NORSK DAMPSELSKAP STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK DAMPSELSKAP STYRET"

Transkript

1 NORSK DAMPSELSKAP STYRET Sak: 04/15 Kommunikasjonsstrategi for Norsk Dampselskap Saken behandles i Møtedato Saksnr. Styret i Norsk Dampselskap /2015 Saksbeh.: Sigrid Lerud Arkivkode:004, 010 Arkivsaksnr.: STYRELEDERS INNSTILLING Styret vedtar: Norsk Dampselskaps kommunikasjonsstrategi vedtas i henhold til vedlagte saksframlegg.

2 Saksutredning: GJELDENDE FORUTSETNINGER Vedtekter for Norsk Dampselskap Vedtak i sak 3/2015 ang handlingsplan og budsjett KOMMUNIKASJONSSTRATEGI I handlingsplanen vedtatt i sak 03/2015, nevnes kommunikasjonsarbeid og mediestrategi som viktige områder å jobbe videre med for NDS. Det er derfor utarbeidet en kommunikasjonsstrategi med tilhørende interessentanalyse. Dokumentet er førende for NDS sin kommunikasjon og vil danne grunnlag for kontakt med profesjonelle kommunikasjonsaktører, dersom økonomien tillater det i framtida. Dokumentet angir vår visjon og våre hovedmål for kommunikasjon: Norsk Dampselskap skal jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel. Visjon: Norsk Dampselskap skal bidra til at Norge tillater fritt salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske innen 2020, slik at alle nåværende røykere har et fullverdig, skadereduserende alternativ til tobakk. Posisjon: Norsk Dampselskap skal spørres til råds i alle saker som gjelder røykeslutt og damping og skal være en selvskreven deltaker i alle offentlige debatter rundt temaet. Kommunikasjonsstrategi med interessentanalyse er vedlagt dette saksframlegget. 2

3 Norsk Dampselskap Kommunikasjonsstrategi Norsk Dampselskaps visjon og hovedmål Norsk Dampselskap skal jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel. Visjon: Norsk Dampselskap skal bidra til at Norge tillater fritt salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske innen 2020, slik at alle nåværende røykere har et fullverdig, skadereduserende alternativ til tobakk. Posisjon: Norsk Dampselskap skal spørres til råds i alle saker som gjelder røykeslutt og damping og skal være en selvskreven deltaker i alle offentlige debatter rundt temaet. 2. Strategiske satsingsområder og utfordringer Satsingsområder: Nå fram overfor norske myndigheter, så vi får en akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske. Bidra til at dampen anerkjennes i samfunnet, som et skadereduserende alternativ til tobakk. Være synlig som en informasjonskanal for myndigheter, media, dampere og røykere. Være et talerør for damperne inn mot myndigheter og media. Strategiutforming: Utfordringer: Få flere medlemmer, så vi får nok tyngde. Det er mellom og dampere i Norge i dag. Minst halvparten av dem bør være medlemmer i NDS. Utfordringen er å bli sett og hørt. NDS må på offensiven. Når nyheter oppstår, må vi være der. Ikke to dager etter. Utfordringen er å ha tilstrekkelig beredskap med begrensede ressurser. NDS må finne samarbeidsparter. Flere interesseorganisasjoner som er enige om samme sak, virker sterkere enn en organisasjon alene. Utfordringen er å finne troverdige samarbeidsparter, som ikke allerede har bundet seg opp mot helsemyndighetene og legemiddelindustrien. 3

4 NDS må servere argumentasjon som helsemyndighetene kjøper. Utfordringen er å utforme vårt budskap slik at myndighetene ikke kan avvise det og slik at våre løsninger blir svarene på deres utfordringer. Analyse av målgrupper I vedlagte interessentanalyse er målgruppene vurdert. Positive Nøytrale Negative NDS sine betalende Finansdepartementet Legemiddelindustrien medlemmer. Forhandlere av dampeutstyr Helsepersonell Tobakksindustrien Dagens dampere Lokale myndigheter Røykere Media Opinionen Helsemyndighetene Stortingspolitikerne De positive interessentene henter sin informasjon fra media, sosiale medier kanskje særlig facebook og NDS sin hjemmeside og forum. En del av dem er også medlemmer i andre norske og utenlandske dampenettverk. Mange er kunnskapsrike og ser på dampen som en kampsak. De nøytrale interessentene henter sin informasjon fra fakta, forskning og de til en hver tid gjeldende lover og regler. De negative interessentene er en sammensatt gruppe. Røykere, media, stortingspolitikerne og opinionen henter sin informasjon fra norske og internasjonale medier, sosiale medier og i liten grad forskningsrapporter. Legemiddelindustrien og tobakksindustrien har sannsynligvis full oversikt over forskning og medier og leter med lys og lykte etter negative oppslag som kan brukes. Helsemyndighetene er svært konservative og ser så langt ut til å støtte seg til forskning som underbygger allerede vedtatte sannheter. De er lite mottakelige for nye funn og er svært redde for at normalisering av damping skal reversere det som er oppnådd mhp forebygging av tobakksskader. De stoler de mer på informasjon fra legemiddelindustrien og WHO enn på andre kilder, i tillegg til at de må følge rammer gitt i internasjonale avtaler. Ut fra interessentanalysen er det overfor de negative målgruppene vi må legge innsatsen. I tillegg er det viktig at NDS har en størst mulig medlemsmasse for å få tyngde. Legemiddelindustrien og tobakksindustrien har vi dessverre ikke ressurser til å greie å påvirke. Utspill mot dem er derfor ikke prioritert. Prioritering av målgrupper: 1. Media å nå fram i media vil være nøkkelen for å nå de fleste andre målgruppene 2. Dagens dampere jo større medlemsmasse, jo større tyngde. 3. Helsemyndigheter få til et forslag til en fornuftig regulering 4. Røykerne damp er et reelt alternativ som vil redde liv. 5. Stortingspolitikerne få et fornuftig reguleringsvedtak 4

5 Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side: Viktigst for røykere, dampere, media og helsemyndigheter Facebookgruppene: Viktigst for dampere og røykere som er på leit etter informasjon for røykeslutt Twitter: Kampverktøy og kilde til informasjon for media. Debattprogrammer: Opinionsdannende gjøre NDS kjent Aviser/nettaviser: Kampverktøy, folkeopplysning og opinionsdannende Fagråd: Direkte påvirkning av helsemyndigheter. Lobbyvirksomhet: Direkte påvirkning av politikerne. Aksjoner/aktivisme: Opinionsdannende, informasjon til røykere. 3. Budskap og framgangsmåter Hovedbudskap: Damp er et skadereduserende alternativ til tobakk. De negative interessentene: Helsemyndigheter. Metode: Kunnskapsformidling og opinionsdanning. Overbevise om at vi ikke har noe med tobakksindustrien å gjøre. Overbevise om at normalisering av damping vil være et pluss for folkehelsa og ikke et tilbakeslag for tobakkskadeforebyggingen. Viktige områder å gripe fatt i: Gatewayeffekten Dobbeltbruk (jfr nikotinplaster og nikotintyggegummi, som er tillatt nettopp fordi de øker sjansen for dobbeltbruk) Passiv damping. Mål: En fornuftig regulering av damping, dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske. Verktøy: Avisartikler Deltakelse i debatter Komme inn i tobakksskaderådet Twitter Hjemmesiden og offisiell fb-side Høringsinstans Direkte bidrag til forskriftstekst Røykere Metode: Opinionsdanning. Avlive myter som negative medieoppslag har gitt opphav til. Positiv påvirkning for å gjøre oppmerksom på alternativet som dampen utgjør. Viktige områder å gripe fatt i: Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. 5

6 Mål: Et røykfritt samfunn Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Deltakelse på Slutta.no og kommentarfelt i aviser Media Metode: Informasjon, produksjon av nyheter Viktige områder å gripe fatt i: Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Få ut korrekt informasjon Avsløre uredelighet hos helsemyndighetene Mål: NDS skal spørres til råds og nevnes når det lages artikler og oppslag om damping. Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Twitter Opinionen Metode: Mediedekning Viktige områder å gripe fatt i: Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Få ut korrekt informasjon Gatewayeffekten Passiv damping. Mål: Full aksept for damp som et skadereduserende alternativ til tobakk Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Stortingspolitikerne Metode: Avlive myter som negative medieoppslag har gitt opphav til. Positiv påvirkning for å gjøre oppmerksom på alternativet som dampen utgjør. Informasjon. Viktige områder å gripe fatt i: Helsegevinsten til damperne. Gatewayeffekten Passiv damping. 6

7 Mål: Flertall for en forskrift som regulerer damping, dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske på en fornuftig måte. Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Brev/mail direkte til politikerne Lobbyvirksomhet Finne samarbeidspartnere som kan levere samme budskap 4. Overordnede mål for kommunikasjonsvirksomheten Omdømme Norsk Dampselskap skal oppfattes som toneangivende, seriøs og uavhengig av kommersielle parter. Overordnede mål Norsk Dampselskap skal være den foretrukne informasjonskanalen og kommentargiveren når nyheter om damp oppstår. Norsk Dampselskaps hjemmeside og offisielle fb-side skal alltid være oppdatert på siste nytt innen forskning på damp. Norsk Dampselskap skal bidra konstruktivt til vurdering av forskning og regulering av damp. 5. Utfordringer for kommunikasjonsarbeidet Helsemyndighetene: Konspirasjonsteorier rundt samarbeid mellom NDS og tobakksindustrien er et problem. Om ikke direkte samarbeid, så i hvert fall at helsemyndighetene tror vi er nyttige løpegutter. Helsemyndighetenes tillit til legemiddelindustrien kan gjøre det vanskelig å nå fram med synspunkter som går på tvers. Både tobakksindustrien og legemiddelindustrien har store ressurser og et enormt propagandaapparat. Skal vi nå fram med våre synspunkter må vi komme rundt dette. Media: Sensasjonsnyheter selger bedre enn positive nyheter. Store organisasjoner med et merkenavn selger bedre enn en liten amatørklubb. Samtidig er media nøkkelen for oss til å bli kjent og få flere medlemmer. Her også er det viktig å avkle propaganda fra tobakksindustrien og legemiddelindustrien. Politikerne: De vil gjerne fremstå som ansvarlige og inneha populære standpunkt. Alt som ikke underbygger dette er dødfødt. Røykerne: Har blitt hetset og mobbet så lenge, at alt som smaker av pekefinger og slutt med det du driver med, vekker negative reaksjoner. Må informere positivt og gi et reelt valg av noe bedre. 7

8 Damperne: Må se at vi gjør noe. Helsepersonell: Må føle seg trygge på at rådene vi gir er holdbare. 6. Verdier og prinsipper for Norsk Dampselskaps kommunikasjonsarbeid Norsk Dampselskaps kommunikasjon skal oppleves som seriøs og etterrettelig av myndigheter, presse og opinion. Norsk Dampselskaps medlemmer skal oppleve at Norsk Dampselskap ivaretar dampernes interesser på en seriøs og uredd måte. 7. Norsk Dampselskaps strategiske kommunikasjonsoppgaver Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side: Viktigst for røykere, dampere, media og helsemyndigheter Facebookgruppene: Viktigst for dagens dampere og røykere som er på leit etter informasjon for røykeslutt Twitter: Kampverktøy og kilde til informasjon for media. Debattprogrammer: Opinionsdannende gjøre NDS kjent Aviser/nettaviser: Kampverktøy, folkeopplysning og opinionsdannende Fagråd: Direkte påvirkning av helsemyndigheter. Lobbyvirksomhet: Direkte påvirkning av politikerne Kommunikasjonsoppgave Siste nytt inne forskning på damp. NDS sine meninger Siste nyheter vedr regulering av damp Informasjon om NDS Sosial arena Informasjon om medlemsfordeler Teknisk og praktisk informasjon om damping, dampevæske og dampeutstyr. Medlemmene hjelper hverandre Medlemmene støtter hverandre ved røykeslutt Informasjon om NDS sitt arbeid eksternt Rekruttering til innsats for dampesaken Siste nytt innen forskning og regulering NDS sine meninger Formidling av fakta Formidling av NDS sine meninger. Leserbrev Kronikker Avisartikler Intervjuer Kommentarfelt Fortsette kampen for å bli medlem Personlige historier Mail/brevaksjoner Påvirkning mot de forskjellige partiene 8

9 8. Tiltaksplan kommende år Tid og penger Foreløpig har vi ikke penger til å gjennomføre mer enn det vi får til på frivillig basis. Når medlemskontingent innføres, vil ressursbruken vi kan tillate oss, være avhengig av hvor mange betalende medlemmer vi får. Pressemeldinger har ikke gitt stor uttelling så langt. Å prioritere en pressemeldingstjeneste er neppe god ressursbruk før vi har fått opparbeidet et navn. Frikjøp av tid eller ansettelse av informasjonsansvarlig er ideelt sett det beste. Dersom vi ikke har ressurser til dette, bør det prioriteres å hyre inn noen som kan lære oss litt om kommunikasjon og mediestrategi, evt sende noen på kurs. Uansett krever denne jobben mer enn vi kan klare i styret og vi bør derfor snarest sette ned en gruppe med en vaktordning som kan følge det som skjer og agere umiddelbart når det trengs. Vi bør også sette resultatmål for kommunikasjonsarbeidet, for bedre å kunne vurdere om vi kommer noen vei. Målene må være realistiske, men likevel såpass høye at vi har noe å strekke oss etter. Resultatmål Øke antall følgere på Twitter fra 95 til 1000 i løpet av 2015 Øke antall følgere på fb-siden fra 3200 til 5000 i løpet av 2015 Oppnå 100 retweets på minst 10 saker i løpet av året. Få minst ett presseoppslag om dampesaken på grunn av virksomheten første halvår Aktivitetsplan: Etablere en presse/nyhetsgruppe med vaktordning for gjennomgang av nasjonale og internasjonale kanaler for nyheter om damp. Etablere rutiner for publisering og prioritering av nyheter og oppslag Evaluere og omarbeide hjemmesiden. Evaluere og oppgradere forumet. Iverksette mailaksjon mot stortingspolitikere Lage opplegg for kontakt mot politiske partier mot neste landsmøtesesong om mulig få damp inn i partiprogrammene. Etablere samarbeid med to til tre organisasjoner utenom dampemiljøet, som kan støtte NDS sine synspunkt. 9. Roller og ansvar Leder Kjell Marius Jenssen: Oversikt og hovedansvar for økonomien og strategien. Delta overfor media og politikere når det er nødvendig. Overordnet ansvar for vårt bidrag til utforming av nytt regelverk. Sikre at vi holder oss innenfor lovlige rammer og at innspill til regelverket er juridisk holdbare Nestleder Sven-Egil Sørby: Være tydelig og synlig overfor medlemmene. Ansvar for utarbeidelse av vår profil mot medlemmene. Få alle dampere til å ønske å engasjere seg i «Kampen for Dampen» og gi dem en følelse av eierskap til NDS og dampesaken. 9

10 Utarbeidelse av sosiale arrangementer, kampanjer, verving og medlembygging. Kasserer Jan Arild Gjemble: Holde oversikt over økonomien. Finne ut hvordan kontingent kan innkreves. Ha hovedansvar for å jobbe med å skaffe penger til foreningen. Kan kjøpe tjenester til regnskapsførsel, fakturautsending osv, eventuelt delegere dette til noen utenfor styret. Sekretær Sigrid Lerud: Jobbe med utarbeidelse av strategi, ha ansvar for markedsføring og utarbeidelse av informasjonsmateriell. Være med på utforming av vårt innspill til nytt regelverk. Styremedlem Thomas Haugen : Ansvar for kunnskapsinnhenting og formidling til medlemmene og til andre som trenger informasjonen. Ansvar for admins på sosiale media. Styremedlem Cathrine Aragasan Ahmed Skårn: Ansvar for politisk arbeid. Jobbe med markedsføring, regelverk og finansiering. Styremedlem Jan Einar Wold: Kunnskap, markedsføring, media, informasjon. Være det kunnskapsrike ansiktet til NDS utad. Styremedlem Sebastian Tømmerbakk: Har ansvar for NDS på sosiale medier. Utforming av grupper, profilbilder, følge med på hvordan de brukes og tilpasse sider og grupper på fb. Følge med på om andre kanaler dukker opp, der NDS bør være tilstede. Finne ut av hvordan sosiale medier kan brukes for å skaffe inntekter og flere medlemmer. Styremedlem Helge Andersen: Design og IT-ansvarlig. Ansvar for hjemmesider og ansvar for medlemsregister. Bistå med løsning for kontingentinnkreving. Vedlegg: Interessentanalyse 10

11 Interessentanalyse for Norsk Dampselskaps kommunikasjonsstrategi Denne interessentanalysen er utarbeidet som et underlag for Norsk dampselskaps kommunikasjonsstrategi. I arbeidet har vi forsøkt å identifisere hvem som har behov for informasjon, hvordan de påvirkes av denne informasjonen og hva vi vil oppnå med å sørge for en god og konstruktiv informasjon. I arbeidet er det også identifisert parter som har en egen informasjonsagenda, som ikke samsvarer med Norsk Dampselskaps agenda. I interessentkartet er de forskjellige aktørene gruppert i forhold til sin hovedinteresse. Kartet er forenklet og noen av aktørene kunne kanskje vært representert flere steder. Etter kartet finnes en verbal vurdering av interessentene og en vurdering av hva de anser som viktig og hvordan det bør påvirke vår informasjon mot dem. 11

12 Det økonomiske aspektet. Overfor en del av interessentene er det økonomiske aspektet viktigst: For NDS sine betalende medlemmer, er det viktig at de får «valuta» for pengene, gjennom at vi får gjennomslag for dampesaken. For legemiddelindustrien, vil tap av inntekter fra salg av røykeavvenningsprodukter, samt lavere inntekter fra medikamenter for behandling av røykerelaterte sykdommer være viktig. For tobakksindustrien vi tap av inntekter fra salg av tobakksprodukter være viktig. For Finansdepartementet vil bortfall av avgiftsinntekter og bortfall av kostnader til behandling av røykerelaterte sykdommer være viktig. For forhandlere av dampeutstyr vil muligheten for økt salg være viktig. Positive Nøytrale Negative NDS sine betalende Finansdepartementet Legemiddelindustrien medlemmer. Forhandlere av dampeutstyr Tobakksindustrien I forhold til dampesaken bør man nok innse at vi ikke kan klare å snu de to negative interessentene til verken nøytrale eller positive med de ressursene vi har til rådighet. Hovedjobben må derfor legges i å minimum beholde Finansdepartementet i en nøytral posisjon, ved å godtgjøre at kostnadsreduksjonen ved helsegevinsten er større enn avgiftsreduksjonen på tobakksvarer. I tillegg må de to positive interessentene beholdes positive, ved å oppnå resultater og stadig informere om dem. Normer og moral. Disse interessentene vurderer NDS ut fra om vi etterlever eller bryter toneangivende normer og moral i samfunnet. De forskjellige interessentene vil sannsynligvis oppfatte normer og moral forskjellig. NDS må tilpasse sin kommunikasjon slik at den treffer de forskjellige interessentgruppene på riktig plan. En kommunikasjon som gagner dampesaken bidrar til at interessentene føler at de kan være enige i budskapet. For mediene er det viktig å informere og opplyse, men de har også et underliggende mål om å «selge aviser» For dagens dampere er det viktig å vite at dampen er tryggere enn tobakk og å ha tilgang til effektivt utstyr for ikke å ende tilbake til røykingen. For røykerne er det viktig at det finnes lett tilgjengelig informasjon om at det finnes et reelt alternativ til tobakk og at det er et reelt valg for skadereduksjon. Damp må være valgbart og fordelene må være åpenbare. For helsepersonell er det viktig å være informert om at det finnes et reelt alternativ til tobakk og de bør kunne informere om det reelle valget for skadereduksjon. For opinionen må damp som et nytelsesmiddel framstå helt forskjellig fra tobakk og som et skadereduserende alternativ til tobakk, hvis det skal være akseptabelt. Positive Nøytrale Negative Dagens dampere Helsepersonell Røykere Media Opinionen 12

13 Utfordringen i forhold til å beholde dagens dampere som positive, er å avkle alle bevisst fabrikkerte negative nyheter, før de får gjort skade. Det gjelder også å bidra til en god regulering av dampen i framtida. Den samme utfordringen i forhold til fabrikkerte negative nyheter gjelder overfor helsepersonell. De bør også utstyres med erfaringer fra reell helsegevinst som NDS sine medlemmer opplever. Røykere trenger generell informasjon om damp. Oppheving av reklameforbudet hadde vært en god hjelp i dette. Informasjon om røykens skadevirkninger har de allerede. De må møtes med sammenligninger som viser hvor mye bedre dampen er. Igjen er hovedutfordringen å tilbakevise fabrikkerte negative nyheter raskt og godt. Overfor mediene er hovedutfordringen at «skandalenyheter» og «skrekkbilder» selger mye bedre enn positive nyheter. Her er det viktig å fore dem med skyts som heller rammer legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Vi må greie å vise at det er legemiddelindustrien og tobakksindustrien som taper på at dampen erstatter røyk, og at vinnerne er samfunnet og de som røyker i dag. Opinionen blir stort sett dannet i mediene og hvis vi når fram der er mye av jobben gjort. Her må vi også spille på forskjellene mellom damp og røyk for å komme moralismen til livs. Vi skal ikke bruke analogier mot koffein og alkohol, fordi dette ligner for mye på legaliseringsargumenter som brukes i debatten rundt cannabis. Et viktig virkemiddel overfor opinionen er også å finne samarbeidspartnere. Samme budskap spredt fra flere kilder virker mer effektivt. Lov og makt Myndighetene lager og forvalter regelverket. For helsemyndighetene er visjonen om et tobakksfritt samfunn hovedvisjonen. Det skal vi hjelpe dem med. For stortingspolitikerne er opinionen og skadereduksjon viktig. For noen er også moral et viktig aspekt. For lokale myndigheter er styring i samsvar med overordnede regler viktig. Positive Nøytrale Negative Lokale myndigheter Helsemyndighetene Stortingspolitikerne Overfor helsemyndighetene kreves det knalltøff argumentasjon i forhold til skadereduksjonsprinsippet og brukermedvirkning. Tradisjonelt har legemiddelindustrien stor innflytelse på helsemyndighetene og de har store ressurser. Å forsøke å avkle legemiddelindustrien vil bli avfeid som konspirasjonsteori. Her er det viktig at vi tydeliggjør at dampesaken og tobakksindustrien ikke har noe til felles og at mye av de rapportene og nyhetene som florerer, kan medføre at de løper tobakksindustriens ærend. Skadereduksjonsprinsippet har nådd inn, men må tydeliggjøres. Vi må være med å sette agendaen når forskrifter skal utarbeides og vi må bidra til fagkunnskap av alle krefter. Overfor stortingspolitikerne er det viktig at vi sørger for at historien til deres velgere blir kjent. De må se at dette gjelder mennesker av kjøtt og blod, som har fått en forbedring av 13

14 livskvaliteten som følge av damp. De må også møtes med argumenter om at damp ikke er farlig, selv om dampen kan ligne på røyk. Noen av stortingspolitikerne er også programforpliktet til å være skeptiske i forhold til nytelsesmidler. Overfor disse er det særlig viktig å bruke argumenter rundt skadereduksjon og folkehelse. Lokale myndigheter forholder seg stort sett til sentrale lover og forskrifter. Får vi en god forskrift, vil lokale myndigheter forholde seg til den. Lokale myndigheter trenger ikke å prioriteres før en forskrift er på plass. Da vil det være riktig å følge opp håndhevelsen om nødvendig. 14

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Vest-Finnmark Regionråd 12.5.2015 Program 0900 1) Det politiske system og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Den store norske dampeundersøkelsen

Den store norske dampeundersøkelsen Den store norske dampeundersøkelsen En undersøkelse om bruk av esigaretter Forfatter: Helene Berg På oppdrag for Norsk dampselskap Oktober 2017 Forord Denne undersøkelsen er bestilt av Norsk dampselskap

Detaljer

Lobbeboka. 1 Hva er lobbing... Som en del av OK- boka for VOFO- ansatte regionalt og nasjonalt presenteres her en ny og revidert utgave av Lobbeboka.

Lobbeboka. 1 Hva er lobbing... Som en del av OK- boka for VOFO- ansatte regionalt og nasjonalt presenteres her en ny og revidert utgave av Lobbeboka. Lobbeboka Som en del av OK- boka for VOFO- ansatte regionalt og nasjonalt presenteres her en ny og revidert utgave av Lobbeboka. I miljøet for voksnes læring er det mange som behersker lobbekunsten godt,

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Sammen skaper vi håp:

Sammen skaper vi håp: < kreftforeningen.no Sammen skaper vi håp: Kreftforeningen vil bidra til at flere unngår å få kreft. Hvordan stimulere til helsefremmende livsstil - tobakk Forebygging eller helsefremming? Hva er en helsefremmende

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Kommunikasjonstenking

Kommunikasjonstenking Kommunikasjonstenking Skognæringa Kyst Morten Stene Stjørdal 23.10.13 Hvorfor kommunikasjon? Et virkemiddel for å nå mål Mål Alle virksomheter står konstant samspill med omgivelsen og interessenter Handlinger

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF

Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF Alt henger sammen Saken din, organisasjonen din, vennene dine, «fiendene» dine, samfunnet generelt, politikere,

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Kommunikasjonsplan. - Utredning av kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Kommunikasjonsplan. - Utredning av kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Kommunikasjonsplan - Utredning av kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Målsetting for kommunikasjon 1. Sikre at alle interessenter blir ivaretatt gjennom en åpen kommunikasjon

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Innledning til Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Kommunikasjon i og med mediene Utgangspunktet Massemediene er blitt den sentrale arena for kampen om politisk makt, og spiller en viktig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Hva er strategisk kommunikasjon? Målrettet bruk av kommunikasjon skal bidra til at vi når de målene vi har satt oss. Kommunikasjon er ett av flere virkemidler - kanskje et av de

Detaljer

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi NKRF på vakt for fellesskapets verdier Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi, januar 2011 Innhold 2 Innledning og bakgrunn 4 Hovedutfordringer for kommunikasjon 6 Politikk vs. fag Uklar hovedstrategi

Detaljer

Kontakt med media trussel eller mulighet?

Kontakt med media trussel eller mulighet? Kontakt med media trussel eller mulighet? NTFs tillitsvalgtkurs 2.- 3. februar 2015 Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef i NTF Informasjon Generell definisjon av informasjon: «Velformede data som gir

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Politisk påvirkning - under mindretall og flertall Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer