ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!"

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 34 Torsdag 7. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn 2 Kan produsere strøm med en vanntemperatur på 80 grader 3 Kapasiteten for elektrisitetsproduksjon fra geotermisk energi øker 4 Naturgass erstatter tungolje: Reduserer NOxutslippet med 90 prosent 5 Varmesentral fikk bygdeutviklingspris 12 Kraftkommentar 13 Kirkene i Tynset kommune skal lyses opp med LED 13 Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn Les mer! Klikk på tekst eller bilde, og du kommer direkte til saken! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX, EEX og APXENDEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Standard variabel kraftpris side 7 Energipris varmepumper side 10 Elsertifikater side 7 Fyringsolje side 10 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 10 Naturgass UK (Storbritannia) side 8 Pellets side 11 Kull side 8 Briketter side 11 Fyllingsgrader side 8 Flis side 11 Kraftutveksling side 9 CO 2 -kvoter side 9 Klikk på teksten, og du kommer direkte til diagrammet med prisen!

2 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 2 Et pilotprosjekt skal finne ut om innbyggerne i Bergen kan få gratis oppvarmet vann fra en tre kilometer dyp borebrønn i fjellet Løvstakken, som sees midt i bildet. Foto: Jan Kochbach, CMR Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn Forskere ønsker å bore en energibrønn på tre kilometer ned i Løvstakken, det midterste av de sju fjell rundt Bergen. Målet er å få opp gratis oppvarmet vann. Tekst: Tekniske Nyheter Vi har utført målinger som viser at bergartene i Løvstakken-massivet har en spesiell evne til å generere varme. Vi har også studert sprekker i bergflater, tunneler og veiskjæringer og funnet ut at disse har potensial for å lede vann som er varmet opp i dypet. Ved å bruke naturlige sprekkesystemer kan vi pumpe kaldt vann ned og få gratis oppvarmet vann tilbake, sier førsteamanuensis Atle Rotevatn ved UiB til uib.no. Sammen med seniorforsker Eivind Bastesen ved Uni Research driver han et pilotprosjekt som finansieres av energiselskapet BKK og Universitetet i Bergen. Varmen fra jordas indre kan for eksempel utnyttes som kilde for fjernvarme eller til å produsere strøm. Forskerne vil nå finne ut mer om hvordan sprekkene i fjellet kan lede varme. Men det har sine begrensninger å jobbe i overflaten. Tidligere er det boret en brønn til cirka 500 meters dyp i Fyllingsdalen, men Rotevatn og Bastesen vil dypere. Vi ønsker oss en tre kilometer dyp borebrønn. Drømmen er å få næringslivet med på et spleiselag som kan bidra til å skape en ny, miljøvennlig energikilde for byen, sier Bastesen til uib.no. Forskerne ønsker også å se nærmere på tilsvarende bergarter andre steder på Vestlandet, for eksempel på Sotra, i Øygarden og på Korsneset i Bergen. Kirsti Midttømme leder Norwegian Center for Geothermal Energy Research, et nasjonalt senter for forskning og teknologiutvikling innenfor geotermisk energi. Fortsetter neste side

3 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 3 Etter det jeg kjenner til er UiB-prosjektet det første her i landet som har sett spesifikt på hvordan det naturlige sprekkesystemet i berggrunnen kan utnyttes. Det gir viktig kunnskap om dype geotermiske systemer, men kommer også til nytte når en skal etablere grunne energibrønner, som vi har mange av i Bergen allerede, sier hun til UiB.no. Selv om geotermisk energi vanskelig kan konkurrere med vannkraft i størrelse og omfang her til lands, tror Atle Rotevatn at varmen fra dypet kan bli lønnsom for Norge. Geotermisk energi er miljøvennlig og fornybar, men svært lite utnyttet på verdensbasis. Norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv har solid kunnskap om og teknologi for brønnboring og reservoarstyring på sokkelen. Dette vil være ekstremt nyttig i arbeidet med geotermisk energi og kan bli en etterspurt eksportartikkel, sier han ifølge UiB.no. Kan produsere strøm med en vanntemperatur på 80 grader Teknologiutviklingen har ført til at det er mulig å produsere strøm med stadig lavere temperatur på vannet fra berggrunnen. Det er firmaer internasjonalt som kan produsere strøm ved en vanntemperatur på 80 grader. Det er varmepumpeteknologi som benyttes. Effektfaktoren er ikke så god ennå, men dette jobbes det med, sier Kirsti Midttømme til Tekniske Nyheter. Hun er leder av Norwegian Center for Geothermal Energy Research, et nasjonalt nettverk for å fremme forskning og teknologiutvikling innenfor geotermisk energi. Midttømme mener at man i Norge bør gå stegvis frem ved først å prøve å få opp vann på 60 til 70 grader, slik at man kan bruke dette på fjernvarmenett, og utvikle det videre derifra. Foreløpig er det knapt boret hull i Norge lengre ned enn til meter. I 1999 var det et forsøk på å bore ned til meter, men det var mislykket, sier Midttømme. Derfor har vi ikke nøyaktig kunnskap om hvor varmt det egentlig er i grunnen i Norge, når vi kommer ned under meter. Da blir det også vanskelig å fastslå hvor stort potensialet er. Risikoforsikring på boring I Tyskland finnes det anlegg som både produserer varme og strøm. Der har de innført en risikoforsikring på boring. Du kan jo aldri være sikker på at boreresultatet blir vellykket, man vet aldri hva man treffer når man borer i grunnen, sier Midttømme. Gode muligheter på Svalbard På Svalbard har grunnfjellet en høyere temperatur enn på fastlandet. Vi har begynt å kikke på mulighetene der. Klarer vi å erstatte de fossile kraftverkene på Svalbard med geotermisk energi, vil vi få en veldig stor miljøgevinst, sier Kirsti Midttømme. I Norge bør man gå stegvis frem ved først å prøve å få opp vann på 60 til 70 grader, slik at man kan bruke dette på fjernvarmenett, og utvikle det videre derifra. Kirsti Midttømme er leder av Norwegian Center for Geothermal Energy Research, et nasjonalt nettverk for å fremme forskning og teknologiutvikling innenfor geotermisk energi. Foto: CMR

4 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 4 Kapasiteten for elektrisitetsproduksjon fra geotermisk energi øker I 05 var kapasiteten for elektrisitetsproduksjon fra geotermisk energi på cirka MW. I var kapasiteten økt til MW, og for er den estimert til å være MW. Det sa Roland Horne som er leder for International Geothermal Association, da han holdt et foredrag under GeoEnergi-konferansen ved Christian Michelsen Research i Bergen den 28. august. Utnyttelse av geotermisk energi er inne i en renessanseperiode. Siden 05 har vi sett en rekke nye land, aktører og teknologier komme inn, sa Roland Horne i foredraget ifølge geoforskning.no. Horne innrømmet gjerne at geotermisk energi i dag utgjør en liten del av den globale energimiksen, men mente at fremtiden var lys. Den største veksten vil ifølge Horne komme i land som har best forutsetninger for å utnytte varmen fra dypet, det vil først og fremst si områder som ligger nær tektoniske plategrenser, som blant annet New Zealand, Filippinene og land i Sør- Amerika. I Afrika står Kenya for den største veksten. Kenya produserer allerede store mengder elektrisitet fra geotermisk energi, men vil ifølge Horne i 50 kunne produsere fire ganger så mye energi som landet trenger selv. Kenya er en del av Den store riftdalen ( Great Rift Valley ). Riftdalen inngår i et system som strekker seg kilometer fra Syria til Mosambik som følge av at de afrikanske og arabiske kontinentalplatene glir fra hverandre. Slik rifting resulterer i en høy geotermal gradient. Det vil si at temperaturen under bakken stiger raskt med dypet, ifølge geoforskning. no. Ny teknologi avgjørende Ifølge Horne er det første og fremst ny teknologi som har gitt og skal gi fremtidig vekst for utnyttelse av geotermisk energi. Han pekte blant Geotermisk energi utgjør i dag en liten del av den globale energimiksen, men er i sterk vekst. Illustrasjon: Bertani (05) Kilde: Geoforskning.no annet på nye design for kraftverkene som gir bedre utnyttelse av varmen fra dypet. Geotermiske kraftverk er i dag i stand til å produsere flere kilowattimer per kilogram damp som hentes opp. I perioden var standarden 8-10 kg damp per kwh, men etter 00 ser vi kraftverk som kun trenger 5 kg damp for å produsere én kwh, sa Horne ifølge geoforskning. no. Horne mente videre at oljeprodusentene har potensial for å bli store innen utnyttelse av geotermisk energi. Globalt produserer oljeselskapene 400 millioner fat vann ved siden av 90 millioner fat olje. Dette vannet er som regel svært varmt, og burde utnyttes ettersom det allerede produseres, fremholdt Horne. Ved oljefeltet Teapot Dome i Wyoming i USA forskes det i dag på hvorvidt varme og elektrisitet kan produseres ved siden av oljen, skriver geoforskning.no. Geotermiske kraftverk er i dag i stand til å produsere flere kilowattimer per kilogram damp som hentes opp. I perioden var standarden 8-10 kg damp per kwh, men etter 00 ser vi kraftverk som kun trenger 5 kg damp for å produsere én kwh.

5 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 5 Naturgassanlegget til Borregaard i Sarpsborg. Foto: Borregaard Naturgass erstatter tungolje: Reduserer NOx-utslippet med 90 prosent Borregaards nye naturgassanlegg ved fabrikkanlegget i Sarpsborg, er nå i full drift og gjør selskapet uavhengig av tungolje. Det innebærer blant annet store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft. Borregaard har de siste 13 årene jobbet etter en energistrategi med mål om å erstatte bruken av tungolje med mer klima- og miljøvennlige energikilder. Selskapet er nå inne i siste og avsluttende del av prosjektet. Dette er en milepæl for Borregaards arbeid med å gjøre vår produksjon i Sarpsborg grønnere. Det er en glede å konstatere at vårt siste tilskudd i energiforsyningen i betydelig grad reduserer både klimagassutslipp og andre utslipp til luft, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard i en pressemelding. Borregaard dekker i dag sitt konstante energibehov med grønne kilder som energigjenvinning fra avfall, bioenergi og vannkraft. I perioder med mye kulde eller ekstra energikrevende produksjon, er det behov for mer energi enn vanlig. I disse periodene har Borregaard, frem til i dag, benyttet tungolje for produksjon av damp. Denne tungoljen er nå erstattet med naturgass (LNG). Bruk av naturgass gir betydelige miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft, sammenlignet med tungolje. NOx-utslippet reduseres med hele 90 prosent, svoveldioksid (SO2)- og støvutslipp nærmest elimineres og CO2-utslippet reduseres med prosent. Det er totalt bevilget 117 millioner kroner til multibrenselkjelen. 36,8 millioner kroner av disse har Borregaard fått tilsagn om i støtte fra Næringslivets NOx-fond på grunn av utslippsreduksjonene som oppnås. Borregaards største anlegg er i Sarpsborg, men virksomheten har en rekke fabrikker og salgskontorer i Europa, Asia, Amerika og Afrika. Borregaard har totalt ca 1050 ansatte i 16 land.

6 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Energioversikt Side 6 Spotpris uke 44* Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nord Pool: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27,9 28,2 28,0 27,9 28,0 27,5 26,5 Gjennomsnitt for uke 44 Elkraft Systempris Nord Pool EEX*** APXENDEX **** 27,7 23,0 38,9 NO1** NO2** NO3** NO4** NO5** 27,5 27,0 28,5 28,5 27,5 Gjennomsnitt oktober : 29,9 29,7 33,7 33,7 29,9 Gjennomsnitt 3. kvartal : 26,8 26,7 30,0 29,6 26,7 Øre/kWh Spotpris EEX APX Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nord Pool i årene til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nord Pool Spot, EEX og APX * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APXENDEX NL Elterminmarkedet Nasdaq OMX EEX Desember 13 32,4 30,9 Januar 14 33,7 34,0 Februar 14 34,1 35,5 Mars 14 31,7 30,8 April 14 30,6 28,1 Mai 14 27,8 26, ,9 30,6 28,3 30, ,1 29,8 Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Sammenligning av NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5 Øre/kWh NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her!

7 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Øre/kWhk Sammenligning av standard variabel kraftpris Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo på Konkurransetilsynets liste i årene til. Energioversikt Elsertifikater Side 7 Prissammenligning tirsdag i uke 47 - Listen over viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har de laveste prisene på standard variabel kraftpris i Oslo, i følge Konkurransetilsynets oversikt. Prisen er oppgitt for et forbruk på 000 kwh i øre per kwh, og inkluderer moms. Rauma Energi Kraft AS 34,80 Telinet Energi AS 34,95 Lærdal Energi 35,50 Max Kraft AS 35,90 Pris uke 44: 18,2 øre/kwh Prisen gjelder elsertifikater i det norsksvenske elsertifikatmarkedet. Prisen er i NOK og er basert på informasjon fra flere kilder. Prisen er eks. mva. 10 Elsertifikater Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke 44*: 108,6 Gjennomsnittspris : 111,80 Gjennomsnittspris : 110,95 Gjennomsnittspris : 80,27 Gjennomsnittspris : 62,18 Gjennomsnittspris : 98,96 Gjennomsnittspris 07: 72,27 Gjennomsnittspris 06: 64,88 Gjennomsnittspris 05: 53,54 Gjennomsnittspris 04: 38,14 Gjennomsnittspris 03: 28,72 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. Kilde: Reuters US dollar per fat Oljepris Brent Blend

8 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Energioversikt Side 8 44: 22,4 øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over og i tabellen gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet Naturgass Januar 14 23,2 Februar 14 23,4 Mars 14 22,5 April 14 21,6 Mai 14,6 Juni 14,2 Juli 14,4 August 14,6 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm = 29,31 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull 44: 6,8 øre/kwh Kull 07 Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh Vannmagasinenes fyllingsgrad 44 Hele landet 76,9 Elspotområde NO1 83,0 Elspotområde NO2 77,1 Elspotområde NO3 74,9 Elspotområde NO4 71,6 Elspotområde NO5 79,4 Få oversikt over elspotområdene, klikk her! Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra til, samt median fra 1990 til og med 05. Kilde: SSB/NVE

9 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Energioversikt Kraftutvekslingen med utlandet ** ** ** ,0 TWh + 17,0 TWh + 1,3 TWh GWh Totalt ** GWh Totalt 07 ** GWh Totalt ** + 30 GWh Totalt 06** 800 GWh Totalt ** GWh Totalt 05** GWh Totalt ** GWh Totalt 04** GWh Totalt ** GWh Totalt 03** GWh Side 9 Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 04 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i 07,,,, og. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling UKE 44 Desember : 37,2 Desember 14: 38,3 Prisene er i NOK per tonn CO 2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Pris uke 44: 60,1 øre/kwh Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO1(Øst-Norge) - Påslag på 1 øre per kwh - Nettleie på øre per kwh - Forbruksavgift 11,61 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. NOK CO 2 -kvotehandel Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Øre/kWh Elektrisitetspris Kvotehandel CO 2 17 Elektrisitet UKE 14

10 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Energioversikt Energipris ved bruk av varmepumper Side 10 Priser uke 44 COP 2,5*: 24,0 øre/kwh COP 3** :,0 øre/kwh Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO1(Øst- Norge) - Påslag på 1 øre per kwh - Nettleie på øre/kwh - Forbruksavgift 11,61 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh Energipris varmepumper COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt UKE 37 Fyringsolje Pris uke 44*: 66,9 øre/kwh * Prisen er basert på 22 prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad Fyringsolje UKE Pris uke 44*: 51,3 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internationale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr. 1, per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 400 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/kwh. Energiinnhold: 12,87 kwh per kg. Fra 1.9. inkluderer prisen CO 2 -avgift på kr. 0,68 per kg (5,05 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Propan Propan Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva. 07

11 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Energioversikt Pellets Side 11 Pris uke 44*: 35,1 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder innenfor en radius på 0 km. Leveransen må bestå av fulle lastebillass (cirka 30 tonn). Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4,8 kwh per kilo. Prisen er eksklusiv mva Pellets Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Briketter Pris uke 44*: 21,6 øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. 26 Briketter Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,5 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad Flis Pris uke 44: Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: 22 øre/kwh > 35 prosent: øre/kwh 30 Flis Grotflis 17 øre/kwh * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent, og grotflis som normalt har en fuktighet på 40 til 50 prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Sør-Norge, og inkluderer transport inntil 5 mil. Prisene er eksklusiv mva Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet Grot

12 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 12 På bildet fra venstre: Erling Hellum (direktør i Innovasjon Norge Agder), Geir Skjevrak, Svein Bringsjord (styreleder i Innovasjon Norge Agder), Inge Kvaale, Olav Skreland og Leif Rygg (ordfører i Bygland). Foto: Reidar Tveiten. Varmesentral fikk bygdeutviklingspris Bygland Varmesentral mottok i forrige uke bygdeutviklingsprisen i Aust-Agder for sitt arbeid innenfor bioenergi og foredling av lokale skogressurser. Med kostnadseffektive løsninger og høy fagkompetanse er Bygland Varmesentral en viktig aktør i arbeidet for å ta i bruk fornybar energi basert på bruk av lokale skogressurser, sier Svein Bringsjord, styreleder i Innovasjon Norge Agder i en pressemelding fra Innovasjon Norge. Han delte ut Bygdeutviklingsprisen i Aust-Agder på kroner. Bygland Varmesentral arbeider innenfor bioenergi med foredling av lokale skogressurser til kvalitetsflis og biovarme basert på råstoff fra skogen. Selskapet er også en leverandør av konsulenttjenester gjennom byggeledelse av bioenergianlegg og leverandør av brensel gjennom flisproduksjon. Selskapet drives av de tre eierne, der daglig leder Geir Skjevrak har doktorgrad innen kvalitetsegenskaper til bioenergiflis. Skjevrak har flere års erfaring med bygging av slike anlegg og kompetansen blir brukt av blant annet Agder Energi, Statoil, boligbyggelag og kommuner. Vårt mål er å bli en pålitelig leverandør innen bioenergi med høy faglig kompetanse og skape troverdighet i markedet, sier en fornøyd Geir Skjevrak. I hadde selskapet 2,2 millioner kroner i omsetning, en dobling i forhold til året før. Økningen skyldes i hovedsak større leveranser av flis og salg av konsulentoppdrag ved bygging av flere fjernvarme- og flisfyringsanlegg.

13 EnergiRapporten Årgang 10 Nummer 34 - Side 13 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Kraftkommentar Fyllingsgraden opp Fjellveien Kråkerøy Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver per år: 40 Abonnementspris: Kr. 690,- per år Ved utgangen av uke 44 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 76,9 prosent. Gjennom uken gikk fyllingsgraden opp med 0,8 prosentpoeng mot 1,6 prosentpoeng uken før. Lavere tilsig er noe av grunnen til at økningen i magasinfyllingen ble mindre enn uken før, melder NVE. Magasinfyllingen er 9,8 prosentpoeng under medianverdien, men 12,6 prosentpoeng over minimumsverdien for samme uke i 06. Snittprisene falt i alle de norske prisområdene i uke 44. Prisreduksjonen var på 6- prosent. Midt-Norge hadde den høyeste snittprisen i Norge med 28,5 øre/kwh, mens Sørvest-Norge hadde den laveste snittprisen med 27,0 øre/kwh. Det var norsk nettoimport på 90 GWh i uke 44, noe som er en reduksjon på 128 GWh fra uken før da Norge var nettoeksportør. På grunn av en feil forårsaket av dårlig vær ble undervannskabelen NorNed tatt ut av drift 28. oktober. Kabelen er ventet tilbake i drift. november. Driftsutfallet medvirket til redusert nettoeksport fra Sørvest-Norge i uke 44 sammenlignet med uke 43. Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Kirkene i Tynset kommune skal lyses opp med LED Tynset kommune og kirken vil kutte utgifter og utslipp. Derfor installeres det LED-lys som skal lyse opp kommunens kirker. Fire kirker i Tynset kommune er opplyst ganske mange timer i døgnet, sier avdelingsingeniør ved planetaten, Hilde Aanes til ostlendingen.no. Med flere pærer på watt går det ganske mange kroner til flombelysningen av kirkene. Hvis de kan byttes ut med pærer på 60 eller 90 watt er det penger å spare. I tillegg kommer miljøeffekten i å bruke mindre energi og pærer som ikke inneholder miljøgifter. Det er ikke helt avgjort om alle kirkene skal skifte til LED. Lyset er testet i Brydalen og sentrum, og både kommunen og kirken er fornøyd. Jan Håkon Moen fra tekniske tjenester har stått for testingen og kan opplyse at det var enighet på begge steder at de kunne klare seg med de svakeste alternativene fordi de sterkeste gir for skarpt lys. Daglig leder ved kirkekontoret Stein Roar Kvam kan bekrefte at kirken også er fornøyd. I tillegg legges det opp til at Tynset skal være en grønn menighet. Så dette er helt i tråd med det, sier han ifølge ostlendingen.no. Kommunen har skiftet ut 175 armaturer, som er halvparten av gatelysene. Neste år skal, hvis politikerne setter av penger på budsjettet, resten av pærene skiftes ut. Vi håper på midler for å fullføre, sier Moen, som legger til at det er stor vilje for å satse på LED i hele kommunen, fra dem som gjør det tekniske til politikerne. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme gateadresse Det er tillatt å distribuere EnergiRapporten til medarbeidere på samme arbeidssted. Det vil si til medarbeidere på samme gateadresse. All annen distribusjon er forbudt, med unntak av det som kommer frem i neste avsnitt. Neste utgave utgis torsdag 14. november Videreformidling mot tillegg i abonnentsprisen Mot et tillegg i abonnementsprisen kan EnergiRapporten videredistribueres til avdelingskontorer, datterselskaper, eller medarbeidere lokalisert på annen gate- eller veiadresse. For mer informasjon om dette, klikk her! EnergiRapporten kan ikke legges ut på websider Det er ikke tillatt å legge hele utgaver av EnergiRapporten ut på egne websider. Enkeltsaker kan legges ut etter tillatelse fra utgiver.

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 24 Torsdag 22. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad 2 Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær 4 Fartsdumper

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:

ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 0 Torsdag 24. mars ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme 2 Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel Nyhetsbrev Norge nr. 24, uke 51, 2005 montel powernews I DETTE NUMMER: Agder-sjefene gir seg Fredag 16. desember offentliggjorde konsernsjef i Agder Energi, Eivind Krokmo, at han ville fratre sin stilling

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Utgave 3 AUGUST 2011

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011 Lokal energiutredning for Hole kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer