Politisk debut som 72 åring. Sjølvaste Doktor Dyregod. Generasjonsskifte. Den gode samtalen. Kunstgrasbane. sjå side 6. sjå side 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk debut som 72 åring. Sjølvaste Doktor Dyregod. Generasjonsskifte. Den gode samtalen. Kunstgrasbane. sjå side 6. sjå side 4."

Transkript

1 nr. 1 Januar årgang nr. 1 Januar årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Politisk debut som 72 åring sjå side 6 Sjølvaste Doktor Dyregod sjå side 4 Kunstgrasbane Generasjonsskifte sjå side 8 Den gode samtalen sjå side 10 sjå side 20

2 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 3 redaktøren har ordet Eit delt Agder Tida er mogen Det meste er truleg sagt i den evigvarande ordkløyvinga om fylkesgrensa mellom Aust- og Vest Agder. Ein fullstendig meiningslaus strek på noregskartet. Øystein Moi Ingen av oss er tente med eit delt Agder. Eit delt Sørland. Samfunnsdebatten og dragninger i det lokale næringslivet denne vinteren ber prov om at no er tida mogen. Eit sameint agderfylke er den einaste rette løysinga. Ein uverdig sjukehusdebatt mellom Arendal og Kristiansand. Ein meiningslaus debatt der ingen personar, nokon gong, vil gå sigrande ut av holmgangen. Det einaste som er sikkert er at pasientane, kundane, er taparane oppe i denne konflikten. For kvar dag denne striden held fram så vert avgrunnen mellom dei to sørlandsfylka djupare og djupare. I dag ligg usemja, og diverre eit gryande hat, på politisk nivå. Det vil vere ei katastrofe den dagen desse strøymingane slær rot i folkedjupet. I fleire år er det arbeidd seriøst og målretta med å få til ei nasjonal flygarutdanning med hovudbase i Froland og på Evjemoen. Aust Agder Fylke. Luftfartshøyskolen Sør he brukt store ressursar, ikkje minst økonomisk, på å få dette viktige distriktspolitiske prosjektet i hamn. Det skjedde i dei dagar då frolendinger, myklendinger og honndølar kveikja det 3. adventsljoset at me fekk eit nytt døme på kva eit delt Agder fører til av politisk råskap og personlege nederlag. I privatfly, frå Torp flyplass i Sandefjord, kjem representantar frå «Luftfartsskolen» og signerer ei kontrakt med Universitetet i Agder. Vest Agder. Med eit smil kring etarholet, og med påhalden penn, vert ein intensjonsavtale om vidare samarbeid mellom desse to partane underskriven. Ei nasjonal flygarutdanning, delt mellom Kjevik og Torp. Draumen om ein flygarskule på Gullknapp og på Evje,vart på denne måten torpedert og øydelagt. Eit mogleg samarbeidsprosjekt som på denne uverdige måten vert skrinlagt på grunn av ein uskjøneleg strek på noregskartet. Dette er det vår sanne plikt å gjere noke med før me sager av den greina me sjølve sit på. Fylkeshovudstaden bør liggje i Kristiansand. Øystein Djupedal vert arbeidsledig, men det skal ingen av oss sjå på som noke samfunnsproblem. Det kjem, som dykk skjønar, alltid noke godt ut av slike prosessar Utgjevar: moisund-avis.com, Hannåsfeltet, 4737 Hornnes E-post: Redaktør: Øystein Moi, Daglig leiar: Odd Helge Liestøl, Annonser: Produksjon: Opplag: Ca Nedslagsfelt: Bygland kommune, Evje og Hornnes kommune, Iveland kommune, Åseral kommune, Bjelland, Byremo, Eiken, Engesland og Hægeland. Neste utgåve: Torsdag 18. februar. Evje Trelast A/S Tlf.: Tormod Helge Vi leverer alt innen trelast, byggevarer, maling, ovner, beslag, kjøkken osv Min lille hverdagsglede Vi glemmer så lett alle gode dage og vil helst bare gå rundt og klage, men vi har så mye å glede oss over; bare vi ikke går rundt og sover. Min lille hverdagsglede er ikke én, men fler, og det det kommer an på er øynene som ser: Et klokkeklemt på døren, et uventet besøk når strikkepinner klirrer til munter prat og spøk. Et rundstykke med ost på og deilig kaffeduft. En tur med barnebarnet i sol og herlig luft. Et dikt av Paasche Aasen, en vakker melodi En solnedgang med gull på i fred og harmoni. Et album fullt av bilder fra fjord og fjell og li, en rekke sommerminner som stille drar forbi. En hverdag full av glede, det kan vi alle få hvis vi kan se og finne det store i det små! Martha Eie

3 4 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 5 Olav Åsland Sjølvaste Doktor Dyregod Tekst: Odd Helge Liestøl Foto: Øystein Moi Det er i byrjinga av august, året er Juniorlaget til Otra spelar finalespel i Norwaycup. Fotballkampen vert spelt på ein bane på Abilsø. Motstandar er det svenske laget Vesta. Etter full tid stend det uavgjort på resultattavla, og kampen skal avgjerast på straffespark. Målmannen til Otra gjer sitt livs kamp. Han reddar heile tre straffespark. Han er som ein katt i mål. Olav Åsland, åleine, er med på å avgjere heile fotballkampen. Om det er dette som er årsaka til at Olav Åsland sitt hjarte no banker ekstra hardt for kattedyra i Kristiansand Dyrepark, skal vere usagt. Det er her Olav er tilsett som dyrepassar. Frå Åseral til Hægeland Olav er født på Åsland i Åseral. Her budde han fram til han var 9 år gamal. I 1970 flytte han saman med familien, til Hornnes, kor han vart buande til Etter ei utdanning som agroteknikar fann han kjær - leiken hjå ei odelsjente frå Lauvås i Hægeland. Etter kvart gifta dei seg, og øksla seg. Tida var mogen for å take over slektsgarden på Lauvås. Her dreiv dei i mange år med mjølkeproduksjon før spelsauen tok øve som fast innventar i fjoset. Slik er det i dag. Byrja i dyreparken i 2002 Rett før kyrkjeklokka ringa jola inn i 2002 byrja Olav som dyrepassar i dyreparken. Sjølv om guten he ein solid bakgrunn med kyr og sau så er det utan tvil kattedyra han trivst best med av alle dei kring seks hundre dyra i parken. Han er absolutt på talefot med gaupa, og me vart med innanfor gjerdet og fekk sjå då han mata desse dyra rett frå handa. «Dykk må vere forsiktige, me kan gå på ein smell» var dei orda me fekk høyre då me trødde på innsida av det fem meter høge gjerdet. Olav kalla på «gaupejentane» sine, og brått gjekk to velfødde gauper og sleikja vinterskorne våre. Blodtrykket steig og blodpumpa kom i ulage kvar gong gaupene skrapa klørne mot stål - isen i vasskulpen framføre oss. Spanande, men me kunne sjå at Olav var på talefot med desse prektige kattedyra. To velfødde bladfykar, frå indre Agder, ville truleg vere eit høveleg kveldsmåltid for desse kattedyra. Frå Nordisk til Afrika Olav he for det meste hatt ansvaret for dyra i den nordiske delen av parken. Han er difor som ein far for mange av desse dyra. Elgen Odin he han fora opp med tåteflaske. Odin er no fire år gamal og ein stasleg elg med eit gevir på heile 18 taggar, så han må ha fenge ein god start! Sibirsk tiger er og dyr som Olav er på førenamn med, men her er det ikkje tale om å gå inn i buret Gaupa og Olav he eit nært og godt tilhøve seg i mellom. for å mate dei frå handa. «Dette er ein drapsmaskin, så ikkje stikk handa di inn i buret», var det klare meldinga me fekk frå Olav då me gjekk kring innhenginga til verdas største kattedyr. Frå nyttår av byta Olav ansvars - område i parken. No skal den utflytta åsdølen ha ansvaret for «Afrikaavdelinga» i parken. I tida frammetter er det løvespråket han skal lære seg. Ein fin arbeidsplass Olav er svært nøgd med arbeidet i parken. Han he alltid vore glad i dyr og no kan han arbeide med dette heile dagen. Ein kan ikkje ha det betre, om Sibirsk tiger. Ikkje eit heilt vanleg kosedyr. Olav ber oss halde avstand. ein spør Olav. Eit godt arbeidsmiljø saman med gode kollegaer og ikkje minst det å kunne sjå korleis borna trivast når dei vert synt rundt i parken, til alle årstider. «Tryggleiken vert alltid sett i høgsetet. Ingen skal måtte vere redde eller utrygge når dei vitjar parken», seier Olav. Me trur han så vel. Ingen kjenner desse dyra betre enn Olav Åsland. Frå Lauvås. Sjølvaste Doktor Dyregod. Ein umåteleg gild gut som kan dei fleste dialektane i dyrespråket. Heime på Lauvås talar dei no løvespråket. Olav og kona. Det er greiast slik når ein er tilsett i Dyreparken.

4 6 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 Oscar Roel Politisk debut som 72 åring Tekst og foto: Odd Helge Liestøl Oscar Roel kom til Setesdal Meieri som «yster«hausten Guten, som vart fødd og alen på Røra i Nord Trøndelag, flytte til Byglandsfjord, og he sidan vore busett her. Etter kvart vart han styrar på meieriet og elles ein svært så aktiv kar innan idrotts laget i lokalmiljøet. Han starta med si politiske karriere i ein alder av 72 år! BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 7 info frå Evje og Hornnes kommune SERVICEKONTORET HAR ÅPENT MANDAG FREDAG KL Evje og Hornnes kommune I hjertet av Agder BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Det blir ledig fast 20 % stilling som barne- og ungdomsarbeider i kommunens ungdomsklubb. Klubben har i dag tre ansatte og ca. 50 positive og engasjerte medlemmer som vil gi deg varierte og spennende arbeidsdager. Ungdomsklubben har aktiviteter på ulike steder og arbeidet foregår på kveldstid og i helger. Det må påregnes å delta på ekskursjoner, turer og ulike arrangementer. Vi søker spesielt etter deg som er: Glad i å jobbe med barn og ungdom Fleksibel, kreativ og initiativrik Flink til å kommunisere og engasjere målgruppen Det er ønskelig med utdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men annen relevant kompetanse kan være dekkende. Personlig egnethet vektlegges. Se for full utlysning. Søknaden kun med CV sendes: Evje og Hornnes kommune, Evjemoen, 4735 Evje eller Frist: 12. februar 2010 BEDRE HELSE Aust-Agder - avdeling Evje Evje og Hornnes kommune Ønsker du hjelp til livsstilsendring? Har du for høyt blodtrykk, kolesterol eller er i generelt dårlig fysisk form? Trenger du hjelp til røykeslutt? Står du i fare for å utvikle diabetes? Ta kontakt med sykepleier og du kan få tilbud om et tilpasset program som er over en tolvukersperiode. Følgende tilbud; Individuelle helsesamtaler med fokus på egen helse og form. Gågrupper ute i naturen to ganger i uken Kostholdsveiledning Røykeslutt kurs Egenandel kr. 200,- Informasjon om tilbudet: Sykepleier, tlf fra kl på fredager. Innskriving i grunnskulen Barn født i 2004, er velkomne til innskriving på skulen onsdag Evje barneskule kl Hornnes barneskule kl Møteplan Formannskapet: Kommunestyret: Tirsdag Fredag Tirsdag Fredag Plan- og bygningsrådet: Fredag Fredag Saksdokumenter og protokoller bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Statens Meieriskule Oscar tok utdanning ved Statens Meieriskule på 50 talet. Dei fyrste åra på Byglandsfjord hadde han ansvaret for produksjon av gaudaost, men stadige omveltninger innan meieriverksemda gjorde sitt til at han etter kvart tok til med andre arbeidsopp - gåver. Konsummjølk og gardssmør tok etter kvart over for osteproduk - sjonen. Etter at han tok over som styrar vart det etter kvart mykje fokus på å sikre framtida for det vesle meieriet på Byglandsfjord. Rasjonalisering, fusjonering og trugsmål om ned - leggjing vart ein del av arbeidsdagen for Oscar og dei tilsette på meieriet. Oscar vann den kampen. Det er framleis full drift hjå Tine Meierier Sør Setesdal. Dette skuldast mykje inn - satsen til Oscar fram til han gjekk av med pensjon i Han var og ein aktiv mann innan fagrørsla og ein vel omtykt leiar. Aktiv innan idrotten Oscar var leiar i Elgen IL i 1961 og ein av dei som var med på å slå i hop dette idrottslaget med Otra og Hornnes i Han er framleis heilt øvetydd om at dette var ei vetug avgjersle. Kvar for seg vart dei for små, men saman er dei no eit av dei største idrottslaga i landsdelen. Han he fleire år bak seg i styret i Otra IL og sat fleire år som områdesjef for Agder og Telemark innan langrennsbolken. Han dreg på smilebandet når eg spør han om si eiga karriere som idrottsutøvar. «Det er ikkje rare greiene», fær eg til svar. Etter kvart kjem det fram at han sjølv he ei lang karriere bak seg. Krinsmeister i hopp, handballspelar og ei lang karriere for seniorlaget til Otra i fotball. Alt dette ber bod om at det er ein tidlegare aktiv idrottsmann, no pensjonist, me he framføre oss. På sine eldre dagar var det bowlinga som tok over. Oscar vart etter kvart ein dugande bowlingspelar. Idrottsskader he knust mang ein draum for komande idrottsstjerner. Ein ulageleg tennis - alboge, som openberra seg for omlag fem år sidan, sette ein brutal stoppar for Oscar sitt vidare toppspel i bowling. Lokalt og nasjonalt. Inn i heradstyret som 72 åring I ein alder av 72 år sa Oscar Roel seg viljug til å vere «listefyll» på eit nyskipa parti til kommunevalet i Bygland i Den omtykte karen frå Byglandsfjord fauk rett inn til eit fast sete i heradstyret. Frå listefyll til folkevald representant på fyrste for - søket. Han trivast i politikken og møtar m.a. fast i formannskapet. Oscar er glad i kommunen han bur i og meiner at den største utfordringa for Bygland kommune i framtida er å finne ut kva dei er, kor dei er og kva som skal til for ei vidare utvikling for heile kommunen. Åleine eller i sambuarskap med gode grannar. Aktiviteter i ungdomsklubben i Furuly Flerbrukshus våren 2010 endringer i åpningstider Etter en spørreundersøkelse blant ungdommen har det utkrystallisert seg litt andre behov for åpningstider i klubben. Dette har vi forsøkt å ta hensyn til. Den kommunale ungdomsklubben har ungdom i alderen år som målgruppe. Enkelte kvelder er også satt av bare til unge i fra klasse. Disse kveldene fremgår spesielt. MERK: I klubben kan ungdom komme og gå, men de ansatte har ikke ansvar for dem som forlater klubblokalet eller klubbaktiviteten. Egne avtaler kan inngås med personalet. Er det noen spesielle behov som din ungdom har, som personalet bør vite om, ta gjerne kontakt. FASTE ÅPNINGSTIDER for ungdom i alderen 8. klasse og oppover, om ikke annet er oppgitt. Info settes opp på skolene. (Merk: endringer kan forekomme, p.g.a. spesielle arrangementer. De som ønsker det kan få beskjed om ungdomsklubbens aktiviteter på sms. Se under.) Tirsdager Kafe, og bading / ballspill (oddtallsuker) 18:00 22:00 Onsdager Klubb (og øving i rockeverksted) 15:00 18:00 Klubb (og øving i rockeverksted) 18:00 21:00 Fredager Studioinnspilling 15:00 18:00 Fredager Klubbkveld (kun partallsuker) 19:30 23:00 Merk: Øving i rockeverkstedet og innspilling i studio må avtales med Bjørn Thore Aas t- veitpå forhånd. MERK spesielt: Søndag 14. februar Skitur til Brokke 10:00 16:00 Lørdag 20. februar Ungdommens kulturmønstring i Evjemoen kino LINKING februar Vinterferie uke 9 Kveld for klasse Onsdag 17. februar Klubb 5 7 klasse (Øving i rockeverksted) 18:00 21:00 Har du spørsmål om klubben eller ønsker å få sms-beskjed om aktivitetene som skjer, send en sms til ungdomsleder Bjørn Thore Aastveit på tlf eller e-post: eller til klubbarbeider Liesell Zurcher på tlf eller e-post: Søndag Kl Kulturkalender Januar 2010 Evjemoen kino kinoprogram MERK DAG OG TID: Alvin og gjengen 2 Lengde: 1 t. 28 min. Sensur: Tillatt for alle I ALVIN OG GJENGEN 2 får vi et gledelig gjensyn med Alvin, Simon og Theodor. Søndag Kl Avatar 2D Lengde: 2 t. 42 min. Sensur: 11 år I dette fantastiske actioneventyret tar skaperen av Titanic, James Cameron, oss med til en ny og spektakulær verden. MERK: Neste kinoforestilling er søndag Fredag 5. februar utgår fordi lokalet er opptatt. Se EVJE OG HORNNES KOMMUNE, EVJEMOEN, 4735 EVJE TLF.: E-POST: HJEMMESIDE: Evje og Hornnes kommune I hjertet av Agder Fagleder - kulturskole Det er ledig en 50 % stilling som fagleder i Bygland, Evje og Hornnes kulturskole. Fagleder vil være underlagt enhetsleder for kultur og får ansvar for den daglige drift av kulturskolen. Vi søker spesielt etter deg som har: Høgskoleutdannelse innen musikk- kulturfag. Fagkompetanse innen administrasjon og ledelse Relevant erfaring og personlig egnethet God evne til å veilede, inspirere og utvikle medarbeidere. For stillingen tilbyr vi: Stor grad av muligheter og ansvar Påvirkning i endringsprosesser Et godt arbeidsmiljø og en utfordrende hverdag Lønn etter tariff Politiattest vil bli etterspurt. For informasjon: Irene Falck Jensen: / Søknaden kun med CV sendes: Evje og Hornnes kommune, Evjemoen, 4735 Evje eller Frist: 12. februar 2010 Innspill til kommune planens arealdel frist 1. februar Vi har nå innspillsperiode for arealdelen. Alle grunneiere som har tanker og ideer om utvikling på sin eiendom må komme med dette som innspill til kommuneplanen innen 1. februar Det er utarbeidet et eget skjema som skal fylles ut sammen med kartvedlegg i forbindelse med dette. Skjemaet kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller fåes ved henvendelse til servicekontoret. LESESTUND PÅ BIBLIOTEKET Aina Brattfjord starter opp igjen med lesestund for barn følgende onsdager kl. 12: 3.februar 10. mars 7. april 5. mai Lesestunden varer ca en halv time og passer best for barn fra 3 år og oppover. info frå Evje og Hornnes kommune

5 8 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 9 Generasjonsskifte hjå Lars Kile Held fram i same låma Tekst og foto: Øystein Moi Den tradisjonsrike forretninga «Lars Kile» på Evje skifter eigar. Ei epoke i den lokale handelstanden er over. Frå årsskiftet er det eldste dottera etter Lars og Laila som tek øve styringa og eigarskapet i forretninga. Rita Kile (39) er utdanna lærar men vil no vidareføre livsverket til foreldra sine. Ei stor utfordring og ein ansvarsfull jobb. Lars tok til å drive forretninga for venndølen Ole Thomassen den 1. mars i Fem år seinare kjøpte han forretninga og sidan den dagen he han, og kona Laila, vore fast lausøyre både framføre og bakom disken. 12. desember i 1979 kunne dei opne dynna til ein flunkande ny butikk, midt i handlegata på Evje. Ein butikk som etter kvart fekk eit uvanleg godt omdøme øve heile Sørlandet. Det er noke særskilt med både miljø og vareutval hjå «Lars Kile». I alle år he dei veld å stå på eigne bein utan tilknyting til korkje Cubus, Dressmann eller Hennes & Mauritz. Slik he dei på ein framifrå måte kunne kjøpe inn varer frå ulike leverandørar og samstundes kunne presentere eit vareutval, som er unikt for deira eiga forretning. Dette er noke kundane set umåteleg pris på. Kjedebutikkar er stort set like i dag. Dette gjeld om du handlar vinterjakka di hjå Dressmann på Sørlandssenteret eller på Kvadrat i Sandnes. Lite spanande, og på mange måtar keisamt dersom du spør oss. Trufaste hyttefolk, stor turisttilstrøyming i sumarhalvåret og eit stort oppland er eit viktig grunnlag for all forretningsdrift i bygda meiner Lars, som he stor tru på Evje som eit framtidig handelssentrum for dei indre bygder. Laila he lova dottera, Rita, å hjelpe til i forretninga eit bel etter øve - takinga. 30 års røynsle i bransja er ikkje noke du hiv ut dynna fyrste dagen, sjølv om Laila no ser fram til meir ferie og meir fritid. Slik er det vel med dei fleste forretningsfolk som kan sjå attende på ei lang og aktiv yrkeskarriere. Lars vert nok og å finne i kor - ridorane når det er naudsynt. Ikkje så mykje som tidlegare. Den gamle ringreven vert nok mykje å finne i skogen med motorsaga. Det er i slike omgjevnader Lars trivast aller best. Kring kaffebålet kan han late tankane flyge attende til alle dei gilde kundane han he møtt gjennom eit langt liv bakom disken. Alle dei gode kommentarane og alle dei gode historiene som stundom dukkar opp i festlege lag. Dei to lokale bakarane, Arvid Pedersen og Anders Bakar stend vel sentralt i eit par av desse Lars og Laila he vore gift i 40 år. Dei he arbeidd i hop, kvar dag i 35 år. No er det slutt. Ja, me tenkjer sjølvsagt på arbeidsforholdet. Kjærleiken tykkjest framleis bløme. Då me vitjar forretninga, ein iskald laurdag i januar, sit dei båe framføre peisen og varmar kvarandre. Kaffe i koppen og glimt i augo. Ei epoke er over. Rita ser ingen vetug grunn til å endre på mykje i butikken. Ho legg vekt på at dette ikkje er eit oppdrag ho er pressa til av dei næraste på - rørande. Dette er ein jobb ho he lyst på. Grunnlaget, fundamentet, er det aller beste. Til og med elghovudet på veggen og bjørnen på utsida skal framleis ha sin faste plass. Rita vonar ho skal finne fram til eit vareutval som høver folk i alle aldre og av båe kjønn. Mannen som kvart år kjem vegen frå Lyngdal for å handle seg ny Rita Kile. pysjamas skal framleis finne kva han søkjer etter hjå «Lars Kile». Det same skal lokal ungdom på jakt etter det siste og mest «hippe» når det gjeld dongeribukser og tilhøyrande skjorte og genser. Forretninga vil halde fram som ei frittståande eining i bransjen, og Rita lovar at det framleis vil vere fyr på peisen, midt i butikklokalet. Når du les dette er det full fart på januarsalet. Kan hende du tek deg ein tur innom for å sjå etter om det meste gjeng greit føre seg. Ein ting er heilt sikkert. Rita tek vel i mot deg. Ho he gjenge ein god skule! Laila og Lars Kile.

6 10 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 11 Det knitra under skorne då eg traska opp gardsvegen på Ivedal. Få kilometer sør for kommunesenteret Birketveit i Iveland. Nysnøen ligg som eit kvitt slør øve landskapet. Gradestokken på husveggen syner 20 gradar. Røyken frå pipa stig rett til vers og himmelkvelven er meir blå enn vanleg på slike dagar. I aust, i nærleiken av Birkeland eller Mollestad, er sola på veg opp øve åskammen og fargar himmelen raud. Sjeldan syner naturen seg fram på ein slik måte. Fotografiapparatet ligg i sekken, men vert liggjande der. Hendene trivast best i bukselomma på slike dagar. Tomas Ivedal (84) «Den gode samtalen kan løyse mykje» Eg er på veg for å møte Tomas Ivedal. Fødd og oppvaksen her på garden. Tomas bur i kårbustaden. I hovudhuset på garden er det framleis myrkt. Is på vindaugsglasa i kjøk - kenet. Katten sit på steinhella framføre dynna og venter på å sleppe inn i omns kroken. Fånyttes. Ungdomen ligg framleis under dyna. Ei ny tid. Då eg kjem nærare kårbustaden er det tydeleg å sjå at det er rørsle bakom kjøkkengardina. Eg er venta til gards, og he avtale klokka 10. Då bør ein vere presis. Foreldregenerasjonen er meir nøtne på slikt. Klokka he nok passert den avtalte tida med 8 10 minutt då eg vert teken i Tekst og foto: Øystein Moi mot, på herskapeleg vis, inne i forstova hjå Tomas og Borgny Konstanse. Det sprakar livleg frå ein velfyld Jøtul midt i stova. Tomas finn fram ein velbrukt skinnstol med tilhøyrande fotskammel. Ikkje heilt vanleg rituale når ein vitjar ein framand heim for fyrste gong. Eg tek det som eit godt teikn, og føler meg velkomen frå fyrste stund. På bordet stend nykoka kaffe og rester av jolebaksten. Råvarene kjem truleg frå Joker-butikken på Birke - tveit. Etniske ivelendinger reiser ikkje ut or røystekrinsen når kjøleskåpet skal fyllast opp. «Gudstrua, som stadig vert sterkare, ligg i botnen for alt i livet mitt» seier Tomas, og ser meg djupt inn i augo. Eg freistar å flakke eit grann med blikket for på ein måte å vri samtalen øve på noke som høver meg betre. Det er på ingen måte ein «mørkemann» eg ser på hi sida av stovebordet. Låtten sit lett, oss to gutar i mellom. Livet he så avgjort ikkje berre vore lett for Tomas Ivedal. Til tider tøft og brutalt. Alltid he han funne trøyst hjå Gud. Når han i neste vende seier at «den gode samtalen kan løyse mykje», ja då tek det ikkje lang tid før eg skjøner kva han meiner. Han tenkjer mykje Tomas. Svara kjem ikkje alltid som erter or ein sekk. Han ser ut øve Borgny Konstanse og Tomas. jordene på Ivedal. Tenkjer. 10 år gamal missa han far sin, og eit tung ansvar vart lagt på hørene til den unge guten. Det var her på garden at unge Tomas brått møtte kvardagen, og fekk ei verdfull livsrøynsle. Ei røynsle han he bore med seg, og sjølvsagt he hatt umåteleg stor nytte av resten av livet. Han bur framleis på garden, 84 år gamal og sprek som ein fole. Tomas fortel om mor si. Faldar hendene i fanget og vert eit grann grautete i målet. Dei fekk nok eit heilt spesielt, og nært tilhøve. Mor og son på Ivedal. Med tre systre i huset var det Tomas som måtte take dei tyngste øktene på garden. Han minnast godt då han som liten gut måtte på skogen og hogge vinterved og drage denne heim på ein slede. I djupsnøen. Tomas Ivedal er ein uhyre interessant mann å tale med. Eg skjønar snart kva han meiner når han seier at den gode samtalen kan løyse mangt og mykje. Dette er ein leveregel han he nytta gjennom eit langt liv. Både ute og heime. I gode og onde dagar. Dagar då livet ikkje alltid gjekk på skeiner. Det er garden og skogen som he vore arbeidsstaden for Tomas. Heile livet. Eit bruk som famnar bortimot 5000 mål he alle dagar vore meir enn nok til å mette store og små magar på Ivedal. No er det annleis. Mykje er annleis. No er det sonen, Svein Egil, og familien som he teke øve garden og gardsdrifta. Kombinert med arbeid utanfor garden ser dei framleis ei framtid for det gode liv blant sauar, krettur og frittgåande høner. Når sumaren kjem, løvetanna sprett og myggen bit ja då leikar borneborna på tunet. Dei ber bod om at det også i komande generasjonar vert buande folk på Ivedal. Dei he ein viktig og ærefull arv å bere vidare. På stovebordet ligg eit par kryss - ordbøker, ei kristeleg avis og eit program for komande økter for Iveland bedehus. Eg vinklar samtalen inn på det kristelege. Her er Tomas på trygg grund, og gjenntek med fast røyst at trua vert sterkare for kvar einaste dag. «Tomas, du må sjå deg rundt i verda» seier eg. «Du må sjå lenger enn Iveland røystekrins. Naud, krig, svolt, daud og elende same kor du snur deg. Og du talar om ein kjærleg Gud. Vert du aldri i tvil? Du kan då ikkje vere så forbaska sikker på at alt detta er sannferdig.» Tomas ser ut øve dei snødekte jordene. Ned mot skytebanen og standplass 100 meter. «Tvilen følger troen som skyggen følger mannen.» Meir vert ikkje sagt om det emnet. Tomas er på trygg grund, og det veit han. Han lærte det av mor si i ung alder. Inn i stova kjem ei feiande flott jente frå Sunnmøre. Borgny Konstanse kjem opphaveleg frå Vannylven kommune, ikkje så himla langt frå Ålesund. Dialekten avslører raskt at ho ikkje er etnisk ivelending. Ho fann kjærleiken hjå Tomas, og dei lovde kvarandre evig truskap for omlag 14 år sidan. Dei lever på mange måtar som trekkfuglane, Borgny Konstanse og Tomas. Kvar vår, eller kan hende det er eit bel ut på sumaren, så pakker dei kofferten og handveska og dreg til Sunnmøre. Her vert dei verande eit halvt år før dei ei gong i løpet av haustsemesteret vender attende til bakkane og grasvollen, aust for skytebanen i Iveland. Ikkje ulikt Kjøttmeisa og Grågåsa. Tomas Ivedal vil så gjerne spele ei positiv rolle i venekrinsen, i lokal - miljøet og i misjonsforeininga. «Eg ynskjer så inderleg å bety noke for nærmiljøet». Han vender attende til den gode samtalen som han meiner er så umåteleg viktig. Mange personar he opp gjennom åra banka på dynna på Ivedal. Einskildmenneskje som t.d. he kome noke tvørkeleg ut på livsvegen og som treng eit medmennskje å tale med. Den gode samtalen kan løyse mange problem og mykje ufred. Både ute og heime. «Ei rettsak mellom to grannar kan nok stundom ordne opp i uklåre tilhøve, men dei kan aldri skape gode tilhøve.» Kloke ord frå ein vis mann. Borgny Konstanse serverer meir kaffe. Tomas hiv bjørkeved i omnen, timane gjeng raskt. Me he så uendeleg mykje å tale om. Er slett ikkje samde om alt, men respekterer kvarandre for ulikt syn på eitt og anna. Då yngste sonen, på tragisk vis, omkom i ei trafikkulykke vart livet på mange måtar snudd på hovudet for både Tomas og kona. For heile familien. Me talar om dette. Kjennslene er sterke og det er slett ikkje alt eg føler for å notere på blokka. Tomas he opplevd noke av det absolutt verste ein far- og ei mor kan oppleve. Også her finn han trøyst og lækjedom i skrifta. Den Heilage. Tomas er lett og ledig i lekamen, klår i hovudet og framleis stend bilen køyreklår i garasjen på tunet. Køyreturane vert ikkje så lange som før. Vetet, og livsrøynsla, set grenser for slikt. Bilen er grei å ha når det er kaffe, appelsinar og kjøttdeig på tilbod. På Joker. Han ser ljost på livet og framtida. Livet he ikkje gjenge heilt på skeiner for Tomas, men som han seier, etter ei lang tenkjepause: «Tida lækjer ikkje alle sår, men ho lindrar dei.» Så tek han Borgny i handa og dei fyer meg ut på tunet. Tida vart så altfor stutt og Tomas ber meg snart kome attende til Ivedal. «Det er så mykje me skulle tala om» seier han og stiller seg, helst eit grann motvillig, opp til fotografering. Med nevast, takker for laget, og dei siste orda eg fær med meg på heimvegen lyder slik: «Det er etter dei varme, rause ord det gror ikkje etter småskorenhet og pirk.»

7 12 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 2 13 Hjå Roland i Bjelland Samlingsstaden i bygda Tekst: Øystein Moi Foto: Odd Helge Liestøl sentrumsgata på Bjelland, i hop med kolonialbutikken. For vel 15 år sidan flytta dei til «Kvimoen» industriområde og her he dei fenge seg ein romsleg og grei plass både ute og inne. Det er 5 tilsette i verksemda som årleg syter for ein omsetnad på millionar kroner. Kundane kjem frå store delar av dei indre bygder og Kenneth legg ikkje skjul på at m.a. hyttefolk er trugne når dei treng eit eller anna til nybyggjing eller vedlikehald. Bjell - dølane sjølve er og flinke til å stø opp om sine eigne. Sli kvert det vekst og utvikling. Levande bygder og eit sosialt miljø på både Kvimoen, på Koland og på gardane hjå Jens Tønnesland og Lasse Trygsland. Kvar einaste morgon i 9-belet er det fullt i kaffekroken hjå handelsmannen Roland i Bjelland. I offentlege dokument stend visst verksemda omtala som «Byggfirma Arild Trygve Roland». Til morgonkaffe samlast gutane i bygda. Handverkarar, bussjåførar, gardbrukarar, anleggsfolk og stundom ein og annan offentleg tilsett. Midt på bordet stend ein sparegris. Her legg godtfolk på kaffepenger, og det et samvetet til kvar einskild som avgjer kaffeprisen. Fastpris- eller avtalepris er ukjende omkvede i denne delen av verda. Me møter Kenneth Roland (34), handelsmann i tredje generasjon. Minst. Eigentleg er Kenneth snikkar, men han tek sjølvsagt si økt i byggjeforretninga eller ved bensinpumpa når dette er naudsynt. Byggjeforretninga inneheld det meste av kva du treng til hus, heim, arbeid og fritid. Vareutvalet er enormt og ligg så men ikkje attende for kva du finn hjå store, profilerte varehus i meir kystnære strok. Hjå Roland i Bjelland klarar dei seg sjølve, utan tilknyting til landsdekkjande kjedekontor. I Bjelland er det lokale tilhøve som er avgjerande. Kunden i fokus. Måling, røyrdelar, elektrisk utstyr, verktøy, arbeidsklede, omnar, fiskekrokar, mjølkesjokolade, avisar og kondomar. Dei tykkjest vere fagfolk på det aller meste, gutane bak disken. Tidlegare låg forretninga midt i

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2.

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2. God Påske nr. 3 Mars 2010 2. årgang nr. 3 Mars 2010 2. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Åseral Idrettslag Side 4 Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11 Revyfest

Detaljer

Kjøpmann hele livet. Paradis på Hægeland. Inger Lise og Alexander. Landbrukets dag. Eikerapen Roots Festival. sjå side 8. sjå side12.

Kjøpmann hele livet. Paradis på Hægeland. Inger Lise og Alexander. Landbrukets dag. Eikerapen Roots Festival. sjå side 8. sjå side12. nr. 2 August 2009 1. årgang nr. 2 August 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Kjøpmann hele livet sjå side 8 Paradis på Hægeland sjå side12 Eikerapen

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9 Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1 22 23 24 25 26 29 30 31 Mai Mandag Tirsdag Onsdag T orsdag Fredag Laurdag

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL SYNSTE MØRE TORSDAG 11. MARS 2010 1 Frisørloftet Nina og Else Langope kvar torsdag Timebest. 958 81 785 TORSDAG 11 MARS 2010 NR 10 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kiropraktikk for fleire Henriette Svendsen driv til

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer