Vil med dette foreslå Gjøre som kandidat til Utviklingsbygda 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil med dette foreslå Gjøre som kandidat til Utviklingsbygda 2008."

Transkript

1 Møre og Romsdal fylke Landbruksavdelinga Fyl keshuset 6404 Molde Utviklingsbygda 2008 /70 /3((( b Sunndalsøra, Vil med dette foreslå Gjøre som kandidat til Utviklingsbygda Gjøra ble tatt opp i hoppid.no sin satsning etter at de i februar 2007 arrangerte Fremtidsverksted. 40 personer deltok, og flere aktuelle satsningsområder ble satt på agendaen. Blant annet skulle det jobbes med ett Bygdesenter, som i dag heter Sunndalsporten Eiendom AS. Status på dette ligger vedlagt som eget infoskriv. Kort oppsummering: 1,9 mill er samla inn i aksjekapital til nytt bygg, 95 % av husstandene har tegnet aksjer, og på denne måten medeiere i dette prosjektet. Nye arbeidsplasser for bygda har vært viktig i denne sammenhengen. Gjøra har i tillegg til dette jobbet med flere utviklingsprosjekt, der det er mobilisering av folket i bygda som har vært resultatet, eller årsaken til godt gjennomførte prosjekt. Aktuelle prosjekt bygda har jobba med er: Gjæra Gjøra - midtsommerfest for hele familien - konserter, familiedag, turer i Sunndalsfjella, mat, historiske vandringer. Dette drives på dugnad, godt besøkt festival, ett enormt løft for bygda, og et viktig bidrag i kommunen sitt arbeid med å være synlige ute. Ellers så har Gjøra samfunnet jobbet mye med følgende: Opprustning av leikeplasser, gang og sykkelveier, de har hatt ved- dugnader for å stoppe gjengroinga av bygda, jobba med å få til et godt tursti- nett, vært aktivt med på høringsuttalelser i ulike saker som vedrører bygda, hatt flere bygdekvelder. Bygda har lagt ned 1500 dugnadstimer bare til jobbing med Sunndalsporten. Dette er ei bygd som ønsker å forme egen framtid, og jobben de gjør er eksempel til etterfølgelse av andre bygder som ønsker utvikling. På bakgrunn av dette ønsker Sunndal Næringsselskap AS å foreslå Gjøra som kandidat til Utviklingsbygda Med vennlig hilsen MhJ? 1/7-C-L'2V?/L Malene Aaram rådgiver Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsselskap AS Internett Telefon I Fax Org.nr: Postadr. Auragata 3, 6600 Sunndalsøra Epost: Tif (+47) Besøksadr: Sunndal Næringshage Web: Fax (+47) ~". SANDAL v ta Gt,AKKER

2 Til informasjon SUNNDALSPORTEN PÅ GJØRA - EN SUKSESSHISTORIE Etableringen av Sunndalsporten er et eventyr, og et fantastisk stykke bygdemobilisering så langt! - Og alt tegner til at dette kan bli et enestående signalbygg midt mellom Sunndalsøra og Oppdal, og ikke minst et pilotprosjekt for god bygde- og næringsutvikling i små lokalsamfunn som vil få stor oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt. 22.oktober 2008 ble Sunndalsporten Eiendom AS etablert med en aksjekapital på nær 2 mill kr. Av dette kommer ca 60% (knapt 1,2 mill) fra lokalbefolkningen i en krets som teller 257 innbyggere! Sunndal Næringseiendom AS (SNE) er "den andre" aksjonæren og eier 40% aksjene. SNE eies av Sunndal kommune, Hydro, SIVA og Sunndal Næringsselskap AS (SNS). Styret i Sunndalsporten Eiendom AS er sammensatt av Sivert Sande, styreleder Gunnar Edvin Nisja Lars Magne Bjørbekk Margaret Hallan Per Ove Dahl Daglig ledelse utøves av Per Helge Malvik som også er daglig leder i SNS. Aksjekapitalen i Selskapet skal benyttes som egenkapital ifbm realisering Sunndalsporten - et nytt næringsbygg på Gjøra, tegnet av arkitekt Kjell Kosberg. Aktuelle funksjoner i bygget er dagligvarebutikk, frisør, bibliotek, nasjonalparksenter, informasjonsvirksomhet og annen næringsvirksomhet. Et aktivt interimsstyre har gjort et solid forarbeid, tomt er rydda og "hele bygda" står klar til å ta fatt på alle former for dugnad for å få prosjektet realisert. Sunndal kommune har stilt tomt gratis til disposisjon, og styret arbeider nå med å avklare endelige planer for byggets utforming og innhold, byggekostnader og finansiering, samt opplegg for drift. Planen er å komme i gang med byggearbeidet i "Sunndalsporten" - Gjøra Sunndal Næringsselskap as Auragata 3, 6600 Sunndalsøra Org.nr

3 Historia rundt Sunndalsporten GBU (Gjøra Bygdeutvikling) med leder Tommy Fossum arrangerte Framtidsverksted i Musgjerd Grendahus 9. og 10. februar Helga ble ledet av Åse Lund Støen, og ca 40 personer fra øverbygda satte av dagene. Her var temaet "Gjøra beste bygd å bo i 2020". Det ble dannet flere arbeidsgrupper ut i fra interesser, og ei av disse gruppene ble etter hvert til prosjektgruppe Sunndalsporten. Den opprinnelige gruppa bestod av Elin Nisja, Leif Larsen, Monika Myrle, Grete Hafsås, Gijs Lagerman, Alf Jonny Sande, Gunn Signe Aarnes og Randi Larsen. Tidspunkt for første møte ble bestemt før vi skilte lag. Det fant sted i Margarinsentralen tirsdag 13. mars 2007, kl Allerede 15. februar ble tanken om at "Gjøra vil ha Sunndalsport" presentert på et grendemøte på Gjøra skole, med masse bygdefolk og representanter fra Sunndal kommune tilstede. Gjøra fikk god omtale og store overskrifter i lokalavisene. Og som det blant armet stod i Aura Avis: "Et glødende engasjert bygdefolk hadde forslagskassen full." Etter en del møter i prosjektgruppa hadde vi prosjektleder Sivert Sande på plass, som et resultat av å ha fått innvilget søknad om prosjektmidler i Sunndal Næringsselskap. Gruppa bestod etter hvert av de faste medlemmene Gunn Signe (leder), Leif (nestleder), Alf Jonny (sekretær) Gijs (kasserer), og styremedlemmer Monika og Elin. Gruppa hadde jevnlige møter, jobbet med iver og glød, og tok kontakt med flere firma og etater for å lodde interesser og muligheter. Sivert, Leif og Gunn Signe besøkte Aspøya Fjordsenter i november 2007 for å se på løsninger, og høre deres suksesshistorie så langt. Informasjon om hvordan arbeidet skred fram ble presentert på bygdekvelder som ble arrangert. Plana var at Coop Marked, som hadde butikk på Gjøra, skulle bli med over i det nye næringsbygget. Men åtte arbeidsdager etter at styret i Coop Orkla Møre bestemte å legge ned butikken på Gjøra, ble butikken stengt onsdag 2. juli Gruppa måtte skifte fokus fra å planlegge nybygg til å berge butikkdrift. Det ble holdt folkemøte: "Ka no, øverbøgda?" sommeren Og viljen var stor blant folket til å se framover. Det ble uforpliktende tegnet aksjer på et folkemøte for kr ,- hvor også et interimstyre for et eiendomsselskap ble valgt. Dette styret bestod av Gunnar Edvin Nisja (leder), og øvrige medlemmer Tommy Fossum, Kari Marie Jenstad og Lars Arnold Forseth. Ronny Mowatt fra Merkurprogrammet til staten var til god hjelp i denne tida. Arbeidet fikk et stort løft med at arkitekt Kjell Kosberg tok kontakt i juni 2008, i form av en sms, og sa at han ville tegne Sunndalsporten gratis. Så enkelt kan det gjøres: "Hei Per Helge! Lenge siden sist! Sitter oppe i Hafsåsen og leser avisa og aksjonen for å berge lokalbutikken på Gjøra. Vi tilbyr oss å tegne gratis nytt næringsbygg på Gjøra, slik at den prosessen evt kan komme i gang uten store planleggingskostnader. Gjøra, Hafsåsen og Sunndalen betyr veldig mye for oss! Mvh Liv og Kjell Kosberg." Det ble raske vekslinger, og mye jobbing, på flere hold. Aksjetegning kom i gang, til en verdi av kr 5.000,- pr aksje. De enkelte husstander i Gjøra krets ble besøkt, det ble delt ut blanketter

4 for tegning av aksjer til hyttefolk, i tillegg til at de ble lagt ut og hengt opp flere steder i kommunen. Aksjetegninga gikk veldig bra, og da siste aksje var tegnet i oktober 2008, var det kommet inn nesten 2 millioner kroner. Av disse var kr ,- tegnet av Sunndal Næringseiendom. Stiftelsesmøtet til Sunndalsporten Eiendom AS ble holdt i Musgjerd Grendahus onsdag 22. oktober Det nye styret ble Sivert Sande (leder), Gunnar Edvin Nisja (nestleder), Per Ove Dahl fra Sunndal Næringseiendom, Lars Magne Bjørbekk og Margaret Hallan. Per Helge Malvik, Sunndal Næringsselskap, ble daglig leder for selskapet. I løpet av høsten hadde vi også fått butikk på Gjøra igjen. 27. september åpnet Gjøra Handel ved Odd Inge Sliper, som også driver butikk på Lønset. Han ble vår redningsmann. Og som Marit Hjellmo sa det i åpningstalen: "No har Odd Inge vist at han vil satse på oss, og da må vi satse på han." Sunndal kommune har vært velvillige i prosessen. Tomta ble gitt gratis, og allerede i begynnelsen av september ble den ryddet. Skogkompaniet gjorde en stor jobb her, i tillegg til at lokalt mannskap ryddet vekk røtter i etterkant, på dugnad. Tegningene til Sunndalsporten har blitt forandret flere ganger underveis. Men Kjell Kosberg er med oss, helt til bygget står ferdig. Etter hvert kom også landskapsarkitekt Jostein Bjørbekk inn med god hjelp på hvordan riksvei og området rundt Sunndalsporten bør bli seende ut, i tillegg til VVS-konsulent Einar Bjørkhaug på varme og ventilasjon. Dette ser ut til å bli ei god sentrumsutvikling for Gjøra. Etableringen av Sunndalsporten er et eventyr, og et fantastisk stykke bygdemobilisering så langt! Alt tegner til at dette kan bli et enestående signalbygg midt mellom Sunndalsøra og Oppdal. Aktuelle funksjoner i bygget vil være butikk, frisør, post, bibliotek, kafe, nasjonalparksenter, informasjon og annen næringsvirksomhet et samlingspunkt for bygdefolket, hyttefolk og veifarende. Du kan være med å støtte realiseringen av Sunndalsporten med et bidrag til Sunndalsporten gavefond: konto Alle bidragsytere vil få en oppmerksomhet fra gavefondet. På forhånd takk! De gruppene som står bak Sunndalsporten pr. i dag er: Styret i Sunndalsporten Eiendom AS (leder Sivert Sande) Prosjektgruppe Sunndalsporten (leder Gunn Signe Aarnes) Byggekomiteen (leder Endre Klingøy) Gjøra Bygdeutvikling (leder Tommy Fossum) Gjøra, 30. mars 2009 Gunn Signe Aarnes

5 Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE /1 Att. Eivind Ryste Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2009/832-2 Kristin Lilleeng Andersson Utviklingsbygda 2009 Forslag til kandidat I Sunndal kommune foregår det for tiden bygdemobiliseringsprosjekt i bygdene Ålvundfjord og Gjøra. Det er Gjøra som startet opp prosjekt først og som har kommet lengst i prosessen og det er også Gjøra som etter vår mening er mest trua i forhold til befolkningsnedgang og nedlagte serviceinstitusjoner. Sunndal kommune forslår Gjøra som kandidat til utviklingsbygda BEGRUNNELSE: Det var Gjøra bygdeutvikling (GBU) som i 2007 søkte om midler til bygdemobilisering. Gjøra bygdeutvikling er en paraplyorganisasjon for lag og organisasjoner i bygda. Det er innvilget kr til prosjektet som har følgende målsetting: "Gjøra beste bygd å bo i 2020". Siden oppstarten av prosjektet har GBU klart å berge nærbutikken. COOP valgte å legge ned butikken i Gjøra sentrum sommeren 2008 og det er nå etablert ny butikkdrift i de gamle butikklokalene. I tillegg er eiendomsselskapet Sunndalsporten eiendom AS etablert hvis formål det er å bygge og eie et næringsbygg på Gjøra. Et nytt næringsbygg vil inneholde nødvendige servicetilbud som butikk, post, tipping, medisinutsalg, bibliotek, kafficrok med internett og toaletter. Sunndal nasjonalparksenter har styrevedtak på å flytte virksomheten til Sunndalsporten. Målet er at et nytt næringsbygg skal bli et attraktivt samlingssted for fastboende, hyttefolk og forbifarende turister. For tiden arbeides det med finansiering av det nye næringsbygget. Gjøra har ca. 250 innbyggere. Det er nedlagt et svært stort antall dugnadstimer av arbeidsgrupper og enkeltpersoner for å få et næringsbygg opp å gå. Arbeidet har bestått i planlegging, informasjonsmøter, kontakt mot politikere og administrasjon i kommunen og media. Gjøra bygdeutvikling arbeider aktivt for mange saker, også for å bedre forholdene for barn- og unge i Øvre Sunndal. Her kan nevnes: Arbeider for å få på plass et egna lokale for ungdommen i bygda som skal inneholde diverse aktivitetstilbud. Arbeider for å få på plass gang- og sykkelveier. Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks 94, 6601 Sunndalsøra Rådhuset E-post: Internett Telefaks Org.nr

6 Sunndal kommune /1\ /1111 Plan-, miljø- og næringstjenesten Side 2 av /832-2 Arrangere veddugnad i sentrum av Gjøra for å hindre gjengroing. Arbeider for å få til et turstinett i Øvre Sunndal. Arbeider for å få til digitalt bakkenett i området, dette er nå under utbygging. Arrangerer bygdekvelder for å skape en sosial møteplass. Dugnadsinnsatsen på Gjøra har alltid vært stor. Prosjektet har ført til enda større dugnadsinnsats enn før og har virket samlende for bygda og skapt et stort engasjement for å få til en framtidsretta bygd som det skal være godt å bo i. Den nye problemstillingen er at det er flere som kan tenke seg å bo i bygda, men at det er få ledige boliger og boligtomter. En kan si at prosjektet faktisk tiltrekker seg nye innbyggere og ny næringsvirksomhet. Som eksempler kan det nevnes at det i 2008 ble etablert både forlagsvirksomhet og alternativbehandling i bygda. Med hilsen L. Kristin Lilleeng Andersson jordbruksrådgiver Kopi til: Gunnar Olav Furu Marit Hjellmo Ester Aalbu Eriksen

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Foreløpig sluttrapport

Foreløpig sluttrapport Foreløpig sluttrapport November 2008 til desember 2010 Mykland veien videre Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008 1 Foto: Paul Mjåland Innholdsfortegnelse Side

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune

Prosjektrapport. Aktive Bo- og nærmiljer Fauske kommune Prosjektrapport "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune Juni 2012 0 Fauske kommune Innhold Bakgrunn for prosjektet 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1. Formål 2 2.2. Målgruppe 3 2.3. Prosjektorganisering 3 2.4.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste UTVIKLINGSPLAN Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Engesland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Et lyspunkt. Foto: Ida M Huse Gulbrandsen Utdeling av lys til alle med hytte og bolig på Vestmarka 2011 Vestmarka i utvikling AS D G S V e s t m a r k a Side 1 Bakgrunn Som et ledd

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

Butikken som sosial arena

Butikken som sosial arena Butikken som sosial arena Rapport fra et pilotprosjekt i Nordland og Trøndelag for utvikling av nærbutikken som bygdas møteplass Merkur-programmet August 2014 1 Innhold Sammendrag..... 3 1. Innledning....

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer