Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster."

Transkript

1 Komma igång

2 Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. HP accepterar inget ansvar för användning eller pålitlighet hos programvara eller utrustning som inte har levererats av HP. Dokumentet innehåller märkesinformation som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt medgivande från HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Den här produkten inkluderar upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av patent i USA och andra immateriella rättigheter. Rätt att använda denna upphovsrättsskyddade teknik måste beviljas av Macrovision och gäller endast användning i hemmiljö eller andra begränsade användningsområden, såvida inget annat uttryckligen har meddelats från Macrovision. Det är förbjudet att ta isär produkten för att studera tekniken (s.k. reverse engineering). Microsoft och Windows Vista är i USA registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Logotypen för Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder/regioner. Wi-Fi CERTIFIED 802.1n baserad på RItning 2.0 Ritning 2.0 hänvisar till versionen av den ännu-icke-ratificerade IEEE n standarden som används i Wi-Fi Alliance test från och med juni Specifikationerna angående n WLAN (trådlöst lokalt nätverk) är preliminära, och inte slutgiltiga. Om de slutliga specifikationerna skiljer sig från de preliminära, kan det påverka möjligheterna för denna enhet att kommunicera med andra enheter i n WLAN. HP stöder lagligt utnyttjande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter används för andra syften än de som är tillåtna enligt gällande upphovsrättsbestämmelser. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

3 Innehållsförteckning Konfigurera din dator... 1 Kontrollera datorns installation/konfiguration... 1 Ansluta högtalare eller mikrofon... 4 Ansluta till ett nätverk... 7 Ansluta modem... 8 Ansluta kablar för TV-signal och video... 8 Starta datorn för första gången Stänga av datorn Starta om datorn Ansluta till Internet Ändra högtalarnas ljudvolym Välja en mikrofon Skydda din dator Konfigurera datorn för automatiska Microsoft-uppdateringar Konfigurera användarkonton Riktlinjer för att installera programvara och maskinvaruenheter Överföra filer och inställningar från en gammal dator till en ny dator Specialfunktioner i din dator Använda minneskortläsaren Använda en lodrätt monterad CD/DVD-enhet Använda LightScribe-systemet Använda fjärrkontrollen HP Easy Backup Platta för kringutrustning och kabelledning Använda programvaran Få mer information Använda Hjälp- och supportcenter på skärmen Få tillgång till support över Internet Hitta handböcker på nätet Hitta digitala guider Använda mappen PC-hjälp och verktyg Använda HP-programvaran Total Care Advisor Använda datorn med Säkerhet och arbetsmiljö Innehållsförteckning iii

4 Felsökning och underhåll Felsökning av datorproblem Reparera problem med programvara Underhåll Systemåterställning Utföra efteråterställning Index iv Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

5 Konfigurera din dator VARNING: Nätaggregatet är förinställt för det land/den region där du köpte datorn. Kontrollera nätspänningen innan du ansluter datorn till elnätet om du flyttar till ett annat land. VARNING: Läs Säkerhetsinformation i Begränsad garanti och supporthandbok innan datorn installeras och ansluts till elnätet. Följ stegen på installationsaffischen när du ska installera datorn: 1 Anslut ett tangentbord och en mus till datorn. 2 Anslut en bildskärm till datorn. Din dator kan ha ett grafikkort med en HDMI-anslutning. Om vi vill använda denna för att ansluta bildskärmen till dator, bör du också ansluta analoga högtalare till datorn om du vill höra ljud under datorn första installation. 3 Koppla in ström till datorn. 4 Följ stegen på installationsaffischen för att starta datorn. Se Starta datorn för första gången på sidan 15. Kontrollera datorns installation/konfiguration Placera datorn på rätt plats så att: Alla ventilationsöppningar är fria från hinder. Alla kablar inte är i vägen. Placera inte kablar i korridorer eller där någon kan trampa på eller skada dem genom att sätta möbler på dem. Skydda bildskärmen, datorn, och anslutna tillbehör genom att ansluta alla strömkablar till en grendosa med överspänningsskydd. Använd en grendosa som är märkt för att visa att den har överspänningsskydd eller UPS, eller liknande enhet. Om datorn har en TV-tuner, eller ett modem/telefonanslutning, skydda datorn genom att också använda överspänningsskyddet med dessa datasignaler. Anslut TV-kabeln eller telefonsladden till ingångarna och utgångarna i överspänningsskyddet och sedan till datorn. Kontrollera om det finns tryckt information eller uppdateringar i förpackningslådan. Konfigurera din dator 1

6 Ansluta andra enheter till datorn (endast vissa modeller) De flesta maskinvaror ansluts på datorns baksida, t.ex. bildskärm, tangentbord och mus. Hänvisa till installationsaffischen för information om anslutning av mus, tangentbord, bildskärm och högtalare. Annan kringutrustning kan anslutas till ingångarna på datorns fram eller baksida (endast vissa modeller). OBS: Anslut inte andra enheter till datorn tills efter att du har startat datorn för första gången och har slutfört den ursprungliga installationen. Se Starta datorn för första gången på sidan 15. Datoranslutningar (Ingångar, utgångar) Vissa, men inte alla anslutningar som kan finnas på datorn, finns i följande tabeller i denna ordning: Strömkabel och enheter (mus, tangentbord, USB osv) Nätverk Modem Videoutgång (Bildskärm eller TV) För ljudutgångar och högtalaranslutningar, se Ansluta högtalare eller mikrofon på sidan 4. För TV-anslutningar och videoingångar med ljud, se Ansluta kablar för TV-signal och video på sidan 8. OBS: Placering, tillgång och antal anslutningar på datorn kan variera. Strömkabel och enheter Ikon/etikett Beskrivning och funktion Strömkontakt. Mus (PS/2-kontakt). 2 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

7 Strömkabel och enheter Ikon/etikett Beskrivning och funktion (fortsättning) Tangentbord (PS/2-kontakt). USB 2.0 (Universal Serial Bus) för mus, tangentbord, digitalkameror eller andra enheter med USB-anslutning. Nätverk Ikon/etikett Beskrivning och funktion ETHERNET Ethernet LAN-anslutning för att ansluta till en Ethernet (RJ-45) hubb för ett lokalt nätverk (LAN) eller annan bredbandsanslutning. Denna kablade LAN-anslutning är en nätverksadapter som även benämns NIC (Network Interface Card). Den gröna lysdioden visar att anslutningen är OK. Modem Ikon/etikett Beskrivning och funktion Modem (Line In RJ-11) (endast vissa modeller) för att ansluta datormodemet till ett telefonjack för uppringd anslutning till Internet. Konfigurera din dator 3

8 Videoutgång Ikon/etikett Beskrivning och funktion OBS! Specifik information finns i dokumentationen som medföljde bildskärmsenheten. VGA/Bildskärm HDMI DVI VGA-DVI VGA-/bildskärmsutgång (blå) för anslutning till en VGA-bildskärm. Du kan behöva använda en VGA-till-DVI-adapter för att ansluta bildskärmen till datorn. HDMI-bildskärmsutgång för anslutning till en HDMIbildskärm eller TV-skärm. Du kan behöva använda en VGA-till-DVI-adapter för att ansluta bildskärmen till datorn. OBS: Justera inställningar för att höra ljud genom HDMI-anslutningen. Se HDMI--ansluten bildskärm spelar inte upp ljud på sidan 42. Digital videoutgång (endast vissa modeller) för anslutning till en TV eller bildskärm. Du kan behöva använda en VGA-till-DVI-adapter eller en HDMI-till-DVI-adapter för att ansluta bildskärmen till datorn. VGA-till-DVI adapter, för att en TV eller bildskärmskabel ska kunna anslutas till datorn. HDMI-DVI HDMI-till-DVI adapter, för att anpassa en TV eller bildskärmskabel så att den ska kunna anslutas till datorn. Ansluta högtalare eller mikrofon Det här avsnittet beskriver anslutning av högtalare, hörlurar, eller en mikrofon till din dator. Högtalare kan medfölja bildskärmen (endast vissa modeller) eller säljas separat. Hörlurar säljs separat. Datorn levereras med ljudanslutningar på datorns baksida. Vissa datormodeller har anslutningar även på framsidan. Anslutningarna är stereominijack som kopplas från datorn till högtalare eller högtalarsystem med egen strömförsörjning, till hörlurar, eller indata enheter såsom mikrofon, webbkamera eller musikspelare. Vissa, men inte alla anslutningar som kan finnas på datorn, finns i följande tabeller i denna ordning. OBS: Placering, tillgång och antal anslutningar på datorn kan variera. 4 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

9 Ljudanslutningar Ikon/ etikett Beskrivning och funktion Mikrofoningång (Mic) (rosa) för anslutning av en mikrofon. Kan fungera som utgång för mitthögtalare/ subbashögtalare i ett flerkanalssystem. Hörlursutgång (grön) för anslutning till hörlurarna. Ljudutgång (limegrön) för vänster och höger främre analoga högtalare. Mitthögtalare Ljudingång (ljusblå) för anslutning av en analog ljudenhet, t.ex. CD-spelare till dator. Kan fungera som linjeutgång (Line out) i ett flerkanalssystem. Anslutningen C/Sub (guld) för mitt-/ bashögtalare i ett system med flera kanaler. Baktill Bakre linjeanslutning (svart) för bakre högtalare i flerkanalssystem. Sida Sidoanslutning (grå) för sidohögtalare i ett högtalarsystem med åtta högtalare (7.1). Ansluta högtalare Högtalare säljs separat, eller följer med bildskärmen. Datorn stöder endast aktiva högtalarsystem, vilket innebär att högtalarna måste ha egen strömförsörjning, såsom strömkabel eller batterier. För information om hur man ansluter och konfigurerar andra flerkanalshögtalare, gå till webbsupportsidan för din modell; se Få tillgång till support över Internet på sidan 35. Konfigurera din dator 5

10 Ansluta ett stereohögtalarsystem För att ansluta högtalare med egen strömförsörjning, t.ex. stereohögtalare eller ett 2.1-system med två högtalare och en djupbashögtalare till datorn: 1 Kontrollera att datorn är avstängd. Se till att högtalarsystemet är avstängt och urkopplat. 2 Anslut högtalarkabeln till den limegröna anslutningen för ljudutgång på baksidan av datorn. Eller För 2.1-högtalare eller andra flerkanalshögtalare som medföljde datorn (endast vissa modeller) ska djupbashögtalaren (subwoofern) anslutas till datorns ljudutgång, och högtalarna ska anslutas till djupbashögtalaren. OBS: Starta alltid datorn innan du startar högtalarsystemet. Ansluta hörlurar Hörlurar säljs separat. Datorn är försedd med ett uttag för hörlurar (limegrönt) på datorns framsida. Hörlurskontakten är märkt med en hörlurssymbol. Du kan också ansluta hörlurarna till linjeutgången (limegrön) på baksidan av datorn. När hörlurarna är anslutna är ljudet till högtalarna och djupbashögtalaren vanligtvis avstängt. Ansluta en mikrofon Datorn levereras med en mikrofonanslutning på datorns baksida. Det finns eventuellt också en mikrofonanslutning på datorns framsida (endast vissa modeller). Anslut mikrofonen till mikrofonanslutningen på datorn. För att justera inspelningsvolymen eller välja mikrofonen, se Välja en mikrofon på sidan Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

11 Ansluta till ett nätverk Det här avsnittet beskriver hur man ansluter till ett nätverk, via en trådlös eller kablad anslutning. Skapa en nätverksanslutning med kabel (Ethernet) Ethernet-anslutningen kan kallas network interface adapter, nätverkskort eller NIC. Den ger bredbandsanslutning genom ett Ethernet (10BaseT) eller Fast Ethernet (100BaseT)-nätverk När du har anslutit till ett nätverk, som t.ex. ett LAN-nätverk kan du ansluta till Internet genom nätverket. 1 Anslut en Ethernet-kabel till en Ethernetkontakt (RJ-45) (A) på datorns baksida och till nätverksroutern eller LAN-enheten. 2 Låt datorn vara på, och titta på lamporna (B) bredvid Ethernet-kontakten för att kontrollera status: AKTIVITET Lyser gul när dataöverföring sker över nätverket LÄNK Lyser grön när det finns en giltig nätverksanslutning OBS: Din Ethernet-kontakt kanske bara har en indikatorlampa. Skapa en trådlös nätverksanslutning (endast vissa modeller) Du kan ansluta datorn till ett trådlöst nätverk som stöder IEEE b, g, eller n (endast vissa modeller) genom att använda antennen som följde med datorn. Anslut den externa antennen till den trådlösa antenn-anslutningen på nätverkskortet för att öka räckvidden och känsligheten för den trådlösa radiosignalen. OBS: För bästa prestanda när det gäller trådlösa anslutning, placera antennen på datorn eller på en högt placerad och öppen yta. Du behöver en trådlös nätverksanslutning med en Internetanslutning. Rådfråga din Internetleverantör för mer information. För att kontrollera att den integrerade WLAN-enheten är installerad ordentligt, se Kontrollera installationen av den trådlösa LAN-enheten på sidan 19. För mer information om hur du konfigurerar ett trådlöst nätverk: Klicka på startknappen i Windows Vista i aktivitetsfältet, Klicka på Hjälp och support, och skriv sedan Konfigurera ett trådlöst nätverk i sökrutan och tryck Enter. Konfigurera din dator 7

12 Ansluta modem (endast vissa modeller) Modemet ansluter datorn till telefonledningen. Använd det för att ansluta till en Internetleverantör som tillhandahåller en uppringd anslutning till Internet. Om du använder en nätverksanslutning, behöver du troligen ingen modemanslutning. OBS: Datorn innehåller eventuellt inte något modem. Modemet kan vara en anslutning på datorns baksida, eller en extern enhet som kopplas in i en USB-port. Innan du kan ansluta till Internet via telefonuppkoppling och skicka eller ta emot e-post och fax måste du ansluta telefonlinjen till modemet (A). 1 Anslut ett modem/telefonsladd till datorns modemanslutning (A). Observera att modemanslutningen på datorn kan vara grön. 2 Sätt in andra änden av modem-/telefonkabeln i telefonjacket i väggen. Ansluta kablar för TV-signal och video (endast vissa modeller) Det här avsnittet beskriver hur du ansluter datorn till TVn och vilka kablar som ska användas. Använd kablar för att ansluta: TV-signalens källa, koaxialkabel för video/ljudingång till datorn. Eller TV-signalens källa, S-video eller kompositvideokabel till datorn. TV-signalens ljudingång till datorn. Eller Videoutgång från datorn. Du kan behöva köpa kablar, en signallinjedelare för koaxial-kabel, eller andra tillbehör separat. Din dator kanske inte levereras med alla kablar som du behöver för att konfigurera datorn. OBS: Anslutningarnas placering och antal kan variera efter modell. 8 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

13 Videoingång med ljud Ikon/etikett Beskrivning och funktion S-Video S-videoingång för anslutning från en digitalboxutgång för TV. Kompositvideo S-Video 2 Kompositvideoingång (gul) för anslutning av en TV-digitalbox. Sekundär S-videoanslutning för anslutning av videobandspelare, videokamera eller annan analog källa till datorn. Kompositvideo 2 Sekundär kompositvideoanslutning (gul) för anslutning av videobandspelare, videokamera eller annan analog källa till datorn. A/V In Audio 1 V A/V In Audio 1 H Primär vänster ljudingång från en TV-digitalbox (vit). OBS: Ljud kan spelas in via denna ljudingång som är ansluten till moderkortet. Vissa datorer har denna primära vänstra ljudingång framtill på datorn (endast vissa modeller). Primär höger ljudingång från en TV-digitalbox (röd). OBS: Ljud kan spelas in via denna ljudingång som är ansluten till moderkortet. Vissa datorer har denna primära högra ljudingång framtill på datorn (endast vissa modeller). Konfigurera din dator 9

14 Videoingång med ljud Ikon/etikett Beskrivning och funktion (fortsättning) A/V In Audio 2 V A/V In Audio 2 H Sekundär vänster ljudingång (vit). OBS: Denna ljudingång är ansluten till TV-mottagaren. Du måste använda Audio In-anslutningen, som är ansluten till moderkortet och som finns på datorns baksida för att endast spela in ljud (endast vissa modeller). Sekundär höger ljudingång (röd). OBS: Denna ljudingång är ansluten till TV-mottagaren. Du måste använda Audio In-anslutningen, som är ansluten till moderkortet och som finns på datorns baksida för att endast spela in ljud (endast vissa modeller). TV-utgång Ikon/etikett Beskrivning och funktion Analog Video Analog videoutgång: S- eller kompositvideo (endast vissa modeller) för anslutning av videodata till en TV. TV-ingång Ikon/etikett Beskrivning och funktion TV/kabelantenn TV In (TV-antenn eller kabelingång från vägguttag utan digitalbox). ATSC CATV NTSC TV-ingång för TV-kabel eller antenn, som tar emot ATSC-kanaler (Advanced Television System Committee), som är markbundna digitalkanaler. TV-ingång för TV-kabel eller antenn, som tar emot CATV-kanaler (Community Antenna Television) eller kabel-tv-kanaler. TV-ingång för TV-kabel eller antenn, som tar emot NTSC-kanaler (National Television System Committee), som är markbundna analoga kanaler. 10 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

15 Ansluta TV-signalkällans koaxialkabel (ingen digitalbox) För att ansluta datorn till ett befintligt TV-system utan digitalbox: använd en signallinjedelare (B) för att dra TV-signalen via koaxialkabeln från vägguttaget (A) till datoranslutningen (C). Bildtexter A B C D E F G H J TV-signalkabel (koaxial) vägguttag (från antenn eller sladd) Linjedelare Koaxial TV In-kontakt på datorn Videoinspelare TV Digitalbox/satellitmottagare Fjärrkontroll och IR-blasterkabel (endast vissa modeller) Datorns S-videoingång Anslutningar för höger och vänster ljud (analogt) på datorn Ansluta TV-signalkällan med en digitalbox För att ansluta datorn till ett befintligt TV-system med digitalbox (kabel eller satellit), lägg till en linjedelare (B) och dra TV-signalen med koaxialkabeln från digitalboxen (F) till datorkontakten (C). Anslut fjärrkontrollkabeln/ir-blastern (endast vissa modeller) (G) till IR OUT-anslutningen på datorn, och placera sedan blastern på digitalboxen. Detta gör att du kan byta kanal på boxen via datorn. För mer information om blasterplacering, se Använda en infraröd IRmottagarblaster på sidan 13. Konfigurera din dator 11

16 Ansluta TV-signalkällan med en digitalbox, med S-video eller kompositvideokabel till datorn För att använda videoutgången från digitalboxen (F), dra kablarna för att leda video och ljud till datorn: Koppla inte ur kablarna från den befintliga installationen. Anslut en S-videokabel (eller använd en adapter för S-video till kompositkabel) till S-video In (H) på datorn. Anslut ljudkablarna till höger (röd) och vänster (vit) ljudanslutning (J) på datorn. Anslut fjärrkontrollkabeln/ir-blastern (endast vissa modeller) (G) till IR OUTkontakten på datorn, och placera sedan blastern på digitalboxen. Detta gör att du kan byta kanal på boxen via datorn. För mer information om IR-blasterns placering, se Använda en infraröd IRmottagarblaster på sidan Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

17 Använda en infraröd IR-mottagarblaster (endast vissa modeller) Om du har en kabel-tv eller satellitmottagare/digitalbox går det att styra digitalboxen från datorn genom att använda en fjärrkontrollkabel/ir-blaster (endast vissa modeller) och anslutningen på datorn (inte alla modeller). Ta bort tejpen (1) i änden av IR-blastern, och fäst den vid IR-mottagaren på digitalboxen (2), och anslut den till IR OUT-kontakten (3) baktill på datorn. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på datorns framsida IR OUT 1 2 Använda en extern IR-mottagare (endast vissa modeller) Om du inte har direkt siktlinje till fjärrsensorn på datorns framsida, kan du använda en extern IR-mottagare (endast vissa modeller) och placera IR-mottagaren på en plats där den kan ta emot en signal från fjärrkontrollen. Anslut den externa mottagaren till den röda IR IN-anslutningen på datorns baksida (1). Placera IR-mottagaren (2) på en plats som har en direkt siktlinje till fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen (3) mot den externa IR-mottagaren IR IN Konfigurera din dator 13

18 14 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

19 Starta datorn för första gången När du har utfört anvisningarna på installationsaffischen kan du starta datorn. OBS: Anslut inte andra enheter till datorn tills efter att du har startat datorn för första gången och har slutfört den ursprungliga installationen. För att starta datorn: 1 Sätt på bildskärmen. 2 Sätt igång datorn. 3 Sätt på högtalare, om sådana är tillgängliga. 4 Installera Microsoft Windows genom att följa instruktionerna på skärmen. Om du instrueras att göra så väljer du landet/regionen där du befinner dig och väntar medan datorn gör förberedelser. (När du väljer ett annat språk kan det ta upp till 30 minuter att ställa in språket för datorn.) Följ instruktionerna på skärmen för att registrera hos HP eller Compaq, anmäl dig till uppdateringar och gå online. Antivirusprogrammet kan startas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in programmet på att skydda datorn och din sekretess. 5 När du ser Windows Vista-skrivbordet är den ursprungliga installationen slutförd. Du hittar mer hjälp om att använda din dator under återstående ämnen i det här avsnittet. OBS: Om den första installationen stannar men du är klar att slutföra kan du dubbelklicka på ikonen Easy Setup för att starta guiden. Starta datorn för första gången 15

20 Stänga av datorn För bästa resultat vid användning av Windows Vista, stäng inte av datorn förutom av säkerhetsskäl: för att reparera, montera in ny hårdvara eller kort i datorn, eller för att byta batteri. Ett alternativ till att stänga av datorn är att låsa den eller försätta den i viloläge eller energisparläge om dessa alternativ finns tillgängliga. Du kan ställa in energisparläget så att datorn automatiskt försätts i viloläge (Sleep) eller dvala (Hibernate). datorn har följande energisparlägen: Sleep (Viloläge): ditt arbete sparas i minnet, så du kan återuppta dina uppgifter snabbt. Det sparar minne till hårddisken, och sänker strömförbrukningen. I viloläget förblir strömlampan tänd, och datorn kan snabbt vakna och återuppta arbetet där du slutade. Hibernate (Dvala) (finns som en avancerad energispar-inställning) sparar systemminnet i en tillfällig fil på hårddisken och stänger sedan av maskinvaran. När du startar datorn igen återställs alla program, mappar och dokument på skärmen. Åtgärd Stänga av Klicka på startknappen i Windows Vista och sedan: Klicka på pilknappen bredvid låsknappen, och klicka sedan på Stäng av datorn. Beskrivning Operativsystemet stoppas säkert, och datorn stängs av. OBS: Innan du stänger av datorn: stäng alla öppna program genom att klicka på X i det övre högra hörnet i varje programfönster. Du kan starta om datorn efter att ha stängt av den genom att trycka på knappen On (På) på datorns framsida. Lås Låsknappen. När du låser datorn försätter den att vara igång, men det betyder att bara du eller en administratör kan logga in på den med ett lösenord. 16 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

21 Åtgärd Klicka på startknappen i Windows Vista och sedan: Beskrivning (fortsättning) Viloläge På/Av-knappen. Eller Klicka på pilknappen bredvid låsknappen. och klicka därefter på Viloläge. När du försätter datorn i viloläge vidbehåller datorn en förminskad strömförbrukning, och bildskärmen är svart som om den vore avstängd. (Du kan ställa datorn på att ta emot e-post, fax eller hämta information från Internet medan datorn är i viloläge.) OBS: Du kan också trycka på knappen för viloläge på tangentbordet, om det finns en sådan. Så här väcker du datorn från viloläget (Sleep): Tryck på knappen för viloläge (Sleep) på tangentbordet. Eller Tryck snabbt på på/av-knappen på datorns framsida. Dvala Klicka på pilknappen bredvid låsknappen, och klicka sedan på Dvala. Om detta läge inte finns kan du konfigurera datorn så att den går till Hibernate-läget automatiskt, se Automatiskt viloläge eller dvala på sidan 17. När du väljer Dvala sparas all information i minnet på hårddisken. Bildskärmen och hårddisken stängs av och sedan stänger datorn av sig själv. När du startar datorn igen återställs alla program, mappar och dokument på skärmen. Tryck på På/av-knappen på datorns framsida för att återställa datorn till normalt läge från dvalan. Automatiskt viloläge eller dvala Du kan konfigurera datorn så att den övergår till viloläge eller dvala (Hibernate-läge) automatiskt när den har varit inaktiv under ett angivet antal minuter. Om du vill försätta datorn i ett läge automatiskt ändrar du inställningarna för energiparfunktionerna: 1 Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. 2 Klicka på Kontrollpanelen. 3 Klicka på System och underhåll. 4 Klicka på Energialternativ. Starta datorn för första gången 17

22 5 I den vänstra panelen, klicka Byt när datorn är i viloläge. 6 För viloläge eller passivt läge väljer du ett alternativ i listrutan Försätt datorn i viloläge och klicka på Spara ändringarna. Eller För dvala (Hibernate): a Klicka på Ändra avancerade inställningar. b Klicka på plustecknet (+) bredvid Sleep (Vila). c Klicka på ett alternativ och välj. Klicka sedan på Verkställ. d Klicka på OK. Starta om datorn När du startar om datorn, rensar datorn vissa inställningar och börjar om med operativsystemet och programvaran i minnet. Att starta om är det enklaste och mest effektiva sättet att lösa många programvaruproblem för datorn. Du kanske också vill installera ytterligare programvara och maskinvaruenhet på datorn och om du gör det kan det krävas att du startar om datorn efter installationen. för att starta om datorn: 1 Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. 2 Klicka på pilknappen bredvid låsknappen. 3 Klicka på Starta om. Eller Tryck snabbt på på/av-knappen på datorns framsida. Ansluta till Internet Datorn kan ansluta till Internet genom ett telefonmodem, ett lokalt nätverk (LAN), eller en bredbandslina (DSL). Fråga din Internetleverantör vad som gäller för din anslutning. 1 Se Konfigurera din dator på sidan 1 för information om maskinvaruanslutningarna: Du behöver: För en nätverksanslutning, se Ansluta till ett nätverk på sidan 7. För att kontrollera en trådlös nätverksanslutning, se sida 19. För ett modem, se Ansluta modem på sidan Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

23 2 Så här ansluter du till Internet: Teckna avtal med en Internetleverantör. Om du redan har ett Internetkonto hoppar du över det här steget och följer anvisningarna du får av leverantören. Om du inte ställde in datorn för åtkomst till Internet, gör så nu genom att använda onlinetjänster: a Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. b Klicka på Alla program. c Klicka på Onlinetjänster och klicka sedan på Koppla upp dig. d Följ anvisningarna på skärmen om hur du väljer Internetleverantör och installerar Internet. OBS: Onlinetjänster tillhandahåller en lista över Internetleverantörer. Du kan dock välja en annan leverantör eller överföra ett befintligt konto till den här datorn. Om du vill överföra ett befintligt konto följer du anvisningarna från Internetleverantören. 3 Anslut till Internet. Du måste ansluta genom din Internetleverantör. För telefonmodem, dubbelklicka på Internetleverantörens ikon på skrivbordet och logga in. 4 Öppna webbläsaren och surfa på Internet. Du kan använda vilken webbläsare som helst, men Internet Explorer är den vanligaste. Så här öppnar du Internet Explorer: a Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. b Klicka på Internet Explorer. OBS: Om du har problem med att ansluta till Internet, se Internetanslutning på sidan 49. Kontrollera installationen av den trådlösa LAN-enheten Du kan verifiera att den integrerade WLAN-enheten är installerad på datorn ordentligt genom att använda enhetshanteraren i Windows Vista: 1 Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. 2 Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och klicka sedan på Enhetshanteraren för att öppna fönstret Enhetshanteraren. 3 Klicka på Nätverkskort. Din WLAN-enhet bör finnas med där. WLAN-enheten kan innehålla termen trådlös, trådlöst LAN, eller OBS: Om det inte finns någon WLAN-enhet i listan har din dator antingen ingen integrerad WLAN-enhet eller så är drivrutinen för enheten inte korrekt installerad. 4 Klicka på startknappen i Windows Vista i Aktivitetsfältet. 5 Skriv Nätverk- och delningscenter i sökrutan och klicka sedan på Nätverk- och delningscenter för att öppna fönstret Nätverk- och delningscenter. 6 Klicka på Anslut till ett nätverk och följ alla instruktioner på skärmen. Starta datorn för första gången 19

24 Använda trådlösa säkerhetsfunktioner När du konfigurerar ett hem-wlan eller använder ett befintligt offentligt WLAN ska du alltid aktivera säkerhetsfunktioner som skyddar ditt nätverk från ej auktoriserad åtkomst. De vanligaste säkerhetsnivåerna är WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access Personal) och WEP (Wired Equivalent Privacy). När du konfigurerar ett nätverk ska du vidta en eller flera av följande säkerhetsåtgärder: Aktivera WPA-Personal- eller WEP-säkerhetskryptering på routern. Ändra standardnätverksnamnet (SSID) och lösenordet. Konfigurera en brandvägg. Konfigurera säkerhet i webbläsaren. Ändra högtalarnas ljudvolym Där finns många olika sätt att justera volymen. Använd volymikonen i aktivitetsfältet för att ställa in högtalarvolymen. Du kan justera volymen med: Volymknappen eller knapparna på tangentbordet (endast vissa modeller). Volymknappen på högtalarna (endast vissa modeller). Använd volymikonen i aktivitetsfältet för att justera högtalarvolymen. 1 Klicka på volymikonen för Realtek HD Definition Audio i Aktivitetsfältet. 2 Justera volymen genom att klicka på skjutreglaget och flytta det. 3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du någonstans utanför volymkontrollfönstret för att stänga det. Eller 1 Högerklicka på volymikonen i aktivitetsfältet och klicka sedan på Öppna volymkontrollen. Fönstret med inställningar för volymkontrollen öppnas. 2 Justera volymen genom att klicka på skjutreglaget och flytta det. 3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du på X (i det i övre högra hörnet) för att stänga fönstret. Mer hjälp om ljudinställningar hittar du i felsökningen i Ljud och högtalare på sidan 47. Du kan även öppna Hjälp och support, eller se webbsupporten; se Få mer information på sidan 35. Aktivera en HDMI-ansluten bildskärm (endast vissa modeller) Efter att du har startat datorn för första gången, och slutfört den ursprungliga installationen, behöver du justera vissa inställningar för att höra ljud genom en HDMI-ansluten bildskärm; se HDMI--ansluten bildskärm spelar inte upp ljud på sidan 42 för att ändra inställningar och höra ljud från din bildskärm. 20 Komma igång (funktionerna varierar mellan olika modeller)

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig Information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Detaljer

OFFICEJET PRO 8600. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning

OFFICEJET PRO 8600. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning OFFICEJET PRO 8600 Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Detaljer

Vägledning för felsökning och underhåll

Vägledning för felsökning och underhåll Vägledning för felsökning och underhåll Brukerveiledning for feilsøking og vedlikehold Vejledning i fejlfinding og vedligeholdelse Vianmääritys- ja huolto-opas Vägledning för felsökning och underhåll

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning OFFICEJET 6600/6700 Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer Aperio Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer 1 2 Aperioleser med trådløs teknologi skaper nye muligheter. Mange bygg og virksomheter har i dag behov for å øke sikkerheten på sine innvendige dører.

Detaljer

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 OFFICEJET 6500A Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 6/2010 Reproduction,

Detaljer

Installationshandbok Svenska

Installationshandbok Svenska Installationshandbok Svenska Utgåva: December 2003 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA PRODUKT

Detaljer

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6300 All-in-One series Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

OFFICEJET Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510

OFFICEJET Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510 OFFICEJET 4500 Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning G510 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning. Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse

Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning. Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse Handbok för begränsad garanti, support och systemåterställning Begrenset garanti-, støtte- og systemgjenopprettingsguide Vejledning om begrænset garanti, support og systemgenoprettelse Takuu-, tuki- ja

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-D722 MFL68581413 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

LG-P920. Användarhandbok

LG-P920. Användarhandbok Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller at nummeret stemmer før du

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-130-037-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT100CX 2009 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller

Detaljer

Superbruker løser alt.

Superbruker løser alt. Superbruker løser alt. Innlevering for gruppe 6. Innholdsfortegnelse: Side 2: Oppgåve 1: Valg av Maskin til idrettslaget: Side 3: Oppgåve 2: Forklaring Ope Filformat: Side 3 4: Oppgåve 3: Årsberetningen.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350 Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Trådlös router Trådløs router

Trådlös router Trådløs router Trådlös router Trådløs router SVENSKA NORSK Art.no. Model 18-8070 GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH Ver. 200810 www.clasohlson.com 2 Trådlös router Art.nr. 18-8070 Modell GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH

Detaljer

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten.

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Innehåll Säkerhetsinformation... 1 Kom igång... 2 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 2 Fjärrkontroll - 1... 5 Anslutningar... 6 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 7 TV Menyegenskaper

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-268-834-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT22 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 4 * Kontroller

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

LG-P970 Användarhandbok svenska

LG-P970 Användarhandbok svenska LG-P970 Användarhandbok svenska Kassering av din gamla apparat 1 När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Detaljer

Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg

Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg 4-570-617-43(1) Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instruções

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-E460. MFL (1.0)

SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-E460.  MFL (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-E460 MFL67844515 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LED TV och

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-271-059-61(0) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1538-005A . Innehåll För alla användare För alla användare JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA...2

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BD-F5500 BD-F5500E Blu-ray -skiva bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung. För att få mer komplett service ske du registrera produkten

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-985-34(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL Butler 5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1.2 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G KE850/BRUKSANVISNING KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens. KE850

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Lilla hjälpen Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 11 jenter og 13 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com QUICK STARTER GUIDE Hong Kong www.burgcc.com Index Burg 15 Norsk 1-12 Swedish 13-24 Taster og deler Din klokke telefon A På / av / avslutt-tasten B C B Høyttaler C Kamera A D Berøringsskjerm E Mikrofon

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

KG800. KG800 Bruksanvisning P/N : MMBB0207005(1.0) W

KG800. KG800 Bruksanvisning P/N : MMBB0207005(1.0) W KG800 Bruksanvisning KG800 En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören. SVENSKA N O R S K D A N S K S

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Svenska Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Radio Connect R & GO s R a s / l G / R c s n RR si et t n e s e dan fin no

Radio Connect R & GO s R a s / l G / R c s n RR si et t n e s e dan fin no Radio Connect R & GO Svenska... Danske... Suomalainen... Norsk... S DK FIN NOR 1 Innehåll Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Detaljer

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer