Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/ årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst."

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/ årgang Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Side 6 7 Les også om: Kafébesøk på Vandsøya Helgeland krets 100 år Kretsårsmøter Basar Landsmøtet 2014 Fritt ord

2 Innhold Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Kontaktinformasjon Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Åpningstid: Kl Fungerende daglig leder: Ingolf Solsvik Fungerende formann: Jon Kristian Lomundal Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: E-post: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: Ingolf Solsvik Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Trygg Havn Frukt for Herren...3 Gi ham din byrde...5 Frivillig innsats på Havly Røst...6 Hva setter du din lit til?...8 Kafébesøk på fiskarheimen på Vandsøya...9 Helgeland krets 100 år...10 Kretsårsmøte i Stavanger krets...12 Årsmøte i Bjørgvin krets...15 Klemmar, håndtrykk, smil og latter Kristen tru ateisme og avgudsdyrking Finnmark trenger fortsatt Elieser...22 Med Guds ord i sentrum...24 Landsmøtet Kretsårsmøter...28 Skjærgårdsstevne...29 Seilingsplan...30 Reiserute...31 Forsidefoto: Flagget oppe klar for heimreise frå Røst Foto: Paul Mattis Nørstebø MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Spiss Av dagleg leiar Ingolf Solsvik 3 Frukt for Herren I Joh. 15,16-17 finn vi følgjande bodskap: «De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bera frukt, ei frukt som varer. Då skal Far gje dykk alt de bed om i mitt namn. Dette er det eg byd dykk: De skal elska kvarandre!» I denne teksten er det mykje ein kristen kan gleda seg over. Det er ikkje vi som har valt ut Jesus som Frelsar og venn. Dersom vi skulle velja, ville vi då valt ein person som til dei grader blei håna, spotta og nedverdiga til døden på eit kors? Kanskje vi heller hadde valt ein person «frå øverste hylle»? Ein med høg posisjon, som folk hylla og såg opp til? Ville vi av oss sjølve fått syn for at Jesus vart nedverdiga for vår skuld? Men det var Han som valte ut oss. For eigen del har eg tenkt litt på det, og det blir meir og meir stort for meg etter kvart som eg får kjennskap til meg sjølv. Jesus som visste kven eg var og er, valte meg ut. Han ville bruka meg på tross av den eg er! Eller på grunn av? Til å bera frukt for seg. Har du tenkt på kva det vil seia å bera frukt for Jesus? Frukt som varer? Er det berre dei som har sine spesielle roller i Guds rike som ber frukt for Herren? Slike som prestar og predikantar? Nei, Han har valt oss ut kvar enkelt - til å bera frukt for seg. Der du er, i den rolla du har. Då er det ikkje berre forkynnarar, prestar og liknande som har ei oppgåve. Nei, kvar og ein har fått denne oppgåva valt ut for å bera frukt for Jesus, frukt som varer. Eit frukttre må skjerast; fjerna ubrukelege greiner, ville skot og uproduktive deler av treet. Alt dette for å få meir frukt og betre fruktkvalitet. Ved å tynna ut treet opnar ein i tillegg opp slik at det kjem meir lys til. Det er også viktig å gjødsla slik at treet får næring. Det er eit godt bilete å bruka treet som eksempel på korleis eit Jesus-vitne skal veksa og bera frukt i Guds rike. Å bera frukt som varer. Sjølv tenkjer eg på dei menneska eg har møtt, som har sådd næring til mitt gudsliv, slik at det lever i dag. Personar som gjorde det slik at eg fekk frimod til å gå vidare med Jesus på tross av at eg feila så mange gonger. Kor eg er takksam for desse! Så har me også det store løftet, om at «Då skal Far gje dykk alt de bed om i mitt namn.» Ofte stranda nok opplevingar frå eit slikt løfte på at me har for lite tru. Me blandar denne uforbehaldne tru mot vår fornuft. Skal med greia å leva opp til bodet om å elska kvarandre, må vi få hjelp frå Han som gav seg sjølv i kjærleik til oss. Til slutt: Vil du gå ut og bera frukt for Jesus der du er? Ikkje sei at du er for liten, at du ikkje kan. Han har bruk for deg slik du er! Lina Sandell skreiv i 1885: Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred. Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så ringe og lite det er! Hvordan skulle du da med frimodighet gå dit din mester vil sende deg her? Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav, vær tilfreds at til deg han det gav! Nr

4 4 Jeg la to steiner på bordet (illustrasjonsfoto I. H.) Trygg Havn

5 Andakt Ved Helge Krosli. Foto: Arnfinn Barlaup. 5 Gi ham din byrde For ca. 60 år siden var det en liten vekkelse i heimbygda mi. En av de unge kvinnene som ble frelst, startet opp barnelag og var hele sitt liv et lys for Jesus. Så i vinter kom budskapet om at hun hadde flyttet heim til himmelen. Tankene gikk tilbake til et av møtene. Jeg knelte ved hennes side. Jeg hadde funnet frem sangen på nr. 370 i Sangboken: Regn med din Frelser, så regner du rett, Gi ham din byrde, så vandrer du lett! Regn med deg selv, og du kommer i fall, Regn med din Frelser, og seire du skal! Sangverset har fulgt meg siden da. Brukt det titt og ofte. Nå vil jeg bruke bruken denne strofen her: «Gi ham din byrde, så vandrer du lett!» Det er så enkelt å si det. Bare si det til Jesus, så tar han det bort. Han ordner det for deg! Er det alltid så enkelt? Av egen erfaring har jeg opplevd at børa kan legges av. Andre ganger sliter jeg. Det tynger, gleden forsvinner og det blir vanskelig. Vi som er Guds barn, frelste syndere, har en motstander Satan som har ett mål: å få oss bort fra Jesus. Påsken er over. Igjen har vi blitt minnet om at Jesus døde for våre synder og åpnet en vei heim til Gud for oss. Joh. 14,6: «Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet...» Forhenget i tempelet revnet fra øverst til nederst. Gud åpnet veien til himmelen i kjærlighet til deg og meg. Alle mennesker var medregnet. Som mennesker kjenner vi på smerte, sorg, savn, sult, urett, ensomhet osv. Hebr. 4.15: «prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» Hvorfor måtte Guds sønn, vår Frelser bli menneske og kjenne på våre forhold? Jeg tror det var for at Han skulle forstå meg i min hverdag. I Bibelen ser vi hvordan Jesus møter sine medmennesker. Sakkeus, rik, uærlig. Kvinnen ved brønnen. Grepet i hor.den syke som ble firt ned gjennom taket. Jesus møtte dem i hverdagen og fikk slippe til i deres liv. Får Jesus slippe til i ditt liv? Som kristne har vi et ansvar for hverandre. En bønn: «Jesus gi oss opplatte øyne så vi ser vår neste.» Gal. 6,1-2 sier noe om å være et medmenneske og å bære hverandres byrder: «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Vil ta dere med i en opplevelse jeg hadde for noen år siden. Det var to personer jeg hadde vanskelig for å møte uten at disse to visste om mine følelser. Noe stengte, ødela og bandt meg. Så var vi på gudstjeneste i Strandebarm i forbindelse med konfirmasjonsundervisningen. Det var lagt ut poster i kirken. En av postene var et bord med to lys og et kors. På gulvet sto en kasse med stein; «et bønnested for tunge byrder.» - Ta en stein, legg den på bordet og be om at Gud må ta byrden bort, stod det forklart. Jeg tok to steiner, sa til Gud hvordan det var, la steinen på bordet og takket for at Gud hører bønn. Noe forunderlig skjedde; fred, glede, tårer rant. Byrden var og er borte! Dette er ikke likt for alle, men Jesus ønsker å sette oss i frihet gi oss glede og fred. Mt. 11,28: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Dette er et ord til deg som «bærer byrder» i dag. Gå til Jesus. Han venter på deg! Les hele sangen «Regn med din Frelser» på nr. 370 i Sangboken. Nr

6 6 Reportasje Av Ingrid Helland Frivillig innsats på Havly Røst Fisket på Røst er over, og fiskarane har reist. Aktiviteten på fiskarheimen på Røst var stor medan fisket sto på i år som tidlegare år. Men i følge Paul Mattis Nørstebø er antall båtar «betydelig færre enn for 4 5 år siden. Da kunne det være sjarker». Vi lar Nørstebø halda fram: «En yngre sjarkfisker jeg snakket med hadde kvote på 14 tonn, og under fritt-fisketiden nådde han 21 tonn. Men så kom stopp-ordren for fritt-fiske. Det var over for denne gang. Han håndtakket for laget her på fiskarheimen og gikk. Mye strev og hardt arbeid når det står på». Opent heile året Bestyrar Harjeet K. Jassal (Rino) er den einaste fast tilsette på fiskarheimen på Røst. Fiskarheimen har opent heile året. Den mest hektiske tida er om vinteren under Lofotfisket, og i turistsesongen juni, juli og august. I fleire år har Solfrid Nikolaisen og Paul Mattis Nørstebø vore fast inventar på fiskarheimen under Lofotfiske. Deira oppgåver er alt frå andaktar til kjøkken/ vaktmeister-oppgåver. Til god hjelp for Rino. Ville hjelpa I fjor meldte Synnøve og Magne Daltveit seg på teamet på fiskarheimen på Røst. Til dagleg er dei pensjonistar og held hus på Osterøy nordaust for Bergen. Dei ville hjelpa til nokre veker under Lofotfisket. Dei fire vekene dei hadde sett av til dette, vart til fire nye veker denne vinteren. Lofotsesongen er Røst Trygg Havn møtte opp for ein liten prat ved heimkomsten til Flesland. Ekteparet Daltveit var full i opplevingar og takksemd for at dei har fått vera med. Magne har hatt eit ønske frå mange år tilbake om å reisa til Røst. Men eg hadde tenkt sommar, humrar han. Det var Gudrun Undal, tidlegare kontorsekretær i Bjørgvin krets, som fekk han på andre tankar. Du må reisa i Synnøve og Magne Daltveit på Røst (privat foto). Lofotsesongen, det er det som er Røst, hadde ho sagt - i følgje Daltveit. Synnøve var ikkje vanskeleg å få med. Vi angrar ikkje! Kvifor ville de tilbake i år igjen? På grunn av det vi opplevde i fjor, kjem det kontant frå Magne. Vi såg behovet, ville hjelpa Rino, møta fiskarane igjen og også dei som bur på øya. For vi vart godt kjende med både fiskarane og lokalbefolkningen. Alle visste kven vi var, held Synnøve fram. Så fortel dei om fiskarane som kom svoltne frå havet, og som kjøpte middag og dessert på fiskarheimen. Fleire av dei brukte også å få vaska kleda sine der og i tillegg ta seg ein dusj. Det var helst dei kristne fiskarane som kom på møte-samlingane. Oppgåvene til ekteparet Daltveit har vore varierte. Synnøve har vore i oppvasken, vaska utleigerom, møtesal, vindauge og mykje anna førefallande arbeid. Magne, som er utdanna konditor, har bakt ein del brød og kaker som folk har bestilt. I tillegg har han ekspedert og rydda i kafeen og elles anna som har dukka opp etter kvart. Trygg Havn

7 7 Rino ved middagsgrytene. (foto: P. M. N). Teamet på fiskarheimen under Lofotfisket. F. v. Solfrid Nikolaisen, Paul Mattis Nørstebø, Synnøve Daltveit og bestyrar Harjeet K. Jassal. Magne Daltveit ikkje med på bildet (foto: P. M. N). Fritid Fekk de fritid? Synnøve og Magne ser på kvarandre og ler. Ja, vi har til og med «mata krabbane». Dei fekk vera med på havet, og der måtte dei gje seg over, både han og ho. Elles er naturen heilt spesiell på Røst, fortel Synnøve. Ei perle, både dag og natt! Det blir ikkje siste gongen Synnøve og Magne Daltveit reiser til Røst, sjølv om det kanskje ikkje blir kvart år. Det har vore meiningsfullt å vera med, avsluttar dei. Bruk for hjelp I turistsesongen frå juni og ut august har vi bruk for meir hjelp på Fiskarheimen på Røst. Arbeidet vil vera alt førefallande arbeid som vask, matlaging, servering, klargjering av hotellrom m.m. I utgangspunktet ønskjer misjonen at kvar frivillig bind seg til arbeid i minst to veker. Vi kan tilby fritt opphald og reise, samt ein mindre sum til lommepengar. Du vil få eit opphald i eit området av landet du aldri vil gløyma der sola ikkje går ned! Interesserte kan ta kontakt med misjonen sitt hovudkontor tlf Ved heimkomsten på Flesland (foto: I. H.) Nr

8 8 Av Einar Kristoffersen Hva setter du din lit til? Jeg setter min lit til Guds miskunnhet for evig og alltid. Salme 52,10 David kaller den salme som teksten vår er hentet fra for en læresalme! Ingen kan lære andre noe som han ikke selv har fått god innsikt i. Det var dette David satte sin lit til! Kan du annet når du ser Kristus korsfestet? Dette er et vitnesbyrd ingen andre kan ta i sin munn, enn den som har lært Herren godt å kjenne! Han har lært Ham slik å kjenne, at han kan rope ut for all verden at han setter sin lit til Guds miskunnhet, og det for evig og alltid! Det du vil sette lit til for evigheten, det må du virkelig kjenne godt. Det må du være viss på ikke svikter deg! Og hva er dette for salmistens del? Jo, Guds miskunnhet! Hans nåde, Hans trofasthet, Hans barmhjertighet, Hans kjærlighet kort sagt, alt dette ved Gud som taler til vår fordel! Det er hva han setter sin lit til. Her er all vår ros utelukket! Slik taler apostelen Paulus om denne sak. Rom. 3,27: Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. Kanskje ser du engstelig frem mot døden, og det som kommer etter den - tenk, jeg som er så elendig skal møte frem for Gud. Han som sitter på sin opphøyde trone og skal dømme levende og døde, som Ordet Hans vitner om! Ja, det er et skremmende bilde. Det var det også for David, og har vært det for alle troende til all tid. Det er ikke i slike syner av Gud de finner trøst og håp, og Gud har da heller ikke gitt dette bildet av seg selv, som noe mennesket kan ta sin tilflukt til, men se på Golgata! Se på Ham som henger der! Som henger der av inderlig medynk med deg! Einar Kristoffersen. Trygg Havn

9 Reportasje Av Gudmund Eikrem 9 Kafébesøk på fiskarheimen på Vandsøya På Namdalskysten lengst i nord, strekker øygarden seg utover mot synsranda i vest. Der ute ligger Vandsøy, det største fiskeværet på denne delen av kysten. Einar Willy Mostervik. Namdal krets av Den indre Sjømannsmisjon eier og driver fiskarheimen på Vandsøy. Det er ofte fiskere innom kaféen på fiskarheimen. En av dem er Einar Willy Mostervik fra Strand i Osen kommune. I den nette alder av 80,5 år, er han stadig å se blant holmer og skjær her ute på Vikna. Forleden dag hørte vi det banket forsiktig på døren inn til kaféen på fiskarheimen. Det var Willy som ville hilse på. En riktig hyggelig kar som har båt og fiske i blodet. Han er godt kjent her ute etter mange års drift. Røst, Gjæslingan, Nordøyan, Vandsøya er kjente steder for ham. Allerede i konfirmasjonsalderen var han med M/K Storis Nr. 3 fra Osen, på storsildfiske på Møre og Sunnmøre. Willy tjente godt som «lottkar» og kunne etter turen kjøpe ny båt til kr 1800, og motor til kr 2000,. Båten var 25 fot og motoren en 5,9 sabb. Nå er båten litt større. Det er «Lise» på 29 fot med en Mitsubishi på vel 60 hk. Nylig har han investert i ny juksamaskin til seifisket i sommer. Willy er en stille, rolig og sympatisk kar. Vi ønsker ham og alle fiskere langs kysten all Guds velsignelse med mottoet «Havets folk Herrens folk». Levering av fisk. Nr

10 10 Reportasje Av Ingrid Helland. Foto: Paul Mattis Nørstebø 9. mai mai 2014 Helgeland krets 100 år 9. mai 2014 rundar Helgeland krets av Den indre Sjømannsmisjon hundre år. I tidlege tider opplevde kretsen ei rik tid med mykje arbeid og mange foreningar. I boka «Fiskerliv i helg og yrke», som kom ut i 1955, skreiv dåverande kand. teol. Hans Jacobsen om Helgeland krets: «Den 9. mai 1914 samlet en del deputerte for foreninger på Helgeland seg på Hemnesberget, sannsynligvis på foranledning av sokneprest Kullerud, for å diskutere mulighetene for å opprette en Helgeland krets. Det ble opplyst på møtet at det da skulle være 42 foreninger på Helgeland, et nesten usannsynlig stort tall. Møtet vedtok å danne krets, og etter forslag fra en av Den indre Sjømannsmisjons tilstedeværende emissærer ble styremedlemmene spredt mest mulig i kretsen, og en av emissærene innvalt i styret. Sokneprest Kullerud ble den første formann i kretsen, og sto til Smed A. Falkmo ble kasserer. Sekretæren, frk. Dorthea Tønder, ble valt utenom styret. Kretsen hadde en god tid framover det første tiåret.» Framgang og motgang I 1916 tok styret for Helgeland krets inn fire emissærar, og fram til midten av 20 åra var framgangen i krinsen stor. Men i slutten av denne bolken til inn i starten av 30-åra, låg depresjonen etter første verdskrigen tungt over folket. Fleire foreiningar «sovna inn». «Det vart ei tung tid for krinsen, fordi dei økonomiske kår var tunge for folket. Det var som vinteren la seg kjøvande kald over det åndelege livet. Men det var stendig nokon som heldt fram i bøn og offer for arbeidet», skreiv Ivar H. Gamman om denne tida i boka «I Herrens tjeneste blant fiskerne». Det snudde Hans Jacobsen skreiv om då det snudde: «Men to-tre år senere gikk det et åndelig vårvær over kretsen. Et par av den Indre Sjømannsmisjons emissærer fikk være med i vekkelsesarbeidet, og den nye tid skapte bedre vilkår også for organisasjonslivet. Også økonomisk lysnet det fra år til år. ( ) Kretsen leidde i denne tid Elieser 2 til fest turer, og dette tiltaket vakte stor interesse mellom folk. Det viste seg igjen på bidragene. Kretsen kunne feire sitt 25 års jubileum med det for øye at unge krefter sto parat til å overta arbeidet.» Ei god tid Under 2. verdskrigen, vart det, tross dei vonde tidene, ei god tid for arbeidet i Guds rike. Arbeidet vaks, og krinsstyret såg det nødvendig å ha ein arbeidar i full stilling til å ta seg av administrasjonen og verksemda elles. Hans Drøsdal vart tilsett frå 1941, først for eitt år, og frå 1. juli 1942 fast tilsett som krinssekretær. Han vart den første fast tilsette arbeidar i krinsen, i følge Gamman, som også skreiv at Drøsdal «fekk ein rik inngang i Helgeland, og vart brukt av Herren til å vekkja og nøra kristenlivet i krinsen, og han fekk stå i mange vekkjingar.» Krinssekretær H. Drøsdal takka ja til kallet frå Kristiansand krins (no Agder) om å bli krinssekretær der. Han forlot krinsen våren Fleire har i ettertid vore tilsette som krinssekretærar. Trygg Havn

11 11 Bølgedal I boka «I Herrens tjeneste blant fiskerne» finn vi at «Krinsen har av ymse grunnar legi nede i ein bylgjedal dei seinare åra, og trass i at det er mange gilde og trufaste misjonsvener som arbeider med frimod og tru, har det til dessar ikkje lukkast å vinna seg opp av båredalen.» Dette var skrive i byrjinga av 70-talet, og ein lyt vel erkjenna at arbeidet i kretsen aldri har blitt som i dei «gode, gamle dagar». I dag er Helgeland krets eigentleg utan sekretær, men Paul Mattis Nørstebø har stått som mellommann mellom kretsen og landsstyret. Ein reserve-misjonssekretær, kallar han seg for. Det ligg litt på «is» når det gjeld kretsen. Grunnen er i hovudsak landsstyret sitt ønske om å slå saman kretsar. Her er nok økonomi og problem med å finna arbeidarar, ein viktig del, meiner Nørstebø. Irene Mathisen. Personar som brenn Men situasjonen er ikkje heilmørk. På ulike stader i kretsen bur det personar som brenn for «Elieser 6» og for at «Havets folk» må bli «Herrens folk» også på Helgeland. Trygg Havn har ringt opp to av desse. Marit Lyngøy. Irene Mathisen er formann i kretsstyret. Ho er pensjonist og har Parkinson, men gir ikkje opp for det. Vi blir ikkje pensjonistar i Guds rike, slår ho fast. Irene Mathisen har eit brennande hjarte for misjonen. I år kom ikkje Elieser innom Tjongsfjorden, heimtraktene hennar, på vei nordover. Stormen øydela for det opphaldet. Irene syntest det var leit. Kvar gong Elieser kjem til hennar trakter, pleier ho å ha ein ringerunde til folk; om at dei må koma på møte og om mat og gevinstar. Elles er det vanskeleg å samla kretsstyret. Alder og sjukdom er hovudårsaka, men nokre styremøte har det blitt. Marit Lyngøy frå Brønnøysund har vore formann i DISM-foreninga på staden, men foreninga vart nedlagt for fleire år sidan, fortel ho. Foreningsmedlemmene var gamle, og det vart vanskeleg å halda hjula i gang. No er Marit kontaktperson for Elieser. Det er kjekt når båten er her. Det kjem mykje folk, men ikkje særleg med ufrelste. I tillegg til å vera kontaktperson, sel Marit Lyngøy juleheftet «Fiskerens Venn». Når ho høyrer at kretsen rundar hundre år i mai, får ho lyst til å prøva å samla foreninga til ei hundreårsmarkering. Ja, kanskje det kan lukkast med eit lite jubileum i Brønnøysund? Nr

12 12 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland Kretsårsmøte i Stavanger krets Lødag 5. april 2014 var medlemmer i Stavanger krets samlet til kretsårsmøte i Frøyland forsamlingshus ved Frøylandsvannet på Kverneland. Deltakere på årsmøtet. Deltakerne på årsmøtet var engasjerte og brennende for misjonen, og kom med mange gode innspill og vitnesbyrd. Formann Johan Hegle ønsket velkommen og ledet gjennom dagen. Overskudd Kretsen hadde et overskudd på kr ,- i Da er ikke inntektene for «Elieser 6», som viser kr ,- for Stavanger krets, regnet med. Styret Ved valget fikk styret denne sammensetningen: Formann: Johan Hegle. Styremedlemmer: Kjellaug Spanne, Ester Salte, Oddvar Trelsgård. Varamedlemmer: 1. Arnfinn Barlaup, 2. Vidar Berge, 3. Eilert Fredly. Sagt under årsmøtet Vi må ikke støte ut de som kommer fra frie menigheter, vi må favne alle. Den Lutherske grunn må ikke rokkes, men alle er velkommen inn. Elieser er ikke kirke eller trossamfunn. DISM ble startet som en luthersk/roseniansk bevegelse. Vi må ha respekt for det og ikke gjøre DISM til noe annet enn den er. Trygg Havn

13 13 De som skal forkynne i DISM skal stå på den evangelisk lutherske bekjennelse. Elieser kommer der bedehus er lagt ned. Verdslige folk kommer om bord i Elieser. Den indre Sjømannsmisjon og Samemisjonen er to små organisasjoner. Kan de to organisasjonene samarbeide i kretsen vår? Vi har samarbeid med Samemisjonen om kvinnemøte til høsten; oktober på leirplassen til Samemisjonen. Misjonen har vært styrt av frivillige i mange år. Trenger vi misjonssekretær i full stilling? Vi kan ansette en sekretær som kan være på Elieser om sommeren. Det er landsstyret som skal ansette misjonssekretær, men kretsen kan komme med ønske/ innstilling. Bibeltime Einar Sunde holdt bibeltimen under årsmøtet. Kol. 2,1-9 var utgangspunktet. Hvordan blir veien videre for Stavanger krets, og hvordan finne veien i alle avveiene som ligger foran, spurte Sunde. Bibelen er den eneste veien, men hva når dette ordet ikke passer inn i tiden? Vår tid er full av eksempel på at brodden i Guds ord er tatt bort. Motvekt til forførelse: Kol. 2.2: «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.» Årsfest Siste samling var årsfest. Et innholdsrikt program med sangkrefter, tale, ordet fritt og mat. Einar Sunde og Rolf Breivik sang fra hjerte til hjerte. Arnfinn Barlaup talte. Også han hadde valgt tekst fra Kolosserbrevet: Kol Nådestolen der Gud med sin nåde skulle bo. Gud ville den skulle være i det innerste, helligste rom der det var helt mørkt. DER i mørket ville Gud bo. I ditt og mitt hjerte er det helt Maten smakte godt. F. v. Einar Sunde, Arnfinn Barlaup og Johan Hegle. mørkt. Der inne vil Gud bo med sin nåde. Hva er kristendom? Noe du spiser? Noe du drikker/ ikke drikker? En måte å gå på? Å se noe/ikke se på noe? Ikke høre på noe, eller høre på noe? Røyke / ikke røyke? Du er adoptert ut fra det du selv er og satt inn i Kristus. Min kristendom sitter ved Guds høyre hånd; Kristus. Søk det som er der oppe der Kristus sitter. Hva har jeg der oppe? Soning for synden. Løft blikket og se hva Jesus har gjort for oss. Å jobbe med kjødet er å jobbe med det som er dødt kan aldri bli levende. Tre av kjøkkengjengen: F.v.: Kjellaug Spanne, Wenche Spanne og Ester Salte. Godt humør. Nr

14 14 Jesu rettferdige gjerning. Gud ser på deg som du har levd som Jesus har. Jesu liv er mitt liv jeg går fri. Takk og Lov! Ingolf Solsvik, daglig leder i DISM, hadde også ordet på årsmøtet. Han bar bl. a. fram en takk til misjonsfolket i kretsen for all god hjelp i og for misjonen! På rett sted På kjøkkenet sto tre damer og en mann; Kjellaug Spanne, Wenche Hegle, Ester og Alfred Salte. Tre måltid hadde de ansvaret for. Disse var på rett sted til rett tid, for maten smakte godt! Gild dag Mot slutten uttrykte to av deltakerne det så fint: Det har vært en gild dag. Godt å være i lag. Tusen takk for flott kretsårsmøte. Vi har noe med oss når vi reiser hjem. Jostein Hegle (t. h.) overrekte blomster til Arnfinn Barlaup. Arnfinn Barlaup sluttar Misjonssekretær Arnfinn Barlaup har sagt opp stillinga si frå 1. august Han har vore tilsett i stillinga frå 1. mai Før det var han forkynnar i kretsen i ca eitt år. Arnfinn har fått god inngang i kretsen og vil bli sakna. Jostein Hegle overrekte blomster som ein synleg takk for tida han har vore i kretsen. Barlaup har ikkje tenkt å gi seg heilt i Den indre Sjømannsmisjon, og viste det mellom anna ved å stilla til val til kretsstyret. Han vil også reise litt som fritidsforkynnar. Arnfinn Barlaup har fått stilling som lærar ved Jærtun lutherske Friskule på Bryne. Vi ønskjer Arnfinn lykke til og Guds signing! Kretsstyret 2014: Framme f.v. Kjellaug Spanne og Ester Salte. Bak f.v. Arnfinn Barlaup, Oddvar Trelsgård og Johan Hegle. Vidar Berge og Eilert Fredly ikke til stede. Trygg Havn

15 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland 15 Årsmøte i Bjørgvin krets Årsmøtedelegatar. Laurdag 29. mars var 26 delegatar samla til årsmøte for Bjørgvin krets på Nordhordland folkehøgskole nord for Bergen. Årsmøtet starta med bibeltime ved Gunnar Innerdal, tidlegare misjonssekretær i Bjørgvin krets. Kjærleik Kva kjærleik er, var temaet Innerdal hadde sett for undervisninga. Kjærleik lærer vi av å sjå på Kristus. Kjærleik er å gi seg sjølv. Joh. 3.16: «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» At Kristus sona våre synder er kjærleik. 1. Joh. 4,9-10: «Den som ikkje elskar, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. I dette vart Guds kjærleik openberra mellom oss, at han sende sin einborne Son til verda så vi skulle ha liv ved han.» Kjærleiken er også meint som eit vitnemål til dei som ikkje er kristne. Joh :»Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre.» Sigrunn Heggernes får overrakt roser av Harry Wiig Andersen. Nr

16 16 Kjærleiken har ei ramme: Guds gode bod. Kjærleiken er oppfylling av lova. Kjærleiken kan ikkje brukast til å setta Guds ord ut av kraft. Kjærleiken gir ikkje rom for å leva utanom Guds bod. 1. Joh. 5.3: «Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er ikkje tunge.» Kjærleiken har alltid retning mot noko. Den vil gi. 1. Joh. 2,1-2: «Mine born, dette skriv eg til dykk så de ikkje skal synda. Men om nokon syndar, har vi ein talsmann hos Far. Det er Jesus Kristus, Den rettferdige. Og han er ei soning for syndene våre, ja, ikkje berre for våre, men for alle i heile verda.» Rekneskap og årsmelding Kretsen sitt rekneskap viser overskot på kr ,. Då er ikkje inntektene for «Elieser 6», som viser kr , for Bjørgvin krets, med i beløpet. Årsmeldinga viser at aktiviteten i kretsen er halde oppe på samme nivå som tidlegare år. Elieser har vore i kretsen i tre periodar; ca. 10 veker til saman. Gudrun Undal meinte Elieser måtte brukast meir i Sogn og Fjordane. Det er lite møteaktivitet der. Sogn og Fjordane indremisjon driv aktivt i Sogn, sa Ruth Skår, så vi er ikkje heilt utan møter. Også Hardangerfjorden treng besøk av Elieser, la Harry Wiig Andersen til. Heggernes for lang og tru teneste i styret for Bjørgvin krets, og la til at det e omtrent som å ta avskjed med en gammel kjæreste. Sigrunn stilte ikkje til gjenval, og gjekk dermed ut av styret. Ho vart overrekt roser som takk for innsatsen. Årsmøtedelegatar. Ordet fritt Ti barn var invitert i barneselskap hos familiens yngste. Inne på barnerommet vart det etter kvart eit enormt bråk. Mor i huset stakk hodet inn. Kva driv de med? Vi har møte, svarte veslejenta. Etter ei stund vart det heilt stille på barnerommet, og mor vart mistenksom. På nytt kikka ho inn. Kva driv de med no då? Jau, no har vi gitt ordet fritt Slik innleia Harry Wiig Andersen avdelinga for samtale om arbeidet. Det vart heldigvis ikkje like stilt som på barnerommet. Laila Fagerli var opptatt av at det berre er ein tilsett i kretsen. Kontorsekretæren slutta ved års- Nytt styre Etter valet fekk styret denne samansettinga: Formann: Harry Wiig Andersen Styremedlemmer: Synneva Thormodsæter, Bjørg Rongevær, Arild Hagen, Jarle Dale og Oddvar Nilsen Husa. 1. varamann: Bjørg Njøten (møter fast i styret) 2. varamann: Sigrunn Sæle 3. varamann: Ruth Skår Takk til Sigrunn Harry Wiig Andersen, leia årsmøtet med muntre replikkar og fast hand. Han takka Sigrunn Det nye styret. F. v.: misjonssekretær Truls Nygaard, Bjørg Rongevær, Jarle Dale, Ruth Skår, Oddvar Nilsen Husa og Harry Wiig Andersen. Ikkje til stades: S. Thormodsæter, B. Njøten og S. Sæle. Trygg Havn

17 17 skiftet (2013/14). Kva med å senda ut ein pensjonist i halv stilling? - Dessutan kan eg vera med og pakka julehefter, for no blir eg pensjonist. Tanken var ikkje framand for misjonssekretær Truls Nygaard. Han har også tenkt i same bane med å bruka pensjonistar. Wiig Andersen la til at kretsstyret er opptatt av at den ledige stillinga etter kontorsekretæren ikkje blir lagt vakant. Vi har fått godkjent stillinga frå landsstyret. Kva vi skal kle denne stillinga med er åpen. Vi står framfor eit generasjonsskifte i Indre Sjø. I løpet av dette året går fleire av med alderspensjon. Misjonsfest Misjonssekretær Truls Nygaard ønskte alle hjarteleg velkomne til misjonsfest kl ; festlyden, Musikklaget på Frekhaug, Fiskarheimens Musikkor og festtalar Harry Wiig Andersen. Vidare minna misjonssekretæren om at Jesus har ein særleg omtanke for den som finn seg på avstand. Han har ønske om å finna den som har rota livet til; Jesus leitar til han finn. Luk. 15,4-7. Wiig Andersen minna oss om å «være underveis». Vi er underveis og lærer så lenge vi lever. Den som trur han er utlært, er ferdig. Indre Sjø er også underveis. Vi må leva med lause teltpluggar. Er pluggane litt for faste enkelte stader i Den indre Sjømannsmisjon? Vi må vera der folket er og frimodig så ut evangeliet. Vi har eit mål heime hos Herren. For å nå målet er vi avhengige av Guds nåde. Det var eit rikt og godt program, og som Harry helsa dei frammøtte med til slutt: Vi har det utrolig fint på kretsmøtene våre. Husk på arbeidet, og be om at Gud må være til stede og hjelpe i vanskelige saker som kommer. Frekhaug Musikklag. Nr

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang. Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang. Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2/2015 127. årgang Elieser ved kai i Hjellvik, Osterøy i Nordhordland I dette nummer: Presentasjon av virksomheten ombord i «Elieser 6» Side 6-8, 18-21

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN TRYGG HAVN Julemesser gir store inntekter til misjonen TRYGG HAVN Innhold: Leder...3 Fra Kilden...4 Berget av vidundermotor og

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Nytt fra Boukhou. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2014 74. ÅRGANG Nytt fra Boukhou Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Hvorfor frykter vi ikke islam? Erke-bispekandidatene i Sverige klarte ikke å svare klart

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6.

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83. Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 6 2008 Årgang 83 Velkommen til landsmøte på Bakketun folkehøgskole, Verdal 3. 6. Juli 2 Samenes Venn nr 6 08 Kretsmøte i Oslo og Romerike krets Tekst: Carl

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Nåde er å leve i rommet av Guds kjærlighet, omsorg og fred. Tor Bringaker 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 10π i Holmestrand

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 2 Bli helsefadder! For en god stund siden fikk vi dette brevet: Det er Aleksandra Vasiljevna Bobrova som henvender seg til dere. Jeg bor i Lovozero og

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Hilsen fra Lovozero Lidia Malejeva La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp (Gal.

Detaljer

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 11 2010 Årgang 85 Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds

Detaljer

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e juni/juli 2009 6 / 7 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e leir er topp:) gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat dem gi dem gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma ema

Detaljer