PERSPEKTIVER. + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSPEKTIVER. + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes"

Transkript

1 PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Juni 2013 Aker-sjef Øyvind Eriksen: Kombinerer 170 års industritradisjon med aktivt eierskap Slik halverer du kostnaden ved økonomifunksjonen Forsikringsbransjens kanskje viktigste møteplass + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes

2 Innhold 16 «Kompleksitet» er et begrep som karakteriserer summen av utfordringer som stadig flere av oss møter i sin hverdag. I dette nummeret av Perspektiver snakker vi for eksempel med konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen. Han nevner nettopp økt kompleksitet, i tett samspill med kostnader og kapasitet, som de mest sentrale utfordringene hans bransje står overfor i årene som kommer. Vi presenterer også lederen for KPMG Norges satsing på olje- og gassbransjen, Julie Berg en erfaren og dyktig revisor som forteller oss hvordan KPMG hjelper kundene med å håndtere utfordringene. Med den bølgen av stadig nye reguleringer som skyller innover bank- og finansbransjen, er det slett ikke fritt for kompleksitet her heller. KPMGs kvartalsvise Solvency II-forum er blitt forsikringsnæringens kanskje viktigste møteplass for alle som vil holde seg oppdatert på det kommende regelverket, som legger viktige føringer for utviklingen i hele bransjen. Og mens du leser om vårt Solvency II-forum, kan du også vite at startskuddet allerede er gått for KPMGs «Brilliant Banking»-forum, som skal gjøre det samme for banknæringen. KPMG Accounting tilbyr mellomstore bedrifter en annen form for forenkling. Digitalisering av økonomifunksjonen gjør det ikke bare mulig å halvere kostnadene forbundet med denne oppgaven; det følger også andre viktige gevinster i kjølvannet av en slik prosess. Det er mye å lese også i denne utgaven av Perspektiver. La derfor gjerne magasinet følge deg på ferien vi har lagt vekt på at den skal passe godt i kofferten! God lesning! 4 Talenter: Finn dem og dyrk dem Toppledere og virksomheter snakker stadig om hvor viktig det er å kunne tiltrekke seg og beholde talenter. Men hva er egentlig et ledertalent? 6 Forsideintervjuet: Øyvind Eriksen I samtale med Perspektiver deler Aker-sjef Øyvind Eriksen sine tanker om hvordan Aker håndterer utfordringene i oljeog gassektoren og om sin kjærlighet til langrennssporten. 12 KPMG satser på Olje- & Gassindustrien Partner Julie Berg leder KPMGs satsing mot olje- og gassbransjen. Den kanskje største utfordringen er at vi hele tiden må finne mer effektive måter å jobbe på, sier hun. 18 Solvency II I tre år har sentrale aktører fra selskaper som omfattes av det nye regelverket møtt hverandre jevnlig hos KPMG. 22 Forretningsprosesser i skyene Én av tre toppsjefer har erfart at kostnadene med skyteknologi ble høyere enn antatt. Det går likevel an å spare penger på å bruke teknologien, men det må gjøres riktig. 26 Et råttent Kinderegg KPMGs skatteeksperter reagerer på Finansdepartementets nylig foreslåtte innstramninger mot såkalt «tynn kapitalisering». 30 KPMG fant rett medisin Sykehusapotekene ville sentralisere produksjonen av legemidler, og fikk nye verktøy med på kjøpet. 33 Rammeregler rammer lån Foreslåtte regelendringer fra Basel-komiteen kan påvirke norske bankers evne til å gi lån til næringslivet. Gå i banken snart via video Videotelefoni blir stadig vanligere, og bankene følger med. En KPMG-rapport viser at hver femte bank i Australia allerede har lansert videorådgivning, og flere er på vei. 20 Økonomisjef via iphone? Med KPMGs verktøy kan du styre selskapets økonomifunksjon fra din iphone og samtidig halvere kostnadene. 28 Bedriftsidrett i KPMG Livet i KPMG er ikke bare regler, paragrafer eller kontantstrømmer. Røde Argus er vår leverandør av høy puls og godt samhold. Svein Wiig Redaktør og partner i KPMG

3 LEDELSE LEDELSE Hvem er ledertalenter i kunnskapsbedrifter og hvordan utvikler vi dem? Toppledere og virksomheter snakker stadig om hvor viktig det er å kunne tiltrekke seg og beholde talenter. Men hva er egentlig et ledertalent? Det er mange forskjellige syn på hva et ledertalent er, og også minst like mange oppfatninger om hva som kjennetegner talentfulle individer. Ofte vil det variere med type organisasjon, bransje og strategiske prioriteter. Det er uansett viktig å ha et bevisst forhold til hva du vurderer som talent i nettopp din virksomhet og hvordan dere ønsker å utvikle dem. Individualister Kunnskapsvirksomheter er i kontinuerlig omstilling for å tilpasse seg ny teknologi, kunder og markeder, og må ha oppdatert kompetanse for å være konkurransedyktige. Aktivt arbeid med krav til ledelse og samhandling er et minimumskrav for å overleve. Kunnskapsmedarbeiderne er på sin side «løst inventar», med en lojalitetsfølelse som ofte er knyttet mer til kunnskapen enn til arbeidsgiveren. De er individualister og vet at kompetansen de representerer er en knapphetsfaktor. Dermed må en kunnskapsvirksomhet gjøre seg fortjent deres tillit og lojalitet - den må fremstå som kompetent og konsistent for å være en attraktiv arbeidsgiver. I dette mylderet av individualister skal altså organisasjonen evne å identifisere de som skiller seg ut av de riktige årsakene. Det handler ikke bare om å blinke ut de faglig dyktigste (selv om det kan være viktig nok) eller de mest ambisiøse (selv om ambisjoner ofte er en god ting). Siden det tar tid å utvikle et talent, gjelder det også å finne kandidater som har tilstrekkelig lojalitetsfølelse og vilje til å stå løpet. En verden full av paradokser Å lede ansatte i en kunnskapsvirksomhet er å navigere i en verden av paradokser: En viss grad av styring er nødvendig, mens for mye styring blir galt. En god del frihet og tillit tas av mange som en selvfølge, men det kan fort slå feil ut hvis det blir for mye av det gode. Ansatte ønsker rett og slett tett oppfølging på egne resultater, og balansen i dette er mildt sagt krevende. Et annet paradoks er at spesialkompetanse dyrkes og standardisering nedprioriteres, til tross for at standardisering ofte er en kilde til effektiv og lønnsom drift. Virksomhetene er avhengig av en organisasjon som er mangfoldig sammensatt og likevel kan samarbeide godt, mens den enkelte ansatte ofte er sterkt individualistisk og jobber best sammen med likesinnede. I slike organisasjoner må naturligvis alle ansatte sees og utvikles på sin måte. Det vil likevel være å skusle bort gode muligheter dersom man ikke legger særlig vekt på å identifisere og dyrke frem, talenter som i fremtiden kan bidra til å heve bredere lag av organisasjonen fra innsiden. Ett kjennetegn på et godt ledertalent, er at han evner å navigere i et slikt miljø og klarer å foreta nødvendige avveininger på en god måte. Det fordrer klare mandater om hvor organisasjonen vil, og tydelige, konsistente tilbakemeldinger på valg og vurderinger underveis. Et annet og mer allmenngyldig kjennetegn på et ledertalent, er at hun evner å lede seg selv på en god måte. Det er en forutsetning for å kunne lede andre, for ikke å snakke om å lede en virksomhet. Tradisjonelt er virksomheter opptatt av individets evner i form av kunnskap, ferdigheter og realkompetanse. Dette er fortsatt viktig, men ledertalenter særpreges også av en sterk vilje til å bruke sine evner. Vilje i form av selvmotivasjon, egne ambisjoner, selvtillit, mottakelighet, engasjement, mot, vilje til å lære og ikke minst, vilje og evne til å konseptualisere kunnskap, slik at erfaring og opparbeidet kunnskap kan skape verdier lenge etter at en nøkkelmedarbeider har sluttet. Ledertalenter kjennetegnes også ved at de evner å navigere i egen organisasjon for å lykkes med sine prosjekter og oppgaver. Med klokskap, menneskeforståelse, sosiale egenskaper og god, gammeldags folkeskikk får de ting gjort uten en formell maktposisjon, og kan derfor ha et fortrinn i å håndtere oppgaver hvor ansvar og myndighet følger med. Ingen hyllevare Siden slik kompetanse ofte utvikles gradvis, bør talenter også få sitt ansvarsområde utvidet trinnvis. Gi dem nye utfordringer som stadig er litt større, vanskeligere og viktigere enn den forrige og følg dem godt og riktig opp underveis. Virksomheter som lykkes med talent- og lederutvikling har evalueringsprosesser og krav som er transparente, konsistente på tvers av avdelinger og som oppleves rettferdige. Mål- og prosessverktøy som benyttes må understøtte virksomhetens overordnede mål, verdier og strategi, og ta utgangspunkt i de konkrete utfordringene selskapet møter. Vår erfaring er at utviklingsaktiviteter som bindes opp i forutsigbare systemer og varer over tid, lykkes best. Det er viktig med et bevisst forhold både til hva man vurderer som talent i egen virksomhet, og til hvordan man ønsker å utvikle dem. En gang var det en vedtatt sannhet at en god leder kan lede hva som helst. Den tid er forbi. Det finnes mange eksempler på ledere som har gjort en god jobb ett sted og feilet hos sin neste arbeidsgiver. Lederens kompetanse og adferd må passe i den konteksten ledelse skal utøves i. Kun da kan man avpasse bedriftens behov med forventningene de prospektive talentene har til sin utvikling og fremtidige rolle i organisasjonen. Det er dessverre mange som bruker for lite tid på stillingskonteksten. Har man rett kvinne, men setter henne på feil plass, skusler man gjerne bort et godt talent. Talentutvikling er en møysommelig og krevende prosess, og det finnes ingen hyllevare som kan sikre fullgodt resultat. Men den potensielle avkastningen gjør det bryet verdt: Gjort rett, er talentutvikling et produkt som tilfører organisasjonen langsiktig verdi minst på linje med det meste annet de leverer. KPMG KOMPETANSE: Linn Westersø er Senior Manager i KPMGs rådgivningsvirksomhet. Hun har bred erfaring fra omstillingsprosesser og talentutvikling for mange ulike selskaper og organisasjoner. Linn Rålien Westersø Senior Manager Tlf: PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

4 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Med 170 års erfaring i ryggen Aker-sjef Øyvind Eriksen leder Norges største private arbeidsgiver. I dette intervjuet deler han sine tanker om hvordan Aker håndterer utfordringene i olje- og gassektoren og hvordan ledelsens kjærlighet til langrennssporten har spart Aker for millioner. Over 60 prosent av verdiene i Aker er investert i olje- og gassektoren, en sektor som de siste årene har hatt en veldig positiv utvikling. Børsåret 2012 ble også positivt for Aker og Aker-eide selskaper, noe storeier Kjell-Inge Røkke har gitt Aker-sjef Øyvind Eriksen mye av æren for: «Øyvind omsetter egne ord til handling. Det er 100 prosent sammenheng mellom det han sier og gjør. Han er rett og slett en god partner,» skrev Røkke i Aker-konsernets årsrapport. Og nå har denne gode partneren tatt seg tid til å snakke med Perspektiver om utfordringene han ser, både for bransjens og Akers vedkommende, over de nærmeste årene: Det kan oppsummeres gjennom tre K er: Kostnader, kapasitet og kompleksitet. De blir ofte diskutert hver for seg, men går jo hånd i hånd. Mediene er gjerne opptatt av den første K en, men det er egentlig ingen interessant diskusjon uten de to andre. Det er de som utgjør de underliggende kostnadsdriverne, slår han fast. Kostnadsdriverne Prosjektene blir stadig mer komplekse: De skjer på dypere vann, det må mer avansert teknologi til for å gjennomføre dem, og det blir stadig større kunnskapsinnhold i løsningene. Samtidig er det duket for et generasjonsskifte blant dem som har bygd olje- og gassindustrien til havs, ikke bare i Norge, påpeker Eriksen. Han viser til at Schlumberger Business Consulting har anslått at av verdens mest erfarne olje- og gassingeniører vil pensjonere seg innen utløpet av Dette er Aker ASA Aker ASA er et børsnotert, industrielt investeringsselskap som forener industriell kompetanse og finansiell styrke, for gjennom sin innsats som aktiv eier å være en motor i utviklingen av sterke selskaper. Aker er en pådriver i arbeidet med driftsforbedringer, strategi, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner. Målet er å skape verdier for aksjeeiere, kunder, medarbeidere og samfunnet. 6 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

5 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Kravene til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er i ferd med å eksplodere. Det er en enorm oppgave å dokumentere tilbudsprosessen, gjennomføringen av prosjektet og både utstyret og systemene vi leverer. I sum utøver disse faktorene et press på kostnadsnivået, som klart overstiger inflasjonen. Dette gir seg blant annet utslag i at den såkalte break/even-raten hva oljeprisen minst må være for at prosjektene skal være lønnsomme varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. I enkelte regioner nærmer den seg nå 80 dollar fatet. I en tid hvor oljeprisene kortsiktig er mer volatile enn på lenge, gjør det at beslutningsprosessene tar lenger tid. I verste fall stopper de helt opp, sier Eriksen. Følger lavkostaktørene tett både på konkrete arbeidsoppgaver og prosjekter, men også på å få tilbakemeldinger på kundens behov, slik at Aker kan tilpasse utviklingen av sine selskaper til kundenes behov i størst mulig grad. Dette er også prioritert tid for meg og andre i ledelsen av våre bedrifter, sier han. Vurderer risiko nøye Aker-sjefen er nøye med å understreke at de ulike selskapene i konsernet, og da kanskje særlig Aker Solutions og Kværner, er modne og velutviklede prosjektorganisasjoner. Vi har lagt stor vekt på å få en helhetlig tilnærming til hvordan man identifiserer og forvalter operative finansielle og organisatoriske risikofaktorer. Mange stopper med det som handler om finansiell styring og kontroll, men det er ikke lenger nok, mener han. Enkelte oljeselskaper svarer på denne utfordringen med leverandører fra lavkostland. Aker-sjefen er bekymret over at disse har mindre erfaring med denne type prosjekter enn norsk leverandørindustri. Det kan være ulike synspunkter på dette, men det er åpenbart høyere risiko forbundet med å velge en leverandør som gjør dette for første gang, fremfor en som har ryggdekning i kompetanse Øyvind Eriksen Øyvind Eriksen (født 1964) er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. Han arbeidet i advokatfirma BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996 og som styremedlem/-formann fra I denne perioden jobbet Eriksen tett med Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke. Eriksen ble ansatt i Aker ASA i januar Han er nå blant annet arbeidende styreformann i Aker Solutions ASA, styreformann i Aker Kværner Holding AS og styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS. VIKTIG TILLIT: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA mener at tilliten som Aker-bedriftene har bygget opp hos kundene er en viktig ressurs. Her er han avbildet sammen med KPMG-partner Arve Gevoll, ansvarlig partner for ekstern revisjon av selskapet. og erfaring utviklet på norsk sokkel gjennom 40 år, sier han. Aker-bedriftene opplever dermed et vippepunkt, hvor oppgavene blir vanskeligere samtidig som aktørbildet utvides. Akers deleide selskap Kværner har konkurrert om flere kontrakter som endte opp hos mindre erfarne konkurrenter i Østen, og dette skaper et risikobilde Aker-selskapene må møte med varsomhet: For oss er det veldig viktig med tydelige grensesnitt mellom egen og andres leveranser i samme prosjekt. Dette handler ikke nødvendigvis om å begrense vår egen eksponering, det er også et spørsmål om hvordan vi proaktivt hjelper andre aktører i samme Vi forvalter tilliten som Aker-bedriftene over lang, lang tid har bygget opp hos kundene. prosjekt til å løse sine oppgaver. Dersom ett ledd i leverandørkjeden svikter, blir det et dårlig prosjekt også for oss selv om det rent formelt sett skulle falle utenfor vår oppgave og vårt ansvar, sier han. Da Aker Solutions i slutten av april måtte sende ut resultatvarsel, kom det delvis som en konsekvens av ekstraarbeid forårsaket av kvalitetsproblemer på en kabel fra en underleverandør. Eriksen forteller at Aker-bedriftene har brukt store ressurser på å lære å kjenne potensielle partnere og underleverandører i prosjekter som de er i ferd med å gjennomføre. Det vi forvalter, er jo tilliten som Aker-bedriftene over lang, lang tid har bygget opp hos kundene. De forventer ikke bare at vi leverer den definerte arbeidsoppgaven vi har inngått kontrakt for, men også at vi sier fra dersom vi underveis ser svakheter i prosjektet som vi må hjelpes ad med å løse. Mye ute Alt dette henger sammen med at Aker ser seg selv som en sterk og toneangivende aktør, som må fungere godt og prestasjonsfremmende sammen med andre aktører i samme bransje. Eriksen forteller derfor at han bruker en betydelig del av sin tid på å møte og snakke med både kunder og kolleger. Det er viktig for å etablere og forsterke relasjoner. Selv om dette er en industri med store aktører, så er det også relativt få reelle beslutningstakere. Derfor er det viktig med en personlig relasjon til beslutningstakerne ikke bare når prosjekter skal sluttforhandles, men enda viktigere når de skal gjennomføres og det oppstår situasjoner som ligger utenfor det planlagte. I sin omgang med kunder og øvrige aktører legger Eriksen derfor mye vekt De industrielle endringsprosessene ville neppe skjedd uten Akers aktive eierskap. Det er først når disse henger godt sammen med de operative og organisatoriske styringsverktøyene at det gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å identifisere områder som vi bør ta tak i. Da kan vi også iverksette tiltak som i større grad gjør oss proaktive i forhold til risiko i en prosjektgjennomføring, sier Eriksen. Han mener at de fleste som over tid har fulgt Aker-bedriftene og deres konkurrenter vil anerkjenne bransjen for de mange gode prosjektene som gjennomføres, men minner om at eksponeringen kan bli veldig stor dersom noe plutselig skjer. Det er dette som gjør det helt avgjørende å utvikle nødvendige styringsverktøy og en god kultur, som gjør at ting kommer opp så tidlig at det går an å gjøre noe med det. Dette har vært et bærende hensyn bak alle endringer vi har iverksatt de siste årene i Aker og Aker-eide bedrifter, sier Eriksen. 8 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

6 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Kontroll og prosess Arbeidet med å utvikle kultur og verktøy har skjedd parallelt med at myndighetene har skjenket bransjen en betydelig mengde nye regler og krav til dokumentasjon. Eriksen forstår godt hvorfor myndighetene gjør dette: Hvis dokumentasjon blir en isolert arbeidsoppgave i bakkant, benytter man ikke kvalitetsstandardene til å utvikle egen prosjektgjennomføring, Generelt er norsk sokkel og hovedaktørene der med Statoil og Akerbedriftene i spissen rollemodellen for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i oljeog gassindustrien internasjonalt. Så de norske HMS-kravene ser vi som positive og hjelpsomme til selv å bli bedre i prosjektgjennomføringen i andre regioner, sier han. Likevel er ikke reglene i seg selv nok til at kvaliteten i bransjen heves de må innarbeides i kulturen og nedfelles i prosesser. Det er helt nødvendig å jobbe med ting parallelt. I det øyeblikk dokumentasjonskravene blir en isolert arbeidsoppgave man skal få på plass i bakkant, har man ikke benyttet kvalitetsstandardene til også å utvikle sin egen prosjektgjennomføring, sier han. Først når våre modeller har tatt inn over seg de kvalitetskravene og dokumentasjonskravene som kontrollmyndighetene stiller, kan den avleverte dokumentasjonen bli en bekreftelse på at vi har gjort jobben fullt ut. Det oppnår man ikke dersom dokumentasjonen utformes som en separat prosess i etterkant av leveransen, sier Eriksen. Vil vokse ute Aker opererer allerede i mer enn 30 land på alle fem kontinenter, og er til stede overalt der det er relevant. Eriksen mener likevel at de i noen regioner utenfor norsk sokkel er for små. I dag skjer grovt sett halvparten av vår virksomhet i Norge, men vi ser for oss en utvikling hvor stadig mer av vår omsetning, fortjeneste og arbeidsstyrke lokaliseres utenfor Norge. For oss er det imidlertid helt sentralt at denne utviklingen ikke går på bekostning av vår virksomhet i hjemmemarkedene, sier han. Som et eksempel nevner Eriksen at Aker Solutions er blant Asias aller største ingeniørbedrifter. Dette skal ikke erstatte ingeniørorganisasjonen i Norge, men sette den i stand til å jobbe enda mer effektivt som når prosjekter levert av Fornebu-kontoret setter ut detalj-engineering til kollegaer i India. Samspillet står sentralt i gjennomføringsmodellen. Det er der man finner det gode balansepunktet, hvordan vår hjemlige erfaring og kjernekompetanse best kan utfylles av ingeniørtjenester eller fabrikasjon i andre deler av verden. Dette bidrar til at vi fortsatt hevder oss godt i den internasjonale konkurransen, sier han. Aktivt eierskap Noe annet som bidrar til dette, er den kontinuerlige finspissingen av selskapets struktur. Aker er en unik industrigruppering, som kombinerer 170 års industritradisjon og -kompetanse med et aktivt eierskap og en innovasjonskraft representert ved Kjell Inge Røkke som hovedeier. Noe av min oppgave er å få disse mekanismene til å spille godt sammen, poengterer Eriksen. Eriksen mener selskaper med mer passive eiere fort blir administrasjonsstyrt, uten den «spensten» som tilføres av en eier som kan virksomheten godt uten å være daglig involvert i driften. Han trekker særlig frem to initiativer som konsernet har tatt de siste årene som illustrerer dette: Omorganiseringen av Aker Solutions og reetableringen av Det norske oljeselskap. I førstnevnte grep solgte Aker Solutions konstruksjonsvirksomheten på land til amerikanske Jacobs Engineering Group, samtidig som Kværner ble skilt ut som egen enhet. Dermed er Aker Solutions blitt det Eriksen kaller «et tydeligere produkt-, teknologi-, engineering- og lifecycle service-konsern innen internasjonal olje- og gassleverandørvirksomhet». I Det norske gjennomførte Aker en serie transaksjoner i form av fusjoner, aksjekjøp og refinansiering for å kunne bygge frem et fullverdig, norskeid oljeselskap på norsk sokkel et selskap som ikke bare driver letevirksomhet, men som gradvis også bygger ut sine funn og driver felt. Disse industrielle endringsprosessene ble initiert av Aker som aktiv eier, og GLAD I SKI: Eriksen er selv en lidenskapelig skigåer, men blir neppe å se på startstreken i Birken. Skisponsingen springer ut av en kjærlighet til sporten, som forvaltes av sentrale beslutningstakere i Aker. ville neppe ha skjedd uten dette aktive eierskapet, sier Eriksen. Stolt skisponsor Aker har de siste årene lagt store summer ned i sin sponsoravtale med Norges Skiforbund til tross for at selskapet knapt har produkter i forbrukermarkedet. Det skal erkjennes at skisponsingen er en satsning som springer ut av en kjærlighet til sporten, som forvaltes av sentrale beslutningstakere i Aker, sier Eriksen lakonisk. Han er selv en lidenskapelig skigåer, men foretrekker rolige langturer fremfor konkurranseløp han har ikke vært å se på startstreken i turrenn som Birkebeinerrennet eller Vasaloppet, og det blir det neppe noen endring på. Skisponsingen har likevel vært gjenstand for den samme, planmessige fremgangsmåten som karakteriserer alle Akers investeringer, og Eriksen er tydelig på at den har gitt svært god avkastning. Samarbeidet med Skiforbundet er kunnskapsbasert: Langrennsfolkene deler sin kunnskap om trening, kosthold og annet av idrettslig relevans, vi deler vår kunnskap om utdanning, organisering og ledelse, sier Eriksen. Sykekutt Aker-bedriftene har utdannet over 300 «friskhetsambassadører» som på sine arbeidsplasser formidler kunnskap om fysisk trening, ernæring, motivasjon og samarbeidet med Skiforbundet, og godt over halvparten av Aker-bedriftenes ansatte har deltatt i et helseprogram over selskapets intranett. Ett av målene var å redusere sykefraværet med et halvt prosentpoeng, fra 5,0 prosent i Dette ble oppnådd allerede i 2011, og i 2012 var sykefraværet 3,1 prosent. Det er et lavt sykefravær, som omregnet i økonomiske termer innebærer betydelige besparelser for våre bedrifter. Ifølge noen beregninger har de norske virksomhetene på disse to årene spart nærmere 200 millioner på at de ansatte er blitt friskere. Men vi skal i forhandlinger med Skiforbundet om en mulig forlengelse av avtalen, så det bør du kanskje ikke skrive, gliser Eriksen. I veldig stor grad handler dette om kultur, og jeg opplever i så måte at dette har vært et tydelig og positivt bidrag i våre mange bedrifter. Ikke bare bidrar det til trivsel og til å holde nede turnover, men også til å gjøre Aker attraktive i talentmarkedet, sier han. Aker Solutions alene tar hver eneste mandag imot rundt 100 nye kolleger. Det å styrke våre organisasjoner er, har vært, og vil alltid fortsette å være en hovedoppgave i alle deler av Aker, sier konsernsjefen. 10 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

7 KPMG-PORTRETTET KPMG-PORTRETTET Partner Julie Berg leder KPMGs satsing mot olje- og gassbransjen, og håndterer noen av våre største kunder. Den kanskje største utfordringen i dagens marked, er at vi hele tiden må finne mer effektive måter å jobbe på, sier hun. Den norske olje-, gass- og energibransjen står foran betydelige utfordringer i årene som kommer og trolig de største siden produksjonen på norsk sokkel startet opp. Derfor har KPMG en betydelig gruppe fageksperter innen våre fagområder revisjon, rådgivning og juridiske tjenester, som bidrar til økt konkurransekraft for sektoren. Det er ikke det at kontoret hennes ligger høyt i KPMG-bygget i Oslo som gjør at KPMG-partner Julie Berg er vant til å ha full oversikt. Som ansvarlig revisor i KPMGs oppdrag for både Aker Solutions og Hydro, påhviler det henne å ha det løpende og komplette overoppsynet med gjøren og laden til 300 revisorer i 30 land. Jeg knytter sammen alle trådene, og må til enhver tid ha svarene på alle spørsmål som oppstår. Jeg ligger derfor i jevnlig dialog med KPMG-team over hele verden for å høre hva de har gjort, hva de skal gjøre og hva de trenger for å få det til, sier hun. Bred satsing Mye av det samme gjelder for KPMGs bransjesatsing på olje & gass, som Berg har ansvaret for: Mange av selskapene i en sektor har felles utfordringer og behov, og det er jo en veldig internasjonal bransje. Vi har en sterk stilling blant olje- og gasselskapene, både i Norge og globalt, så dette er én av tre større bransjesatsinger for hele KPMG-systemet, sier hun. Stavangerkontoret er ett av 11 Centres of Excellence som KPMG har over hele verden, men olje- og gassgruppen håndterer kunder også i Haugesund, Ålesund, Bergen, Kristiansand og Trondheim, i tillegg til i Oslo. Berg forteller at det også er ambisjoner for å utvide denne virksomheten ved Tromsø-kontoret. På alle disse kontorene jobber vi tett på tvers av våre tre tjenesteområder, for å betjene kundene best mulig og sikre at vi holder dem oppdatert på alt det nyeste i bransjen, sier hun. Vi rekker alltid tidsfristene, men når klokken tikker og temperaturen stiger, blir det nok litt blod, svette og tårer. Fremvoksende markeder Blant annet jobber gruppen nå med en seminarserie om olje- og gassrelaterte forhold i såkalte «emerging markets», for å forberede norske selskaper på hvilke utfordringer de kan møte dersom de vil satse i disse landene. Her ser vi ikke bare på finansielle hensyn, men satser på å gi praktiske råd fra våre lokale eksperter i de ulike landene. Alt fra språk, kultur og hvordan man forholder seg korrekt til lokale myndigheter, til hvem som er de sentrale aktørene i bransjen, sier Berg. Som leder for den norske olje- og gassgruppen, har jeg også ansvaret for å holde en løpende dialog med mine kolleger i blant annet Aberdeen, Houston, Rio og Perth, for å dele erfaringer og best practice-eksempler. Min erfaring er at det alltid finnes noen ett eller annet sted i KPMG-systemet som har førstehåndserfaring med de aller fleste av utfordringene våre kunder søker vår hjelp til å løse, sier hun. Problemløseren Denne løpende dialogen er ikke ulik arbeidsmetodikken Berg bruker når hun jobber på store revisjonsoppdrag. På de innledningsvis nevnte oppdragene jobber hun sammen med én lead partner som har hovedansvaret for kunderelasjonen, mens hennes oppgave er å være «the eyes on the ground» og fôre vedkommende med all nødvendig informasjon. Hun må dermed følge med på begge sider og ha full oversikt. Selv om det ikke er hun som gjør revideringen som sådan, foretar hun mange vurderinger av hva som må gjøres. Derfor må hun til enhver tid være helt oppdatert på det aller meste av gjeldende regelverk. De fleste spørsmål både fra KPMGs side og i kundens system ender vanligvis opp hos meg. Jeg henter gjerne inn en ekspert på akkurat det området, ser på hvordan problemet skal løses, og så presenterer vi problem og PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

8 KPMG-PORTRETTET KPMG-PORTRETTET Lederteamet for KPMGs olje- og gassatsing løsningsforslag for lead partner, som må ta dette med kunden. Vi må hele tiden tenke gode løsninger med god kvalitet, så må lead partner tenke på hvordan det må kommuniseres, hvordan kunden vil reagere og hvilke konsekvenser det kan få i systemet, sier hun. Gjennom regnskap og regnskog Berg understreker at hun har fått lært veldig mye av å gå så grundig i detalj ned i forretningsenhetene deres, og har fått et enormt nettverk. Hun får også sett mye av verden; Bare i fjor rakk hun over de fleste storbyene i Europa og fikk sett mye av Brasil: Det gjør inntrykk å reise 40 timer innover i Brasils regnskog, for å se på en gruve og snakke med folkene der, forteller hun. Henning Hummervoll Director Coordinator Advisory Slike turer kan gi en helt annen forståelse for dimensjoner og hvilke utfordringer kundene egentlig står overfor: Selvsyn gjør det visst for eksempel lettere å skjønne omfanget av utfordringene forbundet med å transportere bauxitt 240 kilometer gjennom en underjordisk rørledning som om det ikke ser komplisert nok ut på papiret. Maria Oftedal Manager Coordinator Legal Det finnes alltid noen i KPMG-systemet som har løst de aller fleste av utfordringene våre kunder møter Et veldig nyttig resultat av min reisevirksomhet er at jeg får se med egne øyne hvilke utfordringer de har møtt i andre land, og hvordan de har gått frem for å løse dem. Det er nyttig kunnskap å bringe tilbake til våre kunder her hjemme, sier hun. Ilddåp som nordmann Bergs tradisjon for internasjonale relasjoner strekker seg et godt stykke tilbake i tid også i privatlivet: I 1996 traff den britiske damen sin norske mann på en irsk pub i tyske Stuttgart. Fire år senere byttet hun ut KPMGs kontor i Newcastle med Oslo-kontoret, og nå har hun og den norske pubgjesten to tospråklige gutter på 8 og 10. I dag har jo KPMG et veldig profesjonelt apparat som tar imot og følger opp alle nyansatte, og det jobber faktisk Torbjørn Amundsen Partner Coordinator Tax Julie Berg Partner Lead Coordinator Audit Jan Samuelsen Partner Petroleum Tax rundt 80 personer her med utenlandsk bakgrunn. Da jeg kom hit var det ikke noe slikt apparat, vi var to utlendinger og alt foregikk på norsk. Nå kan man godt si at det var en kjempefordel, fordi jeg måtte lære meg mye norsk, men de første to årene var en veldig tøff periode. Ganske fort ble hun imidlertid satt på kunder hvor hun fikk kontaktpersoner som var engelskspråklige. Jobbmessig passet det også godt at Newcastle og Oslo var omtrent jevnstore kontorer, med en kultur som hadde flere fellestrekk. Berg ble dessuten veldig fort hentet til KPMGs Business School for å lære opp sine norske kolleger i den revisjonsmetodikken hun kjente fra Storbritannia, som Norge på det tidspunktet ikke hadde begynt med. Revisorene kommer! I det hele tatt har revisoryrket forandret seg mye de siste årene. Børsnoterte selskaper har stadig mer fokus på NUES og Corporate Governance, og dette bidrar til å skape en kultur for god internkontroll og tettere oppfølging. Tidligere var det noen steder slik at ting ble satt på plass fordi revisor skulle komme. Vi kan nok ikke si at det er helt slutt på det overalt, men det er langt mer vanlig nå at styre og ledelse ser verdien av å jobbe på denne måten, fremfor å stable ting sammen når revisorene kommer, sier Berg. Mye blir jo enklere som følge av denne utviklingen, men på andre områder blir det mer komplekst. Én følge er at vi må stille med flere eksperter på team. KPMGs bransjesatsinger, herunder olje- og gassatsingen, er et ledd i vår kontinuerlige jakt på mer effektive arbeidsmåter, sier Berg. Dette er nettopp bakgrunnen for vårt Centre of Excellence i Stavanger, her jobber noen av våre aller flinkeste folk fra Norge og Nederland sammen for å betjene våre kunder i olje- og gassbransjen med det ypperste vi kan levere av tjenestekvalitet, sier hun. Blod, svette og tårer Berg har vært med på Aker Solutionsoppdraget siden starten, og fulgt selskapets utvikling gjennom 13 år. Save the date: I den perioden har Aker gjennomført to store fisjonsprosesser som har vært veldig spennende prosjekter. For det seneste av dem, som involverte Kværner, var hun prosjektleder for KPMGs leveranse. De ville ha alt fullført i løpet av andre kvartal, og vi startet like før påske. Da var årsoppgjøret bare så vidt i havn. Til sammen bodde vi omtrent på kontorene deres i et halvt år, og det var en spennende periode med mye press. Vi var en gjeng med en jobb å gjøre, og det ble også veldig gøy, sier hun. KPMG har en stor virksomhet som leverer tjenester innen Transactions and Restructuring, og gjennomfører flere slike prosesser i året. Det er veldig sjelden at kontaktene på kundesiden gjør slikt like hyppig, og dermed får de ofte en bratt læringskurve når selskapet skal gjennom en stor transaksjon. Det blir mange veldig interessante faglige diskusjoner. Som revisor er det din oppgave å hele tiden passe på at det ikke finnes ting vi ikke har tenkt på, Toppleder konferansen og det selv for skarpskodde økonomiansatte kan det være vanskelig å ta inn over seg hvor omfattende det kan være å få en slik prosess i havn. Vi rekker alltid tidsfristene, men når klokken tikker og temperaturen stiger, blir det nok litt blod, svette og tårer. Da kommer ikke alltid «work/life balance» i første rekke, smiler hun. 7. november i Det Norske Teater, kl Ledelse er satt på plakaten i årets Topplederkonferanse. Hvorfor opplever noen bedrifter suksess til tross for usikre og turbulente omgivelser når andre ikke gjør det? Hvordan påvirker ledere sine omgivelser? Til å svare på disse sentrale spørsmålene har vi hentet inn topp internasjonale foredragsholdere som er viden kjent for sin kunnskap. Årets konferanse følger opp den suksess vi har hatt de siste tre år hvor vi har belyst temaer som samfunnsansvar, fremvoksende markedsøkonomier og de europeiske utfordringer. Hold av datoen i din kalender, mer informasjon kommer i neste utgave. 14 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Aktuarrollen Mai 2012

Aktuarrollen Mai 2012 www.pwc.co.uk Aktuarrollen Mai 2012 Agenda Solvens II (svært kort gjennomgang) Forventninger til aktuarene Hvor står aktuarene i dag og hvor bør de bevege seg (en tilnærming) PwC Slide 2 De 3 pilarene

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Veileder risikostyringsfunksjonen

Veileder risikostyringsfunksjonen Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika Dato: 26.10.2016 0115 Oslo Vår ref.: 16-1268 Deres ref.: Veileder risikostyringsfunksjonen Vi viser til epost av 20.9.2016 og takker for muligheten

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Verdien av lederkommunikasjon

Verdien av lederkommunikasjon Verdien av lederkommunikasjon Kommunikasjon og ledelse, Abelia og BI NHO, 16. november 2016 Det beste og mest konkrete kulturendringsinitiativet i DNB Slik måler DNB lederkommunikasjon Tydelige budskap

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer