vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden"

Transkript

1 vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 16. desember 2013 Nr årgong Utgjevar: Vik grendalag Folk på Havrøyna Busetnaden på Havrøyna var tema på bygdetreffet på Vik. Side 2 Må unngå piratar på jobb I jobben som skippar får Tore Vik sett store delar av verda. Side 7 Vil ha hjelp til å pussa opp Krompen Veteranbåten Krompen er i ferd med å skifta ham. Asbjørn Toft ber om fleire som kan ta eit tak. Side 4

2 2 På Havrøyna budde det folk heilt fram til tidleg på 1900-talet. Havrøyane ligg på nordsida av Vindeneskvarven på Sotra, berre skild av eit sund til fastlandet. Desse øyane høyrer til Vindenes i Fjell kommune, men sjøområdet ikring har vore Vikamanen sin fiskeplass i alle år. Søra Havrøyna var ein husmannsplass der det budde folk i ein 80-års periode, frå 1820-talet til tidleg på 1900-talet. Folket på Havrøyna hadde nær tilknytning til Vik. Over tretti born har vorte fødde på Havrøyna. Borna gjekk på skulen til gamleskulen på Skulebakken i Toft, før skulehuset på Stølane vart bygd. Varme hender Historikar Halvor Skurtveit (biletet) frå kulturkontoret i Fjell kommune, fortalde om folket og busetnaden på Havrøyna på kulturtreffet til Vik Grendalag i bedehuset 26.oktober. Me veit lite om kvardagslivet på øya. Går du i land er det ikkje mykje grønt å sjå. Du vil ha vanskeleg for å tru at plassen er stor nok til å livberga tre huslydar med kyr og sauer. I dag finn me restar av grunnmurar og hustufter som fortel litt til ettertida, jamvel om det er vanskeleg å finna mange og tydelege spor etter folkelivet på øya og dei som har budd her, sa Skurtveit. Dei skriftlege kjeldene fortel at Håkon og Adno, og tre vak- BARNDOMSHEIMEN: Harald Vik framfor Pålestøvo der han vaks opp. Fortalde om folket på Havrøyna sne born, var dei første som busette seg på Havrøyna ein gong på 1820-talet. Håkon kom frå Luster i Sogn og Adno frå Skråmestø, som den gongen låg under Herdla gard. Sonesonen deira, Steffen, var den første som vart fødd på Havrøyna i Han vart gift i 1859 med Johanna frå Blom. Munnlege kjelder har fortalt at Håkon hadde «varme hender» som han la på sjuke folk som kom til Havrøyna for å bli lækte. 14 personar Ved folketeljingane i 1865 og1875 vart det registrert 14 personar fordelt på tre huslydar. To av huslydane budde truleg i same huset med fleire generasjonar under same tak. Den tredje huslyden var Mikkel Olsen og Ågota Olsdotter, som flytta til Havrøyna med familien i Dei kom som tenestefolk frå Vik, og farmor til Mikkel var frå Vik. Denne familien var truleg ikkje i slekt med dei andre som budde på Havrøyna. Var leiglendingar Det vesle jordbruket heldt liv i tre kyr og 11 sauer, med god hjelp frå tang, tare og fisk. Husmenna her eigde ikkje jorda og grunnen dei budde på. Dei hadde skriftleg husmannskontrakt med eigaren i Vindenes, som tok atterhald om ikkje å ta lyng, brake og røter på øyane. To drukna I 1861 skjedde ei dramatisk hending. Steffen og faren Ola var ute på Hjeltefjorden og fiska då dei kollsegla, og begge drukna. Me veit ikkje sikkert når dei siste flytta frå Havrøyna. Men rundt århundreskiftet, eller seinast 1905 var alle flytta frå øya. Dei tok truleg tømmerstova med seg. Mikkel og Ågota og fleire andre frå Havrøyna, flytta til Solsvik. Ola Olsen, bror til Mikkel, budde og på Havrøyna nokre få år. Han flytta til Misje kring 1871 og kjøpte ein husmannsplass med to naust for 540 kroner. Dotter hans frå andre ekteskapet, Anna Kristine, f.1879, gifta seg med Kristoffer Heggøy frå Øygarden og busette seg på Misje. Vakta på Askøy-tappen Desse vart foreldra til Olai Kristoffersen frå Misje, som mange av den eldre generasjonen på Vik vil minnast. Olaien har fortald frå bestefaren Ola Olsen, at dei ofte sat oppe heile natta på svaberget sør for Havresundet og vakta på at «askøy-tappen» ikkje plukka sild og makrell frå garna. Knut Simonsson og Brita Abrahamsdotter frå Rong var truleg den siste familien som flytta frå Havrøyna.

3 3 Flott tur til Trolltunga BRØD OG SIRKUS: Dei rundt 80 som møtte opp på bygdetreffet på Vik bedehus i oktober fekk både kaffi og vaflar, laga av Grete Ansok (til v.) og Solbjørg Vik. Geir Barsnes underheld med gitaren og røysta si. 28. september tok Åse og Oskar Vik turen til Trolltunga i Hardanger. Frå utgangspunktet i Tyssedal brukte dei to 8-9 timar fram og tilbake til Trolltunga, der ein har eit spektalært utsyn over Skjeggedalsvatnet. Dette er ein tur me kan anbefala. Ei naturoppleving av dei sjeldne, seier Oskar. Treff med historisk sus I slutten av oktober Østervold frå Hundvågøy, og pioninviterte Vik Grendalag eren innan lakseoppdrett, Andreas Blom frå Øygarden. Dei levde alle til bygdetreff med ulike i pakt med Hans Nielsen Hauge sitt kulturelle innslag. Dei 80 prinsipp, gudsfrykt med nøysemd. personane som møtte opp fekk ein interessant kveld. Lakksko i staden for tresko Fiskebåtreiar Inge Halstensen i Reiarlaget Halstensen frå Austevoll drog forsamlinga med på ei reise med Hans Nielsen Hauge ( ). Den kjente gründaren, industribyggjaren og predikanten Hans Nielsen Hauge verka i området i og rundt Bergen. Hauge har etterlate eit sterkt fotavtrykk, sa Halstensen, og trakk fram fleire kjente industrigründarar og Haugevener: Thorvald Hellesøy båtbyggeri på Løfallstrand i Hardanger, Haldorsen med Vikmanns motorfabrikk på Rubbestadneset, fiskebåtreiar Ole KIWI Halstensen var innom den store utviklinga samfunnet har vore igjennom dei siste hundre åra. Han skildra fiskeskøytene som var ved Island, lasta med sild med kurs mot Noreg, 13 døgns reise for ei 70 fots skøyte. Og den farefulle ferda vart oppsummert med fylgjande spissformulering: Eit firtoms bord mellom liv og død. Foredraget var krydra med gode bilete og formuleringar, og skotyet vart nytta som peikepinn på velstandsveksten i landet vårt. Før gjekk folk i tresko, men no er lakkskoa komne på. Dei frammøtte gav Inge Hal- mini pris stensen god karakter for det engasjerande foredraget om lekpredikanten og samfunnsbyggjaren Hans Nielsen Hauge. I den etterfylgjande halvtimen vart dokumentarfilmen Hummerfisket med Sigurd Vik vist på storskjerm. Fargerikt og godt, både i ord og bilete, skildra han hummarfiskaren, og latteren sat laust i salen kroner til Vik-Gedeo Forsamlinga koste seg med kaffe og vaflar, og fekk også vera med på ei kort filmreise til Etiopia og bistandsprosjektet Vik-Gedeo. Det vart samla inn ei solidaritetsgåve på 8000 kroner til dette prosjektet, eit jenteinternat som Oddbjørg Vik og Gerd Lillian Vik har fått bygd i Etiopia. Pengane skal vera med og finansiera ny vasstank ved internatet. øygarden elektriske as Tlf Epost: Fantastisk fyrverkeri Dersom folk trudde at nyttårsaftan var 12. desember i år, så var ikkje det så rart. For om kvelden den dagen, vart det skote opp fantastisk fyrverkeri frå moloen. Grunnen til at det vart skote opp fyrverkeri denne dagen, var at Geir Atle Vik og selskapet Team X hadde demooppskyting. Team X held på å verta godkjend for oppskyting av større fyrverkeri, og skal vera utførande for Spectra Norge i Hordaland.

4 4 Vil byggja felleskap på Toftøy med båtoppussing Asbjørn Toft held på å pussa opp veteranbåten Krompen. Han ønskjer seg hjelp frå bygdefolket. Eg vil ikkje ha kulturprisen for at eg har pussa opp ein båt. Meininga mi var at dette skulle verta eit sosialt prosjekt som kunne byggja fellesskap på Toftøy, slik som til dømes arbeidet med Vestgar fungerer på Sotra, seier Asbjørn Toft. I fjor fekk Toftøy Nærmiljøutval, som Asbjørn Toft er leiar av, veteranbåten Krompen. Båten er frå 1800-talet og var i si tid ein viktig fiskebåt på Vik, eigd av Jensefolket. No er ligg han i kulturnaustet som Nærmiljøutvalet disponerer i Toftevågen. Planen er at Krompen skal setjast i perfekt stand, slik han var då han var i bruk. Tett, sjødyktig og med operativt segl og dugande årer. Men så langt har Asbjørn og Norvald Vik vore ganske så åleine i arbeidet med Krompen. Utanom to menn som bidreg til oppussinga gjennom Nav sitt opplegg for arbeidstrening, har ikkje båt- og kystkulturinteresserte møtt opp for å pussa opp båten. Eg har vel brukt rundt 300 timar på denne båten til no, i tillegg til ekstraarbeid eg har gjort med båten i verkstaden min heime. Men det trengs rundt 1000 timar. Dersom fleire har lyst til å vera med, er dei velkomne til det, og det er nødvendig dersom båten skal verta ferdig til Allsang på kaien-arrangementet i Oen neste september, som er målet. MANGE DELAR: Krompen er ein stor båt, og det er mykje detaljarbeid som skal gjerast. Under er det bilete av den nye masta, dei gamle sigla og ein del mindre delar. Oppussinga vert gjort svært nøye. Tjøra er skrapt av for å koma inn til treverket. Så har treverket fått 20 strøk med olje. Til slutt skal båten dekkast med tjøre att. Det er mange detaljar ved båten som vert laga for hand, heime på dreiebenken. Her vert ikkje brukt nylon, rustfritt stål eller plastikk. Alt skal vera slik det var originalt, seier Asbjørn. Han har arbeidd som handtverkar heile livet sitt, og er svært interessert i restaurering av båtar. Svar på spørsmål han ikkje veit svaret på, finn han på nettet. Men eg skulle mykje heller ha ønskt å diskutera med andre, i staden for å leita opp svar på internett. Spesielt hadde eg forhåpningar om at folk frå Vik ville sjå korleis det går med båten. med m me ed 1000m m m 2 salgsflate i Rong Senter - Ei rein og skjær handleglede ved havgapet havgapet! Fiskk - og ferskvarespesialisten f k l Fristende frukt og grønt Innholdsrik betjent ostedisk Nydelige nystekte bakervarer Velsmakende varm mat Herlig salat - og fruktbar Måndag Ope måndag- -fredag fredag kl.8-22, 8-21,Laurdag laurdag kl Bank i Butikk EUROSPAR Rong tlf lbod Opningsti Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken Moderne bilverksted m EU/kontroll Reparasjon av alle bilmerker V askehall Kaffiavtale Gass BLOM SERVICESENTER AS 5331 RONG - tlf Godkjent bilverksted Snitter Koldtbord Varmmat Baguettar Koldttallerken Rong Catering a/s Tlf.:

5 Nye familiar på Vik 5 Gunn-Karin (37) og Arild Vik (37) Paret flytta inn i sin nye bustad på søre Vik i oktober Dei har budd på Vasskarhaugen dei to siste åra medan dei bygde det nye huset. Gunn-Karin og Arild har tre barn, Solveig (8), Johanne (6) og Vemund (1). Gunn-Karin kjem frå Vestnes, ei bygd på sørsida av Moldefjorden i Romsdal. Ho jobbar i Sparebanken Vest på Ågotnes som autorisert kunderådgivar. Arild er oppvaksen på Vik, og jobbar no som prosess operatør på råoljeterminalen på Sture. Han har tidlegare vore skippar på fleire fergjer i bergensområdet. Paret stortrivst i sin nye bustad sør for Snøreberget med kjempefin utsikt over ferdsla på Vikavågen og i Hjeltefjorden. Silje Victoria (30) og Jon Halsne (28) Silje Victoria og Jon har bygd hus på Losemyro, sør på Vik, og flytta inn i august I byggjetida, som har varte i om lag eit år, budde dei i eit av nabohusa. Dei har eit barn, Synnva Kristine (2). Silje er frå Paradis i Bergen. Ho er utdanna jordmor, og pendlar til KK Storken på Haukeland. Jon er prosjektingeniør på FMC Ågotnes. Han har sitt namn frå Halsnøy i Ryfylke, men er oppvaksen på Gjøvik. Silje kjenner godt Vik, og ho har mormor (Sigrid Torsvik) som bur i Knappen. Det var Jon som ville busetja seg i distriktet, og då var det lett for meg å foreslå Vik, seier Silje. Dei likar seg svært godt i sin nye bustad med fin utsikt mot hamna i Vikavågen. Therese Hellesøy Strand (43) Therese er frå Hellesøy. Ho flytta inn i den eine delen av tomannsbustaden i Vasskarbrekka 2 i april 2012, saman med barna Sebastian (5) Maria (14) Viktoria (15) og Peter (18). Peter går på Sygna Vidaregåande skule i Balestrand. Therese er lærarutdanna, men av praktiske årsaker har ho no deltidsstilling på Spar-butikken på Rong Senter. Therese legg til at ho er aktiv med i INRI-felleskapet på Rong bedehus. Ho trivst godt med å bu på Vik. Caroline Nielsen (24) og Jonas Rene Opland (23) Paret flytta inn i bustaden sin i Vasskarbrekka i januar Dei har eit barn, Lukas, som er 8 mnd. Jonas kjem opprinneleg frå Eidsvoll, Caroline frå Nannestad. Begge studerer medisin i Bergen. Studiane går over 6 år. Ho er ferdig med fire år, han har lagt bak seg to. Ho håpar på å få jobb som turnuslege her i området medan han gjer ferdig si utdanning. Etter turar utover mot Fjell og Øygarden vart vi facinerte av havet og naturkreftene som rår her ute. Vakker natur og masse frisk luft lokka oss til å sjå etter ein plass å bu i dette opne landskapet. Anette Toft Wastvedt (31) Ole Andreas Wastvedt (33) Anette og Ole Andreas kjøpte halvparten av ein tomannsbustad i Vasskarbrekka i april Paret har to barn, Rebekka (5) og Hanna (1). Barna har plass i Toftøy barnehage. Anette er frå Nessjøen i Fjell, men har sine besteforeldre frå Toft (Bertha og Jonas Toft). Anette og Ole Andreas budde på Toft nokre år før dei kjøpte bustaden i Vasskarbrekka. Anette er ergoterapeut og arbeider på Tednebakkane omsorgssenter som miljøterapeut. Ole Andreas er frå Rakkestad i Østfold. Han har utdanning frå BI i Bergen, og arbeider i den kristne radiokanalen P7 som redaksjonssekretær. Ole Andreas har vore i oppdrag for Misjonsorganisasjon i Finnmark, han er no formann for Vik bedehus. ENTREPRENØR Jostein Oen as 5337 RONG Mobil år GRAVING SPRENGING TRANSPORT Toftøy Nærmiljøutval -arbeider for eit triveleg og godt nærmiljø for alle på Toftøy

6 6 Gebursdag E 85 år Sigrid Torsvik 9. januar år Astrid Margrete Vik 19. mars år Judit Rødset Vik 22. januar år Else Marie Furelid 21. januar 1949 Ragnhild Judith Larsen 25. januar år Idar Ove Vik 17. mars 1954 Åge Solsvik 18. mars år Marianne Aakernes 15. mars 1964 Anne Merete Flekstad Vik 22. mars år Asta Torsvik 15. januar år Beate Jensen 27. mars år Kjell Martin Solsvik 23. mars 1994 Død Brynjulf Torsvik fødd 10. august 1907 død 27. oktober 2013 Per Ottar Torsvik fødd 9. desember 1963 død 2. desember 2013 LIKAR SEG HEIME: Edith Nora Aundsen bur i Stockholm, men ein gong i året berre må ho heim til Vik. Edith på heimebane Eg får klump i halsen når eg stig over dørstokken og går inn i barndomsheimen min på Vik, seier Edith Nora Amundsen (83). Edith har budd det meste av livet i Tønsberg saman med mannen Arne. Etter at mannen døydde for nokre år sidan, flytta ho til Stockholm for å bu nærmare borna sine, Wenche og Rolf Per. Ho trivst godt i leilegheita si, der barnebarn og oldebarn ofte er på besøk, men: Barndomsheimen min på Loseberget betyr veldig mykje for meg. Eg må heim til Vik kvart år, og eg kvir meg kvar gong eg må forlata barndomsheimen. Når ho stig inn døra kjenner ho på gleda over å få koma heim. Det er som eg høyrer mor si stemme frå kjøkkenet, fortel Edith. Hjelpte bestefaren Då Edith og Arne gifta seg i 1950, budde dei i Torsvik og leigde hus hos tante Betsy. Men nesten kvar dag gjekk Edith sør til Vik for å hjelpa til på Loseberget, der bestefaren Ole Pedersen var sengeliggjande og trengde hjelp. Mannen min var sjømann i utanriksfart, så eg mønstra på same båt som han. Etter åtte år på sjøen har Edith besøkt mange hamner. Ho har vore i Japan og Den persiske gulf, for å nemna nokre stader. Strilen Det var stor glede på Loseberget då faren Peder, kom heim. Strilen (biletet), som båten hans heitte, var ofte ute på lange turar i fraktfart. Peder var godt kjent langs kysten. Frå Lofoten til Bergen segla han med tørrfisk, og når lasterommet var fullt av fisk, var det naudsynt å også lasta på dekk, heilt opp under styrehusglasa. Ved utreise frå Lofoten såg han mest ikkje over fiskerua, men det pakka seg på veg sørover. Når me høyrde 50-hestaren til Strilen runda Grønholmen, visste me at det hadde gått fint på denne turen også. Då var det stor stas for alle på Loseberget. Og faren hadde alltid noko godt med til barna. Måtte arbeida Edith veit kva hardt arbeid er, allereie i skulealder måtte ho arbeida som ein vaksen. Eg måtte opp i tretida om natta for å ro feringen og draga garn med bestefar. Broren Odd var også med, og roturen gjekk som regel mot Turøylandet. Me rodde årane bak, og bestefar framme. Det var litt kjeft å få når me ikkje klarte å ro i takt. Heime var mora uroleg for at ungane ikkje kom tidsnok heim til å nå skulen. Det var mange barn på Vik, og alltid nokon å vera saman med. Og på misjonsforeininga hos tante Ingeborg lærte ho å sy og strikka. Ein nyttig lærdom å ta med seg i livet, synest Edith.

7 Ein uteseglar frå Vik Minneord etter Brynjulf Torsvik Tore Vik er skippar på ein av dei største LNG-tankbåtar som fraktar flytande naturgass (LNG). Når han står på broen og styrer, er han 26 meter over havflata. Det er omtrent som han skulle stått på Rongesundbrua og styrt båten. Tore (42) bur på Rongesund saman med Kirsti Molaup. Han er son til Solbjørg og Per B. Vik. LNG-båten Tore er sjef på, fraktar nedkjølt Metangass med ein temperatur på minus 160 grader Celsius. Då vert gassen flytegass og omgjort til væske slik at me kan frakta store mengder, forklarer Tore. Når dei skal tømma tankane for LNG vert det tilført oksygen og LNGen utvidar seg mange hundre gongar når den går frå væskeform til gass. LNG vert brukt til drivstoff på nyare båtar. Torsvik Mur Alt i mur, puss og flisarbeid Det er Haugesundrederiet Knutsen som eig den 300 meter lange båten som kan lasta m3 LNG. Mannskapet Tore har med seg er på 26 personar. Kun tre av mannskapet inkludert meg sjølv er norske. Så langt har det gått fint, seier Tore. Fare for piratar Tore har lange turar. Han fraktar LNG rundt Afrika. Me brukar to månader på ein slik tur. Me lastar i Nigeria og fer til India. Når me seglar i Det indiske hav forbi Somalia har me full fart på båten (20 knop). Då vert det vanskeleg for piratar å borda båten og koma seg opp dei høge skutesidene som ruvar 16 meter over havflata. Me har ikkje vorte angripne av piratar, men høynar beredskapen når me er i dette området. Tore fortel at det er fint å segla gjennom Rødehavet. Betalar ein million - Når me passerer Suezkanalen må rederiet betala avgift på om lag ein million kroner. Gjennom Middelhavet går turen vidare til Spania for lossing av gassen som me har lasta inn i Gulfen. Det er mannskapskifte på Mauritius sør i Det Indiske Hav og i Qatar i Arabiske Gulfen. Trivst i seglbåten Tore starta sjømannsyrket i rederiet Bergesen for ni år sidan. Ei oppleving han trekkjer fram var då det i 1999 var jordskjelv i Tyrkia. Båten låg fortøyd ved kai og lossa i Zmit, ikkje langt frå Istanbul. Jordskjelvet inntraff midt på natta. Det sleit fortøyinga på båten, og det var store øydeleggjingar på land. Me var heldige som slapp unna skadar, når eg såg kva som vart rasert rundt oss, seier han. Sjømannslivet er eit fint yrke. Du får oppleva mykje når du ferdast rundt om i verda. Då er det er avslappande å koma heim og daffa i seglbåten som ventar på Vikavågen, seier Tore. 7 Vestlandets eldste mann, Brynjulf Torsvik frå Øygarden, er gått bort, 106 år gammal. Han etterlet seg 5 barn, 19 barnebarn, 48 oldebarn og 2 tippoldebarn. Med inngifte tel etterkomarane over 100 personar. Det er spesielt når nokon vert 106 år gammal, og heilt til det siste er klar i hovudet og interessert i familien og samtida. Slik var bestefar. Ein humørspreiar, oppteken av å lesa avisa kvar dag, og omsorgsfull for dei rundt seg. Bestefar vart fødd to år etter unionsoppløysinga med Sverige, var sju år då første verdskrigen braut ut, og var ti år då den russiske revolusjonen fann stad. Dette er historiske milepælar han ikkje visste så mykje om, men han hugsa godt alvoret som prega praten mellom dei vaksne då dei diskuterte krigen som gjekk føre seg i Europa for snart 100 år sidan. Andre verdskrigen, derimot, hugsa han svært godt, og som barnebarn var det alltid spennande å høyra historiar om krigen. Bestefar var ein klassisk fiskarbonde frå strilelandet som åt fisk og graut nesten kvar dag. Kaffi, snus og røyk slutta han med for ein mannsalder sidan. Han trente ikkje, men arbeidde alltid. Dette, kombinert med at humoren hadde stor plass i livet hans, kan vera noko av forklaringa på den unike helsa han hadde. For meg er bestefar eit førebilete på fleire område. Han var oppteken av kor viktig det er å vera ærleg, og æra forfedrane sine. At ein alltid skal jobba på, og ikkje bruka energien på å kjenna etter kvar det gjer vondt. Saman med bestemor Margit, som han gifta seg med i 1935 og held saman med til ho døydde i 2003, viste han kor stor verdi det er med ein stabil heim, der etterkomarane kan kjenna seg trygge og alltid velkomne. Bestefar levde lenge tett med kristendommen, men utan at han sjølv var personleg kristen. Som 95-åring tok han likevel imot Jesus, og resten av livet var det viktig for han å be mykje for familien og velsigna etterkomarane. Han døydde i trua på at me skal få sjå kvarandre att. Øystein Vik, yngst av 19 barnebarn.

8 Returadresse: Vikaskarven Norvald Vik 5337 Rong 8 Vil du kjøpa bygdeboka? Det er framleis mogleg å kjøpa Bygdeboka for Vik. Einkvar som har interesse av Vik si historie, bør ha denne i bokhylla si. Boka kan kjøpast for 500 kroner hos Thora Vik. Tlf: E-post: Juletrefest på Vik bedehus Tradisjonen tru vert det juletrefest på Vik bedehus, søndag 29. desember klokka 16. Dette er ei kjekk hending for heile familien med noko å bita i, juletregong og song av Barnekoret Lyskastaren. Vik får fiber til våren Våren 2014 får Vik ny infrastruktur for internett, TV og telefoni. BKK melder at dei har fått godt nok kundegrunnlag på Vik til at det løner seg å byggja ut fiberlinjer. Linjene skal ifølgje BKK koma i luft, i lag med straumen. Dette betyr at Vik vert rusta for framtidas internett og TV. Vikaskarven Redaktør: Øystein Vik I redaksjonen: Norvald Vik Ottar Vik Internett og e-post: Fire nummer pr. år. Trykkeri: Bodoni AS Song jula inn Skulemusikken og Barnekoret Lyskastaren var med då jula vart sunge inn i Blomvåg kyrkje. Både korpset og koret vil gjerne ha nye medlemmar neste år. Rong og Toftøy skulemusikkorps stilte opp i kyrkja søndag 15. desember og underheld med flott julemusikk under det tradisjonelle arrangementet Me syng jula inn. Barnekoret Lyskastaren, som held til i Vik bedehus, var også med og song julesongar. Dersom det er fleire barn som har lyst til å driva med song og musikk, er dei velkomne til å byrja i koret eller korpset. Barnekoret Lyskastaren startar opp att med øvingar måndag 6. januar i Vik bedehus. Då er det middag for heile familien klokka 16.45, og øving klokka Koret er for barn mellom 4 og 10 år. Palekastet i Svelgen er i nota Filmopptak frå palekast i Svelgen er no klart personar har vore med på prosjektet. Dei har brukt til saman over 200 timar, dei tre dagane filminga har pågått. Etter nyttår vert opptaka redigerte og sett saman til ein dokumentarfilm om det tradisjonsrike palefisket i Svelgen. Går alt etter planen vert den vist på Bygdetreffet i oktober Vi formidlar blomster til innland og utland Rong Senter Telefon: Postboks 107, 5331 Rong

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 23. mars 2014 Nr. 1 14. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Skapte historie Ein mann frå Vik deltok i grunnlovsprosessen i 1814. Side 2 Lite håp

Detaljer

karven Slokalavis for Vik i Øygarden

karven Slokalavis for Vik i Øygarden vika karven Slokalavis for Vik i Øygarden 14. august 2012 Nr. 2 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Mykje liv på Toftøydagen side 4-5 Side 6 og 7 Side 8 Stolt styrmann Vidar Vik leverer

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 17 DESEMBER 2009 NR 47 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Flotte konsertar I helga var det førjulskonsertar

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,-

Leidarsteidn. Årshefte 2005. Bømlo Tur- og Sogelag. Pris kr 60,- Leidarsteidn Årshefte 2005 Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr 60,- Innhald Forord ved leiar i Bømlo Tur- og Sogelag... s. 3 Styre og nemnder... s. 4 Espevær-bilete... s. 5 Frå Norsemann til Roerwater... s.

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

-Haugland var ein god skule - Haugland var ein god skule og den låg på ein fredfylt stad. Side 9

-Haugland var ein god skule - Haugland var ein god skule og den låg på ein fredfylt stad. Side 9 PÅSKA 2006 2. årgang Pris kr. 25.- "Porten til Hardanger"? Bør "Porten til Hardanger" bli mottoet for Uskedalen, som nyttast i all PR- og profileringsverksemd? Eller er til dømes "Sentrum i Kvinnherad"

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 Postens Billettservice www.billettservice.no Sjå: www.vanylvsfestivalen.no SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 1 TORSDAG 1 JULI 2010 NR 25 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Enkel å bygge Denne brua skulle vere ei grei

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer