ASKO er en del av NorgesGruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKO er en del av NorgesGruppen"

Transkript

1

2 ASKO er en del av NorgesGruppen Norges største handelshus Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer Markedssegmentene er dagligvare, storhusholdninger og servicehandel ASKO er et av forretningsområdene i NorgesGruppen ansvaret for den totale vare- og informasjonsflyten fra produsent til sisteleddet innenfor våre markedssegmenter 2

3 ASKO Agder Lillesand kvm inkl kvm BAMA Omsetning 2015 : mill Ca 220 ansatte Av disse er 90 nye landsmenn 3

4 ASKO Agder Miljøstasjon Gaupemyr Lillesand kvm Nybygget i 2013 Investering : 51 mill 10 energibrønner for oppvarming av bygget Storbilvaskehall med 80 % gjenvinning av vaskevann Mottar alle fraksjoner fra Norgesgruppens butikker på Sørlandet bortsett fra våtavfall Fyllstasjon for biodiesel Fyllstasjon for kryogen til aggregatene på bilene 4

5 ASKOs ambisjoner Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin 100% av varestrømmen Bærekraftig klimanøytral 5

6 ASKOs forretningsidé Langsiktighet Fokus på hele verdikjeden Konkurransedyktighet Likebehandling av kunder I front på miljø og kvalitet Tillit og troverdighet Lokal forankring og gjennomføringskraft Utviklingsmuligheter for medarbeiderne Initiativ, åpenhet, ansvarsbevissthet, lojalitet, endringsvilje, selvstendighet 6

7 Utvikling Selskap/Indeks Indeks 2009 Indeks 2010 Indeks 2011 Indeks 2012 Indeks 2013 Indeks 2014 ASKO Norge AS 71,1 % 72,7 % 83,2 % 87,0 % 88,7 % 93,9 % ASKO Drammen AS 66,1 % 72,0 % 79,0 % 88,8 % 90,8 % 97,2 % ASKO Øst AS 77,6 % 87,7 % 96,1 % 97,9 % 93,2 % 94,8 % ASKO Hedmark AS 78,7 % 80,1 % 80,1 % 84,1 % 85,6 % 88,9 % ASKO Vestfold Telemark AS 76,8 % 77,9 % 88,0 % 81,7 % 97,0 % 97,4 % ASKO Vest AS 71,3 % 78,0 % 80,9 % 89,5 % 92,4 % 92,8 % ASKO Oppland AS 67,1 % 68,6 % 82,0 % 83,5 % 84,3 % 87,2 % ASKO Rogaland AS 61,9 % 71,4 % 83,6 % 87,7 % 83,2 % 88,0 % ASKO Midt-Norge AS 68,7 % 69,2 % 71,9 % 76,5 % 77,8 % 78,3 % ASKO Nord AS 62,8 % 60,6 % 65,9 % 79,2 % 84,8 % 87,9 % ASKO Molde AS 72,1 % 82,8 % 85,3 % 84,9 % 87,3 % 93,9 % ASKO Agder AS 74,1 % 72,1 % 77,9 % 87,8 % 87,3 % 91,1 % Sum Totalt 75,1 % 80,3 % 83,3 % 87,4 % 91,5 % 94,7 % Sum Totalt Korr. 74,9 % 80,8 % 83,3 % 87,6 % 91,5 % 94,7 % Miljøindeks Selskap/Miljø Avfall Sorteringsgrad Mål: 90 % Utvikling % forb. ASKO Norge AS 68 % 70 % 69 % 83 % 83,0 % 86,0 % 87,0 % 27,9 % ASKO Drammen AS 86 % 73 % 71 % 78 % 86,0 % 96,0 % 99,0 % 15,1 % ASKO Øst AS 76 % 80 % 85 % 96 % 95,8 % 96,1 % 95,4 % 25,5 % ASKO Hedmark AS 76 % 80 % 84 % 82 % 93,8 % 93,8 % 94,5 % 24,3 % ASKO Vestfold Telemark AS 74 % 80 % 90 % 88 % 91,0 % 91,0 % 93,0 % 25,7 % ASKO Vest AS 38 % 58 % 73 % 91 % 94,9 % 89,4 % 96,2 % 153,3 % ASKO Oppland AS 49 % 48 % 55 % 90 % 92,0 % 96,0 % 97,0 % 98,0 % ASKO Rogaland AS 57 % 53 % 56 % 79 % 90,0 % 75,0 % 88,0 % 54,4 % ASKO Midt-Norge AS 72 % 82 % 85 % 93 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 36,1 % ASKO Nord AS 67 % 60 % 92 % 95 % 93,0 % 94,0 % 91,0 % 35,8 % ASKO Molde AS 86 % 88 % 89 % 90 % 93,0 % 93,0 % 94,0 % 9,3 % ASKO Agder AS 60 % 68 % 69 % 49 % 95,0 % 90,0 % 87,0 % 45,0 % Sum Totalt 78 % 78 % 84 % 85 % 91,6 % 90,8 % 93,2 % 19,5 % Selskap/Miljø Utslipp Co2 per m³ Mål 50 % Utvikling % forb. ASKO Norge AS 2,88 2,43 2,25 1,92 1,73 1,70 1,54 46,5 % ASKO Drammen AS 5,09 4,56 3,74 3,33 2,94 2,79 2,28 55,3 % ASKO Øst AS 12,48 9,61 7,42 6,38 5,96 5,68 5,04 59,6 % ASKO Hedmark AS 7,34 7,01 6,84 6,71 6,17 5,73 5,07 30,9 % ASKO Vestfold Telemark AS 4,99 3,92 4,46 3,51 3,39 2,70 2,67 46,5 % ASKO Vest AS 8,28 8,05 7,59 7,23 5,68 5,00 4,89 40,9 % ASKO Oppland AS 7,69 7,48 7,26 6,82 6,36 6,33 5,66 26,4 % ASKO Rogaland AS 7,75 7,75 6,34 5,09 4,74 4,68 4,32 44,3 % ASKO Midt-Norge AS 7,45 8,35 8,50 7,97 8,87 8,36 8,13-9,1 % ASKO Nord AS 18,07 18,09 21,32 17,86 18,86 14,55 12,94 28,4 % ASKO Molde AS 5,52 5,08 4,80 4,36 4,42 4,04 3,25 41,1 % ASKO Agder AS 6,91 5,34 5,43 4,77 4,92 5,07 4,35 37,0 % Sum Totalt 7,33 6,35 5,87 5,36 4,96 4,66 4,22 42,4 % Selskap/Energi Energiforbruk KWH/m² Mål 20 % Utvikling % forb. ASKO Norge AS ,0 241,0 220,0 218,0 215,0 206,0 13,8 % ASKO Drammen AS ,0 223,0 207,8 187,0 188,7 173,7 14,0 % ASKO Øst AS ,0 201,0 191,4 186,4 212,9 203,3 8,0 % ASKO Hedmark AS ,0 185,0 162,6 162,1 179,0 172,0 37,7 % ASKO Vestfold Telemark AS ,0 261,0 209,0 198,0 208,9 189,6 34,6 % ASKO Vest AS ,0 184,0 197,3 180,8 190,2 192,2 17,9 % ASKO Oppland AS ,0 227,0 203,0 203,4 170,4 150,5 39,8 % ASKO Rogaland AS ,0 179,0 173,5 172,2 185,0 189,9 1,6 % ASKO Midt-Norge AS ,0 254,0 251,0 193,0 176,4 172,6 33,6 % ASKO Nord AS ,0 421,4 387,0 134,8 133,5 132,5 57,4 % ASKO Molde AS ,0 178,0 176,4 169,7 151,3 149,4 33,9 % ASKO Agder AS ,0 327,0 269,0 217,8 205,4 199,2 37,8 % Sum Totalt ,0 218,0 215,7 185,6 190,9 185,0 26,0 % 7

8 8 Leder for ASKO AGDER Peder Syrdalen - blir målt på disse resultattyper hver eneste måned og må rapportere avvik og tiltak på disse miljømål akkurat som for de vanlige økonomiske parametere.

9 Redusere vårt energiforbruk pr. kvm bygg med 20 % fra nivået i Pt har vi oppnådd en reduksjon på 37,8 % - dvs. fra 320 KWH/m2 i 2008 til 199,2 KWH/m2 i selskaper har klart målet pr. dato. Behovsstyrt belysning på lager, frys/kjøl og kontorer går på når man beveger seg. Investert i LED-lys på frys Tvangsstyringer av lys i fellesarealer og bevegelsessensorer «over alt» Utskifting av porter og skifte av lyskilder i nedkjølt torg i løpet av året gir besparelse på ca KWH. Investert i energibrønner (10 stk.) som bergvarme til ny miljøstasjon til oppvarming. Reduksjon i energiforbruk på den stasjonen på 50 %. 9

10 Redusere CO2 utslippet fra vår distribusjon med 50 % ila 2015 fra nivået i 2008 Pt har vi en reduksjon på 38,4 % i ASKO AGDER. 2 av våre 12 selskap har klart målet allerede og ytterligere 5 ligger an til å klare det. Kryogen (renset CO 2) på aggregater for kjøl og frys på bilen Biodiesel (B-30) på alle biler B100 søkes innført fra høst 2015 Kjører miljøprosjekter for ansatte eks. vis reduksjon i tomgangskjøring og kjørestil for våre sjåfører. Starter samarbeid med store transport virksomheter (Posten/Bring) for å stå samlet for å få anlegg for Bioetanol og/eller Biogass. Bestilt en elektrisk distribusjonsbil for levering høst

11 Oppnå en sorteringsgrad på vårt avfall på 90 % ila Pt ligger ASKO Agder på 91 %. 10 selskaper har passert 90 %. Investert 51 mill i ny miljøstasjon i 2014 som sorterer alt avfall unntatt bioavfall fra ASKO AGDER og våre detaljbutikker KIWI, Meny, Spar og Joker/Nærmat 11

12 12

13 Etablert 12 ladestasjoner for EL-biler på ASKO AGDER Ansatte i Norgesgruppen kan få 10 % investeringsstøtte til ny ELbil og opptil kr til varmepumpe i egen bolig eller andre miljøtiltak i egen bolig. Meldt inn som KLIMAPARTNER i 2014 og må derved avlegge klimaregnskap ASKO Agder er sertifisert etter miljøstandarden ISO

14 Vårt søsterselskap ASKO Rogaland har søkt om konsesjon og mottatt positivt svar på et vindkraft-anlegg ved sitt anlegg i Rogaland. ASKO Norge er innstilt på å bruke 150 mill på etablering av dette vindkraftprosjektet som derved vil dekke 70 % av ASKO Norges energibehov. De resterende 30 % må hvert av de 12 selskapene selv finne løsninger på. Pt er Nord-Europas største solcelleanlegg satt i drift på et av ASKO Øst sine tak i Vestby. Basert på de erfaringer vi får derfra vil øvrige selskap sannsynligvis installere solceller på egne tak ila

15 FORNYBAR ENERGI Laget en analyse av våre takflater i Lillesand mht bruk av solenergi Tilrettelegge for fundamenter og konstruksjon Mulighet for 8000 kvm på lagerbygg og 3000 kvm på miljøstasjon Med dagens beregning kan det gi KWH 30 % av vårt totale energi forbruk 15

16 Miljøansvar Bygg Retur Fairtrade Transport Vind, sol og vann Bergvarme LED lys på kjøl og frys Behovsstyrt belysning Dynamisk belysning Sentralstyring av anlegg Effektiv bruk av overskuddsvarme KING Papp Plast Glass Lastbærere El-materiell Metall Trevirke Isopor Bærekraftige produkter Arbeidsrettigheter Rettferdig betaling Fornybart biodrivstoff (etanol, gass og biodiesel) Full bil raskeste vei Støyfrie kryogenaggregat Dekorens farge Defensiv kjørestil Nyeste teknologi Bruk av jernbane og båt 16

17 1. Bærekraftig utvikling ASKO har i forbindelse med flere varegrupper over grossist og en ambisjon om 100%, et økende behov for utvidelser og nyinvesteringer. For å sikre en miljøriktig forretningsdrift og at denne utviklingen skjer innenfor rammene av en bærekraftig utvikling skal alle investeringer gjennom en bærekrafts -vurdering slik at vi i ASKO sikrer en nødvendig utvikling uten økende klimautslipp. Det skal foreligge en plan på hvordan investeringen påvirker det ytre miljø, og hvordan det er tenkt å kompensere for dette. Denne planen skal foreligge sammen med investeringssøknaden. 17

18 Overordnet mål Ambisjonen er nådd når: o o o o o o Vi er selvforsynt på strøm fra vindkraft og andre miljøvennlige energikilder. Vi benytter det til enhver tid mest miljøvennlige drivstoffet i vår transport. Våre innkjøp av varer og tjenester til eget bruk er bærekraftig. Vi har optimalisert emballasje på alle varegrupper. Klimakvoter erstatter resterende utslipp som vi ikke kan påvirke. Vi kan tilby klimanøytral distribusjon til våre kunder. Inntil vi har nådd vår miljøambisjon bærekraftig klimanøytral - skal vi o o Gjennomføre miljøinvesteringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for våre klimautslipp Investeringene skal gå til øremerkete miljøformål knyttet til vår kjernevirksomhet 18

19 ASKO gjennomfører miljørettede tiltak Mottok NHOs Logistikk og Transport miljøpris i 2012 Nominert til Nordisk råds natur- og miljøpris for vårt miljøengasjement og tydelige miljøprofil I 2013 Fikk ASKO Transnovaprisen for arbeidet vårt med alternative drivstoff I transportsektoren i 2014 Forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med SINTEF og Universitetet på Ås Samarbeid med miljøoranisasjonen ZERO 19

20 20

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012 *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: internettversjonen Årsrapport 2012 med alt lovpålagt innhold som også inneholder et komplett nedlastbart regnskap i PDF-format samt papirutgaven

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 «vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 norgesgruppen årsrapport 2008 xxxx innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 >

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

års* NorgesGruppens årsrapport 2013 rapport 2013

års* NorgesGruppens årsrapport 2013 rapport 2013 *NorgesGruppens rapportering for 2013 består av internettversjonen rapport2013.norgesgruppen.no med alt lovpålagt innhold samlet i dette dokument i tillegg til Årsmagasinet 2014 og Samfunnsrapport 2013.

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR AV TO DELER: ÅRSMAGASIN 2010/2011 ( papir ) ÅRSRAPPORT 2010 ( www.rapport2010.norgesgruppen.no ) NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009

NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2009 innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 > Stab og øvrige selskaper 8 > Årsberetning 10 > Styret i NorgesGruppen

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Eidsiva Energi AS 29.04.2014 Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 1.1 Utgangspunktet: Globale, nasjonale og regionale klima- og miljømål... 3 1.2 Eidsiva

Detaljer

Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet

Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet Med den kunnskap som er tilført oss rundt miljøpåvirkningene på vår jord, er det vår moralske plikt å sørge for at vi reduserer vår miljøpåvirkninger til et minimum.

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi Miljørapport 2014 Eidsiva Energi 30. april 2015 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Konsernets miljø- og klimapolicy... 1 Årets rapport... 2 Vannkraft... 3 Internkontroll... 4 Terskel Pollvatn... 4

Detaljer

Kvitsøy kommune. Kommunal temaplan: Energi og klima

Kvitsøy kommune. Kommunal temaplan: Energi og klima Kvitsøy kommune Kommunal temaplan: Energi og klima Sist behandlet: Mars 2012 Sammendrag Kommune: Kvitsøy Kort sammendrag av planens hovedmål: Kvitsøy kommune vil arbeide offensivt for omlegging til et

Detaljer