NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: e:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Hønsa Brakkerigg Kort sagt - Garasje/verksted og brakkerigg - Strategisk plassering med nærhet til Lakselv og Honningsvåg - Romslig tomt

4

5 GARASJE OG VERKSTED Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Innhold Boligriggen inneholder: VF, gang, lomp, 2 WC, kjøkkern, oppholdsrom, vaskerom, badstu, 8 soverom Bra: 150 kvm Bta: 159 kvm Garasje/verksted inneholder: Verksted, VF, garasje Bra: 105 kvm, Bta: 109 kvm. Arealer oppmålt av takstmann, og ikke kontrollmålt av megler.

6

7 BRAKKERIGG MED 8 SOVEROM Beliggenhet Eiendommen ligger i natuskjønne Porsanger kommune. Eiendommen har strategisk god plassering da flere viktige veier møtes i området, E6, E69 og FV889. Til Lakselv er det ca 81 km, til Hammerfest er det ca 96 km og til Honningsvåg er det ca 83 km.

8

9 ISOLERT VERKSTED Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Knut Eilertsen, datert Bta. 268 m² Bra. 225 m² Bra. boligrigg 150 m² Bra. garasje/verksted 105 m² Byggeår: ca 1975 (antatt byggeår)

10

11 OPPHOLDSROM OG KJØKKEN Tomt Gnr. 2, Bnr. 58 i Porsanger kommune. Tomten er hovedsakelig flat. Tomteareal: 4175m² (areal hentet fra eiendomsbase og kan ha avvik. Dette aksepteres av kjøper) Tomtetype: Festetomt Festavgift pr 2014: kr 9 517,-

12

13 GARASJE Standard Garasjebygning er i bra stand men har noe vedlikeholdsmangler. Brakkerigg er eldre, typiske fra tallet og har særlig utvendig klare vedlikeholdsmangler. Se forøvrig takst for nærmere beskrivelse Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse. Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker.

14 Oppdrag /SW Eier Mesta Drift AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 0 år Årlig festeavgift: NOK Tomteverdi: NOK Inngåelsedato: Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelser om regulering av leien Med flere bestemmelser Pant for forfalt festeavgift GJELDER FESTE Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra RV94 Vann- og kloakkforhold Vann fra borebrønn med pumpehus. Avløp til septikk tank. Leieavtale Eiendommen er pr i dag leid ut til Veidekke Industri AS. Leieinntekter pr år er kr ,- Akonto felleskostander på kr 4 000,- pr år. Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale. Leieavtalene følger med salget. Kommunale avgifter Ca Kr. 138,- for Årlig renovasjon kommer i tillegg. og tømming av septikktank.

15 Eiendommens ligningsverdi For 2013, kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Energimerke F og oppvarmingskarakter RØD Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er uregulert. Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Rubbhall på eiendommen eies av leietaker og inngår ikke i salget. Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess.

16 Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum. Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.) Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Takst Type takst: Verdi- og lånetakst for næringseiendom Rapportansvarlig: Knut Eilertsen Normal markedsverdi: kr ,- Takst datert: 11 januar 2015 Vedlegg Takst datert, , Grunnboksutskrift for Gnr. 2 Bnr. 58, Leiekontrakt, FDVU rapport, Utkast til kjøpekontrakt, miljø-rapport, PCB-rapport, El-Kontroll 2014, Energimerking, festekontrakt, tegninger, husleiegranti, Budskjema. Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig. Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende. Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper. Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av

17 Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper. Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen. Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre. Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag. Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper. Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen. Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen. Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig Avhendingsloven for, men som 4-19 rettes (2) fravikes mot Selger, også, kan slik Selger at den videreføre endelige reklamasjonsfristen direkte og uavkortet settes til Kjøper. til 6 måneder fra overtakelsesdato. For mer informasjon vises det til vedlagte kjøpekontrakt.

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen as Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hønsa, 9713 RUSSENES Matrikkelnr. Gnr. 2 Bnr. 58 Kommune PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI Hjemmelshaver(e) Mesta Drift AS Dato for befaring Bruksareal: 255 m 2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 150 m 2 Tomteareal: m 2 Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

25 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Hønsa Postnr Poststed RUSSENES Rekvirent Mesta Eiendom AS Hjemmelshaver(e) Mesta Drift AS Tilstede/opplysninger gitt av. Premisser - Generelle opplysninger Gnr. Bnr Kommune PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI Feste.nr. Seksj.nr. Bolignummer Område/bydel Hønsa Besiktigelsesdato Det skal utarbeides en verdi & lånetakst på en anleggsleir på Hønsa i Porsanger. Eiendommen er registrert på Mesta Drift AS med org. nr som ble slettet , men ple opprettet på nytt med org. nr Bygningsmassen leies i dag av Veidekke AS. Bygningsmassen består av en boligrigg og et verksted/garasje.. Sammendrag Boligriggen er relativt godt vedlikeholdt. Garasjen/verkstedet er relativt enkel og noe slitt. VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom. Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Brakkeriggen ligger like syd for Skarbergtunellen og er alene i området.. Reguleringsmessige forhold Området er ikke regulert. Eiendommens tomt Tomteareal (m 2 ) Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 4279 Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Vann fra borebrønn med pumpehus. Avløp til septik. Tilknyttet riksveg. Terrengforhold Flatt.. Type tomt Festet Bortfesters navn Finnmarkseiendommen (FeFo).. Hønsa 9713RUSSENES Gnr.:2Bnr.:58 Side1av KnutEilertsenas KnutEilertsen

26 Eiendommens bygninger VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A Modulbasert bolig 2010 B garasje/verksted Ukjent Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap if Skadeforsikring NUF, polisenr. LP Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Ringmur med kryperom. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Bjelkelag, ukjent isolasjon. Yttervegger med 10 cm reisverk. Innvendig buetak, ukjent isolason. Dører og vinduer Fyllingsdører og 2-lags isolerglass. Takkonstruksjon med yttertak Saltak med bjelker, tekket med papp. Piper, ildsteder og oppvarming Elektriske panelovner. Bad og vaskerom Adskilte bad og vaskerom + badstu. Kjøkken Enkelt kjøkken med eldre innredning. Innvendige overflater Belegg på gulv og malte flater på vegg og himling. Elektrisk anlegg Inntak på 3160 A. garasjen har inntak på 3125 A. VVS-installasjoner Kun naturlig ventilasjon. Generelt om andre bygg Garasjen er uisolert med støpt gulv og innlagt strøm. Garasjen har et isolert verksted. Polisenummer Type forsikring Fullverdi Hønsa 9713RUSSENES Gnr.:2Bnr.:58 Side2av KnutEilertsenas KnutEilertsen

27 Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Modulbasert bolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Boligrigg Sum bygning Bygg A: Modulbasert bolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Boligrigg VF, gang, lomp, 2 WC, kjøkkern, oppholdsrom, vaskerom, badstu, 8 soverom Bygg B: Garasje/verksted - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Plan Sum bygning Bygg B: Garasje/verksted - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Plan Verksted, VF, garasje Sum alle bygg Sum alle bygninger VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.. Hønsa 9713RUSSENES Gnr.:2Bnr.:58 Side3av KnutEilertsenas KnutEilertsen

28 Teknisk verdiberegning VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 14 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 42 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Markedsprisen kan være noe usikker, men jeg antar at prisen vil ligge mellom 50 til 60 % av teknisk verdi. Dette vil avhenge noe av langsiktig framtidig aktivitet i området.. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Lakselv, Dokumentkontroll Knut Eilertsen. Fremlagt: Energimerking Utført vedlikehold Miljørapport Golder IK-EL rapport PCB-rapport Ligningsverdi Forsikringsopplysninger Aktive leiekontrakter Kopi av aktive leieavtaler Kopi av bankgarantier Vedlagt: Hønsa 9713RUSSENES Gnr.:2Bnr.:58 Side4av KnutEilertsenas KnutEilertsen

29

30

31 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : J a n - E g i l H a r a l d s v i k Alta, 4 mars 2014 Rapportnummer: 4007 Anlegg: H ø n s a B r a k k e r i g g Anleggsadresse: R u s s e n e s Kontaktperson: I b N y m a r k Telefon: Telefaks: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: Tove Gabrielsen Vår referanse: O l i v e r U t s i Utført dato: Utført av: Oliver Utsi/ Jan Arne Johansen Underskrift: Brakkerigg Verksted, sandlager Pumpehus Merknader: Kontrollen er utført i henhold til FEB NEK og FEL Samt føringer fra NEK NEK NEK Vår kontroll er din sikkerhet mot

32 2 Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl.0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl.1 Lite avvik Kategori 2 = Kl.2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl.3 Alvorlig avvik. Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren. Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side. Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap. Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9). Inspektør Navn: Tittel: Jan Arne Johansen El. sikkerhetskonsulent Sertifikatnr.: Nemko: og DNV: 2012-OSL Telefon: E-post: Med vennlig hilsen for NordNorsk Elektro-kontroll AS Jan Arne Johansen Termografør / ITC/ DNV og Nemko sertifisering Mobil E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

33 3 Sikringsskap Brakkerigg Kursfortegnelse brakkerigg Sikringsskap Verksted Kursfortegnelse verksted Brakkerigg Måler plasser Målerstand Målertrafo Dato hos E-verk Verksted Måler: Målerstand: Inntak/kabler: Kabel Overb.vern Kurs Lekkstrøm Brakkerigg PFSP Kl&Møller 22 5 ma Cu 356A Verksted TFXP Kl&Møller Q1 3 ma 350 Al NZM1 1125A Målinger: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test Brakkerigg ,2 >5,2M-ohm Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Kontinuitet Kortsl. strøm Jordfeilbryter R Isolasjon Anmerkn. Brakkerigg Ω Amp. ms. ma. MΩ Kjøkken < >300 Kurs 6 Oppholdsrom < >300 Kurs 7 Vaskerom / v.mask < >500 Kurs 2 Utvendig v/inngang < >300 Kurs 2 stikkontakt Utvendig mot verksted <1 470 >300 Stikkontakt Garasje verksted < >300 Kurs 3 Garasje < >300 Kurs 7 Utvendig < >500 Kurs 4 Pumpehus < >200 Kurs 19 Vår kontroll er din sikkerhet mot

34 4 Andre opplysninger Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget. (se rapporter, bilder) Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll rundt om på byggene. Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik. Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet. Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var. Brannmeldere ble testet. Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser. bla kjøkken, garderobe og verksted. Samtlige målinger var < 1 ohm. Det ble benyttet referanse mot hovedjording. Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser. Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm. Jordfeilbrytere ble også testet Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget. Målingene viste liten variasjon på spenningen. Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på stigere og antatt utsatte kurser. Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser som var hardt belastet. Vår kontroll er din sikkerhet mot

35 5 1.0 Brakkerigg Sted Avvik Lomprom Det manglet lysrør og skjerm på lysarmatur i lomprom Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Utvendig (bakside) Jordspydet var ikke slått ned.. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Utvendig Kabelen var ikke festet og hadde ike mekanisk beskyttelse. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

36 6 Sted Avvik Kategori Utvendig, røstvegg Sikringsskapet har dårlig IP-grad og dermed vann i bunnen av skapet. Dette medfører korrodering i sikringsskapet. Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar 3.0 Pumpehus Sted Avvik Pumpehus Løse kabler over dør. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Pumpehus Det var løs PFSP-kabel ved siden av døren Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

37 7 Sted Avvik Pumpehus Det manglet kuppel i takbeslaget Kategori Kl.1 Utbedret Dato/Sign. Kommentar 4.0 Verksted Sted Avvik Kategori Verksted Det var lysrør som glødet. Nårrør gløder skaper det varme i rørholdere og drossel som videre fører til jordfeil og defekte rørholdere. Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

38 Adresse Russenes Postnr 9713 Sted Russenes Leilighetsnr. Gnr. 2 Bnr. 58 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr Bolignr. Merkenr. A Dato Eier Innmeldt av MESTA EIENDOM AS CATHERINE CHANTAL GRINI Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en opp- varmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: kwh elektrisitet 0 kwh fjernvarme 0 liter olje/parafin 0 kg gass 0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 liter ved

39 Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av boligen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen. Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi- merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av boligen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

40 Boligdata som er grunnlag for energimerket Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Bygningskategori: Småhus Bygningstype: Annet småhus Byggeår: 1974 Bygningsmateriale: Tre BRA: 130 Etasjer over bakken: 1 Teknisk installasjon Oppvarming: Ventilasjon: Detaljering varmesystem: Elektrisitet Periodisk avtrekksventilasjon Elektriske ovner og varmekabler For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på logge seg inn og lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).

41 Om grunnlaget for energiattesten Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest. Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember (www.energimerking.no/ns3031) og endret i juni NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf

42 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Russenes Gnr: 2 Postnr/Sted: 9713 Russenes Bnr: 58 Leilighetsnummer: Seksjonsnr: Bolignr: Festenr: Dato: :44:37 Bygnnr: Energimerkenummer: A Ansvarlig for energiattesten: MESTA EIENDOM AS Energimerking er utført av: CATHERINE CHANTAL GRINI Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Etterisolering av yttertak / loft Etterisolering av yttertak bør vurderes. Tiltak 2: Etterisolering av yttervegg Etterisolering av yttervegg bør vurderes. Tiltak 3: Utskifting av vindu Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og ramme). Tiltak på luftbehandlingsanlegg Tiltak 4: Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for mekanisk ventilasjon Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. at luftutskiftning (medfølgende varmetap) skjer uten varmegjenvinning. Det kan vurderes å installere et balansert ventilasjonsanlegg, som gir varmegjenvinning fra avkastluften. Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 5: Skifte til lavenergipærer Vanlige glødepærer erstattes med sparepærer. Tiltak 6: Temperatur- og tidsstyring av panelovner Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn.

43 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 1 av Oppgave Fasilitet: 3049 Hønsa brakkerigg Status: Avsluttet Region: Nord Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Provisoring tetting hull i vegg Garasjelager Bygning Merknad Leverandør Utført Ib nymark/ veidekke sier det kommer inn mink og grevling Utskifting PCBholdige lysarmaturer Brakkerigg Utbedring jordfeil Brakkerigg Beising/ maling av vegger/ vinduer , Brakkerigg Ny port Garasjelager Port - vurdering service/ ny port Garasjelager Service port Garasjelager Kontroll pumpe/ tilsig vann borehull Tomt Han bestiller firma til å tette provisorisk. Flyttet til 2012 Faktura 18275/Honningsvåg Mek Verksted AS Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr. Senere kr. 2012: fakt art UTBEDRING JORDFEIL Fakt Art Ny manuell leddheiseport. Faktura , 90% av samlet ordreverdi Faktura , resterende beløp det har tidligere ikke vært service på denne porten. Bestilte Crawford til å se på den, tilbakemelding er at ny port må kjøpes. Faktura : faktura art Bestilt inspeksjon for å sjekke status. Faktura testet vann anlegget. Det var ikke noe luft på 200ltr membrantank. har fylt den opp. Har også justert trykkbryter, samt renset siler på kraner. manometeret var også ødelagt. Veidekke Industri AS Cardo Entrance Solutions Norway AS Cardo Entrance Solutions Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS Porsanger Rør AS Skifte av VVbereder , Brakkerigg Rørleggerarbeider, ny kloakk fra rigg Rørleggerarb i forb med at vann forsvant/frøs Tett kloakkavløp fra rigg Brann - kontroll brannslokkemateriell Brakkerigg Tomt , Brakkerigg Brakkerigg dette bør sjekkes årlig.../ca Defgekt/knust rør fra brakkerigg medførte at kloakken gikk tett og måtte skiftes. Ib Nymark, Veidekke, kontaktet Terje Persen i Porsanger Rør. Faktura ; faktura /Finnmark Porsanger Rør AS

44 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 2 av 3 Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Årlig kontroll brannslokkere Montering seriekoblede røykvarsler Brann - kontroll brannslokkemateriell Brann - kontroll brannslokkemateriell Brann - kontroll brannslokkemateriell Brann - kontroll brannslokkemateriell Brakkerigg Brakkerigg Brakkerigg Garasjelager Garasjelager Garasjelager Brannslokkeutstyr , Brakkerigg Brannslokkemateriell Garasjelager IK-Elektro Tomt IK-Elektro Tomt Bygning Merknad Leverandør Utført Brannservice as, Lakselv. Kontroll av brannslokkingsmateriell. Div brannslokkerutstyr.kontroll viderefakt leietaker gjennom art Finnmark Brannservice 2011; faktura /Finnmark Brannservice as, Lakselv. Røykvarsler, serie, trådløs Faktura 2492/Finnmark Brannservice as, Lakselv. Kontroll av brannslokkingsmateriell. Div brannslokkerutstyr. Fakturabeløp delt opp på kontroll(kr 614,50 ekskl mva) og evnt nytt utstyr (kr 3807,50 eksl mva). Kontroll viderefakt leietaker gjennom art : Faktura /Finnmark Brannservice as, Lakselv. Kontroll viderefakt leietaker gjennom art Faktura 2519/Finnmark Brannservice as, Lakselv. Fakturabeløp delt opp på kontroll og evnt nytt utstyr. Kontroll viderefakt leietaker gjennom art : Faktura /Finnmark Brannservice as, Lakselv. Kontroll viderefakt leietaker gjennom art Faktura 2492/Finnmark Brannservice as, Lakselv. Kontroll av brannslokkingsmateriell. Div brannslokkerutstyr. Fakturabeløp delt opp på kontroll(kr 614,50 ekskl mva) og evnt nytt utstyr (kr 3807,50 eksl mva). Kontroll viderefakt leietaker gjennom art Faktura 2519/Finnmark Brannservice as, Lakselv. Brannslokkingsmateriell. Fakturabeløp delt opp på kontroll og evnt nytt utstyr. Kontroll viderefakt leietaker gjennom art Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.750 Senere kr. Flyttet fra 2009 til , CA. Faktura 3147/NNEK. Finnmark Brannservice AS Finnmark Brannservice AS Finnmark Brannservice AS Finnmark Brannservice AS Finnmark Brannservice AS IK-Elektro

45 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 3 av 3 Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Bygning Merknad Leverandør Utført Tomt Utelys defekt Brakkerigg Div utbedringer etter IK EL Garasjelager IK-Elektro Brakkerigg IK-Elektro Brakkerigg (ikke oppgitt) , Garasjelager Utbedring IK elektro , Brakkerigg IK-Elektro Brakkerigg IK-Elektro Brakkerigg IK-Elektro Tomt Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.750 Senere kr. Meldt inn fra Leietaker Ib nymark/veidekke. Han bestiller dette utbedret/sjekket av Reppkleiv kraftlag. Faktura Faktura / Gagama. Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.1500 Senere kr. Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.1500 Senere kr. Store feil og mangler, påleggsrapport jordfeil Flyttet fra 2009 til , CA. Faktura 3147/NNEK Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.1500 Senere kr. 2012; Fakt art Tiltak planlagt: 2005 kr kr kr kr.750 Senere kr. 2012; Fakt art Repvåg Kraftlag Petter Gagama AS NordNorsk Elektrokontroll AS NordNorsk Elektrokontroll AS Total Utskrift fra fdvu.net hos Facility Management AS, mandag den kl 10:

46 Du har søkt på: Knr.: 2020 Gnr.: 2 Bnr.: 58 Fnr.: Snr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet FINNMARKSEIENDOMMEN ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Festere: FESTEKONTRAKT Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet MESTA DRIFT AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER Heftelser i feste: FESTEKONTRAKT - VILKÅR Festetid: 0 år Årlig festeavgift: NOK Tomteverdi: NOK Inngåelsedato: Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelser om regulering av leien Med flere bestemmelser Pant for forfalt festeavgift GJELDER FESTE SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2020 / 2 / 1 / /

47 ^ iviui I ATT 0 6 St7r 20It " Dokumentsenteret LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS og Veidekke Industri AS vedrørende Hønsa brakkerigg

48 UTLEIER Mesta Eiendom AS Kontaktpersonen Leiekontrakti Drift/ vedlikeholdi Org.nn Roar Bratland Erichsen Tlf E-posti Cecilie Amundsen Tlf E-posti LEIETAKER Veidekke Industri AS Kontaktpersoni Leiekontrakti Daglig drifti Fakturaadressei Org.nn Jørgen Andreas Winther Tlf E-posti no Tor Raymond Bjørkll Tlf Epost Postboks 508 Skøyen 0214 Oslo Faktura merkesi Prosjektnummer EIENDOMMEN Hønsa brakkerigg Gnni 2 / bnni 58 I Porsanger kommune. 4 LEIEOBJEKT 4.1 Arealer til leietakers eksklusive bruki Eiéndphfiobjøkt li fiendomobjektnr Bruttbareai Brakkerigg Garasje/ lager Tomt ,7 4.2 Alle arealer oppgitt etter NS 3940, dog slik at I tilleggsdel (NS 3940 pkt. 3.2) Inngår ikke garasje eller portrom, arkader og andre åpne delen Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. 4.3 Leietaker disponerer følgende uteareali Hele eiendommen. Side 2 av 13

49 LEIETAKERS VIRKSOMHET 5.1 Leieobjektet må kun benyttes i h.h.t. gjeldende reguleringsbestemmelser. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc. i fellesarealer. 6 OVERTAKELSE / MELDING OM MANGLER 6.1 Leieobjektet overtas i den stand det var ved besiktigelsen. 6.2 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter. 6.3 Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. 7 LEIETID 7.1 Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan Ikke sies opp I leieperioden. 7.2 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr. husleielovens LEIESUM Brakkerigg Garasje/ lager Tomt , NOK NOK NOK 8.1 Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift). I tillegg til leie skal leietaker betale felleskostnadene (driftskostnadene) knyttet til eiendommen. Felleskostnadene omfatter i denne kontrakteni Sertifisering / service- / vedlikeholdskostnader ihht pkt 8.5 Felleskostnadene betales a-konto samtidig med husleien på grunnlag av årlig budsjetterte utgifter. Beløpet fastsettes av utleier. Ved kontraktsinngåelse utgjør a- konto felleskostnader NOK pr år. Felleskostnadene avregnes mot reelle utgifter ved hvert regnskapsårs avslutning. 8.2 Leien forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleien Side 3 av 13

50 Leie og event, fellesutgifter betales etter påkrav fra Mesta. 8.4 Betaling anses Ikke skjedd før beløpet er mottaft på utleiers konto. 8.5 Følgende arbeid besørges av utleier, men dekkes av leietaker I felleskostoppgjøreti Sertifisering/kontroll og vedlikehold luftkompressor Service/vedlikehold port Service/vedlikehold brannslokkere Eventuelle skader/reparasjoner faktureres fortløpende. 8.6 Leietakers vedlikeholdsplikt for øvrig jfn pkt Direkte og for egen regning betaler leietaken Brøyting/strøing, renhold, renovasjon, elektrisk kraft etter egen måler (leietaker overtar strømabonnement). 8.8 Dersom leietaker krever vann til annet enn toaleftbruk, vanlig renhold, kantine o.l., må utleiers samtykke innhentes. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket. 8.9 I den grad utleie av eiendom blir belagt med særlige skafter og/eller avgifter og for eksempel økning av eiendomsskatt, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i defte punkt 8 første avsnift Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente I henhold til lov av 17. desember 1976 nn 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har reft til å kreve gebyr ved purring. 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 9.1 Leietaker skal I leieobjektet drive virksomhet som per I dag er avgiftspliktlg/kompensasjonsbereftiget slik avkrysningen visen (Kryss av for A, B eller C. Hvis B - fyll også inn prosentsats.) X]AHelt(100%) QBDelvisi % ncikke(0%) Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. 9.2 Dersom utleier er frivillig registrert I merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. Side 4 av 13

51 Utleier står frift til på ethvert tidspunkt I leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret. Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier. 9.4 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer I defte i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utielers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. 9.5 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift efter merverdiavgiftslovens regler som følge av leietakers bruksendring som nevnt over, eller lovendringer, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførlngs-zjusteringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeførlngskravet/justerlngen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker I fremleietilfellet er frivillig registrert. 9.6 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker i henhold til avsnitt (4) over. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. Leietaker er dessuten ansvariig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir reft til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift. 9.7 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gl utleier en skriftlig, åriig redegjørelse Innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien, samt en tilsvarende skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. Det er leietakers ansvar at redegjørelsen(e) oppfyller avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav, jf. blant annet Forskrift til merverdiavgiftsloven av 19. desember om justering av Inngående merverdiavgift. 9.8 Leietaker skal alltid, uavhengig av om leieobjektet benyttes i avgiftspliktig aktivitet eller ikke, gi utleier en redegjørelse/spesifikasjon med hensyn til totale aktiveringspliktige påkostninger foretatt på leieobjektet I løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsreft for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivningen, samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at utleier kan overholde egne frister mv. I henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Utleier kan gl nærmere Side 5 av 13 ^ ^ ^ ^

52 Instruks om uttorming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være Inngitt. 9.9 Ved opphør av leiekontrakten skal leietaker skriftlig gl utleier fullstendige opplysninger om leietakers justeringsplikter og justeringsrefter som nevnt I avsnitt (6), knyttet til leieobjektet. Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal leietaker innen leiekontraktens opphør sørge for at alle justeringsforpliktelser som leietaker/fremleier har I tilknytning til leieobjektet er betalt / innfridd overfor avgiftsmyndighetene. Dersom det er avtalt overføring av justeringsforpliktelser til utleier, plikter leietaker å gi utleier alle opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle merverdiavgifts- lovgivningens dokumentasjonskrav, herunder opplysninger som nevnt i Forskrift av 19. desember og 3-4. Det samme gjelder dersom leietaker har justeringsretter I tilknytning til leieobjektet Leietakers erstatningsplikt etter avsnitt(5) ovenfor gjelder tilsvarende ved brudd på leietakers forpliktelser etter avsnitt (6) - (9). Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende. 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 10.1 Med mindre annet er særskilt avtalt (se punkt 25) skal utleier besørge at leieobjektet pr. overtakelse tilfredsstiller offentligrettslige bygningstekniske krav, herunder slike krav som gjelder særiig for den virksomhet som er oppgitt i punkt 5.1. Utleiers forpliktelser etter dette punkt 10.1 omfatter ikke innrednings- eller bygningsmessige arbeider som uttøres av leietaker. Offentligrettslige krav utover det rent bygningstekniske, som gjelder for den virksomhet som er oppgitt i punkt 5.1, er leietaker ansvariig for med mindre annet avtales Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter. Instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvariig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives I leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle, med mindre forholdet omfattes av dette punkt Dette medfører at det er leietakers ansvar å oppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard, som relaterer seg til leietakers drift og som oppstår etter overtakelse Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar Avfall må legges I eiendommens søppelkassen Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning For utleie av leieobjekter i 1. etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum Side 6 av 13

53 (for eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold i henhold til gjeldende politivedtekten 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 11.1 Leietaker plikter å gl utleier adgang til leieobjektet i kontor-zforretningstid alie dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold. Inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles medrimeligfrist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 12.1 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc, når disse Ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen, eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker. Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold, drift og renhold av Inn- og utvendige fellesarealer. Kostnader etter dette avsnitt skal dekkes i henhold til punkt Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10, dette punkt 12 eller punkt Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc, plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien. 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 13.1 Leietaker plikter å behandle så vei leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbøriig aktsomhet Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at alt er i forskrifts- og håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter også fornyelse av tapet og gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting Innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak. Videre omfatter vedlikeholdsplikten ledninger og innretninger som hører til forsyning med og avløp for vann (fra og med egen stoppekran til og med egen vannlås), varme (rør og installasjoner som var synlige på kontraktstidspunktet) og elektrisitet (fra og med egen sikringstavle til og med lampepunkter og stikkontakter), samt ventilasjons- og kjøleanlegg (rør og installasjoner som var synlige på kontraktstidspunktet). Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av Innretninger anbrakt I leieobjektet av leietaker. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skai han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller I leieperioden og på en håndverksmessig god måte. Leietaker plikter å fjerne snø fra tak i de tilfeller hvor snømengden kan medføre at Side 7 av 13

54 takkonstruksjonen kan bryte sammen, samt fjerne Istapper o.l. for å forhindre fare for skade på personell og materiell Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter Innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen Inngangsdør og porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET / EIENDOMMEN 14.1 Utleier er bereftiget til å foreta alle arbeider som måfte være nødvendige til eiendommens forsvariige vedlikehold eller fornyelse, og til I samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg m.v.) så vel I som utenfor leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers Innredning etc Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag I leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode. 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 15.1 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt (15.2) kan ikke nektes uten saklig grunn Radio- og TV-anlegg m.v., uthengsskap, automater o.l. må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forianger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand. Side 8 av 13

55 Leietaker er ansvariig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser for eventuelle arbeider som utføres i henhold til dette punkt FORSIKRING 16.1 Hver av partene holder sine interesser forsikret Utleier forsikrer bygningen Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene I dette punkt 16, er leietakers ansvar. Ved skade på leieobjektet skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke kostnaden. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måfte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal Ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller Ikke. 17 FORCE MAJEURE 17.1 Forhold som partene Ikke rår over, som for eksempel streik, lockout, blokade, brann, eksplosjon, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser I henhold til denne leieavtalen i den grad de Ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnaden Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å tietale taps- eller skadeserstatning. Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, faller leieavtalen bort. 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 18.1 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler I leietiden Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes Ikke. Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kvartals leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, se for øvrig kravene I husleieloven 2-12, krever dette Side 9 av 13.

56 skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet om misligholdet Ikke opphører. 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD / UTKASTELSE 19.1 Leietaker blir erstatningsansvariig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gift adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf ledd (b) I tvangsfullbyrdelsesloven Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da å fraflytte leieobjektet En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. 1 tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold, får dette punkt 19 tilsvarende anvendelse. 20 FRAFLYTTING 20.1 Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig I kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøklen Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar, delevegger, ledninger o.l. ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse. Utleier kan kreve at leietaker ved fraftytting fjerner helt eller delvis leietakers endringsarbeider, herunder innredning og innretningen ledninger o.a. han har montert I leieobjektet, og at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for leietakers regning Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet I den stand det skal være ved tilbakelevering I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 2 dager pn uke i kontor/forretni ngstid. Side 10 av 13

57 Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etteriatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier Ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning. 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 20.1 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan Ikke nektes uten saklig grunn. Samtykker utleier, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med tinglysingen. Videre skal leieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måfte bli tinglyst på eiendommen. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphøren Kostnader forbundet med slettingen dekkes av leietaker Leieavtalen kan Ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan Ikke nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. 22 LEIEREGULERING 22.1 Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer I Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Leiebeløpet skal dog Ikke kunne reguleres ned Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for september måned år Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente Indeks på reguleringstidspunktet Leietaker er med dette gitt varsel om at åriig leieregulering vil finne sted Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. 23 BANKGARANTI 23.1 Leietaker stiller selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter konsesjon gitt av norske myndigheten eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leieavtalen, herunder rettidig betaling. Garantien skal tilsvare 6 måneders leie, dvs ,- kr. I forbindelse med leieregulering kan utleier kreve garantien regulert forholdsmessig. Garantien skal være gyldig, og uoppsigelig fra leietakers og garantists side, I leieperioden samt tre måneder etter fraflytting. Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (Inkludert tillegg som nevnt over) kreves dekket av garantien uavhengig av leietakers samtykke. Mot utbetaling av andre krav under garantien kan garantisten gjøre gjeldende leietakers mulige innsigelsen Side 11 av 13

58 Garanti må foreligge senest innen overtakelse Mislighold av bestemmelsen i dette punkt 23.2 anses som vesentlig mislighold som gir utleier hevingsrett. 24 OVERDRAGELSE / SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 24.1 Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis må ikke finne sted uten utleiers skriftlige foråndssamtykke. Utleier kan på frift grunnlag nekte overdragelse 24.2 Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som I seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom han ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted. Bestemmelsen i defte avsnitt gjelder Ikke børsnoterte selskaper Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen i defte avsnitt gjelder Ikke børsnoterte selskapen 24.4 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene I dette punkt anses ikke som samtykke. 25 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ingen 26 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikkei 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 27 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 27.1 Leietaker er selv ansvariig for dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak I egne lokalen Herunder kontroll av nødlys, rømningsvelen slukkeutstyn elektroinstallasjoner med mer. Leietaker er selv ansvariig for organisering av brannvern I egne lokaler Utleier er ansvariig fon Dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak for drift og vedlikehold av eiendommens fellesinstallasjoner og fellesarealen Koordinering av helse, miljø og sikkerhetstiltak for drift og vedlikehold av hele eiendommen. Koordinering av eiendommens brannverntiltak Leietaker og utleier skal utpeke en brannvernansvariig og en HMS-koordinator hver. Side 12 av 13

59 Begge parter plikter å informere om eventuelle endringer av kontaktpersoner umiddelbart. 1. VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vedlegg 1i Retningslinjer for ansvars- og kostnadsdeling mellom eler og leietaker av bygg/ eiendom 28 SIGNATUR 28.1 Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaaftest som bekrefter leietakers signatur, evt. stiftelsespapirer eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at selskapet er under etablering Denne kontrakt, som er på 13 sider, er utferdiget 12 - to - likelydende eksemplaren Hver av partene får hvert sitt eksemplar. Sted/datoiS<y ^ftd.mo}n^t^... sted/datoi É.i:.I.L..\lmip(M^ Leietaker ^ f e ^ Veidekke Industri AS Signatur iht. firmaattest Mesta Eiendom AS Org.nr MVA Side 13 av 13

60 Dokumentddato: 3.okt 2007 Rev Dato: 24.nnar2010 Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom 1 Pkt Inndeling Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon Aktiviteter/ kostnadsarter Intemkontroll av Mestas bygningsmasse og bygningstekniske installasjoner, herunder bvoninqstekniske inspeksioner oq reqistrerina av awik oq tiltak. Intemkontroll av leietakers areal. Dette for å hindre forfall av Mestas bygningsmasse utover det som er beregnet som nonnal slitasje samt å sikre at bygningstekniske installasioner samt øvria bvanlnasmasse ikke forrinaes Lepende peiling av fyringsoliemenqde, bestilinq av etterforsyninq. Avlesning av energlmålere/vannmålere i fortwidelse med innsending av statuskort samt årsavreqninq. Daglig' normal rengjøring av leieobjektet, hemnder (TH) inn- og utvendig vask av vinduer, skurina/ boninq av quiv etter behov Rengjøring/ opprydding i bygg og uteareal etter avsluttet leiefortiold. Evnt. kostnader ved gjennomføring etter uttlytting faktureres leietaker Leie vil løpe til leieobjekt er overtatt og funnet i orden Lisensavgifter ifm tv/alamier/porter(overføringssignal) som knyttes til eiendommens drift. Eiers kostnad og ansvar X utføres av eier dekkes av leietaker Leietakers 1 kostnad og ansvar 1 X X Administrasjon Administrasjon Driftsutqitte/awjiller/skatter Vedlikehold Igangkjøring av fyranlegg som følge av behov for tileggsvarme eller i tilknytning til utkoblinq av uprioritert elektrisk kraft (på de eiendommer avtaler er innqått) Ivericsette titak for å sikre bygninger/eiendom mot frostskader på røranlegg, bygninger osv Fortjruk av vann, rensing av avløpsvann oq faste off, avqifter for vann/avløp. Innvendig vedlikehokl (Eksempelvis gulv, vegger, vinduer, dører, brukerutstyr WS, elektrisk utstyr fastmontert oq løst) 12 Vediiketiold Utskiftninger av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetkl enn selve byggvei1<et (Eks: skifte eksisterende vinduer med vinduer av samme kvalitet og standard. 1 dette tgger nonnal oppgradering av bygningsmaterialer i kvalitetsbegrepet) X Vedlikehokl Vedlikehold Inn- og utvendig vedlikehold av dører, vinduer, dører og gara^eporter. 1 dette ligger også skyveqrinder, bommer oq slaqporter inn til/ på eiendom. Planlagt vedlikehold og utskifting av overflater på veier, plasser, pariceringsareal og andre instalasioner ute. 15 Vedlikehold Rengjøring av takrenner/ nedløp/ utvendige rister for nedtep. Hemnder også evnt. taksluker ved flate tak. 16 VedlikehokJ Ivericsette titak for fjeming av snø på tak ifm store snømengder som kan medføre at takkonstmksion skades eler bryter sanmen 17 Vedlikehold Skre personer og materiell mot ras (for eksempel snø/is) fra tak og utstikkende detaljer på bygningen. Dette gekjer avsperring av fariig område og fjeming av snø og Is Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehokl Bygg/Anlegg Ivericsette tiltak for å sikre eiendom og bygg mot plutselige ytre påviricninger, hemnder vind-/stormskader, flom-/ smeltevann Byqninqsmessiqe skader som ikke skyldes leietakers/ bmkers fortiow/ansvar. Skader etter innbmdd oq hærveric, hemnder byqninqsdeler/qlass etc. Vedlikehold av grøntanlegg, plener, hekker og busker.fjeming av uønsket vegetasjon inntil 2 meter fra ytterveqq. Innvendige persienner, gardinbrett/gardinoppheng/ dps, mile- og blendingsgardiner X 23 Bygg/Anlegg Vedlikehold av låsesystemer, sylindere og låsplaner. Gjekier slkasjeskader, nye behov for nøkler etc, samt oppgradering av låssystem som følge av leietakers behov Bygg/Anlegg Elektro elektriske anlegg/ljygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/tiygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Fordeling av nøkler. Anskaffelse av nøkkelskap, hengelåser, også særiig sterice henqelåser. Internkontroll/ vedlikehokj av tavle, fordelngsnett, fast opplegg med fastmonterte vamie og panelovner, vamiekabler, armaturer, brytere og kontakter.tiltak som krever godkjent autorisert personell. Internkontroll/ vedlikehokl av leietakers maskiner, utstyr, materiell og inventar, hemnder egenkontrol.tikak kan medføre bmk av autorisert personel. Skifting av sikringer, tennere, lyspærer og lysrør, hemnder også 1 fellesareal/tekniske rom i bygning. Flyttbare elektriske vanneovner og -vifter, flyttbare gass-, petroleums- og katalyttovner. Utskifting av tavle, fordelingsnen, fast opplegg med fastmonterte vamie- og panleovner, varmekabler, armaturer, brytere og kontakter når dette ikke lar seg lenger vedlikehowe. 2-1 Krav til at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende tover oq forskrifter om forebwqinq av brann (teknisk tilstand) Anskaffelse av hensiktsmessig manuelt stokkeutstyr tilpasset brannobjektet og etterivsende mericinq av utstvret. Åriig kontroll av manuelt stokkeutstyr levert med bygget, samt evnt. stokkeutstyr som er «passet brannobjektet i ettericant. (Ved rammeavtaler blir dette punktet endret til "Utføres av eier, dekkes av bmker"). 2-2 Krav til viricsomhet/ bmker slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger viricer som fomtsatt. Dette vil si at det ikke skal uttøres spesielle artieidsoperasjoner eler at sikringstiltak settes ut av drift uten at kompenserende tiltak innføres. Påse at bygningstekniske brannvemtiltak og øvrige skringstlltak ikke lorringes og rapportere alle fortiow av betydning (awic) for brannsikkertieten, herunder ha mtiner for åfføtoemed på brannalarmsentralen om den viser normal drift 2-4 Ettersyn og vedlikehold av Instalasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v Side 1 av 3 sider

61 Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom Dokumentddato: 3.okt 2007 Rev Dato: 24.mar2ai0 Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter Eiers kostnad og utføres av eier, dekkes av Leietakers 1 kostnad og Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Ettersyn og prøving av tekniske sikringstittak som dører/ luker/ vinduer med brannteknisk funksjon, røykvarsler- og brannalamianlegg, ledesystemer for rømning, stasjonære slokkeinstallasloner, røvkventilasion. Nødvendig skifte av batterier i røykvarsler, batterier og lysrør/ pærer 1 nødlysarmaturer. ansvar X leietaker ansvar Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 2-6 Krav om at fyringsanlegg, etter varsel om feing, i sin helhet er tilgjengelig for feiing, utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte og med tilfredsstillende atkomst. Leietaker er ansvariio for adkomst for feieoersonell 3-1 Krav om brannsikkertieten i det særskilte brannobjektet er tilfredsstillende dokumentert. X X 40 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Utarbekle dokumentasjon på teknisk brannvem og samordne denne med brannobjektets dokumentasjon på organisatorisk brannvem X 41 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Utarbekle dokumenta^on på organisatorisk brannvem (opplæring, øvelse, instmkser, planer, vakt, risiko) X 42 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 3-2 Krav om brannvemleder utpekt av bmker som koordinerer det forebyggende brannvemartieidet X 43 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 3-3 Krav til å gjennomføre brannvemopplæring og brannøvelser av eget personell X 44 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Viricsomhet/ bruker skal sørge for opplæring av brannvemledere X 45 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 3-4 Krav utart)ektelse og Ivericsetting av ordensregler og instmkser som regulerer brannforebyggende og -belqempende tiltak for egen viricsomhet X 46 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 3-5 Krav om vaktordning på ovemattingssted som står i fortiold tjrisikoeni brannobjektet X 3-6 Krav om gjennomføring av ekstraordinære titak ved drifts- og bmksfortiow som 47 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) kan føre til maricert økning i fare for antennelse eller brannspredning. F eks slokkemateriell ved vamnt artieid på steder der bygninger/plasthaller har særiig lett X antennbar overflate/bvnninqsdeler. 48 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 4-1 Krav om tekniske tiltak i særskilte brannobjekter mhp personsikkertiet X 49 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 4-2 Krav om stasjonært slokkeantegg 1 særskilte brannobjekter mhp materiellsikkertie X 50 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 4-3 Krav om fordeling av stokkevann innenfor eget område samt etablering av tistrekkelig antall brannkummer (eller tilsvarende) X 51 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Representant fra bmker skal delta på tilsyn, dette gjelder både samordnet eller enkeltvis offentlig tilsyn. Herunder er eltilsyn, artaeidstilsyn og branntilsyn. Eier avgjør hvilke tilsyn som skaj være representert ved eier. X X 52 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Forskrift om brannfariig vare. Ivareta forskrift wl veiledning X 53 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Forskrift om håndtering av eksptosjonsfariig stoff. Ivareta forskrift ml veiledning, hemnder også innhenting av spesielle lagringstillatelser for for eksempel gassflasker o.l 54 Vann/Avløp/Sanitær Vedlikehold avsenæinter, dusjer, ktosetter, tappekraner og armaturer o.l (sluttutstyr). Med vedllcehoki gjewer pakkbokser og pakninger og bmkenrelatert vedikehold basert pa slitasie. 55 Vann/Avløp/Sanitær Utskifting av hoved- og fordelingsnett med vann-, og kloakkpumper, mengdemålere, ventiler, vamitvannsberedere, senanter, dusjer, klosetter, tappekraner og armaturer o.l (sluttutstyr) når dette ikke er lønnsomt å vedfikehowe Vann/Avløp/Sanitær Vann/Avløp/Sanitær Oljeutskillere og spilojetanker: Ansvar for konstmksjon av selve installasjonen med sluk oq rørsvstem. Tømming/ åriig kontroll og vedlikehokl av oljeutskillere oq spiltoljetanker X 58 Vann/Avløp/Sanltær Tømming ogrengjøringav brønner/egne vannanlegg, rørsystemer, filtre, septlctanker samt prøvetakinq oq vannbehandlina. 59 Punktavsug for materiell, utstyr, maskiner (eksempelvis: eksosavtrekk, avtrekk fra Ventilasjon/kllma/kjøle- og frysereom vaskemaskiner, sbpemaskiner, lakkeringsbokser, miljøskap, vamieskap med mer), og mobite punktavtrekk for leietakers prosesser som en del av maskiner og verictøy. 60 Bmksrelaterte kostnader vedrørende drift av varme-/ ventilasjonsanlegg, hemnder fiter Ventilasjon/klima/kjøle- og frysereom oq liqnende 61 Kostnader vedrørende senice av varme-/ ventlasjonsanlegg, hemnder reimer og Ventilasjon/klima/kjøle- og frysereom liqnende X Fjemvarme-, sentratvarme-, kielanleqq oq andre ildsteder Fjemvamie-, sentralvamie-, kjelanleqq oq andre ildsteder Fjemvarme-, sentralvamie-, kielanleqq oq andre ildsteder Samband/svakstrønVtele og IT installasjoner Samband/svakstrøm/tele og IT Vedlikehold av fast monterte iklsteder/ ovner inklusive piper og luker. Nedgravde oljetanker med tilhørende rørsystem og sikringsanordninger mot overfylling. Tilstandskontrol oq tetthetsprøvinq FeSng. Feieavgift Anskaffelse, drift og vedlikehokl av innbmddsalarmer. Utvidelse av eksisterende innbmddsalamier ved Mestas bygningsmasse X 67 Samband/svakstrørVtele og IT installasjoner Edb-anlegg, alt opplegg og utstyr. Side 2 av 3 sider

62 Dokumentddato: S.okt 2007 Rev Dato: 24.mar2010 Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter Eiers kostnad og ansvar utføres av eier, dekkes av ieietaker Leietakers kostnad og ansvar 68 Tankanlegg Vedlikehold og periodisk kontroll/ prøving av tanker, rør- og ventilsystemer, hemnder også kontroll av elektrisk anlegg, jordingssystemer og katodisk beskyttelse, etter rekvirert behov fra ansvarshavende, og i tråd med uttørte utbedringer etter kontra» etc. X Tankanteqq Tankanlegg Årik) ettersyn/senice/kalibrerinq av pumpeanleqq. Ansvarshavende for daglig bruk/ drift iht lov om brannfariig vare, hemnder ansvar for ajourtiold av dokumentasjon på gjennomføring av egenkontroll og periodisk kontroll/ vedlikehold/tøirmiiriq. X X 71 Trykkluftanlegg Trykkpåviricet utstyr, hemnder kompressorer med rørsystem og ventiler. Utskifting av komponenter, hemnder kompressortius, røriedninger samt trykktanker. X Trykkkjftanleqq Trykkluftanlegg Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstvr Sakkyndki kontroll av trykkpåviricet utstyr. Trykkpåviricet utstyr, hemnder kompressorer med rørsystem og ventiler. Daglig vedlikehold, kontroll oq ettersyn. Åriig kontroll av kraner og taljer samt utskifting av slitasjedeler i foridindelse med den åriige kontrollen. X X Periodisk åriig sakkyndig kontrol og prøving av alle typer fastmonterte tofteinnretninger 75 Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr med kranbaner, bjelcer og faste oppheng for tøfteinnretning,. Hemnder kommer også kategorien gulvmonterte kraner. Inkluderer også tøfteratnper / innretninger som integrert del av bygg samt utskifting av styringer og ellers bevegelige deler. 1 dette Igger også utskifting av slitasjedeler 1 fortiindelse med den åriige kontrollen Tekniske anlegg -tofte-og transportinnretninger, oppheng og tofteutstvr Tekniske anlegg -tofte-og transportinnretninger, oppheng og løfteutstvr Tekniske anlegg -tofte-og transportinnretninger, oppheng og løfteutstvr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstvr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstvr Alle typer transportabtetofteinnretningerog alt tøfteutstyr (dvs utstyr meltom krok og last), hemnder periodisk sakkyndig kontroll og prøving. Vedlikehold, kontroll og utskiftinger av alte typer tøftebord, bremseprøvere, bilteftere, høytrykksspylere/ utstyr i vaskehaler, jekker, transportbånd, delevaskere, dreiebenker oq liqnende teknisk utstvr. Utvidet periodisk kontrol (UPK) av kraner og taljer. Utskifting av normate slitedeler som bremseklosser/sko/lager etc.som tiltegges nomial bmksslitasje Utskifting bærende konstmksjoner samt store og dyre hovedkomponenter som for eksempel heismaskineri og Bgnende ifm UPK. Dette gjelder utskifting på gmnn av lang tkls normal bmk. Ny-sertifisering etter at kranen har vært partcert og gjektende sertfikat har utløpt. X X Spesielle tekniske anlegg - inventar- Spesialinnredning/ inventar installert for eller av bmker hemnder kantine-/ kjøkkenutstyr, spesiallnnrednlnger - med mer Spesielle tekniske anlegg - inventarspesialinnredninger - med mer avtrekksskap etc. Anskaffelse/ montering/ flytting av alte typer inventar, hemnder flyttbare (frittstående) skap, senger, reoler, benker, hyller og reoler selv om disse er festet til vegg/gulv med skmer oq beslaq, oo fastmonterte mobilreoler. Side 3 av 3 sider

63 >{C atradius managing risk, enabling trade MOTTATT 2 4 AUG 2011 Dokumentsenteret Mesta Eiendom AS - Region nord Attn.: Roar Bratland Erichsen Postboks Lysaker Dato: 23.august 2011 Vår ref: aks Telefon Fa Vedr.: GARANTI NR. B331946, B og B PÅ VEGNE AV VEIDEKKE LNDUSTRI AS Vedlagt oversendes ovennevnte garantier pålydende hhv: Kr ,-. Kr ,-og Kr ,- Vennligst returner garantiene til oss så snart vårt ansvar er opphørt. Med vennlig hilsen for Atradius Ann Kristin Sakshaut Atradius Filial av Atradius Credit Insurance NV. Nederland Strandvn 15 Postboks 84 N-1325 Lysaker Telefon Fa wwwatradiusno Org, nr: Bank konto ,20381 Vedlegg. Kopi: Veidekke Industri AS

64 >{C atradius managing risk, enabling trade HUSLEIEGARANTI NR. B Garantisten, Atradius, stiller seg herved som selvskyldnerkausjonist for regning av leietakeren Veidekke Industri AS Foretaksnr like overfor utleier Mesta Eiendom AS Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnr for et beløp oppad begrenset til kr48.387,00 (kroner førti åtte tusen tre hundre og åtti syv 00/100) inklusive renter og inndrivelesekostnader som sikkerhet for riktig betaling av husleie og oppfyllelse av forpliktelser i henhold til leiekontrakt datert som gjelder Hønsa brakkerigg - gnr. 2 bnr. 58 i Porsanger kommune Garantien utløper pr , som også er utløpsdato for leiekontrakten. Krav under garantien må være fremmet overfor garantisten senest 6 måneder etter forfallsdato for den enkelte husleietermin. Ved oversittelse av fristen bortfaller retten til å kreve garantisten for forfalt beløp. Kravet må fremsettes skriftlig vedlagt nødvendig dokumentasjon. Eventuelle endringer av leiekontraktens bestemmelser kan ikke foretas uten godkjennelse fra Atradius. Denne garanti er gyldig fra til Lysaker, 23. august 2011 > Catradius 1 henhold tii spesialfullmakt y^/" KariFoslund Atradius, Filial av Atradius Credit Insurance N.V. Nederland Strandveien 15 P.O.Bo 84,1325 Lysaker - tel fa Org.nr

65 Dato: 10. desember 2014 Veidekke Industri AS Kontraktsobjekt Årsbeløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eiendomobjekt Leie kontorbrakke mva pliktig Brakkerigg Leie garasje mva pliktig Garasje/ lager Leie tomt mva pliktig Tomt Felleskost a konto mva pliktig , Tomt

66

67

68

69

70

71 2nd October SUMMARY REPORT Screening Environmental Due Diligence Review of Sites owned by Mesta Submitted to: Mesta Eiendom AS Postboks Lysaker Project Number

72 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Golder Associates AS ( Golder ) was commissioned by Mesta Eiendom AS (hereafter referred to as the Client or Mesta ), to perform a screening Environmental Due Diligence (EDD) review. It is Golder s understanding that the Client is considering to sell its shares of the portfolio on Norwegian properties. The total number of Sites is 163, hereafter jointly referred to as the Mesta portfolio or the Sites. In summary, the screening EDD has consisted of a review of information and documents provided to Golder by the Client mainly regarding tanks, oil/water separators, potential or confirmed contamination, leaseholders, building use and hazardous building materials, as well as information obtained by Golder from public databases on surroundings and registered contamination. In addition, 14 Sites have been subject to Site visits, where information has been provided to Golder from interviews with Site representatives and from observations. Subsequently, a relative environmental risk classification followed by environmental liability cost estimation has been completed. For further information regarding the methodology applied, please see chapter 2 on methodology. The purpose of this Screening Environmental Due Diligence (EDD) review has been to assist the Client in assessing the environmental risk associated with the Sites. Using the methodology described in brief above, the main objectives have been to: Identify environmental issues which may give rise to or relate to liability (structural, cultural history or heritage issues has not been considered), specifically, environmental issues associated with identified contamination, oil/water separators, tank parks, chemicals storage or other environmental issues; Identify areas relating to environmental compliance with applicable environmental regulations; Identify issues relating to potential or confirmed contamination issues; and, Based on statistics gained from the Client make a cost estimate on removal/replacement of old tanks and/or oil separators also including assumed contaminated soil where applicable. Review data on mapped asbestos in buildings and measures done by the Client prior to this assignment. This summary report has been prepared for the eclusive use of the Client and is intended to supplement the Portfolio Summary Table presented in Appendi 3 with general framework information and portfolio aggregate statistics of potential issues of concern identified during the course of this Screening EDD review. 2 nd October 2014 Project No

73 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 2.1 General Methodology The general methodology used by Golder in carrying out the Screening EDD review has been as follows: Collection of basic information: e.g. information on location, age, types, numbers and volumes of storage tanks and oil separators. Reported incidents and authority inspections etc. has been reviewed where available. See full list of references provided in Appendi 1. Through review of publicly available information (see Appendi 1) site sensitivity has also been assessed. Review of selected documents: of environmental relevance, provided by the Client upon request of Golder. Documents included are tank and oil separator information (age, material etc.), inspection reports, environmental inspection/remediation reports and generally reports of environmental relevance which were reviewed in order to assess any confirmed or potential presence of subsurface contamination. Information collected from national registers: on risk classification, any investigations and remediation conducted was obtained for the majority of the Sites. Information relevant for assessment of environmental compliance issues e.g. inspections performed recently by the local environmental department has also been reviewed when available. Relative environmental risk classification: based on the information collected, all Sites were classified according to a relative environmental risk classification system. The risk classification is based on a classification system developed for the portfolio with criterias set up by Golder. The relative risk classes applied are: high risk, medium risk and low risk. For further information on risk rating, see Section 6 Relative Environmental Risk Classification. Environmental costing: The environmental costs have been calculated manually by assigning each Site to a probable, best and worst cost, respectively. The presented costing in this report solely represents costs associated with investigation and remediation activities regarding tanks, oil/water separators. The costing methodology applied in this Screening EDD review is presented in further detail in Chapter 7 of this report. Data documentation: Data for each site has been documented in a web based sharepoint database developed by Golder. Each site is documented in terms of general information (e.g. site id., site name, location etc.), description of the site and the surrounding area, current site activities (number and type of storage tanks and oil/water separators, permits, tank inspections and authority demands), contamination issues (e.g. known impacts, investigations and remediation), and the Golder relative environmental risk classification. Reporting: This Summary Report was prepared together with Appendi 3 containing the portfolio summary table for the Sites. The summary table presents the information collected and environmental issues of potential concern identified together with the relative environmental risk classification on a site specific basis. The results of the cost calculations are presented in Table 2 in Chapter 7.3 of this report. 2 nd October 2014 Project No

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Børselv Garasje Kort sagt - Garasje, sandlager og brakkerigg - Ca 42 km fra Lakselv - Romslig tomt på ca 10 mål

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

HOSLE PEN 4 ROMS ANDELSLEILIGHET MED SOLRIK VESTVENDT BALKONG MED FRITT UTSYN. PEIS OG GARASJE.

HOSLE PEN 4 ROMS ANDELSLEILIGHET MED SOLRIK VESTVENDT BALKONG MED FRITT UTSYN. PEIS OG GARASJE. HOSLE PEN 4 ROMS ANDELSLEILIGHET MED SOLRIK VESTVENDT BALKONG MED FRITT UTSYN. PEIS OG GARASJE. Grevlingåsen 11 B, 1362 Hosle - 86 kvm BTA / 80 kvm BRA Prisantydning kr 3 090 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22

ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 ENEBOLIG BARNEVENNLIG OG USJENERT GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 3 200 000,- + omk. Vik - Attraktiv enebolig med dobbel garasje. Usjenert og barnevennlig. Moy Moner 22 MEGLERS KOMMENTAR Nyere enbolig, meget

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer.

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 15 D Gunstig inngang i boligmarkedet.

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN Del av tomannsbolig i ett attraktivt boområde. Prisantydning: 2 680 000,Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 110 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m.

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30 40

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue:

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: Malmveien Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: 7 736,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Malmveien 4B

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV ADRESSE: Haugerudveien 46, 0674 Oslo andel 33 i Haugerud Borettslag, org.nr. 948 512 823 BTA/PRIMÆR ROM: 33/28m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer