ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014"

Transkript

1 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida. Der står telefonnummer og epost-adresse til alle, så ta kontakt. Sjøl om vi ikke var direkte involvert, var vi nok litt preget av uro rundt partiledelsen. Etter ekstraordinært landsmøte, som ble gjennomført på en forbilledlig måte, ligger nå grunnen klar til å tenke framover. I Ås vil vi nå tenke mer på organisasjonsarbeid, og lover å komme med flere nummer av åsposten i løpet av året. Vi vil også bruke hjemmesiden vår mer aktivt. Følg med på Vi trenger flere medlemmer. I denne omgang vil jeg vise til oppskrift på siste side på hvordan et nytt medlem kan meldes inn i praksis. Sett i gang! Som det ble påpekt flere ganger under det ekstraordinære landsmøtet, er det nå valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og Stortingsvalget i 2017 som er viktig, og som starter nå. I Ås har vi bestemt å prøve med nominasjon i to etapper. Allerede før sommeren skal vi få valgt de øverste kandidatene på lista, slik at de kan markere seg i mediene tidlig. Nominasjonskomiteen er oppnevnt, og den er i gang med forberedelsene. Brev fra komiteen er vedlagt. Det legges opp til nominasjonsmøte 2. juni. Kommunestruktur er en sak som helt sikkert vil bli diskutert de nærmeste årene. Styret har vedtatt å jobbe spesielt med denne saken i andre halvår. Det er plan om å starte opp studiearbeid allerede i august, og at vi skal arrangere åpent møte om kommunestruktur i høst. Om du ønsker å være med i studiene omkring emnet, ta kontakt med studieleder eller leder. Beste hilsen Odd Rønningen, leder Møteplan for den nærmeste tiden Kommunerådsmøte 26. mai 1800 Moer sykehjem Nominasjonsmøte/gruppemøte 2.juni 1900 Ås Stasjon Kommunerådsmøte 16. juni 1800 Moer sykehjem Oppstart etter sommeren - gruppemøte 18. august 1800 Moer sykehjem Medlemsmøte kommunestruktur Til høsten

2 Hilsen fra varaordføreren Det er mye spennende som skjer i Ås i disse dager og fremover. Som gruppeleder er jeg glad for at medlemmene i hovedutvalgene og kommunestyret er engasjerte og gjør en god og grundig jobb for å fremme Senterpartiets politikk. Det er krevende og veldig spennende å få være med å forme lokalsamfunnet vårt. Flere av medlemmene våre tar seg tid til å sette seg inn i saker, og en del deltar på gruppemøter hvor de politiske sakene diskuteres. Jeg håper enda flere har muligheten til å komme på gruppemøter! Hvis det er saker som engasjerer spesielt og dere ikke kan komme på gruppemøte er det alltid hyggelig og nyttig å få innspill fra medlemmer både på telefon ( ) eller e-post Nedenfor følger en kort oppsummering av noen aktuelle saker: E-18 og bompenger Planprogrammet for E-18 Retvedt - Vinterbro skal behandles i nærmeste fremtid. Vegbygginga vil gi negative konsekvenser for områdene rundt traseen. Jeg mener likevel at Statens vegvesen hittil har vist at de tar blant annet jordvernutfordringene på alvor. Neste milepæl i E-18-fremdriften er å fatte et prinsippvedtak om vi kan akseptere bompengeinnkreving i kommunen vår, og eventuelt hva fordelingen mellom stat og bom skal være. Jeg mener vi må jobbe for at størst mulig andel av regninga for veien må betales gjennom statskassa og minst mulig gjennom bompenger. En høy andel, og etter hvert hvor bommene plasseres, vil ha stor betydning for Ås innbyggere. Senterpartiet frykter at det blir stor økonomisk belastning for innbyggerne våre som jobber i Østfold og Oslo, at bommene vil dele kommunen i to, og at det blir stor trafikklekkasje til sideveiene, blant annet Fylkesvei 152 og Kroerveien. Vi må jobbe hardt for at problemene blir minst mulige. Hvis disse utfordringene ikke lar seg løse helt må vi jobbe for avbøtende tiltak som gang- og sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak, omlegging av veier etc. Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeidet er i gang, og planprogrammet, som har vært ute på høring, skal snart vedtas. Det blir spennende å se hvilke innspill som har kommet inn etter denne første runden. Sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringsutvikling og utvikling av gode lokalmiljøer blir viktige temaer i det videre arbeidet. Vern av den dyrkbare jorda i kommunen vil som før også være et meget viktig for Senterpartiet i kommuneplansammenheng. 2

3 Skatt på næringseiendom En del innbyggere i Ås har i den senere tid mottatt faktura for skatt på næringseiendom. Vedtaket om næringsskatt ble gjort i forbindelse med budsjett og økonomiplan i desember. Det fremsto som ganske tydelig at kommunens økonomiske situasjon krevde nye grep (få greide å se at det var mulig med innsparing som ville dekke behovet uten at dette ville gå betydelig ut over kvalitet på tjenester) SP var tydelige helt i fra starten på at vi ikke ønsket skatt på næring. Ap var tydelige på at de aksepterte skatt på næring. Venstre ble også med på dette. Høyre og Frp ville gjennomføre større kutt og skyve på viktige investeringer og ikke innføre noen form for skatt. Vi var i samtaler ned høyre om et mulig fellesforslag uten næringsskatt, men etter vår vurdering var Høyres forslag til inndekning uten å øke inntektene helt urealistisk, og umulig for oss å gå for når vi skal være et ansvarlig parti med ansvar for både økonomi, innbyggere og ansatte. Vi gikk derfor sammen med Sv, KrF og Mdg om et forslag til budsjett med lav sats av skatt på bolig i stedet for næringseiendom. Vi fremmet vårt fellesforslag i kommunestyret, ved avstemning mellom forslagene fra Ap+V, H+FrP og Sp+SV+KrF+Mdg fikk ingen flertall, men Sp+Sv+KrF+Mdg fikk færrest stemmer. Vårt forslag var dermed "ute" og vi var nødt til å velge mellom AP+V og H+FrP sitt. Etter vår vurdering var som sagt H+FrP sitt så lite godt at vi så oss nødt til å gå for Ap+V sitt, altså et budsjett med næringsskatt. Vi greide heldigvis å få inn et punkt om at noe av inntektene som tas inn fra næringen skal brukes til gode for næringslivet gjennom å styrke kommunens kompetanse og innsats for næringslivet. Skatten skal ikke beregnes på landbruksnæring eller næringsvirksomhet som omfattes av landbruk pluss. Vi er kjent med at det har kommet inn mange klager på både at det er skrevet ut skatt på eiendommer, på måten verdivurderinga er skjedd og på verdien som er satt. Klagesakene vil nå gå sin gang. Senterpartiet vil deretter be om en gjennomgang og vurdering av opplegget for eiendomsskatt. Beste hilsen Marianne Røed, gruppeleder Styret i Ås Senterparti Leder Odd Rønningen Nestleder/Studieleder Ole Martin Garseg Sekretær Morten Vollset Kasserer Ottar Kjus Gruppeleder Marianne Røed Varamedlem John Morken Varamedlem Susanne Kaxrud Varamedlem Sigrid Hjørnegård

4 Gode Ås-medlemmer! I skrivende stund har staten lagt fram sitt tilbud til jordbruksoppgjør. Det å produsere mat er verdens viktigste jobb. Da må det lønne seg å produsere den og vi må ha arealer å produsere den på. Regjeringen svarer med å tilby landbruket kun 10 % av det de ba om i kravet milloner kr skiller krav og tilbud. Bondeorganisasjonene krevde kr i økning per årsverk. Staten tilbyr kr. Gapet mellom bøndenes inntektsmuligheter og andre grupper øker. Stikk i strid med det Stortinget og den rød-grønne regjeringa la vekt på om å tette inntektsgapet. Inntekta på kornbruk er forventa å gå ned i statens tilbud på grunn av høy kostnadsvekst. De legger på 5 øre på kornprisen, samtidig reduserer de arealtilskudd så inntekstveksten er mindre enn prisveksten skulle tilsi. Akershus Sp mener kornprisen må økes for å kunne ha et norsk landbruk i størst mulig grad basert på norske fôrressurser og mindre avhengig av import. Akershuslandbruket er viktig i den sammenheng! Støttepartiene KrF og V har et spesielt ansvar. Nå ser vi hvor mye samarbeidsavtalen betyr i praksis. De danner parlamentarisk grunnlag for at Listhaug kan sette norsk matproduksjon på spill. Statsråden har brukt et halvt år på å snakke fint om norsk landbruk. Dagens tilbud viser at dette kun har vært nettopp snakk, og at statsråd Listhaug både mangler evne og vilje til å satse på norsk matproduksjon. Vi går noen spennende maidager i møte. Det er viktig vi alle nå framsnakker betydningen om norsk matproduksjon og at det må tas politiske grep for å nå det. Statens tilbud viser at det er stor forskjell på hvilke partier som styrer landbrukspolitikken. SPs verdier er under sterkt press. Det er derfor viktig vi nå bygger organisasjonen, blir flere, synliggjør våre løsninger og ruster oss til valgkamp. Sp trengs som aldri før. Vårlig hilsen Morten Vollset, fylkesleder og gruppeleder fylkestinget Lynkurs i praktisk medlemsverving Medlemskap og priser 2014: 1) Innmeldingskontingent for nye medlemmer: kr.300,- 2) Senterungdom (t.o.m. 30 år): kr.100,- Hvordan melde seg inn 1) Innmeldingsskjema, se eller 2) SMS, skriv «SPmedlem, navn, adresse, fødselsdato» og send til 26112, eller 3) Ta kontakt med et styremedlem 4

5 5

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2011 / 2. årgang nr. 10 VALGEKSTRA!! Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! Kandidatene i Gjøvik Senterparti forbereder seg på valgkamp og politisk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2012 / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte!

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012 Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Fjoråret var preget av mye vær. I pinsen fikk vi veldig med regn, spesielt i Østerdalen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmene

Nyhetsbrev for medlemmene Medlem av 2015 - NUMMER 4 Nyhetsbrev for medlemmene Innhold S1: Forbundslederen har ordet. S3: Resolusjoner vedtatt på PFs landsmøte S5: Høring demensplan 2020 Høstens møter i SVP Forbundsleder Kjell Levik

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer