POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U"

Transkript

1 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Trondheim Kommune Dok.beskr: Digresmyra skyteanlegg, områderegulering - høring Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Dagsorden arbeidsmøte i formannskapet Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Varmbobygg AS Systemhus Dok.beskr: Vedr. Innspill arealplan, Øyåsbakkan Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13 Sunniva Lundhaug Andresen Dok.beskr: Søknad på stilling som ferievikar Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Klæbu Kommune Dok.beskr: Høringsuttalelse - Kommunedelplan for deponi - forslag til planprogram Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Statens vegvesen Dok.beskr: Høringsuttalelse: Reguleringsplan for fylkesveg 704 Sandmoen - Tulluan, Offentlig ettersyn av planprogram

2 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Høringsuttalelse til Utfordringsdelen av Transportplan for Sør-Trøndelag Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:13 Ofl 13 Arne Wilfred Lislelid Dok.beskr: Mottar tilbudt stilling i Melhus kommune Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Melding elev tatt ut av skolen skoleåret Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport våren 2013 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport våren 2013 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag Fylkeskommune m.fl Dok.beskr: Kommuneplanens arealdel , planforslag på høring Saksnr: 14/509-1 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Kristin Grindstuen Dok.beskr: Personalmelding/arbeidsavtale

3 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Norges vassdrags- og energidirektorat Dok.beskr: Høringsutalelse: Vindmøllepark Brungfjellet Saksnr: 14/918-9 Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Paula Lundgren Dok.beskr: Søknad ferievikar Hølonda helse og omsorg Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering: Trondheim kommune Dok.beskr: Høringsuttalelse - Miljøpakken 2014 Saksnr: 14/41-4 Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Høringsuttalelse: Regional Strategi for Arealbruk Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Johan Bodsberg Dok.beskr: Vedrørende gnr/bnr 90/84 på Løvset i Melhus Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Informasjon om rett og plikt til deltakelse på norskkurs Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Svar på mottatt henvisning - informasjon om inntak

4 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Øystein Brødreskift Dok.beskr: Kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Begrenset høring - Kommuneplanens arealdel Saksnr: 14/530-3 Dok.type: U Gradering: Mattilsynet Dok.beskr: Vedrørende godkjenning av Gyllråa vassverk i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Vedtak om bortvisning fra prøve i norsk for voksne innvandrere Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Høring: Plan- og utredningsprogram for Fremo Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Torgeir Gunleiksrud Dok.beskr: Svar - Spørsmål om manglende høringsuttalese i godsterminalsaken Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Melding om enkeltvedtak

5 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Høring av - helhetlig tiltaksplan for boligbygging Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Foreløpig svar på klage Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Halvårsrapport vår-2014 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 13/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Årsrapport 2013/2014 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Velkommen til reiselivsseminar 14. oktober

6 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Ei seng å sove i - et kjøkken å koke i, Invitasjon til miniseminar 2 om boligpolitikk i Melhus Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Næringsforeningen i Trondheimsregionen Dok.beskr: Svar - Søknad - Støtte til visualisering av Melhus sentrum Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Michelle Skjelbrei-Strand Dok.beskr: Svar på søknad om næringsstøtte til Ditt Velværested AS Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Adresseliste Dok.beskr: Begrenset høring - Kommuneplanens arealdel Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Gaula Natursenter Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte kommunalt næringsfond Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Østegga Vel Dok.beskr: Svar - Kommentar til kommuneplanens arealdel Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Ad innsigelser på deler av kommuneplanens arealdel

7 Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: TINE Rådgiving og Medlem Dok.beskr: Svar - Delutbetaling av økonomisk støtte fra Melhus til prosjektet "God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag" Saksnr: 12/ Dok.type: U Gradering: Dok.beskr: Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens arealdel Saksnr: 15/47-2 Dok.type: U Gradering: Thai - Nor Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte til etablering/drift av salgsvogn i Melhus Kommune Saksnr: 15/465-2 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Natalia Nazarova Dok.beskr: Søknad hjemmehjelp Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/363-4 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Gunn Elin Myraas Dok.beskr: Tilsetting i stilling Hølonda helse og omsorg 2015 intern utlysing Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Anna Schei Lorentzen Dok.beskr: Utbetaling av næringsstøtte: annonsering og markedsføring Saksnr: 14/318-7 Dok.type: U Gradering: Per Borten Dok.beskr: Næringsstøtte - utbetaling av restsum

8 Saksnr: 15/73-17 Dok.type: U Gradering: Elin Haffke Dok.beskr: Tilsetting som sykepleier i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Sigrid Røe Dok.beskr: Helgestilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Søknad om kommunal omsorgsbolig - saksutredning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Vedtak om kommunal omsorgbolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Elisabeth Bolsø Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Heidi Lund Rikstaddal Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Christina Stubsjøen Kvåle

9 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Julie Eriksdatter Gorsetbakk Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Marte Eid Nyhus Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Bjørg Elise Krognes Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Sandra Johansen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Veronika Krognes Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Jannike Bjørge Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølond helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Eli Minde Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda hele og omsorg 2015

10 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Kristin Torstensen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Reidun Røe Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Marianne Kjerstad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Ellinor Sundlisæter Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievkar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Christel Nilsen Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Gunn Elin Myraas Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Hilde Thorvaldsen

11 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Annbjørg Trotland Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Gunn Randi Ødegaard Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Liv T. Restad Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HORG/HORGDAG/GUGR Wenche Amundsen Anshus Dok.beskr: Oppsigelse Saksnr: 15/837-4 Dok.type: U Gradering: Ingvild Ranøien Engen Dok.beskr: Tilsetting i 53% fast stilling som sykepleier Melhus kommune Saksnr: 15/71-9 Dok.type: U Gradering: Karita Bolsø Dok.beskr: Tilsetting i stilling som fagarbeider i helgestilling i Melhus kommune Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Benthe Almås Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 147/3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

12 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Maren Gåsbakk Saksnr: 15/457-2 Dok.type: U Gradering: A/S Delprodukt Dok.beskr: Svar - Søknad om økonomisk støtte til industriell omstilling og verdiskapning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Lise Skjøstad Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Stig Erik Sonen Dok.beskr: Svar - Søknad om næringsstøtte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Jamina Finanger Dok.beskr: Tilsetting som ferievikar i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Juli Havdal Dok.beskr: Tilsetting i stilling som ferievikar hjemmesykepleien i Melhus kommune Saksnr: 15/362-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jon Sivert Gran Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling

13 Saksnr: 15/362-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Erlend Antonsen Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Saksnr: 14/17-4 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Bjørg Holstad Dok.beskr: Egen oppsigelse Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Kjell Haukdal Dok.beskr: 36/103 Ferdigattest Saksnr: 15/73-18 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Katrine Minde Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-19 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Julie Rimol Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-20 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Anny Grete Dille Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-21 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Zorica Slavkovic Curcic Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg

14 Saksnr: 15/73-22 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Dusan Matovic Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/73-23 Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Tanja Loncarski Dok.beskr: Svar - Søknad sykepleier/vernepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Christell Løkken Dok.beskr: Engasjement tilkallingsvikar - vaskerimedarbeider 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LÆR/VOKS/GUHE Dok.beskr: Foreløpig svar - Søknadsskjema for søkere med rett til spesialundervisning etter opplæringslovens 4A-2 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Ingvild Ranøien Engen Dok.beskr: Tilsetting i stilling som sykepleier Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Susanne Skramstad Dok.beskr: Svar på søknad 70% sykepleier Hølonda helse og omsorg Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Leiv Eiriksson Nyskapning Dok.beskr: Svar - Søknad om økonomisk støtte til veiledning

15 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Thea Elise Estenstad Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:25 Ofl 25 Lindis Uthaug Dok.beskr: Tilsetting ferievikar Hølonda hele og omsorg 2015 Saksnr: 15/75-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: Dødsmeldinger 1.kvartal Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Ingvild Østerås og Tor Inge Rygh Dok.beskr: 97/12 Ferdigattest Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ROS/ROSSKO/INGSTA Audun Sagdahl Forr Dok.beskr: Søknad om permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Stykket AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. Opprettelse av 4 boligeiendommer på eiendommen 100/2 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Søknad om skolebytte

16 Saksnr: 15/362-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Erlend Antonsen Dok.beskr: Kunnskapsprøve om serveringsloven - etablererprøven Saksnr: 15/362-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Anja Berge Iversen Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling Saksnr: 15/362-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jon Ola Furuhovde Dok.beskr: Kunnskapsprøven i alkoholloven - Salgsbevilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Lars Reitaas og Heidi Forren Reitaas Dok.beskr: Tillatelse til tiltak - nybygg bolig og garasje - gnr/bnr 30/78 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Gunnar Krogstad Dok.beskr: Spørsmål til ordføreren - spesifisert avgift fra Envina Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU NorgesHus AS Dok.beskr: 30/88 Anmodning om oppstartsmøte for igangsetting av planarbeid Gimsøyen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Trondheim kommune Dok.beskr: E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering, høring

17 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Jorid Jagtøyen Dok.beskr: Interpellasjon Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Gimse Vasslag Dok.beskr: 31/6 Erklæring Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk - Invitasjon til å søke om midler for 2016 Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Kommunalbanken Norge AS Dok.beskr: Oversendelse av nytt gjeldsbrev og tilsagnsbrev for undertegning og retur Kommunalbanken. Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Franzefoss AS Dok.beskr: 101/1 og 102/1 Ferdigstillelse av bakkeplanering/ massedeponi Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Gunnar Langaunet Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse- tomannsbolig på gnr/bnr 182/50 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/ELHH KS Dok.beskr: Bosetting av flyktninger 2015 og 2016

18 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/KRIGJE Stein Inge Suphellen Dok.beskr: Takker nei til tilbud om fastlegehjemmel i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: 98/7 med flere - Melding om oppstart med reguleringsplan for Rønningstrøa boligområde i Melhus kommune Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Jens Ljøkjell Dok.beskr: Svar - Permisjon fra undervisning Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Gimse IL Dok.beskr: Hallfordeling på Brekkåsen skole vinteren 2015/2016 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE ProPlan Bygg AS Dok.beskr: 97/1 Forhåndskonferanse

19 Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO GKRS Dok.beskr: Høringsutkast til revidert KRS nr Interkommunale samarbeid etter kommuneloven - regnskapsmessige problemstillinger Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Andreas Høyen Dok.beskr: Mottar tilbud undervisningsstilling Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Lensmannen i Melhus Dok.beskr: Til lensmannens uttalelse: Søknad om skjenkebevilling Saksnr: 14/ Dok.type: U Gradering: Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Brekkåsen skole Dok.beskr: Flyttemelding Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Offentligheten Dok.beskr: Offentlig søkerliste - ung i jobb Hølonda 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Foreldre/foresatte i barnehagene i Melhus Dok.beskr: Ny ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen

20 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: IKT/IKT/GEWO Brauta Velforening Dok.beskr: Høringsuttalelse fiberutbygging. Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Det norske Travselskap Dok.beskr: Etablering av nytt sentralanlegg for Travsport i Midt-Norge Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/KJESTA NorgesHus AS Dok.beskr: 92/56-92/24 Innspill til detaljplan for Losjevegen 3 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Emma Bakk Stjern Dok.beskr: Mottar undervisningsstilling Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:0 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Gimsøya Barnehage Dok.beskr: Innkalling til ansvarsgruppemøte Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: FAMFOR/PPT/MEKL KS Dok.beskr: Søknad på OU-midler Arbeidsgiverrelatert ledelseutvikling

21 Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG NAV MELHUS Dok.beskr: Avlysning av dialogmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 13/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Dok.beskr: Møtereferat fra samarbeidsmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU OEG Tegnekontor AS Dok.beskr: 62/1 Ett-trinns søknad - redskapsbygg

22 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Sosial og helse avd. Dok.beskr: Oversendelse av rapport - tilsyn med legevakten i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim Saksnr: 13/851-7 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Bjørn Oddvar Olsen Dok.beskr: 185/30 Egenerklæring for selvbygger Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/OLSE Stig Kvaal Dok.beskr: 187/6 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Maya B. og Steinar Seehuus Dok.beskr: 63/1 Nybygg - bolig Saksnr: 15/ Dok.type: U Gradering: Dok.beskr: Tilsetting ung i jobb Hølonda helse og omsorg 2015 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet

23 Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Informasjon etter inntaksmøte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Tilbakemeldingsmøte etter utredning ved Trondsletten Habiliteringssenter Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: UTVIKL/UTVIKL/INSJO Dok.beskr: Vedrørende skolebytte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ KS Midt Norge Dok.beskr: Avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement Dok.beskr: Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Midttømme AS Dok.beskr: 222/32 Vedrørende ettersendelse nabovarsel Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMSE/GIMSKO/LAVO Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet

24 Saksnr: 14/ Dok.type: I Gradering:E 0 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Familie og forebygging Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet Saksnr: 15/ Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMSE/GIMSKO/ANKI Dok.beskr: Sakkyndig vurdering av opplæringstilbudet, 2. trinn

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.09.2015-11.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.09.2015-11.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/5182-6 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: HOVIN/HOVSKO/TOMAG Navn: Foresatte Dok.beskr: Det bekreftes at vi har mottatt endringsmelding - SFO-plass Saksnr: 15/3306-2 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 11/4258-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Melding om politisk vedtak orienteringssak regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-2016 på

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3640-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Navn: Bente Solem Dok.beskr: Vedrørende ditt brev av 09.07.2015 Saksnr: 15/3587-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.10.2015-02.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.10.2015-02.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4673-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Navn: Envina IKS Dok.beskr: Søknad om dispensasjon - Kregnesvegen - 1653 202940_1_0 Saksnr: 15/3215-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/SIGOVE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.04.2016-08.04.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.04.2016-08.04.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7812-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Bjarne Gylløien Dok.beskr: Ferdigattest: 222/2 - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Saksnr: 15/2377-33 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.09.2015-02.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.09.2015-02.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3287-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Pål Tågvold Restad Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig - 183/9 parsell 3 Saksnr: 15/3922-2 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.06.2015-19.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.06.2015-19.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/548-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Navn: Lundamo IL Fotball Dok.beskr: Svar - Leie av festsal og skolekjøkken - Lundamo Ungdomsskole - Fotballskole 2015 Saksnr: 15/1292-9 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2661-42 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Refusjon fosterhjemsplassert barnehagebarn våren 2015 Saksnr: 15/3678-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Oleg

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.10.2015-01.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.10.2015-01.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/1144-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: LÆR/VOKS/ELHH Navn: NAV Dok.beskr: Samarbeidsavtale NAV og Melhus kommune - flykningetjenesten Saksnr: 15/3805-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/STIBRA

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3604-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Melhus Tomteselskap AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom - 163/25 Saksnr: 15/5265-3 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.10.2015-13.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.10.2015-13.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7514-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: Krister Wehn Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon Saksnr: 15/4609-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/GULO Navn: Utdanningsforbundet

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.11.2015-27.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.11.2015-27.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4985-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Jernbaneverket Dok.beskr: Svar - 88/28 Oppsetting av telehytte ved Melhus skyss-stasjon Saksnr: 15/92-3 Dok.type: U Gradering:14 Ofl 14 Saksb: RAD/RAD/MASC

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.07.2015-13.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.07.2015-13.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/827-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Saga Prosjekt AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - deling grunneiendom - gnr/bnr 182/52 Saksnr: 15/2138-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Doffin

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.05.2015-12.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.05.2015-12.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6033-6 Dok.type: U Gradering: Navn: Aina Kristoffersen og Jens Erik Hansen Dok.beskr: Ferdigattest: 235/27 Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter. Saksnr: 14/4777-6 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/1105-4 Dok.type: U Gradering: Proplanbygg Dok.beskr: 43/23 Vedrørende endring av søknad om tilknytning Saksnr: 15/2951-3 Dok.type: U Gradering: Dok.beskr: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.07.2015-14.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.07.2015-14.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/1886-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Eplehagen Borettslag Dok.beskr: Svar - Vedrørende midlertidig omlegging av trafikk i Melhus sentrum Saksnr: 14/3019-2 Dok.type: U Gradering: Navn: AtB Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.10.2015-20.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.10.2015-20.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3758-6 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Klagenemnda Dok.beskr: Oversendelse av klage på avslag søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/4825-1

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.02.2016-19.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.02.2016-19.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/746-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Oddveig Margrete Solberg-Øyås og Eirik Andrè Solberg-Øyås Dok.beskr: Forhåndsvarsel av enkeltvedtak; innskriving ved Gimse skole Saksnr: 16/747-1 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.10.2015-12.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.10.2015-12.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/626-9 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Trondheim og omegn boligbyggelag Dok.beskr: Delegert behandling-byggesak.rammetillatelse. 95/10 og 95/2 - Boligblokk på 5 etasjer med

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.09.2015-25.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3456-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV ProPlan Bygg as Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 43/23 Søknad tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr: 15/2442-3 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/7047-1 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Dok.beskr: Henvisning PPT Saksnr: 13/1384-2 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: FLAA/FLASKO/GRLA Liv Merete og

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 06.08.2015-06.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 06.08.2015-06.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1514-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Høvdingplassen AS Dok.beskr: Seksjonering - delegert vedtak - Høvdingplassen - gnr/bnr 91/8 Saksnr: 14/5871-20 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 09/3427-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Per Johan Johansen Dok.beskr: 10/149 Reparasjoner av private vann-og avløpsledninger - Regninger Saksnr: 14/1621-9 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.09.2015-08.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.09.2015-08.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/95-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/MASC Navn: Rosmælen barnehage Dok.beskr: Varsel om tilsyn med Rosmælen barnehage Saksnr: 15/2215-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.08.2015-12.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.08.2015-12.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/510-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Ola Huke Dok.beskr: Vedrørende krav om V/A-plan for Sama hyttefelt. Saksnr: 15/3305-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.01.2016-18.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.01.2016-18.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/545-38 Dok.type: U Gradering: Navn: MelusBanken Dok.beskr: Vaktmestertjenester Kroakvartalet - 2015 Saksnr: 15/545-39 Dok.type: U Gradering: Navn: GET LOQAL Dok.beskr: Gnr. 215/77 - Nodehytte

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.10.2015-09.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.10.2015-09.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/4635-5 Dok.type: U Gradering: Navn: Melhus Kommune Dok.beskr: Delegert behandling byggesak - Nybygg to eneboliger med carport på parsell av gnr/bnr 32/12 Saksnr: 15/4694-2 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.01.2016-14.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.01.2016-14.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/73-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/KJESTA Navn: Grunneiere og organisasjoner Dok.beskr: Arbeid med områdeplan for Ler sentrum - mulighet for å gi innspill Saksnr: 13/5885-15 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 31.08.2015-31.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 31.08.2015-31.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3761-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Høringsinstanser Dok.beskr: 136/1 Høringsbrev - dispensasjon LNF - fradeling av boligtomt i Ler sentrum Saksnr: 15/1331-8 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/1766-74 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Navn: Vidar Julian Grovassbakk og Dag Runar Båtvik Dok.beskr: Videre saksgang reguleringsplan Losjeveien 3 - oppsummering fra møte 04.02.2016

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 16.07.2015-16.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 16.07.2015-16.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2528-7 Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Søknad om tilskudd til leirskoleopplæring vår 2015 Saksnr: 15/2348-3 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.10.2015-23.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.10.2015-23.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/4626-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: GIMU/GIMU/KALO Navn: Ansatt Dok.beskr: Tilsetting i stilling som miljøterapeut Saksnr: 14/6288-5 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3541-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/GUNHOL Navn: Statens Vegvesen Dok.beskr: Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense Saksnr: 15/2806-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Ketil

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 17.06.2015-17.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 17.06.2015-17.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/4722-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/E-SKATT/RASE Mottakere iht. adresseliste Dok.beskr: Besiktigelse av eiendom gnr bnr. Saksnr: 15/3112-1 Dok.type: U Gradering:U Ofl 13, fvl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.09.2015-18.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4008-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL Roger Gaustad Dok.beskr: 94/47 Bekreftelse på mottatt søknad Saksnr: 15/3295-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Victor

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.08.2015-13.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.08.2015-13.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3477-5 Dok.type: U Gradering: Navn: Øra Boligutvikling Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse, gnr 94, bnr 191, 192, 195 og 196 Saksnr: 15/848-12 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.12.2015-14.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.12.2015-14.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4258-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Helge Veien Dok.beskr: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 184/21 Saksnr: 15/5511-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: LUNDU/LUNDU/AANFRE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.08.2015-05.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.08.2015-05.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2279-12 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Knut Snorre Kvannli Dok.beskr: Midlertidig brukstillatelse - bolig gnr/bnr 73/15 Saksnr: 15/320-4 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.02.2016-11.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.02.2016-11.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/4929-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/GRKO Navn: Bjørn Reidar Hårstad Dok.beskr: Nytt mangelbrev samt informasjon Saksnr: 13/857-11 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Navn: Møtedeltakere

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/1080-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Magne Stavholt Dok.beskr: 90/27 - Manglende ferdigmelding på tilknytning Saksnr: 13/1078-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Nina Munkebye Dok.beskr: 90/24 - Manglende

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3205-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MORJOH Navn: Nina Steinsvoll Dok.beskr: Svar - 93/29 Søknad om dispensasjon fra va-normens bestemmelser om byggeavstand mot vann- og avløpsledninger

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6501-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Bente Almås Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 147/3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Saksnr: 15/2310-1 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.01.2016-12.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.01.2016-12.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2188-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO Navn: Hanne Selnes Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 36/16 Pålegg om tilkobling til offentlig avløp Saksnr: 15/4894-5 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1394-2 Dok.type: U Gradering: Ørjan Helgemo Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg soverom og bod - gnr/bnr 217/10 Saksnr: 15/2332-9 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4270-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Gunnar Margido Næss Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling tilleggsareal - 250/5 Saksnr: 15/5028-4 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 29.09.2015-29.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 29.09.2015-29.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/324-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/MAMJ Navn: Janis Launags Dok.beskr: Svar - Søknad på stilling som kokk Saksnr: 13/2021-2 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: NMHO/NMSYK/JONE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.12.2015-01.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.12.2015-01.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3760-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Ron Berg og Nina Eggen Dok.beskr: Svar - 135/55 Feilkobling av kloakk Saksnr: 15/4250-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Bjørn Inge Næve Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.08.2015-19.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.08.2015-19.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/4358-2 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: BOAV/BOLIG/JONE Navn: Marthe G. Remman Dok.beskr: Tilsetting i stilling som miljøterapeut i Melhus kommune Saksnr: 15/3443-2 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/15-1 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: FOLKHE/LEGE/LENSAL Navn: Statistisk sentralbyra Dok.beskr: Kvalitetssikring av dødsårsaksregisteret 2015 Saksnr: 15/4292-5 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 26.05.2015-26.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 26.05.2015-26.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2409-2 Dok.type: U Gradering: TOPP TIL TÅ KARIN EIDSKREM BERG Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om skjenkebevilling for èn bestemt anledning 26.05.2015 Saksnr: 15/2377-5 Dok.type: U Gradering:E

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.02.2011-21.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.02.2011-21.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8440/10 Regdato:21.02.2011 Arkivkode:210 X47 *** Saksnr: 10/434-2 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: STAB/ØP/KMN Journalenhet:RÅD ************************************************************

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/4627-2 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/ANLH Navn: Anne Siri Wolden Dok.beskr: Svar på søknad om skoleskyss Saksnr: 14/1766-71 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2013-12.03.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.03.2013-12.03.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 3876/08 Regdato:12.03.2013 Arkivkode:430 G00 Saksnr: 08/20-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/RH/TWI Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.01.2016-11.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.01.2016-11.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/564-7 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: ASCSE Saksnr: 15/5647-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: IKT/IKT/MAVI Navn: Hågen Fremo Dok.beskr: Delegert

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2372-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: IKT/IKT/BEGR Dok.beskr: Vedtak - parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 21.09.2015-21.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 21.09.2015-21.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3166-42 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR BN Entreprenør AS Dok.beskr: Svar - Gravemelding - Fremføring av fiber ny kum - Anders Hovdens vei 2-4 Saksnr: 15/3981-2 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.07.2015-10.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.07.2015-10.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/213-36 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Landbruk Dok.beskr: Utrekningsskjema produksjonstilskudd og tilskudd til avløsnign ferie og fritid -

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.11.2015-19.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.11.2015-19.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/6582-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/CARMEV Navn: Vegar Staven Dok.beskr: E-post til grunneier av 93/56 Saksnr: 14/4626-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Siri Kvalvik Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.03.2016-04.03.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.03.2016-04.03.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/955-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/RASE Navn: Ann Kristin Leer Dok.beskr: Svar - Søknad på sikringskjøring Saksnr: 14/5002-39 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/GUNHOL Navn: Anleggstjenester

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.08.2015-20.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.08.2015-20.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3599-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Rune Andreassen Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - 215/3 Saksnr: 15/2795-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/BESO

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.04.2015-27.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.04.2015-27.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7334-4 Dok.type: U Gradering: Siv Skjetne Dok.beskr: Svar - Innmelding SFO Saksnr: 14/1611-3 Dok.type: U Gradering: Janne Renate Olden Dok.beskr: Svar - Innmelding SFO Saksnr: 14/1618-3 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.09.2015-10.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/5629-8 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: LUND/LUNSKO/TUOP Navn: PPT Dok.beskr: Informasjon om skifte av sakansvarlig Saksnr: 14/5629-9 Dok.type: I Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 22.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 22.05.2015-22.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 11/1601-16 Dok.type: I Gradering: Saksb: RAD/RAD/MOBO Navn: Gauldal Brann- og redning Dok.beskr: Protokoll fra møte i representantskapet Gauldal brann- og redning 23. april 2015. Saksnr: 15/2612-2

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/866-62 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Høringsinstanser Dok.beskr: Offentlig ettersyn kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi Saksnr: 13/866-65 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.08.2015-28.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1981-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/OLKV Navn: AS Matpartner Eiendom Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 87/60 ( 87/62 ) Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.09.2015-28.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.09.2015-28.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/565-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: EIE/DRIFT/UNKV Adresseliste Dok.beskr: Husleieregulering etter husleielovens 4.2 - Konsumprisindeksen Saksnr: 15/3962-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/JADA

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 24.08.2015-24.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 24.08.2015-24.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/204-37 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Per Arne Bringedal Borten Dok.beskr: Delegert behandling byggesak - Søknad om IG, nybygg kårbolig med garasje på gnr/bnr 137/4 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2012-01.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2012-01.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4712/12 Regdato:01.06.2012 Arkivkode:611 A10 Saksnr: 10/808-60 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Formannskapet PLANLEGGING AV BARNEHAGE PÅ MØLLEBAKKEN I BUVIKA ORIENTERING

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 15.07.2015-15.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 15.07.2015-15.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3560-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Anders Bjorgen Dok.beskr: Foreløpig svar - Søknad om kjøring med mobilkran i Løvsetvegen og Loddgårdstrøa Saksnr: 15/2563-10 Dok.type: U Gradering: Saksb:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.09.2015-23.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.09.2015-23.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/3009-25 Dok.type: U Gradering: Toril Wehn Skoglund Dok.beskr: Svar - Leie av gymsal Saksnr: 14/61-5 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: Leieforhold ved Midttun - Melhus Saksnr: 13/8303-9

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.02.2015-13.02.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.02.2015-13.02.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12831/14 Regdato:13.02.2015 Saksnr: 14/10-34 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD ADMINISTRATIVT VEDTAK OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG Lnr: 1672/15 Regdato:13.02.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11321/12 Regdato:20.12.2012 Arkivkode:411 A10 Saksnr: 12/1986-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Søkerne MELDING OM VEDTAK - TILSETTING AV PED.LEDERE OG FØRSKOLELÆRERE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.07.2015-13.07.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.07.2015-13.07.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6431/15 Regdato:13.07.2015 Saksnr: 15/1181-3 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD UTTALELSE FRA DRIFTSSEKSJONEN VEDRØRENDE MOTTATT NABOVARSEL - EIENDOMMEN GNR/BNR 145/118 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11559/15 Regdato:01.12.2015 Saksnr: 15/2732-5 Dok.type: /U Gradering: Fagforbundet TILLITSVALGTORDNING FOR FAGFORBUNDET Lnr: 12085/15 Regdato:01.12.2015 Saksnr: 15/2488-11 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.06.2015-30.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.06.2015-30.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/87-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Tor Ingar Syrstad Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 181/4 Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Saksnr:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2014-23.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2014-23.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Lnr: 1352/14 Regdato:23.05.2014 Arkivkode:A29 *** Saksnr: 14/355-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: KLAGE VEDRØRENDE TYSKUNDERVISNING SKOLEÅRET 2013/14 Lnr: 1353/14 Regdato:23.05.2014 Arkivkode:A29

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.08.2015-11.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.08.2015-11.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2561-3 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: FAMFOR/SOSTJ/AUGJ Navn: Søker Dok.beskr: Svar - søknad om kommunal bolig Saksnr: 15/3601-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1923/16 Regdato:15.03.2016 Saksnr: 13/2924-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Adressater, i samsvar med adresseliste HØRING AV BESKRIVELSE, RETNINGSLINJER OG FINANSIERINGSAVTALE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.11.2015-05.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.11.2015-05.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2598-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Ole Blækkan Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - deling av grunneiendom - gnr/bnr 144/14 Saksnr: 15/2905-8 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.11.2015-18.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.11.2015-18.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/41-20 Dok.type: U Gradering: Navn: Geir Midtlyng Dok.beskr: Avtale om leie av jord - jordleieavtaler 2015 Saksnr: 15/4298-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/FRAGAL Navn: Andre Alfnes

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 21.05.2015-21.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 21.05.2015-21.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6642-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Oddgeir Stavseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - oppføring av garasje gnr/bnr 4/13 Saksnr: 09/1498-75 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.01.2015-07.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.01.2015-07.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12829/14 Regdato:07.01.2015 Saksnr: 14/12-79 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD ADMINISTRATIVT VEDTAK OM TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSHYBEL Lnr: 54/15 Regdato:07.01.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1758-20 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Helga og Terje Moxness Dok.beskr: Tilsvar til merknader vedrørende utbyggingsavtale - 92/56 OG 92/24 Saksnr: 14/4290-42 Dok.type:

Detaljer