Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommunes. Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014"

Transkript

1 Oslo kommunes Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014

2 Innhold 1.Byutvikling i Oslo kommune 2.Problemstilling 3.Hovedmål for Undergrunnsprosjekt 4.Testområde Hvilken data har kommunen tilgang til? 5. Konklusjoner 6. Fremtidens utfordringer 2

3 Grunnlagt år 1000 Christiania Norges hovedstad fra 1814 Areal: 453,7 km² 1 januar 2013: innbyggere (1 januar 2011: ) 1,7% befolkningstilvekst I løpet av 2012 Prognoser viser at byen kommer til åha innbyggere i ,2 % befolkningsøkning frem til 2030

4 1. Oslo kommune Oslomarka 2/3 av totalarealet ( dekar) Byggesonen 1/3 av totalarealet ( dekar) 4

5 1. Oslo kommune 5

6 1. Oslo kommune Befolkningsvekst, Fortetning av byen, Høye bygginger, Utbygging rundt kollektivtrafikkens knutepunkter, Økt utnyttelse av undergrunnen. Forventet byutvikling

7 1. Oslo kommune Befolkningsvekst, Fortetning av byen, Høye bygginger, Utbygging rundt kollektivtrafikkens knutepunkter, Økt utnyttelse av undergrunnen. Forventet byutvikling

8 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Tunneler 8

9 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Ledninger Kilde: 9

10 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Energibrønner 10

11 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Settnings hastighet Settnings hastighet

12 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Settningsskader på bygg Fjelldybde Kilde: S. Bjørberg, Multiconsult 12

13 2. Hvorfor Undergrunnsprosjektet? Undergrunnen i norsk media de april-mai Energibrønner i Stavanger

14 2. Oslo kommune 14

15 2. Hva skjer mer i Norge? Samarbeid for ledninger i grunnen Statens Kartverk SOSI ledning

16 2. Problemstilling - oppsummering Økt utnyttelse av undergrunnen med utbygging av tunneler og infrastruktur. Flere mulige interessekonflikter (energibrønner versus nye samferdelsestunneler). Uheldige konsekvenser som følge av inngrep (for eksempler setninger i bevaringsverdig bebyggelse). Mulig tap av kulturminner grunnet drenering av grunnvann Klimaendring med økt ras- og flomfare. 16

17 3. Undergrunnsprosjekt Prosjekttid (4 år) Tverretatlig prosjekt, prosjektgruppe (15 pers) og styringsgruppe som representerer: Plan- og bygningsetaten Vann- og avløpsetaten Bymiljøetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byantikvaren 17

18 3. Undergrunnsprosjekt - prosjektorganisering Prosjekteier Ellen S. de Vibe PBE Styringsgruppe Prosjektleder Ingeløv Eriksson PBE Referensegruppe Prosjektgruppe Delprosjekt Grunnvann Delprosjekt Geodata Delprosjekt Plan og JUS Delprosjekt Datainhemtning 18

19 3. Undergrunnsprosjekt Hovedmål: Trygg byutvikling med effektive virkemidler for sikker forvaltning av undergrunnen» 19

20 3. Delprosjekt Plan og Jus Analysere og foreslå tiltak for økt kunnskap om og styrket forvaltning av undergrunnen, herunder foreslå forbedringer av nasjonalt og/eller lokalt lov- og regelverk. Analysere og foreslå tiltak for å sikre god planlegging for bærekraftig bruk av Oslos undergrunn. Analysere og foreslå prosessforbedringer for å ivareta bevissthet om forvaltning av forhold i undergrunn av betydning for plan- og byggesaksbehandling. 20

21 3.Delprosjekt Plan og JUS Helsingfors underjordisk generalplan (Trådte i kraft )

22 3. Delprosjekt grunnvann Økt kunnskap om og forståelse for grunnforhold og grunnvann i byggesonen i Oslo. Analysere, foreslå og implementere tiltak for å redusere grunnvannsendringer. 22

23 3. Delprosjekt Geodata Koordinering av informasjon og data for infrastruktur og installasjoner i undergrunnen. Modellering av data i tre pilotområder. 23

24 4. Pilotmodellering Hovedmål: «Lage et pilotprosjekt i 3D over et eller flere mindre områder i Oslo.» Beslutnings prosesser Økt kunnskap Datainnhenting 3D Modellering Datakonvertering. Bygge kunnskap. Styrket forvaltning av undergrunnen. Analysere å implementere Kunnskap Avtale med bedre tiltak. dataeier. Hvilken data finnes? 2D/ 3D Dataeier Hvem har kunnskap om data? Norman SecureBox Kvalitetssjekking Format dwg, sos, xyz, shp

25 4. Pilotmodellering Hovedmål: «Lage et pilotprosjekt i 3D over et eller flere mindre områder i Oslo.» Beslutnings prosesser Økt kunnskap Datainnhenting 3D Modellering Datakonvertering. Utvikle Styrket forvaltning av undergrunnen. Analysere å implementere Kunnskap Avtale med kompetanse. dataeiere. Bedre tiltak. Hvilken data finnes? 2D/ 3D Dataeier Hvem har kunnskap om data? Norman SecureBox Kvalitetssjekking Formatt dwg, sos, xyz, shp

26 4. Pilotmodellering 26

27 4. Pilotmodellering: Hva slags data finnes? Anleggseiendommer etter 2009 Matrikkel Underjordiske volum før 2009r Kommuneplan Aktsomhetssoner_Energibrønner RbFareOmråde _56 (Underjordisk anlegg) RbFormålOmråde_75 (Felles garasjeanlegg - p-hus) RbFormålområde_76 (Felles underjordisk anlegg) Reguleringsplan RbFormålOmråde_325 (Veigrunn i tunnel) RbFormålOmråde_621 (Fjernvarmeanlegg) RbformålOmråde_624 (Kommunal teknisk under anlegg) RpJuridiskeLinje_325 (veigrunn i tunnel) RpJuridiskeLinje_944 (Underjordiske anlegg) Oversiktskart Jernbanelinje Tbanelinje Plan- og bygningsetaten 27

28 4. Pilotmodellering : Utfordringer 1. Hvem har kunnskap om hva som finnes under bakken? Kabler og ledninger: via K-Grav til infrastruktureier Tunneler, tekniske anlegg: infrastruktur-/anleggseier 2. Hvor dypt finner man infrastruktur? Energibrønner ca m dyp Hovedveier (klasse 1 veier): Ca. 80 cm. (Kilde Bymiljøetaten) Adkomst- og samleveier (klasse 2 veier) og fortau: Ca. 50 cm (Kilde Bymiljøetaten) Vannledninger frostfri dybde angis av kommunen, (Oslo kommune; 170 cm) Kilde: (Forprosjekt Norsk Standard Avstandskrav for ledninger i grunnen). 28

29 4. Pilotmodellering : arkitektur for datautveksling Begrenset database Data fra etater VAV, Data fra firmaer vegvesen, osv Lastes ned via Norman SecureBox Legges til Datainhentnigsoversikt_2014.xls Undergrunn GDB f:\geodata\..\.. \Datainhentningsprosjekt Lager en kopi under \tilbakemelding. Spesiel data (NSM, militær område, osv Sjekke koordinater, systemer og egenskaper. Adgangskontroll Begrenset database Eget maskin Input Kvalitetssjekk Datalagring

30 4. Pilotmodellering Ekeberg - terreng Terreng 30

31 4. Pilotmodellering Ekeberg - vegetasjon Vegetasjon 31

32 4. Pilotmodellering Ekeberg - bygninger bygninger 32

33 5. Konklusjoner Undergrunnsdata er verdifullt ved byutvikling både over og under grunnen. Mye av de tilgjengelige dataene finns i 2D Byplanlegging er et viktigt verktøy for en god forvaltning av undergrunnen ved byutvikling. 33

34 6. Fremtidens utfordringer Datainnhenting til pilotmodellering Dataeiere gir tillatelse for oss åhente ut data fra K-Grav Laste opp data i vår Norman Secure Box Formell forespørselom deltakelse med data til pilotmodelleringen sendes ut under underjuni Datasikkerhet Videreutvikling av den pilotmodellering som vi tar frem i Undergrunnsprosjektet 34

35 Oslo kommunes Ingelöv Eriksson,, 21/05/2014

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Årskonferanse i HEVA, 18.4.2013 18.04.2013 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Koordinering av gravearbeider Koordinering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 907 44 608 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY INNHOLD Program... 5 Deltakere... 9 Grunnvannsbasert oppvarming og avkjøling. Hvor langt er Norge

Detaljer

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet tema: GEOGRAFISK INFORMASJON DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET side 4 AREALSTATISTIKK side 8 2 Plannytt nr. 1/2011 15 22 36 14 39 04 Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ Forslag til handlingsplan for Tromsø sentrum med mulighetsbeskrivelse Opplevelser, attraksjoner, uteliv, næringsliv, kultur og handel, yrende folkeliv, glede, optimisme, vekst

Detaljer