Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt isvannsaggregat rukerens ansvar... 6 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL-H kapasitet 7 46 kw... 7 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL og WRL-H kapasitet kw... 9 Inntransport lektrisk tilknytning eskrivelse og anvendelse Plassering vannkjølt aggregat nslutning til vannsiden WRL-H med 4 veis ventil PG1 regulator panel Regulator knapper Regulator display Struktur menyer Les dette før første oppstart Wizard ssist menyer WRL og WRL H Hvordan bruke displayet Programmerings wizard passord Språk Passord Tappevann innstillinger Pumper Utendørs luft giver Frikjøling og solpaneler System integrasjon Tappevann integrasjon Type varme Type kjøling Sette frost grense for energibrønn/kondensatorkrets Soner og antall rom Sone 1 termostat hvis installert Sone 2 termostat hvis installert Sone 3 termostat hvis installert Sone 1 navn (hvis definert) Sone 2 navn (hvis definert) Sone 3 navn (hvis definert) MS protocoll Passord for hjelp menyen vslutte wizard Parametere inn og ut (inputs/outputs) ksterne temperaturer Vann inn/ut Kompressor trykk og temperatur Status ekspansjonsventil Tappevann status Status geotermisk 2 veis ventil Parametere for av på (on/off parameters) rifts modus Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for data kopiering Kalender innstillinger Styring solpaneler Sone parametere (Zone parameters) Sone parametere Sone settpunkt Sone tidsplan Sone avfuktning Sone avfuktning settpunkt Side 2

3 4.06 Informasjon om soner Kjøle settpunkt for sone Varme settpunkt for sone Parameter kjøling (hiller parameters) Settpunkt for kjøling Settpunkt nominelt varme og kjøling Settpunkt økonomisk varme og kjøling Parametere for tappevann (HW parameters) Settpunkt tappevann Tidsplan tappevannsproduksjon Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for datakopiering Tidsplan for datakopiering side Parametere klokke (lock parameters) Stille systemklokke Sommertid ST Tidsprogram (Timezone parameters) Sette tidsplan Tidsplan a og b Tidsplan c og d Tidsplan for datakopiering ssistanse parameter (passord 0101 ssistanse parameters) Passord for beskyttede menyer Språk parametere (Language parameters) Velge språk Velge språk etter strømbrudd Info parametere (Info parameters) Info om aggregat Sone parametere (Zone parameters) Rom aktivering Navn på rom Settpunkt for rom Kjøle og varme for rom Sette klimakurve for blandeventil sone 1 (hvis installert) Stille duggpunkt regulering sone Styring av 3 veis ventil vfuktning styring Parameter for avfuktning Stille arbeidsområdet for set punkt ggregat parametere (hiller parameter) Kompressor drift logikk Forsinkelse av/på for kompressorer Sette kjøle og varme regulering Stille klimakurve varme (trenger KS) Stille klimakurve kjøling (trenger KS) Stille funksjoner ved lav last Tappevann (HW sanitary parameters) Tappevann drifts logikk Stille returtid på 3 veis ventil Stille anti legionella frekvens Stille kontroll basert på kondensatortrykk Pumper (Pumps parameter) Pumper drifts logikk Forsinket start av kompressor etter pumpestart av anleggspumper Forsinket stans av kompressor etter pumpestart anleggspumper Forsinket start av kompressor etter pumpestart av energibrønn pumper Forsinket stans av kompressor etter pumpestart energibrønn pumper Stille logikk for pumpe til tappevann Pumpe energibrønndriftslogikk Stille energibrønnpumpe etter kondensatortrykk logikk nergibrønnpumpe settpunkt ånd for pumpe til energibrønn/kondensatorkrets Side 3

4 15.11 Stille høytrykks grense ved total gjenvinning Stille pumpe for å tvinge inn andre kondensator Stille inverter pumpe og 2 veis modulerende ventil Solpaneler (Solar parameters) ktivering av solpaneler Kalibrere giver for solpaneler larmgrense solpaneler Solpaneler alarmer Solpaneler pumpe hastighet Frostgrense for solpaneler Type giver for solpaneler Timeteller (Hourcounter parameters) Vise driftstid for kompressor og pumper Vise driftstid for tappevannspumpe Stille tid for service på kompressor og pumper Nullstille timetellere Stille tid for service på tappevannspumpe Manuell drift (Manuell parameters) Sette manuell drift for pumper Sette manuell drift for anti legionella syklus Opsjoner parameter frikjøling annen varmekilde (Optional parameters) Stille om det finnes frikjøling og solpaneler Stille type for annen varmekilde Stille tappevannstype Stille logikk for kjele Stille grense for kjele Stille elpatron av på for tappevann Stille logikk for frikjøling Stille frikjølings logikk Stille MS parametere nlegg konfigurasjon (Plant configration) Stille type aggregat og tappevann Stille om med/uten 4 veis ventil og posisjoner pumper Stille antall områder og rom Stille antall termostater for område Stille antall kompressorer Stille software for elektronisk ekspansjonsventil Sette digital input I01 og IO Sette digital input I03 og IO Sette digital input I05 og IO Sette digital input I07 og IO Sette digital input I09 og I Logikk ved 4 veis ventil Logikk for alarm rele ktivere deaktivere givere ktivere deaktivere givere ktivere deaktivere givere Sette områder av på etter digitale innganger iverse parametere (assistanse) Nytt passord assist meny Velge enheter i display Innganger og utganger (Variuos parameter) Viser energibrønn temperaturer Viser tappevannstemperatur Viser anlegg retur temperatur Viser utetemperatur Viser system temperatur i krets 1 mengde Viser kompressor temperatur Viser kondensator trykk Viser temperaturer i krets 2 og Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status elektronisk ekspansjonsventil side Viser status digitale innganger side Side 4

5 22.15 Viser status digitale innganger side Viser status digitale innganger side Viser status digitale innganger side Viser digitale utganger side Viser digitale utganger side Viser digitale utganger side Viser status analoge utganger Viser status for po1 utganger hvis installert Viser status for po2 utganger hvis installert Overordnede systemer (dress table supervision) Parametere for VMF system Parametere for MS system larmer larmparametere larm modus Vedlikehold eponi og avfall F Gass direktiv Systemskisse vann til vann kjøling okumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data riftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. lektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs Programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe. okumenter endres kontinuerlig, for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 5

6 rukerveiledning vannkjølt isvannsaggregat. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. ggregatet du har kjøpt produserer isvann til utstyr som er i bygget. Uniten er en komplett kjølemaskin bestående av kompressorer, batterier, regulering, veksler osv. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. ette er også viktig for garantien. Ved feil bruk kan garantien opphøre. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. itt aggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. rukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. ette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. tterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. mballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. ier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. ersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. ggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Igangkjøringsrapport ikke er returnert og service ikke er gjennomført Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 6

7 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL-H kapasitet 7 46 kw WRL H Vannkjølt isvannsaggregat - varmepumpe. Leveres komplett ferdig Leveres med R410a. 9 størrelser. MOLLR Standard kjøling og varmepumpe uten 4 veis ventil H versjon kjøling og varmepumpe med 4 veis ventil. for fjernkondensator Utgående vann opp til 60 UTSTYR Scroll kompressor Tilknytning på topp, flow switch og vannfilter RL9002 og elektronisk ekspansjonsventil Ute kompensert turtemperatur med tilbehør KP TILHØR V Vibrasjonsdempere R485P1 Modbus protokoll T/ Total/delvis gjenvinning PG1 Fjerntablå opp til 500 meter KP Utegiver Tank Tank i aggregat Pumper Stort utvalg av pumper innebygget Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 5,9 7,7 9,8 13,0 ffektforbruk kw 1,79 2,1 2,5 3,4 R 3,3 3,66 3,79 3,79 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 0,41 0,52 0,65 0,87 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 0,282 0,37 0,46 0,62 Varmekapasitet kw 7,6 9,2 11,9 15,8 ffektforbruk kw 1,9 2,3 2,9 3,9 OP 3,83 3,95 4,09 4,07 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 27, , /1 Ja Ja Ja Nei 230/3 Nei Nei Nei Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 16,6 18,9 26,0 33,1 37,9 ffektforbruk kw 4,6 5,4 6,8 9,2 10,8 R 3,58 3,49 3,79 3,6 3,5 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 1,12 1,29 1,72 2,25 2,58 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 0,79 0,90 1,24 1,58 1,81 Varmekapasitet kw 20,0 23,1 31,6 40,1 46,2 ffektforbruk kw 5,0 5,8 7,7 9,94 11,6 OP 4,01 3,97 4,07 4,03 3,96 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 32 32, ,5 230/3 Ja Ja Ja Ja Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Ja Kjølekapasiteten er basert på kondensatorvann 35/40 30 % etylen og isvann 7/12 0. Varmekapasitet ved 45/ % glykol vann og 5/10 vann. Lyd er målt 10 meter avstand på en flate Side 7

8 Serviceareal Konvolutt for arbeidsområdet WRL uten tank Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ nslutning kondensator ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ WRL WRL WRL WRL-H med tank Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ nslutning kondensator ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ Tankvolum l kspansjonskar l Sikkerhetsventil bar Vannvolum ford/kond l 0,7/0,7 0,9/0,9 1,2/1,2 2,0/2,0 2,6/2,6 2,9/2,9 4,0/4,0 5,2/5,2 6,2/6,2 WRL H WRL H Side 8

9 Vannkjølt isvannsaggregat/varmepumpe type WRL og WRL-H kapasitet kw WRL Vannkjølt isvannsaggregat -varmepumpe. Leveres komplett ferdig Leveres med R410a. 8 størrelser. MOLLR Standard kjøling og varmepumpe uten 4 veis ventil H versjon kjøling og varmepumpe med 4 veis ventil. for fjernkondensator Utgående vann opp til 55 UTSTYR Scroll kompressor Tilknytning på topp Flow switch og vannfilter RL9002 Ute kompensert turtemperatur med tilbehør KP TILHØR V Vibrasjonsdempere R485P1 Modbus protokoll elvis gjenvinning PG1 Fjerntablå opp til 500 meter KP Utegiver X lektronisk ekspansjonsventil (standard på ) Pumper Stort utvalg av pumper innebygget Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 47,2 61,2 70,8 81,8 ffektforbruk kw 11,5 15,0 17,4 18,6 R 4,10 4,07 4,06 4,39 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 3,05 3,96 4,58 5,23 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 2,25 2,92 3,38 3,91 Varmekapasitet kw 51,2 68,4 73,9 89,4 ffektforbruk kw 12,5 16,7 17,9 20,8 OP 4,09 4,09 4,11 4,30 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 33,1 33,8 34,9 43,1 230/3 Ja Ja Ja Ja 400/3 Ja Ja Ja Ja Tekniske data Mod Kjølekapasitet kw 94,9 123,1 142,7 160,6 ffektforbruk kw 21,6 28,0 32,2 36,8 R 4,39 4,39 4,43 4,36 Trykkfall kond. kpa Vannmengde kond l/s 6,06 7,86 9,1 10,3 Trykkfall fordamper kpa Vannmengde fordamper l/s 4,53 5,88 6,8 7,67 Varmekapasitet kw 102, ,6 177,1 ffektforbruk kw 23,0 30,9 35,0 39,7 OP 4,46 4,48 4,53 4,46 ntall kompressorer stk ntall kretser stk Lydnivå d() 39,6 51,1 51,1 51,1 230/3 Ja Nei Nei Nei 400/3 Ja Ja Ja Ja Kjølekapasiteten er basert på kondensatorvann 35/40 30 % etylen og isvann 7/12 0. Varmekapasitet ved 45/ % glykol vann og 5/10 vann. Lyd er målt 10 meter avstand på en flate Side 9

10 Serviceareal w w w. n e. n o Konvolutt for arbeidsområdet Store WRL WRL-H imensjoner Mod Høyde mm redde mm ybde mm Vekt kg nslutning fordamper ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ nslutning konden ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ WRL WRL WRL Side 10

11 Inntransport w w w. n e. n o Kontroll ved mottak ggregatet leveres i en spesiell beskyttende emballasje. Ved mottak sjekk derfor at aggregatet ikke har blitt skadet under transport og at alle bestilte deler er levert. Hvis det er noen synlige skader eller mangler ved leveransen, meld fra til leverandøren med en gang. Forberedelser Før montasje, kontroller at du hat mottatt riktig aggregat. Vi anbefaler at emballasjen sitter på frem til montasjestedet for å unngå skader under inntransport. Viktig Vær alltid sikker på at arbeidsoperasjonene beskrevet nedenfor utføres etter gjeldende lovverk Vær alltid sikker på at løfteanordningen har kapasitet til å løfte kjølemaskinen før du begynner å løfte Ikke utsett kroppen din for tunge løft uten at du har det rette hjelpemiddelet. Håndtering med truck e.l. Ved mindre maskiner Sett truckens gafler godt inn i pallen som følger med aggregatet. Sørg for at maskinen er i balanse og står stabilt når du løfter. Husk at den tyngste delen av maskinen kan være i den ene enden. Håndtering med kran e.l. Sett løfterørene inn i løftehullene i bunnen av aggregatet. Sett inn sikkerhetspinner i løfterørene og låsepinner i sikkerhetspinnene. Fest løftestroppene mellom aggregatet og sikkerhetspinnene på løfterørene slik skissen viser. Plasser en beskyttende ramme på toppen av aggregatet. Stram stroppene gradvis, sjekk at stroppene er korrekt plassert og start forsiktig med å heise. Viktig Følg instruksjonen på emballasjen. ette vil sikre at aggregatet kommer frem i perfekt tilstand, til fordel for brukeren. Instruksjonene utenpå emballasjen sier: Håndter varsomt Hold emballasjen tørr Ikke stable ting oppe på emballasjen uten at du er sikker at dette kan gjøres uten å skade aggregatet. Unngå kontakt med skarpe kanter. Ikke løft utstyret i kondensrørene eller i vannanslutningene. enytt egnet løfteutstyr for å holde aggregatet under montering. Fjerning av emballasje Fjern båndene rundt og løft av emballasjen. Løft aggregatet av plattformen. Sett aggregatet på plass Sjekk for synlige skader. Fjern emballasjen til avfall sted for resirkulering. Side 11

12 lektrisk tilknytning Sørg for at aggregatet ikke er tilkoplet spenning før du begynner å arbeide med det elektriske opplegget. et anbefales at hovedstrøms bryteren kan låses i stengt stilling ved installasjon, service og vedlikehold. lle elektriske komponenter som installeres (hovedstrøms bryter, sikringer, kabler, tilkoplingsklemmer etc.) skal velges riktig i h.h.t. Oppgitte el. data, være forskriftsmessig beskyttet med korrekt dimensjonerte sikringer og overholde gjeldende lovverk. Generelt v sikkerhetsmessige grunner ta kontakt med de lokale myndigheter med hensyn til evt. spesielle lokale krav eller standarder. Strømtilførsel Tilknytningspunkt for tilførselskabel finnes på innsiden i aggregatet. dkomst via servicepanel. Følg nøye elektrisk koblingsskjema fra leverandør. Oppstart Før oppstart av anlegget kontroller følgende: 1. Sjekk at strømtilførsel er korrekt 2. Sjekk at startsignal på styrestrømmen er koblet i henhold til elskjema. 3. Sjekk at hovedstrømbryter er på (ON) 4. Sjekk at kondensator viften løper fritt ved luftkjølte aggregat 5. Sjekk at pumper går og vannmengder er riktige ved vannkjølte aggregat. 6. Sjekk at kjølerørene er klamret tilstrekkelig slik at ikke vibrasjoner fremkommer. 7. Sørg for at kompressorens bunnpannevarmer har vært påsatt strøm i minimum 8 timer før start foretas. N Unntatt for lengre tids stans av anlegget, skal hovedstrømmen være PÅ, dette for at oljevarmer rundt kompressor skal aktiveres når kompressor står. Kuldemediefylling ggregatet er fylt ferdig fra fabrikk men ved oppstart bør mengden sjekkes ved at driftsparametre og serviceskjema fylles i. t underflyt anlegg vil svekke fordamperens ytelse, som igjen fører til lavt sugetrykk på kompressoren, redusert kapasitet og høy utløpstemperatur. Overfylling kan føre til for høyt utløpstrykk over kondensatoren og kompressorhavari som resultat. eskrivelse og anvendelse Vannkjølt isvannsaggregater er konstruert for innendørs bruk. Hvert aggregat er konstruert etter de strengeste standarder.. en innebygde kontrollboksen, ferdigkoblet fra fabrikk inneholder kretskort, hovedbryter, kontaktor og diverse sikkerhetsutstyr. ggregatet brukes mot et isvannsnett som forsyner kaldt vann til et ventilasjonsbatteri en fancoils kurs eller lignende. Side 12

13 Plassering vannkjølt aggregat Plasser aggregatet så nære kilden det skal forsyne som mulig. Ta hensyn til lokale krav vedrørende lyd. Følgende iakttas: Pass på nødvendige servicearealer se manual for nærmere anbefalt avstand. ggregatet monteres på et stødig og plant fundament, helst i støpt utførelse. Fundamentet må ikke være slik utført at det kommer i direkte berøring med selve bygningskonstruksjonene. ette for å unngå lyd- eller vibrasjonsoverføringer. et er anbefalt benyttet vibrasjonsdempere. Plassering av vannkjølte aggregater Riktig plassering av aggregatene er avgjørende for optimal drift. ggregatet er beregnet for inne montasje Vær sikker på at gulv eller konstruksjon kan bære vekten av aggregatet. Sørg for at aggregatet har nødvendig plass rundt for service. Plasser aggregatet i vater Sørg for at aggregatet er vibrasjonsisolert mot underlaget. ruk fleksible forbindelser på vannrør for å ta vibrasjoner. ggregatet kan ha varme rør, så ikke rør det under drift. Side 13

14 nslutning til vannsiden WRL-H med 4 veis ventil ggregat WRL finnes i 2 versjoner med og uten 4 veis ventil. Se under hvordan den skal tilknyttes på vannsiden N! ette gjelder kun aggregat med innebygget 4 veis ventil Ved bruks som varmepumpe kobles aggregat som til venstre Kald side går mot energibrønn og varm side mot anlegg. Skal denne brukes som kjølemaskin dumpes varme mot energibrønn Hvis aggregatet kun skal brukes til kjøling kobles aggregatet slik Varm side mot tørrkjøler og kald side mot anlegg Side 14

15 PG1 regulator panel. Regulator knapper ggregatet har et display med 6 knapper hvor man kan lese og justere driftsparametre. I fronten finnes det 6 knapper med funksjoner som beskrevet under. Knapper Funksjon eskrivelse larm tast 1 trykk viser en liste med aktive alarmer Trykker du mer en 5 sekunder så tilbakestiller du aktiv alarm Meny aktivering Med denne knappen kan man navigere mellom de forskjellige menyene Meny utgang Med esc knappen går man ut av menyen og tilbake til forrige meny Navigation + Her blar man til neste valg i menyene Presser man knappen under endring av en parameter så øker verdien av aktuell parameter Navigation enter Trykker man knappen når man er på et menyvalg, går mann inn i menyen Trykker man knappen når man er påe t parameter kan man modifisere parameteret Trykker man etter endring så lagrer og bekrefter man endringen Navigation - Her blar man til neste forrige i menyene Presser man knappen under endring av en parameter så synker verdien av aktuell parameter Side 15

16 Regulator display Under normal drift av enheten, standarden vinduet er vist på visning av PG1 panel.; ette vinduet inneholder informasjon om status for systemet som tillater brukeren å ha en klar indikasjon på drift av WRL enhet og gir eventuelle feil og / eller funksjonsfeil meldinger. Linje Ikon eskrivelse Indikerer at aggregatet er skrudd på Indikerer at aggregatet går i varme Indikerer at systemer går i kjøling Indikerer at aggregater produserer varmt tappevann 12:14 Fri Visert tid i aggregatet Viser returtemperatur inn til aggregatet T HU STTUS Hvis tappevann produseres viser denne temperaturen i tappevannstanken (ved ermec tank) Viser status On = ggregatet er I drift Off = ggregatet er skrudd av larm off = n alarm har stoppet aggregatet Super off = yggets driftssystem har hindret aggregat i å starte Time off = Tidsbånd for å skru av aggregatet igin off = igital in I8 er stengt og skrur derfor av aggregatet Protect = Skrudd av grunnet frotsbeskyttelse Indikerer at annen varmekilde også er på slik som oljekjel, elkjel osv Indikerer at solpaneler er installert og i drift Indikerer drift av kompressor Indikerer at pumpe for tappevann er i drift Indikerer at shuntventil brukes til å produsere tappevann Indikerer at isvannspumpe går Indikerer at kondensatorpumpe går Indikerer at frikjølingsdrift er på (tilbehør) Side 16

17 Struktur menyer Skjermen på menyen er organisert av rotasjon av ikoner som representerer dem, ha valgt ønsket ikon den valgte menyen åpnes, slik at å vise eller endre parameterne i den valgte menyen. Hjelp meny Indeks Ikon Meny Funksjoner 1 Språk Velg språk i display 2 Info Software versjon 3 Sone Sone hjelpe parametere 4 Kjøling Kjøle parametere 5 Tappevann Tappevann parameter 6 Pumper Pumper parametere 7 Solpaneler Parametere for solpanel integrasjon 8 Time teller Timeteller 9 Manuell Tvinge til manuelle drift 10 Kalibrering Kalibrering av givere 11 alarmer larm innstillinger 12 Tilbehør Parameter for tilbehør 13 system efinisjon av systemets karakteristikk 14 nnet Sette andre hjelpe parametere 15 Inn/ut Inn og ut status Side 17

18 ruker meny Indeks Ikon Meny Funksjoner Inn/ut Inneholder informasjon om temperatur trykk osv v/på Skrur aggregatet av på og skifter drift varme kjøling ved varmepumpe Sone Stiller drift settpukt via tilbehør ST STH Kjøling Setter driftsverdier for kjøling Tappevann Setter driftsverdier for tappevann F Klokke Stille klokken G Tidsprogram Her lages driftsprogram H Hjelp Passord for å gå til hjelp menyen Les dette før første oppstart Wizard Ved første oppstart vil aggregatet be brukeren om en rekke grunnleggende informasjon for oppsett av rammebetingelsene er nødvendig for forsvarlig drift av enheten, denne prosedyren må utføres av installatør, eller en person med kjennskap til enhetens tekniske funksjoner og av systemet der det er installert. Til man har kjørt igjennom alle wizard spørsmålene så får man en alarm L102. enne alarmen forsvinner så fort wizarden er kjørt ferdig Før du starter opp men oppstart så må du finne ut hvordan aggregatet er konfigurert Har det 4 veisventil H i koden er 4 veis ventil ingen H er uten X i koden og det er elektronisk ekspansjonsventil uten x er den mekanisk Har det pumper Hvilket språk skal du ha, du får 30 sekunder å velge når du kommer til språk, bruk engelsk ssist menyer Under drift har du assist menyene og her kan du endre en mengde parametere WRL og WRL H WRL og WRL bygger på siste teknologi både inne kompressorteknologi og elektronikk. Høyt ytelse kombinert med en rekke muligheter for samkjøring av andre systemer samt energiriktig drift Her er noen funksjoner som kan brukes med WRL WRL-H Kurve for sommer og vinterkompensering med utegiver KS (tilbehør) Styring av oppvarming av tappevann med legionellasyklus Samkjøring av elkjel eller oljekjel Styring av solpaneler Styre 1 sone fra aggregat og 2 til med tilbehør Styring av pumper Timetellere Styring av frikjøling Tidsprogram Styring av shuntventil i tørrkjølerkrets Lykke til med ditt aggregat Side 18

19 Hvordan bruke displayet Via displayet kan man lese av og justere parametere Skissen under viser hvordan man går mellom menyer 1 3 Hvordan man endrer et parameter For å blå mellom menyene må man først trykke knapp for menyvalg 2 Når man har trykket knappen under punkt 1 kan man bla opp og ned mellom menyene ved å bruke knapp eller 3 Når man har funnet ønsket meny trykk menyen. for å gå inn i Trykk for å gå ut igjen 4 Når man er inne i ønsket meny bruker man eller for å bla seg frem til ønsket parameter Når ønsket parameter er funnet trykk for å. For å gå ut igjen trykk 5 Så fort et parameter er valgt under pkt 4 begynner dette å blinke i displayet. Ved å trykke eller så minsker elelr øker parametere. Ved å trykke så lagres endringen Side 19

20 1.0 Programmerings wizard passord 0303 Ved første oppstart vil aggregatet be brukeren om en rekke grunnleggende informasjon for oppsett av rammebetingelsene er nødvendig for forsvarlig drift av enheten, denne prosedyren må utføres av installatør, eller en person med kjennskap til enhetens tekniske funksjoner og av systemet der det er installert. Til man har kjørt igjennom alle wizard spørsmålene så får man en alarm L102. enne alarmen forsvinner så fort wizarden er kjørt ferdig enne parameter kan endres 1.01 Språk Første vindu som vises ved oppstart Viser valgt språk Viser hvor lang tid du har igjen til å velge språk. Språk kan skiftes senere via andre menyer 1.02 Passord Skriv inn passord: enne parameteren gjør det mulig å sette inn et bestemt passord for tilgang til en assistanse menu.password: ette ikonet angir passordet for wizard dvarsel: På slutten av veiledet prosedyren, kan veiviseren passordet tilpasses av installatør. Standarden passord som gjør at installatøren å få tilgang til veiviseren menyen er Side 20

21 enne parameter kan endres 1.03 Tappevann innstillinger Wizard parameter Viser menyvalg basic settings enne parameteren angir hvilken type kontroller skal brukes til varmtvann kretsen tilkoblet til den installerte enheten: For rene kjøleaggregat NOT PRSNT (som betyr at enheten ikke produserer varmtvann); SUPRHTR (ette betyr at enheten produserer varmtvann med en desuperheater montert om bordenheten); Ved varmepumpeaggregat NOT PRSNT (som betyr at enheten ikke produserer varmtvann); SUPRHTR (ette betyr at enheten produserer varmt vann med en total utvinning montert om bordenheten); PRIORITT + VLV (som betyr at produksjon av innenlandske varmt vann skjer ved pilotering anmodning gjennom forvaltningen av en tre-veis omskifterventil, i dette tilfellet produksjonen av varmt vann har prioritet over systemets forespørsel); PRIORITT + PUMP (som betyr at produksjon av innenlandske varmt vann skjer ved pilotering anmodning gjennom forvaltningen av to en hydrauliske pumper, i dette tilfellet produksjonen av varmt vann har prioritet over systemet forespørsel); 1.04 Pumper Wizard parameter asic meny System pumpesiden i vinter: enne parameteren indikerer plassering av systemet pumpen i forhold til parallelle hydrauliske ventil (nødvendig bare for modeller uten reversecycle på kjøle siden), fordi sin posisjon krever en bestemt logikk for å håndtere denne pumpen. enne posisjonen kan være, i forhold til omvendt hydrauliske ventiler: INTRN (pumpe plassert nedstrøms av enheten, men oppstrøms for ventilen); KSTRN (pumpe plassert nedstrøms av ventilen) Utendørs luft giver Wizard parameter Option meny r utegiver installer tilbehør KS YS NO Side 21

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRL-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRL-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRL-H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt isvannsaggregat type RCUE WG2 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Utopia kontroller PC-ARF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Utopia kontroller PC-ARF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning kontrollpanel Utopia type PC-ARF... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type MP4. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type MP4 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type MP4.... 4 Brukerens ansvar...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANK Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luft vann varmepumpe....

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA. www.novemakulde.no Driftsinstruks Luftkjølt isvannsaggregat med frikjøling type NRL 750-1800 KA Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luftkjølt

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U CW for isvann med EC vifter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o BRUKER INSTRUKS... 1 Dokumentasjon...

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luftkjølt isvannsaggregat og varmepumpe NRL/NRL-H 280-700 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Mini splitt for kanalmontasje EXC. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Mini splitt for kanalmontasje EXC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Novema kulde as bruker instruks Side 2 Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Driftsinstruks. Kontroll system VMF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kontroll system VMF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kontroll system VMF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning bus styring av fan coils anlegg....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 30 Luftkjølt isvann med 1-2 skruekompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U CW2 for isvann og byvann Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning terminalapparat....

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Tak kassett type FCL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Tak kassett type FCL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning tak kassett anlegg.... 3 Komponenter.... 3 Fancoils

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft vann isvannsaggregat og varmepumpe ANL/ANL-H/ANLI-H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning luft vann varmepumpe....

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Driftsinstruks. Kontroller PcO5. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kontroller PcO5. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kontroller PcO5 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 3 rukerveiledning kontroller PcO5.... 4 rukerens ansvar...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 14 Vannkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat med touch kontroller pgdt. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat med touch kontroller pgdt. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat med touch kontroller pgdt Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Innhold Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Dokumentasjon... 3 Oversikt... 3 Bruker veiledning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

Driftsinstruks. Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Pumpestasjon med eller uten shuntventil HP Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning pumpestasjon.... 3 Brukerens

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Akkumuleringstanker VKG, VKX, VKR og VKB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning akkumulatortank.... 3 Brukerens

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat for TeleCom type TelAir TLF/TLU/TLD Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning telekom

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kuldeprodukter. Katalog del 2.0 Januar 2014

Kuldeprodukter. Katalog del 2.0 Januar 2014 Kuldeprodukter Katalog del 2.0 Januar 2014 I - L - L - V - F - V NRK varmepumpe 60 C til -10 C 55 C til -20 C Taper kun 35% kapasitet fra +7 C til - 10 C, andre aggregat taper opp mot 55% 40-170 kw www.novemakulde.no

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Katalog del 2.0 2015. - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper.

Katalog del 2.0 2015. - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper. Kuldeprodukter Katalog del 2.0 2015 Innhold - Luftkjølt dx aggregat - Luftkjølte aggregater - Vannkjølte aggregater - For fjernkondensator - Varmepumper NRK varmepumpe 65 C til -10 C 55 C til -20 C Taper

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Driftsinstruks. Luftkjølt isvann/varmepumpe med radialvifter NRC/NRC-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luftkjølt isvann/varmepumpe med radialvifter NRC/NRC-H. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luftkjølt isvann/varmepumpe med radialvifter NRC/NRC-H Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCXI inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCXI inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCXI inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Luft luft inverter Premium RAS 25SX8. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Luft luft inverter Premium RAS 25SX8 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Brukerens

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Driftsinstruks. Trinnløs tak kassett type FCLI. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Trinnløs tak kassett type FCLI. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Trinnløs tak kassett type FCLI Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg....

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Boligvarmepumper. Katalog del 1.1 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Boligvarmepumper. Katalog del 1.1 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Boligvarmepumper Katalog del 1.1 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -L -V -L www.novemakulde.no Innhold Varmepumpe for boliger.... 3 Luft vann varmepumper.... 4 Luft vann varmepumpe type ANL-H for bolig kapasitet

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 14 Vannkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer