Utvikling i holdninger til barnevernet Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling i holdninger til barnevernet 2003-2006. Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet"

Transkript

1 Utvikling i holdninger til barnevernet Gjennomført for Barne, - Ungdoms,- og Familiedirektoratet Rapport fra MMI v/wenche Berntsen Mars 06

2 Bakgrunn, formål og metode Som et ledd i kommunikasjonsstrategien for har Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) de siste par årene gjennomført et større antall kurs blant ansatte i det kommunale og det statlige barnevernet. Kursene har blant annet gått ut på å gi de ansatte trening i presentasjonsteknikk og mediehåndtering. Ønsket er å kvalifisere de ansatte til å praktisere større åpenhet i forhold til omgivelsene når det gjelder å informere om barnevernet og dets virksomhet. Forhåpentligvis kan dette i siste instans bidra til å forme befolkningens holdinger til barnevernet. Nå ønsker Bufetat å undersøke om det har skjedd endringer i nordmenns av barnevernet de siste tre årene. Problemstillingen undersøkes ved hjelp av data fra MMIs undersøkelse Norsk Monitor 03/04 og 05/06. Side 2

3 Bakgrunn, formål og metode I Norsk Monitor blir holdninger til barnevernet målt ved hjelp av et spørsmål der folks skal angi hvor godt eller dårlig de har av ulike firmaer, selskaper og organisasjoner deriblant barnevernet. De angir sitt langs følgende svarskala: - Meget godt - Ganske godt - Verken godt eller dårlig - Litt dårlig - Meget dårlig Ved tolkningen av resultatene er andelen som har et godt av barnevernet forstått som de som har et meget + ganske godt. De som har et dårlig er forstått som de som har et litt + meget dårlig av barnevernet. Side 3

4 Det er delte meninger om barnevernet her til lands, og de negative holdningene er noe mer utbredt (%) enn de positive (%) Nordmenns av barnevernet i Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Litt dårlig Meget dårlig Vet ikke/kjenner Side 4

5 Positive holdningsendringer fra 03 til 06. Endringene er ikke så store, men de er signifikante. Andelen som har et dårlig har falt med prosentpoeng. Andelen som har et godt har økt med 5 prosentpoeng, og det er en tilsvarende økning i andelen har et nøytralt (verken godt eller dårlig ) av barnevernet Nordmenns av barnevernet i 03 versus 06 Godt 27 Verken godt eller dårlig Dårlig 12 Vet ikke/kjenner Side 5

6 Andelen som har et godt av barnevernet er større blant kvinner enn blant menn. Menn forholder seg i større grad nøytralt Holdninger til barnevernet blant menn og kvinner i 06 Godt Verken godt eller dårlig Dårlig 15 Vet ikke/kjenner Total Menn Kvinner Side 6

7 Økningen i andelen med godt er større blant kvinner enn blant menn. Økningen i andelen med godt signifikant både blant kvinner og menn. Utvikling i kvinners holdning til barnevernet Utvikling i menns holdning til barnevernet Godt Godt 15 Verken godt eller dårlig Verken godt eller dårlig 35 Dårlig 44 Dårlig 44 Vet ikke/kjenner Vet ikke/kjenner Side 7

8 Andelen som har et godt er klart lavere blant folk over 60 år enn blant folk som er yngre Det betyr ikke at de eldste har et dårlig av barnevernet, men heller at de ikke vet/ikke kjenner til saksområdet Holdninger til barnevernet i ulike aldersgrupper i Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Vet ikke/kjenner Total år år år 60 år + Side 8

9 Det er størst økning i andelen med godt blant folk i alderen år. Andelen med dårlig har gått mest tilbake i den eldste aldersgruppen. Blant de eldste er det flere som har fått et nøytralt av barnevernet (fra 21% i 03 til % i 06. Utvikling i andelen med GODT INNTRYKK i ulike aldersgrupper Utvikling i andelen med DÅRLIG INNTRYKK i ulike aldersgrupper år år år år år år år år + 49 Side 9

10 Det er ingen signifikante forskjeller landsdelene i mellom når det gjelder av barnevernet Holdninger til barnevernet innen ulike landsdeler i Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Vet ikke/kjenner Total Oslo Øvrig Østl Vestl Møre&Roms/Trønd Nord-Norge Side 10

11 Andelen med godt har økt omtrent like mye i samtlige landsdeler. Over alt i landet har det også blitt klart færre med dårlig, mest tydelig i Oslo. Utvikling i andelen med GODT INNTRYKK i ulike landsdeler Utvikling i andelen med DÅRLIG INNTRYKK i ulike landsdeler Oslo Øvrig Østl Vestl Møre&Roms/Trønd Nord-Norge Møre&Roms/Trønd Nord-Norge Oslo Øvrig Østl Vestl Side 11

12 Folk med universitets- / høgskoleutdannelse er mer positive til barnevernet enn folk med annen utdanning Holdinger til barnevernet på ulike utdanningsnivå i Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Vet ikke/kjenner Total Folkeskole Ungd/realsk Vid.g. skole Univ/Høgsk Side 12

13 Andelen positive har økt signifikant på alle utdanningsnivå, unntatt det laveste. Størst reduksjon i andelen negative (19 prosentpoeng) finner vi blant de som har utdanning på ungd./realskole-nivå. Utvikling i andelen med GODT INNTRYKK etter utdanningsnivå Utvikling i andelen med DÅRLIG INNTRYKK etter utdanningsnivå Folkeskole Folkeskole 35 Ungd/Realsk Ungd/Realsk Vid.g. skole Vid.g. skole 45 Univ/Høgsk 27 Univ/Høgsk 42 Side

14 Spurte i husstander med hjemmeværende barn er noe mer positive til barnevernet enn spurte i husstander uten barn Holdninger til barnevernet i husstander med og uten barn i Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Vet ikke/kjenner Total Barn i husstanden Ikke barn i husstanden Side 14

15 Andelen positive har økt signifikant i begge typer husstander. Reduksjonen i andelen negative er litt større i husstander uten hjemmeværende barn enn i husstander med hjemmeværende barn. Utvikling i andelen med GODT INNTRYKK i husstander med og uten barn Utvikling i andelen med DÅRLIG INNTRYKK i husstander med og uten barn Husstander med barn Husstander med barn 42 Husstander uten barn Husstander uten barn 45 Side 15

16 Holdningen til barnevernet er den samme enten man bor i en by, på et tettsted eller på landet Holdninger til barnevernet i byer, tettsteder og på landet i Godt Verken godt eller dårlig Dårlig 15 Vet ikke/kjenner Total By Tettsted Land Side 16

17 Det er signifikante endringer i positiv retning både i byer, på tettsteder og på landet. Størst reduksjon i andelen negative (17 prosentpoeng) finner vi blant folk som bor på tettsteder Utvikling i andelen med GODT INNTRYKK i byer, tettsteder og på landet Utvikling i andelen med DÅRLIG INNTRYKK i byer, tettster og på landet By By 44 Tettsted Tettsted Land 17 Land 41 Side 17

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Det er da de unge etablerer seg

Det er da de unge etablerer seg Høykonjunktur på boligmarkedet: Det er da de unge etablerer seg Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer