PLANTEVERNKURS. Nummer januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANTEVERNKURS. Nummer 1 13. januar 2014"

Transkript

1 Boks Ølen Tlf: Bankgiro: Org.nr.: MVA Internett: E-post: Fagmelding 2014 Nummer januar 2014 Endeleg noko som liknar på vinter. ØNSKER LEIA DYRKA JORD OG BEITE Har 2 oksekalver for sal, født slutt på juli Kontakt: Kjetil Lothe. Telefon PLANTEVERNKURS Autorisasjonsbevisa er gyldige i 10 år. Du bør undersøke hvor lenge ditt bevis er gyldig. Neste kurs i Haugesund startar 28. januar. Sjå: 1

2 HUSK Å OPPDATER GJØDSLINGSPLANEN DIN. GJER DET NÅ! Vi i Haugaland landbruksrådgjeving hadde sist veke kontaktmøte med Fylkesmannen i Rogaland og landbrukskontora på Haugalandet, inkludert Sveio og Etne. Kontaktmøtet kom som følgje av kontroll av miljøplanen til 6 gardsbruk i Vindafjord. Tre av desse fekk ikkje godkjent gjødslingsplanen, og dermed heller ikkje miljøplanen. Dette er alvorleg. Trekket i produksjonstilskotet med manglande miljøplan er: Opp til 250 daa: kr , daa: kr ,-. Meir enn 500 daa: kr ,-. I tillegg får ein ikkje tilskot etter reglane til RMP. Det samla tapet for ikkje å ha godkjent miljøplan kan bli stort. Dei hadde alle gjødslingsplan utarbeidd av oss. To av dei hadde plan utarbeidd i 2012 som skal gjelde i 5 år. Men sidan dei ikkje hadde oppdatert planen i 2013 (notert nytt år på planen), vart planen underkjent. Den siste har før stått for gjødslingsplanlegginga sjølv, men fekk hjelp av oss til å setje opp ny plan då varsel om kontroll kom. Denne vart underkjent pga. at han var laga etter gjødslinga var gjennomført. Vår reaksjon ovanfor fylket er: - At planane vi utarbeider ikkje er gode nok for meir enn det første året, opplever vi som ny praksis vi ikkje er gjort kjent med. - Dersom vi som arbeider med gjødslingsplanlegging store deler av året, er ukjent med dette, - skal ein då forvente enda meir av gardbrukarane? - Vi meiner dette er urettvist og at eit trekk i tilskotet på meir enn kr ikkje står i stil med forseelsen som var å gløyma å notera ned årstalet Oppfordringa vår vert med dette: Finn fram siste gjødslingsplan frå oss alt i dag, noter ned endring på skifta (kva skifte vert gjennlegg dette året?), - og for all del skriv 2014 på gjødslingsplanen. Finn du ikkje planen din, har vi kopi. Treng du oppdatert plan, - ta kontakt no slik at me får retta planen før våren er der. PS Å notera ned i Frå dag til dag kva ein har gjort gjennom dagen er til stor hjelp når ein må dokumentera kva ein har gjort. TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Godkjent for KSL Onsdag 29 januar Kommunehuset i Aksdal kl For mer info om kurset se Kursholder: Kjersti Flesjå, Landbrukets HMS-tjeneste Påmelding til Svein Helge Høyvik Tlf: , Påmeldingsfrist: Fredag

3 «VÆRET SOM VAR» Det er ikkje lenge sidan ein måtte passa på å få med seg værmeldinga på radio eller fjernsyn for å få få eit tips om været dei neste dagane. Det var grove inndelingar og ofte heilgardering «fare for regnbyger på Vestlandet med mulighet for sol innimellom» Nå kan me til alle tider på døgnet gå inn på yr og henta ut eksakt varsel for kvar enkelt grend rundt om i landet. Og det er lett å gløyma at dette er reknemodellar med stor grad av usikkerhet. Mange er misfornøgde fordi det blir dårlegare enn meldt. Men òg når været blir betre enn meldt fordi regnbygene som låg inne på varselet har fått ein til å utsetta arbeid som krev langvarig godvær. Og det er lett å gløyma kor god teneste yr er. I tillegg til værprognosane framover kan ein finna værstatistikk tilbake i tid for dei næraste målestasjonane. Under «været som var» kan ein få opp grafar over været den siste månaden og det siste året. I tillegg kan ein gå inn på enkeltdatoar, òg lenger tilbake enn siste året, å finna detaljer om været om ein vil sjekka hukommelsen eller treng det for dokumentasjon. Det går òg an å finna klimautvikling over mange år, men ikkje på detaljnivå. Figur: Været som var i Vats Mest utprega er ujamn nedbørsfordeling gjennom året. 3

4 TID FOR LYNGBRENNING SNART? Det er mange som har tatt opp igjen brenning som ein del av lyngskjøtselen. Dette kan gjerast heile vinteren, men vanlegvis er det dårlege værforhold om hausten. Nå er det ein del som sjekkar værmeldinga og håpar at høgtrykket som er på vei skal gi gode forhold. Har du planar om brenning kan du gjera ein del ting i god tid: * Varsla / søk det lokale brannvesenet om planane. Det kan vera greit å legga ved eit kart med innteikningar. * Gjer avtale med medhjelparar. Kor mange folk som trengst for brenning er heilt avhengig av terreng og vindretning. Enkelte plasser er området så godt avgrensa av sjø, vatn eller fjelltoppar at det viktiaste arbeidet er å tenna. Er det lite avgrensingar er det greit å ha rikeleg med folk. Det er òg greit å diskutera godt på forhånd slik at alle veit kva planar ein har. * Sjå over / gjer avtale om utstyr. Det vanlege utstyret er tennarar og brannvifter. Mange som brenn årleg har kjøpt inn eige utstyr. Tennarane som blir brukt er gassbrennarar laga for sviing av ugras. Haugaland maskin var dei første til å ta inn desse, men nå kan ein få liknande utstyr fleire plasser. Det same gjeld gassbeholdarane som må fornyast. Vær obs på at det finst fleire typar, sjekk nr. Brannvifter finst det òg mange av i privat eige. Det har blitt tatt opp fellesbestilling gjennom Haugaland landbruksrådgjeving. Både tennarar og brannvifter kostar omtrent 400 kr pr stk. I tillegg finst det litt utstyr for utlån gjennom Haugaland landbruksrådgjeving men dette minkar for kvart år på grunn av naturleg sltasje og at folk ikkje er flinke nok til å levere tilbake. Landbruksrådgjevinga Innstruks for Lyngbrenning utarbeida av Tysvær Brannvesen v/per Helle På forhånd: - Avtal med brannvesenet - Meld fra til vakttelefon i kommunen - Meld fra til 110-sentral Husk på: Flammane spreier seg 10 ganger så fort i oppoverbakke, mot i nedoverbakke. Flammane kan spreia seg fort med vinden,ein større brann kan startarta vind, sjølv om det er vindstille. Når du startar opp: Ha klart stort nok mannskap til å håndtera brannen. Ha klart laglege redskap til å sløkkja med. (pisker) Ha med drikke helst ikkje kaffi. Bruk ikkje brennbare kler. Unngå kunstfiber som kan smelta. Bruk ull eller bomull. Lag "branngater" mot sikker ytterkant. Tenn på langs vegar, bekker, eller snaue berg utan vegetasjon. Start øverst i terrenget, og svi nedover til feltet er omringa Tar det fyr i maurtuer, svi av all vegetasjon som kan blussa opp. Maurtuer kan ulma i dagevis. Stopp ikkje inntil ein steingard. Slutt av seinast 2 timar før det blir mørkt, og bruk tida til å komtrolera at alt er under kontroll. Husk det er lettare å sjå røyk om dagen enn flammar om natta. Når alt er avslutta, og under kontroll. Gi melding til vakttelefon og 110-sentral om at brenninga er avslutta. 4

5 MATSMIÅ FEBRUAR PÅ KARMSUND VGS I HAUGESUND Vi inviterer til spennande og lærerike dagar på MatSmiå 2014 som er ein arena for inspirasjon, nettverksbygging og kompetanseheving. Kjende matfolk kjem for å inspirere og dele kunnskap: Heidi Bjerkan, eigar av den kjende restauranten Credo, tidlegare sjefskokk ved Slottet og kjend frå Kokkenes Kokkekamp på tv! Egil Smith-Meyer, matgründaren bak Tingvollost som produserer den prisvinnande osten Kraftkar! Morten Schakenda, kokk og gründar av velrenommerte Bakeriet i Lom! Til å leie kursa har vi fått med oss desse kapasitetane: Morten Schakenda frå Bakeriet i Lom, Geir Langeland frå A.Idsøe, Ragnhild Nordbø frå Norsk gardsost, Eivind Vangdal frå Bioforsk, Britt Elisabeth Olsen frå Designkokken og Frode Selvaag frå Ryfylkekokken! Sjå programmet. Formålet med samlinga er å inspirere til nyetableringar, større produktmangfald, auka kompetanse og styrke nettverket mellom lokalmatprodusentar og brukarar av lokal mat og råvarer. Målgruppa er alle som er interesserte i lokal mat; matprodusentar, foredlingsverksemder, produsentsamanslutningar, serveringsstader som ønskjer meir lokal mat på menyen, kokkar som brenn for lokal mat, tilsette innan offentleg forvalting og andre interesserte. Pris for inspirasjonssamling og kurs inklusiv lunsj er kr Festmiddag tysdag 19. februar kl 19 kr 400. Bindande påmelding innan 5. februar til Før opp namn, bedrift, fakturaadresse, epost, telefon, eventuelt middag, allergi eller andre spesielle behov. Ved val av kurs, før opp 1. og 2. prioritet. For meir informasjon: Aase Vorre Skuland tlf Eli Munkeby Serigstad tlf Arrangørar: Fylkesmannen i Rogaland, Kompetansenettverk for lokalmat Sør, Bygdeutvikling Haugalandet, Karmsund vgs og Innovasjon Norge. BLI MED DA VEL! 5

6 6

7 BYGGJE FJØS TILPASSA EIGEN GARD Orientering/oppstartmøte på Tysværtunet, Aksdal torsdag 16. januar kl Program - Orientering om prosjektet - Presentasjon av nybygg. 4,5 mill/ pr båsplass v. Øyvind Steinnes, Hovsherad - Mattilsynet: Haldforskriften, reglar, føreskrifter og intensjon - Diskusjonar - Korleis går vi videre: Etablering av grupper? - Møteplan framover. Påmelding p.g.a. mat til via SMS eller mail Svein Helge Einarsen, SMS til , E-post: Velkommen. 7

8 Dagkurs i Haugesund, på Felleskjøpet, klokka /1 Plantevernmiddel og helse v/ Anne Tone Salte Andersen Godkjenning og bruk v/ Håkon Pedersen. 4/2 Sprøyteutstyr v/ Lars Ketil Flesland Plantevernmiddel og miljø v/ Annlaug Fludal Integrert plantevern v/ Annlaug Fludal. Eksamen / prøve. Kveldskurs i Haugesund, på Felleskjøpet, klokka kl /2 Plantevernmiddel og helse v/ Anne Tone Salte Andersen Godkjenning og bruk v/ Håkon Pedersen 18/2 Sprøyteutstyr /rekne-eksempel v/ Lars Kjetil Flesland Plantevernmiddel og miljø v/ Annlaug Fludal 25/2 Integrert bekjemping v/ Annlaug Fludal Eksamen/prøve NB! Er det dagar du ikkje kan møta på eit kurs, kan du ta det faget på eit anna kurs. T.d. Passar 13/1 i Ølen dårleg, kan du heller møta 4/2, eller 18/2 i Haugesund. Ved fornying treng du ikkje være med på delen om sprøyteutstyr. I tillegg kjem lærebok, kr 389. Du kan ta med gamal bok om den er utgåve 5 eller nyare ( frå 2003). For meir informasjon og påmelding tel Meld deg på ved vår e-post: Prisar utan lærebok. Grunnkurs Fornying Medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving Kr ,-. Kr ,-. Andre Kr ,-. Kr ,-. Foto: Norsk Landbruk 8

9 AKTIVITETS-KALENDER Under finn du oversikt over dei arrangementa vi kjenner til, som kan væra interessant for oss bønder på Haugalandet. Kjenner du til ein aktuelle møte, kurs eller andre arrangement du vil lysa ut, ta kontakt. eller ring Me tar inn alle landbruksrelevante arrangement. Tid Plass Møte Arrangør/info 28. januar og 4. feb- Felleskjøpet i Hau- ruar og 25. febru- gesund Felleskjøpet i Hau- Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmiddel Haugaland landbruksrådgjeving. ar. Kl gesund 16. januar kl Tysværtunet, Aksdal Byggja fjøs tilpassa eigen gard TINE 29. januar kl 19 Aksdal HMS-kurs Tysvær Bondelag februar Haugesund Økologisk fagsamling Haugaland Landbruksrådgjeving m flere 17. februar klokka 19,30 Stemnestaden Grinde Kretsmøte Nordtura for Ytre Haugalandet, Bokn og Tysvær. Nortura februar Haugesund Matsmiå Bygdeutvikling Haugalandet m.fl. 3. mars, kveld Skjold Vik 3. mars, kveld Sand 4. mars, dag Etne 4. mars, kveld Vindafjord 4. mars, kveld Haugaland Årssamling TINE produsentlag TINE 6. mars 2014 Bokn/Tysvær 11. mars 2014 Vikedal KONTAKT: Håkon Pedersen. Mobil: E-post: Torbjørn Ruud. Mobil: E-post: Annlaug Fludal. Mobil: E-post: Lars Ketil Flesland. Mobil: E-post: Harald Hetland. Mobil: E-post: 9

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12 Innhald Invitasjon til grovfôrmøter... s 3 Invitasjon til møter om jordpakking... s 4 Invitasjon til Ny bonde - kurs...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Sjusetevegen 27, 5610 Øystese Tlf: 98 24 58 38 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Innhald Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Vurder

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Lage økologisk produkt? Sjå nettsida http://hordaland.lr.no. Lage økologiske produkt?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Lage økologisk produkt? Sjå nettsida http://hordaland.lr.no. Lage økologiske produkt? Rådgivingsmelding Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lfr.no hordaland@lr.no Nummer 2-5. november 2010 Innhald

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 27.november 2013 Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Innhold: Sørlandssamlinga 2014 s 2 Info om medlemskap s 7 Rotvekstdagen

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Velkommen til en hyggelig handel

Velkommen til en hyggelig handel . Godt utvalg til rimelige priser! Til medlemmer av Villingur gir vi 10 % rabatt på alle varer! Her finner du det meste til deg og hesten din. FOSSANMOEN HESTEUTSTYR Velkommen til en hyggelig handel Åpningstider

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer