TRYGG ELLER OVERVÅKET?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG ELLER OVERVÅKET?"

Transkript

1 NR. 2:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Profilen: Lars Arne Ryssdal side 14 Status Kina Taiwan side 22 TRYGG ELLER OVERVÅKET? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

2 EUs datalagringsdirektiv Datalagringsdirektivet (DLD) er en sak som utfordrer Høyre på viktige prinsipper. Det er en ideologisk debatt mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern. Begge standpunktene har god forankring i Høyres ideologiske grunnprinsipper. Her er noen utdrag fra prinsipp- og stortingsvalgsprogrammet som er relevante i debatten om direktivet: PERSONVERN. Den teknologiske utviklingen gir stadig nye muligheter for overvåking av enkeltmennesker. En viktig oppgave for en liberal rettsstat er å beskytte enkeltmennesker og minoriteter mot overgrep og vilkårlig behandling. Høyre vil derfor ha et sterkt personvern.. Personvernet må sikres på alle samfunnsområder.. Ved vurdering av behovet for eventuelle nye etterforskningsmetoder må personvernhensyn veie tungt.. Høyre ønsker et samfunn bygd på en sterk rettsstat og prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.. Det må settes klare og strenge grenser for bruk av ulike overvåkings- og politimetoder som griper inn i folks liv. TRYGGHET. Politiets metoder må forene kravene til effektiv rettsforfølgelse av kriminelle med rettsikkerhetsgarantier som hindrer at uskyldige blir krenket.. Omfanget av overvåking bør begrenses til alvorlig kriminalitet og trusler mot rikets sikkerhet.. Barns rett til trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres.. For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke arbeidet med datakriminalitet, særlig knyttet til overgrepsbilder av barn og menneskehandel.. For å bekjempe kriminalitet vil Høyre samarbeide med andre lands politi for å bekjempe organisert kriminalitet over landegrensene. p 2 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

3 M INNHOLD: Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 2:2010 NORGE IKKE SÅ ANNERLEDES Under EU-debatten fremholdt nei-siden «Annerledeslandet Norge» som et ideal for et land som måtte finne egne løsninger på unike utfordringer. Snart 20 år senere er det vanskelig å se hva som skiller norske politiske problemstillinger fra de europeiske, skriver vårt nyopprettede lokallag i Brussel. 6IDEOLOGISK DATAKRASJ 14 De neste fire årene skal Høyre bli sterkere og større. Medlemstallet skal øke, tilbudet til medlemmene skal bli bedre og ikke minst skal nye velgergrup- 18JAKTSTART per hankes inn. LES MER OM DLD PÅ SIDE partiorganisasjon. Hvor mye skal staten vite om deg? Er det greit at staten lagrer informasjon om din telefon- og internettrafikk for å kunne ta kriminelle? Eller er det greit at kriminelle går fri så lenge du har ditt personvern i behold? STRAKS MED PÅ NOTENE Det vil være umusikalsk å markere seg politisk i en situasjon hvor partiet diskuterer ulike standpunkt, sier Lars Arne Ryssdal, som rolig har funnet veien til generalsekretærstolen i Høyre. Herfra vil han bygge en enda sterkere FRIE OG HEMMELIGE VALG Kryss av her hvis du ble presset til å stemme noe annet enn det du ønsket!» Bare en regjering som mangler eller neglisjerer kunnskap om demokratiets møysommelige oppbygning og om hvorfor våre valglokaler er innredet som de er, kunne fremmet et forslag om å avgi sin stemme hjemmefra, skriver generalsekretær Hole i sin siste leder. NYTT FRA STORTINGET Smakebiter fra Stortinget. QUO KINA TAIWAN Det finnes 2 stykk Kina, et stort diktatur og et lite demokrati som også er kjent som Taiwan. Den lille øya som etter den kinesiske revolusjonen opplevde 22STATUS et økonomisk mirakel. 21IMPULSER Se hva som rører seg i parti, lag og foreninger. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 3

4 KOLOFON: NR. 2:2010 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer åtte ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole LEDER TIL VALGLOKALETS PRIS! Sjelden har vi diskutert det fysiske rommet for valghandlingen, selve valglokalet. Ting taler nå for at vi burde ha gjort dette oftere. Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes Tonje Sølland Hanne Bjerknes Ida Johansson Rune Aale-Hansen Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Åtte utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon: Opplag: Foto forside: gettyimages.com Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2- nøytralt produsert. Vår rødgrønne regjering beviste nemlig på nyåret at den har glemt hvorfor vi har valglokaler i Norge, hvorfor valglokalene er innrettet som de er, og hvilke historiske erfaringer som har ført valglokalene og valglokalepraksisen frem til det vi har i dag. Demokratiet har lange tradisjoner i Norge. Helt fra de første bygdetingene og frem til dagens storting har vi vunnet erfaring, endret og forbedret. Så sent som i forrige århundre fikk kvinnene stemmerett. Og ved flere tilfeller har vi senket aldersgrensen for stemmerett. Prinsippet om frie og hemmelige valg kan ikke leses direkte ut av Grunnloven, men er i dag internasjonalt og helt fundamentalt demokratisk fellesgods, og nyter som prinsipp grunnlovs rang. Når vi ber borgerne oppsøke valglokalet i all offentlighet, så er dette et ønske om å gjøre valget hemmelig gjennom å gjøre valghandlingen offentlig og kontrollerbar. Det er også et ønske om å fjerne valghandlingen fra den private sfære. Man kunne tenkt seg et system hvor embedsmenn gikk fra hus til hus og «samlet inn» stemmesedlene. Men det faktum at man samles i valglokalet i offentlighet er med på å dra det enkelte individ, den enkelte borger, ut av familien, ut av slekten, ut av huset, ut av klanen og inn i det større og likestilte borgerfellesskapet. Det liberale demokratiet kunne ikke gjøre det annerledes! For ytterligere å sikre at valget foregår uten press, fritt og i hemmelighet, har så godt som alle demokratiske land opp gjennom historien også innført en praksis med ulike former for valgavlukker. Valgavlukkets funksjon er å skjerme den enkelte borger for innsyn fra alle andre. Verken naboer eller slektninger skal kunne vite hva du stemmer. Ved regel, eller ved praksis, blir det også slått ned på dem som utenfor avlukket ikke har brettet sin stemmeseddel eller lagt den i konvolutten. For du skal faktisk ikke ha anledning til å forsikre din nabo eller din slekt om hva du stemmer ved å vifte med stemmeseddelen på vei til urnen. Denne regelen og praksisen er ikke innført av hensyn til deg som frivillig måtte ønske å vise frem din stemmegivning for alt folket. Regelen og praksisen er der for å gjøre det umulig for dem som måtte ønske å presse en person. De som presser deg, vet at det vil være umulig for dem å kontrollere at du gir etter for deres press! I valgavlukkets ensomhet velger du den stemmeseddel du selv ønsker å benytte. Ikke nødvendigvis den stemmeseddel som er dyttet på deg, eller som det «forventes» av noen at du skal benytte, eller som du er blitt betalt for å benytte. For bare et par valg siden kunne norske medier rapportere om påståtte hendelser i valglokaler i Norge: Valgfunksjonærer skal ha merket seg en familiefar som fulgte ett og ett medlem av sin familie inn i valgavlukket og videre frem til urnen. Det ble selvsagt tatt affære, og saken fikk fortjent oppmerksomhet og førte til fornyet oppmerksomhet og debatt om hvorfor våre valglokaler er innrettet som de er. Den rødgrønne regjeringen ønsker nå å sende ut pinkoder til landets velgere, og overlate deres stemmegivning til dem selv, deres familie, deres husstand og de pc-er de måtte rå over. Bare en regjering som mangler eller neglisjerer kunnskap om demokratiets møysommelige oppbygning og om hvorfor våre valglokaler er innredet som de er, kunne fremmet et slikt forslag. «Pinkode-stemming» i hjemmet bryter per definisjon fundamentalt med alle forsikringer og all demokratiomsorg som har formet våre valglokaler og vår valgdagspraksis. Det blir slett ikke bedre av at Regjeringen kaller dette «forsøk». Den oppvakte leser vil allerede nå skjønne at det ikke kan eksistere noe evalueringsregime som er i stand til å fange opp de store betenkelighetene jeg har påpekt om pinkode-stemming. Hvordan har Regjeringen tenkt å finne ut om noen enkeltborger faktisk ble presset eller at vedkommendes stemme ble «kjøpt»? Regjeringen ser formodentlig for seg et spørreskjema? «Kryss av her hvis du ble presset til å stemme noe annet enn det du ønsket!» Man må anta at dette spørreskjemaet skal sendes hjem i posten til den samme husstand hvor det mulige presset ble utøvet? «Til valglokalets pris!» ble min siste lederartikkel i Muligheter. Jeg takker for åtte fl otte år i en fantastisk spennende og givende stilling som generalsekretær i Høyre! Vi sees! TROND R. HOLE GENERALSEKRETÆR I HØYRE 4 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

5 KRONIKK / TEKST Brussel Høyre ILLUSTRASJON: TRUDE TJENSVOLD Norge ikke så annerledes Under EU-debatten fremholdt nei-siden «Annerledeslandet Norge» som et ideal for et land som måtte finne egne løsninger på unike utfordringer. Snart 20 år senere er det vanskelig å se hva som skiller norske politiske problemstillinger fra de europeiske. Selv om forestillingen om Annerledeslandet Norge ikke lenger brukes like fl ittig, fremstilles ofte politiske problemstillinger som særnorske. Koblingen til de store europeiske debattene gjøres sjelden. Dessverre gjelder dette for store deler av det norske politiske spekteret. Sett fra Brussel er det vanskelig å se hva som er spesielt med den norske debatten. I forberedelsen av denne kronikken så vi for oss å gi eksempler på rekken av norske politiske saker som også er sentrale i den europeiske debatten. Ved nærmere ettertanke kom vi imidlertid frem til at så godt som alle norske politiske saksområder har en europeisk dimensjon, eller i det minste finner en parallell i den europeiske debatten. Reform av velferdsstaten er et godt eksempel. Som enhver Høyre-velger vet, har trygdeutgiftene vokst til et nivå som undergraver så vel det økonomiske fundament som den politiske legitimitet. Følelsen av at dette er et akutt problem, er imidlertid ikke utbredt i Norge. De fleste europeiske land står overfor langt mer påtrengende og smertefulle utfordringer. Norge burde ta lærdom av disse erfaringene før vi befinner oss i like akutte situasjoner. Det gamle mottoet om å forandre for å bevare har fortsatt gyldighet. Vi mener at koblingen mellom norsk og europeisk politikk må tydeliggjøres. For det første formes en stor (de fleste norske velgere ville bli overrasket) andel av norske lover og regler i Brussel. For det andre debatteres de sentrale utfordringene i norsk politikk både i Brussel og i de europeiske hovedstedene. Mer informasjon om disse europeiske perspektivene ville berike den norske debatten. Det ville også synliggjøre Norge som gjennomsnittlig, snarere enn annerledes, i et europeisk perspektiv, og dermed bidra til både å ufarliggjøre EU-debatten og å trekke Norge nærmere Europa. Her mener vi helt ubeskjedent at Brussel Høyre kan spille en rolle. Vårt brede nettverk i Brussel kan bidra til å fange opp europeiske debatter lenge før de når norske medier, og problemstillinger så vel som løsningsforslag kan overføres til den norske politiske virkelighet. Dette forutsetter dialog med moderpartiet, en dialog vi ser frem til å styrke i tiden som kommer frem mot neste korsvei i Norge står overfor de samme utfordringer som resten av Europa. Vi kan utvilsomt lære av europeiske løsninger, og kunne som EU-medlem bidra til å berike den europeiske debatten. Myten om Annerledeslandet Norge må avlives én gang for alle. Her er Høyres kanskje viktigste oppgave. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 5

6 DATALAGRINGSDIREKTIVET / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Anne Elisabeth Næss og Gaute B. Iversen JA «For å bevare enkeltindividets rett til å føle seg trygg er vi nødt til å gi politiet og myndighetene virkemidler som er minst like oppdaterte som de kriminelles virkemidler» ARVE KAMBE, stortingsrepresentant Rogaland 6 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

7 HØYRE GJENNOMFØRER årlige partihøringer om aktuelle politiske tema slik at innspill og argumenter fra hele partiorganisasjonen tas med i utformingen av Høyres politikk. Det er planlagt en partihøring om Datalagringsdirektivet så snart de ulike faginstansene har gitt sine innpill, antageligvis i april/mai Medlemmene inviteres gjerne til medlemsmøter i fylker og foreninger for å delta i høringene. Alle høringer og høringsrapporter finner du på HiT under «Debatter og høringer». NEI «En liberal rettsstat skal ikke bare beskytte borgerne mot overgrep utenfra, men også statens eventuelle overgrep overfor borgerne» NIKOLAI ASTRUP, stortingsrepresentant Oslo p Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 7

8 DATALAGRINGSDIREKTIVET / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Anne Elisabeth Næss og Gaute B. Iversen IDEOLOGISK datakræsj Hvor mye skal staten vite om deg? Er det greit at staten lagrer informasjon om din telefon- og internettrafikk for å kunne ta kriminelle? Eller er det greit at kriminelle går fri så lenge du har ditt personvern i behold? Datalagringsdirektivet (DLD) er et ektefødt barn av terroraksjonene i USA, London og Madrid. Forslaget om å lagre telefon- og internettbruk er ment å skulle hjelpe politiet i etterforskningen og hindre terrorangrep. Blir direktivet vedtatt, skal all telefon- og internettrafi kk lagres i en bestemt periode. Politiet skal kunne benytte informasjonen i etter forskningen av alvorlig kriminalitet. Men direktivet har avstedkommet en prinsipiell debatt om hvorvidt individets frihet og personvern veier tyngre enn politiets behov for effektive metoder i etterforskningen av terror og alvorlig kriminalitet. De beste debattene i Høyre er når de liberale og konservative ideene kolliderer. Ut av det er det ofte kommet en liberalkonservativ miks som har vært god. Høyre har alltid vært opptatt av lov og orden og statens evne til å ivareta lov og orden. Samtidig har vi alltid vært opptatt av individets frihet og personvern, sier Trond Helleland, Høyres talsperson for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Høyre avgjør Alle partier på Stortinget har tatt stilling til innføringen av direktivet. Mens Høyre ennå ikke har konkludert, er det bare Arbeiderpartiet som er for å gjøre DLD til en del av norsk lov. Alle andre partier er negative. Regjeringen sendte DLD ut på høring i januar. Det er sannsynlig at saken kommer opp i Stortinget i løpet av året. Når Regjeringen er delt, er vi i Høyre i den luksussituasjonen at vi kan ta oss god tid å diskutere skikkelig gjennom saken før vi konkluderer. Det er vi som avgjør om direktivet blir innført. Saken skal ut på høring i hele vårt parti bare vi får sett hva Regjeringens forslag går ut på, sier Helleland. Innad i Høyre er det sterke synspunkter for og imot direktivet. Vi må ha respekt for at det er forskjellige standpunkter innad i partiet. Dette er en ideologisk debatt mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern. Begge standpunktene har god forankring i Høyres ideologiske grunnprinsipper, sier han. Omfattende lagring Trafi kkinformasjonen direktivet omhandler, blir allerede i dag lagret av teleoperatørene. Datatilsynet har gitt tillatelse til å lagre dataene for at selskapene skal kunne fakturere sine kunder. Det er viktig å få med seg at direktivet ikke pålegger å lagre innholdet i kommunikasjonen. Innholdet i e-poster, telefonsamtaler og internettrafi kken blir ikke lagret, bare data som viser at det har vært kommunikasjon mellom personer, sier Helleland.! DETTE ER DATALAGRINGSDIREKTIVET (DLD) Vedtatt av EU i De fleste medlemslandene har nå innført direktivet. DLD er ment å skulle forhindre terrorisme og gi politiet bedre mulighet til å etterforske alvorlig kriminalitet. Pålegger lagring av data som er nødvendig for å identifisere og spore kommunikasjon via ulike typer telefoni, internettbruk og e-post. Dato, klokkeslett og varighet av kommunikasjonen samt data som gjør det mulig å finne ut hvor mobilt utstyr ble brukt, skal lagres. Regjeringen sendte ut direktivet på høring i januar. Dataene skal lagres i minimum seks måneder, men ikke lenger enn to år. De enkelte land kan selv velge hvor lenge dataene skal lagres. Arbeiderpartiet er alene på Stortinget om å være for innføring av direktivet. Høyre sentralt har ikke tatt stilling til om direktivet skal innføres, mens alle andre partier er negative til innføring. Direktivet er omstridt både i Norge og i de EU-landene som har innført lagringsplikten. EU-kommisjonen skal innen september legge frem en rapport som evaluerer innføringen. 8 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

9 VI MÅ HA RESPEKT for at det er forskjellige standpunkter innad i partiet. Dette er en ideologisk debatt mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern, sier Trond Helleland. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 9

10 DATALAGRINGSDIREKTIVET / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Anne Elisabeth Næss og Gaute B. Iversen Teleoperatørene har plikt til å slette dataene når de ikke lenger har bruk for dem, normalt mellom fem og syv måneder. Blir direktivet innført, skal dataene lagres i mellom seks og 24 måneder. I Høyre bør vi ikke bare diskutere for og imot direktivet. Vi må også diskutere på hvilke vilkår vi kan akseptere direktivet, mener Helleland. Direktivet er utformet slik at de enkelte land i stor grad kan velge vilkårene både for lagring og tilgang til informasjonen. I tillegg til hvor lenge dataene skal lagres, kan det bestemmes hvor alvorlig den antatte forbrytelsen skal være før dataene gjøres tilgjengelig for politiet. Skal det for eksempel være tre eller seks års strafferamme på forbrytelsen før dataene kan benyttes i etterforskningen? Skal det gjelde alle typer kriminalitet, eller bare organisert kriminalitet og terrorplaner? Det er spørsmål vi også må ta stilling til, sier han. «Når Regjeringen er delt, er vi i Høyre i den luksussituasjonen at vi kan ta oss god tid å diskutere skikkelig gjennom saken før vi konkluderer» Grunnleggende prinsipp Det er mulig politiet har behov for dataene, men det er ikke et godt argument for å innføre direktivet. I praksis vil det ikke være noe problem å unngå å bli registrert. De kriminelle som direktivet er ment å ta, vil komme seg unna. Da ender man med å overvåke lovlydige mennesker, mener Lars-Henrik Parup Michelsen. Han har tatt initiativ til og leder bevegelsen Stopp Datalagringsdirektivet. I skrivende stund har nesten 7000 personer skrevet under på oppropet mot direktivet. Dette er en helt grunnleggende sak som stiller spørsmål ved hvor langt staten kan og skal gå i å kontrollere innbyggerne sine. Er det greit at staten skal registrere alt du gjør, i tilfelle du skulle gjøre noe kriminelt? spør han. Han er redd for at registreringen av trafi kkdata på mobiltelefoner og Internett bare er starten. Hvorfor skal vi stoppe med dette? Vi kan jo DNA-teste alle nyfødte og alle som ligger på sykehus i tilfelle de senere begår noe kriminelt. Følger vi den logikken som ligger til grunn for direktivet, får vi et samfunn jeg tror ingen ønsker seg, framholder Parup Michelsen. Hjelp for politiet Opp mot personvernet står politiets behov for moderne midler i etterforsk ningen av en gruppe kriminelle som blir stadig mer avanserte. Tradisjonelt har vi hatt tilgang til de dataene direktivet omhandler, og vi har benyttet oss av det i etterforskningen. Etter at teleoperatørene innførte fastpris på internettbruk, lagrer de ikke trafi kkdata for nettbruk. Det har ført til at vi har måttet slippe mange saker, forteller assisterende Kripos-sjef Ketil Haukaas. Han sier at trafikkdata har vært spesielt nyttig i narkotikasaker. Når politiet tar en narkotikakurer, har de brukt data fra kurerens mobilbruk til å nøste opp nettverket og bakmennene. Selv i etterforskningen av de mest avanserte kriminelle har trafikkdata vært nyttig. Nokas-saken er et godt eksempel hvor informasjon om mobilbruk var viktig, og flere av de største narkotikasakene har fått sitt gjennombrudd på grunnlag av trafi kkdata. Helst skulle vi sett at dataene ble lagret i 12 måneder. Da ville de norske reglene harmonert med de fleste landene i Europa, noe som hadde gjort samarbeidet med politiet i andre land enklere, mener han. Altfor ofte må det norske politiet henlegge saker hvor de har mottatt informasjon fra andre land, fordi dataene ikke lenger er tilgjengelige. Ofte tar det lenger enn direktivets minimum på seks måneder før norsk politi kobles inn i andre lands etterforskning. 12 måneders lagringstid vil holde i de aller fleste tilfellene. Etterforskning er en retroaktiv virksomhet. Problemet er at vi vet ikke alltid hvem vi skal etterforske. Å gi politiet nye metoder vil heller ikke avhjelpe situasjonen fordi vi vil ikke ha mulighet til å finne frem til hvem som kan stå bak det straffbare forholdet. Hvis direktivet ikke blir innført, er det en fare for at Norge blir et fristed for dem som ikke vil bli sporet, sier han. Han innrømmer at det ligger en stor utfordring i å ta vare på personsensitiv informasjon og å hindre misbruk, men stiller spørsmål ved hvor sensitiv trafi kkinformasjonen egentlig er. Kripos ser imidlertid behovet for en grundig diskusjon, men skulle ønske den ikke handlet om argumenter for eller imot direktivet. Av hensyn til det internasjonale politisamarbeidet ville det vært bedre om diskusjonen handlet om hva som skal lagres, hvor lenge og på hvilken måte. Den såkalte grooming-bestemmelsen som skal hindre planlagte overgrep mot barn, vil for eksempel være meningsløs uten at trafi kkdata lagres, sier Haukaas. Sverige dømt i EU Sverige ble nylig dømt i EU-domstolen fordi landet ikke har innført Datalagringsdirektivet innen den fastsatte fristen. Selv om direktivet er vedtatt og innført i de fleste landene i EU, er det fortsatt en livlig debatt i medlemslandene om datalagring. Blant annet har den rumenske grunnlovsdomstolen bestemt at DLD er i strid med den rumenske grunnloven. I Tyskland vurderes også om direktivet er i strid med grunnloven. Forholdet til EU Hvis Norge ikke innfører Datalagringsdirektivet, vil det være første gang Norge benytter seg av reservasjonsretten i EØS-avtalen. Ett av argumentene for å innføre direktivet er at konsekvensene av å bruke reservasjonsretten er ukjente. En betenkning fra jusprofessorene Francis Sejersted og Finn Arnesen konkluderte med at det kunne argumenteres for at direktivet var utenfor EØS-avtalens virkeområde. Dersom direktivet likevel havner innenfor avtalens virkeområde, var det sannsynlig at konsekvensene ville bli små. 10 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

11 ARVE KAMBE, stortingsrepresentant Rogaland NIKOLAI ASTRUP, stortingsrepresentant Oslo Hva er din holdning til DLD? Jeg er for innføring av direktivet. Hvorfor det? For å bevare enkeltindividets rett til å føle seg trygg er vi nødt til å gi politiet og myndighetene virkemidler som er minst like oppdaterte som de kriminelles virkemidler. Får de ikke det, får vi en situasjon hvor alt fra terrorhandlinger til alvorlige kriminelle handlinger ikke blir godt nok etterforsket. Direktivet er viktig for å styrke politiets muligheter til å etterforske og ta alvorlige kriminelle. Hva blir konsekvensen hvis Norge sier nei? Hvis Norge ikke har de samme reglene som resten av Europa, er jeg redd for at vi blir en frihavn for folk som ønsker å bruke Internett til kriminell virksomhet. Et annet viktig poeng er at vi vet ikke hvilke konsekvenser det vil få dersom Norge bruker reservasjonsretten i EØSavtalen. Det kan få konsekvenser for norsk eksportindustri som vi ikke aner omfanget av. Hva med personvernet? Jeg er uenig i at DLD fører til et dårligere personvern. De fleste dataene lagres allerede i dag fordi teleoperatørene trenger det til fakturering. Innføres direktivet, blir dataene lagret fordi myndighetene trenger dem. Det synes jeg er helt greit. Personvern handler om noe mer enn disse dataene. Vi må tenke personvern bredere. For den enkelte er det en del av personvernet at de kan føle seg sikrere. Å ha frihet fra overgrep og terror er viktig for å ha reell frihet. Hva med misbruk av dataene? Vi må diskutere vilkårene for lagringen. Både hvor lenge de skal lagres, hvor alvorlige forbrytelser det skal være mistanke om for å få tilgang til dataene, og hvem som skal lagre informasjonen. Det er viktig at dataene behandles på en måte som gjør at de ikke kommer på avveie. Hva er din holdning til DLD? Jeg er skeptisk til å innlemme direktivet i norsk lov. Hvorfor det? Det må være grenser for hvor mye en stat kan overvåke egne borgere. En liberal rettsstat skal ikke bare beskytte borgerne mot overgrep fra andre borgere, men også mot overgrep og potensielle overgrep fra staten selv. Ved å overvåke alle innbyggere snur man opp ned på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Datalagringsdirektivet utvider en allerede omfattende adgang til overvåking. Det er i tillegg tvilsomt om direktivet vil ha den tilsiktede effekten. Hva blir konsekvensen hvis Norge sier nei? Våre fremste eksperter på Europa-rett hevder at det vil få små konsekvenser å bruke reservasjonsretten, blant annet fordi det allerede er stor valgfrihet for det enkelte land i direktivet. Direktivet ligger dessuten helt i ytterkant av det som er relevant for det indre markedet. Hva med politiets behov for å kunne bruke dataene i etterforskning? Kriminelle vil tilpasse seg regelverket. Det er naivt å tro noe annet. Hvis det er mistanke om ulovligheter, kan politiet allerede i dag be om utvidet lagringstid, uten at man dermed behøver å overvåke oss alle. Jeg forstår at politiet vil ha mer informasjon, men jeg tror mye kan gjøres med de midlene de har i dag. Det må være en forholdmessighet mellom tiltak og den effekten man ønsker å oppnå. De landene som har innført direktivet, rapporterer om en marginal økning i oppklaringsprosenten. Og hvis man skal overvåke alle borgerne for en så liten effekt, er det ikke verdt det. Hva med misbruk og data på avveie? Misbruk av dataene er selvfølgelig en stor fare. Jeg er veldig glad for at dataene ikke skal lagres sentralt hvis dette blir innført. Da blir alt samlet ett sted og potensialet for misbruk stort. Vi har sett at det i andre sammenhenger har vært enkelt å få tak i personlige data. Det er ingen grunn til å tro at Datalagringsdirektivet blir et unntak. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 11

12 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Les mer på Tekst Lars Øy Sparing og medeierskap Høyre vil trappe opp den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift. Det er Svein Flåtten, Øyvind Halleraker, Gunnar Gundersen, Frank Bakke Jensen, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve som har fremmet forslaget. De har også bedt Regjeringen fremme en sak om å la personlige sparere få mulighet til å nyttiggjøre seg «fritaksmetoden», og å investere i norsk næringsliv, uten å måtte opprette egne investeringsselskap. Bakgrunnen er at spredning av makt og selveierdemokrati anses som viktige verdier i det norske samfunnet. Det betyr at ikke for mye kapitalmakt bør være konsentrert på for få hender, ei heller statens hånd. Det er også et ideal av hver enkelt borger skal ha muligheter til å øve innflytelse på sin egen hverdag, både privat og i arbeidslivet. Å bedre vanlige privatpersoners muligheter til sparing og arbeidstakernes muligheter for eiermessig medbestemmelse over egen bedrift, vil styrke disse verdiene. Frivillig sektor Frivillig innsats og deltakelse utgjør rundt årsverk og representerer en samlet omsetning på om lag 40 mrd. kroner i året. Frivillige bidrar til å utvikle et godt samfunn for alle og sørger for viktige velferdstjenester. Høyres forslagsstillere ønsker en helhetlig gjennomgang av rammevilkårene som sikrer sektorens selvstendige og frie råderett over større deler av egne inntekter. Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Ingjerd Schou, Bjørn Lødemel og Sonja Irene Sjøli ber Regjeringen fremlegge en helhetlig vurdering av vilkårene for den frivillige sektor. Aktuelle tiltak for å legge til rette for mer frivillig innsats kan være økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, gjøre kontingent til frivillige lag og organisasjoner fradragsberettiget innenfor et gitt totalbeløp og å la såkalt herreløs arv som ellers går til staten, tilfalle den frivillige sektor. For å redusere byråkrati og skjemavelde for frivillige organisasjoner er det mulig å heve grensen for lønnsoppgaveplikt, og øke grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt både per ansatt og per organisasjon. Det bør være en full gjennomgang av Innsamlingsregisterets funksjon og Innsamlingskontrollens praksis og mandat for å sikre bedre vilkår for lag og organisasjoner til å fremskaffe egne inntekter, samtidig som innsamlingsaksjoner kvalitetssikres og kontrolleres. Det bør også vurderes å innføre et skattefradrag for gaver gitt til utbygging og utbedring av lokale og regionale kulturbygg. Full ménerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i enkelte tilfeller vedtatt terminvise utbetalinger av ménerstatning, fordi pasienten har kort forventet levetid. Det bør ikke være anledning til å avkorte ménerstatningen i den hensikt å begrense skadevolders utgifter i tilfeller der pasienten har kort forventet levetid. Dette fremstår som en urimelig avkortning av erstatningen til pasienter som er påført alvorlig skade på grunn av feil i helsetjenesten, hevder Sonja Irene Sjøli, Bent Høie, Erna Solberg og Elisabeth Røbekk Nørve, som fremmer forslag om å opprettholde full utbetaling av ménerstatning ved varig og betydelig pasientskade. NRK og reklame NRK skal i utgangspunktet være ikke-kommersiell. Dette er myket opp med hensyn til å gi adgang til salg av reklame i forbindelse med NRKs nettaktiviteter og sendinger knyttet til idrettsarrangementer («reklameplakater»). Olemic Thommessen, Linda C. Hofstad Helleland, Gunnar Gundersen og Sonja Irene Sjøli mener det ikke er bærekraft i det norske reklamemarkedet for flere store kanaler, og at det er nødvendig å tydeligere begrense NRKs reklameadgang. Forslagsstillerne mener det er grunn til å reise spørsmål om resultatet av NRKs reklameadgang blir et svekket mediemangfold. Derfor ber de Regjeringen fremme sak om regulering av NRKs adgang til reklameinntekter. 12 / MULIGHETER 2-10 / Høyremagasinet

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17 NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER PAUL CHAFFEY: SER TIL HØYRE SIDE 6 ORDFØREREN I PORSANGER: POPULÆR OG I MINDRETALL SIDE 18 NYE TIDER FOR HØYRE SIDE 9 GAMMEL & GLEMT? HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Personvernrapporten 2010

Personvernrapporten 2010 Apenes trer av men vil ikke tie side 12 17 Hva skjedde med personvernet? side 22 31 Mange vil ha levd hele liv på Internett side 32 34 Personvernrapporten 2010 Ungdomspartiene krangler mye, men én ting

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 3191 Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 70): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven og straffeprosessloven

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn? 2005 PERSONVERNRAPPORTEN S 06 S 22 S 30 S 32 Trygg med kamera? Er det uønsket informasjon om deg på Internett? Anders Ryssdal: Rettssikkerhet på vikende front Har arbeidsgiver rett til å vite alt? Som

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Personvernrapporten 2009

Personvernrapporten 2009 Billig datalagring truer personvernet side 2 25 Sjefen kan lese e-posten din, men ikke når som helst side 18 19 GPS-merking: overvåking eller omsorg? side 32 36 Personvernrapporten 29 Datatilsynet har

Detaljer

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. mars Dagsorden 2743 Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer