ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016"

Transkript

1 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester

2 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn en nedbemanning....9 Hvordan takle vold og trusler på arbeidsplassen? Medarbeidere som vekker bekymring Livsstilsbevisstgjøring Livsstyrketrening Mindfulness Sikkerhet i bil...16 Grunnleggende førstehjelp Grunnleggende førstehjelp for skoler og barnehager God helse og hygiene i hjemmetjenesten Helse og hygiene i barnehager og på skoler Godt arbeidsmiljø...22 Grunnkurs arbeidsmiljø Nærværsledelse Faktaundersøkelse Oppfølging av arbeidstakere med stort sykefravær Coaching Dialogmøte Oppfølging av gravide arbeidstakere Debriefing og behandling ved kriser

3 Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine Praktisk informasjon Fremtidens HMS mer enn fysiske arbeidsmiljø utfordringer I dag arbeider de fleste yrkesaktive i kunnskaps- og servicebedrifter. Analyserer vi risikoen i disse virksomhetene, ser vi at den største helserisikoen ligger i forholdet til andre mennesker. Derfor handler dagens HMSarbeid ikke bare om fysiske arbeidsmiljøfaktorer, men om å skape gode relasjoner, kommunisere godt og finne verktøy for å håndtere konflikter, sykefravær og omstillingsprosesser. Våre tverr Faglige team gir gode løsninger I MediPluss jobber vi i tverrfaglige team med fysioterapeuter, psykologer, gestaltterapeuter, leger og sykepleiere. Vi setter sammen kurs og tjenester slik at vi kan hjelpe dere på best mulig måte enten det gjelder å forebygge eller å behandle. Hva trenger dere? Ta kontakt, så finner vi de gode løsningene. Heldags- og halvdagskurs De fleste kursene våre kan dere bestille som hel- eller halvdagskurs. Noen av kursene har et begrenset antall plasser for at alle deltakerne skal få maksimalt ut av kurset. BESTILLING OG Mer informasjon Ta kontakt på eller ikonforklaring Forebygge Behandling Psykisk helse Psykisk sykdom Fysisk helse Fysisk sykdom Uteseksjon Klinikk = Kurs = Faktaundersøkelse = Veiledning = Vurdering Gjennom kurs og veiledning gir vi dere kunnskap og verktøy for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle har et ansvar for egen helse Som arbeidsgiver kan du legge til rette for at medarbeiderne tar ansvar for sin egen helse vi viser deg hvordan! 4 5

4 God kommunikasjon Konflikthåndtering Et godt arbeidsmiljø er lettere tilgjengelig når lederen arbeider aktivt for å kommunisere godt med medarbeiderne sine. Dette kurset øker relasjonskompetansen og Konflikter er uunngåelig i arbeidslivet, derfor må vi vite hvordan vi skal håndtere dem. Dette kurset tar for seg hvordan bedriften selv gjør ledere og medarbeidere bedre til å kommunisere godt med hverandre. kan forebygge og håndtere eventuelle konflikter på arbeidsplassen. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hva er god verbal og nonverbal kommunikasjon? Kurset gir en innføring i hvordan bedriften selv kan håndtere konflikter på best mulig måte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hvordan påvirker vi hverandre i en relasjon? Hvor går grensen for hva som er en konflikt i arbeidslivet? Hvordan kan vi unngå misforståelser, klikker, baksnakking og lite Hvordan kan ledere forebygge konflikter på egen arbeidsplass? endringsvillighet? Hvilket ansvar har lederen, og hvilket ansvar har arbeidstakeren? Hva er forskjellen på en subjekts- og en objektrelasjon? Hvordan hjelpe medarbeidere som har opplevd konflikter? Hvilket ansvar har lederen, og hvilket ansvar har medarbeideren? Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom presenterer oppdatert fagkunnskap, gir nyttige kjøreregler og gjør stoffet relevant caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante gjennom caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere problemstillinger fra egen arbeidsplass. Kurset kan tilpasses for alle medarbeidere. relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Vi tilpasser kurset til de behovene dere har. Kursdeltakerne får en økt forståelse for hvordan de påvirker andre gjennom kommunikasjon, og hvordan de selv blir påvirket. Kurset gir nyttige kjøreregler og Kursdeltakerne får en økt forståelse av at en konflikt kan skape verdier i bedriften hvis den håndteres på en god måte. verktøy kursdeltakerne kan ta i bruk på egen arbeidsplass. 6 7

5 Omstilling mer enn en nedbemanning Omstillinger er uunngåelig, og de pågår hele tiden. Håndteres ikke omstillingen på en god måte, utgjør den en helserisiko. Dette kurset tar for seg hvordan vi kan håndtere omstillinger på en måte som ivaretar medarbeiderne og skaper verdier for bedriften. Kurset gir en innføring i hvordan ledere kan sikre sunne omstillingsprosesser. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Slik reduserer vi utrygghet, jobbstress og sykefravær i omstillingsprosessen. Dette er riktig informasjon til riktig tid i riktig mengde. Slik påvirkes medarbeiderne i en omstillingsprosess. Disse elementene er avgjørende for en konstruktiv omstillingsprosess. Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Kursdeltakerne får økt bevissthet om hvordan ledere kan redusere belastningene i en omstillingsprosess. 8 9

6 Hvordan takle vold og trusler på arbeidsplassen? Medarbeidere som vekker bekymring Utagerende atferd, vold og trusler er et problem som fører til mistrivsel og økte kostnader i mange bedrifter. Dette kurset tar for seg hva vold og trusler gjør med Hvordan forholder vi oss til medarbeidere vi blir bekymret for? Kunnskap om hvordan vi skal håndtere situasjonen, kan redusere høyt korttidssykefravær, en organisasjon, og hvordan situasjonen kan bli bedre. forebygge langtidssykefravær hos utsatte ansatte og på et tidlig stadium avsløre rusmisbruk. Kurset gir en innføring i hvordan bedriften selv kan gripe an situasjoner der medarbeidere, kunder eller brukere tyr til vold. Kurset tar blant annet for seg disse emnene: Vi tilbyr kurs og veiledning for ledere som ønsker å lære mer om hvilke tegn og signaler de skal se etter hos ansatte som sliter, når de skal gripe inn, og hvordan Hvor går grensen for hva som er vold og trusler i arbeidslivet? de kan få hjelp. Aktuelle temaer og problemstillinger kan være: Hva skjer med medarbeidere som opplever vold og trusler? Hvordan kan vi utvikle en strategi for hvordan vi fanger opp ansatte som sliter, Hvordan påvirker vold og trusler hele organisasjonen? og gir tidlig hjelp til eventuelle utredninger, behandlinger eller interne tiltak Hvordan kan ledere forebygge problemer på egen arbeidsplass? som hjelper den ansatte? Hvordan lage gode rutiner for registrering av hendelser? Hvilke signaler skal vi se etter? Hvordan hjelpe medarbeidere som har opplevd vold eller trusler? Hvordan kan ledere vise omsorg for sine medarbeidere når det er noe de sliter med i eller utenfor jobben? Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Hvordan kan vi legge til rette for ansatte som sliter, og unngå høyt Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom korttidsfravær eller langtidssykemeldinger? caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Økt kunnskap om faresignaler og mulige tiltak kan redusere høyt korttids- Kursdeltakerne får økt kunnskap om hvordan de skal håndtere vold og trusler sykefravær, forebygge langtidssykefravær hos utsatte ansatte og på et tidlig på egen arbeidsplass. stadium avsløre rusmisbruk

7 Livsstilsbevisstgjøring Livsstyrketrening Ikke alle tar valg som gir god helse og livskvalitet. Grunnene til det kan være mange noen mangler kunnskap om hvordan de ulike variablene påvirker helsen Kroniske smerter i muskel- og skjelettsystemet er den hyppigste årsaken til sykefravær og uførepensjon, og den vanligste arbeidsrelaterte plagen i dag. Livsstyrketrening og livskvaliteten, andre mangler motivasjonen til å velge riktig. Vi legger til rette hjelper medarbeidere til å mestre hverdagen. for at medarbeiderne får kunnskap og motivasjon til å ta gode livsstilsvalg. MediPluss tilbyr kurs i livsstyrketrening for medarbeidere med kroniske smerter eller MediPluss skreddersyr kurs og opplæring i å ta de riktige livsstilsvalgene. Vår andre helseplager. Kurset gjennomføres i grupper, og deltakerne får mulighet til å dele innfallsvinkel til temaet er stikkordene kost, bevegelse og restitusjon. Vi tilpasser opplevelser og erfaringer dersom de ønsker det. Helsepersonellet som leder gruppene, kursene til de behovene dere har, og kan legge kursene til dag- eller kveldstid. er ansvarlig for å få i gang prosesser og følge opp den enkelte. Vi legger vekt på at den enkelte skal se muligheter fremfor begrensninger, og at hver enkelt må ta ansvar for Vi kan blant annet ta for oss disse temaene: egen helse ved å være en aktør i helsevesenet ikke en brikke. Hvordan påvirker kost, bevegelse og restitusjon helsen og livskvaliteten vår? Hvordan påvirker valgene våre yteevnen på jobb og privat? Temaer som blir berørt i løpet av kurset: Hvor viktig er søvn og hvile? identitet Hvor kan vi hente energi? grensesetting Hvordan kan vi takle stress og kriser? sterke og svake sider verdier og verdivalg selvforståelse, mestring og mestringsstrategier Målet er å bedre ansattes yteevne på jobb, redusere korttids- og langtidssykefravær, dårlig samvittighet, sinne, sorg, glede og arbeidsglede bedre den fysiske og mentale helsen og gi bedre arbeidsmiljø og generell trivsel energi på jobb. ressurser, muligheter og valg Kursdeltakerne lærer hensiktsmessige mestringsstrategier som er tilpasset egen helse og livssituasjon, og som kan få den enkelte til å fungere bedre i jobben og privat

8 Mindfulness Mindfulness er svært stressreduserende og fører til økt konsentrasjon og prestasjon. Mindfulness handler om å trene sinnet til å være til stede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Vi lærer bort praktiske teknikker for å holde hodet kaldt og hjertet varmt når det røyner på i dagliglivet. Mindfulness kan bidra til at medarbeidere takler stressende utordringer lader opp batteriene fortløpende i en hektisk hverdag yter bedre og trives bedre både privat og på jobb 14 15

9 Sikkerhet i bil Grunnleggende førstehjelp Mange tilbringer store deler av arbeidsdagen sin i bil, og nesten 58 % av alle mannlige bilførere har rapportert at de har sovnet bak rattet på jobb. Dette kurset gir teoretisk Arbeidsplassen blir tryggere når alle medarbeidere kan gi grunnleggende førstehjelp. og praktisk kunnskap om hvordan vi kan sikre medarbeidere på veien på best mulig måte og være forberedt hvis ulykken er ute. MediPluss tilbyr førstehjelpskurs til alle som ønsker en god innføring i grunnleggende førstehjelp. Vi legger vekt på tydelig teori og praktisk øvelse av hjerte- På dette kurset får kursdeltakerne både teoretisk kunnskap og praktisk øvelse. lunge-redning. Vi tar blant annet for oss følgende temaer: Vi gjennomfører en praktisk redningsøvelse, og kursdeltakerne får mulighet til Ulykker skjer er vi godt nok forberedt? å diskutere egne kjøreferdigheter og erfaringer. Kurset tar for seg disse emnene: Hva innebærer rollen som førstehjelper og varsler? Hvordan kan vi forebygge ulykker i bil? Hva gjør vi ved akutt hjertesykdom? Hva er god passiv og aktiv sikring i bil? Pasienten reagerer ikke sikring av frie luftveier. Hvilke rutiner og varslingsrutiner har vi ved ulykker? Pasienten puster ikke hjerte-lunge-redning. Hva er gode sjåføregenskaper, og hvor står vi som sjåfører i dag? Slik fjerner vi et fremmedlegeme i luftveiene. Hva gjør vi dersom vi selv eller en medarbeider blir utsatt for en ulykke? Slik håndterer vi ytre og indre blødninger, brannskader og forgiftninger. Hva gjør vi ved hodeskader, hjernerystelse og brudd? Slik håndterer vi allergiske reaksjoner. Kurset skal gi økt kunnskap og holdninger som kan bidra til at arbeidsplassen ikke mister noen sjåfører i trafikkulykke (nullvisjon) arbeidsplassens sjåfører kjennetegnes ved ansvarsfull kjøring som bidrar til at egen og andres sikkerhet ivaretas Kurset vil gi grunnleggende førstehjelpskunnskaper til deltakerne, slik at de kan håndtere en akuttsituasjon og yte kolleger nødvendig førstehjelp. arbeidsplassens materielle verdier blir tatt vare på 16 17

10 Grunnleggende førstehjelp for skoler og barnehager Arbeidsplassen blir tryggere når alle medarbeidere kan gi grunnleggende førstehjelp. Eiere av skoler og barnehager har et lovpålagt ansvar for å lære alle ansatte førstehjelp til barn (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole). MediPluss tilbyr 3- og 4-timers førstehjelpskurs til ansatte ved barnehager og skoler. I august/ september og januar arrangerer vi kurs i våre lokaler for nyansatte som ikke tidligere har hatt førstehjelpsopplæring til barn og ungdom. 3-timers repetisjonskurs for alle ansatte holder vi helst i deres egne lokaler. Da blir relevansen og utbyttet størst. Vi legger vekt på tydelig teori og praktisk øvelse av hjerte-lunge-redning. Kursene er spesielt tilpasset de ansattes hverdag og tar blant annet for seg følgende temaer: Ulykker skjer er vi godt nok forberedt? Hva innebærer rollen som førstehjelper og varsler? Pasienten reagerer ikke sikring av frie luftveier. Pasienten puster ikke hjerte-lunge-redning. Slik fjerner vi et fremmedlegeme i luftveiene. Slik håndterer vi ytre og indre blødninger, brannskader og forgiftninger. Hva gjør vi ved hodeskader, hjernerystelse og brudd? Slik håndterer vi allergiske reaksjoner. Vi kan tilpasse egne opplegg til spesialskoler som har ulike utfordringer i sin elevgruppe. Kurset vil gi grunnleggende førstehjelpskunnskaper, slik at deltakerne kan hjelpe barn og kolleger i en akuttsituasjon

11 God helse og hygiene i hjemmetjenesten Helse og hygiene i barnehager og på skoler Hvordan forebygge smitte på best mulig måte? Dette kurset tar for seg hvordan vi kan forebygge smitte når vi ikke kan utelukke den. Vi vet at økt kunnskap om god helse og hygiene reduserer sykefraværet. Skoler og barnehager har i tillegg plikt til å drive virksomheten slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 2). MediPluss tilbyr et 2-timers kurs i hvordan arbeidsgivere kan forebygge at medarbeidere i hjemmetjenesten blir utsatt for smitte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: smittevern i hjemmetjenesten MediPluss kan bistå med 2-timers foredrag om hvordan hygiene, temperatur, akustikk og det estetiske bruk av arbeidstøy og psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helsen til barna og de ansatte arbeidsgivers plikter befaring på arbeidsplassen med innspill til forbedringer og endringer Økt kunnskap om hygiene og helse og gode rutiner kan hindre smitte og redusere sykefraværet. Økt kunnskap om hygiene og helse og gode rutiner kan hindre smitte og redusere sykefraværet

12 Godt arbeidsmiljø Grunnkurs arbeidsmiljø Dette kurset er utviklet spesielt for ledere som ønsker mer kunnskap om kravene i arbeidsmiljøloven 4. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæringen de trenger for å kunne utføre vervene sine på en god måte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hvordan kan ledere forebygge sykefravær, konflikter, mobbing, mistrivsel og stress på arbeidsplassen? Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget til oppgaver og ansvar de har i HMS-arbeidet. Kurset er et prosesskurs som veksler Hvordan kan ledere bidra til at trivselen og arbeidsgleden øker, og at samar- mellom undervisning og aktiv deltakelse. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: beidet blir bedre? arbeidsmiljøloven hovedprinsipper i HMS-arbeidet Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presen- metodevalg terer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom caser og internkontroll og HMS-system oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problem- psykososialt, organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø stillinger fra egen arbeidsplass. Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget Kursdeltakerne får en utvidet forståelse av hvilke grunnleggende elementer som til oppgaver og ansvar de har i HMS-arbeidet. er avgjørende for arbeidslivskvaliteten. De får økt kunnskap om hvordan de skal forebygge sykefravær og konflikter og sikre trivsel og godt arbeidsmiljø

13 Nærværsledelse Faktaundersøkelse Kunnskap om fraværs- og nærværsfaktorer er viktig i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Arbeidstilsynet anbefaler faktaundersøkelser når det er foreligger påstander om mobbing og trakassering. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. MediPluss tilbyr prosesser for ledere der vi ser på kvalitetssikring som et verktøy for økt nærvær og forebygging av sykefravær. En god nærværskultur dreier seg blant annet om å vektlegge funksjon, nærvær og muligheter fremfor ensidig fokus på fravær Vi gjennomfører faktaundersøkelser. Formålet med en faktaundersøkelse er å bidra til at de involverte får en rask og rettferdig behandling og begrensninger. bidra til å forebygge og løse saker i virksomheten unngå negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av granskere med På samlingene bruker vi erfaringslæring, det vil si læring som er basert på refleksjon uklart mandat over egen praksis. Samlingene er dermed en kombinasjon av kunnskapstilførsel som bidra til læring om håndtering av konflikter og mobbing avleder trening, og deretter refleksjon for å skape forståelse. Vi holder også kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Deltakerne lærer hvordan kvalitetssikring kan brukes for å øke nærværet og forebygge sykefraværet. Når påstand står mot påstand hvordan komme videre? Hvordan kan jeg som leder håndtere konflikter i egen virksomhet? Hva kan jeg som verneombud gjøre når det er konflikt i egen virksomhet? Faktaundersøkelser sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker

14 Oppfølging av arbeidstakere med stort sykefravær Har en medarbeider et stort sykefravær, er det viktig å finne tilpassede løsninger. Tilrettelegging i en tidsbegrenset periode kan gjøre at den ansatte unngår langtidssykmelding. Arbeidsgiveren innkaller til en samtale mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med møtet er å kartlegge hvilke tilretteleggingstiltak som er nødvendige for at medarbeideren skal kunne være mer på jobb og fungere bedre i jobben. Slik kan MediPluss bidra: være en fri og uavhengig faglig bidragsyter som kan avklare om det er forhold ved arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet som gjør medarbeideren syk vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre medarbeiderens helse, f.eks. coaching, ergonomiske tiltak eller inneklimatiltak Målet med oppfølgingen er at medarbeideren skal få lavere sykefravær i den stillingen han eller hun har i dag. Det kan også være tilfeller der løsningen er å finne en annen type stilling

15 Coaching Dialogmøte Gjennom coaching kan medarbeiderne utvikle sitt potensial, se muligheter og fjerne hindringer. Coaching er en aktiv prosess for å utvikle den enkeltes ressurser til eget og Når en medarbeider er borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, har arbeidsgiver plikt til å gjennomføre et dialogmøte med med- bedriftens beste, både på det personlige og det faglige plan. arbeideren innen 7 uker (arbeidsmiljøloven 4,6). Har bedriften en bedriftshelsetjeneste, skal helsetjenesten delta i prosessen. Vi kan tilby en uavhengig samtalepartner som støtter og utfordrer hjelp til å bruke andre og bedre mestringsstrategier når livet er i ubalanse Dialogmøtet er en samtale mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med møtet er å kartlegge hvilke tilretteleggingstiltak (f.eks. ved sykmelding) som er nødvendige for at medarbeideren skal kunne jobbe igjen, helt eller delvis. hjelp til å synliggjøre og tydeliggjøre fremtidige mål og ønsker Møtet avholdes enten på arbeidsplassen til den sykmeldte, eller annet egnet sted, opplæring i metoder som gjør det enklere for den enkelte å komme fra plan f.eks. i våre lokaler. Det er vanlig å sette av 1 time til møtet. til handling Slik kan vi bidra: Vi jobber etter en metode som kalles mobiliseringshjulet. Med utgangspunkt i denne være en fri og uavhengig faglig bidragsyter som kan avklare arbeidsevnen til metoden tilpasser vi opplegg til den enkelte medarbeideren. den sykmeldte og avklare om helsesituasjonen er forenlig med jobben i dag vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre medarbeiderens helse, f.eks. coaching, ergonomiske tiltak eller inneklimatiltak Coaching kan bidra til at gi råd om gjennomføringen av dialogmøtene medarbeidere utvikler seg faglig og personlig langtidssykmeldte kommer tilbake i jobb medarbeidere kan unngå langtidssykmeldinger Målet med et dialogmøte er å finne tiltak som kan få den sykmeldte gradvis tilbake i arbeid, og sørge for at den sykmeldte ikke faller helt ut av arbeidslivet

16 Oppfølging av gravide arbeidstakere Debriefing og behandling ved kriser Det er en økende trend at gravide medarbeidere sykmeldes etter ca. halvgått svangerskap. Flere store studier har vist at det i snitt er mulig å beholde gravide Etter kriser og traumatiske opplevelser kan debriefing forebygge psykiske og fysiske helseplager på kort og lang sikt. ca. 10 uker lenger i jobb. Dette har flere positive virkninger, både på den gravides helse, omgivelsenes syn på den gravide og på samfunnsøkonomien. Vi kan blant annet bistå med følgende hjelp: Våre terapeuter og psykologer tilbyr terapi og veiledning for grupper Vi kan bistå med og enkeltpersoner. samtaler med den gravide, nærmeste leder og sykepleier fra bedriftshelsetjenesten Vi samtaler med de involverte for å evaluere erfaringer fra hendelsen der vi kartlegger hvilke behov den gravide har for å kunne stå i jobb videre, og hva og for å identifisere spesielt sårbare personer og ivareta dem videre. arbeidsplassen kan tilby av tilrettelegginger Vi kan i tillegg tilby annen bistand dere trenger i en krisesituasjon. en individuell oppfølgingsplan som evalueres underveis fysioterapiveiledning Debriefing kan bidra til å ivareta medarbeideres helse og forebygge helseplager og sykmeldinger. Samtalene og oppfølgingsplanen kan bidra til at den gravide greier å være i jobb så lenge som mulig frem til lovpålagt permisjon den gravide føler seg sett og ivaretatt av arbeidsgiver bedriften får beholde kompetente arbeidstakere lenger 30 31

17 Medarbeiderne er din viktigste ressurs. Ta vare på dem vi viser deg hvordan! MediPluss AS Postboks 3, Rimi Nydalen, 0410 Oslo T:

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5.

Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse. Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. Se mulighetene: Jobbfokusert terapi ved depresjon, angstplager og utmattelse Psykolog Torkil Berge Schizofrenidagene Stavanger 5. november 2014 Selvhjelp Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Retten til å glede seg til å gå på arbeid

Retten til å glede seg til å gå på arbeid Retten til å glede seg til å gå på arbeid Erfaringskonferanse Rica Hell 12. - 13. juni 2007 To perspektiver - Den ene: Retten til å glede seg til å gå på arbeid. - Skape gode arbeidsplasser, skape trivsel,

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Kurskatalog vår 2015 Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike,

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014 IA-skolen - pilot Samling 1 12. november 2014 IA-skolen Pilot 2014 Mål for IA-skolen: Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Når motivasjon og arbeidsglede er viktig

Når motivasjon og arbeidsglede er viktig Når motivasjon og arbeidsglede er viktig Utviklingsprosesser Personalsamlinger Coaching Foredrag Kurs Vi kan mellom-menneskelig arbeidsmiljø! 3u Undervisning & Utvikling har lang erfaring med å skreddersy

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

KARTLEGGING OG AKTIVITET

KARTLEGGING OG AKTIVITET Kartlegging INNLEDNING Gruppebaserte forløp er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere og kunder..

Detaljer

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad Innhold Om sykefravær

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON Fakta om Bodø BODØ Fylkessenter for 236.000 nordlendinger Regionsenter for 75.000 saltværinger i 9

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer