POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Trondheim Kommune Dok.beskr: Digresmyra skyteanlegg, områderegulering - høring Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Dagsorden arbeidsmøte i formannskapet Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Varmbobygg AS Systemhus Dok.beskr: Vedr. Innspill arealplan, Øyåsbakkan Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13 Sunniva Lundhaug Andresen Dok.beskr: Søknad på stilling som ferievikar Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Klæbu Kommune Dok.beskr: Høringsuttalelse - Kommunedelplan for deponi - forslag til planprogram Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Statens vegvesen Dok.beskr: Høringsuttalelse: Reguleringsplan for fylkesveg 704 Sandmoen - Tulluan, Offentlig ettersyn av planprogram

2 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Høringsuttalelse til Utfordringsdelen av Transportplan for Sør-Trøndelag Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13 Arne Wilfred Lislelid Dok.beskr: Mottar tilbudt stilling i Melhus kommune Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding elev tatt ut av skolen skoleåret Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport våren 2013 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport våren 2013 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag Fylkeskommune m.fl Dok.beskr: Kommuneplanens arealdel , planforslag på høring Saksnr: 14/509-1 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Kristin Grindstuen Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale

3 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: Høringsutalelse: Vindmøllepark Brungfjellet Saksnr: 14/918-9 Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Paula Lundgren Dok.beskr: Søknad ferievikar Hølonda helse og omsorg Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Trondheim kommune Dok.beskr: Høringsuttalelse - Miljøpakken 2014 Saksnr: 14/41-4 Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Høringsuttalelse: Regional Strategi for Arealbruk Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Johan Bodsberg Dok.beskr: Vedrørende gnr/bnr 90/84 på Løvset i Melhus Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Informasjon om rett og plikt til deltakelse på norskkurs Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Svar på mottatt henvisning - informasjon om inntak

4 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Øystein Brødreskift Dok.beskr: Kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Begrenset høring - Kommuneplanens arealdel Saksnr: 14/530-3 Dok.type: U Gradering: Mattilsynet Dok.beskr: Vedrørende godkjenning av Gyllråa vassverk i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Vedtak om bortvisning fra prøve i norsk for voksne innvandrere Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Høring: Plan- og utredningsprogram for Fremo Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Torgeir Gunleiksrud Dok.beskr: Svar - Spørsmål om manglende høringsuttalese i godsterminalsaken Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak

5 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Høring av - helhetlig tiltaksplan for boligbygging Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Foreløpig svar på klage Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport vår-2014 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Velkommen til reiselivsseminar 14. oktober

6 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Ei seng å sove i - et kjøkken å koke i, Invitasjon til miniseminar 2 om boligpolitikk i Melhus Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Næringsforeningen i Trondheimsregionen Dok.beskr: Svar - Søknad - Støtte til visualisering av Melhus sentrum Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Michelle Skjelbrei-Strand Dok.beskr: Svar på søknad om næringsstøtte til Ditt Velværested AS Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Begrenset høring - Kommuneplanens arealdel Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Gaula Natursenter Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte kommunalt næringsfond Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Østegga Vel Dok.beskr: Svar - Kommentar til kommuneplanens arealdel Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Ad innsigelser på deler av kommuneplanens arealdel

7 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: TINE Rådgiving og Medlem Dok.beskr: Svar - Delutbetaling av økonomisk støtte fra Melhus til prosjektet "God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag" Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Dok.beskr: Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens arealdel Saksnr: 15/47-2 Dok.type: U Gradering: Thai - Nor Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte til etablering/drift av salgsvogn i Melhus Kommune Saksnr: 15/465-2 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Natalia Nazarova Dok.beskr: Søknad hjemmehjelp Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/363-4 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Gunn Elin Myraas Dok.beskr: Tilsetting i stilling Hølonda helse og omsorg 2015 intern utlysing Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Anna Schei Lorentzen Dok.beskr: Utbetaling av næringsstøtte: annonsering og markedsføring Saksnr: 14/318-7 Dok.type: U Gradering: Per Borten Dok.beskr: Næringsstøtte - utbetaling av restsum

8 Saksnr: 15/73-17 Dok.type: U Gradering: Elin Haffke Dok.beskr: Tilsetting som sykepleier i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Sigrid Røe Dok.beskr: Helgestilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Søknad om kommunal omsorgsbolig - saksutredning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Vedtak om kommunal omsorgbolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Elisabeth Bolsø Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Heidi Lund Rikstaddal Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Christina Stubsjøen Kvåle

9 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Julie Eriksdatter Gorsetbakk Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Marte Eid Nyhus Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Bjørg Elise Krognes Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Sandra Johansen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Veronika Krognes Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Jannike Bjørge Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølond helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Eli Minde Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda hele og omsorg 2015

10 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Kristin Torstensen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Reidun Røe Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Marianne Kjerstad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Ellinor Sundlisæter Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievkar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Christel Nilsen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Gunn Elin Myraas Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Hilde Thorvaldsen

11 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Annbjørg Trotland Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Gunn Randi Ødegaard Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Liv T. Restad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Wenche Amundsen Anshus Dok.beskr: Oppsigelse Saksnr: 15/837-4 Dok.type: U Gradering: Ingvild Ranøien Engen Dok.beskr: Tilsetting i 53% fast stilling som sykepleier Melhus kommune Saksnr: 15/71-9 Dok.type: U Gradering: Karita Bolsø Dok.beskr: Tilsetting i stilling som fagarbeider i helgestilling i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Benthe Almås Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 147/3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

12 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Maren Gåsbakk Saksnr: 15/457-2 Dok.type: U Gradering: A/S Delprodukt Dok.beskr: Svar - Søknad om økonomisk støtte til industriell omstilling og verdiskapning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Lise Skjøstad Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Stig Erik Sonen Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Jamina Finanger Dok.beskr: Tilsetting som ferievikar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Juli Havdal Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar hjemmesykepleien i Melhus kommune Saksnr: 15/362-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jon Sivert Gran Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling

13 Saksnr: 15/362-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Erlend Antonsen Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Saksnr: 14/17-4 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Bjørg Holstad Dok.beskr: Egen oppsigelse Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Kjell Haukdal Dok.beskr: 36/103 Ferdigattest Saksnr: 15/73-18 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Katrine Minde Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-19 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Julie Rimol Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-20 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Anny Grete Dille Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-21 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Zorica Slavkovic Curcic Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg

14 Saksnr: 15/73-22 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Dusan Matovic Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-23 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Tanja Loncarski Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Christell Løkken Dok.beskr: Engasjement tilkallingsvikar - vaskerimedarbeider 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Foreløpig svar - Søknadsskjema for søkere med rett til spesialundervisning etter opplæringslovens 4A-2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Ingvild Ranøien Engen Dok.beskr: Tilsetting i stilling som sykepleier Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Susanne Skramstad Dok.beskr: Svar på søknad 70% sykepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Leiv Eiriksson Nyskapning Dok.beskr: Svar - Søknad om økonomisk støtte til veiledning

15 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Thea Elise Estenstad Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Lindis Uthaug Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda hele og omsorg 2015 Saksnr: 15/75-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: Dødsmeldinger 1.kvartal Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Ingvild Østerås og Tor Inge Rygh Dok.beskr: 97/12 Ferdigattest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Audun Sagdahl Forr Dok.beskr: Søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Stykket AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. Opprettelse av 4 boligeiendommer på eiendommen 100/2 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Søknad om skolebytte

16 Saksnr: 15/362-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Erlend Antonsen Dok.beskr: Kunnskapsprøve om serveringsloven - etablererprøven Saksnr: 15/362-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Anja Berge Iversen Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Saksnr: 15/362-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jon Ola Furuhovde Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - Salgsbevilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Lars Reitaas og Heidi Forren Reitaas Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - nybygg bolig og garasje - gnr/bnr 30/78 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Gunnar Krogstad Dok.beskr: Spørsmål til ordføreren - spesifisert avgift fra Envina Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU NorgesHus AS Dok.beskr: 30/88 Anmodning om oppstartsmøte for igangsetting av planarbeid Gimsøyen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Trondheim kommune Dok.beskr: E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering, høring

17 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jorid Jagtøyen Dok.beskr: Interpellasjon Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Gimse Vasslag Dok.beskr: 31/6 Erklæring Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk - Invitasjon til å søke om midler for 2016 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Kommunalbanken Norge AS Dok.beskr: Oversendelse av nytt gjeldsbrev og tilsagnsbrev for undertegning og retur Kommunalbanken. Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Franzefoss AS Dok.beskr: 101/1 og 102/1 Ferdigstillelse av bakkeplanering/ massedeponi Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Gunnar Langaunet Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse- tomannsbolig på gnr/bnr 182/50 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/ELHH KS Dok.beskr: Bosetting av flyktninger 2015 og 2016

18 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Stein Inge Suphellen Dok.beskr: Takker nei til tilbud om fastlegehjemmel i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: 98/7 med flere - Melding om oppstart med reguleringsplan for Rønningstrøa boligområde i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Gimse IL Dok.beskr: Hallfordeling på Brekkåsen skole vinteren 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE ProPlan Bygg AS Dok.beskr: 97/1 Forhåndskonferanse

19 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO GKRS Dok.beskr: Høringsutkast til revidert KRS nr Interkommunale samarbeid etter kommuneloven - regnskapsmessige problemstillinger Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Andreas Høyen Dok.beskr: Mottar tilbud undervisningsstilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Lensmannen i Melhus Dok.beskr: Til lensmannens uttalelse: Søknad om skjenkebevilling Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Brekkåsen skole Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Offentligheten Dok.beskr: Offentlig søkerliste - ung i jobb Hølonda 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Foreldre/foresatte i barnehagene i Melhus Dok.beskr: Ny ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen

20 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO Brauta Velforening Dok.beskr: Høringsuttalelse fiberutbygging. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Det norske Travselskap Dok.beskr: Etablering av nytt sentralanlegg for Travsport i Midt-Norge Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA NorgesHus AS Dok.beskr: 92/56-92/24 Innspill til detaljplan for Losjevegen 3 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Emma Bakk Stjern Dok.beskr: Mottar undervisningsstilling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Gimsøya Barnehage Dok.beskr: Innkalling til ansvarsgruppemøte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FAMFOR/PPT/MEKL KS Dok.beskr: Søknad på OU-midler Arbeidsgiverrelatert ledelseutvikling

21 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG NAV MELHUS Dok.beskr: Avlysning av dialogmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU OEG Tegnekontor AS Dok.beskr: 62/1 Ett-trinns søknad - redskapsbygg

22 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Sosial og helse avd. Dok.beskr: Oversendelse av rapport - tilsyn med legevakten i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim Saksnr: 13/851-7 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Bjørn Oddvar Olsen Dok.beskr: 185/30 Egenerklæring for selvbygger Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/OLSE Stig Kvaal Dok.beskr: 187/6 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Maya B. og Steinar Seehuus Dok.beskr: 63/1 Nybygg - bolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Dok.beskr: Tilsetting ung i jobb Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet

23 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Informasjon etter inntaksmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Tilbakemeldingsmøte etter utredning ved Trondsletten Habiliteringssenter Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Vedrørende skolebytte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ KS Midt Norge Dok.beskr: Avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement Dok.beskr: Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Midttømme AS Dok.beskr: 222/32 Vedrørende ettersendelse nabovarsel Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMSE/GIMSKO/LAVO Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet

24 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Familie og forebygging Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet, 2. trinn

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Til sommerbeite i Trollheimen

Til sommerbeite i Trollheimen INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 6/2010, 15. april Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Til sommerbeite i Trollheimen Sist helg ble reinen som har gått på vinterbeite

Detaljer

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Jernbaneverket 2015-06-10 UTREDNING NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN OPPSUMMERING AV MERKNADER ETTER HØRINGEN

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5145402\Oppstartsvarsel 2015-01-30 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det at

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg.

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Landbruk i fokus Softis www.berkaak-veikro.no 2 Rennebu Nytt Produksjonstilskudd

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer