ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2010 Taklet tøff omstilling STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det har ikke vært noen dans på roser for ansatte fra nedlagte geriatrisk sengepost og de som jobber på Medisin 2 i Skien det siste halvåret. Ifjor høst ble en ny stor sengepost med akuttgeriatri og lungepasienter åpnet. Tida etterpå har vært krevende for mange ansatte. Men nå tyder lavere sykefravær og sterkere grad av vifølelse på at de to kulturene er i ferd med å smelte sammen. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. ACT til de svakeste ST og Skien kommune står sammen bak ACT-tilbudet som er rettet mot den svakeste gruppa. Side 3: Tina Rusdal (bildet) er imponert over de 11 syke-og hjelpepleierne som flyttet med til den nye akuttgeriatriske enheten i Skien etter at den geriatriske sengeposten i Porsgrunn ble lagt ned. -Jeg er sikker på at det har vært slitsomt og stressende fot de som kom fra Porsgrunn.Men det har vært lite klager. De har gått på utfordringen med krum hals og i et høgt tempo, sier enhetsleder Tina Rusdal. Hun skryter av hvordan både gamle og nye ansatte har taklet en krevende omstilling. Nå får hun tilbakemelding på at vi-følelsen er på veg og at to kulturer er i ferd med å smelte sammen: Side 4: Bygger om Akutten Vil flytte urologien Overlege til Kragerø Akuttmottaket i Skien skal bygges om for tre millioner i høst: Les side 3: Ja til å flytte robot og urologi til Skien, sier styringsgruppa bl. a Mer side 4 og 5 Kragerø har sikret seg en overlege og søkere til en annen legestilling. Side 8

2 150 har vært på lederkurs ST bruker ikke hundretusener på konsulenter i sin lederopplæring. Her satses det bevisst på hjemmesnekra kurs med egne fagfolk i undervisningen.nå har snart 150 enhetsledere fått lederopplæring. Tanken bak er at det å bruke egne folk bidrar til utviklingen av sykehuset. Økonomiavdelingen står bak kurset som er en ABC i økonomistyring. Fem fagfolk fra PO og økonomi har bidratt som kursledere: Satser på egne folk -Det spesielle med ST er at vi satser på hjemmesnekra lederopplæring. Men Richard Stokkedal underviser enhetslederne i GAT-turnus-programmet vi gjør ikke det bare for å spare penger. Tanken bak handler like mye om at det er vi som driver sykehuset som må sørge for egen utvikling, sier Ståle Langvik Christiansen. Økonomidirektøren tror at det å bruke egne fagfolk skaper tettere bånd mellom ST-administrasjonen og lederne ute på sengeposter og andre driftsenheter som er så avgjørende for god drift av sykehuset:st-nytt har sanket inn synspunkter på denne måten å drive lederutvikling på. Det var siste enhetslederkull som fikk lære mer om turnus-systemet GAT som ble invitert til å mene noe om verdien av kurset. Etter to-dagers kurs på Kongsberg, ble siste kursøkt avviklet i konferansesenteret i Skien: Der var det Richard Stokkedal som ga et lite knippe enhetsledere en innføring i turnusprogrammet enhetsledere har vært gjennom lederopplæringen som ST har satset på de siste årene. ST bruker egne fagfolk- og i liten grad innleie av eksterne konsulenter. GAT som nå også innføres i de nye STsykehusene Rjukan og Notodden.Først ut var enhetsleder for radiologi på Notodden sykehus- Raj Venkataraman: Trenger litt økonomikunnskap - Det er klart at vi som enhetsledere trenger litt innføring i økonomi for å styre butikken vår. Men her er det viktig at det ikke blir for mye detaljer i undervisningen, oppsummerer enhetslederen som likevel ser en kjempegevinst i tillegg til selve økonomikurset: - For oss som bor i perfierien, er det viktig å holde kontakt med det store sykehuset i Grenland. Ellers blir det fort vekk sånn at alle sitter på hver sin tue. Hvis vi blir kjent med hverandre, blir det lettere å finne felles løsninger sammen, mener Venkataraman. Han er klar på at han har hatt stor glede av å utveksle erfaringer med de andre enhetslederne på kurset. Bra med tydelige holdninger -Jeg setter veldig stor pris på at ST gjennomfører denne opplæringen for oss enhetsledere. Når en opplæring skal treffe alle, går man bredt ut og da er det ikke alt som er like relevant for alle. Men jeg satte pris på at blant annet økonomidirektøren kom med klare meldinger til oss. Det er bra å være tydelig på felles holdninger. Også er det positivt å bli kjent med andre enhetsledere. Det er godt å ha et lite nettverk å spørre hvis det skulle trengs, synes Elise Høyem som er enhetsleder på Habiliteringstjenesten for barn og unge. - Det er nyttig å være på kurs for å treffe kolleger og utveksle erfaringer. Men jeg har brukt systemene en stund så nytteverdien hadde vært større hvis jeg hadde fått kurset noen år før.for nye enhetsledere vil jeg tro kurset er nyttig, sier Ragnhild Brataker som er enhetsleder for medisinsk biokjemi og blodbanken på ST. Kjempeviktig å kurse enhetsledere Nyansatt enhetsleder for nevrologi-slagposten på Moflata er klar på at kurset har verdi: -Jeg synes det er kjempeviktig at vi enhetsledere får et slikt kurs. Det er vi som sitter nærmest utfordringene med driften. Uten økonomikunnskap blir det vanskelig å styre innenfor rammene og planlegge bemanning og drift best mulig. -Du er ikke redd for at det blir for mye økonomifokus da? -Nei. Kunnskap om økonomi er også et verktøy f eks når det handler om å ta vare på kvaliteten i driften. Dessuten er kurset en mulighet for å bli kjent med andre enhetsledere og deres erfaringer. Det er også et pluss at vi blir kjent med økonomikonsulentene som seinere kan være viktige støttespillere for oss, mener Janicke Stordalen.

3 Mange spørsmål på allmøtet Det var full kantine i Porsgrunn da Hans Evju orienterte om styringsgruppas innstilling i forhold til rapporten om Dagsykehuset Porsgrunn. Spørsmålene var konstruktive og mange i kjølvannet av redegjørelsen fra utviklingsdirektøren og de tre ST-lederne som bidro til å utfylle bildet for de ansatte. Rosemarie Ditlefsen og Ivar Guldvog var opptatt av at den midlertidige løsningen med endokrin-mamma i Porsgrunn ikke måtte vare for lenge. Håper på endokrin-mamma-løsning -Vi er de eneste som blir igjen i Porsgrunn. Jeg savner kanskje en strategi for når vi kan få en varig løsning for endokrin-mamma, sa avdelingslederen som håpet at ikke den midlertidige løsningen skal bli langvarig og at avdelingen ikke måtte bli sittende igjen med svarteper etter rokeringen.seksjonsoverlege Ivar Guldvog som for øvrig fikk ros av Evju for å ha bidratt konstruktivt til å finne en smidig løsning, var også opptatt av at de nå får beholde laboratorie-anestesi og røntgenservice- selv om mye virksomhet flytter til Skien.Også han var opptatt av at endokrin-mamma måtte sikres en god og varig løsning så raskt som mulig- og allerhelst innen Rosemarie Ditlefsen ga også uttrykk for at det måtte jobbes mer for å sikre gode løsninger for pasientene når man tenker å omgjøre avdelingen til en 5-døgns-post. Klinikksjef Halfrid Waage ga uttrykk for at hun forstod Ditlefsens og Guldvogs bekymring og medga åpent at de er klar over at den midlertidige løsningen for endokrin-mamma langt fra er ideell: Visjon om to rendyrkede sykehus - Visjonen vår er klar den- det er å samle all inneliggende kirurgi i Skien og dagkirurgi i Porsgrunn. Vi har ambisjoner om å finne en god løsning for endokrinmamma så snart vi er i posisjon til det - og det bør ikke ta lang tid, svarte klinikksjefen som forsikret at de ville ha fullt trøkk på å finne en løsning så raskt det lar seg gjøre.rosemarie Ditlefsen lurte på hvor mange senger den gjenværende sengeposten i Porsgrunn ville Hans Evju informerte i Porsgrunn på et fullsatt allmøte i kantina. få, men her var Evju klar på at det tallet har man ikke før man får tilbakemelding fra de ulike enhetene på hvilket sengebehov de har.en lege var nysgjerrig på om det var gjort undersøkelser på om det var penger å spare på å ha en felles ekspedisjon på alle poliklinikkene. Her viste Evju til erfaringene som en delegasjon fra ST som så på slike løsninger ved sykehus i England som en kilde til kunnskap om akkurat det poenget. Utviklingsdirektøren tok det forøvrig for gitt at en felles ekspedisjon på sikt blir rimeligere i drift enn flere. Bygger om Akuttmottaket i Skien Foreløpige planer tilsier at innen oktober i år skal Akuttmottaket på ST være bygget om tilpasset dagens krav og slik at ST kan innføre pasientprioriteringssystemet TRIAGE. Det er avsatt tre millioner til ombyggingen som etter planen skal komme i gang i august og være ferdig innen utgangen av oktober. Det var planer om en større ombygging inklusiv påbygg estimert til 7 millioner for snart 2 år siden.men det daværende prosjektet ble vurdert som for dyrt i forhold til STs knappe investeringsmidler. Nå er det gitt klarsignal for ombygging - men mindre omfattende: Mer tidmessig akuttmottak - Når vi er ferdige er målet at både pasienter og pårørende skal oppleve å komme til mer tidsmessige lokaler. Ombyggingen skjer også for å bedre de ansattes arbeidsforhold og fordi det å innføre TRIAGE krever en litt annen romfordeling enn den vi har i dag. Akuttmottaket stod ferdig i 1997 og nå er pasientpågangen doblet siden den tid, sier Hvaal som er glad for at de nå kan komme i gang med å oppgradere hjertet i akuttsykehuset. Akuttmottaket bygges om for tre millioneri høst. (Arkivbilde) Bygger om for TRIAGE Tre arbeidsgrupper skal innen 20. juni levere sine forslag til løsninger på tre konkrete funksjonsområder: Venterom og resepsjon, behandlingsrom/simuleringsrom og Triage-arealer. TRIAGE er en metodikk som skal sikre god og enhetlig hastegradsprioritering av pasienter som kommer til akuttmottak. Nasjonalt jobbes det med å innføre nasjonale sertifiseringsrutiner for drift av akuttmottak. Etablerte TRIAGE-rutiner vil være en del av det myndighetene krever skal være på plass for å godkjenne driften. 3

4 Bedring etter tøff lungeomstilling Det siste halvåret har vært rimelig tøft for ansatte i 2.etasjen i Skien. Men nå har sykefraværet gått ned og flere signaler tyder på at jobbtrivselen smått om senn går den rette vegen. Først var det en sammenslåing med gastro i så en skilsmisse- og i oktober 2009 ble lunge tilført en akuttgeriatrisk enhet med 11ansatte fra den nedlagte geriatriske sengeposten i Porsgrunn. Det er ingen spøk å svelge unna så store endringer samtidig som ansatte skal lære hverandre å kjenne og bli faglig trygge på å behandle nye krevende pasientgrupper.men det omstilles stadig oftere i helse-norge og også ST er nå midt inne i en serie med omstillingstiltak.derfor kan fler ha interesse av erfaringene ST-nytt fikk fra et knippe ansatte i pauserommet på lunge-akuttgeriatrisk sengepost et halvår etter at de la om: Anne Grete Birkeland var med på flyttelasset til Skien. Tina Rusdal er kjempeimponert over de 11 sykepleierne og hjelpepleierne som flyttet med til den nye akuttgeriatriske enheten i Skien etter at den geriatriske sengeposten i Porsgrunn ble lagt ned. Jeg er sikker på at det har vært slitsomt, hektisk og stressende for de som kom fra Porsgrunn. Men det har vært lite klager. De har gått på utfordringen med krum hals og i et høgt tempo. Nå tror jeg vi begynner å utvikle en vi-følelse og vår egen kultur. Den gamle Medisin 2-kulturen er på veg ut av veggene våre,tror enhetslederen som er full av anerkjennelse for måten de nye fra Porsgrunn har taklet det hun vet må ha vært en fryktinngydende overgang: Fra en geriatrisk sengepost med planlagte innleggelser til STs største medisinske sengepost som ikke akkurat er kjent for et tempo i gå-modus. Jeg 4 F.v: Samira Sheik, Anne Grete Birkeland, (Porsgrunn), Brit Elise Elle, Helle Lid, Sidsel Stridsklev (Porsgrunn), May-Lisa Viumdal og Sigrid Christie. Hun synes det var vemodig at den geriatriske sengeposten ble lagt ned.spesialhjelpepleieren legger heller ikke skjul på at det var en krevende overgang å tilpasse seg det høge trøkket og tyngre pasienter som er uunngåelig på en sengepost på et akuttsykehus: Tøff overgang- men nå går det bedre - Det var litt både og i startfasen. Men når vi først kom i gang med den nye posten ble det bedre. Og nå synes jeg det går veldig bra her, oppsummerer Birkeland. Brit Elise Elle er blant de som synes sengeposten nå preges av sterkere vi-følelse. Og en spørreundersøkelser som er gjort synes erfaringene viser at omorganiseringen har gått langt bedre enn forventet. Det er klart at det har vært slitsomt, hektisk og stressende for de som kom fra Porsgrunn. De har vært nødt til å takle nye omgivelser, nye kolleger og ikke minst en ny pasientgruppe. Jeg er sikker på at det har vært mange stive nakker, skuldre og rygger. Men det har vært lite klager. Jeg er virkelig kjempeimponert over hvordan de har taklet overflyttingen til et nytt arbeidsmiljø i Skien, sier Rusdal. Hun er også glad for måten egne medarbeidere har tatt imot de nye fra Porsgrunn på. Utfordringer for både gamle og nye I tillegg har også de måttet omstille seg til en ny krevende pasientgruppe som en konsekvens av at det er opprettet en akuttgeriatrisk enhet. De har også vært villig til å veilede sine nye kolleger når det har vært behov for det: Et drøyt halvår år etter omorganiseringen, ser Rusdal tegn på i tilknytning til God-vakt, tyder på at mange små tiltak gir litt større trivsel og lavere sykefravær. Men selv om mye går bedre, er det også kritiske røster: Også kritiske røster - Det med personalet har gått greit. Men jeg er ikke sikker på om de to pasientgruppene passer så godt sammen. I dag har vi f. eks akuttgeriatriske pasienter som ofte er forvirra på en sengepost med lungepasienter som er redde og engstelige på grunn av sin sykdom. Det er ingen ideell løsning, synes hjelpepleier Helle Lid. Imponert over egne ansatte... at den gamle kulturen fra Medisin 2 er i ferd med å bli erstattet av en ny som omfatter både akutt-geriatri og lunge: - Det er slitsomt for oss alle å gå gjennom en slik omstilling. Men nå ser vi tegn på at vi er kommet gjennom og at det har oppstått en vi-følelse. Det er hyggelig å få tilbakemeldinger om akkurat det, synes Rusdal. Enhetslederen understreker at det å utvikle en ny vi-følelse har vært målet helt siden den nye enheten ble opprettet i oktober Tina Rusdal er imponert over egne ansattes evne til å omstille seg...

5 Nytt tilbud til de aller sykeste Skien kommune og ST står nå sammen bak et tilbud til de dårligste innbyggerne i Skien: 26. mai var det offisiell åpning med blomster og godord om samarbeidstiltaket som skal gi hjelp der det passer brukerne bestenten det hjemme eller på gata.. -Dette er samarbeid i praksis. Nå satser kommunen og ST på samma arena, sa Lars Ødegård før han sammen med Skiens leder for rus-og psykiatri Jan Gunnar Skoftedalen åpnet det nye tilbudet med en symbolsk sammenknytning av to bånd.i god samarbeidsånd ga DPSlederen Thove Berger som leder Skien kommunes rusenhet æren for å være den som først tok til orde for at Skien burde satse på ACT-metodikken.Den har vist gode resultater i USA gjennom 30 år og handler om å drive oppsøkende behandling og oppfølging til de aller svakeste: Mennsker med sammensatte lidelser som f. eks psykose og tilleggsproblemer som rus.- Det spesielle er at vi nå skal levere både sykehus-tjenester og kommunetjenester sammen til denne gruppen. Skien kommune og ST samarbeider om et nytt tilbud- ACT-teamet. f.v. Espen Halvorsen, Thove Berger, Jan Gunnar Skoftedalen, Arne Rui og Jostein Todal. ACT-teamet skal drive aktiv oppsøkende behandling og oppfølging på brukernes premisser. Vi skal møte brukerne der de er enten de er hjemme eller i parken understreket ACT-leder Espen Halvorsen under åpningen.i tillegg til statlige midler finansierer kommunen og ST to stillinger hver i ACT-temaet som starter opp med 9 ansatte. De får tilhold i lyse og pene nyoppussede lokaler i 6-etasje i Citybygget i Skien sentrum. Samarbeid rundt brukerne Alle talerne understreket betydningen av at sykehuset og kommunen nå samarbeider på like fot til brukernes beste.det poenget understreker også ST-direktøren: - På åtti og 90-tallet var vi veldig opptatt av å skulle trekke opp skarpe grenser mellom sykehusets og kommunens ansvar. Det førte til mange grensekonflikter. Nå tror jeg løsningen ligger i at vi går sammen om å løse pasientenes behov. Her må vi som jobber på sykehus i større grad bevege oss ut der pasientene er, sa Rui i sin tale der han berømmet Skien kommues vilje til samarbeid. - Dette er et tilbud vi har ønsket oss i mange år. ACT-teamet kan gi hjelp til mange av de klientene rusetaten ikke har ressurser til å gi god nok hjelp, sa leder for Rusteamet Thove Berger. Ber ST-ansatte tømme lommene... For et år siden, skrev ST-nytt om kostnadene ved at ST-ansatte glemte å tømme frakker og bukser for alt fra penner og termometre til gullklokker. Etter oppslaget ble det mye bedre -med færre gjenglemte gjenstander i sykehustøyet. Men nå er det blitt litt verre igjen, advarer Seker Aziz. Driftsjefen for Nor tekstilservice Drift i Telemark håper et lite oppslag som minner om kostnadene og tapte verdier, kan snu trenden igjen. Han vet at penner, saker og tusjer som glemmes igjen i sykehustøyet fører til ødelagt tøy og driftstans for store beløp for både ST og vaskeriet. I tillegg er det kjedelig for sykehusansatte som mister f. eks gullklokker, vanlige klokker, ringer og andre verdigjenstander. Husk å sjekke lommene før skittentøyet går i kurven, lyder rådet fra Aziz.Men når den advarende pekefingeren er unnagjort, vil vaskerisjefen som har 12 ansatte inne på STs område og vasker 90 prosent av alt helsetøy i Telemark, gjerne forvisse kundene om at de driver godt.etter en krevende intern prosess ble vaskeriet i fjor sertifisert som et svanemerket vaskeri. Det betyr at de kan dokumentere at de driver så miljøvennlig som mulig i forhold til f. eks strømforbruk, utslipp og vannforbruk. Har fått to prestisjepriser Som ikke det er nok kan driftsjefen hente fram et diplom fra Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Vaskeriet var ett av bare fire vaskerier som fikk den utmerkelsen for god drift i forhold til alt fra prosess, hygiene, renhold og orden. -Den prisen ligger det mye arbeid bak. Det var konsulenter på uanmeldt besøk fire ganger for å sjekke oss, forteller Aziz stolt. Han gleder seg over å ha fått vaskeribransjens interne gullmedalje for god drift og av at sju av de ansatte snart tar fagprøven. Seker Aziz- vaskeriet som ST bruker har fått to priser for god drift.arkivbildet viser hva som ligger i skittentøyet. 5

6 Vil flytte FMR til Skien Styringsgruppa går inn for å opprette en sengeenhet for tidligrehabiltering i 1. etasje på Moflata sengeenhet for tidligrehabilitering som en forlengelse av nevrologisk sengeenhet i Skien. Styringsgruppa for Dagsykehuset Porsgrunn fulgte anbefalingene fra arbeidsgruppa som har utredet hvordan rehabiliteringsfeltet bør bli. Forslaget som nå skal ut på høring og som ST-styret skal ta stilling til i siste møte før ferien, går inn for en løsning som betyr at dagens FMR-sengepost med 19 senger legges ned-en nedskalering av døgntilbudet i Porsgrunn er nødvendig hvis vi skal øke satsingen på dagtilbud, poliklinikk og ambulante tjenester, sier utviklingsdirektør Hans Evju. Anbefalingen bygger også på nasjonale retningslinjer som sier at institusjonsplasser ikke alene kan løse rehabiliteringsutfordringene. Her anbefales satsing på mer ambulant og poliklinisk rehabilitering. En gjennomgang av pasientsammensetningen i april og mai i år, konkluderte med at sju pasienter i snitt hadde behov for et Styringsgruppa vil erstatte FMRposten i Porsgrunn med en liten avdeling i Skien støttet av mer ambulant og polklinisk rehabilitering. døgntilbud, mens de øvrige kunne hatt mest nytte av f. eks tilbud i eget hjem, dagtilbud, poliklinisk tilbud eller opphold ved f.eks Sunnaas eller Kysthospitalet i Stavern. Erstatter sengepost med nye tilbud De 19 FMR-sengene skal erstattes av nye tilbud i Porsgrunn som poliklinikk med lege, en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk og gruppebaserte tilbud. I tillegg skal det satses på ambulante team som kan hjelpe pasientene i egne hjem eller i samarbeid med kommunale rehabiliteringsinstitusjoner. Styringsgruppa ser det som fornuftig å samle døgntilbudet i Skien i en samlokalisert enhet for nevrologi, slag og rehabiliteringdet skal gi faglige samabeidsgevinster mellom fagfolk innen slag, nevrologi og rehabilitering.men med bare 27 senger til slag, nevrologi og rehabilitering, ser styringsgruppa et behov for å finne en reservesengskapasitet for å unngå overbelegg og korridorpasienter. Det skal defineres reservesenger i Skien, før det nye tilbudet starter opp-i beste fall tidlig i 2011.Det skal også vurderes hvilken pleiefaktor som trengs for forsvarlig drift. Små skritt mot et dagsykehus -Hvis vi gjennomfører dette, så vil vi ihvertfall komme et skritt nærmere ideen om å rendyrke Porsgrunn som dagsykehus og Skien som akuttsykehus. Det sier utviklingsdirektør Hans Evju etter at styringsgruppa nå har godkjent forprosjektrapporten - Dagsykehuset Porsgrunn. Midt i en komplisert prosess med mange involverte og berørte enheter, minner han om bakgrunnen for saken: - Vi fikk ikke til den store oppussingen av sykehuset i Porsgrunn i Men gjennom dette prosjektet forsøker vi med små midler ihvertfall å realisere noen av ideene bak søknaden om å rehabilitere Porsgrunnssykehuset. Vi tar forhåpentligvis noen små skritt i i den retningen i Og allerede innen utgangen av august i år, skal vi ta stilling til om vi skal satse på en felles ekspedisjon for alle poliklinikkene i Porsgrunn. -Hvordan har prosessen vært så langt? 6 Har funnet samlende løsninger - Mange mennesker ved dette sykehuset som har lagt ned arbeid i dette forprosjektet. Så langt synes jeg vi er på god veg mot å få til samlende og gode løsninger. Nå går vi inn i den viktige høringsfasen der vi regner med å få innspill fra mange berørte parter. Men det er den videre behandlingen som vil vise om vi klarer å ta noen skritt i retning av det som er ideen bak prosjektet- et mer rendyrket dagsykehus i Porsgrunn og et rendyrket akuttsykehus i Skien, oppsummerer utviklingsdirektør Hans Evju.Tirsdag 1.juni var det allmøte om forprosjektrapportens konklusjoner i kantina i Porsgrunn. Et tilsvarende allmøte ble avviklet i konferansesenteret ved ST i Skien den 2. juni. Samme dag var det drøftingsmøte med tillitsval- Hans Evju gte. Neste milepæl er lagt til 8. juni når forprosjektrapporten skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget. 10. juni skal Dagsykehus Porsgrunn-rapporten behandles i ledergruppa. Så skal saken opp i brukerutvalget 11.juni. Men den endelige beslutningen om hvilken veg sykehuset skal gå, er det det sykehusstyret som fatter den 23. juni.

7 Dagkirurgi til Porsgrunn Ortopedisk dagkirurgi og plastikk-kirurgisk dagkirurgi bør flyttes til Porsgrunn.Samtidig bør all døgnbasert urologi pluss operasjonsroboten flyttes til ST i Skien. Pasienthotellet i Skien utvides fra 24 til 30 senger. Endokrin-mamma flyttes ikke i første omgang. Det foreslår styringsgruppa som har fulgt rådene fra kirurgisk klinikk: Styringsgruppa foreslår å flytte døgnbasert urologi pluss operasjonsroboten til ST i Skien. Det åpner for å utnytte den avanserte roboten mer enn i dag. Økt pasientsikkerhet Vi foreslår å flytte urologisk døgnkirurgi fordi det gir økt pasientsikkerhet med 24 timers akuttberedskap. I tillegg får vi mulighet til utvide anvendelsen av operasjonsroboten som i dag er i bruk bare tre dager i uka, sier leder for kiurgisk klinikk Halfrid Waage.Ved å flytte til Porsgrunn får ortopedene stuekapasitet til å øke operasjonskapasiteten. Styringsgruppa er åpen for også å flytte gastrokirugisk virksomhet til Porsgrunn i 2011-hvis investeringsmidlene rekker til investeringene som kreves. Hvis ikke blir flyttingen utsatt til 2012.Styringsgruppa støtter arbeidsgruppa som har utredet tre alternativer når det gjelder endokrinmamma-tilbudet, men konkludert med at alternativ en- er den gunstigste løsningen. Ihvertfall på kort sikt inntil man får utredet en mer langsiktig løsning. Endokrin-mamma-blir-midlertidig Det alternativet innebærer at endokrinmamma blir igjen i Porsgrunn med en liten 5-døgns-sengepost. Det gir en sam- let løsning for operasjon/sengepost/poliklinikk i Porsgrunn- samtidig som man unngår en krevende kabal som flytting til Skien automatisk utløser.det vil bli sikret en forsvarlig vaktberedskap i Porsgrunn.Spørsmålet om en varig løsning for endokrin-mamma skal utredes innen sommeren Rapporten går forøvrig inn for å samle sengeressursene i en felles sengepost i 4. etasje. Her skal brystopererte, endokrinpasienter, overliggere fra dagkirurgien og rehabiliteringspasienter få plass. De får dekorere festival-porsgrunn Keramikkverkstedet i Reimsgate har fått det ærefulle oppdrag å pynte opp Porsgrunn under Den internasjonale teaterfestivalen.- Kjempemoro, synes Elisabeth Olsen. Sammen med medkunstnerne Irene Johnsen og Daniel Kværnes og og andre på verkstedet har de jobbet kreativt og målbevisst i to måneder etter at de fikk det prestisjefylte oppdraget. De er bare så kreative og dyktige, synes DPSleder Hege Holmern. Hun er stolt over at verkstedet som hver uke gir et 40-talls mennesker et sted å treffe likesinnede og gjøre noe meningsfylt, har fått utsmykningsansvaret. DPSene og de to Grenlandskommunene samarbeider om arbeidstilbudet like ved Porsgrunnselva. Nå har kunsthåndverkerne jobbet intenst lenge: Bråta fra containerne som sykkelhjul og gamle PP-krus og annet er satt sammen til fantasifulle kunstverk som skal pryde gatebildet under teater- F.v: Daniel Kværnes, Irene Johnsen og Elisabeth Johnsen. festivalen: Inne på verkstedet viser de rundt om i byen og lyskrukker skal fram de håndmalte bjørnene som er uthenge i et tre og lyse opp i sommernstyrt med fantasifulle effekter. atta.utenfor verkstedet viser Irene og Daniel stolt fram de fantasifulle uroene laget av deler fra en trampoline vakkert Isbjørner med personlighet dekorert med PP-service. En annen uro Daniel har laget en gutta på byener satt sammen av et sykkelhjul og en Bjørn komplett med åpen buksesmekk, lampeskjerm. Det er klart det er litt rullings på baklomma og ølbokser i rystas å få lov til å utsmykke teaterbyen, ggsekken, mens Irene har en romantisk innrømmer Daniel med et lite smil. De isbjørn truffet av amors piler. -Ideene håper på få solgt mange av kunstverkene bare kommer, medgir Irene og viser under festivalen. rundt. Keramikkhester skal stå på påler 7

8 Legebedring i Kragerø Det er ingen hemmelighet at det kan være vanskelig å friste leger til lokalsykehus - Kragerø er intet unntak.derfor er Karin Gløsmyr Larsen lettet over at de nå for første gang på lenge har fått ansatt en overlege som kan ta det medisinske ansvaret. Tiberiu Nikodemus er nyansatt overlege ved Kragerø sykehus -Det har vært vanskelig å rekruttere leger til Kragerø. Nå har vi for første gang seks søkere. Vi vet ikke så mye om bakgrunnen deres, men det er i hvert fall hyggelig at vi har så mange søkere, sier En liten kort en... leder for Medisinsk klinikk-per Urdahl. -Vi har ansatt Tiberiu Nikodemus som overlege og han har vært i drift siden 1. juni. I tillegg har vi fire søkere til den andre overlegestillingen i Kragerø, forteller Gløsmyr Larsen som er seksjonsleder i Kragerø.Den nye overlegen er ferdig spesialist i indremedisin utdannet i Romania, men har bodd i Norge fra han gikk i åttende klasse til han reiste til hjemlandet for å utdanne seg til lege. Nå starter han i Kragerø i sin første jobb etter at han ble ferdig som indremedisiner og får et opplegg for å hospitere bl.a i Skien for at han skal ha en mulighet til å bli kjent med kolleger i Skien og få praksis b.la fra sentrale medisinske sengeposter som hjerte og akutt-geriatrilungeposten. Håper på stabile leger -Kragerø har det siste halvåret vært drevet av fire LIS-leger som har fått veiledning fra kolleger fra Skien to dager i uka. Før har sykehuset hatt bare en overlegestilling- men nå er det utlyst enda en overlegestilling der det nå har meldt seg fire søkere. I praksis er det de fire LIS-legene våre som har sikret Kragerø legedekning i det siste. Det er vi er takknemlig for. De har gjort en fin innsats, understreker Karin Gløsmyr Larsen. Hun håper at de nå kan klare å sikre stabil overlegedekning slik at det ikke blir så store utskiftninger på legesida som det har vært de siste årene. Vitsehjørnet satser på høstens kurstilbud beregnet på oss menn: Nok en gang er det Hilde Johansson som har bidratt på St-nytts lille humorhjørne: Kurs nr 1: Hvordan fylle opp et isterningsbrett. -Steg for steg med lysbildefremvisning. Kurs nr 2: Toalettpapir- er det sant at de gror på dopapirholderen? -Diskusjonsgrupper. Kurs nr 3. Er det mulig å løfte på toalettsetet før man urinerer? Og går det an å urinere uten å treffe gulv, vegger og badekar? Praktiske øvelser...kurs nr 4: Grunnleggende forskjeller mellom skittentøykurvern og gulvet. Bildefremvisning og funksjonsbeskrivende diagram. Kurs nr 5: Etter middag-kan oppvask løfte seg opp og fly inn til kjøkkenvasken? Videoeksempler. Fler kurs følger i neste nummer... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Heldal sikret seg doktorgraden Overlege Kristian Heldal (bildet) kan nå kalle seg dr. med: 28.mai disputerte han ved det medisinske fakultet i Oslo: -Heldal gjennomførte en imponerende disputas med prøveforelesning om etiske og kulturelle aspekter rundt levende nyregivere. Deretter leverte han en knallsolid disputas om nyretransplantasjoner hos eldre. Flere av professorene framholdt at dette var blant de mest suverene disputaser som har vært avholdt ved medisinsk fakultet, forteller en stolt leder for Medisinsk klinikk- Per Urdahl. ST fikk også ros fra professorene for viljen til å frikjøpe doktorgradskandidater slik at de får tid til å fullføre sine arbeider. Bør ikke alle få slaginformasjonen? Jenny Håtveit har vært på internett og på egen hånd sporet opp en ny nasjonal retningslinje for slagbehandling. Den er på hele 199 sider, men det enhetslederen lurer på, er om ikke en nasjonal retningslinje som er vedtatt av Helsedirektoratet bør sendes ut til sykehus og andre som har behov for å kjenne til det som er myndighetenes faglige anbefaling når det gjelder slagbehandling. -Bør ikke alle som jobber med slagrammede få denne informasjonen, undrer Jenny Håtveit. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Medisinsk klinikk Klinikksjef

Medisinsk klinikk Klinikksjef Medisinsk klinikk Klinikksjef Per Urdahl Klinikksekretær Unni Taraldlien Turnusleger Avdeling medisin øvre Telemark Anne Olaug Aase Avdeling A hjerte-/nyre-, hormonsykdommer og akuttgeriatri Kristian Heldal

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester 21.3.2017 Konstituert kommunalsjef Ragnhild Bakken og tjenesteområdeleder Mariann Sortland ønsket velkommen. Ragnhild presenterte utfordringsbildet: Økonomien

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00672-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00554-18 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 Sykehuset Telemark HF Sengeposter 69 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,68 4,23 4,61 4,38 4,76 4,52 Rommet

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Sted/dato Forbedringsområder Tiltak Ansvarlig Frist Evaluering RMN 1 Sikkerhetskultur Gjennomført møte med oppfølging av undersøkelsen (få tilstede).

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

ST-nytt. Ny strategiplan. Nesten føderekord. Brannalarm i Kragerø. Endringer i 4-etasje. Urologi landet i Skien

ST-nytt. Ny strategiplan. Nesten føderekord. Brannalarm i Kragerø. Endringer i 4-etasje. Urologi landet i Skien ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 1 Januar 2011 Ny strategiplan STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 13.desember 2010 vedtok ST- styret

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hvem skal vi tro på? Lokale tilbud er stor suksess Frode

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00223-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00225-7 Vedtak -

Detaljer

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Bedre behandling til mennesker med alvorlig psykoselidelse på JDPS Norsk netteverk HPH 24.10.14 Psykosebehandling JDPS Kløver 2, sengepost med 12

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer