Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge"

Transkript

1 Helse Sør- Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge CIO- forum 28. mai 2014 AlIhild Stokke, Spesialrådgiver IKT

2 Innhold: Bakteppe og u+ordringer Verdine1verk og Standardisering De ulike arenaer og forum i Norge Suksesskriterier for å ta arenaer i bruk 2

3 Hvorfor er vi her? Behov for kompetanse på et område/tema Behov for å diskutere med en kollega / konkurrent/ samarbeidspartner Ønske om inspirasjon til videre dyst Ønske om å være informert En faglig, profesjonell og sosial arena eller et nettverk

4 U:ordringer og kompetansebehov i Helse Sør- Øst

5 Samfunnsmessige og IKT- relaterte forhold u:ordrer dagens helsetjeneste Medisinske og samfunnsmessige utfordringer: Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser Økte behandlingsmuligheter Knapp tilgang på arbeidskraft IKT- utfordringer: Infrastrukturen er mangfoldig og aldrende Ansatte forventer bedre IKT- systemer Behovet for å dele informasjon dekkes ikke Samlet sett: Dagens situasjon utfordrer pasientsikkerheten og påvirker omdømme og tillit Det er store muligheter for å styrke både pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet

6 Helse Sør- Østs strategiske plan ( ) oppsummeres i et løj for kvalitet og pasientsikkerhet Helse Sør- Øst har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal sikre fornying, standardisering og regionale teknologiske løsninger: «Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet» I løpet av en Mireårsperiode skal det investeres rundt 6 milliarder kroner. 6 Nær mennesker er involvert - fra helseforetakene,

7 Digital fornying skal styrke kvalitet og pasientsikkerhet gjennom fem hovedmål Styrket pasientsikkerhet Forenklede arbeidsruqner og bedre arbeidsdag Økt kvalitet i behandlingen Pasienten Bedret samhandling Mer effekqve tjenester Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet 7

8 Digital fornying omfauer seks strategiske IKT- programmer Pasienter og pårørende Samarbeidspartnere Helsepersonell Virksomhetene Pasientsikkerhet Kvalitet Effektivitet Samhandling Kommunikasjon Regional Regional klinisk dokumentasjo n asjon Laboratorie- datasystem Radiologi Digital samhandling Virksomhets- styring Infrastrukturmodernisering Kliniske programmer 8

9 Digital fornying involverer mange mennesker både interne og eksterne ressurser Helse Sør- Øst RHF Ca. 20 personer involvert: Økt ledessemessig kapasitet og kompetanse Økt gjennomføringskraft Sykehuspartner Ca. 300 personer involvert: Program- og prosjektledelse Prosjektressurser Utvikling og drift av løsninger Leverandører Ca. 100 personer involvert: Kompetanse Ressurser Entrepriser Helseforetakene Ca personer involvert Ledelse Stor mobilisering og kompetanseøkning Mottaksprosjekter

10 Nasjonale innsatsområder de neste årene Tryggere tjenester, enklere hverdag Meldingsutbredelse eresept Kjernejournal Helsenorge.no Helseregistre Elektroniske pasientjournaler Velferds- og omsorgsteknologi Standardisering og sertiiisering Personvern og Informasjonssikkerhet Samhandlingsarkitektur / Felleskomponenter Sikkert helsenett

11 Fire samvirkende megakrejer som driver tjenesteinnovasjon fremover Mobil Cloud Krefter Informasjon Sosiale Media

12 Visjon IKT inn mot 2020 Verdi- og forsyningskjedene er fullt ut digitalisert. Sykehusene lever på digital tid, og informasjon er den viktigste ressursen. Framgang vil komme av evnen til å gripe øyeblikkets muligheter. IKT får fem kjerneoppgaver: 1. Sørge for en digital teknologiarkitektur 2. Sørge for en felles informasjonsarkitektur for hele bedrifen 3. Mestre kybersikkerhet og - risiko 4. Etablere IT som industrialisert infrastruktur i økosystemet, i og utenfor egen organisasjon 5. Sørge for at ledelsen enes om felles digital lederskap Kilde: fritt fra P Sondergård Gartner symposium 2013

13 Hvordan kommer vi dit med de ressursene vi har?

14 VerdineUverk og verdien av neuverk

15 Verdikonfigurasjoner viser hvordan de vikqgste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens interessenter Verdikjede Verdiverksted Verdinettverk

16

17 Dataforeningen er et verdineuverk! Primæraktivitet Fokus Suksesskriterier Medlemsmasse Formidling av tjenester Infrastruktur Side # 17 Rekkevidde: Økt «gjennomslags- kraft» i hvert segment Dybde: Styrke relasjoner med og mellom eksisterende medlemmer Bredde: Finne nye grupperinger Fysiske og virtuelle arenaer Fokus på å støtte relasjoner i nettverk Nettverket er «Produktet» og møteplasser der «transaksjoner» skjer Utvikle og drifte infrastruktur for formidling av tjenester Attraktive verdiforslag for hver medlemsgruppe Effektiv «segmentering» basert på relasjon og rolle «Tilbud» må møte et behov hos medlemmene Arrangementer er aktiviteter i en relasjon med utbytter Medlemsdrevet Enkelt og selvbetjent Strategi for DND

18 Ulike forum og arenaer i Norge innenfor Helse og IKT

19 Konferanser Helse og IT 2014

20 Ulike arenaer på tvers av sektoren

21 Norsk Helse IT- NorHIT Et åpent og uavhengig forum. Medlemmer fra helseforetak, akademia, sentralforvaltningen og IT bransjen. Jobber for å øke forståelsen for IT i helsesektoren gjennom årlige nasjonale konferanser, bidrag til nordiske og internasjonale konferanser, nettverksmøter og workshops. Er en instans brukere, helsetjenesten, myndigheter og forvaltningsorganer lytter til i spørsmål relatert til IT i helsesektoren. Styrker nasjonalt og internasjonalt samarbeid og synlighet, blant annet gjennom European Federation for Medical Informatics (EFMI) og International Medical Informatics Association (IMIA).

22 Andre neuverksgrupper

23 Hvordan kommer vi dit med de ressursene vi har?

24 Kompetanseheving via DND Rimelig og fleksibel kompetanseheving for individ og virksomhet 180 aksviteter i året fordelt på seminarer, kurs og ne1verksmøter Mange fagområder med spennende og dyksge fagpersoner Kurs i Prosjektledelse, tessng, presentasjonsteknikk, virksomhetsarkitektur, Teamutvikling, Workshopledelse og mye mer Vurder din IT- kompetanse via DND: e- CF er et rammeverk bestående av 23 IT- stillingstitler/- promiler. Ved å vurdere din kompetanse i henhold til et etablert rammeverk oppnår du en bevisstgjøring av dine styrker og svakheter.

25 Suksesskriterier for å ta neuverk og arenaer i bruk

26 Ulike posiqve effekter av neuverk og arenaer Virksomheten kan selv være med på å forme tema og dagsorden på nasjonale konferanser mv. igjennom deltagelse i nettverksgrupper Ulike problemstillinger kan belyses og diskuteres i en nøytral og uhildet setting Virksomheten får et mikrofonstativ til sine ideer og for sine ansatte Medarbeidere og ledere Minner Inspirasjonskilder Kompetanseheving Motivasjon Informasjon

27 Ulike interessenter har ulike agenda Forskere kan Minne et sted å hente data og Minne forsknings- objekt Saksbehandlere kan få input til høringer og rapporter Ulike fagarbeidere (prosjektleder, programmere, arkitekter, HF- konsulenter, informasjonsmedarbeidere og rådgivere) Minner faglig informasjon igjennom medlemsmøter mv Leder Minner ledernettverk for drøfting og informasjon om metode og gjennomføring Det kreves en åpenhet og tillitt til egne ansatte!

28 NeUverking er både oppbyggelig og hyggelig!

29 Takk for oppmerksomheten! Nyhetsbrev og sosiale medier:

30 Fokusgrupper i NorHIT Arkitektur IT-styring Klinisk anvendelse Kompetanse Samhandling Standarder Mobile helsesensorer Telemedisin Ved å engasjere seg i dette arbeidet vil man kunne være med å sette egne interesseområder på dagorden og jobbe i et nasjonalt nettverk.

31 Forståelse for et problem Søke diagnose hva feiler det pasienten Innsamling av historiske data Undersøke Kanalisere til rett lege/sykehus - henvisning Endre pasientjournal Evaluering av gjennomføring Tidsbruk og kostnadskontroll Overvåking og kvalitetssikring av behandlingslinjen - testing Informere pasient og pårørende Status for oppnådd resultat Registrer i pasientjournal Diagnose/Behandling Vurdere tidligere pasientens journal Minne medisinering og informasjon om behandlingsmåter Undersøke pasient Tester og prøver Finne mulig behandling Registrer i pasientjournal Gjennomføring av behandling Behandling Samarbeid i behandlingsteam Samarbeid/informasjon med/ til pasient og pårørende Registrere i journal Registrere timer Sykehus som Verdiverksted Valg av behandlingsform Epikrise (kriterier for valg) Anvendelse av kriterier Pasientens egne vurderinger Utvikle og forene kompetanse Utvikling av infrastruktur Personlautvikling Teknologiutvikling Innkjøp og anskaffelser

32

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn?

Integrasjonsdagene Digital fornyelse i pasientens tegn? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Integrasjonsdagene Digital fornyelse i

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer