ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016"

Transkript

1 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester

2 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn en nedbemanning....9 Hvordan takle vold og trusler på arbeidsplassen? Medarbeidere som vekker bekymring Livsstilsbevisstgjøring Livsstyrketrening Mindfulness Sikkerhet i bil...16 Grunnleggende førstehjelp Grunnleggende førstehjelp for skoler og barnehager God helse og hygiene i hjemmetjenesten Helse og hygiene i barnehager og på skoler Godt arbeidsmiljø...22 Grunnkurs arbeidsmiljø Nærværsledelse Faktaundersøkelse Oppfølging av arbeidstakere med stort sykefravær Coaching Dialogmøte Oppfølging av gravide arbeidstakere Debriefing og behandling ved kriser

3 Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine Praktisk informasjon Fremtidens HMS mer enn fysiske arbeidsmiljø utfordringer I dag arbeider de fleste yrkesaktive i kunnskaps- og servicebedrifter. Analyserer vi risikoen i disse virksomhetene, ser vi at den største helserisikoen ligger i forholdet til andre mennesker. Derfor handler dagens HMSarbeid ikke bare om fysiske arbeidsmiljøfaktorer, men om å skape gode relasjoner, kommunisere godt og finne verktøy for å håndtere konflikter, sykefravær og omstillingsprosesser. Våre tverr Faglige team gir gode løsninger I MediPluss jobber vi i tverrfaglige team med fysioterapeuter, psykologer, gestaltterapeuter, leger og sykepleiere. Vi setter sammen kurs og tjenester slik at vi kan hjelpe dere på best mulig måte enten det gjelder å forebygge eller å behandle. Hva trenger dere? Ta kontakt, så finner vi de gode løsningene. Heldags- og halvdagskurs De fleste kursene våre kan dere bestille som hel- eller halvdagskurs. Noen av kursene har et begrenset antall plasser for at alle deltakerne skal få maksimalt ut av kurset. BESTILLING OG Mer informasjon Ta kontakt på eller ikonforklaring Forebygge Behandling Psykisk helse Psykisk sykdom Fysisk helse Fysisk sykdom Uteseksjon Klinikk = Kurs = Faktaundersøkelse = Veiledning = Vurdering Gjennom kurs og veiledning gir vi dere kunnskap og verktøy for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle har et ansvar for egen helse Som arbeidsgiver kan du legge til rette for at medarbeiderne tar ansvar for sin egen helse vi viser deg hvordan! 4 5

4 God kommunikasjon Konflikthåndtering Et godt arbeidsmiljø er lettere tilgjengelig når lederen arbeider aktivt for å kommunisere godt med medarbeiderne sine. Dette kurset øker relasjonskompetansen og Konflikter er uunngåelig i arbeidslivet, derfor må vi vite hvordan vi skal håndtere dem. Dette kurset tar for seg hvordan bedriften selv gjør ledere og medarbeidere bedre til å kommunisere godt med hverandre. kan forebygge og håndtere eventuelle konflikter på arbeidsplassen. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hva er god verbal og nonverbal kommunikasjon? Kurset gir en innføring i hvordan bedriften selv kan håndtere konflikter på best mulig måte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hvordan påvirker vi hverandre i en relasjon? Hvor går grensen for hva som er en konflikt i arbeidslivet? Hvordan kan vi unngå misforståelser, klikker, baksnakking og lite Hvordan kan ledere forebygge konflikter på egen arbeidsplass? endringsvillighet? Hvilket ansvar har lederen, og hvilket ansvar har arbeidstakeren? Hva er forskjellen på en subjekts- og en objektrelasjon? Hvordan hjelpe medarbeidere som har opplevd konflikter? Hvilket ansvar har lederen, og hvilket ansvar har medarbeideren? Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom presenterer oppdatert fagkunnskap, gir nyttige kjøreregler og gjør stoffet relevant caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante gjennom caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere problemstillinger fra egen arbeidsplass. Kurset kan tilpasses for alle medarbeidere. relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Vi tilpasser kurset til de behovene dere har. Kursdeltakerne får en økt forståelse for hvordan de påvirker andre gjennom kommunikasjon, og hvordan de selv blir påvirket. Kurset gir nyttige kjøreregler og Kursdeltakerne får en økt forståelse av at en konflikt kan skape verdier i bedriften hvis den håndteres på en god måte. verktøy kursdeltakerne kan ta i bruk på egen arbeidsplass. 6 7

5 Omstilling mer enn en nedbemanning Omstillinger er uunngåelig, og de pågår hele tiden. Håndteres ikke omstillingen på en god måte, utgjør den en helserisiko. Dette kurset tar for seg hvordan vi kan håndtere omstillinger på en måte som ivaretar medarbeiderne og skaper verdier for bedriften. Kurset gir en innføring i hvordan ledere kan sikre sunne omstillingsprosesser. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Slik reduserer vi utrygghet, jobbstress og sykefravær i omstillingsprosessen. Dette er riktig informasjon til riktig tid i riktig mengde. Slik påvirkes medarbeiderne i en omstillingsprosess. Disse elementene er avgjørende for en konstruktiv omstillingsprosess. Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Kursdeltakerne får økt bevissthet om hvordan ledere kan redusere belastningene i en omstillingsprosess. 8 9

6 Hvordan takle vold og trusler på arbeidsplassen? Medarbeidere som vekker bekymring Utagerende atferd, vold og trusler er et problem som fører til mistrivsel og økte kostnader i mange bedrifter. Dette kurset tar for seg hva vold og trusler gjør med Hvordan forholder vi oss til medarbeidere vi blir bekymret for? Kunnskap om hvordan vi skal håndtere situasjonen, kan redusere høyt korttidssykefravær, en organisasjon, og hvordan situasjonen kan bli bedre. forebygge langtidssykefravær hos utsatte ansatte og på et tidlig stadium avsløre rusmisbruk. Kurset gir en innføring i hvordan bedriften selv kan gripe an situasjoner der medarbeidere, kunder eller brukere tyr til vold. Kurset tar blant annet for seg disse emnene: Vi tilbyr kurs og veiledning for ledere som ønsker å lære mer om hvilke tegn og signaler de skal se etter hos ansatte som sliter, når de skal gripe inn, og hvordan Hvor går grensen for hva som er vold og trusler i arbeidslivet? de kan få hjelp. Aktuelle temaer og problemstillinger kan være: Hva skjer med medarbeidere som opplever vold og trusler? Hvordan kan vi utvikle en strategi for hvordan vi fanger opp ansatte som sliter, Hvordan påvirker vold og trusler hele organisasjonen? og gir tidlig hjelp til eventuelle utredninger, behandlinger eller interne tiltak Hvordan kan ledere forebygge problemer på egen arbeidsplass? som hjelper den ansatte? Hvordan lage gode rutiner for registrering av hendelser? Hvilke signaler skal vi se etter? Hvordan hjelpe medarbeidere som har opplevd vold eller trusler? Hvordan kan ledere vise omsorg for sine medarbeidere når det er noe de sliter med i eller utenfor jobben? Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Hvordan kan vi legge til rette for ansatte som sliter, og unngå høyt Vi presenterer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom korttidsfravær eller langtidssykemeldinger? caser og oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problemstillinger fra egen arbeidsplass. Økt kunnskap om faresignaler og mulige tiltak kan redusere høyt korttids- Kursdeltakerne får økt kunnskap om hvordan de skal håndtere vold og trusler sykefravær, forebygge langtidssykefravær hos utsatte ansatte og på et tidlig på egen arbeidsplass. stadium avsløre rusmisbruk

7 Livsstilsbevisstgjøring Livsstyrketrening Ikke alle tar valg som gir god helse og livskvalitet. Grunnene til det kan være mange noen mangler kunnskap om hvordan de ulike variablene påvirker helsen Kroniske smerter i muskel- og skjelettsystemet er den hyppigste årsaken til sykefravær og uførepensjon, og den vanligste arbeidsrelaterte plagen i dag. Livsstyrketrening og livskvaliteten, andre mangler motivasjonen til å velge riktig. Vi legger til rette hjelper medarbeidere til å mestre hverdagen. for at medarbeiderne får kunnskap og motivasjon til å ta gode livsstilsvalg. MediPluss tilbyr kurs i livsstyrketrening for medarbeidere med kroniske smerter eller MediPluss skreddersyr kurs og opplæring i å ta de riktige livsstilsvalgene. Vår andre helseplager. Kurset gjennomføres i grupper, og deltakerne får mulighet til å dele innfallsvinkel til temaet er stikkordene kost, bevegelse og restitusjon. Vi tilpasser opplevelser og erfaringer dersom de ønsker det. Helsepersonellet som leder gruppene, kursene til de behovene dere har, og kan legge kursene til dag- eller kveldstid. er ansvarlig for å få i gang prosesser og følge opp den enkelte. Vi legger vekt på at den enkelte skal se muligheter fremfor begrensninger, og at hver enkelt må ta ansvar for Vi kan blant annet ta for oss disse temaene: egen helse ved å være en aktør i helsevesenet ikke en brikke. Hvordan påvirker kost, bevegelse og restitusjon helsen og livskvaliteten vår? Hvordan påvirker valgene våre yteevnen på jobb og privat? Temaer som blir berørt i løpet av kurset: Hvor viktig er søvn og hvile? identitet Hvor kan vi hente energi? grensesetting Hvordan kan vi takle stress og kriser? sterke og svake sider verdier og verdivalg selvforståelse, mestring og mestringsstrategier Målet er å bedre ansattes yteevne på jobb, redusere korttids- og langtidssykefravær, dårlig samvittighet, sinne, sorg, glede og arbeidsglede bedre den fysiske og mentale helsen og gi bedre arbeidsmiljø og generell trivsel energi på jobb. ressurser, muligheter og valg Kursdeltakerne lærer hensiktsmessige mestringsstrategier som er tilpasset egen helse og livssituasjon, og som kan få den enkelte til å fungere bedre i jobben og privat

8 Mindfulness Mindfulness er svært stressreduserende og fører til økt konsentrasjon og prestasjon. Mindfulness handler om å trene sinnet til å være til stede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Vi lærer bort praktiske teknikker for å holde hodet kaldt og hjertet varmt når det røyner på i dagliglivet. Mindfulness kan bidra til at medarbeidere takler stressende utordringer lader opp batteriene fortløpende i en hektisk hverdag yter bedre og trives bedre både privat og på jobb 14 15

9 Sikkerhet i bil Grunnleggende førstehjelp Mange tilbringer store deler av arbeidsdagen sin i bil, og nesten 58 % av alle mannlige bilførere har rapportert at de har sovnet bak rattet på jobb. Dette kurset gir teoretisk Arbeidsplassen blir tryggere når alle medarbeidere kan gi grunnleggende førstehjelp. og praktisk kunnskap om hvordan vi kan sikre medarbeidere på veien på best mulig måte og være forberedt hvis ulykken er ute. MediPluss tilbyr førstehjelpskurs til alle som ønsker en god innføring i grunnleggende førstehjelp. Vi legger vekt på tydelig teori og praktisk øvelse av hjerte- På dette kurset får kursdeltakerne både teoretisk kunnskap og praktisk øvelse. lunge-redning. Vi tar blant annet for oss følgende temaer: Vi gjennomfører en praktisk redningsøvelse, og kursdeltakerne får mulighet til Ulykker skjer er vi godt nok forberedt? å diskutere egne kjøreferdigheter og erfaringer. Kurset tar for seg disse emnene: Hva innebærer rollen som førstehjelper og varsler? Hvordan kan vi forebygge ulykker i bil? Hva gjør vi ved akutt hjertesykdom? Hva er god passiv og aktiv sikring i bil? Pasienten reagerer ikke sikring av frie luftveier. Hvilke rutiner og varslingsrutiner har vi ved ulykker? Pasienten puster ikke hjerte-lunge-redning. Hva er gode sjåføregenskaper, og hvor står vi som sjåfører i dag? Slik fjerner vi et fremmedlegeme i luftveiene. Hva gjør vi dersom vi selv eller en medarbeider blir utsatt for en ulykke? Slik håndterer vi ytre og indre blødninger, brannskader og forgiftninger. Hva gjør vi ved hodeskader, hjernerystelse og brudd? Slik håndterer vi allergiske reaksjoner. Kurset skal gi økt kunnskap og holdninger som kan bidra til at arbeidsplassen ikke mister noen sjåfører i trafikkulykke (nullvisjon) arbeidsplassens sjåfører kjennetegnes ved ansvarsfull kjøring som bidrar til at egen og andres sikkerhet ivaretas Kurset vil gi grunnleggende førstehjelpskunnskaper til deltakerne, slik at de kan håndtere en akuttsituasjon og yte kolleger nødvendig førstehjelp. arbeidsplassens materielle verdier blir tatt vare på 16 17

10 Grunnleggende førstehjelp for skoler og barnehager Arbeidsplassen blir tryggere når alle medarbeidere kan gi grunnleggende førstehjelp. Eiere av skoler og barnehager har et lovpålagt ansvar for å lære alle ansatte førstehjelp til barn (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole). MediPluss tilbyr 3- og 4-timers førstehjelpskurs til ansatte ved barnehager og skoler. I august/ september og januar arrangerer vi kurs i våre lokaler for nyansatte som ikke tidligere har hatt førstehjelpsopplæring til barn og ungdom. 3-timers repetisjonskurs for alle ansatte holder vi helst i deres egne lokaler. Da blir relevansen og utbyttet størst. Vi legger vekt på tydelig teori og praktisk øvelse av hjerte-lunge-redning. Kursene er spesielt tilpasset de ansattes hverdag og tar blant annet for seg følgende temaer: Ulykker skjer er vi godt nok forberedt? Hva innebærer rollen som førstehjelper og varsler? Pasienten reagerer ikke sikring av frie luftveier. Pasienten puster ikke hjerte-lunge-redning. Slik fjerner vi et fremmedlegeme i luftveiene. Slik håndterer vi ytre og indre blødninger, brannskader og forgiftninger. Hva gjør vi ved hodeskader, hjernerystelse og brudd? Slik håndterer vi allergiske reaksjoner. Vi kan tilpasse egne opplegg til spesialskoler som har ulike utfordringer i sin elevgruppe. Kurset vil gi grunnleggende førstehjelpskunnskaper, slik at deltakerne kan hjelpe barn og kolleger i en akuttsituasjon

11 God helse og hygiene i hjemmetjenesten Helse og hygiene i barnehager og på skoler Hvordan forebygge smitte på best mulig måte? Dette kurset tar for seg hvordan vi kan forebygge smitte når vi ikke kan utelukke den. Vi vet at økt kunnskap om god helse og hygiene reduserer sykefraværet. Skoler og barnehager har i tillegg plikt til å drive virksomheten slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 2). MediPluss tilbyr et 2-timers kurs i hvordan arbeidsgivere kan forebygge at medarbeidere i hjemmetjenesten blir utsatt for smitte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: smittevern i hjemmetjenesten MediPluss kan bistå med 2-timers foredrag om hvordan hygiene, temperatur, akustikk og det estetiske bruk av arbeidstøy og psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helsen til barna og de ansatte arbeidsgivers plikter befaring på arbeidsplassen med innspill til forbedringer og endringer Økt kunnskap om hygiene og helse og gode rutiner kan hindre smitte og redusere sykefraværet. Økt kunnskap om hygiene og helse og gode rutiner kan hindre smitte og redusere sykefraværet

12 Godt arbeidsmiljø Grunnkurs arbeidsmiljø Dette kurset er utviklet spesielt for ledere som ønsker mer kunnskap om kravene i arbeidsmiljøloven 4. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæringen de trenger for å kunne utføre vervene sine på en god måte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Hvordan kan ledere forebygge sykefravær, konflikter, mobbing, mistrivsel og stress på arbeidsplassen? Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget til oppgaver og ansvar de har i HMS-arbeidet. Kurset er et prosesskurs som veksler Hvordan kan ledere bidra til at trivselen og arbeidsgleden øker, og at samar- mellom undervisning og aktiv deltakelse. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: beidet blir bedre? arbeidsmiljøloven hovedprinsipper i HMS-arbeidet Kurset veksler mellom undervisning, gruppearbeid og aktiv deltakelse. Vi presen- metodevalg terer oppdatert fagkunnskap og gjør stoffet levende og relevant gjennom caser og internkontroll og HMS-system oppgaver. Kursdeltakerne får dele sine erfaringer og diskutere relevante problem- psykososialt, organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø stillinger fra egen arbeidsplass. Kurset kvalifiserer verneombud, arbeidsledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget Kursdeltakerne får en utvidet forståelse av hvilke grunnleggende elementer som til oppgaver og ansvar de har i HMS-arbeidet. er avgjørende for arbeidslivskvaliteten. De får økt kunnskap om hvordan de skal forebygge sykefravær og konflikter og sikre trivsel og godt arbeidsmiljø

13 Nærværsledelse Faktaundersøkelse Kunnskap om fraværs- og nærværsfaktorer er viktig i arbeidet for et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Arbeidstilsynet anbefaler faktaundersøkelser når det er foreligger påstander om mobbing og trakassering. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. MediPluss tilbyr prosesser for ledere der vi ser på kvalitetssikring som et verktøy for økt nærvær og forebygging av sykefravær. En god nærværskultur dreier seg blant annet om å vektlegge funksjon, nærvær og muligheter fremfor ensidig fokus på fravær Vi gjennomfører faktaundersøkelser. Formålet med en faktaundersøkelse er å bidra til at de involverte får en rask og rettferdig behandling og begrensninger. bidra til å forebygge og løse saker i virksomheten unngå negative arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av granskere med På samlingene bruker vi erfaringslæring, det vil si læring som er basert på refleksjon uklart mandat over egen praksis. Samlingene er dermed en kombinasjon av kunnskapstilførsel som bidra til læring om håndtering av konflikter og mobbing avleder trening, og deretter refleksjon for å skape forståelse. Vi holder også kurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Kurset tar blant annet for seg disse temaene: Deltakerne lærer hvordan kvalitetssikring kan brukes for å øke nærværet og forebygge sykefraværet. Når påstand står mot påstand hvordan komme videre? Hvordan kan jeg som leder håndtere konflikter i egen virksomhet? Hva kan jeg som verneombud gjøre når det er konflikt i egen virksomhet? Faktaundersøkelser sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker

14 Oppfølging av arbeidstakere med stort sykefravær Har en medarbeider et stort sykefravær, er det viktig å finne tilpassede løsninger. Tilrettelegging i en tidsbegrenset periode kan gjøre at den ansatte unngår langtidssykmelding. Arbeidsgiveren innkaller til en samtale mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med møtet er å kartlegge hvilke tilretteleggingstiltak som er nødvendige for at medarbeideren skal kunne være mer på jobb og fungere bedre i jobben. Slik kan MediPluss bidra: være en fri og uavhengig faglig bidragsyter som kan avklare om det er forhold ved arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet som gjør medarbeideren syk vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre medarbeiderens helse, f.eks. coaching, ergonomiske tiltak eller inneklimatiltak Målet med oppfølgingen er at medarbeideren skal få lavere sykefravær i den stillingen han eller hun har i dag. Det kan også være tilfeller der løsningen er å finne en annen type stilling

15 Coaching Dialogmøte Gjennom coaching kan medarbeiderne utvikle sitt potensial, se muligheter og fjerne hindringer. Coaching er en aktiv prosess for å utvikle den enkeltes ressurser til eget og Når en medarbeider er borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, har arbeidsgiver plikt til å gjennomføre et dialogmøte med med- bedriftens beste, både på det personlige og det faglige plan. arbeideren innen 7 uker (arbeidsmiljøloven 4,6). Har bedriften en bedriftshelsetjeneste, skal helsetjenesten delta i prosessen. Vi kan tilby en uavhengig samtalepartner som støtter og utfordrer hjelp til å bruke andre og bedre mestringsstrategier når livet er i ubalanse Dialogmøtet er en samtale mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med møtet er å kartlegge hvilke tilretteleggingstiltak (f.eks. ved sykmelding) som er nødvendige for at medarbeideren skal kunne jobbe igjen, helt eller delvis. hjelp til å synliggjøre og tydeliggjøre fremtidige mål og ønsker Møtet avholdes enten på arbeidsplassen til den sykmeldte, eller annet egnet sted, opplæring i metoder som gjør det enklere for den enkelte å komme fra plan f.eks. i våre lokaler. Det er vanlig å sette av 1 time til møtet. til handling Slik kan vi bidra: Vi jobber etter en metode som kalles mobiliseringshjulet. Med utgangspunkt i denne være en fri og uavhengig faglig bidragsyter som kan avklare arbeidsevnen til metoden tilpasser vi opplegg til den enkelte medarbeideren. den sykmeldte og avklare om helsesituasjonen er forenlig med jobben i dag vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre medarbeiderens helse, f.eks. coaching, ergonomiske tiltak eller inneklimatiltak Coaching kan bidra til at gi råd om gjennomføringen av dialogmøtene medarbeidere utvikler seg faglig og personlig langtidssykmeldte kommer tilbake i jobb medarbeidere kan unngå langtidssykmeldinger Målet med et dialogmøte er å finne tiltak som kan få den sykmeldte gradvis tilbake i arbeid, og sørge for at den sykmeldte ikke faller helt ut av arbeidslivet

16 Oppfølging av gravide arbeidstakere Debriefing og behandling ved kriser Det er en økende trend at gravide medarbeidere sykmeldes etter ca. halvgått svangerskap. Flere store studier har vist at det i snitt er mulig å beholde gravide Etter kriser og traumatiske opplevelser kan debriefing forebygge psykiske og fysiske helseplager på kort og lang sikt. ca. 10 uker lenger i jobb. Dette har flere positive virkninger, både på den gravides helse, omgivelsenes syn på den gravide og på samfunnsøkonomien. Vi kan blant annet bistå med følgende hjelp: Våre terapeuter og psykologer tilbyr terapi og veiledning for grupper Vi kan bistå med og enkeltpersoner. samtaler med den gravide, nærmeste leder og sykepleier fra bedriftshelsetjenesten Vi samtaler med de involverte for å evaluere erfaringer fra hendelsen der vi kartlegger hvilke behov den gravide har for å kunne stå i jobb videre, og hva og for å identifisere spesielt sårbare personer og ivareta dem videre. arbeidsplassen kan tilby av tilrettelegginger Vi kan i tillegg tilby annen bistand dere trenger i en krisesituasjon. en individuell oppfølgingsplan som evalueres underveis fysioterapiveiledning Debriefing kan bidra til å ivareta medarbeideres helse og forebygge helseplager og sykmeldinger. Samtalene og oppfølgingsplanen kan bidra til at den gravide greier å være i jobb så lenge som mulig frem til lovpålagt permisjon den gravide føler seg sett og ivaretatt av arbeidsgiver bedriften får beholde kompetente arbeidstakere lenger 30 31

17 Medarbeiderne er din viktigste ressurs. Ta vare på dem vi viser deg hvordan! MediPluss AS Postboks 3, Rimi Nydalen, 0410 Oslo T:

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer