Ungdom og tobakk. Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet. Arendal, 24. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og tobakk. Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet. Arendal, 24. oktober 2014"

Transkript

1 Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet Arendal, 24. oktober 2014

2 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder." 2

3 Rollen som faglig rådgiver Følge med på forhold som påvirker Folkehelse og levekår Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål Opptre nasjonalt normerende Være en kompetanseorganisasjon 3

4 Flere leveår med god helse Mindre sosiale helseforskjeller Tryggere og mer helsefremmende miljøer Sunnere helserelatert atferd i befolkningen 4

5 Gode nyheter Nedgang i andelen som røyker daglig Nedgang i røyking i alle sosiale lag Nedgang i røyking blant unge Færre som dør årlig av tobakkskader; 5100 i 2009, mot 6500 i perioden Ti år siden Røykeloven - befolkningen positiv Vi vant rettsak mot tobakksgiganten Phillip Morris om lovligheten av norsk oppstillingsforbud 5

6 Nedgang i dagligrøyking- en positiv trend 6

7 Røykerne blir eldre Andel som røyker daglig, etter alder og kjønn, SSB,

8 Nedgang i røyking i alle utdanningsgrupper Andel som røyker daglig, etter utdanning, år SSB (endret utdanningsvariabel fra 2007) 8

9 Hvor mange 8.klassinger røyker? 9

10 Positiv trend blant unge (16-24 år) Andel som røyker daglig i aldersgruppen år, menn og kvinner, SSB,

11 Røyking og snusbruk (16-74 år) Andel som røyker eller bruker snus, menn og kvinner,16-74 år, SSB,

12 Viktigste tiltak Nasjonal kreftplan : lokal satsing gjennom folkehelserådgivere hos fylkesmannen Store avgiftsøkninger EU-regler: forbud mot misvisende produktbetegnelser som light og mild Større helseadvarsler Ny massemediesatsing med to kampanjer (Hver eneste sigarett skader deg + fokus på tobakksindustrien) WHOs tobakkskonvensjon trer i kraft Forbud mot røyking på serveringssteder Kampanje om rett til røykfri arbeidsplass Svært stor avgiftsøkning på rulletobakk 12

13 Viktigste tiltak Nasjonal strategi tobakksforebygging Nasjonal strategi kols Massemediekampanje om kols Gjentatt kolskampanje Avgiftsøkning snus/skrå Gjentatt kampanjene Hver eneste sigarett skader deg + tobakks-industrien Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer Avgiftsøkning sigaretter, rulletobakk Bildeadvarsler på tobakkspakkene Avgiftsøkning alle tobakksvarer Gjentatt kolskampanje Avgiftsøkning snus/skrå Ny satsing på 13 massemediekampanjer Nye lovendringer Kampanje mot av-ogtil røyking Slutta-app

14 Ny strategi : En fremtid uten tobakknasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 1. Unngå at unge begynner å røyke og snuse 2. Motivere og tilby hjelp til røyke- og snusslutt 3. Beskytte befolkningen og samfunnet mot passiv røyking 14

15 De viktigste virkemidlene Fortsatt høye tobakksavgifter som gir høye utsalgspriser. Dette er særlig viktig for å hindre at barn og ungdom begynner å røyke og snuse. Et godt faglig tilbud om hjelp til tobakksavvenning. En streng tobakkskadelov som har som formål å redusere tilgangen på tobakk og beskytte befolkningen mot passiv røyking. Massemediekampanjer mot tobakk for å advare mot tobakkens skadevirkninger og motivere til røykeslutt. 15

16 Endringer i tobakksskadeloven (2013) Hovedmål: hindre barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie, og styrke vernet mot passiv røyking Kommunal bevillingsordning (utsatt til ) Tobakksfri skoletid (for elevene) Røykerom forbys (unntak for de som bor på institusjon) Forbud mot salg av mindre røykpakker (10 pk) Normativ bestemmelse om barns rett til vern mot passiv røyking (trådte i kraft 1. juli 2013) 16

17 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Tobakksfrie skoler og barnehager Omfatter både sigaretter og snus Gjelder i skoletiden, dvs. omfatter også friminutt hvor elevene er utenfor skolens område/skoleturer For lærere gjelder forbudet på skolens område (ute, som inne), men ikke generelt for arbeidstiden Alle barnehager er omfattet, både kommunale og private Gjelder barnehagens lokaler og uteområder Skoleeier(rektor)/barnehageeier ansvarlig for daglig håndheving Kommunene/Arbeidstilsynet fører tilsyn 17

18 Håndheving Skoleeier/rektor er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i skolens internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere. Arbeidsgiver kan pålegge ansatte ved skoler å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden som følge av at skolens ansatte har et spesielt ansvar som rollemodeller. 18

19 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Anledningen til å opprette særskilte røykerom fjernet. Alle arbeidslokaler (inkl enkeltkontorer), møterom, lokaler og transportmidler blir totalt røykfrie. Unntak gjelder: Institusjoner hvor beboerne har sine hjem Mulighet for felles røykerom og røyking på eget rom. En kanregel ut fra behovsvurdering det enkelte sted. Unntaket gjelder ikke for institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år. Off-shorevirksomheten Når virksomhetens art forhindrer arbeidstakerne å forlate arbeidsplassen i løpet av arbeidstiden. Snever unntaksregel. 19

20 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner (både private og offentlige) Formål: Alle som besøker virksomheten skal kunne gjøre dette uten å være hindret av tobakksrøyk på vei inn til virksomheten. Eier/leier av bygningen ansvarlig for at forbudet overholdes. Fjerning av askebegre og skilting påkrevet. Kommunen fører tilsyn. 20

21 Hvor dødelig er røyking? I gjennomsnitt tapte hver person som døde av røyking, 11 leveår sammenliknet med forventet gjenstående levetid Ca 5 millioner mennesker i verden dør hvert år på grunn av røyking I Norge viser tallene at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26% av kvinner og 41% av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9% og 14%. FHI- Hvor dødelig er røyking? Oslo,

22 Hovedpunkter: Flimmerhår lammes- støv og giftstoffer kommer ned i lungene Betennelsesreaksjon i luftveiene CO tar plassen til O2 på røde blodceller- dårligere oksygentilgang for cellene (også dårligere sårtilheling) Elastisitet i lungene ødelegges Årene trekker seg sammen- blodtrykk og puls øker- dårligere sirkulasjon Åreveggene blir stivere og det blir fettavleiringer Blodplatene blir mer klebrige Arvestoffet skades- kreftutvikling 22

23 Røyking og helse Kols- kronisk obstruktiv lungesykdom Kreft- særlig lungekreft Hjerte- og karsykdom- høyt blodtrykk, infarkt, hjerneslag Diabetes Infertilitet 23

24 Røyking og kreft Om lag 85-90% av lungekrefttilfellene i Norge kunne vært unngått dersom ingen røkte I Sverige beregnes rundt 20 % av alle krefttilfeller å være knyttet til røyking Det er sammenheng mellom kreftrisikoen og antall sigaretter man røyker, antall år man har vært røyker og alder for røykedebut. 24

25 Røyking og lungesykdom Nikotin lammer flimmerhårene Nitrogenoksider skader lungevev, gir hoste og virker sterkt lokalirriterende. Sigarettrøyken tiltrekker hvite blodceller til lungene, betennelsesreaksjon. Lungevev brytes ned Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) omfatter kronisk bronkitt og emfysem. 25

26 Røyking og hjerte/karsykdom Tobakksrøyk er blant de største risikofaktorene for hjerte/karsykdom. 4/5 som får hjerteinfarkt før 50-årsalderen, er røykere. Risikoen for hjerteinfarkt hos røykere generelt anses som 2-3 ganger større enn hos ikke-røykere 26

27 Helseskader ved snus Avhengighetsskapende Mindre farlig enn sigaretter Vet at snus inneholder flere av de samme kreftfremkallende stoffene som sigaretter Bruk av snus gir endringer i munnslimhinnen der snusen plasseres Økt dødelighet ved hjerteinfarkt når man har snus inne Kreftfare- spiserør og bukspyttkjertel- debatteres. 27

28 Snus og svangerskap Mange av de samme skadevirkningene ved snusbruk som ved å røyke sigaretter i svangerskapet Økt risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt Snusbruk kommer nå med som en rubrikk på helsekort for gravide. 28

29 E-sigaretter - Sigarettformet plast- eller metallhylster med et kammer som er beregnet å inneholde en liten utskiftbar beholder med væske (med eller uten nikotin). - Et batteri gir strøm til en fordampningsenhet, og når man suger på munnstykket, får man oppvarmet damp inn i munnen og ned i lungene. Hvis væsken inneholder nikotin opptas det i blodomløpet. En liten lampe i enden lyser når man suger inn luft, nærmest som en glo på sigaretten. 29

30 Utvikling av e-sigaretter Første generasjons e- sigaretter likner på konvensjonelle sigaretter Andre- og tredjegenerasjons e-sigaretter likner lite på konvensjonelle sigaretter. Disse gir mer effektiv tilførsel av nikotin. 30

31 SKOLESITUASJON OG TOBAKK ANNO

32 Hvor mange snuser og røyker egentlig? Ulike «sannheter» knyttet til hvor mange ungdom som snuser. Snuserne selv antar gjerne at det er langt flere som faktisk snuser, enn det ikkesnuserne antar. Relativt oppdelte miljøer knyttet til om man snuser/røyker eller ikke. Ikke-snuser: «Tror ikke det er så mange som snuser på vår skole, kanskje 20 %». Snuser: Hallo, da vanker du i feil krets, tror sannheten er nærmere 70%. 32

33 Snuser og røyker på fest Definisjonen på en ekte snuser eller røyker er gjerne knyttet opp mot at personen selv kjøper (eller får andre til å kjøpe) tobakk. De ungdommene som oppgir kun å snuse eller røyker på fest definerer ikke seg selv som snuser / røyker. Dette er bare noe som skjer, og det skyldes ofte på alkohol: Tar du med alle som snuser på fest er man vel nesten oppe i 80%. Det er liksom en annen greie når man snuser på fest. Man drikker og da er det lettere å ta en snus eller andre ting. Gutt, Vgs. Oslo Snuser. Det er jo ikke sånn at jeg kjøper snus selv, på fest får jeg det av noen, det er jo alltid noen som spør. Jente, Vgs. Oslo Ikke-snuser. 33

34 Tilhørighet, identitet, press - røyk/snus Umiddelbart kjenner ungdommene seg ikke igjen i at det eksisterer noe «snuspress» eller «røykepress». Men opplevelse av at det føles ukomfortabelt å være eneste som ikke snuser/røyker, eller om følelser av å være utenfor hvis man vanker sammen med flere som snuser og/ eller røyker. Snus knyttes til ritualer. «Første gang jeg prøvde snus» er en historie som fortelles og gjenfortelles og blir en markør på innvielse i et fellesskap som ikke-snuserne ikke er en del av. «Det var ingen som trua meg med kniv liksom» Gutt, ungdomsskolen Oslo 34

35 Tilhørighet, identitet, press - snus Du føler deg liksom ikke så kul når du går sammen med de snuserne og de skal ned på butikken også snur en av de seg og ser på meg og sier: Hvorfor skal DU på butikken egentlig?! Jente, Vgs. Oslo Ikke-snuser. Hvis du er den eneste i gjengen som ikke snuser er det bare å finne seg en annen gjeng, da har du ikke lenger noe der å gjøre Gutt, ungdomsskole, Oslo Ikke-snuser. 35

36 Og så skal lovendringene gjøres kjent 36

37 Tobakksfri skoletid Hovedmålgruppe: Ungdom år Innsiktsarbeid: o Dialogkafe med ungdommer og representanter for skolen og ulike organisasjoner o Uformell rektorundersøkelse o Mediestudenter intervjuet 50 ungdommer o Fokusgrupper 37

38 Mål og målgrupper Kommunikasjonsmål - Gjøre lovbestemmelsen kjent. - Skape forståelse/aksept for hensikten med lovbestemmelsen som er å fjerne en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk. - Skoleelever gis rett til et tobakksfritt miljø, på samme måte som arbeidstakere har det. - Flere ser fordelen ved å være snus- og røykfri i skoletiden. Målgrupper kampanje - Primærmålgruppe: Ungdom som ikke har begynt med røyk eller snus. 8. klasse til 1. gym. - Sekundærmålgruppe: De som snuser/røyker (informasjon om appen). - Videreformidlere: Lærere, rektorer, helsesøstre, tannleger, frivillige organisasjoner 38

39 Medievaner personer år 120 Internett på PC; Ungdom bruker mer tid på sosiale medier og internett på mobil, enn resten av befolkningen. 80 TV; 14 Sosiale nettverk; 18 De er også sterkt overrepresentert på spill på konsoll, men her er daglig dekning veldig liten Nasjonal/lokal avis; 4 Radio; 5 20 Magasin; 3 Internett på mobilen; 12 De bruker mindre tid per uke på TV, enn på sosiale medier, og de er underrepresentert ifht resten av befolkningen. Spill på spillkonsoll;

40 Kanaler VGTV Facebook page-poster Youtube Spotify 42

41 43

42 Informasjonspakke til skolene Nettsak Filmen Plakat Lysbilder Spørsmål og svar Brev og mailer 44

43 FRI Undervisningsprogram for ungdomsskolen. Omtrent ungdommer deltar hvert år i FRI. FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. FRI er tilpasset læreplanen og vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen (LK06). 45

44 Miniguide til FRI FRI har egne interaktive sider for elevene. FRI er en ny versjon av den tidligere suksessen VÆR røykfri, om er evaluert i flere runder med meget gode resultater. FRI handler først og fremst om å forebygge tobakk, men også om å styrke ungdoms evne til å ta selvstendige valg på andre livsstilsområder. FRI er et satsingsområde i nasjonale helseplaner. FRI utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. FRI anbefales av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. FRI bygger på sosial kognitiv læringsteori. På lærersidene kan lærere melde på klassen/gruppen i programmet. Påloggingskode til egne sider for lærerne sendes i posten til alle skoler. 46

45 Appen nedlastinger! Personlig hjelper og motivator i slutteprosessen, med tett oppfølging, tips og råd og fordeler man oppnår med å slutte Dette er noe av innholdet: Daglige motivasjonsmeldinger Råd og tips til hvordan man klarer det Hvor mye man sparer på å være tobakksfri Oppdatert statistikk på hvor lenge man har vært tobakksfri Oversikt over giftstoffer i røyk og snus Konsekvenser av tobakksbruk 47

46 Slutteprogram for unge Skreddersydd for den enkelte på bakgrunn av opplysninger man legger inn når man registrerer deg. Når man er meldt på i programmet, kan man styre selv hvordan man skal klare å slutte. Meldinger på e-post og mobil (som SMS), skal hjelpe å takle utfordringer når man slutter. Oppfølging gjennom hele prosessen med å slutte. Dette får du man: verktøy for å klare å slutte motivasjonshjelp i slutteprosessen øvelser til hjelp i prosessen god informasjon om røyk og snus mulighet for å dele på Facebook 48

47 49

48 50

49 51

50 52

51 Facebook De fleste er innom daglig og kanskje flere ganger om dagen. Poster sjelden ting. Svært mange chatter og tekster med venner via messenger-appen for Facebook. Videreposter de innlegg fra andre organisasjoner, venner, humorsider og enkelte konkurranser. Noe økt bevissthet om personvern. Facebook er for å stalke folk (Gutt, 17). Før var liksom Facebook tingen, men nå er det liksom gått ut på dato på en måte. Det er bare voksne og sånn som er veldig aktive der (Jente, 16). 53

52 Snapchat Et slags friområde blant ungdom, i hovedsak mellom venner. Årsaken er at det er foreldrefritt, voksenfritt og at alt det man sender kun er synlig i maks ti sekunder. Mye tøys, tull og interne jokes. Jeg svarte på en snap fra dama mi som sa hva skjer a?. Og så skrev jeg det som skjedde. (Gutt, 16) Den siste snappen jeg sendte var hva skjer? og den siste snappen jeg åpna var ikke så mye, du? (Gutt, 16) 54

53 Instagram Instagram har tatt over store deler av bildedelingen som tidligere foregikk på Facebook. Formålet er for de fleste å gi et bestemt inntrykk av seg selv og dele ulike, men nøye utvalgte og «filtrerte» deler av sitt liv. Det er lav terksel for å delta i konkurranser. På Instagram følger jeg folk jeg ser opp til for å se hva slags bilder de tar og hva de gjør (Jente, 17). 55

54 Andre sosiale medier Jeg har we<3it, men jeg bruker det ikke til å poste ting og sånn, jeg bare ser på andre bilder der og sånn (Jente, 17) Jeg er litt på Youtube, der ser jeg mest på morsomme filmer og sminkevideoer (Jente, 16). 56

55 Hva har endret seg? 57

56 Noe har skjedd med Facebook Samtlige ungdommer rapporterer om at de bruker Facebook annerledes før. Før: hver dag, oppdaterte statuser om hva du gjør eller har gjort, bildealbum, tøys etc. Nå: poster nesten aldri statuser, ser på bilder av andre og hva andre folk gjør, aktuelle saker, følger sider, deler saker. Chatten på Facebook brukes fortsatt til kommunikasjon med venner. Mange har ikke hverandres telefonnummer men bruker chatten for å komme i kontakt med hverandre. og for å skryte litt. Nå bruker det Før brukte jeg det som en blogg nesten, egentlig veldig lite, bare til å videredele sånne ting som organisasjoner jeg følger poster (Jente, 16). 58

57 Mer rendyrking Facebook var the first of its kind. Nå er det flere alternativer til Facebook som tilfredsstiller rendyrkede tjenester man tidligere bare brukte Facebook til. Bruker det bare til å snakke med folk og sånn, det tok over for MSN (Gutt, 17). 59

58 Ulike styrker & svakheter 60

59 Facebooks styrker Brukes fortsatt mye, men på en annen måte enn før. Det første mange logger inn på. For ungdommene har Facebook blitt et mer seriøst medium enn det var før, men dette er ikke nødvendigvis noe negativt. Det har blitt mye mer lov til å dele ting som opptar en. Brukes til å kommunisere med, holde styr på bursdager og aktiviteter, være medlem av grupper og organisasjoner, dele organisasjoners og mennesker de ser opp til sine posts. For å holde seg oppdatert, er det fortsatt Facebook som gjelder. 61

60 Instagram og Snapchats styrker På Instagram er det bilder av ting man interesserer seg for, ikke sånn matbilder og sånn (Gutt, 15). Før la jeg ut masse bilder og sånn på Facebook, men det gjør jeg ikke nå. Det bruker jeg heller Instagram til (Gutt, 17). 62

61 Jeg leser rosablogger for det meste, ja også er jeg ikke så mye på andre nettsider egentlig (Jente 16). Jeg leser ikke blogger. Bortsett fra dem rosabloggerne som er veldig søte. Dem titter jeg bare på på bilder på (Gutt, 17). Facebook har gått litt ut på dato egentlig. Nå er det liksom bare voksne og sånn som er veldig aktive der (Jente, 16). 63

62 Takk for oss! Astrid Nylenna, lege og seniorrådgiver: Anne Kathrine Aambø, kampanjeansvarlig og seniorrådgover: 64

Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet. Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet

Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet. Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Sammensatt forebyggende innsats nytter - eksempel fra tobakksfeltet Astrid Nylenna, avd forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet Nedgang i dagligrøyking- en positiv trend Ungdom og tobakk 24.10.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Fosnes kommune vedtar høringsuttalelse til endring i tobakksskadelovens.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Fosnes kommune vedtar høringsuttalelse til endring i tobakksskadelovens. Fosnes kommune Fosnes helse og sosial Saksmappe: 2012/2213-2 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Endring i tobakkskadeloven - høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommuneorganisasjonskomitéen Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 16:30

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommuneorganisasjonskomitéen Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 16:30 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneorganisasjonskomitéen Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 16:30 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Sammen skaper vi håp:

Sammen skaper vi håp: < kreftforeningen.no Sammen skaper vi håp: Kreftforeningen vil bidra til at flere unngår å få kreft. Hvordan stimulere til helsefremmende livsstil - tobakk Forebygging eller helsefremming? Hva er en helsefremmende

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger skal gis av bystyret.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger skal gis av bystyret. Byrådssak /12 Høring - Endring av tobakkskadeloven SVRA SARK-03-201200522-14 Hva saken gjelder: Endring av tobakkskadeloven. Departementet foreslår flere tiltak for å hindre at barn og ungdoms tilgang

Detaljer

Kreftforeningen helsefremmende og forebyggende arbeid

Kreftforeningen helsefremmende og forebyggende arbeid Kreftforeningen helsefremmende og forebyggende arbeid TOBAKKSFRI UNGDOM Helsesøsterkonferansen i Trondheim 13.april 2011 Marit Svisdahl Kreftforeningens helsefremmende og forebyggende arbeid sentral spisskompetanse

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Røykfri kommune RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I UNGDOMSRÅDET DEN TILRÅDING I UNGDOMSRÅDET DEN

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Røykfri kommune RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I UNGDOMSRÅDET DEN TILRÅDING I UNGDOMSRÅDET DEN ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/2 12.02.2015 Ungdomsrådet 15/2 16.02.2015 Arbeidsmiljøutvalet 15/6 16.02.2015 Administrasjonsutvalet 15/9 16.02.2015 Formannskapet 15/2 16.02.2015

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Målet er å forebygge

Detaljer

Nordreisa kommune Rådmannen

Nordreisa kommune Rådmannen Nordreisa kommune Rådmannen Det Kgl Helse- og omsorgsdepartement pb 8011 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 201102411-/HW 2012/274-17 7153/2012 21.02.2012 Høringsuttalelse

Detaljer

TOBAKKSFRI SKOLETID. Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli 2014. Design og illustrasjon ndamerell@gmail.com

TOBAKKSFRI SKOLETID. Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli 2014. Design og illustrasjon ndamerell@gmail.com TOBAKKSFRI SKOLETID Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli 2014 Design og illustrasjon ndamerell@gmail.com ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN - TOBAKKSFRI SKOLETID FRA 1. JULI 2014 Alle elever får rett til

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN HØRINGSSVAR FRA NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN HØRINGSSVAR FRA NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Tlf: (+47) 23 35 35 35 naaf@naaf.no www.naaf.no Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17. april 2012 Deres referanse: 201102411 Våre referanser: Seksjonsleder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 16.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Røyking - en oversikt

Røyking - en oversikt Røyking - en oversikt Tobakk står for en femtedel av alle dødsfall i Norge. I Norge dør hvert år omkring 7.500 personer av sykdom de har utviklet som følge av tobakk. I tillegg dør 500 av passiv røyking.

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 23. april 2012

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 23. april 2012 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 23. april 2012 Kreft foreningen kreftforen ingen. no Att Marit Lie e.f. underdirektør Deres ref.: Vår ref.: 12/00002-29 Saksbehandler:

Detaljer

Hvorfor velger folk å snuse?

Hvorfor velger folk å snuse? Hvorfor velger folk å snuse? Av Maria Frydenlund 13.09.10 Det vises i flere norske undersøkelser at snusing blir mer og mer populært, spesielt blandt unge. Det er kommet frem til at en av fem unge menn

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Høringssvar fra Legeforeningen Om endringer i tobakksskadeloven

Høringssvar fra Legeforeningen Om endringer i tobakksskadeloven Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/6040 Dato: 26.04.2012 Høringssvar fra Legeforeningen Om endringer i tobakksskadeloven Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13.

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Tobakksfri ungdom i videregående skole

Tobakksfri ungdom i videregående skole Tobakksfri ungdom i videregående skole. Kreftforeningen. Prosjektnummmer HR 2010/1/0182 Prosjektleder Anne Rui Forord «Tobakksfri ungdom i videregående skole» er et prosjekt knyttet til forebyggende arbeid,

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 011/13 GAN Formannskap 26.11.2013 064/13 GAN Administrasjonsutvalget 05.12.2013 005/13 GAN

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

I 1973 røykte om lag en av to norske menn og en av tre norske kvinner hver dag, i 2011 røykte 17 % av begge kjønn.

I 1973 røykte om lag en av to norske menn og en av tre norske kvinner hver dag, i 2011 røykte 17 % av begge kjønn. 1 2 I 1973 røykte om lag en av to norske menn og en av tre norske kvinner hver dag, i 2011 røykte 17 % av begge kjønn. Figuren starter fra året 1973. Det var året Tobakkskadeloven ble innført i Norge.

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Hva vinner du på å. Slutte å røyke. Røyketelefonen

Hva vinner du på å. Slutte å røyke. Røyketelefonen Hva vinner du på å Slutte å røyke Røyketelefonen 800 400 85 Vil du slutte å røyke? På det spørsmålet svarer to av tre som røyker et tydelig JA! Det er dyrt, det irriterer andre, det er irriterende å være

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

TRINN 10 OPPGAVETEKSTER OG -FORKLARINGER

TRINN 10 OPPGAVETEKSTER OG -FORKLARINGER TRINN 10 OPPGAVETEKSTER OG -FORKLARINGER Tema 1 Side 1 av 4 TEMA 1: FORTSATT FRI! Mål: Bli bevisst på hvordan man endrer seg over tid og hvordan man kan påvirke andre. Reflektere over frihetsbegrepet,

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Positiv trend, økt innsats Ungdomsrøyking i Norge

Positiv trend, økt innsats Ungdomsrøyking i Norge 1 IS-1534 Positiv trend, økt innsats Ungdomsrøyking i Norge 35 30 25 % 15 28 23 24 24 16 5 0 02 03 04 05 06 07 Andel som røyker daglig i aldersgruppen 16-24 år, 02-07, 95 % konfidensintervall Heftets tittel:

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Røykeavvenning Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Tobakksrøyking Estimert årsak til over 5 millionar dødsfall per år i verden Hjerte-kar sjukdom Lungekreft KOLS Tobakksrøyking Norske utreknigar

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Helseskader ved aktiv og passiv røyking

Helseskader ved aktiv og passiv røyking Helseskader ved aktiv og passiv røyking Erik Dybing Nasjonalt folkehelseinstitutt NSH Dagskonferanse, 7. november 2002 Utvikling av tobakksprodukter Sigaretter er i løpet av det 20. århundre utviklet fra

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

En framtid uten tobakk. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader

En framtid uten tobakk. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader En framtid uten tobakk Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013 2016 Vår visjon er en framtid uten tobakk en framtid der enkeltindivider og samfunn ikke lenger rammes av tobakkens mange helseskader

Detaljer

Bedret folkehelse siste 30 år

Bedret folkehelse siste 30 år Bedret folkehelse siste 3 år Mye tyder på at vi i dag har bedre helse enn for 3 år siden. I levekårsundersøkelsene om helse svarer fire av fem at de har meget god eller god helse. Vi lever i gjennomsnitt

Detaljer

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus Bakgrunn Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere unge bruker snus nå enn tidligere. I 2013 er det 21 prosent som sier de bruker

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.04.2014 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i helsetjenesten

Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i helsetjenesten Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i helsetjenesten Introduksjonskurs, samfunnsmedisin Nidaroskongressen 231015 Svein Lie Hvem er vi til for Befolkningen (de som trenger informasjon

Detaljer

Mer om fysioterapeutens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet

Mer om fysioterapeutens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Mer om fysioterapeutens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Turnuskurs våren 2013 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Tips Hvilke kommuner har kommunepsykolog?

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

«Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin

«Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin «Snus, røyk, alkohol, helse og prestasjon» Jorunn Sundgot-Borgen og Marianne Martinsen NIH, Seksjon for idrettsmedisin Unge og forventningsfulle Hvorfor toppidrettsgymnas? Vil satse og bli best Se hvor

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Mål for folkehelsearbeidet i Norge

Mål for folkehelsearbeidet i Norge Kunnskapsbasert folkehelsearbeid hva påvirker vår fysiske og psykiske helse Knut Inge Klepp Direktør Område psykisk og fysisk helse Kick off for ny regional plan for folkehelsearbeidet i Telemark Skien

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Den store norske dampeundersøkelsen

Den store norske dampeundersøkelsen Den store norske dampeundersøkelsen En undersøkelse om bruk av esigaretter Forfatter: Helene Berg På oppdrag for Norsk dampselskap Oktober 2017 Forord Denne undersøkelsen er bestilt av Norsk dampselskap

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Alkoholfaglig konferanse 2014, FKAAS

Alkoholfaglig konferanse 2014, FKAAS Plakatene kan bestilles! Alkoholfaglig konferanse 2014, Ole Trygve Stigen, avdelingsdirektør levekår og helse, Folkehelsedivisjonen Gardermoen, 7. April 2014 Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er:

Detaljer

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk Noen foreløpige resultater fra pilotstudien Fase 1 i den longitudinelle studien MITT LIV/MY LIFE Vettre,

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Michael Johnsen 19. september 2016 Helse og omsorgsdepartamentet Postboks 8011 0030 Oslo Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter I 2003 ble e-sigaretten

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Uke: 15 Navn: Gruppe: G

Uke: 15 Navn: Gruppe: G Uke: 15 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Mat og drikke Konsekvenser av røyking og snus Lærebøker: Norsk start 8-10 Klar, ferdig, norsk! Norsk pluss ungdom Grammatikk: adjektiver, verb Nettsider: http://www.klartale.no/

Detaljer

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Alta, 15.05.08 (lagt ved søknad til Helsedirektoratet) Prosjektbeskrivelse kampanje arbeidsliv Alta kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Nye nettfenomener - staten og delekulturen

Nye nettfenomener - staten og delekulturen Nye nettfenomener - staten og delekulturen NOKIOS 17. oktober 2008 Tanja Storsul, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Prosjekt finansiert av FAD Rapport på web: www.media.uio.no/nettfenomener 2

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes.

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes. Landets serveringssteder Deres ref: Saksbehandler: vev Vår ref: 04/4688 Arkivkode: Dato: 09.03.2005 Røykfrie serveringssteder (Tobakksskadeloven 6) Virkeområde Som kjent trådte lovendringen av 23. mai

Detaljer

Nasjonalt råd for tobakksforebygging

Nasjonalt råd for tobakksforebygging Nasjonalt råd for tobakksforebygging Helse- og omsorgsdepartementet 18. januar 2016 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar om Implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EU) Forslag til endringer

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 of 11 8/6/2014 2:27 PM Dato LOV-1973-03-09-14 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Sist endret LOV-2013-05-24-17 fra 01.07.2014, LOV-2013-06-14-32 fra 01.01.2014 Publisert ISBN 82-504-1467-5 Ikrafttredelse

Detaljer