STF23 A91o21. Utvikling v prototype. ioijonsdel for. dykker-n odsyste m OE1LLr SINTEF UNIMED RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STF23 A91o21. Utvikling v prototype. ioijonsdel for. dykker-n odsyste m 1991-06-15. OE1LLr SINTEF UNIMED RAPORT"

Transkript

1 ioijonsdel for Utvikling v prototype STF23 A91o21 OE1LLr SINTEF UNIMED dykker-n odsyste m RAPORT

2 N - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 7034 Gradering Rapportens tittel Dato V / UTVIKLING AV PROTOTYPE ISOLASJONSDEL FOR Antall sider og bilag Telefon: (07) Telex: SINTF N Telefax: (07) Trondheim Åjn ÇTP AOlfl1 DYKKER- NØDSYSTEM )UWULL? 3J RAPPORT rippurinummer 37 Saksbearbeider/forfatter A. P.sche, B. Holand, N. Sæther Avdeling rosjektnurnme ISBN nr. Prisgruppe Oppdragsgiver FUDT (Statoil, Norsk Hydro, Saga Oppdr.givers ref. Ekstrakt I dette prosjektet har man gjennomført materialtester mht. termisk isolering for 35 Gruppe i Gruppe 2 Egenvalgte stikkord Nødsystern Emerencv system Dykking Diving Marinteknikk Marine technology Stikkord på norsk lndexing Terms: English Rapporten angir anbefalte krav for nøddraktsystemer for dykkere. av en termodukke. Det nye draktsystemet er evaluert mot eksisterende nøddrakter for dykkere ved hjelp eksisterende nødsystemer, har Heisport A/S i samarbeid med SINTEF UNIMED utviklet et nytt og forbedret draktsystem. På grunnlag av testresultatene for isolasjonsmaterialene, samt erfaring med bemannete evalueringen ble foretatt på både tørre og fuktede draktsystemer. En bemannet evaluering er foretatt av eksisterende nødsystemer for dykkere. Den under hyperbare helium forhold med såvel tørre som fuktede materialprøver. ulike typer isolasjonsmaterialer eller kombinasjoner av materialer. Testene er utført forening, den fransk-noske stiftelse Evensen, A. Mjelde, Petroleum og Oljedirektoratet), Oljearbeidernes lands- H. Mæland, G. b. Eriksrud SINTEF TTNTMEfl, Selcsjon for ekstreme arbeidsmiljø Arvid P he

3 2. METODER 5 1. INNLEDNING 2 Side \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 VEDLEGG 5. NØDDRAKT SPESIFIKASJON Aktiv oppvarming Isolasjonssystem BESKRIVELSE AV NØDDRAKT Evaluering av nødsystemer ved hjelp av termodukke Bemannet testing Materialprøvetesting RESULTATER Evaluering av nødsystemer ved hjelp av termodukke Bemannet testing Materialprøvetesting 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

4 varmetap til omgivelsene i en situasjon hvor dykkerklokken hadde mistet sin elektrisitet- og varmeforsyning, og hvor dykkerne i klokken ikke umiddelbart kunne unnsettes. Systemene som Som et resultat av disse ulykkene installerte man nødsystemer for å kunne minske dykkernes noen av disse tilfellene med fatale følger. Den direkte dødsårsak var i flere tilfeller hypotermi. I siste halvdel av 70-årene hadde man i Nordsjøen flere ulykker med tapte dykkerklokker. I 1. INNLEDNING \wp5l\rapport\isoiasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 som var med i testene. Testpersonen iført Kinergetics systemet rapporterte ved forsøks Forsøkene ble avsluttet etter 6 timer grunnet tekniske problemer med de to andre nødsystemene dykkerklokke trykksatt til 250 m og senket ned i sjøvann med temperatur på 7-8 C. I 1981 var Kinergetics systemet ett av de tre systemene som ble testet av RN-dykkere i en (30 C) direkte inn i en kald omgivelse (5 C) hvor forsøkene ble gjennomført. boksen var i kpa. I de to første Polar Bear -testene gikk testpersonene fra en varm atmosfære avslutning av forsøket 36,9 C og partialtrykket for CO2 i ekspirasjonsgassen ut fra scrubber Under den andre testen (Polar Bear II) ble Kinergetics systemet benyttet av en testdykker ved tidspunktet rapporterte testpersonen at han hadde det svært ukomfortabelt, og i følge temperaturregistreringene var han kald på rygg og føtter. Kjernetemperaturen var ved et trykk tilsvarende en dybde på 300 m. Forsøket ble avsluttet etter 10 timer. På dette 0,5 C de siste 2 timene. Testpersonen hadde alternert mellom å puste fra kammeratmosfæren testpersonen. Kjernetemperaturen var på et normalt nivå under første del av testen, men falt høy (40 C). 150 m i helium oksygen atmosfære. Forsøket ble avbrutt etter 10 timer etter ønske av og på det lungedrevne scrubber -systemet, fordi han syntes at pustegasstemperaturen var for I den første testen (Polar Bear I) ble utstyret benyttet av en testperson ved et trykk tilsvarende Kinergetics system ble i 1980 testet på NUTEC ved 2 anledninger. første stund hatt en dominerende markedsandel. Kinergetics nødsystem var det aller første av disse nye systemene på markedet, og har fra varmetapet fra kroppsoverfiaten. Det ble også installert et lungedrevet rensesystem for produsert CO2 som samtidig skulle minske det respiratoriske varmetapet. ble installert i dykkerklokkene, besto av sovepose og eventuelt jakke/vest for å redusere -2-

5 også denne gang med, og ble benyttet av en testperson på 150 meters dyp. Ved dette dykket ble ble den siste av Polar Bear -testene gjennomført ved NUTEC. Kinergetics-systemet var Det påpekes imidlertid at dykkeren i tillegg til Kinergetics systemet var iført en tørr ekstrapolering av kjernetemperaturendringene indikerte at dykkeren ville overleve 24 timer. avbruddet at han hadde det komfortabelt. Kjernetemperatur var på dette tidspunkt 36,6 C, og varmtvannsdrakt. \wp5 i \rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 kapasitet. I alle de tester som er gjennomført, har man benyttet helt nye og helt tørre systemer. brekkes i stykker med det resultat at fibermassens totale isolasjonskapasitet reduseres noe. En enda mer vesentlig faktor er at alle testete nødsystemer har vært tørre. Dette vil sannsynligvis tid ha effekter på fibermaterialet i soveposene. Dette fibermaterialet vil under denne prosessen En del faktorer av vesentlig betydning kan ha bidratt til å overvurdere de passive systemenes En gjentatt komprimering og dekomprimering av disse systemene i dykkerklokkene vil over I sin evaluering hevder professor Wissler at de passive systemene gir praktisk talt ingen i disse systemene for samme tidsperiode. systemet vil derimot kunne gi sikker overlevelse, med bare svak kuldeopplevelse, for dykkerne sikkerhetsmargin for overlevelse i 24 timer på 360 meters dyp. Det elektrisk oppvarmede utprøvd mot reelle data fra Polar Bear dykkene med meget gode resultater. 1juni 1987 ble Prof. Wissler har utviklet en matematisk modell for menneskets varmebalanse. Denne er denne matematiske modellen benyttet for å vurdere effekten av et elektrisk oppvarmet nødsystem mot det eksisterende passive system. Dette ble gjort på dybder ned til 360 m (aktuell dybde for Oseberg). professor E. Wissler, Univ. Texas. 1juni 1987 ble dette modifiserte utstyret utprøvd i en ubemannet test under veiledning av og en prototyp av et system med elektrisk oppvarming ble utviklet av Kinergetics. Disse anbefalingene ble fulgt opp under Norsk Hydros dypdykkeprogram i Osebergprosjektet, boksen var 2,8 kpa ved testens slutt. I rapporten anbefales utvikling av aktive oppvarmings testpersonen var mindre enn 1 C for testperioden. PCO systemer (nødsystemer) for dykking dypere enn 150 m. 2 i ekspirasjonsgassen fra scrubber t kammertemperaturen senket i henhold til den temperaturendring som vil finne sted i en tapt dykkerklokke på tilsvarende dyp. Testens varighet var 24 timer. Fallet i kjernetemperatur for 3

6 eventuelle fuktige klær vil ha på varmetap og kuldeopplevelse. ikler seg nødsystemet, ellers vil han ikke klare å ta på seg dette. Vurdert fra et termisk synspunkt er dette fordelaktig, idet dykkeren vil ta av seg alt vått tøy, inkludert den våte dykkerdrakten, før han ifører seg nødsystemet. Derved reduseres den negative effekten Alle de eksisterende nødsystemene forutsetter at dykkeren tar av seg sin dykkerdrakt før han \wpsl\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 nødvendige operasjoner inne i sveisehabitatet eller dykkerklokken helt, eller delvis iført nødsystemet. Systemet skulle ha en ergonomisk utforming som gjorde det mulig for dykkeren å kunne utføre kroppsstørrelser. Tsolasjonsdelen skulle gi optimal passiv isolering, men med muligheter for aktiv oppvarming (elektrisk). de øvrige elementene i det totale nødsystemet for dykkere, og samtidig tilpasse det ulike Det var også et mål å gi denne delen av systemet en design som muliggjør kombinasjon med Målet med det rapporterte utviklingsprosjekt var å utvikle isolasjonsdelen av et nødsystem for eksponering og langvarig tett pakking. dykkere basert på dagens beste isolasjonsmaterialer mht. hyperbart miljø, mulig fukt klokken/habitatet uten å. ta av seg hele eller deler av nødsystemet. samlingssystem, eller for at dykkeren skal kunne utføre nødvendige operasjoner/aktiviteter i Eksisterende nødsystemer er imidlertid ikke utformet for å gi plass for en dykker iført en slik evakueringsdrakt. De er heller ikke utformet for å. kunne inkorporere et egnet urinopp dykkerdrakt (varmtvann) som dykkeren tar på seg etter å ha kledt av seg sin vanlige dykkerdrakt og før han ikler seg nødsystemets isolasjonsdel. en egen evakueririgsdrakt som inngår i nødsystem-pakken. Evakueringsdrakten er en enkel Utvikling av et forbedret nødsystem har tatt hensyn til dette problemet, idet man har utviklet igjen. Etter noen timer i en avkjølt dykkerklokke eller habitat er det meget tvilsomt om han til en annen dykkerklokke, vil han med dagens nødsystem måtte skifte om til dykkerdrakten vil være i stand til å gjennomføre en slik omkledning. Når dykkeren skal berges ut av nødsituasjonen, som i de fleste tilfeller vil medføre overføring ikke være tilfelle i en reell situasjon med en tapt dykkerklokke. Soveposen kan i dette tilfelle være fuktig, noe som vil ha vesentlig reduserende effekt på isolasjonskapasiteten.

7 For utprøving av isolasjonsmaterialerble det konstruert en varmesylinder, hvor sylinder temperaturen kunne kontrolleres/endres ved å kontrollere/endre tilførselsspenningen. 2.1 Materialprøvetesting 2. MATERIALER OG METODER \wp5 1\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 En høy verdi for godhetsfaktoren betegnet et godt isolasjonsmateriale. vekt x nødv. tilf. effekt Godhetsfaktor = i godhetsfaktor 1 vekt av isolasjonsmateriale. For denne vurderingen beregnet man for hver testpose en Da testposene hadde noe varierende mengde isolasjonsmateriale, ble resultatene vurdert mht. Testposene ble testet både i helt tørr tilstand og etter fukting (30% vektøkning). Testene ble innledningsvis utført på varierende trykk opp til 41 bar. Resultatene bekreftet den teoretiske beregning: at varmeledningsevnen ikke blir signifikant endret med økende trykk. Hovedmengden av trykktestene ble derfor gjennomført ved 11 bar. og testpose ble plassert i et mindre trykk-kammer. Figur 2 viser trykk-kammeret med Totalt ble 35 ulike testposer vurdert. Posene ble testet i hyperbart helium ved at varmesylinder varmesylinder i forgrunnen og en testpose liggende på trykk-kammeret. materialtyper, ble sydd til enkle prøveposer med dimensjon for å kunne trekkes utenpå Heisport A/S var ansvarlig for å framskaffe alternative isolasjonsmaterialer for mulig bruk i nødsystemet. Isolasjonsmaterialene, som reine materialtyper eller som kombinasjoner av ulike varmesylinderen. Prøveposene hadde inner- og yttertrekk i nylon. Figur i viser en testpose hvor varmesylinderen er plassert inni, og hvor posens åpninger er lukket ved hjelp av lisse snøring. 5

8 \wp5 1\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Figur 2 Varmesylinder, testkammer og prøvepose for vurdering av isolasjonsmaterialer. Figur I Prøvepose av isolasjonsmateriale for testing. uiïr -6-

9 Forsøksoppsettet for materialtestene er vist i figur 3. på fibrene som følge av den tette pakkingen. før de ble tatt ut og målt på nytt for bestemmelse av isolasjonsegenskapene. Vakuumpakkete undertrykk i 33 sek. ved temperatur 44,3 C og 13,4% RH. Posene ble lagret i minimum 3 uker prøver ble også sendt produsentene av fibermaterialene for vurdering mht. mulig fysisk skade Et antall testposer av de 5 beste isolasjonsmaterialene ble vakuumpakket med 1,5 bar \wp51\rapport\iaolsj.apfbrg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Figur 5 viser de to testpersonene iført nødsystemene under testen i -40 C. som består av en spesialisolert jakke. Begge nødsystemenes isolasjonsdel har i tillegg til de deler som er vist i figuren, en sovepose som utgjør nødsystemets ytterdel. Sub Sea Services innerdrakt (isolert), mens personen til høyre er iført Kinergetics innerdel Figur 4 viser de to testpersonene under forberedelsene til testen. Testperson til venstre er iført Alle testene var planlagt, og ble gjennomført, som 6-timers tester. vektøkning). Begge systemene ble testet henholdsvis helt tørre og etter fukting (med resulterende 25 30% 2. Sub Sea Services (SSS) 1. Kinergetics De to nødsystemene var følgende: ved i atmosfære trykk i luft ved -40 C. Testene omfattet bare isolasjonsdelen av nødsystemene. To eksisterende nødystemer for dykkere i tapte dykkerklokker/habitater ble testet bemannet 2.2 Bemannet testing U1EEÏ

10 Printer Display PC/DATA PROSESSOR (Iaqrinq) 00 = fl 0 ci -t Te mp. styrt ta 0 - vannbad Til kraftforsyning (DC) 0 ti 0 Reguator t LTY Varmeflux topp, side, bunn Varme sylinder Tilf. spenning Sylindertemp Ståltemp. Data multiplexer,1 Trykk kammer Trykk (dyp) Kammertemp. z ti - i td t0 Figur 3 Forsøksoppsett for testing av isolasjonsmaterialene.

11 UE1E -9- Figur 4 Testpersoner iført deler av nødsystemene fra henholdsvis Sub Sea Services (venstre) og Kinergetics (høyre). Figur 5 Testpersonene iført nødsystemene under testen i -40 C. \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. junl 1991

12 i1tïw -10- For de bemannete testene ble følgende testprosedyrer anvendt: Alle testpersonene skal før testing finner sted gis en grundig informasjon om hva testen går ut på. Dette omfatter hensikten med testen(e), praktisk gjennomføring, eventuelle ubehag som måtte være forbundet med testen og hvilke avbrudds kriterier som er aktuelle. Alle testpersonene skal undertegne en frivillighets erklæring før teststart. Kjølerommet skal før teststart være så kaldt som mulig. Testpersonene skal sitte/ligge på et sponplateunderlag som arrangeres i en realistisk vinkel for å simulere overgang mellom bunnluke og klokkevegg. 6 hudtermistorer blir festet på testpersonene: Fot, Iår (front), bryst, arm, sete (bak) og rygg. I tillegg skal det nyttes rektalprobe. Denne settes ca. 12 cm inn i endetarmen. Over termistorene skal testpersonen(e) ha ett sett undertøy (lange armer og bein). På føttene brukes raggsokker. Etter påforing av termistorer og undertøy, skal den testpersonen som tester Kinergetics ifore seg vesten utenfor kjolerommet, for deretter å gå umiddelbart inn i kjølerommet medbringende soveposen. Forsøksieder hjelper til med påkledning av posen. Det samme gjelder for SSS drakten, hvor testpersonen ikler seg innerdraken før han går inn i kjølerommet. Når testpersonene er etablert i kjølerommet, plugges termistorene til registrerings utstyret. Data registreres hvert femte minutt inntil testen har vart i 6 timer. Testen kan avbrytes før det har gått 6 timer hvis en eller flere av følgende situasjoner skulle inntreffe: 1. Testpersonen ønsker å avbryte testen 2. Rektaltemperaturen faller under 35.5 C 3. Forsøksieder vurderer situasjonen slik at testen bør avblåses (f.eks. pga. atypisk atferd hos noen av testpersonene) \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991

13 belysning. Etter at testpersonene er instalert, slukkes taklyset, og en leselampe brukes til - de en 50, 100 og 150 cm over gulvnivå) termistor festes til ryggstøtten bak hver testperson fire resterende arrangeres i ulike vertikale nivå fra gulv og opp (0, De seks termistorene som brukes til måling av omgivelsene, arrangeres som følger: I overflaten på denne er det viklet en nikkeltråd som både brukes til oppvarming av Interface-boks: Datamaskin: \wp5l\rapport\isolasj ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 resultert i et ønske om å gå over til en IBM-kompatibel PC. Programmet i denne styrer de forskjellige signalene som går mellom dukken og maskinen. Mulighetene for brukerkommunikasjon på denne maskinen er begrenset, noe som har Som datamaskin brukes det en Commodore 64 med diskettstasjon, skjerm og skriver. temperatur og for effektstyring. I tillegg blir multipleksing av signaler til og fra dukken styrt fra denne. Denne kobles mellom dukken og datamaskinen. I denne ligger bl.a. logikk for måling av uavhengig av hverandre. dukken, og måling av temperaturen. Dukken er delt opp i 16 elementer som kan styres Termodukke med innebygget elektronikk: Termodukken som ble benyttet, er laget ved Laboratoriet for Varmeisolering ved Danmarks Tekniske Højskole. Termodukken med tilhørende utstyr består av følgende komponenter: nødsystemet ved hjelp av en termodukke. De eksisterende nødsystemer som ble testet bemannet, ble vurdert mot det nyutviklede 2.3 Evalnering av nadsystemer ved hjelp av termodukke -11-

14 trykk i luft ved -40 C. Testen med termodukken ble som den bemannet testen, utført i fryserom ved i atmosfære Spenningskilde: Denne gir de nødvendige 24V for oppvarming av dukken. Spenningen blir slått av og på ut fra ønsket effekt. \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Figurene 6 og 7 viser termodukken som ble anvendt. isolasjonsverdi (cio verdi). Resultatene fra termodukke-testene ble benyttet for å beregne de respektive nødsystemenes -12-

15 UE1ïE -13- Figur 6 Termodukke anvendt for testing av nødsystemene. Figur 7 Termodukke under testing av standard soveposer \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991

16 (11 bar). I figur 9 er resultatene sammenholdt med vekten av isolasjonsmaterialene i de ulike tilført effekt for i oppnå termobalanse ved 24,8 C (± 0,2 C) i helium på 100 meters dyp Resultatene fra isolasjonsmaterialtestingen er vist i figurene 8, 9 og 10. Figur 8 viser nødvendig 3.1 Materialprøvetesting 3. RESULTATER 4 \wpsl\rapport\isolasj.ap/br SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 på 100 meters dyp. Figur 8 Nødvendig tilført effekt for å oppnå termo balanse ved 24,8 C (± 0,2 C) i Helium Pose nr %. Reduksjon i isolasjonskapasitet for dette materialet ved fukting (30% vektøkning) ble målt til Isolasjonsmaterialet er PEG kval. 463 produsert av PEG SA, Frankrike. prototypen av det nye nøddrakt-systemet. Basert på resultatene fra materialtestene valgte man å benytte materialet testet i pose nr. 23 i vektøkning). Figur 10 viser resultatene for de mest lovende testposene etter at posene er fuktet (30% de høyeste godhetsfaktor -verdiene. materialprøvens godhetsfaktor med hensyn til termisk isolering. De beste materialpravene har posene, og den inverse verdi av produktet av vekt og nødvendig tilført effekt betegnes som

17 0,70 0,40 0,30 > -15- \wp51\rapport\isoeaj.ap/brg SINTEF UNtMED, 14. juni 1991 vektøkning) poser. Figur 10 Nødvendig tilført effekt for å oppnå termobalanse for tørre og våte (30% - r) LO - r LC) - C J cxd Pose nr. C4 CJ 0 5 -t: : Våt(+30%) 15 - ci Tørr gass: Helium. Omgivende temperatur: 24,8 C (± 0,2 C). Dybde 100 msw. Figur 9 Godhetsfaktor for tørre poser (Inverse av Vekt x Nødv. tilf. effekt). Omgivende Pose nr. 0,00 0, ,80

18 IS IS Temperaturprofilen for fryserommet under den bemannete testing er vist i figur Bemannet testing -16- \wp5l\rapporc\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Kinergetics og Sub Sea Services nødsystem i -40 C ved I bar trykk. Figur 12 Rektaltemperaturer for to forsøkspersoner under 6 timers testing av henholdsvis Kinergetics og Sub Sea Services nødsystem. Figur 11 Omgivelsestemperatur i fryserommet under den bemannete testingen av II io.jil.lil * prsss TIO (r,in) indikerer ingen signifikante forskjeller i temperaturutvikling eller temperaturnivå. Fallet i rektaltemperatur er mer et resultat av det å sitte stille enn av eksponering for lave temperaturer. Figur 12 viser rektaltemperaturene for de to forsøkspersonene SAS og PF, med henholdsvis Kinergetics nødsystem (KIN) og Sub Sea Services system (SSS), under testingen. Resultatene

19 Hudtemperaturer for de to forsøkspersonene under testene av Kinergetics systemet er vist i figurene 13 og 14. I \wp5l\rapport\i8olaoj.ap/brg SINTEF UNrMED, 14. juni C. Figur 14 Hudtemperaturer for forsøksperson PF under testing av Kinergetics systemet i 0 Arm X 0.1. V Ry 0 F.t -I- Lår (tr,ni) 0 20 e 3 37 I i -40 C. Figur 13 Hudtemperaturer for forsøkspersonen SAS under testing av Kinergetics systemet 0 Ar x S I. V Ryqg 0 + L0r (tr.) 0 Bryst TID (nün) 0, TID (,ssin) 25 I I I UE1EIW

20 i figurene 15 og 16. Hudtemperaturene for de to testpersonene under testene av Sub Sea Services systemet er vist \wp5 i \rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 indikerer en dårligere isolasjon i denne del av drakten. Temperaturene for testpersonene er noe lavere ved testing av Sub Sea Services systemet. Det langsomt fallende tendens. Hudtemperaturene er stabile på ulike nivå med unntak av fottemperaturene som viser en nødsystem i -40 C. Figur 16 Hudtemperaturer for testpersonen PF under 6 timers testingen av Sub Sea Services i Arr,, X Rygg nødsystem i -40 C. Figur 15 Hudtemperaturer for testperson SAS under 6 timers testingen av Sub Sea Services i Arr,, X 5.1. Rygg rio (i,) 0 F,,1 * LAr (fro.nt) 0 Bryst TID (,in) 0 Fot LAr (frost) 0 Bryst -18-

21 D \wp5 1\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 hyperbare testene (Polarbear, NHC-dykk). Det kan bemerkes at fottemperaturene har gitt testpersonene problemer under de tidligere systemene. I gjennomsnitt ligger fottemperaturene etter 6 timer 5-6 C lavere enn temperaturene i de tørre markert og raskere fall. Sammenlignet med resultatene for de tørre systemene viser fot og sete temperaturene et vektøkning) er vist i figurene Hudtemperaturene for de to testpersonene under testingen av de fuktede nødsystemene (30% systemene. Rektaltemperaturene etter den første timen av testperioden indikerte ingen forskjell mellom Figur 17 Rektaltemperaturer for to testpersoner under 6 timers testing av henholdsvis Kinergetics og Sub Sea Services nødsystem i -40 C ved i atmosfære trykk. G såssos + PFSSS SASXIN 310 (r.m) Figur 17 viser rektaltemperaturene for de to testpersonene under 6 timers testene av nødsystemene etter at de pä forhånd var fuktet med vann med resulterende 30% vektøkning.

22 32 : F 27 D 31 c.) \wp5l\rapport\isolasjap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Kinergetics nødsystem. Figur 19 Hudtemperaturer for forsøksperson SAS under 6 timers testingen av et fuktig Arm X Sete V Rygg G Fot -I- Lr (front) 0 Bryst TID (min) I G 26 D Kinergetics nødsystem. Figur 18 Hudtemperaturer for forsøksperson PF under 6 timers testingen av et fuktig Arm X Sete 7 Rygg G Fot LÔr (front) 0 Bryst TID (min)

23 35 \wp51\rapport\isolasj.ap/br SINTEF UNIMED 14. juni 1991 Sea Services nødsystem. Figur 21 Hudtemperaturer for forsøksperson PF under 6 timers testingen av et fuktig Sub Arm X Sete V Rygg 0 Fot + Lr (front) 0 Bryst TID (min) Sea Services nødsystem. Figur 20 Hudtemperaturer for forsøksperson SAS under 6 timers testingen av et fuktig Sub Arm X Sete V Rygg 0 Fot Lir (front) ø Bryst TID (min)

24 Tabell 1 Termisk isolasjonsverdi for dykkeres nødsystemer og Helsport prototyp er vist i tabell i og 2. Systemets isolasjonsverdi er angitt i CIo. Resultatene fra den termiske evalueringen av nødsystemene fra Kinergetics, Sub Sea Services 3.3 Evaluering av nødsystemer ved hjelp av termodukke \wp5 1\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Vekten av de tre nødsystemene (isolasjonsdelen) som er sammenlignet, er vist i tabeli 3. Helsport (tørr) 10,0 Sub Sea Services (tørr) 8,3 Kinergetics (tørr) 9,3 Isolasjonsverdi (Cio) Tabell 2 Termisk isolasjonsverdi for ryggregionen for dykkeres nødsystemer tre sammenlignete systemene. Resultatene fra den bemannete testingen indikerte at sete-/rygg-området var kritisk mhp. varmetap og avkjøling. Tabell 2 viser isolasjonsverdien (målt i Cio) for denne regionen for de på 12% ved tilsvarende fukting. Isolasjonsmaterialet anvendt i Helsport systemet (PEG 150) viste en reduksjon i isolasjonsverdi Sub Sea Services-systemet har til sammenligning en reduksjon i isolasjonsverdi på 23%. Kinergetics-systemet har en reduksjon i isolasjonsverdi ved fukting (30% vektøkning) på 27%. Heisport (tørr) 8,8 Sub Sea Services (fuktet) 6,0 Sub Sea Services (tørr) 7,4 Kinergetics (fuktet) 6,2 Kinergetics (tørr) 8,5 Isolasjonsverdi (CIo) -22-

25 Tabell 3 Vekt av nødsystemenes isolasjonsdei Vekt (kg) fordeling, og har 6,0 Cio for fotregionen og 11,6 CIo for brystregionen. har eksempelvis 3,7 Cio og brystregionen 18,0 Cio. Helsports nødsystem har bedre isolasjons Kinergetics systemet har spesielt store regionale variasjoner i isolasjonsegenskapene. Fotdelen \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14 jufl 1991 Analyser av fibermaterialene etter vakumpakking pàviste ingen destruksjon av fibrene Dermed får man mer gass inn i fibermassen slik at volumet økes. I en reell nødsituasjon vil det derfor være viktig at dykkerne løser opp fibermassen ved risting. (Vediegg 1). En tett pakking vii imidlertid ha reduserende effekt på volumet av fibermassen. Heisport (tørr) 5,65 Sub Sea Services (tørr) 9,90 Kinergetics (tørr) 6,70-23-

26 Undertøyet er i stor størrelse og har lange armer og bein. Sammen med nøddrakten skal nødsystemet inneholde et sett undertøy laget av ul1frott. Draktsystemet er utviklet av Heisport A/S i nært samarbeid med SINTEF. 4.1 Isolasjonssystem 4. BESKRIVELSE AV NØDDRAKT \wp51\rapport\ioiasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 Modular systemet (beskrevet i figur 22) er i prinsipp brukt i ytterposen. Ytterposen tar basis i modell Thule, men med følgende vesentlige endringer. - Et - Innvendig - Bredde: - Lengde: + 10 cm + 10 cm ekstra fiberlag (type Trispace Peg 150 gr/m lomme for urinpose 2) (Totalt 4 kg) 2. Ytterpose - Romslig brystet Modelltilpasset Størrelse: Belte - God - Hette - Åpning - Isolasjonslaget - Vanntett - Mulighet nylon i sokkene i livet plass for undertøy + dykkerdrakt ca. 190 cm lengde fot i vanntett stoff som del av drakt Viktige tilpasninger: for maks. bevegelsesfrihet. Mulighet for å trekke inn hender til tilplasset for maske og maks. isolasjonsevne med velcroklaff på votter utgjøres av to lag PEG 150 for å stikke hendene ut av ermene/vottene Basis i en kjeledress med toveis glidelås i front. 1. Innerdrakt Selve nøddraktsystemet består av to hovedelementer: Isolert innedrakt og ytterpose. Undertøyet i Helsports nøddraktpakke er levert av Stoknes trikotasjefabrikk A/S. -24-

27 Vanntett Lomme pâ underdel for oppblåsbart liggeunderlag (Artiach Skin-mat, 100% polyester) nylon i underdel, fotstykke, samt 50 cm opp pä overdel. Grunnmal for ytterpose er vist i figur 23. Oppbygging av isolasjonslagene er vist i figur 24. Påkledning av nødsystemet er vist i figurserien MODULAR -SYSTEM Helsport Modular-system er en patentert konstruksjon for soveposer, der grunnideen er at mengden av isolasjonsmateriale skal variere etter hver kroppsdels behov for beskyttelse. Systemet er utviklet og utprøvd over lang tid i samarbeide med profesjonelle brukere og forsk ningsinstitusjonen SINTEF. I samarbeide med SINTEF er det utviklet et uttestingssystem som gir svar på hver kroppsdels behov for isola sjon. Dette muliggjor at størst mulig komfort og beskyttelse oppnåes i forhold til en gitt vekt. Modular-system-soveposene har som grunnkostruksjon 2 lag med Helsport Thermoguard hulfiber. i lag med et perforert aluminiumsbe legg (Tyvek varmesperre), samt innvendig regulerbar varmekrage rundt skulderpartiet. De kroppsdeler som testene har vist har størst behov for beskyttelse/isolasjon (hoderegion, rygg/seteparti og nedre del av soveposen) har fått et ekstra isolasjonslag. Bilde 3 under viser disse sonene (GUL farge). Modular-system har også et pateritert hodestykke (se bilde 2), Konstruksjonen med glidelåsen i hver side, som i lukket tilstand danner en naturlig liten åpning, gir maksimal beskyttelse mot kulde. Størrelsen på åpningen kan enkelt reguleres etter behov. Ekstra stor bredde gir større bevegelsesfrihet inne i sove posen. Glidelåsen er gjort korte av to hensyn. For det første for å mmi malisere kuldepunkter, og for det andre å redusere varmetap dersom man må frigjøre armene i bruk (se bilde 1). Bilde 3 Bilde 2 Figur 22 Helsports modular-system for sovepose. \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991

28 cj1 Deles her :1 0 1 ti ti 0 0 GRUNNMAL MODULARPOSE i T ti 1 oq / 3 Bduk +5 -I I Bunnduk 52 ( i V/N z li ei Viskose/N 33 g LO LO Figur 23 Grunnmal for nødsystemets ytterpose.

29 Innerstoff (Vikose/Nylon) peg lgogr/m 2 Yttertoff (Nylon) T 01 1 ei ei Stikning VIieIine Aluguard/AhLfolle Co [ i Lj Figur 24 Lagoppbygging for nødsystemets ytterpose. I- LO (0

30 Figur Påkledning av nødsystemet med basis i FCO-Maritims evakueringsdrakt. T 00 cn I z z I

31 \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni OG 00 G) OG E G.) G)

32 v, bo bo ni fl 0 0 v \wpsl\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 c S I-. 0 v E v4- CI,

33 3UÏE - 31 Figur 31 Dykker iført Helsports nødsystem. \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991

34 pr. dykker som er lik 100 Ahr for et 24 V hatten. Dette tilsvarer omtrent det som er standard À tilføre en varmemengde på 120 Watt i f.eks. 20 timer (antar en initiell periode hvor Energikilde temperaturen i omgivelsene ikke krever tilførsel av aktiv varming), vil kreve en batterikapasitet 4.2 Aktiv draktoppvarming \wp5l\rapport\isolasj.ap/brg SINTEF UNIMED, 14. juni 1991 i Figur 33. Parallelikobling av delelementene sikrer at ikke all varmetilførsel opphører om en Ut fra fordelingen av varmeeffekt over kroppen, vil de ulike elementene bli koplet som vist varmedress. For å redusere varmetapet til omgivelsene fra varmeelementene, må disse monteres i dykkerens Design av aktivt system og ettersyn/kontroll. 3. De innlagte varmeelementer må ha en soliditet som er forenlig med tiltenkt bruk behag. 2. Spenningen til varmeelementene må kunne styres (slåes av og på) av dykkeren etter regionen. armer og bein). Av dette bør ca. 10 Watt legges til nakke/hode Watt (ca 60%) fordeles over de sentrale deler av kroppen (eksklusive Watt (ca. 25%) fordeles over beina Den aktivt tilførte effekten bør fordeles over kroppen på følgende måte: - Det resterende (20 Watt) fordeles over armene 1. Nødvendig tilført effekt må være minimum 120 W simulerte forsøk, bør det stilles følgende krav til det aktive systemet: På basis av de teoretiske beregningene nevnt ovenfor, samt praktiske erfaringer gjort under Krav til utforming av aktivt system kapasitet på nødbatterier pà dykkeklokker i dag. For tre dykkere i klokken, betyr det at dagens kapasitet må 4-dobles. Operasjonelle muligheter for dette er ikke entydige. -32-

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker:

PAKKING AV SEKK. Disse punktene kan fungere som en huskeliste for deg når du pakker: PAKKING AV SEKK Pakking av ryggsekk. Uansett om det er første gangen du pakker sekken din eller du har gjort det hundre ganger før, er det noen teknikker for pakking av sekk som vil å gjøre turen mye bedre

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Matematisk termodell til simulering av termiske belastninger under hyperbare forhold - Sluttrapport 1992

Matematisk termodell til simulering av termiske belastninger under hyperbare forhold - Sluttrapport 1992 STF23 A93 003 Matematisk termodell til simulering av termiske belastninger under hyperbare forhold - Sluttrapport 1992 1993-06-01 ULJLlM -.. DJ9iW SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø 11T1EL RAPPOflT Matematisk

Detaljer

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser

ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA. Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser ARBEID I KALDT KLIMA ARBEID I KALDT KLIMA Personlig beskyttelse mot varmetap i kalde omgivelser 1 INNHOLD Bakgrunn 3 Kroppens varmebalanse 4 Vindeffekt 5 Endringer i kroppsfunksjoner ved varmetap 6 Mental

Detaljer

1 Innledning. 2 Mål. 3 Innledende forsøk. 4 Forsøksoppsett

1 Innledning. 2 Mål. 3 Innledende forsøk. 4 Forsøksoppsett 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Mål... 3 3 Innledende forsøk... 3 4 Forsøksoppsett... 3 5 Gjennomføring... 4 5.1 Forberedelser... 4 5.2 Høytrykkspyling... 4 5.3 Styrketesting... 4 6 Resultater...

Detaljer

Bekledningstester i felt ved sommerforhold sammenligning av Forsvarets vernedrakt NM143 og NORMANS vernedrakt for varmt klima

Bekledningstester i felt ved sommerforhold sammenligning av Forsvarets vernedrakt NM143 og NORMANS vernedrakt for varmt klima FFI-notat 2007/02598 Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 5a, jf. forvaltningsloven 13 Bekledningstester i felt ved sommerforhold sammenligning av Forsvarets vernedrakt NM143 og NORMANS vernedrakt

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 HF 150 - HF 185 - HF 234 - HF 304 Dør Store dører med hele 40 cm diameter, forenkler inn/utlastning Kraftige hengsler Rustfritt materiale i matt

Detaljer

LUDVIG menneskelig varme

LUDVIG menneskelig varme UDVIG menneskelig varme KOMPETANSE - KVAITET - VAGFRIET TEKNISKE DATA Riktig effekt uten overdimensjonering Radiatorene er en viktig del av tilfeldighetene når man velger type, funksjonalitet og utseende.

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Batterioppvarmede hansker, klær, varmeterapi og annet utstyr fra Varme Kle

Batterioppvarmede hansker, klær, varmeterapi og annet utstyr fra Varme Kle Batterioppvarmede hansker, klær, varmeterapi og annet utstyr fra Batterioppvarmede klær Batterioppvarmede hansker/votter, klær, varmeterapi og annet utstyr fra, er designet og produsert av Venture Heat,

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

KJØREPOSER OG REGNSLAG

KJØREPOSER OG REGNSLAG Regnslag for barn NEPTUN REGNSLAG Fasongsydd regnslag med hette og lomme. Armer har strikk ved håndleddet. Sikkerhetsrefleks og bak. Innsydde strikk hele veien rundt. Størrelse bak 687235 089691 3-5 år

Detaljer

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras 00-900 W Elvarme 8 modeller Thermoplus EC Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras Bruksområde Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

STAND006 SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER

STAND006 SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER Dette dokumentet beskriver et system for å bestemme og merke paller med tillatt topplast. Med tillatt topplast skal forstås vekten på den

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Før vi setter i gang. Vått og kaldt Nedkjøling i vann. Begrepsavklaring. Drukning (dødsårsak) Kunnskap om overlevelsestid i kaldt vann

Før vi setter i gang. Vått og kaldt Nedkjøling i vann. Begrepsavklaring. Drukning (dødsårsak) Kunnskap om overlevelsestid i kaldt vann Vått og kaldt Nedkjøling i vann Jan Risberg KK Sjef UVB Dykkerlegens Avdeling Før vi setter i gang Hvorfor er det viktig for dere å kjenne til? Tørr og våt drukning Drukning i ferskvann og saltvann Gjenoppvarmingsmetoder

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Produkt Katalog 2.0/V1

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Produkt Katalog 2.0/V1 T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA Produkt Katalog 2.0/V1 www.binzel-abicor.com Innhold Plasma Skjære Pistoler Plasma skjære Pistoler ABIPlAs cut luftkjølt side 04 05 ABIPLAS

Detaljer

menneskelig varme COMPACT COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA COMPACT COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA

menneskelig varme COMPACT COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA COMPACT COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA LUDVIG COMPACT menneskelig varme COMPACT COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA COMPACT INTEGRA COMPACT PLAN COMPACT PLAN INTEGRA KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET TEKNISKE DATA Riktig effekt

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

HYGIENE STANDARD HYGIENE INTEGRA HYGIENE PLAN INTEGRA

HYGIENE STANDARD HYGIENE INTEGRA HYGIENE PLAN INTEGRA LUDVIG STANDARD INTEGRA PLAN INTEGRA Juni 16 KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIET LUDVIG TEKNISKE DATA Riktig effekt uten overdimensjonering Radiatorene er en viktig del av interiøret. Derfor bør det ikke

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS

E-PASSIVE TIL PASSIVHUS E-PASSIVE TIL PASSIVHUS KRAV TIL PASSIVHUS VINDUER Passivhus er verdens ledende standard for energieffektive bygninger. Passivhusstandarden står for kvalitet, komfort og energieffektivitet. Passivhus

Detaljer

- med fokus på trygghet og komfort

- med fokus på trygghet og komfort - med fokus på trygghet og komfort LØVOLD har siden 8o tallet vært en aktiv leverandør av arbeidsbekledning til det maritime miljøet i Nord - Norge. Reima var en stor aktør på det tidspunktet og konseptet

Detaljer

Vurdering av undertøy til brannvesen

Vurdering av undertøy til brannvesen Oppdragsrapport nr. 5-2004 Kirsi Laitala og Engebret Rødningen Vurdering av undertøy til brannvesen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 5-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 Temperaturforhold elektriske installasjoner i isolert vegg Nils Magnus Hagen ELKO AS Stikkontakter Verden: IEC (International Electrotechnical Commission )er verdens ledende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Begreper...3 2 GJENNOMFØRING...4 2.1 Forberedelser...4 2.2 Forsøksopplegg... 3 RESULTATER...7 4 DISKUSJON...8 4.1 Effekt av aldring og slitasje...8

Detaljer

Disposisjon HYPOTERMI HYPOTERMI HOS TRAUMEPASIENTER HYPOTERMI HVOR STORT ER SÅ PROBLEMET? HVILKEN TEMPERATUR MÅLER VI? MÅLER VI?

Disposisjon HYPOTERMI HYPOTERMI HOS TRAUMEPASIENTER HYPOTERMI HVOR STORT ER SÅ PROBLEMET? HVILKEN TEMPERATUR MÅLER VI? MÅLER VI? Disposisjon HYPOTERMI SVARET ER BOBLEPLAST. HVA VAR SPØRSMÅLET? Hypotermi? Temp måling Termoregulering Tapsveier Konservere varme Tilføre varme Så hva skal dere gjøre? HYPOTERMI JEG SNAKKER I DAG OM MODERAT

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Industri luftporter varmestrålere varmluftsvifter Ta vare på bygningen din! Det er ikke noe nytt at det oppstår enorme energitap i mange industribygg, og folk

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

funksjonelle klær for rullestolbrukere

funksjonelle klær for rullestolbrukere funksjonelle klær for rullestolbrukere 1 Sit Varme og Sit Regn en ny generasjon av produkter med attraktivt snitt og smarte detaljer Sit Varme og Sit Regn er en ny generasjon av produkter utviklet i tett

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Unngå katta i sekken! Barnehage- & skolestart. Test av barnesekker

Unngå katta i sekken! Barnehage- & skolestart. Test av barnesekker Barnehage- & skolestart Test av barnesekker Unngå katta i sekken! En god nyhet for sarte barnerygger: Skolesekkene er blitt mer komfortable å bære. Les Foreldre & Barns vurdering av høstens nye sekker!

Detaljer

Boxershorts 2 pck 200,- STØRRELSER: 140 152 164 S M L XL XXL

Boxershorts 2 pck 200,- STØRRELSER: 140 152 164 S M L XL XXL 200,- Boxershorts 2 pck En sporty boksershorts til herre med behagelig strikk i livet. Passer perfekt både til trening og fritid. Designet for å være robust og slitesterkt. 000 2- pakning med svært behagelige

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Temaet omhandler noe av det som er karakteristisk ved å arbeide i fiskeindustrien kalde og våte omgivelser. - Hva er

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning INNSATSBEKLEDNING FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning Rosenbauer - BESKYTTENDE BEKLEDNING FIRE MAX II Sertifisert i henhold til EN FIRE MAX II utrykningsdress er utviklet for å gi maksimal beskyttelse

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

HF 455 HF 575 HF 730 HF 900

HF 455 HF 575 HF 730 HF 900 INDUSTRIELLE VASKERIMASKINER HF 455 HF 575 HF 730 HF 900 HF 455 - HF 575 - HF 730 - HF 900 Kraftig lagerkryss Overdimensjonert lagerhus med stor avstand mellom lagrene Fordeler vibrasjonene bedre noe som

Detaljer

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche,

Detaljer

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA. Vinteren 2013

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA. Vinteren 2013 Vinteren 2013 VARMERE Komplett varmeprogram gass, diesel og elektrisk fra: ITM-ITALIA LUFTAVFUKTERE Proffesjonelle avfuktere fra: ITM-ITALIA made in Italy made in Italy www.cial.no Leverandør: Cial AS

Detaljer

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Testplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen, Armaan

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKER INFORMASJON Thermosoft Marin Båre TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY

BRUKER INFORMASJON Thermosoft Marin Båre TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY BRUKER INFORMASJON Thermosoft TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY USER INFORMATION Thermosoft as N-2651 Østre Gausdal Tlf: + 47 61 05 51

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG

ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG 1 P.b. 641, 0106 Oslo Tlf.: 22 41 30 35 Fax: 22 42 46 64 Kontonr: 7020.05.30053 PROGRAM FOR ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG Jakobsbråtan

Detaljer

Gi verkstedet et skikkelig løft

Gi verkstedet et skikkelig løft Gi verkstedet et skikkelig løft 2 Søylere fra 3,2 til 5 Ton. Velg mellom bunnramme eller toppramme. Elektrohydraulisk drift. 220V/1-Fas eller 400V/3 fas. Priser fra 12.990,- ekskl. mva. Sakseløftere og

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer