NORSK DAMPSELSKAP STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK DAMPSELSKAP STYRET"

Transkript

1 NORSK DAMPSELSKAP STYRET Sak: 04/15 Kommunikasjonsstrategi for Norsk Dampselskap Saken behandles i Møtedato Saksnr. Styret i Norsk Dampselskap /2015 Saksbeh.: Sigrid Lerud Arkivkode:004, 010 Arkivsaksnr.: STYRELEDERS INNSTILLING Styret vedtar: Norsk Dampselskaps kommunikasjonsstrategi vedtas i henhold til vedlagte saksframlegg.

2 Saksutredning: GJELDENDE FORUTSETNINGER Vedtekter for Norsk Dampselskap Vedtak i sak 3/2015 ang handlingsplan og budsjett KOMMUNIKASJONSSTRATEGI I handlingsplanen vedtatt i sak 03/2015, nevnes kommunikasjonsarbeid og mediestrategi som viktige områder å jobbe videre med for NDS. Det er derfor utarbeidet en kommunikasjonsstrategi med tilhørende interessentanalyse. Dokumentet er førende for NDS sin kommunikasjon og vil danne grunnlag for kontakt med profesjonelle kommunikasjonsaktører, dersom økonomien tillater det i framtida. Dokumentet angir vår visjon og våre hovedmål for kommunikasjon: Norsk Dampselskap skal jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel. Visjon: Norsk Dampselskap skal bidra til at Norge tillater fritt salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske innen 2020, slik at alle nåværende røykere har et fullverdig, skadereduserende alternativ til tobakk. Posisjon: Norsk Dampselskap skal spørres til råds i alle saker som gjelder røykeslutt og damping og skal være en selvskreven deltaker i alle offentlige debatter rundt temaet. Kommunikasjonsstrategi med interessentanalyse er vedlagt dette saksframlegget. 2

3 Norsk Dampselskap Kommunikasjonsstrategi Norsk Dampselskaps visjon og hovedmål Norsk Dampselskap skal jobbe for akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel. Visjon: Norsk Dampselskap skal bidra til at Norge tillater fritt salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske innen 2020, slik at alle nåværende røykere har et fullverdig, skadereduserende alternativ til tobakk. Posisjon: Norsk Dampselskap skal spørres til råds i alle saker som gjelder røykeslutt og damping og skal være en selvskreven deltaker i alle offentlige debatter rundt temaet. 2. Strategiske satsingsområder og utfordringer Satsingsområder: Nå fram overfor norske myndigheter, så vi får en akseptabel statlig regulering av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske. Bidra til at dampen anerkjennes i samfunnet, som et skadereduserende alternativ til tobakk. Være synlig som en informasjonskanal for myndigheter, media, dampere og røykere. Være et talerør for damperne inn mot myndigheter og media. Strategiutforming: Utfordringer: Få flere medlemmer, så vi får nok tyngde. Det er mellom og dampere i Norge i dag. Minst halvparten av dem bør være medlemmer i NDS. Utfordringen er å bli sett og hørt. NDS må på offensiven. Når nyheter oppstår, må vi være der. Ikke to dager etter. Utfordringen er å ha tilstrekkelig beredskap med begrensede ressurser. NDS må finne samarbeidsparter. Flere interesseorganisasjoner som er enige om samme sak, virker sterkere enn en organisasjon alene. Utfordringen er å finne troverdige samarbeidsparter, som ikke allerede har bundet seg opp mot helsemyndighetene og legemiddelindustrien. 3

4 NDS må servere argumentasjon som helsemyndighetene kjøper. Utfordringen er å utforme vårt budskap slik at myndighetene ikke kan avvise det og slik at våre løsninger blir svarene på deres utfordringer. Analyse av målgrupper I vedlagte interessentanalyse er målgruppene vurdert. Positive Nøytrale Negative NDS sine betalende Finansdepartementet Legemiddelindustrien medlemmer. Forhandlere av dampeutstyr Helsepersonell Tobakksindustrien Dagens dampere Lokale myndigheter Røykere Media Opinionen Helsemyndighetene Stortingspolitikerne De positive interessentene henter sin informasjon fra media, sosiale medier kanskje særlig facebook og NDS sin hjemmeside og forum. En del av dem er også medlemmer i andre norske og utenlandske dampenettverk. Mange er kunnskapsrike og ser på dampen som en kampsak. De nøytrale interessentene henter sin informasjon fra fakta, forskning og de til en hver tid gjeldende lover og regler. De negative interessentene er en sammensatt gruppe. Røykere, media, stortingspolitikerne og opinionen henter sin informasjon fra norske og internasjonale medier, sosiale medier og i liten grad forskningsrapporter. Legemiddelindustrien og tobakksindustrien har sannsynligvis full oversikt over forskning og medier og leter med lys og lykte etter negative oppslag som kan brukes. Helsemyndighetene er svært konservative og ser så langt ut til å støtte seg til forskning som underbygger allerede vedtatte sannheter. De er lite mottakelige for nye funn og er svært redde for at normalisering av damping skal reversere det som er oppnådd mhp forebygging av tobakksskader. De stoler de mer på informasjon fra legemiddelindustrien og WHO enn på andre kilder, i tillegg til at de må følge rammer gitt i internasjonale avtaler. Ut fra interessentanalysen er det overfor de negative målgruppene vi må legge innsatsen. I tillegg er det viktig at NDS har en størst mulig medlemsmasse for å få tyngde. Legemiddelindustrien og tobakksindustrien har vi dessverre ikke ressurser til å greie å påvirke. Utspill mot dem er derfor ikke prioritert. Prioritering av målgrupper: 1. Media å nå fram i media vil være nøkkelen for å nå de fleste andre målgruppene 2. Dagens dampere jo større medlemsmasse, jo større tyngde. 3. Helsemyndigheter få til et forslag til en fornuftig regulering 4. Røykerne damp er et reelt alternativ som vil redde liv. 5. Stortingspolitikerne få et fornuftig reguleringsvedtak 4

5 Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side: Viktigst for røykere, dampere, media og helsemyndigheter Facebookgruppene: Viktigst for dampere og røykere som er på leit etter informasjon for røykeslutt Twitter: Kampverktøy og kilde til informasjon for media. Debattprogrammer: Opinionsdannende gjøre NDS kjent Aviser/nettaviser: Kampverktøy, folkeopplysning og opinionsdannende Fagråd: Direkte påvirkning av helsemyndigheter. Lobbyvirksomhet: Direkte påvirkning av politikerne. Aksjoner/aktivisme: Opinionsdannende, informasjon til røykere. 3. Budskap og framgangsmåter Hovedbudskap: Damp er et skadereduserende alternativ til tobakk. De negative interessentene: Helsemyndigheter. Metode: Kunnskapsformidling og opinionsdanning. Overbevise om at vi ikke har noe med tobakksindustrien å gjøre. Overbevise om at normalisering av damping vil være et pluss for folkehelsa og ikke et tilbakeslag for tobakkskadeforebyggingen. Viktige områder å gripe fatt i: Gatewayeffekten Dobbeltbruk (jfr nikotinplaster og nikotintyggegummi, som er tillatt nettopp fordi de øker sjansen for dobbeltbruk) Passiv damping. Mål: En fornuftig regulering av damping, dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske. Verktøy: Avisartikler Deltakelse i debatter Komme inn i tobakksskaderådet Twitter Hjemmesiden og offisiell fb-side Høringsinstans Direkte bidrag til forskriftstekst Røykere Metode: Opinionsdanning. Avlive myter som negative medieoppslag har gitt opphav til. Positiv påvirkning for å gjøre oppmerksom på alternativet som dampen utgjør. Viktige områder å gripe fatt i: Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. 5

6 Mål: Et røykfritt samfunn Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Deltakelse på Slutta.no og kommentarfelt i aviser Media Metode: Informasjon, produksjon av nyheter Viktige områder å gripe fatt i: Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Få ut korrekt informasjon Avsløre uredelighet hos helsemyndighetene Mål: NDS skal spørres til råds og nevnes når det lages artikler og oppslag om damping. Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Twitter Opinionen Metode: Mediedekning Viktige områder å gripe fatt i: Avkle propaganda fra legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Få ut korrekt informasjon Gatewayeffekten Passiv damping. Mål: Full aksept for damp som et skadereduserende alternativ til tobakk Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Stortingspolitikerne Metode: Avlive myter som negative medieoppslag har gitt opphav til. Positiv påvirkning for å gjøre oppmerksom på alternativet som dampen utgjør. Informasjon. Viktige områder å gripe fatt i: Helsegevinsten til damperne. Gatewayeffekten Passiv damping. 6

7 Mål: Flertall for en forskrift som regulerer damping, dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske på en fornuftig måte. Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side Avisartikler Deltakelse i debatter Leserbrev Brev/mail direkte til politikerne Lobbyvirksomhet Finne samarbeidspartnere som kan levere samme budskap 4. Overordnede mål for kommunikasjonsvirksomheten Omdømme Norsk Dampselskap skal oppfattes som toneangivende, seriøs og uavhengig av kommersielle parter. Overordnede mål Norsk Dampselskap skal være den foretrukne informasjonskanalen og kommentargiveren når nyheter om damp oppstår. Norsk Dampselskaps hjemmeside og offisielle fb-side skal alltid være oppdatert på siste nytt innen forskning på damp. Norsk Dampselskap skal bidra konstruktivt til vurdering av forskning og regulering av damp. 5. Utfordringer for kommunikasjonsarbeidet Helsemyndighetene: Konspirasjonsteorier rundt samarbeid mellom NDS og tobakksindustrien er et problem. Om ikke direkte samarbeid, så i hvert fall at helsemyndighetene tror vi er nyttige løpegutter. Helsemyndighetenes tillit til legemiddelindustrien kan gjøre det vanskelig å nå fram med synspunkter som går på tvers. Både tobakksindustrien og legemiddelindustrien har store ressurser og et enormt propagandaapparat. Skal vi nå fram med våre synspunkter må vi komme rundt dette. Media: Sensasjonsnyheter selger bedre enn positive nyheter. Store organisasjoner med et merkenavn selger bedre enn en liten amatørklubb. Samtidig er media nøkkelen for oss til å bli kjent og få flere medlemmer. Her også er det viktig å avkle propaganda fra tobakksindustrien og legemiddelindustrien. Politikerne: De vil gjerne fremstå som ansvarlige og inneha populære standpunkt. Alt som ikke underbygger dette er dødfødt. Røykerne: Har blitt hetset og mobbet så lenge, at alt som smaker av pekefinger og slutt med det du driver med, vekker negative reaksjoner. Må informere positivt og gi et reelt valg av noe bedre. 7

8 Damperne: Må se at vi gjør noe. Helsepersonell: Må føle seg trygge på at rådene vi gir er holdbare. 6. Verdier og prinsipper for Norsk Dampselskaps kommunikasjonsarbeid Norsk Dampselskaps kommunikasjon skal oppleves som seriøs og etterrettelig av myndigheter, presse og opinion. Norsk Dampselskaps medlemmer skal oppleve at Norsk Dampselskap ivaretar dampernes interesser på en seriøs og uredd måte. 7. Norsk Dampselskaps strategiske kommunikasjonsoppgaver Verktøy: Hjemmeside/offisiell fb side: Viktigst for røykere, dampere, media og helsemyndigheter Facebookgruppene: Viktigst for dagens dampere og røykere som er på leit etter informasjon for røykeslutt Twitter: Kampverktøy og kilde til informasjon for media. Debattprogrammer: Opinionsdannende gjøre NDS kjent Aviser/nettaviser: Kampverktøy, folkeopplysning og opinionsdannende Fagråd: Direkte påvirkning av helsemyndigheter. Lobbyvirksomhet: Direkte påvirkning av politikerne Kommunikasjonsoppgave Siste nytt inne forskning på damp. NDS sine meninger Siste nyheter vedr regulering av damp Informasjon om NDS Sosial arena Informasjon om medlemsfordeler Teknisk og praktisk informasjon om damping, dampevæske og dampeutstyr. Medlemmene hjelper hverandre Medlemmene støtter hverandre ved røykeslutt Informasjon om NDS sitt arbeid eksternt Rekruttering til innsats for dampesaken Siste nytt innen forskning og regulering NDS sine meninger Formidling av fakta Formidling av NDS sine meninger. Leserbrev Kronikker Avisartikler Intervjuer Kommentarfelt Fortsette kampen for å bli medlem Personlige historier Mail/brevaksjoner Påvirkning mot de forskjellige partiene 8

9 8. Tiltaksplan kommende år Tid og penger Foreløpig har vi ikke penger til å gjennomføre mer enn det vi får til på frivillig basis. Når medlemskontingent innføres, vil ressursbruken vi kan tillate oss, være avhengig av hvor mange betalende medlemmer vi får. Pressemeldinger har ikke gitt stor uttelling så langt. Å prioritere en pressemeldingstjeneste er neppe god ressursbruk før vi har fått opparbeidet et navn. Frikjøp av tid eller ansettelse av informasjonsansvarlig er ideelt sett det beste. Dersom vi ikke har ressurser til dette, bør det prioriteres å hyre inn noen som kan lære oss litt om kommunikasjon og mediestrategi, evt sende noen på kurs. Uansett krever denne jobben mer enn vi kan klare i styret og vi bør derfor snarest sette ned en gruppe med en vaktordning som kan følge det som skjer og agere umiddelbart når det trengs. Vi bør også sette resultatmål for kommunikasjonsarbeidet, for bedre å kunne vurdere om vi kommer noen vei. Målene må være realistiske, men likevel såpass høye at vi har noe å strekke oss etter. Resultatmål Øke antall følgere på Twitter fra 95 til 1000 i løpet av 2015 Øke antall følgere på fb-siden fra 3200 til 5000 i løpet av 2015 Oppnå 100 retweets på minst 10 saker i løpet av året. Få minst ett presseoppslag om dampesaken på grunn av virksomheten første halvår Aktivitetsplan: Etablere en presse/nyhetsgruppe med vaktordning for gjennomgang av nasjonale og internasjonale kanaler for nyheter om damp. Etablere rutiner for publisering og prioritering av nyheter og oppslag Evaluere og omarbeide hjemmesiden. Evaluere og oppgradere forumet. Iverksette mailaksjon mot stortingspolitikere Lage opplegg for kontakt mot politiske partier mot neste landsmøtesesong om mulig få damp inn i partiprogrammene. Etablere samarbeid med to til tre organisasjoner utenom dampemiljøet, som kan støtte NDS sine synspunkt. 9. Roller og ansvar Leder Kjell Marius Jenssen: Oversikt og hovedansvar for økonomien og strategien. Delta overfor media og politikere når det er nødvendig. Overordnet ansvar for vårt bidrag til utforming av nytt regelverk. Sikre at vi holder oss innenfor lovlige rammer og at innspill til regelverket er juridisk holdbare Nestleder Sven-Egil Sørby: Være tydelig og synlig overfor medlemmene. Ansvar for utarbeidelse av vår profil mot medlemmene. Få alle dampere til å ønske å engasjere seg i «Kampen for Dampen» og gi dem en følelse av eierskap til NDS og dampesaken. 9

10 Utarbeidelse av sosiale arrangementer, kampanjer, verving og medlembygging. Kasserer Jan Arild Gjemble: Holde oversikt over økonomien. Finne ut hvordan kontingent kan innkreves. Ha hovedansvar for å jobbe med å skaffe penger til foreningen. Kan kjøpe tjenester til regnskapsførsel, fakturautsending osv, eventuelt delegere dette til noen utenfor styret. Sekretær Sigrid Lerud: Jobbe med utarbeidelse av strategi, ha ansvar for markedsføring og utarbeidelse av informasjonsmateriell. Være med på utforming av vårt innspill til nytt regelverk. Styremedlem Thomas Haugen : Ansvar for kunnskapsinnhenting og formidling til medlemmene og til andre som trenger informasjonen. Ansvar for admins på sosiale media. Styremedlem Cathrine Aragasan Ahmed Skårn: Ansvar for politisk arbeid. Jobbe med markedsføring, regelverk og finansiering. Styremedlem Jan Einar Wold: Kunnskap, markedsføring, media, informasjon. Være det kunnskapsrike ansiktet til NDS utad. Styremedlem Sebastian Tømmerbakk: Har ansvar for NDS på sosiale medier. Utforming av grupper, profilbilder, følge med på hvordan de brukes og tilpasse sider og grupper på fb. Følge med på om andre kanaler dukker opp, der NDS bør være tilstede. Finne ut av hvordan sosiale medier kan brukes for å skaffe inntekter og flere medlemmer. Styremedlem Helge Andersen: Design og IT-ansvarlig. Ansvar for hjemmesider og ansvar for medlemsregister. Bistå med løsning for kontingentinnkreving. Vedlegg: Interessentanalyse 10

11 Interessentanalyse for Norsk Dampselskaps kommunikasjonsstrategi Denne interessentanalysen er utarbeidet som et underlag for Norsk dampselskaps kommunikasjonsstrategi. I arbeidet har vi forsøkt å identifisere hvem som har behov for informasjon, hvordan de påvirkes av denne informasjonen og hva vi vil oppnå med å sørge for en god og konstruktiv informasjon. I arbeidet er det også identifisert parter som har en egen informasjonsagenda, som ikke samsvarer med Norsk Dampselskaps agenda. I interessentkartet er de forskjellige aktørene gruppert i forhold til sin hovedinteresse. Kartet er forenklet og noen av aktørene kunne kanskje vært representert flere steder. Etter kartet finnes en verbal vurdering av interessentene og en vurdering av hva de anser som viktig og hvordan det bør påvirke vår informasjon mot dem. 11

12 Det økonomiske aspektet. Overfor en del av interessentene er det økonomiske aspektet viktigst: For NDS sine betalende medlemmer, er det viktig at de får «valuta» for pengene, gjennom at vi får gjennomslag for dampesaken. For legemiddelindustrien, vil tap av inntekter fra salg av røykeavvenningsprodukter, samt lavere inntekter fra medikamenter for behandling av røykerelaterte sykdommer være viktig. For tobakksindustrien vi tap av inntekter fra salg av tobakksprodukter være viktig. For Finansdepartementet vil bortfall av avgiftsinntekter og bortfall av kostnader til behandling av røykerelaterte sykdommer være viktig. For forhandlere av dampeutstyr vil muligheten for økt salg være viktig. Positive Nøytrale Negative NDS sine betalende Finansdepartementet Legemiddelindustrien medlemmer. Forhandlere av dampeutstyr Tobakksindustrien I forhold til dampesaken bør man nok innse at vi ikke kan klare å snu de to negative interessentene til verken nøytrale eller positive med de ressursene vi har til rådighet. Hovedjobben må derfor legges i å minimum beholde Finansdepartementet i en nøytral posisjon, ved å godtgjøre at kostnadsreduksjonen ved helsegevinsten er større enn avgiftsreduksjonen på tobakksvarer. I tillegg må de to positive interessentene beholdes positive, ved å oppnå resultater og stadig informere om dem. Normer og moral. Disse interessentene vurderer NDS ut fra om vi etterlever eller bryter toneangivende normer og moral i samfunnet. De forskjellige interessentene vil sannsynligvis oppfatte normer og moral forskjellig. NDS må tilpasse sin kommunikasjon slik at den treffer de forskjellige interessentgruppene på riktig plan. En kommunikasjon som gagner dampesaken bidrar til at interessentene føler at de kan være enige i budskapet. For mediene er det viktig å informere og opplyse, men de har også et underliggende mål om å «selge aviser» For dagens dampere er det viktig å vite at dampen er tryggere enn tobakk og å ha tilgang til effektivt utstyr for ikke å ende tilbake til røykingen. For røykerne er det viktig at det finnes lett tilgjengelig informasjon om at det finnes et reelt alternativ til tobakk og at det er et reelt valg for skadereduksjon. Damp må være valgbart og fordelene må være åpenbare. For helsepersonell er det viktig å være informert om at det finnes et reelt alternativ til tobakk og de bør kunne informere om det reelle valget for skadereduksjon. For opinionen må damp som et nytelsesmiddel framstå helt forskjellig fra tobakk og som et skadereduserende alternativ til tobakk, hvis det skal være akseptabelt. Positive Nøytrale Negative Dagens dampere Helsepersonell Røykere Media Opinionen 12

13 Utfordringen i forhold til å beholde dagens dampere som positive, er å avkle alle bevisst fabrikkerte negative nyheter, før de får gjort skade. Det gjelder også å bidra til en god regulering av dampen i framtida. Den samme utfordringen i forhold til fabrikkerte negative nyheter gjelder overfor helsepersonell. De bør også utstyres med erfaringer fra reell helsegevinst som NDS sine medlemmer opplever. Røykere trenger generell informasjon om damp. Oppheving av reklameforbudet hadde vært en god hjelp i dette. Informasjon om røykens skadevirkninger har de allerede. De må møtes med sammenligninger som viser hvor mye bedre dampen er. Igjen er hovedutfordringen å tilbakevise fabrikkerte negative nyheter raskt og godt. Overfor mediene er hovedutfordringen at «skandalenyheter» og «skrekkbilder» selger mye bedre enn positive nyheter. Her er det viktig å fore dem med skyts som heller rammer legemiddelindustrien og tobakksindustrien. Vi må greie å vise at det er legemiddelindustrien og tobakksindustrien som taper på at dampen erstatter røyk, og at vinnerne er samfunnet og de som røyker i dag. Opinionen blir stort sett dannet i mediene og hvis vi når fram der er mye av jobben gjort. Her må vi også spille på forskjellene mellom damp og røyk for å komme moralismen til livs. Vi skal ikke bruke analogier mot koffein og alkohol, fordi dette ligner for mye på legaliseringsargumenter som brukes i debatten rundt cannabis. Et viktig virkemiddel overfor opinionen er også å finne samarbeidspartnere. Samme budskap spredt fra flere kilder virker mer effektivt. Lov og makt Myndighetene lager og forvalter regelverket. For helsemyndighetene er visjonen om et tobakksfritt samfunn hovedvisjonen. Det skal vi hjelpe dem med. For stortingspolitikerne er opinionen og skadereduksjon viktig. For noen er også moral et viktig aspekt. For lokale myndigheter er styring i samsvar med overordnede regler viktig. Positive Nøytrale Negative Lokale myndigheter Helsemyndighetene Stortingspolitikerne Overfor helsemyndighetene kreves det knalltøff argumentasjon i forhold til skadereduksjonsprinsippet og brukermedvirkning. Tradisjonelt har legemiddelindustrien stor innflytelse på helsemyndighetene og de har store ressurser. Å forsøke å avkle legemiddelindustrien vil bli avfeid som konspirasjonsteori. Her er det viktig at vi tydeliggjør at dampesaken og tobakksindustrien ikke har noe til felles og at mye av de rapportene og nyhetene som florerer, kan medføre at de løper tobakksindustriens ærend. Skadereduksjonsprinsippet har nådd inn, men må tydeliggjøres. Vi må være med å sette agendaen når forskrifter skal utarbeides og vi må bidra til fagkunnskap av alle krefter. Overfor stortingspolitikerne er det viktig at vi sørger for at historien til deres velgere blir kjent. De må se at dette gjelder mennesker av kjøtt og blod, som har fått en forbedring av 13

14 livskvaliteten som følge av damp. De må også møtes med argumenter om at damp ikke er farlig, selv om dampen kan ligne på røyk. Noen av stortingspolitikerne er også programforpliktet til å være skeptiske i forhold til nytelsesmidler. Overfor disse er det særlig viktig å bruke argumenter rundt skadereduksjon og folkehelse. Lokale myndigheter forholder seg stort sett til sentrale lover og forskrifter. Får vi en god forskrift, vil lokale myndigheter forholde seg til den. Lokale myndigheter trenger ikke å prioriteres før en forskrift er på plass. Da vil det være riktig å følge opp håndhevelsen om nødvendig. 14

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker Innhold Hva har vi på hjertet? Del 1: Hvordan skal vi nå fram? Forberedelser 4 Innsikt i viktige dokumenter 4 Lobbyvirksomhet 4 Personlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer