IT Skanning Kopi Utskrift. Invester i lønnsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT Skanning Kopi Utskrift. Invester i lønnsomhet"

Transkript

1 IT Skanning Kopi Utskrift Invester i lønnsomhet 1

2 Kontorets skjulte ressurs Den teknologiske utviklingen går i rasende tempo. Sannsynligvis er alle deres prosesser digitalisert og integrert i virksomhetens forretningssystemer, men hvordan står det til med håndteringen av papirbasert informasjon? I de fleste organisasjoner er det fremdeles mye å hente både når det gjelder effektivitet og tidsforbruk gjennom å sørge for riktig løsning for dokumenthåndtering på riktig sted. På tross av dette opplever de fleste bedrifter at kostnadene forbundet med utskrift belaster regnskapene med opptil 5 prosent av avkastningen, i henhold til undersøkelser utført av Gartner. Legg til muligheten for å benytte nettverksbaserte skannerløsninger for å omdanne papirbunkene til digital informasjon som automatisk håndteres av forretningssystemene. Topp så det hele med styrket informasjonssikkerhet og det aller siste av miljøbesparende teknologi. Ditt Sharp Center kan løse alt dette for deg ved hjelp av Sharp Optimised Services - Sharps intelligente tilnærming til det som vanligvis kalles «Managed Print Services». En helhetsløsning - fullt og helt tilpasset din virksomhet og organisering. 2

3 Innhold Stena Line: Overvåking som gir gevinst 4 Skriv ut klokt og integrer med deres IT-systemer 6 Ikke tenk på papir. Tenk informasjonshåndtering 8 Velg den sikkerheten virksomheten din krever 12 Tenk miljø i alle ledd 14 Fingersveip som gjør det avanserte enkelt 16 Sharp Center 20 3

4 Stena Line Overvåking som gir gevinst - i dobbel betydning Håkan Jarnevid, ansvarlig for IT-innkjøp på Stena Line i Göteborg. 4

5 Håkan Jarnevid Stena Line " Med Sharp Optimised Services har vi alltid toner. Når en tonerpatron begynner å gå tom, varsles vår leverandør automatisk, og en ny sendes til riktig sted til riktig tid." Sharp Optimised Services SOS bidrar til å senke kostnadene. Det kommer klart frem når en snakker med Stena Line. SOS kan også bidra til at virksomheten flyter bedre. Vi ba Håkan Jarnevid, ansvarlig for IT-innkjøp på Stena Line i Göteborg å fortelle hvordan de investerer i lønnsomhet. - Vi bruker SOS til å overvåke multifunksjonssystemene våre. Hittil har vi koplet opp 14 av de 45 systemene våre. Fordi programvaren overvåker hvert enkelt system, kan vi skaffe oss kontroll over en rekke ting. Enklere administrasjon - Vi har begynt med en funksjon som er kritisk for tilgjengeligheten - at det alltid finnes toner. Så snart en tonerpatron begynner å gå tom, varsler programvaren vår leverandør, som sender en ny til riktig sted helt automatisk. Håkan Jarnevid og hans kolleger trenger derfor aldri tenke på å overvåke og bestille toner. Da slipper man å ha lagre, siden riktig toner alltid dukker opp til riktig tid. Tjenesten de bruker, "Toner inclusive", er et tillegg til den vanlige serviceavtalen. Alt bakes inn i den kostnaden Stena Line betaler for utskriftene sine. - Vi har forsøkt med lignende løsninger tidligere, men da har det ikke helt fungert med våre systemer. Etter at denne SOS-tjenesten kom i mai, har alt fungert feilfritt, konstaterer Håkan Jarnevid. Samme løsning for alle land Stena Line har 17 ferjelinjer i åtte land og ansatte. Ved en internasjonal og utstrakt virksomhet blir det lettere å ha kun ett kontaktpunkt hos Sharp for alle avtaler. Administrasjonen blir enklere, og det er lettere å ha kontroll over at samme løsninger fungerer på samme måte over alt. - Men fakturaene sender vi til de forskjellige ferjelinjene. Det er viktig for kostnadsbevisstheten! Lønnsom overvåking Den forenklede administrasjonen er definitivt lønnsom, mener Håkan Jarnevid. Han kan gjennom en enkel innlogging raskt få et overblikk over hvordan maskinparken fungerer og brukes. - Vi arbeider med å senke kostnadene gjennom å minimere antallet skrivere, en til to per avdeling er et rimelig mål. I ett tilfelle fikk vi en besparelse på kroner bare gjennom å bytte ut fem småmaskiner mot en større. Muligheten til å overvåke og måle gir oss kunnskaper til å gjøre dette. Neste trinn? SOS gjør det mulig å senke kostnadene gjennom en mer detaljert analyse av trafikken, og dermed optimere utskriftshåndteringen. - Dette blir et naturlig neste trinn, nå som vi har fått leveranse av toner til å fungere. Selvfølgelig finnes det mye å spare ved å få kontroll over utskriftene, så her kommer vi helt sikkert til å utvikle samarbeidet med Sharp. Med fjernovervåking oppstår mange ideer om hvordan prosesser kan forenkles og effektiviseres. - Neste trinn er at vi får muligheten til å være svært proaktive. Hvis en skriver er feilplassert og den bør flyttes, ser jeg det og kan flytte den. Eller hvis en skriver brukes veldig mye og må byttes ut mot en større. - Og tenk så bra det ville være hvis vår servicepartner, Office Management, kunne varsles og logge inn hvis det oppstår feil i noen av multifunksjonssystemene våre. Da ville serviceteknikeren i utgangspunktet vite hva slags feil det gjaldt og ha med seg reservedeler når han kommer, avslutter Håkan Jarnevid. 5

6 Sharp Optimised Services: Skriv ut klokt og Typisk for de fleste bedrifter er at de har opptil 10 ganger flere utskriftsenheter enn de egentlig trenger! 6

7 integrer med deres IT-systemer Visste du at de fleste bedrifter bruker opptil 5 prosent av sine inntekter på utskrifter (maskinvare og drift iberegnet)? Og at de samme bedriftene kan spare mellom 10 og 30 prosent av disse kostnadene ved hjelp av en mer bevisst strategi for dokumentbehandling? Hvordan er kontrollen i din bedrift? Vet bedriften din hvor mye utskrift, kopiering og skanning av dokumenter koster? Hvis ikke, foreslår vi at du lar oss kartlegge dagens situasjon og komme med forslag til hvordan en optimal løsning kan se ut, utformet for behovene i din bedrift. En enkel analyse av denne typen viser ofte at organisasjonen kan tjene mye på å skifte ut flere små skrivere spredd rundt omkring mot færre, moderne og energisparende multifunksjonssystemer. Mindre å bekymre seg for, lavere kostnader Med Sharp Optimised Services avlastes organisasjonen din for alt som har med utskrifter og dokumentbehandling å gjøre. Sharp sørger for at du har nøyaktig det utstyret du trenger til å skrive ut, kopiere, skanne og fakse dokumenter. Verken mer eller mindre. Vi passer på at du hele tiden har de riktige forbruksvarene i huset, slik at du slipper unødvendige avbrudd. Selvsagt tar vi også ansvaret for effektiv service og vedlikehold med løsninger som gjør at vi kan se statusen for hvert enkelt system i sanntid. Men fremfor alt hjelper vi deg med å redusere kostnadene. Det skjer på denne måten I tillegg til enklere og mer effektiv behandling og innkjøp gir Sharp Optimised Services en rekke andre gevinster, for eksempel: Informasjon om hvordan hver enhet brukes, for eksempel antall utskrifter i farge og svart-hvitt per måned, samt mulighet for detaljert informasjon ned på brukernivå. Reduserte kostnader og økt effektivitet fordi dere kan plassere rett utstyr på rett sted. Plassbesparelse, reduserte vedlikeholdskostnader og økt "miljøeffektivitet" ved at mange små skrivere og skannere kan erstattes av færre multifunksjonssystemer. Økt sikkerhet knyttet til informasjonsbehandlingen blant annet sikre utskrifter takket være rask og sikker sletting av data fra harddisken. Effektiviserer dokumentflyten Managed Print Services dreier seg om å effektivisere og utvikle hele dokumentflyten, slik at den på alle vis tilfredsstiller organisasjonens spesielle behov. Sharp Optimised Services tilbyr Managed Print Services ved at utskriftsbehandlingen optimeres i tre trinn. Dette er Sharp Optimised Services Trinn 1. Analyse og konsultasjon Vi analyserer bedriftens utskrifts- og kopivolumer, lager oversikt over eksisterende utstyr og snakker med bedriftens brukere og IT-avdeling for å få et klart bilde av hvilke behov og hvilken arbeidsflyt den har. Trinn 2. Optimering og forbedring Analysen avsluttes med en rapport som tydelig viser bedriftens svakheter forbundet med dokumentbehandling og hvor raskt forbedringer kan gjennomføres. På dette trinnet planlegger vi sammen med de ansvarlige i bedriften hvordan systemer og utstyr kan optimeres, hvor stort det økonomiske innsparingspotensialet er og gjennomfører så de aktuelle forandringene. Trinn 3. Administrasjon og utvikling Når alt utstyr er på plass, fortsetter vi å måle hvordan det brukes for å forsikre oss om at de planlagte kostnadsreduksjonene og produktivitetsforbedringene virkelig inntreffer. 7

8 Ikke tenk på papir "Vi velger bare skanning, skriver inn dokumentets navn på multifunksjonsmaskinens tastatur og peker på riktig mappe, så er det gjort! Det føles spesielt bra at Sharps løsning bidrar til å spare tid for alle frivillige i våre tilknyttede idrettsforeninger. De setter pris på forenklingen og den økte kontrollen." Karin Svärd, Vasaloppet om å digitalisere papirdokumenter. 8

9 Det er ikke lenge siden vi hadde kopimaskiner, som ble til skrivere/ kopimaskiner, som igjen ble til multifunksjonsmaskiner og som nå er på vei til å bli en selvfølgelig del av organisasjonens IT-baserte infrastruktur. Nå åpner det seg en rekke løsninger som gjør jobben raskere og enklere. Tenk informasjonshåndtering! "Tidligere brukte vi masse tid på å lete etter dokumenter i permer. Nå får vi lynraskt opp det vi ønsker på skjermen. Alt trygt lagret på ett sted, slik at kundene våre kan få beskjed med én gang." Hans Svensson, Trelleborg Forsheda om effektivitet De nyeste programvareløsningene skaper helt nye muligheter til å kople sammen papirdokumenter med bedriftens digitale informasjonsflyt. Dermed kan tidkrevende manuelt arbeid overtas av automatiserte prosesser. Stadig flere organisasjoner oppdager mulighetene til å gjøre store besparelser og frigjøre arbeidstid for medarbeiderne. Skann, send og lagre direkte fra din MFP Programmene SimplifyScan og Drivve Image gjør at dokumenter kan skannes og distribueres hvor som helst i nettverket, direkte fra multifunksjonssystemet. Korrekt lagringssted velges fra displayet, slik at det skannede dokumentet allerede fra begynnelsen lagres på riktig sted med riktig navn og tilleggsinformasjon. Det som ellers ville ta mange minutter, gjør du nå automatisk på et par sekunder. Samtidig kan du konvertere de skannede dokumentene til alle vanlig forekommende formater, inkludert søkbare PDF-dokumenter eller OCR-tolkede tekstdokumenter. Automatikk med strekkodelesing og sonetolking Det er også mulig å lese og håndtere strekkoder. Da trenger du overhodet ikke angi noen informasjon når du skanner inn dokumentet. Programvaren tolker strekkoden og lagrer den på riktig sted med riktig navn. Intelligent sonetolking leser utvalgt informasjon, for eksempel faktura- eller personnummer, uansett hvor den befinner seg på siden. Denne informasjonen kan senere brukes som filnavn ved lagring og søk. "Programmet Drivve avleser strekkodens kunde- og plukklistenummer, og lagrer dokumentet på riktig sted, helt automatisk. Så fort leveransen er plukket og frakt bestilt, ser kundeservice dette. Selvfølgelig gjør dette at man sparer masser av tid." Hans Svensson, Trelleborg Forsheda om strekkodelesing. 9

10 "Vi utnytter alle muligheter til å jobbe ressurssparende med utskrifter. Skriver alltid ut dobbeltsidig, ofte flere sider på samme ark, skanner inn alt vi får på papir - blant annet fakturaer - og sender ikke selv faks. Selvfølgelig bruker vi sparemodus og øko-innstillinger. Våre systemer gir mange muligheter til å gjøre det rette." Pernilla Hedberg Miljømarkeringen Sverige om å ikke bare velge, men også opptre miljøvennlig. Indekser dokumentene - søk som du vil Med programmet Sharpdesk kan du opprette, organisere og behandle hele bibliotek av innskannede bilder og filer på datamaskinen din. Programmet tilbyr støtte for mer enn 200 ulike filformater og enklere filsøking ved hjelp av praktisk miniatyrvisning. Skann inn dokumentet og lagre det på PC-en eller i nettverket med draog-slipp-funksjonene. Bakgrunnsindekseringen holder rede på alle filene. Du kan gjøre søk med nøkkelord, filnavn, filegenskaper og til og med metadata. tilgang til den individuelle adresseboken der brukeren kan skrive inn meldingen sin og stå som avsender av e-postmeldingen. E-postmeldingen og de vedlagte filene ligger så i brukerens Sendt-mappe. Ingen uvedkommende kan anonymt skanne inn og sende følsom informasjon. "Vi ville finne den administrativt absolutt enkleste løsningen, og samtidig få økt sikkerhet og effektivitet. Det har fungert utmerket! Vi overvåker alle systemer fra et sentralt punkt. Sharp passer på at vi har toner, tilbehør og rask service hvis noe skjer." Michael Esplinger, Deloitte om verdien av en leverandør og en samlet avtale. Sikker skanning til e-post En sikkerhetsrisiko er om uautoriserte skanner dokumenter og sender videre med e-post. Sharps løsning for å skanne direkte til e-post gjør det ikke bare sikrere, men også mer effektivt. Brukeren identifiserer seg gjennom pålogging på nettverket via displayet, slik at ingen uautoriserte anonymt kan sende sensitiv informasjon. Ved pålogging tilpasser systemet seg til brukeren, og gir "Vi kan hente ut utskriftene der vi vil, på hvilket kontor som helst, ved hjelp av ID-kortene våre. Bare den som er autorisert, kan hente ut utskriften fra multifunksjonssystemet." Michael Esplinger, Deloitte om verdien av sikkerhetstenkning. 10

11 "Det er blitt vesentlig mindre fakturaarbeid! De merkede fakturaene går automatisk direkte til riktig referanseperson som attesterer dem. Deretter går de inn i forretningssystemet og blir betalt. Vi kan følge alles fakturaer og kontrollere at de blir betalt. Krediteringer kontrolleres dessuten automatisk, slik at betalingen gjøres først når kreditnotaen er kommet inn i systemet. Peter Håkansson OG Johannes Thornberg XL-BYGG Hässleholm om digital fakturahåndtering. Kvitt deg med fakturapermene Undersøkelser viser at det koster mellom 150 og 600 kroner å behandle en faktura fra en leverandør. Med Sharp Invoices kan du redusere denne kostnaden med nesten halvparten. Det er overraskende enkelt å digitalisere hele fakturabehandlingsprosessen. Hvis alle papirfakturaer skannes inn i et digitalt system for fakturabehandling, kan de håndteres på samme vis som andre fakturaformater, for eksempel EDI- og e-fakturaer. Ingen elsker å kontere Når alle fakturaer lagres digitalt i samme format, åpner det seg helt nye muligheter for å forenkle og automatisere konteringsarbeidet. En leverandørfaktura kan for eksempel avstemmes mot den innkjøpsbaserte ordren på flere nivåer. Innebygde funksjoner som periodisering, konteringsmaler og automatiske konteringsforslag reduserer økonomiavdelingens arbeidsbyrde betydelig. Sikrere og raskere attestering Den nettbaserte arbeidsmåten gjør at kontrolløren raskt får fakturaen, og at samme faktura kan behandles og attesteres av flere personer parallelt. Systemets innebygde overvåking hindrer dessuten at fakturaer kommer på avveie, glemmes bort og forfaller. I tillegg til solid kontroll gir den elektroniske fakturabehandlingen en enestående mulighet til å spore fakturaer. Systemet gir umiddelbart informasjon om hvor en faktura til enhver tid befinner seg. Dessuten hvor og hos hvem den har vært tidligere. Neste trinn - knytt sammen med forretningssystemet Systemene for elektronisk fakturabehandling kan for eksempel også integreres med bedriftens system for innkjøp, avtaler, reklamasjoner og kundestøtte. Og naturligvis også med ditt nåværende økonomisystem for automatisk oppdatering av hovedbok og leverandørreskontroer. "Vi regner med å spare inn minst en halvtidsstilling med den nye arbeidsmåten. Samtidig som alle medvirkendes attesteringsarbeid blir sikrere og går raskere. Nå kunne vi aldri tenke oss å gå tilbake til den gamle måten å arbeide på." Johannes Thornberg, XL-BYGG om digital fakturahåndtering. 11

12 Velg den sikkerheten Sharp ble som første produsent av multifunksjonssystemer for dokumentbehandling sertifisert i henhold til Common Criteria. Vi er stolte over å ha fått utmerkelsen for markedets sikreste multisystem gjennom 6 år. 12

13 virksomheten din krever Sharps multifunksjonssystem er raske, fleksible og brukervennlige. De kopierer, skriver ut, skanner og fakser alle typer dokumenter, også slike som er konfidensielle. Sharps avanserte sikkerhetsløsninger gir helt nye muligheter for å sikre informasjonen som behandles og lagres i disse multifunksjonssystemene. Johan Östberg, Peab Sikker utskrift. Der vi vil ha den! - Nå arbeider vi med sikre utskrifter. Det innebærer at vi identifiserer oss med kort ved multifunksjonssystemet for å aktivere utskriften. Dette forteller Johan Östberg, IT-tekniker på byggforetaket Peab. Avdelingskontoret i Göteborg har brukt systemet i ett år. - Det har gått over all forventing, og vi ser en rekke fordeler. Sikkerhetsaspektet er det viktigste. Nå blir ingen papirer liggende i mottakeren, der alle kan se dem. Samtidig slipper vi de tidligere haugene med dokumenter som var glemt igjen, noe som er bra for miljøet. Vi kan også hente utskriftene våre ved et valgfritt Sharpsystem. Peab bruker også Sharps datasikkerhetssett. Alt som skrives ut, skannes eller kopieres, krypteres og slettes så snart jobben er fullført. Sensitiv informasjon risikerer derfor ikke å komme i feil hender ved tyveri eller bytte av multifunksjonssystem. Sikkerhet i flere lag Sharps sikkerhetsløsninger beskytter mot indre og ytre trusler på fem nøkkelområder: Datasikkerhet Tilbehøret Data Security Kit, som var bransjens første Common Critieriasertifiserte sikkerhetsløsning, gjør det i prinsippet umulig å hente eller gjenskape data fra den interne harddisken. Nettverkssikkerhet Sharps nettverksgrensesnitt skaper en sikker brannvegg for respektive systemer som hindrer uvedkommende i å få tilgang til konfigurasjons- eller nettverksinnstillinger. Sikker tilgangskontroll Konfidensiell informasjon kan beskyttes ved at brukeren må legge inn et eget passord før hver jobb for å få tilgang til systemet. Det er mulig å hindre at dokumenter sendes til uvedkommende mottakere ved å bruke adresser som er godkjent på forhånd. Dokumentsikkerhet Alle dokumenter som skannes og sendes med e-post, risikerer å havne i hendene på tredjeparter, med eller uten hensikt. Derfor er det klokt å kryptere følsomme dokumenter før de sendes. Kontroll ved bruk Sharps multifunksjonssystem logger brukernes identitet og tidspunkt. Ved skanning til e-post legges brukerens e-postadresse inn automatisk, og en hemmelig kopi kan sendes til nettverksadministratoren. Sikkerhet ved systembytte Når det er på tide å bytte ut maskinen, fortsetter Sharps sikkerhetsfunksjoner å beskytte dine interesser ved å gjøre det enkelt å fjerne alle data fullstendig og permanent fra maskinen. COPY KOPIBESKYTTET PROTECTED COPY KOPIBESKYTTET PROTECTED JOBBEN AVBRYTES og en administrator varsles / informeres JOBBEN AVBRYTES og en administrator varsles / informeres Embeds Legger inn copy kopieringsrestriksjoner prevention data i dokumentene i forbindelse med onto the document when it is kopiering eller utskrift first copied or printed Recognises Identifiserer Embeds Legger inn an uautoriserte copy kopieringsrestriksjoner prevention data i dokumentene unauthorisedi forbindelse med kopierings- onto eller the skanneforsøk document when it is attempt to kopiering make a copy eller utskrift first copied or printed Recognises Identifiserer an uautoriserte unauthorised kopierings- eller skanneforsøk attempt to make a copy 13

14 Miljøtenkning Svanen Hvordan vet du at du kjøper et miljøriktig produkt? I stedet for å forsøke å vurdere produktdatablad og tekniske spesifikasjoner som legmann, kan du velge Svanemerket. Disse multifunksjonssystemene har lav klimapåvirkning, miljøtilpasset elektronikk og er lette å gjenvinne. Samtidig får du og medarbeiderne dine en løsning som bidrar til et godt arbeidsmiljø og at foretaket reduserer sine strømutgifter. Derfor har Sharp vært en pioner når det gjelder Svane-merkede multifunksjonssystemer. EU Ecolabel Svanen er det nordiske miljømerket. EU Ecolabel er tilsvarende innenfor EU. Det innebærer at mange Sharp-produkter også er merket med EU Ecolabel. Ytterligere en bekreftelse på at du gjør et riktig miljøvalg. The Eco Declaration IT-verdenens eget miljømerke heter The Eco Declaration. Her gis en grundig oversikt over våre multifunksjonssystemers innhold, energiforbruk, sikkerhet og avfallshåndtering. Les miljøerklæringene våre på sharp.se. Sammenlign gjerne med andre for å bedømme vår kvalitet. Vi tåler sammenligningen! 14

15 i alle ledd Det er viktig å ta miljøproblemene vi står overfor på alvor, ikke minst den globale oppvarmingen som drivhuseffekten forårsaker. Resultatet av Sharps miljøarbeid er blant annet synlig i form av forskjellige typer miljømerking og miljøstandarder, der vi hele tiden arbeider for å gå foran med et godt eksempel. Pernilla Hedberg Redusert miljøpåvirkning med Eco-skriverdriver Eco-skriverdriveren viser en dialogboks på skjermen som forklarer utskriftens innvirkning på miljøet. Du kan endre utskriftsalternativet i dialogboksen hvis du vil skrive ut på en mer miljøvennlig måte. Dette går vanligvis også hånd i hånd med en redusert strømregning. Avansert teknikk reduserer energiforbruket Sharps siste modeller med fingersveip er blant de mest energibesparende i sin klasse, og har en rekke miljøvennlige funksjoner, blant annet en spesiell Eco Scan-innstilling. Det er da ikke nødvendig å starte opp systemets varmeenhet, noe som sparer mye energi. Disse modellene har også en automatisk på- og avstengningsfunksjon som kan defineres på forhånd. Det reduserte energiforbruket vises tydelig ved TEC-verdiene, som det har vært mulig å redusere med omtrent 70 prosent, og i enkelte tilfeller mye mer! Med redusert energiforbruk synker både kostnadene og utslippet av drivhusgasser. Fra idé til gjenvinning Bak det faktum at Sharp også klarer kravene til så mange miljøklassifiseringer, ligger vårt konsekvente arbeide med en unik "Super Green strategy". Sagt på en enkel måte innebærer den at vi minimerer vår miljøpåvirkning i alle ledd. Miljøtenkning starter i utviklingen av produkter og teknikk, fortsetter i våre miljøtilpassede fabrikker og slutter i effektiv gjenvinning. Innebygd miljøytelse i verdensklasse Sharp hjelper deg å ta miljøansvar gjennom å bygge inn høy miljøytelse i våre multifunksjonssystemer. Noen eksempler: Energigjerrig prosessorkontroll med energisparefunksjon. LED-lamper med høy levetid og 75 prosent lavere effektforbruk sammenlignet med tidligere Xenon-teknikk. Nyutviklet toner med energisparande fiksering. Varmebånd med redusert effektforbruk og kortere oppvarmingstid. ECO-skanning som slår av fikseringsenheten under skanning. Energisparestilling med forhåndsinnstilt automatisk avstengning bidrar til å redusere energiforbruket for å spare miljø og penger. Ved å analysere jobbloggen til systemet, kan du også stille inn energikontrollen etter hvordan dere arbeider forskjellige dager og tider. Igjen finnes det to vinstområder - redusert påvirkning på miljøet og lavere strømregning for bedriften. Miljømerking Sverige Vi valgte Sharp for miljøets skyld - Sharp markerte seg tidlig, som pioner innen miljømerking med blant annet Svanen. Derfor er Sharp et naturlig valg for oss som alltid har miljøet som førsteprioritet. Det hevder Sveriges kanskje største eksperter innen miljøriktige produktvalg, Miljömärkning Sverige. Pernilla Hedberg er innkjøpsansvarlig i den organisasjonen som blant annet er ansvarlig for miljømerkene Svanen og Ecolabel. - Svanemerkingen innebærer at Sharps multifunksjonssystem er gransket av en tredjepart. En kvalitetsgaranti med andre ord, fra tegnebordet til gjenvinning. Det gjør det enkelt for deg som innkjøper. Etter ti års bruk selv, kan vi dessuten konstatere at Sharps systemer er svært driftssikre og gir utmerkede utskrifter. Ikke så merkelig kanskje, siden det ofte er nettopp leverandører av fyrtårnsprodukter som velger å Svanemerke. 15

16 16 Fingersveip som gjør

17 Sharp først igjen: Multifunksjon som er like intuitiv som din smartphone. det avanserte enkelt Glem knapper og instruksjonsbøker. Nå bruker du fingrene til å besørge utskrifter, skanning, kopiering, dokumentlagring og dokumentredigering fra en stor 10,1" berøringsskjerm. Klikk, dra, rotér, endre siderekkefølge og slett. Har du en Android eller iphone, vet du hvor innlysende og naturlig det er! Med de nye MX-modellene er Sharp først i verden med en berøringsskjerm som lar deg styre multifunksjonssystemet med samme teknikk som de nyeste smarttelefonene. Med skjermberøringer kontrollerer og ser du over det du vil lagre eller skrive ut, enten det er et dokument, en nettside eller en trykksak. Velg forhåndsvisningen som passer, bla og rediger ved å dra og peke på skjermen. Det går raskere, det er enklere og du ser på forhånd nøyaktig hva det er du skriver ut! Velg innhold på skjermen Skjermens intuitive ikoner har erstattet knapper og kronglete menyer. Bedriften eller avdelingen din kan tilpasse skjermens utseende etter behov. Eller den enkelte medarbeideren utformer sitt eget skjerminnhold. Når du skriver inn tekst, trekker du bare ut det uttrekkbare tastaturet. Panelet med skjermen kan stilles i forskjellige vinkler, slik at du ser bedre og arbeider mer bekvemt. Nå er det enkelt å tilpasse dokumentene før du skriver ut. Du kan endre sidenes rekkefølge, fjerne sider, dreie, vri og redigere med fingeren! Du kan jobbe med Internett og programleietjenester i dataskyen uten grenser! Den store, klare pekeskjermen på Sharps nye modeller MX-2610N, MX-3110N, MX-3610N, MX-4112N og MX-5112N er som skapt for internett. Bruk fingrene for å komme til nettinnholdet du trenger. Sveip med fingrene, se og skriv ut. Teknisk sett er dette de mest avanserte multifunksjonssystemene som finnes. Du kan gjerne kople deg opp mot dataskyen for å få tilgang til de effektive tjenestene som det stadig blir flere av. Skann fakturaer og andre dokumenter direkte til e-post, forretningssystemet, nettverksmapper eller USB-minner. Enkelt og veldig produktivt! En virkelig energisparer De nye multifunksjonsmodellene er utstyrt med teknikk som gjør dem til noen av de minst energikrevende i sin klasse. Kort oppvarmingstid, energisparende LED-skanner, automatisk avstengning og en spesiell Eco Scan-innstilling bidrar til at bedriften sparer penger og kan nå sine miljømål. 17

18 Arkiverte dokumenter vises som ikoner. I tillegg til enkelt overblikk og behandling reduserer det sløsing ved at du på forhånd ser at du har valgt riktig dokument å skrive ut. Stort utvalg for farge og svart-hvitt Når du har det travelt og kvalitetskravene er strenge, gir Sharps nyeste digitale multifunksjonssystem med fullfargekapasitet den støtten du trenger. Velg den hastigheten og funksjonaliteten som passer for dine behov, kombinert med en enestående kvalitet på fargeutskrifter. Men vi har også et stort modellprogram for økonomisk utskriftsbehandling i svarthvitt. Rask nettverksskanning De store MX-modellene gir virkelig imponerende hastigheter for skanning av større jobber: oppimot 70 originaler i minuttet, med dobbeltskannende dokumentmating. Når du har skannet inn dokumentene i valgfritt digitalt format - som XPS, JPEG, TIFF eller PDF - distribuerer du dem på et øyeblikk dit du vil ha dem. prosessorer og store harddisker sørger for at selv store filer med kompleks grafikk behandles raskt og problemfritt. Produksjonssystem for profesjonelle behov Sharps produksjonssystem setter en helt ny standard for svart-hvitt-produksjon med store volumer. Det gjør dem ideelle for alle krevende produksjonsmiljøer. Eksepsjonell ytelse kan kombineres med robust sikkerhet i flere lag, lave driftskostnader, enkel konfigurasjon, høy driftssikkerhet og allsidige etterbehandlingsalternativer. Det gjør Sharps produksjonsløsninger interessante både for kapasitetskrevende bedrifter og myndigheter og for reproavdelinger og trykkerier med stor arbeidsbelastning. Kontrollpanelet kan stilles i vinkel, slik at det er enklere å forhåndsvise og redigere dokumentet. Raske utskrifter med høy oppløsning Du kan få en første utskrift i farger på bare et par sekunder. Uansett om du velger et multifunksjonssystem som skriver ut 23 eller 50 sider i minuttet, får du en svært god oppløsning. Raske Miniatyrvisning gjør lagring og henting av dokumenter enklere. 18

19 Sharps grunnlegger, Tokuji Hayakawa, starter et mekanisk verksted i Tokyo Tokuji Hayakawa finner opp trykkblyanten Ever-Sharp Masseproduksjon av TV-apparater starter slik at den sammenfaller med Japans første TV-sendinger Masseproduksjon av mikrobølgeovner Masseproduksjon av solceller og kiselbaserte halvledere Utvikling og masseproduksjon av verdens første bærbare skrivebordskalkulator Første minikalkulator i lommeformat med LCD-skjerm Utvikler verdens første TFT LCD-fargeskjerm med høy oppløsning i 14-tommers format Introduksjon av Data Security Kit. Sharp får Common Criteria-sertifikat Presentasjon av verdens største LCD-TV med 108"-skjerm Nye AQUOS LED med QUATTRON. Fire standardfarger i stedet for tre introduseres som en verdensnyhet Først i verden med å bruke fingersveipteknikk på berøringsskjermen på multifunksjonssystemer 19

20 Vår beste programvare: Et Sharp Center nær deg JUPITER REKLAM. FOTO AV INTERVJUPERSONER: KARI KOHVAKKA. TRYKK: Tryckhuset i Linköping ab Gode forretninger gjøres lokalt. Derfor finner du våre partnere, Sharp-sentrene, på 50 steder over hele landet. Her får du hjelp med å finne de riktige løsningene for bedriftens dokumentbehandling Analyse av arbeidsflyt, utskriftsvolum og effektiviseringsmuligheter 2. Presentasjon av helhetsløsninger 3. System- og avtaleforslag 4. Installasjon, driftsetting og opplæring 5. Oppfølging og utvikling Sharp Center styrker din utvikling Bedriftens miljøregnskap blir bedre med Svanen-merkede multifunksjonsmaskiner Ledende sikkerhetsløsninger gjør virksomheten din tryggere Samspill med IT-systemene gjør arbeidet mer effektivt Våre medarbeidere er sertifisert av Sharp Business School og har fått førsteklasses opplæring Stikk innom nærmeste Sharp Center på Sharp Electronics Norge Postboks 536 Økern 0512 Oslo Tlf Faks

IT Skanning Kopi Utskrift. Bli kvitt fakturapermene!

IT Skanning Kopi Utskrift. Bli kvitt fakturapermene! IT Skanning Kopi Utskrift Bli kvitt fakturapermene! 1 Hvordan ville det være å halvere fakturakostnadene? Vi mener da ikke beløpene som sådan, men snarere arbeidet og kostnadene for selve behandlingen

Detaljer

JEG ØNSKER BRUKEVENNLIGE KONTORLØSNINGER

JEG ØNSKER BRUKEVENNLIGE KONTORLØSNINGER JEG ØNSKER BRUKEVENNLIGE KONTORLØSNINGER SKREDDERSYDDE KONTORLØSNINGER SKREDDERSYDDE KONTORLØSNINGER 2 TILFREDSSTILLE ALLE KRAVENE FOR DAGLIG BRUK PÅ KONTORET Uansett behov og ønsker på arbeidsplassen,

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

«Print Less» Spar mer

«Print Less» Spar mer «Print Less» Spar mer Var det noen som sa «Skriv ut mindre»? «Skriv ut mindre?» Dette virker kanskje som en overraskende melding fra et selskap som fokuserer 100 % på skriverløsninger. Men når du tenker

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Den store Siemens-rammen

Den store Siemens-rammen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - MAI 2008 Den store Siemens-rammen Byggmakker - Mer effektive med dokumenthåndtering Bergen maritime videregående - Ny skolehverdag i Bergen Canon - offisiell sponsor til UEFA

Detaljer

suksess basert på god kundeservice

suksess basert på god kundeservice ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - APRIL 2004 Gjesteskribent: Stein Møllerhaug Canon i fargerik fremgang Ja takk! Både farge- og sort hvitt skriver! Ventelos suksess basert på god kundeservice Forestia fornøyd

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2004 Vi selger følelser Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark Full kontroll - Store besparelser Aktiv Trykk

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter

FROM YOUR PERSPECTIVE DIFFERENTLY. Skrivere, Projektorer, Skannere. Vi har et annet syn på virksomhetsdrift. Designet for bedrifter WE SEE EDUCATION Skrivere, Projektorer, Skannere DIFFERENTLY Vi har et annet syn på virksomhetsdrift FROM YOUR FRA DITT PERSPEKTIV PERSPECTIVE Designet for bedrifter Vi forstår virksomhetsdrift Vi forstår

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE:

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS)

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Lexmarks globale tjenester Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Spesialtilpassede løsninger for å redusere kostnader og forbedre forretningsprosesser gjennom hele det globale foretaket. Kjøpere

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

PKI og ikke-fornekting

PKI og ikke-fornekting Kryptografi MSc in Information Security PKI og ikke-fornekting Mats Byfuglien, mats@byfuglien.net Norwegian Information Security Laboratory NISlab Department of Computer Science and Media Technology Gjøvik

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer