FJERNVARME. Bli med inn i framtiden. 24 sider fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNVARME. Bli med inn i framtiden. 24 sider fjernvarme"

Transkript

1 FJERNVARME November 2008 Bli med inn i framtiden Foto: MORTEN SOLBERG/EUROPOWER Bak en blå dør på Skøyen finner vi Norges største varmepumpe. Koplingen mellom varme pumpe og fjernvarme er framtids teknologi. Side sider fjernvarme

2 Tunnelsyn: Adgangen inn til varme pumpe anlegget skjer via en tre hundre meter lang tunnel. Dritvarmt på Skøyen Foto: MORTEN SOLBERG/EUROPOWER Pumper: Hver time pumpes det inntil kubikkmeter kloakk opp til fordamperen. I et unnselig lite bygg i et boligfelt på Skøyen i Oslo skjuler det seg en aldri så liten overraskelse. Her finner vi nemlig Norges største varme pumpe. av morten solberg Det er kanskje greit at de som bor over anlegget, ikke vet hva de har under husene sine, smiler Øyvind Nilsen i Hafslund Fjernvarme. Ute ligger årets første snø, men så fort vi kommer inn døra til Skøyen varmesentral, omsluttes vi av varm og fuktig luft. Tre hundre meter inne i grunnfjellet, 30 meter under bakken, ligger varme pumpeanlegget. Her blir kloakken fra Oslos innbyggere omdannet til varme i byens bygg og boliger. 27 år. Allerede i 1981 ble det startet produksjon av varme i anlegget på Skøyen. Da ble det benyttet en varmepumpe med 2,5 MW effekt. For å filtrere kloakken ble den sprayet over fordamperen i anlegget. Dette gjorde at man måtte vaske fordamperen en til to ganger i uka for å få vekk biologisk vekst. høyt trykk: Kompressoren «Elin» i varmepumpe 2. Dette er den minste av de to varmepumpene på Skøyen. Dette var en skikkelig drittjobb, som vi er glade for at vi ikke trenger å gjøre i dag, sier Nilsen. Det var ikke denne drittjobben, men dårlig lønnsomhet, som gjorde at man i 1996 valgte å ta varmepumpen ut av drift. Fram til 1996 produserte Skøyen varmesentral til et lokalt nett til boliger i nærområdet. Samme år ble nettet på Skøyen knyttet sammen med nettet i sentrum og Frogner. Dermed økte man markedet til varmesentralen, og ønsket var å øke produksjonen på Skøyen. Tunnelskvis. I 2006 ble dagens varmepumpe 1 installert og tatt i bruk, og i 2007 ble varmepumpe 2 installert. De to varmepumpene har en installert effekt på henholdsvis 18,4 MW og 9,2 MW. Årlig produserer varmepumpene henholdsvis 90 og 40 GWh. Dimensjonene for varme pumpe 1 på Skøyen er av et helt annet kaliber enn det man har andre steder i Norge. Da varmepumpe 1 skulle installeres i hallen inne i fjellet, var det tunnelen inn til fjellhallen som satte en begrensning på hvor stor varmepumpen kunne være. Hafslund er veldig fornøyd med fireveisventilen som er koblet på varmepumpen. Den snur strømmen i kloakk anlegget hver time, slik at gjennomstrømmingen i anlegget blir bedre. Å snu strømmen hjelper til med å rense innsiden av systemet for rusk og rask som fort samler seg opp inne i rørene. Stor interesse: Her ser vi kloakken ankomme under føttene våre. Omvisning for deltakere på varmepumpeseminar.stikker: Bildetekst Vi merker at farten sakkes i rørene før det har gått en time, sier Nilsen i Hafslund. Da Energis utsendte var på besøk i anlegget en onsdag i oktober 2008, rant det 612 kubikkmeter masse i timen gjennom varmepumpe 1. Maksimal kapasitet er kubikkmeter i timen. Dette tilsvarer intet mindre enn 660 liter i sekundet! Bjørvika neste. Det er økende interesse for bruk av varmepumper til produksjon av fjernvarme her til lands. I dag finnes det kun to steder i landet der varmepumper benyttes til å lage fjernvarme fra avløpsvann. Selv har Hafslund Fjernvarme planer om å bygge et nytt varmepumpeanlegg i Bjørvika i Oslo. Dette kommer til å bli Norges største varmepumpeanlegg, med en effekt på 60 MW til varme og 40 MW til kjøling. Norsk Varmepumpeforening merker også den økende interessen for bruk av varmepumper til fjernvarme. Totalt finnes det i dag 25 varme pumpeanlegg som benyttes til fjernvarme produksjon. I tillegg har Enova gitt støtte til bygging av rundt 30 nye varmepumpeanlegg til fjernvarme. Tre av disse nye varmepumpene skal bruke avløpsvann som energikilde, mens de aller fleste av varmepumpene benytter seg av sjøvann som energikilde. Det vil først og fremst være i byer og større tettsteder man best kan benytte seg av avløpsvann til produksjon av fjernvarme, som de gjør på Skøyen varmesentral. 26 energi 13. NOVEMBER

3 Bioenergy expert since 1979 HOTAB Gruppen har flere referanser og fornøyde kunder i Norge: - Istad Nett As - Årølia Varmesentral - Biovarme Akershus As - Biovarmesentral, Robsrud - Stryn Fjernvarme As - Stryn Varmesentral - Bø Fjernvarme As - Bø Varmesentral HOTAB Gruppen er en erfaren leverandør av forbrenningsanlegg drevet av biobrensel. Gå inn på vår hjemmeside for mer informasjon. Hedentorpsvägen 16, SE Kristianstad, Sweden Tel: Fax:

4 Fjern CO 2 -avgift på Fjernvarmeforeningen er kritisk til statsbudsjettets profil. Som et minimum ønsker de seg endringer i miljøavgiftene og ikke minst fjerning av CO 2 -avgift på avfall til forbrenning. a v o l a n. n e d r e l i d Regjeringen har ambisiøse mål for energigjenvinning av avfall, men ingen tiltak utover deponiforbudet fra juli neste år, som er påtvunget gjennom avfallsdirektivet. I statsbudsjettet er det ikke foreslått endringer i verken deponiavgiften eller avfallsavgiften utover prisjustering. Dette er passivt og gjør det fortsatt rimeligere å bruke deponiene som overgangsordning enn å gjenvinne avfallet, sier daglig leder Heidi Juhler (bildet) i Norsk Fjernvarme. Hun peker videre på at regjeringen aktivt vil bruke avgiftsinsentiver for å tvinge igjennom miljøbeslutninger, samtidig som den ikke har foreslått noen endringer. CO 2 -avgiften på gass er fortsatt til diskusjon hos ESA: Det er et tankekors at det kreves CO 2 -avgift på prosent fornybart biobrensel som returvirke og rest avfall, mens fossil gass slipper unna. Hvilke virkemiddel må settes inn for å komme i møte de forpliktelsene politikerne har gått inn for? Når regjeringen sier at de vil ha en riktig innretning på miljøavgiftene, bør de starte med å gradere sluttbehandlingsavgiften for avfall, slik at de som investerer i energigjenvinning, får lavere avgift enn de som ikke gjør noe. Juhler mener mener også at elavgiften må defineres som en omleggingsavgift. Det må benyttes grønn skatteveksling med økte miljøavgifter og reduserte skatter som ikke belaster sosialt. Fjernvarmeforeningen sa før stats budsjettet ble lagt frem at den ønsket seg avgiftsendringer med bakgrunn i Norges forpliktelser fra 2020? Er størrelsen på disse forpliktelsene fastsatt, og hvordan skal de kunne nås? Størrelsen er ikke fastsatt, men det antydes mellom 25 og 30 TWh. Da må vi bruke alle de fornybare ressursene vi har. Det vil være smart og rimelig å bygge ut varmeproduksjon før vi starter utbygging av offshore vindkraft og nettutbygging til havs, sier Juhler. Hun ønsker først og fremst å utnytte mer spillvarme og avfallsvarme samtidig som det settes i verk avgiftsinsentiver. Deretter må det skje en samordning av regelverk tilpasset fornybar varme uten noen uthuling av tilknytnings plikten. Hun ønsker varmeproduksjon som del av energiforsyningen og innbakt i energisystemplanleggingen. Skjer det noen fort gang i satsingen på nye fjern varmeprosjekter? Bedriftene planlegger og investerer i fjernvarme på 120 steder i Norge. Innsatsen reflekterer politikernes visjoner like mye som reelle tiltak, men Enovas fjernvarmesatsing i 2008 er en god start. Vi er imidlertid bekymret for at press på kostbar vindkraftutbygging kan føre til omdisponeringer av midlene i Energifondet. Juhler tar det for gitt at fjernvarme får et like stort budsjett for 2009 som for Hun mener at bedre samordning av regelverk sammen med økte energipriser også vil gi fortgang i utbyggingen. Kan forslaget til statsbudsjett påvirke de norske klimautslippene negativt? Energisektoren investerer stort i fornybar kraft og varme og vil redusere utslippene betydelig gjennom redusert oljeog elforbruk, men et offensivt budsjett kunne gitt en fortgang i arbeidet. Inntrykket er at regjeringen hviler for mye på energi fondet og kvoteordningen, og så får man håpe at markedet og energiprisene ordner resten. På spørsmål om vi i Norge er rustet til å ta konsekvensene av forbudet, viser Juhler til at myndighetene ikke har stimulert til energigjenvinning fra avfall i de ti årene de har kjent til deponiforbudet. Dermed har vi ikke nok forbrenningskapasitet når deponiforbudet settes i verk i juli neste år. De seks byene som har energigjenvinning og fjernvarme, er i gang med å doble kapasiteten, koblet til utbygging av fjernvarmesystemet. Tre andre fjernvarmekommuner planlegger energigjenvinning. Transporten til Sverige vil fortsette, men der har de ikke kapasitet til å ta imot en stor økning, og langkjørt avfallstransport er i seg selv et klimaproblem. Uten avgiftsinsentiver er det fortsatt rimeligst å bruke deponier som en Foto: MORTEN SOLBERG/EUROPOWER 28 energi 13. NOVEMBER

5 avfall til forbrenning overgangsordning. Men god planlegging kan det ikke kalles. Hva forventer du deg gjennom behandlingen av bygningsdelen av plan- og bygningsloven? Norsk Fjernvarme forventer at politikerne følger opp den satsingen på fjernvarme som de allerede har vedtatt i plandelen av plan- og bygningsloven, og at de fjerner forslaget om uthuling av tilknytningsplikten. Juhler viser til at fjernvarme er det eneste systemet som kan bruke overskuddsvarmen fra industri og avfallsforbrenning, og dermed er et særdeles viktig verktøy for kommunenes konkrete klimaplaner og hjelp med deponiforbudet. Men utbyggingen er kapitalintensiv og sårbar, og man trenger mange store varmekunder for å få det til. Går man glipp av to tre store bygg som vil ha egne varmesystemer, er det ikke lønnsomt å satse på fjernvarme. Dette kan oppfattes miljøvennlig for bygget isolert, men ikke dersom resten av området får eloppvarming eller fortsetter med oljefyring. Selv med tilknytningsplikt har fjernvarmen ikke bruksplikt og konkurrerer derfor med andre alternativer i markedet; den ligger godt an både med hensyn til pris og kvalitet på leveransen. Tidligere avdelingsdirektør i NVE Svein Roar Brunborg har nylig gått inn for en todelt monopolkontroll (side 40). Hvordan vurderer Norsk Fjernvarme forslaget? Vi er helt enig i at vi må skille tarifferingen av el til teknisk bruk og til oppvarmingsdelen. Store deler av elnettet er in effektivt fordi det har stor ledig kapasitet om sommeren, men har sprengt kapasitet om vinteren på grunn av el til oppvarming. Det er ikke riktig at nettariffene skal likebehandle teknisk el med konstant last over året og el til oppvarming som er sesongavhengig. Juhler mener at økt bruk av fornybar varme til oppvarming og tappevann er helt nødvendig for å avlaste elnettet, som skal levere strøm til planlagte forbruksøkninger i husholdningene, i bilparken og i offshoresektoren. Dette skal forsynes med fornybar kraft som er under planlegging. Vi er fornøyde med at Brunborg vil kunne dokumentere dette gjennom nye, omfattende analyser, fordi tradisjonelle, samfunnsøkonomiske studier har vært basert på sviktende forutsetninger og manglende kunnskaper om termisk energi. Dette vil gjøre dialogen med myndighetene mer interessant og konstruktiv, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme NÆRING Etabler lokal energisentral FR A MU LIGH ET TIL GJENNOMFØRING Industribedrifter og byggeiere kan tjene på å etablere sin egen energisentral der varmeproduksjonen baseres på fornybare energikilder. Enova kan gi støtte til konvertering og nyetablering av lokale energisentraler. Ta kontakt med Enovas energirådgivere på: tlf eller besøk Søknadene behandles fortløpende Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

6 Konkurransen om konsesjon Stadig flere søker om konsesjon for fjernvarme. Bare så langt i år har 26 konsesjoner blitt delt ut, men konkurransen blir tøffere til neste år. av john økland Til nå i år er det delt ut 26 fjernvarmekonsesjoner fra NVE. Det går dermed mot en liten økning sammenlignet med fjoråret. I hele 2007 ble det nemlig delt ut 24 konsesjoner. Rammevilkår. Antall konsesjoner har økt markert de seneste årene. I 2006 ble det delt ut fire konsesjoner, i fjor 24 og i år var det per 13. oktober gitt grønt lys for 26 prosjekter. Ser vi på tallene helt tilbake fra 1999, skiller 2007 og 2008 seg meget positivt ut med et høyt antall søknader og konsesjonstildelinger. Uten at det er vår jobb å forklare økningen, er det vel klart at det er en oppfatning blant søkerne om at støtteordningene er blitt bedre, og at elprisen gjør det gunstig å satse på fjernvarme, sier seksjonssjef Arne Olsen i NVE. Han opplyser videre at det til neste år vil bli behandlet en lang rekke søknader igjen, men at det naturligvis ikke er slik at alle kan få. Til neste år ser vi at opptil to tredeler av søknadene er i konkurranse, og mange vil få nei. Derfor er det vanskelig å spå, men jeg vil anslå at mellom 15 og 25 konsesjon vil bli delt ut til neste år også, stipulerer Olsen. Sikrer seg konsesjon. Den økende interessen for å bygge fjernvarmeanlegg har skapt tøffere konkurranse om både konsesjoner og ikke minst om støtteordningene som finnes. Vi opplever at prosjektene har kommet lenger før man søker støtte enn det de hadde før. Nå søker de senere, fordi de først vil sikre seg konsesjon, forteller seniorrådgiver Trude Tokle i Enova. Tokle opplyser at de budsjetterer ut fra antall konsesjoner, men det er ikke gitt at alle kan få tildeling i første runde. Da må de vente på neste tildelingsrunde. Det er skapt en ny konkurransesituasjon som gjør at man ikke er sikret støtte med det samme. Uten at jeg har ført statistikk, kan vi likevel si at de aller fleste prosjektene som får konsesjon blir det noe av til slutt, sier hun. For inneværende år skal Enova dele ut 440 millioner kroner i støtte. 40 av disse ble ikke brukt i fjor og ble dermed overført til i år. Om lag 50 millioner er fortsatt ikke tildelt søkere, men det vil skje før nyttår. Store planer: I Kristiansand har Agder Energi store planer for fjernvarmeutbygging. Prosjektet er et av mange som har fått konsesjon fra NVE. Antall konsesjoner tildelt per år * *per Foto: AGDER ENERGI Tildelte fjernvarmekonsesjoner så langt i år Bioenergi AS Lier kommune Fjord Miljøenergi AS Førde kommune Bio Varme Sarpsborg AS Sarpsborg kommune Skagerak Varme AS Tønsberg kommune Mistberget Biovarme AS Eidsvoll kommune Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS Alstahaug kommune Bio Varme Akershus AS Lørenskog kommune Agder Energi Varme AS Grimstad kommune Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim kommune Hafslund Fjernvarme AS Oppegård kommune Arendal kommune Arendal kommune Eidsiva Bioenergi AS Lillehammer kommune Bio Varme Akershus AS Asker kommune Østfold Energi AS Eidsberg kommune Akershus Fjernvarme AS Skedsmo og Rælingen kommuner Elverum Fjernvarme AS Elverum kommune Råde Fjernvarme AS Råde kommune Hafslund Fjernvarme AS Oslo kommune Viken Fjernvarme AS/ Hafslund Ullensaker og Nannestad kommuner Tafjord Kraftvarme AS Ålesund kommune Fjernvarme AS) Bio Varme AS Sandefjord kommune Vestby Fjernvarme AS Vestby kommune Hamar-Regionen Fjernvarme AS Hamar og Ringsaker kommuner Skagerak Varme AS Horten kommune Rena Fjernvarme AS Åmot kommune Østfold Energi AS Spydeberg og Hobøl kommuner Bio Varme Akershus AS Ullensaker kommune Øvre Eiker Fjernvarme AS Øvre Eiker kommune Bio Varme AS Steinkjer kommune Agder Energi Varme AS Kristiansand kommune Kilde: NVE 30 energi 13. NOVEMBER

7

8 Storutbygging for HRF Med ny konsesjon planlegger Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) en storstilt utbygging til 700 millioner kroner. Framtiden gir både fjernvarme, damp og strøm. Hamar: I Børstad varmesentral er det tidligere gitt konsesjon til blant annet en 2,4 MW elektro kjel. Nå øker Harmar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) den installerte effekten på denne elektrokjelen til 5 MW. av john økland Foto: HRF Det venter en travel framtid for HRF når de nå skal bygge seg opp fra dagens 42 GWh til opp mot 180 GWh i Som en del av utvidelsen skal det bygges et avfallsforbrenningsanlegg utenfor Hamar, som står ferdig i 2011, forteller daglig leder Ola T. Dahl. Hurtig vekst. Dette blir et stort, nytt forbrenningsanlegg hvor alle interkommunale selskaper og andre kan levere restavfall til oss. Vi vil kunne levere både fjernvarme, elkraft og mer damp enn i dag, forklarer han. Ved å installere en avfallskjel på 28 MW kan de dekke behovet til den lokale bedriften Protein AS, som ønsker å kjøpe enda mer damp enn de gjør i dag. I framtiden kan anlegget levere 50 GWh damp, 47 GWh elkraft og 70 GWh fjernvarme. Hamar-Regionen Fjernvarme AS er et firma uten ansatte, men gjennom eierstrukturen er tilgangen på kompetanse god. Selskapet er eid av trekløveret Biovarme AS (40 prosent), Eidsiva Bioenergi AS (40 prosent) og Hias IKS (20 prosent). Siden 2002 har HRF gått fra drifts inntekter på litt over fire millioner kroner til over 24 millioner for En vekst som bare vil fortsette med den nye konsesjonen. Det var veldig viktig for oss å få på plass denne konsesjonen, og vi har prøvd å være nøkterne i våre anslag i forhold til når det skal bli butikk for oss. Men det ligger i planen at vi skal gå i pluss om fem år, sier Dahl. I regnestykket rundt lønnsomhet har de blant annet tatt utgangspunkt i at strømprisen vil ligge rundt 50 øre/kwh i Tilknytningsplikt. I dagens situasjon vil om lag 60 prosent av varmeproduksjonen være dekket med olje. Fult utvidet vil denne delen være om lag 15 prosent. Avfallsforbrenningen vil ta unna om lag 70 prosent, og resten dekkes av bioenergi. Varmeproduksjonen er planlagt fordelt på seks varmesentraler, der den største varmeproduserende enheten ved Trehørningen altså får en installert effekt på 28 MW. Selskapet kommer til å søke Hamar og Ringsaker kommuner om at det vedtas tilknytnings plikt i medhold av plan- og bygningsloven. Anlegget planlegges for en årlig avfallsmengde på om lag tonn, noe som tilsvarer omtrent 150 GWh/år. Ved full utbygging av fjernvarmeanlegget vil en få redusert behov for transport av olje til lokale fyringsanlegg i konsesjonsområdet, men det vil oppstå et behov for transport av brensel og aske til og fra varmesentralen. Positive merknader. I prosessen med å få konsesjonen på plass har søknaden vært på høring hvor flere parter har uttalt seg. Grønn Varme skriver i sitt innspill at de ser på etab leringen av fjernvarme i Hamar og tilgrensende områder som et positivt tiltak. De påpeker at bioenergidekningen i det omsøkte fjern varmeanlegget er for lav. De anbefaler at det må bli lagt til rette for mer bruk av rene bioenergifraksjoner i anlegget på Trehørningen, eller eventuelt andre steder i fjernvarmenettet. Norges Naturvernforbund støtter planene, men mener det må utarbeides en ny plan for produksjon av fjernvarmen i samarbeid med kommunene i Hedmark. Hamar-Regionen Fjernvarme AS bør satse på biogassanlegg basert på forbehandlet restavfall, og ikke avfallsforbrenning med restavfall fra husholdning og industri, heter det i uttalelsen fra forbundet. Ringsaker kommune ønsket justeringer av konsesjonsgrensen. De foreslo at fjernvarme måtte nå om lag 50 boenheter utenfor planlagte områder, og dette er nå justert i tråd med kommunens ønske. 32 energi 13. NOVEMBER

9 Ledende på fjernvarmeløsninger Stålrør PEX-rør Kobber-flex Stålflex - Vi har den optimale løsning! Uansett hvilke lokale forhold som gjelder har vi en helhetsløsning som lever opp til dine forventninger og ditt krav om leveringssikkerhet og lave driftskostnader. I LOGSTORs produktprogram inngår tre komplette muffesystemer; sveisesystemet, krympesystemet og det mekaniske stålfittingssystemet. LOGSTOR rørsystem kan etableres nesten uten bruk av preisolerte fittings. Bend kan utføres som krympe- og mekanisk løsning opp til Ø315 mm. Avgreninger kan utføres som sveise- og krympeløsning opp til Ø315 mm (hovedrør) eller som mekanisk løsning helt opp til Ø780 mm. Dette gir større fleksibilitet i hele prosjektet. Men et fjernvarmerørsystem er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Derfor gjelder LOGSTORs høye kvalitetskrav hver eneste komponent i systemet. I vårt brede program av muffeløsninger finner du alltid en sikker løsning til ditt prosjekt - uansett om du benytter sveisemuffer, krympemuffer eller stålmuffer. Renovering og vedlikehold av muffer kan raskt ødelegge driftsøkonomien i et fjernvarmenett. Direkte kostnader alene for utskifting av en muffe koster raskt kroner. Det er derfor viktig at du velger riktig. LOGSTOR - ditt sikre valg SGP - din trygge partner [ Vi dokumenterer forskjellen ] Tlf

10 Foto: Tafjord Kraft Dobler: Tafjord Kraftvarme AS er i ferd med å doble sin kapasitet på levering av fjernvarme fra Grautneset i Ålesund. Her er de i ferd med å heise inn nye kjeler i anlegget. Dobler kapasiteten Tafjord Kraftvarme AS bruker 284 millioner kroner på å doble sin kapasitet på fjernvarmeproduksjon. Det nye anlegget vil også gi en strømproduksjon på 28 GWh. av john økland Samtidig som Tafjord feirer 20 år med fjernvarme, er selskapet i ferd med å bygge seg opp fra nesten fult utnyttet fjernvarmeanlegg på 70 GWh til over det dobbelte. Mange vil ha. Vi innså at siden vi nå utnytter om lag 85 prosent av det anlegget på Grautneset kan levere, var det tid for å ta et valg. Enten måtte vi ta ut det lille ekstra vi kunne, eller bygge ny ovnslinje. Regnestykket var ganske enkelt, og mange vil gjerne si vi endelig tok til fornuft, sier daglig leder Odd Helland i Tafjord Kraftvarme. Dermed ble det i fjor høst bestemt å bygge nytt, slik at et moderne og kraftfullt anlegg skal stå ferdig til neste høst. I Ålesund er det et godt ubygget fjernvarmenett, og utbyggingen vil gi rom for videre vekst. Det er vedtatt tilknytningsplikt i Ålesund, og det fungerer greit. Faktisk er det slik at vi blir kontaktet av mange som ønsker å knytte seg på fjernvarmen, sier Helland. Strømunderskudd. Anlegget på Grautneset mottar avfall fra kommunene på Sunnmøre og brenner dette til varme. Men i framtiden vil altså ikke bare fjernvarmeproduksjon økes til 150 GWh hvert år. Også strømproduksjonen i regionen får en sårt tiltrengt oppsving. Denne ovnslinjen vil tilføre en strømproduksjon til regionen på hele 28 millioner kwh per år, noe som tilsvarer strømforbruket til husstander. Tafjord Kraftvarme vil dermed, med den nye ovnslinjen, gi et godt bidrag til økt strømproduksjon i en region med et betydelig og økende underskudd på strøm, opplyser selskapet. Én om gangen. Den nye ovnslinjen på Grautneset skal etter planen settes i prøvedrift neste høst, og i disse dager heises to nye kjeler inn i sentralen. Etter at huset er tettet og alle installasjoner innendørs er på plass, er det klar for å ta imot store mengder avfall til forbrenning. Vi kommer til å kjøre én ovn om gangen i starten, slik at vi har drift på den ene og vedlikehold på den andre. Den nye ovnen kan ta unna tonn avfall, mens den gamle kan ta , opplyser Helland. Den nye ovnslinjen kommer samtidig som de varslede nasjonale begrensingene mot depo nering av brennbart avfall trår i kraft. Populært. Fjernvarme i Ålesund er populært. De siste årene kan Tafjord Kraftvarme AS vise til driftsinntekter på over 60 millioner kroner og pene overskudd. Mange byggefirma er spesielt fornøyde, forteller Helland. Vi tilbyr byggtørke på nybygg. Da kobler vi på fjernvarmen slik at disse byggene blir tørre på mye kortere tid enn andre alternativer. Dermed kan utbyggerne spare masse tid, forklarer han. Den store utvidelsen er beregnet å koste 284 millioner kroner, noe som ser ut til å holde. Helland opplyser at nesten samtlige kontrakter er underskrevet og beregningene holder mål. Dermed er det bare å vente på at det nye anlegget skal bli ferdig. Men først skal Tafjord feire seg selv og 20 år med fjernvarme. Vi har blant annet fått laget en bok om historien vår i forbindelse med jubileet. Utover det vil det også bli markeringer, selvsagt! 34 energi 13. NOVEMBER

11 Isoplus Total-kvalitet Hos Isoplus har vi et total-kvalitetskonsept. Gjennomtestede produkter er en selvfølge, men det skal også være kvalitet i planlegging, rådgivning, undervisning og oppfølgning - og vi tar gjerne støvlene på når kvaliteten skal sikres helt ut til forbrukerne. Kontakt oss hvis du har behov for en samarbeidspartner med stor erfaring, fleksible løsninger og et team av engasjerte medarbeidere. Isoplus tilbyr komplette systemer til fjernvarme, samt faglig rådgivning på alle prosjektstadier. Vi er leveringsdyktige i kundetilpassede løsninger, samt spesialprodukter. Vi er sertifiserte i henhold til ISO 9001, ISO og våre produkter er EHP sertifiserte. Fleksibel - Rask - Pålitelig Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Korsholm Alle 20 DK-5500 Middelfart Tel.:

12 Fjernvarme på fjelltur turistvarme: En ny alpinsesong er i gang i Trysilfjellet. Nå leveres det fjernvarme til blant annet Turistsenteret her i bunnen av alpinanlegget. Erik Lund er daglig leder i Trysil Fjernvarme. Foto: ANDERS MARTINSEN/DN Ordfører Ole Martin Norderhaug ønsker videre satsing på fjernvarme i Trysil. Med potensial for å produsere 500 GWh fjernvarme er ambisjo nene høye i Trysil, hvor det for tiden skjer mye på på fjernvarmefronten. av morten solberg Det er selvfølgelig på grunn av klima, men også fordi det er lurt å gjøre noe lurt, sier ordfører Ole Martin Norderhaug. Skogrikt. Når man er en liten kommune, langt fra andre, så er det viktig å bruke de muligheter man har i nærområdet. Det er mye skog i Trysil, så det er bare naturlig å benytte seg av denne lokale ressursen til næringsutvikling. Og i tillegg er den jo fornybar, sier den entusiastiske ordføreren. Utviklingen i Trysil er et godt eksempel på hvordan fjernvarme nå vokser fram som en stadig viktigere energiform. Det er skapt flere nye arbeidsplasser gjennom fjernvarmevirksomheten, og ordføreren mener det er rom for ytterligere næringsutvikling. Håpet er at videre satsing på fjernvarme vil kunne gi 150 til 200 nye arbeidsplasser. Mye energi. Ifølge ordfører Norderhaug har Trysil kommune potensial for å produsere 500 GWh biobasert energi. Av dette mener han at de skal klare å produsere cirka 400 GWh med biomasse fra skogen og 100 GWh med pellets. Dette er en stor mengde bioenergi når vi vet at kommunen bare har innbyggere fordelt på boliger. Når vi ser at omtrent 90 prosent av boligene er eneboliger fordelt ut på et stort område, så må fjernvarmepotensialet befinne seg på andre områder. Svaret er turisme. Turismen er bygd opp rundt Trysilfjellet alpinsenter, med omtrent en million besøkende i året. Det er her fjernvarmenettet nå utvides. I oktober i år ble Turistsenteret og SAS-hotellet ved Trysilfjellet koblet på nettet til Trysil Fjernvarme. Med dette økte man det oppvarmede arealet med kvadratmeter. For videre utbygging finnes det en rekke leilighetskomplekser og hyttefelt som også kan knyttes til det eksisterende nettet ved alpinsenteret. Forbilde. Det er et godt stykke igjen til man når ønsket om 500 GWh, men det jobbes med saken hos det lokale fjernvarmeselskapet, som er eneste produsent og distributør av fjernvarme i Trysil. Vi er ikke så store, men kan være et godt eksempel som flere mindre kommuner kan kopiere, sier Erik Lund, daglig leder i Trysil Fjernvarme. Selskapet startet opp allerede i 1969, og er dermed et av de eldste fjernvarmeselskapene i Norge. Selskapet har i dag en installert effekt på 10,4 MW biovarme, og i 2009 vil selskapet produsere 36 GWh fjernvarme. De siste to årene har investeringer i nettet økt rørlengden fra 7 til vel 10 kilometer. I tillegg vil nettet øke med 5 kilometer i 2009 når selskapet kobler seg sammen mot Mosanden Fjernvarme sør for Trysil sentrum. Viktig støtte. Dersom eierne av selskapet vil det, og søknaden om støtte fra Enova innvilges, vil man få inn en ny biokjele i Dette vil øke den årlige produksjonen til GWh varme. Støtten fra Enova har vært viktig for Trysil Fjernvarme. Hadde det ikke vært for Enova, så hadde vi ikke hatt denne solskinnshistorien i Trysil, sier daglig leder Erik Lund. Selv i skogfylket Hedmark er man altså avhengig av støtte fra Enova for å få til lønnsom produksjon av bioenergi. Vi TRUR på dette i Trysil, sier Lund. «Et stavtak foran,» er et av kommunens slagord. Trysil kommune ligger langt framme når det gjelder fjernvarme, og ønsker å fortsette med det i framtiden også. 36 energi 13. NOVEMBER

13 sett FARt PÅ DIN FJeRNVARME Grundfos er verdens ledende leverandør innen transport av de fleste flytende media. Vi skreddersyr løsninger med bruk av standard pumper spesielt egnet for energi distribusjon. Grundfos har gode løsninger for fjernvarme med spesielt vekt på lave energikostnader. I eksisterende anlegg tilbyr vi vårt landsdekkende service nett som er behjelpelig med vedlikehold og moderniseringer. For all typer spørsmål vennligst ta kontakt med vårt fjernvarmeteam på telefon eller mail

14 Fritt fram for fjernkjøling Fjernvarmen er allerede husvarm. Nå kommer dens fjerne fetter: fjern kulden. a v d a g y n g l a n d, b e r l i n Energiforbruket i bygninger er nøkkelen til å løse verdens to store utfordringer klimakrise og energisikkerhet. Mens vi i nord har oppdaget fjerrnvarmen som ressurs, er andre deler av verden mer opptatt av fjernkjøling. Den viktigste årsaken til de store CO 2 -ut slippene i verden er energiforbruket i bygninger prosent av verdens energiforbruk skjer her og innsparingspotensialet er enormt, sa William Harrison, leder for den amerikanske organisasjonen ASHRAE på Europas første spesialmesse for kjøling i Nürnberg nylig. Amerikanske ingeniører jobber i et land som favner flere klimasoner. De er kanskje mer vant til å tenke både varme og kjøling enn mange mindre land i Europa. Harrison mener man innen 2010 kan spare 30 prosent av energi forbruket i bygninger med relativt enkle midler. Samkjøring. Det er viktig med økt sam kjøring av energien. Hvem trenger varme? Hvem trenger kulde? Kan de samarbeide? Slik at de sparer penger på det? Vi har allerede såkalte lavenergihus der vi produserer en del av husets energi selv. Men vi må også få mer energi ut av de bestående bygningene, sier William Harrison. En kald eller en varm bygning er ikke bare et problem. Den er også en ressurs. Ved å samkjøre energiforbruket og klimaforbruket kan det hentes inn store gevinster. Fra sol til kulde. Det tysk-tyrkiske selskapet Solitem i Aachen er blant dem som er kommet lengst i å utvinne kulde direkte fra solarenergi uten å gå veien via strøm. Selskapet har utviklet et solaranlegg som har tre ganger så høy virkningsgrad som sammenlignbare anlegg. Selv et kjøleskap gjør ikke annet enn å bytte varme med kulde, sier Ahmet Lokurlu til den tyske næringslivsavisen FTD. De fleste kjøleskap bruker strøm til denne prosessen, noen bruker gass, mens Lokurlu bruker solenergien direkte. Han ser potensielle kunder i alle som trenger nedkjøling eller har store takflater til disposisjon som flyplasser, kjøpesentra, fabrikkhaller eller hele boligkvarter. Behov og kapasitet må ikke alltid være i samme bygning. Ved hjelp av fjernkjøling eller varme kan klimaenergien ledes dit den trengs. Foto: LOGSTOR Dansk fjern Omsider har også Danmark åpnet for fjernkjøling, og Københavns Energi kan ta plass i EU-prosjektet Summerheat. Danske kjølerør ligger imidlertid allerede over hele Europa. av morten valestrand Når København om et år blir vert for FNs 15. klimamøte vil toppene kunne studere et av Europas mest moderne fjernkjøleanlegg. Det var dette skohornet som måtte til for at Folketinget etter mange år med byråkratisk sammensurium skulle vedta en lov som omsider gir de frustrerte kommunale fjernvarmeselskapene tilgang til det voksende kjølemarkedet. Forholdet har vært særlig ironisk da danskene samtidig ligger langt fremme når det gjelder fjernvarme, som i Danmark har rundt halve oppvarmingsmarkedet. Det er altså på kjølefronten fjernvarmeselskapene ser muligheter for ekspansjon, men det er også der de hittil har stanget hodet hardest i veggen. Gleden er derfor stor når Københavns Energi nå har begynt å strekke Danmarks første større fjernkjølingsnett mot Det Kongelige Teater og et titall andre store kjøle kunder ved Kongens Nytorv. Aircondition i rør. På torget finnes også Logstor, det danske konsern som på tross av fjern kjølevegringen på hjemmebane har klart å bygge seg opp til en global leverandør av kjølesystemer kombinert med 38 energi 13. NOVEMBER

15 kjøling sluppet fri rør til industrien, oljebransjen og fjernvarmen. Logstor er overbevist om at EU kommer til å skru av medlemslandenes elektrifiserte aircondition i takt med økende klimaforpliktelser, og da vil man være på plass. Som man har vært i Amsterdam, Madrid, Barcelona, Helsingfors og Gøteborg. Logstor la også rørene da Stockholm startet den europeiske fjernkjøleutviklingen i I dag har byen Europas største fjernkjølesystem, og totalt har Sverige over 30 store fjernkjøle anlegg med en samlet produksjonskapasitet tilsvarende 700 GWh per år. Både det svenske og danske markeds potensialet beregnes til cirka 3 4 TWh per år. Sommervarme kjøler. På Kongens Nytorv skal basen bestå av frikjøling ved hjelp av hav- eller grunnvann med en framløpstemperatur på seks grader. To varmevekslere vil benytte vann fra havne bassenget når det er kaldere enn systemets returvann. Når havvannet sommertid når en bade temperatur på minst 11,5 grader, skal kjøle behovet dekkes av varmepumper, kjølekompressorer og et absorpsjonsanlegg som skal bruke overskuddsvarme fra avfallsforbrenning og andre kraftvarmekilder. Prosjektet på Kongens Nytorv gir den danske fjernkjølingen en flying start mot Brüssel. Sammen med kjøleaktører fra Belgia, Sverige, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Tsjekkia er Københavns Energi og danske Energy Consulting Network deltakere i EU-kommisjonens kjøle prosjekt Summerheat, som er en del av programmet Intelligent Energi Europa. Ikke helt i mål. Bransjeorganisasjonen Euro Heat & Power har anslått EUs samlede investerings behov på kjølemarkedet til omkring 20 milliarder euro, fordelt på millioner euro per år frem til Hvis ramme vilkårene er riktige. Summerheats oppgave blir nå å kartlegge de nasjonale betingelsene for fjernkjøling og gi landene og EU-kommisjonen konkrete anbefalinger for hvordan hinder skal fjernes. Og danskene anser INN PÅ BANEN: Dansk fjernkjøling bruker FN-toppmøtet 2009 som springbrett fra Kongens Nytorv til Brüssel. Københavns Energi er med i EUs kjøleprosjekt Summerheat. seg å ha verdifull erfaring fra hinderbanen. Administrerende direktør Lars Therkildsen i Københavns Energi mener at Folketingets nye fjernkjølingslov kun rekker halvveis. København har et sju ganger så stort behov for fjernkjøling som det nettet vi nå bygger, men vi kan ikke bygge videre fordi den nye loven inneholder sterke begrensninger for finansieringen, sier han NOVEMBER energi 39

16 Mer fjernvarme gir Fjernvarme kan bli en viktig støtte spiller for kraft systemet fordi redusert bruk av el kan gi lavere tap og bedre leverings sikkerhet. a v o l a n. n e d r e l i d På NVEs energidager nylig sa Svein Roar Brunborg at kanskje så mye som 80 prosent av tapene i kraftsystemet skyldes elektrisk oppvarming i høylastperioder. Han var samtidig bekymret for at det nesten aldri foretas noen relevant, detaljert analyse av hvordan et fjernvarmeprosjekt påvirker kraftsystemet: Flaskehalser og tap forårsakes ofte av den elektrisiteten som går til oppvarming. Men de økonomiske konsekvensene fordeles på alt forbruk og når ikke fram til brukeren i det øyeblikket panelovnen skrus på. Brunborg er opptatt av at Enova, Statnett og NVE samarbeider tettere, og at de regionale kraftsystemplanene blir energinøytrale planleggingsinstrumenter. Han mener det er er upløyd mark mellom ansvarsområdene til disse tre statlige aktørene. Enova, Statnett SF og de regionale netteierne må se utover egne roller. Det er nødvendig å forbedre planlegging og analysemetoder for å identifisere systemeffekter som kan gi viktig økonomiske drahjelp for fjernvarme. Det er alltid enklere å forholde seg til store, tunge investeringer i nett og produksjon enn mange små, uforutsigbare tiltak hos forbrukerne. Det bør ikke være slik når Enova aktivt og målrettet kan stimulere tiltak på forbrukersiden. Det er en oppfatning at lavenergibygg gjør det unødvendig med en egen infrastruktur for varme. Elektrisitetsnettet har jo kapasitet til å dekke oppvarmingsbehovet? Vi må se på fjernvarme som en naturlig infrastruktur i sentrale og bymessige strøk. Det vil alltid være behov for varmetilførsel til bygningsmassen. Spørsmålet blir hvilken type struktur vi skal velge. Skal vi investere i lavenergi hus og individuelle løsninger? Eller i en infrastruktur for varme, ofte basert på lokale kilder uten alternativ anvendelse? Brunborg mener fjernvarme gir stordriftsfordeler ved investering i forbrenningsanlegg, varmepumper og fleksible løsninger. Fjernvarme reduserer den økonomiske terskelen for bruk av fornybar energi. Energitapene i et fjernvarmesystem er lavere enn ved elektrisk oppvarming. Men fjernvarme krever mye kapital og må få bidrag fra tilknytningsplikt og offentlig investeringsstøtte. Det er kamp om å verne allerede gjennomførte investeringer i elnettet og kamp om de midler Enova skal fordele. Her ligger det interessemotsetninger som naturligvis skaper konflikt. mye kapital: Men fjernvarme krever mye kapital og må få bidrag fra tilknytningsplikt og offentlig investeringsstøtte, sier Svein Roar Brunborg. Du går inn for en todeling av nett reguleringen. Hvorfor og hvordan? Elektrisitet har bruksområder hvor det er et naturlig monopol. Men samtidig er elektrisitet et alternativ i konkurransen på varmemarkedet. Rettferdig konkurranse forutsetter at det ikke skjer en kryssubsidiering mellom monopol og konkurranse og var en viktig grunn til at energiloven ble etablert. Dette prinsippet må videreføres i samspillet mellom elektrisitet og andre energibærere. Netteiernes merkostnader, og tapene ved elektrisk oppvarming, må ikke veltes over på kunder uten elektrisk oppvarming. Dette må være et grunnleggende prinsipp! Er en slik todelt monopol kontroll praktisk mulig å gjennomføre? Selvfølgelig er dette mulig. Den vil være mindre krevende enn den monopolkontrollen NVE allerede har utviklet. En slik todeling er ikke annet enn en ny, interessant utfordring for fagfolkene i NVE. Et alternativ til en todeling er at NVE stiller krav til tarifferingen som får fram reelle marginale kostnader til den enkelte forbruker. Toveiskommunikasjon vil legge til rette for dette. Fjernvarmereguleringen er ett av punktene departementet vil se på når de nå evaluerer energiloven. Trenger vi en ny regulering av fjernvarme? Vi må unngå kryssubsidiering i elektrisitetssystemet. Hovedutfordringen knyttet til fjernvarme er å sikre at den blir etablert der den fungerer på en samfunnsøkonomisk robust måte. Lovens regler om tilknytingsplikt og Enovas investeringsstøtte er viktige og nødvendige virkemidler for fjernvarme. Vi skal regulere, men ikke mer enn nødvendig, mener Svein Roar Brunborg. 40 energi 13. NOVEMBER

17 lavere eltap robust: Vi må unngå kryssubsidiering i elektrisitetssystemet. Hovedutfordringen knyttet til fjernvarme er å sikre at den blir etablert der den fungerer på en samfunnsøkonomisk robust måte. - din leverandør av utstyr til fjernvarme Alt innen: Rør, rørdeler, ventiler, aktuatorer og varmevekslere. Kontakt oss senralt eller på ett av våre 50 salgskontorer i Norge Brødrene Dahl AS Postboks 6146 Etterstad 0602 OSLO Tlf.: Adresselisten finnes på våre hjemmesider

18 men fryse trenger de ikke Geotermisk: Hellisheidi kraftverk vil produsere 300 megawatt el og 400 megawatt varme når det står ferdig i Kraft verket ligger i et av Islands største høytemperaturområder, Hengill, sørvest på Island. Den geoter miske aktiviteten i området består av tre store vulkan systemer, og spenner over et område på 100 kilometer. Foto: Reykjavik Energy Selv om islendinger er hardere rammet av finanskrisen enn mange andre, trenger de ikke snu på skillingen for å varme husene. av sissel graver Regjeringens vedtak om å erstatte oljekjeler med jordvarme under oljekrisen på 1970-tallet, har ført til at nesten nitti prosent av bolig ene i dag er tilknyttet hitaveiti det geotermiske fjernvarme systemet. Og mens Ola Nordmann betaler tilsvarende om lag euro for å varme boligen i året, betaler en islending kun om lag 500 euro. I tillegg til oppvarming av boliger benyttes det varme vannet direkte i landets mange åpne svømme basseng, til snøsmelting av fotgjengerarealer, i indu strien, til drivhus og til anlegg for fiskeoppdrett. Allerede for 100 år siden ble det første varmesystemet basert på jordvarme etablert i Husavik på Nord-Island. Men varmen fra jorda ble først tatt i bruk i stor skala da utbyggingen av infrastruktur startet i Reykjavik i 1930, forteller Sverrir Thorhallsson, geolog og leder for geotermisk energi i det islandske energidepartementet. Grunnet de høye prisene på olje på 1970-tallet tok regjeringen initiativ til å øke bruken av fjernvarme, som førte til at andelen geotermisk energi økte fra 43 prosent i 1970 til 89 prosent i Stort potensial. Island ligger på den midtatlantiske ryggen, mellom den nord amerikanske og den eurasiatiske platen, over et varme punkt med temperatur tre ganger så høy som snittet på tilsvarende nivå ellers i verden. Dette gjør at øya har et enormt potensial for jordvarme, både til elektrisitetsproduksjon og til vannbåren fjernvarme. Yteevnen er estimert til 50 TWh i året; 30 TWh fra vannkraft og 20 TWh fra geo termiske varmekilder. Ifølge analyser vil kraftproduksjonen tilsvare en tredel av dette potensialet i Selv om landet kun har innbyggere, finnes det 22 kommunalt eide fjernvarmebedrifter og 200 privateide anlegg spredt over hele landet. Produksjonen har vært gjennomført i tiår med pumping uten at vanntemperaturen har gått ned, og brønnene har opprettholdt produksjonsnivået. Dette er oppsiktsvekkende, sier Thorhallsson. I den vulkanske sonen som strekker seg fra sørvest til nordøst i landet, er det registrert mer enn 200 vulkaner, og minst 30 av dem har hatt utbrudd. I denne vulkanske sonen er det minst 20 høytempererte områder som har damp med jordtemperaturer på 250 grader ned til meter. Ekspanderer. På ett av disse høytemperaturområdene, Hengill, har Orkuveita Rykjavikur (Reykjavik Energy) nylig bygget kraftverket Hellisheidi for å imøtekomme det økende behovet for elektrisitet og varmtvann i Reykjavikområdet. Kraftverket bygges i flere trinn og vil etter planen produsere 300 megawatt el og 400 megawatt varme. To dampturbiner på 45 megawatt hver og en lavtrykksturbin ble satt i verk i sommer. Etter planen skal Hellisheidi stå klart neste sommer, og finanskrise til tross framdriftsplanen følges. Nylig undertegnet styret i Reykjavik Energy, som eies av tre kommuner og én fylkeskommune, en låneavtale med The European Investment Bank (EIB) for et nytt lån på 170 millioner euro med gunstige betingelser. I tillegg til videreutbyggingen av Hellisheidi vil pengene også benyttes til å bygge et nytt kraftverk Hverahlid. I en kommentar til låneavtalen sier styreleder Gudlagur G. Sverrisson i Reykjavik Energy: I flere tiår har Island vært ledende i å bruke geotermisk kraft, og Reykjavik Energy har vært i føringen. Internasjonale finansinstitusjoner har vist oss tillit til fortsatt å lede an denne utviklingen. Denne tilliten skal vi vise at vi fortjener. 42 energi 13. NOVEMBER

19 Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon som jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, primært basert på fornybar energi. Vi representerer i dag 40 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 58 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Norsk Fjernvarme ble stiftet 8. september Foreningens visjon og målsettinger Foreningens visjon er: Fjernvarme til oppvarming skal være førstevalget. Foreningens mål er: å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, primært basert på fornybar energi. å skape et sterkt, godt og aktivt fjernvarmemiljø å skape en enhetlig målrettet og faglig samarbeidende bransje å gjøre begrepet fjernvarme allment kjent å skape rammevilkår som gjør at det er markedet som er drivende kraft for en ekspansiv fjernvarmeutbygging Styret i Norsk Fjernvarme Atle Nørstebø Bærum fjernvarme Styreleder Rune Volla Viken Fjernvarme Nestleder May Toril Moen TEV Fjernvarme AS Medlem Jan Omli Larsen Agder Energi Varme Medlem Jon Tveiten Norsk Energi Medlem Anders Meinert Multiconsult AS Medlem Ved å være medlem i Norsk Fjernvarme er du med på å bidra til utviklingen av fjernvarme og fjernkjøling i Norge! Norsk Fjernvarme P.b Maj. Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo Tel Fax Daglig leder Heidi Juhler Epost: For mer informasjon:

20 Skatter framtvingar reglering Efter åratal av utredande tas de första stegen mot att kontrollera svensk fjärrvärme med särskild lagstiftning. Officiellt handlar det om att stärka kunderna. Under ytan ligger en annan verklighet : höga energiskatter hindrar konkurrensen. av dag wellander När svensk elmarknad avreglerades uppkom frågan om korssubventionering mellan el och fjärrvärme och krav ställdes på likabehandling av aktörer. Men resultatet blev inte skärpt reglering av fjärrvärmen. Tvärtom. Det kommunala ägandet dominerade både inom fjärrvärmen och eldistributionen, och lag stiftaren menade att kommunala energiföretagen skulle kunna konkurrera på lika villkor. Därför undantogs de från gamla bestämmelser, som att de skulle drivas enligt en självkostnadsprincip. Resultatet blev en närmast helt oreglerad fjärrvärmesektor. Samtidigt förändrades ägarbilden radikalt. Kommuner sålde och Fortum, EON och Vattenfall kom att bli de största aktörerna på svensk fjärrvärmemarknad. Parallellt med förändringen på ägarsidan har fjärrvärmen expanderat kontinuerligt med cirka två procent om året. Numera har fjärrvärmen hälften av en total värmemarknad om 100 TWh. I tätorter har dominansen blivit närmast total, men uppvärmningsformen växer också stadigt i småhussegmentet. Samtidigt som priset gått upp kraftig! Billigare i Finland. Medelpriset till konsument har stigit från cirka 55 till 67 öre per kwh mellan 2001 och Det kan jämföras med det finländska medelpriset som var 36 öre 2001 och 45 öre Fjärrvärmen kostar alltså en tredjedel mer i Sverige. Jämförelsen med Finland är särskilt relevant av tre skäl. För det första har fjärrvärmen vuxit sig stark på värmemarknaden i båda länderna huvudsakligen i konkurrens mot alternativen, och helt utan tvång för kunder att ansluta sig. I Finland produceras cirka 30 TWh fjärrvärme per år. För det andra visar jämförelsen att det är beskattningen som gör svensk fjärrvärme dyr. Och mot beskattningen hjälper ingen sektorsreglering. För det tredje är det varken ägarförhållandena eller den fria prissättningen på fjärrvärme som skapar en inlåsning av fjärrvärmekunder. Ofta och missvisande påstås att fjärrvärmen utgör ett naturligt monopol. Men det som skapar den monopolliknande inlåsningen är inte det naturliga monopolet på rördistribuerad värme, utan priset på annan uppvärmning. Minskad konkurrens. Idag gör höga skatter på både el och fossila bränslen att endast bergvärme och pellets kan konkurrera med fjärrvärmen. Det betyder i sin tur att där förutsättningar för bergvärme och pellets saknas, exempelvis i stadskärnor, där möter inte fjärrvärmen någon konkurrens. Alltså skapar beskattningen ett behov av reglering. Det är mot den bakgrunden man ska se att Sverige sedan den första juli i år har en särskild fjärrvärmelag. Den ger kunderna rätt att förhandla om priset. Om kunden inte kan komma överens med leverantören får man ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Hittills har nämnden mottagit två ansökningar, varav den första är från en bostadsrättsförening i Stockholms innerstad och gäller Fortums prissättning. Den medlingen blir ett pilotfall, vars utgång lär få genomslag i media. Svår reglering. Antagligen kommer rätten till medling också att ifrågasättas som en alltför mild reglering. Men att det är den höga energibeskattningen som på vissa håll ger fjärrvärmen en monopolliknande position, får knappast något massmedialt genomslag. Därför är det också troligast att kraven på reglering växer, fastän det är minst lika svårt att skapa en effektiv prisreglering av fjärrvärmen som av elnäten. 44 energi 13. NOVEMBER

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Bedre ordninger for fjernvarme

Bedre ordninger for fjernvarme NYTT: LEVERANDØRTORGET Side 33 35 Utgave 1 februar 2011 5. ÅrgaNG Intervjuer Øyvind Danielsen i Varmeteknikk AS Side 12 Svensk Fjärrvarmes Ulrika Jardfeldt Side 22 Dansk Fjernvarmes Jørgen Jørgensen Side

Detaljer

Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side 25 48. Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46

Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side 25 48. Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46 Månedsavlesing i Sverige Side 32 Uforutsigbar eiendomsskatt Side 44 45 Skandinavias mann i Brüssel Side 46 24 SIDER fjernvarme Side 25 48 fjernvarme Utgave 3 august 2010 Giganten Hafslund er Norges desidert

Detaljer

Innkjøpsreglene strammes inn

Innkjøpsreglene strammes inn Innkjøpsreglene strammes inn På nyåret kommer nye regler for offentlige innkjøp. Reglene inne bærer betydelige endringer for blant andre fjernvarmeselskapene. Side 34 35 Kalde fronter på Island Side 42

Detaljer

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Utgave 3 AUGUST 2011

Detaljer

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16 Nr. 1 FEBRUAR 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Næringspolitikk: Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Biovarme: Flistilskuddet

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Slukes norsk søppel til evig tid?

Slukes norsk søppel til evig tid? LEVERANDØRTORGET Side 33 35 UTGAVE 4 NOVEMBER 2011 5. ÅRGANG Slukes norsk søppel til evig tid? Svensk avfallsforbrenning underbyr fremdeles norske forbrenningsanlegg. Større kapasitet og bedre energiutnyttelse

Detaljer

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27 LEVERANDØRTORGET Side 37 39 Utgave 2 MAI 2011 5. ÅRgaNG Avgiftskutt uten effekt n n Ett år etter at finans minister Sigbjørn Johnsen fjernet forbrennings avgiften, lekker fremdeles avfall til Sverige.

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten:

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: Habiol pakker sammen s 4 og 5 Mye godt i Klimakur s 8 Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: 3-2010.indd 1 02-06-10 18:20:24 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 200.000 m3 skogsbasert flis skal fram i Mjøsen Skog

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

kortsluttning Underspenning ved Spenningsdipp i 100 millioners klassen

kortsluttning Underspenning ved Spenningsdipp i 100 millioners klassen www.voltmag.no Desember 2004 nr.4 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Underspenning ved kortsluttning Spenningsdipp i 100 millioners klassen Les også: Energisk

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 BIOENERGI 01 13 TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 14 8 28 17 21 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200

Detaljer

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand DUMMY april 2010 FELLES MILJØLØFT PÅ AGDER Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand 01 Ret urkraft; LEDER Avfallshåndtering med framtiden for seg Returkrafts nye energigjenvinningsanlegg

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

nr. 1 2011 www.kulde.biz

nr. 1 2011 www.kulde.biz nr. 1 2011 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: NORGE: 4 Leder 6 Stiftelsen av NKF 8 Varmepumper betyr ekstremkulde - ute 10 Varmepumper i

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer