PERSPEKTIVER. + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSPEKTIVER. + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes"

Transkript

1 PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Juni 2013 Aker-sjef Øyvind Eriksen: Kombinerer 170 års industritradisjon med aktivt eierskap Slik halverer du kostnaden ved økonomifunksjonen Forsikringsbransjens kanskje viktigste møteplass + Skyteknologi: Gevinsten blir størst når prosessene fornyes

2 Innhold 16 «Kompleksitet» er et begrep som karakteriserer summen av utfordringer som stadig flere av oss møter i sin hverdag. I dette nummeret av Perspektiver snakker vi for eksempel med konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen. Han nevner nettopp økt kompleksitet, i tett samspill med kostnader og kapasitet, som de mest sentrale utfordringene hans bransje står overfor i årene som kommer. Vi presenterer også lederen for KPMG Norges satsing på olje- og gassbransjen, Julie Berg en erfaren og dyktig revisor som forteller oss hvordan KPMG hjelper kundene med å håndtere utfordringene. Med den bølgen av stadig nye reguleringer som skyller innover bank- og finansbransjen, er det slett ikke fritt for kompleksitet her heller. KPMGs kvartalsvise Solvency II-forum er blitt forsikringsnæringens kanskje viktigste møteplass for alle som vil holde seg oppdatert på det kommende regelverket, som legger viktige føringer for utviklingen i hele bransjen. Og mens du leser om vårt Solvency II-forum, kan du også vite at startskuddet allerede er gått for KPMGs «Brilliant Banking»-forum, som skal gjøre det samme for banknæringen. KPMG Accounting tilbyr mellomstore bedrifter en annen form for forenkling. Digitalisering av økonomifunksjonen gjør det ikke bare mulig å halvere kostnadene forbundet med denne oppgaven; det følger også andre viktige gevinster i kjølvannet av en slik prosess. Det er mye å lese også i denne utgaven av Perspektiver. La derfor gjerne magasinet følge deg på ferien vi har lagt vekt på at den skal passe godt i kofferten! God lesning! 4 Talenter: Finn dem og dyrk dem Toppledere og virksomheter snakker stadig om hvor viktig det er å kunne tiltrekke seg og beholde talenter. Men hva er egentlig et ledertalent? 6 Forsideintervjuet: Øyvind Eriksen I samtale med Perspektiver deler Aker-sjef Øyvind Eriksen sine tanker om hvordan Aker håndterer utfordringene i oljeog gassektoren og om sin kjærlighet til langrennssporten. 12 KPMG satser på Olje- & Gassindustrien Partner Julie Berg leder KPMGs satsing mot olje- og gassbransjen. Den kanskje største utfordringen er at vi hele tiden må finne mer effektive måter å jobbe på, sier hun. 18 Solvency II I tre år har sentrale aktører fra selskaper som omfattes av det nye regelverket møtt hverandre jevnlig hos KPMG. 22 Forretningsprosesser i skyene Én av tre toppsjefer har erfart at kostnadene med skyteknologi ble høyere enn antatt. Det går likevel an å spare penger på å bruke teknologien, men det må gjøres riktig. 26 Et råttent Kinderegg KPMGs skatteeksperter reagerer på Finansdepartementets nylig foreslåtte innstramninger mot såkalt «tynn kapitalisering». 30 KPMG fant rett medisin Sykehusapotekene ville sentralisere produksjonen av legemidler, og fikk nye verktøy med på kjøpet. 33 Rammeregler rammer lån Foreslåtte regelendringer fra Basel-komiteen kan påvirke norske bankers evne til å gi lån til næringslivet. Gå i banken snart via video Videotelefoni blir stadig vanligere, og bankene følger med. En KPMG-rapport viser at hver femte bank i Australia allerede har lansert videorådgivning, og flere er på vei. 20 Økonomisjef via iphone? Med KPMGs verktøy kan du styre selskapets økonomifunksjon fra din iphone og samtidig halvere kostnadene. 28 Bedriftsidrett i KPMG Livet i KPMG er ikke bare regler, paragrafer eller kontantstrømmer. Røde Argus er vår leverandør av høy puls og godt samhold. Svein Wiig Redaktør og partner i KPMG

3 LEDELSE LEDELSE Hvem er ledertalenter i kunnskapsbedrifter og hvordan utvikler vi dem? Toppledere og virksomheter snakker stadig om hvor viktig det er å kunne tiltrekke seg og beholde talenter. Men hva er egentlig et ledertalent? Det er mange forskjellige syn på hva et ledertalent er, og også minst like mange oppfatninger om hva som kjennetegner talentfulle individer. Ofte vil det variere med type organisasjon, bransje og strategiske prioriteter. Det er uansett viktig å ha et bevisst forhold til hva du vurderer som talent i nettopp din virksomhet og hvordan dere ønsker å utvikle dem. Individualister Kunnskapsvirksomheter er i kontinuerlig omstilling for å tilpasse seg ny teknologi, kunder og markeder, og må ha oppdatert kompetanse for å være konkurransedyktige. Aktivt arbeid med krav til ledelse og samhandling er et minimumskrav for å overleve. Kunnskapsmedarbeiderne er på sin side «løst inventar», med en lojalitetsfølelse som ofte er knyttet mer til kunnskapen enn til arbeidsgiveren. De er individualister og vet at kompetansen de representerer er en knapphetsfaktor. Dermed må en kunnskapsvirksomhet gjøre seg fortjent deres tillit og lojalitet - den må fremstå som kompetent og konsistent for å være en attraktiv arbeidsgiver. I dette mylderet av individualister skal altså organisasjonen evne å identifisere de som skiller seg ut av de riktige årsakene. Det handler ikke bare om å blinke ut de faglig dyktigste (selv om det kan være viktig nok) eller de mest ambisiøse (selv om ambisjoner ofte er en god ting). Siden det tar tid å utvikle et talent, gjelder det også å finne kandidater som har tilstrekkelig lojalitetsfølelse og vilje til å stå løpet. En verden full av paradokser Å lede ansatte i en kunnskapsvirksomhet er å navigere i en verden av paradokser: En viss grad av styring er nødvendig, mens for mye styring blir galt. En god del frihet og tillit tas av mange som en selvfølge, men det kan fort slå feil ut hvis det blir for mye av det gode. Ansatte ønsker rett og slett tett oppfølging på egne resultater, og balansen i dette er mildt sagt krevende. Et annet paradoks er at spesialkompetanse dyrkes og standardisering nedprioriteres, til tross for at standardisering ofte er en kilde til effektiv og lønnsom drift. Virksomhetene er avhengig av en organisasjon som er mangfoldig sammensatt og likevel kan samarbeide godt, mens den enkelte ansatte ofte er sterkt individualistisk og jobber best sammen med likesinnede. I slike organisasjoner må naturligvis alle ansatte sees og utvikles på sin måte. Det vil likevel være å skusle bort gode muligheter dersom man ikke legger særlig vekt på å identifisere og dyrke frem, talenter som i fremtiden kan bidra til å heve bredere lag av organisasjonen fra innsiden. Ett kjennetegn på et godt ledertalent, er at han evner å navigere i et slikt miljø og klarer å foreta nødvendige avveininger på en god måte. Det fordrer klare mandater om hvor organisasjonen vil, og tydelige, konsistente tilbakemeldinger på valg og vurderinger underveis. Et annet og mer allmenngyldig kjennetegn på et ledertalent, er at hun evner å lede seg selv på en god måte. Det er en forutsetning for å kunne lede andre, for ikke å snakke om å lede en virksomhet. Tradisjonelt er virksomheter opptatt av individets evner i form av kunnskap, ferdigheter og realkompetanse. Dette er fortsatt viktig, men ledertalenter særpreges også av en sterk vilje til å bruke sine evner. Vilje i form av selvmotivasjon, egne ambisjoner, selvtillit, mottakelighet, engasjement, mot, vilje til å lære og ikke minst, vilje og evne til å konseptualisere kunnskap, slik at erfaring og opparbeidet kunnskap kan skape verdier lenge etter at en nøkkelmedarbeider har sluttet. Ledertalenter kjennetegnes også ved at de evner å navigere i egen organisasjon for å lykkes med sine prosjekter og oppgaver. Med klokskap, menneskeforståelse, sosiale egenskaper og god, gammeldags folkeskikk får de ting gjort uten en formell maktposisjon, og kan derfor ha et fortrinn i å håndtere oppgaver hvor ansvar og myndighet følger med. Ingen hyllevare Siden slik kompetanse ofte utvikles gradvis, bør talenter også få sitt ansvarsområde utvidet trinnvis. Gi dem nye utfordringer som stadig er litt større, vanskeligere og viktigere enn den forrige og følg dem godt og riktig opp underveis. Virksomheter som lykkes med talent- og lederutvikling har evalueringsprosesser og krav som er transparente, konsistente på tvers av avdelinger og som oppleves rettferdige. Mål- og prosessverktøy som benyttes må understøtte virksomhetens overordnede mål, verdier og strategi, og ta utgangspunkt i de konkrete utfordringene selskapet møter. Vår erfaring er at utviklingsaktiviteter som bindes opp i forutsigbare systemer og varer over tid, lykkes best. Det er viktig med et bevisst forhold både til hva man vurderer som talent i egen virksomhet, og til hvordan man ønsker å utvikle dem. En gang var det en vedtatt sannhet at en god leder kan lede hva som helst. Den tid er forbi. Det finnes mange eksempler på ledere som har gjort en god jobb ett sted og feilet hos sin neste arbeidsgiver. Lederens kompetanse og adferd må passe i den konteksten ledelse skal utøves i. Kun da kan man avpasse bedriftens behov med forventningene de prospektive talentene har til sin utvikling og fremtidige rolle i organisasjonen. Det er dessverre mange som bruker for lite tid på stillingskonteksten. Har man rett kvinne, men setter henne på feil plass, skusler man gjerne bort et godt talent. Talentutvikling er en møysommelig og krevende prosess, og det finnes ingen hyllevare som kan sikre fullgodt resultat. Men den potensielle avkastningen gjør det bryet verdt: Gjort rett, er talentutvikling et produkt som tilfører organisasjonen langsiktig verdi minst på linje med det meste annet de leverer. KPMG KOMPETANSE: Linn Westersø er Senior Manager i KPMGs rådgivningsvirksomhet. Hun har bred erfaring fra omstillingsprosesser og talentutvikling for mange ulike selskaper og organisasjoner. Linn Rålien Westersø Senior Manager Tlf: PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

4 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Med 170 års erfaring i ryggen Aker-sjef Øyvind Eriksen leder Norges største private arbeidsgiver. I dette intervjuet deler han sine tanker om hvordan Aker håndterer utfordringene i olje- og gassektoren og hvordan ledelsens kjærlighet til langrennssporten har spart Aker for millioner. Over 60 prosent av verdiene i Aker er investert i olje- og gassektoren, en sektor som de siste årene har hatt en veldig positiv utvikling. Børsåret 2012 ble også positivt for Aker og Aker-eide selskaper, noe storeier Kjell-Inge Røkke har gitt Aker-sjef Øyvind Eriksen mye av æren for: «Øyvind omsetter egne ord til handling. Det er 100 prosent sammenheng mellom det han sier og gjør. Han er rett og slett en god partner,» skrev Røkke i Aker-konsernets årsrapport. Og nå har denne gode partneren tatt seg tid til å snakke med Perspektiver om utfordringene han ser, både for bransjens og Akers vedkommende, over de nærmeste årene: Det kan oppsummeres gjennom tre K er: Kostnader, kapasitet og kompleksitet. De blir ofte diskutert hver for seg, men går jo hånd i hånd. Mediene er gjerne opptatt av den første K en, men det er egentlig ingen interessant diskusjon uten de to andre. Det er de som utgjør de underliggende kostnadsdriverne, slår han fast. Kostnadsdriverne Prosjektene blir stadig mer komplekse: De skjer på dypere vann, det må mer avansert teknologi til for å gjennomføre dem, og det blir stadig større kunnskapsinnhold i løsningene. Samtidig er det duket for et generasjonsskifte blant dem som har bygd olje- og gassindustrien til havs, ikke bare i Norge, påpeker Eriksen. Han viser til at Schlumberger Business Consulting har anslått at av verdens mest erfarne olje- og gassingeniører vil pensjonere seg innen utløpet av Dette er Aker ASA Aker ASA er et børsnotert, industrielt investeringsselskap som forener industriell kompetanse og finansiell styrke, for gjennom sin innsats som aktiv eier å være en motor i utviklingen av sterke selskaper. Aker er en pådriver i arbeidet med driftsforbedringer, strategi, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner. Målet er å skape verdier for aksjeeiere, kunder, medarbeidere og samfunnet. 6 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

5 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Kravene til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er i ferd med å eksplodere. Det er en enorm oppgave å dokumentere tilbudsprosessen, gjennomføringen av prosjektet og både utstyret og systemene vi leverer. I sum utøver disse faktorene et press på kostnadsnivået, som klart overstiger inflasjonen. Dette gir seg blant annet utslag i at den såkalte break/even-raten hva oljeprisen minst må være for at prosjektene skal være lønnsomme varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. I enkelte regioner nærmer den seg nå 80 dollar fatet. I en tid hvor oljeprisene kortsiktig er mer volatile enn på lenge, gjør det at beslutningsprosessene tar lenger tid. I verste fall stopper de helt opp, sier Eriksen. Følger lavkostaktørene tett både på konkrete arbeidsoppgaver og prosjekter, men også på å få tilbakemeldinger på kundens behov, slik at Aker kan tilpasse utviklingen av sine selskaper til kundenes behov i størst mulig grad. Dette er også prioritert tid for meg og andre i ledelsen av våre bedrifter, sier han. Vurderer risiko nøye Aker-sjefen er nøye med å understreke at de ulike selskapene i konsernet, og da kanskje særlig Aker Solutions og Kværner, er modne og velutviklede prosjektorganisasjoner. Vi har lagt stor vekt på å få en helhetlig tilnærming til hvordan man identifiserer og forvalter operative finansielle og organisatoriske risikofaktorer. Mange stopper med det som handler om finansiell styring og kontroll, men det er ikke lenger nok, mener han. Enkelte oljeselskaper svarer på denne utfordringen med leverandører fra lavkostland. Aker-sjefen er bekymret over at disse har mindre erfaring med denne type prosjekter enn norsk leverandørindustri. Det kan være ulike synspunkter på dette, men det er åpenbart høyere risiko forbundet med å velge en leverandør som gjør dette for første gang, fremfor en som har ryggdekning i kompetanse Øyvind Eriksen Øyvind Eriksen (født 1964) er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. Han arbeidet i advokatfirma BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996 og som styremedlem/-formann fra I denne perioden jobbet Eriksen tett med Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke. Eriksen ble ansatt i Aker ASA i januar Han er nå blant annet arbeidende styreformann i Aker Solutions ASA, styreformann i Aker Kværner Holding AS og styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS. VIKTIG TILLIT: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA mener at tilliten som Aker-bedriftene har bygget opp hos kundene er en viktig ressurs. Her er han avbildet sammen med KPMG-partner Arve Gevoll, ansvarlig partner for ekstern revisjon av selskapet. og erfaring utviklet på norsk sokkel gjennom 40 år, sier han. Aker-bedriftene opplever dermed et vippepunkt, hvor oppgavene blir vanskeligere samtidig som aktørbildet utvides. Akers deleide selskap Kværner har konkurrert om flere kontrakter som endte opp hos mindre erfarne konkurrenter i Østen, og dette skaper et risikobilde Aker-selskapene må møte med varsomhet: For oss er det veldig viktig med tydelige grensesnitt mellom egen og andres leveranser i samme prosjekt. Dette handler ikke nødvendigvis om å begrense vår egen eksponering, det er også et spørsmål om hvordan vi proaktivt hjelper andre aktører i samme Vi forvalter tilliten som Aker-bedriftene over lang, lang tid har bygget opp hos kundene. prosjekt til å løse sine oppgaver. Dersom ett ledd i leverandørkjeden svikter, blir det et dårlig prosjekt også for oss selv om det rent formelt sett skulle falle utenfor vår oppgave og vårt ansvar, sier han. Da Aker Solutions i slutten av april måtte sende ut resultatvarsel, kom det delvis som en konsekvens av ekstraarbeid forårsaket av kvalitetsproblemer på en kabel fra en underleverandør. Eriksen forteller at Aker-bedriftene har brukt store ressurser på å lære å kjenne potensielle partnere og underleverandører i prosjekter som de er i ferd med å gjennomføre. Det vi forvalter, er jo tilliten som Aker-bedriftene over lang, lang tid har bygget opp hos kundene. De forventer ikke bare at vi leverer den definerte arbeidsoppgaven vi har inngått kontrakt for, men også at vi sier fra dersom vi underveis ser svakheter i prosjektet som vi må hjelpes ad med å løse. Mye ute Alt dette henger sammen med at Aker ser seg selv som en sterk og toneangivende aktør, som må fungere godt og prestasjonsfremmende sammen med andre aktører i samme bransje. Eriksen forteller derfor at han bruker en betydelig del av sin tid på å møte og snakke med både kunder og kolleger. Det er viktig for å etablere og forsterke relasjoner. Selv om dette er en industri med store aktører, så er det også relativt få reelle beslutningstakere. Derfor er det viktig med en personlig relasjon til beslutningstakerne ikke bare når prosjekter skal sluttforhandles, men enda viktigere når de skal gjennomføres og det oppstår situasjoner som ligger utenfor det planlagte. I sin omgang med kunder og øvrige aktører legger Eriksen derfor mye vekt De industrielle endringsprosessene ville neppe skjedd uten Akers aktive eierskap. Det er først når disse henger godt sammen med de operative og organisatoriske styringsverktøyene at det gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å identifisere områder som vi bør ta tak i. Da kan vi også iverksette tiltak som i større grad gjør oss proaktive i forhold til risiko i en prosjektgjennomføring, sier Eriksen. Han mener at de fleste som over tid har fulgt Aker-bedriftene og deres konkurrenter vil anerkjenne bransjen for de mange gode prosjektene som gjennomføres, men minner om at eksponeringen kan bli veldig stor dersom noe plutselig skjer. Det er dette som gjør det helt avgjørende å utvikle nødvendige styringsverktøy og en god kultur, som gjør at ting kommer opp så tidlig at det går an å gjøre noe med det. Dette har vært et bærende hensyn bak alle endringer vi har iverksatt de siste årene i Aker og Aker-eide bedrifter, sier Eriksen. 8 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

6 INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN INTERVJU MED ØYVIND ERIKSEN Kontroll og prosess Arbeidet med å utvikle kultur og verktøy har skjedd parallelt med at myndighetene har skjenket bransjen en betydelig mengde nye regler og krav til dokumentasjon. Eriksen forstår godt hvorfor myndighetene gjør dette: Hvis dokumentasjon blir en isolert arbeidsoppgave i bakkant, benytter man ikke kvalitetsstandardene til å utvikle egen prosjektgjennomføring, Generelt er norsk sokkel og hovedaktørene der med Statoil og Akerbedriftene i spissen rollemodellen for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i oljeog gassindustrien internasjonalt. Så de norske HMS-kravene ser vi som positive og hjelpsomme til selv å bli bedre i prosjektgjennomføringen i andre regioner, sier han. Likevel er ikke reglene i seg selv nok til at kvaliteten i bransjen heves de må innarbeides i kulturen og nedfelles i prosesser. Det er helt nødvendig å jobbe med ting parallelt. I det øyeblikk dokumentasjonskravene blir en isolert arbeidsoppgave man skal få på plass i bakkant, har man ikke benyttet kvalitetsstandardene til også å utvikle sin egen prosjektgjennomføring, sier han. Først når våre modeller har tatt inn over seg de kvalitetskravene og dokumentasjonskravene som kontrollmyndighetene stiller, kan den avleverte dokumentasjonen bli en bekreftelse på at vi har gjort jobben fullt ut. Det oppnår man ikke dersom dokumentasjonen utformes som en separat prosess i etterkant av leveransen, sier Eriksen. Vil vokse ute Aker opererer allerede i mer enn 30 land på alle fem kontinenter, og er til stede overalt der det er relevant. Eriksen mener likevel at de i noen regioner utenfor norsk sokkel er for små. I dag skjer grovt sett halvparten av vår virksomhet i Norge, men vi ser for oss en utvikling hvor stadig mer av vår omsetning, fortjeneste og arbeidsstyrke lokaliseres utenfor Norge. For oss er det imidlertid helt sentralt at denne utviklingen ikke går på bekostning av vår virksomhet i hjemmemarkedene, sier han. Som et eksempel nevner Eriksen at Aker Solutions er blant Asias aller største ingeniørbedrifter. Dette skal ikke erstatte ingeniørorganisasjonen i Norge, men sette den i stand til å jobbe enda mer effektivt som når prosjekter levert av Fornebu-kontoret setter ut detalj-engineering til kollegaer i India. Samspillet står sentralt i gjennomføringsmodellen. Det er der man finner det gode balansepunktet, hvordan vår hjemlige erfaring og kjernekompetanse best kan utfylles av ingeniørtjenester eller fabrikasjon i andre deler av verden. Dette bidrar til at vi fortsatt hevder oss godt i den internasjonale konkurransen, sier han. Aktivt eierskap Noe annet som bidrar til dette, er den kontinuerlige finspissingen av selskapets struktur. Aker er en unik industrigruppering, som kombinerer 170 års industritradisjon og -kompetanse med et aktivt eierskap og en innovasjonskraft representert ved Kjell Inge Røkke som hovedeier. Noe av min oppgave er å få disse mekanismene til å spille godt sammen, poengterer Eriksen. Eriksen mener selskaper med mer passive eiere fort blir administrasjonsstyrt, uten den «spensten» som tilføres av en eier som kan virksomheten godt uten å være daglig involvert i driften. Han trekker særlig frem to initiativer som konsernet har tatt de siste årene som illustrerer dette: Omorganiseringen av Aker Solutions og reetableringen av Det norske oljeselskap. I førstnevnte grep solgte Aker Solutions konstruksjonsvirksomheten på land til amerikanske Jacobs Engineering Group, samtidig som Kværner ble skilt ut som egen enhet. Dermed er Aker Solutions blitt det Eriksen kaller «et tydeligere produkt-, teknologi-, engineering- og lifecycle service-konsern innen internasjonal olje- og gassleverandørvirksomhet». I Det norske gjennomførte Aker en serie transaksjoner i form av fusjoner, aksjekjøp og refinansiering for å kunne bygge frem et fullverdig, norskeid oljeselskap på norsk sokkel et selskap som ikke bare driver letevirksomhet, men som gradvis også bygger ut sine funn og driver felt. Disse industrielle endringsprosessene ble initiert av Aker som aktiv eier, og GLAD I SKI: Eriksen er selv en lidenskapelig skigåer, men blir neppe å se på startstreken i Birken. Skisponsingen springer ut av en kjærlighet til sporten, som forvaltes av sentrale beslutningstakere i Aker. ville neppe ha skjedd uten dette aktive eierskapet, sier Eriksen. Stolt skisponsor Aker har de siste årene lagt store summer ned i sin sponsoravtale med Norges Skiforbund til tross for at selskapet knapt har produkter i forbrukermarkedet. Det skal erkjennes at skisponsingen er en satsning som springer ut av en kjærlighet til sporten, som forvaltes av sentrale beslutningstakere i Aker, sier Eriksen lakonisk. Han er selv en lidenskapelig skigåer, men foretrekker rolige langturer fremfor konkurranseløp han har ikke vært å se på startstreken i turrenn som Birkebeinerrennet eller Vasaloppet, og det blir det neppe noen endring på. Skisponsingen har likevel vært gjenstand for den samme, planmessige fremgangsmåten som karakteriserer alle Akers investeringer, og Eriksen er tydelig på at den har gitt svært god avkastning. Samarbeidet med Skiforbundet er kunnskapsbasert: Langrennsfolkene deler sin kunnskap om trening, kosthold og annet av idrettslig relevans, vi deler vår kunnskap om utdanning, organisering og ledelse, sier Eriksen. Sykekutt Aker-bedriftene har utdannet over 300 «friskhetsambassadører» som på sine arbeidsplasser formidler kunnskap om fysisk trening, ernæring, motivasjon og samarbeidet med Skiforbundet, og godt over halvparten av Aker-bedriftenes ansatte har deltatt i et helseprogram over selskapets intranett. Ett av målene var å redusere sykefraværet med et halvt prosentpoeng, fra 5,0 prosent i Dette ble oppnådd allerede i 2011, og i 2012 var sykefraværet 3,1 prosent. Det er et lavt sykefravær, som omregnet i økonomiske termer innebærer betydelige besparelser for våre bedrifter. Ifølge noen beregninger har de norske virksomhetene på disse to årene spart nærmere 200 millioner på at de ansatte er blitt friskere. Men vi skal i forhandlinger med Skiforbundet om en mulig forlengelse av avtalen, så det bør du kanskje ikke skrive, gliser Eriksen. I veldig stor grad handler dette om kultur, og jeg opplever i så måte at dette har vært et tydelig og positivt bidrag i våre mange bedrifter. Ikke bare bidrar det til trivsel og til å holde nede turnover, men også til å gjøre Aker attraktive i talentmarkedet, sier han. Aker Solutions alene tar hver eneste mandag imot rundt 100 nye kolleger. Det å styrke våre organisasjoner er, har vært, og vil alltid fortsette å være en hovedoppgave i alle deler av Aker, sier konsernsjefen. 10 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

7 KPMG-PORTRETTET KPMG-PORTRETTET Partner Julie Berg leder KPMGs satsing mot olje- og gassbransjen, og håndterer noen av våre største kunder. Den kanskje største utfordringen i dagens marked, er at vi hele tiden må finne mer effektive måter å jobbe på, sier hun. Den norske olje-, gass- og energibransjen står foran betydelige utfordringer i årene som kommer og trolig de største siden produksjonen på norsk sokkel startet opp. Derfor har KPMG en betydelig gruppe fageksperter innen våre fagområder revisjon, rådgivning og juridiske tjenester, som bidrar til økt konkurransekraft for sektoren. Det er ikke det at kontoret hennes ligger høyt i KPMG-bygget i Oslo som gjør at KPMG-partner Julie Berg er vant til å ha full oversikt. Som ansvarlig revisor i KPMGs oppdrag for både Aker Solutions og Hydro, påhviler det henne å ha det løpende og komplette overoppsynet med gjøren og laden til 300 revisorer i 30 land. Jeg knytter sammen alle trådene, og må til enhver tid ha svarene på alle spørsmål som oppstår. Jeg ligger derfor i jevnlig dialog med KPMG-team over hele verden for å høre hva de har gjort, hva de skal gjøre og hva de trenger for å få det til, sier hun. Bred satsing Mye av det samme gjelder for KPMGs bransjesatsing på olje & gass, som Berg har ansvaret for: Mange av selskapene i en sektor har felles utfordringer og behov, og det er jo en veldig internasjonal bransje. Vi har en sterk stilling blant olje- og gasselskapene, både i Norge og globalt, så dette er én av tre større bransjesatsinger for hele KPMG-systemet, sier hun. Stavangerkontoret er ett av 11 Centres of Excellence som KPMG har over hele verden, men olje- og gassgruppen håndterer kunder også i Haugesund, Ålesund, Bergen, Kristiansand og Trondheim, i tillegg til i Oslo. Berg forteller at det også er ambisjoner for å utvide denne virksomheten ved Tromsø-kontoret. På alle disse kontorene jobber vi tett på tvers av våre tre tjenesteområder, for å betjene kundene best mulig og sikre at vi holder dem oppdatert på alt det nyeste i bransjen, sier hun. Vi rekker alltid tidsfristene, men når klokken tikker og temperaturen stiger, blir det nok litt blod, svette og tårer. Fremvoksende markeder Blant annet jobber gruppen nå med en seminarserie om olje- og gassrelaterte forhold i såkalte «emerging markets», for å forberede norske selskaper på hvilke utfordringer de kan møte dersom de vil satse i disse landene. Her ser vi ikke bare på finansielle hensyn, men satser på å gi praktiske råd fra våre lokale eksperter i de ulike landene. Alt fra språk, kultur og hvordan man forholder seg korrekt til lokale myndigheter, til hvem som er de sentrale aktørene i bransjen, sier Berg. Som leder for den norske olje- og gassgruppen, har jeg også ansvaret for å holde en løpende dialog med mine kolleger i blant annet Aberdeen, Houston, Rio og Perth, for å dele erfaringer og best practice-eksempler. Min erfaring er at det alltid finnes noen ett eller annet sted i KPMG-systemet som har førstehåndserfaring med de aller fleste av utfordringene våre kunder søker vår hjelp til å løse, sier hun. Problemløseren Denne løpende dialogen er ikke ulik arbeidsmetodikken Berg bruker når hun jobber på store revisjonsoppdrag. På de innledningsvis nevnte oppdragene jobber hun sammen med én lead partner som har hovedansvaret for kunderelasjonen, mens hennes oppgave er å være «the eyes on the ground» og fôre vedkommende med all nødvendig informasjon. Hun må dermed følge med på begge sider og ha full oversikt. Selv om det ikke er hun som gjør revideringen som sådan, foretar hun mange vurderinger av hva som må gjøres. Derfor må hun til enhver tid være helt oppdatert på det aller meste av gjeldende regelverk. De fleste spørsmål både fra KPMGs side og i kundens system ender vanligvis opp hos meg. Jeg henter gjerne inn en ekspert på akkurat det området, ser på hvordan problemet skal løses, og så presenterer vi problem og PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

8 KPMG-PORTRETTET KPMG-PORTRETTET Lederteamet for KPMGs olje- og gassatsing løsningsforslag for lead partner, som må ta dette med kunden. Vi må hele tiden tenke gode løsninger med god kvalitet, så må lead partner tenke på hvordan det må kommuniseres, hvordan kunden vil reagere og hvilke konsekvenser det kan få i systemet, sier hun. Gjennom regnskap og regnskog Berg understreker at hun har fått lært veldig mye av å gå så grundig i detalj ned i forretningsenhetene deres, og har fått et enormt nettverk. Hun får også sett mye av verden; Bare i fjor rakk hun over de fleste storbyene i Europa og fikk sett mye av Brasil: Det gjør inntrykk å reise 40 timer innover i Brasils regnskog, for å se på en gruve og snakke med folkene der, forteller hun. Henning Hummervoll Director Coordinator Advisory Slike turer kan gi en helt annen forståelse for dimensjoner og hvilke utfordringer kundene egentlig står overfor: Selvsyn gjør det visst for eksempel lettere å skjønne omfanget av utfordringene forbundet med å transportere bauxitt 240 kilometer gjennom en underjordisk rørledning som om det ikke ser komplisert nok ut på papiret. Maria Oftedal Manager Coordinator Legal Det finnes alltid noen i KPMG-systemet som har løst de aller fleste av utfordringene våre kunder møter Et veldig nyttig resultat av min reisevirksomhet er at jeg får se med egne øyne hvilke utfordringer de har møtt i andre land, og hvordan de har gått frem for å løse dem. Det er nyttig kunnskap å bringe tilbake til våre kunder her hjemme, sier hun. Ilddåp som nordmann Bergs tradisjon for internasjonale relasjoner strekker seg et godt stykke tilbake i tid også i privatlivet: I 1996 traff den britiske damen sin norske mann på en irsk pub i tyske Stuttgart. Fire år senere byttet hun ut KPMGs kontor i Newcastle med Oslo-kontoret, og nå har hun og den norske pubgjesten to tospråklige gutter på 8 og 10. I dag har jo KPMG et veldig profesjonelt apparat som tar imot og følger opp alle nyansatte, og det jobber faktisk Torbjørn Amundsen Partner Coordinator Tax Julie Berg Partner Lead Coordinator Audit Jan Samuelsen Partner Petroleum Tax rundt 80 personer her med utenlandsk bakgrunn. Da jeg kom hit var det ikke noe slikt apparat, vi var to utlendinger og alt foregikk på norsk. Nå kan man godt si at det var en kjempefordel, fordi jeg måtte lære meg mye norsk, men de første to årene var en veldig tøff periode. Ganske fort ble hun imidlertid satt på kunder hvor hun fikk kontaktpersoner som var engelskspråklige. Jobbmessig passet det også godt at Newcastle og Oslo var omtrent jevnstore kontorer, med en kultur som hadde flere fellestrekk. Berg ble dessuten veldig fort hentet til KPMGs Business School for å lære opp sine norske kolleger i den revisjonsmetodikken hun kjente fra Storbritannia, som Norge på det tidspunktet ikke hadde begynt med. Revisorene kommer! I det hele tatt har revisoryrket forandret seg mye de siste årene. Børsnoterte selskaper har stadig mer fokus på NUES og Corporate Governance, og dette bidrar til å skape en kultur for god internkontroll og tettere oppfølging. Tidligere var det noen steder slik at ting ble satt på plass fordi revisor skulle komme. Vi kan nok ikke si at det er helt slutt på det overalt, men det er langt mer vanlig nå at styre og ledelse ser verdien av å jobbe på denne måten, fremfor å stable ting sammen når revisorene kommer, sier Berg. Mye blir jo enklere som følge av denne utviklingen, men på andre områder blir det mer komplekst. Én følge er at vi må stille med flere eksperter på team. KPMGs bransjesatsinger, herunder olje- og gassatsingen, er et ledd i vår kontinuerlige jakt på mer effektive arbeidsmåter, sier Berg. Dette er nettopp bakgrunnen for vårt Centre of Excellence i Stavanger, her jobber noen av våre aller flinkeste folk fra Norge og Nederland sammen for å betjene våre kunder i olje- og gassbransjen med det ypperste vi kan levere av tjenestekvalitet, sier hun. Blod, svette og tårer Berg har vært med på Aker Solutionsoppdraget siden starten, og fulgt selskapets utvikling gjennom 13 år. Save the date: I den perioden har Aker gjennomført to store fisjonsprosesser som har vært veldig spennende prosjekter. For det seneste av dem, som involverte Kværner, var hun prosjektleder for KPMGs leveranse. De ville ha alt fullført i løpet av andre kvartal, og vi startet like før påske. Da var årsoppgjøret bare så vidt i havn. Til sammen bodde vi omtrent på kontorene deres i et halvt år, og det var en spennende periode med mye press. Vi var en gjeng med en jobb å gjøre, og det ble også veldig gøy, sier hun. KPMG har en stor virksomhet som leverer tjenester innen Transactions and Restructuring, og gjennomfører flere slike prosesser i året. Det er veldig sjelden at kontaktene på kundesiden gjør slikt like hyppig, og dermed får de ofte en bratt læringskurve når selskapet skal gjennom en stor transaksjon. Det blir mange veldig interessante faglige diskusjoner. Som revisor er det din oppgave å hele tiden passe på at det ikke finnes ting vi ikke har tenkt på, Toppleder konferansen og det selv for skarpskodde økonomiansatte kan det være vanskelig å ta inn over seg hvor omfattende det kan være å få en slik prosess i havn. Vi rekker alltid tidsfristene, men når klokken tikker og temperaturen stiger, blir det nok litt blod, svette og tårer. Da kommer ikke alltid «work/life balance» i første rekke, smiler hun. 7. november i Det Norske Teater, kl Ledelse er satt på plakaten i årets Topplederkonferanse. Hvorfor opplever noen bedrifter suksess til tross for usikre og turbulente omgivelser når andre ikke gjør det? Hvordan påvirker ledere sine omgivelser? Til å svare på disse sentrale spørsmålene har vi hentet inn topp internasjonale foredragsholdere som er viden kjent for sin kunnskap. Årets konferanse følger opp den suksess vi har hatt de siste tre år hvor vi har belyst temaer som samfunnsansvar, fremvoksende markedsøkonomier og de europeiske utfordringer. Hold av datoen i din kalender, mer informasjon kommer i neste utgave. 14 PERSPEKTIVER PERSPEKTIVER

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering FinAnSnYTT 1 FINANSNyTT nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Juni 2013 Konsernsjefen i Eika Gruppen: Tilbake til eikerøttene Samfunnsansvar i finansnæringen CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

FINANSNYTT. Med hjerte for Nord-Norge Intervju med Jan Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge

FINANSNYTT. Med hjerte for Nord-Norge Intervju med Jan Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 2 September 2014 Med hjerte for Nord-Norge Intervju med Jan Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge Bankene bør bli bedre historiefortellere

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2015 Finansforetaksloven en oversikt Internrevisjon fra utsiden Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver Finansforetaksloven medfører nye rammevilkår

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer