Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Erfaringer, metode, teknologi 3D GeoNordland 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Erfaringer, metode, teknologi 3D GeoNordland 2015"

Transkript

1 Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Erfaringer, metode, teknologi 3D GeoNordland 2015 Ingelöv Eriksson 11/03/2015

2 Innhold 1. Økt bruk av Undergrunnen i Oslo 2. Undergrunnsprosjekt 3. Modellering av testområder - Majorstua 4. Utfordringer 5. Konklusjoner 2

3 1. Problemstilling ØKT BRUK AV UNDERGRUNNEN I OSLO 3

4 1. Oslo kommune 2014 Befolkningsvekst, Fortetning av byen, Høye bygninger, Utbygging rundt kollektivtrafikkens knutepunkter, Økt utnyttelse av undergrunnen. Forventet byutvikling

5 1. Oslo kommune mot 2030 Befolkningsvekst, Fortetning av byen, Høye bygninger, Utbygging rundt kollektivtrafikkens knutepunkter, Økt utnyttelse av undergrunnen. Forventet byutvikling

6 1. Undergrunnen i Oslo kommune Tunneler 6

7 1. Undergrunnen i Oslo kommune Tunneler Fornebubanen 7

8 1. Undergrunnen i Oslo kommune Tunnels Midgardsormen Ny Avløpsledning 8

9 1. Undergrunnen i Oslo kommune Ledninger Kilde: 9

10 1. Undergrunnen i Oslo kommune Energibrønner 10

11 1. Undergrunnen i Oslo kommune Setningsskader på bygg Fjelldybde Kilde: S. Bjørberg, Multiconsult 11

12 1. Undergrunnen i Oslo kommune Setningshastighet Setningshastighet

13 1. Undergrunnen i Oslo kommune 13

14 1. K-Grav en løsning for Undergrunnen! Ett sted for å finne informasjon om ledninger, rør og kabler. Felles påvisningstjeneste: Graveentreprenører har ett sted å henvende seg Redusert risiko for skader på inrastruktur under bakken Reduserte kostnader for eiere av infrastruktur under bakken. Samfunnsøkonomisk Nytteverdi og Gevinst Direkte kostnadsbesparelser: millioner for Oslo per år. Offentlige aktører vil kunne høste 50 % av dette, nos som gir besparelse på 6-12 millioner per år. 14

15 1. Hva skjer mer i Norge Samarbeid for ledninger i grunnen Statens Kartverk SOSI ledning

16 1. Problemstilling - oppsummering Økt utnyttelse av undergrunnen med utbygging av tunneler og infrastruktur. Flere mulige interessekonflikter (energibrønner versus nye samferdelsestunneler). Uheldige konsekvenser som følge av inngrep (for eksempler setninger i bevaringsverdig bebyggelse). Mulig tap av kulturminner grunnet drenering av grunnvann Klimaendring med økt ras- og flomfare. 16

17 2. Undergrunnsprosjekt Prosjekttid (4 år) Tverretatlig prosjekt, prosjektgruppe (15 pers) og styringsgruppe representert av: Plan- og bygningsetaten Vann- og avløpsetaten Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byantikvaren 17

18 2. Undergrunnsprosjekt: Hovedmål Undergrunnsprosjektet skal sammenstille og samordne kunnskap om Oslos undergrunn. 18

19 2. Undergrunnsprosjekt: Problemstilling Økt utnyttelse av undergrunnen: Follobanen, Fornebubanen, T-banetrasé, Opera-tunnelen, Midgardsormen, Energibrønner. 19

20 2. Undergrunnsprosjekt: Oppsummering Økt utnyttelse av undergrunnen. Konflikter (energibrønner versus nye samferdelsestunneler). Uheldige konsekvenser som følge av inngrep (for eksempler setninger i bevaringsverdig bebyggelse). Mulig tap av kulturminner pga. grunnvannsendringer. Klimaendring med økt ras- og flomfare. 20

21 2. Hva skjer ved siden av Undergrunnsprosjekt? Samarbeid for ledninger i grunnen Statens Kartverk SOSI ledning

22 2. Prosjekt UNDERGRUNNSPROSJEKT 22

23 2. Undergrunnsprosjekt Prosjekttid (4 år) Tverretatlig prosjekt, prosjektgruppe (15 pers) og styringsgruppe som representerer: Plan- og bygningsetaten Vann- og avløpsetaten Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byantikvaren 23

24 2. Undergrunnsprosjekt Hovedmål: Trygg byutvikling med effektive virkemidler for sikker forvaltning av undergrunnen» 24

25 2. Undergrunnsprosjekt - prosjektorganisering Prosjekteier Ellen S. de Vibe PBE Styringsgruppe Prosjektleder Ingelöv Eriksson PBE Referansegruppe Prosjektgruppe VAV, BYM, EBY, BYA, PBE Delprosjekt Grunnvann Delprosjekt Geodata Delprosjekt Plan og JUS Delprosjekt Datainhenting 25

26 2. Delprosjekt Plan og Jus Analysere og foreslå tiltak for økt kunnskap om og styrket forvaltning av undergrunnen, herunder foreslå forbedringer av nasjonalt og/eller lokalt lov- og regelverk. Analysere og foreslå tiltak for å sikre god planlegging for bærekraftig bruk av Oslos undergrunn. Analysere og foreslå prosessforbedringer for å ivareta bevissthet om forvaltning av forhold i undergrunn av betydning for plan- og byggesaksbehandling. 26

27 2. Delprosjekt Grunnvann Økt kunnskap om og forståelse for grunnforhold og grunnvann i byggesonen i Oslo. Analysere, foreslå og implementere tiltak for å redusere grunnvannsendringer. 27

28 2. Delprosjekt Geodata Koordinering av informasjon og data for infrastruktur og installasjoner i undergrunnen. Modellering av data i tre pilotområder. 28

29 3. Modellering MODELLERING AV TESTOMRÅDER 29

30 3. Testområder 30

31 3. Testområder: Datainnhenting prosesser Beslutnings prosesser Økt kunnskap Hvilken data finnes? 2D/ 3D Dataeier Hvem har kunnskap om data? Datainnhenting Avtale med dataeier Norman SecureBox Kvalitetssjekking Formatt dwg, sos, xyz, shp 3D Modellering Datakonvertering. Bygge kunnskap. Styrket forvaltning av undergrunnen. Analysere å implementere bedre tiltak. Kunnskap

32 3. Testområder: Hvilken data finnes i PBE? Majorstua Bryn Ekeberg 32

33 3. Testområder 3D modellering av Majorstuaen pilotstudie 33

34 3. Dybde til fjell fra 2D til 3D 34

35 3. Dybde til fjell fra 2D til 3D IDW interpolering av geotekniske borehull 35

36 3. Matrikkel fra 2D til 3D Matrikkel er registrert i 2D (GiSLINE Matrikkel løsning). Tegninger av etasjer ligger i skissene (SaksInnsynn løsning). Målinger verdier må hentes manuelt Fra Kartverk : 36

37 3. Matrikkel fra 2D til 3D 37

38 3. Fundamenterings dybde fra 2D til 3D 38

39 3. Fundamenterings dybde fra 2D til 3D Matrikkel kjeller og underetasje (multipatch) Fundamentering dybde informasjon (multipatch) Fundamentering dybde informasjon under matrikkel kjeller og underetasje (multipatch) 39

40 3. Fyllmasse fra 2D til 3D 40

41 3. Fyllmasse fra 2D til 3D 41

42 3. Kummer fra 2D til 3D FME ArcMAP 42

43 3. Ledninger fra 2D til 3D FRA_Z TIL_Z DIM/2 Hvis ledninger har ingen FRA_Z, TIL_Z (hentes fra Kummer med PSID) 43

44 3. Energibrønner fra 2D til 3D Borediameter 140 mm Z_terreng = 43,8 m Brønndyp = -201 m Boredato Borediameter 139 mm Z_terreng = 49,9 m Brønndyp = -158 m Boredato Ingen vinkel informasjonen! 44

45 3. Avfallsbrønner fra 2D til 3D 45

46 3. Tbane tunnel 46

47 3. Tbane tunnel 47

48 3. Bergrunnsgeologi 1:

49 3. Bergrunnsgeologi 1:

50 3. Dypforvitriningssoner Svakhetssoner i fjellet 50

51 3. Løsmasse: 1:

52 4. Konklusjoner UTFORDRINGER OG KONKLUSJONER 52

53 6. Forventninger av 3D modellering Vi forventer oss erfaring kring 3D modellering av undergrunnen i et testområde på Majorstuen. 53

54 6. Konklusjoner og utfordringer Hensikt: Beskytte eksiterende konstruksjoner i undergrunnen Unnvike romlige konflikter (fremtidige og eksisterende undergrunnskonstruksjoner) Unnvike negative konsekvenser for eksisterende konstruksjoner over bakken. Verktøy som trengs: Tilgjengelig datagrunnlag med god nøyaktighet for undergrunnen (konstruksjoner, geologi) Tilstrekkelig lovgrunnlag, lokale forskrifter og retningslinjer Planer for å koordinere og prioritere fremtidige anlegg under bakken med eksisterende. (Loven tillater 3D-planer men metodeutvikling trengs/er på gang) 54

55 7. Konklusjoner og utfordringer Lite tilgjengelig datagrunnlag om geologi Lav/usikker nøyaktighet på informasjon om infrastruktur Data-/informasjonssikkerhet Kommunisere teknisk informasjon som grunnvann og bæreevne i geologi til beslutningstagere. Uklart regelverk knyttet til sikkerhets- / buffersoner for ulike typer undergrunnsanlegg En del tiltak er ikke søknadspliktige (f.eks. energibrønner) Vage bestemmelser knyttet til krav til grunnvannsnivå og poretrykksnivå i norsk lov 55

56 Erfaringer, metode, teknologi 3D Oslo kommunes Undergrunnsprosjekt Ingelöv Eriksson Takk! 11/03/2015

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen 22.-23.oktober 2013. Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup,

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur?

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? EBL Nettkonferansen 2008 Delsesjon 5: Utfordringer ved nettutvikling Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY INNHOLD Program... 5 Deltakere... 9 Grunnvannsbasert oppvarming og avkjøling. Hvor langt er Norge

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn KF 2012 Havnestyret mai 2013 Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Innhold... 1 Oslo Havn KFs miljøpolitikk... 3 Overordna miljø og HMS mål... 3 ISO 14001 et bevis på at

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig

Detaljer