BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BC5500A_BC39_manual_ Cover. Bruksanvisning BC-5500A"

Transkript

1 no BC5500A_BC39_manual_ Cover Bruksanvisning BC-5500A

2 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 01 BC-5000A Manual_ Takk for at du har kjøpt vår BC-5500A babymonitor. Apparatet har blitt produsert og kontrollert under de strengeste kvalitetskontroller for å garantere at hvert produkt forlater fabrikken i perfekt stand. Hvis du mot formodning skulle oppdage defekter eller ha problemer med enheten, vennligst ta kontakt med din forhandler eller dedikerte servicesenter. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig for å få full glede av produktet samt øke dens levetid. Egenskaper Langtrekkende kommunikasjonsradius på opptil 800m i åpent terreng Skjult antenne for mer trendy utseende 2 kanaler + 16 digitale koder (totalt 32 underkanaler) gir stor grad av immunitet mot interferens Avansert digitalt kodesystem sikrer at lydsignalene overføres støyfritt og uten inteferens Angivelse av babyens romtemperatur både på sender og mottaker Batteristatusindikator og varsel om lavt batteri både på sender og mottaker Batteristatusindikator på sender vises på mottakerskjermen for å varsle foreldrene Nattlys på sender Digital justerbar mikrofonfølsomhet på sender Hørbart og visuelt varsel for mottaker når enhetene er utenfor rekkevidde Hørbart og visuelt varsel om høy/lav temperatur (radius velges av foreldrene) på sender Digital volumkontroll på mottaker Vibrasjonsvarsel på mottaker LED lydnivåmåler på mottaker Automatisk opplyst og stor LCD-skjerm for enkel lesing Opplyst tastatur Med sender og mottaker medfølger oppladbare Li-polymer batteri Intelligent hurtiglader til både sender og mottaker ADVARSEL BC-5500A babymonitoren er ikke å anse som medisinsk utstyr. For tidlig fødte babyer eller babyer som anses for å være i risikosonen bør være under oppsyn av lege eller helsepersonell. Direkte overvåking av babyen med jevne mellomrom, av en ansvarlig voksen anbefales på det sterkeste i tillegg til bruken av BC-5500A. 1

3 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 02 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 03 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ STRØMFORSYNING LAYOUT KONTROLLER 1. Bruk med batteripakke Li-polymer batteripakken er allerede installert i enheten. For å skifte ut batteripakken trykker du ned og åpner batteridekselet i den retningen som vises på tegningen, tar ut batteripakken og kobler fra kontakten. Sender Lader Mottaker 1. ON/OFF- og nattlysbryter 2. Opp-/ned-tast 3. Modustast 4. Nattlys 5. Mikrofon 6. ON/OFF- og vibrasjonsbryter 7. Opp-/ned-tast 8. Modustast 9. Høyttaler 10. Ladekontaktplater 11. Ladeindikator 12. Likestrømsstøpsel (DC) 13. Ladeplugger LCD-skjerm Batteristatusindikator 2. Bruk med den intelligente hurtigladeren ved hjelp av vekselstrøms nettspenning Koble utpluggen på den medfølgende 5V strømadapteren til likestrømsstøpselet 12 på hurtigladeren, pass på at polariteten er korrekt. Plasser enheten i hurtigladeren. Ladeindikatoren 11 lyser rødt. Juster plasseringen av enheten hvis indikatoren ikke tennes. Når batteriet er fulladet (vanligvis tar det omtrent 4 timer), blir indikatoren 11 grønn. Du kan da enten ta enheten ut, eller den kan bli stående i hurtigladeren uten at det innebærer noen fare for batteriet. Segmentene i batteristatusindikatoren slik de vises på LCD-skjermen blinker i rekkefølge når batteriet lades. ADVARSEL: PASS PÅ AT BATTERIET I ENHETEN ER AV DEN OPPLADBARE TYPEN FØR DU SETTER DEN I HURTIGLADEREN, ELLERS VIL DET KUNNE MEDFØRE EKSPLOSJON. HVIS DET IKKE ER NOEN BATTERIPAKKE INSTALLERT I ENHETEN, VIL IKKE LADEINDIKATOREN 11 LYSE NÅR ENHETEN ER PLASSERT INNE I LADEREN. ENHETEN VIL LIKEVEL FUNGERE NORMALT. Batteristatusindikator Digital kode Babys romtemperatur/ Digital kode Stolpegraf for mikrofonfølsomhet LCD-skjerm sender Senderikon Kanalnummer Nattlysikon Digital kode Øvre temperaturgrense Lydnivåmåler Nedre temperaturgrense Utenfor deknings-ikon Batteristatusindikator på babyenhet Sovende baby ikon Gråtende baby ikon Gråtende baby ikon Kanalnummer Vibrasjonsikon Stolpegraf høytalervolum Babys romtemperatur/ Digital kode LCD-skjerm mottaker Gråtende baby grafikk 2 3

4 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 04 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 05 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ SENDER 1. Innstilling av kanal, digital kode og funksjonen utenfor dekning a) Still ON/OFF-bryteren 1 inn på ON for å slå på enheten. LCD-skjermen vises. Trykk og hold modustasten 3 nede i minst 5 sekunder før du slipper den for å komme inn i programmeringsmodus. LCD-skjermen viser følgende: Blinkende Lyser med fast lys b) Bruk opp/ned-tasten 2 til å velge ønsket kanal (totalt 2 kanaler å velge mellom). Hver gang du trykker på tasten vil kanalnummeret gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 2 nede vil kanalummeret variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. LCD-skjermen viser følgende: f) Denne babymonitoren er utstyrt med et profesjonelt digitalt kodesystem som filtrerer vekk all uønsket interferens for å garantere at foreldre ikke hører noe annet signal enn sin egen baby. Vanligvis er det bare nødvendig å programmere kanalen og den digitale koden én gang. Hvis naboen din mot formodning også skulle ha den samme babymonitormodellen og programmere den med samme kanal og samme digitale kode, vil du kunne måtte velge en ny kanal og ny digital kode, ellers vil dere høre hverandres baby. Gjenta trinnene over, a til c, pass på at du også programmerer mottakeren med den samme nye kanalen og digitale koden. 2. Sensoren inne i enheten leser av babyens romtemperatur, og den til enhver tid gjeldende avlesningen vises på LCD-skjermen på både senderen og mottakeren. Temperatursensorens normale driftsradius er -19 C til +49 C. Temperaturer utenfor denne serien vil også bli vist på LCD-skjermen, men med mindre nøyaktighet. Hvis det skulle forekomme en plutselig temperaturendring (f.eks. du tar med deg mottakeren utendørs vinterstid), vil sensoren kunne behøve minutter før den har vent seg til den nye temperaturen og viser korrekt avlesning på LCD-skjermen. 3. Når ON/OFF-bryteren 1 er stilt inn på ON, vil et midlertidig trykk på modustasten 3 føre til at LCD-skjermen viser de forskjellige innstillingene i rekkefølge: c) Nå kan du velge den digitale koden (totalt 16 digitale koder å velge mellom), ved hjelp av opp-/ned-tasten 2. Hver gang du trykker på tasten vil den digitale koden gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 2 nede vil den digitale koden variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. Husk kanalen og den digitale koden du har valgt, da du må foreta den samme programmeringen på mottakeren. LCD-skjermen viser følgende: e) Bruk opp/ned-tasten 2 til å velge funksjonen utenfor dekning. ON betyr at denne funksjonen er aktivert, mens OFF betyr at denne funksjonen er deaktivert. Når den er stilt inn på OFF er radiusnivået redusert, men mottakeren vil ikke utløse noen alarm når den kommer utenfor senderens kommunikasjonsradius. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 3. LCD-skjermen viser følgende: Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C Utenfor dekningfunksjonen er aktivert Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C Kanal 1 og digital kode 01 er valgt En skjerm som viser driftskanal/digital kode, eller utenfor dekningsinnstillingen vil automatisk returnere til å vise babyens romtemperatur etter 5 sekunder, hvis du ikke trykker på noen annen tast. 4. Plasser senderen omtrent 1 m fra barnesengen med mikrofonen 5 vendt mot babyen. 5. Juster mikrofonfølsomheten ved hjelp av opp/ned-tasten 2 slik at enheten er stilt inn til å hver gang mikrofonen 5 fanger opp en lyd på det lydnivået du ønsker. Stolpegrafen for mikrofonfølsomhet på LCD-skjermen endres tilsvarende. En høyere stolpe på grafen betyr at enheten er mer følsom for lyd. 6. Når enheten er i sendermodus vil senderikonet vises. Senderen vil returnere til standbymodus noen sekunder etter at mikrofonen 5 slutter å fange opp lyd og senderikonet slår seg av. 7. Når varselfunksjonen utenfor dekning er stilt inn på ON, vil senderen sende et signal til mottakeren med jevne mellomrom, selv når mikrofonen 5 ikke fanger opp noen lyd. Senderikonet vil blinke tilsvarende på LCD-skjermen. 4 5

5 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 06 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 07 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 8. Nattlyset 4 kan skrus på i ON-modus ved å flytte ON/OFF -bryteren 1 til posisjonen, nattlysikonet vil vises på LCD-skjermen. MERK! NÅR NATTLYSET SKRUS PÅ VED Å FLYTTE ON/OFF-BRYTER 1 TIL POSISJONEN MÅ ON/OFF-BRYTEREN STÅ MINIMUM I 0,5 SEKUNDER I OFF-POSISJON. HVIS IKKE KAN ENHETEN HENGE SEG OPP OG LAGE FALSK UTENFOR REKKEVIDDE ALARM. 9. Batteriets status vises med batteristatusindikatoren. Når batteriet brukes, vil segmentene batteristatusindikatoren består av gradvis synke. Når indikatoren blir tom vil den begynne å blinke for å minne foreldrene om at de må lade opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren. Når mottakeren slås på og plasseres i hurtigladeren vil segmentene i batteriindikatoren blinke i rekkefølge så lenge batteriet lades opp. Når oppladingen er fullfør vil blinkingen stanse, og alle de tre segmentene vises for å indikere at batteriet er fulladet. Den samme batteriindikatoren kan også sees på mottakerskjermen slik at foreldrene kan overvåke batterinivået på senderen. 10. Hver gang du trykker på en tast vil tastaturet lyses opp og LCD-skjermen vil lyse slik at det blir lettere å bruke enheten når det er mørkt. MOTTAKER 1. Innstilling av kanal, digital kode, nedre/øvre temperaturgrense og funksjonen utenfor dekning. a) Still ON/OFF-bryteren 6 inn på ON for å slå på enheten. LCD-skjermen vises og lyses opp. Trykk og hold modustasten 8 nede i minst 5 sekunder før du slipper den for å komme inn i programmeringsmodus. LCD-skjermen viser følgende: Blinkende Lyser med fast lys b) Bruk opp/ned-tast 7 til å velge samme kanal som på mottakeren. Hver gang du trykker på tasten vil kanalnummeret gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 7 nede vil kanalnummeret variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: c) Nå kan du velge den samme digitalkoden som på mottakeren ved hjelp av opp-/nedtasten 7. Hver gang du trykker på tasten vil digitalkoden gå fram eller tilbake ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 7 nede vil digitalkoden variere raskt. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: d) Nå kan du velge den samme innstillingen for utenfor dekning-funksjon som på mottakeren, ved hjelp av opp/ned-tasten 7. Hvis du velger en annen innstilling vil du enten høre en falsk alarm, eller det vil ikke utløses noen alarm, selv når mottakeren kommer utenfor senderens kommunikasjonsradius. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: Utenfor Utenfor dekningsinnstilling dekningsinnstilling på sender på mottaker Merknader ON ON Normal alarmfunksjon ON OFF Ingen alarm selv når mottaker er utenfor dekning OFF ON Alltid alarm, om enheten er utenfor dekning eller OFF OFF Ingen alarm selv når utenfor dekning e) Ved hjelp av opp/ned-tasten 7, stiller du inn den øvre temperaturgrensen for utløsning av temperaturalarmen. Hver gang du trykker på tasten vil temperaturen gå opp eller ned ett trinn. Hvis du trykker og holder opp/ned-tasten 9 nede vil temperaturen variere raskt. Den tillatte temperaturserien er - 14 C til + 49 C. Hvis OFF er valgt stilles det ikke inn noen over temperaturgrense. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: 6 7

6 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 08 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 09 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ f) Ved hjelp av opp/ned-tasten 7, stiller du inn den nedre temperaturgrensen for utløsning av temperaturalarmen. Den tillatte temperaturserien er på - 19 C til + 44 C. Hvis du skulle ha foretatt en ulogisk inntasting (f.eks. du har valgt 15 C som øvre grense og 23 C som nedre grense), vil ikke enheten akseptere inntastingen din og vil automatisk korrigere den til å være en innstilling 2 C under den øvre grensen (i dette tilfellet 13 C). Hvis OFF er valgt stilles det ikke inn noen nedre temperaturgrense. Bekreft valget ditt ved å trykke på modustasten 8. LCD-skjermen viser følgende: Mottar ennå ikke temperaturavlesningssignal fra sender eller Temperaturavlesningssignal mottatt N.B. Vi anbefaler at du har minst ±5 C mellom innstillingene av øvre og nedre temperaturgrense i forhold til gjeldende temperaturavlesning, ellers vil temperaturalarmen kunne utløses ofte, selv når babyens romtemperatur endres bare litt. 2. Et midlertidig trykk på modustasten 8 vil føre til at LCD-skjermen viser de forskjellige innstillingene i rekkefølge: Nåværende temperatur på babyens rom er 23 C 4. Når enheten mottar et signal fra senderen vil LCD-skjermen lyses opp og lydnivåmåleren på LCD-skjermen vises. Jo høyere babyens stemme er, jo flere segmenter vil vises. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene foretrekker å skru ned høytalervolumet, for å holde det stille i rommet. I tillegg vil LCD-skjermen vise ikonet med gråtende baby. Når enheten slutter å motta signal f ra senderen vil LCD-skjermen vise ikonet med sovende baby og lydnivåmåleren slukkes. 5. Høytalervolumet kan justeres ved hjelp av opp/ned-tasten 7. Stolpegrafen for volum på LCD-skjermen endres tilsvarende. Flere segmenter på grafstolpen betyr høyere volum fra høytaleren 9. Når ikke noe segment vises på skjermen er høytaleren 9 helt stum. 6. Denne enheten er utstyrt med et vibrasjonsvarsel. Still inn ON/OFF-bryteren 6 til posisjonen, vibrasjonsikonet vil også vises på skjermen. Når den mottatte babystemmen er høy nok vil vibrasjonen sette i gang. Denne funksjonen er nyttig hvis foreldrene holder på med bråkete arbeid (f.eks. støvsuging). Bruk av vibrasjonsfunksjonen vil øke batteriforbruket. MERK! NÅR VIBRASJONFUNKSJON SKRUS PÅ VED Å FLYTTE ON/OFF-BRYTER TIL POSISJONEN MÅ ON/OFF-BRYTEREN STÅ MINIMUM I 0,5 SEKUNDER I OFF-POSISJON. HVIS IKKE KAN ENHETEN HENGE SEG OPP OG LAGE FALSK UTENFOR REKKEVIDDE ALARM. Nedre temperaturgrense er satt til 16 C Kanal 1 og digital kode 01 er valgt 7. Når utenfor dekning-funksjonen er stilt inn på ON både på sender og mottakeren, vil det utløses en utenfor dekning alarm så snart mottakeren faller utenfor senderens kommunikasjonsradius i mer enn 2 minutter. Lydnivåmåleren begynner å blinke samtidig med utenfor dekning ikonet for å varsle foreldrene. I tillegg vil temperaturavlesningen vise - - C. Alarmen og ikonet slukkes idet mottakeren faller innunder senderens kommunikasjonsradius igjen. Øvre temperaturgrense er satt til 29 C Utenfor dekningfunksjonen er aktivert En skjerm som viser driftskanal/digitalkode, eller utenfor dekningsinnstillingen, øvre temperaturgrenseinnstilling eller nedre temperaturgrenseinnstilling vil automatisk returnere til å vise babyens romtemperatur etter 5 sekunder, hvis du ikke trykker på noen annen tast. 3. Plasser mottakeren i fornuftig avstand fra senderen for å unngå feedback. For kort avstand vil forårsake en skurrelyd i høyttaleren 9. N.B. Denne alarmen vil også høres hvis senderen slås av, hvis det er slutt på batteriet, strømmen kuttes eller kanal/digitalkodeinnstillingene er forskjellige på sender og mottaker, eller utenfor dekningsinnstillingen er forskjellig på sender og mottaker. 8. Når babyens romtemperatur faller utenfor den forhåndsinnstilte serien med øvre og nedre temperaturgrense, utløses en alarm. Avhengig om det er den over eller nedre temperaturgrensen som er overskredet, vil det tilhørende ikonet (HIGH ELLER LOW) vises og den gjeldende temperaturavlesningen begynne å blinke på skjermen. 9. Statusen til den oppladbare batteripakken vises med batteristatusindikatoren. Når batteriet brukes, vil segmentene batteristatusindikatoren består av gradvis synke. Når indikatoren blir tom vil den begynne å blinke og en alarm utløses, for å minne foreldrene om at de må lade opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren. Når mottakeren slås på og plasseres i hurtigladeren vil segmentene i batteriindikatoren blinke i rekkefølge så lenge batteriet lades opp. Når oppladingen er fullført stanser blinkingen og alle de tre segmentene vises for å indikere at batteriet er fulladet. 8 9

7 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 10 no BC5500A_BC39_manual_no_ Page 11 STANDARD TILBEHØR a. 5V 1A strømadapter x 2 b. Hurtiglader x 2 c. Senderenhet d. Mottakerenhet e. 3.7V Li-Polymer oppladbar batteriakke x 2 (installert i enhetene) f. Bærestropp x 2 g. Bruksanvisning BC-5500A Manual_ 10. Når bare et segment er igjen på batteristatusindikatoren vil senderen sende ut et signal til mottakeren og en alarm for lavt batteri vil høres for å varsle foreldrene. Når batteristatusindikatoren blir helt tom vil ikonet begynne å blinke sammen med lav batteri-alarm, for å minne foreldrene om å lade opp batteriet til senderen. 11. Hver gang du trykker på en tast vil tastaturet lyses opp for å forenkle bruk i mørket. 12. Alarmstyrken (lavt batteri alarm og utenfor dekning-alarm) er fast og uavhengig av eventuell justering av høytalervolumet. 13. Begge enhetene kan bæres ved hjelp av nakkestroppen, som vist. Det anbefales ikke at babyen bærer senderen rundt halsen da denne kan komme i fare for å stramme seg rundt halsen. Nakkestroppen til babyenheten kan brukes til å henge opp eller binde fast enheten i nærheten av barnet. FORHOLDSREGLER Bare bruk medfølgende utstyr, bruk av andre adaptere vil kunne forårsake skader på BC-5500A babymonitoren Når du ikke brukeren monitoren over lengre tid, fjerne alle batterier fra sender og mottaker for å unngå skade grunnet batterilekkasje. Koble strømkabelen fra stikkontakten når monitoren ikke er i bruk. BC-5500A virker best i temperaturer mellom -9 C til +50 C. Ikke la monitoren være utsatt for sterkt sollys over lengre tid, eller i nærheten av en varmekilde, fuktig eller svært støvete miljø. Ikke åpne dekselet, det er ingen deler du trenger på innsiden. FEILSØKINGSGUIDE BC-5500A Manual_ Problem Mulige årsaker Løsning Senderen sender ikke - For lav mikrofonfølsomhet - Juster mikrofonfølsomhet ved hjelp av opp/ned-tast. - Tomt batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren Senderen er alltid på - For høy mikrofonfølsomhet - Juster mikrofonfølsomhet ved hjelp av opp/ned-tast slik at senderen stemmeaktiveres. Utenfor dekning alarmen - Kanal eller digitalkodeinnstillingen - Still inn samme kanal og er alltid på er forskjellige på sender og digitalkode på sender og mottaker mottaker - Slutt på senderens batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren - Utenfor dekning innstillingen på - Endre utenfor dekningsenderen er Off, men innstillingen innstillingen på senderen på mottakeren er On til On - Avstanden mellom sender og - Flytt senderen og mottaker overstiger driftsradiusen mottakeren nærmere hverandre - Vibrasjonfunksjon på mottaker - Skru mottaker/sender på og/eller nattlys på sender er skrudd OFF i minimum 0,5 sekunder på uten at enheten(e) har stått på OFF før de skrus på igjen i minimum 0,5 sekunder (se punkt 6) Utenfor dekning alarmen - Interferens fra annet utstyr - Bytt til annen kanal er noen ganger på som fungerer på samme kanal Ingen utenfor dekning - Innstillingen på utenfor - Endre begge innstillingene alarm dekning alarmen er Off både til On på sender og mottaker - Innstillingen av utenfor dekning - Endre innstillingen på alarmen er On på sender og Off mottakeren til On mottaker Temperaturalarmen er - Øvre og nedre temperaturgrense - Still over og nedre alltid på er for nær gjeldende avlesing emperaturgrense til 5 forskjell tfra gjeldende avlesing Lavt batterivarsel vises - Slutt på batteriet - Lad opp batteriet ved hjelp konstant av hurtigladeren - Batteripakken er skadet - Skift ut med ny batteripakke Batterilevetid er kort - Nattlyset er alltid på - Slå av nattlyset - Vibrasjonsvarsel er på - Slå av vibrasjonsvarsel Mye statisk støy og - Senderen er plassert i nærheten - Flytt de elektriske apparatene interferens av annet elektrisk utstyr eller senderen langt fra andre interferenskilder, eller skift til annen kanal For kort - Mange stålstrukturer mellom - Flytt senderen eller kommunikasjonsradius sender og mottaker mottakeren - Slutt på senderens batteri - Lad opp batteriet ved hjelp av hurtigladeren 10 11

8 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 12 BC-5500A Manual_ Kiitämme sinua siitä, että ostit BC-5500A itkuhälyttimen. Laitteesi on valmistettu ja tarkastettu tiukimpien laatukontrollien mukaan, jotta varmistaisimme, että kaikki hälyttimet lähtevät tehtaalta täydellisessä käyttökunnossa. On epätodennäköistä, että laitteesta löytyy vikoja tai aiheutuu ongelmia, mutta jos näin käy, ota yhteys jälleenmyyjääsi, liikkeeseesi tai huoltokeskukseen. Lue tämä opas huolella, jotta saat laitteesta parhaan käyttötuloksen ja pisimmän käyttöiän. Ominaisuudet Pitkä viestimatka on 800 m avomaastossa Piilossa oleva antenni antaa tyylikkäämmän ulkomuodon. 2 kanavaa + 16 digitaalikoodia (yhteensä 32 kanavaa) tarjoavat erittäin hyvän suojan häiriöitä vastaan. Ammattilaistasoinen digitaalikoodausjärjestelmä takaa häiriöttömän käytön PMR - radioiden osalta. Vauvan huoneen lämpötilanäyttö sekä lähettimessä että vastaanottimessa Pariston lataustason ilmaisin ja pienestä latauksesta varoittava hälytys sekä lähettimessä että vastaanottimessa Lähettimen pariston lataustason ilmaisin näkyy vastaanottimen näytöllä ja antaa vanhemmille hälytyksen Lähettimessä yövalo Lähettimessä digitaalinen mikrofonin herkkyyssäätö Vastaanottimessa on näkyvä ja kuuluva hälytys, joka ilmoittaa kantomatkan ylityksestä Näkyvä ja kuuluva korkeasta ja matalasta lämpötilasta varoittava hälytys Vastaanottimessa on digitaalinen äänen kontrolli Vastaanottimessa on täryhälytys Vastaanottimessa on äänitason LED -mittari Automaattisella taustavalolla varustettu iso LCD -näyttö takaa hyvän luettavuuden Valaistu näppäimistö Vastaanottimessa ja lähettimessä on ladattava litiumpolymeeriparisto Älykäs pikalataus sekä lähettimessä että vastaanottimessa VAROITUS BC-5500A -itkuhälytintä ei saa pitää lääketieteellisenä laitteena. Keskosten ja lääketieteellisen riskin kohteena olevien lasten on oltava lääkärin tai hoitohenkilökunnan valvonnassa. Me suosittelemme lämpimästi, että vastuussa oleva aikuinen tarkastaa vauvan tilan säännöllisesti BC-5500A-laitteen käytön ohella. 12

9 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 13 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 14 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ VIRTALÄHDE KUVA KÄYTTÖLAITTEISTA 1. Käyttö paristopaketin kanssa Litium-polymeeriparistopakkaus on jo asennettu yksikköön. Paristopaketin vaihtamiseksi on painettava paristokotelon kantta kuvassa näkyvään suuntaan, ota paristopaketti pois ja irrota pistoke. 2. Käyttö vaihtovirtaverkon kanssa käyttäen älykästä pikalaturia Liitä laitteen mukana toimitetun 5 V:n verkkoliitäntälaitteen pistoke pikalaturin tasavirtaliitäntään 12, varmista, että napaisuus on oikein. Laita yksikkö pikalaturiin. Latausilmaisin 11 syttyy palamaan punaisena. Säädä yksikön asentoa, jos ilmaisin ei syty. Kun paristo on täysin ladattu (normaalisti siihen kuluu noin 4 tuntia), ilmaisin 11 palaa vilkkumatta vihreänä. Voit ottaa yksikön pois tai jättää sen pikalaturiin, sillä se ei vahingoita paristoa. Segmentit pariston lataustason ilmaisimen LCD -näytössä vilkkuvat vuorotellen, kun paristo on latauksessa. VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ PARISTO YKSIKÖSSÄ ON LADATTAVAA TYYPPIÄ ENNEN SEN LAITTAMISTA PIKALATURIIN, MUUTEN VOI TAPAHTUA RÄJÄHDYS. JOS YKSIKKÖÖN EI OLE ASENNETTU PARISTOPAKETTIA, LATAUKSEN ILMAISIN 11 EI SYTY, KUN YKSIKKÖ LAITETAAN LATURIIN. YKSIKKÖ TOIMII KUITENKIN NORMAALISTA. Lähetin Latausalusta Vastaanotin 1. Virtakytkin ON/OFF ja yövalokytkin 2. Ylös-/alasvalitsin 3. Käyttötapavalitsin 4. Yövalo 5. Mikrofoni 6. Virtakytkin ON/OFF ja tärinäkytkin 7. Ylös-/alasvalitsin LCD -näyttö Pariston lataustason ilmaisin Digitaalikoodi Vauvan huoneen lämpötila/ digitaalikoodi Mikrofoninen herkkyyden pylväs Lähettimen LCD -näyttö Lähetyskuvake Kanavanumero Yövalokuvake 8. Käyttötapavalitsin 9. Kovaääninen 10. Latauksen kontaktilevyt 11. Latausilmaisin 12. Tasavirtapistoke 13. Latauspiikit Digitalkode Ylempi lämpötilaraja Äänitason mittari Alempi lämpötilaraja Temperatur i børneværelset/ Digitalkode Vastaanotin LCD -näyttö Lapsen nukkumisen kuvake Lapsen itkun kuvake Lapsen itkun kuvake Pariston lataustason ilmaisin Lähetyskuvake Lapsen yksikön pariston lataustason ilmaisin Kanavanumero Tärinäkuvake Kovaäänisen äänenvoimakkuuden pylväs Lapsen itkun graafinen esitys 13 14

10 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 15 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 16 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ LÄHETIN 1. Kanavan, digitaalikoodin ja kantomatkan ulkopuolella olosta ilmoittavan hälytyksen asettaminen. a) Kytke virtakatkaisija ON/OFF 1 asentoon ON yksikön avaamiseksi. LCD -näyttö tulee esiin Paina ja pidä painettuna käyttötapavalitsinta 3 ainakin 5 sekuntia ennen sen vapauttamista, jotta pääset ohjelmointikäyttöön. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva Vilkkuu Palaa vilkkumatta b) Käytä ylös-/alasvalitsinta 2 haluamasi kanavan (yhteensä 2 kanavaa valittavissa). Jokainen valitsimen painallus saa kanavanumeron nousemaan tai laskemaan yhden askeleen. Kun painat ja pidät painettuna ylös- tai alasvalitsinta 2, kanavanumero juoksee ylös tai alas nopeasti. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: f) Tämä itkuhälytin on varustettu ammattilaistason digitaalikoodijärjestelmällä, joka suodattaa haitalliset häiriöt ja takaa, että vanhemmat eivät kuule muuta signaalia kuin oman vauvansa signaalin. Normaaliolosuhteissa on tarpeen ohjelmoida kanava ja digitaalikoodi vain kerran. Jos sattuu kuitenkin niin, että naapurilla on itkuhälytin, joka on samaa mallia, ja se on ohjelmoitu samalle kanavalle digitaalikoodille, sinun voi olla pakko valita uusia kanava ja digitaalikoodi tai muuten kuulet oman ja naapurin vauvan itkun. Toista vaiheet a c yllä, muista myös ohjelmoida vastaanotin samalle kanavalle ja digitaalikoodille. 2. Anturi yksikön sisällä seuraa vauvan huoneen lämpötilaa ja sen lukema näkyy sekä lähettimen että vastaanottimen LCD -näytössä. Anturin normaali käyttöväli on -19 C ja +49 C. Tämän välin ulkopuolella näkyy LCD -näytössä vähemmän tarkasti. Jos tapahtuu nopea lämpötilanmuutos (viet esimerkiksi lähettimen sisältä ulos talvella), anturi voi tarvita sekuntia aikaa, ennen kuin se sopeutuu uusiin olosuhteisiin ja antaa oikean lukeman LCD -näytöllä. 3. Kun virtakytkin 1 ON/OFF on asetettu ON -asentoon, lyhyt painallus käyttötapavalitsimella 3 saa LCD -näytön näyttämään eri asetuksia sarjassa: Vauvan huoneen sen hetkinen lämpötila on 23 C c) Valitse nyt digitaalikoodi (valittavissa yhteensä 16 digitaalikoodia) käyttäen ylös-/ alasvalitsinta 2. Jokainen valitsimen painallus saa digitaalikoodin nousemaan tai laskemaan yhden askeleen. Kun painat ja pidät painettuna ylös- tai alasvalitsinta 2, digitaalikoodi juoksee ylös tai alas nopeasti. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. Paina mieleen valitsemasi kanava ja digitaalikoodi, sillä sinun on ohjelmoitava ne vastaanottimeen. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: e) Käytä ylös-/alasvalitsinta 2 valitaksesi käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavan toiminnon. On tarkoittaa, että tämä käyttö on toiminnassa, OFF tarkoittaa, että se on sammutettu. Kun asetus on OFF, laitteen lähettämä säteilytaso laskee eikä vasta-anotin ei anna hälytystä, kun se joutuu lähettimen käyttöalueen ulkopuolelle. Vah-vista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 3. LCD -näytössä näkyy seuraava kuva: Vauvan huoneen sen hetkinen lämpötila on 23 C Käyttöalueen ulkopuolella varoittava hälytys on valittu Näyttö, joka esittää käyttökanavaa/digitaalikoodia tai käyttöalueen ulkopuolella olon hälytystä palaa automaattisesti näyttöön, joka esittää vauvan huoneen lämpötilan 5 sekunnin kuluttua, jos mitään valitsinta ei paineta. 4. Laita lähetin noin 1 m päähän kehdosta mikrofoni 5 vauvaan päin. On valittu kanava 1 ja digitaalikoodi Säädä mikrofonin herkkyys käyttäen ylös-/alasvalitsinta 2 siten, että yksikkö säädetään lähettämään kaikki äänet, jotka mikrofoni 5 havaitsee haluamallasi äänenvoimakkuudella. Mikrofonin herkkyyspylväs muuttuu LCD -näytössä vastaavalla tavalla. Mitä enemmän segmenttejä pylväässä on, sitä herkempi se on äänille. 6. Kun yksikkö on lähetyskäytössä, näet lähetyskuvakkeen. Lähetin palaa valmiustilaan muutamassa sekunnissa, kun mikrofoni 5 ei enää ota vastaan ääntä ja lähetyskuvake sammuu. 7. Kun käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittava hälytys on asetettu arvoon On, lähetin lähettää signaalin vastaanottimeen säännöllisin väliajoin, vaikka mikrofoni 5 ei havaitsekaan ääntä. Lähetyskuvake vilkkuu LCD -näytössä

11 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 17 fi BC5500A_BC39_manual_fi_ Page 18 BC-5500A Manual_ BC-5500A Manual_ 8. Yövalo 4 voidaan säätää pysyvästi päälle ON laittamalla virtakytkin ON/OFF asentoon, yövalokuvake näkyy LCD -näytössä. HUOMIO! KUN KYTKET VAUVANYKSIKÖN ON -ASENNOSTA YÖVALOKÄYTTÖÖN ( ), ON PYSÄHDYTTÄVÄ OFF -ASENTOON NOIN 0,5 SEKUNNIN AJAKSI, MUUTEN YKSIKKÖ EI EHKÄ TOIMI KUNNOLLA JA ANTAA VIRHEELLISEN HÄLYTYKSEN KANTOMATKAN ULKOPUOLELLA OLOSTA. 9. Pariston tila näkyy pariston tilan ilmaisimessa. Kun pariston virtaa käytetään, segmentit pariston tilan ilmaisimessa vähenevät vähitellen. Kun ilmaisin on tyhjä, se alkaa vilkkua muistuttamaan vanhemmille, että paristo on ladattava pikalaturin avulla. Kun lähetin kytketään päälle ja laitetaan pikalaturiin, pariston tilan ilmaisimen segmentit vilkkuvat, kun paristo on latauksessa. Kun lataus on tehty loppuun, vilkkuminen lakkaa ja kaikki kolme segmenttiä näkyvät vilkkumatta ilmoittaen, että paristo on täynnä. Sama pariston tason ilmaisin näkyy vastaanottimen näytössä, jotta vanhemmat voivat seurata lähettimen pariston tasoa. 10. Aina kuin painat valitsinta, näppäimistön valo syttyy ja LCD -näytössä on taustavalo, jotta käyttö olisi helpompaa pimeässä. VASTAANOTIN 1. Kanavan, digitaalikoodin, lämpötilan ylä-/alarajan ja käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavan hälytyksen säätäminen. a) Aseta virtakytkin ON/OFF 6 asentoon ON käynnistääksesi yksikön. LCD -näyttö syttyy ja siinä on taustavalo. Paina ja pidä painettuna käyttötapavalitsinta 8 ainakin 5 sekuntia, ennen kuin päästät sen siirtyäksesi ohjelmointikäyttöön. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: Vilkkuu Palaa vilkkumatta b) Käytä ylös-/alasvalitsinta 7 valitaksesi saman kanavan kuin lähetin. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee kanavan arvoa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 7 saadaksesi kanavan arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: 1 c) Valitse nyt sama digitaalikoodi kuin lähettimellä käyttäen ylös-/alasvalitsinta 7. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee digitaalikoodin arvoa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 7 saadaksesi digitaalikoodin arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: d) Valitse nyt sama asetus käyttöalueen ulkopuolella olosta varoittavalle hälytykselle käyttäen ylös-/alasvalitsinta 7. Jos valitset eri asetuksen, kuulet joko väärän hälytyksen tai et kuule hälytystä lainkaan, vaikka vastaanotin on lähettimen viestintäalueen ulkopuolella. Vahvista valinta painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: Käyttöalueen Käyttöalueen ulkopuolella olon ulkopuolella olon varoitusarvo varoitusarvo lähettimessä vastaanottimessa Huomautuksia ON ON Normaali hälytys ON OFF Ei hälytystä vaikka alueen ulkop. OFF ON Aina hälytys rajasta riippumatta OFF OFF Ei hälytystä vaikka rajan ulkop. e) Käytä ylös-/alasvalitsinta 7 säätääksesi lämpötilan ylärajan, jonka yläpuolella yksikkö antaa lämpötilavaroituksen. Jokainen valitsimen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä askeleella. Paina ja pidä painettuna ylös- tai alasvalitsinta 9 saadaksesi lämpötilan arvon muuttumaan nopeasti ylös- tai alaspäin. Sallittu säätöväli on 14 C ja + 49 C. Jos valitset OFF, lämpötilan ylärajaa ei ole säädetty. Vahvista valintasi painamalla käyttötapavalitsinta 8. LCD -näytössä on nyt seuraava kuva: 17 18

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi arc 3 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Svenska 1 UPP/Missade nr 2 Vänster menyknapp/ok 3 Linjeknapp 4 NED 5 * och knapplås 6 Återuppringning 7 Telefonbok 8 R-knapp 9 # och ringsignal av/på 10 Nedkopplingsknapp

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

SVENSKA NORSK SUOMI DANSK. user guide

SVENSKA NORSK SUOMI DANSK. user guide user guide This product MUST be used responsibly Read all instructions thoroughly before use and retain for future reference SVENSKA NORSK SUOMI DANSK If you have any questions, or if you experience any

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA ORTUGUÊS -9TXE -9TXES FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- TELEVISOR A CORES BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING INSTRUÇÕES FARGEFJERNSYN -9TXE

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Heat pump control by mobile phone. Manual

Heat pump control by mobile phone. Manual Heat pump control by mobile phone Manual 1 Contents ENG What AirPatrol does? 4 Indicator lights 5 Buttons 6 Power 7 SIM card 7 Installing AirPatrol 8 Testing AirPatrol 11 Turning heat pump ON/OFF 11 Commands

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GKN 16220 GKN 16220 X GKN 16830 GKN 16830 X NO FIN 21-21- Dokument Nummer GKN 16830 _GKN 16830 X_DE/ 111- GKN 16220 _GKN 16220 X_DE/ 111-2(.100: 3) 2(.100:

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer