BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A"

Transkript

1 no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A

2 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert under de strengeste kvalitetskontroller for å garantere at hvert produkt forlater fabrikken i perfekt stand. Hvis du mot formodning skulle oppdage defekter eller ha problemer med enheten, vennligst ta kontakt med din forhandler eller dedikerte servicesenter. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig for å få full glede av produktet samt øke dens levetid. Egenskaper Langtrekkende kommunikasjonsradius på opptil 800m i åpent terreng Skjult antenne for mer trendy utseende 2 kanaler + 16 digitale koder (totalt 32 underkanaler) gir stor grad av immunitet mot interferens Avansert digitalt kodesystem sikrer at lydsignalene overføres støyfritt og uten inteferens Angivelse av babyens romtemperatur både på sender og mottaker Batteristatusindikator og varsel om lavt batteri både på sender og mottaker Batteristatusindikator på sender vises på mottakerskjermen for å varsle foreldrene Nattlys på sender Digital justerbar mikrofonfølsomhet på sender Hørbart og visuelt varsel for mottaker når enhetene er utenfor rekkevidde Hørbart og visuelt varsel om høy/lav temperatur (radius velges av foreldrene) på sender Digital volumkontroll på mottaker Vibrasjonsvarsel på mottaker LED lydnivåmåler på mottaker Automatisk opplyst og stor LCD-skjerm for enkel lesing Opplyst tastatur Med sender og mottaker medfølger oppladbare Li-polymer batteri Intelligent hurtiglader til både sender og mottaker ADVARSEL BC-5500A babymonitoren er ikke å anse som medisinsk utstyr. For tidlig fødte babyer eller babyer som anses for å være i risikosonen bør være under oppsyn av lege eller helsepersonell. Direkte overvåking av babyen med jevne mellomrom, av en ansvarlig voksen anbefales på det sterkeste i tillegg til bruken av BC-5500A. 1

3 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 02 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 03 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ STRØMFORSYNING LAYOUT KONTROLLER 1. Bruk med batteripakke Li-polymer batteripakken er allerede installert i enheten. For å skifte ut batteripakken trykker du ned og åpner batteridekselet i den retningen som vises på tegningen, tar ut batteripakken og kobler fra kontakten. Sender Lader Mottaker 1. ON/OFF- og nattlysbryter 2. Opp-/ned-tast 3. Modustast 4. Nattlys 5. Mikrofon 6. ON/OFF- og vibrasjonsbryter 7. Opp-/ned-tast 8. Modustast 9. Høyttaler 10. Ladekontaktplater 11. Ladeindikator 12. Likestrømsstøpsel (DC) 13. Ladeplugger LCD-skjerm Batteristatusindikator 2. Bruk med den intelligente hurtigladeren ved hjelp av vekselstrøms nettspenning Koble utpluggen på den medfølgende 5V strømadapteren til likestrømsstøpselet 12 på hurtigladeren, pass på at polariteten er korrekt. Plasser enheten i hurtigladeren. Ladeindikatoren 11 lyser rødt. Juster plasseringen av enheten hvis indikatoren ikke tennes. Når batteriet er fulladet (vanligvis tar det omtrent 4 timer), blir indikatoren 11 grønn. Du kan da enten ta enheten ut, eller den kan bli stående i hurtigladeren uten at det innebærer noen fare for batteriet. Segmentene i batteristatusindikatoren slik de vises på LCD-skjermen blinker i rekkefølge når batteriet lades. ADVARSEL: PASS PÅ AT BATTERIET I ENHETEN ER AV DEN OPPLADBARE TYPEN FØR DU SETTER DEN I HURTIGLADEREN, ELLERS VIL DET KUNNE MEDFØRE EKSPLOSJON. HVIS DET IKKE ER NOEN BATTERIPAKKE INSTALLERT I ENHETEN, VIL IKKE LADEINDIKATOREN 11 LYSE NÅR ENHETEN ER PLASSERT INNE I LADEREN. ENHETEN VIL LIKEVEL FUNGERE NORMALT. Batteristatusindikator Digital kode Babys romtemperatur/ Digital kode Stolpegraf for mikrofonfølsomhet LCD-skjerm sender Senderikon Kanalnummer Nattlysikon Digital kode Øvre temperaturgrense Lydnivåmåler Nedre temperaturgrense Utenfor deknings-ikon Batteristatusindikator på babyenhet Sovende baby ikon Gråtende baby ikon Gråtende baby ikon Kanalnummer Vibrasjonsikon Stolpegraf høytalervolum Babys romtemperatur/ Digital kode LCD-skjerm mottaker Gråtende baby grafikk 2 3

4 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 04 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 05 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ SENDER 1. Innstilling av kanal, digital kode og funksjonen utenfor dekning a) Still ON/OFF-bryteren 1 inn på ON for å slå på enheten. LCD-skjermen vises. Trykk og hold modustasten 3 nede i minst 5 sekunder før du slipper den for å komme inn i programmeringsmodus. LCD-skjermen viser følgende: Blinkende Lyser med fast lys b) Bruk opp/ned-tasten 2 til å velge ønsket kanal (totalt 2 kanaler å velge mellom). Hver gang du trykker på tasten vil kanalnummeret gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 2 nede vil kanalummeret variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. LCD-skjermen viser følgende: f) Denne babymonitoren er utstyrt med et profesjonelt digitalt kodesystem som filtrerer vekk all uønsket interferens for å garantere at foreldre ikke hører noe annet signal enn sin egen baby. Vanligvis er det bare nødvendig å programmere kanalen og den digitale koden én gang. Hvis naboen din mot formodning også skulle ha den samme babymonitormodellen og programmere den med samme kanal og samme digitale kode, vil du kunne måtte velge en ny kanal og ny digital kode, ellers vil dere høre hverandres baby. Gjenta trinnene over, a til c, pass på at du også programmerer mottakeren med den samme nye kanalen og digitale koden. 2. Sensoren inne i enheten leser av babyens romtemperatur, og den til enhver tid gjeldende avlesningen vises på LCD-skjermen på både senderen og mottakeren. Temperatursensorens normale driftsradius er -19 C til +49 C. Temperaturer utenfor denne serien vil også bli vist på LCD-skjermen, men med mindre nøyaktighet. Hvis det skulle forekomme en plutselig temperaturendring (f.eks. du tar med deg mottakeren utendørs vinterstid), vil sensoren kunne behøve minutter før den har vent seg til den nye temperaturen og viser korrekt avlesning på LCD-skjermen. 3. Når ON/OFF-bryteren 1 er stilt inn på ON, vil et midlertidig trykk på modustasten 3 føre til at LCD-skjermen viser de forskjellige innstillingene i rekkefølge: c) Nå kan du velge den digitale koden (totalt 16 digitale koder å velge mellom), ved hjelp av opp-/ned-tasten 2. Hver gang du trykker på tasten vil den digitale koden gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 2 nede vil den digitale koden variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. Husk kanalen og den digitale koden du har valgt, da du må foreta den samme programmeringen på mottakeren. LCD-skjermen viser følgende: e) Bruk opp/ned-tasten 2 til å velge funksjonen utenfor dekning. ON betyr at denne funksjonen er aktivert, mens OFF betyr at denne funksjonen er deaktivert. Når den er stilt inn på OFF er radiusnivået redusert, men mottakeren vil ikke utløse noen alarm når den kommer utenfor senderens kommunikasjonsradius. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. LCD-skjermen viser følgende: Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C Utenfor dekningfunksjonen er aktivert Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C Kanal 1 og digital kode 01 er valgt En skjerm som viser driftskanal/digital kode, eller utenfor dekningsinnstillingen vil automatisk returnere til å vise babyens romtemperatur etter 5 sekunder, hvis du ikke trykker på noen annen tast. 4. Plasser senderen omtrent 1 m fra barnesengen med mikrofonen 5 vendt mot babyen. 5. Juster mikrofonfølsomheten ved hjelp av opp/ned-tasten 2 slik at enheten er stilt inn til å hver gang mikrofonen 5 fanger opp en lyd på det lydnivået du ønsker. Stolpegrafen for mikrofonfølsomhet på LCD-skjermen endres tilsvarende. En høyere stolpe på grafen betyr at enheten er mer følsom for lyd. 6. Når enheten er i sendermodus vil senderikonet vises. Senderen vil returnere til standbymodus noen sekunder etter at mikrofonen 5 slutter å fange opp lyd og senderikonet slår seg av. 7. Når varselfunksjonen utenfor dekning er stilt inn på ON, vil senderen sende et signal til mottakeren med jevne mellomrom, selv når mikrofonen 5 ikke fanger opp noen lyd. Senderikonet vil blinke tilsvarende på LCD-skjermen. 4 5

5 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 06 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 07 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 8. Nattlyset 4 kan skrus på i ON-modus ved å flytte ON/OFF -bryteren 1 til posisjonen, nattlysikonet vil vises på LCD-skjermen. MERK! NÅR NATTLYSET SKRUS PÅ VED Å FLYTTE ON/OFF-BRYTER 1 TIL POSISJONEN MÅ ON/OFF-BRYTEREN STÅ MINIMUM I 0,5 SEKUNDER I OFF-POSISJON. HVIS IKKE KAN ENHETEN HENGE SEG OPP OG LAGE FALSK UTENFOR REKKEVIDDE ALARM. 9. Batteriets status vises med batteristatusindikatoren. Når batteriet brukes, vil segmentene batteristatusindikatoren består av gradvis synke. Når indikatoren blir tom vil den begynne å blinke for å minne foreldrene om at de må lade opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren. Når mottakeren slås på og plasseres i hurtigladeren vil segmentene i batteriindikatoren blinke i rekkefølge så lenge batteriet lades opp. Når oppladingen er fullfør vil blinkingen stanse, og alle de tre segmentene vises for å indikere at batteriet er fulladet. Den samme batteriindikatoren kan også sees på mottakerskjermen slik at foreldrene kan overvåke batterinivået på senderen. 10. Hver gang du trykker på en tast vil tastaturet lyses opp og LCD-skjermen vil lyse slik at det blir lettere å bruke enheten når det er mørkt. MOTTAKER 1. Innstilling av kanal, digital kode, nedre/øvre temperaturgrense og funksjonen utenfor dekning. a) Still ON/OFF-bryteren 6 inn på ON for å slå på enheten. LCD-skjermen vises og lyses opp. Trykk og hold modustasten 8 nede i minst 5 sekunder før du slipper den for å komme inn i programmeringsmodus. LCD-skjermen viser følgende: Blinkende Lyser med fast lys b) Bruk opp/ned-tast 7 til å velge samme kanal som på mottakeren. Hver gang du trykker på tasten vil kanalnummeret gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 7 nede vil kanalnummeret variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: c) Nå kan du velge den samme digitalkoden som på mottakeren ved hjelp av opp-/nedtasten 7. Hver gang du trykker på tasten vil digitalkoden gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 7 nede vil digitalkoden variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: d) Nå kan du velge den samme innstillingen for utenfor dekning-funksjon som på mottakeren, ved hjelp av opp/ned-tasten 7. Hvis du velger en annen innstilling vil du enten høre en falsk alarm, eller det vil ikke utløses noen alarm, selv når mottakeren kommer utenfor senderens kommunikasjonsradius. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: Utenfor Utenfor dekningsinnstilling dekningsinnstilling på sender på mottaker Merknader ON ON Normal alarmfunksjon ON OFF Ingen alarm selv når mottaker er utenfor dekning OFF ON Alltid alarm, om enheten er utenfor dekning eller OFF OFF Ingen alarm selv når utenfor dekning e) Ved hjelp av opp/ned-tasten 7, stiller du inn den øvre temperaturgrensen for utløsning av temperaturalarmen. Hver gang du trykker på tasten vil temperaturen gå opp eller ned ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 9 nede vil temperaturen variere raskt. Den tillatte temperaturserien er - 14 C til + 49 C. Hvis OFF er valgt stilles det ikke inn noen over temperaturgrense. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: 6 7

6 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 08 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 09 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ f) Ved hjelp av opp/ned-tasten 7, stiller du inn den nedre temperaturgrensen for utløsning av temperaturalarmen. Den tillatte temperaturserien er på - 19 C til + 44 C. Hvis du skulle ha foretatt en ulogisk inntasting (f.eks. du har valgt 15 C som øvre grense og 23 C som nedre grense), vil ikke enheten akseptere inntastingen din og vil automatisk korrigere den til å være en innstilling 2 C under den øvre grensen (i dette tilfellet 13 C). Hvis OFF er valgt stilles det ikke inn noen nedre temperaturgrense. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: Mottar ennå ikke temperaturavlesningssignal fra sender eller Temperaturavlesningssignal mottatt N.B. Vi anbefaler at du har minst ±5 C mellom innstillingene av øvre og nedre temperaturgrense i forhold til gjeldende temperaturavlesning, ellers vil temperaturalarmen kunne utløses ofte, selv når babyens romtemperatur endres bare litt. 2. Et midlertidig trykk på modustasten 8 vil føre til at LCD-skjermen viser de forskjellige innstillingene i rekkefølge: Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C 4. Når enheten mottar et signal fra senderen vil LCD-skjermen lyses opp og lydnivåmåleren på LCD-skjermen vises. Jo høyere babyens stemme er, jo flere segmenter vil vises. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene foretrekker å skru ned høytalervolumet, for å holde det stille i rommet. I tillegg vil LCD-skjermen vise ikonet med gråtende baby. Når enheten slutter å motta signal f ra senderen vil LCD-skjermen vise ikonet med sovende baby og lydnivåmåleren slukkes. 5. Høytalervolumet kan justeres ved hjelp av opp/ned-tasten 7. Stolpegrafen for volum på LCD-skjermen endres tilsvarende. Flere segmenter på grafstolpen betyr høyere volum fra høytaleren 9. Når ikke noe segment vises på skjermen er høytaleren 9 helt stum. 6. Denne enheten er utstyrt med et vibrasjonsvarsel. Still inn ON/OFF-bryteren 6 til posisjonen, vibrasjonsikonet vil også vises på skjermen. Når den mottatte babystemmen er høy nok vil vibrasjonen sette i gang. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene holder på med bråkete arbeid (f.eks. støvsuging). Bruk av vibrasjonsfunksjonen vil øke batteriforbruket. MERK! NÅR VIBRASJONFUNKSJON SKRUS PÅ VED Å FLYTTE ON/OFF-BRYTER TIL POSISJONEN MÅ ON/OFF-BRYTEREN STÅ MINIMUM I 0,5 SEKUNDER I OFF-POSISJON. HVIS IKKE KAN ENHETEN HENGE SEG OPP OG LAGE FALSK UTENFOR REKKEVIDDE ALARM. Nedre temperaturgrense er satt til 16 C Kanal 1 og digital kode 01 er valgt 7. Når utenfor dekning-funksjonen er stilt inn på ON både på sender og mottakeren, vil det utløses en utenfor dekning alarm så snart mottakeren faller utenfor senderens kommunikasjonsradius i mer enn 2 minutter. Lydnivåmåleren begynner å blinke samtidig med utenfor dekning ikonet for å varsle foreldrene. I tillegg vil temperaturavlesningen vise - - C. Alarmen og ikonet slukkes idet mottakeren faller innunder senderens kommunikasjonsradius igjen. Øvre temperaturgrense er satt til 29 C Utenfor dekningfunksjonen er aktivert En skjerm som viser driftskanal/digitalkode, eller utenfor dekningsinnstillingen, øvre temperaturgrenseinnstilling eller nedre temperaturgrenseinnstilling vil automatisk returnere til å vise babyens romtemperatur etter 5 sekunder, hvis du ikke trykker på noen annen tast. 3. Plasser mottakeren i fornuftig avstand fra senderen for å unngå feedback. For kort avstand vil forårsake en skurrelyd i høyttaleren 9. N.B. Denne alarmen vil også høres hvis senderen slås av, hvis det er slutt på batteriet, strømmen kuttes eller kanal/digitalkodeinnstillingene er forskjellige på sender og mottaker, eller utenfor dekningsinnstillingen er forskjellig på sender og mottaker. 8. Når babyens romtemperatur faller utenfor den forhåndsinnstilte serien med øvre og nedre temperaturgrense, utløses en alarm. Avhengig om det er den over eller nedre temperaturgrensen som er overskredet, vil det tilhørende ikonet (HIGH ELLER LOW) vises og den gjeldende temperaturavlesningen begynne å blinke på skjermen. 9. Statusen til den oppladbare batteripakken vises med batteristatusindikatoren. Når batteriet brukes, vil segmentene batteristatusindikatoren består av gradvis synke. Når indikatoren blir tom vil den begynne å blinke og en alarm utløses, for å minne foreldrene om at de må lade opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren. Når mottakeren slås på og plasseres i hurtigladeren vil segmentene i batteriindikatoren blinke i rekkefølge så lenge batteriet lades opp. Når oppladingen er fullført stanser blinkingen og alle de tre segmentene vises for å indikere at batteriet er fulladet. 8 9

7 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 10 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 11 STANDARD TILBEHØR a. 5V 1A strømadapter x 2 b. Hurtiglader x 2 c. Senderenhet d. Mottakerenhet e. 3.7V Li-Polymer oppladbar batteriakke x 2 (installert i enhetene) f. Bærestropp x 2 g. Bruksanvisning BC-5500A Manual_ 10. Når bare et segment er igjen på batteristatusindikatoren vil senderen sende ut et signal til mottakeren og en alarm for lavt batteri vil høres for å varsle foreldrene. Når batteristatusindikatoren blir helt tom vil ikonet begynne å blinke sammen med lav batteri-alarm, for å minne foreldrene om å lade opp batteriet til senderen. 11. Hver gang du trykker på en tast vil tastaturet lyses opp for å forenkle bruk i mørket. 12. Alarmstyrken (lavt batteri alarm og utenfor dekning-alarm) er fast og uavhengig av eventuell justering av høytalervolumet. 13. Begge enhetene kan bæres ved hjelp av nakkestroppen, som vist. Det anbefales ikke at babyen bærer senderen rundt halsen da denne kan komme i fare for å stramme seg rundt halsen. Nakkestroppen til babyenheten kan brukes til å henge opp eller binde fast enheten i nærheten av barnet. FORHOLDSREGLER Bare bruk medfølgende utstyr, bruk av andre adaptere vil kunne forårsake skader på BC-5500A babymonitoren Når du ikke brukeren monitoren over lengre tid, fjerne alle batterier fra sender og mottaker for å unngå skade grunnet batterilekkasje. Koble strømkabelen fra stikkontakten når monitoren ikke er i bruk. BC-5500A virker best i temperaturer mellom -9 C til +50 C. Ikke la monitoren være utsatt for sterkt sollys over lengre tid, eller i nærheten av en varmekilde, fuktig eller svært støvete miljø. Ikke åpne dekselet, det er ingen deler du trenger på innsiden. FEILSØKINGSGUIDE BC-5500A Manual_ Problem Mulige årsaker Løsning Senderen sender ikke - For lav mikrofonfølsomhet - Juster mikrofonfølsomhet ved hjelp av opp/ned-tast. - Tomt batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren Senderen er alltid på - For høy mikrofonfølsomhet - Juster mikrofonfølsomhet ved hjelp av opp/ned-tast slik at senderen stemmeaktiveres. Utenfor dekning alarmen - Kanal eller digitalkodeinnstillingen - Still inn samme kanal og er alltid på er forskjellige på sender og digitalkode på sender og mottaker mottaker - Slutt på senderens batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren - Utenfor dekning innstillingen på - Endre utenfor dekningsenderen er Off, men innstillingen innstillingen på senderen på mottakeren er On til On - Avstanden mellom sender og - Flytt senderen og mottaker overstiger driftsradiusen mottakeren nærmere hverandre - Vibrasjonfunksjon på mottaker - Skru mottaker/sender på og/eller nattlys på sender er skrudd OFF i minimum 0,5 sekunder på uten at enheten(e) har stått på OFF før de skrus på igjen i minimum 0,5 sekunder (se punkt 6) Utenfor dekning alarmen - Interferens fra annet utstyr - Bytt til annen kanal er noen ganger på som fungerer på samme kanal Ingen utenfor dekning - Innstillingen på utenfor - Endre begge innstillingene alarm dekning alarmen er Off både til On på sender og mottaker - Innstillingen av utenfor dekning - Endre innstillingen på alarmen er On på sender og Off mottakeren til On mottaker Temperaturalarmen er - Øvre og nedre temperaturgrense - Still over og nedre alltid på er for nær gjeldende avlesing emperaturgrense til 5 forskjell tfra gjeldende avlesing Lavt batterivarsel vises - Slutt på batteriet - Lad opp batteriet ved hjelp konstant av hurtigladeren - Batteripakken er skadet - Skift ut med ny batteripakke Batterilevetid er kort - Nattlyset er alltid på - Slå av nattlyset - Vibrasjonsvarsel er på - Slå av vibrasjonsvarsel Mye statisk støy og - Senderen er plassert i nærheten - Flytt de elektriske apparatene interferens av annet elektrisk utstyr eller senderen langt fra andre interferenskilder, eller skift til annen kanal For kort - Mange stålstrukturer mellom - Flytt senderen eller kommunikasjonsradius sender og mottaker mottakeren - Slutt på senderens batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren 10 11

8 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 12 BC-5500A Manual_ Kiitämme sinua siitä, että ostit BC-5500A itkuhälyttimen. Laitteesi on valmistettu ja tarkastettu tiukimpien laatukontrollien mukaan, jotta varmistaisimme, että kaikki hälyttimet lähtevät tehtaalta täydellisessä käyttökunnossa. On epätodennäköistä, että laitteesta löytyy vikoja tai aiheutuu ongelmia, mutta jos näin käy, ota yhteys jälleenmyyjääsi, liikkeeseesi tai huoltokeskukseen. Lue tämä opas huolella, jotta saat laitteesta parhaan käyttötuloksen ja pisimmän käyttöiän. Ominaisuudet Pitkä viestimatka on 800 m avomaastossa Piilossa oleva antenni antaa tyylikkäämmän ulkomuodon. 2 kanavaa + 16 digitaalikoodia (yhteensä 32 kanavaa) tarjoavat erittäin hyvän suojan häiriöitä vastaan. Ammattilaistasoinen digitaalikoodausjärjestelmä takaa häiriöttömän käytön PMR - radioiden osalta. Vauvan huoneen lämpötilanäyttö sekä lähettimessä että vastaanottimessa Pariston lataustason ilmaisin ja pienestä latauksesta varoittava hälytys sekä lähettimessä että vastaanottimessa Lähettimen pariston lataustason ilmaisin näkyy vastaanottimen näytöllä ja antaa vanhemmille hälytyksen Lähettimessä yövalo Lähettimessä digitaalinen mikrofonin herkkyyssäätö Vastaanottimessa on näkyvä ja kuuluva hälytys, joka ilmoittaa kantomatkan ylityksestä Näkyvä ja kuuluva korkeasta ja matalasta lämpötilasta varoittava hälytys Vastaanottimessa on digitaalinen äänen kontrolli Vastaanottimessa on täryhälytys Vastaanottimessa on äänitason LED -mittari Automaattisella taustavalolla varustettu iso LCD -näyttö takaa hyvän luettavuuden Valaistu näppäimistö Vastaanottimessa ja lähettimessä on ladattava litiumpolymeeriparisto Älykäs pikalataus sekä lähettimessä että vastaanottimessa VAROITUS BC-5500A -itkuhälytintä ei saa pitää lääketieteellisenä laitteena. Keskosten ja lääketieteellisen riskin kohteena olevien lasten on oltava lääkärin tai hoitohenkilökunnan valvonnassa. Me suosittelemme lämpimästi, että vastuussa oleva aikuinen tarkastaa vauvan tilan säännöllisesti BC-5500A-laitteen käytön ohella. 12

9 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 13 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 14 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ VIRTALÄHDE KUVA KÄYTTÖLAITTEISTA 1. Käyttö paristopaketin kanssa Litium-polymeeriparistopakkaus on jo asennettu yksikköön. Paristopaketin vaihtamiseksi on painettava paristokotelon kantta kuvassa näkyvään suuntaan, ota paristopaketti pois ja irrota pistoke. 2. Käyttö vaihtovirtaverkon kanssa käyttäen älykästä pikalaturia Liitä laitteen mukana toimitetun 5 V:n verkkoliitäntälaitteen pistoke pikalaturin tasavirtaliitäntään 12, varmista, että napaisuus on oikein. Laita yksikkö pikalaturiin. Latausilmaisin 11 syttyy palamaan punaisena. Säädä yksikön asentoa, jos ilmaisin ei syty. Kun paristo on täysin ladattu (normaalisti siihen kuluu noin 4 tuntia), ilmaisin 11 palaa vilkkumatta vihreänä. Voit ottaa yksikön pois tai jättää sen pikalaturiin, sillä se ei vahingoita paristoa. Segmentit pariston lataustason ilmaisimen LCD -näytössä vilkkuvat vuorotellen, kun paristo on latauksessa. VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ PARISTO YKSIKÖSSÄ ON LADATTAVAA TYYPPIÄ ENNEN SEN LAITTAMISTA PIKALATURIIN, MUUTEN VOI TAPAHTUA RÄJÄHDYS. JOS YKSIKKÖÖN EI OLE ASENNETTU PARISTOPAKETTIA, LATAUKSEN ILMAISIN 11 EI SYTY, KUN YKSIKKÖ LAITETAAN LATURIIN. YKSIKKÖ TOIMII KUITENKIN NORMAALISTA. Lähetin Latausalusta Vastaanotin 1. Virtakytkin ON/OFF ja yövalokytkin 2. Ylös-/alasvalitsin 3. Käyttötapavalitsin 4. Yövalo 5. Mikrofoni 6. Virtakytkin ON/OFF ja tärinäkytkin 7. Ylös-/alasvalitsin LCD -näyttö Pariston lataustason ilmaisin Digitaalikoodi Vauvan huoneen lämpötila/ digitaalikoodi Mikrofoninen herkkyyden pylväs Lähettimen LCD -näyttö Lähetyskuvake Kanavanumero Yövalokuvake 8. Käyttötapavalitsin 9. Kovaääninen 10. Latauksen kontaktilevyt 11. Latausilmaisin 12. Tasavirtapistoke 13. Latauspiikit Digitalkode Ylempi lämpötilaraja Äänitason mittari Alempi lämpötilaraja Temperatur i børneværelset/ Digitalkode Vastaanotin LCD -näyttö Lapsen nukkumisen kuvake Lapsen itkun kuvake Lapsen itkun kuvake Pariston lataustason ilmaisin Lähetyskuvake Lapsen yksikön pariston lataustason ilmaisin Kanavanumero Tärinäkuvake Kovaäänisen äänenvoimakkuuden pylväs Lapsen itkun graafinen esitys 13 14

10 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 15 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 16 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ LÄHETIN 1. Kanavan, digitaalikoodin ja kantomatkan ulkopuolella olosta ilmoittavan hälytyksen asettaminen. a) Kytke virtakatkaisija ON/OFF 1 asentoon ON yksikön avaamiseksi. LCD -näyttö tulee esiin Paina ja pidä painettuna käyttötapavalitsinta 3 ainakin 5 sekuntia ennen sen vapauttamista, jotta pääset ohjelmointikäyttöön. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva Vilkkuu Palaa vilkkumatta b) Käytä ylös-/alasvalitsinta 2 haluamasi kanavan (yhteensä 2 kanavaa valittavissa). Jokainen valitsimen painallus saa kanavanumeron nousemaan tai laskemaan yhden askeleen. Kun painat ja pidät painettuna ylös- tai alasvalitsinta 2, kanavanumero juoksee ylös tai alas nopeasti. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: f) Tämä itkuhälytin on varustettu ammattilaistason digitaalikoodijärjestelmällä, joka suodattaa haitalliset häiriöt ja takaa, että vanhemmat eivät kuule muuta signaalia kuin oman vauvansa signaalin. Normaaliolosuhteissa on tarpeen ohjelmoida kanava ja digitaalikoodi vain kerran. Jos sattuu kuitenkin niin, että naapurilla on itkuhälytin, joka on samaa mallia, ja se on ohjelmoitu samalle kanavalle digitaalikoodille, sinun voi olla pakko valita uusia kanava ja digitaalikoodi tai muuten kuulet oman ja naapurin vauvan itkun. Toista vaiheet a c yllä, muista myös ohjelmoida vastaanotin samalle kanavalle ja digitaalikoodille. 2. Anturi yksikön sisällä seuraa vauvan huoneen lämpötilaa ja sen lukema näkyy sekä lähettimen että vastaanottimen LCD -näytössä. Anturin normaali käyttöväli on -19 C ja +49 C. Tämän välin ulkopuolella näkyy LCD -näytössä vähemmän tarkasti. Jos tapahtuu nopea lämpötilanmuutos (viet esimerkiksi lähettimen sisältä ulos talvella), anturi voi tarvita sekuntia aikaa, ennen kuin se sopeutuu uusiin olosuhteisiin ja antaa oikean lukeman LCD -näytöllä. 3. Kun virtakytkin 1 ON/OFF on asetettu ON -asentoon, lyhyt painallus käyttötapavalitsimella 3 saa LCD -näytön näyttämään eri asetuksia sarjassa: Vauvan huoneen sen hetkinen lämpötila on 23 C c) Valitse nyt digitaalikoodi (valittavissa yhteensä 16 digitaalikoodia) käyttäen ylös-/ alasvalitsinta 2. Jokainen valitsimen painallus saa digitaalikoodin nousemaan tai laskemaan yhden askeleen. Kun painat ja pidät painettuna ylös- tai alasvalitsinta 2, digitaalikoodi juoksee ylös tai alas nopeasti. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. Paina mieleen valitsemasi kanava ja digitaalikoodi, sillä sinun on ohjelmoitava ne vastaanottimeen. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: e) Käytä ylös-/alasvalitsinta 2 valitaksesi käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavan toiminnon. On tarkoittaa, että tämä käyttö on toiminnassa, OFF tarkoittaa, että se on sammutettu. Kun asetus on OFF, laitteen lähettämä säteilytaso laskee eikä vasta-anotin ei anna hälytystä, kun se joutuu lähettimen käyttöalueen ulkopuolelle. Vah-vista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: Vauvan huoneen sen hetkinen lämpötila on 23 C Käyttöalueen ulkopuolella varoittava hälytys on valittu Näyttö, joka esittää käyttökanavaa/digitaalikoodia tai käyttöalueen ulkopuolella olon hälytystä palaa automaattisesti näyttöön, joka esittää vauvan huoneen lämpötilan 5 sekunnin kuluttua, jos mitään valitsinta ei paineta. 4. Laita lähetin noin 1 m päähän kehdosta mikrofoni 5 vauvaan päin. On valittu kanava 1 ja digitaalikoodi Säädä mikrofonin herkkyys käyttäen ylös-/alasvalitsinta 2 siten, että yksikkö säädetään lähettämään kaikki äänet, jotka mikrofoni 5 havaitsee haluamallasi äänenvoimakkuudella. Mikrofonin herkkyyspylväs muuttuu LCD -näytössä vastaavalla tavalla. Mitä enemmän segmenttejä pylväässä on, sitä herkempi se on äänille. 6. Kun yksikkö on lähetyskäytössä, näet lähetyskuvakkeen. Lähetin palaa valmiustilaan muutamassa sekunnissa, kun mikrofoni 5 ei enää ota vastaan ääntä ja lähetyskuvake sammuu. 7. Kun käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittava hälytys on asetettu arvoon On, lähetin lähettää signaalin vastaanottimeen säännöllisin väliajoin, vaikka mikrofoni 5 ei havaitsekaan ääntä. Lähetyskuvake vilkkuu LCD -näytössä

11 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 17 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 18 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 8. Yövalo 4 voidaan säätää pysyvästi päälle ON laittamalla virtakytkin ON/OFF asentoon, yövalokuvake näkyy LCD -näytössä. HUOMIO! KUN KYTKET VAUVANYKSIKÖN ON -ASENNOSTA YÖVALOKÄYTTÖÖN ( ), ON PYSÄHDYTTÄVÄ OFF -ASENTOON NOIN 0,5 SEKUNNIN AJAKSI, MUUTEN YKSIKKÖ EI EHKÄ TOIMI KUNNOLLA JA ANTAA VIRHEELLISEN HÄLYTYKSEN KANTOMATKAN ULKOPUOLELLA OLOSTA. 9. Pariston tila näkyy pariston tilan ilmaisimessa. Kun pariston virtaa käytetään, segmentit pariston tilan ilmaisimessa vähenevät vähitellen. Kun ilmaisin on tyhjä, se alkaa vilkkua muistuttamaan vanhemmille, että paristo on ladattava pikalaturin avulla. Kun lähetin kytketään päälle ja laitetaan pikalaturiin, pariston tilan ilmaisimen segmentit vilkkuvat, kun paristo on latauksessa. Kun lataus on tehty loppuun, vilkkuminen lakkaa ja kaikki kolme segmenttiä näkyvät vilkkumatta ilmoittaen, että paristo on täynnä. Sama pariston tason ilmaisin näkyy vastaanottimen näytössä, jotta vanhemmat voivat seurata lähettimen pariston tasoa. 10. Aina kuin painat valitsinta, näppäimistön valo syttyy ja LCD -näytössä on taustavalo, jotta käyttö olisi helpompaa pimeässä. VASTAANOTIN 1. Kanavan, digitaalikoodin, lämpötilan ylä-/alarajan ja käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavan hälytyksen säätäminen. a) Aseta virtakytkin ON/OFF 6 asentoon ON käynnistääksesi yksikön. LCD -näyttö syttyy ja siinä on taustavalo. Paina ja pidä painettuna käyttötapavalitsinta 8 ainakin 5 sekuntia, ennen kuin päästät sen siirtyäksesi ohjelmointikäyttöön. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: Vilkkuu Palaa vilkkumatta b) Käytä ylös-/alasvalitsinta 7 valitaksesi saman kanavan kuin lähetin. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee kanavan arvoa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 7 saadaksesi kanavan arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: 1 c) Valitse nyt sama digitaalikoodi kuin lähettimellä käyttäen ylös-/alasvalitsinta 7. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee digitaalikoodin arvoa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 7 saadaksesi digitaalikoodin arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: d) Valitse nyt sama asetus käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavalle hälytykselle käyttäen ylös-/alasvalitsinta 7. Jos valitset eri asetuksen, kuulet joko väärän hälytyksen tai et kuule hälytystä lainkaan, vaikka vastaanotin on lähettimen viestintäalueen ulkopuolella. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: Käyttöalueen Käyttöalueen ulkopuolella olon ulkopuolella olon varoitusarvo varoitusarvo lähettimessä vastaanottimessa Huomautuksia ON ON Normaali hälytys ON OFF Ei hälytystä vaikka alueen ulkop. OFF ON Aina hälytys rajasta riippumatta OFF OFF Ei hälytystä vaikka rajan ulkop. e) Käytä ylös-/alasvalitsinta 7 säätääksesi lämpötilan ylärajan, jonka yläpuolella yksikkö antaa lämpötilavaroituksen. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 9 saadaksesi lämpötilan arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Sallittu säätöväli on 14 C ja + 49 C. Jos valitset OFF, lämpötilan ylärajaa ei ole säädetty. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: 17 18

12 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 19 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 20 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ f) Käytä ylös-/alasvalitsinta 7 säätääksesi lämpötilan alarajan, jonka alapuolella yksikkö antaa lämpötilahälytyksen. Sallittu lämpötilan valintaraja on 19 C ja + 44 C. Jos syötät epäloogisen arvon (esim. valitsit ylärajaksi 15 C ja alarajaksi 23 C), yksikkö ei hyväksy syöttämääsi arvoa ja korjaa automaattisesti alarajan 2 C alle ylärajan (esim. 13 C). Jos olet valinnut arvoksi OFF, lämpötilan alarajaa ei asetettu. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: Lämpötilalukeman signaalia ei ole vielä otettu vastaan lähettimestä 2. Jos painat lyhyen aikaa valitsinta 8 LCD -näyttö näyttää eri asetuksia peräkkäin: 19 tai Lämpötilalukeman signaali otettu vastaan HUOM. Me suosittelemme, että jätät ainakin ±5 C ylemmän ja alemman lämpötilaasetuksen väliin suhteessa nykyiseen lämpötilalukemaan, muuten lämpötilahälytys voi kuulua, kun vauvan huoneen lämpötila muuttuu edes vähän. Alempi lämpötilaraja on asetettu arvoon 16 C Ylempi lämpötilaraja on asetettu arvoon 29 C Vauvan huoneen sen hetkinen lämpötila on 23 C On valittu kanava 1 ja digitaalikoodi 01 Käyttöalueen ulkopuolella varoittava hälytys on valittu Näyttö esittää kanavaa/digitaalikoodia, käyttöalueen ulkopuolella olonvaroitusta; lämpötila ylärajan tai alarajan asetusta ja se palaa automaattisesti näyttöön, joka esittää vauvan huoneen lämpötilaa 5 sekunnin kuluttua, jos mitään valitsinta ei paineta. 3. Aseta vastaanotin kohtuulliselle etäisyydelle lähettimestä, jotta vältät äänen kierron. Lian pieni etäisyys aiheuttaa kovaa melua kovaäänisestä Kun yksikkö ottaa vastaan signaalin lähettimestä, LCD -näytön taustavalo syttyy ja äänen tason mittari LCD -näytössä tulee näkyviin. Mitä kovempi vauvan ääni on, sitä useampi segmentti on näkyvissä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos vanhemmat haluavat sulkea kovaäänisen äänen pitääkseen ympäristön äänettömänä. Lisäksi LCD -näyttö esittää vauvan itkukuvakkeen. Kun yksikkö ei enää ota vastaan signaalia lähettimestä, LCD -näytössä on vauvan nukkumista esittävä kuvake ja äänentason mittari sammuu. 5. Kovaäänisen äänen voimakkuuden voi säätää ylös-/alasvalitsimella 7. Äänenvoimakkuuden pylväs muuttuu LCD -näytössä vastaavalla tavalla. Mitä useampia segmenttejä pylväässä on, sitä korkeampi kovaäänisen 9 äänenvoimakkuus on. Kun yhtään segmenttiä ei ole näkyvissä LCD -näytössä, kovaääninen 9 on täysin sammutettu. 6. Tämä yksikkö on varustettu värinähälytyksellä. Laita virtakytkin ON/OFF 6 asentoon, tärinäkuvake ilmestyy LCD -näyttöön. Kun vastaanotettu vauvan ääni on tarpeeksi kova, tärinä alkaa toimia. Tämä toiminto on käytännöllinen, kun vanhemmat työskentelevät meluissa ympäristössä (esim. pölynimurointi). Pariston virran säästämiseksi me suosittelemme, että et käytä tärinätoimintoa säännöllisesti. HUOMIO! KUN KYTKET VANHEMPIEN YKSIKÖN ON -ASENNOSTA VÄRINÄKÄYTTÖÖN ( ), ON PYSÄHDYTTÄVÄ OFF -ASENTOON NOIN 0,5 SEKUNNIN AJAKSI, MUUTEN YKSIKKÖ EI EHKÄ TOIMI KUNNOLLA JA ANTAA VIRHEELLISEN HÄLYTYKSEN KANTOMATKAN ULKOPUOLELLA OLOSTA. 7. Kun käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittava toiminto on asetettu arvoon On sekä lähettimessä että vastaanottimessa ja vastaanotin on lähettimen alueen ulkopuolella yli 2 minuuttia, kuulet käyttöalueen ulkopuolella olon hälytyksen. Äänitason mittari alkaa vilkkua yhdessä käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavan kuvakkeen kanssa varoittamaan vanhempia. Lisäksi lämpötilalukema näyttää arvoa - - C. Hälytys lakkaa ja kuvake häviää vasta, kun vastaanotin palaa lähettimen lähetysalueelle. HUOM. Tämä hälytys kuuluu myös, jos lähetin on sammutettu tai sen paristo on tyhjentynyt, virta on katkaistu, tai kanava/digitaalikoodi tai käyttöalueen ulkopuolella olon varoituksen asetus on eri lähettimessä ja vastaanottimessa. 8. Kun vauvan huoneen lämpötila ylittää säädetyn ylä- tai alarajan, kuulet hälytyksen. Riippuen siitä, onko ylitetty ylä- tai alaraja, vastaava kuvake (KORKEA (HIGH) TAI MATALA (LOW)) ilmestyy näyttöön ja sen hetkinen lämpötilalukema alkaa vilkkua LCD -näytössä. 9. Ladattavan paristopaketin tila näkyy pariston tilan ilmaisimessa. Kun pariston virtaa käytetään, segmentit pariston lataustason ilmaisimessa laskeva vähitellen. Kun ilmaisin tyhjenee, se lakkaa vilkkua ja kuulet hälytyksen, joka muistuttaa vanhemmille, että paristo on ladattava pikalaturilla. Kun vastaanotin kytketään päälle ja laitetaan pikalaturiin, pariston lataustilan ilmaisimen segmentit alkavat vilkkua, kun paristo on latauksessa. Kun lataus on tehty, vilkkuminen lakkaa ja kaikki kolme segmenttiä näkyvät vilkkumatta ilmaisten, että paristo on täynnä. 20

13 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 21 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 22 BC-5500A Manual_ 10. Kun pariston lataustason ilmaisimessa on vain yksi segmentti jäljellä, lähetin lähettää signaalin vastaanottimeen ja heikon pariston hälytys varoittaa vanhempi. Kun lähettimen pariston lataustason ilmaisin tyhjenee kokonaan, kuvake alkaa vilkkua yhdessä heikon pariston hälytyksen kanssa kehottaen vanhempia lataamaan pariston lähetintä varten. 11. Aina kun painat valitsinta, näppäimistössä syttyy valo, jotta käyttö olisi helpompaa pimeässä. 12. Hälytysten äänenvoimakkuus (paristo heikko, lämpötila ja käyttöalueen ulkopuolinen hälytys) on kiinteä eikä se riipu kovaäänisen voimakkuudesta. 13. Molempia yksiköitä voi kantaa asentamalla niihin kaulahihnan. VAROITUKSIA Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkoliitäntälaitetta, muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa BC-5500A -itkuhälytintä Kun et käytä itkuhälytintä pidempään aikaan, ota paristot pois lähettimestä ja vastaanottimesta, jotta ne eivät vahingoitu pariston vuotojen takia. Irrota verkkoliitäntälaite seinäpistokkeesta, kun itkuhälytin ei ole käytössä. BC-5500A toimii parhaiten lämpötilavälillä -9 C ja +50 C. Älä jätä itkuhälytintä suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, ei myöskään lämmönlähteen lähelle tai kosteaan tai kovin pölyiseen ympäristöön. Älä avaa kuorta, sisällä ei ole mitään huollettavia osia. VAKIOLISÄLAITTEET a. 5V 1A verkkoliitäntälaite x 2 b. Pikalaturi x 2 c. Lähetinyksikkö d. Vastaanotinyksikkö e. Ladattava 3,7V litiumpolymeeriparistopaketti x 2 (asennettu yksikköön) f. Käsihihna x 2 g. Käyttöopas VIANETSINTÄOPAS BC-5500A Manual_ Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu Lähetin ei lähetä - Mikronin herkkyys liian - Säädä mikronin herkkyys korkeammalle matalalla käyttäen ylös-/alasvalitsinta - Paristo tyhjä - Lataa paristo käyttäen latausalustaa Lähetin on aina - Mikronin herkkyys liian - Säädä mikronin herkkyys käyttäen päällä korkealla ylös-/alasvalitsinta siten, että lähetin alkaa toimia vain äänen vaikutuksesta Käyttöalueen - Kanava tai digitaalikoodi - Aseta sama kanava ja digitaalikoodi ulkopuolella olon on eri lähettimessä ja lähettimeen ja vastaanottimeen hälytys kuuluu koko vastaanottimessa ajan - Lähettimen paristo on tyhjä - Lataa paristo käyttäen lataustelinettä - Käyttöalueen ulkopuolella olon - Vaihda käyttöalueen ulkopuolella hälytyksen asetus on lähettimessä olon hälytys lähettimessä arvoon On pois (Off) mutta vastaanottimessa se on päällä (On) - Välimatka lähettimen ja - Siirrä lähetin ja vastaanotin vastaanotin ylittää käyttöalueen lähemmäs toisiaan - Värinä- tai yövalotoiminto otetaan - Käännä vauvanyksikkö ja/tai käyttöön (asento ON) ilman, että vanhempienyksikkö asentoon yksiköt pysäytetään 0,5 sekunnin OFF vähintään 0,5 sekunniksi, ajaksi asentoon OFF ennen ennen kuin otat värinä- tai toimintojen ottamista käyttöön yövalotoiminnon käyttöön. (kääntämistä asentoon ON) (katso osaa 6.) Käyttöalueen - Yksikön lähellä toimivat - Kytke toiselle kanavalle ulkopuolella olon hälytys muut laitteet toimivat samalla on joskus päälle kanavalla ja aiheuttavat häiriöitä Käyttöalueen - Käyttöalueen ulkopuolella - Vaihda molemmat asetukset ulkopuolella olon hälytyksen arvo on arvoon On olon hälytys ei toimi On lähettimessä ja vastaanottimessa Off - Käyttöalueen ulkopuolella olon - Vaihda asetus vastaanottimessa varoituksen asetus on arvoon On lähettimessä On, mutta vastaanottimessa se on Off Lämpötilahälytys - Ylempi tai alempi - Säädä ylempi ja alempilämpötilaraja koko ajan päällä lämpötilaraja on asetettu 5 C:n päähän nykyisestä arvosta liian lähelle nykyistä lukemaa Heikon pariston hälytys - Paristo on kulunut loppuun - Lataa paristo käyttäen lataustelinettä näkyy jatkuvasti - Paristopaketti on vahingoittunut - Vaihda uusi paristopaketti Pariston käyttöikä - Yövalo palaa aina - Sammuta yövalo on lyhyt - Tärinähälytys on kytketty päälle - Sammuta tärinähälytys Staattista hälyä ja - Lähetin sijaitsee liian lähellä - Poista sähkölaitteet yksikön läheltä häiriöitä muita sähkölaitteita tai aseta lähetin kauas häiriön lähteestä tai valitse toinen kanava 21 Laitteiden viestintäväli - Lähettimen ja vastaanottimen - Aseta lähetin tai vastaanotin toiseen on liian lyhyt välillä on liikaa teräsrakenteita paikkaan - Lähettimen paristo on - Lataa paristo käyttäen lataustelinettä kulunut tyhjäksi 22

14 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 23 BC-5500A Manual_ Tack för att du köpte vår BC-5500A babyvakt. enheten har tillverkats och kontrollerats med de strängast möjliga kvalitetskontrollerna för att garantera att varje enhet lämnar fabriken i perfekt skick. Om du mot alla odds skulle upptäcka defekter eller om problem skulle uppstå, kontakta din återförsäljare, vår filial eller kundtjänst. Läs denna bruksanvisning noga för att uppnå maximal prestanda och en lång livslängd för apparaten. Egenskaper Långt kommunikationsomfång på 800 m I ett öppet utrymme Dold antenn för en trendigare look 2 kanaler + 16 digitala koder (totalt 32 sekundära kanaler) för att ge en hög grad av immunitet mot interferenser Professionellt digitalt kodningssystem säkerställer en störningsfri överföring av ljudsignaler Indikation om babyns rumstemperatur både i sändare och mottagare Batteristatusindikator och varning för lågt batteri både i sändare och mottagare Batteristatusindikatorn på sändaren visas på mottagarens skärm för att varna föräldrarna Nattlampa på sändaren Digitalt justerbar känslighet av sändarens mikrofon Akustisk och visuell varning då mottagaren är utanför omfånget Akustisk och visuell varning om hög/låg temepratur (omfånget kan väljas av föräldrarna) på mottagaren Digital volymkontroll på mottagaren Vibrationsvarning i mottagaren LED ljudnivå i mottagaren Automatisk bakgrundsbelysning och stor LCD-skärm för en lätt visning Belyst knappsats Mottagaren och sändaren är utrustad med ett laddbart Li polymerbatteri Intelligent snabbladdare både för sändaren och mottagaren VARNING BC-5500A babyvakt ska inte anses vara en medicinsk anordning. Prematura barn eller barn som är i riskzonen ska bevakas av läkare eller sjukvårdspersonal. Vi rekommenderar att en vuxen regelbundet kontrollerar barnet förutom användningen av BC-5500A. 23

15 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 24 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 25 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ STRÖMFÖRSÖRJNING LAYOUT ÖVER KONTROLLERNA 1. Drift med batterisats Li polymerbatterisatsen är redan installerad i enheten. För att byta batterisats, tryck på batterilocket och öppna det i riktningen, så som visas på bilden. Ta ut batterisatsen och koppla ifrån uttaget. Sändare Laddarstöd Mottagare 1. Strömbrytare ON/OFF och nattlampa 2. Knapp Upp/Ner 3. Lägesknapp 4. Nattlampa 5. Mikrofon 6. ON/OFF och vibrationsbrytare 7. Knapp Upp/Ner 8. Lägesknapp 9. Högtalare 10. Laddarens kontaktplattor 11. Laddningsindikator 12. DC-uttag 13. Laddningsstift LCD-display Batteristatusindikator 2. Drift från AC-uttaget med vår intelligenta snabbladdare Anslut utgångspluggen på den medföljande 5 V strömförsörjningssladden till DC-uttaget 12 på snabbladdaren och se till att polariteten är korrekt. Placera enheten i snabbladdaren. Laddningsindikatorn 11 tänds och blir röd. Justera enhetens läge om indikatorn inte tänds. DÅ batteriet är helt laddat (det tar normalt 4 timmar circa), tänds indikatorn 11 med ett grönt sken. Du kan antingen ta ut enheten eller låta den sitta kvar i snabbladdaren, vilket inte skadar batteriet. Segmenten i batteristatusindiaktorn på LCD-displayen blinkar medan batteriet laddas. VARNING: SE TILL ATT BATTERIET I ENHETEN KAN LADDAS INNAN DU SÄTTER IN DET I SNABBLADDAREN, ANNARS KAN DET EXPLODERA. OM INGEN BATTERISATS HAR INSTALLERATS I ENHETEN, TÄNDS INTE LADDNINGSINDIKATORN 11 DÅ ENHETEN PLACERAS INUTI LADDAREN. ENHETEN FUNGERAR DOCK NORMALT. Batteristatusindikator Digital kod Babyns rumstemperatur/ digitala kod Stapeldiagram för mikrofonens känslighet Sändar-LCD Sändningsikon Kanal nr. Nattlampans ikon Digital kod Övre temperaturgräns Ljudnivåmätare Ikon utanför omfånget Batteristatusindikator för babyenheten Kanal nr. Vibrationsikon Undre Stapeldiagram för temperaturgräns högtalarvolymen Babyns rumstemperatur/ digital kod Mottagare-LCD Babyns sovikon Babyns gråtikon Bagyns gråtikon Grafisk bild över babyns gråt 24 25

16 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 26 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 27 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ SÄNDARE 1. Inställning av kanal, digital kod och varningsfunktion då man hamnar utanför fältet. a) Ställ strömbrytaren ON/OFF 1 på ON för att sätta på enheten. LCD-skärmen visas. Tryck på lägesknappen 3 och håll den nedtryckt i minst 5 sekunder innan du går in i programmeringsläget. LCD-skärmen visar följande indikation: Blinkende Lyser med fast lys b) Använd knappen Upp/Ner 2 för att välja önskad kanal (totalt 2 kanaler att välja mellan). Varje gång du trycker på knappen matas kanalen fram eller bak ett steg. Tryck och håll inne knappen Upp eller Ner 2 för att bläddra kanalnumret snabbt uppåt eller nedåt. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 3. LCDdisplayen visar följande indikation: f) Denna babymonitor är utrustad med ett professionellt digitalkodningssystem somfiltrerar bort alla oönskade störningar för att garantera att föräldrarna inte hör andra signaler förutom babyns ljud. I normala situationer, behöver man bara programmera kanalen och den digitala koden en gång. Om din granne också skulle ha samma modellnormalyvakt och programmer samma kanal och digitala kod, vilket är ganska otroligt, kan du behöva välja en ny kanal och digital kod, annars kan du höra grannens baby. Upprepa steg a till c ovan och se till att du också programmerar mottagaren att tae mot på samma kana loch med samma digitala kod. 2. Sensorn inuti enheten detekterar babyns rumstemperatur och dess aktuella värde visas på LCD-skärmen både på sändaren och på mottagaren. Det normala driftsomfånget för temperatursensorn är -19 C till +49 C. Temperaturen utanför detta omfång visas också på LCD-skärmen fast med en mindre precision. Vid en plötslig temperaturändring (t. ex. du tar ut sändaren utomhus under vintern efter att ha haft den inomhus), kan sensorn ta minuter på sig att anpassa sig till den nya miljön och visa koprrekt avläsning på LCD-displayen. 3. Då strömbrytaren ON/OFF 1 är på ON, kan du trycka kort på lägesknappen 3 för att LCD-displayen ska visa en annan inställning i cyklisk ordning: c) Välj nu digital kod (totalt 16 digitala koder att välja bland) med knappen Upp/Ner 2. Varje gång du trycker på knappen matas digitalkoden fram eller bakåt ett steg. Tryck och håll inne knappen Upp eller Ner 2 för att bläddra digitalkoden snabbt uppåt eller nedåt. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 3. Kom ihåg den valda kanalen och digitala koden eftersom du behöver programmera samma koder i mottagaren. LCD-displayen visar följande indikation: Funktionen för varning utanför omfånget har aktiverats Den aktuella temperaturen i babyns rum är 23ºC CH1 och den digitala koden 01 har valts e) Använd knappen Upp/Ner 2 för att välja funktionen för varning då man hamnar utanför fältet. On innebär att funktionen är aktiverad, medan OFF innebär att funktionen är inaktiverad. Då den är inställd på OFF, minskas strålningsnivån men mottagaren ger inte ifrån sig ett larm om man hamnar utanför sändarens kommunikationsomfång. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 3. LCD-skärmen visar följande indikation: Den aktuella temperaturen i babyns rum är 23ºC En skärm som visar användningskanalen/digitalkoden eller inställningen för varning då man är utanför omfånget återgår automatiskt till att visa babyns rumstemepratur efter 5 sekunder om du inte trycker på någon annan knapp. 4. Placera sändaren cirka 1 m från barnsängen med mikrofonen 5 vänd mot babyn. 5. Justera mikrofonens känslighet med knappen Upp/Ner 2 så att enheten ställs in för sändning med önskad loudnessnivå när mikrofonen 5 fångar upp ljud. Stapeldiagrammet för mikrofonens känslighet ändras också på motsvarande visas på LCD-displayen. Fler segment av stapeldiagrammet innebär att enheten är mer ljudkänslig. 6. Då enheten är i sändningsläget, visas sändningsikonen. Sändaren återgår till vänteläget i några sekunder efter att mikrofonen 5 slutar att fånga upp ljud och sändningsikonen slocknar. 7. Då funktionen för varning då man är utanför omfånget är inställd på On, skickar sändaren en signal till mottagaren i regelbundna intervaller även då mikrofonen 5 inte fångar upp något ljud. Sändningsikonen blinkar motsvarande på LCD-displayen

17 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 28 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 29 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 8. Nattlampan 4 kan ställas in permanent på ON genom att flytta strömbrytaren ON/OFF 1 till läget, nattlampsikonen visas på LCD-skärmen. OBS! NÄR DU KOPPLAR OM BABYENHETEN FRÅN LÄGET ON TILL NATTLAMPSLÄGET NIGHT LIGHT ( ), SKA DU LÅTA STRÖMBRYTAREN STÅ I MINIMUM 0,5 SEK. I OFF -LÄGET, ANNARS KAN ENHETEN SKAPA ETT FALSKT UTOM RÄCKHÅLL" LARM 9. Batteritillståndet visas av batteristatusindikatorn. Då batteriet är urladdat, försvinner segmenten på batteristatusindikatorn gradvis. Då indikatorn är tom, börjar den blinka för att påminna föräldrarna att ladda batteriet med snabbladdaren. När sändaren har satts på och placerats i snabbladdaren, börjar segmenten i batteristatusindiaktorn att blinka medan batteriet laddas. Då laddningen är slutförd, upphör blinkningen och alla tre segmenten tänds för att indikera att batteriet är helt laddat. Samma batteriindikator kan också visas på mottagarskärmen för att föräldrarna ska bevaka sändarens batterinivå. 10. Varje gång du trycker på en knapp, tänds knappsatsen och LCD-displayen får en bakgrundsbelysning för att underlätta användningen i en mörk miljö. MOTTAGARE 1. Inställning av kanal, digital kod, övre/under temperaturgräns och funktionen varning då man är utanför omfånget. a) Ställ strömbrytaren ON/OFF 6 i läget OFF för att sätta på enheten. LCD-displayen tänds och får bakgrundsbelysning. Tryck och håll inne lägesknappen 8 i minst 5 sekunder innan du släpper den för att aktivera programmeringsläget. LCD-skärmen visar följande indikation: Blinkar Lyser med ett fast sken b) Använd knappen Upp/Ner 7 för att välja samma kanal som sändaren är inställd på. Varje gång du trycker på knappen matas kanalen fram eller bak ett steg. Tryck och håll inne knappen Upp eller Ner 7 för att bläddra kanalnumret snabbt uppåt eller nedåt. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 8. LCD-skärmen visar följande indikation: c) Välj nu samma digitala kod som sändaren genom att använda knappen Upp/Ner 7. Varje gång du trycker på knappen matas digitalkoden fram eller bakåt ett steg. Tryck och håll inne knapp Upp eller Ner 7 för att bläddra digitalkoden snabbt uppåt eller nedåt. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 8. LCD-skärmen visar följande indikation: d) Välj nu samma inställning för funktionen varning då man är utanför omfånget för sändaren genom att använda knappen Upp/Ner 7. Om du väljer en annan inställning, hörs antingen ett falskt larm eller inget larm även då mottagaren faller bortom sändarens kommunikationsomfång. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 8. LCD-skärmen visar följande indikation: Sändarens Mottagarens larminställning larminställning då då man är utanför man är utanför omfånget omfånget Anmärkningar ON ON Larmet fungerar normalt ON OFF Inget larm även då man är utanför omgånget OFF ON Utlös alltid larmet oavsett omfånget OFF OFF Inget larm även om man är utanför omfånget e) Använd knappen Upp/Ner 7 för att ställa in den övre temperaturgränsen över vilken enheten ger ifrån sig ett temperaturlarm. Varje gång du trycker på knappen, ökar eller minskar temperaturen ett steg.. Tryck och håll inne knappen Upp eller Ner 9 för att bläddra temepraturen snabbt uppåt eller nedåt. Det tillåtna valbara temperaturomfånget är - 14 C till + 49 C. Om du väljer OFF; stalls ingen övre temperaturgräns in. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 8. LCDskärmen visar följande indikation: 28 29

18 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 30 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 31 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ f) Använd knappen Upp/Ner 7 för att ställa in den under temperaturgränsen under vilkene nheten ger ifrån sig ett temperaturlarm. Det tillåtna temperaturomfånget som kan väljas är - 19 C till + 44 C. Om du har gjort en ologisk inmatning (t.ex. om du väljer 15 C som övre gräns och 23 C som undre gräns), kan enheten inte acceptera din inmatning och korrigerar den automatiskt till en inställning 2 C under den undre gränsen (t.ex. 13 C). Om du väljer OFF, ställs ingen lägre temperaturgräns in. Bekräfta ditt val genom att trycka på lägesknappen 8. LCD-skärmen visar följande indikation: Temperaturavläsningssignal ännu inte mottagen från sändaren OBS: det rekommenderas att ha minst ±5 C mellan inställningarna av den övre och under temperaturgränsen från den aktuella temperaturavläsningen, annars kan temperaturlarmet höras ofta när babyns rumstemperatur ändras något. 2. Ett kort tryck på lägesknappen 8 gör att LCD-skärmen visar olika inställningar i en cyklisk ordning: Den aktuella temperaturen i babyns rum är 23ºC Den undre temperaturgränsen är inställd på 16ºC Den övre temperaturgränsen är inställd på 29ºC or Temperaturavläsningssignal mottagen CH1 och den digitala koden 01 har valts Funktionen för varning utanför omfånget har aktiverats En skärm som visar kanal/digital kod, inställningen för varningen då man är utanför omfånget, den övre temperaturgränsens inställning eller den undre temperaturgränsens inställning, återgår systemet automatiskt till skärmen som visar babyns rumstemperatur efter 5 sekunder om du inte trycker på någon annan knapp. 3. Placera mottagaren på ett skäligt avstånd från sändaren för att undvika feedback. Om de är för nära varandra, kommer det ett skrapande ljud från högtalararen Då enheten tar emot en signal från sändaren, tänds LCD-displayens bakgrundsbelysning och ljudnivåmätaren tänds på LCD-displayen. Ju högre babyns röst är, desto fler segment visas. Denna funktion är användbar då föräldrarna föredrar att skruva ner volymen för att miljönm ska vara tyst. Dessutom visar LCD-displayen babyns gråtikoner växelvis, Då enheten slutar att ta emot signalen från sändaren, visas babyns sovikon på LCDdisplayen och ljudnivåmätaren slocknar. 5. Högtalarvolymen kan justeras med knappen Upp/Ner 7. Stapeldiagrammet för volymen ändras också på LCD-displayen. Ju fler segment som visas i stapeldiagrammet, desto högre blir volymen från högtalaren 9. När inget segment visas på LCD-displayen, tystas högtalaren 9 ned fullständigt. 6. Denna enhet är utrustad med ett vibrationslarm. Ställ strömbrytaren ON/OFF 6 på så att vibrationsikonen visas på LCD-displayen. DÅ babyns röst som mottas är tillräckligt stark, börjar vibrationen att fungera. Denna funktion är användbar då föräldrarna arbetar i en mycket bullrig miljö (t.ex. då man dammsuger). För att spara på batteriet, rekommenderas det att inte använda vibrationsvarningen ofta. OBS! NÄR DU KOPPLAR FÖRÄLDRAENHETEN FRÅN LÄGET ON TILL LÄGET VIBRATION ( ), SKA STRÖMBRYTAREN STÅ I MINIMUM 0,5 SEK. I OFF -LÄGET, ANNARS KAN ENHETEN SKAPA ETT FALSKT UTOM RÄCKHÅLL" LARM 7. När funktionen för varning då man är utanför omfånget är på On i både sändaren och mottagaren och mottagaren är bortom kommunikationsomfånget för sändaren i över 2 minuter, hörs ett larm. Ljudnivåmätaren börjar blinka tillsammans med ikonen för att varna föräldrarna. Dessutom visar temperaturavläsningen - - C. Larmet och ikonen slocknar endast då mottagaren kommer tillbaka inom sändarens kommunikationsomfång. OBS! Detta larm hörs också då sändaren stängs av eller då batteriet är urladdat eller då strömmen stängs av eller om kanal- och digitalkodsinställningen är en annan mellan sändaren och mottagaren eller om inställningen för varningslarmet då man är utanför omfånget inte är densamma mellan sändaren och mottagaren. 8. När babyns rumstemperatur faller utanför omfånget är förinställt med övre och undre temepraturgränser, hörs ett larm. Enligt om man överskrider den övre eller undre gränsen, visas motsvarande ikon (HÖG eller LÅG) och den aktuella temperaturavläsningen börjar blinka på LCD-displayen. 9. Tillståndet för den laddbara batterisatsen visas av batteristatusindikatorn. När batteriströmmen tar slut, börjar segmenten I batteristatusindikatorn att försvinna gradvis. Då indikatorn är tom, börjar den blinka och ett larm hörs för att påminna föräldrarna om att ladda batteriet i snabbladdaren. När mottagaren sätts på och placeras i snabbladdaren, blinkar segmenten i batteristatusindikatorn i turordning medan batteriet laddas. Då laddningen är slut, upphör blinkningen och alla tre segmenten tänds för att visa att batteriet är fulladdat

19 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 32 sv BC5500A_BC39_manual_sv_ Page 33 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 10. Då endast ett segment är kvar inom batteristatusindikatorn, skickar sändaren ut en signal till mottagaren och ett larm för låg batteriladdning hörs för att varna föräldrarna. Då sändarens battteristatusindikator är helt tom, börjar ikonen att blinka tillsammans med larmet för lågt batteri för att föräldrarna ska skynda sig att ladda sändarens batteri. 11. Varje gång du trycker på en knapp, tänds knappsatsen för att underlätta användningen i en mörk miljö. 12. Larmens ljudstyrka (larm för låg batteritemperatur och larm då man är utanför omfånget) är fast och oberoende av högtalarvolymens inställning. 13. Båda enheterna kan bäras genom att installera halsbandet på följande vis. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Använd endast den medföljande strömförsörjningen. Andra adaptrar kan leda till skada på BC-5500A babyvakt. Då du inte använder vakten under en lång tidsperiod, ska du ta bort batterierna från sändaren och mottagaren för att undvika skada på grund av batteriläckage. Koppla ifrån strömförsörjningsenheten från vägguttaget då vakten inte ska användas. BC-5500A fungerar bäst inom temperaturomfånget -9 C till +50 C. Utsätt inte vakten för starkt solljus under en lång tid och utsätt den inte för värmekällor, fukt eller extremt dammiga miljöer. Öppna inte höljet. Det innehåller inga delar som användaren kan reparera. STANDARDTILLBEHÖR a. 5V 1A strömförsörjning med omkoppling x 2 b. Snabbladdare x 2 c. Sändare d. Mottagare e. 3,7V Li-polymer laddbar batterisats x 2 (installerad i enheten) f. Handledsband x 2 g. Användarhandbok FELSÖKNINGSGUIDE Problem Möjliga orsaker Lösning Sändaren fungerar inte - Mikrofonkänsligheten är för låg - Justera mikrofonkänsligheten med knappen Upp/Ner - Batteriet är urladdat - Ladda batteriet med laddarställningen Sändaren är alltid på - Mikrofonkänsligheten är för hög - Justera mikrofonkänsligheten med knappen Upp/Ner så att sändaren blir röstaktiverad Larmet för att varna - Kanalens eller den digitala kodens - Ställ in samma kanal och digitala att man är utanför inställning är inte den samma i kod i både sändare och mottagare omfånget är alltid på sändaren och mottagaren - Sändarens batteri är urladdat - Ladda batteriet med laddarställningen - Inställningen för varningen då - Ändra sändarens inställning för man är utanför omfånget är Av i varning då man är utanför fältet sändaren men den är På i mottagaren till På - Avståndet mellan sändaren och - Ställ sändaren och mottagaren mottagaren överstiger driftsomfånget närmare varandra - Vibrationsfunktionen på mottagaren - Ställ mottagaren/sändaren på OFF och/eller nattbelysningen på sändaren i minst 0,5 sekunder innan de står på (ON) utan att enheterna har sätts igång igen. stått på OFF i minst 0,5 sekunder innan de sätts igång (se punkt 6). Larmet då man är utanför - Störningar från andra apparater omfånget är på ibland som fungerar på samma kanal - Byt till en annan kanal Inget larm då man är - Inställningen för varningen - Ändra båda inställningarna utanför omfånget då man är utanför omfånget både till På I sändaren och mottagaren är Av - Inställningen av varningen då man - Ändra inställningen I är utanför omfånget är På men i mottagaren till På mottagaren är den Av Temperaturlarmet är - Den övre och under - Ställ in den övre och under alltid på temperaturgränsen är inställd temperaturgränsen runt för nära den aktuella avläsningen temperaturskillnaden 5 C från den aktuella avläsningen Visar alltid en varning - Batteriet är urladdat - Ladda batteriet med laddarställningen om låg batteriladdning - Batterisatsen är skadad - Byt den nya batterisatsen Batteriets livslängd - Nattlampan är alltid på - Stäng av nattlampan är kort - Vibrationsvarningen är på - Stäng av vibrationsvarningen Mycket statiskt ljud - Sändaren befinner sig nära - Ta bort de elektriska apparaterna eller och störningar andra elektriska apparater flytta bort sändaren från störningskällan eller byt till en annan kanal För kort - Många stålstrukturer mellan - Flytta sändaren eller mottagaren kommunikationsomfång sändare och mottagare - Sändarens batteri är urladdat - Ladda batteriet med laddarställningarna 32 33

20 da BC5500A_BC39_manual_da_ Page 34 BC-5500A Manual_ Tak for, at du har valgt vores BC-5500A babymonitor. Din enhed er blevet fremstillet og testet under den højeste kvalitetskontrol, for at sikre at hver enkelt monitor forlader fabrikken i perfekt stand. Skulle der mod forventning alligevel opstå problemer eller være en defekt, bedes du kontakte din forhandler eller servicecenter. Læs venligst denne instruktionsbog grundigt igennem for at få mest muligt ud af din enhed og for at forlænge dens levetid. Egenskaber Lang rækkevidde, op til 800m i fri luft Skjult antenne for et smartere udseende 2 kanaler + 16 digitale koder (i alt 32 underkanaler) giver høj beskyttelse mod interferens Et professionelt digitalt kodesystem sikrer støjfri overførsel af signaler Temperaturen i børneværelset vises både på sender og modtager Indikator for batteristatus og advarsel for lavt batteriniveau på både sender og modtager Indikator for batteristatus på sender vises på modtagers skærm for at advare forældrene Natlys på senderen Digital justerbar mikrofonfølsomhed på senderen Lyd- og lysalarm når modtageren er udenfor rækkevidde Lyd- og lysalarm for Høj/Lav temperatur (temperaturspænd vælges af forældrene) på modtageren Digital lydstyrkekontrol på modtageren Vibrationsalarm på modtageren LED lydniveaumåler på modtageren Stor LCD-skærm med automatisk baggrundslys for lettere aflæsning Belyst tastatur Modtager og sender udstyret med genopladelig Li-polymer batteri Intelligent hurtigoplader for både sender og modtager ADVARSEL BC-5500A babymonitoren bør ikke betragtes som medicinsk udstyr. For tidligt fødte børn eller børn som anses for at være i fare, skal overvåges af læge eller andet uddannet personale. Ved brug af BC-5500A skal der samtidigt også være regelmæssigt opsyn med din baby. 34

BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01. BC-5000A Manual_Noricon AS

BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01. BC-5000A Manual_Noricon AS no BC5000A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5000A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert under de strengeste kvalitetskontroller for å garantere

Detaljer

ADVARSEL KRAFTFORSYNING. Sender Mottaker. Receiver. Transmitter

ADVARSEL KRAFTFORSYNING. Sender Mottaker. Receiver. Transmitter Takk for at du valgte vår 938 babyvakt. Apparatet er produsert og testet under strengest mulig kvalitetskontroll for å sikre at enhetene forlater fabrikken i perfekt stand. Dersom du til tross for dette

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

!UG *>`Ü V ÊnÎx ÃÌÀÕVÌ Ê > Õ> > à > Ê ÓÊ Ê ä à > Ê Ê Ê Àà > ÊÓäÊ ÊÓn -Ûi à > ÊÓ Ê ÊÎÇ } à ÎnÊ Ê{È size: 122 x 145mm

!UG *>`Ü V ÊnÎx ÃÌÀÕVÌ Ê > Õ> > à > Ê ÓÊ Ê ä à > Ê Ê Ê Àà > ÊÓäÊ ÊÓn -Ûi à > ÊÓ Ê ÊÎÇ } à ÎnÊ Ê{È size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm 2 size: 122 x 145mm 3 4 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm BABYENHED OPLADER FORÆLDREENHED 5 6 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm 7 8 size: 122 x 145mm size: 122 x 145mm Problem Babyenheden

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOA Digital Babycall, modell GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert teknologi.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Binatone personlig. mobilradio

Binatone personlig. mobilradio Binatone personlig Oversikt over komponenter mobilradio Bruksanvisning Se oversiktsbilde over komponenter i den originale bruksanvisningen. TALK button Trykk og hold denne inne ved mottak. UP og DOWN-knapper

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm

Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm Barnvakt Babycall Itkuhälytin Babyalarm SENDER RECEIVER 1 2010 Biltema Nordic Services AB Barnvakt BESKRIVNING AV SÄNDARE OCH MOTTAGARE SENDER RECEIVER c. Display för ljudnivå a. Kontrollampa för påslagen

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Side 1 av 5 My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Knapper... 2 1.1 Nødsituasjon Rød og Grønn knapp samtidig... 2 1.2 Assistanse Rød knapp... 2 1.3 Bekreftelse Grønn knapp...

Detaljer

Informasjon til brukeren på finsk

Informasjon til brukeren på finsk Informasjon til brukeren på finsk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3 Bruksanvisning Grunner til å velge Steelmate 1. Profesjonell produsent av super kvalitet 2. Stort produktutvalg, du kan enkelt velge det du trenger.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer