HELSENORGE. Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSENORGE. Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET"

Transkript

1 HELSENORGE Tekst: Hilda Nyfløt Foto: Paul Paiewonsky, Jørn H. Moen, Colourbox HELSE- OPPRØRET Demente som dopes ned og låses inne, slagpasienter som ikke får rehabilitering og babyer som har mistet livet. NÅ FORTELLER EN LANG REKKE HELSEPERSONELL OM SINE SKREKKEKSEMPLER FRA ET SYKT HELSE-NORGE. FOR TI ÅR SIDEN VAR Kristin Mack-Borander (43) nyutdannet som lege. Hun var entusiastisk, full av forhåpninger, visste at hun ville spesialisere seg til psykiater. Men møtet med arbeidslivet gjorde henne desillusjonert. «Er det dette som er en god behandling? Er det dette vi har å gi pasientene?» spurte hun seg selv. Hun brukte mye tid på standardiserte utredninger på de ulike offentlige institusjonene. Skjemaer for avkrysning. Papirarbeid og nytteløse møter. Det ble lite tid til å prate med pasientene. Ofte møtte jeg pasienten med systemets agenda 16 MAGASINET 24.JANUAR 2015

2 24.JANUAR 2015 MAGASINET 17

3 «Folk har krav på å vite at selv helseansatte er veldig bekymret.» LISE ASKVIG,pasient Kreftfri og kampklar. Frustrasjonen er så stor innen mange deler av helsefaget at jeg tror flere vil våge å risikere jobbene sine ved å fortelle om hvilke tilstander de må arbeide under, sier Lise Askvik om de helseansatte. 18 MAGASINET 24.JANUAR 2015

4 Fjernet brystet: Etter operasjonen fikk Lise Askvik vite at ventetiden for rekonstruksjon av bryst hadde steget fra to år til tre til fem år. Foto: Privat Gir ut bok: Som pasient er mitt privilegium å se det fra pasientens ståsted, sier P4-programleder og eks-kreftpasient Lise Askvik som utga boka «Helsesviket» denne uka. Foto: Privat snarere enn at han eller hun fikk komme fram med sin, sier hun. Vi skulle finne diagnosen, dempe symptomene og få pasienten ut så fort som mulig. Så kunne vi ta imot neste. DET ULMER PÅ INNSIDA AV NORSK HELSEVESEN. Den største trusselen mot det offentlige helsevesenet er ikke private tilbud, men at det offentlige vanskjøttes, hveser professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller. Han er leder av medlemsorganisasjonen Helsetjenesteaksjonen, og har samlet 500 helseansatte, pasienter og interesserte med seg: Det gode, offentlige helsevesenet forvitrer, mener de. En viktig årsak er måten Helse- Norge er styrt på de siste årene. Strukturen har ført til at pasienttilbudet er blitt dårligere, påstås det. Byråkratiet vokser vilt. Penger sløses. Fryktkulturer oppstår og varslere knebles. Det var vel min onkel Peter Hjort som var med og lanserte slagordet om at vi har verdens beste helsevesen. Det var veldig uheldig. Det er med på å føre det norske folk bak lyset. Det hindret framskritt og nytenkning, sier barnelege og professor Ola Saugstad ved Oslo universitetssykehus. Han er blant 17 ansatte i helsevesenet som bidrar til ei ny bok. «Helsesviket» er skrevet av P4-programleder og eks-kreftpasient Lise Askvik og lanseres denne uka. Sammen skriver de om hva som er galt i helsevesenet. Om hvorfor leger, sykepleiere og andre opplever at de må svikte pasientene. Jeg synes absolutt det er et helsesvik. Det er ikke det at Helse-Norge ikke er godt, det er det jo. Men på gulvnivå er folk strukket for langt, sier forsker, sykepleier og bokbidragsyter Linda Susanne Krüger ved Universitetet i Stavanger. BLIR DU SYK I NORGE vil du havne i Europas lengste kø innen spesialhelsetjenesten, ifølge instituttet Health Consumer Powerhouse målinger fra Ifølge OECDs offisielle statistikker, har Norge også lavere kapasitet når det gjelder antall sykehussenger per innbygger i forhold til EU generelt - og betydelig færre senger enn land som Polen, Romania og Kroatia. Norge er nå det landet i OECD som har økt helseutgiftene minst gjennom siste rapporterte tiårsperiode, sier professor og overlege Torgeir Bruun Wyller i Helsetjenesteaksjonen. Vi bruker kroner per innbygger til helseformål. Regnet om til dollar er Norge blant de landene som bruker mest på helse i verden. Med hensyn til pris- og inntektsnivå er det helt gjennomsnittlig i forhold til andre land i OECD og i Europa, sier forsker Hans Olav Melberg ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Poenget om at «Norge bruker nest mest på helse av alle land, etter USA» sier dermed mye om Norges lønns- og kostnadsnivå og lite om hva vi bør bruke. Det er dette det snakkes om i alle kantiner og på sykehus. Alle er bekymret. Nå må noen reise fanen og si at grasrota sier stopp, sier Torgeir Bruun Wyller. Et helseoppgjør er startet. HÆ? DET SKAL BLI MIN KAMPSAK, jeg skal søren meg ikke gi meg før jeg får det til. Brystkreftpasient og P4-programleder Lise Askvik (42) har nettopp våknet fra narkose på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog i Det iler av smerte under den venstre armen hennes. 15 lymfeknuter er skjært ut. Kreften hadde spredd seg. Der puppen var for noen timer siden, kjenner hun ingenting. Men hun er opprørt. Ventetida for å få rekonstruert brystet er tre til fem år, forklarer kirurgen ved senga hennes. Som journalist snakket hun jo om brystrekonstruksjon på lufta for bare ett år siden. Da var ventetida to år. Hun skal snart få vite at ventetida ved Ullevål sykehus er oppe i ti. Hva er skjedd? «Vi venter fanden meg ikke på ny pupp etter kreft» heter Facebook-gruppa Lise Askvik lager sammen med medprogramleder i «Meggene», Astrid Gunnestad. Hun viser pressefotografene arret på det flate brystet og taler kreftpasientenes sak i intervjuer i mediene. Hun møter politikere og organiserer demonstrasjon foran Stortinget. Ventetida skal ned. Politikerne skjønner alvoret. Og ned går den. To år seinere utgir hun boka «Kreft ga meg kraft» om kampen. Men det er langt flere enn bare brystkreftpasienter som opplever svarte hull i systemet, mener Askvik. Helsevesenet går i retning av mer og mer kynisme. Det er vanvittig opprørende. Som pasient er mitt privilegium å se det fra pasientens ståsted, sier Askvik. Folk har krav på å vite at selv helseansatte er veldig bekymret. NOEN GANGER HENDER det at pasientene blir låst inne på rommet fordi det ikke er nok folk, eller nok kompetente folk, på jobb. Det er fullstendig ulovlig. Men alle vet jo at det skjer, sier forsker Linda Susanne Krüger (38) ved Universitetet i Stavanger. I seks år var hun leder for over 50 ansatte på en demensavdeling på Stokka sykehjem i Stavanger. Hun kjente stadig på presset. Grunnbemanningen var for lav, mener hun. Det var årlige kutt. Pleierne fikk stadig nye oppgaver, de må vaske klær, tømme søppel og bestille mat i tillegg til å ta hånd om pasientene. Vaktmestertjenester var satt ut på anbud, kjøkkenverter var sagt opp. Behandlingen de ga var uforsvarlig i perioder, mener hun. Vi fikk beskjed om å ikke ansette spesialistsykepleiere fordi de er så dyre. Det ble også sagt før ferier. «Hvis man kan erstatte noen sykepleiere med pleieassistenter, er det supert, da sparer vi penger». Uro i demensavdelinger kan raskt spre seg blant pasientene. I perioder med mye uro eller vikarer på jobb, kunne behovsmedisineringen, altså medisinen gitt til visse pasienter ved behov, gå opp, mener Krüger. Medisinen skal virke beroligende. Sløvende. Er neddoping av demente blitt vanlig? Det er ikke uvanlig. Hvis du hadde hatt tid til å sette deg ned med pasienten i to timer, hadde ikke medisinen vært nødvendig. Men det har du ikke tid til. Det er en direkte følge av finansieringssystemet, sier Krüger. Mange med lav fagkompetanse roper gjerne med en gang på medisin når pasienten er urolig. Samtidig vet vi at forskning viser at det ikke alltid fungerer. Stavanger kommune styrer helsevesenet gjennom innsatsfinansiering kalt aktivitetsbaserte inntekter (ABI), hvor pengene følger pasienten. Et såkalt FAKTA KØ: Norge har Europas lengste kø innen spesialhelsetjenesten, ifølge det delvis EU-finansierte helseovervåkningsinstituttet Health Consumer Powerhouse i MINST ØKNING: Norge er også landet som har økt helseutgiftene minst per innbygger av alle OECD-land gjennom ti år sammenhengende, ifølge professor og overlege Torgeir Bruun Wyller i Helsetjenesteaksjonen. SYKESENGER: Ifølge OECDs offisielle statistikker, har Norge også lavere kapasitet når det gjelder antall sykehussenger per innbygger i forhold til EU generelt - og betydelig færre senger enn land som Polen, Romania og Kroatia. RASKE: Liggetiden på norske sykehus kortere enn hva som er gjennomsnittet i OECD. UTGIFTER: Justert for pris- og inntektsnivå bruker Norge en helt gjennomsnittlig mengde penger på helse i forhold til andre land i OECD og i Europa, ifølge forsker Hans Olav Melberg ved Universitetet i Oslo. 24.JANUAR 2015 MAGASINET 19

5 Kritisk til systemet: Dødeligheten blant barn med fødselsvekt under 1000 gram doblet seg på Rikshospitalets nyfødtavdeling mellom 2006 og Barelege Ola Didrik Saugstad vil ikke utelukke at fusjonsprosessen ved Oslo-sykehusene er en av årsakene til barnedødeligheten. «Alt skal måles i penger i stedet for kvalitet. Pasienten er blitt en vare, bestillerkontor med saksbehandlere i kommunen bestiller tjenester til hver beboer, mens helsearbeiderne i avdelingene utfører tjenesten. Dersom en pasient trengte mer stell og tilsyn i en periode, sendte sykehjemmet dokumentasjon på dette til bestillerkontoret. Det kunne ende med diskusjon, og beskjed om at penger måtte spares og økt bemanning var unødvendig, forteller Krüger. Mange på bestillerkontorene har ikke truffet pasienten, men vurderer ut ifra journalen. Hvis vi ikke hadde skrev nok etter hvert skift, og dokumentert at pasienten har hatt god effekt av ekstra personell, så kutter de i bestillingene. Levekårssjef Eli Karin Fosses i Stavanger kommune skriver i en e-post til Dagbladet at bemanningen på Stokka sykehjem er god nok og at pasientene får det de har behov for. Vi kan selvfølgelig alltid bli bedre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre alle sykehjemstjenestene våre, skriver Fosse og forteller at de i år vil starte opp arbeidet med å lage en ny demensplan for kommunen. HUN MERKET DET PÅ nålestikkene under cellegiftbehandling. Plutselig klarte ikke lenger helsepersonalet på Ahus å treffe årene og ta blodprøve av P4-megge Lise Askvik. Sykepleieren stakk én gang, så to og tre, før en ny person i hvit frakk ble tilkalt. Heller ikke den traff. De slet både på blodprøveavdelingen og onkologisk avdeling. Ødelagte årer hadde hun heller ikke. Jeg spurte og gravde, men ikke en kjeft ville si noe. Har dere en dårlig dag? Spurte jeg. «Nei, det går bra», svarte de. Det samme skjedde neste gang hun var på sykehuset. Til slutt kom det fram at nålene var av en ny type. Det billigste anbudet av nåler hadde vunnet. De var så myke at det var vanskelig å stikke. I ettertid sa noen at de egentlig skulle lære en ny stikkteknikk. Den hadde de tydeligvis ikke lært. Også billigste anbud av munnbind hadde vunnet, fikk Askvik høre. Munnbindene skulle nå knytes i nakken i stedet for å sitte fast rundt ørene med strikk. Flere fortalte om munnbind som satt så dårlig at de falt ned under operasjon. Kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve ved Ahus skriver i en e-post til Dagbladet at sykehuset ikke kan verifisere Askviks historier. 20 MAGASINET 24.JANUAR 2015

6 Helseutgifter i prosent BNP Samlet utgifter til helseformål i Norge målt på tre ulike måter Millioner kroner Helseutgifter (millioner) Helseutgifter (prisjustert) Helseutgifter (prisjustert, per innbygger) KILDE: OECD Helsedata og varen skal takseres.» OLA SAUGSTAD, Barnelege og professor Vi kan ikke kommentere Lise Askviks opplevelse av Ahus, men vi vil gjerne invitere henne til et møte for å lære av hennes opplevelser, skriver han. IPROSESSEN MED sammenslåingen til Oslo universitetssykehus (OUS) har mange pasienter fått et dårligere tilbud. Sånn sett er det et svik mot pasientene. Barnelege og professor Ola Didrik Saugstad (67) går forbi de små kuvøsene inne i nyfødtavdelinga på Rikshospitalet. Det kimer lavt av stemmer fra pleiere og pårørende i rommet. Mørke tepper dekker kuvøsene for å skjerme barna fra det hvite lyset fra sykehuslampene. Det er ikke bare sammenslåingen. Det er en skandale at de sykeste nyfødte i Norge har så dårlig plass på det som ble sett på som det ledende sykehuset, sier overlegen, som også leder Pediatrisk Forskningsinstitutt. Saugstad har ikke bare etterlyst egne rom for de nyfødte og kritisert plassmangelen. Han har også påpekt mangler i det norske helsevesenet i mediene siden 80-tallet. Boka «Varsleren» fra 2006 handler om hvordan Saugstad opplevde det å varsle om at et barn døde i forbindelse med en forskningsundersøkelse. I boka «Helsesviket» sparker han løs på lederutnevnelsene ved Oslo-sykehuset. Administrasjonen og direktøren ved sykehuset utnevner avdelingsoverleger, klinikksjefer og til og med indirekte professorer. Det var utenkelig da jeg begynte som lege. Da var det bare faglige kriterier som ble lagt til grunn. Jeg tror det blir vanskelig å holde det faglige nivået oppe, sier han. Mens det krevdes mange år med klinisk erfaring, forskning og utenlandsopphold for å rykke oppover i systemet tidligere, er et administrasjonskurs nok for å bli leder i dag, ifølge Saugstad. Han mener det er «en enkel vei til lederjobbene for dem som ikke tar seg bryet med å kvalifisere seg faglig». Nå har systemet avlet fram en ny ledertype, mener han: De som setter budsjettstyring over medisinsk utvikling og faglige gode resultater. Vi har begitt oss ut på et eksperiment. Det er ingen som undersøker om det er en heldig eller uheldig utvikling. Vi fokuserer mer på administrasjon enn det faglige, sier han. 24.JANUAR 2015 MAGASINET 21

7 Dårlig samvittighet: Fysioterapeut og klinikkeier Anita Borgvang ved Romerike Fysioterapi på Lillestrøm er bekymret for kronikere og spesielt slagpasienter, som kommer langt ned på klinikkens ventelister. 22 MAGASINET 24.JANUAR 2015

8 «Lite er tilrettelagt. Mottakerapparat er for dårlig. Jeg har brystkreftpasienter som blir utskrevet fra sykehuset med dren.» ANITA BORGVANG, fysioterapeut og klinikkeier Alt skal måles i penger i stedet for kvalitet. Pasienten er blitt en vare, og varen skal takseres. Og problemet, det mener han kom med innføringen av helsereformen i Sykehus, psykiatri og habiliteringstilbud ble lagt i hendene på nyopprettede, statlige helseforetak. Sykehusene ble organisert etter systemideologien New Public Management (NPM), en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder hentet fra privat sektor for å effektivisere det offentlige. Det økonomisk motiverte systemet forbindes med nyliberalistisk tankesett og var høyt applaudert av britenes Margaret Thatcher og amerikanernes Ronald Reagan. Reformen ble ført inn i Helse-Norge av Jens Stoltenberg første regjering. Den ble vedtatt i Stortinget i rekordfart. Vi har et system hvor god helse og få pasienter straffer sykehusene økonomisk og mange syke gir penger i kassa, sier barnelegen. Samtidig som reorganiseringen av Oslo-sykehusene startet, doblet dødeligheten blant barn med fødselsvekt under 1000 gram seg på Rikshospitalets nyfødtavdeling mellom 2006 og Fylkeslegen skrev brev til sykehuset og mente at virksomheten brøt loven. Gikk reformen på liv og helse løs for de minste og svakeste barna? spør Saugstad seg. I dag er dødeligheten den samme som før Denne prosessen har vært en tilnærmet nasjonal katastrofe hvor en rekke sterke fagmiljøer er blitt ødelagt. Faglige ledere som ikke er på topp i faget, ansetter selv lojale folk som ikke har mer kompetanse enn dem selv. Det er en ond sirkel, sier Saugstad, som mener avdelingens praksis er blitt mindre vitenskapsbasert og at lederne har mindre kontakt med internasjonale miljøer. Jeg vil ikke utelukke at det kan være en av årsakene til de mange problemene vi har opplevd på nyfødtavdelingen de siste årene, sier barnelegen. Oslo universitetssykehus ved kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth skriver i en e-post at sykehuset ikke ønsker å kommentere Saugstads utsagn. DET VAR VELDIG FRUSTRERENDE å bruke så mye tid på alt annet enn å snakke med pasientene og behandle dem, sier psykiater Kristin Mack-Borander ved Ressursklinikken om sine fem spesialiseringsår i det offentlige. Hun opplevde ofte å dra sliten hjem fra jobb. Ikke fordi hun hadde jobbet så mye, men fordi hun ikke fikk brukt seg selv. Hun fikk ikke bygget relasjoner til pasientene slik at hun kunne hjelpe dem. Man la mye vekt på å kartlegge symptomer og stille riktige diagnoser. Det er selvfølgelig viktig, men bare halve jobben. Symptomer og plager er uttrykk for noe bakenforliggende. Skal vi fagfolk gi god behandling, må det gis tid og rom for at symptomene kan forstås, ikke bare beskrives, sier Mack-Borander. Ble desillusjonert: Psykiater Kristin Mack-Borander tok spesialisering på poliklinikk, døgninstitusjoner og akutt- og langtidsavdelinger i det offentlige. Hun fikk entusiasmen tilbake i det private. «Det var veldig frustrerende å bruke så mye tid på alt annet enn å snakke med pasientene og behandle dem.» KRISTIN MACK-BORANDER, psykiater Da hun ble godkjent psykiater fikk hun jobb på en helprivat poliklinikk. Entusiasmen kom tilbake. Det er synd at jeg måtte ut av det offentlige for å få igjen gløden. Det er mange dyktige fagfolk, men jeg tror det er flere enn meg som sliter med systemkravene, sier hun. I det offentlige hadde hun et «produksjonskrav» på tolv pasienter i løpet av ei uke. Nå har hun opptil sju pasienter i løpet av en dag. Tidstyvene er borte. Nå er jeg sliten på den gode måten fordi jeg får brukt seg selv. Å jobbe er ikke noe problem når det kommer pasienten til gode. FYSIOTERAPEUT og klinikkeier Anita Borgvang (55) haster ut av kontoret sitt ved Romerike Fysioterapi på Lillestrøm. Hun henter to grønne permer, legger dem på den myke pasientbenken midt i rommet. Det er ventelistene. Hun leser: MS, hofteslitasje, kols. Parkinson, han har ventet siden 6. juni. Lungepasient, hun har stått siden i mai, sier hun og peker. Disse pasientene er på HELFOs diagnoseliste og har krav på gratis behandling av fysioterapeuter med såkalt driftstilskudd fra kommunen. Selv om Skedsmo kommune har hatt en befolkningsvekst på 20 prosent de siste ti årene, er det ikke blitt utlyst nye driftstilskudd på 16 år, ifølge Borgvang. Hun har telt navnene på ventelista. 122 personer bosatt i Skedsmo kontaktet klinikken i løpet av fjoråret. De er fortsatt uten time. Kronikerne og spesielt slagpasientene er vår store, dårlige samvittighet. De blir forsømt og kommer nederst på lista, sier hun. Flere har snart ventet i ett helt år. De kan ha alvorlige funksjonshemninger, er ofte eldre, roper ikke høyt. Borgvang mener en av årsakene til de lange ventelistene er samhandlingsreformen fra Den har ført til at behovet for rehabilitering har skutt i været. Alt skal effektiviseres. Sykehusene skal operere mer og få pasientene fortere ut av sykehuset. Bare Ahus opererer 30 prosent flere enn før. Når pasientene er i dårligere form når de sendes hjem, øker presset på rehabilitering i hjemkommunen, både når det gjelder mengde og kompetanse. Men lite er tilrettelagt. Mottakerapparatet er for dårlig. Jeg har brystkreftpasienter som blir utskrevet fra sykehuset med dren, sier hun. Regelen er nå at hvis et sykehus sender pasienten direkte til rehabilitering, så blir sykehuset trukket 1900 kroner per døgn i sine framtidige inntekter. Det er håpløst. Ingen skriver ut pasienter til rehabilitering hvis de blir trukket i inntekter. Rehabilitering blir unntaket, ikke regelen. Dessuten har mengden papirarbeid økt, mener fysioterapeuten, som har jobbet i faget i 30 år. Det går ut over tiden med pasientene. Hun legger fra seg den grønne permen og åpner den neste. Den viser ventelista med egenandelspasientene. De kan ha belastningsplager i skulder, rygg, knær. 24. JANUAR 2015 MAGASINET 23

9 «De som har jobbet i systemet i mange år, slutter å si ifra til slutt. De gjør det som kreves, ingenting mer.» LINDA SUSANNE KRÜGER, tidligere avdelingssykepleier Sykepleier og forsker. Linda Susanne Krüger mener New Public Management må ut av helsesektoren og at pleierne må få tid til å gjøre det de er utdannet til. Øk grunnbemanningen, skoler de uten fagutdanning og økt lønningene, foreslår hun. Erkjenner helsesvik Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det finnes et helsesvik i norsk helsevesen. Ja, for mange pasienter opplever at helsetjenesten svikter. Både i form av unødvendig venting, for mange pasientskader og varierende Bent Høie kvalitet og for ofte dårlig kommunikasjon. Men de fleste er fornøyde. «Helsetjenesten er god på overlevelse, men ikke alltid opplevelse», sier Høie, som mener det finnes et stort forbedringspotensiale for helseorganisering i Norge. Det arbeides med å forbedre IKT-løsningene og endre lovverket slik at informasjon lettere kan følge pasienten. Den nye «kreftforløpspakken» kan bane vei for hvordan helsetjenesten organiserer behandlingen av ulike sykdomsforløp i framtida, mener Høie. Staten ta ansvar Ministeren mener avdelingssykepleier Linda Susanne Krügers opplevelse av demensomsorgen ikke er unik. Slike historier fra eldreomsorgen er dessverre bekreftet gjennom tilsynsrapporter og pårørende-fortellinger. Det er ikke en generell tilstand, men det er for mange slike historier. Vi mener staten må ta større ansvar for å sikre kapasitet og kvalitet, sier Høie, og legger til at departementet er i gang med en ny handlingsplan for demens. Professor Ola Saugstad mente sammenslåingsprossen av Oslo-sykehusene kan ha gått på helsa løs for de nyfødte ved Rikshospitalet. Høie mener det er ingen tvil om at prosessen har vært krevende for ansatte og pasienter. Jeg har inntrykk av at ting er inne på et bedre spor nå. Nå er det kommet på plass felles pasientsystemer, og vi har sett at mange fagmiljøer er blitt styrket ved at de er blitt større. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus jobber med å forbedre situasjonen på sykehuset og involvere de ansatte i arbeidet. Vi er pliktige til å sette dem opp på venteliste. Men i realiteten ser jeg aldri i denne permen. Jeg kommer aldri så langt. DET RARE ER AT NESTEN hver gang jeg snakker med helseansatte, så sjokkerer de meg. Vi står snart ved et alvorlig veiskille der vi må velge om vi skal følge menneskerettighetenes eller økonomenes bud, sier Lise Askvik i huset sitt ved Skedsmokorset utenfor Oslo. Den lille, hvite franske hoffhunden «Business» har lagt seg på sofaen. Hun reiser seg for å vise fram magefettet som nå er blitt til en rekonstruert pupp. Hun er kreftfri. Jeg måtte hale all informasjon ut av personalet. De er så lojale mot systemet, og vil ikke si noe kritikkverdig eller dumt. Jeg har møtt mange mennesker som er redde for å snakke. Legestaben består av lydige og flinke folk. Derfor ligger ikke opprøret naturlig for dem. Jeg er bare en buldrende journalist. Jeg har ingen helsejobb å miste, sier hun. Under kreftbehandlingen fikk Lise høre om legenes taleregistratorsystem på sykehusene. Sluttpakker er gitt til sekretærer, og legene må gjøre mer av skrivearbeidet selv. Leger har fått tildelt diktafoner til per lisens. Men taleregistratorene hørte ikke forskjell på han eller hun. Flere klagde på at verktøyet ikke fikk med seg forstavelser som «non» foran ord som «toxic». Når legene må gjøre skrivearbeidet selv, får de ikke like mye tid til å operere lenger og ventelistene blir lange. En lege jeg snakket med var så fortvilet fordi de for ti år siden skar pupp fem dager i uka. Da blir man flink. Nå kunne de i perioder gjøre det bare én gang i uka, sier Askvik. I STAVANGER KOMMUNE opplevde daværende avdelingssykepleier Linda Susanne Krüger at underskudd i andre avdelinger på sykehjemmet, kunne gå ut over hennes bemanning på jobb. På økonomimøter med rådgivere fra administrasjonen var hun kritisk til systemet. Det ble ikke godt mottatt. Helsepersonell har plikt til å varsle ved kritikkverdige forhold. Problemet er at når du gjør det, så blir du sett på som vanskelig og lite samarbeidsvillig, sier hun. Jeg fikk beskjed av min daværende leder om at hun hadde fått beskjed fra sin sjef om at jeg måtte roe meg ned. Jeg hadde ikke karrieremuligheter i Stavanger kommune om jeg fortsatte å være kritisk, sier hun. I en periode ble såkalte 1-1-vedtak, det vil si et fast personale på en pasient over en gitt tid, stoppet for å spare penger. Hun skrev avvik av alvorligste grad i journalsystemet da en pasient som trengte ekstra omsorg, ikke fikk det. Slike avvik går direkte til ledelsen. Likevel hørte hun aldri noe. Ingenting ble gjort. Vi driver systematisk med kvalitetsarbeid. Derfor er det viktig at alle avvik blir meldt til oss slik at vi kan lære av det. Vårt mål er at alle avvik skal føre til en forbedring, skriver levekårssjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune i en e-post. Etter seks år som sjef sa Linda Susanne Krüger opp jobben. I mars i fjor sto hun fram som varsler i Stavanger Aftenblad. Videre ble det en sak i bystyret. Hun angrer i dag på at hun ikke sendte flere avvik av alvorligste grad. De som har jobbet i systemet i mange år, slutter å si ifra til slutt. De gjør det som kreves, ingenting mer. Det er en avmaktsfølelse, sier hun. Når alt handler om økonomi, taper pasienten. Alle vet det, men ingen tar grep og gjør noe med det. Jeg tror ikke dette intervjuet har noen nytte. Det er bare enda noen helsepersonell som spyr litt. i Desillusjonerte og mister gløden Veldig mange ansatte i helsevesenet er oppgitte over det som oppleves som en for ensidig vektlegging av økonomisk kontroll og styring, sier Jon Helle, visepresident i Legeforeningen. Ifølge Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, opplever medlemmer å måtte springe raskere og gjøre flere arbeidsoppgaver enn før. Samtidig som det har vært mye omorganisering og strukturendringer, er det ikke blitt bevilget ekstra ressurser til pasientbehandling, sier By. Datasystemene på tvers av sykehus snakker ikke godt nok sammen, og det har ført til dobbeltrapporteringer, ifølge By. Vi har utrolig mange kunnskapsrike og dedikerte helsearbeidere som ønsker å gjøre en god jobb. Slik det er i dag, halter vi litt, sier By. Leder av Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, mener samhandlingsreformen har ført til en slåsskamp mellom sykehusene og kommunene hvor de dytter pasientene over til hverandre. Han mener bestiller-modellen i kommunen ikke er gunstig, fordi ansatte ikke kan tilpasse pleie fortløpende etter behov. -Dette har gjort at folk blir desillusjonert og mister gløden. De blir mer opptatt av å ha det formelle i orden, enn å gjøre det beste for pasienten. 24 MAGASINET 24. JANUAR 2015

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

sin datter til graven

sin datter til graven forsikringsbørs PRESSER PRISENE ØKONOMI, SIDE 25 28 Foto: Erling Hægeland FAMILIEDRAPET I STAVANGER: - De virket som den perfekte familie SIDE 4, 5, 6 OG 7 Torsdag 1. februar 2007 Nr. 31 Uke 5. 139. årgang.

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

NYHETSBREV. Laila Dåvøy støttespiller på Stortinget. Vil situasjonen bli bedre for ME-syke? Ellen møtte Kongen. På fire hjul i Rondane

NYHETSBREV. Laila Dåvøy støttespiller på Stortinget. Vil situasjonen bli bedre for ME-syke? Ellen møtte Kongen. På fire hjul i Rondane NYHETSBREV Nr. 1 Mars 2012 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Ny nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME: Vil situasjonen bli bedre for ME-syke? Samhandlingsreformen hva innebærer den? NORSK ME-FORSKNING

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Jobb mer, tjen bedre!

Jobb mer, tjen bedre! 6 2013 9. mai 2013 101. årgang Sykepleie bak muren 28 Ord mot ord i praksis 38 Vet lite om schizofreni 52 Jobb mer, tjen bedre! Høyere lønnsvekst, mot mer fleksible arbeidstider. Det er Anne-Kari Brattens

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs?

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs? 02/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Pasienter i bevegelse side 8 Pårørende problem eller ressurs? side 18 Eldre er sjelden bare gamle Geriatri: Moderne eldremedisin side 16 2 L E D E

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier.

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier. 10 2013 5. september 2013 101. årgang Svensk protest 10 Skåner gamle hjerter 26 Bedre stemning på DPS 44 Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem av Rolf Rønning Kari Bjerke Batt-Rawden Liv Solheim ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge INNHOLD Forord 5 Bare helsa holder! 7 Et helsebringende samfunn 11 Sjukehus-Norge etter 2001: «Et diktatorisk råkjør» 13 Gode arbeidsforhold gir gode velferdstjenester

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 4 2010 årg. 7 Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

Detaljer

Hva gjør det med lege-pasientforholdet?

Hva gjør det med lege-pasientforholdet? JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 4 / 2 0 1 2 terningkast-kulturen har nådd legekontoret Hva gjør det med lege-pasientforholdet? side 3 11 boken om breivik: Det etiske overtramp knyttet til...

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 3 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Emma har ett hjertekammer i full fart på sykkelen side 5-8 Stort hjerte for små hjerter på Jamaica side 18-22 Negative livshendelser

Detaljer