Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt isvannsaggregat rukerens ansvar... 6 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL-H kapasitet 7 46 kw... 7 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL og WRL-H kapasitet kw... 9 Inntransport lektrisk tilknytning eskrivelse og anvendelse Plassering vannkjølt aggregat nslutning til vannsiden WRL-H med 4 veis ventil PG1 regulator panel Regulator knapper Regulator display Struktur menyer Les dette før første oppstart Wizard ssist menyer WRL og WRL H Hvordan bruke displayet Programmerings wizard passord Språk Passord Tappevann innstillinger Pumper Utendørs luft giver Frikjøling og solpaneler System integrasjon Tappevann integrasjon Type varme Type kjøling Sette frost grense for energibrønn/kondensatorkrets Soner og antall rom Sone 1 termostat hvis installert Sone 2 termostat hvis installert Sone 3 termostat hvis installert Sone 1 navn (hvis definert) Sone 2 navn (hvis definert) Sone 3 navn (hvis definert) MS protocoll Passord for hjelp menyen vslutte wizard Parametere inn og ut (inputs/outputs) ksterne temperaturer Vann inn/ut Kompressor trykk og temperatur Status ekspansjonsventil Tappevann status Status geotermisk 2 veis ventil Parametere for av på (on/off parameters) rifts modus Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for data kopiering Kalender innstillinger Styring solpaneler Sone parametere (Zone parameters) Sone parametere Sone settpunkt Sone tidsplan Sone avfuktning Sone avfuktning settpunkt Side 2

3 4.06 Informasjon om soner Kjøle settpunkt for sone Varme settpunkt for sone Parameter kjøling (hiller parameters) Settpunkt for kjøling Settpunkt nominelt varme og kjøling Settpunkt økonomisk varme og kjøling Parametere for tappevann (HW parameters) Settpunkt tappevann Tidsplan tappevannsproduksjon Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for datakopiering Tidsplan for datakopiering side Parametere klokke (lock parameters) Stille systemklokke Sommertid ST Tidsprogram (Timezone parameters) Sette tidsplan Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for datakopiering ssistanse parameter (passord 0101 ssistanse parameters) Passord for beskyttede menyer Språk parametere (Language parameters) Velge språk Velge språk etter strømbrudd Info parametere (Info parameters) Info om aggregat Sone parametere (Zone parameters) Rom aktivering Navn på rom Settpunkt for rom Kjøle og varme for rom Sette klimakurve for blandeventil sone 1 (hvis installert) Stille duggpunkt regulering sone Styring av 3 veis ventil vfuktning styring Parameter for avfuktning Stille arbeidsområdet for set punkt ggregat parametere (hiller parameter) Kompressor drift logikk Forsinkelse av/på for kompressorer Sette kjøle og varme regulering Stille klimakurve varme (trenger KS) Stille klimakurve kjøling (trenger KS) Stille funksjoner ved lav last Tappevann (HW sanitary parameters) Tappevann drifts logikk Stille returtid på 3 veis ventil Stille anti legionella frekvens Stille kontroll basert på kondensatortrykk Pumper (Pumps parameter) Pumper drifts logikk Forsinket start av kompressor etter pumpestart av anleggspumper Forsinket stans av kompressor etter pumpestart anleggspumper Forsinket start av kompressor etter pumpestart av energibrønn pumper Forsinket stans av kompressor etter pumpestart energibrønn pumper Stille logikk for pumpe til tappevann Pumpe energibrønndriftslogikk Stille energibrønnpumpe etter kondensatortrykk logikk nergibrønnpumpe settpunkt ånd for pumpe til energibrønn/kondensatorkrets Side 3

4 15.11 Stille høytrykks grense ved total gjenvinning Stille pumpe for å tvinge inn andre kondensator Stille inverter pumpe og 2 veis modulerende ventil Solpaneler (Solar parameters) ktivering av solpaneler Kalibrere giver for solpaneler larmgrense solpaneler Solpaneler alarmer Solpaneler pumpe hastighet Frostgrense for solpaneler Type giver for solpaneler Timeteller (Hourcounter parameters) Vise driftstid for kompressor og pumper Vise driftstid for tappevannspumpe Stille tid for service på kompressor og pumper Nullstille timetellere Stille tid for service på tappevannspumpe Manuell drift (Manuell parameters) Sette manuell drift for pumper Sette manuell drift for anti legionella syklus Opsjoner parameter frikjøling annen varmekilde (Optional parameters) Stille om det finnes frikjøling og solpaneler Stille type for annen varmekilde Stille tappevannstype Stille logikk for kjele Stille grense for kjele Stille elpatron av på for tappevann Stille logikk for frikjøling Stille frikjølings logikk Stille MS parametere nlegg konfigurasjon (Plant configration) Stille type aggregat og tappevann Stille om med/uten 4 veis ventil og posisjoner pumper Stille antall områder og rom Stille antall termostater for område Stille antall kompressorer Stille software for elektronisk ekspansjonsventil Sette digital input I01 og IO Sette digital input I03 og IO Sette digital input I05 og IO Sette digital input I07 og IO Sette digital input I09 og I Logikk ved 4 veis ventil Logikk for alarm rele ktivere deaktivere givere ktivere deaktivere givere ktivere deaktivere givere Sette områder av på etter digitale innganger iverse parametere (assistanse) Nytt passord assist meny Velge enheter i display Innganger og utganger (Variuos parameter) Viser energibrønn temperaturer Viser tappevannstemperatur Viser anlegg retur temperatur Viser utetemperatur Viser system temperatur i krets 1 mengde Viser kompressor temperatur Viser kondensator trykk Viser temperaturer i krets 2 og Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status digitale innganger side Side 4

5 22.15 Viser status digitale innganger side Viser status digitale innganger side Viser status digitale innganger side Viser digitale utganger side Viser digitale utganger side Viser digitale utganger side Viser status analoge utganger Viser status for po1 utganger hvis installert Viser status for po2 utganger hvis installert Overordnede systemer (dress table supervision) Parametere for VMF system Parametere for MS system larmer larmparametere larm modus Vedlikehold eponi og avfall F Gass direktiv Systemskisse vann til vann kjøling okumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data riftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. lektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe. okumenter endres kontinuerlig, for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 5

6 rukerveiledning vannkjølt isvannsaggregat. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. ggregatet du har kjøpt produserer isvann til utstyr som er i bygget. Uniten er en komplett kjølemaskin bestående av kompressorer, batterier, regulering, veksler osv. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. ette er også viktig for garantien. Ved feil bruk kan garantien opphøre. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. itt aggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. rukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. ette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. tterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. mballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. ier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. ersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. ggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Igangkjøringsrapport ikke er returnert og service ikke er gjennomført Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 6

7 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL-H kapasitet 7 46 kw WRL H Vannkjølt isvannsaggregat - varmepumpe. Leveres komplett ferdig Leveres med R410a. 9 størrelser. MOLLR Standard kjøling og varmepumpe uten 4 veis ventil H versjon kjøling og varmepumpe med 4 veis ventil. for fjernkondensator Utgående vann opp til 60 UTSTYR Scroll kompressor Tilknytning på topp, flow switch og vannfilter RL9002 og elektronisk ekspansjonsventil Ute kompensert turtemperatur med tilbehør KP TILHØR V Vibrasjonsdempere R485P1 Modbus protokoll T/ Total/delvis gjenvinning PG1 Fjerntablå opp til 500 meter KP Utegiver Tank Tank i aggregat Pumper Stort utvalg av pumper innebygget Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 5,9 7,7 9,8 13,0 ffektforbruk kw 1,79 2,1 2,5 3,4 R 3,3 3,66 3,79 3,79 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 0,41 0,52 0,65 0,87 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 0,282 0,37 0,46 0,62 Varmekapasitet kw 7,6 9,2 11,9 15,8 ffektforbruk kw 1,9 2,3 2,9 3,9 OP 3,83 3,95 4,09 4,07 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 27, , /1 Ja Ja Ja Nei 230/3 Nei Nei Nei Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 16,6 18,9 26,0 33,1 37,9 ffektforbruk kw 4,6 5,4 6,8 9,2 10,8 R 3,58 3,49 3,79 3,6 3,5 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 1,12 1,29 1,72 2,25 2,58 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 0,79 0,90 1,24 1,58 1,81 Varmekapasitet kw 20,0 23,1 31,6 40,1 46,2 ffektforbruk kw 5,0 5,8 7,7 9,94 11,6 OP 4,01 3,97 4,07 4,03 3,96 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 32 32, ,5 230/3 Ja Ja Ja Ja Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Ja Kjølekapasiteten er basert på kondensatorvann 35/40 30 % etylen og isvann 7/12 0. Varmekapasitet ved 45/ % glykol vann og 5/10 vann. Lyd er målt 10 meter avstand på en flate Side 7

8 Serviceareal Konvolutt for arbeidsområdet WRL uten tank Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ nslutning kondensator ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ WRL WRL WRL WRL-H med tank Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ nslutning kondensator ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Tankvolum l kspansjonskar l Sikkerhetsventil bar Vannvolum ford/kond l 0,7/0,7 0,9/0,9 1,2/1,2 2,0/2,0 2,6/2,6 2,9/2,9 4,0/4,0 5,2/5,2 6,2/6,2 WRL H WRL H Side 8

9 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL og WRL-H kapasitet kw WRL Vannkjølt isvannsaggregat -varmepumpe. Leveres komplett ferdig Leveres med R410a. 8 størrelser. MOLLR Standard kjøling og varmepumpe uten 4 veis ventil H versjon kjøling og varmepumpe med 4 veis ventil. for fjernkondensator Utgående vann opp til 55 UTSTYR Scroll kompressor Tilknytning på topp Flow switch og vannfilter RL9002 Ute kompensert turtemperatur med tilbehør KP TILHØR V Vibrasjonsdempere R485P1 Modbus protokoll elvis gjenvinning PG1 Fjerntablå opp til 500 meter KP Utegiver X lektronisk ekspansjonsventil (standard på ) Pumper Stort utvalg av pumper innebygget Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 47,2 61,2 70,8 81,8 ffektforbruk kw 11,5 15,0 17,4 18,6 R 4,10 4,07 4,06 4,39 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 3,05 3,96 4,58 5,23 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 2,25 2,92 3,38 3,91 Varmekapasitet kw 51,2 68,4 73,9 89,4 ffektforbruk kw 12,5 16,7 17,9 20,8 OP 4,09 4,09 4,11 4,30 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 33,1 33,8 34,9 43,1 230/3 Ja Ja Ja Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 94,9 123,1 142,7 160,6 ffektforbruk kw 21,6 28,0 32,2 36,8 R 4,39 4,39 4,43 4,36 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 6,06 7,86 9,1 10,3 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 4,53 5,88 6,8 7,67 Varmekapasitet kw 102, ,6 177,1 ffektforbruk kw 23,0 30,9 35,0 39,7 OP 4,46 4,48 4,53 4,46 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 39,6 51,1 51,1 51,1 230/3 Ja Nei Nei Nei 400/3 Ja Ja Ja Ja Kjølekapasiteten er basert på kondensatorvann 35/40 30 % etylen og isvann 7/12 0. Varmekapasitet ved 45/ % glykol vann og 5/10 vann. Lyd er målt 10 meter avstand på en flate Side 9

10 Serviceareal w w w. n e. n o Konvolutt for arbeidsområdet Store WRL WRL-H imensjoner Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ nslutning konden ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ WRL WRL WRL Side 10

11 Inntransport w w w. n e. n o Kontroll ved mottak ggregatet leveres i en spesiell beskyttende emballasje. Ved mottak sjekk derfor at aggregatet ikke har blitt skadet under transport og at alle bestilte deler er levert. Hvis det er noen synlige skader eller mangler ved leveransen, meld fra til leverandøren med en gang. Forberedelser Før montasje, kontroller at du hat mottatt riktig aggregat. Vi anbefaler at emballasjen sitter på frem til montasjestedet for å unngå skader under inntransport. Viktig Vær alltid sikker på at arbeidsoperasjonene beskrevet nedenfor utføres etter gjeldende lovverk Vær alltid sikker på at løfteanordningen har kapasitet til å løfte kjølemaskinen før du begynner å løfte Ikke utsett kroppen din for tunge løft uten at du har det rette hjelpemiddelet. Håndtering med truck e.l. Ved mindre maskiner Sett truckens gafler godt inn i pallen som følger med aggregatet. Sørg for at maskinen er i balanse og står stabilt når du løfter. Husk at den tyngste delen av maskinen kan være i den ene enden. Håndtering med kran e.l. Sett løfterørene inn i løftehullene i bunnen av aggregatet. Sett inn sikkerhetspinner i løfterørene og låsepinner i sikkerhetspinnene. Fest løftestroppene mellom aggregatet og sikkerhetspinnene på løfterørene slik skissen viser. Plasser en beskyttende ramme på toppen av aggregatet. Stram stroppene gradvis, sjekk at stroppene er korrekt plassert og start forsiktig med å heise. Viktig Følg instruksjonen på emballasjen. ette vil sikre at aggregatet kommer frem i perfekt tilstand, til fordel for brukeren. Instruksjonene utenpå emballasjen sier: Håndter varsomt Hold emballasjen tørr Ikke stable ting oppe på emballasjen uten at du er sikker at dette kan gjøres uten å skade aggregatet. Unngå kontakt med skarpe kanter. Ikke løft utstyret i kondensrørene eller i vannanslutningene. enytt egnet løfteutstyr for å holde aggregatet under montering. Fjerning av emballasje Fjern båndene rundt og løft av emballasjen. Løft aggregatet av plattformen. Sett aggregatet på plass Sjekk for synlige skader. Fjern emballasjen til avfall sted for resirkulering. Side 11

12 lektrisk tilknytning Sørg for at aggregatet ikke er tilkoplet spenning før du begynner å arbeide med det elektriske opplegget. et anbefales at hovedstrøms bryteren kan låses i stengt stilling ved installasjon, service og vedlikehold. lle elektriske komponenter som installeres (hovedstrøms bryter, sikringer, kabler, tilkoplingsklemmer etc.) skal velges riktig i h.h.t. Oppgitte el. data, være forskriftsmessig beskyttet med korrekt dimensjonerte sikringer og overholde gjeldende lovverk. Generelt v sikkerhetsmessige grunner ta kontakt med de lokale myndigheter med hensyn til evt. spesielle lokale krav eller standarder. Strømtilførsel Tilknytningspunkt for tilførselskabel finnes på innsiden i aggregatet. dkomst via servicepanel. Følg nøye elektrisk koblingsskjema fra leverandør. Oppstart Før oppstart av anlegget kontroller følgende: 1. Sjekk at strømtilførsel er korrekt 2. Sjekk at startsignal på styrestrømmen er koblet i henhold til elskjema. 3. Sjekk at hovedstrømbryter er på (ON) 4. Sjekk at kondensator viften løper fritt ved luftkjølte aggregat 5. Sjekk at pumper går og vannmengder er riktige ved vannkjølte aggregat. 6. Sjekk at kjølerørene er klamret tilstrekkelig slik at ikke vibrasjoner fremkommer. 7. Sørg for at kompressorens bunnpannevarmer har vært påsatt strøm i minimum 8 timer før start foretas. N Unntatt for lengre tids stans av anlegget, skal hovedstrømmen være PÅ, dette for at oljevarmer rundt kompressor skal aktiveres når kompressor står. Kuldemediefylling ggregatet er fylt ferdig fra fabrikk men ved oppstart bør mengden sjekkes ved at driftsparametre og serviceskjema fylles i. t underflyt anlegg vil svekke fordamperens ytelse, som igjen fører til lavt sugetrykk på kompressoren, redusert kapasitet og høy utløpstemperatur. Overfylling kan føre til for høyt utløpstrykk over kondensatoren og kompressorhavari som resultat. eskrivelse og anvendelse Vannkjølt isvannsaggregater er konstruert for innendørs bruk. Hvert aggregat er konstruert etter de strengeste standarder.. en innebygde kontrollboksen, ferdigkoblet fra fabrikk inneholder kretskort, hovedbryter, kontaktor og diverse sikkerhetsutstyr. ggregatet brukes mot et isvannsnett som forsyner kaldt vann til et ventilasjonsbatteri en fancoils kurs eller lignende. Side 12

13 Plassering vannkjølt aggregat Plasser aggregatet så nære kilden det skal forsyne som mulig. Ta hensyn til lokale krav vedrørende lyd. Følgende iakttas: Pass på nødvendige servicearealer se manual for nærmere anbefalt avstand. ggregatet monteres på et stødig og plant fundament, helst i støpt utførelse. Fundamentet må ikke være slik utført at det kommer i direkte berøring med selve bygningskonstruksjonene. ette for å unngå lyd- eller vibrasjonsoverføringer. et er anbefalt benyttet vibrasjonsdempere. Plassering av vannkjølte aggregater Riktig plassering av aggregatene er avgjørende for optimal drift. ggregatet er beregnet for inne montasje Vær sikker på at gulv eller konstruksjon kan bære vekten av aggregatet. Sørg for at aggregatet har nødvendig plass rundt for service. Plasser aggregatet i vater Sørg for at aggregatet er vibrasjonsisolert mot underlaget. ruk fleksible forbindelser på vannrør for å ta vibrasjoner. ggregatet kan ha varme rør, så ikke rør det under drift. Side 13

14 nslutning til vannsiden WRL-H med 4 veis ventil ggregat WRL finnes i 2 versjoner med og uten 4 veis ventil. Se under hvordan den skal tilknyttes på vannsiden N! ette gjelder kun aggregat med innebygget 4 veis ventil Ved bruks som varmepumpe kobles aggregat som til venstre Kald side går mot energibrønn og varm side mot anlegg. Skal denne brukes som kjølemaskin dumpes varme mot energibrønn Hvis aggregatet kun skal brukes til kjøling kobles aggregatet slik Varm side mot tørrkjøler og kald side mot anlegg Side 14

15 PG1 regulator panel. Regulator knapper ggregatet har et display med 6 knapper hvor man kan lese og justere driftsparametre. I fronten finnes det 6 knapper med funksjoner som beskrevet under. Knapper Funksjon eskrivelse larm tast 1 trykk viser en liste med aktive alarmer Trykker du mer en 5 sekunder så tilbakestiller du aktiv alarm Meny aktivering Med denne knappen kan man navigere mellom de forskjellige menyene Meny utgang Med esc knappen går man ut av menyen og tilbake til forrige meny Navigation + Her blar man til neste valg i menyene Presser man knappen under endring av en parameter så øker verdien av aktuell parameter Navigation enter Trykker man knappen når man er på et menyvalg, går mann inn i menyen Trykker man knappen når man er påe t parameter kan man modifisere parameteret Trykker man etter endring så lagrer og bekrefter man endringen Navigation - Her blar man til neste forrige i menyene Presser man knappen under endring av en parameter så synker verdien av aktuell parameter Side 15

16 Regulator display Under normal drift av enheten, standarden vinduet er vist på visning av PG1 panel.; ette vinduet inneholder informasjon om status for systemet som tillater brukeren å ha en klar indikasjon på drift av WRL enhet og gir eventuelle feil og / eller funksjonsfeil meldinger. Linje Ikon eskrivelse Indikerer at aggregatet er skrudd på Indikerer at aggregatet går i varme Indikerer at systemer går i kjøling Indikerer at aggregater produserer varmt tappevann 12:14 Fri Visert tid i aggregatet Viser returtemperatur inn til aggregatet T HU STTUS Hvis tappevann produseres viser denne temperaturen i tappevannstanken (ved ermec tank) Viser status On = ggregatet er I drift Off = ggregatet er skrudd av larm off = n alarm har stoppet aggregatet Super off = yggets driftssystem har hindret aggregat i å starte Time off = Tidsbånd for å skru av aggregatet igin off = igital in I8 er stengt og skrur derfor av aggregatet Protect = Skrudd av grunnet frotsbeskyttelse Indikerer at annen varmekilde også er på slik som oljekjel, elkjel osv Indikerer at solpaneler er installert og i drift Indikerer drift av kompressor Indikerer at pumpe for tappevann er i drift Indikerer at shuntventil brukes til å produsere tappevann Indikerer at isvannspumpe går Indikerer at kondensatorpumpe går Indikerer at frikjølingsdrift er på (tilbehør) Side 16

17 Struktur menyer Skjermen på menyen er organisert av rotasjon av ikoner som representerer dem, ha valgt ønsket ikon den valgte menyen åpnes, slik at å vise eller endre parameterne i den valgte menyen. Hjelp meny Indeks Ikon Meny Funksjoner 1 Språk Velg språk i display 2 Info Software versjon 3 Sone Sone hjelpe parametere 4 Kjøling Kjøle parametere 5 Tappevann Tappevann parameter 6 Pumper Pumper parametere 7 Solpaneler Parametere for solpanel integrasjon 8 Time teller Timeteller 9 Manuell Tvinge til manuelle drift 10 Kalibrering Kalibrering av givere 11 alarmer larm innstillinger 12 Tilbehør Parameter for tilbehør 13 system efinisjon av systemets karakteristikk 14 nnet Sette andre hjelpe parametere 15 Inn/ut Inn og ut status Side 17

18 ruker meny Indeks Ikon Meny Funksjoner Inn/ut Inneholder informasjon om temperatur trykk osv v/på Skrur aggregatet av på og skifter drift varme kjøling ved varmepumpe Sone Stiller drift settpukt via tilbehør ST STH Kjøling Setter driftsverdier for kjøling Tappevann Setter driftsverdier for tappevann F Klokke Stille klokken G Tidsprogram Her lages driftsprogram H Hjelp Passord for å gå til hjelp menyen Les dette før første oppstart Wizard Ved første oppstart vil aggregatet be brukeren om en rekke grunnleggende informasjon for oppsett av rammebetingelsene er nødvendig for forsvarlig drift av enheten, denne prosedyren må utføres av installatør, eller en person med kjennskap til enhetens tekniske funksjoner og av systemet der det er installert. Til man har kjørt igjennom alle wizard spørsmålene så får man en alarm L102. enne alarmen forsvinner så fort wizarden er kjørt ferdig Før du starter opp men oppstart så må du finne ut hvordan aggregatet er konfigurert Har det 4 veisventil H i koden er 4 veis ventil ingen H er uten X i koden og det er elektronisk ekspansjonsventil uten x er den mekanisk Har det pumper Hvilket språk skal du ha, du får 30 sekunder å velge når du kommer til språk, bruk engelsk ssist menyer Under drift har du assist menyene og her kan du endre en mengde parametere WRL og WRL H WRL og WRL bygger på siste teknologi både inne kompressorteknologi og elektronikk. Høyt ytelse kombinert med en rekke muligheter for samkjøring av andre systemer samt energiriktig drift Her er noen funksjoner som kan brukes med WRL WRL-H Kurve for sommer og vinterkompensering med utegiver KS (tilbehør) Styring av oppvarming av tappevann med legionellasyklus Samkjøring av elkjel eller oljekjel Styring av solpaneler Styre 1 sone fra aggregat og 2 til med tilbehør Styring av pumper Timetellere Styring av frikjøling Tidsprogram Styring av shuntventil i tørrkjølerkrets Lykke til med ditt aggregat Side 18

19 Hvordan bruke displayet Via displayet kan man lese av og justere parametere Skissen under viser hvordan man går mellom menyer 1 3 Hvordan man endrer et parameter For å blå mellom menyene må man først trykke knapp for menyvalg 2 Når man har trykket knappen under punkt 1 kan man bla opp og ned mellom menyene ved å bruke knapp eller 3 Når man har funnet ønsket meny trykk menyen. for å gå inn i Trykk for å gå ut igjen 4 Når man er inne i ønsket meny bruker man eller for å bla seg frem til ønsket parameter Når ønsket parameter er funnet trykk for å. For å gå ut igjen trykk 5 Så fort et parameter er valgt under pkt 4 begynner dette å blinke i displayet. Ved å trykke eller så minsker elelr øker parametere. Ved å trykke så lagres endringen Side 19

20 1.0 Programmerings wizard passord 0303 Ved første oppstart vil aggregatet be brukeren om en rekke grunnleggende informasjon for oppsett av rammebetingelsene er nødvendig for forsvarlig drift av enheten, denne prosedyren må utføres av installatør, eller en person med kjennskap til enhetens tekniske funksjoner og av systemet der det er installert. Til man har kjørt igjennom alle wizard spørsmålene så får man en alarm L102. enne alarmen forsvinner så fort wizarden er kjørt ferdig enne parameter kan endres 1.01 Språk Første vindu som vises ved oppstart Viser valgt språk Viser hvor lang tid du har igjen til å velge språk. Språk kan skiftes senere via andre menyer 1.02 Passord Skriv inn passord: enne parameteren gjør det mulig å sette inn et bestemt passord for tilgang til en assistanse menu.password: ette ikonet angir passordet for wizard dvarsel: På slutten av veiledet prosedyren, kan veiviseren passordet tilpasses av installatør. Standarden passord som gjør at installatøren å få tilgang til veiviseren menyen er Side 20

21 enne parameter kan endres 1.03 Tappevann innstillinger Wizard parameter Viser menyvalg basic settings enne parameteren angir hvilken type kontroller skal brukes til varmtvann kretsen tilkoblet til den installerte enheten: For rene kjøleaggregat NOT PRSNT (som betyr at enheten ikke produserer varmtvann); SUPRHTR (ette betyr at enheten produserer varmtvann med en desuperheater montert om bordenheten); Ved varmepumpeaggregat NOT PRSNT (som betyr at enheten ikke produserer varmtvann); SUPRHTR (ette betyr at enheten produserer varmt vann med en total utvinning montert om bordenheten); PRIORITT + VLV (som betyr at produksjon av innenlandske varmt vann skjer ved pilotering anmodning gjennom forvaltningen av en tre-veis omskifterventil, i dette tilfellet produksjonen av varmt vann har prioritet over systemets forespørsel); PRIORITT + PUMP (som betyr at produksjon av innenlandske varmt vann skjer ved pilotering anmodning gjennom forvaltningen av to en hydrauliske pumper, i dette tilfellet produksjonen av varmt vann har prioritet over systemet forespørsel); 1.04 Pumper Wizard parameter asic meny System pumpesiden i vinter: enne parameteren indikerer plassering av systemet pumpen i forhold til parallelle hydrauliske ventil (nødvendig bare for modeller uten reversecycle på kjøle siden), fordi sin posisjon krever en bestemt logikk for å håndtere denne pumpen. enne posisjonen kan være, i forhold til omvendt hydrauliske ventiler: INTRN (pumpe plassert nedstrøms av enheten, men oppstrøms for ventilen); KSTRN (pumpe plassert nedstrøms av ventilen) Utendørs luft giver Wizard parameter Option meny r utegiver installer tilbehør KS YS NO Side 21

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Installasjonsveiledning. For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Installasjonsveiledning. For fagarbeideren. Installasjonsveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Installasjonsveiledning For fagarbeideren Installasjonsveiledning geothem VL 45/ VL 5/ VL 75/ VL 5/ VL 55/ NO INNHOLDSFOTEGNELSE INNLEDNING ruksanvisning.... Produktdokumentasjon.... Symbolforklaringer...

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des 2010 1 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.?

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.? TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP Pub.??.????.???.? VIKTIG! Les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP VIKTIG! les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og driftstandarder. For

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer