INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi"

Transkript

1 1

2 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11 8 Seniorfotball (17 år og oppover) 13 9 Deltagelse på cuper og turneringer Dommerutvikling Kommunikasjon og informasjon 15 2

3 1 INNLEDNING Sportsplanen er et samledokument som inneholder de viktigste retningslinjer for alle aktiviteter i fotballavdelingen i Vanvik IL, og er et viktig verktøy for å utvikle klubb, lag og spillere i samme retning. Sportsplanen er et arbeidsredskap vi ønsker tillitsvalgte, trenere/lagledere og andre medlemmer av klubben bruker aktivt for å sikre felles forståelse av hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal utføres. Sportsplanen skal være en rød tråd for alle aktørene i klubben og skal bidra til å sikre kontinuitet i treningsarbeidet og en helhetlig og klubbstyrt utvikling. 2 VERSJONSKONTROLL Versjon Dato Endret av: 1, Hallvard Solem, Leder Fotballavd. 1, Hallvard Solem, Leder Fotballavd. 3

4 3 VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 3,1 VISJON: Fotballavdelingen i Vanvik Idrettslag skal gi et godt tilbud til sine fotballspillende medlemmer og bidra til et inkluderende, utviklende og involverende miljø. 3,2 GRUNNVERDIER: > Inkluderende: Vi ønsker å være inkluderende gjennom å skape et miljø der foreldre, spillere og trenere/lagledere sammen er med på å bidra til at flest mulig blir med lengst mulig i klubben. Uorganisert fotballaktivitet og annen allsidig idrettsaktivitet vil ha en positiv innvirkning på fotballspillernes utvikling, spesielt i ung alder. Vi skal derfor oppfordre utøverne til å delta i flere idretter. > Utviklende: Et grunnleggende prinsipp for utvikling, er at klubbens fotballaktivitet er klubbstyrt i stedet for lagstyrt. Det vil si at klubbens treningsmetoder skal være preget av ensartede og systematiske metoder, og at ferdighetsviklingen i klubben trekker i samme retning. Dette krever igjen at klubben må jobbe godt med både sportslig og administrativ kompetanse. > Involverende: Klubben skal ha fokus på å involvere hele fotballfamilien i avdelingen. Gjennom å få involvert flest mulig foreldre vil klubbens aktiviteter bli enda bedre utført og fulgt opp. Hvis noen slutter som spiller, må klubben følge opp disse slik at de kan utføre andre oppgaver for avdelingen, for eksempel være dommer eller lignende. Klubben må også ha et aktivt arbeid for å involvere nye sambygdinger inn i klubben. 3,3 HOVEDMÅLSETTINGER: Skape et trygt fotballmiljø, der alle som vil spille fotball får et tilbud etter sine ferdigheter, behov og ønsker i tråd med Fair Play prinsippene. Skape et miljø der læring og utvikling er sentrale begrep. Vi ønsker at spillerne skal ha mulighet til å utvikle seg i tråd med sine ønsker og mål. Klubben skal gi medlemmer som ønsker det, et tilbud om trener, dommer eller lederutdanning. Involvere hele fotballfamilien. Vi skal ha plass til alle som ønsker å være med, enten det er som spiller, trener, dommer, leder, eller støttespiller på andre områder. Utvikle en klar og stolt klubbprofil utad. 4

5 4 HOLDNINGER OG FAIR PLAY For å skape et godt miljø er gode holdninger blant spillerne viktige. Dette gjelder: Holdninger som angår krav til seg selv Holdninger som gjelder forholdet til andre Ledere/ trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker med dette å ha Fair Play som et grunnleggende element for sin aktivitet. 4,1 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR SEG SELG Punktlighet i enhver sammenheng Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv.), fysisk og psykisk Positivt forhold til riktig kosthold Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/ kamp Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent 4,2 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR MEDSPILLERE Vær positiv, støtt dine lagkamerater i alle sammenhenger Gi ros/ oppmuntring Unngå kjeftbruk godta at andre gjør feil 4,3 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR MOTSPILLERE Vis god sportsånd Vis respekt på lik linje som mot medspillere Kjeftbruk på motspillere tolereres ikke Fair Play hilsen før og etter kamp Takke alle motstandere for kampen uansett resultat med et skikkelig håndtrykk 4,4 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR TRENER/LAGLEDER Vis respekt for trener/lagleder og lytt når de snakker Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Vær samarbeidsvillig Gi beskjed ved forfall til trening og kamp 4,5 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR DOMMER Vis respekt for dommeren Kjeftbruk på dommer er HELT uakseptabelt Dømt er dømt. En dommeravgjørelse blir ikke omgjort i løpet av kampen. Godta jobben dommeren gjør, selv om dommere også kan gjøre feil 4,6 SPILLERNES HOLDNINGER OVERFOR KLUBBEN Vær stolt av klubben din Tilstreb klubbfølelse og samhold Si ja når klubben ber deg om en tjeneste Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen 5

6 4,7 SAMSPILLER MELLOM HOLDNINGER OG FOTBALLFERDIGHET Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for ens egen utvikling som spiller hvor godt miljøet på laget kan bli hvor gode lagkameratene kan bli hvor godt laget kan bli 4,8 TRENERENS ANSVAR MED Å BIDRA TIL GODE HOLDNINGER OG FAIR PLAY Gå foran som et godt eksempel, vær en god rollemodell Vær positiv og bidra til et godt miljø Vær et forbilde opp mot dommer og motstandere Det skal reageres på banning, fusk og kjeftbruk. Å ta spillere av banen for en periode er et godt virkemiddel. Gi barna en fornuftig holdning til seier og tap. Sørg for at alle oppnår mestringsfølelse på trening og at alle blir inkludert Betydningen av å følge regelverket det tjener alle parter, og dermed også spillet. Takk motstandernes trener/lagleder for kampen. 4,9 FAIR PLAY FRA FORELDRE OG FORESATTE Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for Vanvik fotball. De skal også bidra til trivsel og Fair Play i Vanvik! Ta ansvaret og tenk over følgende: Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet i Vanvik Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. Husk det er han/henne som trener laget og tar avgjørelse de mener er best for laget og spillerne. Dommeren prøver også å gjøre sitt beste ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Resultatet må ikke bli for viktig den enkelte spillers mestring har også stor betydning Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare dine kjente Stimuler til deltakelse uten noen form for press Ta gjerne initiativ til å bidra, for å avklare holdninger og ambisjoner Ikke kom med stygge kommentarer til borte laget eller dommeren. Heller kom med oppmuntrende kommentarer. 4,10 FAIR PLAY FRA PUBLIKUM OG SUPPORTERE Din interesse som publikummer og supporter er viktig for Vanvik fotball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller senior kamper. Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Tenk over følgende: Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Respekter dommernes valg ikke kritiser hans/hennes avgjørelser 6

7 5 KLUBBENS TRENINGSFILOSOFI 5,1 TRYGGHET OG TRIVSEL I Vanvik IL Fotball skal alle som har lyst til å spille fotball få tilbud om det. Klubben ønsker å gi en fotballopplæring i et miljø som er trygt og inkluderende med stort fokus på trivsel for alle. Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt. Vi bidrar til det ved å vise toleranse, respekt og positivitet overfor hverandre og overfor motstandere og dommere på kamp. Trygge unger trives, trygge unger utfolder seg. Det å mestre noe, prøve noe nytt, ta en utfordring, kanskje få til sin første pasning eller takling, for ikke å snakke om å score sitt første mål, utløser glede og engasjement. 5,2 MESTRING OG UTVIKLING Fra ungdomsfotballen kommer spillerutvikling mer i fokus. I Vanvik IL Fotball mener vi det ikke er noen motsetning mellom lagbygging og spillerutvikling, men at det faktisk er to sider av samme sak. Ingen spillere blir gode alene, og har du det store talentet, og jobber hardt for å bli bedre blir du oppdaget uansett. Dessuten mener vi det ikke bare er de beste som skal gis mulighet til å utvikle seg sportslig. Vanvik er en breddeklubb og vi trenger alle for å stille lag. Det er derfor viktig å bidra til sportslig utvikling for alle og ikke kun ha fokus på de beste. For å oppnå dette er differensiering et godt virkemiddel. Aktivitetene må legges til rette slik at hver enkelt spiller opplever mestring så ofte som mulig. Det er trenernes ansvar å tilrettelegge treningene slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i tråd med sine ferdigheter. Fra ungdomsfotballen bør derfor deler av treningsøkta organiseres slik at alle spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen. Dette vil sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivåer, som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon hos alle. 5,3 LAGBYGGING Relasjonen mellom spillerne er viktig at de trives sammen, har godt samhold, har så lik motivasjon som mulig, og at de synes det er artig og møtes på trening. Skal vi lykkes i begrepet lagbygging i aldersbestemt fotball er tidsaspektet helt avgjørende. Vi må ha en relativt stabil spillergruppe, og de voksne må ha langtids perspektiv på det de holder på med. Klarer vi å få til dette, er det ingen tvil om at trivselen blant spillerne holder seg og at avskallingen blir mindre. For, det å slutte med noe vi trives med, og sammen med folk vi liker å være sammen med, er ikke lett. Lagbygging handler om: Kollektive avtaler. Her kan forstås respekt for hverandres ulikheter, respekt for motspillere, dommere og de voksne. Dette skal selvsagt også gjelde for trenere/ledere. Videre betyr det også å holde opp møtetider, varsle ved forfall og bidra positivt til fellesskapet. Være klar over at klovnen, den stille, stjerna, arbeidshesten, villmannen og alle andre typer innenfor laget hver på sitt vis er helt vesentlige for totalen. Ivareta ulikheter uten at det går utover det kollektive. Søke å finne den plassen på banen som best tilfredsstiller enkeltspillerens mulighet for utvikling sportslig. Ha i bakhodet at spillere kan blomstre i nye posisjoner. Trenerne må være 7

8 tydelig på kravene som stilles for den enkelte rolle på banen, og konkretisere disse via en til en samtaler, lagdelssamtale 5,2 FOTBALL SKAL SPILLES IKKE SPARKES Vi ønsker at våre spillere skal oppfordres til å gjøre noe med ballen når de får kontakt med den. Vi skal unngå at ballen sparkes bort uten mål og mening. Dette bør vi starte med allerede i de yngste klasser bakgrunnen for dette er at vi blir selvfølgelig ikke bedre fotballspillere av å sparke bort ballen og deretter vente på at den kommer tilbake slik at vi kan sparke den på nytt. Viktige fokusområder: Unngå unødvendige klareringer Keeper skal kaste ut, ikke poole. Oppmuntre spillerne til å starte spillet bakfra. Ha fokus på ferdighetsutvikling fremfor resultat Det skal gjøres noe konstruktivt med ballen hver gang det er dette vi blir bedre av. 5,3 HOSPITERING I Vanvik IL Fotball ønsker vi å legge til rette for en god trenings og kamphverdag for alle spillere. For de aller fleste spillere betyr det treninger og kamper på sitt eget lag (alderstrinn). Men for enkeltspillere, som er helt i toppen i sin egen årsklasse når det gjelder holdninger, innstilling og ferdigheter, må klubben se på andre løsninger i enkelt treninger og enkeltkamper på nivå over det de spiller og trener på til daglig. Det kan ikke være fødselsåret alene som avgjør hvilken klasse eller nivå ungene skal spille fotball i, men også ferdighetsnivået. Med hospitering mener vi spillere som ut fra et faglig ståsted (sine ferdigheter) har behov for utfordringer utover det vi klarer å gi spillerens eget lag. Hospitering er ikke en redningspakke for lag i eldre årsklasser og skal ikke settes i gang for å styrke resultatene til lag i eldre årsklasser, men er et virkemiddel for å gi spilleren de utfordringene han eller hun trenger. Samtidig er det mange hensyn som både må og skal ivaretas. Sosiale relasjoner og miljø er viktig, samtidig som spilleren trenger god pedagogisk oppfølging, der gode og positive tilbakemeldinger står sentralt. Hospitering krever involvering fra sportslig leder og styret for å legge opp en individuell plan for hver enkelt spiller. Hovedfokus ved hospitering er trening fremfor kamp, og man bør unngå for stor belastning på spilleren. 5,4 TRENERUTDANNING OG KOMPETANSE Vanvik IL Fotball oppfordrer alle våre trenere til å ta kurs/utdanning i regi av NFF og Trøndelag Fotballkrets. Klubben skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal få tilstrekkelig med utdanning og kompetanse. I tillegg tilbyr klubben egne og obligatoriske en kvelds kurs for våre trenere som en innføring i trenerrollen for barne og ungdomsfotballen. Forhåpentligvis vil disse kursene øke interessen for videre utdanning. For treneroppgaver på seniornivå kreves minimum NFFs trener 1 kurs. 8

9 6 BARNEFOTBALL (6 12 ÅR) 6,1 HOVEDMÅL FOR BARNEFOTBALLEN Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis mulighet til å lære fotballspillets helhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Viktige fokusområder: 1. Barnefotball er lekbetont! Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling. 2. Det viktigste er å være sammen med venner! Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi skal framelske og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner/venninner trene sammen og spille på samme lag! 3. Alle skal spille like mye! Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille. Dessuten er det ingen som vet hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Det er derfor ikke ønskelig at noen "topper laget" for å vinne kamper. La alle spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige plasser! 4. Lær barna å tåle både seier og tap! I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller vinne tosifra. Ta seier og tap med fornuft tåler de voksne å tape, lærer barna det også. Fotball er et lagspill hvor alle taper og alle vinner. En seier tar hver enkelt med seg hjem et tap deles av alle. 5. Mer trening og færre kamper! Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer! 6. Barnefotball en allsidig aktivitet! Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bør barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må derfor koordineres. Men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det de har lyst til. 7. Fotball er et spill! Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger, og småspill bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger flest mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende! 8. La oss gå sammen om gla fotball for de små! Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier. 9

10 6,2 TRENER /LAGLEDERROLLEN Vi kan forsterke trivsel og glede ved blant annet: At du passer på at ingen blir glemt. At du opparbeider tillit hos barna slik at de føler seg trygge. At miljøet rundt laget blir godt. At du er positiv, og går foran som et godt eksempel. At alle får spille like mye. At barna får en fornuftig holdning til både seier og tap. At det reageres ved banning, fusk og kjeftbruk. At du er et forbilde i forhold til opptreden mot dommer. Aktuelle fokusområder med tanke på tekniske og taktiske ferdigheter: Føring av ball og grunnleggende ballbehandling Enkle insidepasninger og mottak Skudd og avslutninger Heading Samspill og samarbeid Grunnleggende forståelse for forsvarsspill og angrepsspill Innføring av enkle regler som innkast, corner, utspill, frispark og avspark. Oppfordre til mye egenaktivitet med ball Det viktigste er at alle spillerne får mye kontakt med ball. Fokus på teknisk og taktisk ferdighetstrening økes i årsalderen, med økende og differensiert vanskelighetsgrad. Trener/lagleders oppgaver ved trening: På forhånd må alle ha fått melding om når og hvor treningen finner sted. Tenk gjennom hva som skal gjennomføres på treningen i forkant. Det er du som bestemmer. Lagledere må møte opp i god tid. Husk at spillerne er i en læringssituasjon, og du som lærer må gå foran som et godt eksempel. Utstyr må være på plass. Samle spillerne og forklar kort hva de skal gjøre på dagens trening. Disiplin er viktig. Spillerne må lære seg å gjøre det treneren sier, men samtidig må man ta hensyn til at det skal være lek og moro. Bruk ros når du snakker til spillerne. Det er lettere å få forståelse når du får beskjed om når du gjør noe bra enn å få beskjed når man gjør noe dårlig. Ikke godta banning, fusk eller kjeftbruk fra noen spillere. Trener/lagleders oppgaver ved kamper: Hils på motstanderens trenere/lagledere. Hils på dommeren. Dersom det er hjemmekamp er det hjemmelagets leder som skal ta kontakt med dommeren med en gang denne ankommer banen. Under kampen er det viktigste at alle spillerne får delta. I barnefotball er ikke det å vinne det viktigste, men derimot at alle får delta på like premisser. Bruk ros når du snakker til spillerne. Det er lettere å få forståelse når du får beskjed om når du gjør noe bra enn å få beskjed når man gjør noe dårlig. Ikke godta banning, fusk eller kjeftbruk fra noen av spillerne. Dersom det oppstår slike situasjoner, er det viktig at du snakker med de spillerne det gjelder om at dårlig oppførsel ikke godtas verken av deg eller resten av laget. Etter kampen takker vi motstanderens ledere og dommere for kampen. 10

11 7 UNGDOMSFOTBALL (13 16 ÅR) 7,1 HOVEDMÅL FOR UNGOMSFOTBALLEN Hovedmålet med ungdomsfotballen er å utvikle gode spillere og beholde flest mulig lengst mulig. Ungdomsgruppen er en svært sammensatt målgruppe. Noen ønsker å satse for å prøve å bli toppfotballspillere, andre ønsker kun å spille kamper sånn innimellom for å ha det gøy sammen med kameratene. Noen har utviklet gode ferdigheter mens andre igjen ikke har opparbeidet så gode ferdigheter enda men de kan med god og riktig påvirkning oppleve utvikling. Ofte tenkes det litt sort hvitt om ungdommer som målgruppe; enten så er de gode og ønsker å bli enda bedre eller så er de ikke så gode og ønsker heller ikke å bli bedre. Vi tror det er veldig viktig å huske på at både motivasjon og ferdigheter er påvirkbare faktorer. Man kan faktisk øke spillernes lyst til å spille mer fotball gjennom en riktig aktivitet. Viktige fokusområder: Bruk tid på å bli kjent med ungdommene og deres ønsker for hva dere skal gjøre på treninger og i kamper. Ungdommene skal selv bestemme og være med på å utforme sitt eget tilbud. Ta ungdommene på alvor når dere trener gjennom å gi dem utfordringer i aktivitetene og sørg for å gi mange positive tilbakemeldinger! Lag gode treninger hvor det spilles mye fotball i ulike spillformer med mål (2:2, 3:3, 4:4 osv.) Unngå for mange spillere på hvert lag sørg for at alle er mye involvert med ball Ha bestandig med avslutninger mot mål på trening fotballspillere elsker å score mål! La jevnbyrdighetsprinsippet gjelde når du organiserer laget i forskjellige grupper på trening (dvs. de beste sammen, de nest beste sammen osv.) Dette gjør at alle få utfordringer på sitt nivå og dermed både opplever trygghet og utfordring. Bruk like mye tid og oppmerksomhet på alle spillere på laget ikke overfokuser på de aller beste til enhver tid! Ved tilfeller der det bør vurderes hospitering for enkeltspillere, skal klubbens sportslige koordinator kontaktes. 7,2 TRENER /LAGLEDERROLLEN Holdepunkter for opplæringen: Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. Mer fokusering på taktisk / tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille pasning når du kan). Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp. Keepere bør få spesifisert keepertrening, men viktig at også keepere får være med som utespillere. Se egen bolk om keepertrening i trener og laglederheftet som deles ut til alle trenere/lagledere. Aktuelle fokusområder med tanke på tekniske og taktiske ferdigheter: Pasninger. (Innsidepasning, yttersidepasning, loddrett vristspark og halvt liggende vristspark. Lange og korte pasninger.) Finter og vendinger. (Cruyff vending, utsidevending, sålevending, overstegsfinte, skudd/pasningsfinte...) Skudd og avslutninger. (Innside, vristspark, volley, heading...) Fotballbevegelser. (Hastighetsendringer, vendinger, sidebevegelser, rygging, hurtighet, rykke fri fra motstander, mot fra bevegelse...) 11

12 Samhandling. (Med og uten ball, flere pasningsalternativer, motsatte bevegelser, 2 mot 1, veggspill, overlapping) Betydningen av overblikk Innføring av enkle regler som innkast, corner, utspill, frispark og avspark. Oppfordre til mye egenaktivitet med ball Det viktigste er at alle spillerne får mye kontakt med ball. Fokus på teknisk og taktisk ferdighetstrening økes i årsalderen, med økende og differensiert vanskelighetsgrad. Trener/lagleders oppgaver ved trening: På forhånd må alle ha fått melding om når og hvor treningen finner sted. Tenk gjennom hva som skal gjennomføres på treningen i forkant. Det er du som bestemmer. Lagledere må møte opp i god tid. Husk at spillerne er i en læringssituasjon, og du som lærer må gå foran som et godt eksempel. Utstyr må være på plass. Samle spillerne og forklar kort hva de skal gjøre på dagens trening. Disiplin er viktig. Spillerne må lære seg å gjøre det treneren sier. Gi spillerne konkrete og gode tilbakemeldinger, utdyp hva som er bra og hva de bør gjøre bedre. Utfordre spillerne til å ta egne valg, ikke fortell de alltid hva de skal gjøre. Ikke godta banning, fusk eller kjeftbruk fra noen spillere. Trener/lagleders oppgaver ved kamper: Hils på motstanderens trenere/lagledere. Hils på dommeren. Dersom det er hjemmekamp er det hjemmelagets leder som skal ta kontakt med dommeren med en gang denne ankommer banen. Under kampen er det viktigste at alle spillerne får delta. I barnefotball er ikke det å vinne det viktigste, men derimot at alle får delta på like premisser. Bruk ros når du snakker til spillerne. Det er lettere å få forståelse når du får beskjed om når du gjør noe bra enn å få beskjed når man gjør noe dårlig. Ikke godta banning, fusk eller kjeftbruk fra noen av spillerne. Dersom det oppstår slike situasjoner, er det viktig at du snakker med de spillerne det gjelder om at dårlig oppførsel ikke godtas verken av deg eller resten av laget. Etter kampen takker vi motstanderens ledere og dommere for kampen. 12

13 8 SENIORFOTBALL (17 ÅR OG OPPOVER) Vanvik IL samarbeider med Stadsbygd IL på seniornivå. Våre junior /seniorspillere på jentesiden gis et tilbud gjennom Stadsbygd IL, mens Vanvik IL står for tilbudet på herresiden. 8,1 HOVEDMÅL MED SENIORFOTBALL Gi et tilbud til en mangfoldig gruppe, både til de som vil spille fotball for mosjon og til dem som systematisk vil vektlegge prestasjonsutvikling. 8,2 ORGANISERING Vanvik IL Fotball skal tilstrebe og opprettholde dagens organisering med to seniorlag. Med to lag vil man kunne gi et langt bedre tilbud til en bred og mangfoldig gruppe. Vi mener også at opprettholdelse av 2. laget er avgjørende for den langsiktige rekruteringen til 1. laget. For en styrket klubbfølelse, ønskes det at alle seniorspillerne trener sammen som en felles spillertropp. På trenersiden har klubben som mål å ha flere trenere organisert i et større trenerteam. Trenerteamet skal omfatte alle trenere fra G16 og oppover. Målet med en slik teamorganisering er: Bedre samkjøring med tanke på hospitering fra G16 til senior. Et helhetlig treningsopplegg fra ungdomsfotball til seniorfotball, som vil bidra til å gjøre overgangen til seniorfotballen enklere. Opprette en felles sosial arena mellom guttespillere og junior /seniorspillere med fokus på å sikre et godt miljø på tvers av lagene. Økt klubbfølelse. Best mulig arbeidsfordeling og mindre belastning på hver enkelt trener. Trenerutvikling, med fokus på utveksling av kompetanse innad i trenerteamet. En slik teamorganisering betinger et godt og tett samarbeid med Stadsbygd IL Fotball som samarbeidsklubb. 8,3 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Legge til rette for en bred og mangfoldig gruppe o Klubben skal ha et tilbud til alle som ønsker å være med uavhengig av ferdighets eller ambisjonsnivå. o Differensiert treningsopplegg med fokus på trygghet, trivsel og mestring. o Legge til rette for spillere som ønsker å fokusere på prestasjonsutvikling. I det øyeblikk klubben ikke kan tilby enkeltspillere et godt nok tilbud eller store nok utfordringer, skal klubben bidra til å finne en ny klubb som kan ivareta spillerens behov. Alltid fokus på unge spillere, og individuell oppfølging av disse. Oppmøte/treningsvilje skal ha betydning for laguttak. Spesialisert oppfølging av keepere. Stå for en offensiv og angrepsrettet fotball. Oppmuntre og tilrettelegge for egentrening. Det er ønskelig at spillerne på klubbens 1.lag skal ha et godt fysisk treningsgrunnlag i forhold til det nivået laget spiller på Klubbens 2. lag skal være en god og attraktiv "mellomstasjon" for unge spillere på vei mot 1. laget. 13

14 9 DELTAGELSE PÅ CUPER OG TURNERINGER Det oppfordres til at alle lag deltar på en cup i løpet av sesongen. Vanvik IL Fotball har laget følgende retningslinjer for de forskjellige aldersgruppene i avdelingen. Målet er at laget SKAL delta på en cup i det aktuelle området. Aldersgruppe/lag Knøtt/Mini Lillejenter/Lillegutter Småjenter/Smågutter Jenter/Gutter Deltakelse Delta på cuper i Fosen og/eller Trondheim Delta på cuper i Fosen og/eller Midt Trøndelag I utgangspunktet delta på cuper i Midt Norge og/eller Midt Sverige. Delta på cuper i Norge og Norden Retningslinjene er satt opp for at ungene skal ha noe å strekke seg mot og på den måten kanskje beholder dem lenger i fotballmiljøet. Oversikt over hvilke cuper og turneringer som avholdes i løpet av sesongen finnes på 14

15 10 DOMMERUTVIKLING Klubben skal jobbe målrettet for å rekruttere nye dommere. Alle klubbdommere skal følges opp individuelt og veiledes av klubbens dommeransvarlig. Det oppfordres til at alle klubbens dommere tar vare på dommerne og følger opp disse i forbindelse med kamper. Som et rekrutteringstiltak skal klubben arrangere obligatorisk klubbdommerkurs annethvert år for jenter og gutter 14. Dette vil i tillegg til å kunne rekruttere flere dommere til klubben gi spillerne verdifull kompetanse innen regelforståelse og Fair Play. 11 KOMMUNKASJON OG INFORMASJON Arbeidet i fotballavdelingen er omfattende og rikt på detaljer. Store mengder informasjon går ut fra styret, trenere og lagledere til dommere, spillere og foresatte. Samtidig er det nødvendig med gode rutiner for meldinger den andre veien til lagledelse og styret, samt mellom de enkelte ledd i avdelingen. Dette er viktig gjennom hele arbeidsåret, men det er spesielt viktig med god kommunikasjon i fotballsesongen. Elektroniske kanaler muliggjør rask utveksling av informasjon. Det påligger alle som er engasjert i fotballavdelingen å benytte disse kanalene, følge med på hjemmesider og e post, gi informasjon i god tid og svare på generelle og direkte henvendelser. 10,1 HJEMMESIDE Sentralt i arbeidet for å nå ut til både spillere og foreldre, er vår nettside: Fotballstyret skal holde nettsiden regelmessig oppdatert, og sørge for at den inneholder nyttig og relevant informasjon. På hjemmesiden er det lagt opp til egne sider for de enkelte lag. Alle lagledere og trenere skal hvert år få tilbud om opplæring i bruk av hjemmesiden, slik at de lagvis kan benytte dette internt. Alle i fotballstyret, lagledere og trenere har et særskilt ansvar å følge med på hjemmesiden. 10,2 E POST Lagledere og trenere må sørge for at fotballstyret alltid har oppdaterte epost adresser og mobilnummer, og fotballstyret er ansvarlig for at kontaktinformasjonen på hjemmesidene til en hver tid er oppdaterte. Alle i fotballstyret, samt trenere og lagledere er ansvarlig for regelmessig å sjekke e post med dette menes en gang i døgnet i sesongen. Alle møteinnkallinger og påmeldinger skal skje pr. e post, og fotballstyret forplikter å sende ut dette i god tid før planlagt aktivitet skal skje. Samtidig plikter lagene å gi nødvendig tilbakemelding innen gitte frister. Krets og andre sentrale organer for fotballen sender mye e post til leder. Vedkommende er ansvarlig for så raskt som mulig å distribuere og følge opp nødvendig kommunikasjon og tilbakemeldinger. 15

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer