Lotteri- og pengespelmarknaden og Hjelpelinja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteri- og pengespelmarknaden og Hjelpelinja"

Transkript

1 Lotteri- og pengespelmarknaden og Hjelpelinja j

2 Utgangspunktet for gjennomgangen

3 Innhold: Tal frå den regulerte pengespelmarknaden Data om speleåtferd Forsking Hjelpelinjen for spilleavhengige

4 *) Bingo og andre lotteri har estimerte tal for

5 Andre nøkkeltal Regulert marknad (foreløpig) Innsats per innbyggar Tap / lagt igjen per innb Pengespel over Internett* Tal nettspelarar Prosent (18 år og eldre) 8,3% 10,1 % 10,6 % 10,1 % Norske nettstader (rapp) 2,0 mrd 2,6 mrd 3,2 mrd 4,1 mrd Utanlandske nettstader (est) 5 mrd 5 mrd 5 mrd 5 mrd Tap på utanlandske 2012 grovt sett 1 mrd, men kanskje mindre *) årlige estimat basert på målingar i befolkninga (i utg.pkt 1000 spurte fire gonger i året)

6 Spel på utanlandske nettstader er ganske stabilt

7 Målingar om nettspel ,1 % har spelt pengespel på nettet (3 956 spurte) 62 % har berre spelt på norske nettstedar (40 % i 2008) 18 % har berre spelt på utanlandske nettstedar (41 % i 2008) 19 % har spelt på både norske og utanlandske (16 % i 2008) 16 % menn og 4 % kvinner (12 % og 2 % i 2008) 15 % i aldersgruppa år (17 % i 2008)

8 Speleåtferd nettspel 2012 Siste gongen dei spelte på nett: Flest spelte på ettermiddag / kveld (73 %) Fleste spelte frå PC (74 %) Blant dei som spelte på utanlandske nettstader: Flest betaler med betalingskort (66 %) 35 % vart kjent med nettstaden der dei siste s spelte e frå TVreklame, 29 % gjennom venner / kjende og 21 % frå reklame via Internett.

9 Spel som blir spelt på nett ( ) - blant nettspelarane

10 Deltaking i marknad generelt, - prosent av befolkning 15 år og eldre (1000 spurde 2 gonger)

11 Aktuell forsking- Ungdomsundersøkingar

12 Studie NOVA 2002 NOVA 2010 NOVA 2012 Utval år år 14 19år Svarprosent 92 % 73 % 54 % 29 % av 2010 Tal svar Metode Skulebasert Skulebasert Skule / post (web/papir) Instrument / score Lie/Bet + chasing SOGS RA 4+ Lie/Bet + chasing SOGS RA 4 + Problemspelarar Pengespel Samanlikning Problemspelarar Lie/Bet + chasing (13 17 år) 3,2 % 1,0% (begge instrument) ,4 % 1,1 % Oppfølgingsstudie av NOVA Rapport kom i 2013 Fokus på endring / stabilitet. Ikkje ein prevalensstudie Men ny kunnskap

13 NOVA 2012: Pengespel Stabilitet t? ( ) Spelevaner Av 64 % som hadde spelt i 2010, spelte 57 % også i => Stabilt til ein viss grad, men mange fortsetter tt ikkje Av 12 % som spelte ofte i 2010 spelte ¼ også ofte i 2012 => Lav grad av stabilitet

14 NOVA 2012: Pengespel Stabilitet t? ( ) Speleavhengighet (SOGS-RA 4+) 21 ungdommar var speleavhengige i 2010 (0,9 %) - av desse var 1 speleavhengig i 2012 => Lav grad av stabilitet, men lite utval Risikospeling (SOGS-RA 2+) 4,1 % (100 ungdommar) var risikospelarar i av desse var 7,0 % (7 ungdommar) risikospelarar i 2012 => Lav grad av stabilitet

15 NOVA 2012: Dataspel Stabilitet t? ( ) Spelevaner Av 79,5 % som hadde spelt dataspel i 2010, spelte 77 % også i 2012 => Høy grad av stabilitet t Av 15 % som spelte mykje i 2010 spelte 42,5 % også mykje i 2012 => Delvis stabilitet

16 NOVA 2012: Dataspel Stabilitet t? ( ) Dataspeleavhengighet (GASA 7 av 7) 0,7 % var speleavhengige i av desse var 33 % dataspeleavhengig i 2012 => Lav grad av stabilitet, men lite utval. Dataspelproblem (GASA 4 av 7) 6,3 % hadde dataspelproblem i av desse hadde 34 % dataspelproblem i 2012 For to av tre går problema over => Lav grad av stabilitet

17 NOVA 2012: Årsaker (risikofaktorar) ik kt Pengespel Dataspel 61 blei risikospelarar (80 % var gutar) 4% fekk dataspelproblem 105 begynte å spele ofte (62 % var gutar) 7 % begynte å spele mykje «Risikofaktorer for å begynne å spille ofte minner om generell problematferd, Å bli risikospillere handler mer om sosial eksklusjon» «For å begynne å spille mye Lav alder, ikke med i et idrettslag Spiltaction action eller slåssespill, spillpå på Facebook og Rollespill via Internett med mange deltakere (MMORPG) For å få dataspillproblemer Lav alder, høyere nivå av depresjon, mobbet på skolen Spilt rollespill (RPG), sosiale spill og rollespill via Internett med mange deltakere (MMORPG)»

18 NOVA 2012: Konsekvensar Pengespel Dataspel «Det er få konsekvenser av å spille ofte, Flerebegynner å naske Flere begynner å snike seg ut om natten Risikospilling har flere konsekvenser Større økning i depresjon Får dårligere karakterer Flere begynner å skulke Flere slutter med idrett Flere begynner å røyker Flere begynner å drikke seg full Flerebegynner med hærverk» «Spilt mye dataspill Flere begynner å skulke Flere slutter med idrett Flere blir fysisk inaktive Dataspillproblemer Får høyere nivå av depresjon Får dårligere karakterer Flere blir mobbet på skolen Flere slutter med idrett Flere blir fysisk inaktive Flerebegynner å røyke Flere blir risikospillere (pengespill)»

19 Forsking i befolkninga

20 Studier SIRUS 2002 SINTEF 2007 SINTEF 2008 Utval 15 74år år år Svarprosent 55 % 36 % 35 % Tl Tal svar Metode postal og telefon postal postal Instrument / score NODS 3+ NODS 3+ NODS 3+ Livstids problemspelar PG (3 +) 1,4 % ( 1,1 1,7 %) 1,7 % (1,3 2,2) Ikkje undersøkt Noverande probl. spelar PG (3 +) 0,7 % (0,5 0,9 %) 0,7 % (0,5 1,1 %) 0,8 % (0,6 1,2 %) Noverande probl. spelar PG (3 +) Personer Noverande PPG (5+) 0,3 % * 0,3 % (0,2 0,5 %) 0,6 % * *) Konfidensintervall ikkje rapportert NODS (NORC DSM Screen for Gambling Problems). Utvikla av National Opinion Research Center (NORC) (US).

21 Befolkningsstudie 2013 Vert gjennomført av Universitetet i Bergen Datainnsamling pågår (hausten 2013) Mål om minimum svar, representativ utval Postal spørjeskjema CPGI/PGSI Mest pengespel, men og dataspel, sosiale kanalar og gråsonespel Marknadsføring og åtferdsregularende verktøy Ferdig vinter 2014

22 Hjelpelinja for speleavhengige Skal hjelpe menneske i krise Vise veg til hjelp (behandling og støttegrupper) tt Registrerer data om speleproblem i Norge -> gir større mengder data om speleproblem Samarbeid mellom Sykehuset Innlandet Sanderud og Lotteritilsynet Hjelpetelefonen blei etablert april 2003 Ved oppstart t døgnopent 7 dagar i uka 2013: 9:00-21:00, 7 dagar i uka 2014: 9:00-21:00 5 dagar i uka (kvardagar) SMS- og e-postteneste blir nytt

23 Fleire har problem enn dei som ringer Hjelpelinja

24 Innringarar og samtaler i 2012 Tidlegare samtale om same spelar? Pengespel Dataspel Totalt Nei 87 % 94 % 89 % Ja 11 % 5 % 9 % Ikke tema / usikker 2 % 2 % 2 % Totalt 100 % 100 % 100 % Kven ringer om spelarane? Pengespel Dataspel Totalt Spelarane sjølve 47 % 20 % 39 % Pårørande 36 % 68 % 46 % Venner 5 % 2 % 4 % Profesjonelle (f.eks. lege eller 4 % 4 % 4 % sos.ktr.) Arbeidsgjevar 2 % 0 % 1 % Andre/ukjend 7 % 5 % 6 % Totalt 100 % 100 % 100 % N (antall)

25 Samtaler fra pårørende (erfaringer) I forhold til dataspillene er det oftest pårørende som ringer. Ønsker informasjon/veiledning på: - Hvordan de kan begrense spill hjemme? - Hvordan kan de hjelpe ungdommen som spiller for mye? - Hvor finnes behandling?

26 .. fra pårørende I forhold til pengespillene likt fordelt på pårørende og spiller selv. Pårørende ønsker veiledning på: - Hvordan gå frem i konfrontasjon - Hvordan motivere til hjelp - Hvilke tiltak kan tas i bruk for å redusere spilling - Hvor kan man få profesjonell hjelp

27 Samtaler fra spillere (erfaringer) Stort sett pengespill, men i noen få tilfeller ringer dataspill-spillere (oftere nå) I forhold til pengespill p ønsker spillere hjelp til: - Håndtere en nylig oppstått krise - Evt håndtere et tilbakefall - Råd for å redusere/slutte å spille uten profesjonell hjelp - Økonomiske rettigheter

28 Magefølelse fra Hjelpelinjen Etter hvert flere samtaler der unge kvinner har utviklet et problem på kasinospill. Dataspill-spillere gir uttrykk for å være lei og slitne - Ønsker hjelp til å bryte onde sirkler - Unge menn i etablering som ringer selv - Ønsker råd for å komme seg ut av en dårlig sirkel

29 Pengespel 1. halvår Totalt tal samtaler om pengespel 2 100* 1 700* Mest problematiske spel i førstegangssamtaler: Automatar ** Multix (NT) Bingo and bingo spel 5 *** Belago (NT) Kasinospel (internett)**** Poker Odds / Liveodds Hestespel *) Før 2007 var samtaler om dataspill (ikkje pengespel) ikkje spesifisert i alle oppstillingar **) Mindre enn 3 samtaler blir vist som 0 samtaler ***) Sidespel i bingo var først registrert frå ****) Kasinospill inkluderer automatar på Internett frå

30 Hjelpelinjesamtaler (2012) og kjønn Spel nr 1, 2 og 3 for kvinner er bingo, kasinospill ill og databingo For menn kasino, oddsspel og poker

31 Hjelpelinjesamtaler og alder For eldre er hestespel og bingo oftast nemnt For dei yngste poker, kasino og odds

32 Hjelpelinjesamtaler og fødeland For spelarar født utanfor Norge er kasino, databingo og bingo oftast nemnt men forholdsvis små forskjellar

33 Fåk Frå kvar spelast thovudproblemspelet l t?

34 Dataspel Hovudproblem i førstegongs-samtaler 2004: : : : : : : : : halvår

35 Dataspel forts 68 % er ringt inn av pårørande 96% handlar om gutar / menn 54% handlar om ungdom under 18 år mest om rollespel 47 %, strategispel 16 % og action-/skytespel 15 % (2012) Inntrykk at fleire spelar fleire typar spel

36 Konsekvensar nemnt på Hjelpelinja For pengespel avgrensa til spelar som snakkar om seg sjølv Pengespel Dataspel Hl Helsemessige konsekvensar k nemnt av 1.gangs innringarar prosent prosent der dette er tema prosent prosent der dette er tema Ingen 4 % 4 % 5 % 5 % Fysiske (f.eks. hode- eller magesmerter) 30 % 31 % 39 % 42 % Psykiske (f.eks. angst og depresjon) 85 % 88 % 67 % 71 % Selvmordstankar eller forsøk 12 % 12 % 3 % 3 % Usikker 0,7 % 0,7 % 3 % 3 % Ikkje tema 3 % 6 % N (antall)

37 Pengespel Dataspel Sosiale konsekvensar (svekka relasjonar) nemnt av 1.gangs innringarar tal prosent tal prosent Samlivsbrot 20 7 % 5 2 % Forsømmer barn Forsømmer andre Uteblir frå vennekrets Anna Ikkje tema N (antall) % % % % % % % 23 8 % % %

38 Konsekvensar for jobb eller utdanning Pengespel Dataspel prosent prosent der dette der dette nemnt av 1.gangs innringarar prosent er tema prosent er tema Nei ingen 13 % 15 % 7 % 7 % Fråvær / konsentrasjonsproblem 57 % 66 % 72 % 78 % Slutta 9 % 10 % 21 % 22 % Anna 14 % 16 % 5 % 5 % Usikker 1 % 2 % 2 % 2 % Ikkje tema 13 % 7 % N (antall)

39 Om ein har finansiert pengespeling med noko av prosent der dette følgjande, nemnt av 1.gangs innringarar tall prosent er tema Nei ingen 24 8 % 9 % Lånte pengar Ulovlige handlingar Sal av eigendelar (eigne eller andre sine) Arv/forskot på arv Usikker Ikkje tema N (antall) % 82 % % 18 % % 44 % 20 7 % 7 % 3 1 % 1 % 21 7 %

40 Takk for oss!

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE Ingeborg Lund Sturla Nordlund SIRUS rapport nr. 2/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2003 1 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines

Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines 2 English summary Changes in Norwegian gambling habits and the influence of the ban on slot machines Background: SINTEF performed two independent surveys of gambling habits and problems in the Norwegian

Detaljer

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen Kenneth Dahlgren AKAN publikasjon 2/2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING: KORT OM AKAN OG INNSATS MOT SPILLEPROBLEMATIKK...

Detaljer

Pengespill og arbeidsliv

Pengespill og arbeidsliv Pengespill og arbeidsliv 1 «Er du alkoholiker eller narkoman, så forstår folk hvorfor du gjør som du gjør, men er du spilleavhengig da er du idiot ( ) Men du er en jævla narkoman i hodet ditt, og du vet

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd Jarle Wangen jarle@akan.no 1 Akan Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd. Jarle Wangen jarle@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Problematisk spilladferd Jarle Wangen jarle@akan.no 1 http://www.youtube.com/watch?v=1jynwdrnmc4 2 Akan kompetansesenter Ca 400 bedriftsbesøk pr år Ca 800 veiledningstelefoner

Detaljer

Underholdning med bismak

Underholdning med bismak Underholdning med bismak Ungdom og pengespill INGEBORG ROSSOW MARIANNE HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/2003 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget Å gamble med jobben - pengespillproblemer i arbeidslivet Kristin Buvik Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk AKAN publikasjon 1/2009 ISBN 978-82-998134-0-2 ISSN 1891-4527

Detaljer

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet Problematisk spillatferd Problematisk spillatferd i arbeidslivet i arbeidslivet Innledning 4 Pengespill i Norge 5 Pengespillproblemer 6 Arbeidslivet som arena for tidligintervensjon 7 Utfordring 1: Å synliggjøre

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Spilleavhengighet hos ungdom

Spilleavhengighet hos ungdom Spilleavhengighet hos ungdom Helga Myrseth Psykolog, stipendiat Avdeling for Samfunnspsykologi, UiB Helga.Myrseth@psysp.uib.no Bergen Gambling Research Group www.gamblingresearch.info Disposisjon Spillemarkedet

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

OMFANG AV PENGE- OG DATASPILLPROBLEMER I NORGE 2013

OMFANG AV PENGE- OG DATASPILLPROBLEMER I NORGE 2013 OMFANG AV PENGE- OG DATASPILLPROBLEMER I NORGE 2013 OMFANG AV PENGE- OG DATASPILLPROBLEMER I NORGE 2013 Ståle Pallesen, Daniel Hanss, Rune Aune Mentzoni, Helge Molde og Arne Magnus Morken UNIVERSITETET

Detaljer

Handlingsplan mot spillproblemer

Handlingsplan mot spillproblemer Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) 2 Forord Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet Hélène Fellman Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet 2. UTGAVE INNHOLD Side 3 4 6 8 16 22 30 Kapittel Forord 1. Kommunikasjonsvaner i endring 2. Spillevaner i endring

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer