Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/ årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/2014 126. årgang. Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst."

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 5/ årgang Flagget oppe klar for heimreise Les om frivillig innsats på Røst. Side 6 7 Les også om: Kafébesøk på Vandsøya Helgeland krets 100 år Kretsårsmøter Basar Landsmøtet 2014 Fritt ord

2 Innhold Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Kontaktinformasjon Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Åpningstid: Kl Fungerende daglig leder: Ingolf Solsvik Fungerende formann: Jon Kristian Lomundal Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: E-post: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: Ingolf Solsvik Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Trygg Havn Frukt for Herren...3 Gi ham din byrde...5 Frivillig innsats på Havly Røst...6 Hva setter du din lit til?...8 Kafébesøk på fiskarheimen på Vandsøya...9 Helgeland krets 100 år...10 Kretsårsmøte i Stavanger krets...12 Årsmøte i Bjørgvin krets...15 Klemmar, håndtrykk, smil og latter Kristen tru ateisme og avgudsdyrking Finnmark trenger fortsatt Elieser...22 Med Guds ord i sentrum...24 Landsmøtet Kretsårsmøter...28 Skjærgårdsstevne...29 Seilingsplan...30 Reiserute...31 Forsidefoto: Flagget oppe klar for heimreise frå Røst Foto: Paul Mattis Nørstebø MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Spiss Av dagleg leiar Ingolf Solsvik 3 Frukt for Herren I Joh. 15,16-17 finn vi følgjande bodskap: «De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bera frukt, ei frukt som varer. Då skal Far gje dykk alt de bed om i mitt namn. Dette er det eg byd dykk: De skal elska kvarandre!» I denne teksten er det mykje ein kristen kan gleda seg over. Det er ikkje vi som har valt ut Jesus som Frelsar og venn. Dersom vi skulle velja, ville vi då valt ein person som til dei grader blei håna, spotta og nedverdiga til døden på eit kors? Kanskje vi heller hadde valt ein person «frå øverste hylle»? Ein med høg posisjon, som folk hylla og såg opp til? Ville vi av oss sjølve fått syn for at Jesus vart nedverdiga for vår skuld? Men det var Han som valte ut oss. For eigen del har eg tenkt litt på det, og det blir meir og meir stort for meg etter kvart som eg får kjennskap til meg sjølv. Jesus som visste kven eg var og er, valte meg ut. Han ville bruka meg på tross av den eg er! Eller på grunn av? Til å bera frukt for seg. Har du tenkt på kva det vil seia å bera frukt for Jesus? Frukt som varer? Er det berre dei som har sine spesielle roller i Guds rike som ber frukt for Herren? Slike som prestar og predikantar? Nei, Han har valt oss ut kvar enkelt - til å bera frukt for seg. Der du er, i den rolla du har. Då er det ikkje berre forkynnarar, prestar og liknande som har ei oppgåve. Nei, kvar og ein har fått denne oppgåva valt ut for å bera frukt for Jesus, frukt som varer. Eit frukttre må skjerast; fjerna ubrukelege greiner, ville skot og uproduktive deler av treet. Alt dette for å få meir frukt og betre fruktkvalitet. Ved å tynna ut treet opnar ein i tillegg opp slik at det kjem meir lys til. Det er også viktig å gjødsla slik at treet får næring. Det er eit godt bilete å bruka treet som eksempel på korleis eit Jesus-vitne skal veksa og bera frukt i Guds rike. Å bera frukt som varer. Sjølv tenkjer eg på dei menneska eg har møtt, som har sådd næring til mitt gudsliv, slik at det lever i dag. Personar som gjorde det slik at eg fekk frimod til å gå vidare med Jesus på tross av at eg feila så mange gonger. Kor eg er takksam for desse! Så har me også det store løftet, om at «Då skal Far gje dykk alt de bed om i mitt namn.» Ofte stranda nok opplevingar frå eit slikt løfte på at me har for lite tru. Me blandar denne uforbehaldne tru mot vår fornuft. Skal med greia å leva opp til bodet om å elska kvarandre, må vi få hjelp frå Han som gav seg sjølv i kjærleik til oss. Til slutt: Vil du gå ut og bera frukt for Jesus der du er? Ikkje sei at du er for liten, at du ikkje kan. Han har bruk for deg slik du er! Lina Sandell skreiv i 1885: Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred. Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så ringe og lite det er! Hvordan skulle du da med frimodighet gå dit din mester vil sende deg her? Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav, vær tilfreds at til deg han det gav! Nr

4 4 Jeg la to steiner på bordet (illustrasjonsfoto I. H.) Trygg Havn

5 Andakt Ved Helge Krosli. Foto: Arnfinn Barlaup. 5 Gi ham din byrde For ca. 60 år siden var det en liten vekkelse i heimbygda mi. En av de unge kvinnene som ble frelst, startet opp barnelag og var hele sitt liv et lys for Jesus. Så i vinter kom budskapet om at hun hadde flyttet heim til himmelen. Tankene gikk tilbake til et av møtene. Jeg knelte ved hennes side. Jeg hadde funnet frem sangen på nr. 370 i Sangboken: Regn med din Frelser, så regner du rett, Gi ham din byrde, så vandrer du lett! Regn med deg selv, og du kommer i fall, Regn med din Frelser, og seire du skal! Sangverset har fulgt meg siden da. Brukt det titt og ofte. Nå vil jeg bruke bruken denne strofen her: «Gi ham din byrde, så vandrer du lett!» Det er så enkelt å si det. Bare si det til Jesus, så tar han det bort. Han ordner det for deg! Er det alltid så enkelt? Av egen erfaring har jeg opplevd at børa kan legges av. Andre ganger sliter jeg. Det tynger, gleden forsvinner og det blir vanskelig. Vi som er Guds barn, frelste syndere, har en motstander Satan som har ett mål: å få oss bort fra Jesus. Påsken er over. Igjen har vi blitt minnet om at Jesus døde for våre synder og åpnet en vei heim til Gud for oss. Joh. 14,6: «Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet...» Forhenget i tempelet revnet fra øverst til nederst. Gud åpnet veien til himmelen i kjærlighet til deg og meg. Alle mennesker var medregnet. Som mennesker kjenner vi på smerte, sorg, savn, sult, urett, ensomhet osv. Hebr. 4.15: «prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.» Hvorfor måtte Guds sønn, vår Frelser bli menneske og kjenne på våre forhold? Jeg tror det var for at Han skulle forstå meg i min hverdag. I Bibelen ser vi hvordan Jesus møter sine medmennesker. Sakkeus, rik, uærlig. Kvinnen ved brønnen. Grepet i hor.den syke som ble firt ned gjennom taket. Jesus møtte dem i hverdagen og fikk slippe til i deres liv. Får Jesus slippe til i ditt liv? Som kristne har vi et ansvar for hverandre. En bønn: «Jesus gi oss opplatte øyne så vi ser vår neste.» Gal. 6,1-2 sier noe om å være et medmenneske og å bære hverandres byrder: «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Vil ta dere med i en opplevelse jeg hadde for noen år siden. Det var to personer jeg hadde vanskelig for å møte uten at disse to visste om mine følelser. Noe stengte, ødela og bandt meg. Så var vi på gudstjeneste i Strandebarm i forbindelse med konfirmasjonsundervisningen. Det var lagt ut poster i kirken. En av postene var et bord med to lys og et kors. På gulvet sto en kasse med stein; «et bønnested for tunge byrder.» - Ta en stein, legg den på bordet og be om at Gud må ta byrden bort, stod det forklart. Jeg tok to steiner, sa til Gud hvordan det var, la steinen på bordet og takket for at Gud hører bønn. Noe forunderlig skjedde; fred, glede, tårer rant. Byrden var og er borte! Dette er ikke likt for alle, men Jesus ønsker å sette oss i frihet gi oss glede og fred. Mt. 11,28: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Dette er et ord til deg som «bærer byrder» i dag. Gå til Jesus. Han venter på deg! Les hele sangen «Regn med din Frelser» på nr. 370 i Sangboken. Nr

6 6 Reportasje Av Ingrid Helland Frivillig innsats på Havly Røst Fisket på Røst er over, og fiskarane har reist. Aktiviteten på fiskarheimen på Røst var stor medan fisket sto på i år som tidlegare år. Men i følge Paul Mattis Nørstebø er antall båtar «betydelig færre enn for 4 5 år siden. Da kunne det være sjarker». Vi lar Nørstebø halda fram: «En yngre sjarkfisker jeg snakket med hadde kvote på 14 tonn, og under fritt-fisketiden nådde han 21 tonn. Men så kom stopp-ordren for fritt-fiske. Det var over for denne gang. Han håndtakket for laget her på fiskarheimen og gikk. Mye strev og hardt arbeid når det står på». Opent heile året Bestyrar Harjeet K. Jassal (Rino) er den einaste fast tilsette på fiskarheimen på Røst. Fiskarheimen har opent heile året. Den mest hektiske tida er om vinteren under Lofotfisket, og i turistsesongen juni, juli og august. I fleire år har Solfrid Nikolaisen og Paul Mattis Nørstebø vore fast inventar på fiskarheimen under Lofotfiske. Deira oppgåver er alt frå andaktar til kjøkken/ vaktmeister-oppgåver. Til god hjelp for Rino. Ville hjelpa I fjor meldte Synnøve og Magne Daltveit seg på teamet på fiskarheimen på Røst. Til dagleg er dei pensjonistar og held hus på Osterøy nordaust for Bergen. Dei ville hjelpa til nokre veker under Lofotfisket. Dei fire vekene dei hadde sett av til dette, vart til fire nye veker denne vinteren. Lofotsesongen er Røst Trygg Havn møtte opp for ein liten prat ved heimkomsten til Flesland. Ekteparet Daltveit var full i opplevingar og takksemd for at dei har fått vera med. Magne har hatt eit ønske frå mange år tilbake om å reisa til Røst. Men eg hadde tenkt sommar, humrar han. Det var Gudrun Undal, tidlegare kontorsekretær i Bjørgvin krets, som fekk han på andre tankar. Du må reisa i Synnøve og Magne Daltveit på Røst (privat foto). Lofotsesongen, det er det som er Røst, hadde ho sagt - i følgje Daltveit. Synnøve var ikkje vanskeleg å få med. Vi angrar ikkje! Kvifor ville de tilbake i år igjen? På grunn av det vi opplevde i fjor, kjem det kontant frå Magne. Vi såg behovet, ville hjelpa Rino, møta fiskarane igjen og også dei som bur på øya. For vi vart godt kjende med både fiskarane og lokalbefolkningen. Alle visste kven vi var, held Synnøve fram. Så fortel dei om fiskarane som kom svoltne frå havet, og som kjøpte middag og dessert på fiskarheimen. Fleire av dei brukte også å få vaska kleda sine der og i tillegg ta seg ein dusj. Det var helst dei kristne fiskarane som kom på møte-samlingane. Oppgåvene til ekteparet Daltveit har vore varierte. Synnøve har vore i oppvasken, vaska utleigerom, møtesal, vindauge og mykje anna førefallande arbeid. Magne, som er utdanna konditor, har bakt ein del brød og kaker som folk har bestilt. I tillegg har han ekspedert og rydda i kafeen og elles anna som har dukka opp etter kvart. Trygg Havn

7 7 Rino ved middagsgrytene. (foto: P. M. N). Teamet på fiskarheimen under Lofotfisket. F. v. Solfrid Nikolaisen, Paul Mattis Nørstebø, Synnøve Daltveit og bestyrar Harjeet K. Jassal. Magne Daltveit ikkje med på bildet (foto: P. M. N). Fritid Fekk de fritid? Synnøve og Magne ser på kvarandre og ler. Ja, vi har til og med «mata krabbane». Dei fekk vera med på havet, og der måtte dei gje seg over, både han og ho. Elles er naturen heilt spesiell på Røst, fortel Synnøve. Ei perle, både dag og natt! Det blir ikkje siste gongen Synnøve og Magne Daltveit reiser til Røst, sjølv om det kanskje ikkje blir kvart år. Det har vore meiningsfullt å vera med, avsluttar dei. Bruk for hjelp I turistsesongen frå juni og ut august har vi bruk for meir hjelp på Fiskarheimen på Røst. Arbeidet vil vera alt førefallande arbeid som vask, matlaging, servering, klargjering av hotellrom m.m. I utgangspunktet ønskjer misjonen at kvar frivillig bind seg til arbeid i minst to veker. Vi kan tilby fritt opphald og reise, samt ein mindre sum til lommepengar. Du vil få eit opphald i eit området av landet du aldri vil gløyma der sola ikkje går ned! Interesserte kan ta kontakt med misjonen sitt hovudkontor tlf Ved heimkomsten på Flesland (foto: I. H.) Nr

8 8 Av Einar Kristoffersen Hva setter du din lit til? Jeg setter min lit til Guds miskunnhet for evig og alltid. Salme 52,10 David kaller den salme som teksten vår er hentet fra for en læresalme! Ingen kan lære andre noe som han ikke selv har fått god innsikt i. Det var dette David satte sin lit til! Kan du annet når du ser Kristus korsfestet? Dette er et vitnesbyrd ingen andre kan ta i sin munn, enn den som har lært Herren godt å kjenne! Han har lært Ham slik å kjenne, at han kan rope ut for all verden at han setter sin lit til Guds miskunnhet, og det for evig og alltid! Det du vil sette lit til for evigheten, det må du virkelig kjenne godt. Det må du være viss på ikke svikter deg! Og hva er dette for salmistens del? Jo, Guds miskunnhet! Hans nåde, Hans trofasthet, Hans barmhjertighet, Hans kjærlighet kort sagt, alt dette ved Gud som taler til vår fordel! Det er hva han setter sin lit til. Her er all vår ros utelukket! Slik taler apostelen Paulus om denne sak. Rom. 3,27: Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. Kanskje ser du engstelig frem mot døden, og det som kommer etter den - tenk, jeg som er så elendig skal møte frem for Gud. Han som sitter på sin opphøyde trone og skal dømme levende og døde, som Ordet Hans vitner om! Ja, det er et skremmende bilde. Det var det også for David, og har vært det for alle troende til all tid. Det er ikke i slike syner av Gud de finner trøst og håp, og Gud har da heller ikke gitt dette bildet av seg selv, som noe mennesket kan ta sin tilflukt til, men se på Golgata! Se på Ham som henger der! Som henger der av inderlig medynk med deg! Einar Kristoffersen. Trygg Havn

9 Reportasje Av Gudmund Eikrem 9 Kafébesøk på fiskarheimen på Vandsøya På Namdalskysten lengst i nord, strekker øygarden seg utover mot synsranda i vest. Der ute ligger Vandsøy, det største fiskeværet på denne delen av kysten. Einar Willy Mostervik. Namdal krets av Den indre Sjømannsmisjon eier og driver fiskarheimen på Vandsøy. Det er ofte fiskere innom kaféen på fiskarheimen. En av dem er Einar Willy Mostervik fra Strand i Osen kommune. I den nette alder av 80,5 år, er han stadig å se blant holmer og skjær her ute på Vikna. Forleden dag hørte vi det banket forsiktig på døren inn til kaféen på fiskarheimen. Det var Willy som ville hilse på. En riktig hyggelig kar som har båt og fiske i blodet. Han er godt kjent her ute etter mange års drift. Røst, Gjæslingan, Nordøyan, Vandsøya er kjente steder for ham. Allerede i konfirmasjonsalderen var han med M/K Storis Nr. 3 fra Osen, på storsildfiske på Møre og Sunnmøre. Willy tjente godt som «lottkar» og kunne etter turen kjøpe ny båt til kr 1800, og motor til kr 2000,. Båten var 25 fot og motoren en 5,9 sabb. Nå er båten litt større. Det er «Lise» på 29 fot med en Mitsubishi på vel 60 hk. Nylig har han investert i ny juksamaskin til seifisket i sommer. Willy er en stille, rolig og sympatisk kar. Vi ønsker ham og alle fiskere langs kysten all Guds velsignelse med mottoet «Havets folk Herrens folk». Levering av fisk. Nr

10 10 Reportasje Av Ingrid Helland. Foto: Paul Mattis Nørstebø 9. mai mai 2014 Helgeland krets 100 år 9. mai 2014 rundar Helgeland krets av Den indre Sjømannsmisjon hundre år. I tidlege tider opplevde kretsen ei rik tid med mykje arbeid og mange foreningar. I boka «Fiskerliv i helg og yrke», som kom ut i 1955, skreiv dåverande kand. teol. Hans Jacobsen om Helgeland krets: «Den 9. mai 1914 samlet en del deputerte for foreninger på Helgeland seg på Hemnesberget, sannsynligvis på foranledning av sokneprest Kullerud, for å diskutere mulighetene for å opprette en Helgeland krets. Det ble opplyst på møtet at det da skulle være 42 foreninger på Helgeland, et nesten usannsynlig stort tall. Møtet vedtok å danne krets, og etter forslag fra en av Den indre Sjømannsmisjons tilstedeværende emissærer ble styremedlemmene spredt mest mulig i kretsen, og en av emissærene innvalt i styret. Sokneprest Kullerud ble den første formann i kretsen, og sto til Smed A. Falkmo ble kasserer. Sekretæren, frk. Dorthea Tønder, ble valt utenom styret. Kretsen hadde en god tid framover det første tiåret.» Framgang og motgang I 1916 tok styret for Helgeland krets inn fire emissærar, og fram til midten av 20 åra var framgangen i krinsen stor. Men i slutten av denne bolken til inn i starten av 30-åra, låg depresjonen etter første verdskrigen tungt over folket. Fleire foreiningar «sovna inn». «Det vart ei tung tid for krinsen, fordi dei økonomiske kår var tunge for folket. Det var som vinteren la seg kjøvande kald over det åndelege livet. Men det var stendig nokon som heldt fram i bøn og offer for arbeidet», skreiv Ivar H. Gamman om denne tida i boka «I Herrens tjeneste blant fiskerne». Det snudde Hans Jacobsen skreiv om då det snudde: «Men to-tre år senere gikk det et åndelig vårvær over kretsen. Et par av den Indre Sjømannsmisjons emissærer fikk være med i vekkelsesarbeidet, og den nye tid skapte bedre vilkår også for organisasjonslivet. Også økonomisk lysnet det fra år til år. ( ) Kretsen leidde i denne tid Elieser 2 til fest turer, og dette tiltaket vakte stor interesse mellom folk. Det viste seg igjen på bidragene. Kretsen kunne feire sitt 25 års jubileum med det for øye at unge krefter sto parat til å overta arbeidet.» Ei god tid Under 2. verdskrigen, vart det, tross dei vonde tidene, ei god tid for arbeidet i Guds rike. Arbeidet vaks, og krinsstyret såg det nødvendig å ha ein arbeidar i full stilling til å ta seg av administrasjonen og verksemda elles. Hans Drøsdal vart tilsett frå 1941, først for eitt år, og frå 1. juli 1942 fast tilsett som krinssekretær. Han vart den første fast tilsette arbeidar i krinsen, i følge Gamman, som også skreiv at Drøsdal «fekk ein rik inngang i Helgeland, og vart brukt av Herren til å vekkja og nøra kristenlivet i krinsen, og han fekk stå i mange vekkjingar.» Krinssekretær H. Drøsdal takka ja til kallet frå Kristiansand krins (no Agder) om å bli krinssekretær der. Han forlot krinsen våren Fleire har i ettertid vore tilsette som krinssekretærar. Trygg Havn

11 11 Bølgedal I boka «I Herrens tjeneste blant fiskerne» finn vi at «Krinsen har av ymse grunnar legi nede i ein bylgjedal dei seinare åra, og trass i at det er mange gilde og trufaste misjonsvener som arbeider med frimod og tru, har det til dessar ikkje lukkast å vinna seg opp av båredalen.» Dette var skrive i byrjinga av 70-talet, og ein lyt vel erkjenna at arbeidet i kretsen aldri har blitt som i dei «gode, gamle dagar». I dag er Helgeland krets eigentleg utan sekretær, men Paul Mattis Nørstebø har stått som mellommann mellom kretsen og landsstyret. Ein reserve-misjonssekretær, kallar han seg for. Det ligg litt på «is» når det gjeld kretsen. Grunnen er i hovudsak landsstyret sitt ønske om å slå saman kretsar. Her er nok økonomi og problem med å finna arbeidarar, ein viktig del, meiner Nørstebø. Irene Mathisen. Personar som brenn Men situasjonen er ikkje heilmørk. På ulike stader i kretsen bur det personar som brenn for «Elieser 6» og for at «Havets folk» må bli «Herrens folk» også på Helgeland. Trygg Havn har ringt opp to av desse. Marit Lyngøy. Irene Mathisen er formann i kretsstyret. Ho er pensjonist og har Parkinson, men gir ikkje opp for det. Vi blir ikkje pensjonistar i Guds rike, slår ho fast. Irene Mathisen har eit brennande hjarte for misjonen. I år kom ikkje Elieser innom Tjongsfjorden, heimtraktene hennar, på vei nordover. Stormen øydela for det opphaldet. Irene syntest det var leit. Kvar gong Elieser kjem til hennar trakter, pleier ho å ha ein ringerunde til folk; om at dei må koma på møte og om mat og gevinstar. Elles er det vanskeleg å samla kretsstyret. Alder og sjukdom er hovudårsaka, men nokre styremøte har det blitt. Marit Lyngøy frå Brønnøysund har vore formann i DISM-foreninga på staden, men foreninga vart nedlagt for fleire år sidan, fortel ho. Foreningsmedlemmene var gamle, og det vart vanskeleg å halda hjula i gang. No er Marit kontaktperson for Elieser. Det er kjekt når båten er her. Det kjem mykje folk, men ikkje særleg med ufrelste. I tillegg til å vera kontaktperson, sel Marit Lyngøy juleheftet «Fiskerens Venn». Når ho høyrer at kretsen rundar hundre år i mai, får ho lyst til å prøva å samla foreninga til ei hundreårsmarkering. Ja, kanskje det kan lukkast med eit lite jubileum i Brønnøysund? Nr

12 12 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland Kretsårsmøte i Stavanger krets Lødag 5. april 2014 var medlemmer i Stavanger krets samlet til kretsårsmøte i Frøyland forsamlingshus ved Frøylandsvannet på Kverneland. Deltakere på årsmøtet. Deltakerne på årsmøtet var engasjerte og brennende for misjonen, og kom med mange gode innspill og vitnesbyrd. Formann Johan Hegle ønsket velkommen og ledet gjennom dagen. Overskudd Kretsen hadde et overskudd på kr ,- i Da er ikke inntektene for «Elieser 6», som viser kr ,- for Stavanger krets, regnet med. Styret Ved valget fikk styret denne sammensetningen: Formann: Johan Hegle. Styremedlemmer: Kjellaug Spanne, Ester Salte, Oddvar Trelsgård. Varamedlemmer: 1. Arnfinn Barlaup, 2. Vidar Berge, 3. Eilert Fredly. Sagt under årsmøtet Vi må ikke støte ut de som kommer fra frie menigheter, vi må favne alle. Den Lutherske grunn må ikke rokkes, men alle er velkommen inn. Elieser er ikke kirke eller trossamfunn. DISM ble startet som en luthersk/roseniansk bevegelse. Vi må ha respekt for det og ikke gjøre DISM til noe annet enn den er. Trygg Havn

13 13 De som skal forkynne i DISM skal stå på den evangelisk lutherske bekjennelse. Elieser kommer der bedehus er lagt ned. Verdslige folk kommer om bord i Elieser. Den indre Sjømannsmisjon og Samemisjonen er to små organisasjoner. Kan de to organisasjonene samarbeide i kretsen vår? Vi har samarbeid med Samemisjonen om kvinnemøte til høsten; oktober på leirplassen til Samemisjonen. Misjonen har vært styrt av frivillige i mange år. Trenger vi misjonssekretær i full stilling? Vi kan ansette en sekretær som kan være på Elieser om sommeren. Det er landsstyret som skal ansette misjonssekretær, men kretsen kan komme med ønske/ innstilling. Bibeltime Einar Sunde holdt bibeltimen under årsmøtet. Kol. 2,1-9 var utgangspunktet. Hvordan blir veien videre for Stavanger krets, og hvordan finne veien i alle avveiene som ligger foran, spurte Sunde. Bibelen er den eneste veien, men hva når dette ordet ikke passer inn i tiden? Vår tid er full av eksempel på at brodden i Guds ord er tatt bort. Motvekt til forførelse: Kol. 2.2: «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.» Årsfest Siste samling var årsfest. Et innholdsrikt program med sangkrefter, tale, ordet fritt og mat. Einar Sunde og Rolf Breivik sang fra hjerte til hjerte. Arnfinn Barlaup talte. Også han hadde valgt tekst fra Kolosserbrevet: Kol Nådestolen der Gud med sin nåde skulle bo. Gud ville den skulle være i det innerste, helligste rom der det var helt mørkt. DER i mørket ville Gud bo. I ditt og mitt hjerte er det helt Maten smakte godt. F. v. Einar Sunde, Arnfinn Barlaup og Johan Hegle. mørkt. Der inne vil Gud bo med sin nåde. Hva er kristendom? Noe du spiser? Noe du drikker/ ikke drikker? En måte å gå på? Å se noe/ikke se på noe? Ikke høre på noe, eller høre på noe? Røyke / ikke røyke? Du er adoptert ut fra det du selv er og satt inn i Kristus. Min kristendom sitter ved Guds høyre hånd; Kristus. Søk det som er der oppe der Kristus sitter. Hva har jeg der oppe? Soning for synden. Løft blikket og se hva Jesus har gjort for oss. Å jobbe med kjødet er å jobbe med det som er dødt kan aldri bli levende. Tre av kjøkkengjengen: F.v.: Kjellaug Spanne, Wenche Spanne og Ester Salte. Godt humør. Nr

14 14 Jesu rettferdige gjerning. Gud ser på deg som du har levd som Jesus har. Jesu liv er mitt liv jeg går fri. Takk og Lov! Ingolf Solsvik, daglig leder i DISM, hadde også ordet på årsmøtet. Han bar bl. a. fram en takk til misjonsfolket i kretsen for all god hjelp i og for misjonen! På rett sted På kjøkkenet sto tre damer og en mann; Kjellaug Spanne, Wenche Hegle, Ester og Alfred Salte. Tre måltid hadde de ansvaret for. Disse var på rett sted til rett tid, for maten smakte godt! Gild dag Mot slutten uttrykte to av deltakerne det så fint: Det har vært en gild dag. Godt å være i lag. Tusen takk for flott kretsårsmøte. Vi har noe med oss når vi reiser hjem. Jostein Hegle (t. h.) overrekte blomster til Arnfinn Barlaup. Arnfinn Barlaup sluttar Misjonssekretær Arnfinn Barlaup har sagt opp stillinga si frå 1. august Han har vore tilsett i stillinga frå 1. mai Før det var han forkynnar i kretsen i ca eitt år. Arnfinn har fått god inngang i kretsen og vil bli sakna. Jostein Hegle overrekte blomster som ein synleg takk for tida han har vore i kretsen. Barlaup har ikkje tenkt å gi seg heilt i Den indre Sjømannsmisjon, og viste det mellom anna ved å stilla til val til kretsstyret. Han vil også reise litt som fritidsforkynnar. Arnfinn Barlaup har fått stilling som lærar ved Jærtun lutherske Friskule på Bryne. Vi ønskjer Arnfinn lykke til og Guds signing! Kretsstyret 2014: Framme f.v. Kjellaug Spanne og Ester Salte. Bak f.v. Arnfinn Barlaup, Oddvar Trelsgård og Johan Hegle. Vidar Berge og Eilert Fredly ikke til stede. Trygg Havn

15 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland 15 Årsmøte i Bjørgvin krets Årsmøtedelegatar. Laurdag 29. mars var 26 delegatar samla til årsmøte for Bjørgvin krets på Nordhordland folkehøgskole nord for Bergen. Årsmøtet starta med bibeltime ved Gunnar Innerdal, tidlegare misjonssekretær i Bjørgvin krets. Kjærleik Kva kjærleik er, var temaet Innerdal hadde sett for undervisninga. Kjærleik lærer vi av å sjå på Kristus. Kjærleik er å gi seg sjølv. Joh. 3.16: «For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» At Kristus sona våre synder er kjærleik. 1. Joh. 4,9-10: «Den som ikkje elskar, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. I dette vart Guds kjærleik openberra mellom oss, at han sende sin einborne Son til verda så vi skulle ha liv ved han.» Kjærleiken er også meint som eit vitnemål til dei som ikkje er kristne. Joh :»Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre.» Sigrunn Heggernes får overrakt roser av Harry Wiig Andersen. Nr

16 16 Kjærleiken har ei ramme: Guds gode bod. Kjærleiken er oppfylling av lova. Kjærleiken kan ikkje brukast til å setta Guds ord ut av kraft. Kjærleiken gir ikkje rom for å leva utanom Guds bod. 1. Joh. 5.3: «Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er ikkje tunge.» Kjærleiken har alltid retning mot noko. Den vil gi. 1. Joh. 2,1-2: «Mine born, dette skriv eg til dykk så de ikkje skal synda. Men om nokon syndar, har vi ein talsmann hos Far. Det er Jesus Kristus, Den rettferdige. Og han er ei soning for syndene våre, ja, ikkje berre for våre, men for alle i heile verda.» Rekneskap og årsmelding Kretsen sitt rekneskap viser overskot på kr ,. Då er ikkje inntektene for «Elieser 6», som viser kr , for Bjørgvin krets, med i beløpet. Årsmeldinga viser at aktiviteten i kretsen er halde oppe på samme nivå som tidlegare år. Elieser har vore i kretsen i tre periodar; ca. 10 veker til saman. Gudrun Undal meinte Elieser måtte brukast meir i Sogn og Fjordane. Det er lite møteaktivitet der. Sogn og Fjordane indremisjon driv aktivt i Sogn, sa Ruth Skår, så vi er ikkje heilt utan møter. Også Hardangerfjorden treng besøk av Elieser, la Harry Wiig Andersen til. Heggernes for lang og tru teneste i styret for Bjørgvin krets, og la til at det e omtrent som å ta avskjed med en gammel kjæreste. Sigrunn stilte ikkje til gjenval, og gjekk dermed ut av styret. Ho vart overrekt roser som takk for innsatsen. Årsmøtedelegatar. Ordet fritt Ti barn var invitert i barneselskap hos familiens yngste. Inne på barnerommet vart det etter kvart eit enormt bråk. Mor i huset stakk hodet inn. Kva driv de med? Vi har møte, svarte veslejenta. Etter ei stund vart det heilt stille på barnerommet, og mor vart mistenksom. På nytt kikka ho inn. Kva driv de med no då? Jau, no har vi gitt ordet fritt Slik innleia Harry Wiig Andersen avdelinga for samtale om arbeidet. Det vart heldigvis ikkje like stilt som på barnerommet. Laila Fagerli var opptatt av at det berre er ein tilsett i kretsen. Kontorsekretæren slutta ved års- Nytt styre Etter valet fekk styret denne samansettinga: Formann: Harry Wiig Andersen Styremedlemmer: Synneva Thormodsæter, Bjørg Rongevær, Arild Hagen, Jarle Dale og Oddvar Nilsen Husa. 1. varamann: Bjørg Njøten (møter fast i styret) 2. varamann: Sigrunn Sæle 3. varamann: Ruth Skår Takk til Sigrunn Harry Wiig Andersen, leia årsmøtet med muntre replikkar og fast hand. Han takka Sigrunn Det nye styret. F. v.: misjonssekretær Truls Nygaard, Bjørg Rongevær, Jarle Dale, Ruth Skår, Oddvar Nilsen Husa og Harry Wiig Andersen. Ikkje til stades: S. Thormodsæter, B. Njøten og S. Sæle. Trygg Havn

17 17 skiftet (2013/14). Kva med å senda ut ein pensjonist i halv stilling? - Dessutan kan eg vera med og pakka julehefter, for no blir eg pensjonist. Tanken var ikkje framand for misjonssekretær Truls Nygaard. Han har også tenkt i same bane med å bruka pensjonistar. Wiig Andersen la til at kretsstyret er opptatt av at den ledige stillinga etter kontorsekretæren ikkje blir lagt vakant. Vi har fått godkjent stillinga frå landsstyret. Kva vi skal kle denne stillinga med er åpen. Vi står framfor eit generasjonsskifte i Indre Sjø. I løpet av dette året går fleire av med alderspensjon. Misjonsfest Misjonssekretær Truls Nygaard ønskte alle hjarteleg velkomne til misjonsfest kl ; festlyden, Musikklaget på Frekhaug, Fiskarheimens Musikkor og festtalar Harry Wiig Andersen. Vidare minna misjonssekretæren om at Jesus har ein særleg omtanke for den som finn seg på avstand. Han har ønske om å finna den som har rota livet til; Jesus leitar til han finn. Luk. 15,4-7. Wiig Andersen minna oss om å «være underveis». Vi er underveis og lærer så lenge vi lever. Den som trur han er utlært, er ferdig. Indre Sjø er også underveis. Vi må leva med lause teltpluggar. Er pluggane litt for faste enkelte stader i Den indre Sjømannsmisjon? Vi må vera der folket er og frimodig så ut evangeliet. Vi har eit mål heime hos Herren. For å nå målet er vi avhengige av Guds nåde. Det var eit rikt og godt program, og som Harry helsa dei frammøtte med til slutt: Vi har det utrolig fint på kretsmøtene våre. Husk på arbeidet, og be om at Gud må være til stede og hjelpe i vanskelige saker som kommer. Frekhaug Musikklag. Nr

18 18 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland Fiskarheimen Musikkor. Klemmar, håndtrykk, smil og latter Her er glade misjonsfolk med beina på jorda og hjarta i himmelen. Slik uttrykte Johannes Lyngset seg då han kom på talarstolen for å halda kveldens tale, for det var dette han opplevde då han kom inn i bedehuset Betania på Laksevåg i Bergen, om kvelden 26. mars Klemmar, varme håndtrykk, smil og latter etter kvart som den eine etter den andre steig inn i bedehus-salen. Absolutt alle vart ønskt varmt velkommen! Ingen kunne merka på foreningsdamene i Ekko, og deira medhjelparar, at det hadde vore travelt denne dagen og dagane i førevegen. No var alt strevet gløymd; det skulle vera basar for Den indre Sjømannsmisjon. med kakao og skiver, og elles i kvardagen på heilt vanlege dagar. Desse stadige bibelversa irriterte barnebarnet. Han ønskte at bestemora skulle halda opp. Noko ho ikkje gjorde. - Orda lever i meg, sa ho. Leiaren for dei fire kvinnene i Ekko, Helene Stura, ønskte velkommen. Ho leia oss gjennom basaren på ein varm og god måte. Ein heilt vanleg dag «Ein heilt vanleg dag» var temaet på andakten til Johannes Lyngset. Utgangspunktet var ein samtale med ein som hadde ei bestemor som serverte bibelord i tide og u-tide; både saman Foreningen Ekko. F. v. Anna Vermedal, Randi Kjærgård, Inga Torsvik og Helene Stura. Trygg Havn

19 19 F. v.: Norvald Vestheim, Trygve Berge, Solvei Berge, Leif Hansen, Ragnhild Angeltveit, Elisabeth Bergesen og Inger Vestheim. I Bibelen finn vi fleire eksempel der menneske møter Jesus og hans ord på heilt vanlege dagar: Kvinna frå Samaria, Bartimeus, Sakkeus. Livet vart forandra fordi dei møtte Jesus på ein heilt vanleg dag. Etter kvart har barnebarnet forstått at Jesus betyr noko for bestemora i kvardagen. Kanskje vil barnebarnet ein gong også møta Jesus på ein heilt vanleg dag? Aldri for dårleg eller ussel dag til ikkje å invitera Jesus inn, avslutta Johannes Lyngset. Klart og reint Fiskarheimen Musikkor song klart og reint. Det gjorde Johannes Lyngset også. Raude roser Misjonssekretær Truls Nygaard delte ut raude roser til foreninga som takk for innsatsen. Mange gevinstar Det bugna av gevinstar både til åresalget og aften- og hovudtrekninga. Forventningane var store og fleire fekk sine oppfylt; både når det gjaldt føde til sjel og føde til lekam, men også når det gjaldt vinnarlukka. Det kom inn i overkant av kr , til Bjørgvin krets av den Indre Sjømannsmisjon denne kvelden. Pengar som kjem godt med for at «Havets folk» skal bli «Herrens folk». Åresalget gjekk unna. Nr

20 20 Fritt ord Av Johannes Kleppa Johannes Kleppa Johannes Kleppa, tidlegare redaktør av dagsavisa Dagen og av Sambåndet, har skrive Fritt ord for mai. Kleppa driv som forkynnar, bibellærar, føredragshaldar og skribent / forfattar. For tida har han også eit engasjement ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Kristen tru ateisme og avgudsdyrking For tida verkar det som at ateisme er den mest sjølvsagte tingen i verda. Alle typar religiøsitet og gudstru er ufornuftig og unaturleg, medan ateismen har alle gode grunnar for seg. Ateismen er med det på offensiven, medan all gudstru er på defensiven då særleg kristen tru. Dette er i realiteten å snu saka på hovudet historisk, globalt og kristent sett. Ateismen tiltek seg no i Vesten ein posisjon dette livssynet ikkje har rett til. Det er ein rett media med urette gjev ateismen og denne sine talsmenn, og kultureliten og politikarar fylgjer i stor grad opp. Med det får ateismen ein posisjon i lovverket, i skulen og som premissleverandør i samfunnet generelt, som langt overgår det som er rettkome. Ateismen er marginal Dei fremste forkjemparane for ateismen finn vi i England, og dei vert gjerne omtalte som «ny -ateistar». Det er faktisk meir talande enn ein i første omgang tenkjer. Historisk sett har ateismen stått så svakt at den gjerne kan kallast «ny»! Ateismens historie er syltynn, samanlikna med gudstru av alle valørar. Talsmennene for ateismen står dessutan fram med ein aggressivitet og ei overtyding som er ny. Ateismen har inga historie eller tankekraft som skulle tilseia dette. Rett nok er ateismen eit livssyn som ein kjenner gjennom heile historia, og han har alltid hatt sine tydelege talsmenn men stort sett i avgrensa filosofiske og kulturelle miljø. Noko dominerande folkerørsle eller noko overtydande tankekraft har ateismen aldri vorte. Det har helst vore eit sidespor for dei få, og dei har fått levd i fred med gudsfornektinga si, fordi folk flest har ikkje funne dette fornuftig, naturleg eller aktuelt. Folket har innretta seg med ei eller anna gudstru, og ved denne har dei funne meining i tilværet. Det at mennesket er sentrum i tilværet, at mennesket kan forstå seg ut frå seg sjølv og at mennesket kan ordna opp i alt sjølv, har folk flest funne urimeleg og lite meiningsfylt. Dei har difor søkt til eit eller anna større enn seg sjølv. Dei har søkt i retning det guddommelege, det mektige og det som kan gje meining og hjelp både for tida og æva. Trygg Havn

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv Kalvåg 09.06.2017 Sola frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine Skrifta sitt vitnemål

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer