Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual"

Transkript

1 BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

2 NO_BC-00A NO_BC-00A BC00A_BC_manual_NO Page 0 BC00A_BC_manual_NO Page 0 Takk for at du har kjøpt vår BC-00 babymonitor. Apparatet ditt har blitt produsert og kontrollert under strengest mulig kvalitetskontroller for å garantere at hver monitor forlater fabrikken i perfekt stand. Hvis du mot formodning skulle oppdage defekter eller ha et problem med apparatet, vennligst ta kontakt med forhandleren din, eller med vår avdeling eller servicesenter. INSTILLING AV KANALER OG DIGITALE KODER Vennligst les denne bruksanvisningen grundig for å oppnå maksimal ytelse & levetid for enheten. Egenskaper - Fungerer i 6MHz-radiusen med ypperlig mottakskvalitet. - ÅTTE valgbare digitale koder gyr høy grad av immunitet mot interferens. - TO valgbare driftskanaler gir deg ytterligere beskyttelse mot interferens. - Lydmessig og visuelt varsel for utenfor-rekkevidde på mottaker. - LED nivåmåler på mottaker - Varsel om lavt batteri på både sender og mottaker - Justerbar mikrofonfølsomhet på sender - Vibrasjonsvarsel på mottaker ved mottak av signal ADVARSEL Babymonitoren BC-00 er ikke å anse som medisinsk utstyr. Premature babyer eller babyer som anses for å være i risikosonen bør være under oppsyn av lege eller helsepersonell. Direkte overvårking av babyen med jevne mellomrom, utført av en ansvarlig voksen, anbefales på det sterkeste i tillegg til bruken av BC-00. Sender & mottaker Trykk batteridekselet ned og gli det åpent i den retningen som er vist på tegningen. Ved hjelp av en spiss gjenstand velger du en av de to innstillingene for dipbryteren (posisjon 1), slik stiller du inn kanalen. På samme måte velger du en av de åtte innstillingene for de tre dipbryterne (posisjon, og ), silk stiller du inn den digitale koden. Pass på at innstillingen og nummersekvensen er lik på både sender og mottaker. Instilling av kanal CH1 CH Innstilling av digital kode N.B. Hvis du fremdeles opplever interferens under bruk, må du enten bytte til en annen kanal eller endre innstillingen på de tre dip-bryterne til en ny kombinasjon. Pass alltid på at du har de samme innstillingene på både sender og mottaker.

3 NO_BC-00A NO_BC-00A BC00A_BC_manual_NO Page 0 BC00A_BC_manual_NO Page 0 STRØMFORSYNING LAYOUT KONTROLLER Sender & mottaker 1 1. Bruk med oppladbare batterier Trykk batteridekselet ned og la det gli det åpent i den retningen som er vist på tegningen. Sett inn tre AAA (UM-) alkaliske batterier i batterirommet. Pass på polariteten. N.B. For best ytelse må du ikke blande gamle og nye batterier, eller alkaliske og oppladbare batterier. SENDER 6 1 MOTTAKER 1 1 LADESTAND. Bruk fra strømnettet ved hjelp av intelligent hurtiglader Koble utgangspluggen på den medfølgende 6V kabelen til DC-støpsel på hurtigladeren, pass på at polariteten er korrekt. Plasser den avslåtte enheten i hurtigladeren. Ladeindikatoren tennes med rødt lys. Juster plasseringen av enheten hvis indikatoren ikke antennes. Når batteriet er fulladet (det tar vanligvis rundt timer), vil indikator lyse med fast grønt lys. Nå kan du slå på foreldreenheten for bruk. Du kan enten ta den ut eller fortsette å ha den plassert i hurtigladeren, dette vil ikke føre til noen skade på batteriet. I det siste tilfellet vil hurtigladeren automatisk begynne å lade opp batteriet igjen etter hvert som batteriet brukes opp og spenningen faller til et visst nivå. Merknad: Før du bruker mottakeren for første gang må du lade opp Ni-mHbatteriet med hurtigladeren i minst fire timer. Pass på at du slår av enheten før lading. FORSIKTIG: PASS PÅ ATT BATTERIET I ENHETEN ER AV OPPLADBART TYPE FØR DU PLASSERER DET I HURTIGLADEREN, ELLERS VIL DET KUNNE EKSPLODERE. PASS PÅ AT DET OPPLADBARE BATTERIET ER INSTALLERT I ENHETEN FØR DU PLASSER DEN I HURTIGLADEREN, ELLERS VIL IKKE ENHETEN VIRKE KORREKT Nattlys Justeringstast for mikrofonfølsomhet, opp-tast Senderindikator Mikrofon Kontrolltast for nattlys og VOX Av/på-tast og nattlysbryter Enhet på/indikator for lavt batteri Justeringstast for mikrofonfølsomhet, ned-tast Visuell nivåmåler / Utenfor rekkevidde-indikator Volum ned-tast Vibrasjonstast Høyttaler Volum opp-tast Av/på-tast og vibrasjonsbryter Ladekontakter Ladepinner DC-støpsel Ladeindikator Dip-brytere for digital kode Dip-bryter for kanal

4 NO_BC-00A NO_BC-00A BC00A_BC_manual_NO Page 06 BC00A_BC_manual_NO Page 0 BRUK SENDER 1. Still inn av/på-tasten 6 til posisjonen ON for å slå på enheten. Indikatoren vil antennes med et fast grønt lys.. Plasser senderen omtrent 1 m fra barnesengen med mikrofonen rettet mot babyen.. Juster mikrofonfølsomheten ved hjelp av justeringstaten & slik at enheten settes til å sende hver gang mikrofonen fanger opp en lyd i det lydnivået du ønsker. Senderindikatoren blinker hver gang du trykker på denne tasten, flere blink betyr at mikrofonen er mer følsom for lyd (maksimum er blink og minimum er 1 blink). Trykk på for å øke og for å redusere mikrofonfølsomheten.. Når enheten er i sendermodus, vil senderindikatoren lyse rødt. Senderen går tilbake til standby-modus noen sekunder etter at mikrofonen ikke lenger fanger opp noen lyd, og senderindikatoren slås av.. Siden denne babymonitoren er utstyrt med en varselfunksjon for mottaker utenfor rekkevidde, vil senderen sende et signal til mottakeren med jevne mellomrom, selv når mikrofonen ikke fanger opp noen lyd. Senderindikatoren blinker tilsvarende. 6. Nattlyset 1 kan stilles permanent inn på ON ved å flytte Av/på-bryteren 6 til posisjon. Nattlyset kan også stilles inn på VOX (stemmeaktivert) ved å trykke kort på VOX-tasten. I VOX-modus vil nattlyset slås på så snart mikrofonen fanger opp en lyd og automatisk slås av noen få sekunder etter at mikrofonen ikke lenger fanger opp noen lyd. Å trykke kort på tasten for nattlys og VOX-kontroll vil føre til at nattlyset veksler mellom permanent ON og VOX.. Batteristatusen vises ved hjelp av indikatoren for eneht på og for lavt batteri. Når batteriet begynner å bli oppbrukt, vil indikatoren for lavt batteri begynne å blinke. Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren. MOTTAKER 1. Still inn av/på-bryteren 1 til posisjonen ON for å slå enheten på. Indikatoren vil antennes med et fast grønt lys.. Plasser mottakeren i fornuftig avstand fra senderen for å unngå feedback. For nær avstand vil gi en skrapende lyd i i høytaleren 1.. Når enheten mottar et signal fra senderen vil LED-ene in nivåmåleren lyse opp. Jo høyere babyens stemme er, jo flere LED tennes. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene foretrekker å skru ned høyttalervolumet for å holde det stille rundt seg.. Høytalervolumet kan justeres ved hjelp av tastene for volum opp/ned 1 &. Hvert trykk på disse tastene vil gi en pipelyd hvis styrke tilsvarer det lydvolumet du vil høre fra høytaleren 1. Ved å trykke kontinuerlig på volum ned-tasten helt til du ikke lenger hører noen pipelyd, vil høyttaleren stenges av helt.. Denne enheten er utstyrt med et vibrasjonsvarsel. Still inn Av/på-bryteren 1 til posisjonen, og vibrasjonsikonet vil vises. Når den mottatte babystemmen er høy nok vil vibrasjonen sette i gang. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene holder på med noe som bråker veldig, (f. eks. støvsuging). For å spare batteriet anbefaler vi at du ikke bruker vibrasjonsvarselet for ofte. 6. Når mottakeren er utenfor senderens kommunikasjonsradius i over minutter, vil det utløses en utenfor-rekkevidde-alarm samtidig med at LED nivåmåleren begynner å blinke for å varsle foreldrene. Alarmen stanser først når mottakeren kommer tilbake innenfor senderens kommunikasjonsradius igjen. N.B. Denne alarmen vil også høres hvis senderen slås av, det er slutt på batteriene, eller strømmen brytes, eller hvis innstillingene for kanal/digital kode er forskjellig på senderen og mottakeren.. Statusen til det oppladbare batteriet vises ved hjelp av indikatoren. Når batterispenningen faller under et bestemt nivå, begynneren indikatoren å blinke og en alarm utløses for å minne foreldrene om at de må lade opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren.. Både senderen kan bæres i stroppen som festes lik som vist på tegningen. 6

5 NO_BC-00A NO_BC-00A BC00A_BC_manual_NO Page 0 BC00A_BC_manual_NO Page 0 FORHOLDSREGLER FEILSØKINGSGUIDE Bruk kun medfølgende vekselstrømsadaptere, bruk av andre adaptere vil kunne medføre skade på BC-00 babymonitoren. Når du ikke bruker monitoren over lengre tid, ta ut alle batteriene fra sender og mottaker for å unngå skader som følge av batterilekkasje. Koble fra vekselstrømsadapteren fra stikkontakten når monitoren ikke skal brukes. BC-00 virker best i temperaturer mellom - C till +0 C. Ikke utsett monitoren for sterkt sollys over lengre tid og ikke la den være i nærheten av en varmekilde eller i fuktig eller svært støvete miljø. Ikke åpne dekselet, det er ingen deler du behøver på innsiden. Problem Mulige årsaker Løsning Senderen sender ikke Senderen er alltid på Utenfor-rekkeviddealarm alltid på - For lav mikrofonfølsomhet - Batteriet er tomt - For høy mikrofonfølsomhet - Innstilling for kanal- eller digitalkode er forskjellig på sender og mottaker - Juster mikrofonfølsomheten høyere ved hjelp av opp/ned-tasten & - Lad opp batteriet ved hjelp av laderen - Juster mikrofonfølsomhet lavere ved hjelp av opp/nedtasten & slik at senderen blir stemmeaktivert. - Still inn samme kanal- og digitalkode på sender og mottaker STANDARDTILBEHØR - Senderens batteri er tomt - Lad opp batteriet med laderen a. 6V vekselstrømskabel x b. Hurtiglader x c. Senderenhet x 1 d. Mottakerenhet x 1 e. Oppladbart Ni-mH batteri x 6 f. Stropp x g. Bruksanvisning x 1 a b Varsel om lavt batteri alltid på Kort batteritid - Avstanden mellom sender og mottaker overstiger operasjonsradiusen - Slutt på batteriet - Det er ikke noe batteri i enheten - Det oppladbare batteriet er skadet - Nattlyset er alltid skrudd på - Plasser sender og mottaker nærmere hverandre - Lad opp batteriet ved hjelp av laderen. - Skift ut batteriet - Slå av nattlyset eller still inn VOX-modus - Vibrasjonsvarselet er på - Slå av vibrasjonsvarselet Mye statisk støy og interferens - Senderen er plassert i nærheten av andre elektriske apparater - Flytt de elektriske apparatene eller plasser senderen borte fra alle interferenskilder, eller bytt til en annen kanal For kort kommunikasjonsradius - Mange stålstrukturer mellom sender og mottaker - Flytt senderen eller mottakeren c d e f g - Tomt senderbatteri - Lad opp batteriet ved hjelp av laderen

6 DK_BC-00A DK_BC-00A BC00A_BC_manual_DK Page BC00A_BC_manual_DK Page Tak for at du har valgt vores BC-00 babymonitor. Din enhed er blevet fremstillet og testet under den højeste kvalitetskontrol, for at sikre at hver enkelt monitor forlader fabrikken i perfekt stand. Skulle der mod forventning alligevel opstå problemer eller være en defekt, bedes du kontakte din forhandler, vores afdeling eller servicecenter. INDSTILLING AF KANAL OG DIGITALKODER Læs venligst denne instruktionsbog grundigt for at få fuld udbytte af din enhed samt en højst mulig levetid. Egenskaber - Opererer i 6MHz området med en fremragende modtagelses kvalitet. - OTTE digitale koder giver en høj beskyttelse mod interferens. - TO kanaler giver yderligere beskyttelse mod interferens. - Lyd- og lysalarm når modtageren er udenfor rækkevidde. - LED niveaumåler på modtageren. - Advarsel ved lavt batteri på både sender og modtager. - Justerbar mikrofonfølsomhed på senderen. - Vibrationsalarm ved signalmodtagelse på modtageren. ADVARSEL BC-00 babymonitoren bør ikke betragtes som medicinsk udstyr. For tidligt fødte børn eller børn som anses for at være i fare, skal overvåges af læge eller andet uddannet personale. Ved brug af BC-00 skal der samtidigt også være regelmæssigt opsyn med din baby. Sender & Modtager Tryk og skyd batteridækslet i den viste retning. Ved hjælp af en spids genstand, vælg én af de to mulige indstillinger på kontakten (nr. 1), dette vill indstille kanalen. Ligeledes vælges én af de otte indstillinger på de tre kontakter (nr., og ), dette vil indstille digitalkoden. Sørg for at både indstilling og nummersekvens er ens i både sender og modtager. Kanal indstilling Digitalkode indstilling CH CH Bemærk: I tilfæde af gentagen interferens ved brug, skift til anden kanal eller sæt de tre indstillingskontakter i en ny kombination. Sørg for at både sender og modtager altid har samme indstilling.

7 DK_BC-00A DK_BC-00A BC00A_BC_manual_DK Page 1 BC00A_BC_manual_DK Page 1 STRØFORSYNING KONTROLLER Sender & Modtager 1 1. Drift ved genopladeligt batteri Tryk og skyd batteridækslet i den viste retning. Indsæt de medfølgende Ni-mH genopladelige batterier. Sørg for, at batterierne er korrekt placeret SENDER-ENHED MODTAGER-ENHED. Vekselstrømsdrift ved brug af intelligent hurtigoplader Sæt udgangsstikket fra den medfølgende 6V vekselstrømsadapter i jævnstrømsstikket. på hurtigopladeren. Sørg for, at polariteten er korrekt. Når enheden er slukket, placeres den i hurtigopladeren. Opladningsindikatoren vil nu lyse rødt. Hvis opladeindikatoren ikke lyser, juster på enhedens position. Når batteriet er fuldt opladt (det tager normalt omkring timer), vil indikatoren lyse konstant grøn. Now the unit can be switched on for operation.nu kan enheden tændes. Du kan enten tage enheden ud, eller du kan lade den blive i hurtigopladeren. Batteriet vil ikke tage skade. I det sidste tilfæde vil hurtigopladeren automatisk oplade batteriet, når batteriniveauet er nede på et bestemt niveau. Bemærk: Før du bruger enheden første gang, skal Ni-mH-batterier oplades i hurtigopladeren i mindst fire timer. Sørg for at slukke enheden inden opladning. ADVARSEL: BESURE THE BATTERY IN THE RECEIVERUNIT IS RECHARGEABLE TYPE BEFORE PLACING PLACING IT IN THE RAPID CHARGER, OTHERWISE EXPLO- SION MAY RESULT.SØRG FOR AT BATTERIET I MODTAGERENHEDEN ER GENOP- LADELIGT, FØR DU SÆTTER DET I HURTIGOPLADEREN, ELLERS ER DER RISIKO FOR EKSPLOSION. BESURE THE RECHARGEABLE BATTERY IS INSTALLED IN THE RECEIVERUNIT BEFORE PLACING IT IN THE RAPID CHARGER, OTHERWISE THE RECEIVERUNIT WILL NOT OPERATE NORMALLY.SØRG FOR AT DET GENOPLADELIGE BATTERI ER SAT I MODTAGERENHEDEN INDEN DEN SÆTTES I HURTIGOPLADEREN, ELLERS VIL MODTAGEENHEDEN IKKE FUNGERE NORMALT. 1 6 OPLADER STAND 1 Natlys Indstilling af mikrofonfølsomhed med Op-knappen Sende Indikator Mikrofon Natlys VOX kontrol knap Tænd/Sluk og kontakt til natlys Tænd/Lavt batteri indikator Indstilling af mikrofonfølsomhed med Ned-knappen Synlig niveau måler/u denfor rækkevidde indikator Lydstykened-knap Indikator for vibration Højtaler Lydstyrke op-knap Tænd/Sluk og kontakt til vibration Opladningskontakter Opladningskontakben Jævnstrømsstik til adapter Opladningsindikator Indstillingskontakter for digitalkode Indstillingskontakt for kanal 1 1

8 DK_BC-00A DK_BC-00A BC00A_BC_manual_DK Page 1 BC00A_BC_manual_DK Page 1 BETJENING SENDER-ENHED 1. For at tænde enheden, sæt Tæd/Sluk-kontakten 6 på Tænd. Tændt indikatoren vil lyse konstant grøn.. Placer senderen ca. 1 m fra vuggen med mikrofonen rettet mod babyen.. Indstil mikrofonfølsomheden ved hjælp af Op/Ned-knappen & så enheden sender, så snart mikrofonen opfanger en lyd, der ligger på dit ønskede lydniveau. Sende indikatoren vil blinke, hver gang denne knap aktiveres. Jo flere blink, des mere lydfølsom vil mikrofonen være (maksimim er blink og minimum er 1 blink). Tryk for at øge og for at mindske mikrofonfølsomheden.. Så snart enheden sender, vil sende indikatoren lyse rødt. Senderen vil vende tilbage til standby tilstand få sekunder efter, at mikrofonen ikke opfnager flere lyde, og sende indikatoren vil slukke.. Da denne babymonitor er udstyret med en udenfor rækkevidde-alarm, vil senderen regelmæssigt sende et signal til modtageren, oggså når mikrofonen ikke opfanger nogen lyd. Sende indikatoren vil blinke tilsvarende. 6. Natlyset 1 kan være tændt permanent ved at sætte Tænd/Sluk-kontakten 6 på. Natlyset kan også sættes på VOX-tilstand (stemmeaktiveret) ved et kort tryk på VOX kontrol knap. I VOX-tilstand vil natlyset automatisk tændes, når mikrofonen opfanger lyd. Natlyset slukkes få sekunder efter, at mikrofonen ikke opfanger flere lyde. Et kort tryk på natlys VOX kontrol knap vill forårsage at matlyset skifter mellem permanent Tændt og VOX.. Batteriets tilstand angives på Tændt/Lavt batteri indikator. Når batteriet bliver opbrugt, vil Lavt batteri indikator begynde at blinke. Udskift med nyt batteri eller brug den medfølgende vekselstrømsadapter. Genoplad batteriet med hurtigopladeren. MODTAGER-ENHED 1. For at tænde enheden, sæt Tænd/Sluk-kontakten 1 på Tænd. Tændt indikatoren vil lyse konstant grøn.. Anbring modtageren med en rimelig afstand fra senderen for at undgå feedback. For kort aftstand giver en hyletone i højtaleren 1.. Når enheden modtager et signal fra senderen, vil LED er i niveau måleren lyse op. Jo højere lyd barnet laver, des flere LED segmenter vises. Denne funktion er nyttig, hvis forældrene foretrækker at skrue ned for højtalerne for ikke at forstyrre omgivelserne.. Højtalerlydstyrken kan justeres med Op/Ned-knap 1 &. Hver tryk vil afgive en bip-lyd, hvis styrke svarer til lydstyrken der høres fra højtaleren 1. Konstant tryk på Ned-knappen indtil intet bip høres, vil sætte højtaleren i mute-tilstand.. Enheden er udstyret med en vibrationsalarm. Sæt Tænd. Sluk-kontakten 1 i position og vibrator indikatoren vil lyse op. Når babyen afgiver en lyd, der er høj nok, aktiveres vibratoren. Denne funktion er nyttig, når forælderen arbejder i et støjende miljø (f.eks. ved støvsugning). For at spare på batteriet anbefales det, at vibrationsalarmen ikke benyttes ofte. 6. Når modtageren er udenfor senderens rækkevidde i mere end minutter, vil en udenfor rækkevidde-alarm aktiveres, samt LED niveau måleren vil blinke for at advare forældrene. Alarmen vil deaktivere, når modtageren igen er inde for senderens rækkevidde. N.B. Denne alarm vil også høres, hvis senderen slukkes eller hvis den løber tør for batteri, eller strømmen afbrydes, eller hvis indstillingen af kanalen/digitalkoden ikke er ens på sender og modtager.. Det genopladelige batteris tilstand angives med tændt-/batteri lavindikatoren. Når batteriet bruges og kommer under et vist niveau, vil indikatoren begynde at blinke, og en alarm vil kunne høres, så forældrene mindes om, at batteriet skal oplades med hurtigopladeren.. Sendeenheden og modtageenheden kan bæres ved at sætte halsremmen på som vist. 1 1

9 DK_BC-00A DK_BC-00A BC00A_BC_manual_DK Page BC00A_BC_manual_DK Page PRECAUTIONS Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter. Brug af anden adapter kan skade BC-00 babymonitoren. Hvis monitoren ikke skal bruges i en længere periode, bør all batterier fjernes fra både sender og modtager for at undgå skade ved batterilækage. Tag AC-adaptoren ud af vægstikkontakten, når monitoren ikke bruges. BC-00 fungerer bedst indenfor et temperaturspænd på - C til +0 C. Udsæt ikke monitoren for direkte sollys i længere tid, og undgå at placere den i nærheden af varmekilder eller i ekstremt fugtige eller støvede omgivelser. Enheden må ikke åbnes. Enheden indeholder ingen anvendelige dele. STANDARD ACCESSORIES a. 6V Vekselstrømsadapter x b. Hurtigoplader x c. Sender-enhed x 1 d. Modtager-enhed x 1 e. Genopladeligt Ni-mH batteri x 6 f. Halsrem x g. Instruktionsbog x 1 a b Problem Mulige årsager Løsning Senderen sender ikke Senderen sender hele tiden Udenfor rækkevidde-alarmer altid aktiveret Udenfor rækkevidde-alarm aktiveres indimellem Lavt batteri-alarm vises altid FEJLFINDING GUIDE - Mikrofonfølsomheden er for lav - Batteriet er tomt eller vekselstrømsadapter forbindelsen er ikke sat korrekt i - Mikrofonfølsomheden er for høj - Kanal eller digitalkode er indstillet forskelligt i sender og modtager - Senders batteri er tomt - Afstand mellem sender og modtager er for stor - Der er interferens fra andre enheder, som bruger samme kanal - Batteriet er tomt - No battery inside unitintet batteri i enheden - Sæt mikrofonfølsomheden op med Op/Ned-knappen & - Genoplad batteriet med opladeren - Sæt mikrofonfølsomheden ned med Op/Ned-knappen &, så senderen bliver stemmeaktiveret - Indstil samme kanal og digitalkode i både sender og modtager - Genoplad batteriet med opladeren - Anbring sender og modtager tættere på hinanden - Skift over til en anden kanal - Genoplad batteri i opladeren (modtager). Udskift med nyt batteri eller brug vekselstrømsadapteren (senderen) - Indsæt genopladeligt batteri - Genopladeligt batteri er beskadiget - Udskift med nyt batteri Kort batterilevetid - Natlys er konstant tændt - Deaktiver natlys eller skift til VOX-tilstand - Vibrationsalarm er aktiveret - Deaktiver vibrationsalarm c d e f g Meget statisk støj og interferens For kort kommunikationsafstand - Sender er oplaceret i nærheden af andre elektriske apparater - Mange stålkonstruktioner mellem sender og modtager - Flyt de elektriske apparater, flyt senderen væk fra interferenskilden, eller skift til anden kanal - Flyt sender eller modtager - Senderens batteri er tomt - Genoplad batteriet med opladeren

10 SE_BC-00A SE_BC-00A BC00A_BC_manual_SE Page BC00A_BC_manual_SE Page Tack för ditt köp av denna BC-00 baby monitor. Din apparat har tillverkats och kontrollerats enligt den strängast tänkbara kvalitetskontrollen för att se till att varje monitor lämnar fabriken i perfekt skick. Om du mot all förmodan skulle upptäcka defekter eller problem, kontakta din återförsäljare, vår filial eller kundtjänst. STÄLLA IN KANALER OCH DIGITALA KODER Läs denna bruksanvisning noga för att uppnå apparatens maximala prestanda och öka dess livslängd. Egenskaper - Den fungerar i omfånget 6MHz med en utmärkt mottagningskvalitet. - ÅTTA valbara digitala koder ger en hög immunitetsgrad mot störningar. - TVÅ användningskanaler ger dig ytter ligare skydd mot störningar. - Akustisk och visuell varning när mottagaren befinner sig utanför mottagningsområdet. - LED-nivåmätare på mottagaren. - Varning för urladdat batteri på sändare och mottagare. - Inställbar mikrofonkänslighet på sändaren. - Vibrationsvarning på mottagaren vid signalmottagning. VARNING BC-00 Baby monitor ska inte betraktas som en medicinsk anordning. Prematura spädbarn eller barn som anses vara utsatta för risker ska bevakas av läkare eller sjukvårdspersonal. Vi rekommenderar en direkt bevakning av ditt spädbarn, i regelbundna intervaller, av en ansvaring vuxen förutom att använda din BC-00. Sändare och mottagare Tryck ner batterifackets lucka och skjut den öppen i pilens riktning. Använd ett spetsigt föremål och välj en av de två inställningarna på DIPströmbrytaren (position 1) för att ställa in kanalen. På samma vätt, väljer du en av de åtta inställningarna för de tre DIPströmbrytarna (position, och ) för att ställa in den digitala koden. Se till att inställningen och nummersekvensen är densamma i både sändare och mottagare. Kanalinställning Inställning av digital kod CH CH OBS Om du skulle upptäcka störningar under den faktiska driften, kan du byta till en annan kanal eller ändra inställningarna för de tre DIP-strömbrytarna till en ny kombination. Se till att bevara samma inställning både for sändare och mottagare.

11 SE_BC-00A SE_BC-00A BC00A_BC_manual_SE Page BC00A_BC_manual_SE Page 1 STRÖMTILLFÖRSEL Sändare och mottagare KONTROLLERNAS LAYOUT 1 1. Drift med det laddbara batteriet Tryck ner batterifackets lucka och skjut den öppen i pilens riktning. Sätt i de medföljande laddbara Ni-mH-batterierna i facket. Observera polaritetsanvisningarna. SÄNDARE 6 1 MOTTAGARE 1 1. Drift med växelström genom att använda den intelligenta snabbladdaren Anslut kontakten på den medföljande 6-volts strömkabeln till DC-uttaget på snabbladdaren och se till att polariteten är korrekt. Med avstängd apparat, ska du ställa den i snabbladdaren. Laddningsindikatorn blinkar växelvis med grönt och rött sken medan batteriets status detekteras. Justera positionen av enheten om laddningsindikatorn inte tänds. Efter en kort stund, blinkar laddningsindikatorn endast med rött sken för att indikera att batteriet håller på att snabbladdas. Då batteriet är fullständigt laddat, tänds indikatorn med ett stadigt grönt sken. Nu kan enheten sättas på för användning. Du kan välja mellan att ta ut den eller låta den stå kvar i snabbladdaren utan att skada batteriet. I det senare fallet, när batteriet håller på att laddas ur och spänningen faller under en viss nivå, kommer snabbladdaren att sätta igång med batteriladdningen igen. Obs: innan du använder mottagaren för första gången, ska du ladda NimH-batteriet med snabbladdaren i några timmar. Se till att stänga av enheten innan du börjar ladda batteriet. OBS: SE TILL ATT BATTERIET I MOTTAGAREN ÄR LADDBART INNAN DU SÄTTER DET I SNABBLADDAREN, ANNARS KAN EN EXPLOSION UPPSTÅ. SE TILL ATT DET LADDBARA BATTERIET INSTALLERAS I MOTTAGAREN INNAN DU SÄTTER DET I SNABBLADDAREN, ANNARS KOMMER MOTTAGAREN INTE ATT FUNGERA NORMALT. 1 6 LADDARSTÄLL 1 Nattlampa Knapp för att öka mikrofonens känslighet Sändningsindikator Mikrofon Kontrollknapp till nattlampan VOX Strömbrytare på/av och nattlampa Indikator ström på/urladdat batteri Knapp för att minska mikrofonens känslighet Visuell nivåmätare/indikator utom omfånget Knapp för att minska volymen Vibrationsindikator Högtalare Knapp för att öka volymen Strömbrytare på/av och vibrationsbrytare Laddningskontakter Laddningsstift DC-uttag Laddningsindikator DIP-brytare för digital kod DIP-brytare för kanal 1

12 SE_BC-00A SE_BC-00A BC00A_BC_manual_SE Page BC00A_BC_manual_SE Page DRIFT SÄNDARE 1. Ställ strömbrytaren PÅ/AV 6 i läget ON för att sätta på apparaten. Strömindikatorn tänds och lyser grön.. Sätt sändaren cirka 1 m från barnsängen med mikrofonen vänd mot babyn.. Justera mikrofonens känslighet genom att använda knappen för inställning av känsligheten och så att enheten stalls in för sändning så snart mikrofonen fångar upp ett ljud med önskad loudnessnivå. Sändningsindikatorn blinkar varje gång du trycker på knappen. Ju fler blinkningar, desto mer känslig är mikrofonen för ljud (maximal nivå är blinkningar och minimal nivå är 1 blinkning). Tryck på för att öka och på för att minska mikrofonens känslighet.. Då enheten befinner sig i sändningsläget, tänds sändningsindikatorn med ett rött sken. Sändaren återgår till standbyläge några sekunder efter att mikrofonen slutar att fånga upp ljud och sändningsindikatorn slocknar.. Eftersom den här babymonitorn är utrustad med en varningsfunktion då man är utanför mottagningsfältet, skickar sändaren en signal till mottagaren i regelbundna intervaller även då mikrofonen inte fångar upp ljud. Sändningsindikatorn blinkar på motsvarande sätt. 6. Nattlampan 1 kan ställas in för att alltid vara på, ON, genom att flytta strömbrytaren PÅ/AV 6 till läge. Nattlampan kan också ställas in på VOX (röstaktivering) genom att tillfälligt trycka på VOX-kontrollknappen. I VOX-läget, sätts nattlampan på när mikrofonen detekterar ett ljud och stängs av automatiskt några sekunder efter att mikrofonen slutar att fånga upp ljud. Då du tillfälligt trycker på nattlampans VOX-kontrollknapp växlar nattlampan mellan att vara permanent PÅ och VOX.. Batteriets status visas på indikatorn för påsättning/urladdat batteri. Då batteriet laddas ur, börjar indikatorn för urladdat batteri att blinka. Ladda batteriet med snabbladdaren. MOTTAGARE 1. Ställ strömbrytaren PÅ/AV 1 i läget PÅ för att sätta på enheten. Strömindikatorn tänds med ett grönt sken.. Placera mottagaren på ett skäligt avstånd från sänderen för att undvika feedback. Om avståndet inte är tillräckligt kommer ett skrikande ljud att höras ut högtalaren 1.. Så snart som enheten tar emot en signal från sändaran, tänds LEDindikatorerna på nivåmätaren. Ju högre babyns röst är, desto fler LEDindikatorer tänds. Denna funktion är mycket användbar om föral drarna föredrar att minska högtalarvolymen för att miljön ska vara lugn.. Högtalarvolymen kan justeras genom att använda volymknapparna upp/ner 1 och. Varje gång du trycker på dessa knappar hörs ett pipljud och ljudstyrkan motsvarar ljudvolymen som hörs i högtalaren 1. Om du håller knappen för lägre volym nedtryckt tills inget pipljud härs mer, kommer högtalaren att tystas helt.. Den här enheten är utrustad med en vibrationsvarning. Ställ strömbrytaren PÅ/AV 1 i läge. Vibrationsindikatorn tänds. Då babyns röst är till räckligt hög, börjar vibratorn att fungera. Funktionen är mycket användbar då föräldern arbetar i en mycket bullrig miljö (t ex. vid dammsugning). För att spara på batteriet rekommenderar vi att du inte använder vibrationsfunktionen alltför ofta. 6. Så snart mottagaren är bortom sändarens kommunikationsomfång i mer än minuter, hörs ett larm och LED-nivåindikatorn börjar blinka för att varna föräldrarna. Larmet stängs endast av om mottagaren återgår till sändarens kommunikationsomfång. OBS: det här larmet hörs även då sändare stängs av, om batteriet är urladdat eller strömmen har gått eller om inställningen av kanal/digital kod inte är densamma för sändare och mottagare.. Då tillståndet för det laddbara batteriet visas av indikatorn för ström/urladdat batteri och batteriets laddning sjunker under en viss nivå, börjar indikator att blinka och ett larm hörs för att påminna föräldrarna att ladda batteriet med snabbladdaren.. Sändaren och mottagaren kan bäras genom att hänga dem på halsbandet så som visas.

13 SE_BC-00A SE_BC-00A BC00A_BC_manual_SE Page BC00A_BC_manual_SE Page FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FELSÖKNINGSGUIDE Använd endast de medföljande AC-adaptrama. Användning av andra adaptrar kan leda till skada på BC-00 baby monitor. Då du inte ska använda bevakningsapparaten under en längre tid, ska du ta ut alla batterier ur sändaren och mottagaren för att undvika skada på grund av batteriläckage. Koppla i från AC-adaptern från vägguttaget då du avser att inte använda apparaten. Modellen BC-00 fungerar bäst i ett temperaturomfång mellan - C och +0 C. Låt inte monitorn vara utsatt för starkt solljus under en lång tid eller nära en värmekälla, en fuktig eller extremt dammig miljö. Öppna inte höljet. Det innehåller inga delar som användaren kan reparera. STANDARDTILBEHÖR a. 6V AC strömtillförsel x b. Snabbladdare x c. Sändare x 1 d. Mottagare x 1 e. Laddbart Ni-mH-batteri x 6 a f. Handledsrem x b g. Bruksanvisning x 1 Problem Möjliga orsaker Lösning Sändaren sänder inte Sändaren är alltid på Larmet utanför intervall Larmet utanför intervall går på ibland Visar alltid varning om urladdat batteri Batteriets livslängd är kort - Mikrofonens känslighet är för låg. - Batteriet är urladdat. - För hög mikrofonkänslighet - Kanal- eller digitalkodsinställningen är inte densamma i sändare och mottagare. - Sändarens batteri är urladdat - Avståndet mellan sändare och mottagare överskrider driftomfånget. - Störning från andra enheter som används på samma kanal. - Batteriet är urladdat - Det finns inget batteri i mottagaren. - Det laddbara batteriet är skadat. - Nattlampan är alltid på. - Öka mikrofonens känslighet med knappen upp/ner och. - Ladda batteriet med laddaren. - Justera mikrofonkänsligheten med knappen upp/ner och så att sändaren blir röstaktiverad - Ställ in samma kanal och digitala kod i sändare och mottagare - Ladda batteriet med laddaren. - Flytta sändaren och mottagaren närmare varandra. - Byt till en annan kanal. - Ladda batteriet med laddaren. - Installera ett laddbart batteri i batterifacket. - Byt mot ett nytt batteri. - Stäng av nattlampan eller ställ in VOX-funktionen. - Vibrationslarm på - Stäng av vibrationsvarningen. Mycket statiskt ljud och störningar - Sändaren är nära andra elapparater. - Avlägsna elapparater eller flytta bort sändaren långt bort från störningskällor eller byt till en annan kanal. c d e f g För kort kommunikationsomfång - Många stålstrukturer mellan sändare och mottagare. - Sändarens batteri är urladdat. - Flytta på sändare eller mottagare - Ladda batteriet med laddaren.

14 FI_BC-00A FI_BC-00A BC00A_BC_manual_FI Page 6 BC00A_BC_manual_FI Page Me kiitämme sinua siitä, että ostit BC-00-itkuhälyttimen. Yksikkö on valmistettu ja tarkistettu tiukimpien mahdollisten laatutarkastusten mukaan, jotta voitaisiin varmistaa, että jokainen laite lähtee tehtaalta täydellisessä kunnossa. Jos siinä kuitenkin on vika tai sinulla on ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään, tytäryhtiöömme tai huoltokeskukseen. KANAVIEN JA DIGITAALIKOODIEN ASETUS Lue tämä käyttöohje huolella, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Ominaisuudet - Laite toimii 6MHz :n alueella ja sen vastaanottolaatu on erinomainen. - Laitteen KAHDEKSAN valittavaa kanavaa antavat hyvän suoja häiriöitä vastaan. - KAKSI valittavaa käyttökanavaa antavat lisäsuojaa häiriöitä vastaan. - Näkyvä ja kuuluva vastaanottimen kantomatkan ulkopuolella olosta ilmoittava hälytys. - LED-tasomittari vastaanottimessa - Varoitus pariston heikosta latauksesta vastaanottimessa ja lähettimessä. - Säädettävä mikrofonin herkkyys lähettimessä. - Täryhälytys vastaanottimen ottaessa vastaan signaalin. Lähetin & vastaanotin Paina paristolokeron luukku alas ja liu uta sitä kuvan esittämään suuntaan. Valitse vaihtokytkimille (asento 1) jompikumpi asento käyttäen terävää esinettä, tämä säätää kanavan. Valitse samoin yksi kolmen vaihtokytkimen kahdeksasta asetuksesta (asento, ja ), tämä säätää digitaalikoodin. Varmista, että asetukset ja numerosarja ovat samat lähettimessä ja vastaanottimessa. VAROITUS BC-00 -itkuhälytintä ei saa pitää lääketieteellisenä. Keskosten ja riskiryhmään kuluvien vauvojen valvonta kuuluu lääkärille tai terveydenhoitohenkilökunnalle. Kanavan asetus CH1 CH Digitaalikoodin asetus Me suosittelemme, että vastuun kantava aikuinen valvoo vauvaa säännöllisesti BC-00-hälyttimen käytön ohella. Huomaa. Jos käytössä on edelleen häiriöitä, voit joko vaihtaa kanavaa tai vaihtaa kolmen vaihtokytkimen asetuksia uuteen yhdistelmään. Varmista aina, että asetus on sama sekä lähettimessä että vastaanottimessa. 6

15 FI_BC-00A FI_BC-00A BC00A_BC_manual_FI Page BC00A_BC_manual_FI Page VIRRANSYÖTTÖ Lähetin & vastaanotin KÄYTTÖLAITTEIDEN KUVAUS 1 1. Käyttö ladattavilla paristoilla Paina paristolokeron luukku alas ja liu uta sitä kuvan esittämään suuntaan. Laita laitteen mukana toimitetut ladattavat Ni-mH -paristot paristolokeroon. Noudata ilmoitettua napaisuutta. LÄHETIN VASTAANOTIN. Vaihtovirtakäyttö älykkään pikalaturin avulla Yhdistä laitteen mukana toimitetun 6 V tasavirtamuuntajan sisääntulopistoke pikalaturin tasavirtapistokkeeseen, varmista, että napaisuus on oikea. Sammuta yksikkö ja laita se pikalaturiin. Latauksen ilmaisin syttyy palamaan punaisena. Säädä vanhempien yksikön asemaa, jos ilmaisin ei syty. Kun paristo on täysin ladattu (siihen kuluu yleensä noin tuntia), ilmaisin palaa vihreänä vilkkumatta. Nyt yksikön voi kytkeä päälle käytettäväksi. Voit pitää sitä erillään tai laittaa sen pikalaturiin ilman, että siitä on haittaa paristolle. Kun pariston varaus laskee jälkimmäisessä tapauksessa ja jännite laskee tietylle tasolle, pikalaturi alkaa ladata paristoa automaattisesti. Huom: Ennen yksikön käyttöä ensimmäistä kertaa on Ni-mH -paristo ladattava pikalaturilla ainakin neljän tunnin ajan. Varmista, että sammutat yksikön ennen latausta. VARO: VARMISTA, ETTÄ PARISTO ON LADATTAVAA TYYPPIÄ ENNEN SEN LAITTAMISTA PIKALATURIIN, MUUTEN VOI AIHEUTUA RÄJÄHDYS. VARMISTA, ETTÄ LADATTAVA PARISTO ON ASENNETTU YKSIKKÖÖN ENNEN SEN LAITTAMISTA PIKALATURIIN, MUUTEN VASTAANOTIN EI TOIMI NORMAALISTI 1 6 LATAUSALUSTA 1 Yövalo Mikrofonin herkkyyden säätö ylösvalitsin Lähetyksen ilmaisin Mikrofoni Yövalo, VOX -käyttövalitsin Virta On-Off ja yövalokatkaisija Virta On/Pariston heikon varauksen ilmaisin Mikrofonin herkkyyden säätö alasvalitsin Visuaalinen tasomittari/kantoalueen ulkopuolella olosta varoittava hälytin Äänen tehon laskuvalitsin Täryhälytin Kovaääninen Äänen tehon lisäysvalitsin Virta On/Off -kytkin ja tärykytkin Latauskontaktit Latauspiikit Tasavirtapistoke Latauksen ilmaisin Digitaalikoodin vaihtokytkimet Kanavan valinnan vaihtokytkin

16 FI_BC-00A FI_BC-00A BC00A_BC_manual_FI Page 0 BC00A_BC_manual_FI Page 1 KÄYTTÖ VASTAANOTIN LÄHETIN 1. Aseta virran ON/OFF -kytkin 6 asentoon ON virran kytkemiseksi. Virran merkkivalo syttyy palamaan vihreänä.. Laita lähetin noin 1 m päähän kehdosta mikrofoni kohti vauvaa.. Säädä mikrofonien herkkyys käyttäen herkkyyden säätövalitsinta & siten, että yksikkö lähettää aina, kun mikrofoni ottaa vastaan ääntä halutulla voimakkuudella. Lähetyksen ilmaisin vilkkuu aina, kun tätä nappia painetaan, mitä enemmän se vilkkuu, sitä herkempi mikrofoni on äänelle (maksimi välähdystä, minimi 1). Paina lisätäksesi ja vähentääksesi mikrofonin herkkyyttä.. Kun laite on lähetystilassa, lähetysilmaisin syttyy palamaan punaisena. Lähetin palaa valmiustilaan muutaman sekunnin kuluttua sen jälkeen, kun mikrofoni lakkaa ottamasta vastaan ääntä, ja lähetinilmaisin sammuu.. Koska itkuhälytin on varustettu kantaman ulkopuolella olosta ilmoittavalla hälytystoiminnolla, lähetin lähettää säännöllisesti signaalin vastaanottimeen vaikka mikrofoni ei ota vastaan ääntä. Lähetysilmaisin vilkkuu tällöin. 6. Yövalo 1 voidaan säätää jatkuvasti päälle tilaan ON siirtämällä virran ON/OFF -kytkin 6 asentoon. Yövalo voidaan säätää asentoon VOX (ääniaktivointi) painamalla lyhyesti VOX-käyttövalitsinta. VOX-käytössä yövalo syttyy, kun mikrofoni havaitse äänen ja se sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua sen jälkeen, kun mikrofoni ei enää ota vastaan ääntä. Paina hetki yövalon VOX -käyttövalitsinta, yövalo vaihtuu jatkuvan käytön ja VOX-käytön välillä.. Akun varaustila ilmenee virta päällä/pariston heikon varauksen ilmaisimen avulla. Kun pariston lataus laskee virta kuluu, pariston heikon varauksen ilmaisin alkaa vilkkua. Lataa paristo käyttäen pikalaturia. 1. Aseta virran ON/OFF -valitsin 1 asentoon ON kytkeäksesi yksikön päälle. Virran ilmaisin palaa vihreänä vilkkumatta.. Laita vastaanotin kohtuullisen matkan päähän lähettimestä äänen kierron välttämiseksi. Jos sijoitat sen liian lähelle, kovaäänisesti 1 kuuluu kovaa ääntä.. Kun yksikkö vastaan signaalin lähettimestä, tasomittarin LED-valot syttyvät. Mitä voimakkaampi vauvan ääni on, sitä useampi LED-valo syttyy. Tämä ominaisuus on käytännöllinen, jos vanhemmat haluavat laskea kovaäänisen äänenvoimakkuuden alas pitääkseen ympäristön hiljaisena.. Kovaäänisen äänenvoimakkuutta voi säätää äänen voimakkuuden nosto/laskuvalitsimilla 1 &. Kukin painallus näillä valitsimilla aiheuttaa äänimerkin, jonka voimakkuus vastaa äänen tasoa, joka kuuluu kovaäänisestä 1. Jos painat jatkuvasti valitsinta kunnes äänimerkkiä ei kuulu, kovaäänisen ääni on pois.. Tämä yksikkö on varustettu täryhälytyksellä. Aseta virran ON/OFF-kytkin 1 asentoon, tärinän ilmaisin syttyy. Kun vauvan ääni on tarpeeksi kova, täryhälytin käynnistyy. Tämä ominaisuus on erittäin käytännöllinen, jos vanhempi työskentelee meluisassa ympäristössä (esim. Imuroivat). Pariston säästämiseksi me suosittelemme, että täryhälytystä ei käytetä säännöllisesti. 6. Kun vastaanotin on lähettimen lähetysalueen ulkopuolella yli minuutin ajan, kuulet kantomatkan ulkopuolella olosta ilmoittavan hälytyksen ja samalla LED-tasomittari alkaa vilkkua hälyttäen vanhemmat. Hälytys sammuu, kun vastaanotin palaa lähettimen kantoalueelle. HUOM. Tämä hälytys kuuluu myös, kun lähetin on sammutettu tai jos pariston varaus on tyhjentynyt tai sen virta on katkaistu tai kanavan/digitaalikoodin asetus on eri lähettimen ja vastaanottimen välillä.. Pariston lataustaso näkyy virta ON/pariston varaus heikko -ilmaisimessa. Kun pariston varaus laskee alle määrätyn tason, ilmaisin alkaa vilkkua ja kuulet hälytyksen, joka muistuttaa vanhempia, että paristo on ladattava mitä pikimmin pikalaturin avulla.. Lähetintä ja vastaanotinta voi kantaa hihnan avulla kuvan osoittamalla tavalla. 0 1

17 FI_BC-00A FI_BC-00A BC00A_BC_manual_FI Page BC00A_BC_manual_FI Page VAROITUKSIA VIANKORJAUS Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tasavirtamuuntajia, muiden adapterien käyttö voi aiheuttaa BC-00-itkuhälyttimelle vaurioita. Kun itkuhälytin on poissa käytöstä pidemmän aikaa, poista paristot lähettimestä ja vastaanottimesta, sillä vuotavat paristot voivat aiheuttaa vaurioita. Irrota tasavirta-adapteri seinäpistorasiasta, kun itkuhälytintä ei käytetä. BC-00 toimii parhaiten lämpötilavälillä - C ja +0 C. Älä jätä itkuhälytintä alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle pitkäksi aikaa eikä myöskään lämmön lähteiden lähelle tai kosteaan tai pölyiseen ympäristöön. Älä avaa koteloa, sisällä ei ole huoltoa kaipaavia osia. VAKIOLISÄLAITTEET a. 6V tasavirtamuuntaja x b. Pikalaturi x c. Lähetysyksikkö x 1 d. Vastaanottoyksikkö x 1 e. Ladattava Ni-mH-akku x 6 f. Käsihihna x a g. Käyttöopas x 1 b Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu Lähetin ei lähetä Lähetin on aina päällä Kantomatkan ulkopuolella olosta varoittava hälytys on aina päällä Kantomatkan ulkopuolella olosta varoittava hälytys on joskus päällä Heikon latauksen ilmaisin palaa aina - Mikrofonin herkkyys liian matala - Paristo tyhjä - Mikrofonin herkkyys liian korkea - Kantomatkan ulkopuolella olosta varoittava hälytys on aina päällä - Lähettimen paristo on tyhjentynyt - Väli lähettimen ja vastaanottimen välillä ylittää kantomatkan - Muut samalla kanavalla toimivat laiteet aiheuttavat häiriötä - Pariston varaus on laskenut - Yksikön sisällä ei ole paristoa - Ladattava paristo on vahingoittunut - Säädä mikrofonin herkkyystasoa ylös/alasvalitsimella & - Lataa paristo käyttäen latausalustaa - Säädä mikrofonin herkkyystasoa ylös/alasvalitsimella & siten, että lähetin aktivoituu äänen vaikutuksesta - Aseta sama kanava ja digitaalikoodi sekä lähettimeen että vastaanottimeen - Lataa paristo käyttäen latausalustaa - Siirrä lähetin ja vastaanotin lähemmäs toisiaan - Kytke toinen kanava - Lataa paristo käyttäen latausalustaa - Asenna ladattava paristo takaisin paristolokeroon - Vaihda uusi paristo Pariston käyttöikä on lyhyt - Yö valo on aina päällä - Sammuta yövalo tai säädä se VOX-käyttöön - Täryhälytys on kytketty päälle - Sammuta täryhälytys c d e f g Paljon staattista hälyä ja häiriötä Liian lyhyt kantomatka - Lähetin on liina lähellä muita sähkölaitteita - Lähettimen ja vastaanottimen välillä on liikaa teräsrakenteita - Siirrä sähkölaitteet pois tai aseta lähetin pois häiriön aiheuttajien läheltä tai vaihda toinen kanava - Siirrä lähetintä tai vastaanotinta - Lähettimen paristo on tyhjentynyt - Lataa paristo käyttäen latausalustaa

18 ENG_BC-00A ENG_BC-00A BC00A_BC_manual_ENG Page BC00A_BC_manual_ENG Page Thank you for purchasing our BC-00 baby monitor. Your unit has been manufactured and checked under the strictest possible quality control to ensure that each monitor leaves the factory in perfect condition. If in the unlikely event you find any defects or have any problem, please contact your dealer, our branch or service center. SETTING OF CHANNELS AND DIGITAL CODES Please read this manual carefully to obtain maximum performance & extended service life from the unit. Features - Operate in the 6MHz range with excellent reception quality. - EIGHT selectable digital codes provide high degree of immunity from interference. - Selectable TWO operating channels give you further protection from interference. - Audio and visual alert for out-of-range on receiver. - LED level meter on receiver - Low battery warning on both transmitter and receiver. - Adjustable microphone sensitivity on transmitter. - Vibration alert on receiver upon receipt of signal Transmitter & Receiver Press down the battery door and slide open in direction as shown. With the help of a pointed object, select one of the two settings of the dip switch (position 1), this will set the channel. Similarly, select one of the eight settings of the three dip switches (position, and ), this will set the digital code. Make sure the setting and number sequence are the same in both transmitter and receiver. Channel Setting Digital Code Setting WARNING The BC-00 baby monitor should not be regarded as a medical device. Premature babies or those considered to be at risk should be under the supervision of your doctor or health personnel. CH1 CH Direct supervision of your baby at a regular interval by a responsible adult is strongly recommended in addition to using the BC-00. N.B. In case you still find interference in actual operation, either change to another channel or change the settings of the three dip switches to a new combination. Always make sure to keep the same setting in both transmitter and receiver.

19 ENG_BC-00A ENG_BC-00A BC00A_BC_manual_ENG Page 6 BC00A_BC_manual_ENG Page POWER SUPPLY CONTROLS LAYOUT Transmitter & Receiver 1 1. Operation from rechargeable battery Press down the battery door and slide open in direction as shown. Insert the supplied Ni-mH rechargeable batteries into the compartment. Observe correct polarities indication. TRANSMITTER 6 1 RECEIVER 1 1. Operation from AC mains using the intelligent rapid charger Connect the output plug of the supplied 6V switching power supply to the DC jack of the rapid charger, make sure the polarity is correct. With the unit being switched off, place it into the rapid charger. The charging indicator will flash green and red alternately while detecting the battery status. Adjust the position of the unit in case the charging indicator does not light up. After a short while, the charging indicator will flash red only, showing the battery is under fast charging. Once the battery is fully charging up, the indicator turns steady green. Now the unit can be switched on for operation. Either you can take it out or keep placing it in the rapid charger will cause no damage to the battery. In the latter case, when the battery is being consumed and voltage falls to a certain level, the rapid charger will automatically start charging up the battery again. Note : Before using the unit for the first time, charge up the Ni-mH battery with the rapid charger for at least four hours. Besure to switch off the unit before charging. CAUTION : BESURE THE BATTERY IN THE UNIT IS RECHARGEABLE TYPE BEFORE PLACING IT IN THE RAPID CHARGER, OTHERWISE EXPLOSION MAY RESULT. BESURE THE RECHARGEABLE BATTERY IS INSTALLED IN THE UNIT BEFORE PLACING IT IN THE RAPID CHARGER, OTHERWISE THE UNIT WILL NOT OPERATE NORMALLY. 1 6 CHARGER STAND 1 Night Light Microphone Sensitivity Adjustment Up Button Transmit Indicator Microphone Night Light VOX control button Power On-Off and Night Light switch Power On/Battery low Indicator Microphone Sensitivity Adjustment Down Button Visual level meter/out-of-range indicator Volume down button Vibration indicator Speaker Volume up button Power On/Off and vibration switch Charging Contacts Charging Pins DC Jack Charging Indicator Digital Code Dip Switches Channel Dip Switch 6

20 ENG_BC-00A ENG_BC-00A BC00A_BC_manual_ENG Page BC00A_BC_manual_ENG Page OPERATION TRANSMITTER 1. Set the power ON/OFF switch 6 to ON position to turn on the unit. The power on indicator will light up steady green.. Place the transmitter about 1 m from the crib with the microphone facing towards the baby.. Adjust the microphone sensitivity using the sensitivity adjustment button & such that the unit will be set to transmit whenever the microphone picks up a sound at your desirable loudness level. The transmit indicator will blink everytime this button is pressed, more number of blinks mean the microphone is more sensitive to sound (maximum is blinks and minimum is 1 blink). Press to increase and to reduce microphone sensitivity.. Once the unit is in transmit mode, the transmit indicator will light up red. The transmitter will return to standby mode a few seconds after the microphone stops picking up any sound and the transmit indicator will go off.. Since this baby monitor is equipped with out of range alert function, the transmitter will transmit a signal to the receiver at regular intervals even when the microphone does not pick up any sound. The transmit indicator will blink correspondingly. 6. The night light 1 can be set permanently ON by moving the power ON/OFF switch 6 to position. The night light can also be set to be VOX (voice activated) by momentarily pressing the VOX control button. Under VOX mode, the night light will be switched on once the microphone detects a sound and automatically goes off a few seconds after the microphone stops picking up any sound. Momentarily press of the Night light VOX control button will cause the night light to toggle between permanent ON and VOX.. The condition of the battery is shown by the power on/battery low indicator. When the battery power is being consumed, the battery low indicator will start flashing. Recharge the battery using the rapid charger. RECEIVER 1. Set the power ON/OFF switch 1 to ON position to turn on the unit. The power on indicator will light up steady green.. Place the receiver at a reasonable distance away from the transmitter to avoid feedback. Too close a distance will create a screeching sound at the speaker 1.. Once the unit receives a signal from the transmitter, the LEDs in the level meter will light up. The louder the baby s voice, the more number of LED will be lighted up. This feature is useful in case the parents prefer to turn down the speaker volume to keep the environment quiet.. The speaker volume can be adjusted using the volume Up/Down button 1 &. Each press of these buttons will create a beep sound which loudness corresponds to the sound volume heard from the speaker 1. By continually pressing the volume down button until no beep sound can be heard, the speaker will be completely muted.. This unit is equipped with a vibration alert. Set the power ON/OFF switch 1 to position, the vibration indicator will light up. Once the received baby s voice is loud enough, the vibrator starts functioning. This feature is useful when the parent is working under very noisy environment (e.g. Vacuum cleaning). To save battery power, it is recommended not to use the vibration alert frequently. 6. Once the receiver is beyond the communication range of transmitter for over minutes, an out-of-range alarm will be heard together with the LED level meter starts flashing to alert the parents. The alarm will go off only when the receiver falls back within the communication range of transmitter. N.B. This alarm will also be heard in case the transmitter is switched off, or its battery has run down, or its power is cut off, or the channel/digital code setting is different between the transmitter and receiver.. The condition of the rechargeable battery is shown by the power on/battery low indicator. When the battery power is being consumed to below a destined level, the indicator starts flashing and an alarm will be heard, reminding the parents to charge up the battery using the rapid charger.. The transmitter and receiver unit can be carried around by installing the neck strap as shown.

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

ADVARSEL KRAFTFORSYNING. Sender Mottaker. Receiver. Transmitter

ADVARSEL KRAFTFORSYNING. Sender Mottaker. Receiver. Transmitter Takk for at du valgte vår 938 babyvakt. Apparatet er produsert og testet under strengest mulig kvalitetskontroll for å sikre at enhetene forlater fabrikken i perfekt stand. Dersom du til tross for dette

Detaljer

!UG *>`Ü V ÊnÎx ÃÌÀÕVÌ Ê > Õ> > à > Ê ÓÊ Ê ä à > Ê Ê Ê Àà > ÊÓäÊ ÊÓn -Ûi à > ÊÓ Ê ÊÎÇ } à ÎnÊ Ê{È size: 122 x 145mm

!UG *>`Ü V ÊnÎx ÃÌÀÕVÌ Ê > Õ> > à > Ê ÓÊ Ê ä à > Ê Ê Ê Àà > ÊÓäÊ ÊÓn -Ûi à > ÊÓ Ê ÊÎÇ } à ÎnÊ Ê{È size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm 2 size: 122 x 145mm 3 4 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm BABYENHED OPLADER FORÆLDREENHED 5 6 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm 7 8 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm Problem Babyenheden

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01. BC-5000A Manual_Noricon AS

BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01. BC-5000A Manual_Noricon AS no BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5000A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert under de strengeste kvalitetskontroller for å garantere

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOA Digital Babycall, modell GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert teknologi.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler MT-107 NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler EN - ENGLISH User Manual for Brecom Tenderizingtimer 8 channels NO- NORSK Brukermanual

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier

Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier Signalforsterker Signalförstärkare Signal amplifier 113805-01 2014-03 Brukerveiledning Bruksanvisning Installation Instructions ART.NR.: 113807 Innhold 1. Spesifikasjoner:...3 2. Funksjon...4 3. Installasjon...5

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual

Read carefully before use NPC EW ROXY ODE. User Manual Read carefully before use NPC EW ROXY ODE User Manual Index Svenska... 1 Svenska English... 4 Norsk... 7 Dansk... 10 Suomi... 13 Français... 16 Deutsch... 19 Suomi Dansk Norsk English Español... 22 Português...

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm SENDER RECEIVER 1 2010 Biltema Nordic Services AB Barnvakt BESKRIVNING AV SÄNDARE OCH MOTTAGARE SENDER RECEIVER c. Display för ljudnivå a. Kontrollampa för påslagen

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer