Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO. Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO. Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013"

Transkript

1 Kompetanseheving / profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved UiO Regional innkjøpskonferanse 4. desember 2013

2 Universitetet i Oslo i tall Rundt studenter Rundt ansatte (årsverk) Består av 8 fakultet og 3 museer 6,6 milliarder kr i bevilgning og prosjektinntekter per år. Anskaffelser for ca. 1,8 milliarder kr pr år

3 Bakgrunn for kompetanse- og opplæringsplan for innkjøpere ved UiO Kompetanse- og opplæringsplan ble først etablert i 2009 Planen ble knyttet opp mot UiOs kompetansepolitikk for hele universitetet Bakteppet: Riksrevisjonens merknader om svakheter ved UiOs innkjøpskompetanse Ulovlige direkteanskaffelser Manglende sporbarhet Uklare roller, mange med «innkjøperhatt» Desentralisert organisasjonsmodell (innkjøpere på alle enheter gjorde alle typer innkjøp uavhengig av terskelverdi)

4 Eksempler på førende dokumenter for kompetanseplanen UiOs anskaffelsesstrategi «Slik jobber vi i Innkjøpsfunksjonen» Beskrivelse av hoved- og delprosesser, samt aktiviteter i Innkjøpsseksjonen/-funksjonen Rolle- og kompetansebeskrivelse Beskrivelse av rollene i innkjøpsfunksjonen ved UiO

5 4 hovedgrupper av kurs Teknisk kompetanse (våre systemer) Juridisk kompetanse (Lov om offentlige anskaffelser, FOA, KOFA avgjørelser og rettspraksis) Funksjonell kompetanse (interne retningslinjer, rutiner og prosesser, maler, sjekklister, forhandlingsteknikk) Grunnkompetanse (etikk og holdninger, offentlig saksbehandling, språk, presentasjonsteknikk)

6 5 mål for kompetansehevingen 1. Etablere høyest mulig kunnskapsnivå for å møte hverdagen innenfor universitetets totale anskaffelsesbehov 2. Følge opp den enkelte medarbeider kontinuerlig og sikre individuell kompetanseutvikling gjennom hensiktsmessige kurs og andre kompetansehevende tiltak

7 5 mål forts. 3. Sikre overføring av kunnskap mellom medarbeidere, miljøer og nivåer ved å skape interne og eksterne nettverk innenfor fagområdet 4. Bygge opp et faglig sterkt innkjøpsmiljø og være bidragsyter i sektoren på området 5. Skape et velfungerende innkjøpsmiljø for UiO

8 Etablering av ulike læringsarenaer Egentrening eller Learning by doing Nettverk og forum for erfaringsutveksling E-læring (gjelder system) Konferanser, seminarer og lignende Kurs (interne og eksterne)

9 Etablering av en ny rolle: Opplæringsansvarlig Formål: Sikre at medarbeiderne i Innkjøpsfunksjonen har den kompetanse som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver ved å utarbeide og følge opp kompetansehevende tiltak

10 Elektronisk bestillingssystem Anskaffelse av elektronisk bestillingssystem i (Basware PM) Bredt nedslagsfelt ved utrulling: «Alle» som drev med innkjøp fikk en rolle i systemet (som rekvirent eller innkjøper ) Etter hvert målrettet profesjonaliserings- og sentraliseringsarbeid av innkjøpsfunksjonen ved 3 utvalgte enheter

11 Piloter for profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen 3 utvalgte enheter fungerte som pilotenheter og er i dag fortsatt organisert på denne måten: Kun 3-7 rekvirenter på enhetene Minimum 50% av stillingen som rekvirent Server alle ansatte på enheten etter innmelding av behov fra behovshaverne Oppretter anmodning i bestillingssystemet Kvalitetssikrer kontostreng, leverandørinformasjon m.m. 2 personer i 100% stilling som innkjøpskonsulenter i Innkjøpsseksjonen sentralt Server pilotenhetene Kvalitetssikrer anmodning og sender bestilling til leverandør

12 Ved pilotenhetene er det altså ingen innkjøpere Innkjøpskonsulentene sentralt sender bestillinger til leverandør ved dag til dag-kjøp Anskaffelsesrådgiverne sentralt utfører anskaffelser over på vegne av enhetene

13 Status UiOs innkjøpsfunksjon i dag Flere enheter ved UiO har etter hvert profesjonalisert og sentralisert sin innkjøpsfunksjon Vi skiller mellom innkjøpere for større anskaffelser og innkjøpere for dag til dag-kjøp

14 Organisering Alle anskaffelser håndteres av enheten, men rammeavtaler håndteres av innkjøpsseksjonen, med unntak av TA EA MATNAT Roller på enhet: Behovshaver Rekvirent Innkjøper Ansk.rådgiver Alle anskaffelser mellom og håndteres av enhetens innkjøpsmiljø MEDISIN OD Roller på enhet: Behovshaver Rekvirent Innkjøper Alle anskaffelser over kr håndteres av Innkjøpsseksjonen, inklusiv rammeavtaler Innkjøpsseksjonen Innkjøpskonsulent Anskaffelserådgiver Alle anskaffelser over kr håndteres av Innkjøpsseksjonen HF SV SV TF JUS JUS Roller på enhet: Behovshaver Rekvirent KHM NHM UV SA

15 Status profesjonalisering UiOs innkjøpsfunksjon har vært gjennom en enorm kompetanseheving Flere har innkjøp som hovedoppgave Områder hvor vi ser behov for kompetanseheving framover er: Prosessforståelse (fra behov til betaling) Kvalitet i bestillingssystemet Rollebasert opplæring Spesialisering innen kontraktsoppfølging

16 Opplæringsprosjekt igangsatt våren 2013 Rollebasert opplæring Inkluderer alle roller i hele økonomi- og innkjøpsfunksjonen Etablering av serviceerklæring for å tydeliggjøre ansvar og forventninger knyttet til opplæring

17 Prinsipper for anskaffelser Visjon: «UiOs anskaffelser skal kjennetegnes ved etterrettelighet, verdiskapning og profesjonalitet» Forenkling (prosessgevinst) Ensartet gjennomføring av konkurranser (profesjonalisering) Elektronisk gjennomføring av hele «B2B» prosessen

18 Innføring av Konkurransegjennomføringsverktøy/ Kontraktsadministrasjonsverkttøy Elektronisk anbudsprosess for alle kjøp over Kontraktoppfølging Innenfor rammer gitt av LOA / FOA Fremdriftsplan, også for forvaltningsfasen med varsling Produksjon av dokumentasjon Protokoll genereres underveis i prosessen Elektronisk innlevering av tilbud Evaluering av tilbud i systemet Leverandørportal og kommunikasjon gjennom denne Enhetlig gjennomføring Gir grunnlag for bedre ressursplanlegging

19 Hvordan påvirker vårt kompetansehevingsarbeid leverandørene og brukerne av våre avtaler? For leverandørene: Mer transparente prosesser Tilbud leveres elektronisk Bedre og tydeligere dialog som følge av økt bevissthet blant innkjøperne Større krav til samhandling generelt, mer krevende innkjøpere Tettere oppfølging krever tid og ressurser For brukerne: Tydeligere roller og ansvar Våre brukere forventer: gode kataloger og oppdatert priser at avtalekrav knyttet til samhandling, fakturering etc blir etterlevd oppdatering ved endringer god tilgang på support

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Handlingsprogram BTV Innkjøp

Handlingsprogram BTV Innkjøp Handlingsprogram BTV Innkjøp 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Vedtatt av Innkjøpsrådet Side 1 av 8 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Det er utarbeidet et strategidokument for BTV Innkjøp. Handlingsplanen skal

Detaljer

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess «Premiss kommer fra det latinske ordet praemisus (pre- - mittere), som betyr å plassere foran» Jacob M Landsvik En grunnleggende premiss

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp BTV Innkjøp BTV Innkjøp april 2013 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Generelt...4 1.2 Ressursinnsats...4 2. RAMMEAVTALER...5 2.1 Rammeavtaler...5 2.2 Rammeavtalestrategi...7 2.3 Enkeltanskaffelser...8 3. INFORMASJON

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014 UTKAST 1.0 Strategisk mål...2 1.1 Delmål...2 2.0 Innledning...2 2.1 Kompetansebygging fram til i dag...2 3.0 Mål og tiltak for kompetansestrategien 2011-2014...3 3.1 Sikre at rett kompetanse brukes på

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer