HELSENORGE. Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSENORGE. Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET"

Transkript

1 HELSENORGE Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET Demente som dopes ned og låses inne, slagpasienter som ikke får rehabilitering og babyer som har mistet livet. NÅ FORTELLER EN LANG REKKE HELSEPERSONELL OM SINE SKREKKEKSEMPLER FRA ET SYKT HELSE-NORGE. FOR TI ÅR SIDEN VAR Kristin Mack-Borander (43) nyutdannet som lege. Hun var entusiastisk, full av forhåpninger, visste at hun ville spesialisere seg til psykiater. Men møtet med arbeidslivet gjorde henne desillusjonert. «Er det dette som er en god behandling? Er det dette vi har å gi pasientene?» spurte hun seg selv. Hun brukte mye tid på standardiserte utredninger på de ulike offentlige institusjonene. Skjemaer for avkrysning. Papirarbeid og nytteløse møter. Det ble lite tid til å prate med pasientene. Ofte møtte jeg pasienten med systemets agenda 16 MAGASINET 24.JANUAR 2015

2 24.JANUAR 2015 MAGASINET 17

3 «Folk har krav på å vite at selv helseansatte er veldig bekymret.» LISE ASKVIG,pasient Kreftfri og kampklar. Frustrasjonen er så stor innen mange deler av helsefaget at jeg tror flere vil våge å risikere jobbene sine ved å fortelle om hvilke tilstander de må arbeide under, sier Lise Askvik om de helseansatte. 18 MAGASINET 24.JANUAR 2015

4 Fjernet brystet: Etter operasjonen fikk Lise Askvik vite at ventetiden for rekonstruksjon av bryst hadde steget fra to år til tre til fem år. Foto: Privat Gir ut bok: Som pasient er mitt privilegium å se det fra pasientens ståsted, sier P4-programleder og eks-kreftpasient Lise Askvik som utga boka «Helsesviket» denne uka. Foto: Privat snarere enn at han eller hun fikk komme fram med sin, sier hun. Vi skulle finne diagnosen, dempe symptomene og få pasienten ut så fort som mulig. Så kunne vi ta imot neste. DET ULMER PÅ INNSIDA AV NORSK HELSEVESEN. Den største trusselen mot det offentlige helsevesenet er ikke private tilbud, men at det offentlige vanskjøttes, hveser professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller. Han er leder av medlemsorganisasjonen Helsetjenesteaksjonen, og har samlet 500 helseansatte, pasienter og interesserte med seg: Det gode, offentlige helsevesenet forvitrer, mener de. En viktig årsak er måten Helse- Norge er styrt på de siste årene. Strukturen har ført til at pasienttilbudet er blitt dårligere, påstås det. Byråkratiet vokser vilt. Penger sløses. Fryktkulturer oppstår og varslere knebles. Det var vel min onkel Peter Hjort som var med og lanserte slagordet om at vi har verdens beste helsevesen. Det var veldig uheldig. Det er med på å føre det norske folk bak lyset. Det hindret framskritt og nytenkning, sier barnelege og professor Ola Saugstad ved Oslo universitetssykehus. Han er blant 17 ansatte i helsevesenet som bidrar til ei ny bok. «Helsesviket» er skrevet av P4-programleder og eks-kreftpasient Lise Askvik og lanseres denne uka. Sammen skriver de om hva som er galt i helsevesenet. Om hvorfor leger, sykepleiere og andre opplever at de må svikte pasientene. Jeg synes absolutt det er et helsesvik. Det er ikke det at Helse-Norge ikke er godt, det er det jo. Men på gulvnivå er folk strukket for langt, sier forsker, sykepleier og bokbidragsyter Linda Susanne Krüger ved Universitetet i Stavanger. BLIR DU SYK I NORGE vil du havne i Europas lengste kø innen spesialhelsetjenesten, ifølge instituttet Health Consumer Powerhouse målinger fra Ifølge OECDs offisielle statistikker, har Norge også lavere kapasitet når det gjelder antall sykehussenger per innbygger i forhold til EU generelt - og betydelig færre senger enn land som Polen, Romania og Kroatia. Norge er nå det landet i OECD som har økt helseutgiftene minst gjennom siste rapporterte tiårsperiode, sier professor og overlege Torgeir Bruun Wyller i Helsetjenesteaksjonen. Vi bruker kroner per innbygger til helseformål. Regnet om til dollar er Norge blant de landene som bruker mest på helse i verden. Med hensyn til pris- og inntektsnivå er det helt gjennomsnittlig i forhold til andre land i OECD og i Europa, sier forsker Hans Olav Melberg ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Poenget om at «Norge bruker nest mest på helse av alle land, etter USA» sier dermed mye om Norges lønns- og kostnadsnivå og lite om hva vi bør bruke. Det er dette det snakkes om i alle kantiner og på sykehus. Alle er bekymret. Nå må noen reise fanen og si at grasrota sier stopp, sier Torgeir Bruun Wyller. Et helseoppgjør er startet. HÆ? DET SKAL BLI MIN KAMPSAK, jeg skal søren meg ikke gi meg før jeg får det til. Brystkreftpasient og P4-programleder Lise Askvik (42) har nettopp våknet fra narkose på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog i Det iler av smerte under den venstre armen hennes. 15 lymfeknuter er skjært ut. Kreften hadde spredd seg. Der puppen var for noen timer siden, kjenner hun ingenting. Men hun er opprørt. Ventetida for å få rekonstruert brystet er tre til fem år, forklarer kirurgen ved senga hennes. Som journalist snakket hun jo om brystrekonstruksjon på lufta for bare ett år siden. Da var ventetida to år. Hun skal snart få vite at ventetida ved Ullevål sykehus er oppe i ti. Hva er skjedd? «Vi venter fanden meg ikke på ny pupp etter kreft» heter Facebook-gruppa Lise Askvik lager sammen med medprogramleder i «Meggene», Astrid Gunnestad. Hun viser pressefotografene arret på det flate brystet og taler kreftpasientenes sak i intervjuer i mediene. Hun møter politikere og organiserer demonstrasjon foran Stortinget. Ventetida skal ned. Politikerne skjønner alvoret. Og ned går den. To år seinere utgir hun boka «Kreft ga meg kraft» om kampen. Men det er langt flere enn bare brystkreftpasienter som opplever svarte hull i systemet, mener Askvik. Helsevesenet går i retning av mer og mer kynisme. Det er vanvittig opprørende. Som pasient er mitt privilegium å se det fra pasientens ståsted, sier Askvik. Folk har krav på å vite at selv helseansatte er veldig bekymret. NOEN GANGER HENDER det at pasientene blir låst inne på rommet fordi det ikke er nok folk, eller nok kompetente folk, på jobb. Det er fullstendig ulovlig. Men alle vet jo at det skjer, sier forsker Linda Susanne Krüger (38) ved Universitetet i Stavanger. I seks år var hun leder for over 50 ansatte på en demensavdeling på Stokka sykehjem i Stavanger. Hun kjente stadig på presset. Grunnbemanningen var for lav, mener hun. Det var årlige kutt. Pleierne fikk stadig nye oppgaver, de må vaske klær, tømme søppel og bestille mat i tillegg til å ta hånd om pasientene. Vaktmestertjenester var satt ut på anbud, kjøkkenverter var sagt opp. Behandlingen de ga var uforsvarlig i perioder, mener hun. Vi fikk beskjed om å ikke ansette spesialistsykepleiere fordi de er så dyre. Det ble også sagt før ferier. «Hvis man kan erstatte noen sykepleiere med pleieassistenter, er det supert, da sparer vi penger». Uro i demensavdelinger kan raskt spre seg blant pasientene. I perioder med mye uro eller vikarer på jobb, kunne behovsmedisineringen, altså medisinen gitt til visse pasienter ved behov, gå opp, mener Krüger. Medisinen skal virke beroligende. Sløvende. Er neddoping av demente blitt vanlig? Det er ikke uvanlig. Hvis du hadde hatt tid til å sette deg ned med pasienten i to timer, hadde ikke medisinen vært nødvendig. Men det har du ikke tid til. Det er en direkte følge av finansieringssystemet, sier Krüger. Mange med lav fagkompetanse roper gjerne med en gang på medisin når pasienten er urolig. Samtidig vet vi at forskning viser at det ikke alltid fungerer. Stavanger kommune styrer helsevesenet gjennom innsatsfinansiering kalt aktivitetsbaserte inntekter (ABI), hvor pengene følger pasienten. Et såkalt FAKTA KØ: Norge har Europas lengste kø innen spesialhelsetjenesten, ifølge det delvis EU-finansierte helseovervåkningsinstituttet Health Consumer Powerhouse i MINST ØKNING: Norge er også landet som har økt helseutgiftene minst per innbygger av alle OECD-land gjennom ti år sammenhengende, ifølge professor og overlege Torgeir Bruun Wyller i Helsetjenesteaksjonen. SYKESENGER: Ifølge OECDs offisielle statistikker, har Norge også lavere kapasitet når det gjelder antall sykehussenger per innbygger i forhold til EU generelt - og betydelig færre senger enn land som Polen, Romania og Kroatia. RASKE: Liggetiden på norske sykehus kortere enn hva som er gjennomsnittet i OECD. UTGIFTER: Justert for pris- og inntektsnivå bruker Norge en helt gjennomsnittlig mengde penger på helse i forhold til andre land i OECD og i Europa, ifølge forsker Hans Olav Melberg ved Universitetet i Oslo. 24.JANUAR 2015 MAGASINET 19

5 Kritisk til systemet: Dødeligheten blant barn med fødselsvekt under 1000 gram doblet seg på Rikshospitalets nyfødtavdeling mellom 2006 og Barelege Ola Didrik Saugstad vil ikke utelukke at fusjonsprosessen ved Oslo-sykehusene er en av årsakene til barnedødeligheten. «Alt skal måles i penger i stedet for kvalitet. Pasienten er blitt en vare, bestillerkontor med saksbehandlere i kommunen bestiller tjenester til hver beboer, mens helsearbeiderne i avdelingene utfører tjenesten. Dersom en pasient trengte mer stell og tilsyn i en periode, sendte sykehjemmet dokumentasjon på dette til bestillerkontoret. Det kunne ende med diskusjon, og beskjed om at penger måtte spares og økt bemanning var unødvendig, forteller Krüger. Mange på bestillerkontorene har ikke truffet pasienten, men vurderer ut ifra journalen. Hvis vi ikke hadde skrev nok etter hvert skift, og dokumentert at pasienten har hatt god effekt av ekstra personell, så kutter de i bestillingene. Levekårssjef Eli Karin Fosses i Stavanger kommune skriver i en e-post til Dagbladet at bemanningen på Stokka sykehjem er god nok og at pasientene får det de har behov for. Vi kan selvfølgelig alltid bli bedre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre alle sykehjemstjenestene våre, skriver Fosse og forteller at de i år vil starte opp arbeidet med å lage en ny demensplan for kommunen. HUN MERKET DET PÅ nålestikkene under cellegiftbehandling. Plutselig klarte ikke lenger helsepersonalet på Ahus å treffe årene og ta blodprøve av P4-megge Lise Askvik. Sykepleieren stakk én gang, så to og tre, før en ny person i hvit frakk ble tilkalt. Heller ikke den traff. De slet både på blodprøveavdelingen og onkologisk avdeling. Ødelagte årer hadde hun heller ikke. Jeg spurte og gravde, men ikke en kjeft ville si noe. Har dere en dårlig dag? Spurte jeg. «Nei, det går bra», svarte de. Det samme skjedde neste gang hun var på sykehuset. Til slutt kom det fram at nålene var av en ny type. Det billigste anbudet av nåler hadde vunnet. De var så myke at det var vanskelig å stikke. I ettertid sa noen at de egentlig skulle lære en ny stikkteknikk. Den hadde de tydeligvis ikke lært. Også billigste anbud av munnbind hadde vunnet, fikk Askvik høre. Munnbindene skulle nå knytes i nakken i stedet for å sitte fast rundt ørene med strikk. Flere fortalte om munnbind som satt så dårlig at de falt ned under operasjon. Kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve ved Ahus skriver i en e-post til Dagbladet at sykehuset ikke kan verifisere Askviks historier. 20 MAGASINET 24.JANUAR 2015

6 Helseutgifter i prosent BNP Samlet utgifter til helseformål i Norge målt på tre ulike måter Millioner kroner Helseutgifter (millioner) Helseutgifter (prisjustert) Helseutgifter (prisjustert, per innbygger) KILDE: OECD Helsedata og varen skal takseres.» OLA SAUGSTAD, Barnelege og professor Vi kan ikke kommentere Lise Askviks opplevelse av Ahus, men vi vil gjerne invitere henne til et møte for å lære av hennes opplevelser, skriver han. IPROSESSEN MED sammenslåingen til Oslo universitetssykehus (OUS) har mange pasienter fått et dårligere tilbud. Sånn sett er det et svik mot pasientene. Barnelege og professor Ola Didrik Saugstad (67) går forbi de små kuvøsene inne i nyfødtavdelinga på Rikshospitalet. Det kimer lavt av stemmer fra pleiere og pårørende i rommet. Mørke tepper dekker kuvøsene for å skjerme barna fra det hvite lyset fra sykehuslampene. Det er ikke bare sammenslåingen. Det er en skandale at de sykeste nyfødte i Norge har så dårlig plass på det som ble sett på som det ledende sykehuset, sier overlegen, som også leder Pediatrisk Forskningsinstitutt. Saugstad har ikke bare etterlyst egne rom for de nyfødte og kritisert plassmangelen. Han har også påpekt mangler i det norske helsevesenet i mediene siden 80-tallet. Boka «Varsleren» fra 2006 handler om hvordan Saugstad opplevde det å varsle om at et barn døde i forbindelse med en forskningsundersøkelse. I boka «Helsesviket» sparker han løs på lederutnevnelsene ved Oslo-sykehuset. Administrasjonen og direktøren ved sykehuset utnevner avdelingsoverleger, klinikksjefer og til og med indirekte professorer. Det var utenkelig da jeg begynte som lege. Da var det bare faglige kriterier som ble lagt til grunn. Jeg tror det blir vanskelig å holde det faglige nivået oppe, sier han. Mens det krevdes mange år med klinisk erfaring, forskning og utenlandsopphold for å rykke oppover i systemet tidligere, er et administrasjonskurs nok for å bli leder i dag, ifølge Saugstad. Han mener det er «en enkel vei til lederjobbene for dem som ikke tar seg bryet med å kvalifisere seg faglig». Nå har systemet avlet fram en ny ledertype, mener han: De som setter budsjettstyring over medisinsk utvikling og faglige gode resultater. Vi har begitt oss ut på et eksperiment. Det er ingen som undersøker om det er en heldig eller uheldig utvikling. Vi fokuserer mer på administrasjon enn det faglige, sier han. 24.JANUAR 2015 MAGASINET 21

7 Dårlig samvittighet: Fysioterapeut og klinikkeier Anita Borgvang ved Romerike Fysioterapi på Lillestrøm er bekymret for kronikere og spesielt slagpasienter, som kommer langt ned på klinikkens ventelister. 22 MAGASINET 24.JANUAR 2015

8 «Lite er tilrettelagt. Mottakerapparat er for dårlig. Jeg har brystkreftpasienter som blir utskrevet fra sykehuset med dren.» ANITA BORGVANG, fysioterapeut og klinikkeier Alt skal måles i penger i stedet for kvalitet. Pasienten er blitt en vare, og varen skal takseres. Og problemet, det mener han kom med innføringen av helsereformen i Sykehus, psykiatri og habiliteringstilbud ble lagt i hendene på nyopprettede, statlige helseforetak. Sykehusene ble organisert etter systemideologien New Public Management (NPM), en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder hentet fra privat sektor for å effektivisere det offentlige. Det økonomisk motiverte systemet forbindes med nyliberalistisk tankesett og var høyt applaudert av britenes Margaret Thatcher og amerikanernes Ronald Reagan. Reformen ble ført inn i Helse-Norge av Jens Stoltenberg første regjering. Den ble vedtatt i Stortinget i rekordfart. Vi har et system hvor god helse og få pasienter straffer sykehusene økonomisk og mange syke gir penger i kassa, sier barnelegen. Samtidig som reorganiseringen av Oslo-sykehusene startet, doblet dødeligheten blant barn med fødselsvekt under 1000 gram seg på Rikshospitalets nyfødtavdeling mellom 2006 og Fylkeslegen skrev brev til sykehuset og mente at virksomheten brøt loven. Gikk reformen på liv og helse løs for de minste og svakeste barna? spør Saugstad seg. I dag er dødeligheten den samme som før Denne prosessen har vært en tilnærmet nasjonal katastrofe hvor en rekke sterke fagmiljøer er blitt ødelagt. Faglige ledere som ikke er på topp i faget, ansetter selv lojale folk som ikke har mer kompetanse enn dem selv. Det er en ond sirkel, sier Saugstad, som mener avdelingens praksis er blitt mindre vitenskapsbasert og at lederne har mindre kontakt med internasjonale miljøer. Jeg vil ikke utelukke at det kan være en av årsakene til de mange problemene vi har opplevd på nyfødtavdelingen de siste årene, sier barnelegen. Oslo universitetssykehus ved kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth skriver i en e-post at sykehuset ikke ønsker å kommentere Saugstads utsagn. DET VAR VELDIG FRUSTRERENDE å bruke så mye tid på alt annet enn å snakke med pasientene og behandle dem, sier psykiater Kristin Mack-Borander ved Ressursklinikken om sine fem spesialiseringsår i det offentlige. Hun opplevde ofte å dra sliten hjem fra jobb. Ikke fordi hun hadde jobbet så mye, men fordi hun ikke fikk brukt seg selv. Hun fikk ikke bygget relasjoner til pasientene slik at hun kunne hjelpe dem. Man la mye vekt på å kartlegge symptomer og stille riktige diagnoser. Det er selvfølgelig viktig, men bare halve jobben. Symptomer og plager er uttrykk for noe bakenforliggende. Skal vi fagfolk gi god behandling, må det gis tid og rom for at symptomene kan forstås, ikke bare beskrives, sier Mack-Borander. Ble desillusjonert: Psykiater Kristin Mack-Borander tok spesialisering på poliklinikk, døgninstitusjoner og akutt- og langtidsavdelinger i det offentlige. Hun fikk entusiasmen tilbake i det private. «Det var veldig frustrerende å bruke så mye tid på alt annet enn å snakke med pasientene og behandle dem.» KRISTIN MACK-BORANDER, psykiater Da hun ble godkjent psykiater fikk hun jobb på en helprivat poliklinikk. Entusiasmen kom tilbake. Det er synd at jeg måtte ut av det offentlige for å få igjen gløden. Det er mange dyktige fagfolk, men jeg tror det er flere enn meg som sliter med systemkravene, sier hun. I det offentlige hadde hun et «produksjonskrav» på tolv pasienter i løpet av ei uke. Nå har hun opptil sju pasienter i løpet av en dag. Tidstyvene er borte. Nå er jeg sliten på den gode måten fordi jeg får brukt seg selv. Å jobbe er ikke noe problem når det kommer pasienten til gode. FYSIOTERAPEUT og klinikkeier Anita Borgvang (55) haster ut av kontoret sitt ved Romerike Fysioterapi på Lillestrøm. Hun henter to grønne permer, legger dem på den myke pasientbenken midt i rommet. Det er ventelistene. Hun leser: MS, hofteslitasje, kols. Parkinson, han har ventet siden 6. juni. Lungepasient, hun har stått siden i mai, sier hun og peker. Disse pasientene er på HELFOs diagnoseliste og har krav på gratis behandling av fysioterapeuter med såkalt driftstilskudd fra kommunen. Selv om Skedsmo kommune har hatt en befolkningsvekst på 20 prosent de siste ti årene, er det ikke blitt utlyst nye driftstilskudd på 16 år, ifølge Borgvang. Hun har telt navnene på ventelista. 122 personer bosatt i Skedsmo kontaktet klinikken i løpet av fjoråret. De er fortsatt uten time. Kronikerne og spesielt slagpasientene er vår store, dårlige samvittighet. De blir forsømt og kommer nederst på lista, sier hun. Flere har snart ventet i ett helt år. De kan ha alvorlige funksjonshemninger, er ofte eldre, roper ikke høyt. Borgvang mener en av årsakene til de lange ventelistene er samhandlingsreformen fra Den har ført til at behovet for rehabilitering har skutt i været. Alt skal effektiviseres. Sykehusene skal operere mer og få pasientene fortere ut av sykehuset. Bare Ahus opererer 30 prosent flere enn før. Når pasientene er i dårligere form når de sendes hjem, øker presset på rehabilitering i hjemkommunen, både når det gjelder mengde og kompetanse. Men lite er tilrettelagt. Mottakerapparatet er for dårlig. Jeg har brystkreftpasienter som blir utskrevet fra sykehuset med dren, sier hun. Regelen er nå at hvis et sykehus sender pasienten direkte til rehabilitering, så blir sykehuset trukket 1900 kroner per døgn i sine framtidige inntekter. Det er håpløst. Ingen skriver ut pasienter til rehabilitering hvis de blir trukket i inntekter. Rehabilitering blir unntaket, ikke regelen. Dessuten har mengden papirarbeid økt, mener fysioterapeuten, som har jobbet i faget i 30 år. Det går ut over tiden med pasientene. Hun legger fra seg den grønne permen og åpner den neste. Den viser ventelista med egenandelspasientene. De kan ha belastningsplager i skulder, rygg, knær. 24. JANUAR 2015 MAGASINET 23

9 «De som har jobbet i systemet i mange år, slutter å si ifra til slutt. De gjør det som kreves, ingenting mer.» LINDA SUSANNE KRÜGER, tidligere avdelingssykepleier Sykepleier og forsker. Linda Susanne Krüger mener New Public Management må ut av helsesektoren og at pleierne må få tid til å gjøre det de er utdannet til. Øk grunnbemanningen, skoler de uten fagutdanning og økt lønningene, foreslår hun. Erkjenner helsesvik Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det finnes et helsesvik i norsk helsevesen. Ja, for mange pasienter opplever at helsetjenesten svikter. Både i form av unødvendig venting, for mange pasientskader og varierende Bent Høie kvalitet og for ofte dårlig kommunikasjon. Men de fleste er fornøyde. «Helsetjenesten er god på overlevelse, men ikke alltid opplevelse», sier Høie, som mener det finnes et stort forbedringspotensiale for helseorganisering i Norge. Det arbeides med å forbedre IKT-løsningene og endre lovverket slik at informasjon lettere kan følge pasienten. Den nye «kreftforløpspakken» kan bane vei for hvordan helsetjenesten organiserer behandlingen av ulike sykdomsforløp i framtida, mener Høie. Staten ta ansvar Ministeren mener avdelingssykepleier Linda Susanne Krügers opplevelse av demensomsorgen ikke er unik. Slike historier fra eldreomsorgen er dessverre bekreftet gjennom tilsynsrapporter og pårørende-fortellinger. Det er ikke en generell tilstand, men det er for mange slike historier. Vi mener staten må ta større ansvar for å sikre kapasitet og kvalitet, sier Høie, og legger til at departementet er i gang med en ny handlingsplan for demens. Professor Ola Saugstad mente sammenslåingsprossen av Oslo-sykehusene kan ha gått på helsa løs for de nyfødte ved Rikshospitalet. Høie mener det er ingen tvil om at prosessen har vært krevende for ansatte og pasienter. Jeg har inntrykk av at ting er inne på et bedre spor nå. Nå er det kommet på plass felles pasientsystemer, og vi har sett at mange fagmiljøer er blitt styrket ved at de er blitt større. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus jobber med å forbedre situasjonen på sykehuset og involvere de ansatte i arbeidet. Vi er pliktige til å sette dem opp på venteliste. Men i realiteten ser jeg aldri i denne permen. Jeg kommer aldri så langt. DET RARE ER AT NESTEN hver gang jeg snakker med helseansatte, så sjokkerer de meg. Vi står snart ved et alvorlig veiskille der vi må velge om vi skal følge menneskerettighetenes eller økonomenes bud, sier Lise Askvik i huset sitt ved Skedsmokorset utenfor Oslo. Den lille, hvite franske hoffhunden «Business» har lagt seg på sofaen. Hun reiser seg for å vise fram magefettet som nå er blitt til en rekonstruert pupp. Hun er kreftfri. Jeg måtte hale all informasjon ut av personalet. De er så lojale mot systemet, og vil ikke si noe kritikkverdig eller dumt. Jeg har møtt mange mennesker som er redde for å snakke. Legestaben består av lydige og flinke folk. Derfor ligger ikke opprøret naturlig for dem. Jeg er bare en buldrende journalist. Jeg har ingen helsejobb å miste, sier hun. Under kreftbehandlingen fikk Lise høre om legenes taleregistratorsystem på sykehusene. Sluttpakker er gitt til sekretærer, og legene må gjøre mer av skrivearbeidet selv. Leger har fått tildelt diktafoner til per lisens. Men taleregistratorene hørte ikke forskjell på han eller hun. Flere klagde på at verktøyet ikke fikk med seg forstavelser som «non» foran ord som «toxic». Når legene må gjøre skrivearbeidet selv, får de ikke like mye tid til å operere lenger og ventelistene blir lange. En lege jeg snakket med var så fortvilet fordi de for ti år siden skar pupp fem dager i uka. Da blir man flink. Nå kunne de i perioder gjøre det bare én gang i uka, sier Askvik. I STAVANGER KOMMUNE opplevde daværende avdelingssykepleier Linda Susanne Krüger at underskudd i andre avdelinger på sykehjemmet, kunne gå ut over hennes bemanning på jobb. På økonomimøter med rådgivere fra administrasjonen var hun kritisk til systemet. Det ble ikke godt mottatt. Helsepersonell har plikt til å varsle ved kritikkverdige forhold. Problemet er at når du gjør det, så blir du sett på som vanskelig og lite samarbeidsvillig, sier hun. Jeg fikk beskjed av min daværende leder om at hun hadde fått beskjed fra sin sjef om at jeg måtte roe meg ned. Jeg hadde ikke karrieremuligheter i Stavanger kommune om jeg fortsatte å være kritisk, sier hun. I en periode ble såkalte 1-1-vedtak, det vil si et fast personale på en pasient over en gitt tid, stoppet for å spare penger. Hun skrev avvik av alvorligste grad i journalsystemet da en pasient som trengte ekstra omsorg, ikke fikk det. Slike avvik går direkte til ledelsen. Likevel hørte hun aldri noe. Ingenting ble gjort. Vi driver systematisk med kvalitetsarbeid. Derfor er det viktig at alle avvik blir meldt til oss slik at vi kan lære av det. Vårt mål er at alle avvik skal føre til en forbedring, skriver levekårssjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune i en e-post. Etter seks år som sjef sa Linda Susanne Krüger opp jobben. I mars i fjor sto hun fram som varsler i Stavanger Aftenblad. Videre ble det en sak i bystyret. Hun angrer i dag på at hun ikke sendte flere avvik av alvorligste grad. De som har jobbet i systemet i mange år, slutter å si ifra til slutt. De gjør det som kreves, ingenting mer. Det er en avmaktsfølelse, sier hun. Når alt handler om økonomi, taper pasienten. Alle vet det, men ingen tar grep og gjør noe med det. Jeg tror ikke dette intervjuet har noen nytte. Det er bare enda noen helsepersonell som spyr litt. i Desillusjonerte og mister gløden Veldig mange ansatte i helsevesenet er oppgitte over det som oppleves som en for ensidig vektlegging av økonomisk kontroll og styring, sier Jon Helle, visepresident i Legeforeningen. Ifølge Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, opplever medlemmer å måtte springe raskere og gjøre flere arbeidsoppgaver enn før. Samtidig som det har vært mye omorganisering og strukturendringer, er det ikke blitt bevilget ekstra ressurser til pasientbehandling, sier By. Datasystemene på tvers av sykehus snakker ikke godt nok sammen, og det har ført til dobbeltrapporteringer, ifølge By. Vi har utrolig mange kunnskapsrike og dedikerte helsearbeidere som ønsker å gjøre en god jobb. Slik det er i dag, halter vi litt, sier By. Leder av Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, mener samhandlingsreformen har ført til en slåsskamp mellom sykehusene og kommunene hvor de dytter pasientene over til hverandre. Han mener bestiller-modellen i kommunen ikke er gunstig, fordi ansatte ikke kan tilpasse pleie fortløpende etter behov. -Dette har gjort at folk blir desillusjonert og mister gløden. De blir mer opptatt av å ha det formelle i orden, enn å gjøre det beste for pasienten. 24 MAGASINET 24. JANUAR 2015

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fagarbeid i mistroens tid. Christian Grimsgaard Ortopedisk avd Oslo Universitetssykehus

Fagarbeid i mistroens tid. Christian Grimsgaard Ortopedisk avd Oslo Universitetssykehus Fagarbeid i mistroens tid Christian Grimsgaard Ortopedisk avd Oslo Universitetssykehus De som sitter med innsikt slipper for sjelden til med dem blant de som har oversikten. Så sitter du der i "oversikten"

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre.

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Elektronisk pasientjournal Samhandlingsreformen og konsekvenser av denne Organisering av leger, pleiepersonell og generelle bemanningsutfordringer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Mitt hovedbudskap Nytenkning er helt avgjørende i norsk helsevesen

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Presentasjon for Syse-utvalget 26.11 2013 Olaf Gjerløw Aasland Instituttsjef, Legeforskningsinstituttet www.legeforsk.org Professor, Institutt for helse

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder «Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen Oda Sjøvoll Prosjektleder 1 Fortellinger om medikamentbruk Løfte frem og lære av fortellingene til helsepersonell

Detaljer

«Huggestabbe og hverdagsengler»

«Huggestabbe og hverdagsengler» «Huggestabbe og hverdagsengler» Bjarte Reve, kommunikasjonsdirektør Akershus universitetssykehus Menneskelig nær faglig sterk Viktigste læringspunkt fra Ahus I medienes søkelys 24/7 Mediahåndtering i kriser

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. God dialog vil få frem nødvendig informasjon, slik at feil

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Trude Teige Pasienten. Krim

Trude Teige Pasienten. Krim Trude Teige Pasienten Krim Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) er utdannet oversetter og journalist. Hun debuterte med en historisk roman i 2002. De fire krimromanene om TV-journalisten Kajsa Coren:

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF Kunnskap for ledelse Bruker vi for mye på helse? Utredningen viser at Bevilgningene har ikke vært spesielt høye Investeringer i helsesektoren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Sjekk sykdoms informasjon og din journal på helsenorge.no God

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Forklarer fatigue med språklige bilder

Forklarer fatigue med språklige bilder Forklarer fatigue med språklige bilder Annes batterier er til lading mange timer hver natt, men de tar dårlig lading og blir sjeldent fulladet. Slik beskrev Anne Rygg Lindseth livet med fatigue da familien

Detaljer

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene?

Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Norsk helseøkonomi i en brytningstid har vi de riktige virkemidlene? Jan Erik Askildsen Uni Rokkansenteret og Universitetet i Bergen Har vi relevante virkemidler? JA! Norsk helsevesen?? Å huffamei å huffamei,

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Regional ledersamling i Helse Nord RHF Tromsø, 25-26.02.10 Etikk- Når du står med et menneskeliv i hendene må du kunne stole på at systemet du jobber i har jobbet grundig med verdier Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag?

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Følgetilstander etter hjerneslag Lammelser Føletap Apraksi Afasi

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer