Siden sist - IKT/Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siden sist - IKT/Internett"

Transkript

1 Nr årgang. 3. desember 2010 Siden sist - - har kloke hoder og NHO s økonomibarometer antydet at transportbransjen og næringslivet forøvrig er tilbake til nivået før finanskrisen tok kvelertak i Det må bety at vårt forbruk og produksjon også er tilbake - bransjeforskjeller og andre unntak kan vel bekrefte påstanden!? Gledelig melding som varmer godt i et land som for øvrig er dypfryst. NHO-økonom Tor Steig sier det til og med så presist at - Lille Julaften er vi tilbake på samme nivå som da finanskrisen inntraff for to år siden. Det er ikke mer en tre uker til det!! Nå kan signalene fra SSB ha en kjølende effekt på optimismen; - Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i Siden sist har vi lagt den kaldeste november siden målingene startet for 150 år side bak oss. Den ene kulderekorden etter den andre noteres med forundring. Vekselvis har kulde og snø lammet trafikken både hjemme og ute. I Danmark er det visstnok snøen som er den største hindringen. Her fryser for eksempel pakkene inne på de nye pakkeutleveringsautomatene. Her hjemme har allerede jernbanen fått føle både kulde og snø. Det til tross for at det er investert millionbeløp i nye sikringstiltak. Det er kalkulert risiko å være transportkjøper i Norge - enten det er som passasjer eller godstransportør. Schenker mener imidlertid at de har løsningen på problemet. Rett over nyttår starter de sin egen blokktogforbindelse mellom Oslo og Narvik. Mellom linjene i TRANSPORTmemo 10 ÅR Av innholdet: Polske transportører «overtar» Side 2 «Go to gate» 3 Suksess for Brings fisketog 4 ICF Konkurs 5 Halden - Havn uten gods 5 Se opp for skip på TEUS 7 Eek kjøper Svendsen 8 Firda Billag kjøper Fjord1 Transport 8 InQuire - ny i Norge 9 DB Schenker North Rail Express 9 (I hjørnene - litt Jul og litt filosofi) presentasjonen av konseptet står det at de skal klare en høyere kvalitet enn CargoNet. Uansett - Schenker skriver litt jernbanehistorie i den sammenheng. (Prosjektet er omtalt under Bedriftsnytt i denne utgaven). IKT/Internett TIMOCOM FOR INTEREUROPEISK TRANSPORT En rekke bedrifter innen intereuropeisk biltransport bruker det tyske systemet, TimoCom TRUCK & CARGO, som verktøy og meglersentrum i sitt daglige virke. TimoCom ble etablert av en liten gruppe speditører i De så selv behovet i sin hverdag som transportmeglere og snekret sammen nettstedet TimoCom er et mangesidig verktøy, men det er TimoCom TRUCK & CARGO som er kjernen i systemet, hvor en på den ene side kan oppgi gods for transport, og på den annen side ledig kapasitet. Det skal være flere norske aktører som bruker systemet med stort hell, heter det i informasjon fra selskapet. Utover funksjonene i Truck & Cargo har TimoCom et såkalt transportbarometer som gir en oversikt over balanse eller «Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i 2013» «Julen er den onde samvittighetens fest» Agnar Mykle TRANSPORTmemo 21/2010 1

2 TRANSPORT Utgiver: Node AS, Tlf.: Postboks 73, Fax: memo1101 OSLO Ansvarlig Redaktør: Tord Brun Knudsen Abonnement 1/1 år - 22 utgaver: kr ,- Abonnement løper inntil oppsigelse. Freelance: Olav Hermansen Mob.: /2 år - 11 utgaver kr. 750,- ISSN Copyright Tove Iren Becker Mob.: «Polsk transport har økt raskt og var i 2009 oppe på tredje plass bak Sverige og Danmark i mengde gods transportert til, fra og i Norge» Godstransport med utenlandske biler i 2009 POLSKE TRANSPORTØRER ØKER Lastebiltransporten i Norge var lavere i 2009 enn året før, så også for de utenlandske lastebilene, melder Statistisk Sentralbyrå - SSB. Unntaket er Polen som økte sin transport til og fra Norge med over 50 prosent. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge økte fra 2008 til Polske lastebiler fraktet totalt tonn gods til, fra og i Norge i 2009 mot tonn i Det er en økning på 51,4 prosent. Polsk transport har økt raskt og var i 2009 oppe på tredje plass bak Sverige og Danmark i mengde gods transportert til, fra og i Norge, skriver SSB. Totalt ble det fraktet 12,8 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil Av dette sto lastebiler fra de andre EØS-landene for 7,4 millioner tonn, eller 57,7 prosent. Året før fraktet lastebiler fra disse landene 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge. Det utgjorde 54,7 prosent. En fjerdedel av transportarbeidet med utenlandske biler. Også det totale transportarbeidet, en størrelse hvor både transportert mengde og tilbakelagt distanse inngår, gikk ned i Likevel økte utlendingenes andel av godstransporten fra 23,5 prosent i 2008 til 24,8 prosent i «I likhet med de norske taper også de svenske bilene terreng i forhold til andre nasjonaliteter» «Aldri har vi hatt så mye fritid - Aldri har vi levd så lenge - Aldri har vi hatt så lite tid» 2 TRANSPORTmemo 21/2010 Svenske og tyske biler taper andeler. Svenske biler sto for snaut 40 prosent av godsmengden og 22 prosent av transportarbeidet med utenlandske biler til, fra og i Norge i I likhet med de norske taper også de svenske bilene terreng i forhold til andre nasjonaliteter. Året før hadde svenske lastebiler 46 prosent av godsmengden og nesten 28 prosent av transportarbeidet. Tyske biler hadde også en merkbar tilbakegang i Norge fra 2008 til Lite kabotasje. De utenlandske bilene utfører først og fremst transporter mellom Norge og utlandet. I 2009 ble 66,9 prosent av den importerte og 47,9 prosent av den eksporterte godsmengden transportert på biler fra de andre EØS-landene. Transporter innenlands utføres i all hovedsak av norske biler. Såkalt kabotasjekjøring, hvor utenlandsk transportør frakter gods fra ett sted i Norge til et annet sted i Norge, utgjorde bare 0,1 prosent av den totale innenlandske transporten i Alt ifølge SSB. At andelen ren innlandstransport er såpass lav er nok overraskende. Organisasjoner og bedrifter har lenge klaget over at utlendinger overtar mer og mer av våre rene nasjonale transporter. Her kommer jo den skjeve kostnadsmessige konkurransefaktoren inn. Men det er altså ikke så galt som man skulle tro. (Kilde og grafer SSB)

3 missbalanse mellom ledig kapasitet og gods. I følge selskapet skal det være et verktøy som kan brukes i salgs- og markedssammenheng. GREENWAVE MED GATEBOOKING Med hele Skandinavia som marked lanserer Greenwave et helt nytt portalsystem for transportører, container- og godsterminaler. De roper nærmest Go to Gate med tjenesten som skal være et naturlig bindeledd mellom transportselskapene og terminalene i Skandinavia. Systemet gir muligheten til å forhåndsbestille tid for avhenting og/eller innlevering av containere og gods for øvrig. Systemet takler også ISPS dokumentasjonen og genererer den obligatoriske Cargo Security Declaration. Den kan kompletteres med elektronisk manifest, pakklister, bilder og liknende. Dokumentene kan deretter skries ut eller sendes elektronisk til vedkommende terminal. Hvis terminalselskapet også abonnerer på GateBooking-tjenesten som en integrert del av sitt terminalsystem eller frittstående, vil bookinginformasjonen blir direkte overført fra transportørens til terminalens konto. Ellers sender GateBooking automatisk en e-post med alle vedlegg til gateoperatøren. Utover denne beskrivelsen sammenfatter Greenwave systemet med 5 slående argumenter for Gatebooking-ISPS: - Ingen kødanning og ventetid i terminalgaten - Innfrir ISPS-dokumentasjonskrav med papirløs booking - Kostnadsfri basiskonto for transportører - Transportøren får tilgang til alle terminaler fra sin egen konto - Systemstøttet kommunikasjon via SMS og e-post. Greenwave ble etablert i 2000 og har tidligere blant annet bygget et terminalsystem med betegnelsen T3 - Terminal Transaction Tool for effektivisering av driften av containerterminaler. - Forbunds- & Foreningsliv DAG MEJDELL PRESIDENT I IPC Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge er pr. 1. desember utnevnt til president i den internasjonale postunionen, IPC - International Post Corporation). Mejdell har vært konsernsjef i Posten i fem år og får nå ansvaret for å lede IPC som organiserer de 24 største postselskapene i Europa, Nord-Amerika, Asia og Stillhavsregionen. Samlet representerer de 80 prosent av verdens brevvolumer og 2,4 mill. ansatte. Selv ser Mejdell dette som en tillitserklæring, men først og fremst er dette en anerkjennelse av at Posten Norge har lyktes med postens omstilling. INGEBORG SÆTRE LEDER FOR UNI Postkoms 1. nestleder Ingeborg Sætre er valgt til leder for UNI Europa Post & Logistikk, sammenslutningen av Postkoms søsterorganisasjoner i hele Europa. UNI Europa Post og Logistikk har hovedsete i Genève. Fagforbundene tilsluttet UNI Post og logistikk har én million medlemmer i Europa og 2,5 millioner på verdensbasis. Sætre har vært aktiv i UNI helt siden tidlig på 90-tallet, blant annet gjennom styreverv i organisasjonen både på europeisk nivå og verdensnivå. Kurskalenderen GRUNNKURS I TOLLBEHANDLING Tollvesenet arrangerer kurs for alle som tollekspederer varer eller driver virksomhet knyttet til import eller eksport. Kurset skal gi deltagerne tilstrekkelig kunnskap slik at de kan tolldeklarere varer i tråd med gjeldene regler og rutiner. Så langt har tollvesenet satt opp tre bolker for 2011: til 18. februar med påmeldingsfrist 4. februar til 8. april med påmeldinsfrist 25. mars og - 23 til 27. mai med påmeldingsfrist 13. mai. Det er kun plass til 15 deltager pr. gang, «De roper nærmest Go to Gate med tjenesten som skal være et naturlig bindeledd mellom transportselskapene og terminalene i Skandinavia» Hjem fra Julebord TRANSPORTmemo 21/2010 3

4 «Prosjektet til Bring Logistics Linehaul AS ble innstilt som det beste av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen fra Marco Polo-programmet i 2009» «Ved siden av den relativt tunge faglige delen får vi følge av herrene Bye & Rønning og eventyreren Cecilie Skog» «Det er mye lettere å tolerere naboens fester når man selv er med» 4 TRANSPORTmemo 21/2010 så her er det første mann til mølla. Kurset arragneres i Infosenteret i Tollregion Oslo og Akershus. Nærmere opplysninger og påmelding eller e-post til PRESENTASJONSTEKNIKK LTL Kompetanse arrangerer kurs i presentasjonsteknikk på Lørenskog 10. til 11. februar Tar du sjansen på at du eller dine er gode nok i: - Å gi kundene gode presentasjoner som fanger oppmerksomheten? - Å gi kunden gode billedlige og pedagogiske presentasjoner som gir gjennomslag? Målsetningen er altså å få deltagerne til å bli bedre historiefortellere, skriver arrangøren blant annet i sin invitasjon. Nærmere opplysninger og påmelding: Konferanse- & Messekalenderen ÅRSKONFERANSEN 2011 Logistikkforeningen.no s Østlandsavdeling holder stadig koken og inviterer allerede til sin Årskonferanse 2011 som arrangeres mellom Oslo og Kiel 1. til 3. april Konferansetittelen er Til lands, til vanns og i lufta med. Heller ikke neste års konferanse er uten trekkplaster. Ved siden av den relativt tunge faglige delen får vi følge av herrene Bye & Rønning og eventyreren Cecilie Skog skal fortelle litt om sine bravader i villmarken. Selve fagdelen inneholder foredrag fra ledelsen i blant andre Wilh. Wilhelmsen, Jetpak, Ringnes og Jernia. Vi vil også få et innblikk i konsekvensene av piratvirksomhetene i Somalia har for vår bransje. Du finner hele programmet og påmeldingsverktøy på Programmet ligger også ved som bilag til denne utgaven. Hvis dette ikke er nok, kan du ta kontakt med hvis du har spørsmål om arrangementet. Tariffer & Rater KJELL HANSEN SHIPPING + 3% Kjell Hansen Shipping Eftf. AS øker sine generelle rater og gebyrer med 3 prosent fra årsskiftet. Selskapet driver som kanskje kjent med stykkgods og partilast mellom Oslo/ Østlandet og Norge nord for Namsos. BAF - CAF - PSS Som vanlig tar vi her estimater for hvilke gebyrer rederiene vil beregne i kommende måned. For november ser det ut til å bli som følger: BAF - India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka: US$ 533,- pr. TEU, US$ 32,- pr. kbm. CAF - 14 %. - Fjerne Østen/Asia: US$ 763,- pr. TEU, US$ 36,- pr. kbm. CAF: 15%. Det er noe varierende hva BAF-satsene inkluderer, men stort sett gjelder det Nox. PSS - Peak Season Surcharge (høysesongtillegg) er nå stort sett avviklet i denne omgang. Jernbane & Kombitransport SUKSESSRUTE FOR FRAKT AV FERSK FISK På ett år har en ny togrute fra Norge til Nederland erstattet trailerturer med fersk fisk. - Med støtte fra Marco Polo-programmet turte vi å satse, sier logistikkdirektør Stein Børre Johnsen i Bring Logistics Linehaul AS. - Vi frakter fersk fisk og returemballasje fra Norge til Nederland, Belgia og Frankrike og frisk frukt, grønnsaker, blomster, bygningsmateriell og forbruksvarer tilbake, sier han videre. Marco Polo-programmet skal fremme et mer miljøvennlig internasjonalt godstransportsystem. Programmet gir økonomisk oppstartsstøtte til overføring av godstransport fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges deltagelse i programmet er en del av EØS-avtalen. Målet med prosjektet er å overføre mye av den transporten som tidligere gikk på veiene til jernbane. I dag går det to tog tur/ retur hver uke. - Det betyr at vi sparer 100 trailerturer i uken, forteller Johnsen. Prosjektet til Bring Logistics Linehaul AS ble innstilt som det beste av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen fra Marco Polo-programmet i Det tyske logistikkselskapet TX Logistik AG er partner i prosjektet som er tildelt støtte på over 4,3 millioner euro i perioden Johnsen har tro på at prosjektet vil være bærekraftig etter at støtteperioden er over i 2012, melder Norges EU-delegasjon.

5 INTERCONTAINER-INTERFRIGO KONKURS Intercontainer-Interfrigo - ICT med base i Sveits er konkurs etter årelang ulønnsom virksomhet. Selskapet som er en sammenslutning av Intercontainer og Interfrigo driver 145 blokktogruter med daglige avganger i hele Europa. Selskapet er en av de største kombiaktørene i Europa. Nå skal driften videreføres av bostyret i håp om å finne en kjøper til vraket. (Kilde: PåHuGGeT) M & S PÅ SKINNER Marks & Spencer med hovedkontor i London, kommer nå til å kjøre mer gods på skinner. I første omgang er det snakk om produkter innen klær og husholdningsutstyr. På strekningen mellom Daventry og Falkirk regner kjeden med å spare inn 800 tonn CO2-utslipp årlig. Varehuskjeden forteller at jernbanetransport sparer tid, kostnader og utslipp. Marks & Spencer har også spart store utslipp ved å gå fra 110 mindre lagre over hele Storbritannia til fire store. M&S ble startet av Michael Marks og Thomas Spencer i Manchester i I dag har kjeden 895 forretninger i over 40 land. Langs veien IRU S ÆRESPRIS Fem norske lastebilsjåfører er hedret med IRU s Diplome d Honneur eller ærespris. IRU som er den internasjonale veitransportunionen hedrer hvert år Europas beste og sikreste sjåfører - en anerkjennelse til sjåfører som har minst 20 år bak seg uten å ha forårsaket uhell de siste 15 årene eller har brutt trafikkregler eller tollregler de siste 5 årene. - Her snakker vi virkelig om tungtransportens dyktigste gentlemen, skriver Norges Lastebileier-Forbund - NLF. Årets norske vinnere av Diplome d Honneur er: Alf Jørn Sørensen - Rustad Transport Ståle Gulbransen - Sunnmøre Transport Arne Ingar Horten - Arne Olsbakk Transport Aziz Camo - Erics Budservice og John Terje Fevelen - Erstad Transport. (Kilde: NLF). EU ØNSKER MILJØSKATT PÅ TUNGTRAFIKK EU vil øke skatten på tungtrafikk for å stimulere til mer bruk av transport på sjø og bane. Hvis dette gjennomføres, er det første gang lyd- og luftforurensing blir skattelagt. EUs ministere for transport er enige om å introdusere prinsippet om at den som forurenser, skal betale for det. Flyfrakt BA OG IBERIA SNART I MÅL British Airways og Iberia vil ventelig inngå i et felles selskap om kort tid. Begge skal videreføres i sine nåværende navn, men samles i International Airlines Group - IAG som er et nyetablert selskap med base i London. Sammenslutningen vil bli Europas nest største flyselskap etter Lufthansa. De vil disponere 408 fly og frakte 58 mill. passasjerer årlig. Hva godsvolumet vil bli er uklart, men at det er betydelig, er hevet over tvil. Begge selskapene har sine egne fraktdivisjoner/selskaper med avdelinger over store deler av verden. Når sammenslutningen er gjennomført skal selskapene vokse. De har allerede 12 flyselskaper i kikkerten for oppkjøp. Hav & Havn HALDEN: VIL HA NY HAVN - SELV UTEN GODS I svært mange år har politikerne i Halden desperat forsøkt å flytte dagens offentlige havn til Sauøya, hvor Norske Skog Saugbrugs har sin virksomhet. Man kan si mye om politikerne i Halden, men ønsket om å støtte Saugbrugs skal man ikke kimse av. Så langt har de fleste forsøk vært stemplet som ulovlige i «Sammenslutningen vil bli Europas nest største flyselskap etter Lufthansa» «Her snakker vi virkelig om tungtransportens dyktigste gentlemen» Vi har åpnet Norges mest moderne Logistikksenter sentralt på Berger «Når man står med begge føttene på jorden har man ofte bilen på verksted» TRANSPORTmemo 21/2010 5

6 «Halden havn blir for liten, ligger utenfor allfarvei, og det er usannsynlig at transportører vil velge å ta seg inn den smale Ringdalsfjorden som har et begrenset omland rent næringslivs- og befolkningsmessig» «Julens gleder finner du ikke under treet, men i ditt hjerte» 6 TRANSPORTmemo 21/2010 forhold til norsk lov og EØS-regelverket. Men i Halden gir man ikke opp - uansett. Den nye Halden havn ønskes bygget på sørsiden av Sauøya med jernbanetunnel gjennom fjellet. Investeringene som havnekapitalen - den tidligere havnekassa i Halden må koste, er i dag beregnet til millioner kroner. Den offentlige havnen i Halden hadde kun ni skipsanløp i 2009, idet skip som går til Norske Skogs leide kaianlegg teller som anløp til privat kai. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo uttaler til NRK Østfold at hun tror nye Halden havn vil bli et tapsprosjekt. Det samme har andre havneledere gitt uttrykk for i media. Havnen i Oslo dobler containerkapasiteten fordi trinn 2 av Sjursøyautbyggingen kan starte etter at Statoil har gått med på å fjerne sitt tankanlegg (TM 20/10). Anne Sigrid Hamran forteller at containerkapasiteten skal økes fra til TEUs på sikt. Hun mener utsiktene for vekst så absolutt er tilstede for de øvrige havnene i Oslofjorden, men ikke for Halden. Havnedirektøren begrunner dette overfor NRK Østfold med at Halden havn blir for liten, ligger utenfor allfarvei, og det er usannsynlig at transportører vil velge å ta seg inn den smale Ringdalsfjorden som har et begrenset omland rent næringslivs- og befolkningsmessig. Undervannstersklene i fjorden, som begrenser størrelsen på skipene som kan anløpe, vil også bidra til at andre havner er å foretrekke. - Når vi snakker om rasjonell transport er det helt usannsynlig at Halden får skipsanløp med gods skal over på vei eller bane til områder som ligger utenfor det regionale næringslivets havnebehov, sier hun til NRK Østfold. (Tove) SHORTSEA MED TV ble lansert under Oslofjordkonferansen som nylig ble avholdt. Nettportalen er ment å gi en rask oversikt over ruter, rederier og speditører som har spesialisert seg på sjøtransport langs kysten. Tjenesten er levert av Shortsea Promotion Centre Norge i samarbeid med Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Målet er å øke kunnskapen om sjøtransporten i Norge. Informasjonstjenesten retter seg mot norske speditører, eksportører, importører og distributører som kan ha glede av de fordeler sjøveien byr på. - Våre showcase viser bruk av sjøtransport og de besparelser som kan oppnåes. Vi ser på de viktigste utfordringer og hvordan disse kan overkommes. Alt beskrives fra transportbrukers ståsted, heter det. TRONDHEIMSFJORDEN: TO HAVNER BLIR ÉN? Styrene i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn - TIH og Indre Trondheimsfjord Havn - ITH møttes nylig i Verdal for å diskutere mulighetene for å slå sammen de to havneselskapene. Det er ønsket at et forslag om sammenslåing kan presenteres for representantskap og havneråd innen juni 2011, melder Trondheim Havn. - TIH og ITH har ført samtaler på administrativt nivå knyttet til utfordringer man står overfor i å tilrettelegge for effektiv havnedrift i vår region i tråd med nasjonale føringer om å etablere større, interkommunale havneorganisasjoner for å tjene brukerne, utvikle fagkompetansen og styrke den felles finansielle evnen, påpekes det. Et felles havneselskap vil bli en tydelig aktør i regionens samferdselsdebatt. Ikke minst er en diskusjon om et felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av etableringen av et nytt knutepunkt i regionen. Havnestyrene skal nå utrede saken videre hver for seg - det være seg fordeler og ulemper, trusler og muligheter, verdivurderinger, samt utarbeide vedtekter og samarbeidsavtale for et nytt selskap. - En sammenslåing vil tidligst kunne skje i 2012, opplyser Trondheim Havn. NORSK HAVNEUNION?? Nei - det synes ikke vi i TransportMEMO. Vi foreslår et navn som ikke er nevnt i listen over mulige navn på den nye organisasjonen som skal se dagens lys neste år; Norges Havneforbund synes vi lyder nasjonalt og havnedekkende. Det nærmeste vi kommer er Norsk Havneforbund, men hvorfor ikke Norges? De andre forslagene på de sammensluttede organisasjonene er: Norsk Havneunion, Norsk Havneallianse, Norsk Havnepool, Norsk Havneforening, Norsk Havneforbund, Norske Havners Fellesforbund og Norske Havners hovedorganisasjon. Nei - Kort og godt Norges Havneforbund! LANDSTRØM I OSLO? Oslo Havn KF i samarbeid med Color Line, Hafslund og Bellona skrev den 29. november under på Oslos klimapakt for å redusere klimautslipp. Landstrømprosjektet ser på mulighetene for land-

7 strøm for ferger som ligger til kai i Oslo. Målet er å kutte 3000 tonn CO2 fra Color Lines to ferger, noe som tilsvarer utslipp fra 1000 biler. - TA ANSVAR I ADENBUKTA! Det er bare et tidsspørsmål før man vil oppleve kapringer av norske skip, med fare for sjøfolkenes liv og helse, uttrykker de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund. De har nå bedt om et møte med statsministeren for å diskutere tiltak i Adenbukta. - Som en av verdens største skipsfartsnasjoner burde det være en selvsagt forpliktelse for Norge å bidra til å sikre fri og trygg ferdsel på verdenshavene. Av de ti største sjøfartsnasjonene i verden er det for tiden bare Norge som ikke deltar militært i Adenbukta, skriver organisasjonene i et felles brev som nylig ble sendt Stoltenberg & Co. Linjefart MAERSK BESTILLER SKIP PÅ TEUS!? Maersk Line skal eller er i ferd med å plassere en ordre på opp til 20 containerskip med en kapasitet på opp til TEUS (!). Ifølge ryktene skal det være aktuelt å bestille 10 skip i første omgang med opsjon på ytterligere 10 skip, skriver The Journal of Commerce Online. De største containerskipene i dag har en kapasitet på oppunder TEUS og selv den størrelsen er det få havner som har kapasitet til å ta i mot. Når det nå kan være aktuelt med enda større skip, er det knapt noen havner som kan håndtere dem uten å foreta omfattende utvidelser i både kaianlegg og kraner. Formålet med denne skipsstørrelsen skal blant annet ha miljømessige aspekter. Det er ikke utenkelig at de vil bruke flytende naturgass som drivstoff. Det er ikke rart at denne meldingen gikk som varmt hvetebrød i atskillige fagmedier de to siste dagene. Størrelsen er ganske enkelt oppsiktsvekkende, og mange mener dette er å skyte over mål. Bedriftsnytt CARGONET BLIR 100% NORSK CargoNet har siden etableringen i 2002 vært eid av NSB med 55 prosent og det svenske Green Cargo med 45 prosent. Nå overtas den svenske aksjeposten av NSB AS og CargoNet AS blir et heleiet datterselskap av NSB. - Endringen i eierstrukturen endrer ikke CargoNets satsing innen kombinerte transporter på jernbane i Norge og Sverige. Det svenske datterselskapet CargoNet AB skal videreføres uendret og dertil styrkes, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet AS til TransportMEMO. - Vi har nå lagt et restruktureringsår i den svenske bedriften bak oss, og ser en meget god utvikling i Sverige, sier Kjensli. Årsaken til endringen i eierstrukturen skal blant annet være uenighet mellom CargoNet og Green Cargo om fremtidig strategi. Videre har Green Cargo ytret ønske om å integrere driften i CargoNet AB i Green Cargo, noe hverken NSB som eier eller CargoNet har følt for. Nå skiller de altså lag rent eiermessig, men samarbeidet mellom de to vil fortsette i Sverige der Green Cargo fortsatt vil trekke tog for CargoNet. Kjensli ser ingen konflikt i at de nå på sett og vis blir både samarbeidspartnere og konkurrenter. Konkurransen oppstår snart i et helt spesielt forhold der Green Cargo skal trekke tog mellom Oslo og Narvik for Schenker (se egen omtale). - For CargoNet er det viktigste at vi er i stand til å gi våre kunder i Norge og Sverige økt konkurransekraft gjennom våre transporter. Jeg er trygg på at vi får en eier med ambisjoner om å utvikle vårt konsept videre, og CargoNet vil ta del i de strukturelle endringer som skjer i transportbransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Kjensli til slutt DHL UTVIDER PÅ NORD-AFRIKA I april i år etablerte DHL en stykkgodsservice med bil mellom Europa og Marokko. Nå ser de mot øst og har opprettet i «Når det nå kan være aktuelt med enda større skip, er det knapt noen havner som kan håndtere dem» SAMLAST PÅ BIL FRA EUROPA KONTORER I DANMARK, ESTLAND, LITAUEN, LATVIA OG RUSSLAND REPRESENTERT AV AGENTER I RESTEN AV EUROPA «Du får aldri sjanse til et nytt førsteinntrykk» TRANSPORTmemo 21/2010 7

8 «Samlet gir dette et selskap med en omsetning på ca. 300 mill. kroner, 170 biler og 270 medarbeidere» «- fra nyttår fusjoneres Svendsen Transport AS inn i Eek Transport AS» tilsvarende rutegående service på Tunisia. Begge linjene inngår i selskapets Euroconnect nettverk, som også har forbindelse til og fra Norge. Knutepunktet for trafikken på Tunisia er Lyon i Frankrike mens Marokko betjenes via navet i Barcelona. Den økonomiske samhandelen mellom Europeiske land og de nordafrikanske landene skal være sterkt økende. Det gjelder spesielt de søreuropeiske landene, heter det i en melding fra Deutsche Post DHL. EEK KJØPER SVENDSEN TRANSPORT Eek Transport AS på Notodden har overtatt sin samarbeidspartner Svendsen Transport AS på Dagali ved Geilo. Selskapet har betjent Eeks kunder i Numedal og Hallingdal og dette samarbeidet har nå altså ført til at Eek Transport gjennom sitt nye eierskap dekker dette i egen regi. Overtagelsen skjedde pr. 1. oktober og fra nyttår fusjoneres Svendsen Transport AS inn i Eek Transport AS. Etter det vil Eek Transport disponere 132 biler i alle størrelser. Det vil gi en omsetning på nærmere 300 mill. kroner i Mannskapet vil telle flere enn 200 medarbeidere inkludert de som kommer fra Svendsen Transport og datterselskapet Mereco AS i Sandnes. Ole Gunnar Svendsen (49)som var deleier og daglig leder vil fortsette i den nye konstellasjonen og styre de aktivitetene han tidligere har hatt, nå som avdelingsleder ved terminalen i Hokksund på kvm. Det er for øvrig her Svendsen Transport har hatt sitt hovedkontor. Svendsen Transport har hatt sin basisvirksomhet i faste stykkgodsruter i Numedal og Hallingdal. I tillegg betjener de nedre Buskerud og store deler av Østlandet med daglige ruter fra hovedterminalen i Hokksund. Eek Transports hovedaktiviteter vil fortsatt være å betjene stykkgods- og ekspressmarkedet med lukkede skapbiler i faste ruter. Den siste tilveksten vil utfylle selskapets landsdekkende virksomhet. Denne dekker nå også Nord- Norge gjennom den nylig inngåtte avtalen med Bjørnflaten Frysetransport i Tromsø (TM 19/10). FJORD1 TRANSPORT INN I FIRDA BILLAG Firda Billag AS kunngjorde den 17. november at de kjøper Fjord1 Transport AS for 35,1 mill. kroner. Samlet gir dette et selskap med en omsetning på ca. 300 mill. kroner, 170 biler og 270 medarbeidere. Adm. direktør Peter Midtun i Firda Billag ser gode samkjøringseffekter i de to selskapene - Dette er to aktører som passer godt sammen aktivitetsmessig, og som utfyller hverandre på kompetansesiden. Dette blir en aktør som skal vinne nye kunder og skape lønnsomhet for eierne og som igjen vil sikre arbeidsplassene, sier Midtun. At det ble Firda Billag som skulle overta Fjord1 Transport skal ha hatt økonomiske årsaker, for det var flere interessenter i salgsrunden, som det heter i meldingen fra de to selskapene. Firda Billag er en betydelig underleverandør til Schenker både på innlands- og utlandstransport. Inntil i sommer var Firda Billag et interkommunalt selskap. Dette ble oppløst i juni i år og etterfulgt av etableringen av aksjeselskapet. Fjord 1 Transport hadde sin opprinnelse i Sunnmøre Romsdal Billag og gikk deretter inn i Fjord1 Gods Møre som ble etablert i juli Det nye selskapet blir en av de største godstransportørene på Vestlandet. GSL MED DELT VIRKSOMHET I forrige utgave sto det at Global Ship Logistics, som er datterselskap av Kuehne + Nagel - K + N hadde flyttet sin virksomhet fra Bekkelagskaia til K + Ns nye anlegg i Persveien på Ulven. Her ble vi dessverre feilinformert. Det er GSL s terminal- og lagervirksomhet som er flyttet. Kontoret ligger fortsatt på kaikanten, presiserer adm. direktør Mona Juell i GSL for TransportMEMO. Og snøen laver ned 8 TRANSPORTmemo 21/2010

9 INQUIRE AS ETABLERT I NORGE Det er fremdeles de som mener at mindre aktører kan hanskes med de store i det sterkt konkurransepregede transport- og logistikkmarkedet. Det gjelder også herrene Christer Strand (50) og Björn Paulsson (32) som nylig etablerte InQuire AB og InQuire AS. Strand og Paulsson har betydelig erfaring fra svenske speditører og transportører. Når de nå griper fatt i markedet i egen regi er det fordi de har klokkertro nettopp på at mindre aktører har sin naturlige plass i markedet. De ser for seg en nordisk blokk med hovedvekt på Sverige, Finland og Norge. InQuire AB og InQuire AS er heleide datterselskaper av InQuire Holding AS. At holdingselskapet er etablert i Norge har sine finansielle årsaker, sier Björn Paulsson. I Sverige skal de være operative fra sitt kontor i Lidköping fra februar Da er de hverken speditører eller transportører; Selskapet skal være Intelligent Partner of Logistics - IQPL. Det igjen betyr at de skal formidle, analysere, prosjektere, konsolidere og utføre transporter fra hele verden til det nordiske markedet. InQuire beskriver IQPL som en metode som ivaretar kundens krav samtidig som logistikken gjennom InQuire foredles og effektiviseres gjennom tydelig struktur, prosesser, avanserte IT-systemer og et dedikert personell. De skal ha høy grad av fleksibilitet gjennom sin nøytralitet og integritet, heter det i en presentasjon. Etter oppstarten i Sverige er det Finland og Norge som står for tur. Men det operative senter for hele Norden skal ligge i Sverige. I de andre landene skal de etablere såkalte back office og administrative enheter. Summa summarum; Selskapet er en nordisk aktør med operativt senter i Lidköping. De opererer innfrakter til Norden, Line Haul innenriks og grenseoverskridende, de har X-dock i Sverige, Norge og Finland, samt distribusjon. De regner med å være etablert med eget kontor i Norge innen utgangen av mars Her er forhandlinger med potensielle kunder allerede i gang, sier Björn Paulsson. DB SCHENKER NORTH RAIL EXPRESS Etter mer enn et års planarbeid tar Schenker nå skjeen i egen hånd på strekningen Oslo/Østlandet - Narvik. DB Schenker North Rail Express lanseres neste år og vil med det gi et historisk tidsskille i norsk jernbanehistorie, heter det blant annet i en presentasjon av konseptet. Her heter det også at selskapets visjon og overordnet mål er å etablere en direkte toglinje mellom Nord- Norge og Europa. Første steg er altså en egen direkte jernbaneforbindelse mellom Nord-Norge og Oslo. Initiativet vil fra første dag øke godsvolumene med bane med 30 prosent på strekningen. Schenker alene vil fremføre 90 prosent av sitt godsvolum til og fra Nord-Norge med jernbane. De skal kjøre blokktog i egen regi fem dager i uken begge veier. Det nye konseptet baserer seg på en totalavtale med DB Schenker Rail i Tyskland. Det svenske Green Cargo, som for øvrig nettopp har solgt seg ut av CargoNet (se egen omtale) skal stå for fremføring - altså trekkraft/lokomotiver. Endelig er det gjort avtale med det ferske drammensselskapet CargoLink som får ansvar for terminaltjenestene i Narvik og Oslo, booking og lasteplanlegging, samt terminaltjenester som skifting og lasting og lossing på terminalene. Avtalen omfatter også at Schenker skal ha med opp til 15 vogner med nye biler for CargoLink hver uke. Hvert blokktog blir på 10 vogner med kapasitet på til sammen 40 containere/ vekselflak og 3 vogner med nye biler for CargoLink. Total lengde blir 520 meter. Gjennomsnittsfarten er satt til 71 km./ time. Totalt vil det frakte ca containere pr år, tilsvarerende lastebilturer. Det er flere årsaker til at Schenker etablerer egen linje. De har benyttet CargoNet på denne strekningen siden starten i Schenker har hatt en «Etter mer enn et års planarbeid tar Schenker nå skjeen i egen hånd på strekningen Oslo/Østlandet - Narvik» «Det svenske Green Cargo, som for øvrig nettopp har solgt seg ut av CargoNet (se egen omtale) skal stå for fremføring - altså trekkraft/lokomotiver» Vårt nye topp moderne lagerhotell i Frogner Næringspark er innviet! Det er ikke noe å lure på, flytt hele varelageret til oss! Østre Aker Vei 95, 0596 Oslo, Telefon: Telefsx «Det vi trenger mest i livet er noen som får oss til å gjøre vårt beste» TRANSPORTmemo 21/2010 9

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006

Logistikk NETTVERK. Schenker Forum 2006: Farvel til Linjegods Inn med Schenker. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2006 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Michael Holmstrøm om Schenker. Bjørn Kjos om Norwegian. Odd Børretzen om Linjegods. Side 6: Schenker Forum 2006: Farvel

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008

Logistikk NETTVERK. Jotun velger grønn logistikk (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 4 November 2008 Logistikk NETTVERK Nr 4 November 2008 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Jotun velger grønn logistikk (side 24) Klima og finanskrise (side 6) Jubileumsfrakt (side 18) Cand. sjåfør (side 32)

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10

fremtidsutsikter nettverk Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken Side 10 Nr.2 juni 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Gode fremtidsutsikter Side 2 Foto: Fotolia Trenger flere transportører Side 13 økende kompetansekrav Side 21 DB Schenker sørger for logistikken

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Tvers gjennom Australia

Tvers gjennom Australia > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Mer avgifter for tungtrafikken EU-direktiv vil fordyre godstransport (side 24) transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2007 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Sørger for kollektiv godstransport (side 11). Intermodal transport (side 14 23). Distribusjon for nettbutikker (side 34).

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer