategier innen formidling, men også delvis under kapittel 3.4 som omhandler kunnskap og kompetanse. 6. Samarbeid mellom regionmuseene og lokale samlinger I kapittel 3.3 påpekes det at det bør utvikles samarbeid med både regionmuseene og lokale samlinger for å styrke formidlingen av fysiske kulturminner utenfor museenes samlinger. Dette er et område vi opplever som en utfordring innen kommunal sektor. Kommunen sitter på en rekke gjenstandssamlinger, men mangler kompetanse på forsvarsmessig oppbevaring, oppdatert faglig og brukervennlige registreringsmetoder, samt formidlingskompetanse. Det finnes også en rekke gjenstander i privat eie, som innbyggere ønsker å registrere selv om de skal fortsette å være i privat eie. Her mangler retningslinjer for gode prosedyrer. Melhus kommune er glad for at fylkeskommunen ønsker å ta tak i denne tematikken, men vi mener planutkastet har behov for klarere strategier til innen feltet. 7. Tiltak som skal sikre kulturminnefaglig kompetanse i alle kommuner I kapittel 3.2, Strategier - bevaring og skjøtsel, vises det til at for å kunne velge ut viktige kulturminner lokalt er det avgjørende at kommunene selv registrerer og kart-fester. Det står videre at fylkeskommunen veileder i dette arbeidet og det er behov for et løft. I kapittel 3.4 Strategier - Kunnskap og kompetanse, står det at man ønsker å satse videre på å bidra til kompetanseheving i kommunene. Melhus kommune er svært fornøyd med kontakten opp mot fylkeskommunen. Vi får stadig gode råd og velvillig veiledning, og det er flott at man ønsker å satse videre på å bidra til kompetanseheving i kommunene. I denne sammenheng ønsker vi å spille inn et ønske om en enda tydeligere presisering av hvilke mulige tiltak og ordninger som kan sikre kulturminnefaglig kompetanse i alle kommuner. - Det bør legges klare retningslinjer for kost-nytte fordeling vedrørende en regionkonservator som fordeles på flere ulike kommuner. - Det er stor mangel på kulturminnefaglig kompetanse i kommunene. Seminarer og incentiver bør derfor få en mer pedagogisk form. Seminar med grunnkunnskap kan gjerne etterfølges

11 PS Sak 34/13 med påbyggende seminar. Kulturminnekunnskap er videre et fagfelt som er komplekst og har stor bredde, kursene kan derfor også gjerne bygges opp etter ulik tematikk; eks; registreringskunnskap, saksbehandling, lovverk, formidlingsmetoder, sammenhengen mellom kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og biologisk mangfold, organisering av forvaltningsområdet, ulike databaser osv. - Grunnpakker med kunnskap kan også gjerne være tilgjengelig på nett. - Innen registreringsarbeid er det behov for en tilsvarende veiledningsbok for registrering av immaterielle og materielle løse kulturminner, som den som er utarbeidet for materielle faste kulturminner. Dette er et innspill til nasjonalt kulturminnearbeid, men vi ønsker å ta innspillet med også i svar på høring for regional kulturminneplan. 8. Handlingsprogram I handlingsprogram er det tydelige mål, strategier og tiltak listet opp. Rådmannen vil peke på 2 strategier som Melhus kommune på sikt ønsker seg konkrete tiltak innenfor: Punkt 1.2: Tilrettelegge for næringsutvikling med grunnlag i kulturarv, kulturminner og kulturmiljø. Punkt 1.3: Utvikle aktiviteter og tilbud for allmenheten med utgangspunkt i kulturarven. Hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres må man komme tilbake til, men det er et stort potensiale for å få til gode prosjekter i Melhus kommune.

12 Melhus kommune PS Sak 35/13 Søknad om ny bevilling for Orion kafe og restaurant AS Arkivsaksnummer: 13/4241 Saksbehandler: Lise Carin Løften Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 35/13 Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til Orion kafe og restaurant AS orgnr.: For utøvelse både innendørs- og utendørsareal i tilknytning til restauranten, for bevillingsperiode fra til Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger pkt. 5. Som styrer godkjennes Kutlu Kucukyavuz f og som stedfortreder godkjennes Else Maria Handberg f Det kan skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, Mandag torsdag, inne- og utendørs fra kl Fredag lørdag, inne- og utendørs fra kl Søndag, inne- og utendørs fra kl Dog slik at all skjenking opphører senest en ½ time før stedet skal stenge. Utendørsareal skal være avgrenset. Nødvendige offentlige godkjennelser skal foreligge til enhver tid. Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad om skjenkebevilling datert Alkoholloven Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Saksutredning: Orion kafe og restaurant AS har fremmet søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for utøvelse ved Orion kafe og restaurant AS, Ler.. Som styrer for skjenkebevillingen er Kutlu Kucukyavuz oppnevnt og Else Maria Handberg er oppnevnt som stedfortreder. Det er foretatt vandelsvurdering i hht. Alkoholloven 1-7b. Ingen merknader fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus har heller ingen merknader til søknaden.

13 PS Sak 35/13 Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Søknaden gjelder restaurant og konferanselokalene, Samt tilhørende utendørsareal (veranda). Stedets karakter er å betegne som spiserestaurant. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker retningslinjene og alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inneværende bevillingsperiode.

14 Melhus kommune PS Sak 36/13 Redegjørelse for hva det vil koste Melhus Kommune å innføre to barnehageopptak i året Arkivsaksnummer: 13/4528 Saksbehandler: Marte Gimse Schrøder Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 36/13 Behandling i Formannskapet Dato: PSsak: / Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering og stiller saken i bero til det kommer mer fra sentralt hold. Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Lov om barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saksutredning: Bakgrunn for saken Kommunestyresak 107/12 Økonomi og handlingsplan Kommunestyret bestilte følgende i tiltak nr : «Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året». Dagens praksis Melhus kommune har nå ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. Barnehageplasser er ledige fra 1. august. Da har de eldste barna sluttet i barnehagen for å begynne på skolen, noe som gir ledige plasser i barnehagene. Barnehagene har suppleringsopptak gjennom hele året hvis det blir ledige plasser. Det vil si at dersom noen sier opp plassen i løpet av året, får et nytt barn tilbud om plass. Lovfestede kriterier for å har rett på barnehageplass: - Det er søkt innen fristen til hovedopptaket - Barnet blir ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass Eksempel A: Et barn født 6. september har ikke rett på barnehageplass før barnet er 1 år og 11 måneder

15 PS Sak 36/13 Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Opptak foregår i dag fra januar til juni. Barnehagen har samme antall barn i barnehagen høst og vår. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som faktisk går i barnehagen. Forutsetninger for beregning av tilskudd til barnehagene I beregningen av tilskudd til barnehagene er kommunale satser for tilskudd til private barnehager lagt til grunn. Alternativ 1 To hovedopptak der vi beholder opptakskriteriene Dette alternativet gjør ikke at barnet i eksempel A får barnehageplass. Men ved to hovedopptak, vil barn som har flyttet til kommunen eller av andre grunner ikke søkte innen fristen 1. mars få rett på plass. Dette gjaldt ca. 10 barn i fjor. Kostnader: Administrative kostnader To opptak vil utgjøre dobbelt så mye arbeid som ett opptak. Stillingen til ansvarlig for samordnet opptak må dobles fra 20 til 40 %: kr I tillegg blir det mer arbeid for styrerne, uten at dette vil gi en kostnad for kommunen. Det vil imidlertid gi styrerne mindre tid til andre oppgaver. Økt tilskudd til barnehagene For å ha plass i barnehagen til barn som søker ved andre hovedopptak, må barnehagen gå med ledig kapasitet på høsten. Et årskull slutter i barnehagen hver sommer for å begynne på skolen, en slik avgang har vi ikke på vinteren. En kan ikke bemanne opp og ned hver sommer og vinter, når det kommer flere barn i barnehagen på vinteren, må det flere ansatte på plass hele året. Dette innebærer at barnehagene må få ekstra tilskudd for hele året, mens de ekstra barna bare bruker barnehagen halve året. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 10 barnehageplasser, helårsvirkning ca. kr (2013-satser, i beregningen er 5 barn over 3 år og 5 barn under 3 år.) Behov for flere barnehageplasser Flere barn med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har kapasitet i dag til å øke med 10 barnehageplasser, men det er tvilsomt om det blir plass til alle som ønsker plass på Hovin og Lundamo. På Kvål vet vi at vi allerede i dag har for få barnehageplasser. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte

16 PS Sak 36/13 Tilskudd Arbeid rundt første hovedopptak vil foregå fra januar juni som i dag, i tillegg kommer arbeid rundt 2. hovedopptak som vil foregå fra august til februar. Barnehagen har flere barn i barnehagen i vårhalvåret. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som går i barnehagen på våren, altså når det er flest barn i barnehagen. Alternativ 2 To hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene I dette alternativ får nullåringer født i september, oktober, november, desember, januar og februar rett på plass. Dette alternativet gir barnet i eksempel A rett på barnehageplass fra 1. februar. Dette gjaldt ca. 60 barn i fjor. Barnehagene vil da ha to hovedopptak i året med 6 måneders mellomrom. Søknadsfrist ved 1. hovedopptak blir 1. mars og barnehageplassen tilgjengelig fra 1. august. Søknadsfrist ved 2. hovedopptak blir 1. september og barnehageplassen blir tilgjengelig fra 1. februar. Kostnader Administrative kostnader To opptak vil utgjøre dobbelt så mye arbeid som ett opptak. Stillingen til ansvarlig for samordnet opptak må dobles fra 20 til 40 %: kr I tillegg blir det mer arbeid for styrerne, uten at dette vil gi en kostnad for kommunen. Det vil imidlertid gi styreren mindre tid til andre oppgaver. Økt tilskudd til barnehagene For å ha plass i barnehagen til barn som søker ved andre hovedopptak, må barnehagen gå med ledig kapasitet på høsten. Et årskull slutter i barnehagen hver sommer for å begynne på skolen, en slik avgang har vi ikke på vinteren. En kan ikke bemanne opp og ned hver sommer og vinter, når det kommer flere barn i barnehagen på vinteren, må det flere ansatte på plass hele året. Dette innebærer at barnehagene må få ekstra tilskudd for hele året, mens de ekstra barna bare bruker barnehagen halve året. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 60 barnehageplasser kr (2013-satser, i beregningen er 10 barn over 3 år og 50 barn under 3 år) Behov for flere barnehageplasser Flere med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har ikke plass i dagens barnehager til 60 nye barn. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Arbeid rundt første hovedopptak vil foregå fra januar juni som i dag, i tillegg kommer arbeid rundt 2. hovedopptak som vil foregå fra august til februar. Barnehagen har flere barn i barnehagen i vårhalvåret. Det er

17 PS Sak 36/13 samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter antall barn som går i barnehagen på våren, altså når det er flest barn i barnehagen. Alternativ 3 Ett hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene I dette alternativ får såkalte «nullåringer» født i september, oktober, november, desember rett på plass. Dette alternativet gir barnet i eksempel A rett på barnehageplass fra 1. august. Dette gjaldt ca. 40 barn i fjor. I dette alternativet har kommunen fortsatt ett hovedopptak i året i tillegg til suppleringsopptak gjennom hele året. Vi endrer hvem som har rett på barnehageplass til: - Det er søkt innen fristen til hovedopptaket - Barnet blir ett år innen utgangen av kalenderåret o Eksempel B: Et barn født 6. desember har rett på barnehageplass o Eksempel C: et barn født 6. januar har ikke rett på plass før barnet er 1 år og 7 måneder Kostnader: Administrative kostnader Samme som i dag Økt tilskudd til barnehagene I dette eksemplet går ikke barnehagene med ledig kapasitet på høsten. Barnehagene vil få tilskudd for barn som faktisk går i barnehagen, ikke for barn som begynner i barnehagen midt i barnehageåret. Ekstra tilskudd til barnehagene for å øke kapasiteten med 40 barnehageplasser, kr (2013-satser, i beregningen er alle barna under 3 år) Behov for flere barnehageplasser Flere med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage / utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehager. Vi har kapasitet i dag til å øke med 40 barnehageplasser, men det vil ikke være plass til alle som ønsker plass på Hovin, Lundamo og sannsynligvis ikke på Gåsbakken. På Kvål vet vi at vi allerede i dag har for få barnehageplasser. Tidslinje Aktivitet Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Opptak Barn Ansatte Tilskudd Opptak vil foregå fra januar til juni som i dag. Barnehagen har samme antall barn i barnehagen høst og vår i barnehageåret. Det er samme bemanning høst og vår. Barnehagen får tilskudd etter det antall barn som går i barnehagen. Oppsummering

18 PS Sak 36/13 I beregningen har vi tatt utgangspunkt i antallet søknader ved opptaket i I og med at kommunen har befolkningsvekst, vil kostnaden øke for hvert år. Satsene for tilskudd til barnehageplass er 2013-satser. Summene som kommer frem her er ekstrautgiften en endring i barnehageopptaket vil utgjøre. Alternativ 1 To hovedopptak der vi beholder opptakskriteriene Administrative kostnader Økt tilskudd til barnehagene Sum alternativ Alternativ 2 To hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene Administrative kostnader Økt tilskudd til barnehagene Kapitalutgifter til bygging av ny Ikke beregnet i denne saken barnehage Sum alternativ Alternativ 3 Ett hovedopptak der vi endrer opptakskriteriene Administrative kostnader 0 Økt tilskudd til barnehagene Kapitalutgifter til bygging av ny Ikke beregnet i denne saken barnehage Sum alternativ Vurdering Alle alternativene er mulige, men krever ressurser. I Stortingsmelding 24; Framtidens barnehage står det som et av tiltakene at regjeringen på sikt vil innføre krav om to barnehageopptak i året. Rådmannen anbefaler kommunestyret å stille saken i bero til det kommer mer fra sentralt hold.

19 Melhus kommune PS Sak 37/13 Endring i felles legevaktsordning Arkivsaksnummer: 13/4679 Saksbehandler: Roger Santokhie Behandling i Komite for liv og lære Dato: PSsak: 37/13 Behandling i Kommunestyret Dato: PSsak: / Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommune godkjenner ny vertskommuneavtalen om interkommunal legevakt med Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune. 2. Navnet på den interkommunale legevakta endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Vedlegg: 1. Ny vertskommuneavtale Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: 1. Innledning I 2008 inngikk Melhus kommune samarbeid med kommunene Klæbu, Malvik og Trondheim om felles legevakt. Midtre Gauldal kommune søkte om å inngå i det interkommunale legevaktsamarbeid i Saken ble behandlet på nytt i Midtre Gauldal kommunestyre med vedtak om at kommunen inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid i Trondheimsområdet. Ved innføring av Samhandlingsreformen per inngår nå Midtre Gauldal kommune bl.a. i det interkommunale samarbeidet om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Rådmennene i dagens samarbeidskommuner for den interkommunale legevakta i Trondheim anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal kommune. Rådmannen i Melhus foreslår at Midtre Gauldal inkluderes i dagens legevaktsamarbeid og at kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen der Midtre Gauldal inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet. 2. Fakta I sak 08/ vedtok kommunestyret at Melhus kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Trondheim og Klæbu kommuner om legevaktordning. Fremlagt forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt legevaktsamarbeid med kommunene Klæbu, Malvik og Melhus godkjennes. Kommunestyret i Midtre Gauldal fattet følgende vedtak : Midtre Gauldal kommune søker om å bli med i felles legevaktsamarbeid med kommunene i Trondheimsområdet (Trondheim, Melhus, Klæbu og Malvik). Avtalen gjelder legevakttjeneste i tidsperiodene:

20 PS Sak 37/13 hverdager lørdag, søndag og helligdager hele døgnet julaften og nyttårsaften (hvis utenom helg), og onsdag før påske: Resterende del av døgnet sørger hver kommune for at sin respektive legetjeneste er tilgjengelig for akutt helsehjelp. LVS (telefontjenesten) gjelder hele døgnet. Ordningen skal evalueres 12 mnd etter igangsettelse. 3. Noen sentrale utviklingstrekk for legevaktsordninger Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring. Flere kommuner i Sør-Trøndelag har valgt å samarbeide ut over kommunegrensene. Vansker med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer også i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles økt krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten er hjelpa nærmest sier at ingen legevaktlege skal arbeide aleine, hverken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og annet relevant utstyr, registrert som utrykningskjøretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. 4. Midtre Gauldal kommune I Midtre Gauldal bor det ca 6200 innbyggere fordelt på et areal på 1860 km2, og er i geografisk utstrekning den tredje største kommunen i Sør-Trøndelag. 4.1 Dagens legevaktsituasjon i Midtre Gauldal kommune. Legetjenesten i Midtre Gauldal kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen med legekontor på Støren, Støren legesenter. Kommunen har 6 legehjemler og 1 turnuslege. Det er etablert en egen legevaktsordning lokalisert til Støren legesenter med 6 - delt vaktturnus med en lege på vakt. Vakt på hverdager: kl 15:30-08:00(16,5 timer). Helgevakt: fredag kl 15:30 til mandag kl (64,5 timer). Fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste. Legevaktsentralen ved Orkdal sykehus har også bidratt til at antallet legevaktshenvendelser er redusert, da man siler henvendelsene etter hastegrad og hva som faktisk er øyeblikkelig hjelp. Tidligere var det mange henvendelser på en vanlig hverdagsvakt. I 2010 hadde legevaktsordningen i Midtre Gauldal i gjennomsnitt 5,9 konsultasjoner\ sykebesøk pr. døgn. Dette blir 353 per 1000 innbyggere. Dagens interkommunale legevakt i Trondheimsregionen hadde i konsultasjoner og sykebesøk, som fordelt på ca innb. (inkl studenter) gir 280 per 1000 innbyggere, altså en noe lavere rate. Ambulanse Midt-Norge driver ambulansetjenestene i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Røros. Ambulansen har i gjennomsnitt ca 2 oppdrag i døgnet og kjører en distanse på ca km i året. Rådmannen og legene i Midtre Gauldal kommune anbefaler legevaktsamarbeid med den interkommunale legevakta i Trondheim med følgende begrunnelse:

21 PS Sak 37/ Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/ laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon og journalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 4.3 Trygghet for pasientene I andre større legevaktdistrikt er det ikke registrert noen negative hendelser på grunn av lange avstander. Det gir trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Ambulansetjenesten både utrykningsbilene med base på Støren og Norsk luftambulanse med base på Tiller som brukes ved medisinske nødssituasjoner, har gjennomgått en betydelig medisinsk oppgradering og er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. 4.4 Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4.5 Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. 4.6 Kostnader Kostnadsmessig vil ikke en ny ordning med legevaktsamarbeid bli dyrere enn dagens ordning som er ca. 1 mill. kroner per år. 5. Avtale om interkommunal legevakt Dagens avtale om interkommunale legevakt Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim videreføres med kommunen Midtre Gauldal. Innholdet i avtalen endres på ett punkt; Økonomi, hvor grunnlaget for kommunenes delbetaling er prosentvis andel ut fra innbyggertallet i hver enkelt kommune ved siste årsskifte. Per blir fordelingen slik: Trondheim ( ); 81,43 % Klæbu (5 939); 2,69 % Malvik (13 085); 5,93 % Melhus (15679); 7,11 % Midtre Gauldal(6 266); 2,84 % Dagens avtale om interkommunal legevakt endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. 6. Vurdering I rapporten om morgendagens legevakt vil det være vanskelig for Midtre Gauldal å oppfylle fremtidige krav til en moderne legevakt, slik rådmannen i Midtre Gauldal uttaler seg.

22 PS Sak 37/13 Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Samhandlingsreformen har økt bevisstheten rundt samarbeid over kommunegrensene. Midtre Gauldal har i dag større vaktregioner i alle nabokommuner som dekker store geografiske områder. Rådmannen i Midtre Gauldal mener at dagens legevaktsordning har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men medfører stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legen. Det oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. For Midtre Gauldal vil kommunegruppen for Trondheimsområdet være en naturlig samarbeidspartner også for legevakttjenesten. Midtre Gauldal har allerede en samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet om bl.a. øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 6.1 ROS - analyser Gjennom arbeidet med vurdering av Midtre Gauldals søknad er det gjennomført ROS - analyser i 2 omganger, hhv juni 2012 og januar ROS - analyse juni 2012 En arbeidsgruppe gjennomførte i juni 2012 en analyse av Inkludering av Midtre Gauldal i interkommunal legevaktsordning ut fra to hovedfokus, hhv betydning for eksisterende tilbud og betydning for Midtre Gauldal. Utdrag fra arbeidsgruppens vurdering En eventuell utvidelse av dagens legevaktsdistrikt medfører ingen tydelig gevinst eller fordeler for kommunene som er med i dagens samarbeid. For kommunene i dagens legevakt vil spørsmålet om inkludering av MG først og fremst være knyttet til at kommunene selv ser en rolle med et overordnet ansvar i et regionalt perspektiv. Det er allerede innledet samarbeid mellom MG og de andre kommunene på andre felter og at en også ser på legevaktsamarbeid er derfor naturlig. En forutsetning for utvidet legevaktsområde er at kommunene i dagens samarbeid ikke skal påføres ulemper, medisinskfaglig eller økonomisk. Det som først og fremst kan slå ut negativt medisinskfaglig er en betydelig økt reiseavstand i det nye legevaktsdistriktet. De fleste innbyggerne i MG vil ha en reiseavstand over 45 min fra stasjonær legevakt, og til de som bor lengst unna (Budalen) kan det være snakk om minst 90 min reisetid. Hvis dagens ambulerende legevaktsbil også skal betjene MG vil det pga store avstander innebære en betydelig merbelastning, der bilen kan være vekk fra de tettest befolkede områder i 2-3 timer. Dermed blir de sentrale områdene, der størsteparten av befolkningen bor, mer utsatt. I en ROS -analyse av utvidet samarbeid vil det utvilsomt være dette som i størst grad vil øke risikoen og sårbarheten. Dette kan motvirkes ved at det settes som betingelse for utvidet samarbeid at legene i MG har bakvakt til alle utrykninger og hjemmebesøk. En slik bakvaktsordning er velkjent fra samarbeidsområder andre steder i landet. Erfaringen er at legene svært sjeldent behøver aktiveres. Det arbeides i dag med ulike andre tiltak som kan redusere den store andelen grønne pasienter(ca 70 % av alle konsultasjoner i dag) på legevakten, og som medisinsk sett heller skulle ha vært hos fastlegen. Her inngår også mindre justeringer i vaktoppsettet for å øke kapasiteten de tidspunktene pågangen er størst. I et lengre perspektiv er det forventninger til at helsevaktsentralen (mulig etablering i 2014) via forbedret tilgjengelighet og service på telefon, og forbedrede IT-løsninger, vil bidra til å redusere pågangen av pasienter som egentlig hører hjemme hos fastlegen.

23 PS Sak 37/13 Arbeidsgruppens konklusjon Kommunene i dagens legevaktssamarbeid ser sitt medansvar i en regional sammenheng og tilrår at Midtre Gauldal kommune inkluderes. Forutsetningen er at kommunen etablerer en egen bakvaktsordning for sine leger, der de må rykke ut til nødvendig helsehjelp innen kommunen, når pasienten ikke selv klarer oppsøke den stasjonære legevakten. Midtre Gauldal kommune oversendte saken til Fylkesmannen for vurdering ROS-analyse januar 2013 Det ble nedsatt en utvidet arbeidsgruppe som gjennomført en ny ROS-analyse for alle 5 kommunene i Trondheimsområdet for å kartlegge konsekvenser knyttet til samlet risiko og sårbarhet ved utvidet interkommunalt legevaktsamarbeid. Vurderte utfordringer Konsekvenser for legevaktsdekningen i Trondheimsområdet ved ambulant utrykning i et utvidet legevaktsdistrikt. Konsekvens for legevaktsdriften av at to leger må ut på ambulant oppdrag (pkt.3 i arbeidsdokument). Samtidighetskonflikter. Konsekvenser for beredskap i Midtre Gauldal ved å flytte legevakt til Trondheim. Økt tid før lege kan være tilgjengelig for pasienter i Midtre Gauldal. Konsekvenser for ambulansedekningen i Trondheimsområdet. Beredskapsrisiko for de andre kommunene ved at Midtre Gauldal inngår i legevaktsarbeidet. Arbeidsgruppen som gjennomførte ROS-analysen konkluderer slik: Samlet risiko ved samtidighetskonflikt i et utvidet legevaktdistrikt avhenger ikke av om Midtre Gauldal etablerer lokal bakvaktordning for kommunen. Styrket legebemanning i legevakten i de deler av driftsuken der pågangen er særlig stor, kan være motivert av flere grunner enn utvidelse av vaktdistriktet, og vil samtidig sikre mot risiko ved samtidighetskonflikt i et utvidet legevaktdistrikt. Innlemmelse av Midtre Gauldal i den interkommunale legevakten forutsetter likeverdig prioritering ved behov for utrykning av lege som i legevaktsdistriktet for øvrig. Midtre Gauldal må på eget grunnlag vurdere behovet for lokal bakvakt. Forbruk av ambulansetjenester som følge av innlemmelse av Midtre Gauldal i legevakten må overvåkes og evalueres. Som en ekstra trygghet for kommunens innbyggere etableres utvidet åpningstid/ legevakt på Støren i tidsrommet 08:00 20:00 på hverdager. Rådmennene for dagens interkommunale legevaktsamarbeid i Trondheim anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal. Vertskommuneavtalen med Midtre Gauldal er lik som for de øvrige tre kommunene Malvik, Melhus og Klæbu. Vurdering: Å innlemme Midtre Gauldal i dagens interkommunale legevakt vil ikke føre til redusert kvalitet på tjenesten eller øke risikoen for innbyggerne i deltagende kommuner. Dette underbygges av gjennomførte analyser, Midtre Gauldals vedtatte tiltak samt forventet effekt av planlagte tiltak i legevakten.

24 PS Sak 37/13 Rådmennene for den interkommunale legevakta i Trondheimsområdet anbefaler søknaden fra Midtre Gauldal kommune. Rådmannen har utarbeidet forslag til vertskommuneavtale etter mal fra avtalen fra 2008 med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu. Det tas sikte på iverksetting fra Rådmannen foreslår at kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen med Midtre Gauldal kommune og at den interkommunale legevakta endres til Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim.

25 Delegerte vedtak tom Møte i Komite for liv og lære den Arkivsaksnummer: 13/7074 Saksbehandler: Mari Grongstad-Viken Rådmannens forslag til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: Delegerte vedtak tom : DS 45/13 13/4701 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forflytningshemmede DS 47/13 13/4456 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE DS 48/13 13/4929 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 49/13 13/4933 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkering for forfllytningshemmede DS 50/13 13/4140 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Behov for tilrettelagt opplæringstilbud

26 DS 51/13 13/5241 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********* Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 52/13 13/3852 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Brekkåsen skole DS 53/13 13/5261 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om Parkeringstillatelse DS 54/13 13/5592 SERVICE/SERINFO/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 55/13 13/5598 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 56/13 13/5601 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - PARKERINGSTILLATELSE DS 57/13 13/5602 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 58/13 13/5637 SERVICE/SERINFO/BEGR ************ Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 59/13 13/5708 SERVICE/SERINFO/BEGR

27 ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 60/13 13/3642 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Uttalelse om skoletilhørighet DS 61/13 13/4501 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Fortsatt skolegang ved Rosmælen skole DS 62/13 13/6055 SERVICE/SERINFO/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstilatelse DS 63/13 13/6150 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 64/13 13/6056 SERVICE/SERINFO/BEGR ****** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 65/13 13/4794 SERVICE/SERINFO/BEGR ********* Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Parkeringstillatelse DS 66/13 13/5255 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ********** Søknad delvis innvilget Melding om delegert vedtak - Vedrørende søknad om skolebytte DS 67/13 13/5299 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ************* Søknad delvis innvilget

28 Melding om delegert vedtak - Søknad om bytting av skole DS 68/13 13/6051 UTVIKL/UTVIKL/INSJO *********** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 69/13 12/4300 UTVIKL/UTVIKL/INSJO Rissa kommune Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Utsatt skolestart for forsterhjemsplassert elev. DS 70/13 12/5323 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ******** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole DS 71/13 13/6571 IKT/IKT/BEGR *********** Søknad innvilget Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse DS 72/13 13/6569 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse DS 73/13 13/6672 IKT/IKT/BEGR ********** Søknad innvilget Delegert vedtak - parkeringstillatelse - Søknad om parkeringstillatelse... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

29 NAVNESAK: MELHUSTUNET Arkivsaksnummer: 12/2709 Saksbehandler: Line Anni Solbakken Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Komité for Liv og lære følgende vegnavn jfr. vedlagt kart. Vedlegg: Tilråding fra lokal navnekonsulent Høringsdokument Forespørsel om tilråding fra Språkrådet Tilråding fra språkrådet Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Forespørsel om tilråding fra lokal navnekonsulent Saksutredning: Kultur og fritid har opprettet navnesak på nytt bolig og næringsområde i Melhus sentrum. (se kartvedlegg 1). Det er innhentet tilråding fra lokal navnekonsulent, og forslag ble sendt på høring. Ingen høringsuttalelser har kommet inn. Forslaget ble deretter sendt til navnekonsulent i Språkrådet, og vi har mottatt tilråding på skrivemåten av navnet.

30 Vurdering: Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn ble derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: «Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Melhus kommune mottok tilrådning fra Språkrådet, og navnekonsulentene har ingen merknader til skrivemåten Melhustunet. De ønsker imidlertid å påpeke at Melhusnavnet brukes ganske mye i kommunen, og at man bør unngå å bruke dette for mye. En bør også være forsiktig med å bruke dette navneleddet i områder utenfor det gamle sentrumet i Melhus. Språkrådet skriver videre at «i brevet fra kommunen står det at det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan eller Melhusrønningen på området, men at dette navnet er vel langt til at det egner seg som navn på det bolig- og næringsområdet. Navnekonsulentene vil imidlertid be kommunen vurdere det kortere navnet Rønningstunet på området, slik at en kan bevare det gamle navnet på området i det nye navnet» Rådmannens vurdering er at lokal stedsnavnkonsulent har vurdert ulike navn som kan ha tilknytning til stedet. Området det ønskes navn på kommer fra Melhusgården, og det ligger midt i Melhus sentrum. Melhusnavnet er ikke mye brukt før. Bare Melhusvegen har Melhus i seg. Forslaget blir ut fra dette: Melhustunet

31 Fra: Åsmund Snøfugl Til: Jan Erik Landrø Kopi: Sendt: :35:11 Emne: Navn på nytt bolig- og næringsområde Vedlegg: Hei. Her kommer en vurdering og et forslag til navn på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Navn på nytt utbyggingsområde i Melhus sentrum Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Mitt forslag blir: Melhustunet Melhus, 23. mars 2012 Åsmund Snøfugl

32 Kultur og fritid Vår dato Vår referanse Arkivkode Saksbehandler: Line Anni Solbakken / L32 Tlf.: Deres dato: Deres referanse: NAVNESAK: MELHUSTUNET - HØRING Melhus kommune oppretter nå navnesak på grunnlag av at Kart og oppmåling har bedt om navn på nytt bolig og næringsområde (se kartvedlegg 1). Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn er derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Forslaget blir ut fra dette Melhustunet Høringsuttalelser sendes til: Melhus kommune, Rådhusvn Melhus Eller til: Innen 14 dager etter kunngjøring Postadresse Besøksadresse Telefon: Bankkonto: Melhus kommune Melhus Rådhus Telefax : Foretaksnummer: NO MVA Rådhusvn. 2, 7224 Melhus e-post: internett:

33 Kartvedlegg 1 Vår referanse 12/ Side 2/2

34 Kultur og fritid Saksbehandler Line Anni Solbakken Telefon Dato Saksnr. 12/ Arkivkode L32 NTNU, Institutt for nordisk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NAVNESAK: MELHUSTUNET forespørsel om tilråding fra Språkrådet Melhus kommune oppretter nå navnesak på grunnlag av at Kart og oppmåling har bedt om navn på nytt bolig og næringsområde (se kartvedlegg 1). Bakgrunnen for forespørselen er at området per i dag har et navn på folkemunne, men dette navnet har ingen historisk rot i stedet. Forespørselen om navn er derfor sendt til lokal stedsnavnkonsulent. Stedsnavnkonsulent kommer med følgende vurdering og forslag på det nye nærings- og boligområdet på Melhus som skal bygges ut av Skanska Norge AS: Dette er et område på ca 45 mål, beliggende på Melhus, der det tidligere lå et bruk omtalt som Melhusrønningan el. Melhusrønningen. Dette er et noe langt navn, og egner seg ikke nødvendigvis så godt på dette nye området, som vil omfatte både boliger og næringsbygg. Det er fra utbygger ytret ønske om et eget navn for området, helt eller delvis uavhengig av tidligere benevnelser. Melhus kommune har vist interesse for å knytte historien og bygda tettere sammen. I Melhus sentrum er navn som assosieres til sagatid brukt en del: Buen omsorgssenter (Einar Tambarskjelves bue), Vertshuset Høvdingen (høvdingen er Asbjørn av Medalhus), Thoragården (kalt opp etter Thora på Rimol), Medalhus (det felles landbruksområdet for Melhus-gårdene/Loddgarden). I Melhus er også en del nye navn ("nye" i et større perspektiv) gitt endelsen -tun. Vi har Trøndertun, Tambartun og Midttun (på Søberg). Jeg har vurdert flere navn med "Melhus" i seg: Melhusmo, Melhusflata, Mehussletta, Melhusrønningan, Melhustun. Melhushagen, Melhusgjerdet, Likeså navn med henspeiling til historien: Sagatun, Sagatunet, Asbjørntun, Høvdingtun. Det nye området er flatt og sentralt i Melhus. Det vil også være det første området tilreisende vil se, og komme til, når de nærmer seg Melhus sentrum. Det kan være rett å bruke "Melhus", som i dette tilfellet både er stedsnavnet og navnet på gården som arealet skilles ut fra, og som dermed gjør det lett å plassere. Med tanke på at dette også er et forholdsvis avgrenset område, mellom E6, Hølondvegen, jernbanen og boligområdet på Kuhaugen - og at dette vil bli preget av, og være et felles areal for, både bolig og næring, har jeg landet på tun-begrepet. Forslaget blir ut fra dette Melhustunet Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer