Siden sist - IKT/Internett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siden sist - IKT/Internett"

Transkript

1 Nr årgang. 3. desember 2010 Siden sist - - har kloke hoder og NHO s økonomibarometer antydet at transportbransjen og næringslivet forøvrig er tilbake til nivået før finanskrisen tok kvelertak i Det må bety at vårt forbruk og produksjon også er tilbake - bransjeforskjeller og andre unntak kan vel bekrefte påstanden!? Gledelig melding som varmer godt i et land som for øvrig er dypfryst. NHO-økonom Tor Steig sier det til og med så presist at - Lille Julaften er vi tilbake på samme nivå som da finanskrisen inntraff for to år siden. Det er ikke mer en tre uker til det!! Nå kan signalene fra SSB ha en kjølende effekt på optimismen; - Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i Siden sist har vi lagt den kaldeste november siden målingene startet for 150 år side bak oss. Den ene kulderekorden etter den andre noteres med forundring. Vekselvis har kulde og snø lammet trafikken både hjemme og ute. I Danmark er det visstnok snøen som er den største hindringen. Her fryser for eksempel pakkene inne på de nye pakkeutleveringsautomatene. Her hjemme har allerede jernbanen fått føle både kulde og snø. Det til tross for at det er investert millionbeløp i nye sikringstiltak. Det er kalkulert risiko å være transportkjøper i Norge - enten det er som passasjer eller godstransportør. Schenker mener imidlertid at de har løsningen på problemet. Rett over nyttår starter de sin egen blokktogforbindelse mellom Oslo og Narvik. Mellom linjene i TRANSPORTmemo 10 ÅR Av innholdet: Polske transportører «overtar» Side 2 «Go to gate» 3 Suksess for Brings fisketog 4 ICF Konkurs 5 Halden - Havn uten gods 5 Se opp for skip på TEUS 7 Eek kjøper Svendsen 8 Firda Billag kjøper Fjord1 Transport 8 InQuire - ny i Norge 9 DB Schenker North Rail Express 9 (I hjørnene - litt Jul og litt filosofi) presentasjonen av konseptet står det at de skal klare en høyere kvalitet enn CargoNet. Uansett - Schenker skriver litt jernbanehistorie i den sammenheng. (Prosjektet er omtalt under Bedriftsnytt i denne utgaven). IKT/Internett TIMOCOM FOR INTEREUROPEISK TRANSPORT En rekke bedrifter innen intereuropeisk biltransport bruker det tyske systemet, TimoCom TRUCK & CARGO, som verktøy og meglersentrum i sitt daglige virke. TimoCom ble etablert av en liten gruppe speditører i De så selv behovet i sin hverdag som transportmeglere og snekret sammen nettstedet TimoCom er et mangesidig verktøy, men det er TimoCom TRUCK & CARGO som er kjernen i systemet, hvor en på den ene side kan oppgi gods for transport, og på den annen side ledig kapasitet. Det skal være flere norske aktører som bruker systemet med stort hell, heter det i informasjon fra selskapet. Utover funksjonene i Truck & Cargo har TimoCom et såkalt transportbarometer som gir en oversikt over balanse eller «Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i 2013» «Julen er den onde samvittighetens fest» Agnar Mykle TRANSPORTmemo 21/2010 1

2 TRANSPORT Utgiver: Node AS, Tlf.: Postboks 73, Fax: memo1101 OSLO Ansvarlig Redaktør: Tord Brun Knudsen Abonnement 1/1 år - 22 utgaver: kr ,- Abonnement løper inntil oppsigelse. Freelance: Olav Hermansen Mob.: /2 år - 11 utgaver kr. 750,- ISSN Copyright Tove Iren Becker Mob.: «Polsk transport har økt raskt og var i 2009 oppe på tredje plass bak Sverige og Danmark i mengde gods transportert til, fra og i Norge» Godstransport med utenlandske biler i 2009 POLSKE TRANSPORTØRER ØKER Lastebiltransporten i Norge var lavere i 2009 enn året før, så også for de utenlandske lastebilene, melder Statistisk Sentralbyrå - SSB. Unntaket er Polen som økte sin transport til og fra Norge med over 50 prosent. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge økte fra 2008 til Polske lastebiler fraktet totalt tonn gods til, fra og i Norge i 2009 mot tonn i Det er en økning på 51,4 prosent. Polsk transport har økt raskt og var i 2009 oppe på tredje plass bak Sverige og Danmark i mengde gods transportert til, fra og i Norge, skriver SSB. Totalt ble det fraktet 12,8 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil Av dette sto lastebiler fra de andre EØS-landene for 7,4 millioner tonn, eller 57,7 prosent. Året før fraktet lastebiler fra disse landene 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge. Det utgjorde 54,7 prosent. En fjerdedel av transportarbeidet med utenlandske biler. Også det totale transportarbeidet, en størrelse hvor både transportert mengde og tilbakelagt distanse inngår, gikk ned i Likevel økte utlendingenes andel av godstransporten fra 23,5 prosent i 2008 til 24,8 prosent i «I likhet med de norske taper også de svenske bilene terreng i forhold til andre nasjonaliteter» «Aldri har vi hatt så mye fritid - Aldri har vi levd så lenge - Aldri har vi hatt så lite tid» 2 TRANSPORTmemo 21/2010 Svenske og tyske biler taper andeler. Svenske biler sto for snaut 40 prosent av godsmengden og 22 prosent av transportarbeidet med utenlandske biler til, fra og i Norge i I likhet med de norske taper også de svenske bilene terreng i forhold til andre nasjonaliteter. Året før hadde svenske lastebiler 46 prosent av godsmengden og nesten 28 prosent av transportarbeidet. Tyske biler hadde også en merkbar tilbakegang i Norge fra 2008 til Lite kabotasje. De utenlandske bilene utfører først og fremst transporter mellom Norge og utlandet. I 2009 ble 66,9 prosent av den importerte og 47,9 prosent av den eksporterte godsmengden transportert på biler fra de andre EØS-landene. Transporter innenlands utføres i all hovedsak av norske biler. Såkalt kabotasjekjøring, hvor utenlandsk transportør frakter gods fra ett sted i Norge til et annet sted i Norge, utgjorde bare 0,1 prosent av den totale innenlandske transporten i Alt ifølge SSB. At andelen ren innlandstransport er såpass lav er nok overraskende. Organisasjoner og bedrifter har lenge klaget over at utlendinger overtar mer og mer av våre rene nasjonale transporter. Her kommer jo den skjeve kostnadsmessige konkurransefaktoren inn. Men det er altså ikke så galt som man skulle tro. (Kilde og grafer SSB)

3 missbalanse mellom ledig kapasitet og gods. I følge selskapet skal det være et verktøy som kan brukes i salgs- og markedssammenheng. GREENWAVE MED GATEBOOKING Med hele Skandinavia som marked lanserer Greenwave et helt nytt portalsystem for transportører, container- og godsterminaler. De roper nærmest Go to Gate med tjenesten som skal være et naturlig bindeledd mellom transportselskapene og terminalene i Skandinavia. Systemet gir muligheten til å forhåndsbestille tid for avhenting og/eller innlevering av containere og gods for øvrig. Systemet takler også ISPS dokumentasjonen og genererer den obligatoriske Cargo Security Declaration. Den kan kompletteres med elektronisk manifest, pakklister, bilder og liknende. Dokumentene kan deretter skries ut eller sendes elektronisk til vedkommende terminal. Hvis terminalselskapet også abonnerer på GateBooking-tjenesten som en integrert del av sitt terminalsystem eller frittstående, vil bookinginformasjonen blir direkte overført fra transportørens til terminalens konto. Ellers sender GateBooking automatisk en e-post med alle vedlegg til gateoperatøren. Utover denne beskrivelsen sammenfatter Greenwave systemet med 5 slående argumenter for Gatebooking-ISPS: - Ingen kødanning og ventetid i terminalgaten - Innfrir ISPS-dokumentasjonskrav med papirløs booking - Kostnadsfri basiskonto for transportører - Transportøren får tilgang til alle terminaler fra sin egen konto - Systemstøttet kommunikasjon via SMS og e-post. Greenwave ble etablert i 2000 og har tidligere blant annet bygget et terminalsystem med betegnelsen T3 - Terminal Transaction Tool for effektivisering av driften av containerterminaler. - Forbunds- & Foreningsliv DAG MEJDELL PRESIDENT I IPC Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge er pr. 1. desember utnevnt til president i den internasjonale postunionen, IPC - International Post Corporation). Mejdell har vært konsernsjef i Posten i fem år og får nå ansvaret for å lede IPC som organiserer de 24 største postselskapene i Europa, Nord-Amerika, Asia og Stillhavsregionen. Samlet representerer de 80 prosent av verdens brevvolumer og 2,4 mill. ansatte. Selv ser Mejdell dette som en tillitserklæring, men først og fremst er dette en anerkjennelse av at Posten Norge har lyktes med postens omstilling. INGEBORG SÆTRE LEDER FOR UNI Postkoms 1. nestleder Ingeborg Sætre er valgt til leder for UNI Europa Post & Logistikk, sammenslutningen av Postkoms søsterorganisasjoner i hele Europa. UNI Europa Post og Logistikk har hovedsete i Genève. Fagforbundene tilsluttet UNI Post og logistikk har én million medlemmer i Europa og 2,5 millioner på verdensbasis. Sætre har vært aktiv i UNI helt siden tidlig på 90-tallet, blant annet gjennom styreverv i organisasjonen både på europeisk nivå og verdensnivå. Kurskalenderen GRUNNKURS I TOLLBEHANDLING Tollvesenet arrangerer kurs for alle som tollekspederer varer eller driver virksomhet knyttet til import eller eksport. Kurset skal gi deltagerne tilstrekkelig kunnskap slik at de kan tolldeklarere varer i tråd med gjeldene regler og rutiner. Så langt har tollvesenet satt opp tre bolker for 2011: til 18. februar med påmeldingsfrist 4. februar til 8. april med påmeldinsfrist 25. mars og - 23 til 27. mai med påmeldingsfrist 13. mai. Det er kun plass til 15 deltager pr. gang, «De roper nærmest Go to Gate med tjenesten som skal være et naturlig bindeledd mellom transportselskapene og terminalene i Skandinavia» Hjem fra Julebord TRANSPORTmemo 21/2010 3

4 «Prosjektet til Bring Logistics Linehaul AS ble innstilt som det beste av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen fra Marco Polo-programmet i 2009» «Ved siden av den relativt tunge faglige delen får vi følge av herrene Bye & Rønning og eventyreren Cecilie Skog» «Det er mye lettere å tolerere naboens fester når man selv er med» 4 TRANSPORTmemo 21/2010 så her er det første mann til mølla. Kurset arragneres i Infosenteret i Tollregion Oslo og Akershus. Nærmere opplysninger og påmelding eller e-post til PRESENTASJONSTEKNIKK LTL Kompetanse arrangerer kurs i presentasjonsteknikk på Lørenskog 10. til 11. februar Tar du sjansen på at du eller dine er gode nok i: - Å gi kundene gode presentasjoner som fanger oppmerksomheten? - Å gi kunden gode billedlige og pedagogiske presentasjoner som gir gjennomslag? Målsetningen er altså å få deltagerne til å bli bedre historiefortellere, skriver arrangøren blant annet i sin invitasjon. Nærmere opplysninger og påmelding: Konferanse- & Messekalenderen ÅRSKONFERANSEN 2011 Logistikkforeningen.no s Østlandsavdeling holder stadig koken og inviterer allerede til sin Årskonferanse 2011 som arrangeres mellom Oslo og Kiel 1. til 3. april Konferansetittelen er Til lands, til vanns og i lufta med. Heller ikke neste års konferanse er uten trekkplaster. Ved siden av den relativt tunge faglige delen får vi følge av herrene Bye & Rønning og eventyreren Cecilie Skog skal fortelle litt om sine bravader i villmarken. Selve fagdelen inneholder foredrag fra ledelsen i blant andre Wilh. Wilhelmsen, Jetpak, Ringnes og Jernia. Vi vil også få et innblikk i konsekvensene av piratvirksomhetene i Somalia har for vår bransje. Du finner hele programmet og påmeldingsverktøy på Programmet ligger også ved som bilag til denne utgaven. Hvis dette ikke er nok, kan du ta kontakt med hvis du har spørsmål om arrangementet. Tariffer & Rater KJELL HANSEN SHIPPING + 3% Kjell Hansen Shipping Eftf. AS øker sine generelle rater og gebyrer med 3 prosent fra årsskiftet. Selskapet driver som kanskje kjent med stykkgods og partilast mellom Oslo/ Østlandet og Norge nord for Namsos. BAF - CAF - PSS Som vanlig tar vi her estimater for hvilke gebyrer rederiene vil beregne i kommende måned. For november ser det ut til å bli som følger: BAF - India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka: US$ 533,- pr. TEU, US$ 32,- pr. kbm. CAF - 14 %. - Fjerne Østen/Asia: US$ 763,- pr. TEU, US$ 36,- pr. kbm. CAF: 15%. Det er noe varierende hva BAF-satsene inkluderer, men stort sett gjelder det Nox. PSS - Peak Season Surcharge (høysesongtillegg) er nå stort sett avviklet i denne omgang. Jernbane & Kombitransport SUKSESSRUTE FOR FRAKT AV FERSK FISK På ett år har en ny togrute fra Norge til Nederland erstattet trailerturer med fersk fisk. - Med støtte fra Marco Polo-programmet turte vi å satse, sier logistikkdirektør Stein Børre Johnsen i Bring Logistics Linehaul AS. - Vi frakter fersk fisk og returemballasje fra Norge til Nederland, Belgia og Frankrike og frisk frukt, grønnsaker, blomster, bygningsmateriell og forbruksvarer tilbake, sier han videre. Marco Polo-programmet skal fremme et mer miljøvennlig internasjonalt godstransportsystem. Programmet gir økonomisk oppstartsstøtte til overføring av godstransport fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges deltagelse i programmet er en del av EØS-avtalen. Målet med prosjektet er å overføre mye av den transporten som tidligere gikk på veiene til jernbane. I dag går det to tog tur/ retur hver uke. - Det betyr at vi sparer 100 trailerturer i uken, forteller Johnsen. Prosjektet til Bring Logistics Linehaul AS ble innstilt som det beste av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen fra Marco Polo-programmet i Det tyske logistikkselskapet TX Logistik AG er partner i prosjektet som er tildelt støtte på over 4,3 millioner euro i perioden Johnsen har tro på at prosjektet vil være bærekraftig etter at støtteperioden er over i 2012, melder Norges EU-delegasjon.

5 INTERCONTAINER-INTERFRIGO KONKURS Intercontainer-Interfrigo - ICT med base i Sveits er konkurs etter årelang ulønnsom virksomhet. Selskapet som er en sammenslutning av Intercontainer og Interfrigo driver 145 blokktogruter med daglige avganger i hele Europa. Selskapet er en av de største kombiaktørene i Europa. Nå skal driften videreføres av bostyret i håp om å finne en kjøper til vraket. (Kilde: PåHuGGeT) M & S PÅ SKINNER Marks & Spencer med hovedkontor i London, kommer nå til å kjøre mer gods på skinner. I første omgang er det snakk om produkter innen klær og husholdningsutstyr. På strekningen mellom Daventry og Falkirk regner kjeden med å spare inn 800 tonn CO2-utslipp årlig. Varehuskjeden forteller at jernbanetransport sparer tid, kostnader og utslipp. Marks & Spencer har også spart store utslipp ved å gå fra 110 mindre lagre over hele Storbritannia til fire store. M&S ble startet av Michael Marks og Thomas Spencer i Manchester i I dag har kjeden 895 forretninger i over 40 land. Langs veien IRU S ÆRESPRIS Fem norske lastebilsjåfører er hedret med IRU s Diplome d Honneur eller ærespris. IRU som er den internasjonale veitransportunionen hedrer hvert år Europas beste og sikreste sjåfører - en anerkjennelse til sjåfører som har minst 20 år bak seg uten å ha forårsaket uhell de siste 15 årene eller har brutt trafikkregler eller tollregler de siste 5 årene. - Her snakker vi virkelig om tungtransportens dyktigste gentlemen, skriver Norges Lastebileier-Forbund - NLF. Årets norske vinnere av Diplome d Honneur er: Alf Jørn Sørensen - Rustad Transport Ståle Gulbransen - Sunnmøre Transport Arne Ingar Horten - Arne Olsbakk Transport Aziz Camo - Erics Budservice og John Terje Fevelen - Erstad Transport. (Kilde: NLF). EU ØNSKER MILJØSKATT PÅ TUNGTRAFIKK EU vil øke skatten på tungtrafikk for å stimulere til mer bruk av transport på sjø og bane. Hvis dette gjennomføres, er det første gang lyd- og luftforurensing blir skattelagt. EUs ministere for transport er enige om å introdusere prinsippet om at den som forurenser, skal betale for det. Flyfrakt BA OG IBERIA SNART I MÅL British Airways og Iberia vil ventelig inngå i et felles selskap om kort tid. Begge skal videreføres i sine nåværende navn, men samles i International Airlines Group - IAG som er et nyetablert selskap med base i London. Sammenslutningen vil bli Europas nest største flyselskap etter Lufthansa. De vil disponere 408 fly og frakte 58 mill. passasjerer årlig. Hva godsvolumet vil bli er uklart, men at det er betydelig, er hevet over tvil. Begge selskapene har sine egne fraktdivisjoner/selskaper med avdelinger over store deler av verden. Når sammenslutningen er gjennomført skal selskapene vokse. De har allerede 12 flyselskaper i kikkerten for oppkjøp. Hav & Havn HALDEN: VIL HA NY HAVN - SELV UTEN GODS I svært mange år har politikerne i Halden desperat forsøkt å flytte dagens offentlige havn til Sauøya, hvor Norske Skog Saugbrugs har sin virksomhet. Man kan si mye om politikerne i Halden, men ønsket om å støtte Saugbrugs skal man ikke kimse av. Så langt har de fleste forsøk vært stemplet som ulovlige i «Sammenslutningen vil bli Europas nest største flyselskap etter Lufthansa» «Her snakker vi virkelig om tungtransportens dyktigste gentlemen» Vi har åpnet Norges mest moderne Logistikksenter sentralt på Berger «Når man står med begge føttene på jorden har man ofte bilen på verksted» TRANSPORTmemo 21/2010 5

6 «Halden havn blir for liten, ligger utenfor allfarvei, og det er usannsynlig at transportører vil velge å ta seg inn den smale Ringdalsfjorden som har et begrenset omland rent næringslivs- og befolkningsmessig» «Julens gleder finner du ikke under treet, men i ditt hjerte» 6 TRANSPORTmemo 21/2010 forhold til norsk lov og EØS-regelverket. Men i Halden gir man ikke opp - uansett. Den nye Halden havn ønskes bygget på sørsiden av Sauøya med jernbanetunnel gjennom fjellet. Investeringene som havnekapitalen - den tidligere havnekassa i Halden må koste, er i dag beregnet til millioner kroner. Den offentlige havnen i Halden hadde kun ni skipsanløp i 2009, idet skip som går til Norske Skogs leide kaianlegg teller som anløp til privat kai. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo uttaler til NRK Østfold at hun tror nye Halden havn vil bli et tapsprosjekt. Det samme har andre havneledere gitt uttrykk for i media. Havnen i Oslo dobler containerkapasiteten fordi trinn 2 av Sjursøyautbyggingen kan starte etter at Statoil har gått med på å fjerne sitt tankanlegg (TM 20/10). Anne Sigrid Hamran forteller at containerkapasiteten skal økes fra til TEUs på sikt. Hun mener utsiktene for vekst så absolutt er tilstede for de øvrige havnene i Oslofjorden, men ikke for Halden. Havnedirektøren begrunner dette overfor NRK Østfold med at Halden havn blir for liten, ligger utenfor allfarvei, og det er usannsynlig at transportører vil velge å ta seg inn den smale Ringdalsfjorden som har et begrenset omland rent næringslivs- og befolkningsmessig. Undervannstersklene i fjorden, som begrenser størrelsen på skipene som kan anløpe, vil også bidra til at andre havner er å foretrekke. - Når vi snakker om rasjonell transport er det helt usannsynlig at Halden får skipsanløp med gods skal over på vei eller bane til områder som ligger utenfor det regionale næringslivets havnebehov, sier hun til NRK Østfold. (Tove) SHORTSEA MED TV ble lansert under Oslofjordkonferansen som nylig ble avholdt. Nettportalen er ment å gi en rask oversikt over ruter, rederier og speditører som har spesialisert seg på sjøtransport langs kysten. Tjenesten er levert av Shortsea Promotion Centre Norge i samarbeid med Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Målet er å øke kunnskapen om sjøtransporten i Norge. Informasjonstjenesten retter seg mot norske speditører, eksportører, importører og distributører som kan ha glede av de fordeler sjøveien byr på. - Våre showcase viser bruk av sjøtransport og de besparelser som kan oppnåes. Vi ser på de viktigste utfordringer og hvordan disse kan overkommes. Alt beskrives fra transportbrukers ståsted, heter det. TRONDHEIMSFJORDEN: TO HAVNER BLIR ÉN? Styrene i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn - TIH og Indre Trondheimsfjord Havn - ITH møttes nylig i Verdal for å diskutere mulighetene for å slå sammen de to havneselskapene. Det er ønsket at et forslag om sammenslåing kan presenteres for representantskap og havneråd innen juni 2011, melder Trondheim Havn. - TIH og ITH har ført samtaler på administrativt nivå knyttet til utfordringer man står overfor i å tilrettelegge for effektiv havnedrift i vår region i tråd med nasjonale føringer om å etablere større, interkommunale havneorganisasjoner for å tjene brukerne, utvikle fagkompetansen og styrke den felles finansielle evnen, påpekes det. Et felles havneselskap vil bli en tydelig aktør i regionens samferdselsdebatt. Ikke minst er en diskusjon om et felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av etableringen av et nytt knutepunkt i regionen. Havnestyrene skal nå utrede saken videre hver for seg - det være seg fordeler og ulemper, trusler og muligheter, verdivurderinger, samt utarbeide vedtekter og samarbeidsavtale for et nytt selskap. - En sammenslåing vil tidligst kunne skje i 2012, opplyser Trondheim Havn. NORSK HAVNEUNION?? Nei - det synes ikke vi i TransportMEMO. Vi foreslår et navn som ikke er nevnt i listen over mulige navn på den nye organisasjonen som skal se dagens lys neste år; Norges Havneforbund synes vi lyder nasjonalt og havnedekkende. Det nærmeste vi kommer er Norsk Havneforbund, men hvorfor ikke Norges? De andre forslagene på de sammensluttede organisasjonene er: Norsk Havneunion, Norsk Havneallianse, Norsk Havnepool, Norsk Havneforening, Norsk Havneforbund, Norske Havners Fellesforbund og Norske Havners hovedorganisasjon. Nei - Kort og godt Norges Havneforbund! LANDSTRØM I OSLO? Oslo Havn KF i samarbeid med Color Line, Hafslund og Bellona skrev den 29. november under på Oslos klimapakt for å redusere klimautslipp. Landstrømprosjektet ser på mulighetene for land-

7 strøm for ferger som ligger til kai i Oslo. Målet er å kutte 3000 tonn CO2 fra Color Lines to ferger, noe som tilsvarer utslipp fra 1000 biler. - TA ANSVAR I ADENBUKTA! Det er bare et tidsspørsmål før man vil oppleve kapringer av norske skip, med fare for sjøfolkenes liv og helse, uttrykker de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund. De har nå bedt om et møte med statsministeren for å diskutere tiltak i Adenbukta. - Som en av verdens største skipsfartsnasjoner burde det være en selvsagt forpliktelse for Norge å bidra til å sikre fri og trygg ferdsel på verdenshavene. Av de ti største sjøfartsnasjonene i verden er det for tiden bare Norge som ikke deltar militært i Adenbukta, skriver organisasjonene i et felles brev som nylig ble sendt Stoltenberg & Co. Linjefart MAERSK BESTILLER SKIP PÅ TEUS!? Maersk Line skal eller er i ferd med å plassere en ordre på opp til 20 containerskip med en kapasitet på opp til TEUS (!). Ifølge ryktene skal det være aktuelt å bestille 10 skip i første omgang med opsjon på ytterligere 10 skip, skriver The Journal of Commerce Online. De største containerskipene i dag har en kapasitet på oppunder TEUS og selv den størrelsen er det få havner som har kapasitet til å ta i mot. Når det nå kan være aktuelt med enda større skip, er det knapt noen havner som kan håndtere dem uten å foreta omfattende utvidelser i både kaianlegg og kraner. Formålet med denne skipsstørrelsen skal blant annet ha miljømessige aspekter. Det er ikke utenkelig at de vil bruke flytende naturgass som drivstoff. Det er ikke rart at denne meldingen gikk som varmt hvetebrød i atskillige fagmedier de to siste dagene. Størrelsen er ganske enkelt oppsiktsvekkende, og mange mener dette er å skyte over mål. Bedriftsnytt CARGONET BLIR 100% NORSK CargoNet har siden etableringen i 2002 vært eid av NSB med 55 prosent og det svenske Green Cargo med 45 prosent. Nå overtas den svenske aksjeposten av NSB AS og CargoNet AS blir et heleiet datterselskap av NSB. - Endringen i eierstrukturen endrer ikke CargoNets satsing innen kombinerte transporter på jernbane i Norge og Sverige. Det svenske datterselskapet CargoNet AB skal videreføres uendret og dertil styrkes, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet AS til TransportMEMO. - Vi har nå lagt et restruktureringsår i den svenske bedriften bak oss, og ser en meget god utvikling i Sverige, sier Kjensli. Årsaken til endringen i eierstrukturen skal blant annet være uenighet mellom CargoNet og Green Cargo om fremtidig strategi. Videre har Green Cargo ytret ønske om å integrere driften i CargoNet AB i Green Cargo, noe hverken NSB som eier eller CargoNet har følt for. Nå skiller de altså lag rent eiermessig, men samarbeidet mellom de to vil fortsette i Sverige der Green Cargo fortsatt vil trekke tog for CargoNet. Kjensli ser ingen konflikt i at de nå på sett og vis blir både samarbeidspartnere og konkurrenter. Konkurransen oppstår snart i et helt spesielt forhold der Green Cargo skal trekke tog mellom Oslo og Narvik for Schenker (se egen omtale). - For CargoNet er det viktigste at vi er i stand til å gi våre kunder i Norge og Sverige økt konkurransekraft gjennom våre transporter. Jeg er trygg på at vi får en eier med ambisjoner om å utvikle vårt konsept videre, og CargoNet vil ta del i de strukturelle endringer som skjer i transportbransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Kjensli til slutt DHL UTVIDER PÅ NORD-AFRIKA I april i år etablerte DHL en stykkgodsservice med bil mellom Europa og Marokko. Nå ser de mot øst og har opprettet i «Når det nå kan være aktuelt med enda større skip, er det knapt noen havner som kan håndtere dem» SAMLAST PÅ BIL FRA EUROPA KONTORER I DANMARK, ESTLAND, LITAUEN, LATVIA OG RUSSLAND REPRESENTERT AV AGENTER I RESTEN AV EUROPA «Du får aldri sjanse til et nytt førsteinntrykk» TRANSPORTmemo 21/2010 7

8 «Samlet gir dette et selskap med en omsetning på ca. 300 mill. kroner, 170 biler og 270 medarbeidere» «- fra nyttår fusjoneres Svendsen Transport AS inn i Eek Transport AS» tilsvarende rutegående service på Tunisia. Begge linjene inngår i selskapets Euroconnect nettverk, som også har forbindelse til og fra Norge. Knutepunktet for trafikken på Tunisia er Lyon i Frankrike mens Marokko betjenes via navet i Barcelona. Den økonomiske samhandelen mellom Europeiske land og de nordafrikanske landene skal være sterkt økende. Det gjelder spesielt de søreuropeiske landene, heter det i en melding fra Deutsche Post DHL. EEK KJØPER SVENDSEN TRANSPORT Eek Transport AS på Notodden har overtatt sin samarbeidspartner Svendsen Transport AS på Dagali ved Geilo. Selskapet har betjent Eeks kunder i Numedal og Hallingdal og dette samarbeidet har nå altså ført til at Eek Transport gjennom sitt nye eierskap dekker dette i egen regi. Overtagelsen skjedde pr. 1. oktober og fra nyttår fusjoneres Svendsen Transport AS inn i Eek Transport AS. Etter det vil Eek Transport disponere 132 biler i alle størrelser. Det vil gi en omsetning på nærmere 300 mill. kroner i Mannskapet vil telle flere enn 200 medarbeidere inkludert de som kommer fra Svendsen Transport og datterselskapet Mereco AS i Sandnes. Ole Gunnar Svendsen (49)som var deleier og daglig leder vil fortsette i den nye konstellasjonen og styre de aktivitetene han tidligere har hatt, nå som avdelingsleder ved terminalen i Hokksund på kvm. Det er for øvrig her Svendsen Transport har hatt sitt hovedkontor. Svendsen Transport har hatt sin basisvirksomhet i faste stykkgodsruter i Numedal og Hallingdal. I tillegg betjener de nedre Buskerud og store deler av Østlandet med daglige ruter fra hovedterminalen i Hokksund. Eek Transports hovedaktiviteter vil fortsatt være å betjene stykkgods- og ekspressmarkedet med lukkede skapbiler i faste ruter. Den siste tilveksten vil utfylle selskapets landsdekkende virksomhet. Denne dekker nå også Nord- Norge gjennom den nylig inngåtte avtalen med Bjørnflaten Frysetransport i Tromsø (TM 19/10). FJORD1 TRANSPORT INN I FIRDA BILLAG Firda Billag AS kunngjorde den 17. november at de kjøper Fjord1 Transport AS for 35,1 mill. kroner. Samlet gir dette et selskap med en omsetning på ca. 300 mill. kroner, 170 biler og 270 medarbeidere. Adm. direktør Peter Midtun i Firda Billag ser gode samkjøringseffekter i de to selskapene - Dette er to aktører som passer godt sammen aktivitetsmessig, og som utfyller hverandre på kompetansesiden. Dette blir en aktør som skal vinne nye kunder og skape lønnsomhet for eierne og som igjen vil sikre arbeidsplassene, sier Midtun. At det ble Firda Billag som skulle overta Fjord1 Transport skal ha hatt økonomiske årsaker, for det var flere interessenter i salgsrunden, som det heter i meldingen fra de to selskapene. Firda Billag er en betydelig underleverandør til Schenker både på innlands- og utlandstransport. Inntil i sommer var Firda Billag et interkommunalt selskap. Dette ble oppløst i juni i år og etterfulgt av etableringen av aksjeselskapet. Fjord 1 Transport hadde sin opprinnelse i Sunnmøre Romsdal Billag og gikk deretter inn i Fjord1 Gods Møre som ble etablert i juli Det nye selskapet blir en av de største godstransportørene på Vestlandet. GSL MED DELT VIRKSOMHET I forrige utgave sto det at Global Ship Logistics, som er datterselskap av Kuehne + Nagel - K + N hadde flyttet sin virksomhet fra Bekkelagskaia til K + Ns nye anlegg i Persveien på Ulven. Her ble vi dessverre feilinformert. Det er GSL s terminal- og lagervirksomhet som er flyttet. Kontoret ligger fortsatt på kaikanten, presiserer adm. direktør Mona Juell i GSL for TransportMEMO. Og snøen laver ned 8 TRANSPORTmemo 21/2010

9 INQUIRE AS ETABLERT I NORGE Det er fremdeles de som mener at mindre aktører kan hanskes med de store i det sterkt konkurransepregede transport- og logistikkmarkedet. Det gjelder også herrene Christer Strand (50) og Björn Paulsson (32) som nylig etablerte InQuire AB og InQuire AS. Strand og Paulsson har betydelig erfaring fra svenske speditører og transportører. Når de nå griper fatt i markedet i egen regi er det fordi de har klokkertro nettopp på at mindre aktører har sin naturlige plass i markedet. De ser for seg en nordisk blokk med hovedvekt på Sverige, Finland og Norge. InQuire AB og InQuire AS er heleide datterselskaper av InQuire Holding AS. At holdingselskapet er etablert i Norge har sine finansielle årsaker, sier Björn Paulsson. I Sverige skal de være operative fra sitt kontor i Lidköping fra februar Da er de hverken speditører eller transportører; Selskapet skal være Intelligent Partner of Logistics - IQPL. Det igjen betyr at de skal formidle, analysere, prosjektere, konsolidere og utføre transporter fra hele verden til det nordiske markedet. InQuire beskriver IQPL som en metode som ivaretar kundens krav samtidig som logistikken gjennom InQuire foredles og effektiviseres gjennom tydelig struktur, prosesser, avanserte IT-systemer og et dedikert personell. De skal ha høy grad av fleksibilitet gjennom sin nøytralitet og integritet, heter det i en presentasjon. Etter oppstarten i Sverige er det Finland og Norge som står for tur. Men det operative senter for hele Norden skal ligge i Sverige. I de andre landene skal de etablere såkalte back office og administrative enheter. Summa summarum; Selskapet er en nordisk aktør med operativt senter i Lidköping. De opererer innfrakter til Norden, Line Haul innenriks og grenseoverskridende, de har X-dock i Sverige, Norge og Finland, samt distribusjon. De regner med å være etablert med eget kontor i Norge innen utgangen av mars Her er forhandlinger med potensielle kunder allerede i gang, sier Björn Paulsson. DB SCHENKER NORTH RAIL EXPRESS Etter mer enn et års planarbeid tar Schenker nå skjeen i egen hånd på strekningen Oslo/Østlandet - Narvik. DB Schenker North Rail Express lanseres neste år og vil med det gi et historisk tidsskille i norsk jernbanehistorie, heter det blant annet i en presentasjon av konseptet. Her heter det også at selskapets visjon og overordnet mål er å etablere en direkte toglinje mellom Nord- Norge og Europa. Første steg er altså en egen direkte jernbaneforbindelse mellom Nord-Norge og Oslo. Initiativet vil fra første dag øke godsvolumene med bane med 30 prosent på strekningen. Schenker alene vil fremføre 90 prosent av sitt godsvolum til og fra Nord-Norge med jernbane. De skal kjøre blokktog i egen regi fem dager i uken begge veier. Det nye konseptet baserer seg på en totalavtale med DB Schenker Rail i Tyskland. Det svenske Green Cargo, som for øvrig nettopp har solgt seg ut av CargoNet (se egen omtale) skal stå for fremføring - altså trekkraft/lokomotiver. Endelig er det gjort avtale med det ferske drammensselskapet CargoLink som får ansvar for terminaltjenestene i Narvik og Oslo, booking og lasteplanlegging, samt terminaltjenester som skifting og lasting og lossing på terminalene. Avtalen omfatter også at Schenker skal ha med opp til 15 vogner med nye biler for CargoLink hver uke. Hvert blokktog blir på 10 vogner med kapasitet på til sammen 40 containere/ vekselflak og 3 vogner med nye biler for CargoLink. Total lengde blir 520 meter. Gjennomsnittsfarten er satt til 71 km./ time. Totalt vil det frakte ca containere pr år, tilsvarerende lastebilturer. Det er flere årsaker til at Schenker etablerer egen linje. De har benyttet CargoNet på denne strekningen siden starten i Schenker har hatt en «Etter mer enn et års planarbeid tar Schenker nå skjeen i egen hånd på strekningen Oslo/Østlandet - Narvik» «Det svenske Green Cargo, som for øvrig nettopp har solgt seg ut av CargoNet (se egen omtale) skal stå for fremføring - altså trekkraft/lokomotiver» Vårt nye topp moderne lagerhotell i Frogner Næringspark er innviet! Det er ikke noe å lure på, flytt hele varelageret til oss! Østre Aker Vei 95, 0596 Oslo, Telefon: Telefsx «Det vi trenger mest i livet er noen som får oss til å gjøre vårt beste» TRANSPORTmemo 21/2010 9

10 «Dårlig fremføringskvalitet har også vært en medvirkende årsak til at men nå vil starte opp med eget tog» «Wilhelmsen Agencies var et heleiet datterselskap av Barwil Agencies As som igjen var et heleiet datterselskap av Wilh. Wilhelmsen ASA s datterselskap Wilhelmsen Ships Service AS» Julekort er straffen man hvert år pålegger seg fordi man ikke fikk skrevet de brevene man burde i løpet av året» 10 TRANSPORTmemo 21/2010 betydelig markedsandel mellom sør og nord og har hatt tilstrekkelig volumtilgang til å kunne fylle et eget tog. Dårlig fremføringskvalitet har også vært en medvirkende årsak til at men nå vil starte opp med eget tog, anfører Schenker i sin presentasjon. CargoNet på sin side ønsker den nye aktøren velkommen og mener dette bare stimulerer til sunn konkurranse. Schenker har vært en viktig kunde, men det har til tider vært kapasitetsproblemer. - Nå får vi bedre kapasitet for eksisterende kunder og kanskje til og med plass til nye kunder, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet. Og - når alt er innkjørt, vil Schenker også selge eventuell ledig kapasitet i det åpne markedet. - Her er utnyttelse og retningsbalanse meget viktige faktorer sier trafikkdirektør Jon Austrheim som har vært prosjektleder for DB Schenker North Rail Express. Han signaliserer samtidig en offisiell åpning av ruten den 4. januar Og - det skulle jo bare mangle at ikke Schenker skulle etablere en egen jernbanelinje. Morsselskapet Deutsche Bahn er jo en av Europas største jernbaneselskaper. WILHELMSEN SHIPS SERVICE - er nå navnet på Wilhelmsen Agencies AS som ble fusjonert med Wilhelmsen Ships Service den 1. desember. Kunngjøringen ble registrert i september og omtalt i TransportMEMO nr. 16/10. Wilhelmsen Agencies har kontorer i Bergen, Glomfjord, Mongstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund. Selskapet var tuftet på agenturvirksomhet, logistikk, skipsklarering og beslektet virksomhet. Den nye konstellasjonen er langt mer omfattende og består av segmentene Ships Agency, Liner Logistics, Unitor Product Deliveries, Refrigerant Retrofit Services og Unitor Safety Service. Christer Bonde som var adm. direktør i Wilhelmsen Agencies har totalansvaret med Area Director Scandinavia som tittel. Wilhelmsen Agencies var et heleiet datterselskap av Barwil Agencies As som igjen var et heleiet datterselskap av Wilh. Wilhelmsen ASA s datterselskap Wilhelmsen Ships Service AS. Wilhelmsen Agencies AS hadde en omsetning på 38,6 mill. kroner i 2009, mens Wilhelmsen Ships Service omsatte for ca. 1,3 mrd. kroner samme år. NYE AKTØRER: INQUIRE AS, c/o Advokatfirma Horgen og Horgen AS, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo. AS-kapital kr ,-. Björn Erik Jesper Paulsson er styreformann og Christer Lennart Strand er daglig leder. Formål: Etablere og drive logistikkvirksomhet for ulike bransjer og produkter, samt all annen beslektet virksomhet. Org. nr Samtidig ble INQUIRE HOLDING AS med org. nr etablert som morselskap til ovennevnte og det svenske Inquire AB. (Se egen omtale over). STENA BULK AS, Stokmoveien 1, 7500 Stjørdal. AS-kapital kr ,-. Stein Georg Birger Wettergreen er styreformann og daglig leder. Formål: Rederi og beslektet virksomhet. Org. nr STENA RORO AS, Stokmoveien 1, 7500 Stjørdal. AS-kapital kr ,-.Thomas Kirkebye Østrem er styreformann og daglig leder. Formål: Rederi og beslektet virksomhet. Org. nr TT FRAKT AS, Valløveien 72C, 3154 Tolvsrød. AS-kapital kr ,-. John-Erik Kjettorp er styreformann og daglig leder. Formål: Transport og beslektet virksomhet, samt kjøp og salg av eiendom og deltagelse i andre selskaper. Org. nr FIRMAENDRINGER: BIRK33 AS, 2316 Hamar med org. nr har skiftet navn til NARMO TRANSPORT AS. Samtidig er Frank Roger Bye tiltrådt som ny daglig leder. EXPRESSBILEN AS, 5460 Husnes med org. nr har skiftet navn til RO-TRANS AS. Samtidig har selskapet som ble etablert i januar 2009 utnevnt Roger Kleven som ny daglig leder. STOR OSLO DISTRIBUSJON AS, 0668 Oslo med org. nr er besluttet fusjonert med BLUE WATER SHIPPING AS, 0668 Oslo med org. nr Det fusjonerte selskapet omsatte for ca. 16 mill. kroner i 2009 og var et heleiet datterselskap av Blue Water Shipping. Det ble etablert i 2006 som datterselskap av Grans Spedisjon, som så ble overtatt av Blue Water Shipping i juli tallene tatt i betraktning ligger den nye konstellasjonen an til en samlet omsetning på ca. 70 mill. kroner. OPPLØSNING/SLETTING: SYRE TRANSPORT AS, 4280 Skudeneshavn med org. nr er meldt oppløst. SWISSLOG COLLETT AS, 0581 Oslo med org. nr er slettet i Foretaksregisteret som følge av at selskapet ble fusjonert med Swisslog AS i mai i år. KONKURS/TVANGSOPPLØSNING: EIKER DISTRIBUSJON AS, 3300 Hokksund. Org. nr Konkurs åpnet den 26. nov NORD NORSK CONTAINER- TRANSPORT AS, 8514 Narvik. Org. nr Konkurs åpnet den 16. nov. -10 etter oppbud. Selskapet ble etablert i 2008 med

11 Terje Dypvik som styreformann, og var et deleiet datterselskap av Nord Norsk Spedisjon AS. Omsetningen i 2009 var på kr ,-. SANDEFJORD KRAN & TRANSPORT AS, 3241 Sandefjord. Org. nr Konkurs åpnet den 1. des. -10 etter oppbud. Selskapet som ble etablert i 1997 omsatte for drøyt 29 mill. kroner i 2009 mot 43 m ill. året før. TOTAL DISTRIBUSJON BERGEN AS (tidl. Bergen Universalservice AS), Sudalen 113, 5124 Morvik. Org. nr Konkurs åpnet den 23. nov Notert NORGE - VERDENSMESTER I LAKSEEKSPORT Norge som er et av verdens minste land både i areal og folketall, synes å være verdensmester i lakseeksport. Det er store volumer til varierende verdi som eksporteres. Frem til oktober i år er verdien av lakseeksporten høyere enn i hele totalt ca. 33 mrd. kroner. I fjor var eksporten hele 6 mrd. kroner høyere enn i Noe av årsaken til den enorme veksten er at Chile som er en av våre største konkurrenter på området har hatt omfattende sykdom og måttet redusere produksjonen med fire femtedeler. Nytt om navn ERIK EGELUND (51) er ansatt som konsulent i Transportnett AS hvor han begynner den 3. jan Egelund kommer sist fra stillingen som IT ansvarlig i Ringstad Transport AS hvor han blant annet har implementert systemer fra Transportnett. Han begynte i selskapet som transportmegler sommeren Han har tidligere drevet eget Web-utviklingsselskap rettet mot transportbransjen. SVEIN ERIK ERIKSEN går over i pensjonistenes rekker 1. desember etter 36 år i bransjen. Eriksen startet sin karriere hos Bugge & Olsen AS i Larvik i Han har bl.a. vært adm. direktør i Gods & Bil AS, Nettlast AS i Oslo, Oslo og HIT Norge AS som var eid av Posten Sverige AB og senere innfusjonert i Tollpost Globe AS. Han har til sammen jobbet 19 år i Tollpost. Fra 2003 som divisjonsdirektør med ansvaret for DPD/Utland, In Night og MyPack som er Posten Norden s merkenavn for pakker til privatpersoner. Etter mange år med ukependling til Oslo, ser pensjonisten frem til en aktiv tilværelse hjemme i Larvik med golf, ski, sykkel, hage, hus og reiser. ROY OLAV GRØTVEDT har avsluttet sin yrkeskarriere som kulminerte etter mer enn 25 år i Tollpost Globe. Nå er han pensjonist på heltid. - Grøtvedt ble ansatt i selskapet i 1985 og har hatt en betydelig rolle under prosjekteringen og byggingen av Alfasetterminalen som ble åpnet i I 1996 ble han utnevnt til sikkerhetssjef og har gjennom sin innsats gjort denne rollen til en meget viktig funksjon i selskapet, heter det i en melding. Forut for jobben i Tollpost har han blant annet vært transportsjef i Block Wathne i Lisleby i 15 år. Grøtvedt har i tillegg vært aktiv i foreningssammenheng og var med på å etablere Norsk Transportøkonomisk Forening som nå er identisk med Logistikkforeningen.no, hvor han er utnevnt til æresmedlem. Etter Grøtvedts avgang er sikkerhetsfunksjonene i Tollpost Globe fortelt mellom HAROLD MISUND som er sikkerhetssjef/-rådgiver og STEFAN T. BØE som er fagsjef for sikkerhet. De har fått ansvaret for henholdsvis de administrative og det teknisk/operative på selskapsnivå. LEIF HAUG (47) er ansatt som trafikksjef for Norsk Trailer Express - Nortrails trafikker på Kontinentet og Storbritannia. Haug kommer fra Dachser (tidl. ContiNor Haugsted) hvor han har fulgt selskapet fra starten for drøyt 25 år siden. Da han sluttet i selskapet i sommer var han spedisjonssjef med tilsvarende ansvar som i sin nye jobb som han tar fatt på den 3. januar «I fjor var eksporten hele 6 mrd. kroner høyere enn i 2008» Tel: Int «Julenissen har rett; Besøk folk bare én gang i året» Victor Borge TRANSPORTmemo 21/

12 KNUT HOFFSENGEN (55) er ansatt i Blue Water Shipping AS i Oslo som salgskonsulent. Han har hatt tilsvarende stillinger i ATS Cargo ogjohs. Lunde Cargo Oslo som overtok aktivitetene i ATS tidligere i år. Han har også tilsvarende erfaring fra DFDS Transport (nå DSV Road). TRUDE KNUTSEN (49) er ansatt som spedisjonsmedarbeider i Blue Water Shipping AS i Oslo. Hun kommer sist fra tilsvarende stillinger i ATS Cargo AS og Johs. Lunde Cargo Oslo AS. Hun har også flere år bak seg i Nordisk Express/ Freja Transport & Logistics. NIER SPIELBERG (56) er ansatt som salgs- og markedsansvarlig i Kjell Hansen Shipping Eftf. AS i Oslo. Han har tidligere vært i selskapet i 20 år, men har de siste årene hatt avbrekk som daglig leder i det tidligere Norgesfrakt AS og sist i Nortrail som innlandsansvarlig. Han var tilbake i gjengen den 1. desember, og erstatter -,, TRANS portrettet GUTTORM BJERKLY som blir pensjonist pr. 1. januar 2011 og gir seg etter 20 år i selskapet. Han har tidligere vært salgskonsulent i Nor-Cargo AS (Nå Bring Cargo). SIGURD THORSNES er ansatt som Senior Project Manager for fryseskiptjenester i Eimskip-CTG AS fra 30.november. Thorsnes har lang erfaring i shippingindustrien hvorav 11 år innen fryselast. Han vil hovedsakelig jobbe med store prosjekter i Nord-Atlanteren og vil ha kontor ved Eimskip-CTG AS Bergen avdeling. Eimskip-CTG AS er den norske delen av Eimskip. Eimskip-CTG AS har kontorer 6 steder i Norge og opererer 12 skip. Selskapet har til sammen 50 ansatte. KJELL AARSKOG (32) er ansatt som logistikkonsulent i Transportnett. De siste frem årene har han vært ansatt i Airsped som eksportmedarbeider. Han har en Master og Science grad innen logistikk fra Høgskolen i Molde. Aarskog begynner i sin nye jobb den 1. febr GLENN SCHRØDER er kokk av utdannelse, men etter å ha praktisert yrket i sjøforsvaret fant han ut at det slett ikke var så gøy. Tilfeldighetene styrte ham inn i en bane innen logistikk og i dag er 36-åringen fra Sandefjord logistikksjef og innkjøpsansvarlig i Visma Retail AS som ble kjøpt opp 77% av investeringsselskapet Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) for 11 mrd. Visma Retail ligger i Barkåker utenfor Tønsberg. GLenn har riktignok ikke vært i jobben i mer enn en drøy måned, men faget har han lært gjennom 13 års erfaring fra blant annet lagerarbeid og transportplanlegging i Santech Micro Group - SMG (i dag Also) og GreenTech Holding ASA - begge i Sandefjord. Det er altså elektronikk som har vært grunnlaget for hans karriere; GreenTech med resirkulert IT-utstyr og SMG som distributør med nytt ditto. Et annet grunnlag er tilleggsutdannelse innen materialadministrasjon, HMS, arbeidslederskole, bransjerettede kurs, og grunnleggende markedsføring på BI. I Visma Retail er det en smalere produktgruppe som dominerer hverdagen til Glenn. Kassasystemer og tilbehør, herunder både programvare, maskiner og beslektet utstyr og service, alt under fellesbetegnelsen automatiserte butikkløsninger som står på programmet. Det er ikke mindre enn 370 ansatte i denne delen av det ellers så omfattende Visma-systemet. I logistikkfunksjonene er det 3 personer rent administrativt og klargjøringsmannskapet teller ca 10 personer. Norge er hovedmarkedet, men de har også avdelinger i Sverige, Danmark, Finland og Nederland som tar seg av sine nasjonale kunder. På konsern nivå i 2009 hadde man en omsetning på 3,3mdr kroner. Hvorav Visma Retail står for ca 400mill kroner. Glenn Schrøder er Sandefjording og bor i 4-mannsbolig sentralt i byen - annen hver uke med datteren Iselin på 13 år. I ferier er det «Syden» som har fristet de siste årene. I år var de på Kreta og neste sommer går turen til Tyrkia. Når Iselin klarer seg selv er Glenn i sving på sykkel, spiller fotball eller innebandy. I år var han triatlonaktør i «Gråtassen 2010», og har ellers fartstid fra «Hortenmarka Rundt» og «Sandefjordrittet». Trening to til tre ganger pr. uke er et «must» for å holde seg i form. Når far og datter skal kose seg er det Taco på bordet. I andre sammenhenger inntar Glenn mer enn gjerne en biff med egnet tilbehør. Fotballgledene er til tider så som så for Jens og pappaen hans; Jeg scoret to mål på fotballkampen i dag jeg, sa Jens. Å, så bra da, hva ble stillingen? 1-1! En viktig aktør i Visma Retails system er budbil- og transportselskapet Leverance AS. Her sitter Idar Pettersen og styrer, noe han skal fortelle om i neste og dette års siste utgave - TransportMEMO nr. 22/10 som brettes ut i slutten av uke TRANSPORTmemo 21/2010 «Julens glæder ere tvende: Først dens indtog, så dens ende» Piet Hein

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv!

Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Dette ønsker transportørene og brukerne av havnen sett i et langsiktig perspektiv! Leif Arne Strømmen Direktør Kuehne Nagel Norge AS Styreleder LTL Hordaland / Sogn & Fjordane Agenda Hvilke bedrifter representerer

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Multimodale Logistikknutepunkt Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Leif Arne Strømmen SVP Global Oil & Gas Logistics Styreleder LTL Bergen / Nestleder

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked

Norsk lastebiltransport i et internasjonalt marked Økonomiske analyser 6/21 Astri Kløvstad Vogntog og andre store godsbiler utgjør en stadig større del av trafikkbildet vårt. Og de norske lastebilene har ikke vært alene om økningen. Flere og flere av godsbilene

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013. Administrerende direktør Are Kjensli

Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013. Administrerende direktør Are Kjensli Sivile trender innen logistikk LOGMAKT 2013 Administrerende direktør Are Kjensli 1 Are Kjensli BSHS 77-78 KS 79-82 BrigN / FR 6 82-86 Aftenposten ASA LOOC C. Tybring-Gjedde ASA Coca-Cola Drikker AS Bakehuset

Detaljer

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Prosjektstatus (UIS/IRIS sitt bidrag i prosjektet): Aktivitetsområde 1 - Kartlegging og datainnsamling: Utfylle eksisterende kartlegging,

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

North Atlantic Container Port NACP Internasjonal transitt Containerhavn bygges i Gjemnes i Møre og Romsdal

North Atlantic Container Port NACP Internasjonal transitt Containerhavn bygges i Gjemnes i Møre og Romsdal NACP Internasjonal transitt Containerhavn bygges i Gjemnes i Møre og Romsdal Central to the world Presentasjon; Hjemmelshavere 11. Oktober 2010 Lars Gunnar Ribemo Frode E. Frisvold Nor Trust Invest AS

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling Sammendrag: Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling TØI rapport 1363/2014 Forfatter(e): Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness Oslo 2014 103sider En analyse av godstransportmarkedets

Detaljer

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013

CLEAN AIR BLUE SEA. Nor Lines AS. Et unikt transportsystem. Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 Nor Lines AS Et unikt transportsystem Presentasjon for miniseminar VU Torsdag 28.02.2013 VISJON Nor Lines skal være en attraktiv leverandør av transport- og logistikktjenester i Norge og Nord-Europa. FORRETNINGSIDÈ

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015 Halvårsrapport for region Øst Oslo, 6. mars 2015 Sittende styre Region Øst Kjell-Arne Eloranta, FREJA Transport & Logistics Styreleder Knut Brunstad, CargoNet Nestleder Steen Brændstrup Jensen, Nordcarrier

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner INNFRIR GODSTOGENE NÆRINGSLIVETS PUNKTLIGHETSKRAV? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 CargoNet-konsernet Europas første intermodale

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted»

«Integrasjoner sett fra havnens ståsted» «Integrasjoner sett fra havnens ståsted» Innhold 1. Betydningen for transportkjøper og transportør 2. Havnens rolle 3. Aktører må samarbeide for å oppnå målsettingen 4. Systemløsninger 5. Kritiske suksessfaktorene

Detaljer

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening 6. Mars - Oslo Sittende styre i NFF Stein Arve Sørensen, Jetpak Styreleder Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo Arild Østbråthen, Schenker

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem

Nor Lines AS. Et unikt transportsystem Nor Lines AS Et unikt transportsystem Visjon Nor Lines skal være en totalleverandør av transporttjenester med basis i sjøtransport i Norge og Nord-Europa. Forretningsidé Nor Lines skal tilby et unikt transportsystem.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft Årskonferansen 2008 Miljølogistikk - Reduser eduserte kostnader, økt inntjening og økt konkurransekraft Logistikkforeningen.no - avd. Østlandet ombord i MS «Color Magic» Oslo - Kiel - Oslo 4. til 6. april

Detaljer

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI Innhold i presentasjonen Bakgrunn Nordlandsbanen, historikk og fakta Jernbanedrift

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke?

INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til øke? INNLEGGSTEMA: Hvorfor vil transport med båt b t til og fra Midt-Norge Jens Olav Flekke, NorFerries Markedsansvarlig Cargo 52 år Yrkesbakgrunn: 25 år r innen logistikk, COOP, Haganes Partners, Hydro Olje,

Detaljer

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Fjord Line AS Et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Vestlandsbasert, med; 450 ansatte, hvorav

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer